Borang Tambang Percuma-Mengunjungi Wilayah Asal-Lampiran A1

LAMPIRAN A1 BORANG PERMOHONAN TAMBANG PERCUMA MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL.

22 tahun 2008 NOTA : Borang ini hendaklah diisi oleh pegawai berserta dengan Borang Lampiran A.

JENIS PERMOHONAN : * Kadar Bujang / Kadar Keluarga ( Sila potong yang tidak berkenaan ) A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 1. 2. BAHAGIAN I : BUTIR-BUTIR PERIBADI PEMOHON. Nama : …………………………………….……………………………………. : ……………………………….(B) …………………..(L)

No. Kad Pengenalan Tarikh lahir

: ……………………

Taraf kelamin (Kahwin / Bujang / Duda / Balu) :…………………………...……… Jawatan sekarang : ………………………………………………….………………. Negeri asal : ………………………………………………… Tempat lahir : ………………………………………………. BAHAGIAN II : BUTIR-BUTIR PERKHIDMATAN. Tarikh melapor diri untuk berkhidmat di Negeri Sabah : ………………………... Tarikh ditempatkan / tarikh diarah bertukar ke Negeri Sabah oleh Kementerian Pelajaran Malaysia : ………………………………………..… :…………………...

3.

Rujukan surat penempatan / pertukaran ke Negeri Sabah

………………………………………..…… bertarikh ……………………………….. 4. 5. 6. No. Fail Peribadi di Jabatan Pelajaran Negeri Sabah : JP(SB)/………………… Tempat Latihan Perguruan : ………………………………………………………... Tarikh dilantik ke jawatan tetap oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia, Urusetia Sabah : …………………………………………………………...
( Bagi pegawai yang pertama kali dilantik di Negeri Sabah sila sertakan Surat Tawaran Perlantikan Tetap yang dikeluarkan oleh SPP manakala bagi pegawai yang bertukar dari Semenanjung / Sarawak / Labuan Ke Negeri Sabah sila sertakan salinan surat Pertukaran Dan Surat Pengesahan Lapor Diri Bertugas di tempat sekarang ).

hari sebelum tarikh permohonan ini dibuat iaitu bermula dari ……………………………….... hingga . Saya * ada / * tiada memohon bertukar dari Negeri Sabah dan tarikh kuatkuasa pertukaran yang dipohon ialah pada ……………………………….…………………….. Gaji bagi tempoh ……….….. Tarikh melapor diri semula ke Negeri Sabah :……………………………………....... = Terlibat C..…………... 2.. ( Sila sertakan surat kelulusan cuti berkenaan )..1 7. ) ( Sila tandakan _/ di petak di bawah jika anda terlibat dalam pemilihan Wilayah ini dan sila tandakan X jika tidak terlibat ). Adakah suami / isteri pemastautin tetap Negeri Sabah :………………………… .. 5.... 9....... tahun …….... Saya memang berasal dari Wilayah : ... 4... 3...……...…… bulan ….. ( Sila sertakan salinan Surat Sumpah berkenaan.... Tarikh terakhir menikmati kemudahan Tambang Percuma :……………………..(B) …………………....... Permohonan Tambang Percuma ini adalah untuk kali yang : …………………. 1... Saya *pernah / *tidak pernah mengambil *Cuti Tanpa Gaji / *Cuti Separuh 8.....……………………………………………… ( Semenanjung / Sarawak / Wilayah Persekutuan ).... Pemilihan Wilayah Berasal tersebut telah saya buat melalui Akuan Sumpah bertarikh ………………………….. 10............ Saya adalah pegawai yang terlibat membuat pengistiharan untuk memilih Wilayah Berasal bagi melayakkan saya mendapat Kemudahan Tambang Percuma ini.. dan ianya telah pun direkodkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan saya. Kad Pengenalan : ……………………………….. Negeri asal : ………………………………………………… Tempat lahir : ………………………………………………...... BAHAGIAN III : BUTIR-BUTIR SUAMI / ISTERI Nama suami / isteri : ………………………………………………………………….. pada ………….... No..........…. 13....(L) = Tidak Terlibat 14.. 11..... 12. Sebelum ini saya pernah bertukar dari Negeri Sabah ke Negeri ……………….. ( Sila sertakan salinan kelulusan terakhir sebelum permohonan ini untuk rujukan dan semakan oleh pihak Jabatan..

. NAMA 01.. ………………………………………………………………………. sila sertakan Pengesahan dari Pegawai Perubatan yang mengesahkan keadaan kesihatan anak tersebut.. ………………………………………………………………………. Fail Peribadi di Jabatan sebagai rujukan : JP(SB)/…………………………… 11. -2Pekerjaan sekarang : ………………………………………………………………… Nama Jabatan dan alamat tempat suami / isteri berkerja sekarang : Nama Jabatan : ………………………………………………………………………. sila nyatakan No... 08.6. Alamat : ………………………………………………………………………. Bagi anak yang daif. D.. 9. 06. suami / isteri dan anak-anak yang berumur 21 tahun ke bawah kecuali anak daif. 07. ……………………………………………………………………….……… Jika perrnah. 7... Pernahkah suami / isteri berkhidmat di Negeri Sabah sebelum ini : ……. 10. 04. 8. 03. ………………………………………………………………………. nyatakan nama dan alamat terdahulu Jabatan tempat suami / isteri bertugas : Nama Jabatan : ………………………………………………………………………. BAHAGIAN IV : SENARAI NAMA ANGGOTA KELUARGA.) JANTINA TARIKH LAHIR BIL. 6 Tahun 1987 : ………………………………………. 02. ………………………………………………………………………. . Jika suami / isteri berkhidmat di Jabatan Pelajaran Negeri Sabah. (Senaraikan nama pemohon. ………………………………………………………………………. Alamat : ………………………………………………………………………. Pernahkah suami / isteri menikmati Kemudahan Tambang Percuma di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 05. Nota : Sila sertakan salinan Sijil Kahwin serta Sijil Lahir Anak-anak yang telah disahkan oleh Ketua Jabatan tempat bertugas.

................. Destinasi yang hendak dituju (Nyatakan Wilayah / Negeri tersebut) : Nama Wilayah / Negeri : ……………………………………………………………......... BAHAGIAN VI : PERAKUAN DIRI PEMOHON............................................ 1.................... Jika terdapat sebarang perubahan destinasi dari Wilayah / Negeri kelahiran pegawai atau berbeza dengan tempat destinasi yang telah diluluskan sebelum ini maka pegawai perlulah mengemukakan bukti sah mengenai pertukaran destinasi asal.. ii) Tandatangan : .. Saya mengaku bahawa semua maklumat yang saya nyatakan dalam borang ini adalah benar.... .......... 1......... BAHAGIAN V : BUTIR-BUTIR PERJALANAN.......-3– E............... F.......... .. TARIKH PERJALANAN.....1 1.................2 (i) (ii) 2...3 Tarikh pilihan pertama : Tarikh dijangka bertolak Tarikh dijangka kembali Tarikh pilihan kedua Tarikh dijangka bertolak Tarikh dijangka kembali Tarikh ketiga : : : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… : ………………………………………………… Jika tempahan tiket penerbangan tidak dapat dibuat mengikut tarikh pilihan pertama atau kedua yang dibuat oleh pegawai disebabkan oleh masalah penerbangan penuh atau sebab lain yang tidak dapat dielakkan maka pihak Jabatan akan menentukan tarikh perjalanan mengikut kekosongan penerbangan..........................................................1 (i) (ii) 2... 2...2 Pegawai hendaklah memohon Tambang Percuma ini untuk balik ke Negeri Asal sahaja dan bukannya ke Negeri asal suami / isteri............ Tarikh : .. 2.......... i) Saya mengaku bahawa suami / isteri saya juga berkhidmat di Negeri Sabah seperti butirandi Bahagian C dalam borang ini dimana beliau tidak akan menggunakan kemudahan Tambang Percuma pada tahun ini atas kadar keluarga..... Alamat Sekolah : ....................

................ ( Cop Pejabat / Sekolah ) H...................................................................... Nama Tarikh : ............. Permohonan tuan / puan adalah *diluluskan / *tidak diluluskan..Nombor Telefon : ................................................................. ...................... : ... -5– ..... b. NOTA : Bagi yang bertanda * sila potong salah satu yang tidak berkenaan................................................................................... Tandatangan : ......... Pengarah Pelajaran Negeri Sabah Tarikh : .............. H / P : ......................... BAHAGIAN VIII : MAKLUMAT MENGENAI STATUS PERMOHONAN....................................p.......................................... Saya telah menyemak semua maklumat yang dinyatakan dalam borang permohonan ini dan mendapati semuanya benar dan teratur..... : .............. BAHAGIAN VII : PENGESAHAN KETUA JABATAN / MAJIKAN TEMPAT BERTUGAS................. -4– G.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful