P. 1
Jenis ilmu fonetik

Jenis ilmu fonetik

|Views: 198|Likes:
Published by Kota Beludfm

More info:

Published by: Kota Beludfm on Apr 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

Jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi

by Pendidikan on September 18, 2010Comment Jenis-jenis ilmu fonetik, perbezaan fonetik dan fonologi, dan penghasilan bunyi. Soalan: Nyatakan dan huraikan jenis-jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu Jawapan: Ilmu fonetik dalam bahasa Melayu ialah ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Terdapat tiga jenis ilmu fonetik dalam bahasa Melayu iaitu: a) b) c) Fonetik Akustik Fonetik Artikulasi Fonetik Auditori

a)Fonetik Akustik Fonetik Akustik merujuk kepada kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Signal bunyi yang dipindahkan ini dibezakan melalui kelangsingan bunyi, kelantangan suara, dan kepanjangan. Kesemua perkataan yang terlafaz dari si penutur mempunyai objektif komunikasi yang tersendiri. Namun, norma-norma maknanya hanya akan ditentukan oleh masyarakat yang mendengar dan mengalami situasi tersebut. Penyataan ini diperkukuh dengan memetik kata-kata sarjana terkenal Couper-Kuhlen (1986:116) ³Perihal bunyi itu bukanlah apa yang diucapkan tetapi adalah bagaimana bunyi itu diucapkan.´ Sebagai contoh lafaz bunyi em dalam bahasa Melayu kebiasaannya menunjukkan makna ³Ya´ dalam perbualan akan berubah menjadi makna ³Tidak´ apabila perkataan tersebut dilafazkan dengan intonasi yang panjang dalam contoh perbualan berikut: 1. em yang menunjukkan makna ³Ya´ Awak yang menghabiskan makanan itu? em.. 2. em yang menunjukkan makna ³Tidak´ Awakkah yang mencuri duit kutipan derma itu? emmmmm.. Kecanggihan teknologi komputer telah membuatkan seorang Sarjana Belanda bernama Boersma, P. dan David Weenink (1992) telah menghasilkan sebuah perisian komputer yang diberi nama ³Praat´ yang dapat mengukur elemen-elemen akustik seperti frekuensi fundamental (Fo dalam unit Hz), intensiti (dalam unit dB), dan durasi dalam unit saat. Dari sudut pendengar, ketiga-tiga parameter ini dipersepsikan masing-masing sebagai kelangsingan bunyi, kelantangan suara dan kepanjangan. Ketiga-tiga parameter ini juga dikenal sebagai signal akustik. b)Fonetik Artikulasi Fonetik Arikulasi merujuk kepada kajian yang mendiskripsikan cara-cara produksi sesuatu bunyi. Penghasilan bunyi bahasa melibatkan daerah dan organ artikulasi. Daerah artikulasi merupakan bahagian saluran suara yang tidak dapat bergerak tetapi dapat disentuh oleh organ artikulasi semasa melafazkan sesuatu bunyi. Organ artikulasi pula ialah alat yang digunakan untuk mengujar bunyi bahasa. Organ artikulasi boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif ialah organ saluran suara yang boleh bergerak seperti bibir, lelangit lembut, dan gigi bawah. Artikulator pasif pula tidak dapat bergerak dalam saluran suara seperti gigi atas dan lelangit keras. Bunyi bahasa dihasilkan daerah dan organ yang berbeza-beza sehingga menimbulkan penamaan bunyi seperti letupan bibir tak bersuara atau bersuara, sengauan bibir, geseran lelangit keras tak bersuara atau bersuara, getaran gusi dan sebagainya. c)Fonetik Auditori

Soalan 1(b) Huraikan tiga perbezaan fonetik dan fonologi Jawapan: Fonetik dan fonologi merupakan bidang yang saling melengkapi antara satu sama lain. Jika glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar pula.konsonan gusi-lelangit keras . bunyi konsonan. bergantung kepada keadaan lelangit lembut semasa bunyi itu dihasilkan. produksi dan persepsibahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi. 1. Sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi yang akan menghasilkan pelbagai bunyi konsonan. 3. 1. Secara umumnya seseorang perlu menguasai bidang fonetik sebelum memahami bidang fonologi. letupan. 3. getaran. Kajian fonetik dapat dipecahkan kepada Kajian fonologi adalah berkaitan dengan tiga bahagian iaitu fonetik akustik. Udara yang keluar dari paru-paru yang akan menghasilkan pelbagai kategori bunyi konsonan. 5. yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. menghasilkan bunyi-bunyi sengau atau bunyi nasal. konsonan gelungan. 1. hubungan antara butir-butir lekasikal fonetik atrikulasi. konsonan bibir gigi. yang berlaku dalam rongga mulut. (b) Berikan tiga contoh perkataan yang dihasilkan bagi setiap satu bunyi tersebut. iaitu letusan. dan bunyi diftong dihasilkan dalam bahasa Melayu. Secara ringkasnya bunyi-bunyi konsonan mempunyai ciri-ciri berikut: Ada konsonan yang bersuara dan ada konsonan yang tidak bersuara. Bil. maka akan terhasillah bunyi konsonan bersuara. intonasi. Bunyi yang diterima pendengar sudah tentulah membawa makna yang berbeza mengikut tafsiran pendengar. Kajian dilakukan terhadap segala yang berkaitan dengan sistem bahasa seperti pasangan terkecil dan fonotaktik. 2.sengau dan separuh vokal. tersebut secara umum. Bunyi-bunyi konsonan ialah bunyi-bunyi bahasa selain bunyi vokal. konsonan lelangit lembut dan konsonan anak tekak. bunyi-bunyi konsonan yang dihasilkan bersifat bunyibunyi oral. . konsonan gigi. 2(a) Huraikan bagaimana bunyi vokal. Walau bagaimanapun ada definisi yang diberikan sarjana untuk memisahkan bidang ini. Makna emosi ini dapat ditentukan dengan melakukan Ujian persepsi terhadap penutur. rongga tekak atau rongga hidung. dengan butir-butir lekasikal lain yang membentuk ayat. antaranya konsonan dua bibir. 1. KONSONAN LETUSAN 1. Jika lelangit lembut dinaikkan. Jika lelangit lembut diturunkan. Bidang fonetik menghasilkan Bidang fonologi menghasilkan sistem ejaan transkripsi fonetik untuk semua bunyisesuatu bahasa.Fonetik Auditori ialah kajian terhadap bunyi bahasa yang diterima pendengar. Jawapan: Membunyikan huruf konsonan dalam bahasa Melayu. bergantung sama ada pita suara digetarkan atau tidak. Terdapat tujuh jenis konsonan asli dalam bahasa Melayu. Fonetik Fonologi Fonetik ialah kajian tentang sifat-sifat Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi semula jadi. geseran. sisian. dari semua bahasa. 2. dan fonetik auditori. Proses pengekodan yang berlaku melibatkan unsurunsur signal akustik iaitu kelangsingan. Jika glotis dirapatkan danpita suara digetarkan apabila arus udara keluar dari paru-paru. Ada konsonan sengau dan ada konsonan tidak sengau. 4. 4. 1. Soal selidik ini dapat menganalisis ketepatan dapatan makna penutur. Arus udara yang keluar dari paru-paru menerima sekatan atau geseran. sama ada bersuara atau tidak bersuara. udara dari paru-paru dapat keluar melaui rongga hidung. maka terhasillah bunyi tidak bersuara. Bidang fonetik mengkaji unsur setiap Bidang fonologi mengkaji pola-pola bunyi. y Konsonan letusan dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi.

Jika semasa penghasilan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. 3. Contoh penggunaan dalam perkataan: pakar bungkus api abadi tiap sebab LETUPAN GUSI y 1. Kemudiannya. menghasilkan bunyi letusan. 4. dan bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir tidak bersuara [p]. Dalam bahasa Melayu. ¢ Sekatan ini kemudiannya dilepaskan dengan serta-merta. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras bersuara [j]. menghasilkan bunyi letupan. 5. Arus udara keluar dari paru-paru melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan dua bibir. 4. 6. 3. y 1. 2. 6. sekatan ini dilepaskan perlahan-lahan. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan dua bibir bersuara [b]. sekatan itu dilepaskan dengan serta. iaitu letusan gusi-lelangit kerastak bersuara [c] dan bersuara [j]. y Jika sewaktu menghasilkan bunyi ini glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. y Contoh penggunaan dalam perkataan: y cuka jumlah y baca panji y Mac caj KONSONAN LETUPAN y y y ¢ Konsonan letupan (atau hentian atau plosive) dihasilkan dengan membuat sekatan di antara alat artikulasi. Contoh penggunaan dalam perkataan: Cara menghasilkan konsonan letupan lelangit lembut adalah: Belakang lidah dirapatkan ke lelangit lembut. Kemudian.Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. ¢ Pertemuan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi ini menyekat arus udara dari paru-paru. 3. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan di antara belakang lidah dengan lelangit lembut. terdapat hanya sepasang konsonan letusan. 2. 5. sekatan itu dilepaskan dengan serta-merta. y Jika semasa penghasilan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut tidak bersuara [k]. Arus udara dari paru-paru melalui rongga mulut tertahan dan tersekat di belakang pertemuan di antara hujung lidah dengan gusi. Kemudiannya. y Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. yang terhasil ialah letupan gusi bersuara [d]. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar.merta. sekatan itu dilepaskan perlahan-lahan. y Arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga mulut dan tersekat di belakang pertemuan antara depan lidah dengan gusi-lelangit keras. . y Kemudiannya. Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. LETUPAN LELANGIT LEMBUT y 1. sekatan tersebut dilepaskan dengan serta-merta. bunyi yang terhasil ialah konsonan letupan gusi tidak bersuara [t]. Cara menghasilkan konsonan letupan dua bibir adalah: Merapatkan bibir bawah ke bibir atas dan udara dari peparu tertahan dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. maka terhasillah konsonan letusan gusi-lelangit keras tidak bersuara [c]. 2. Kemudiannya. y Cara menghasilkan konsonan letusan adalah dengan cara: y Depan lidah ditemukan dengan daerah antara gusi dengan lelangit keras dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. tiap datin atas adegan LETUPAN LELANGIT LEMBUT Cara menghasilkan konsonan letupan gusi adalah: Merapatkan hujung lidah ke gusi dan menaikkan lelangit lembut rapat ke dinding belakang rongga tekak. Jika semasa menghasilkan bunyi itu glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar.

Justeru. Glotis direnggangkan dan pita suara tidak bergetar. iaitu konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dan konsonan geseran glotis [h]. y 4. 3. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan getaran. Arus udara dari paru-paru keluar bergeser tanpa gangguan dan keadaan dalam rongga mulut seperti menghasilkan bunyi-bunyi vokal. 4. terhasillah bunyi hentian glotis. Contoh perkataan: y 1. 3. Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Konsonan getaran dihasilkan tanpa sebarang sekatan atau sentuhan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi dalam rongga mulut. bunyi yang terhasil ialah letupan lelangit lembut bersuara [g]. 3. Hentian glotis di akhir perkataan-perkataan yang dieja dengan huruf k. GESERAN GUSI TIDAK BERSUARA y 1. [budak] [kapak] [tidak] KONSONAN GESERAN Konsonan hentian glotis dihasilkan dengan cara: Pita suara dirapatkan serapat-rapatnya dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. y Contoh perkataan: kapak gila laksa sagu HENTIAN GLOTIS y 1. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat dua konsonan geseran asli. Arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dan dibiarkan bergeser dengan daerah pertemuan hujung lidah dengan gusi. 2. 6. misalnya: ¢ Konsonan geseran ( atau frikatif) dihasilkan dengan membuat sempitan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi. Arus udara dari paru-paru dan tersekat di belakang rapatan pita suara. tetapi dengan cara menggetarkan lidah. Mengangkat hujung lidah kearah gusi dan menggetarkan hujung lidah. 3. Rapatan itu kemudiannya dilepaskan serta-merta tanpa menggetarkan pita suara. 2. iaitu konsonan getaran gusi [r]. Contoh kehadiran dalam perkataan: Rambut Seru Sukar KONSONAN SISIAN . y Cara menghasilkan bunyi [r] ini adalah: 1. 2. Maka terhasilkan konsonan geseran gusi tak bersuara [s]. Semut Asap Keras GESERAN GLOTIS Konsonan geseran gusi tidak bersuara [s] dihasilkan dengan cara: Hujung lidah ditemukan dengan daerah gusi. 4. 2. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke belakang dinding rongga tekak. 5. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. ¢ Arus udara dari paru-paru dapat keluar antara sempitan ini dan bergeser.Tetapi jika glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Hutan Sahaja Suluh KONSONAN GETARAN Konsonan geseran glotis [h] dihasilkan dengan cara: Glotis terbuka luas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak.

Oleh sebab lambang [ ] tidak ada pada mesin taip. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Ngilu y y y y y Konsonan sengau lelangit lembut [ ] dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. arus udara keluar melaui rongga hidung oleh sebab lelangit lembut diturunkan. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. iaitu sisian gusi [l]. y Dalam bahasa Melayu terdapat empat konsonan sengau. KONSONAN SENGAU DUA BIBIR y y y y Konsonan sengau dua bibir [m] dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. membenarkan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. ¢ Contoh kehadiran dalam perkataan: ¢ Lambat ¢ Tuala ¢ Cekal KONSONAN SENGAU Konsonan sengau dihasilkan dengan membuat sekatan antara alat artikulasi dengan daerah artikulasi di dalam rongga mulut. Contoh kehadiran dalam perkataan: y y y y y Konsonan sengau lelangit keras [ ] dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar . dan konsonan sengau lelangit lembut [ ]. iaitu konsonan sengau dua bibir [ ]. Contoh kehadiran daalam perkataan: . y Satu perbezaan antara bunyi-bunyi sengau dengan bunyi-bunyi lain ialah hakikat bahawa sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi sengau. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu.¢ Konsonan sisian dihasilkan dengan mengeluarkan udara di kiri dan kanan lidah dalam rongga mulut. ¢ Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. ¢ Konsonan sisian gusi [l] dihasilkan dengan cara: ¢ Hujung lidah diangkat kea rah gusi atas dan lelangit lembut dinaikkan rapat ke dinding belakang rongga tekak. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. lelangit lembut diturunkan dan arus dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. ¢ Dalam bahasa Melayu terdapat hanya satu konsonan sisian. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melalui rongga hidung. y Lelangit lembut diturunkan. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. ¢ Arus udara dari paru-paru keluar melaui kiri dan kanan lidah (sisi lidah). Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. Contoh kehadiran dalam perkataan: Malam Aman Siam KONSONAN SENGAU GUSI Nampak Tanak Daun KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS y y y y Konsonan sengau gusi [n] dihasilkan dengan hujung lidah ditemukan dengan gusi atas. iaitu ng. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny.

Inderawati Zahid.Angan Bising DIFTONG Dua bunyi vokal yang digeluncurkan. 2006. Sarjana Enterprise. PTS Professional. . y Diftong atau vokal rangkap adalah bunyi yang dihasilkan kerana posisi lidah ketika menghasilkan bunyi. Fonetik dan fonologi. bahagian lidah yang bergerak. kalau [ oi ] = vokal belakang separuh tinggi + vokal depan tinggi * baloi. hairan [ au ] = vokal depan rendah + vokal belakang tinggi * kacau. Kuala Lumpur. serta strukturknya. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah. ¢ Contoh : [ ai ] = vokal depan rendah + vokal depan tinggi * capai. Kuala Lumpur. kaloi Rujukan : y y Permulaan Linguistik. y Diftong dapat dibezakan melalui diftong naik dan diftong turun. iaitu satu bunyi vokal kepada satu bunyi yang lain. 1983. y Hal ini pada bahagian awalnya dan bahagian akhirnya tidak sama. Arbak Othman. y Diftong boleh dianggap sebagai satu suku kata dan mempunyai puncak kelantangan.

fonem-fonem ini boleh menduduki tempat diawal. Contoh kehadiran dalaam perkataan: Nyawa Anyam . . Fonem berkaitan fonem Segmental separuh dalam bahasa Melayu: sengauan vokal Segmental Tiap-tiap satu bunyi merupakan 1 segmen atau penggalan daripada arus tuturan. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. KONSONAN 4 Dua Gusi konsonan SENGAUAN sengau: bibir Gusi lelangit keras Lelangit lembut KONSONAN SENGAU DUA BIBIR Konsonan sengau dua bibir m dihasilkan dengan bibir bawah dirapatkan ke bibir atas. kehadiran paru-paru keluar melalui pita suara dalam rongga hidung. Fonem penggalan terbahagi kepada 3 iaitu vokal. konsonan ini dilambangkan dengan dua huruf iaitu ny. perkataan: Aman Siam KONSONAN Konsonan sengau Lelangit Glotis Contoh Nampak Tanak Daun lembut gusi diturunkan dirapatkan n dihasilkan dan arus SENGAU dengan hujung udara dan dari lidah ditemukan dengan gusi GUSI atas. dan diakhir perkataan. Oleh sebab lambang ? tidak ada pada mesin taip. konsonan. ditengah . Fonem penggalan adalah fonem-fonem yang boleh dipenggal-penggalkan atau dipisahkan diantara satu sama lain. perkataan: KONSONAN SENGAU GUSI LELANGIT KERAS Konsonan sengau lelangit keras ? dihasilkan dengan depan lidah ditemu atau dirapatkan ke langit keras. dan diftong.Fonem Segmental atau Fonem Penggalan FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Mencatat maklumat Konsonan Konsonan Konsonan pinjaman. bergetar. Dari segi penyebaran. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. lelangit lembut diturunkan dan arus Glotis Contoh Malam dari dirapatkan paru-paru dan kehadiran keluar pita melaui suara dalam rongga bergetar hidung. dalam sistem ejaan rumi bahasa Melayu.

. dihasilkan aliran dengan udara Semasa pengucapannya. Pita suara digetarkan. kedudukan lidah sama seperti ketika melafazkan bunyi vokal tetapi hanya separuh jalan sahaja. Glotis dirapatkan dan pita suara bergetar. iaitu ng.KONSONAN SENGAU LELANGIT LEMBUT Konsonan sengau lelangit lembut ? dihasilkan dengan belakang lidah diangkat ke lelangit lembut. Lelangit lembut diturunkan dan arus udara dari paru-paru keluar melaui rongga hidung. Apabila pita suara digetarkan. KONSONAN Terdapat Separuh (wayang) (kawan) (pulau) Keadaan SEPARUH bunyi dua dibundarkan semasa VOKAL vokal: (w) (w). konsonan ini juga dilambangkan dengan dua huruf. timbul bunyi geseran lelangit lembut bersuara dan apabila selaput suara tidak digetarkan timbul bunyi geseran lelangit lembut tidak bersuara Contoh: Ghaib Akhbar KONSONAN 2. berlaku. PINJAMAN (z) Geseran Gusi Bersuara ± Lidah dinaikkan dan hujung lidah menyentuh sedikit bahagian gusi. Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Kedudukan lidah berubah selepas itu. Contoh: Lelangit lidah sama seperti dan membunyikan lelangit letupan lelangit lembut lembut tetapi tidak PINJAMAN Lembut dinaikkan ada sekatan. Udara keluar melalui sempitan diantara daun lidah dan gusi. Lelangit lembut dinaikkkan ke atas untuk menyekat udara dari rongga hidung. Contoh: 2 vokal bibir separuh bibir melafazkan KONSONAN Separuh (yang) (tayang) (pakai) KONSONAN Geseran Belakang Kedudukan lidah Semasa vokal melafazkan SEPARUH lelangit (y) keadaan keras bibir VOKAL (y) dihamparkan. Contoh kehadiran dalam perkataan: Ngilu Angan Bising KONSONAN Dinamakan separuh vokal Bunyi ini dilafazkan SEPARUH kerana tidak dapat dengan sekatan VOKAL sempurna.

Kuala Lumpur. . Sarjana : Enterprise. Hujung lidah terkena pada gigi bawah. Contoh: Hasad Ahad Tamat Rujukan Permulaan Linguistik. Keadaan ini serupa dengan keadaan semasa kita bernafas. Sekiranya pita suara tidak bergetar bunyi yang timbul ialah dilambangkan juga sebagai . Kuala Lumpur. Hadapan lidah (bahagian belakang) diletakkan bertentangan dengan lelangit keras dan gusi. (dilambangkan juga ) Geseran Glotis ± ( h PINJAMAN ) Pita suara direnggangkan. dan kalau tidak digetarkan timbul bunyi bersuara . Inderawati Zahid. PTS Professional. udara yang keluar dari paru-paru boleh keluar dengan bebasnya melalui glotis yang terbuka itu. Geseran Gigi ± (dh) (th) Naikkan lelangit lembut untuk menyekat aliran udara ke rongga hidung. Kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geserangusi lelangit keras bersuara sebagai Contoh: Zohor Mesyuarat KONSONAN 6. 2006. Geseran Gusi Lelangit Keras ± PINJAMAN (sy) (z) Lelangit lembut dinaikkan untuk meyekat perjalanan udara apabila melaluinya.Contoh: Zaman KONSONAN 3. 1983. Arbak Othman. Jika pita suara digetarkan terdapat geseran dua bibir bersuara geseran gigi tidak Contoh: Selasa Hadir KONSONAN 5. Lazim PINJAMAN v Geseran Bibir Gigi f Letakkan bibir bawah dan bibir atas bersama-sama dengan tekanan yang cukup untuk membolehkan udara keluar melaluinya. Fonetik dan fonologi. Lelangit lembut dinaikkkan apabila pita suara tidak digetarkan keluar bunyi geseran bibir gigi tidak bersuara f dan kalau pita suara digetarkan timbul bunyi geseran gigi bersuara v Contoh: fasih novel KONSONAN PINJAMAN 4. Lambang konsonan ini ialah atau h. 2 bibir dirapatkan (tidak sampai bertemu) supaya membuat sempitan untuk udara yang keluar melaluinya.

kerana bunyi bahasa dituturkan berterusan dan tidak terpisah-pisah. Klasifikasi bunyi dilakukan dengan menggunakan maklumat dalam deskripsi bunyi tadi. Apabila membuat deskripsi bunyi-bunyi bahasa. Deskripsi Fonetik Bagi memastikan bunyi-bunyi itu dapat didesktripsi. walaupun dikeluarkan oleh mulut manusia tidak boleh dipenggalkan. Walau bagaimanapun. aliran bunyi yang diwakili oleh µmakan¶ dan aliran bunyi yang diwakili oleh µnasi¶. Kita perlulah mensegmen bunyi-bunyi bahasa itu sebaik mungkin. Membuat transkripsi ialah memberi lambang kepada bunyi-bunyi bahasa tersebut. kita diajar membunyikan huruf. fonetik auditori dan fonetik akustik. yang berasal daripada perkataan Inggeris phonetics ialah satu pengkajian terhadap bunyi pertuturan bahasa yang dikeluarkan oleh manusia ketika bertutur. Bidang-bidang Fonetik Bagi mengkaji fonetik. ada masalah semasa mensegmen bunyi-bunyi. Manusia sejak dahulu lagi telah memenggal bunyi-bunyi ini kepada unit-unit individu. Ini bermakna. perkataan µmakan¶ sebenarnya terdiri daripada lima urutan bunyi. KONSEP FONOLOGI Fonologi merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa. Bunyi bukan bahasa pula. Oleh itu. bunyi-bunyi yang dikaji dirakamkan dahulu. bunyi kedua diwakili oleh huruf µa¶. Bunyi diberi lambang fonetik. Semasa kita belajar membaca. Transkripsi Setelah disegmen. Segala yang berkaitan dengan sistem dalam bahasa iaitu pasangan terkecil. alat-alat sebutan. perlakuan dan organisasi bunyi sebagai item linguistik. Kita perlu memahami proses memberi transkripsi ini. kajian bergantung kepada kualiti rakaman mesin tersebut. Bagi yang memahami bahasa Melayu. dan adakah pita suara digetarkan atau tidak. Ia adalah kajian yang membincangkan deskripsi yang dilakukan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan organ. tidak ada masalah untuk memenggalkan aliran arus bunyi ini. bunyi ketiga diwakili oleh huruf µk¶. Membuat deskripsi bunyi dilakukan dengan menggunakan kesan-kesan pendengaran yang kita dapati dalam menuturkan bunyi-bunyi tersebut. dapat menghasilkan deskripsi bunyi yang baik. Pendeskripsian ini . dan konsonan juga kepada jenis-jenisnya. terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan iaitu fonetik artikulasi. apa daerah sebutan yang terlibat. Ini adalah kaedah yang baik bagi menghasilkan deskripsi yang memuaskan untuk tujuan mengajar bahasa. Bunyi-bunyi bahasa dikaji bagi membuat deskripsi bunyi-bunyi sesuatu bahasa. 2010Comment KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI KONSEP FONETIK Fonetik. bunyi keempat diwakili oleh huruf µa¶. fonotaktik dan sebagainya. Kemudian. seperti bunyi berdehem. µSaya makan nasi¶ terdiri daripada tiga aliran arus bunyi. Fonetik Artikulasi Fonetik artikulasi ialah satu bidang kajian mengenai cara kita menggunakan alat dan daerah artikulasi untuk bertutur. bukan lambang yang diberi bunyi. Bunyi pertama diwakili oleh huruf µm¶. kita mendeskripsi bagaimana bunyi-bunyi tersebut dituturkan. Sesuatu pertuturan terdiri daripada satu aliran arus bunyi yang bersambung-sambung lalu membentuk perkataan-perkataan yang bermakna. iaitu vokal dan konsonan. Kemudian baharulah bunyi-bunyi tadi diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar. iaitu bunyi-bunyi itu diberi lambang. i. apa alat sebutan yang digunakan. Ini dilakukan dengan mendengar rakaman bunyi-bunyi tadi dan kemudian mensegmen atau memenggal bunyibunyi tersebut kepada unit-unit terkecil. vokal pula diklasifikasikan lagi kepada jenis-jenisnya. satu aliran arus bunyi terhenti-henti berdasarkan sempadan setiap satu perkataan. Selain itu. iaitu aliran bunyi yang diwakili oleh µ saya¶. Klasifikasi Bunyi Bunyi-bunyi yang mempunyai ciri-ciri yang sama diklafisikasikan ke dalam satu golongan. membuat penggolongan bunyi-bunyi tersebut dan membuat transkripsinya. Skop kajiannya adalah berkaitan dengan hubungan antara butir-butir leksikal dengan butir-butir leksikal lain yang membentuk ayat. maka barulah kita dapat membuat deskripsinya. Kita perlu menyedari hakikat sebenarnya adalah sebaliknya. Ia melibatkan kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasa dan sifat-sifat semula jadi sistem tersebut secara umum. Bunyi ini tidak dapat dipenggalkan kerana ia bukan bunyi bahasa. Pemenggalan bunyi dalam satu perkataan dapat dilakukan kerana bunyi tersebut adalah bunyi bahasa. Bunyibunyi itu didengar terlebih dahulu sebelum membuat transkripsinya. walaupun bunyi yang dikeluarkan oleh mulut manusia dan didengar oleh manusia adalah bersambung-sambung dan bertali arus. Hanya setelah bunyi-bunyi bahasa disegmen menjadi unit-unit bunyi. maka kita perlu mewujudkan bunyi-bunyi tersebut sebagai unit-unit yang dapat dikaji. Sesuatu perkataan terdiri daripada satu aliran arus bunyi-bunyi dan terdapat hentian antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. dan bunyi yang terakhir diwakili oleh huruf µn¶. Mesin perakam yang baik dapat merakamkan bunyi suara dengan baik. Maklumat tentang daerah sebutan. Dengan lain perkataan. bunyi-bunyi itu diberi transkripsinya. Contohnya. Sebagai contoh. mengeluh dan batuk. Ini seolah-olah huruf mempunyai bunyi.KONSEP FONETIK DAN FONOLOGI by Pendidikan on September 19. kesankesan pendengaran bunyi-bunyi dan keadaan pita suara digunakan dalam deskripsi. bukan sebaliknya. iaitu tentang fungsi.

daerah sebutan dan lain-lain mudah dilihat dalam gambar-gambar akustik atauspektogram. Ia merupakan kajian transmisi signal bunyi dari penutur kepada pendengar semasa komunikasi berlangsung. Pendekatan ini memperhatikan pengaruh bunyi terhadap syarat pendengar yang dipengaruhi neurologi. kita dapat memahami bagaimana bunyi bahasa disebut atau dituturkan. Organ artikulasi terbahagi kepada artikulator aktif dan artikulator pasif. lunak dan sebagainya. iaitu cara penutur menghasilkan bunyi dengan menggunakan organ tuturan bagi menghasilkan bunyi yang digunakan dalam tuturan.melibatkan daerah dan organ artikulasi yang berfungsi melafazkan bunyi-bunyi dalam bahasa. Apabila membuat deskripsi bunyi dari segi penyebutan atau artikulasi. Selain itu. iii. lantang. bunyi dapat dianalisis dari segi sifatnya. iaitu membuat deskripsi bunyi yang didengar. ahli fonetik dapat menentukan alat. bahagian lelangit keras yang terlibat dalam mengujarkan sesuatu bunyi. iaitu melibatkan pendengar. halus. Teknik ini menganalisis gambar-gambar gelombang bunyi yang dirakam. Pandangan pendengar terhadap ujaran yang terlafaz melibatkan unsur kelangsingan. Oleh kerana proses perolehan bunyi melalui syarat pendengar sukar dianalisis. letupan. kesengauan bunyi. kelantangan dan kepanjangan yang secara sendirinya mempunyai makna emosi tertentu. ii. maka pendekatan ini kurang digunakan. Makna emosi tersebut pula dianggap sebagai suatu kod yang ditentukan oleh anggota masyarakat penutur sesuatu bahasa. Kajian ini melibatkan produksi bunyi tuturan oleh organ vokal manusia. Sifat-sifat bunyi seperti ukuran gelombangnya. Antara alat-alat tersebut ialah palatogram. Dengan mendeskripsi cara bunyi bahasa dihasilkan. kajian fonetik juga menggunakan alat. Dengan menggunkan alat ini. garuk. Fonetik Auditori Fonetik auditori ialah pendekatan mengkaji bunyi melalui pendengaran. laringoskopi dan letromiografi. Proses yang terlibat dinamakan sebagai mendekod. bibir. lelangit lembut dan gigi bawah. kita mendeskripsi bunyi-bunyi sebagaisengau. bunyi dideskripsikan sebagai kasar. Manakala pendengar pula mentafsirkan maklumat ini dalam fikiran untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi yang berlaku. dan cara bunyi tersebut diklasifikasikan dan dideskripsikan. Fonetik Akustik Fonetik akustik mengkaji sifat-sifat bunyi yang dilakukan dengan menganalisis bunyi yang dirakam dengan alat-alat yang persis. . Daerah artikulasi ialah bahagian saluran suara yang tidak bergerak tetapi disentuh oleh organ artikulasi sewaktu berlakunya sesuatu lafaz. Penutur menukarkan maklumat yang hendak disampaikan dalam bentuk kod-kod tertentu seperti bunyi. kedudukan lidah. Kita membuat penggolongan terhadap pendengaran dan tidak semata-mata sebutan. Melalui pendengaran. geseran dan sebagainya. Melalui alat-alat yang sensitif. nyaring. Manakala organ artikulasi pula ialah organ ujaran dalam saluran suara yang terlibat dalam pengeluaran bunyi bahasa. Manakala organ artikulator pasif ialah organ dalam saluran suara yang tidak bergerak seperti lelangit keras dan gigi atas. Organ artikulator aktif ialah organ dalam saluran suara yang bergerak seperti lidah. kata dan ayat.

y Bibir Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. Lidah adalah organ yang paling aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. banyak organ pernafasan yang digunakan. kotak suara. 20. Pembahagian ini membolehkan lidah membuat deskripsi pelbagai jenis penghasilan bunyi. gusi. alat artikulasi dan daerah artikulasi. bibir. 18. 4. tengah lidah. dan belakang lidah. Penampan aliran udara inilah yang menghasilkan bunyi. Organ sebutan lain yang terlibat ialah gigi. lelangit keras. iaitu bunyi vokal hadapan. Kedudukannya yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran udara dalam penghasilan bunyi. rengkung. tengah dan belakang. tengah lidah dan belakang lidah penting dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. y Gigi Gigi juga berperanan dalam penghasilan bunyi bahasa tetapi peranannya tidaklah aktif. juga terlibat dalam penghasilan bunyi. 5. 15.ARTIKULASI DAN ARTIKULATOR Organ Pernafasan Semasa menghasilkan bunyi bahasa. Bibir juga menjadi . 3. 16. 7. y Bibir atas Bibir bawah Gigi atas Gigi bawah Gusi Lelangit keras Lelangit lembut Anak tekak Hujung lidah Hadapan lidah 11. Organ Sebutan Organ sebutan ialah organ yang terlibat dalam proses mengeluarkan bunyi bahasa secara langsung. Tengah lidah Belakang lidah Akar lidah Epiglotis Pita suara Rongga tekak Rongga Hidung Rongga mulut Rahang Tenggorok FUNGSI ALAT PERTUTURAN Lidah Lidah ialah alat artikulasi yang terpenting dan paling aktif dalam pengeluaran bunyi bahasa. 13. Lidah terbahagi kepada empat bahagian. Antaranya ialah paru-paru. 6. 12. Ini termasuklah organ yang terlibat dengan sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru. 14. 8. rongga hidung dan pita suara. Bahagian dalam tubuh adalah bahagian yang memulakan sesuatu gerakan udara seperti paru-paru trakea. 10. Dalam menghasilkan bunyi. epiglotis dan farinks. pita suara. Bahagian hadapan lidah. hadapan lidah. epiglotis dan tekak. 19. iaitu hujung lidah. 9. Hujung lidah merupakan bahagian paling aktif dan boleh digerakkan ke mana-mana bahagian mulut untuk membuat penyekatan. 17. Alat pertuturan dan fungsinya 1. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan bunyi yang berbagai-bagai. semua organ dan sistem pernafasan digunakan. 2. lelangit lembut. Alat artikulasi Alat-alat yang berkaitan dengan penghasilan bunyi ini boleh dipecahkan kepada tiga iaitu alat bahagian dalam tubuh. Organ-organ penting yang terlibat dalam aliran udara bagi bernafas.

Lelangit lembut menganjur dari sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. Proses pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua keping selaput nipis berkenaan. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup. rongga mulut akan tertutup dan udara terpaksa keluar melalui rongga hidung. y Rongga Hidung Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh lelangit. bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan atau tidak. y Pita Suara Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan amat penting dalam penghasilan bunyi. iaitu lelangit keras dan lelangit lembut. Organ ini digunakan sebagai daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. y Lelangit Lelangit dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Bibir juga berfungsi membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga mulut. y Gusi Gusi merupakan bahagian yang embung dan menurun dari gigi ke bahagian dalam rongga mulut. Lelangit keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga mulut dan apabila diturunkkan.sempadan paling luar daripada rongga mulut. . Apabila dinaikkan.

/a/. maka bunyi tersebut digelar vokal misalnya. maka perkataan / #makan# / terbahagi kepada fonemfonem berikut. Iaitu fonem yang kewujudannya harus bersama-sama dengan fonem segmental. Gleason (1961). iaitu /m/. Fonem ini dapat dianalisis kewujudannya. Fonem segmental dapat dibahagikan kepada vokal dan konsonan. k. apabila disegmenkan atau dipenggal. Hill (1958) mengatakan bahawa fonem dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Jika bunyi itu keluar secara leluasa ketika difonasikan. /a/. g. / a. Fonem suprasegmental Bidang kajian bunyi yang mengkaji bunyi-bunyi yang mengiringi bunyi-bunyi segmental dalam ujaran. i. Perbezaan antara vokal dan konsonan hanya terletak pada ada atau ketiadaan halangan ketika bunyi-bunyi itu difonasikan. Bersifat fonemik iaitu bersifat bunyi. Fonem-fonem yang tidak boleh dipisahkan daripada fonem/fonem-fonem yang ditumpanginya. h. l./ dan sebagainya. JENIS-JENIS y y y y y Tekanan Panjang pendek (mora) Jeda/persendian (hentian) Nada/ton Intonasi Tekanan Keras/lembut penyebutan sesuatu suku kata Lambang [ ] diletak atas suku kata yang menerima tekanan BM tidak beza makna BI bersifat fonemik Cth : µexport ± perbuatan mengeksport ex¶port ± hasil yang dieksport c¶onduct ± perangai/kelakuan condu¶ct ± memimpin/membimbing s¶urvey ± penyelidikan surv¶ey ± menyelidik . /k/. u. d. John Lyons (1968). Fonem segmental Fonem segmental atau bunyi penggalan merujuk kepada proses mengeluarkan unit linguistik daripada ujaran atau teks yang berurutan. Sebagai contoh. /n/. Sekiranya bunyi itu mendapat halangan ketika difonasikan. Peter Ladefoged (1975). maka fonem itu disebut sebagai konsonan misalnya / b.FONEM Terdapat pelbagai jenis fonem dalam bahasa Melayu. /.

. seat [ si : t ] ± tempat duduk sheep [ i : p ] ± kambing biri-biri feet [ fi : t ] ± kaki Bahasa Arab dipanggil µharkat¶ = panjang pendek (tidak bezakan makna). Contoh : mendatar [ ma ] . (perkataan. ayat. tetapi Bahasa Inggeris berbeza. Kampuchea. Laos dan lain-lain. meninggi [ ma ] turun naik [ ma ] Intonasi - menurun [ ma ] Menaik atau menurun penyuaraan sesuatu ayat atau frasa Bahasa Melayu. Dalam bahasa Mandarin. [ b r + ikan ] . [ b rikan ] iv. Thai. [ ai + skri:m ] ± 1 scream v. . Jeda/persendian Unsur hentian yang memisahkan antara linguistik. rangkaitaan) Lambang [ # ] ± ayat . [ b likan + tin ] . baris bezakan makna.Panjang pendek Kadar pendek sesuatu bunyi diucapkan. [ # saya makan nasi ma? # ] [ # saya makan nasi # ma? # ] ii. intonasi ayatnya berbeza-beza Contoh : . Contoh : sit [ sit ] ± duduk ship [ ip ] ± kapal fit [ fit ] ± sesuai . Vietnam. ] ± ½ mora [ : ] ± 1 mora [ : : ] ± 2 mora # Bahasa Melayu tidak beza makna. [ + ] ± perkataan Contoh : i. . [ b li + kantin ] iii. membezakan makna. Lambang [ : ] ±mora [ . [ ais + kri:m ] ± aiskrim Nada/tona Kadar meninggi atau menurun pengucapan sesuatu perkataan.

1. Ibu mencuci pakaian 1. Awak dapat wang itu dari mana? . Intonasi ayat berita meurun di akhir ayat. Intonasi ayat tanya meninggi di akhir ayat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->