Mengatasi Masalah disiplin pelajar. Masalah disiplin pelajar semakin serius dan membimbangkan.

Masalah disiplin pelajar ini perlulah di berikan perhatian yang serius. Pelajar sebagai generasi pelapis pada masa hadapan perlulah memiliki sahsiah dan nilai disiplin yang baik. Antara langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah disiplin pelajar ialah pertama, melalui perhatian yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak. Ibu bapa perlulah memberikan perhatian dan kawalan kepada anak-anak dari segi pemantauan. Ibu bapa haruslah mengetahui dengan siapakah anak-anaknya bergaul. Kedua, didikan agama perlulah diberikan penekanan kepada pelajar. Agama yang teguh mendorong sesorang itu untuk berfikir, bertindak dan melalukan sesuatu kearah kebaikan. Pelajar yang memiliki asas agama yang baik akan terhindar dari sesuatu perkara yang negatif. Ketiga, para pelajar hendaklah memilih sahabat dan rakan yang baik. Punca utama berlakunya masalah sosial dalam kalangan pelajar ialah mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Rakan sebaya memberikan faktor utama kepada pembentukan sifat dan peribadi. Rakan yang baik akan membawa kerah kebaikan begitu juga sebaliknya.

Pelajar haruslah terhindar dari sebarang anasir yang boleh merosakkan mereka. pelajar sebagai waris generasi bangsa haruslah memiliki nilai-nilai murni yang sempurna.Secara kesimpulannya. .

Selain dari asas agama dan perhatian ibu bapa. Ibu bapa perlulah memberikan _____________ kepada anakanaknya. 3. Pada pendapat anda apakah tema teks diatas? A Berdisiplin B Masalah berkawan C Displin Pelajar 7.Membaca buku C. apakah langkah lain yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah disiplin? A. 4. Agama yang teguh mendorong seseorang itu untuk __________ bertindak dan melakukan sesuatu ____________ . Para pelajar hendaklah memilih ____________ dan rakan yang baik. Memilih rakan sebaya B.Latihan 1. Masalah disiplin pelajar semakin __________ dan ___________ 2. Makan makanan . Para pelajar yang memiliki asas ____________ akan terhindar dari sesuatu perkara negatif. 6. 5.

Pelajar merupakan waris____________ A Perosak negara B Generasi Bangsa C Pemusnah negara . Seandainya disekolah anda mempunyai rakan yang suka ponteng sekolah. 10. Membentuk diri pelajar sebagai insan yang mulia C. apakah tindakan anda? A Menggalakkannya untuk terus ponteng B Memberi nasihat kepadanya C Memarahinya. Membentuk diri pelajar sebagai seorang yang sombong.8. Disiplin penting untuk _________ A. 9. Membentuk diri pelajar menjadi insan yang jahat B.

Agama yang teguh mendorong seseorang itu untuk berfikir bertindan dan melakukan sesuatu kebaikan . 4. Masalah disiplin pelajar semakin Serius dan membimbangkan. Selain dari asas agama dan perhatian ibu bapa. apakah langkah lain yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah disiplin? A. Memilih rakan sebaya B. Para pelajar hendaklah memilih sahabat dan rakan yang baik. Makan makanan . Pada pendapat anda apakah tema teks diatas? A Berdisiplin B Masalah berkawan C Displin Pelajar 7. 3. 2. 6.Membaca buku C. 5. Para pelajar yang memiliki asas agama akan terhindar dari sesuatu perkara negatif.Jawapan 1. Ibu bapa perlulah memberikan perhatian kepada anakanaknya.

Membentuk diri pelajar menjadi insan yang jahat B. Membentuk diri pelajar sebagai seorang yang sombong. 10. apakah tindakan anda? A Menggalakkannya untuk terus ponteng B Memberi nasihat kepadanya C Memarahinya. 9. Disiplin penting untuk _________ A. Seandainya disekolah anda mempunyai rakan yang suka ponteng sekolah. Membentuk diri pelajar sebagai insan yang mulia C. Pelajar merupakan waris____________ A Perosak negara B Generasi Bangsa C Pemusnah negara .8.