PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sering kita mendengar bahwa peristiwa masa lalu bisa dijadikan sebagai jas merah, sebenarnya maksud dari kata jas merah itu sendiri adalah “jangan sampai melupakan sejarah”. Apalagi kita sebagai orang Islam dan menuntut ilmu di Universitas Islam tentunya harus paham akan sejarah kebudayaan islam di masa lalu. Hal ini perlu agar kita mampu menganalisa dan mengambil ibrah dari setiap peristiwa yang pernah terjadi.

Dalam makalah kali ini akan dibahas mengenai Islam pada masa Daulah Umayyah II, atau tepatnya Islam di Andalusia. Andalusia yang kita kenal sekarang semula disebut Vandal yang kemudian oleh bangsa Arab disebut Andalusia. Dan untuk lebih detailnya tentang perkembangan Islam di Andalusia ini akan diuraikan dalam bab Pembahasan.

Dengan segala keterbatasan tim penulis, maka dalam makalah ini tidak akan dijabarkan satu persatu secara rinci, tapi akan dibahas inti dari masa daulah umayyah II pada waktu itu.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun

yang

menjadi

rumusan

masalah

sebagaimana

tertuang

dalam kata pengantar, meliputi:

1. 2.

Bagaimana Masa

kemunculan daulah

daulah

Umayyah yaitu

II,

serta

cara-cara yang ditempuh hingga daulah Umayyah II ini berdiri? kejayaan Umayyah, membahas mengenai pada masa khalifah siapakah masa kejayaan itu terjadi dan prestasi apa saja yang pernah diraih? 3. Runtuhnya daulah Umayyah II, yaitu menjelaskan sebab-sebab mengapa daulah Umayyah II runtuh?

Demikianlah

sedikit

gambaran

mengenai

isi

makalah

ini

yang tim penulis buat dengan metode literatur kaji pustaka terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema makalah yang kami buat dan berdasar pada diskusi yang kami lakukan.

PEMBAHASAN

A. Berdirinya Daulah Umayyah II

Kemudian setelah Witiza. . yang kemudian Mendengar kemenangan Thariq. Hingga akhirnya Musa wafat di penjara akibat korban sepucuk surat. Musa dengan mengirimkan pasukan gerak cepat di bawah komando Thariq bin Ziyad. raja Gothia meninggal digantikan oleh Roderick. Katalona. Musa kemudian minta ijin pada Khalifah walid bin Abdul Malik yang berkedudukan di Damascus. dan untuk merebut kekuasaan mereka bekerja sama dengan Graf Julian yang meminta bantuan pada Musa bin Nushair. pasukan ini. Dan setelah keduanya bergabung mereka menaklukan Aragon. Kenaikan Roderick ini tidak disukai oleh putra Witiza. Marida. Saragosa dan Barcelona hingga ke pegunungan Pyrenia. Islam masuk di Andalusia Andalusia yang semula bernama Vandal pada abad ke-2 sampai ke-5 Masehi merupakan wilayah kekuasaan Romawi. Setelah itu datanglah bangsa Gothia ke Andalusia memerangi bangsa Vandal dan menguasai Andalusia. Castilia. gubernur Muawiyah di Afrika. Setelah kemenangan terkenal selat Gibraltar atau Jabal Thariq. Jika Thariq menaklukan kota bagian barat maka Musa menaklukan bagian timur seperti Sevilla. Musa akhirnya tertarik untuk melakukan penyerangan terhadap Spanyol. tapi kemudian ditaklukan oleh bangsa Vandal pada awal abad ke-5 Masehi. dan segera dikirmlah pasukan sebanyak 500 orang dibawah pimpinan Tharif bin Malik untuk menyerbu Spanyol. Pada Awalnya bangsa Gothia ini kuat sekali tapi kemudian banyak perpecahan dan menyebabkan kemunduran kerajaan itu. dan Toledo.1.

Al-Harun (716-719 M) bin Abdurrahman al-Tsafiqi d. Pada masa ini dapat dikuasai beberapa wilayah seperti Evora. mereka adalah: a. yang berkuasa selama 2 tahun (715-717 M).Setelah jatuhnya wilayah Andalusia ke tangan pemerintahan Daulah Umayyah. Anbasah lembah sungai Rhone. Abdul kekuasaan Prancis. Ayub bin Habib. pada masa ini ia dapat menguasai Hertongdom dan Aquitania yang termasuk wilayah . Malaga. pada masa pemerintahannya ia berhasil menguasai wilayah Gallia. Abdul Aziz bin Musa bin Nushair. c. Rahman al-Ghafiqi (730 M). Santarem. (723-726 M). dan Ellira. pada masa pemerintahannya Cordova dijadikan sebagai pusat pemerintahan. diperkirakan terdapat enam orang gubernur yang bertugas mewakili pemerintahan Umayyah di Damaskus. b. Setpimia dan terus ke f. (719-721 M) Saman bin Malik Al-Chaulany e. Cainbra.

dengan demikian ia memasuki Cordova dengan membawa kemenangan dan sejak saat itulah Islam di Andalusia. ia berhasil memasuki wilayah Andalusia. Ia berusaha mengusir Abdurrahman dari wilayah kekuasaannya itu.2.Pendiri Daulah Umayyah II Ketika Daulah Abbasiyah berkuasa. Pertentangan ini membuka peluang bagi Abdurrahman untuk ikut serta dalam percaturan politik saat itu. Akibat dari tindakan Yusuf itu Abdurrahman melakukan perlawanan. dan ia berhasil memperoleh pengikut yang banyak Masuknya Abdurrahman ke wilayah Andalusia membuat Yusuf marah. Abdurrahman mendirikan kerajaan . sehingga terjadi pertempuran antara keduanya di dekat Cordova pada tahun 139 H/ 758 M. karena pada saat itu Andalusia Abdurrahman diperintah oleh al-Fikry. Salah seorang yang selamat dari kejaran para pendukung Daulah Bani Abbas adalah Abdurrrahman. banyak pemuka yang mendukung pemerintahan Daulah Umayyah dan bani Umayyah dikejar-kejar serta ditangkap. Melalui Palestina dan Afrika Utara. Peperangan ini dimenangkan oleh Abdurrahman Al-Dakhil. Yusuf bin Pada masanya banyak terjadi pertentangan antara sesama kabilah Arab serta bangsa Barbar. Keberhasilannya tidak dicapai dengan mudah tetapi melalui usaha yang gigih.

Setelah dirasa aman barulah Abdurrahman melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan rakyatnya. Hampir seluruh usianya dipergunakan untuk memerangi lawan-lawannya seperti ancaman dari Abu Ja’far Al-Manshur (khalifahAbbasiyah kedua).Karena diberi gelar keberhasilannya al-Dakhil. yaitu masjid Al-Hambra dan setelah beliau wafat pembangunan kemudian dilanjutkan putranya Hisyam I. Hisyam bin Abdurrahman ( 796-822 M ) . artinya rajawali Quraiys yang mampu terbang jauh ke wilayah Eropa di Andalusia. dan sebagainya. Prancis. itulah artinya ia orang yang berhasil memasuki wilayah Andalusia dan selamat dari kejaran pemerintah Daulah Abbasiyah. Abu Ja’far al-Manshur memberinya gelar “saqar Quraiys”. Diantaranya adalah mendirikan masjid agung di Cordova. Sementara itu. 3. Abdurrahman wafat di usianya yang ke-61 dan ia telah memerintah selama kurang lebih 31 tahun lamanya. Umayyah Masa pemerintahan amir-amir Bani a. b. perlawanan dari raja Frank. langkah pertama yang dilakukannya adlah memperbaiki keadaan dalam negri. Abdurrahman Al-Dakhil ( 757-788 M ) Setelah mendirikan kerajaan besar di Andalusia.

maupun pembangunan. Pemerintahan Khalifah Masa Periode yang al-Thawaif. ini dikenal berlangsung dengan mulai dari sebutan pemerintahan Muluk Abdurrahman III yang bergelar “An-Nashr” sampai munculnya “raja-raja kelompok” . Abdurrahman II / Al-Ausath ( 822-852 M ) Ia dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu[1]. ia suka sekali bermubuat maksiat terhadap rakyatnya. usaha-usaha yang dilakukannya pun begitu banyak baik di bidang politik. c. Dalam ia bidang pendidikan ia sangat mengutamakan sehingga lahirlah jabatan hakim (Qadli). d. sehingga banyak terjadi pemberontakan pada saat itu. 4.Ia Dan seorang di yang bidang salih dan adil. ekonomi. pembangunan menyelesaikan mesjia raya Cordova. Hakam I bin Hisyam ( 796-822 M ) Tabiatnya sangat berbeda dengan ayahnya.

di samping menanbah bangunan-bangunan megah dan tamantaman yang indah. Cordova terus berkambang dan satu kota terkemuka di dunia.Peninggalan al-Dakhl yang kini masih tegak berdiri adalah Masjid Jami Cordova. Pemugaran selanjutnya dilakukan pada masa Al-Mustanshir dan Al-Manshur. • Pada masa Hisyam 1 dimana ia memugar kembali jembatan tua yang dibangun oleh al-khaulani. menjadi salah membangun dan istananya. Negara. memperindahnya. • Pada masa Al-Mustanshir dan Al-Mu’ayyah yang merupakan perkembangan paling pesat yang . Masa II Kejayaan Daulah Umayyah 1. Perkembangan Kota dan Seni Bangun • Ketika Cordova Ia membangun serta menjadi kembali benteng di ibu kota Al-Dakhil kota ini sekeliling dan kota berkuasa.Sepeninggal al-Dakhil.B.

5.Istana ini mencontoh bentuk istana dan taman Rushafah yang pernah dibangun oleh nenek moyangnya di Syria. yang dibangun al-Dakhil disebelah barat laut Cordova.terjadi pada saat itu dimana pusat kota yang dikelilingi oleh tembok dengan tujuh pintu gerbangnya. 4. kota satelit yang dibangun oleh Ad-Dakhil dan disempurnakan oleh beberapa orang 2. Masjid Jami’ Cordova Jembatan Cordova Al-Zahrar . 3. Al-Rushafah Adalah sebuah istana yang dikelilingi taman yang luas dan indah. pada waktu itu sudah berada di tengah. Al-Qashr al-Kabir adalah penggantinya. Kebanggaan Cordova tidak lengkap tanpa: 1. karena berkembangnya daerah pinggiran di sekitarnya.

al-Zahirah dilengkapi taman-taman indah.Termasuk keistimewaan al-Zahra ialah kolam-kolam marmer buatan konstantinopel berukir aneka macam bentuk. Didalamnya dibangun istana besar dan indah tempat kediaman al-Manshur. dan pegawai tinggi lainnya. tempat tinggal para menteri. sehingga pada satu sisinya kemudian bersambung dengan Cordova. . Sebagaimana halnya al-Zahra. sebagian diantarannya berlapis emas. gedung-gedung pemerintahan. pasar-pasar. masjid-masjid. al Nashir membangun saluran air yang menembus gunung sepanjang 80 km.Dibangun al-nashir di sebuah bukit di pegunungan Sierra Morena sekitar tiga mil di sebelah utara Cordova.Kemegahan al-Zahra hampir menyamai al-Qashr al-kabir. karena Wadi al-Kabir yang mengaliri al-Zahra dan Cordova pada musim kemarau airnya tidak bisa diminum 6. Perkembangan al-Zahirah begitu pesat. tidak jauh dari Cordova. gudang makanan dan gudang senjata. perwira militer. sedang sisinya yang lain bersambung denagn al-Zahra yang dalam perkembangan selanjutnya telah menjadi bagian depan kota Cordova. dan bangunan umum lainnya. Al-Zahirah Dibangun Al-Manshur di pinggir Wadi Al-Kabir. Kecuali membangun al-Zahra. took-toko.

Sejalan dengan perkembanga bahaAsa arab. disebut adab.2.Syalibi yang mengutip keterangan Nicholson menyatakan bahwa pada permulaan abad IX M bahasa arab sudah menjadi bahasa resmi di Andalusia. . tarrasul.Mereka menemukan bermacam jenis puisi. berkembang pula kesusastraan Arab yang dalam arti sempit. yang kemudian dicontoh oleh orang-orang Kristen di Eropa selatan. Diantar jenis prosa adalah khithabnah. Perkembangan Bahasa dan Sastra Arab Bahasa Arab masuk ke Andalusia bersamaan dengan masuknya Islam ke daratan itu.Menurut Amer Ali”Orang –arang Arab Andalusia adalah penyair-penyair alam. baik dalam bentuk puisi maupun prosa. maupun karta fiksi lainnya.

Abu Amir Abdullah ibn Syuhaid Baik prosa maupun puisi. sehingga ia memperoleh kedudukan terhormat di istana. Ibn Hazm orang penyair sufi yang banyak mengubah puisi-puisi cinta. Abu Amr Ahmad ibn Muhammmad ibn Abd Rabbih Ia menekuni ilmu kedokteran dan musik. tetapi kecenderungan lebih banyak kepada sastra dan sejarah. hanya beberapa potong saja yang ditemukan 3.Pu Isi-puisi Permata seorang pengalamannya yang dara. 2.Ia semasa dengan empat orang khalifah Umayyah yang bagi mereka telah ia gubah syair-syair .Diantara sastrawan adalah: terkemuka Andalusia 1. berisi dihimpun gambaran dalam aspek-aspek antologi percintaan dari sendiri dan pengalaman orang lain .

3. berkembang pula musik dan seni suara.Banyak muslimi Andalusia yang menuntut Ilmu di negeri Islam belahan timur itu.4. Muluk al-thawaif dianggap penyair paling besar di Andalusia pada masa itu Seirama dengan perkembangan syair.Mahzab . dan tidak sedikit pula paa ulama dari timur yang mengembangkan ilmunya di Andalusia. bahkan dia dianggap peletk dasar dari musik Spantol modern. pengaruhnya masih membekas sampai sekarang.Hasan Ibn Nafi’ yang lebih dikenal dengan panggialn Ziryab mempunyai keahlian dalam seni musik dan tarik suara.Perhatian muslim Andalusia itu. tidak berpengaruh terhadap transmisi keilmuan dan peradaban antara keduanya. Kebanyakan terhadap hadits umat Rasulilllah saw Islam amat menganut besar pada waktu paha Maliki ini dimana dasar pemikiran hukumnya adalah hadits. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pemisahan Andalusia dari Bagdad secara politis.

disamping mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. yaitu ilmu yang membahas fadh-lafadh Al-Qur’an yang baik dan benar. merupakansalah satu kewajiban pemerinthan. Sekolah dan perpustakaan. filsafat.Tokoh lain yang tidak kalah populernya dalam pengembangan ilmu fiqih ialah Abu Bakar Muhmmad ibn Marwan ibn Zuhr. Ilmu agama yang berkembang amat pesat adalah Ilmu Qira’at.Kesadaran kemanusiaan dan kecintaan akan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para pendukung ilmu telah menimbulkan hasrat untuk mengadakan perpustakaan-perpustakaan. Sejalan berkembang dengan pula perkembangan ilmu-ilmu lain.diperkenalkan pertama kali oleh Ziyad ibn Abd al-Rahman Ibn Ziyad al-lahmi. Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa itu tidak terlepas kaitannya dari kerjasama yang harmonis antara penguasa. baik perpustakaan umum maupun perpustakaan pribadi. sejak dari kota-kota besar hingga ke desa-desa. banyak dibangun di berbagai penjuru kerajaan. hartawan dan ulama. Andalusia pada kala itu sudah mencapai tingkat peradaban yang sangat maju. sehingga . Ilmu pasti yang banyak digemari bangsa Arab berpangkal dari buku India Sinbad yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Ibrahim al-Fazari. Umat Islam di Negara-negara Islam pada masa itu berkeyakinan bahwa memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan umumnya. Abu Amr al-Dani Utsman ibn Said adalah ulama ahli Qira’at kenamaan dari Andalusia yang mewakili generasinya.

sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. yang buta huruf. penduduknya melalui Granada. Runtuhnya Daulah Umayyah II Keruntuhan daulah Umayyah II di Andalusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan tentara Islam dan Kristen. asal tidak ada perlawanan bersenjata. tidak ada Eropa seorang pun Kristen. C. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti memperahankan hukum dan adat mereka. Pada abad ke-11 M umat Kristen memperoleh kemajuan pesat. kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang – orang Spanyol Kristen.hampir negara-negara Cordova. termasuk posisi hirarki tradisional. faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Konflik Islam dengan Kristen Pada dari kerejaan – penguasa kerajaan Kristen muslim taklukannya tidak dan melakukan membiarkan mereka islamisasi secara sempurna.Namun demikian. . Dari Andalusia ilmu pengetahuan dan peradaban arab mengalir ke kelompok-kelompok terpelajar mereka yang pernah menuntut ilmu di Universitas Malaga. Sevilla atau lembaga-lembaga ilmu pengetahuan lainnya di Andalusia.

di Spanyol. mereka msih memberi istilah ‘ibad danmuwalladun kepada para mukalaf. sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus. para mukalaf diperlakukan sebagai orang islamyang sederajat. Akibatnya. 3. kelompok – kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. sehingga lalai . Hal ini menunjukan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan. disamping kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi itu. suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat “serius”. Kesulitan Ekonomi Di para paruh ke penguasa dua masa islam membangun di Spanyol. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosio-ekonomi negeri tersrbut.2. Tidak Adanya Ideologi Pemersatu Kalau di tempat – tempat lain. Setidak –tidaknya sampai abad ke-10 M. orang – orang Arab tidak pernah menerima orang –orang pribumi.

karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ketangan Ferdinan dan Isabella. kekuasaan Granada diantara ahli waris. membendung kebangkitan Kristen . Tidak Kekuasaan Jelasnya Sistem Peralihan Hal Muluk ini menyebabkan Al-Thawif perebutan muncul. 5. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu disana. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat membertkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Ia selalu berjuang sendirian. tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. diantaranya juga disebabkan permasalahan ini. Keterpencilan Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Bahkan.membina perekonomian. 4.

KESIMPULAN .

dan ilmu pengetahuan. .Daulah bani Umayyah II didirikan oleh salah seorang keluarga bani Umayyah yang berhasil meloloskan diri dari kejaran orang-orang bani Abbasiyah. melainkan juga pengembangan seni. kebudayaan. yaitu Abdurrahman.Dakhil”. daulah Umayyah II juga mengalami keruntuhan akibat perebutan kekuasaan. Letak Andalusia yang berada di benua Eropa memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan ke berbagai wilayah Eropa. Meskipun penyebab terburuknya adalah serangan kaum Kristen. namun kondisi umat Islam di Andalusia saat itu sedang melemah sedangkan kondisi umat Kristen berada dalam kemajuan yang pesat. Seperti halnya daulah-daulah Islam yang dahulu. Bukan hanya usaha perluasan wilayah saja yang mereka lakukan. Sehingga bisa dikatakan kemajuan yang dicapai daulah Umayyah II hampir sama dengan kemajuan daulah Abbasiyah di Baghdad. Hal ini bisa mereka lakukan karena daulah ini bisa bekerja sama dengan negeri-negeri tetangganya. termasuk daulah Abbasiyah yang semula menjadi musuh mereka. Selanjutnya karena kemampuannya meloloskan diri ke Andalusia dia diberi julukan “Ad. Dalam perkembangan selanjutnya daulah Umayyah di Andalusia meneruskan usaha perluasan wilayah Islam ke beberapa daerah di Eropa.

DAFTAR PUSTAKA .

A. Mausu’ah al Tarikh al Islami wa al-Hadharah al-Islamiyah. 1979 M Ahmad Syalabi. Islam. Jilid 4. (Kairo: Maktabah Al-Nahdhah Al-Mishriyah. 1979 M).Hassan. Mausu’ah al Tarikh al Islami wa al-Hadharah al-Islamiyah. Jilid 4.41-50. Jakarta: Pustaka Alhusna. Sejarah dan Hassan Kebudayaan Syalabi.1989. 1983. Sejarah dan Kebudayaan Islam 2. Ibrahim. [1] . Ahmad. Yogyakarta. Jilid Syalabi. hal. Kairo: Maktabah Al-Nahdhah Al-Mishriyah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful