Setiap orang pasti menginginkan berada pada akhir kehidupan yang baik (husnul khotimah), bukan pada yang

buruk (su’ul khotimah). Namun sudah sering kita saksikan ada beberapa orang yang mati dengan sangat tragis, sangat mengerikan yang mungkin kita belum pernah melihat sebelumnya. Su’ul khotimah inilah yang patut kita waspadai dan berusaha untuk tidak berada di ujung kehidupan semacam itu. Saudaraku, perlu kiranya engkau tahu bahwa su’ul khotimah (mati dalam keadaan buruk) memiliki sebab yang seharusnya setiap orang menjauhinya. Sebab utama adalah karena berpaling dari agama Allah. Hal ini dapat berupa berpaling dari istiqomah, lemahnya iman, rusaknya i’tiqod (keyakinan), dan terus menerus dalam maksiat. Beberapa Kisah Akhir Hidup yang Begitu Jelek Ada suatu kisah yang menunjukkan seseorang yang terlalu sibuk dengan dunia sehingga lupa akan akhirat. Lihatlah bagaimanakah akhir hidupnya. Ia seorang pedagang kain yang biasa menjual kain. Tatkala sakratul maut ia bukan menyebut kalimat yang mulia “laa ilaha illallah”, namun yang ia sebut adalah, “Ini kain baru, ini kain baru. Ini pas untukmu. Kain ini amat murah.” Akhirnya ia pun mati setelah mengucapkan kalimat semacam itu. Padahal kalimat terbaik yang diucapkan saat sakratul maut adalah kalimat laa ilaha illallah.

َ ّ َ َ َ َ ُ ّ ِ َ َِ َ ِ ِ َ َ ُ ِ َ َ ْ َ ‫من كان آخر كلمه ل إله إل ال دخل الجنة‬
“Barang siapa yang akhir perkataannya adalah ‘lailaha illallah’, maka dia akan masuk surga.” (HR. Abu Daud. Dikatakan shohih oleh Syaikh Al Albani dalam Misykatul Mashobih no. 1621) Ada juga orang yang kesehariannya sibuk bermain catur. Ketika sakratul maut, ia diperintahkan untuk menyebut kalimat “laa ilaha illallah”. Namun apa yang ia katakan kala maut menjemput? Ia malah mengucapkan, “Skak!” Lalu ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mati bukan menyebut kalimat tahlil, namun menyebut kata “skak”. Wallahul musta’an. Ada pula orang yang kesehariannya biasa menegak arak (khomr). Ketika maut menjemput, ia ingin ditalqinkan (dituntun baca kalimat tahlil, laa ilaha illallah). Namun apa yang ia ucapkan? Ia malah berkata saat sakratul maut, “Mari tuangkan arak untukku, minumlah!” Lantas ia pun mati dalam keadaan seperti itu. Laa haula quwwata illa billah ‘aliyyil ‘azhim.[1] Pengaruh Teman Bergaul yang Buruk Semasa Hidup Ulama tabi’in, Mujahid rahimahullah berkata, “Barangsiapa mati, maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majelis (setipe) dengannya. Jika ia biasa duduk di majelis orang yang selalu menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, maka itulah yang akan menjadi teman dia tatkala sakratul maut. Sebaliknya jika di kehidupannya ia selalu duduk bersama ahli dzikir (yang senantiasa mengingat Allah), maka itulah yang menjadi teman yang akan menemaninya saat sakratul maut.”[2] Bukti dari perkataan Mujahid di atas terdapat pada kisah Abu Tholib berikut ini.

، ‫لما حضرت أبا طالب الوفاة جا َه رسول ال - صلى ال عليه وسلم - فوجد عنده أبا جهل بن هشام‬ ٍ َ ِ َ ْ ِ ْ َ ََ ُ َ ْ ِ َ َ َ َ ِ ّ ُ ُ َ ُ ‫َ ّ َ َ َ ْ ََ َ ِ ٍ ْ َ َ ُ َ ء‬ ْ ُ ّ َ َ ٍ ِ َ َِ ‫وعبد ال بن أبى أمية بن المغيرة ، قال رسول ال - صلى ال عليه وسلم - لبى طالب » يا عم ، قل‬ ِ ّ ُ ُ َ َ َ ِ َ ِ ُ ْ ِ ْ َ َّ ُ ِ َ َ ْ ّ َ ْ َ َ ِ ، ‫ل إله إل ال ، كلمة أشهد لك بها عند ال « . فقال أبو جهل وعبد ال بن أبى أمية يا أبا طالب‬ ٍ ِ َ َ َ َ َ َّ ُ ِ َ ُ ْ ّ ُ ْ َ َ ٍ ْ َ َُ َ َ َ ِ ِ ّ َ ْ ِ َ ِ َ َ ُ َ ْ َ ً َ َِ ّ ّ ِ َ َِ َ ُ ِ َ ُ َ ‫َ ْ ِ ُ َ ََ ْ ِ و‬ ‫َترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول ال - صلى ال عليه وسلم - يعرضها عليه ، َيعودان‬ ِ ّ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ِّ ُ ْ ِ ْ َ ِ ِّ ْ َ ُ َ ْ َ ‫أ‬

Entah besok. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata. Su’ul khotimah akan mudah terjadi pada orang yang rusak batinnya dilihat dari i’tiqod (keyakinannya) dan rusak lahiriahnya yaitu pada amalnnya. ditambah lagi dengan lemahnya iman. Selagi masih diberi kesempatan. baik itu dosa kesyirikan. apakah kamu akan meninggalkan agama 'Abdul Muthalib?". su’ul khotimah. "Wahai pamanku katakanlah laa ilaaha illallah. SUUL KHOTIMAH . Abu Jahal dan 'Abdullah bin Abu Umayyah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendatanginya dan ternyata sudah ada Abu Jahal bin Hisyam dan 'Abdullah bin Abu Umayyah bin Al Mughirah. dosa besar dan maksiat. Begitu pula tidak akan terjadi pada orang yang benar perkataan dan perbuatannya. kepada Abu Tholib. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil. entah minggu depan. Keadaan semacam ini tidak pernah didengar bahwa orangnya mati dalam keadaan su’ul khotimah sebagaimana kata ‘Abdul Haq Al Isybili. maka sudah sepantasnya kita menyegerakan taubat terhadap semua dosa yang kita perbuat. Amin Yaa Mujibas Saailin. 24) Akibat Maksiat dan Godaan Syaithon Ibnu Katsir rahimahullah berkata. Maka berkata. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam terus menawarkan kalimat syahadat kepada Abu Tholib dan bersamaan itu pula kedua orang itu mengulang pertanyaannya yang berujung Abu Tholib pada akhir ucapannya tetap mengikuti agama 'Abdul Muthalib dan enggan untuk mengucapkan laa ilaaha illallah. maksiat dan syahwat adalah sebab yang dapat menggelincirkan manusia saat kematiaanya. teruslah isi dengan kebaikan.ّ ِ َ َِ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ ِ ِ‫ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ ِ َ ّ َ َ َ ُ َ ِ ٍ ِ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ ََ ِّ ِ َ ْ ِ ْ ُط‬ ‫بتلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد الم ّلب ، وأبى أن يقول ل إله إل‬ ُ ّ ‫ال‬ "Ketika menjelang wafatnya Abu Tholib.”[3] Agar Selamat dari Su’ul Khotimah Ibnu Katsir rahimahullah kembali melanjutkan penjelasannya: “Su’ul khotimah (akhir hidup yang jelek)—semoga Allah melindungi kita darinya— tidaklah terjadi pada orang yang secara lahir dan batin itu baik dalam bermuamalah dengan Allah. teruslah bertaubat dan kembali taat pada-Nya. Lakukan kewajiban.”(HR. maka sungguh amat mudah berada dalam su’ul khotimah (akhir hidup yang jelek). sempurnakan dengan amalan sunnah. tidak ada yang tahu bahwa ia akan berumur panjang. Akhirnya ia terus menerus dalam keadaan berlumuran dosa semacam tadi sampai maut menjemput sebelum ia bertaubat. Begitu pula segeralah kita kembali taat pada Allah dengan mengawali segalanya dengan ilmu. bid’ah. Moga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah dan menjauhkan kita dari akhir hidup yang jelek. Yang tua dan muda sama saja. entah lusa. "Wahai Abu Thalib. 1360 dan Muslim no.”[4] Jika telah mengetahui hal ini dan tidak ingin kehidupan kita berakhir buruk sebagaimana kisah-kisah yang telah kami utarakan di atas. Su’ul khotimah lebih mudah terjadi pada orang yang terus menerus dalam dosa besar dan lebih menyukai maksiat. selagi masih diberi nafas. “Sesungguhnya dosa. ditambah lagi dengan godaan syaithon. suatu kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi atasmu di sisi Allah". boleh jadi lebih cepat dari yang kita kira. Jika maksiat dan godaan syaithon terkumpul. Bukhari no. Jauhi maksiat dan berbagai hal yang makruh. Jangan sia-siakan waktu.

masing-masing besar bahayanya. maka api neraka berkata: "Boleh engkau lewat wahai orang mukmin. dan hatinya masghul/berbimbang akan hal itu saja sehingga pada waktu sakaratulmaut. misalnya dia sedang membangun sebuah rumah. kepalanya kedunia dan kakinya ke Allah swt. yang disebut dalam Al-Quran. manusia itu matinya bagaimana hidupnya. maka tidak ada tempat bagi Allah swt dihatinya. jauh dari Allah swt. juga begitu matinya begitu pula bangkitnya dari kubur. hati kita di waktu sakaratulmaut atau di waktu payah menderita sakit dengan kepada sakaratulmaut dan sudah zhohir huru-haranya. sangat takut akan Suul Khotimah. naudzubillah. Maka ketahuilah sekarang. sedangkan punggungnya dikasihkan kepada Allah swt. semuga Allah memberi engkau hidayah bahawa Suul Khotimah itu ada dua tingkatan. sampai tidak ada tempat untuk yang lain. Tingkat yang ke dua : iaitu hatinya dikuasai oleh kecintaan terhadap soal-soal dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat atau satu keinginan dari soal-soal duniawi yang selalu terbayang di hatinya. seksa sudah ada tak dapat tiada. tidak ada gunanya wang dan anak-anak. Maka nyawanya dicabut dalam keadaan tidak beriman. terbayang saja rumah yang belum selesai itu ia tenggelam di dalamnya. dan menghadap kepada Allah swt. Sebab. Jadi yang menguasainya ialah keruwetan kufur yang menjadi tabir penghalang hatinya antara dia dengan Allah swt. iaitu. Sebab api yang menyalanyala itu. Yang selamat hanyalah orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sihat". Kalau kebetulan dicabut nyawanya dalam keadaan tertarik oleh hubbu-dunya. hanya akan memakan orang-orang yang dihijab itu. selama-lamanya. begitu hidupnya begitu pula matinya. ertinya sudah ada azab itu. Mukanya hanya melihat dunia sahaja. hari manusia meninggalkan dunia. datang di hati keragu-raguan. Kalau muka sudah berpaling daripada Allah. Yang demikian itu akan menyebabkan dia terjatuh dari Allah selama-lamanya. Maka jawabnya: . Bila kebetulan nyawanya di cabut dalam keadaan demikian. datanglah tabir itu. Kepada orang itu. jadi keadaannya berantai.Sebahagian besar orang yang Soleh-soleh. jadi tidak tertambat oleh hubbud-dunya. dikuasai oleh hubbu-dunya (hubbu-dunya itu cintakan dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat). Ada pun orang mukmin yang sihat hatinya. Jadi hatinya tenggelam dalam keadaan demikian. kepalanya di jungkir balik. Tapi ada yang lebih besar bahayanya diantara yang dua itu. sebab nur yang afdhal di hatimu itu sudah memadamkan nyala apiku". tidak percaya kepada Allah swt. Ini diriwayatkan dalam hadis Ya'la bin Munabbih. atau dikuasai oleh keragu-raguan. hatinya penuh. Iaitu yang disebut dalam firman Allah yang bermaksud: "Pada hari itu. Ertinya sihat tidak ada penyakit hubbu-dunya. ini sangat berbahaya sekali. Kalau tabir penghalang antara dia dengan Allah sudah turun. atau ketidak percayaan sama sekali terhadap Allah. dan azab yang kekal terus menerus tidak bisa terpisah iaitu azab kekufuran. Apabila engkau bertanya: "Apa yang menyebabkan suul khotimah itu ?".

Tiap-tiap orang yang salah iktikad kerana pemikirannya sendiri atau kerana ikut-ikutan pada orang lain. Seseorang bisa jadi Suul Khotimah. Ia memang rajin solatnya. Kalau tidak sama dengan apa yang ditekadkan dalam hatinya. sampai masing-masing jidadnya(dahinya) hitam . tapi dasar iktiqadnya tidak benar. tapi ia lebih selamat daripada orang yang berlagak mempunyai ilmu. Kerana itu perhatian leluhur kita kepada yang baik-baik kerana didasari iktikad baik. Nah. Terus dia beribadah dan mencari rezeki yang halal dan mencari pengetahuan yang berguna bagi masyarakat. padahal Allah itu Laisakamislihi syai'un.T. Nah inilah selamat. dalam keadaan begitu dia matinya dalam Suul Khotimah. dan iman kepada akhirat dan sebagainya. seperti petani-petani yang jauh dari kota dan orang-orang awam yang tidak berkecimpung dalam perdebatan yang tidak menentu. dia akan bingung. . Bahkan tidak ada yang akan menyelamatlkan dirinya melainkan iktikad yang benar. Kelak kalau orang sudah sakaratulmaut dan terbuka hijab. bertentangan dengan iktikad yang yang diiktikadkan oleh Rasulullah SAW. maka usahakan dan perjuangkan agar dalam garis besarnya kita tetap yakin dan percaya. Sederhana. Tapi iman yang hanya secara garis besarnya saja harus kuat. hakikatnya berserah diri kepada Allah. dan ini hanya garis besarnya saja. akhirnya nanti akan ingkar kepada Allah. Nah di kala itu ia akan mati dalam Suul Khotimah. meskipun bisa dikatakan orang kurang ilmunya. maka dapatlah diketahui bahawa Allah itu tidaklah sebagaimana yang kau lukis dalam hati. padahal dia itu seorang yang warak zuhud dan solleh.W. Orang yang sederhana itu. rajin membaca Al-Quran. sebetulnya itu lebih selamat bagai orang yang tidak sempat belajar secara mendalam. Orang yang fikirannya sederhana adalah lebih selamat. seperti itu sudah selamat. tidak bisa diperinci satu per satu tetapi bisa ditunjukkan pokok-pokoknya saja. juga tidak mampu untuk menolak bahaya ini. Kalau kita tidak mempunyai waktu untuk memperdalam pengetahuan ilmu Tauhid. Kelak apabila pintu hijab itu telah terbuka. Mengapa sampai demikian?? Kerana di dalam iktikadnya ada bidaah. baru menyedari bahawa urusan ini demikianlah sebenarnya. Ada kalanya kerana mati dalam keragu-raguan dan dalam keadaan terhijab. ia jatuh dalam bahaya ini. seperti mengiktikadkan apa-apa yang nantinya dapat menyesatkan dia kepada kepercayaan bahawa Allah seperti makhluk Misalnya : betul-betul duduk dalam Arash." Oleh itu iktikad bida'ah di dalam hati adalah sangat berbahaya. sahabat dan tabi'iinya. meskipun amal-amalnya baik. tapi mereka membaca AlQuran tidak sampai ke lubuk hatinya dan solatnya tidak diterima oleh Allah swt. sampai kata Rasulullah (tentang khawaridj itu) :"Membaca Al-Quran lebih rajin dari kamu (para sahabat) dan solatnya lebih rajin daripada kamu. nauzubillah. Maka yang paling penting itu adalah iktikad. Cukup kalau didalam hatinya ia berkata : "Ya saya beriman kepada Allah S. Kesholehan dan kezuhudan serta tingkah laku yang baik. ialah orang yang beriman kepada Allah. tidak berfikir secara mendalam.Ketahuilah bahawa sebab-sebabnya banyak. dalam garis besarnya saja". kepada Rasul-Nya. kepada Akhirat. Sebabsebabnya bisa disingkatkan menjadi dua sebab..

Garis besarnya adalah sebagaiman berikut: Apa yang terdapat dalam Al-Quran saya percaya dan kalau ada ayat-ayat Al-Quran yang saya tidak mengerti. sebaik saja timbul waswas yang dilakukan oleh syaitan. Sebab ilmu pengetahuan . Sebaiknya kita mengetahuinya secara global saja. Oleh kerana itu. Kerana leluhur kita suka melarang. saya serahkan kepada Allah swt dan apa yang dalam hadits saya percaya. dasarnya hanya pengalaman dan percubaan yang hanya merupakan perhitungan saja. Adapun tentang diri kita sendiripun. janganlah sekali-kali kita berani mendasarkan i'tikad yang hanya didasarkan pada hasil perhitungan saja. Allah sendiri Yang Tahu. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sju-Abil Iman.: "Sebahagian besar daripada penghuni syurga itu adalah orang-orang yang fikirannya sederhana saja". pada suatu waktu ada orang-orang yang sedang berdebat tentang takdir sampai berlangsung lama.a.a. melihat ini Rasulullah sampai merah padam wajahnya. Sebab sudah ternyata teorinya itu bisa berubah. Bagaimana Allah itu ??? Wallahu a'lam. apalagi zat Allah swt. padahal teori itu berubah. pokoknya kita jangan menyekutukan Tuhan dengan apa. tapi kemudian sesat. . Berbantah-bantahan itu kadang-kadang memperebutkan hal-hal yang tidak ada gunanya. maka tolaklah itu. antara lain tentang qada dan qodar". Apa yang terlintas di hati. Orang yang berbuat demikian itu sudah mati dan tafsirannya hanya menjadi sampah belaka. jangan suka mengkritik urusan orang lain. jadi petani.Rasulullah s. Dulu ada orang yang suka mencocokkan ayat-ayat Al-Quran dengan teori-teori ilmu fisika dan sebagainya. tapi bahayanya sudah nampak. lalu dibawanya mati. jangan main ta'wil-ta'wilan terus diselindungi dengan Ayat Al-Quran. ini berbahaya sekali. sedangkan dia sudah mendasarkan tafsirnya pada Al-Quran bagi teori-teori itu. baik yang lama maupun yang moden. sebab hal itu ada yang melarang. Leluhur kita suka memberi nasihat demikian. Kerana itu. sebetulnya hanya buatan hati saja. gunanya belum tentu. Boleh saja kamu menjadi tukang sepatu. Dan baginda bersabda: "Orang-orang yang asalnya benar.w. cukup demikian. garis besarnya. atau jadi doktor. pokoknya jangan mengkritik urusan sesuatu. agar pintunya jangan dibuka sama sekali. Kerana kasihan. akhirnya teori-teorinya itu berubah. suka memperingatkan. itu dimulai kerana suka berbantah-bantahan". kaji saja. Kerana itu maka leluhur kita suka melarang orang bercakap yang sia-sia dan tidak penting. pegang saja laisa kamislihi syai'un.w. lalu berpidato : "Sesatnya orang-orang yang dulu itu kerana suka berdebat. kita tidak tahu. Tidak was-was. supaya kamu bisa mencari rezeki yang halal. Kerana ada orang yang mendapat ilham dari Allah dengan dibersihkan hatinya dan inkisyaf. cukup dengan garis besarnya saja dari hal iktiqad. Bagi orang-orang awam yang bukan ahli. urus saja. Sabda Rasulullah s. soal bagaimana supaya ibadah sah. akhirnya ketika dicocokkan dengan undang-undang alam. kalau bukan ahlinya!!!. katanya agar dimengerti oleh fikiran yang sihat. kita jangan mencuba-cuba berani menafsirkan Al-Quran hanya atas dasar pikiran raba-raba saja.

akal lahir tidak mampu kalau dipakai untuk menyusun/mengoreksi sifat dan Zat Allah swt. kerana tidak ada bahawa yang cukup menerangkannya. http://www. kerana keduniawian sudah menguasai diri mereka. Sudah imannya lemah. akhirnya hilang sama sekali dan jadilah ia kufur. Dosa mereka merupakan kotoran yang tidak bisa dibersihkan dari hatinya. Tapi pengakuan ini hanya merupakan hiasan bibir batin sahaja. sehingga dia membenci takdir Allah.sebelum mati sudah inkisyaf.W.: "Hati mereka itu sudah dicap. jadi mereka tidak bisa mengerti". Tanjakan-tanjakannya sulit. hal ini sudah menjadi tabiat. maka ia mati dalam keadaan Suul Khotimah. Demikianlah keterangan singkat dari Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. mereka diam. Allah pencipta diriku. akhirnya orang itu jadi atheis. Ini sebab yang pertama. naudzubillah. Dan didekatinya oleh Arifin itu dengan rasa saja. Setiap orang yang meninggalkan kecintaannya tentu akan merasa sedih lalu timbul dalam fikirannya : "Kenapa Allah mencabut nyawaku ?" Kemudian berubah hati murninya. maka akan makin lemah saja imannya. kerana imannya saja yang lemah dan lemah iman itu banyak sebab-sebabnya. seandainya hal ini dibahas maka akan banyak sekali bahaya-bahayanya.T. nanti setiap orang juga inkisyaf. sebab dari lemah iman itu ditambah oleh suatu istilah: hatinya dikuasai oleh hubbud-dunya.angelfire. cinta kepada Allah juga jadi lemah. Dan rasa batin itu belum ada bahasanya. semakin padam. kalau orang sudah cenderung membaca apa-apa yang bisa melemahkan iman. meskipun bukan Wali. hanya tempo-tempo beliau-beliau itu mengadakan istilah untuk dipakai di antara beliau-beliau saja. Mementingkan diri sendiri dalam soal-soal keduniawian itu ertinya hubbu-dunya. Dan juga dari bacaan-bacaan. Firman Allah S. sebab mereka merasa berat dan sedih meninggalkan dunianya. Para Wali tahu akan adab kesopanan. Kalau sudah datang sakaratul maut. sebahagian besar dari campur gaul. cinta kepada Allah. Namun Aulia Allah pun tempo-tempo selagi hidup sudah inkisyaf.html . tidak ada tempat untuk cinta kepada Allah S. Kalau iman sudah lemah. dikuasai pula oleh hubbud-dunya. Kedua. Kenapa Allah mematikan aku dan tidak memanjangkan umurku ? Kalau matinya dalam keadaan demikian. Kalau orang bercampur gaul dengan orang-orang yang lemah imannya.W. dan benar-benar kufur. Sebab yang kedua bagi Suul Khotimah itu. maka cinta mereka kepada Allah semakin lemah. Hal inilah yang meyebabkan dia terus menerus melampiaskan syahwatnya. sehingga hatinya menghitam dan membatu. tidak dengan akal lahir tapi dengan rasa batin.T. dan kuat cintanya kepada dunia yang bererti mementingkan diri sendiri dalam soal-soal keduniawian. Imamnya semakin lama. Akhirnya kalau sudah dikuasai betul-betul hubbud dunya. Hanya itu saja yang terlintas dihati.com/journal/suluk/ilmu3. bertumpuk-tumpuk kegelapan dosa itu dihatinya. Oh. apalagi bergaul dengan orang -orang yang suka mengejek.

Allah telah menetapkan setiap jiwa pasti akan merasakannya. tidak pernah terdengar cerita bahwa mereka su’ul khotimah. Duhai. do’a. terutama dosa-dosa besar. malam demi malam. Kemungkinan semua dosa itu demikian mendominasi dirinya sehingga ia meninggal saat melakukannya. yakni terhadap orang-orang yang nekat melakukan dosa-dosa besar dan berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. disamping setan pun semakin memperhina dirinya. Manusia tenggelam dalam seribu satu kesenangan dunia. Berbeda dengan para malaikat yang senantiasa patuh dan mengerjakan perintah Tuhannya. sementara ia lalai mempersiapkan diri menyambut akhiratnya. Bid’ah adalah menciptakan hal baru yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasul-Nya. Al A’raaf [7] : 99) Berbuat zalim. hari demi hari. Al An’aam [6] : 44) . Kematian tidak pandang bulu. yang zalim dan jahil. Allah berfirman yang artinya. Dua kehinaan akan ia dapatkan sekaligus dan ditambah lemahnya iman. “Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim” (QS. Neraka ada di hadapan kita. Penganut bid’ah tidak akan mendapat taufik untuk memperoleh husnul khatimah. Orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang paling layak meninggal dalam keadaan su’ul khotimah. dengan apakah kita akan membentengi diri darinya ? Apakah dengan menumpuk kesalahan dan dosa. Pada hakikatnya syirik adalah ketergantungan hati kepada selain Allah dalam bentuk rasa cinta. lalu sesudahnya kita melakukannya. Terhadap orang-orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatannya. adakah orang yang tidak merasa takut dari neraka. tawakal. sebelum sempat bertaubat dengan sungguh-sungguh. sehingga membuat hati semakin menjadi hitam legam ? Apakah kita tidak ingat ketika itu kita berbuat dosa. Seandainya dia tahu apa isi neraka saat ini juga pasti dia akan menangis. Pelakunya akan mendapatkan kehinaan di saat mati. da’i. Lalai terhadap Allah dan selalu merasa aman dari siksa Allah.Kematian. menangis dan menangis. rusak keyakinannya. Sebuah negeri kengerian dan jeritan manusia-manusia durhaka. Karena bukanlah sifat malaikat seperti manusia. Dia tidak mau menerima pengunduran jadwal. Allah berfirman yang artinya. pengharapan. Kezaliman memang ladang kenikmatan namun berakibat menakutkan. Perlu diketahui bahwa su’ul khotimah memiliki berbagai sebab yang banyak jumlahnya. Sebuah tempat penuh siksa. terutama penganut bid’ah yang sudah mendapatkan peringatan dan nasehat atas kebid’ahannya. Semoga Allah memelihara diri kita dari kehinaan itu.ketahuilah bahwa su’ul khatimah tidak akan terjadi pada diri orang yang shalih secara lahir dan batin di hadapan Allah. Berbuat bid’ah dalam melaksanakan agama. Terus menerus berbuat maksiat dengan menganggap remeh dan sepele perbuatanperbuatan maksiat tersebut. serta rusak amalan lahiriahnya. Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi” (QS. malaikat pencabut nyawa akan segera menunaikan tugasnya. SubhanAllah. kemudian sesudahnya kita melakukannya ? Sampai kapan engkau jera ? Sebab-sebab su’ul khatimah Saudaraku seiman mudah -mudahan Allah memberikan taufik kepada Anda. Melecehkan agama dan ahli agama dari kalangan ulama. barang sedetik sekalipun. tidakkah manusia sadar. salah satu rahasia ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah ta’ala. Apabila sudah tiba saatnya. Di antaranya yang terpokok adalah sebagai berikut : • • • • • • Berbuat syirik kepada Allah ‘azza wa jalla. dan orang-orang shalih serta ringan tangan dan lidah dalam mencaci dan menyakiti mereka. rasa takut. inabah (taubat) dan lain-lain. Su’ul khotimah hanya terjadi pada orang yang rusak batinnya. “Apakah mereka merasa aman dari azab Allah (yang tidak terdugaduga). akhirnya ia mengalami su’ul khotimah.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya berarti mati syahid. bahkan akar dari semua kejahatan. pasti masuk surga” (HR. kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku” (QS. Allah berfirman yang artinya. TBC dan lain sebagainya Wanita yang meninggal saat nifas karena melahirkan anak. Demikianlah beberapa hal yang bisa menyebabkan su’ul khotimah. sambutlah sang kematian dengan hal-hal berikut : . “Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan yang lurus bersama Rasul. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati jenazah. Bagaimana kita menyambut kematian? Saudara tercinta. Seringkali itu didapatkan pada jasad orang-orang yang mati syahid. dishahihkan Al Albani) Meninggal karena wabah penyakit menular dengan penuh kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah. “kalian -para sahabat. At Tirmidzi) Melihat sesuatu yang menggembirakan saat ruh diangkat.Ahmad) Meninggal dengan dahi berkeringat. Kejadian itu dialami sebagian orang-orang shalih. Abu Dawud dll. Tirmidzi dll.adalah para saksi Allah di muka bumi ini” (HR. “Setiap muslim yang meninggal pada hari atau malam Jum’at pasti akan Allah lindungi dari siksa kubur” (HR. namun tidak seorangpun di sekitarnya yang melihatnya. melihat burung-burung putih yang indah atau taman-taman indah dan pemandangan yang menakjubkan. Al Furqaan [25] : 27-28) Bersikap ujub. yakni yang keluar dari tubuh jenazah setelah meninggal dan dapat tercium oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka menggambarkan sendiri apa yang mereka lihat pada saat sakaratul maut tersebut dalam keadaan sangat berbahagia. demi menghindari su’ul khotimah. terutama syahid fi sabilillah. “(Ingatlah) hari ketika orang yang zalim itu menggigit dua tangannya. seraya berkata. “Pasti (masuk) surga” Beliau kemudian bersabda. Ahmad) Munculnya bau harum semerbak. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. Mendapatkan pujian yang baik dari masyarakat sekitar setelah meninggalnya. Kecelakaan besarlah bagiku. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda. Sang anak akan menarik-nariknya dengan riang gembira menuju surga” (HR. Ahmad. Misalnya. Di sini kami menyebutkan sebagian di antaranya saja : • • • • • • • • Mengucapkan kalimat tauhid laa ilaaha illallaah saat meninggal. “Orang mukmin itu meninggal dengan berkeringat di dahinya” (HR. “Barangsiapa yang akhir ucapan dari hidupnya adalah laa ilaaha illallaah. Beliau mendengar orang-orang memujinya. Ini adalah penyakit yang dikhawatirkan menimpa orang-orang shalih sehingga menggugurkan amal shalih mereka dan menjerumuskan mereka ke dalam su’ul khotimah. Setiap orang yang berakal hendaknya mewaspadai dan menghindarinya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. sedangkan orang-orang di sekitar mereka tampak terkejut dan tercengang saja. bahkan bersikap sombong di hadapan mereka.• • Berteman dengan orang-orang jahat. Kesemuanya adalah biang dari segala keburukan. dihasankan Al Albani dalam Irwa’ul Ghalil) Meninggal pada malam Jum’at atau pada hari Jum’at. Tanda-tanda husnul khotimah Tanda-tanda husnul khotimah cukup banyak. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. seperti penyakit kolera. Sikap ujub pada hakikatnya adalah sikap seseorang yang merasa bangga dengan amal perbuatannya sendiri serta menganggap rendah perbuatan orang lain.

dengan ridha terhadap rezeki-Nya meski sedikit. Dengan ikhlas kepada Allah dan meninggalkan riya dalam segala ibadah. zakat. Kisah-Kisah Su’ul Khatimah dan Husnul Khatimah. ikutilah aku. kitab-kitab-Nya. Al Bayyinah [98] : 5) Dengan mencintai Allah dan Rasul-Nya. karena pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. bersyukur kala mendapatkan kenikmatan. Ali Imran [3] : 31) Dengan mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah. namun bersiap diri menghadapi Hari Kemudian. dan melakukan ketaatan. berdzikir. Konsekuensinya adalah mencintai kaum mukmin meskipun saling berjauhan dan membenci orang kafir meskipun dekat dengan mereka. Demikian juga umrah di bulan Ramadhan. Dengan rasa takut kepada Allah. kemudian menanamkan tekad untuk mengisi waktu dengan banyak memohon ampunan. kepada sanak keluarga beliau dan para sahabat beliau http://www. Baik itu shalat. Dengan melakukan puasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Dengan mengeluarkan zakat yang diwajibkan sesuai dengan takaran dan cara-cara yang disyari’atkan. Dengan bersabar menghadapi cobaan. serta selalu mengharapkan keutamaan dan karunia dari Allah.html . sebagaimana yang Allah firmankan yang artinya. para Rasul-Nya.• • • • • • • • • • • • • Dengan iman kepada Allah. sebagaimana firman Allah yang artinya. berloyalitas karena Allah dan bermusuhan karena Allah. Itulah hakikat dari takwa. hingga Aku mencintai-Nya” Dengan segera bertobat secara ikhlas dari segala perbuatan maksiat dan kemungkaran. “Katakanlah. dan takdir baik maupun buruk. “Seorang hamba akan terus mendekatkan diri kepada-Ku melalui ibadah-ibadah sunnah. Semoga sholawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad. Hari Akhir. ‘Jika kamu benar-benar mencintai Allah. para malaikat. puasa maupun haji. Namun.suaramedia.com/artikel/kumpulan-artikel/27223-inilah-sebab-sebab-suulkhatimah. dengan mengamalkan ajaran kitab-Nya. penerjemah Al Ustadz Abu ‘Umar Basyir hafizhahullah). “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus” (QS. Hal itu hanya sempurna dengan mengikuti ajaran Nabi. Dengan melakukan haji mabrur. Dengan menjaga shalat lima waktu tepat pada waktunya di masjid secara berjama’ah bersama kaum muslim dengan menjaga kekhusyu’an dan merenungi maknanya. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang” (QS. yakni setelah melaksanakan yang wajib. Dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Allah menandaskan dalam sebuah hadits qudsi. Dan lain-lain (dicuplik dari Misteri Menjelang Ajal. selalu mengingat Allah dalam suasana ramai atau dalam kesendirian. karena pahala haji mabrur pasti surga. shalat wanita di rumahnya lebih baik daripada di masjid. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu’.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful