PRAKTIKAL 3 KUALITI BUNYI Hasil Pembelajaran Untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana bunyi yang mempunyai kualiti berbeza

dihasilkan. Bahan dan radas

1. 3 gelas kaca yang sama 2. Air 3. Garfu tala 4. Mangkuk 5. Pembaris meter 6. Pensil

Hal ini demikian kerana moleul pepejal dan cecair lebih rapat berbanding dengan molekul gas. Ianya merupakan sejenis gelombang mekanikal yng bergerak melalui perambatan mekekul. Gelombang bergerak dengan halaju yang tinggi melalui pepejal. Gelombang bunyi dihasilkan oleh satu sistem bergetar sperti gataran tala bunyi atau kon pembesar suara.molekul udara. Gelombang bunyi memerlukan medium tertentu untuk bergerak iaitu melalui pepejal. Gelombang bunyi tidak dapat bergerak dalam keadaan vakum. . diikuti oleh cecair dan gas. cecair dan gas.Pengenalan Gelombang bunyi adalah sejenis gelombang membujur yang boleh merambat melalui pepejal. cecair dan gas.

Ramalan diuji dengan meniup hujung setiap botol.Prosedur 1. botol B ½ penuh dan botol C ¾ penuh. Rekodkan kenyaringan bunyi yang dihasilkan. Tapak kasut diketuk dengan menggunakan garfu tala. Perhatikan apa yang berlaku 2. 6. Apabila anda mengetuk sisi setiap botol dengan pensil. Pengukuran dicatatkan. Ramalan diuji dengan mengetuk sisi botol dengan pensil. 7. Jelaskan setiap bunyi yang dihasilkan samaada keyaringannya adalah rendah. Air diletakkan di dalam 3 botol yang sama dengan kandungan air dalam botol A ¼ penuh. . Apakah yang berlaku jika garfu tala dipegang menghampiri telinga? 3. Berikan sebab pada bagi setiap ramalan yang diberikan. Bunyi yang dihasilkan didengari. 4. 8. 5. Bunyi yang dihasilkan direkodkan. Hujung garfu tala diletakkan di dalm mangkuk yang mengandungi air. Sebuah mangkuk diisi dengan air. Garfu tala diketuk semula pada tapak kasut. sederhana dan tinggi. anda akan menghasilkan bunyi yang berlainan. Pada pandangan anda adakah bunyi yang dihasilkan adalah sama atau berlainan dengan bunyi yang dihasilkan apabila beniup hujung botol? Jelaskan. Jarak antara hujung botol dengan permukaan air dan ketinggian air pada setiap botol diukur. Perbezaan kenyaringan bunyi pada setiap botol apabila ditiup diramalkan.

2. 2 Apabila garfu tala diketuk dan dipegang mendekati telinga.0 Pengukuran Botol ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh A 16 cm 12.5 cm 5 cm B 4 cm 7. satu dengungan kedengaran.0 Pemerhatian Prosedur 1 Pemerhatian Apabila hujung garfu tala diletakkan di dalam mangkuk. air akan memercik.5 cm 15 cm *A jarak antara hujung botol dan permukaan air *B jarak ketinggian air .Keputusan 1.

1 Meniup corong bekas kaca Kelangsingan Rendah Sederhana Tinggi ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh 4.0 Ramalan Prosedur 5 Ramalan Bunyi yang paling langsing dihasilkan apabila meniup botol yang penuh diikuti oleh ½ penuh dan ¼ penuh 7 Bunyi yang paling langsing dihasilkan apabila mengetuk botol yang ¼ penuh diikuti oleh ½ penuh dan ¾ penuh.2 Mengetuk sisi botol dengan pensil Kelangsingan Rendah Sederhana Tinggi ¼ penuh ½ penuh ¾ penuh . ¾ 4.0Penghasilan Bunyi 4.3.

Ini dapat dilihat apabila garfu tala yang diketuk pada tapak kasut menghasiklan bunyi dengungan dan menyebabkan air terpercik dari mangkuk. Sebelum menjalankan eksperimen yang melibatkan bekas kaca. bekas tersebut dipastikan supaya mempunyai bentuk. jenis dan ruangan udara yang sama supaya tiada unsur ralat berlaku. 3. 5. 4. Paras air di dalm botol mempengaruhi kenyaringan dan kelangsingan bunyi yang dihasilkan dengan menghadkan jumlah luas permukaan jasad yang bergetar. Bunyi yang nyaring adalah bunyi yang kuat yang mana mempunyai jarak gelombang yang besar dan puncak gelombang yang rendah manakala bunyi yang langsing adalah bunyi yang tajam di mana mempunyai jarak gelombang yang kecil dan puncak gelombang yang tinggi. 2.Perbincangan 1. Melalui eksperimen. Seperti dalam eksperimen. . Bunyi yang nyaring dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah besar manakala bunyi yang langsing dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah kecil. Manakala bunyi yang langsing dihasilkan pada botol yang diisi dengan air ¾ penuh kerana jasad yang bergetar adalah kecil dan sempit. bunyi yang diisi dengan air ¼ penuh menghasikan bunyi yang paling nyaring kerana jasad yang bergetar adalah luas dan besar. dapat dinyatakan bahawa bunyi dihasilkan oleh jasad yang bergetar.

Kesimpulan Bunyi yang nyaring dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah besar manakala bunyi yang langsing dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah kecil. .

Jika luas jasad yang bergetar adalah besar maka bunyi yang dihasilkan adalah nyaring manakala jika jumlah luas jasad yang bergetar adalh kecil. saya tidak akan dapat membezakan antara dua bunyi yang semasa eksperimen nanti.REFLEKSI Semasa menjalankan eksperimen ini terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira sebelum memulakan eksperimen. maka kita akan dapat menyiapkan tugasan yang diberikan pada masa yang ditatapkan malahan kita dapat menghantar tugasan tersebut lebih awal daripada tarikh penyerahan. Jika kita bijak menggunakan masa yang diberikan untuk menyiapkan tugasan yang diberiakan oleh pensyarah. Jika tidak. Saya perlu memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan bunyi yang nyaring dan bunyi yang langsing. Perkara lain yang saya pelajari adalah tentang pengurusan masa yang teratur. Selain daripada itu saya mempelajari bahawa kenyaringan dan kelangsingan bunyi dipengaruhi oleh jumlah jasad yang bergetar. Selain daripada itu bahan bukti seperti gambar dan pemerhatian juga sangat penting supaya laporan amali yang kita sediakan lengkap dan tidak dapat dipertikaikan kesahihannya kerana mempunyai bukti yang kukuh. bunyi yang dihasilkan adalah langsing. .

Science Discovery. (2003). United States. (2003).RUJUKAN Buku 1.scribd. Jennifer Clifford and Gary Philpott.com/doc/8369399/GELOMBANG-BUNYI11 (diakses pada 22 Mac 2011) 2. United Kingdom. http://www. Longman 2. Longman 3. Konrad B.org/wiki/Bunyi (diakses pada 22 Mac 2011) 3. (2002). Krauskopt & Arthur Beiser.co.wikipedia. Singapore. Longman Physics. The Physical Universe. Mc Graw Hill Internet 1. Rex M Heyworth.cc/pdf/kelangsingan-bunyi (diakses pada 22 Mac 2011) . http://id. http://ipadmanual.

Lampiran Garfu tala diketuk pada tapak kasut sebelum diletakkan di dalam mangkuk yang berisi air dan dipegang berhampiran dengan telinga 3 botol yang sama diisi dengan iar dengan jumlah yang berlainan .

Setiap corong botol ditiup untuk menghasilkan bunyi Sisi botol diketuk dengan menggunakan pensil .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful