KOS

y

y

y

Kos merupakan sumber yang dikorbankan (dalam bentuk nilai wang atau nilai persamaan wang) untuk mendapatkan keluaran dan perkhidmatan yang akan memberikan faedah semasa atau masa hadapan kepada organisasi. Kos mempunyai maksud yang berbeza bergantung kepada situasi yang diaplikasikan bagi tujuan berbeza. Memahami konsep dan klasifikasi kos membolehkan akauntan pengurusan menyediakan data bersesuaian dengan keperluan pengurus. Kos-kos yang dilibatkan di sesebuah organisasi boleh dilkasifikasikan mengikut objektif kos iaitu penilaian inventori, pembuatan keputusan dan kawalan.

OBJEKTIF KOS PEMBUATAN KEPUTUSAN y Setiap gambaran yang ingin diketahui oleh pengurus apabila menilai satu keputusan berkaitan dengan kos adalah melalui 2 kaedah/objektif : (a) tingkah laku kos (kos tetap, kos berubah dan kos campuran) (b) kos relevan dan kos tidak relevan

KOS RELEVAN DAN KOS TIDAK RELEVAN y Konsep yang berguna kepada pihak pengurusan dalam membuat keputusan adalah kerelevanan. Kos relevan merupakan kos masa hadapan yang akan berbaza daripada satu alternatif kepada satu alternatif. Manakala kos tidak relevan adalah kos yang tiada bezanya di antara kesemua alternatif. y Pihak pengurus perlu mendefinisikan secara jelas antara kos relevan dan kos tidak relevan supaya mereka tidak membazirkan masa mempertimbangkan kos yang sama yang tidak memberi kesan ke atas mana-mana keputusan yang akan diambil. y Secara terperincinya, kos relevan merupakan maklumat kos dan hasil yang digunakan untuk membantu pengurusan membuat keputusan atau pertimbangan untuk memilih sesuatu yang mempunyai kesan jangka pendek & dalam situasi tertentu. y Secara umumnya, kos relevan terbahagi kepada 5 jenis iaitu : (i) Kos Hangus (ii) Kos Pertambahan (iii) Kos Melepas (iv) Kos Pembezaan (v) Kos Boleh Elak (i) Kos Hangus - juga dikenali sebagai kos tenggelam merupakan kos yang telah dilibatkan dan tidak boleh diperolehi kembali, kos telah berlaku pada masa lepas yang tidak boleh elak dan tidak relevan, kos dianggap relevan apabila kos tersebut akan terlibat atau berlaku di masa hadapan. Sebagai contohnya adalah kos mesin lama. Kos Pertambahan - terlibat apabila syarikat ingin menjalankan sesuatu aktiviti. Sebagai contoh, bila membeli mesin baru, perlu dihantar pekerja baru untuk latihan

(ii)

tidak relevan kerana tidak boleh elak & kos hangus y kos overhed tetap-kos tidak boleh elak & tidak relevan (b) Meneruskan atau Menghentikan barisan produk/bahagian/segmen y Wujud apabila pengurus menghadapi situasi di mana prestasi keuntungan sesuatu segmen perniagaan @ barisan produk tertentu tidak memuaskan. (iii) Kos Melepas .kos-kos yang terlibat antara alternatif hanya akan relevan apabila terdapat perbezaan kos antara alternatif-alternatif tersebut. susut nilai mesin baru RM1000. Sebagai contoh. maka pembezaan RM1000 dikenalai sebagai kos pembezaan. y susutnilai aset . APLIKASI PEMBUATAN KEPUTUSAN y Pembuatan Keputusan boleh digunakan dalam 3 situasi : (a) Membuat atau Membeli (b) Meneruskan atau Menghentikan barisan produk/bahagian/segmen (c) Menerima atau Menolak pesanan khas (a) Membuat atau Membeli y Keputusan samada hendak terus membuat komponen yang sedang digunakan dlm pengeluaran produknya atau membeli daripada pembekal luar.relevan & boleh elak. susutnilai mesin lama RM2000. maka kos RMXXXX dikenali sebagai kos pertambahan. Kos tidak boleh elak . walaupun harga jualan adalah di bawah harga jualan sebenar.kos yang tidak perlu terlibat atau tidak terus berlaku lagi di masa hadapan jika alternatif itu dipilih. gaji pengurus kilang dan belanja susutnilai kilang (c) Menerima atau Menolak pesanan khas y Keputusan menerima sesuatu pesanan khas atau kontrak ini bergantung kepada lebihan kapasiti pengeluaran pengeluar y Sekiranya wujud kapasiti terbiar (idle).merupakan satu faedah atau manfaat yang terpaksa dilepaskan atau dikorbankan akibat memilih satu alternatif yang lain. (v) Kos Boleh Elak . Sebagai contoh.penggunaan mesin baru dengan kos berjumlah RMXXXX. kos sewa peralatan khas dalam pembuatan sesuatu komponen. y biasanya kos jenis berubah . y Untung @ rugi dan margin caruman segmen itu perlu dinilai untuk melihat pencapaian y Kos tetap yang bersifat umum tidak relevan. Sebagai contoh. kemungkinan besar jualan melalui pesanan khas memberi keuntungan tambahan sykt. . hasil sewa kedai yang terpaksa dilepaskan apabila syarikat menggunakan kedai t ersebut untuk membuat tempahan khas. (iv) Kos Pembezaan .kos yang masih perlu terus berlaku walaupun mana-mana alternatif diambil dan ianya tidak mempunyai ciri pembezaan dan tidak relevan. Contoh.

FAKTOR KUALITATIF MEMPENGARUHI APLIKASI PEMBUATAN KEPUTUSAN y Seorang pengurus apabila menilai satu keputusan boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitatif seperti berikut : i. Persekitaran . tanggungjawab masyarakat ii. .Imej syarikat dan kualiti alam sekitar iii.Kehendak kerajaan. Seseorang pengurus harus memahami jenis-jenis kos yang wujud dalam organisasi tersebut agar mereka boleh memilih kos yang betul dan membuat keputusan yang betul bagi tujuan-tujuan yang berbeza. Untuk membuat keputusan kos yang cepat dan tepat. kecanggihan teknologi iv. mengetahui 3 situasti pembuatan keputusan serta menilai faktor-faktor kualitatif. Teknologi . peluang pekerjaan. Sosial . Peraturan dan Undang-undang .Hubungan baik dengan pembekal. Kos berbeza dengan tujuan berbeza merupakan asas bagi pengurusan perakaunan yang bermakna tujuan penggunaan maklumat kos tersebut perlu dikenalpasti secara berhati-hati sebelum memilih apakah jenis kos yang sesuai digunakan. pengurus harus mengenalpasti kos dan hasil yang relevan untuk setiap alternatif. peraturan syarikat RUMUSAN Secara keseluruhannya boleh dijelaskan bahawa maklumat kos digunakan bagi pelbagai tujuan pengurusan.Proses semakin efisyen dan elektif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful