Mengatasi Masalah disiplin pelajar. Masalah disiplin pelajar semakin serius dan membimbangkan.

Masalah disiplin pelajar ini perlulah di berikan perhatian yang serius. Pelajar sebagai generasi pelapis pada masa hadapan perlulah memiliki sahsiah dan nilai disiplin yang baik. Antara langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah disiplin pelajar ialah pertama, melalui perhatian yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak. Ibu bapa perlulah memberikan perhatian dan kawalan kepada anak-anak dari segi pemantauan. Ibu bapa haruslah mengetahui dengan siapakah anak-anaknya bergaul. Kedua, didikan agama perlulah diberikan penekanan kepada pelajar. Agama yang teguh mendorong sesorang itu untuk berfikir, bertindak dan melalukan sesuatu kearah kebaikan. Pelajar yang memiliki asas agama yang baik akan terhindar dari sesuatu perkara yang negatif. Ketiga, para pelajar hendaklah memilih sahabat dan rakan yang baik. Punca utama berlakunya masalah sosial dalam kalangan pelajar ialah mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Rakan sebaya memberikan faktor utama kepada pembentukan sifat dan peribadi. Rakan yang baik akan membawa kerah kebaikan begitu juga sebaliknya.

Secara kesimpulannya. Pelajar haruslah terhindar dari sebarang anasir yang boleh merosakkan mereka. pelajar sebagai waris generasi bangsa haruslah memiliki nilai-nilai murni yang sempurna. .

5. 4. Masalah disiplin pelajar semakin __________ dan ___________ 2. Selain dari asas agama dan perhatian ibu bapa. 3.Membaca buku C. 6.Latihan 1. Agama yang teguh mendorong seseorang itu untuk __________ bertindak dan melakukan sesuatu ____________ . apakah langkah lain yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah disiplin? A. Para pelajar yang memiliki asas ____________ akan terhindar dari sesuatu perkara negatif. Para pelajar hendaklah memilih ____________ dan rakan yang baik. Pada pendapat anda apakah tema teks diatas? A Berdisiplin B Masalah berkawan C Displin Pelajar 7. Makan makanan . Ibu bapa perlulah memberikan _____________ kepada anakanaknya. Memilih rakan sebaya B.

Membentuk diri pelajar sebagai seorang yang sombong. Disiplin penting untuk _________ A. Membentuk diri pelajar sebagai insan yang mulia C. Membentuk diri pelajar menjadi insan yang jahat B. Pelajar merupakan waris____________ A Perosak negara B Generasi Bangsa C Pemusnah negara . Seandainya disekolah anda mempunyai rakan yang suka ponteng sekolah. 10. 9. apakah tindakan anda? A Menggalakkannya untuk terus ponteng B Memberi nasihat kepadanya C Memarahinya.8.

4. apakah langkah lain yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah disiplin? A. Masalah disiplin pelajar semakin Serius dan membimbangkan. Para pelajar hendaklah memilih sahabat dan rakan yang baik. Makan makanan . Memilih rakan sebaya B. 6. Para pelajar yang memiliki asas agama akan terhindar dari sesuatu perkara negatif. Ibu bapa perlulah memberikan perhatian kepada anakanaknya. 5.Membaca buku C. Selain dari asas agama dan perhatian ibu bapa. Agama yang teguh mendorong seseorang itu untuk berfikir bertindan dan melakukan sesuatu kebaikan . 3. 2. Pada pendapat anda apakah tema teks diatas? A Berdisiplin B Masalah berkawan C Displin Pelajar 7.Jawapan 1.

9.8. Disiplin penting untuk _________ A. Membentuk diri pelajar sebagai insan yang mulia C. apakah tindakan anda? A Menggalakkannya untuk terus ponteng B Memberi nasihat kepadanya C Memarahinya. Pelajar merupakan waris____________ A Perosak negara B Generasi Bangsa C Pemusnah negara . Seandainya disekolah anda mempunyai rakan yang suka ponteng sekolah. Membentuk diri pelajar sebagai seorang yang sombong. Membentuk diri pelajar menjadi insan yang jahat B. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful