P. 1
Jenis ilmu fonetik

Jenis ilmu fonetik

|Views: 198|Likes:
Published by Kota Beludfm

More info:

Published by: Kota Beludfm on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

Jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi

by Pendidikan on September 18, 2010Comment Jenis-jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi, dan penghasilan bunyi. Soalan: Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu Jawapan: Ilmu fonetik dalam bahasa Melayu ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Terdapat tiga jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu iaitu: a) b) c) Fonetik Akustik Fonetik Artikulasi Fonetik Auditori

a)Fonetik Akustik Fonetik Akustik merujuk kepada kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Signal bunyi yang dipindahkan ini dibezakan melalui kelangsingan bunyi, kelantangan suara, dan kepanjangan. Kesemua perkataan yang terlafaz dari si penutur mempunyai objektif komunikasi yang tersendiri. Namun, norma-norma maknanya hanya akan ditentukan oleh masyarakat yang mendengar dan mengalami situasi tersebut. Penyataan ini diperkukuh dengan memetik kata-kata sarjana terkenal Couper-Kuhlen (1986:116) ³Perihal bunyi itu bukanlah apa yang diucapkan tetapi adalah bagaimana bunyi itu diucapkan.´ Sebagai contoh lafaz bunyi em dalam bahasa Melayu kebiasaannya menunjukkan makna ³Ya´ dalam perbualan akan berubah menjadi makna ³Tidak´ apabila perkataan tersebut dilafazkan dengan intonasi yang panjang dalam contoh perbualan berikut: 1. em yang menunjukkan makna ³Ya´ Awak yang menghabiskan makanan itu? em.. 2. em yang menunjukkan makna ³Tidak´ Awakkah yang mencuri duit kutipan derma itu? emmmmm.. Kecanggihan teknologi komputer telah membuatkan seorang Sarjana Belanda bernama Boersma, P. dan David Weenink (1992) telah menghasilkan sebuah perisian komputer yang diberi nama ³Praat´ yang dapat mengukur elemen-elemen akustik seperti frekuensi fundamental (Fo dalam unit Hz), intensiti (dalam unit dB), dan durasi dalam unit saat. Dari sudut pendengar, ketiga-tiga parameter ini dipersepsikan masing-masing sebagai kelangsingan bunyi, kelantangan suara dan kepanjangan. Ketiga-tiga parameter ini juga dikenal sebagai signal akustik. b)Fonetik Artikulasi Fonetik Arikulasi merujuk kepada kajian yang mendiskripsikan cara-cara produksi sesuatu bunyi. Penghasilan bunyi bahasa melibatkan daerah dan organ artikulasi. Daerah artikulasi merupakan bahagian saluran suara yang tidak dapat bergerak tetapi dapat disentuh oleh organ artikulasi semasa melafazkan sesuatu bunyi. Organ artikulasi pula ialah alat yang digunakan untuk mengujar bunyi bahasa. Organ artikulasi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif ialah organ saluran suara yang boleh bergerak seperti bibir, lelangit lembut, dan gigi bawah. Artikulator pasif pula tidak dapat bergerak dalam saluran suara seperti gigi atas dan lelangit keras. Bunyi bahasa dihasilkan daerah dan organ yang berbeza-beza sehingga menimbulkan penamaan bunyi seperti letupan bibir tak bersuara atau bersuara, sengauan bibir, geseran lelangit keras tak bersuara atau bersuara, getaran gusi dan sebagainya. c)Fonetik Auditori

5. getaran. 2.konsonan gusi-lelangit keras . Soal selidik ini dapat menganalisis ketepatan dapatan makna penutur. Makna emosi ini dapat ditentukan dengan melakukan Ujian persepsi terhadap penutur. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi. yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. yang berlaku dalam rongga mulut. . Jika glotis dirapatkan danpita suara digetarkan apabila arus udara keluar dari paru-paru. Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal. konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak. KONSONAN LETUSAN 1. menghasilkan bunyi-bunyi sengau atau bunyi nasal. 1. bergantung sama ada pita suara digetarkan atau tidak. intonasi. 2. 1. Kajian fonetik dapat dipecahkan kepada Kajian fonologi adalah berkaitan dengan tiga bahagian iaitu fonetik akustik. Soalan 1(b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan fonologi Jawapan: Fonetik dan fonologi merupakan bidang yang saling melengkapi antara satu sama lain. Bil. bergantung kepada keadaan lelangit lembut semasa bunyi itu dihasilkan. Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu. letupan. konsonan gelungan. Jika glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar pula. dari semua bahasa. Jika lelangit lembut dinaikkan. bunyi-bunyi konsonan yang dihasilkan bersifat bunyibunyi oral. antaranya konsonan dua bibir. Bidang fonetik mengkaji unsur setiap Bidang fonologi mengkaji pola-pola bunyi. Kajian dilakukan terhadap segala yang berkaitan dengan sistem bahasa seperti pasangan terkecil dan fonotaktik. hubungan antara butir-butir lekasikal fonetik atrikulasi. 1. udara dari paru-paru dapat keluar melaui rongga hidung. Secara ringkasnya bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut: Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara. 3. dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu. bunyi konsonan. Udara yang keluar dari paru-paru yang akan menghasilkan pelbagai kategori bunyi konsonan. Proses pengekodan yang berlaku melibatkan unsurunsur signal akustik iaitu kelangsingan. Sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi yang akan menghasilkan pelbagai bunyi konsonan. maka terhasillah bunyi tidak bersuara. dengan butir-butir lekasikal lain yang membentuk ayat. produksi dan persepsibahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. 3. rongga tekak atau rongga hidung. Bidang fonetik menghasilkan Bidang fonologi menghasilkan sistem ejaan transkripsi fonetik untuk semua bunyisesuatu bahasa. maka akan terhasillah bunyi konsonan bersuara. Jawapan: Membunyikan huruf konsonan dalam bahasa Melayu. iaitu letusan. geseran. 4. konsonan gigi. 1. 2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal. Bunyi yang diterima pendengar sudah tentulah membawa makna yang berbeza mengikut tafsiran pendengar. sisian. Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. 1. Walau bagaimanapun ada definisi yang diberikan sarjana untuk memisahkan bidang ini. konsonan bibir gigi.Fonetik Auditori ialah kajian terhadap bunyi bahasa yang diterima pendengar. tersebut secara umum. Fonetik Fonologi Fonetik ialah kajian tentang sifat-sifat Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi semula jadi.sengau dan separuh vokal. Secara umumnya seseorang perlu menguasai bidang fonetik sebelum memahami bidang fonologi. sama ada bersuara atau tidak bersuara. Jika lelangit lembut diturunkan. Ada konsonan sengau dan ada konsonan tidak sengau. dan fonetik auditori. 4. (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. y Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi.

iaitu letusan gusi-lelangit kerastak bersuara [c] dan bersuara [j]. 4. 3. 6. Jika semasa penghasilan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. 2. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di antara hujung lidah dengan gusi. y Kemudiannya. menghasilkan bunyi letusan.Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. y Cara menghasilkan konsonan letusan adalah dengan cara: y Depan lidah ditemukan dengan daerah antara gusi dengan lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. y Jika sewaktu menghasilkan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. 6.merta. sekatan ini dilepaskan perlahan-lahan. sekatan tersebut dilepaskan dengan serta-merta. LETUPAN LELANGIT LEMBUT y 1. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t]. Contoh penggunaan dalam perkataan: Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut adalah: Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut. y Contoh penggunaan dalam perkataan: y cuka jumlah y baca panji y Mac caj KONSONAN LETUPAN y y y ¢ Konsonan letupan (atau hentian atau plosive) dihasilkan dengan membuat sekatan di antara alat artikulasi. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit lembut. y Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. sekatan itu dilepaskan perlahan-lahan. Kemudiannya. tiap datin atas adegan LETUPAN LELANGIT LEMBUT Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah: Merapatkan hujung lidah ke gusi dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. 4. y Jika semasa penghasilan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. 3. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras bersuara [j]. . Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras tidak bersuara [c]. sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta. y 1. dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p]. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Arus udara keluar dari paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dua bibir. Kemudian. Contoh penggunaan dalam perkataan: pakar bungkus api abadi tiap sebab LETUPAN GUSI y 1. Dalam bahasa Melayu. ¢ Sekatan ini kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta. 5. ¢ Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. 3. Kemudiannya. y Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan antara depan lidah dengan gusi-lelangit keras. menghasilkan bunyi letupan. yang terhasil ialah letupan gusi bersuara [d]. Kemudiannya. 2. 5. sekatan itu dilepaskan dengan serta. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. terdapat hanya sepasang konsonan letusan. 2. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah: Merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak.

Arus udara dari paru-paru dan tersekat di belakang rapatan pita suara. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi. Rapatan itu kemudiannya dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara. Mengangkat hujung lidah kearah gusi dan menggetarkan hujung lidah. [budak] [kapak] [tidak] KONSONAN GESERAN Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan cara: Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat dua konsonan geseran asli. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. Arus udara dari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-bunyi vokal. iaitu konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dan konsonan geseran glotis [h]. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding rongga tekak. 5. 2. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. tetapi dengan cara menggetarkan lidah. 3. iaitu konsonan getaran gusi [r]. Hutan Sahaja Suluh KONSONAN GETARAN Konsonan geseran glotis [h] dihasilkan dengan cara: Glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak.Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. 3. y Contoh perkataan: kapak gila laksa sagu HENTIAN GLOTIS y 1. 2. Contoh perkataan: y 1. Justeru. Contoh kehadiran dalam perkataan: Rambut Seru Sukar KONSONAN SISIAN . terhasillah bunyi hentian glotis. 3. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang sekatan atau sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi dalam rongga mulut. 2. y Cara menghasilkan bunyi [r] ini adalah: 1. Hentian glotis di akhir perkataan-perkataan yang dieja dengan huruf k. 4. Semut Asap Keras GESERAN GLOTIS Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi. 3. 2. y 4. GESERAN GUSI TIDAK BERSUARA y 1. misalnya: ¢ Konsonan geseran ( atau frikatif) dihasilkan dengan membuat sempitan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. Maka terhasilkan konsonan geseran gusi tak bersuara [s]. ¢ Arus udara dari paru-paru dapat keluar antara sempitan ini dan bergeser. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan getaran. 4. 6.

¢ Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri dan kanan lidah (sisi lidah). iaitu ng. Contoh kehadiran dalam perkataan: Malam Aman Siam KONSONAN SENGAU GUSI Nampak Tanak Daun KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS y y y y Konsonan sengau gusi [n] dihasilkan dengan hujung lidah ditemukan dengan gusi atas. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar .¢ Konsonan sisian dihasilkan dengan mengeluarkan udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulut. dan konsonan sengau lelangit lembut [ ]. iaitu konsonan sengau dua bibir [ ]. ¢ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Contoh kehadiran daalam perkataan: . arus udara keluar melaui rongga hidung oleh sebab lelangit lembut diturunkan. membenarkan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Ngilu y y y y y Konsonan sengau lelangit lembut [ ] dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu. y Dalam bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan sisian. iaitu sisian gusi [l]. KONSONAN SENGAU DUA BIBIR y y y y Konsonan sengau dua bibir [m] dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. ¢ Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Lambat ¢ Tuala ¢ Cekal KONSONAN SENGAU Konsonan sengau dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi di dalam rongga mulut. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. y Lelangit lembut diturunkan. Contoh kehadiran dalam perkataan: y y y y y Konsonan sengau lelangit keras [ ] dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. Oleh sebab lambang [ ] tidak ada pada mesin taip. y Satu perbezaan antara bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi sengau. ¢ Konsonan sisian gusi [l] dihasilkan dengan cara: ¢ Hujung lidah diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung.

y Diftong boleh dianggap sebagai satu suku kata dan mempunyai puncak kelantangan. bahagian lidah yang bergerak. y Diftong atau vokal rangkap adalah bunyi yang dihasilkan kerana posisi lidah ketika menghasilkan bunyi. ¢ Contoh : [ ai ] = vokal depan rendah + vokal depan tinggi * capai. y Hal ini pada bahagian awalnya dan bahagian akhirnya tidak sama. Kuala Lumpur. kaloi Rujukan : y y Permulaan Linguistik. serta strukturknya. Kuala Lumpur.Angan Bising DIFTONG Dua bunyi vokal yang digeluncurkan. . PTS Professional. Inderawati Zahid. 2006. iaitu satu bunyi vokal kepada satu bunyi yang lain. kalau [ oi ] = vokal belakang separuh tinggi + vokal depan tinggi * baloi. Fonetik dan fonologi. 1983. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah. y Diftong dapat dibezakan melalui diftong naik dan diftong turun. Arbak Othman. Sarjana Enterprise. hairan [ au ] = vokal depan rendah + vokal belakang tinggi * kacau.

ditengah . dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu.Fonem Segmental atau Fonem Penggalan FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Mencatat maklumat Konsonan Konsonan Konsonan pinjaman. Dari segi penyebaran. dan diakhir perkataan. Fonem penggalan terbahagi kepada 3 iaitu vokal. lelangit lembut diturunkan dan arus Glotis Contoh Malam dari dirapatkan paru-paru dan kehadiran keluar pita melaui suara dalam rongga bergetar hidung. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. dan diftong. fonem-fonem ini boleh menduduki tempat diawal. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam . konsonan. perkataan: KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS Konsonan sengau lelangit keras ? dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. Oleh sebab lambang ? tidak ada pada mesin taip. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. bergetar. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. perkataan: Aman Siam KONSONAN Konsonan sengau Lelangit Glotis Contoh Nampak Tanak Daun lembut gusi diturunkan dirapatkan n dihasilkan dan arus SENGAU dengan hujung udara dan dari lidah ditemukan dengan gusi GUSI atas. KONSONAN 4 Dua Gusi konsonan SENGAUAN sengau: bibir Gusi lelangit keras Lelangit lembut KONSONAN SENGAU DUA BIBIR Konsonan sengau dua bibir m dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. kehadiran paru-paru keluar melalui pita suara dalam rongga hidung. Fonem penggalan adalah fonem-fonem yang boleh dipenggal-penggalkan atau dipisahkan diantara satu sama lain. Fonem berkaitan fonem Segmental separuh dalam bahasa Melayu: sengauan vokal Segmental Tiap-tiap satu bunyi merupakan 1 segmen atau penggalan daripada arus tuturan. .

Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Apabila pita suara digetarkan. Contoh kehadiran dalam perkataan: Ngilu Angan Bising KONSONAN Dinamakan separuh vokal Bunyi ini dilafazkan SEPARUH kerana tidak dapat dengan sekatan VOKAL sempurna. berlaku. kedudukan lidah sama seperti ketika melafazkan bunyi vokal tetapi hanya separuh jalan sahaja. Contoh: Lelangit lidah sama seperti dan membunyikan lelangit letupan lelangit lembut lembut tetapi tidak PINJAMAN Lembut dinaikkan ada sekatan. dihasilkan aliran dengan udara Semasa pengucapannya. timbul bunyi geseran lelangit lembut bersuara dan apabila selaput suara tidak digetarkan timbul bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara Contoh: Ghaib Akhbar KONSONAN 2. Contoh: 2 vokal bibir separuh bibir melafazkan KONSONAN Separuh (yang) (tayang) (pakai) KONSONAN Geseran Belakang Kedudukan lidah Semasa vokal melafazkan SEPARUH lelangit (y) keadaan keras bibir VOKAL (y) dihamparkan. Pita suara digetarkan. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. Udara keluar melalui sempitan diantara daun lidah dan gusi.KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Konsonan sengau lelangit lembut ? dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. Lelangit lembut dinaikkkan ke atas untuk menyekat udara dari rongga hidung. iaitu ng. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. PINJAMAN (z) Geseran Gusi Bersuara ± Lidah dinaikkan dan hujung lidah menyentuh sedikit bahagian gusi. KONSONAN Terdapat Separuh (wayang) (kawan) (pulau) Keadaan SEPARUH bunyi dua dibundarkan semasa VOKAL vokal: (w) (w). Kedudukan lidah berubah selepas itu. .

Kuala Lumpur. 2 bibir dirapatkan (tidak sampai bertemu) supaya membuat sempitan untuk udara yang keluar melaluinya. Geseran Gusi Lelangit Keras ± PINJAMAN (sy) (z) Lelangit lembut dinaikkan untuk meyekat perjalanan udara apabila melaluinya. Hadapan lidah (bahagian belakang) diletakkan bertentangan dengan lelangit keras dan gusi. udara yang keluar dari paru-paru boleh keluar dengan bebasnya melalui glotis yang terbuka itu. (dilambangkan juga ) Geseran Glotis ± ( h PINJAMAN ) Pita suara direnggangkan. Fonetik dan fonologi. Sekiranya pita suara tidak bergetar bunyi yang timbul ialah dilambangkan juga sebagai . Lambang konsonan ini ialah atau h. Lazim PINJAMAN v Geseran Bibir Gigi f Letakkan bibir bawah dan bibir atas bersama-sama dengan tekanan yang cukup untuk membolehkan udara keluar melaluinya. dan kalau tidak digetarkan timbul bunyi bersuara . PTS Professional. Inderawati Zahid. . 1983. Sarjana : Enterprise. Lelangit lembut dinaikkkan apabila pita suara tidak digetarkan keluar bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f dan kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geseran gigi bersuara v Contoh: fasih novel KONSONAN PINJAMAN 4. Kuala Lumpur.Contoh: Zaman KONSONAN 3. Keadaan ini serupa dengan keadaan semasa kita bernafas. Arbak Othman. Kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geserangusi lelangit keras bersuara sebagai Contoh: Zohor Mesyuarat KONSONAN 6. Jika pita suara digetarkan terdapat geseran dua bibir bersuara geseran gigi tidak Contoh: Selasa Hadir KONSONAN 5. Contoh: Hasad Ahad Tamat Rujukan Permulaan Linguistik. 2006. Geseran Gigi ± (dh) (th) Naikkan lelangit lembut untuk menyekat aliran udara ke rongga hidung. Hujung lidah terkena pada gigi bawah.

Maklumat tentang daerah sebutan. Segala yang berkaitan dengan sistem dalam bahasa iaitu pasangan terkecil. Sesuatu pertuturan terdiri daripada satu aliran arus bunyi yang bersambung-sambung lalu membentuk perkataan-perkataan yang bermakna. walaupun dikeluarkan oleh mulut manusia tidak boleh dipenggalkan. Klasifikasi Bunyi Bunyi-bunyi yang mempunyai ciri-ciri yang sama diklafisikasikan ke dalam satu golongan. Membuat deskripsi bunyi dilakukan dengan menggunakan kesan-kesan pendengaran yang kita dapati dalam menuturkan bunyi-bunyi tersebut. Deskripsi Fonetik Bagi memastikan bunyi-bunyi itu dapat didesktripsi. Kemudian baharulah bunyi-bunyi tadi diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar. Kita perlu menyedari hakikat sebenarnya adalah sebaliknya. Dengan lain perkataan. 2010Comment KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI KONSEP FONETIK Fonetik. fonetik auditori dan fonetik akustik. mengeluh dan batuk. maka barulah kita dapat membuat deskripsinya. µSaya makan nasi¶ terdiri daripada tiga aliran arus bunyi. Skop kajiannya adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikal dengan butir-butir leksikal lain yang membentuk ayat. i. maka kita perlu mewujudkan bunyi-bunyi tersebut sebagai unit-unit yang dapat dikaji. Pemenggalan bunyi dalam satu perkataan dapat dilakukan kerana bunyi tersebut adalah bunyi bahasa. Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah satu bidang kajian mengenai cara kita menggunakan alat dan daerah artikulasi untuk bertutur. iaitu tentang fungsi. ada masalah semasa mensegmen bunyi-bunyi. fonotaktik dan sebagainya. aliran bunyi yang diwakili oleh µmakan¶ dan aliran bunyi yang diwakili oleh µnasi¶. Kemudian. Ia melibatkan kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem tersebut secara umum. Oleh itu. membuat penggolongan bunyi-bunyi tersebut dan membuat transkripsinya. Mesin perakam yang baik dapat merakamkan bunyi suara dengan baik. Ini dilakukan dengan mendengar rakaman bunyi-bunyi tadi dan kemudian mensegmen atau memenggal bunyibunyi tersebut kepada unit-unit terkecil. yang berasal daripada perkataan Inggeris phonetics ialah satu pengkajian terhadap bunyi pertuturan bahasa yang dikeluarkan oleh manusia ketika bertutur. Bidang-bidang Fonetik Bagi mengkaji fonetik. satu aliran arus bunyi terhenti-henti berdasarkan sempadan setiap satu perkataan. apa daerah sebutan yang terlibat. Bunyibunyi itu didengar terlebih dahulu sebelum membuat transkripsinya. iaitu aliran bunyi yang diwakili oleh µ saya¶. Sesuatu perkataan terdiri daripada satu aliran arus bunyi-bunyi dan terdapat hentian antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. seperti bunyi berdehem. alat-alat sebutan. bukan lambang yang diberi bunyi. Selain itu. Bunyi bukan bahasa pula. Bunyi-bunyi bahasa dikaji bagi membuat deskripsi bunyi-bunyi sesuatu bahasa. Ini bermakna. iaitu bunyi-bunyi itu diberi lambang. perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item linguistik. kajian bergantung kepada kualiti rakaman mesin tersebut. bunyi ketiga diwakili oleh huruf µk¶. KONSEP FONOLOGI Fonologi merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. dapat menghasilkan deskripsi bunyi yang baik. Apabila membuat deskripsi bunyi-bunyi bahasa. Membuat transkripsi ialah memberi lambang kepada bunyi-bunyi bahasa tersebut. Hanya setelah bunyi-bunyi bahasa disegmen menjadi unit-unit bunyi. dan bunyi yang terakhir diwakili oleh huruf µn¶. Walau bagaimanapun. dan konsonan juga kepada jenis-jenisnya. Ini adalah kaedah yang baik bagi menghasilkan deskripsi yang memuaskan untuk tujuan mengajar bahasa. tidak ada masalah untuk memenggalkan aliran arus bunyi ini. apa alat sebutan yang digunakan. Bunyi diberi lambang fonetik. kerana bunyi bahasa dituturkan berterusan dan tidak terpisah-pisah. Contohnya. terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan iaitu fonetik artikulasi. dan adakah pita suara digetarkan atau tidak. vokal pula diklasifikasikan lagi kepada jenis-jenisnya. bunyi-bunyi yang dikaji dirakamkan dahulu. Kita perlulah mensegmen bunyi-bunyi bahasa itu sebaik mungkin. kesankesan pendengaran bunyi-bunyi dan keadaan pita suara digunakan dalam deskripsi. bukan sebaliknya. Kita perlu memahami proses memberi transkripsi ini. Semasa kita belajar membaca. Transkripsi Setelah disegmen. kita diajar membunyikan huruf. Sebagai contoh. walaupun bunyi yang dikeluarkan oleh mulut manusia dan didengar oleh manusia adalah bersambung-sambung dan bertali arus. Klasifikasi bunyi dilakukan dengan menggunakan maklumat dalam deskripsi bunyi tadi. Pendeskripsian ini . bunyi kedua diwakili oleh huruf µa¶. Ia adalah kajian yang membincangkan deskripsi yang dilakukan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan organ. Ini seolah-olah huruf mempunyai bunyi. Bagi yang memahami bahasa Melayu. perkataan µmakan¶ sebenarnya terdiri daripada lima urutan bunyi. Manusia sejak dahulu lagi telah memenggal bunyi-bunyi ini kepada unit-unit individu. Bunyi ini tidak dapat dipenggalkan kerana ia bukan bunyi bahasa. Bunyi pertama diwakili oleh huruf µm¶. bunyi keempat diwakili oleh huruf µa¶. kita mendeskripsi bagaimana bunyi-bunyi tersebut dituturkan. bunyi-bunyi itu diberi transkripsinya. iaitu vokal dan konsonan.KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI by Pendidikan on September 19.

garuk. kita dapat memahami bagaimana bunyi bahasa disebut atau dituturkan. Melalui pendengaran. iaitu melibatkan pendengar. Pendekatan ini memperhatikan pengaruh bunyi terhadap syarat pendengar yang dipengaruhi neurologi. Kita membuat penggolongan terhadap pendengaran dan tidak semata-mata sebutan. nyaring. lantang. Makna emosi tersebut pula dianggap sebagai suatu kod yang ditentukan oleh anggota masyarakat penutur sesuatu bahasa. Daerah artikulasi ialah bahagian saluran suara yang tidak bergerak tetapi disentuh oleh organ artikulasi sewaktu berlakunya sesuatu lafaz. dan cara bunyi tersebut diklasifikasikan dan dideskripsikan. lelangit lembut dan gigi bawah. halus. Sifat-sifat bunyi seperti ukuran gelombangnya. Penutur menukarkan maklumat yang hendak disampaikan dalam bentuk kod-kod tertentu seperti bunyi. Organ artikulasi terbahagi kepada artikulator aktif dan artikulator pasif. ii. kata dan ayat. Manakala pendengar pula mentafsirkan maklumat ini dalam fikiran untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi yang berlaku. Selain itu. Dengan mendeskripsi cara bunyi bahasa dihasilkan. Proses yang terlibat dinamakan sebagai mendekod. Pandangan pendengar terhadap ujaran yang terlafaz melibatkan unsur kelangsingan. bibir. Antara alat-alat tersebut ialah palatogram. iii. Apabila membuat deskripsi bunyi dari segi penyebutan atau artikulasi. kita mendeskripsi bunyi-bunyi sebagaisengau. laringoskopi dan letromiografi. iaitu cara penutur menghasilkan bunyi dengan menggunakan organ tuturan bagi menghasilkan bunyi yang digunakan dalam tuturan. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi tertentu. Kajian ini melibatkan produksi bunyi tuturan oleh organ vokal manusia. Oleh kerana proses perolehan bunyi melalui syarat pendengar sukar dianalisis. lunak dan sebagainya. Fonetik Akustik Fonetik akustik mengkaji sifat-sifat bunyi yang dilakukan dengan menganalisis bunyi yang dirakam dengan alat-alat yang persis. Ia merupakan kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Fonetik Auditori Fonetik auditori ialah pendekatan mengkaji bunyi melalui pendengaran. letupan. Dengan menggunkan alat ini. bunyi dideskripsikan sebagai kasar.melibatkan daerah dan organ artikulasi yang berfungsi melafazkan bunyi-bunyi dalam bahasa. Manakala organ artikulator pasif ialah organ dalam saluran suara yang tidak bergerak seperti lelangit keras dan gigi atas. geseran dan sebagainya. kajian fonetik juga menggunakan alat. bahagian lelangit keras yang terlibat dalam mengujarkan sesuatu bunyi. ahli fonetik dapat menentukan alat. . bunyi dapat dianalisis dari segi sifatnya. maka pendekatan ini kurang digunakan. kesengauan bunyi. iaitu membuat deskripsi bunyi yang didengar. Melalui alat-alat yang sensitif. Organ artikulator aktif ialah organ dalam saluran suara yang bergerak seperti lidah. Manakala organ artikulasi pula ialah organ ujaran dalam saluran suara yang terlibat dalam pengeluaran bunyi bahasa. Teknik ini menganalisis gambar-gambar gelombang bunyi yang dirakam. kedudukan lidah. daerah sebutan dan lain-lain mudah dilihat dalam gambar-gambar akustik atauspektogram.

Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan bunyi. Organ-organ penting yang terlibat dalam aliran udara bagi bernafas. 17. Alat artikulasi Alat-alat yang berkaitan dengan penghasilan bunyi ini boleh dipecahkan kepada tiga iaitu alat bahagian dalam tubuh. hadapan lidah. Dalam menghasilkan bunyi. 6. iaitu bunyi vokal hadapan. Bibir juga menjadi . 13. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi bahasa. 9. 4. pita suara. Organ sebutan lain yang terlibat ialah gigi. 19. 5. gusi. 15. Hujung lidah merupakan bahagian paling aktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan. Organ Sebutan Organ sebutan ialah organ yang terlibat dalam proses mengeluarkan bunyi bahasa secara langsung. tengah dan belakang. bibir. dan belakang lidah. 12. lelangit keras. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. lelangit lembut. iaitu hujung lidah. 10.ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Organ Pernafasan Semasa menghasilkan bunyi bahasa. y Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya tidaklah aktif. 14. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. kotak suara. 18. 8. rengkung. 2. Antaranya ialah paru-paru. 20. tengah lidah. juga terlibat dalam penghasilan bunyi. 16. y Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. Bahagian hadapan lidah. Bahagian dalam tubuh adalah bahagian yang memulakan sesuatu gerakan udara seperti paru-paru trakea. rongga hidung dan pita suara. 3. Ini termasuklah organ yang terlibat dengan sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru. banyak organ pernafasan yang digunakan. y Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. semua organ dan sistem pernafasan digunakan. epiglotis dan tekak. Lidah adalah organ yang paling aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi. alat artikulasi dan daerah artikulasi. epiglotis dan farinks. 7. Alat pertuturan dan fungsinya 1.

iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. y Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. Apabila dinaikkan.sempadan paling luar daripada rongga mulut. Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. y Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. y Lelangit Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. y Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkkan. Bibir juga berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. .

Jika bunyi itu keluar secara leluasa ketika difonasikan. iaitu /m/. l. h. Fonem ini dapat dianalisis kewujudannya. / a. Iaitu fonem yang kewujudannya harus bersama-sama dengan fonem segmental. Fonem suprasegmental Bidang kajian bunyi yang mengkaji bunyi-bunyi yang mengiringi bunyi-bunyi segmental dalam ujaran. John Lyons (1968). Fonem segmental dapat dibahagikan kepada vokal dan konsonan. Peter Ladefoged (1975). k. Gleason (1961). apabila disegmenkan atau dipenggal. /k/. maka bunyi tersebut digelar vokal misalnya. Fonem-fonem yang tidak boleh dipisahkan daripada fonem/fonem-fonem yang ditumpanginya. maka fonem itu disebut sebagai konsonan misalnya / b. /. /a/. Sebagai contoh. d./ dan sebagainya. Sekiranya bunyi itu mendapat halangan ketika difonasikan. Fonem segmental Fonem segmental atau bunyi penggalan merujuk kepada proses mengeluarkan unit linguistik daripada ujaran atau teks yang berurutan. JENIS-JENIS y y y y y Tekanan Panjang pendek (mora) Jeda/persendian (hentian) Nada/ton Intonasi Tekanan Keras/lembut penyebutan sesuatu suku kata Lambang [ ] diletak atas suku kata yang menerima tekanan BM tidak beza makna BI bersifat fonemik Cth : µexport ± perbuatan mengeksport ex¶port ± hasil yang dieksport c¶onduct ± perangai/kelakuan condu¶ct ± memimpin/membimbing s¶urvey ± penyelidikan surv¶ey ± menyelidik . g. Perbezaan antara vokal dan konsonan hanya terletak pada ada atau ketiadaan halangan ketika bunyi-bunyi itu difonasikan. /a/.FONEM Terdapat pelbagai jenis fonem dalam bahasa Melayu. /n/. i. Bersifat fonemik iaitu bersifat bunyi. Hill (1958) mengatakan bahawa fonem dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. maka perkataan / #makan# / terbahagi kepada fonemfonem berikut. u.

[ ais + kri:m ] ± aiskrim Nada/tona Kadar meninggi atau menurun pengucapan sesuatu perkataan. Laos dan lain-lain. Contoh : mendatar [ ma ] . membezakan makna. Kampuchea. meninggi [ ma ] turun naik [ ma ] Intonasi - menurun [ ma ] Menaik atau menurun penyuaraan sesuatu ayat atau frasa Bahasa Melayu. Contoh : sit [ sit ] ± duduk ship [ ip ] ± kapal fit [ fit ] ± sesuai . [ # saya makan nasi ma? # ] [ # saya makan nasi # ma? # ] ii.Panjang pendek Kadar pendek sesuatu bunyi diucapkan. ] ± ½ mora [ : ] ± 1 mora [ : : ] ± 2 mora # Bahasa Melayu tidak beza makna. [ b likan + tin ] . tetapi Bahasa Inggeris berbeza. . [ + ] ± perkataan Contoh : i. [ ai + skri:m ] ± 1 scream v. ayat. Lambang [ : ] ±mora [ . . [ b rikan ] iv. baris bezakan makna. seat [ si : t ] ± tempat duduk sheep [ i : p ] ± kambing biri-biri feet [ fi : t ] ± kaki Bahasa Arab dipanggil µharkat¶ = panjang pendek (tidak bezakan makna). Jeda/persendian Unsur hentian yang memisahkan antara linguistik. [ b li + kantin ] iii. [ b r + ikan ] . Dalam bahasa Mandarin. Vietnam. . (perkataan. rangkaitaan) Lambang [ # ] ± ayat . intonasi ayatnya berbeza-beza Contoh : . Thai.

Intonasi ayat tanya meninggi di akhir ayat. Awak dapat wang itu dari mana? .1. Intonasi ayat berita meurun di akhir ayat. Ibu mencuci pakaian 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->