HUBUNGAN MALAYSIA DENGAN NEGARA LUAR

‡ Hubungan luar yang baik akan mewujudkan pelbagai faedah seperti mewujudkan kerjasama ekonomi dengan negara lain bagi menjamin kestabilan serta kekuatan ekonomi. keamanan. persahabatan. ‡ Kerjasama ekonomi Malaysia adalah melalui badan-badan seperti: ± ASEAN ± PBB ± NAM ± OIC ± APEC ± WTO . dan kemakmuran dengan negara-negara lain di dunia.KERJASAMA EKONOMI ‡ Asas hubungan luar Malaysia ialah menjalin hubungan baik.

ASEAN Persatuan Negaranegara Asia Tenggara Memperhebatkan pertumbuhan ekonomi. kemajuan sosial dan kebudayaan serantau .

perdagangan dan pelaburan . isu yang dibincangkan ialah ekonomi serantau. kerjasama.APEC Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik satu forum ekonomi sekumpulan negara yang bersempadan dengan Lautan Pasifik.

menjamin rasa hormat akan undang-undang antarabangsa. serta memperbaiki taraf hidup penduduk di seluruh dunia. . menegaskan hak asasi manusia yang utama.PBB Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Keahliannya terbuka kepada semua negara di seluruh dunia (192) Matlamatnyaadalah untuk mengelakkan perulangan pertikaian yang hebat.

.NAM Pergerakan Negaranegara Berkecuali ‡ sebuah organisasi antarabangsa yang disertai lebih 114 negara yang berkecuali dan tidak memihak kepada mana mana blok kuasa.

. saintifik dan pelbagai bidang lain yang dianggap penting serta mengatur perundingan di kalangan mereka dalam pertubuhan antarabangsa.OIC Pertubuhan Persidangan Islam (55 negara) Menyelaras kerjasama di kalangan negara anggota dalam bidang ekonomi. budaya. sosial.

Tujuan utama penubuhan WTO adalah untuk membantu pengeluar barangan. dan pengimport mengendalikan perniagaan mereka. pengeksport. .WTO PERTUBUHAN PERDAGANGAN DUNIA salah satu organisasi global yang berurusan dengan peraturan perdagangan di antara negara-negara.

HUBUNGAN PERDAGANGAN 2. PASARAN 5.KEPENTINGAN KERJASAMA ANTARABANGSA 1. BAHAN MENTAH . PEMINDAHAN TEKNOLOGI 3. PELABURAN 4. BURUH 6.

China dan Taiwan dengan perlonggaran prosedur import eksport Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia-MalaysiaThailand dan Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) Kerjasama Pelbagai Hala Kerjasama Serantau Segi Tiga Pertumbuhan Pertubuhan Perdagangan Dunia .Bentuk-bentuk kerjasama perdagangan Malaysia Jenis kerjasama Kerjasama Dua Hala Takrif Kerjasama antara dua buah negara Kerjasama antara pelbagai negara Kerjasama antara negaranegara serantau Kerjasama ekonomi antara kawasan bagi negaranegara terbabit Organisasi perdagangan bertaraf antarabangsa Contoh kerjasama Kerjasama antara Malaysia dengan Jepun dalam pemindahan teknologi dan latihan Kerjasama antara Malaysia dengan India.

Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa kepada Malaysia adalah seperti berikut.Soalan Objektif 1. kecuali A Mengamalkan perdagangan sehala B Meluaskan pasaran barangan C Menggalakkan pemindahkan teknologi D Memelihara kestabilan politik .

2. Antara berikut. pertubuhan manakah yang menggalakkan pertumbuhan dan kerjasama serantau? A ASEAN B PBB C WTO D OPEC .