http://sesinarsuria.blogspot.com/2009/06/kaedah-p-al-quran-kaedah-1-talaqqi.

html Kaedah talaqqi musyafahah ü Pengenalan ringkas kaedah talaqqi musyafahah Ini jelas daripada peristiwa di gua hira¶ ketika al-Qur¶an mula-mula diturunkan kepada nabi Muhammad seperti yang diriwayatkan oleh bukhari. Dalam peristiwa itu Jibril membaca terlebih dahulu bacaan dan didengari oleh nabi Muhammad. Kemudian nabi Muhammad disuruh oleh jibril mengikut dan mengulang semula bacaan tersebut sama seperti apa yang dibaca oleh jibril. ü Definisi Talaqqi dari segi bahasa bermaksud pertemuan secara berhadapan atau bersemuka.Manakala dari segi istilah ia bermaksud pertemuan antara guru dan murid secara bersemuka. Guru memberi contoh bacaan dan murid mengikut bacaan guru. Musyafahah dari segi bahasa ialah sebutan dari mulut ke mulut yang diambil daripada pergerakkan dua bibir. Manakala dari segi istilah ia bermaksud murid menerima pengajaran secara sebutan guru dengan melihat pergerakkan bibir guru dan menyebutnya. ü Dalil Kaedah Talaqqi-Musyafahah

{17} 18} (18-16

{16} } : )

Maksudnya : ³Janganlah engkau (Muhammad) menggerak-gerakkan lidahmu kerana hendak bersegera membaca dan menghafaznya (sebelum selesai jibril membacanya). Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan al-Qur¶an (ke dadamu) dan Kamilah yang menetapkan bacaannya (pada lidahmu). Oleh itu, apabila Kami telah selesai membacanya maka ikutlah bacaannya´.

´ : : Maksudnya : Daripada Anas Bin Malik bahawasanya Rasulullah s. Semasa Guru mula memperdengarkan bacaan al-Qur¶an. Jawab Nabi: ³Allah telah memilih dan menamakan kamu disisiku ´ Maka Ubay pun menangis.106: Maksudnya : ³ Dan Al Quran itu Kami bahagi-bahagikan dia supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat. : ( : Maksudnya : Sabda Rasulullah s. Ketika itu murid-murid dikehendaki mendengar dan memerhatikan gerak bibir guru dalam melafazkan kalimah-kalimah tertentu. Sebelum Murid akan duduk bersemuka dengan guru secara langsung dan bersemuka.w telah berkata kepada Ubay : ³ Sesungguhnya Allah menyuruhku membacakan Al Quran padamu´ Ubay berkata : Adakah Allah memilihku dan menyebut namaku disisimu?.a. tenang dan Kami menurunkannya beransur-ansur. Mucaz dan Ubay Bin Kacab´ ü Cara perlaksanaannya. Ketika itu guru mendengar bacaan murid dan membetulkannya jika terdapat kesilapan di dalam bacaan. murid akan mengikut bacaan guru. Salim . Selepas guru selesai menghabiskan bacaan.a. .w : ³Ambillah (pelajarilah) Al Quran daripada empat orang iaitu cAbdullah Bin Mascud .

ü Analisis kekuatan dan kelemahan KEKUATAN · Murid dapat membaca dengan tepat dan betul dari segi makhraj dan tajwid mengikut bacaan guru. Kaedah Baghdadiyah menggunakan sebuah buku yang dinamakan Muqaddam yang menjadi bahan utama pengajaran asas tilawah al-Quran.wordpress. baris dan ejaan. Berikut ialah huraian ringkas kaedah-kaedah pengajaran al-Quran tersebut : 1. · Isi pembelajaran tidak diragui akan kesahihannya. KELEMAHAN · Pembelajaran lebih berpusatkan guru · Murid menjadi pasif · Kelemahan contoh bacaan guru akan menimbulkan kesan yang besar terhadap murid. Ia dipercayai berasal dari Baghdad. Pengajaran al-Quran juga perlu dilakukan dalam kumpulan kecil bagi memudahkan guru melakasanakan pendekatan talaqqi dan musyafahah di atas. Kaedah ini menekankan kepada pengenalan huruf Hijaiyyah. Hanya sejak akhirakhir ini sahaja muncul beberapa kaedah baru pengajaran al-Quran di Malaysia iaitu kaedah Qiraati. Kaedah Baghdadiyah Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. 2. · Murid dapat ilmu secara langsung daripada guru. Kaedah utama pengajaran al-Quran di Malaysia dan seluruh dunia Islam amnya ialah menggunakan kaedah Baghdadiyah. kaedah Iqra¶ dan kaedah Hattawiyah. Ini akan mengelakkan murid-murid mendapat kefahaman dan ilmu yang salah · Meningkatkan keyakinan murid berhadapan dengan guru. ibu kota Iraq dan diperkenalkan di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam ke Tanah Melayu sejak berabad yang lalu. Kaedah Qiraati .com/2008/10/08/kaedah-pengajaran-al-quran-masa-kini/ Pendekatan terbaik pengajaran al-Quran ialah TALAQQI dan MUSYAFAHAH iaitu berdepan secara langsung di antara guru dengan murid seperti mana yang berlaku antara malaikat Jibril dan Rasulullah saw ketika wahyu yang pertama diturunkan di gua Hira¶. http://yaqeenahmad.

Kaedah ini bermula dengan memperkenalkan huruf Hijaiyyah hinggalah ke buku jilid lima untuk pelajaran yang lebih susah seperti bacaan huruf qalqalah dan sebagainya.Kaedah Qiraati yang bermaksud ³Bacaanku´ mula diperkenalkan pada tahun 1963 di Semarang. Kemudian dikemaskinikan menjadi lapan jilid. Indonesia oleh seorang guru al-Quran yang bernama Bapak Haji Dachlan Salim Zarkasyi. . Jogjakarta. Pengasas kaedah ini ialah Haji As¶ad Humam yang telah menyusun enam jilid buku Iqra¶. Kaedah Iqra¶ Kaedah Iqra¶ atau cara cepat belajar al-Quran Rasm Uthmani juga adalah berasal dari Indonesia iaitu mula diperkenalkan pada tahun 1984 di sebuah Taman Kanak-Kanak Al-Quran di Kota Gedo. Pada mulanya terdiri dari sepuluh jilid buku untuk kanak-kanak berusia enam tahun ke atas. Apabila selesai lima buah buku tersebut pelajar akan dilatih membaca juzuk µAmma dan seterusnya al-Quran muhaf rasm Othmani. Oleh kerana itulah setiap orang guru hanya akan membimbing lima atau enam orang murid sahaja bagi satu sesi pengajaran yang mengambil masa selama enam puluh minit. enam jilid dan akhirnya lima jilid. 3. Kaedah Iqra¶ telah diterima dan digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1994 bagi pengajaran dan pembelajaran al-Quran di sekolah. Buku-buku Iqra¶ sepertimana juga buku Qiraati disusun untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran al-Quran dari peringkat pengenalan huruf Hijaiyyah hinggalah menguasai tilawah al-Quran dengan baik dan mengikut hukum tajwid. Kaedah ini mengutamakan bimbingan dan latih tubi.