PRAKTIKAL 3 KUALITI BUNYI Hasil Pembelajaran Untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana bunyi yang mempunyai kualiti berbeza

dihasilkan. Bahan dan radas

1. 3 gelas kaca yang sama 2. Air 3. Garfu tala 4. Mangkuk 5. Pembaris meter 6. Pensil

Gelombang bunyi tidak dapat bergerak dalam keadaan vakum. Hal ini demikian kerana moleul pepejal dan cecair lebih rapat berbanding dengan molekul gas. Gelombang bunyi memerlukan medium tertentu untuk bergerak iaitu melalui pepejal. cecair dan gas.Pengenalan Gelombang bunyi adalah sejenis gelombang membujur yang boleh merambat melalui pepejal. . Gelombang bunyi dihasilkan oleh satu sistem bergetar sperti gataran tala bunyi atau kon pembesar suara. Ianya merupakan sejenis gelombang mekanikal yng bergerak melalui perambatan mekekul. cecair dan gas. diikuti oleh cecair dan gas.molekul udara. Gelombang bergerak dengan halaju yang tinggi melalui pepejal.

Perbezaan kenyaringan bunyi pada setiap botol apabila ditiup diramalkan. Ramalan diuji dengan meniup hujung setiap botol. Apabila anda mengetuk sisi setiap botol dengan pensil. Pengukuran dicatatkan. Air diletakkan di dalam 3 botol yang sama dengan kandungan air dalam botol A ¼ penuh. 5. Ramalan diuji dengan mengetuk sisi botol dengan pensil. Jarak antara hujung botol dengan permukaan air dan ketinggian air pada setiap botol diukur. Garfu tala diketuk semula pada tapak kasut. Berikan sebab pada bagi setiap ramalan yang diberikan. 4. . Jelaskan setiap bunyi yang dihasilkan samaada keyaringannya adalah rendah. anda akan menghasilkan bunyi yang berlainan. Tapak kasut diketuk dengan menggunakan garfu tala. sederhana dan tinggi. Rekodkan kenyaringan bunyi yang dihasilkan. Pada pandangan anda adakah bunyi yang dihasilkan adalah sama atau berlainan dengan bunyi yang dihasilkan apabila beniup hujung botol? Jelaskan. Bunyi yang dihasilkan didengari. 8. Apakah yang berlaku jika garfu tala dipegang menghampiri telinga? 3. 7. Perhatikan apa yang berlaku 2. botol B ½ penuh dan botol C ¾ penuh.Prosedur 1. Sebuah mangkuk diisi dengan air. Hujung garfu tala diletakkan di dalm mangkuk yang mengandungi air. Bunyi yang dihasilkan direkodkan. 6.

satu dengungan kedengaran. air akan memercik.0 Pemerhatian Prosedur 1 Pemerhatian Apabila hujung garfu tala diletakkan di dalam mangkuk.0 Pengukuran Botol ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh A 16 cm 12.5 cm 15 cm *A jarak antara hujung botol dan permukaan air *B jarak ketinggian air . 2.Keputusan 1. 2 Apabila garfu tala diketuk dan dipegang mendekati telinga.5 cm 5 cm B 4 cm 7.

1 Meniup corong bekas kaca Kelangsingan Rendah Sederhana Tinggi ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh 4.0 Ramalan Prosedur 5 Ramalan Bunyi yang paling langsing dihasilkan apabila meniup botol yang penuh diikuti oleh ½ penuh dan ¼ penuh 7 Bunyi yang paling langsing dihasilkan apabila mengetuk botol yang ¼ penuh diikuti oleh ½ penuh dan ¾ penuh.3. ¾ 4.0Penghasilan Bunyi 4.2 Mengetuk sisi botol dengan pensil Kelangsingan Rendah Sederhana Tinggi ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh .

bunyi yang diisi dengan air ¼ penuh menghasikan bunyi yang paling nyaring kerana jasad yang bergetar adalah luas dan besar. Bunyi yang nyaring dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah besar manakala bunyi yang langsing dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah kecil. 3. bekas tersebut dipastikan supaya mempunyai bentuk. Manakala bunyi yang langsing dihasilkan pada botol yang diisi dengan air ¾ penuh kerana jasad yang bergetar adalah kecil dan sempit. Paras air di dalm botol mempengaruhi kenyaringan dan kelangsingan bunyi yang dihasilkan dengan menghadkan jumlah luas permukaan jasad yang bergetar. 4. jenis dan ruangan udara yang sama supaya tiada unsur ralat berlaku. Sebelum menjalankan eksperimen yang melibatkan bekas kaca. Seperti dalam eksperimen. Melalui eksperimen. 2. .Perbincangan 1. Ini dapat dilihat apabila garfu tala yang diketuk pada tapak kasut menghasiklan bunyi dengungan dan menyebabkan air terpercik dari mangkuk. Bunyi yang nyaring adalah bunyi yang kuat yang mana mempunyai jarak gelombang yang besar dan puncak gelombang yang rendah manakala bunyi yang langsing adalah bunyi yang tajam di mana mempunyai jarak gelombang yang kecil dan puncak gelombang yang tinggi. 5. dapat dinyatakan bahawa bunyi dihasilkan oleh jasad yang bergetar.

.Kesimpulan Bunyi yang nyaring dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah besar manakala bunyi yang langsing dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah kecil.

REFLEKSI Semasa menjalankan eksperimen ini terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira sebelum memulakan eksperimen. Selain daripada itu saya mempelajari bahawa kenyaringan dan kelangsingan bunyi dipengaruhi oleh jumlah jasad yang bergetar. Saya perlu memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan bunyi yang nyaring dan bunyi yang langsing. bunyi yang dihasilkan adalah langsing. maka kita akan dapat menyiapkan tugasan yang diberikan pada masa yang ditatapkan malahan kita dapat menghantar tugasan tersebut lebih awal daripada tarikh penyerahan. Jika luas jasad yang bergetar adalah besar maka bunyi yang dihasilkan adalah nyaring manakala jika jumlah luas jasad yang bergetar adalh kecil. saya tidak akan dapat membezakan antara dua bunyi yang semasa eksperimen nanti. Jika kita bijak menggunakan masa yang diberikan untuk menyiapkan tugasan yang diberiakan oleh pensyarah. Perkara lain yang saya pelajari adalah tentang pengurusan masa yang teratur. Jika tidak. Selain daripada itu bahan bukti seperti gambar dan pemerhatian juga sangat penting supaya laporan amali yang kita sediakan lengkap dan tidak dapat dipertikaikan kesahihannya kerana mempunyai bukti yang kukuh. .

Mc Graw Hill Internet 1. http://ipadmanual. United Kingdom.scribd. Science Discovery. The Physical Universe. Konrad B.co. (2003). Longman 2. Jennifer Clifford and Gary Philpott. Rex M Heyworth.RUJUKAN Buku 1.com/doc/8369399/GELOMBANG-BUNYI11 (diakses pada 22 Mac 2011) 2. Singapore.wikipedia.org/wiki/Bunyi (diakses pada 22 Mac 2011) 3. http://www.cc/pdf/kelangsingan-bunyi (diakses pada 22 Mac 2011) . (2003). Longman Physics. Krauskopt & Arthur Beiser. (2002). United States. http://id. Longman 3.

Lampiran Garfu tala diketuk pada tapak kasut sebelum diletakkan di dalam mangkuk yang berisi air dan dipegang berhampiran dengan telinga 3 botol yang sama diisi dengan iar dengan jumlah yang berlainan .

Setiap corong botol ditiup untuk menghasilkan bunyi Sisi botol diketuk dengan menggunakan pensil .