PRAKTIKAL 3 KUALITI BUNYI Hasil Pembelajaran Untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana bunyi yang mempunyai kualiti berbeza

dihasilkan. Bahan dan radas

1. 3 gelas kaca yang sama 2. Air 3. Garfu tala 4. Mangkuk 5. Pembaris meter 6. Pensil

. Gelombang bunyi memerlukan medium tertentu untuk bergerak iaitu melalui pepejal. Gelombang bunyi tidak dapat bergerak dalam keadaan vakum. Gelombang bunyi dihasilkan oleh satu sistem bergetar sperti gataran tala bunyi atau kon pembesar suara. diikuti oleh cecair dan gas. cecair dan gas. Ianya merupakan sejenis gelombang mekanikal yng bergerak melalui perambatan mekekul.molekul udara. Hal ini demikian kerana moleul pepejal dan cecair lebih rapat berbanding dengan molekul gas.Pengenalan Gelombang bunyi adalah sejenis gelombang membujur yang boleh merambat melalui pepejal. Gelombang bergerak dengan halaju yang tinggi melalui pepejal. cecair dan gas.

8.Prosedur 1. Jarak antara hujung botol dengan permukaan air dan ketinggian air pada setiap botol diukur. Jelaskan setiap bunyi yang dihasilkan samaada keyaringannya adalah rendah. Air diletakkan di dalam 3 botol yang sama dengan kandungan air dalam botol A ¼ penuh. botol B ½ penuh dan botol C ¾ penuh. Perbezaan kenyaringan bunyi pada setiap botol apabila ditiup diramalkan. 7. Tapak kasut diketuk dengan menggunakan garfu tala. Hujung garfu tala diletakkan di dalm mangkuk yang mengandungi air. Pada pandangan anda adakah bunyi yang dihasilkan adalah sama atau berlainan dengan bunyi yang dihasilkan apabila beniup hujung botol? Jelaskan. . anda akan menghasilkan bunyi yang berlainan. Ramalan diuji dengan meniup hujung setiap botol. Pengukuran dicatatkan. 5. Ramalan diuji dengan mengetuk sisi botol dengan pensil. 4. sederhana dan tinggi. Rekodkan kenyaringan bunyi yang dihasilkan. Berikan sebab pada bagi setiap ramalan yang diberikan. Apakah yang berlaku jika garfu tala dipegang menghampiri telinga? 3. Perhatikan apa yang berlaku 2. Bunyi yang dihasilkan didengari. Apabila anda mengetuk sisi setiap botol dengan pensil. Sebuah mangkuk diisi dengan air. 6. Bunyi yang dihasilkan direkodkan. Garfu tala diketuk semula pada tapak kasut.

satu dengungan kedengaran.0 Pemerhatian Prosedur 1 Pemerhatian Apabila hujung garfu tala diletakkan di dalam mangkuk.0 Pengukuran Botol ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh A 16 cm 12.5 cm 5 cm B 4 cm 7. 2 Apabila garfu tala diketuk dan dipegang mendekati telinga. 2.5 cm 15 cm *A jarak antara hujung botol dan permukaan air *B jarak ketinggian air . air akan memercik.Keputusan 1.

1 Meniup corong bekas kaca Kelangsingan Rendah Sederhana Tinggi ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh 4. ¾ 4.0 Ramalan Prosedur 5 Ramalan Bunyi yang paling langsing dihasilkan apabila meniup botol yang penuh diikuti oleh ½ penuh dan ¼ penuh 7 Bunyi yang paling langsing dihasilkan apabila mengetuk botol yang ¼ penuh diikuti oleh ½ penuh dan ¾ penuh.3.0Penghasilan Bunyi 4.2 Mengetuk sisi botol dengan pensil Kelangsingan Rendah Sederhana Tinggi ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh .

4. bunyi yang diisi dengan air ¼ penuh menghasikan bunyi yang paling nyaring kerana jasad yang bergetar adalah luas dan besar. . Bunyi yang nyaring adalah bunyi yang kuat yang mana mempunyai jarak gelombang yang besar dan puncak gelombang yang rendah manakala bunyi yang langsing adalah bunyi yang tajam di mana mempunyai jarak gelombang yang kecil dan puncak gelombang yang tinggi. Seperti dalam eksperimen. Ini dapat dilihat apabila garfu tala yang diketuk pada tapak kasut menghasiklan bunyi dengungan dan menyebabkan air terpercik dari mangkuk. dapat dinyatakan bahawa bunyi dihasilkan oleh jasad yang bergetar. 3. bekas tersebut dipastikan supaya mempunyai bentuk. Manakala bunyi yang langsing dihasilkan pada botol yang diisi dengan air ¾ penuh kerana jasad yang bergetar adalah kecil dan sempit. Bunyi yang nyaring dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah besar manakala bunyi yang langsing dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah kecil. Sebelum menjalankan eksperimen yang melibatkan bekas kaca. 2. 5. jenis dan ruangan udara yang sama supaya tiada unsur ralat berlaku. Melalui eksperimen.Perbincangan 1. Paras air di dalm botol mempengaruhi kenyaringan dan kelangsingan bunyi yang dihasilkan dengan menghadkan jumlah luas permukaan jasad yang bergetar.

.Kesimpulan Bunyi yang nyaring dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah besar manakala bunyi yang langsing dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah kecil.

Saya perlu memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan bunyi yang nyaring dan bunyi yang langsing. Jika tidak.REFLEKSI Semasa menjalankan eksperimen ini terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira sebelum memulakan eksperimen. Selain daripada itu bahan bukti seperti gambar dan pemerhatian juga sangat penting supaya laporan amali yang kita sediakan lengkap dan tidak dapat dipertikaikan kesahihannya kerana mempunyai bukti yang kukuh. Perkara lain yang saya pelajari adalah tentang pengurusan masa yang teratur. Jika kita bijak menggunakan masa yang diberikan untuk menyiapkan tugasan yang diberiakan oleh pensyarah. . Selain daripada itu saya mempelajari bahawa kenyaringan dan kelangsingan bunyi dipengaruhi oleh jumlah jasad yang bergetar. saya tidak akan dapat membezakan antara dua bunyi yang semasa eksperimen nanti. maka kita akan dapat menyiapkan tugasan yang diberikan pada masa yang ditatapkan malahan kita dapat menghantar tugasan tersebut lebih awal daripada tarikh penyerahan. bunyi yang dihasilkan adalah langsing. Jika luas jasad yang bergetar adalah besar maka bunyi yang dihasilkan adalah nyaring manakala jika jumlah luas jasad yang bergetar adalh kecil.

Science Discovery. (2002). http://ipadmanual. The Physical Universe. Rex M Heyworth. Mc Graw Hill Internet 1. http://id. United Kingdom.scribd.com/doc/8369399/GELOMBANG-BUNYI11 (diakses pada 22 Mac 2011) 2. (2003). Singapore. Konrad B. Longman Physics. United States. Krauskopt & Arthur Beiser.RUJUKAN Buku 1. Longman 3.co.cc/pdf/kelangsingan-bunyi (diakses pada 22 Mac 2011) . Longman 2. Jennifer Clifford and Gary Philpott.org/wiki/Bunyi (diakses pada 22 Mac 2011) 3. (2003). http://www.wikipedia.

Lampiran Garfu tala diketuk pada tapak kasut sebelum diletakkan di dalam mangkuk yang berisi air dan dipegang berhampiran dengan telinga 3 botol yang sama diisi dengan iar dengan jumlah yang berlainan .

Setiap corong botol ditiup untuk menghasilkan bunyi Sisi botol diketuk dengan menggunakan pensil .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful