P. 1
Perkembangan Ekonomi Malaysia (1)

Perkembangan Ekonomi Malaysia (1)

|Views: 750|Likes:
Published by Shuba Kerisnan

More info:

Published by: Shuba Kerisnan on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2013

pdf

text

original

µPERKEMBANGAN EKONOMI DI MALAYSIA SELEPAS KEMERDEKAAN HINGGA KE HARI INI¶

MPW1113-PENGAJIAN MALAYSIA

DPILOMA IN EDUCATION(TESL) & DIPLOMA IN NURSING

DISEDIAKAN OLEH: SUBA KERISNAN (1052045) NUR AMIRA BT AHMAD FAUZI(1052056) LAILABT SALLEH (0801180)

DISEDIAKAN UNTUK: PUAN ROHAINI BT AMIN

PE

Syukur yang tidak terhingga saya panjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurniaNya akhirnya dapat kami menyiapkan kertas kerja yang telah ditugaskan kepada kami ini sekaligus dengan pembentangan yang telah kami bentangkan bagi tajuk yang telah kami pilih iaitu µPembangunan Ekonomi Malaysia selepas Kemerdekaan¶. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan buat pensyarah kami yang tercinta,Puan Rohaini bt Amin yang tidak pernah putus memberi kami panduan dan tunjuk ajar sepanjang proses kami menyiapkan pembentangan kertas kerja kursus ini. Tanpa beliau, tidak mungkin kami mampu untuk menghasilkan kerja yang telah diamanahkan kepada kami ini. Ribuan terima kasih juga kami ucapkan buat teman-teman seperjuangan yang banyak member bantuan buah fikiran dan kemudahan yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan yang sangat bermakna ini. Tanpa pertolongan dari mereka juga tidak mungkin kami dapat menyiapkan tugasan ini. Benarlah jika dikatakan bahawa teman itu umpama orang penting yang ada dalam kehidupan seseorang. Akhirnya kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menyiapkan tugasan yang tidak seberapa ini. Tugasan ini benar-benar telah memberi kefahaman kepada kami tentang proses pembangunan ekonomi Malaysia setelah mencapai kemerdekaan.

Sekian, Terima Kasih

2

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN PENGENALAN RANCANGAN MALAYA PERTAMA RANCANGAN MALAYA KEDUA RANCANGAN MALAYSIA PERTAMA DASAR EKONOMI BARU(DEB RANCANGAN MALAYSIA KEDUA RANCANGAN MALAYSIA KETIGA RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT RANCANGAN MALAYSIA KELIMA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL(DPN) WAWASAN 2020 RANCANGAN MALAYSIA KEENAM RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH DASAR WAWASAN NEGARA(DWN) RANCANGAN MALAYSIA KELAPAN RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH KESIMPULAN LAMPIRAN BIBILOGRAFI

MUKA SURAT 4-7 7-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-21 21-25 25-29 29-33 33-40 40-43 43-46 46-47 47-49 50-55 55-56 57 58-61 62-63

3

Malaysia merupakan sebuah negara kecil berpendapatan sederhana dan berubah daripada sebuah negara pengeluar bahan mentah seperti getah. Sabah dan Sarawak juga kaya dengan sumber asli seperti kayu balak.PENGENALAN Menurut Wikipedia.Kejayaan Malaysia dalam usaha membangunkan negaranya mengikut acuan tersendiri sedikit sebanyak dipengaruhi oleh keberkesanan dasar luar negara yang diamalkan. Kesannya. pertumbuhan ekonomi Malaysia bergantung kepada pengeksportan bahan bahan elektronik seperti cip komputer dan sebagainya.Ini terbukti apabila Malaysia diiktiraf sebagai sebuah negara membangun yang mempunyai kekuatan ekonomi yang tersendiri. Malaysia merasai tamparan hebat semasa kegawatan ekonomi pada 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi maklumat pada tahun 2001. Selain getah dan sawit yang banyak di Semenanjung Malaysia. simpanan pertukaran wang asing yang sihat. dan hutang luar yang kecil. 4 . Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada tahun 2001 hanya meningkat sebanyak 0. prospek jangka panjang kelihatan agak kabur disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor korporat terutama sekali sektor yang berurusan dengan hutang korporat yang tinggi dan kompetitif. Ini membolehkan Malaysia untuk tidak lagi mengalami krisis yang sama seperti Krisis Kewangan Asia pada 1997.Malaysia merupakan sebuah negara masyarakat majmuk yang hidup dalam suasana aman damai dalam pelbagai budaya. bahasa dan adat resam serta mempunyai kestabilan politik dan ekonomi yang mantap. Walaubagaimanapun. bijih timah dan sebagainya pada 1971 kepada negara berekonomi pelbagai sektor melalui Dasar Ekonomi Baru. Pada awalnya. Malaysia mempunyai persekitaran makroekonomi yang stabil (di mana kadar inflasi dan kadar pengangguran kekal di bawah 3%). Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum. petroleum dan gas asli.3% disebabkan pengurangan 11% dalam bilangan eksport tetapi pakej perangsang fiskal yang besar telah mengurangkan kesan gawat tersebut.

kita perlu memperluaskan gelanggang dan menjangkau ke arah menjadi pemain global terutamanya dalam bidang yang mana kita mempunyai kelebihan kompetitif. cabaran dalaman dan luar akan terus menguji kekuatan dan ketahanan kita. Malaysia bukanlah negara yang diramal akan aman dan boleh dimajukan. Kerja kursus ini membincangkan keadaan ekonomi yang berlaku di Malaysia.Selain itu ekonomi Malaysia menjadi bertambah mantap dan kukuh kerana jalinan mesra dengan negara-negara maju tanpa menghiraukan ideologi yang diamalkan oleh negara tersebut. yakni pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesepuluh 2011-2015.Untuk terus menyerlah. Ramai yang meramalkan bahawa perselisihan kaum akan berlaku dan kaum Melayu yang merupakan kaum majoriti akan merampas kuasa dan merompak harta kepunyaan kaum-kaum lain tetapi tanggapan itu ternyata silap kerana para pemimpin negara telah mencorak kerjasama antara kaum tanpa menghilangkan identiti kaum masing-masing. Ketika melangkah ke tahun 2011.Dalam hal ini.berbilang agama dan dengan ekonominya yang seimbang antara kaum. Inilah formula yang telah menghasilkan kestabilan dan pembangunan ekonomi di Malaysia.Selain itu keupayaan kerajaan Malaysia dalam menjana pertumbuhan ekonomi tempatan juga merupakan perbincangan utama dalam kerja kursus ini.Pengkhususan di buat terhadap keadaan ekonomi Malaysia kerana kejayaan yang membanggakan sejak merdeka dan keupayaan menangani masalah kemelestan ekonomi pada 1997 tanpa menerima bantuan kewangan dari IMF (International Monetary Fund). Dalam era globalisasi ini kita tidak boleh mengasingkan diri jika kita tidak mahu diketepikan. kemahiran dan nilai untuk 5 . Rancangan Malaysia Kesembilan dan pertumbuhan yang memberangsangkan pada tahun ini akan menyediakan asas yang kukuh bagi negara melangkah ke satu lagi fasa penting. kita perlu meningkatkan penyertaan dalam arus persekitaran global.Sudah tibalah masanya untuk kita memberi tumpuan kepada pembangunan pengetahuan. Malaysia telah mempunyai kemudahan infrastruktur yang cemerlang.

Sejak mencapai kemerdekaan sehinggalah ke hari ini. berdaya tahan dan kompetitif selaras dengan pendekatan Islam Hadhari. Peranan kerajaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ³Tumpuan Kajian Separuh Penggal ini ialah untuk mempercepatkan pemulihan ekonomi negara dan mengembalikan ekonomi kepada pertumbuhan mapan supaya objektif pembangunan seimbang dan matlamat menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020 tercapai. Sehubungan ini. 6 .melengkapi pencapaian pembangunan fizikal. Rakyat Malaysia perlu menghayati nilai jujur. mengambil langkah-langkah bagi mencapai matlamat sosio-ekonomi dan mengurangkan kadar kemiskinan serta meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. pertanian dan perkhidmatan.Rakyat Malaysia juga perlu terus berusaha untuk menjadi sentiasa relevan. kerajaan berusaha keras untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum. kerajaan telah memainkan banyak peranan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.Adalah penting sekali untuk mengimbangkan pencapaian kebendaan dengan kerohanian yang luhur.´ Berdasarkan petikan di atas. berintegriti. pembangunan modal insan akan terus menjadi agenda utama dan usaha-usaha akan ditumpukan ke arah pembentukan individu yang berketrampilan di tempat kerja dan dalam masyarakat. Ini memerlukan antara lain pengukuhan asas-asas ekonomi makro dan sektor kewangan serta mengembalikan keyakinan pelabur dan awam. cemerlang dan bertanggungjawab serta memiliki pemikiran kelas pertama seiring dengan infrastruktur kelas pertama yang dimiliki sekarang. memajukan sector-sektor ekonomi yang berpotensi termasuk pembuatan. sekiranya kita ingin mencapai matlamat Wawasan 2020.

Rancangan Malaya Pertama ini dijalankan pada tahun 1956 hingga 1960. RANCANGAN MALAYA PERTAMA (1956 ± 1960). Langkahlangkah ini digubal dan dijalankan semenjak Malaysia mencapai kemerdekaan sehinggalah ke hari ini dan ianya menempakkan kejayaan yang memberansangkan. 1 7 . Utusan Publication&Distributors SDN. BHD.1 Antara langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan ialah: (a) Dasar Ekonomi Baru (DEB) (b) Dasar Pembangunan Nasional (DPN) (c) Dasar Percukaian dan Subsidi (d) Pelan Induk Perindustrian Dasar-dasar yang ditunjukkan di atas hanyalah sebilangan daripada langkah-langkah yang dijalankan oleh kerajaan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Rancangan ini dipanggil sebagai Rancangan Malaya pada permulaannya kerana pada ketika itu. Abd Rahim Abd Rashid. Rancangan Malaya Pertama merupakan rancangan pembangunan pertama yang dirangka oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu(Malaya). Patriotisme Agenda Pembinaan Bangsa. Tanah Melayu belum lagi mambentuk sebuah gagasan yang dikenali sebagai Malaysia. 2004. Kuala Lumpur.

Selain itu. Di samping itu. Perancangan pembangunan yang serius telah bermula pada tahun 1954 apabila satu perwakilan Bank Dunia membuat beberapa perakuan kepada kerajaan tentang pembangunan negara.Rancangan ini juga dikenali sebagai rancangan Fasa Sebelum Merdeka kerana pada ketika itu juga. Dengan adaya sumer pertanian lain. Tanah Melayu masih belum mencapai kemerdekaan sepenuhnya dan masih berada di bawah penguasaan British. Ini menghasilkan Rancangan Malaya Pertama yang berisi dengan rancangan pelaburan sektor awam sebanyak Rancangan Malaya Pertama. ia dapat menambah pendapatan Negara dan meningkatkan sumber ekonomi Negara dan membuka lebih banyak peluang kepada para penduduk di Malaysia. rancangan ini juga dirancang bagi mempelbagaikan sumber Negara supaya tidak terlalu bergantung kepada sektor pengeluaran bijih timah dan getah. Dengan penyediaan kemudahan melalui rancangan ini. Rancangan ini juga memberi penekanan yang lebih terhadap pembangunan ekonomi masyarakat luar bandar dan lebih menjurus kepada aktiviti pertanian sebagai hasil utama ekonomi Negara. Ini bagi membuka peluang kepada para penduduk menjalankan aktiviti pertanian dengan meluas. Rancangan Malaya Pertama ini dirangka bertujuan untuk memajukan sektor luar bandar yang dikira pada ketika itu kurang maju dari segi ekonominya kerana kurangnya kemudahan sedangkan tanah di kawasan luar bandar juga mempunyai ruang yang luas untuk memperteguhkan ekonomi Negara berdasarkan tanahnya yang subur. ia dapat membantu kerajaan membanteras kadar kemiskinan penduduk dalam Negara. Antara aktiviti yang telah dijalankan termasuklah menjalankan pembukaan tanah baru untuk tujuan pertanian.100 juta. kerajaan turut memperluaskan kawasan 8 . rancangan ini dirangka bagi mengurangkan kadar kemiskinan yang menular di kalangan penduduk terutamanya penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar. Selain itu.

Agensi ini juga berperanan sebagai satu agensi yang member pinjaman kepada para pengusaha kecil di kawasan luar bandar. elektrik dan sebagainya bagi para penduduk yang dikenali sebagai peneroka.perlombungan bijih timah. Dari segi pencapaian Rancangan Malaya Pertama. dua agensi utama telah ditubuhkan iaitu Lembaga Pembangunan Industri Desa(RIDA) dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan(FELDA). Manakala agensi yang ditubuhkan pula kekal sehingga ke hari ini. ia berperanan memasarkan hasil pertanian yang diperolehi dalam aktiviti pertanian yang dijalankan oleh para petani disamping menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam perniagaan memandangkan perniagaan juga merupakan satu kegiatan yang member kesan kepada pembangunan ekonomi Negara. Selain itu. Bagi menjayakan perangkaan Rancangan Malaya Pertama ini. Aktiviti yang dijalankan dalam rancangan ini telah member impak yang besar kepada peningkatan ekonomi Negara. Ia juga turut memberi kepelbagaian dalam pengeluaran bagi pertanian dan perikanan di samping menggalakkan penanaman semula pokok-pokok getah di kebun-kebun kecil bagi meningkatkan lagi pengeluaran perusahaan getah sekaligus meningkatkan ekonomi Negara kerana getah pada ketika itu menjadi sumber utama ekonomi Negara. Rancangan Malaya Pertama ini telah memberi Malaysia satu pencapaian yang besar dari segi ekonominya. pelaburan 9 . Ia juga turut menyediakan penempatan baru yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas seperti bekalan air. Ini member peluang pekerjaan kepada para penduduk untuk menusahakan perusahaan perlombongan bijih timah dengan lebih meluas. FELDA pula merupakan satu agensi yang dijalankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di samping meningkatkan taraf hasil pertanian dalam Negara. Ia berperanan membuka tanah baru bagi aktiviti pertanian terutamanya dalam pembukaan tanaman kelapa sawit yang menjadi sumber utama bekalan minyak pada hari ini. RIDA merupakan satu agensi yang bermatlamatkan prinsip membangunkan rakyat di kawasan luar bandar.

Peruntukan pembangunan telah ditambah sebanyak Rancangan Malaya Kedua. Rancangan ini berjalan setelah 5 tahun setelah berjalannya Rancangan Malaya pertama tersebut. Setiap yang direncanakan oleh kerajaan mesti mempunyai tujuan dan fungsinya yang tersendiri. Ia merupakan satu 10 .sebenar sektor awam dalam tempoh 1956-60 hanyalah sebanyak RM978 juta. Beberapa perubahan telah dibuat di dalam Rancangan Malaya Kedua ini. Satu analisis yang mendalam mengenai kedudukan ekonomi. Selanjutnya anggaran kasar pelaburan sektor awam terhadap pendapatan negara dan imbangan pembayaran juga telah dibuat. Rancangan ini telah disediakan oleh sebuah Jawatankuasa Kerja Antara Jabatan dengan bantuan sebuah Urusetia Ekonomi yang dibantu oleh pakar perunding Bank Dunia. Rancangan Malaya Kedua pula merupakan hasil rangkaan rentetan daripada Rancangan Malaya Pertama. mengenal pasti masalah yang timbul dan tindakantindakan untuk mengatasi masalah tersebut telah diadakan. RANCANGAN MALAYA KEDUA (1961 ± 1965). Rancangan Malaya Kedua ini juga dikenali sebagai fasa selepas merdeka kerna ianya dirangka setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan iaitu dari tahun 1961 hingga 1965. Rancangan Malaya Kedua juga telah menggunakan kedua-dua strategi perancangan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dengan memberi tumpuan kepada pembangunan luar bandar serta penyertaan rakyat di dalam proses perancangan dan pelaksanaan. iaitu bagi pertama kalinya satu kajian yang menyeluruh telah dibuat terhadap perkembangan ekonomi negara untuk beberapa tahun sebelumnya. Begitu juga dengan perangkaan Rancangan Malaya Kedua ini.150 juta iaitu hampir dua kali ganda peruntukan Rancangan Malaya Pertama. Ini kurang sebanyak 15% daripada jumlah pelaburan sektor awam yang telah dirancangkan bagi tempoh berkenaan.

Manakala satu agensi telah ditubuhkan bagi menjalankan dan memajukan perancangan yang telah dirangka oleh pihak kerajaan iaitu Lembaga Pemasaran Pertanian 11 .rancangan yang bertujuan untuk merapatkan jurang perbezaan antara penduduk bandar dengan penduduk luar bandar. pihak terlibat telah menjalankan dua aktiviti iaitu penubuhan bilik gerakan Negara dan penubuhan buku merah yang dianggarkan mampu membawa Tanah Melayu mencapai peningkatan dari segi ekonominya. Kemajuan dan kemudahan lebih menjurus kepada penduduk yang tinggal di bandar berbanding dengan penduduk yang tinggal di luar bandar. Seperti matlamat yang terdapat dalam Rancangan Malaya Pertama. Ini kerana. Bagi menjayakan pelaksanaan rancangan ini. iaitu penubuhan bilik gerakan Negara merupakan salah satu aktiviti yang ditubuhkan oleh Dato¶ Abdul Razak bin Dato¶ Hussien yang merupakan Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Aktiviti pertama yang dijalankan oleh pihak kerajaan ini. Penubuhan buku merah pula merupakan satu rekod pembukuan yang mengandungi program. pelaksanaan dan kaedah mengesan tanpa pencapaian selain mengandungi maklumat yang disimpan dan dikumpulkan dalam bentuk peta. Bilik gerakan Negara ini juga mempunyai pejabat yang ditubuhkan di setiap daerah di setiap negeri di Tanah Melayu yang bertujuan untuk mengawal rapi pembangunan ekonomi Tanah Melayu secara konsisten serta menyelaraskan pembangunan ekonomi di peringkat negeri. carta dan butir-butir kemajuan mengenai projek pembangunan luar bandar yang sering dijalankan.daerah dan juga kampung agar berada dalam keadaan yang selaras. Rancangan Malaya Kedua ini juga masih meneruskan apa yang dilaksanakan dalam rangka Rancangan Malaya Pertama iaitu bertujuan atau bermatlamatkan untuk membasmi kadar kemiskinan yang menjalar dalam kalangan rakyat di samping meningkatkan taraf hidup rakyat Tanah Melayu pada ketika itu ke peringkat yang lebih terjamin. perbezaan ketara berlaku antara keduanya.

12 . Melihat kepada bancian penduduk tahun 1970 yang telah dijalankan. didapati bahawa 49. Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia dan Tanah Melayu sangat berusaha dalam membasmi kemiskinan yang dialami olek para penduduk di Negara ini. purata kadar pertumbuhan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dalam tempoh 1961-1965 ialah sebanyak 6. Nama Malaya ditukar kepada Malaysia disebabkan oleh terbentuknya satu gagasan persekutuan yang diberi idea sebagai pembentukan Malaysia pada tahun 1963 yang menukarkan nama Tanah Melayu dengan Malaysia. RMK1 ini berjalan selama 5 tahun juga iaitu dari tahun 1966 hingga 1970. Selain itu.4% setahun. Rancangan Malaysia Pertama ini juga menjurus kepada pembasmian kemiskinan dalam dalam kalangan penduduk di Malaysia. Dari segi pencapaiannya.3% daripada semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di abawah garis kemiskinan. FAMA ini juga turut berperanan mengurangkan monopoli orang tengah dan meningkatkan pendapatan petani yang terlibat dengan aktiviti pertanian yang dijalankan. RANCANGAN MALAYSIA PERTAMA (RMK1) (1966 ± 1970) Rancangan Malaysia Pertama ini merupakan satu rancangan yang telah dirangka setelah berakhirnya tempoh pelaksanaan Rancangan Malaya Kedua.Persekutuan(FAMA). Dan ia juga jelas menunjukkan bahawa kemiskinan penduduk turut menjadi satu masalah dalam ekonomi Negara. FAMA ditubuhkan bagi memperbaiki dan mempertingkatkan system penyimpanan dan pemasaran hasil pertanian. Sejumlah 86% daripada keluarga miskin tersebut terdapat di kawasan luar bandar manakala 14% lagi di kawasan bandar. FAMA juga berperanan sebagai agen yang menentukan harga yang berpatutan kepada hasil penanaman para petani selari dengan kehendak semasa dan keperluan para petani tersebut.

Projek yang dijalankan juga adalah lebih bersifat besaran. ia juga bertujuan untuk menjaga kebajikan para penduduk di Malaysia dari aspek ekonomi agar tidak wujud rakyat yang terlalu berada dalam kemiskinan yang amat ketara.Objektif utama pelaksanaan Rancangan Malaysia Pertama ini adalah untuk mengeratkan perpaduan antara rakyat di Malaysia memandangkan Malaysia ini hidup dalam kalangan kaum yang terdiri daripada Melayu. Kewujudan agensi ini adalah untuk menjalankan penyelidikan dan memperkenalkan teknologi baru bagi meningkatkan mutu pertanian sekaligus meningkatkan mutu pengeluaran yang akan dihasilkan. Cina dan India. 13 . kewujudan RMK1 ini adalah bagi mengurangkan kadar pengangguran yang berlaku dalam kalangan rakyat. Dengan adanya usaha dari pihak kerajaan yang membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Selain itu. Antara projek tersebut termasuklah Segi Tiga Jengka dan sebagainya. Kemudian. Satu lagi agensi yang terlibat dalam rancangan ini ialah Malaysian Agricultural Research and Development Institute(MARDI) yang merupakan satu agensi yang telah dibuhkan dalam tempoh pelaksanaan RMK1 ini iaitu pada tahun 1969. Selain itu. kadar pengangguran yang berlaku dalam kalangan rakyat pastinya mampu dibanteras. Penglibatan FELDA dalam RMK1 ini adalah untuk menjalankan pembukaan tanah baru secara lebih besar-besaran berbanding dengan pada peringkat permulaan pengenalan FELDA ketika Rancangan Malaya Pertama dahulu. dua agensi telah terlibat iaitu FELDA yang telah diperkenalkan dalam Rancangan Malaya Pertama. Pelaksanaan RMK1 ini juga berobjektifkan satu tujuan yang didasarkan untuk meninggikan taraf hidup kawasan luar bandar terutamanya dalam kalangan penduduk yang berpendapatan rendah kerana pada hakikatnya rakyat yang berpendapatan rendah inilah yang dihimpit dengan kemiskinan. Maka pemupukan perpaduan ini amat penting bagi menjamin keamanan Negara. bagi melancarkan program ini dengan jayanya.

950 juta daripada sektor swasta.Pada 1990-an inilah pembentukan Dasar Ekonomi Baru (DEB) diwujudkan oleh kerajaan Malaysia untuk meningkatkan taraf hidup oaring-orang Melayu di Negara ini.Datuk Seri Dr. bijih timah dan sebagainya.500 juta iaitu RM4.550 juta daripada sektor awam dan RM5. juga menekankan aspek integrasi di kalangan penduduk dan negeri-negeri di dalam Malaysia dengan menggubal satu rancangan pembangunan khusus bagi meningkatkan kebajikan semua rakyat. DASAR EKONOMI BARU (DEB) (1971 ± 1990) Pada masa dahulu.DEB merupakan satu rancangan ekonomi jangka panjang yang dibuat untuk mengurangkan jurang ekonomi antara kaum.Di samping itu RMK1. ia sebenarnya memberi peluang kepada individu-individu bumiputera yang berkemampuan untuk memiliki saham dengan harapan mereka akan berjaya dalam perniagaan dan menguasai sesebuah syarikat. berubah daripada sebuah negara pengeluar bahan mentah seperti getah.Antara objektif utama kewujudan DEB adalah untuk membuka peluang kepada kaum bumiputeramelibatkan diri 14 . RMK1 melibatkan peruntukan pembangunan sebanyak RM10.Pada 1971 Malaysia muncul sebagai sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian sumber ekonomi dalam pelbagai sektor melalui kewujudan dasar yang dikenali sebagai DEB (Dasar Ekonomi Baru). kebanyakan rakyat Malaysia berbangsa Melayu miskin dan kehidupan mereka adalah bukan sesuatu yang boleh menggembirakan jika dibandingkan dengan kaum ± kaum lain di Malaysia seperti Cina dan India tetapi itu bukanlah suatu isu pada hari ini. Mahathir Mohamad pernah menegaskan Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah memberi manfaat kepada lebih tujuh juta rakyat bumiputera negara ini dalam bentuk pemilikan saham-saham amanah serta ekuiti syarikat gergasi.Malaysia merupakan sebuah negara berpendapatan sederhana.Jurang antara kaum dilihat semakin rapat kerana pendapatan orang Melayu kini semakin meningkat. Kata beliau.

Penswastaan projekprojek baru seperti air. daya pengeluaran juga meningkat kerana pada kebiasaannya sektor swasta mampu meningkatkan tahap kecekapan berbanding dengan sektor-sektor kerajaan atau awam. kaum bumiputera hanya bekerja sebagai petani dan nelayan dan kesinambungan pekerjaan ini diteruskan oleh generasi-generasi seterusnya. mengecilkan saiz sektor awam dan membuka peluang seluas mungkin untuk mencapai matlamat DEB. DEB telah melahirkan dan membangunkan ramai usahawan yang berkemahiran. elektrik dan sebagainya dijangka akan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang pesat.Ini kerana dahulu. Namun begitu sungguh pun Dasar Penswastaan memberikan nafas baru kepada kerajaan 15 . Dasar Penswastaan adalah bertujuan untuk meringankan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan dengan menyerahkan beberapa sektor tertentu untuk diurus sendiri oleh pihak swasta. berdaya tahan dan berdaya maju di dalam bidang keusahawanan yang berpotensi dan berkembang. mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara.dalam bidang ekonomi.Melalui DEB wujudnya Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di mana bumiputera digalakkan untuk menceburi bidang keusahawanan. Melalui dasar ini. berkualiti.Hal ini kerana penglibatan kerajaan dalam sektor awam tidak dapat meningkatkan harapan orang ramai terhadap mutu perkhidmatan awam serta keberkesanannya turut berkurangan. kita dapat lihat usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk.Ia sekaligus meningkatkan ekonomi negara dan meningkatkan eksport negara. Dasar Penswastaan merupakan salah satu daripada instrumen DEB.Melalui DEB juga telah menanamkan dan memupuk budaya keusahawanan di kalangan rakyat Malaysia. Ia juga bertujuan menggalakkan pertandingan dan meningkatkan kecekapan serta daya pengeluaran.Oleh itu penswastaan adalah dasar yang paling rasional dalam menghadapi permasalahan ini. Melalui cara ini.Dengan adanya IKS kaum bumiputera mula melibatkan diri dalam bidang perniagaan dan mengkomersialkan barangan buatan tempatan. berdaya saing.

tetapi para pemerhati dan penganalisa ekonomi yang kritis berpendapat bahawa ia akan mengakibatkan kesan yang buruk terhadap para pekerja di sektor awam serta rakyat negara ini seluruhnya. Tujuan pelancaran RMK2 ini adalah untuk mengatasi masalah dan memperbetulkan keadaan ketidakseimbangan sosioekonomi di antara kumpulan kaum di Negara ini.dalam menangkis serangan kemelesetan ekonomi dan beban hutang negara yang kian bertambah. Rancangan ini digunakan dalam tempoh lima tahun juga iaitu dari tahun 1971 hingga 1975.5 peratus dan 15 peratus setahun. Komplot. masing-masingnya mewujudkan peluang pekerjaan dengan kadar 7 peratus setahun. Seperti yang telah disebutkan penswastaan hanya akan mengutamakan pertimbangan mengaut keuntungan di samping mengorbankan kebajikan sosial dan kepentingan awam.250 juta. 16 . Manakala peruntukkan yang telah disediakan di bawah RMK2 ini ialah sebanyak RM7. mempromosi industri berkala kecil dan menyebarkan kegiatan perkilangan di kawasan negeri yang kurang maju. Lahirnya RMK2 ini melambangkan permulaan satu era baru dalam sejarah pembangunan ekonomi Malaysia. Namun matlamat utama RMK2 adalah untuk meningkatkan nilai ditambah dan eksport sebanyak 12. pakatan dan campur tangan ahli-ahli politik menyebabkan dasar ini boleh bertukar menjadi jenayah kolar putih. Ini kerana setiap kaum menjalankan kegiatan ekonomi yang berlainan yang mampu menjadikan jurang perbezaan yang besar antara satu kaum tersebut. Para pekerja di sektor awam akan menghadapi ancaman pembuangan kerja di samping beban kerja yang sentiasa bertambah dan sebagainya. RANCANGAN MALAYSIA KEDUA (RMK2) (1971 ± 1975) Rancangan Malaysia Kedua ini merupakan satu rancangan yang berada dalam lingkungan Rangka Rancangan Jangka Panjan pertama iaitu Dasar Ekonomi Baru(DEB).

Trans-Perakk dan Balik Pulau-Seberang Perai. 23% bagi tahun 1985 dan 30% bagi tahun 1990. KADA 2 seta kawasan-kawasan penanaman di Besut. ia juga telah berjaya menggalakkan penyertaan yang lebih giat dan secara langsung oleh sektor awam dalam aktiviti.KADA 1. RMK-2 juga telah meletakkan matlamat pemilikan modal dalam sektor korporat moden oleh kaum Bumiputera iaitu 9% bagi tahun 1975. Agensi-agensi ini ditubuhkan bagi membawa taraf ekonomi luar Bandar dan bumiputera ke tahap yang lebih selesa sekaligus memberi mereka kelonggaran daripada kehidupan yang diserabuti dengan kemiskinan iaitu seperti MARA. MADA. KETENGAH. Pembangunan luar bandar pula dibentuk dengan adanya pembentukan KESEDAR. FELCRA. peningkatan pendapatan dan penyusunan semula masyarakat. Barat Laut Selangor. 16% bagi tahun 1980.aktiviti ekonomi terutamanya yang berkaitan dengan perdagangan dan perusahaan. Malah. Krian-Sungai Manik. 17 . FAMA. Kemasin-Semarak. Bank Pertanian. MADA 2. KADA.FELDA. Usaha yang paling membanggakan Malaysia pada tahun 1974 ialah Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS).Ini menunjukkan bahawa RMK2 ini lebih bertumpu kepada sector perkilangan yang menjadi sektor utama dalam perkembangan ekonomi Negara pada masa itu. Sector perkilangan ini juga memainkan peranan yang strategik untuk mencapai objektif dalam DEB yang mepupakan RRJP pertama diperkenalkan iaitu dari segi pengembangan pekerjaan. FOA (Farmer Organization Authority) dan lain-lainnya. terutamanya dalam membentuk komuniti komersial dan industrialisme Melayu. Pelbagai agensi telah ditubuhkan dalam pelaksanaan RMK2 ini bagi menjayakan matlamat dan tujuan pelaksanaannya untuk meningkatkan mutu ekonomi Negara Malaysia. DARA dan KEJORA dan pertanian padi pula didijalankan dengan bantuan agensi seperti MADA 1.

industriindustri kecil juga dibantu dengan menambahkan kemudahan-kemudahan kredit dan 18 . Seterusnya. RANCANGAN MALAYSIA KETIGA (RMK3) (1976 ± 1980) Rancangan Malaysia Ketiga merupakan merupakan peringkat kedua dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru(DEB).600 juta dan 88 peratus daripadanya diperuntukkan kepada pembangunan sosioekonomi manakala bakinya sebanyak 12 peratus diperuntukkan kepada perbelanjaan pertahanan dan keselamatan Negara. menunjukkan bahawa peningkatan yang berlaku adalah melebihi target yang dianggarkan. Jumlah yang diperuntukkan untuk memajukan usaha dalam RMK3 ini adalah sebanyak RM18. Beberapa strategi juga telah dilaksanakan oleh pihak tertentu iaitu dengan menggalakkan kemajuan pembuatan dan pembinaan. Rancangan ini merupakan salah satu rancangan yang dirangka untuk menyambung kembali usaha yang terkebelakang terutamanya RMK2 dan menghasilkan usaha baru bagi menjamin dan meningkatkan lagi taraf ekonomi Negara. wujudlah RMK3 yang berpaksikan pada perkembangan perusahaan yang berintensifkan buruh. Pelaksanaan yang dilakukan dalam rancangan ini masih lagi didasarkan dengan matlamat penubuhan DEB. dorongan-dorongan khas untuk industri dan teknik pengeluaran yang menggunakan lebih banyak tenaga buruh.RMK2 ini telah memberi sumbangan yang besar kepada peningkatan ekonomi Negara kerana pada ketika itu kerana peningkatan yang diterima setelah menjalankan segala aktiviti yang telah dirancang. Dalam hal ini. Ini kerana RMK3 ini masih berada di bawak lingkungan Rangka Rancangan Jangka Panjang Dasar Ekonomi Baru(DEB). Ini menunjukkan segala agensi yang ditubuhkan memainkan peranan yang penting dan amat berguna kepada pembangunan ekonomi di Malaysia. berasaskan sumber alam termasuk pertanian dan berorientasikan eksport. RMK3 ini telah dirangka dan dijalankan dalam tempoh lima tahun iaitu dari tahun 1976 hingga tahun 1980.

Ini bagi menjamin supaya dasar-dasar itu membantu perkembangan guna tenaga dan penggunaan sumbersumber asli yang masih banyak matlamat seterusnya ialah untuk menggalakkan pengeluran yang cekap dalam bidang perindustrian supaya kos dan kesan-kesan perindustrian terhadap masyarakat adalah terkawal. Bagi mendapatkan faedah optima dari perkembangan perindustrian. PERNAS. Selain itu. Badan-badan berkanun seperti MARA. Usaha-usaha untuk memperbaiki taraf hidup golongan miskin di kawasan-kawasan bandar dan luar bandar dilaksanakan serentak dengan usaha memperkembangkan guna tenaga dan pendapatan. UDA dan RISDA meneruskan usaha-usaha pembangunan. KETENGAH dan DARA menjelang tahun tahun 1980. 19 . Di samping itu.perkhidmatan lanjutan di samping mengadakan pertalian yang lebih kukuh di antara pengeluar-pengeluar kecil melalui kontrak-kontrak kecil. kerajaan juga turut memberi penekanan kepada isu-isu alam sekitar dan keselamatan negara. Program-program lain termasuk Projek Amalan Makanan dan Pemakanan dan pembangunan masyarakat di kawasan-kawasan bandar dan luar bandar yang melibatkan masyarakat tempatan dalam programprogram dan projek-projek pembangunan. dasar-dasar untuk menggalakkan pelaburan telah dikaji semula dari semasa ke semasa. DARA. KETENGAH dan KESEDAR. FELDA. kerajaan turut berusaha untuk menggalakkan lebih banyak pertumbuhan pusat-pusat bandar di seluruh negara bagi mengurangkan kesesakan di bandar-bandar besar di samping memperbanyakkan lagi kemudahan-kemudahan perumahan dan pengangkutan awam di kawasan miskin di bandar-bandar besar. Perancangan pembangunan wilayah telah diperkenalkan di mana rancangan ini dipercayai dapat merapatkan jurang perbezaan ekonomi menerusi rancangan pembangunan bandar baru. Sebanyak 28 bandar dibina di bawah rancangan KEJORA. Rancangan ini digiatkan melalui badan-badan tertentu seperti KEJORA.

Dalam sektor pertanian pula. tetapi merosot kepada 22. walaupun sumbangan terhadap KDNK masih lebih besar daripada sektor perindustrian.449 juta. Secara keseluruhan. Bagi 10 tahun pertama pelaksanaan DEB (1971-1980). Rancangan ini merupakan satu usaha kerajaan yang 20 . walaupun bilangannya masih kurang. masing-masingnya (Malaysia 1981). pekerjaan di kalangan orang-orang Melayu dalam sektor-sektor ekonomi yang dinamis dan moden telah bertambah baik. Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) menghasilkan jumlah pelaburan kasar untuk pembangunan yang bernilai sebanyak RM48. RMK-3 telah dirangka berdasarkan kepada kekuatan ekonomi negara dan cabaran yang dihadapi negara termasuk masalah keselamatan negara serta kemajuan penting ekonomi dan sosial (hasil daripada usaha-usaha pembangunan yang lepas dan juga kekurangan yang dialami dalam proses pembangunan). program-program Rancangan Malaysia Ketiga juga membantu dalam perkembangan ekonomi negara walaupun rendah daripada matlamat.5 peratus dan 25. Negara akan menempuh masa lima tahun hadapan dengan penuh keyakinan.5 peratus pada 1980. Di antara faktor utama menyebabkan kadar pertumbuhan rendah ini ialah kadar pertumbuhan yang lembab dalam sektor pertanian (iaitu pada kadar 4. Sumbangannya kepada KDNK meningkat lagi. iaitu kepada 20. Di bawah dorongan RMK-3. Sektor-sektor lain pula kebanyakannya telah mencatatkan kadar pertumbuhan lebih daripada 8% setahun.3% setahun). terutamanya di peringkat pengurusan dan eksekutif.8% setahun. Kemajuan yang dicapai oleh sektor perindustrian dalam RMK3 adalah menggalakkan.Daripada segi pencapaian.8 peratus pada 1980. Kadar purata ini adalah rendah sedikit daripada matlamat 8% setahun yang telah ditetapkan. Sumbangannya kepada guna tenaga dan pendapatan eksport adalah 24.2 peratus. ekonomi Malaysia telah berkembang pada kadar 7.

Di bawah rancangan ini kerajaan merangka pelbagai program dalam usaha memesatkan dan meningkatkan lagi pendapatan dan taraf hidup rakyat negara ini.9 peratus diperuntukkan untuk pembangunan ekonomi.5 peratus tenaga dan kemudahan awam sejumlah 8. 16. Fenomena ini menyebabkan negara mengalami pelbagai masalah ekonomi contohnya kemerosotan dalam imbangan bayaran. kejatuhan harga dan penurunan pendapatan eksport sektor komoditi. 23. pengangkutan sejumlah 10. pelajaran dan latihan sejumlah 7.6 peratus dan perkhidmatan sosial sejumlah 7.1 peratus.lebih tegas dan bersungguh-sungguh untuk membasmi kemiskinan serta menyusun semula masyarakat bagi sepanjang tempoh tahun-tahun 1976-1980. Sektor perusahaan berat menjayakan program pembangunan negara dalam Rancangan Malaysia Keempat ini.8 peratus diperuntukkan untuk keselamatan dan 2 peratus untuk pentadbiran awam.3 peratus sektor perdagangan dan perindustrian pula sejumlah 13.8 peratus. Namun begitu. 21 . peruntukan yang disediakan untuk RMK-4 ini adalah sejumlah RM40 ribu juta.RMK-4 sebenarnya dilancarkan ketika negara dilanda kemelesetan ekonomi terutamanya akibat daripada kejatuhan harga pasaran dunia bijih timah dan getah. Daripada jumlah ini 57. langkah-langkah pembangunan ekonomi tetap diteruskan.Menurut kenyataan Kementerian Penerangan. penekanan masih diberikan kepada sektor pertanian dan luar bandar dengan peruntukan sejumlah 21. kelembapan sektor swasta dan juga peningkatan kadar pengangguran secara langsung. RANCANGAN MALAYSIA KEEMPAT (RMK-4) (1981 ± 1985) Rancangan Malaysia Keempat (RMK-4) yang dimulakan pada 1981 hingga 1985 merupakan satu lagi langkah utama bagi mencapai matlamat-matlamat jangka panjang pembangunan ekonomi dan perpaduan Negara di bawah Dasar Ekonomi Baru.3 peratus. Daripada pembahagian ini.2 peratus diperuntukkan untuk pembangunan sosial.

Menggalakkan pertumbuhan ekonomi 4.Mengurangkan beban kewangan kerajaan 2.DASAR PENSWASTAAN Penswastaan mula mendapat perhatian di Malaysia pada pertengahan tahun 1983 yang menyaksikan penekanan pihak swasta dalam pembangunan dan pengurusan negara. tetapi pelaksanaannya hanya bermula sejak penghujung tahun 1985. Objektif dasar penswastaan yang telah dilancarkan pada bulan Mac 1983 adalah bertujuan bagi.Pengagihan sumber secara cekap 5. 22 . Antara projek penswastaan yang telah dilaksanakan ialah: 1) Lebuhraya Utara Selatan kepada Syarikat UEM Bhd. 2) TV3 oleh Syarikat Televisyen Malaysia Berhad (STMB) 3) Perkhidmatan Telefon kepada Syarikat Telekom Malaysia 4) Jabatan Pos 5) Desaru dan sebagainya.Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja 3. Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB Walaupun secara rasminya dasar ini telah dilancarkan pada tahun 1983.1.Rasional penswastaan di Malaysia disebabkan faktor kecekapan pihak swasta memandangkan perlunya pertumbuhan saiz sektor awam dikawal dalam keadaan kewangan kerajaan yang tidak begitu kukuh sebagaimana yang dialami dalam tahun-tahun 1980-an.

Pembuatan kereta iaitu Proton Saga oleh Perusahaan Otomobil Nasional Sendirian Berhad Selain itu. memodenkan sektor-sektor kewangan dan perkhidmatan serta mempelbagaikan punca-punca pertumbuhan. menambahkan dan mempelbagaikan asas perindustrian. Bintulu. Di antara projek yang diletakkan di bawah pengawasan HICOM adalah: 1. unsur-unsur penting untuk strategi pembangunan yang berkesan ialah secara meningkatkan daya pengeluaran pertanian.Strategi dan Pelaksanaan Ekonomi negara terus mengalami perkembangan dan kepelbagaian dalam tempoh Rancangan Malaysia Keempat. Kilang simen yang diuruskan oleh Kedah Cement Sendirian Berhad 2.Oleh yang demikian.Rancangan Malaysia Keempat juga mengutamakan sektor perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal. Kerajaan juga berusaha untuk menyumbangkan pemilikan harta dan saham perindustrian di antara kaum Bumiputera dengan bukan Bumiputera dengan caramenubuhkan 23 . Skudai. penggunaan teknologi dan tenaga mahir. Kajian Dasar Perindustrian Malaysia 2. Menggatal dan Likas. Sehubungan itu. Manakala. Pulau Pinang. Pelan Induk Perindustrian (PIP) Bukan itu sahaja. Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) ditubuhkan bagi menjayakan program pembangunan perindustrian berat ini. dua buah program pula dilancarkan bagi mengkaji struktur perusahaan awam iaitu : 1. Terengganu 3. Kawasan perdagangan bebas juga dibuka atas motif yang sama seperti di Bayan Lepas. usaha juga dilakukan bagi menarik lebih ramai pelabur asing dengan membuka kawasan perindustrian baru seperti Senawang. pada tahun 1983. Kilang pengeluaran besi berongga dan keluli oleh PERWAJA Sri Kemaman.

Strategi untuk memastikan pencapaian pemilikan oleh Bumiputera sekurang-kurangnya 30% dari jumlah modal saham dalam sektor syarikat diteruskan melalui pembelian modal saham oleh agensi-agensi amanah.Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan melancarkan Skim Amanah Saham Nasional (ASN) pada 1981.RMK-4 turut memberi penekanan dalam aspek strategi pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula rakyat. penggunaan teknologi dan tenaga mahir. Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Perbadanan-perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) menjadi badan-badan utama bagi memberi saham-saham yang sedia ada.Tumpuan utama usaha-usaha menyusun semula guna tenaga ialah menerusi program-program pelajaran dan latihan untuk menambahkan bilangan Bumiputera yang terlatih. Pencapaian RMK-4 Kemajuan dalam usaha-usaha membasmi kemiskinan telah mengurangkan kadar kemiskinan dari 49.3% dalam tahun 1970 kepada 29. latihan.Rancangan Malaysia Keempat mengutamakan sektor perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal. kemudahan kredit dan pinjaman. Kerajaan telah memperluaskan perkhidmatan-perkhidmatan seperti menyebarkan hasil-hasil penyelidikan. Kemajuan ini telah dicapai hasil dari pembangunan ekonomi dan sosial yang pesat dalam tempoh 1971-1980 dengan kemajuan yang besar dicapai dari segi guna tenaga dan daya pengeluaran dalam sektor pertanian menerusi program seperti pembangunan tanah dan kawasan yang sedia ada dan dibantu oleh harga barangan yang tinggi.2% dalam tahun 1980. terutamanya di peringkat pelajaran tinggi. Penyelidikan berkenaan akan dijalankan oleh Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) dan Persatuan Penyelidikan dan Pengeluar-pengeluar Getah Malaysia (MRPRA) 24 . Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS). Agensi-agensi amanah ini termasuklah Permodalan Nasional Berhad (PNB). menyediakan khidmat nasihat dan perundingan.

Justeru matlmat Rancangan Malaysia Kelima adalah untuk mencapai perpaduan negara. Pendapatan per kapita turut meningkat sebanyak 4. KDNK telah berkembang pada kadar purata 5.4% setahun daripada $3171 juta pada tahun 1980 kepada $4609 juta pada tahun 1985.Rakyat Malaysia dipupuk rasa cinta dan bangga terhadap negara sert sentiasa berpandu kepada Rukun Negara.Prospek bagi pembangunan ekonomi yang berterusan dalam tempoh RME adalah cerah. peranan institusi-institusi seperti Institut Latihan Perindustrian. ternakan dan perikanan untuk kegunaan perindustrian dan perdagangan. Institut dan Sekolah-sekolah Vokasional..Bagi tujuan ini. ketahanan dan asas sumber ekonomi yang kuat akan membolehkan negara menghadapi perkembangan buruk dalam ekonomi dunia. Dalam RMK-4 kerajaan turut memberi keutamaan kepada kemajuan kemahiran.8% setahun. RANCANGAN MALAYSIA KELIMA (RMK-5)(1986-1990) Rancangan Malaysia Kelima (RMK-5) telah memperkenalkan satu fasa baru dalam pembangunan negara dengan strategi yng menekankan pertumbuhan ekonomi yng sederhana dan stabil. Pusat Latihan Belia serta universiti dan kolej telah dipergiatkan.sementara Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) akan meneruskan kegiatan penyelidikannya berkenaan dengan penggunaan dan pemprosesan barang-barang pertanian. Tumpuan usaha-usaha perpaduan negara ialah untuk memupuk semangat kebangsaan di kalangan rakyat Malaysia. Dari segi pencapaian secara keseluruhan. pengetahuan teknikal dan keusahawanan. Dasar Ekonomi Baru mengecap pertumbuhan yang dapat menjamin kestabilan ekonomi 25 . Seperti yang berlaku di tahun-tahun sebelumnya.Satu perkara yang diberi penekanan sepenuhnya ialah perpaduan negara yang merupakan matlamat keseluruhan pembangunan sosioekonomi.

Daripada jumlah ini. Strategi ini diharap dapat meningkatkan kadar produktiviti. Usaha pembangunan sumber manusia turut dititikberatkan seperti latihan kemahiran dalam bidang pengurusan. Strategi dan Pelaksanaan RMK-5 Dalam tempoh RMK-5. Selain industry berorientasikan eksport.Menurut sumber Kementerian Penerangan. penggunaan tanah lombong untuk pertanian dan penanaman tanaman lain yang sesuai di sawah-sawah terbiar. keupayaan dan kecekapan guna tenaga tempatan. 89. kerajaan telah mewujudkan dan melaksanakan beberapa strategi yang dilaksanakan dalam RMK-5. Beberapa syarat dilonggarkan seperti syarat-syarat penggunaan tanah.000 juta. jumlah peruntukan bagi RMK-5 adalah sejumlah RM69.2 peratus diperuntukkan untuk perbelanjaan sosioekonomi. perhotelan dan perkapalan. Strategi yang dilaksanakan di dalam RMK-5 termasuklah peningkatan peranan sektor swasta melalui proses deregulation (pelonggaran peraturan dan kawalan) dalam aspek hak milik syarikat. 6. secara keseluruhan. tapak kilang dan lain-lain. Usaha menggalakkan perindustrian pula didokong dengan langkah. Syarat-syarat pelaburan modal asing turut dilonggarkan bagi meningkatkan pelaburan industri terutamanya industri yang berorientasikan ekspot. telefon.5 peratus untuk keselamatan dan pertahanan dan 4 peratus untuk pentadbiran awam. 26 . penanaman padi secara ladang.langkah pengurangan kadar bayaran elektrik. air. Fenomena ini masih perlu mengmbil kira keadaan negara waktu itu yang masih dalam era kemelesetan. kerajaan juga menggalakkan sektor pertanian dan industri luar bandar.negara. RMK-5 turut merangka sebuah strategi baru iaitu penekanan terhadap bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D). perlesenan dan aktiviti ekonomi lain untuk mendorong persaingan yang sihat dan meningkatkan kecekapan. keusahawanan. pembinaan.

Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) sebenar telah berkembang pada kadar 6. Pada keseluruhannya. dasar-dasar perdagangan dan pelaburan yang liberal yang diperkenalkan semasa kemelesetan pada tahun 1985-86 telah 27 . Sektor pelancongan turut diberi perhatian seperti menggalakkan pembinaan hotel oleh pihak swasta.Bagi pertumbuhan bandar-bandar baru. menubuhkan Perbadanan Pelancongan Malaysia dan melancarkan Tahun Melawat Malaysia pada tahun 1990.Tambahan pula. Prestasi yang menggalakkan ini adalah hasil daripada kejayaan pelaksanaan langkah-langkah penyesuaian yang diambil sejak tahun 1983 bagi mengukuhkan sektor awam dan mengurangkan defisit belanjawan.Beberapa bandar yang sedia ada dalam kawasan mundur telah dimajukan un tuk mengurangkan penghijrahan pekerja ke kawasan bandar.0 peratus. Kajian-kajian mengenai prestasi dan produktiviti dijalankan oleh agensi-agensi seperti Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) dan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Tenaga Manusia (MAMPU). Pencapaian RMK-5 Prestasi ekonomi sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Kelima amat membanggakan.Perindustrian yang bersepadu telah digalakkan terutama di pusatpusat yang berpotensi tinggi untuk berkembang.Seterusnya.Perancangan dan pembangunan peringkat wilayah dan kawasan serta pembangunan bandarbandar baru juga diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kelima ini bertujuan bagi mengurangkan pertindihan pelaburan dan infrastruktur serta meluaskan faedah pembangunan kepada seluruh wilayah. perhatian juga diberikan kepada usaha-usaha untuk meningkatkan lagi kemahiran ikhtisas dan teknik serta menambah bilangan tenaga kerja dalam kemahiran-kemahiran tersebut. menggalakkan pihak swasta menyediakan kemudahan pelancongan.7 peratus setahun berbanding dengan matlamat RMK-5 pada kadar 5. garis panduan yang digunakan berasaskan pertumbuhan semulajadi dan bukannya pertumbuhan rekaan.

Dalam tempoh RMK-5. Corak agihan pendapatan yang lebih baik yang telah dicapai. menandakan bahawa usaha pembangunan MPPB masih belum mencapai asas yang kukuh dan berdaya tahan.Faktor -faktor tersebut berserta dengan persekitaran luar negeri yang bertambah baik. Pelaksanaan dasar dan strategi untuk mencapai matlamat agihan pendapatan yang lebih saksama disertai pula dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. telah dapat menambah bilangan Bumiputera di dalam kumpulan berpendapatan tinggi. pertumbuhan yang perlahan semasa kemelesetan ekonomi telah juga menjejaskan prestasi peniaga Bumiputera. terutamanya dalam tempoh separuh penggal kedua Rancangan Malaysia Kelima telah menghasilkan kemajuan yang ketara dalam corak agihan pendapatan. mencerminkan kemajuan yang menggalakkan dalam usaha menambah guna tenaga dan penyertaan Bumiputera di dalam sektor moden ekonomi negara. Pertambahan bilangan tenaga kerja Bumiputera yang terpelajar dan kemunculan golongan peniaga Bumiputera serta peningkatan penglibatan mereka dalam aktiviti ekonomi moden. pada keseluruhannya penyertaan yang berdaya maju Bumiputera di sektor moden masih lagi terhad. Faktor-faktor penting yang membawa kepada pencapaian yang masih rendah ini adalah asas perniagaan mereka yang kecil dan terbatas. kekurangan pengalaman dan juga kekurangan dari segi kemampuan pengurusan. Di samping itu. Kerajaan telah mewujudkan tabungtabung khas seperti Tabung Pemulihan Usahawan dan Tabung Usahawan Baru. had maksimum pinjaman yang ditawarkan oleh agensi-agensi seperti Majlis Amanah Rakyat 28 . Di samping itu. walaupun kemajuan telah dicapai dalam pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB).Sebagai sebahagian daripada program untuk membantu perniagaan Bumiputera.menambahkan keyakinan para peniaga dan meningkatkan pelaburan swasta. telah membolehkan ekonomi pulih dengan segera.

DPN telah dilancarkan oleh Y.Sesuatu yang tidak boleh disangka adalah pencapaian DEB bukanlah satu kejayaan yang menyeluruh namun banyak kejayaan telah dicapai. Perdana Menteri Malaysia pada 17 Jun 1991. Mahathir Mohamad. Jelas bahawa proses sosio -ekonomi DEB ini memerlukan masa yang lebih lama daripada apa yang telah diperuntukkan dengan mengambil kira kesan-kesan daripada pergolakan dunia amnya.Dalam tempoh pelaksanaan DEB (1971-1990). ekonomi Malaysia telah berkembang dengan pesatnya walaupun menghadapi pelbagai cabaran. Dalam dekad-dekad yang lepas negara telah berjaya memperkukuhkan lagi asas pertumbuhan ekonomi. menandakan bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Hasrat dan aspirasi negara untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 akan diberi tekanan dalam projek projek pembangunan negara. 29 . Dato' Seri Dr.peniaga kecil juga telah di tambah.Tugas mengekalkan dan seterusnya meningkatkan lagi perkembangan ekonomi negara adalah satu tindakan berterusan.Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 1991-2000 telah digubal berasaskan Dasar Pembangunan Nasional (DPN).B.Negara telah dapat mengatasi beberapa cabaran ekonomi sepanjang tempoh pembangunan sehingga kini. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL Tahun 1990 menandakan berakhirnya Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB).(MARA) dan Syarikat Jaminan Kredit (CGC) kepada peniaga.A.

nilai. DPN adalah bertujuan untuk mewujudkan satu corak pembangunan yang lebih seimbang yang merangkumi aspek-aspek kritikal seperti berikut: (i) Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan yang saksama. (ii) Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor bagi mengoptimumkan pertumbuhan. kualiti hidup. dan kecemerlangan ekonomi. kestabilan politik. DPN menetapkan satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua segi iaitu dari segi keadilan sosial. 30 . etika dan moral. (iii) Mengurang dan akhirnya menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan saksama faedah yang diperolehi dari pertumbuhan secara lebih adil dan saksama untuk semua rakyat Malaysia. STRATEGI PELAKSANAAN DPN akan terus mengekalkan strategi asas DEB iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dan dengan ini akan menyumbangkan ke arah mengukuhkan perpaduan negara. kecekapan pentadbiran kerajaan.OBJEKTIF Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir DPN kerana masy arakat yang bersatupadu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan.

(vi) Memajukan sumber manusia dan termasuk mewujudkan tenaga kerja yang berdisplin dan produktif serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi menghadapi cabaran pembangunan industri melalui satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat.(iv) Menggalak dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar. DPN telah mengambil kira kemajuan yang telah dicapai setakat ini di bawah DEB serta kekuatan dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaannya.Ia mengandungi beberapa peralihan pendekatan dengan tujuan mengadakan satu dimensi baru dalam usaha pembangunan. (v) Membangunkan sebuah masyarakat yang progresif di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi di samping mempunyai nilai-nilai sosial dan kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan negara. (vii) Menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosio-ekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden. terutamanya dalam membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. (viii) Memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi perhatian yang sewajarnya diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi supaya dalam jangka panjang bagi memastikan pembangunan negara dapat dikekalkan secara berterusan. 31 .

(ii) Persaingan Dalam Pasaran Antarabangsa DPN telah mengambil kira kemampuan negara untuk bersaing dengan lebih terdaya dalam pasaran antarabangsa di samping menghadapi cabaran baru. penekanan akan diberikan kepada aspek-aspek pendidikan dan latihan sebelum bantuan diberikan. Para pengeksport negara juga perlu mengurangkan pergantungan mereka kepada Sistem Keutamaan Am (GSP) dan menjadi pengeksport yang mempunyai daya saingan yang tinggi. Malaysia akan terus mengamalkan dasar liberal yang boleh menggalakkan sektor swasta lebih bersedia menghadapi risiko berkaitan. Untuk mengatasi masalah ini. Malaysia perlu meningkatkan daya tarikan kepada pelabur dan pengusaha supaya dapat memperluaskan urusan mereka di negara ini. Dalam bidang eksport pula. Dalam proses menghapuskan kemiskinan di kalangan golongan termiskin dan juga mengurangkan ketidakseimbangan. halangan-halangan (perlindungan) perdagangan antarabangsa akan meningkat. Di dalam menghadapi persaingan antarabangsa.PROGRAM PELAKSANAAN Beberapa pendekatan baru yang diambil dalam usaha melaksanakan DPN adalah seperti berikut: (i) Hasil pencapaian yang berkualiti dan berkekalan Pendekatan yang lebih terpilih akan dibuat dengan mengambil kira keperluan untuk mencapai hasil yang berkualiti dan berkekalan. 32 .

kejiwaandan kebudayaan. serta juga keyakinan. bersatu. sosial. serta juga perpaduan nasional dan sosial. Perdana Menteri Malaysia ketika itu. mutu hidup.DASAR WAWASAN 2020 PENGENALAN Menurut Wikipedia. tetapi juga bidang-bidang politik. sosialdan politik yang berlaku di peringkat nasional danantarabangsa yang telah memberi cabaran hebat kepada negara. Wawasan 2020 ialah sebuah wawasan kerajaan Bekas Perdana Menteri kita Tun Dr Mahathir Mohamad. politik.Matlamat terakhir yang dicita-citakan ialah pembentukansebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun2020.B.Melangkah ke Hadapan"yang mengandungi satu pemikiran dan rangka kerja mengenai matlamat Malaysia menjadi sebuah negara maju pada tahun2020.Wawasan 2020 bukanlah merupakan satu dasar khas tetapi merupakan tindakbalas kepada perkembangan ekonomi. kestabilan politik. sosial. Yang dimaksudkan sepenuhnya terangkum bukan sahaja bidang ekonomi. antara lain. Kemajuan yang dimaksudkan bukan terhad kepada bidangekonomi sahaja malah ia akan merangkumi segala aspekkehidupan: ekonomi. maruah bangsa. yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. nilai sosial dan kerohanian. Malaysia sebagai sebuah negara merdekaakan menjadi negara yang benar-benar maju. progresif dan makmur. Ianya dikenali sebagai "Wawasan 2020". Perdana Menteri telah membentangkan satu kertas kerja bertajuk "Malaysia . Y. sistem kerajaan.Menjelang tahun 2020. mampuberdikari. Semasa pelancaran Majlis Perdagangan Malaysia pada 28Februari 1991.A. psikologi. Rakyat 33 . kerohanian.Wawasan ini telah diketengahkan sebagai satu garis panduandan rangka kerja mengenai pendekatan yang harus diambildalam memulakan langkah bagi perjalanan jauh yang akanditempuh oleh negara. Kesemua ini juga melibatkan persoalan keadilan sosial. kerohanian.

kestabilan politik. psikologi dan kebudayaan. adil dari segi pengagihan ekonomi. sistem kerajaan. Adakah kita mahu menjadi seperti 19 negara sekarang yang digelar negara maju? Setiap daripada 19 buah negara ini mempunyai kekuatan tersendiri. giat dan kental.akan menikmatikehidupan yang sempurna dalam satu masyarakat yang demokratik. bertoleransi. kita masih boleh membangun. Tanpa meniru salah satu daripada negara berkenaan. adil. mutu hidup. kejiwaan. nilai sosial dan kejiwaan. bermoral. sosial.Ini bermakna Wawasan 2020 bertujuan mewujudkan negarabermatlamat iaitu Malaysia akan menjadi negara maju dengancaranya tersendiri tanpa terikut kepada cara dan coraknegara maju yang ada sekarang. 34 . "Matlamat utama yang patut kita tuju ialah Malaysia yang menjadi negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Tetapi setiap negara itu juga mempunyai kelemahannya. hidup dalam masyarakat yang demokrasi liberal dan bertolak ansur. Menjelang tahun 2020. Kita mesti maju dalam erti kata perpaduan nasional dan sosial.dinamik dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi. Ia mesti menjadi negara maju sepenuhnya dalam semua bidang: ekonomi. Kemajuan yang dicita-citakanialah kemajuan yang sempurna yang tidak semata-mata diukurdari segi pencapaian lahiriah atau fizikal semata-mata malahia akan meliputi pewujudan satu masyarakat yang sempurnadengan nilai moral dan etika yang tinggi dan boleh dicontohi oleh negara-negara lain. mampu bersaing. penyayang. Petikan kertaskerja Tun Dr Mahathir tentang Wawasan 2020. Malaysia boleh menjadi negara bersatu dengan masyarakat Malaysia yang yakin mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh. Kita patut menjadi negara maju mengikut cita rasa kita. dan mempunyai penguasaan sepenuhnya dalam ekonomi yang bersaing dinamik. Malaysia tidak patut dibangunkan daripada segi ekonomi sahaja. maruah bangsa dan keyakinan. progresif dan makmur.

(iii) Mewujud dan membangunkan masyarakat demokratik yangmatang. Di bawah ini diperturunkansembilan cabaran yang telah dikenal pasti iaitu: (i) Mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyaimatlamat yang serupa dan dikongsi bersama." (Tun Dr. 2 http://lelucon2020.Tidak akan wujud Malaysia yang maju sepenuhnya sehingga kita akhirnya mengatasi sembilan cabaran strategi yang kita hadapi sejak kelahiran kita sebagai negara merdeka. demokrasi Malaysia berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun. sedar semua kemampuannya. mengamalkan satu bentuk persefahaman yangmatang.html 35 . Ia mestimenjadi negara yang aman. 28 Februari 1994) 2 OBJEKTIF Objektif di atas hanya boleh dicapai jika rakyat Malaysiadapat menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan/rintangan yang dianggap sebagai cabaran. berintegrasi di peringkatwilayah dan kaum. tidak mengalah kepada sesiapa. Masyarakat Malaysia ini mesti dapatdikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan. (ii) Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas.blogspot. tenteram danmaju dengan keyakinan terhadap diri sendiri. dandihormati oleh rakyat negara lain. hidup dalam harmoni.com/2009/01/cerita-tentang-wawasan. Mahathir Mohammad "Malaysia Melangkah Ke Hadapan". berkerjasamasepenuhnya. secara adil dan didokong oleh satu bangsaMalaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasikepada negara. banggadengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah.

(vi) Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. (viii)Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. yang mana warganegaranya kukuh dalam nilaiagama. yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologitetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik danteknologi masa depan. dan 36 . meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara. (vii) Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi. dan kesemua kemunduran ekonomiberdasarkan kaum. Masyarakat sedemikian tidakakan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkanfungsi ekonomi.(iv) Mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral danberetika. (v) Mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adat.iaitu sistem sosial yang mana kepentingan masyarakatlebih utama daripada diri sendiri dan kebajikan insantidak berkisar kepada negara atau individu tetapi disekeliling sistem kekeluargaan yang kukuh.Iaitu masyarakat yang melaksanakan pengagihankekayaan negara secara adil dan saksama di mana wujudperkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalamperkembangan ekonomi.kebudayaandan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama. dan kejiwaan dan didorong oleh tahap etikapaling tinggi. mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang kedepan.

Ini adalah kerana proses ini bukansahaja melibatkan transformasi daripada kehidupan bertani kepada perindustrian malah ia juga melibatkanperubahan teknologi.keturunan atau warna kulit.Konsep satu negara bangsa mempunyai makna yang dalam kerana ia bermaksud sebuah negara berdaulat yangrakyatnya tidak dapat diidentifikasikan melalui kaum.(ix) Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomibersaing. Negara yang telah berjaya mengubah corak ekonomi dan kehidupannya daripada pertanian kepada perindustrian adalah mempunyai status negara maju. ekonomi. PERSPEKTIF Cabaran-cabaran di atas sebenarnya telah membangkitkanbeberapa isu utama yang harus dihadapi bagi membolehkanMalaysia mencapai taraf negara maju. Isu-isu ini ialah:- (i) Pembentukan Satu Negara Bangsa Malaysia. Wawasan 2020berkehendakkan rakyat Malaysia meneruskan proses transformasi ini yang telah dimulakan sejak merdeka lagi kerana pencapaian sekarang masih lagi dipertengahan jalan. Pembentukan satu negarabangsa adalah menjadi pra-syarat kepada kemajuan kerana tanpa rakyatnya mempunyai satu pemikiran terhadap satu negara dan bangsa. Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didokongoleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi yang tinggi yang bukan setakat boleh mencedok atau mengubahsuai sahaja tetapi ia mestilah boleh 37 . dinamik.kesetiaan kepada negara. Bagi mengisikonsep ini istilah seperti perpaduan negara. (ii) Negara Perindustrian. keharmonian dan toleransi perlulah difahami dan diamalkan. giat dan kental. sosial dan kebudayaan. sebarang bentukkerjasama untuk maju tidak akan terjalin.

Kesungguhan bagi mencapai tahapkeseimbangan ini seterusnya telah diterjemahkan kedalam objektif Dasar Pembangunan Nasional dandilaksanakan melalui program dan projek RancanganMalaysia Keenam. Berlainan dengan konsep negara maju yang ada sekarang yang lebih bercirikan kebendaan. negara maju ala. Bagi mencapai taraf negaraperindustrian pertumbuhan ekonomi yangamat pesatamatlah penting. di antara negeri dan diantara bandar dan luarbandar.keseimbangan sosioekonomi di antara kaum. Di peringkat ini peranansektor swasta amatlah besar kerana ia akan menjadi jentera pertumbuhan. di antarawilayah. sebaliknya hendaklahmenganggapnya sebagai satu usaha bagi memperbaikiketidak-adilan.Malaysia yang dicita-citakan seharusnyalah berpegangkepada falsafah moral dan etika yang tinggi berasaskankepercayaan agama. pelaburan.Pernyataan Wawasan ini adalah mempakan penegasansemula keatas isu yang sentiasa diberi dan meminta perhatian utama iaitu pembasmian kemiskinan. Dalam konteks ini Wawasan 2020 sebenarnyatelah meminta semua rakyat Malaysia tidak salah tafsirterhadap bantuan yang diberikan kepada sesuatu kaumgolongan sebagai tidak adil.menambah dan memperbaharui. Ia sudah tentunya berkait dengansumbangan sektor perdagangan dan komersial yang secara langsung melibatkan soal modal.kualiti tenaga kerja.mencipta. Ini ialahkerana dalam sebuah negara maju tidak patut wujud keadaan di mana satu golongan rakyat mempunyai segala-galanya sedangkan satu golongan lagi tercicir. Penwujudan satu masyarakat yang adil dalam bidangekonomi dan sosial memang tidak dapat disangkal sebagai satu cabaran besar yang perlu dihadapi bagipenwujudan satu negara maju dan bersatu. (iii) Keadilan Ekonomi dan Sosial. 38 . berdikari dan kekentalanmenghadapi cabaran-cabaran. daya saing. (iv) Moral dan Etika.

Wawasan ini telah mengetengahkan perkara pokok sistem sosial iaitu pembangunan keluarga berdasarkan hakikat bahawa keluarga menjadi asas pembentukan masyarakatdan masyarakat pula menjadi asas pembinaan negara. PENUTUP Sekali imbas Wawasan 2020 seolah-olah merupakan wawasan ekonomi semata-mata kerana ia mementingkan persoalanpembangunan ekonomi untuk Malaysia menjadi 39 . (v) Pembangunan Masyarakat Berdasarkan Sistem Kekeluargaan.Penganutan falsafah ini adalahpenting kerana kemajuan kebendaan tanpa nilai-nilaimoral dan etika tidak akan mewujudkan kesejahteraandan keharmonian yang berkekalan sebaliknya banyak membawa keburukan. Inimembawa maksud bahawa kekuatan dan kemajuan sesebuahnegara itu bermula dan terletak pada keluarga danmasyarakat. Budaya bangsa dan kualiti individu yang menjadi rakyat dan pemimpin sesebuah yangmerangkumi sistem nilai dan cara hidup (termasuk masyarakat penyayang budaya menyayangi)sebagaimana yang dicita-citakan dalam Wawasan ini hendaklah digerakkan dari awal lagi dan ini memerlukan rakyat menyedari kepentingan institusi keluarga dalam memajukan negara dan mengambil langkah-langkah perlubagi mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sempurna. Pengamalan nilai-nilai murni(seperti di dalam Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam) akan menjadi faktor penghalang dalaman untuk tidak menyalahgunakan kemahiran atau kekayaan yang dimiliki. Penegasan ini amatlah benar kerana keluarga (rumah tangga) dan masyarakatlah yangmencorakkan negara.

Teras utama RMK-6 ialah untuk mengekalkan pertumbuhan ekonomi di tahap yang tinggi dan menguruskannya dengan berkesan bagi mencapai pembangunan ekonomi yang lebih seimbang. Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang terkandung dalam RRJP2 menetapkan keseluruhan objektif. dan peranan sektor swasta yang lebihdinamik. perancangan.perubahan sikap dan nilai. tetapiia lebih merupakan rangka kerja tindakan framework of actionbagi setiap rakyat untuk mengambil langkahlangkah tertentubagi memastikan Malaysia menjadi negara yang benar-benarmaju dan makmur.Strategi pembangunan seimbang merangkumi dasar-dasar untuk mempelbagaikan asas perindustrian. pembangunan sumber manusia danlain-lain.kebudayaan kebangsaan. di antaranya ialahkualiti tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. 1991-2000.Penekanan kepada µpembangunan seimbang¶ adalah berdasarkan kepada kesedaran bahawa sungguhpun terdapat kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengagihan. program dan projek yang akan dibentuk bagi mencapai objektif DPN. RMK-6 menjelaskan strategi. penekanan keada sains danteknologi. tetapi jika dihalusi ia sebenarnya lebih daripada itu oleh kerana ia juga menyentuh perkara-perkaraberkaitan dengan aspek sosial dan cara hidup sepertipembentukan dan keperibadian bangsa. merupakan fasa pertama pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2). Wawasan 2020 bukanlah slogan untuk dilaung-laungkan. 40 . strategi dan matlamat yang akan dijadikan panduan kepada pembangunan negara dalam tahun. moral dan etika. Dalam konteks ini Wawasan tersebutmemerlukan beberapa perisian penting. RANCANGAN MALAYSIA KE-ENAM (RMK-6) (1991-1995) Rancangan Malaysia Keenam (RMK-6) yang meliputi tempoh 1991-1995. pertumbuhan yang mantap memerlukan asas ekonomi yang lebih luas.tahun sembilan puluhan.negara perindustrian.

41 .Sektor eksport telah menunjukkan prestasi yang menggalakkan walaupun negara perindustrian utama mengalami pertumbuhan yang lembab dalam separuh pertama tempoh rancangan. STRATEGI DAN PELAKSANAAN RMK-6. tabungan dalam negeri yang tinggi dan kepesatan pelaksanaan program penswastaan. Dalam tempoh RMK-6. Langkahlangkah yang lebih giat diambil bagi memperkukuhkan perkembangan pasaran kewangan dan modal supaya tabungan dalam negeri dapat ditingkatkan dan disalurkan secara cekap kepada sektor ekonomi yang produktif terutamanya sektor pembuatan. Sektor swasta memainkan peranan utama dalam pembangunan ekonomi manakala sektor awam terus memainkan peranan sokongan yang aktif. kecekapan daya saing ekonomi ditingkatkan di samping menggalakkan sektor swasta terus memainkan peranan utama dalam perkembangan ekonomi negara. Kerajaan akan meningkatkan hasil serta mengurangkan perbelanjaan yang tidak produktif dan menyegerakan program penswastaan.Pelaksanaan dasar ekonomi yang teguh dan peningkatan daya saing negara telah menyumbang kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan harga yang secara relatifnya lebih stabil. menggalakkan peningkatan teknologi dan mengurangkan ketidakseimbangan struktur di antara sektor dan antara wilayah di negara ini.Antaranya.Ekonomi negara telah digerakkan oleh peningkatan pesat pelaburan swasta yang didorong oleh kemasukan pelaburan asing yang besar. PENCAPAIAN RMK-6 Ekonomi Malaysia dalam tempoh Rancangan Malaysia Keenam (RMK-6) adalah memberangsangkan. Beberapa strategi telah dirangka untuk mencapai matlamat-matlamat Rancangan Malaysia Keenam (RMk-6).meningkatkan pembangunan sumber manusia.

Pasaran kewangan telah diperkukuhkan dan ini telah memudahkan penggemblengan tabungan dalam negeri manakala pasaran modal pula telah dimajukan untuk memenuhi pelbagai keperluan yang semakin meningkat bagi sebuah ekonomi yang menuju ke taraf perindustrian. Dengan asas yang kukuh menjadi landasan perkembangan pesat ekonomi sedia ada disertai suasana sosial dan politik yang teguh. Kejayaan Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berterusan beserta kestabilan harga adalah hasil pelaksanaan dasar dan strategi ekonomi yang berkesan. Lebih penting lagi kadar pertumbuhan yang tinggi tersebut dicapai dalam suasana harga yang secara relatifnya stabil. menjadikannya tempoh pertumbuhan paling rancak dan terpanjang yang pernah dinikmati sehingga kini. ternakan dan perikanan telah menyumbang kepada pertumbuhan sektor ini.Begitu juga dengan sektor perlombongan yang telah mencapai pertumbuhan purata sebanyak 2. Tahun terakhir RMK-6 merupakan tahun kelapan berturut-turut ekonomi negara mencapai pertumbuhan pesat. negara telah melangkah ke fasa kedua pembangunan di bawah RRJP2 dengan kemampuan yang lebih tinggi untuk menghadapi cabaran semasa.Sumber telah diperuntukkan bagi pembangunan sains dan teknologi (S&T).pengurusan ekonomi telah meningkatkan pengeluaran dan daya saing Malaysia. penyelidikan dan pembangunan (P&P) serta sumber manusia untuk meningkatkan produktiviti.Malaysia telah berjaya membiayai pelaburan ini melalui tabungan dalam negeri dan kemasukan Pelaburan Langsung Asing (FDI) yang tinggi.Peningkatan pengeluaran sektor kecil kelapa sawit. hasil daripada peningkatan pengeluaran gas. Usaha ke arah pembangunan perindustrian telah menghasilkan keluaran yang lebih berkualiti.1 peratus.Ianya juga 42 .9 peratus setahun iaitu lebih tinggi daripada sasaran 1.Liberalisasi yang berterusan ke atas peraturan dan tatacara dengan disokong oleh suasana politik yang stabil telah mewujudkan persekitaran yang sesuai bagi meningkatkan pelaburan swasta. meningkatkan kecekapan dan daya saing eksport Malaysia.

RMK-7 mengekalkan penekanan kepada konsep pembangunan seimbang sebagaimana di dalam DPN. Antara strategi baru yang dilaksanakan adalah seperti strategi pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pelaburan atau input yang diutamakan dalam rancangan terdahulu kepada strategi pertumbuhan didorong oleh produktiviti. juga kestabilan negara tidak terus terjejas seperti penubuhan 43 . namun sepanjang perlaksanaannya rancangan ini akan dikenang kerana telah menghadapi tempoh sukar ekoran kelembapan ekonomi terutama pada tahun 1998.menyediakan landasan bagi kerajaan mempercepatkan pencapaian objektif pertumbuhan seimbang sebagaimana yang termaktub di bawah Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dengan matlamat utama mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih adil dan bersatu padu. peralihan juga akan dibuat kepada pengeluaran berskala besar bagi eksport oleh industri-industri Malaysia. meliputi fasa kedua RRJP2. Walaupun RMK-7 dilancarkan pada saat ekonomi sedang berkembang pesat (1996).RMK-7 disedia berasaskan kejayaan pelaksanaan Rancangan Malaysia Keenam.Selain itu.Strategi baru juga dilaksanakan untuk memperkayakan sains dan teknologi. RMK-7 dilaksanakan antara tahun 1996 .Rancangan ekonomi terjejas akibat krisis kewangan yang bermula pada Julai 1997.2000. Selain itu. RMK-7 juga menekankan kepentingan sumber manusia dengan menambah bidang latihan dan pendidikan. Rancangan ini dirangka berasaskan strategi-strategi baru bagi menangani cabaran dan perubahan yang akan dihadapi oleh masyarakat dan ekonomi. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah untuk mempastikan ekonomi negara. dan bertujuan membawa negara ke abad ke 21 secara berkesan. Rancangan cuba mempastikan hasil pertumbuhan ekonomi diagihkan secara saksama kepada semua kumpulan etnik. seperti dalam rancangan terdahulu RMK-7 juga menekankan peranan sektor swasta dalam menyumbangkan pertumbuhan ekonomi negara. RANCANGAN MALAYSIA KETUJUH (RMK-7) (1996-2000).

Usaha diteruskan melalui dasar fiskal dan kewangan yang bersesuaian serta langkah pentadbiran dan penyesuaian penawaran. Beberapa cabaran telah dikenal pasti dalam pelaksanaan RMK-7 ini. Antara strategi lain yang diusahakan dalam RMK-7 ialah:Membangunkan sektor perkhidmatan yang moden. mendalamkan modal di samping memajukan pengurusan dan keusahawanan.Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN) pada 7 Januari 1998 dan Pelan Pemulihan Ekonomi Negara (PPEN) pada 23 Julai 1998. Dalam hubungan ini. Cabaran utama yang akan dihadapi oleh negara pada masa hadapan termasuklah memesatkan transformasi ekonomi daripada pertumbuhan yang didorong oleh pelaburan kepada pertumbuhan yang didorong oleh produktiviti dan kualiti melalui peningkatan kecekapan faktor buruh dan modal serta produktiviti faktor keseluruhan (TFP) dengan meningkatkan kemahiran. pengurusan ekonomi makro diberi tumpuan kepada mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan kestabilan bagi memudahkan pencapaian objektif sosioekonomi dalam konteks perkembangan ekonomi yang pesat.5 peratus manakala kemiskinan di kalangan golongan termiskin akan dapat dibasmi sepenuhnya menjelang tahun 2000. program membasmi kemiskinan termasuk Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT) akan ditumpukan kepada pengurangan kemiskinan di kawasan dan di kalangan kumpulan yang kadar kemiskinannya tinggi. Usaha juga ditumpukan untuk mengurangkan kadar kemiskinan ke tahap 5. dinamik dan berorientasi terbuka bagi membolehkannya bukan sahaja menjadi pemangkin utama pertumbuhan tetapi juga berpotensi untuk diekspot dalam perdagangan antarabangsa. STRATEGI DAN PELAKSANAAN RMK-7 Dalam tempoh RMK-7. 44 .

iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional (DPN) dengan objektif utama mencapai perpaduan nasional.- Memperkukuhkan sains dan teknologi (S&T) dan meningkatkan penyelidikan dan pembangunan (P&P) untuk menggunakan sepenuhnya keupayaan teknologi negara serta memajukan teknologi maklumat (IT) bagi membolehkan negara beralih daripada hanya sebagai pengguna produk multimedia kepada pembekal dan pemaju IT. - Memastikan pembangunan mapan bukan sahaja melalui kesedaran yang lebih tinggi terhadap pemuliharaan alam sekitar tetapi juga menekankan pertimbangan yang bersepadu mengenai alam sekitar dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial. berdaya tahan dan berdaya saing diperingkat antarabangsa tetap penting bagi menyediakan asas yang lebih kukuh untuk mencapai pertumbuhan yang mampan terutamanya dalam proses peralihan ke arah sebuah negara maju menjelang tahun 2020. 45 . - Menekankan usaha yang lebih gigih ke arah pengagihan pertambahan pendapatan dan kekayaan negara dengan saksama bertujuan mengekalkan kestabilan sosioekonomi yang berterusan serta mempercepatkan penyusunan semula masyarakat dan akhir sekali menangani masalah sosial yang semakin meningkat berikutan daripada pertumbuhan yang pesat bagi memastikan ianya tidak melemahkan moral dan etika masyarakat terutamanya di kalangan golongan muda dan generasi masa hadapan. DASAR WAWASAN NEGARA RMK-8 juga turut memperkenalkan Dasar Wawasan Negara (DWN) yang menggabungkan teras kritikal dasar pembangunan yang lepas. mempunyai asas yang luas.U Usaha mewujudkan ekonomi yang lebihseimbang.

2001 ± 2010.Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum. ‡ Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan sebagai satu langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah bagi semua sektor ekonomi dan mengoptimumkan daya pemikiran rakyat ‡ Mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yang cekap. membentuk kematangan politik. institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro ‡ Mempertingkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi. Bagi merealisasikan objektif ini. penyusunan semula masyarakat dan pembangunan yang seimbang masih menjadi strategi utama. ‡ Menyemarakkan semangat patriotik. RANCANGAN MALAYSIA KELAPAN (RMK-8) (2001-2005) Rancangan Malaysia Kelapan (RMK-8) yang meliputi tempoh 2001 ± 2005 merupakan fasa pertama pelaksanaan Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3).DWN juga berpandu kepada cabaran strategik Wawasan 2020 yang menyediakan hala tuju kepada Malaysia untuk menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020. membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang juga tersemat dengan nilai positif dan meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi ‡ Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber pertumbuhan. produktif dan berpengetahuan ‡ Meneruskan pembangunan alam sektor yang mapan untuk meneguhkan pertumbuhan jangka panjang. Dasar Wawasan Negara (DWN) yang juga terkandung dalam RRJP3 menentukan arah 46 . DWN akan merangkumi teras kritikal seperti berikut:‡ Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan.

Dalam tempoh RMK-8 melalui pelaksanaan langkah-langkah untuk meningkatkan potensi keluaran. pertumbuhan ekonomi disasarkan pada kadar 7. RMK-8 akan memberi lebih tumpuan kepada inisiatif sektor swasta sementara sektor awam akan menyediakan rangka dasar institusi yang kondusif serta perkhidmatan berkualiti bagi membantu pembangunan sektor swasta. Teras RMK-8 adalah mengubah strategi pertumbuhan daripada strategi yang didorong oleh input kepada strategi yang didorong oleh pengetahuan. STRATEGI DAN PELAKSANAAN RMK-8 Antara yang diberi penekanan dalam Rancangan ialah meneruskan pengurusan ekonomi yang mantap. program dan projek yang dirangka bagi mencapai objektif DWN. Dasar dan strategi dalam tempoh RMK-8 memberi tumpuan untuk mencapai pertumbuhan dengan berdaya tahan.pembangunan negara dalam dekad pertama abad ke-21. Malaysia akan meneruskan matlamat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan kadar inflasi yang rendah dan akaun luar negara serta belanjawan. Dalam usaha meningkatkan daya saing negara. melaksanakan pelaburan berkualiti dan produktif serta meningkatkan produktiviti buruh. penekanan khusus akan diberi bagi meningkatkan produktiviti dan kecekapan menerusi pembangunan sumber manusia. peningkatan aktiviti dan P&P serta penggunaan teknologi terkini terutamanya ICT.Ia bertujuan bagi menggalakkan pelaburan swasta dalam negeri supaya ekonomi dapat dibangunkan berasaskan strategi pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan dalam negeri dan mengukuhkan daya 47 .Usaha juga diteruskan dengan menggalakkan lebih banyak pelaburan dalam negeri dan menarik Pelaburan Langsung Asing (FDI) yang berkualiti.RMK-8 menggabungkan strategi.5 peratus setahun. Usaha diambil bagi meningkatkan kecekapan dalam penggunaan modal. iaitu pertumbuhan mapan dan pengukuhan daya tahan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan saksama.

tahan ekonomi.Dalam tempoh RMK-8, penswastaan terus dilaksanakan bagi membantu pertumbuhan ekonomi. Bagi memastikan orangawam mempunyai peluang penyertaan yang saksama dalam entiti yang diswastakan, entiti yang dikorporatkan yang berjaya secara komersial akan disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL). Dalam tempoh Rancangan, sebanyak 98 projek telah diswastakan yang terdiri daripada 47 projek sedia ada dan 51 projek baru. Daripada jumlah projek baru yang diswastakan, 49 projek adalah dalam sektor pembinaan, pengangkutan serta elektrik dan gas. Antara projek yang dijalankan adalah: Lebuhraya Damansara-Puchong. Menaiktaraf Jalan Sungai Besi dan tiga Penjanakuasa Elektrik Persendirian iaitu di Sandakan, Karambunai dan Batu Sapi di Sabah. Sistem Monorel di Kuala Lumpur, hubungan Kereta Api Ekspres (ERL) dari Kuala Lumpur ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA). Pembangunan 10,000 unit rumah guru. Projek bekalan air Fasa III di Selangor.

PENCAPAIAN RMK-8 Semua sektor ekonomi negara menampakkan kemajuan termasuklah pengembangan sektor ekonomi baru seperti Sains, Teknologi dan Komunikasi (ICT). Hasil pertumbuhan ini, jumlah ekspot negara meningkat pada kadar purata 13.5 peratus setahun dalam tempoh 1991 hingga 2005 menjadikan negara kita negara pedagang yang ke-18 terbesar dunia. Dari segi sosial negara terus memperlihatkan kemajuan.Kadar kemiskinan dapat diturunkan daripada 22.8 peratus pada tahun 1990 kepada 5.7 peratus pada tahun 2004.Keperluan asas seperti perkhidmatan kesihatan, pendidikan serta perumahan lebih banyak disediakan, demikian juga dengan perkembangan prasarana dan utiliti.

48

Program penswastaan akan terus dilaksanakan dalam tempoh RMK- 8 memandangkan sumbangannya dalam meningkatkan kecekapan dan produktiviti entiti yang diswastakan dan memberi manfaat kepada orang awam serta menggiatkan pembangunan ekonomi. Ini selaras dengan mencapai matlamat teras RMK-8 untuk mengekalkan pertumbuhan dan daya saing bagi menghadapi perkembangan globalisasi dan liberalisasi. Bagi membolehkan negara membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, ekonomi negara perlu beroperasi pada sempadan pengeluaran yang lebih tinggi dan mempercepatkan peralihan daripada pertumbuhan yang didorong oleh input kepada pertumbuhan didorong oleh produktiviti. Pada masa yang sama, tumpuan juga diberi bagi meningkatkan kualiti hidup melalui penyediaan perkhidmatan sosial yang lebih baik termasuk kemudahan pendidikan dan kesihatan, perumahan yang mencukupi dan mampu dimiliki dan perkhidmatan lain yang berkaitan.

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN (RMK-9) (2006 ± 2010) Rancangan Malaysia Kesembilan telah dibentangkan pada 30 Mac 2006 yang lalu dengan objektif utamanya ialah ³Mengukuhkan Perpaduan Nasional´ bertemakan ³Bersama Ke Arah Cemerlang, Gemilang dan Terbilang´. RMK-9 juga dilaksanakan dengan hasrat untuk membina kemakmuran, merupakan antara rancangan pembangunan negara yang penting dalam sejarah negara, memandangkan negara kini berada pada titik pertengahan dalam perjalanan ke arah tahun 2020. Strategi utama yang dilaksanakan dalam RMK-9 ialah memantapkan bidang perkhidmatan, pembuatan dan pertanian baru. Selain itu, perjalanan RMK-9 perlu melalui kelima-lima teras yang telah digarap dalam Rancangan ini. Tumpuan juga turut diberi dalam aspek pembangunan modal insan yang mana ia merupakan usaha berterusan yang mampu mencorak ke arah kegemilangan negara. Dengan modal insan yang baik dan berkualiti ia

49

mampu mencapai matlamat RMK-9. Sebagai panduan bagi perjalanan seterusnya, kerajaan telah menggubal dan akan melaksanakan Misi Nasional- satu rangka kerja bagi agenda pembangunan negara dengan menggariskan langkah-langkah utama yang harus diambil bagi tempoh lima belas tahun akan datang. Misi Nasional akan menumpukan usaha negara kepada bidang-bidang utama yang akan membawa kepada pencapaian Wawasan 2020. Misi Nasional yang dirangka merangkumi lima teras utama iaitu:

MISI NASIONAL YANG DIRANGKA MERANGKUMI LIMA TERAS UTAMA:

Teras Pertama: Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi. Melalui teras ini, Kerajaan menyasarkan untuk meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi sedia ada, serta mewujudkan aktiviti berasaskan pengetahuan dan peluang pekerjaan dalam bidang ICT, bioteknologi, nanoteknologi dan perkhidmatan. Di samping itu, Kerajaan akan turut mewujudkan persekitaran kondusif bagi sektor swasta menerajui pembangunan ekonomi negara. Teras Kedua: Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk µminda kelas pertama¶. Kejayaan masa hadapan bergantung kepada mutu modal insan yang dimiliki, bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga keperibadian. Sejajar dengan teras ini, Kerajaan akan melaksanakan usaha penambahbaikan sistem pendidikan negara secara menyeluruh, dari peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat tinggi dan vokasional. Persekitaran yang menggalakkan akan diwujudkan untuk menjana lebih banyak usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). Pada masa yang sama, penekanan akan diberi kepada usaha memupuk masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral.

50

serta memastikan manfaat pembangunan dinikmati rakyat secara adil dan saksama. Untuk itu. PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) tiga pembangunan wilayah koridor telah dilancarkan oleh Perdana Menteri. namun penekanan harus diberikan kepada usaha menangani isu-isu berhubung penyenggaraan. Kerajaan akan terus menyediakan keperluan asas seperti air. pengangkutan dan kemudahan lain. Kerajaan komited menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan awam di semua peringkat. perumahan.A.Teras Ketiga: Menangani masalah ketidakseimbangan yang berterusan secara membina dan produktif. menjana pembangunan lebih seimbang. Dato¶ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. mahupun di kalangan masyarakat umum. Kerajaan mendokong matlamat untuk membasmi kemiskinan. Di samping itu. Y. Teras kelima: Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan negara. Wilayah yang terbabit ialah: 51 . Kejayaan perancangan terletak pada keupayaan untuk melaksana. Teras keempat: Meningkatkan tahap dan kemapanan kualiti hidup. tenaga. penaiktarafan dan keberkesanan penggunaan sumber.B. Kerajaan juga akan menangani isu-isu berhubung rasuah dan integriti di dalam sektor awam dan swasta.

Pulau Pinang dan wilayah-wilayah di Perak Utara. Jambatan dengan jajaran sepanjang 24 kilometer itu dijangka siap 2011. Tunjang utama projek pembangunan Wilayah Koridor Utara ialah pembuatan atau perkilangan. Kawasan ini berpotensi untuk menjadi pusat industri asas tani yang moden dan berskala besar di samping industri-industri teknologi tinggi seperti ICT. bioteknologi dan automotif. Wilayah Ekonomi Koridor Utara Wilayah Ekonomi Koridor Utara meliputi negeri-negeri Kedah. Perlis. pertanian dan perkhidmatan. Pusat Pemakanan Utama Pusat Pemakanan Tambahan (Penubuhan Zon Khas Makanan) Pusat Pemprosesan Halal Berintegrasi Pusat Akuakultur Program Sekolah Angkat di kawasan luar bandar yang miskin Pusat Kecemerlangan Barat dan Kolej Komuniti akan dibangunkan Lebuhraya Rentas Pedalaman Kedah Lebuhraya Tunjang Sentral Lebuhraya Ekspres Utara-Selatan Wilayah Ekonomi Pembangunan Iskandar Malaysia 52 . Berikut senarai projek-projek yang akan dilaksanakan di Wilayah Ekonomi Koridor Utara: Jambatan Kedua Pulau Pinang Pembinaan Jambatan Kedua Pulau Pinang bernilai RM3 bilion Menghubungkan Batu Kawan dengan Batu Maung. Wilayah Ekonomi Koridor Utara Wilayah Ekonomi Pembangunan Iskandar Wilayah Ekonomi Koridor Timur.

 Pembangunan rangkaian produk halal untuk dieksport ke Amerika Syarikat dan Eropah melalui program pembangunan sub-kontraktor. Berlandaskan kekuatan kawasan Selatan Johor dari segi lokasi.Wilayah Pembangunan Iskandar di Selatan Johor merupakan projek pembangunan terancang yang paling besar dalam sejarah negara. Ia akan mengalami penyesuaian daripada semasa ke semasa. Pelan konsep pembangunan Wilayah Koridor Timur ini masih dalam peringkat perancangan dan pembangunan. Berikut senarai projek-projek yang akan dilaksanakan di Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia: Pembinaan Kompleks Jabatan-Jabatan Kerajaan Persekutuan Negeri Johor Pelabuhan Tanjung Pelepas Lapangan Terbang Senai (Hab Penerbangan Senai) Bandaraya Cyber Berteknologi Tinggi Pelabuhan Tanjung Langsat (Hab Bahan Api Bio Negara) Menempatkan Sekolah Antarabangsa dan Universiti Luar Negara bertaraf dunia Program Sekolah Angkat di kawasan luar bandar yang miskin Pusat Kecemerlangan Barat dan Kolej Komuniti akan dibangunkan Wilayah Ekonomi Koridor Timur Wilayah Ekonomi Koridor Timur meliputi negeri-negeri Kelantan. Memperkenalkan teknik perladangan moden dengan meluas. Lebih banyak lagi kemudahan pendidikan teknikal akan dibina untuk menyokong bentuk perniagaan yang baru diperkenalkan. pelancongan dan kebudayaan. 53 . perniagaan. Kawasan ini berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan baru bagi industri petrokimia serta pelancongan. Terengganu dan Pahang. Wilayah Pembangunan Iskandar akan dibangunkan untuk menjadi destinasi antarabangsa bagi pelaburan. industri.

supaya semua pihak mendapat pulangan sebenar daripada apa yang dibelanjakan. meningkatkan jati diri dan sentiasa memperkayakan diri dengan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya usaha bagi merealisasikan aspirasi menjadi sebuah negara maju memerlukan komitmen dan kesanggupan setiap rakyat untuk bekerja keras. Sebanyak 230 bilion jumlah diperuntukkan untuk membiayai segala perbelanjaan dan pembiayaan dalam menjalankan segala bentuk idea dan agenda yang telah dirangka. kelemahan yang perlu ditangani untuk mencapai negara maju menjelang tahun 2020. Komitmen dan tindakan bersama semua pihak adalah perlu bagi memastikan kejayaan pelaksanaan RMK-9. Tempoh pelaksanaan selama lima tahun ini bermula dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Mekanisme pelaksanaan. RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH (RMK-10) (2011 ± 2015) Rancangan Malaysia Kesepuluh merupakan satu pelaksanaan dasar ekonomi jangka pendek yang paling baru dan sedang dijalankan pada hari ini. RMK 10 ini telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia sekarang iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Perdana Menteri Malaysia keenam dengan bertemakan. µRancangan Kemakmuran Ekonomi dan Keadilan Sosial¶ pada 10 Jun 2010.Amatlah penting dipastikan pelaksanaan menepati jadual. Misi Nasional adalah satu perspektif jangka panjang bagi menghasilkan prestasi yang lebih baik dan meningkatkan impak daripada gabungan usaha pembangunan negara. 54 . Masyarakat berbilang kaum perlulah berperanan sebagai rakan kongsi pembangunan. dapatlah kita mengenal pasti apa yang telah dicapai. Fasa Kedua: Projek Lebuhraya Pantai Timur Penambahbaikan Industri Kompleks Petroleum Petronas terbesar di Pantai Timur. pemantau dan penilaian an perlu diperkukuhkan. Berlandaskan daripada lima teras yang digarap ini.

30 peratus untuk sektor sosial. Keempat: Menjayakan pertumbuhan diterajui oleh produktiviti dan inovasi. Keenam: Memastikan peluang yang saksama dan melindungo golongan mudah terjejas.Daripada jumlah 230 Billion itu. pembangunan inklusif Kelapan: Menyokong perkongsian pintar yang efektif Kesembilan: Menghargai khazanah alam sekitar Kesepuluh: Kerajaan umpama syarikat berdaya saing. 55 peratus telah diagihkan bagi memajukan sektor ekonomi. Di sini ada dimuatkan lima strategi pertama yang dirangka oleh pihak atasan bagi menjayakan rancangan ini iaitu: 55 . Ketiga: Mentransformasikan negara ke arah pendapatan tinggi menerusi pengkhususan. RMK10 ini merupakan satu daripada empat tiang yang menjadi tiang tonggak yang berada di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak. 10 peratus untuk sektor keselamatan dan lima peratus lagi diagihkan bagi sektor pentadbiran am. Ketujuh: Pertumbuhan bertumpu.Program Transformasi Kejayaan(GTP) dan Model Baru Ekonomi(MBE). menarik dan mengekalkan modal insan unggul.¶Rakyat didahulukan. Kelima: Memupuk. Kedua: Memanfaatkan dan menuas faktor kepelbagaian etnik sebagai satu elemen kejayaan di arena antarabangsa.Pencapaian Diutamakan¶. Manakala tiga lagi tonggak yang berada di bawah pentadbiran beliau ialah Gagasan Satu Malaysia di bawah satu tema iaitu. Berikut pula merupakan 10 premis utama dalam RMK10: Pertama: Memacu ekonomi domestik dengan kepekaan persekitaran luar negara.Setiap pelaksanaan yang dijalankan oleh sesuatu kerajaan mestilah mempunyai strateginya yang tersendiri.

Kelima: Mewujudkan persekitaran kondusif ke arah mempertingkatkan kualiti hidup. KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya Malaysia telah mencapai kemajuan ekonomi yang memberangsangkan sejak zaman pemimpin terulung. Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj hinggalah ke zaman Dato¶ Seri Najib Tun Razak.Walaupun Malaysia merupakan sebuah negara masyarakat majmuk. Ketiga: Menuju ke arah pembangunan sosioekonomi secara inklusif. Keempat: Membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia. ekonomi dapat dijanakan dengan mapannya.Kejayaan 56 .Pertama: Menggubah falsafah dan pendekatan kerajaan ke arah mentransformasikan Malaysiadengan metodologi NKRA Kedua: Mewujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

LAMPIRAN 57 .Ini terbukti apabila Malaysia diiktiraf sebagai sebuah negara membangun yang mempunyai kekuatan ekonomi yang tersendiri.Tambahan pula strategi-strategi yang diamalkan oleh kerajaan telah menghasilkan kestabilan dan pembangunan ekonomi di Malaysia. Oleh itu. jika prestasi ini terus diamalkan nescaya matlamat Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020 pasti akan tercapai.Selain itu ekonomi Malaysia menjadi bertambah mantap dan kukuh kerana jalinan mesra dengan negara-negara maju.Malaysia dalam usaha membangunkan negara walaupun mengalami beberapa kali kemelesetan ekonomi menunjukkan kekukuhan ekonomi negara.

Petanian dan Penanaman padi di antara aktiviti ekonomi masyarakat dalam Rancangan Malaya Pertama Sektor perikanan mampu menjana pendapatan kepada masyarakat Bumiputera dalam agenda DEB Dengan menceburi bidang perusahaan telah dapat memperbetulkan keadaan ketidakseimbangan dalam RMD 58 .

Perindustrian Sektor perusahaan berat Projek kereta nasional 59 .

Kemajuan Bidang Pendidikan 60 .

61 .

gov.org/wiki/Rancangan_Malaysia_Kedua http://ms.org/wiki/Rancangan_Malaysia_Kesembilan http://ms.wikipedia.org/wiki/Rancangan_Malaysia_Ketiga http://ms.edu.facebook.org/wiki/Rancangan_Malaysia_Ketujuh http://ms.my/icuV9/pdf/artikel/DWN.com/topic.org/wiki/Rancangan_Malaysia_Kelima http://ms.wikipedia.wikipedia.com/t33-dasar-ekonomi-baru-deb http://ms.icu.org/wiki/Rancangan_Malaysia_Keempat http://ms.wikipedia.wikipedia.my/books?id=YFcxdliJi_0C&pg=PA92&lpg=PA92&dq=rancangan +malaysia+keempat&source=bl&ots=CiuGbDWSNH&sig=5h9fMnrmAuQhYaEzaZCkBwR dmpQ&hl=en&ei=ofqaTaCCMsr5rAegi43lBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9 &ved=0CGMQ6AEwCA#v=onepage&q=rancangan%20malaysia%20keempat&f=false http://umpress.wikipedia.org/wiki/Rancangan_Malaysia_Pertama http://ms.my/index.wikipedia.php?uid=227789400038&topic=17883 http://www.um.org/wiki/Rancangan_Malaysia_Keenam http://ms.wikipedia.org/wiki/Rancangan_Malaysia_Kelapan http://ms.BIBLIOGRAFI Rujukan laman sesawang: http://pengajianam900.wikipedia.forumotion.google.com.php?productID=184 http://www.org/wiki/Rancangan_Malaysia_Kesepuluh http://books.wikipedia.pdf 62 .

2008. Pelancongan Malaysia:Isu Pembangunan.BHD. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Selangor. Rais Saniman. 2000. Patriotisme Agenda Pembinaan Bangsa. Dasar Ekonomi Baru:Pertumbuhan Negara dan Pencapaian Ekonomi Orang Melayu. 2000. Mahathir Mohamad. Menghala Wawasan 2020. John Richard Parkinson. 2005. Mohd Rosli Mohamad&Mohamad Aslam. Universiti Utara Malaysia. Mansor Jusoh. University of Malaya Press. Sulong Mohamad.Rujukan Buku : Abd Rahim Abd Rashid. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kedah. Habibah Ahmad. Bangi. 2004. Pembangunan Ekonomi Malaysia Era Globalisasi. Utusan Publication&Distributors SDN. Ekonomi Malaysia:Menghadapi dan Menangani Cabaran. 1991. Yahya bin Ibrahim. Kuala Lumpur. Just Faaland. Utusan Publication &Distributiors SDN. Abu Hassan Adam. 63 . Komuniti & Persetempatan. Arena Ilmu. Kuala Lumpur Md Zhahir Kechot. Budaya. BHD.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->