Definisi AIDS

AIDS adalah akronim bagi Acquired Immune Deficiency Syndrome yang bererti Sindrom Kurang Daya Ketahanan Melawan Penyakit. AIDS merujuk kepada kumpulan penyakit-penyakit yang dihidapi oleh orang -orang yang dijangkiti oleh virus HIV, akitbat sistem daya tahan badan mereka yang telah lemah atau musnah. Virus HIV adalah Human Immunodeficiency Virus yang bererti Kurang Daya Tahan Melawan Penyakit. Virus ini merupakan virus yang memusnahkan sistem imunisasi badan, menyebabkan pesakit terdedah kep ada pelbagai jenis penyakit dan kans er. Penyakit yang menghidap AIDS akan mengakibatkan Sistem Ketahanan Badan Manusia menjadi lumpuh diakibatkan oleh serangan virus AIDS. Sistem Ketahanan Badan Manusia membolehkan badan kita mengatasi jangkitan yang biasa dan menghadapi ancaman organism halus atau ³microbes´ tanpa mengakibatkan apa apa bahaya. Seseorang yang dijangkiti virus AIDS akan dijangkiti semua jenis kuman yang tidak berbahaya. Contohnya, selsema dan deman. Pada masa kini, Virus AIDS belum mendapat apa-apa perubatan atau vaksin untuk mencegahnya. Tentang sejarah AIDS, AIDS tidak diketahui dengan tepat hingga ki ni. Masyarakat mendapat 4 andaian tentang asal-usul AIDS. Andaian yang pertama ialah mungkin virus AIDS sudah lama wujub tetapi tidak dikenali . Selain itu, Virus AIDS mungkin mengalami perubahan atau ³mutuation´ mengikut peredaran masa . Yang ketiga, Mula-mulanya virus AIDS menwjub pada haiwan tertentu dan tanpa diketahui penyakit itu mula menular kepada manusia. Andaian keempat mungkin sekelompol manusia tertentu yang tersish dan mempunyai perhubungan yang terhad dengan dunia luar. Pada tahun 1979, virus AIDS mula menular di Amerik a Syarikat. Virus AIDS merupakan virus yang baru dan tidak pernah dikenali pada masa itu. Oleh sebab itu, para penganalisasi memalingkan muka mengenai asal -usul AIDS ke tempat lain. Mereka mempertimbangkan bahawa AIDS berkemungkinan berasal dari AFrika berdasarkan kepada kes-kes yang dilaporkan di sana. Virus HIV mula ditemui di Afrika iaitu berdasarkan sejenis v irus yang terdapat pada darah sejenis Kera Hijau Afrika (African Green Monkey). Seterusnya, virus ini pula muncul pada darah pelacur-pelacur di Afrika Barat. AIDS mula menular di kalangan rakyat pada tahun 1970-an. Pada perhujungan 1970 ,wabak AIDS di Af rika dikatakan bermula di sekitar Tasik Victoria sebelah timur Afrika. Di Tanzania dan Uganda. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) melaporkan laporan pertama tentang AIDS,sebanyak 298,914 kes AIDS dari 179 buah Negara pada Jun 1981 sehingga Okt 1990. Jumlah sebenar adalah tiga kali ganda daripada yang dilaporkan. AIDS, penyakit yang digeruni di seluruh dunia telahpun menjadi masalah kepada Malaysia dan risikonya terdedah ke atas semua rakyat Malaysia. Walaupun pada ketika ini AIDS belum lagi menguasai sist em kesihatan di Malaysia, namun angka pembawa HIV dan penghidap AIDS bertambah. Pada Disember 1985, kes AIDS pertama muncul di Johor, Malaysia. Penyakit terserbut ialah seorang penagih

kes kematian yang tertinggi terletak pada tahun 2007. AIDS telah mengancam kesejahteraan hidup rakyat Malaysia.8% kes pada 2003 dan 42. Majoriti jangkitan terbaru HIV telah dikesan di kalangan orang dewasa yang berumur 20 hingga 29 tahun ( 32. Transmisi HIV kebangyakanya melalui penggunaan suntikan dadah(70% kes pada 2003 da n 53. Namun mereka tidak akan menghormati perasaan penghidap AIDS dan tidak mengetahui apabila mendapat gejala penyakit itu. Semenjak daripada itu.5% pada semua kes-kes baru pada tahun 2000.dadah. 10. AIDS masih belum mendapat cara untuk merawat. Selain itu . Walaupun lelaki mewakili majority kes -kes baru HIV di Malaysia.1% kes pada 2008.2% kes pada 2008) dan bilangan jangkitan melalui hubungan seksual telah meningkat dari 19% kes pada 2003 ke 26. Pada tahun 2002.8% kes pada 2004 dan 19. kes kematian pada tahun itu sebanyak 1179. jumlah wanita yang HIV semakin meningkat. pada tahun 2002 terdapat jangkitan kes yang tertin ggi berbanding dengan tahun 1986 hingga tahun 2008. sejumlah 84530 jangkitan HIV telah dilaporkan di Malaysia dan 11384 orang telah meninggal dunia dari AIDS seperti dilaporkan sehingga 31 Disember 2008.5% kes pada 2003 dan 24. Kes AIDS dan Kematian.8% kes pada 2008. k es jangkitan AIDS sebanyak 6987 adalah kes -kes jangkitan yang tertiggi bagi tahunan. Wanita mewakili 9.9% kes pada 2008) dan mereka yang berumur 30 hingga 39 tahun ( 41. .2% kes pada 2008). Kementerian Kesihatan Malaysia mula melaporkan kes HIV/AIDS pad a tahun 1986. Mengi kuti Laporan Bilangan Jangkitan Baru HIV yang dilaporkan oleh Unit AIDS/ STI. Penyakit AIDS akan berlaku banyak masalah masyarakat kerana r akyat Malaysia tidak menpunyai lebih informasi tentang penyakit AIDS. Kementerian Kesihatan Malaysia . Kesimpulanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful