KOS

y

y

y

Kos merupakan sumber yang dikorbankan (dalam bentuk nilai wang atau nilai persamaan wang) untuk mendapatkan keluaran dan perkhidmatan yang akan memberikan faedah semasa atau masa hadapan kepada organisasi. Kos mempunyai maksud yang berbeza bergantung kepada situasi yang diaplikasikan bagi tujuan berbeza. Memahami konsep dan klasifikasi kos membolehkan akauntan pengurusan menyediakan data bersesuaian dengan keperluan pengurus. Kos-kos yang dilibatkan di sesebuah organisasi boleh dilkasifikasikan mengikut objektif kos iaitu penilaian inventori, pembuatan keputusan dan kawalan.

OBJEKTIF KOS PEMBUATAN KEPUTUSAN y Setiap gambaran yang ingin diketahui oleh pengurus apabila menilai satu keputusan berkaitan dengan kos adalah melalui 2 kaedah/objektif : (a) tingkah laku kos (kos tetap, kos berubah dan kos campuran) (b) kos relevan dan kos tidak relevan

KOS RELEVAN DAN KOS TIDAK RELEVAN y Konsep yang berguna kepada pihak pengurusan dalam membuat keputusan adalah kerelevanan. Kos relevan merupakan kos masa hadapan yang akan berbaza daripada satu alternatif kepada satu alternatif. Manakala kos tidak relevan adalah kos yang tiada bezanya di antara kesemua alternatif. y Pihak pengurus perlu mendefinisikan secara jelas antara kos relevan dan kos tidak relevan supaya mereka tidak membazirkan masa mempertimbangkan kos yang sama yang tidak memberi kesan ke atas mana-mana keputusan yang akan diambil. y Secara terperincinya, kos relevan merupakan maklumat kos dan hasil yang digunakan untuk membantu pengurusan membuat keputusan atau pertimbangan untuk memilih sesuatu yang mempunyai kesan jangka pendek & dalam situasi tertentu. y Secara umumnya, kos relevan terbahagi kepada 5 jenis iaitu : (i) Kos Hangus (ii) Kos Pertambahan (iii) Kos Melepas (iv) Kos Pembezaan (v) Kos Boleh Elak (i) Kos Hangus - juga dikenali sebagai kos tenggelam merupakan kos yang telah dilibatkan dan tidak boleh diperolehi kembali, kos telah berlaku pada masa lepas yang tidak boleh elak dan tidak relevan, kos dianggap relevan apabila kos tersebut akan terlibat atau berlaku di masa hadapan. Sebagai contohnya adalah kos mesin lama. Kos Pertambahan - terlibat apabila syarikat ingin menjalankan sesuatu aktiviti. Sebagai contoh, bila membeli mesin baru, perlu dihantar pekerja baru untuk latihan

(ii)

maka kos RMXXXX dikenali sebagai kos pertambahan. Sebagai contoh. gaji pengurus kilang dan belanja susutnilai kilang (c) Menerima atau Menolak pesanan khas y Keputusan menerima sesuatu pesanan khas atau kontrak ini bergantung kepada lebihan kapasiti pengeluaran pengeluar y Sekiranya wujud kapasiti terbiar (idle). Sebagai contoh.kos yang masih perlu terus berlaku walaupun mana-mana alternatif diambil dan ianya tidak mempunyai ciri pembezaan dan tidak relevan.penggunaan mesin baru dengan kos berjumlah RMXXXX. (v) Kos Boleh Elak .kos yang tidak perlu terlibat atau tidak terus berlaku lagi di masa hadapan jika alternatif itu dipilih. (iv) Kos Pembezaan .relevan & boleh elak. hasil sewa kedai yang terpaksa dilepaskan apabila syarikat menggunakan kedai t ersebut untuk membuat tempahan khas. Contoh. APLIKASI PEMBUATAN KEPUTUSAN y Pembuatan Keputusan boleh digunakan dalam 3 situasi : (a) Membuat atau Membeli (b) Meneruskan atau Menghentikan barisan produk/bahagian/segmen (c) Menerima atau Menolak pesanan khas (a) Membuat atau Membeli y Keputusan samada hendak terus membuat komponen yang sedang digunakan dlm pengeluaran produknya atau membeli daripada pembekal luar. kemungkinan besar jualan melalui pesanan khas memberi keuntungan tambahan sykt. y Untung @ rugi dan margin caruman segmen itu perlu dinilai untuk melihat pencapaian y Kos tetap yang bersifat umum tidak relevan. walaupun harga jualan adalah di bawah harga jualan sebenar.kos-kos yang terlibat antara alternatif hanya akan relevan apabila terdapat perbezaan kos antara alternatif-alternatif tersebut. Sebagai contoh. maka pembezaan RM1000 dikenalai sebagai kos pembezaan. . y biasanya kos jenis berubah . kos sewa peralatan khas dalam pembuatan sesuatu komponen. susutnilai mesin lama RM2000. Kos tidak boleh elak . (iii) Kos Melepas . y susutnilai aset . susut nilai mesin baru RM1000.tidak relevan kerana tidak boleh elak & kos hangus y kos overhed tetap-kos tidak boleh elak & tidak relevan (b) Meneruskan atau Menghentikan barisan produk/bahagian/segmen y Wujud apabila pengurus menghadapi situasi di mana prestasi keuntungan sesuatu segmen perniagaan @ barisan produk tertentu tidak memuaskan.merupakan satu faedah atau manfaat yang terpaksa dilepaskan atau dikorbankan akibat memilih satu alternatif yang lain.

Teknologi . Untuk membuat keputusan kos yang cepat dan tepat. Persekitaran . tanggungjawab masyarakat ii. kecanggihan teknologi iv.Imej syarikat dan kualiti alam sekitar iii. Seseorang pengurus harus memahami jenis-jenis kos yang wujud dalam organisasi tersebut agar mereka boleh memilih kos yang betul dan membuat keputusan yang betul bagi tujuan-tujuan yang berbeza. . Peraturan dan Undang-undang . pengurus harus mengenalpasti kos dan hasil yang relevan untuk setiap alternatif.Hubungan baik dengan pembekal. Kos berbeza dengan tujuan berbeza merupakan asas bagi pengurusan perakaunan yang bermakna tujuan penggunaan maklumat kos tersebut perlu dikenalpasti secara berhati-hati sebelum memilih apakah jenis kos yang sesuai digunakan. mengetahui 3 situasti pembuatan keputusan serta menilai faktor-faktor kualitatif. Sosial .Proses semakin efisyen dan elektif.FAKTOR KUALITATIF MEMPENGARUHI APLIKASI PEMBUATAN KEPUTUSAN y Seorang pengurus apabila menilai satu keputusan boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitatif seperti berikut : i.Kehendak kerajaan. peraturan syarikat RUMUSAN Secara keseluruhannya boleh dijelaskan bahawa maklumat kos digunakan bagi pelbagai tujuan pengurusan. peluang pekerjaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful