DEFENISI PEMULIHAN DALAM KOMUNITI Pendekatan baru yang menekankan penglibatan lebih aktif Ibubapa, keluarga dan komuniti

tempatan terhadap usaha mencegah dan memulihkan Kanak- kanak Kurang Upaya, khususnya di peringkat tempatan dalam konteks stuktur perkhidmatan dan rancangan pembangunan yang sedia ada. TUJUAN PDK
• • • •

Memulihkan kanak- kanak Kurang Upaya supaya boleh berfungsi seperti orang biasa. Memberi kesedaran kepada komuniti/ masyarakat setempat bahawa ada segolongan masyarakat yang tidak berkeupayaan perlukan bantuan. Memberi pengetahuan, kesedaran pemulihan kepada Kanak- kanak Kurang Upaya, ahli keluarga dan saudara mara terdekat dalam pemulihan. Membentuk Jawatankuasa bertindak di kalangan ahli keluarga, golongan professional, sukarelawan dan komuniti tempatan dalam merancang program.

CIRI- CIRI PDK 1. Proses pemulihan dilakukan dalam komuniti tempatan 2. Ibubapa/ penjaga/ ahli keluarga dan komuniti memainkan peranan penting 3. Guna teknologi dan kos rendah 4. Guna sumber komuniti FAEDAH PENUBUHAN PDK

• •

• • •

bubapa mendapat pengetahuan cara mendidik anak- anak cacat dan melalui penglibatan dalam program saling memahami masalah- maslah yang dihadapi oleh kanak- kanak cacat. Kanak- kanak mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan keadaan mereka dan ini dapat meminimumkan kecacatan yang dialami. Kesedaran kepada ibubapa bahawa kanak- kanak juga mempunyai kebolehan dan keistimewaan sekirannya diberi peluang untuk mendapat bimbingan dan latihan secara sistematik. Meringankan beban keluarga dari segi jagaan dan latihan serta membantu kanak- kanak menguruskan diri dan berkomunikasi dengan persekitaran. Anggota badan dapat berfungsi setelah dibuat pergerakan juga, dapat berinteraksi dengan rakan- rakan untuk mewujudkan pergaulan positif. Memupuk sikap berdikari dan dapat belajar dalam persekitaran yang selesa dan mendapat hak- hak untuk belajar.

KONSEP PEMULIHAN DALAM KOMUNITI

Faedah kepada keluarga masyarakat • Insiden kecacatan dapat dikurangkan atau kecacatan lebih teruk dapat dicegah melalui intervensi awal dan sokongan kelurga yang dilatih. Tidak disingkirkan dari keluarga. Pusat Rujukan 4. Penyediaan peralatan pemulihan dan latihan “assistive devices” 3. Hubungan dan sokongan antara OKU dan keluarga dipupuk dan diperkukuhkan. • • • • Konvensyen mengenai Hak Kanak. Latihan melaui manual 2. iaitu : • • • Home.kanak Proklamasi Penyertaan Penuh dan Penyamaan peluang di Rantau Asia dan Pasifik Biwako Melennium Framework For Actoin PDK sebagai satu pendekatan altenatif dalam pemulihan OKU KONSEP PDK Program PDK berteraskan 3 model. Pengubahsuaian keadaan dalam rumah atau permis 4. 3.home Based Program pemulihan melibatkan : 1.based Kombinasi Centre. Rujuk kepada perkhidmatan dan pendidikan PERANAN PDK Peranan PDK dalam pembangunan komuniti : 1. Pusat Pendaftaran OKU 5. Pusat Advokasi 2. rakan dan masyarakat di mana ia dibesarkan. Pusat Pemulihan OKU PENCAPAIAN Faedah kepada Orang Kurang Upaya (OKU) : 1.Jabatan kebajikan Masyarakat sebagai “focal point” kepada pembangunan OKU dan komitmen Kerajaan dilihat melalui beberapa tindak. Memupuk sikap lebih berdikari di kalangan OKU 4. .based Centre. Pusat Sumber Maklumat OKU 3. Lawatan oleh pakar pemulihan seperti jurupulih anggota 5. Program latihan dan pemulihan bersesuaian mengikut keperluan dan jenis kecacatan. 2.

Pendekatan yang berupa pembangunan perkhidmatan yang berkembang untuk melibatkan lebih ramai orang dan memberi faedah lebih ramai OKU. Meningkatkan keyakinan komuniti terhadap keupayaan yang ada dan menjadi masyarakat lebih matang dan penyayang.• • • • • Meningkatkan kesedaran di kalangan ahli keluarga akan potensi anak mereka untuk membangun dengan latihan dan bimbingan. Perkhidmatan disediakan di kawasan luar Bandar kecil yang membolehkan taburan perkhidmatan di semua peringkat secara lebih saksama. Faedah. Pengubahsuaian boleh dilakukan di rumah dan dalam komuniti mengikut tradisi. kesesuaian dan kemampuan OKU dan keluarga.faedah lain • • • • • • • Garis Panduan Pengurusan Program Pemulihan dalam Komuniti edisi JKM Malaysia ( Bahagian perundingan dan Khidmat Masyarakat ) Garis Panduan Latihan Pemulihan OKU dalam komuniti (edisi pertama) oleh JPPDKK dengan kerjasama JKM Malaysia Latihan JOVC Latihan JOVC Latihan pekerja PDK : Latihan Kursus Asas Latihan di Jepun (pembiayaan JICA) Latihan PRS .

Terapi muzik. Mengalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima. Latihan Vokasional. Perkembangan sosial. Perkembangan bahasa. Kreativiti . Program PDK ini berkembang dengan pesatnya serta mendapat sambutan yang begitu mengalakkan daripada masyarakat dari semasa ke semasa. Centre Based. Kemahiran motor halus. murah dan efektif dan sesuai dengan keadaan setempat. Pra-menulis. . Program PDK Berteraskan Kepada 3 Model • • • Home Based. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah terlibat secara langsung dalam penyediaan manual dan seterusnya diberi peluang menilai dan mengubahsuai pelaksaan program ini. Pengurusan diri sendiri. Menggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan. Pada tahun 1984. Aktiviti PDK • • • • • • • • • Kemahiran motor kasar. Mengembleng sumber tempatan untuk pemulihan OKU. mengira dan melukis. membaca. Objektif PDK • • • • • Mengalakkan sikap prihatin. Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengambil inisiatif dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalankan Projek Perintis PDK di Mukim Batu Rakit. rekreasi dan lain-lain. Kuala Terengganu yang melibatkan 55 orang kurang upaya (OKU).By JKMM Website Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Pengenalan Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) atau "Community -Based Rehabilitation" (CBR) telah dipelopori oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan OKU. Mengambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan OKU.permainan. Centre-Home Based.

Kerjasama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) melalui Sukarelawan JOCV (Japan Overseas Cooperation Volunteers .00 sebulan. perkhidmatan kepada OKU akan disediakan di satu tempat bagi memudahkan mereka dan masyarakat setempat mendapatkan maklumat. Pusat Advokasi. OT.200.RM1.SET.pdknet. Secara umumnya program ini berfungsi sebagai landasan untuk memperkembangkan dan membantu dalam pemulihan golongan kurang upaya. Utiliti. Latihan kepada Penyelia dan Petugas PDK.Anugerah Pusat PDK Cemerlang. Saguhati Penyelia PDK.Anugerah Keluarga Cemerlang. PT .Anugerah Petugas PDK Cemerlang. Melalui PDK 'One Stop Centre''. PDKNet. PDKNet PDKNet merupakan pelaksanaan program IT dan Multimedia bagi membantu golongan kurang upaya seperti kanak-kanak Sindrom Down dan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran. Swasta dan Badan Bukan Kerajaan. Peranan JKM • • • • • • • • • • • • Bayaran sewa premis. . khidmat nasihat dan keperluan semasa serta latihan yang bersesuaian. Pusat Sumber maklumat OKU.my Pengiktirafan: . program PDKnet ini juga diharap dapat menambah pengetahuan dan kemahiran orang kurang upaya untuk mengendalikan program perisian komputer. Selain daripada itu. SW) Kerjasama dengan agensi Kerajaan.• Sukan dan rekreasi. Pusat Rujukan OKU. . Konsep PDK 'One Stop Centre'' PDK 'One Stop Centre'' sebagai 'Focal Point'' kerana ianya satu program yang menggunakan pendekatan integrasi komuniti di setiap daerah dan negeri. Saguhati Petugas PDK. Pusat Pendaftaran OKU. Peralatan. .com. Program / aktiviti Elaun Khas RM150 bagi OKU yang mengikuti Program PDK. Peranan PDK 'One Stop Centre'' : • • • • • Pusat Intervensi Awal OKU.www.RM800 sebulan.

6. 7. 3. 2. 14. Untuk capaian PDKNet. 11. 4. 8. 10. 12. 9.pdknet.com. 13. Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor Terengganu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Labuan JUMLAH PDK Penyelia PDK 59 59 23 23 29 29 17 17 36 36 41 41 36 36 4 4 18 18 23 23 19 19 35 35 37 37 9 9 2 2 388 388 Petugas PDK 257 117 87 77 230 103 170 14 54 85 107 168 143 34 3 1.Program ini juga secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada keluarga dan masyarakat mengambil bahagian untuk berkomunikasi dan seterusnya membantu dalam proses pemulihan golongan ini.my Data PDK Sehingga Januari 2009 Bil 1. 5. 15.649 Pelatih (OKU) PDK 2401 1380 938 584 1400 1367 945 165 488 1258 1380 1455 1099 199 40 15.099 . ianya boleh dilayari melalui laman web www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful