Struktur dan Organisasi Pertubuhan

Struktur dan Organisasi Peringkat Antarabangsa

Struktur dan Organisasi Peringkat Antarabangsa
‡ Bulan Sabit Merah Antarabangsa terdiri daripada 3 badan yang berasingan, iaitu: 
Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( JAPM ) Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ( IFRC ) Persatuan-persatuan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Kebangsaan

Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( JAPM ) ‡ ICRC ( International Committee of The Red Cross ) ‡ Komponen ynag prihatin pada pembangunan Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa ‡ Ditubuh pada 1863 ‡ Ditubuh oleh 5 warganegara swiss ‡ Organisasi Swiss bebas dan versendirian

‡ Tugas : membantu orang yang cedera ‡ Diberi status pemerhati oleh Perhimpunan Agung PBB pada 16 Oktober 1990 ‡ Keputusan mereka berasaskan kepada pertimbangan kemanusiaan .

‡ Peranan JAPM Pemaju Konvensyen Kemanusiaan Antarabangsa Menjaga prinsip-prinsip asas Palang Merah Mengiktirafkan penubuhan persatuan. ubatan. buku . Persatuan Palang Merah & Bulan Sabit Merah Kebangsaan Agensi pengesanan pusat Menyediakan anggota perubatan sekiranya berlaku peperangan. pakaian. perang saudara / rusuhan Menyampaikan mesej-mesej orang awam Memberi bekalan kepada mangsa peperangan seperti makanan.

Badan Pentadbir JAPM PERHIMPUNAN Menentukan dasar am dan prinsip-prinsip yang didokong LEMBAGA EKSEKUTIF Bertanggungjawab terhadap hal operasi & penyelia halehwal pentadbiran DIREKTORAT ( Ibu Pejabat ) Mengenali pelbagai perkhidmatan yang menyokong aktiviti di medan OPERASI ( Medan ) Pengurusan pentadbiran wilayah seperti perlembagaan undang-undang kemanusiaan dan prinsip asas sumber manusia. skongan kewangan dan pentadbiran. komunikasi dan perhubungan raya .

Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ( IFRC ) ‡ IFRC ( International Federation of Red Cross ) 1919 ‡ Dahulu : Liga persatuan Antarabangsa Palang Merah atau Bulan Sabit Merah ‡ Bebas daripada pengaruh kerajaan ‡ Tujuan : memberi semangat. galakan dan promosi kepada semua bentuk aktiviti kemanusiaan bagi mencegah dan meringankan penderitaan manusia. .

Fungsi IFRC : ‡ Bertindak sebagai badan tetap berkenaan perhubungan. penyelarasan dan pengkajian di antara persatuan-perasatuan kebangsaan ‡ Menggalakkan dan mempromosi di setiap negara penubuhan dan pembangunan persatuan kebangsaan yang bebas serta diiktiraf ‡ Memberi bantuan dengan apa jua cara kepada mangsa bencana alam .

Fungsi IFRC : ‡ Mengatur. menyelaras dan mengarah tindakan bantuan antarabangsa ‡ Menggalakkan penyertaan persatuan kebangsaan dalam aktiviti menjaga kesihatan umum ‡ Membantu JAPM memaju dan membangunkan undang-undang kemanusiaan antarabangsa ‡ Menjadi perwakilan rasmi dalam urusan perakuan yang diterima pakai serta menjadi penjaga kepada kepentingan mereka ‡ Melaksanakan mandat yang diamanahkan. .

bantuan bencana.Badan Pentadbir IFRC PERHIMPUNAN AGUNG Menentukan dasar umum yang harus diikuti oleh persatuan kebangsaan MAJLIS EKSEKUTIF Bertindak atas segala keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung SURUHANJAYA STATUT 5 suruhanjaya iaitu kewangan. belia. kesihatan SEKRETARIAT Mempraktikkan segala keputusan yang dibuat oleh badan pemerintahan di Ibu pejabat Geneva . pembangunan.

pengalaman dan peralatan Menjadi jurucakap kepada persatuan-persatuan dalam hal-ehwal antarabangsa dan dalam perhubungan mereka dengan PBB. bukan kerajaan Menghantar laporan tahunan aktivitinya kepada semua persatuan kebangsaan . kerajaan.‡ Fungsi Sekretariat Persekutuan Menghubungkan persatuan-persatuan kebangsaan dan membolehkan mereka berdamping rapat. bertukar pendapat.

. pencegahan penyakit dan membaiki tahap kesihatan ‡ Melantik anggota-anggota pertolongan cemas ‡ Menjaga tentera yang sakit dalam peperangan ‡ Membantu orang-orang tawanan perang. menghantar perutusan orang awam.Persatuan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Kebangsaan ( PBSMK ) ‡ Bertindak sebagai khidmat bantuan kepada pihak berkuasa awam dan persatuanpersatuan kebangsaan menjalankan tugasnya ‡ Memberi abntuan kepasa mangsa bencana alam.

IFRC. PBSMK dan kerajaan yang menandatangani Konvensyen Geneva berjumpa 4 tahun sekali ‡ Badan ynag membuat keputusan yang tertinggi ‡ Semua terikat dengan keputusan dan resolusi ( pembaharuan ) yang dibuat .Persidangan Palang Merah Antarabangsa ‡ JAPM.

Struktur dan Organisasi Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa .

Struktur dan Organisasi Pertubuhan Peringkat Kebangsaan. Negeri. Daerah .

Struktur dan Organisasi Bulan Sabit Merah Malaysia ( BSMM ) ‡ Penaung persatuan : Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong ‡ Presiden persatuan dipegang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ‡ Timbalan Presiden dipegang oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri .

‡ Naib Presiden dipegang oleh YB Menteri Pembangunan Wanita. Keluarga dan Masyarakat YB Menteri Kesihatan YB Menteri Luar Negeri YB Menteri Belia dan Sukan YB Menteri Pelajaran YB Menteri Pendidikan Tinggi .

Carta Organisasi BSMM Senat BSMM Majlis Kebangsaan Sekretariat Kebangsaan Sekretariat Cawangan Sekretariat Cabang Lembaga Eksekutif Kebangsaan Daerah Daerah Kecil Cawangan Cabang Unit-unit Pasukan Bantuan Sukarela . Pasukan Kumpulan Kebajikan Belia Kanak-kanak .

Pelantikan senator : ditentukan atas budi bicara Majlis Kebangsaan dan dilantik kalangan ahli-ahli BBSM Tidak mempunyai kuasa eksekutif 25 senator pada suatu masa Senat BSMM Badan tertinggi Peranan : meningkatkan imej dan matlamat persatuan sejajar dengan prinsip-prinsip pergerakan .

Majlis Kebangsaan ‡ Merupakan badan yang membuat polisi dan dasar BSMM ‡ Mesyuarat : Sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun Memerlukan 1/3 kehadiran ahli untuk membentuk korum .

‡ Dianggotai oleh Pengerusi Kebangsaan Timbalan Pengerusi Kebangsaan 4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan Bendahari Kehormat Kebangsaan 8 orang ahli yang dipilih 2 orang wakil setiap Cawangan Wakil-wakil agensi kerajaan Kementerian Setiausaha Agung .

Lembaga Eksekutif Kebangsaan ( NEB ) ‡ Badan yang menjalankan polisi dan dasar yang diputuskan oleh Majlis Kebangsaan ‡ Pengurusan seharian mengenai persatuan ‡ Mesyuarat : sekurang-kurangnya 2 bulan sekali ‡ Tugas : Melaksanakan arahan Majlis Kebangsaan Menjalankan aktiviti-aktivi seharian BSMM .

‡ Dianggotai oleh : Pengerusi Kebangsaan Timbalan Pengerusi Kebangsaan 4 orang Naib Pengerusi Kebangsaan Bendahari Kehormat Kebangsaan 8 orang ahli yang dipilih 5 orang wakil zon Setiausaha Agung .

PSM. PJK . DIMP. ASDK.Pengerusi Kebangsaan BSMM : YM Tunku Tan Sri Dato Shahriman bin Tunku Sulaiman.

‡ Berkuasa dalam Menamakan calon bagi perlantikan Setiausaha Agong oleh Majlis Kebangsaan Memberi pertimbangan dan melulus/ sebaliknya perlantikan ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan yang dipilih Mendisplinkan dengan pertimbangan yang saksama menentukan pemberhatian. Majlis Kebangsaan ) . pembuangan / memansohkan keahlian ( tidak termasuk ahli-ahli Senat BBSM.

Jawatankuasa Kebangsaan Belia Kewangan Kutipan Derma Latihan Pembangunan Organisasi Pentadbiran & Perjawatan Perhubungan Antarabangsa Perkhidmatan Ambulan & Pengurusan Bencana Perkhidmatan Masyarakat Program Darah / HIV AIDS & Penyalahgunaan Dadah Lembaga Tender Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa Pengurusan *setiap Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan akan melantik ahli-ahli Jawatankuasa masing-masing .

( setiap negeri.Cawangan ( Negeri ) ‡ Kesemua jawatan dalam struktur organisasi tersebut berada di Ibu Pejabat Kebangsaan ( IPK ) Kuala Lumpur ‡ BBSM terdapat 15 cawangan di Malaysia. Wilayah Persekutuan dan Labuan ) Struktur organisasi hampir serupa dengan NEB .

Cabang ( Daerah ) ‡ Setiap Cawangan terdiri daripada beberapa Cabang Daerah Daerah Kecil merupakan suatu institusi ( universiti. maktab perguruan ) Kini telah dinaik taraf kepada Cabang Tahun 2000 119 Cabang di Malaysia .

Unit-unit ‡ Contoh Unit-unit : Pasukan Bantuan Sukarela / PBS ( Volunteer Aid Detachment / VAD ) Pasukan Kumpulan Kebajikan ( Welfare Service Group / WSG ) Belia ( Youth ) Kanak-kanak ( Link ) .

agama dan politik .‡ Menjalankan aktiviti di peringkat Cabang ‡ Terbuka kepada semua tanpa mengira bangsa. jantina.

‡ Komposisi keahlian : kanak-kanak ( pelajar sekolah rendah ) ahli-ahli Belia ( pelajar sekolah menengah ) Pasukan Bantuan Sukarela ( Orang Dewasa ) Ahli Seumur Hidup Ahli Kehormat Seumur Hidup 80% Pasukan Bantuan Sukarela .

‡ Bentuk latihan yang diberi kepada ahli : Pertolongan Cemas Rawatan Rumah Bantuan Bencana Alam Memberi perkhidmatan masyarakat Pendidikan Kesihatan .

‡ Setiap unit ini mempunyai pengawai masingmasing Cth : Belia guru penasihat BSMM ( dilantik oleh sekolah ) ‡ Setiap unit yang berdaftar dengan IPK mempunyai nombor unit yang khas menunjukkan unit itu dari Cawangan mana dan dari bahagian apa Cth : Unit SL(VAD)150 SL : dari Cawangan Selangor VAD : unit Volunteer Aid Detachment / Pasukan Bantuan Sukarela ( VAD ) 150 : unit ke 150 yang ddidaftarkan .

com/doc/31464898/KUISKOPK2010-Organisasi-Pentadbiran-CabangPBS-BSMM ‡ http://www.com/doc/36758860/strukt ur-organisasi-dan-pergerakan-BSMM ‡ http://bsmmipti09.html .scribd.com/2009_05_01 _archive.scribd.Bahan Rujukan ‡ http://www.scribd.blogspot.com/doc/21652694/pbsm1 ‡ http://www.

KUIZ .

II. I. Lembaga Eksekutif Kebangsaan III. III & IV B . Persatuan-persatuan Palang Merah / Bulan Sabit Merah Kebangsaan A. III & IV C. II & III B. III & IV D. Jawatankuasa Antarabangsa Palang II. I. Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IV. II.1) Yang manakah berikut merupakan badan Bulan Sabit Merah Antarabangsa? I. I.

1957 B. 1963 C . 1983 C.2) Bilakah Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( JAPM ) ditubuhkah? A.

perang saudara / rusuhan III. Agensi pengesanan pusat II. Memberi bekalan kepada mangsa peperangan seperti makanan. I. ubatan.3) Apakah peranan Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( JAPM )? I. pakaian. Menyediakan anggota perubatan sekiranya berlaku peperangan. Menyampaikan mesej-mesej orang awam IV. II. buku A. III & IV C . II & IV C. I. I. III & IV B.

belia. Menentukan dasar umum yang harus diikuti oleh persatuan kebangsaan B. pembangunan. 5 suruhanjaya iaitu kewangan. kesihatan D.4) Apakah tugasan Majlis Eksekutif dalam badan pentadbir IFRC? A. Mempraktikkan segala keputusan yang dibuat oleh badan pemerintahan di Ibu pejabat Geneva B . bantuan bencana. Bertindak atas segala keputusan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung C.

pencegahan penyakit dan membaiki tahap kesihatan II. Menjaga tentera yang sakit dalam peperangan III. Membantu orang-orang tawanan perang. menghantar perutusan orang awam. I. Menyanyi lagu semasa perkhemahan A. III & IV A . II. IV. Memberi bantuan kepasa mangsa bencana alam. II & IV C.5) Apakah peranan Persatuan Bulan Sabit Merah Kebangsaan (PBSMK)? I. II & III B. I.

President persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia dipegang oleh siapa? A. Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong B. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri B .6. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri C.

Naib Presiden dipegang oleh YB berikut. kecuali: A. YB Menteri Belia dan Sukan D.7. YB Menteri Kesihatan B. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri D . YB Menteri Luar Negeri C.

. C. . Apakah kuasa beliau dalam BSMM? I.8. . . D. . . . Memberi pertimbangan dan melulus/ sebaliknya perlantikan ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan yang dipilih III. . B. Menjalankan aktiviti-aktivi seharian BSMM A. Menamakan calon bagi perlantikan Setiausaha Agong oleh Majlis Kebangsaan II. Mendisplinkan dengan pertimbangan yang saksama menentukan pemberhatian. A . Majlis Kebangsaan ) IV. pembuangan / memansohkan keahlian ( tidak termasuk ahli-ahli Senat BBSM. . YM Tunku Tan Sri Dato¶ Shahriman bin Tunku Sulaiman merupakan pengerusi Kebangsaan BSMM.

D. . Memberi pertimbangan dan melulus/ sebaliknya perlantikan ahli-ahli Jawatankuasa Cawangan yang dipilih A. .9. Apakah tugas bagi Lembaga Eksekutif Kebangsaan ( NEB )? I. . . . B. Menamakan calon bagi perlantikan Setiausaha Agong oleh Majlis Kebangsaan IV. . . . Melaksanakan arahan Majlis Kebangsaan II. A . Menjalankan aktiviti-aktivi seharian BSMM III. C.

15 C. terdapat beberapa cawangan BBSM di Malaysia? A. 16 D. Sebagai keseluruhan. 17 B . 14 B.10.

Pasukan Kumpulan Kebajikan Belia Kanak-kanak .Carta Organisasi BSMM Senat BSMM 11. Majilis Kebangsaan Sekretariat Kebangsaan Sekretariat Cawangan Sekretariat Cabang Lembaga Eksekutif Kebangsaan Daerah Daerah Kecil Cawangan 12. Cabang Unit-unit Pasukan Bantuan Sukarela .

Sekian. . terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful