Struktur dan Organisasi Pertubuhan

Struktur dan Organisasi Peringkat Antarabangsa

Struktur dan Organisasi Peringkat Antarabangsa
‡ Bulan Sabit Merah Antarabangsa terdiri daripada 3 badan yang berasingan, iaitu: 
Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( JAPM ) Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ( IFRC ) Persatuan-persatuan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Kebangsaan

Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( JAPM ) ‡ ICRC ( International Committee of The Red Cross ) ‡ Komponen ynag prihatin pada pembangunan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa ‡ Ditubuh pada 1863 ‡ Ditubuh oleh 5 warganegara swiss ‡ Organisasi Swiss bebas dan versendirian

‡ Tugas : membantu orang yang cedera ‡ Diberi status pemerhati oleh Perhimpunan Agung PBB pada 16 Oktober 1990 ‡ Keputusan mereka berasaskan kepada pertimbangan kemanusiaan .

pakaian. perang saudara / rusuhan Menyampaikan mesej-mesej orang awam Memberi bekalan kepada mangsa peperangan seperti makanan. Persatuan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Kebangsaan Agensi pengesanan pusat Menyediakan anggota perubatan sekiranya berlaku peperangan. buku . ubatan.‡ Peranan JAPM Pemaju Konvensyen Kemanusiaan Antarabangsa Menjaga prinsip-prinsip asas Palang Merah Mengiktirafkan penubuhan persatuan.

Badan Pentadbir JAPM PERHIMPUNAN Menentukan dasar am dan prinsip-prinsip yang didokong LEMBAGA EKSEKUTIF Bertanggungjawab terhadap hal operasi & penyelia halehwal pentadbiran DIREKTORAT ( Ibu Pejabat ) Mengenali pelbagai perkhidmatan yang menyokong aktiviti di medan OPERASI ( Medan ) Pengurusan pentadbiran wilayah seperti perlembagaan undang-undang kemanusiaan dan prinsip asas sumber manusia. skongan kewangan dan pentadbiran. komunikasi dan perhubungan raya .

Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ( IFRC ) ‡ IFRC ( International Federation of Red Cross ) 1919 ‡ Dahulu : Liga persatuan Antarabangsa Palang Merah atau Bulan Sabit Merah ‡ Bebas daripada pengaruh kerajaan ‡ Tujuan : memberi semangat. . galakan dan promosi kepada semua bentuk aktiviti kemanusiaan bagi mencegah dan meringankan penderitaan manusia.

penyelarasan dan pengkajian di antara persatuan-perasatuan kebangsaan ‡ Menggalakkan dan mempromosi di setiap negara penubuhan dan pembangunan persatuan kebangsaan yang bebas serta diiktiraf ‡ Memberi bantuan dengan apa jua cara kepada mangsa bencana alam .Fungsi IFRC : ‡ Bertindak sebagai badan tetap berkenaan perhubungan.

menyelaras dan mengarah tindakan bantuan antarabangsa ‡ Menggalakkan penyertaan persatuan kebangsaan dalam aktiviti menjaga kesihatan umum ‡ Membantu JAPM memaju dan membangunkan undang-undang kemanusiaan antarabangsa ‡ Menjadi perwakilan rasmi dalam urusan perakuan yang diterima pakai serta menjadi penjaga kepada kepentingan mereka ‡ Melaksanakan mandat yang diamanahkan.Fungsi IFRC : ‡ Mengatur. .

bantuan bencana. belia. kesihatan SEKRETARIAT Mempraktikkan segala keputusan yang dibuat oleh badan pemerintahan di Ibu pejabat Geneva . pembangunan.Badan Pentadbir IFRC PERHIMPUNAN AGUNG Menentukan dasar umum yang harus diikuti oleh persatuan kebangsaan MAJLIS EKSEKUTIF Bertindak atas segala keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung SURUHANJAYA STATUT 5 suruhanjaya iaitu kewangan.

bertukar pendapat. pengalaman dan peralatan Menjadi jurucakap kepada persatuan-persatuan dalam hal-ehwal antarabangsa dan dalam perhubungan mereka dengan PBB. bukan kerajaan Menghantar laporan tahunan aktivitinya kepada semua persatuan kebangsaan .‡ Fungsi Sekretariat Persekutuan Menghubungkan persatuan-persatuan kebangsaan dan membolehkan mereka berdamping rapat. kerajaan.

. menghantar perutusan orang awam.Persatuan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Kebangsaan ( PBSMK ) ‡ Bertindak sebagai khidmat bantuan kepada pihak berkuasa awam dan persatuanpersatuan kebangsaan menjalankan tugasnya ‡ Memberi abntuan kepasa mangsa bencana alam. pencegahan penyakit dan membaiki tahap kesihatan ‡ Melantik anggota-anggota pertolongan cemas ‡ Menjaga tentera yang sakit dalam peperangan ‡ Membantu orang-orang tawanan perang.

Persidangan Palang Merah Antarabangsa ‡ JAPM. IFRC. PBSMK dan kerajaan yang menandatangani Konvensyen Geneva berjumpa 4 tahun sekali ‡ Badan ynag membuat keputusan yang tertinggi ‡ Semua terikat dengan keputusan dan resolusi ( pembaharuan ) yang dibuat .

Struktur dan Organisasi Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa .

Daerah . Negeri.Struktur dan Organisasi Pertubuhan Peringkat Kebangsaan.

Struktur dan Organisasi Bulan Sabit Merah Malaysia ( BSMM ) ‡ Penaung persatuan : Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong ‡ Presiden persatuan dipegang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ‡ Timbalan Presiden dipegang oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri .

Keluarga dan Masyarakat YB Menteri Kesihatan YB Menteri Luar Negeri YB Menteri Belia dan Sukan YB Menteri Pelajaran YB Menteri Pendidikan Tinggi .‡ Naib Presiden dipegang oleh YB Menteri Pembangunan Wanita.

Carta Organisasi BSMM Senat BSMM Majlis Kebangsaan Sekretariat Kebangsaan Sekretariat Cawangan Sekretariat Cabang Lembaga Eksekutif Kebangsaan Daerah Daerah Kecil Cawangan Cabang Unit-unit Pasukan Bantuan Sukarela . Pasukan Kumpulan Kebajikan Belia Kanak-kanak .

Pelantikan senator : ditentukan atas budi bicara Majlis Kebangsaan dan dilantik kalangan ahli-ahli BBSM Tidak mempunyai kuasa eksekutif 25 senator pada suatu masa Senat BSMM Badan tertinggi Peranan : meningkatkan imej dan matlamat persatuan sejajar dengan prinsip-prinsip pergerakan .

Majlis Kebangsaan ‡ Merupakan badan yang membuat polisi dan dasar BSMM ‡ Mesyuarat : Sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun Memerlukan 1/3 kehadiran ahli untuk membentuk korum .

‡ Dianggotai oleh Pengerusi Kebangsaan Timbalan Pengerusi Kebangsaan 4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan Bendahari Kehormat Kebangsaan 8 orang ahli yang dipilih 2 orang wakil setiap Cawangan Wakil-wakil agensi kerajaan Kementerian Setiausaha Agung .

Lembaga Eksekutif Kebangsaan ( NEB ) ‡ Badan yang menjalankan polisi dan dasar yang diputuskan oleh Majlis Kebangsaan ‡ Pengurusan seharian mengenai persatuan ‡ Mesyuarat : sekurang-kurangnya 2 bulan sekali ‡ Tugas : Melaksanakan arahan Majlis Kebangsaan Menjalankan aktiviti-aktivi seharian BSMM .

‡ Dianggotai oleh : Pengerusi Kebangsaan Timbalan Pengerusi Kebangsaan 4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan Bendahari Kehormat Kebangsaan 8 orang ahli yang dipilih 5 orang wakil zon Setiausaha Agung .

PSM. DIMP. ASDK. PJK .Pengerusi Kebangsaan BSMM : YM Tunku Tan Sri Dato Shahriman bin Tunku Sulaiman.

‡ Berkuasa dalam Menamakan calon bagi perlantikan Setiausaha Agong oleh Majlis Kebangsaan Memberi pertimbangan dan melulus/ sebaliknya perlantikan ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan yang dipilih Mendisplinkan dengan pertimbangan yang saksama menentukan pemberhatian. pembuangan / memansohkan keahlian ( tidak termasuk ahli-ahli Senat BBSM. Majlis Kebangsaan ) .

Jawatankuasa Kebangsaan Belia Kewangan Kutipan Derma Latihan Pembangunan Organisasi Pentadbiran & Perjawatan Perhubungan Antarabangsa Perkhidmatan Ambulan & Pengurusan Bencana Perkhidmatan Masyarakat Program Darah / HIV AIDS & Penyalahgunaan Dadah Lembaga Tender Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pengurusan *setiap Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan akan melantik ahli-ahli Jawatankuasa masing-masing .

Cawangan ( Negeri ) ‡ Kesemua jawatan dalam struktur organisasi tersebut berada di Ibu Pejabat Kebangsaan ( IPK ) Kuala Lumpur ‡ BBSM terdapat 15 cawangan di Malaysia. Wilayah Persekutuan dan Labuan ) Struktur organisasi hampir serupa dengan NEB . ( setiap negeri.

maktab perguruan ) Kini telah dinaik taraf kepada Cabang Tahun 2000 119 Cabang di Malaysia .Cabang ( Daerah ) ‡ Setiap Cawangan terdiri daripada beberapa Cabang Daerah Daerah Kecil merupakan suatu institusi ( universiti.

Unit-unit ‡ Contoh Unit-unit : Pasukan Bantuan Sukarela / PBS ( Volunteer Aid Detachment / VAD ) Pasukan Kumpulan Kebajikan ( Welfare Service Group / WSG ) Belia ( Youth ) Kanak-kanak ( Link ) .

agama dan politik . jantina.‡ Menjalankan aktiviti di peringkat Cabang ‡ Terbuka kepada semua tanpa mengira bangsa.

‡ Komposisi keahlian : kanak-kanak ( pelajar sekolah rendah ) ahli-ahli Belia ( pelajar sekolah menengah ) Pasukan Bantuan Sukarela ( Orang Dewasa ) Ahli Seumur Hidup Ahli Kehormat Seumur Hidup 80% Pasukan Bantuan Sukarela .

‡ Bentuk latihan yang diberi kepada ahli : Pertolongan Cemas Rawatan Rumah Bantuan Bencana Alam Memberi perkhidmatan masyarakat Pendidikan Kesihatan .

‡ Setiap unit ini mempunyai pengawai masingmasing Cth : Belia guru penasihat BSMM ( dilantik oleh sekolah ) ‡ Setiap unit yang berdaftar dengan IPK mempunyai nombor unit yang khas menunjukkan unit itu dari Cawangan mana dan dari bahagian apa Cth : Unit SL(VAD)150 SL : dari Cawangan Selangor VAD : unit Volunteer Aid Detachment / Pasukan Bantuan Sukarela ( VAD ) 150 : unit ke 150 yang ddidaftarkan .

com/doc/36758860/strukt ur-organisasi-dan-pergerakan-BSMM ‡ http://bsmmipti09.scribd.scribd.html .com/doc/21652694/pbsm1 ‡ http://www.com/doc/31464898/KUISKOPK2010-Organisasi-Pentadbiran-CabangPBS-BSMM ‡ http://www.com/2009_05_01 _archive.blogspot.Bahan Rujukan ‡ http://www.scribd.

KUIZ .

I. I. II. II. Persatuan-persatuan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Kebangsaan A. Lembaga Eksekutif Kebangsaan III. Jawatankuasa Antarabangsa Palang II. II & III B.1) Yang manakah berikut merupakan badan Bulan Sabit Merah Antarabangsa? I. III & IV C. I. III & IV B . Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IV. III & IV D.

1963 C . 1957 B.2) Bilakah Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( JAPM ) ditubuhkah? A. 1983 C.

I. II.3) Apakah peranan Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( JAPM )? I. II & IV C. ubatan. Menyediakan anggota perubatan sekiranya berlaku peperangan. Agensi pengesanan pusat II. Memberi bekalan kepada mangsa peperangan seperti makanan. I. III & IV C . III & IV B. buku A. perang saudara / rusuhan III. pakaian. Menyampaikan mesej-mesej orang awam IV. I.

Menentukan dasar umum yang harus diikuti oleh persatuan kebangsaan B. pembangunan. kesihatan D. Mempraktikkan segala keputusan yang dibuat oleh badan pemerintahan di Ibu pejabat Geneva B . bantuan bencana. belia. 5 suruhanjaya iaitu kewangan.4) Apakah tugasan Majlis Eksekutif dalam badan pentadbir IFRC? A. Bertindak atas segala keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung C.

III & IV A . pencegahan penyakit dan membaiki tahap kesihatan II. II & III B. II. Membantu orang-orang tawanan perang. menghantar perutusan orang awam. Menjaga tentera yang sakit dalam peperangan III.5) Apakah peranan Persatuan Bulan Sabit Merah Kebangsaan (PBSMK)? I. I. IV. Menyanyi lagu semasa perkhemahan A. Memberi bantuan kepasa mangsa bencana alam. I. II & IV C.

6. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri C. Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong B. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri B . President persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dipegang oleh siapa? A.

YB Menteri Belia dan Sukan D. Naib Presiden dipegang oleh YB berikut.7. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri D . YB Menteri Kesihatan B. YB Menteri Luar Negeri C. kecuali: A.

.8. . . Majlis Kebangsaan ) IV. . . pembuangan / memansohkan keahlian ( tidak termasuk ahli-ahli Senat BBSM. . D. Mendisplinkan dengan pertimbangan yang saksama menentukan pemberhatian. Memberi pertimbangan dan melulus/ sebaliknya perlantikan ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan yang dipilih III. A . . Menjalankan aktiviti-aktivi seharian BSMM A. Menamakan calon bagi perlantikan Setiausaha Agong oleh Majlis Kebangsaan II. Apakah kuasa beliau dalam BSMM? I. YM Tunku Tan Sri Dato¶ Shahriman bin Tunku Sulaiman merupakan pengerusi Kebangsaan BSMM. . C. B. .

9. Apakah tugas bagi Lembaga Eksekutif Kebangsaan ( NEB )? I. B. . . Menjalankan aktiviti-aktivi seharian BSMM III. . . . D. . . A . . Menamakan calon bagi perlantikan Setiausaha Agong oleh Majlis Kebangsaan IV. C. Melaksanakan arahan Majlis Kebangsaan II. Memberi pertimbangan dan melulus/ sebaliknya perlantikan ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan yang dipilih A.

16 D. Sebagai keseluruhan.10. 14 B. 17 B . terdapat beberapa cawangan BBSM di Malaysia? A. 15 C.

Majilis Kebangsaan Sekretariat Kebangsaan Sekretariat Cawangan Sekretariat Cabang Lembaga Eksekutif Kebangsaan Daerah Daerah Kecil Cawangan 12. Pasukan Kumpulan Kebajikan Belia Kanak-kanak . Cabang Unit-unit Pasukan Bantuan Sukarela .Carta Organisasi BSMM Senat BSMM 11.

terima kasih. .Sekian.