P. 1
pembangunan sosial dalam konteks hubungan etnik

pembangunan sosial dalam konteks hubungan etnik

|Views: 577|Likes:
Published by Ilyia Syafira

More info:

Published by: Ilyia Syafira on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

PEMBANGUNAN SOSIAL DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK

Subjek Hubungan Etnik yang dipelajari menekankan pembangunan dari segenap segi bagi memantapkan hubungan antara etnik dan kaum supaya menjadi satu bangsa iaitu Bangsa Malaysia tanpa ada diskriminasi kaum. Setiap pembangunan yang dirancang oleh pihak kerajaan melibatkan dasar iaitu asas atau panduan kepada beberapa pelan tindakan untuk mencapai tujuan dan matlamat sesebuah agensi atau organisasi yang ditubuhkan dalam membantu usaha kerajaan. Dalam konteks pembangunan sosial terdapat dasar-dasar sosial yang memberi keutamaan kepada nilai -nilai sosial untuk pembangunan manusia yang seimbang dalam pelbagai aspek modal insan yang berkualiti. Dasar-dasar sosial seperti dasar-dasar pembangunan yang lain terutamanya pendidikan dan kebudayaan

memandangkan kedua-dua ini merupakan aspek penting dalam pemban gunan

menitikberatkan isu-isu berkaitan perpaduan kaum dan dipenuhi melalui dasar pendidikan, dasar kebudayaan kebangsaan, kebajikan, per umahan, kesihatan dan lain-lain lagi untuk rakyat oleh kerajaan. Namun begitu, kerajaan juga memerlukan sumbangan bottom-up daripada semua pihak samada individu mahupun organisasi supaya semua hasrat, seruan dan perancangan kerajaan menjadi. Disini kami menekankan aspek pendidikan dal am Dasar Pendidikan Kebangsaan dan juga kebudayaan yang tertakluk di bawah Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

1

PENDAHULUAN

Malaysia adalah sebuah negara membangun yang kini sedang maju mengorak langkah untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 selari dengan hasrat mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr Mahathir Mohamad, juga kerajaan kita. Wawasan 2020 yang sering diwar-warkan menjadi target utama kita demi menjulang nama negara di persada dunia. Sungguhpun begitu, hasrat dan wawasan negara ini bukanlah hanya berkepentingan dari sudut ekonomi sahaja, malah diambil kira juga dari sudut pendidikan dan sosialnya juga. Demi memartabatkan sistem pendidikan negara, pelbagai usaha telah diambil sedari negara belum pun mencapai kemerdekaan. Bila diimbas kembali sejarah negara ini, Malaysia pernah dijajah selama hampir 446 tahun dan selama ini jugalah keperitan bermaharajalela. Rakyat Tanah Melayu pada ketika itu sendiri mula menyedari akan ketidakadilan pihak penjajah. Mereka mengamalkan dasar pilih kasih d an meminggirkan orang melayu kerana bimbang orang melayu iaitu penduduk asal negara ini bertambah maju. Tetapi rakyat pada ketika itu telahpun sedar dan mula sepakat untuk mengusir penjajah supaya tanah ini dapat ditadbir oleh pucuk pimpinan rakyat tanah i ni sendiri. Namun begitu, selama tempoh tersebut, pentadbiran penjajah banyak mempengaruhi. Penjajah telah berjaya melakukan banyak perubahan yang menyebabkan wujudnya jurang sosial yang besar antara kaum di mana ini menyukarkan proses kemerdekaan. British mewujudkan sistem pentadbiran yang berbeza mengikut kaum. Silibus, buku teks dan juga bahasa pengantar adalah berbeza antara kaum.

2

SISTEM PENDIDIKAN SEMASA PENJAJAHAN BRITISH

Sebelum mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan yang digunakan adalah tidak seragam malah berbeza mengikut kaum. British memperkenalkan sistem pendidikan vernakular dimana pendidikan dilaksanakan mengikut kepentingan kaum dan khusus untuk kaum-kaum tertentu sahaja. Sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa pengantar, buku teks d an silibus yang berbeza mengikut kaum. Sebagai contoh, sekolah -sekolah cina telah menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar, buku teks dan guru mereka pula diambil dari tanah air mereka sendiri dan silibus pula mengikut silibus ni negara m ereka. China yang pada ketika itu maju dan terkenal dengan sistem pendidikan mereka menyebabkan kaum cina di Tanah Melayu maju dan bijak langsung terhasil jurang perbezaan yang besar antara kaum cina dan kaum melayu. Kaum melayu mempunyai sekolah-sekolah yang kecil dan terpencil, di ceruk kampung. British tidak membenarkan kaum melayu untuk ke sekolah di bandar melainkan anak orang-orang kaya dan anak pegawai-pegawai British. Sungguhpun begitu, anak-anak pegawai kepada British ini dihantar ke sekolah ingge ris hanya untuk melatih mereka menjadi kerani dan untuk memenuhi keperluan pentadbiran British. Begitu juga dengan sekolah tamil. Mereka juga menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dan silibus yang sama dari tanah air mereka. Hal -hal sedemikian bukan sahaja mewujudkan jurang pendidikan antara kaum, malah mewujudkan jurang sosial dalam sesebuah kaum itu sendiri kerana berlaku pengasingan berikut.

3

4 .LANGKAH-LANGKAH PIHAK KERAJAAN Memandangkan sistem pendidikan yang diperkenalkan pihak penjajah tidak memenuhi pembangunan. maka timbullah kesedaran dalam kalangan pihak kerajaan akan peri pentingnya menggantikan sistem pendidikan British dengan sistem pendidikan yang lebih berkesan mengikut acuan negara sendiri. Pihak kerajaan juga bercadang untuk menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih sistematik dan kondusif kepada para pelajar. Sistem pendidikan ini juga menghasilkan satu kur ikulum ala Malaysia serta wujud dua jurusan di peringkat menengah iaitu jurusan akademi k dan jurusan vokasional. Maka wujudlah Penyata Razak 1956 dan Ordinan pelajaran 1957 sebagai permulaan bagi mengukuhkan pendidikan negara.Ini bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan tan pa mengira bangsa. pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Selain itu. mempunyai silibus yang sama bagi semua sekolah dan mewujudkan satu sistem peperiksaan yang sama bagi semua. Oleh kerana ketelitian dalam Laporan Rahman Talib ini . menulis dan mengira. kebudaya an dan politik. Sistem pendidikan ini bagaimanapun tidak begitu menepati hasrat kerajaan dan dikemaskinikan lalu menghasilkan Laporan Rahman Talib yang menegaskan asas kemahiran 3M iaitu membaca. maka sistem ini terma ktub dalam Akta Pelajaran 1961. Kedua -dua penyata ini menegaskan ingin menjadikan Bahasa Me layu sebagai bahasa pengantar utama. Laporan ini juga bukan hanya menegaskan unsur pendidikan malah inginkan keseimbangan dari segi rohani dan mentaliti. kaum mahupun agama selaras dengan label sebagai salah sebuah Negara ³merdeka´ yakni berpaksi pada pimpinan negara sendiri tanpa perkongsian dengan kuasa asing. pembasmian buta huruf turut dinyatakan selain memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial.

Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1976. pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan telah dilaksanakan bagi memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi selaras dengan konteks Dasar Ekonomi Baru (DEB). sebuah jawatankuasa Kabinet ditubuhkan bagi mengkaji semula Dasar PendidikanKebangsaan.Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat yang terdiri daripada berbilang bangsa 5 . Tujuan untuk memperbaiki perlaksanaannya supaya matlamat melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisipilin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai.Kemudian dalam tahun 1974. Pada tahap ini.

Malaysia telah ambil langkah untuk mewujudkan satu sistem yang selaras bagi di aplikasikan padan perlambagaan Malaysia. salah satu aspek penting yang amat dititikberatkan dalam usaha untuk menuju ke arah negara yang maju dan membangun dari aspek politik. Para pemimpin Negara berpendapat bahawa langkah terbaik bagi mewujudkan fenomena itu adalah menerusi ³pendidikan´. 6 . tonggak pemimpin Malaysia menyedari bahawa satu pertalian yang erat antara kaum yang dipanggil ³perpaduan´ perlu di terapkan. dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara yang mana dasar ini di kenali sebagai µDasar Pendidikan Kebangsaan¶. Di Malaysia. Bagi setiap negara yang sudah mencapai kemerdekaan.PERKEMBANGAN SISTEM PENDIDIKAN SELEPAS KEMERDEKAAN Setelah diteliti bahawa rakyat Malaysia majoritinya membawa haluan bangsa masing-masing. penting bukan sahaja kerana fungsi kebajikan dan sosialisasinya iaitu di mana kanak-kanak dididik untuk menjadi insan yang berjaya dan mengenali budaya masyarkat lain serta alam sekeliling tetapi boleh juga digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan ideologi kebangsaan kepada masyarakat i aitu melalui penerapan tentang kefahaman serta nilai ± nilai positif untuk perpaduan kaum di kalangan para pelajar. ekonomi dan sosial ialah penekanan terhadap perlaksanaan sistem pendidikan negara. langkah besar telah diambil bagi mewujudkan perpaduan antara kaum. Sistem pendidikan yang dilaksanakan di dalam sesebuah negara. Adakah sebuah Negara itu dikatakan ³merdeka´ andai rakyatnya sendiri masih berpaling muka antara satu sama lain andai terserempak? Adakah dikatakan ³merdeka´ sesebuah negara itu andai setiap bangsa bertutur bahasa kaum sendiri? Maka. Dasar Pendidikan Di Malaysia Oleh itu.

sosial. 7 . tahun 1986 hingga awal tahun 1991 adalah merupakan tahap terpenting dalam sejarah pendidikan negara di mana pelbagai perubahan telah dilaksanakan dalam banyak aspek.Umumnya. terdapat 3 tujuan utama yang terkandung dalam dasar pendidikan kebangsaan ini. di samping berusaha untuk menangani cabaran perkembangan semasa yang mana telah mula mengabaikan nilai kerohanian dan juga nilai murni dalam kehidupan masyar akat pada waktu tersebut. Yang ketiga pula. ekonomi dan politik. tujuan dasar pendidikan diadakan ad alah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan. Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan agar setaraf dengan negara-negara maju yang lain.Pertama. untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapa mereka di mana prinsip ini sejajar dengan dasar dan polisi pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cekap dan efisien dengan keperluan untuk mengelakkan perbelanjaan awam yang tidak tersusun. Kedua. ianya untuk memastikan aga r dasar ini dapat dilaksanakan dengan jayanya.Dasar Pendidikan Kebangsaan mula dilaksanakan di negara ini dalam tahun 1957.

dan mengira (3M)´. dalam kurikulum KBSR dan KBSM.bertukar-tukar pendapat serta dapat berfikir secara kreatif dan kritis. Dalam situasi ini. Pendidikan Moral . Bahasa Melayu adalah lambang kepada pengenalan identiti bangsa Malaysia yang dikongsi bersama sejak sekian lama dan ia merupakan aspek utama yang menyumbang ke arah pembentukan integrasi nasional di negara ini. 8 .menyelesaikan masalah. kedudukan Bahasa Melayu adalah sangat tinggi nilainya dalam sistem pendidikan di negara ini agar setiap kaum memperoleh pengetahuan. KBSR dibentuk berdasarkan perakuan Laporan Jawatankuasa Kabinet iaitu kurikulum sekolah rendah hendaklah dirancang bagi membolehkan pelajar mencapai kemahiran dalam tiga asas iaitu bidang komunikasi. Perakuan 2(a) Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran dalam Laporan (1979) menyatakan. Ba hasa Melayu merupakan bahasa pengantar yang menjadi nadi penghubung interaksi sosial antara kaum di negara ini. bakat.Hal ini bermakna. pemilihan matapelajaran yang terkandung dalam KBSR dan KBSM seperti matapelajaran Bahasa Melayu. ³Kementerian Pelajaran mengambi l langkah-langkah tertentu supaya pendidikan di peringkat rendah bercorak pendidikan asas dengan memberikan penegasan kepada pendidikan dalam membaca. bidang manusia dan alam sekitar dan bidang perkembangan diri individu sesuai deng an keperluan.Kementerian Pelajaran Malaysia menekankan aspek 3M.1979). dan kemampuan mental serta kesediaan pelajar (Laporan Jawatankuasa Kabinet. minat.Rasional Pengenalan Kepada Sistem KBSR dan KBSM Aktiviti pengajaran yang lebih ditekankan ialah melibatkan pelajar secara aktif bagi membolehkan pelajar mengemukakan idea dan perasaan. Sejarah dan Aktiviti Ko-kurikulum adalah sangat penting dalam usaha untuk mencapai cita -cita yang termaktub dalam Rukun Negara. nilai dan kefahaman yang saksama dan adil. Oleh yang demikian. menulis.

9 . Oleh yang demikian. persatuan. Aktiviti budaya sekolah ini merangkumi aktiviti seperti menyanyikan lagu kebangsaan. bertoleransi.membaca ikrar dalam upacara rasmi seperti hari sukan. Penerapan nilai ± nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. ia secara tidak langsung dapat mengukuhkan semangat patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan kanak-kanak. Melalui aktiviti kokurikulum KBSR dan KBSM yang meliputi aktiviti kelab. Pembentukan semangat kenegaraan ini adalah sangat penting untuk pembangunan negara di mana para pelajar dapat menyedari pentingnya sikap kenegaraan dalam diri untuk memajukan negara. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan ± rakan yang lain. permainan serta unit beruniform dapat memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dengan pelbagai kaum. mengibarkan bendera kebangsaan pada setiap pagi hari persekolahan dan melaksanakan program Minggu Bahasa Melayu peringkat sekolah. Sikap ± sikap seperti ini adalah penting dalam usaha untuk membentuk integrasi nasional di kalangan pelajar yang berbilang kaum.Bagi matapelajaran Sejarah yang terkandung dalam KBSM dan matapelajaran Sivik dan Kewarganegaraan dalam KBSR. mendisiplinkan diri. serta menyedari akan kepentingan bersikap toleransi sebagai asas kehidupan dalam masyarakat yang berbilang kaum. memahami budaya kaum lain. lagu sekolah dan lagu patriotik secara bersama dalam perhimpunan sekolah. memupuk perasaan cinta dan bangga terhadap negara. Seterusnya. hormat menghormati dan juga bertanggungjawab. Peneguhan pembentukan sikap kenegaraan di bawah rancangan KBSR dan KBSM ini boleh dilaksanakan secara tidak langsung melalui aktiviti berkumpulan di mana murid ± murid akan dilatih mengamalkan sikap seperti bekerjasama. integrasi nasional dalam KBSR dan KBSM dapat dicapai melal ui ³Aktiviti Budaya Sekolah´. tidak dapat dinafikan aktiviti ± aktiviti budaya sekolah yang dijalankan ini dapat menyumbang ke arah pembentukan integ rasi nasional melalui pemupukan semangat patriotisme dan kenegaraan dalam kalangan para pelajar sekolah rendah mahu pun di sekolah menengah.

patriotik. cintakan ne gara serta menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan kesenian bangsa.Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Perjuangan kerajaan Malaysia bukan hanya sekadar itu mala h telah pun mewujudkan PIPP dan telah pun dibentangkan dalam RMK -9 yang lepas. mahupun peribadi. Kewujudan PIPP ini membuktikan akan keprihatinan kerajaan terhadap pendidikan rakyat dan kesungguhan negara bagi mencap ai hasrat dalam Wawasan 2020. teras PIPP juga adalah untuk memperkasakan sekolah kebangsaan (SK) supaya menjadi pilihan utama rakyat Malaysia dan menjadi batu asas kepada perpaduan rakyat Malaysia. Melalui PIPP juga telah diberitahu bahawa kerajaan akan membantu mereka yang tercicir dan mewajibkan semua rakyat Malaysia bersekolah seawal umur 7 tahun. Selain itu. 10 . PIPP amat penting dalam menjayakan misi nasional iaitu mewujudkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negar a serta memupuk µMinda Kelas Pertama¶ dan menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. bagi merealisasikan hasrat tersebut. PIPP mempunyai sebuah matlamat iaitu pendidikan berkualiti untuk semua. Kewujudan PIPP ini selaras dengan hasrat negara mencapai tahap negara maju dalam Wawasan 2020. PIPP sangat menitikberatkan pembangunan modal insan berkualiti dan terbilang dalam semua aspek samada akademik. bermoral dan bere tika tinggi. sukan. Maka. Kementerian Pelajaran Malaysia mewujudkan PIPP bagi membina negara bangsa yang bersifat glokal. Kerajaan negara ingin mewujudkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia serta melahirkan modal insan yang bukan sahaja hebat dalam bidang akademik tetapi bersifat progressif.

Berikut merupakan panduan mewujudkan sebuah sekolah kebangsaan perkasa . 11 . tidak kira di bandar mahupun luar bandar supaya menguasai kemahiran teknologi. Antara jurang -jurang yang perlu dirapatkan ialah : a) Jurang antara tahap pencapaian pelajar b) Jurangbandar dan luar bandar c) Jurang antara pelajar normal dan berkeperluan khas d) Jurang sosioekonomi e) Jurang digital Oleh sebab itu. terlatih dan berkualiti b) Penawaran dan pelaksanaan kurikulum berasaskan pelanggan c) Penawaran dan pelaksanaan kokurikulum yang berkesan d) Pencapaian sahsiah cemerlang e) Beraspirasi nasional f) Semua pelajar menguasai kemahiran 3M g) Iklim dan budaya sekolah sihat h) Sistem sokongan yang kuat dan mencukupi i) Pencapaian akademik cemerlang j) Menawarkan bahasa cina dan tamil k) Infrastruktur lengkap dan berkualiti PIPP juga diwujudkan bagi merapatkan jurang pendidikan antara semua pelajar dan memastikan setiap sekolah dan pelajar mempunyai keupayaan dan peluang yang sama untuk cemerlang. kerajaan yang begitu menyedari hal ini memberi penekanan yang mendalam kepada ICT dan mewujudkan satu subjek wajib dalam silibus KBSR dan menengah rendah bagi membolehkan semua pelajar. a) Pemimpin dan guru cekap. Memandangkan kita kini berada dalam dunia ICT. KPM telah meletakkan beberapa perancangan dan strategi bagi merapatkan jurang pendidikan.

Hal ini secara tidak langsung juga dapat mengeratkan hubungan antara kaum selain menghiburkan hati para pelajar. 12 .Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Bagi memantpakan lagi perpaduan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. pelajar kaum melayu dan pelajar kaum india akan berganding bahu menyediakan pelbagai juadah dan hiasan supaya pada hari sambutan itu nanti. terserlah kemeriahannya. Melalui perayaan ini. KPM telah memperkenalkan satu pelan RIMUP yang giat dilaksanakan di semua sekolah dengan tujuan untuk : a) Menggalakkan penyertaan guru dan murid untuk bekerjasama dalan apa -apa kegiatan b) Mewujudkan sikap kerjasama dan tolong -menolong c) Melahirkan persefahaman dan tolak ansur antara murid pelbagai kaum KPM mewajibkan program RIMUP ini dijalankan di semua sekolah m engikut cara tersendiri. ada diantara sekolah -sekolah yang meraikan DeepaRaya kerana pertembungan Hari Raya Aidilfitri dan Deepavali.

Perkataan budaya terhasil daripada dua patah perkataan iaitu ³budhi´ dan ³daya´. Maka gabungan kedua -dua perkataan terhasillah perkataan budaya yang membawa maksud tenaga fikiran. Setiap kaum di Malaysia mempunya budaya mereka tersendiri dan sesetengah budaya diterima oleh semua kaum yang ada di Malaysia. Perkataan ³budhi´ dipinjam dari perkataan sanskrit yang membawa maksud kecergasan fikiran dan akal. tenaga. Budaya diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya tetapi budaya ini telah diolah mengikut kesesuaian oleh generasi yang menurunkan. bertukar menjadi negara yang unik kerana berbilang adat budaya.PENDAHULUAN Kebudayaan merupakan suatu aspek yang penting kepada i ndividu mahupun masyarakat. Oleh sebab itu. Manakala perkataan ³daya´ bermaksud kekuatan kuasa. kebudayaan juga membezakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. 13 . usaha dan rohani. Budaya adalah sesuatu yang bersifat universal tetapi berbeza antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hal ini menambahkan lagi keharmonian Malaysia yang sememangnya dikenali seantero dunia. dan pengaruh. Malaysia yang suatu ketika dahulu hanya hidup dengan kebudayaan Melayu.

14 . Semua kebudayaan yang sesuai selagi tidak bertentangan dengan agama Islam dan tidak mendatangkan mudarat kepada rakyat diterapkan ke dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan ini. terdapat prinsip utama yang menjadi garis panduan oleh pihak kerajaan iaitu kebudayaan rakyat asal rantau ni menjadi teras utama. Kebudayaan kebangsaan juga mampu menyatupadukan masyarakat di bawah satu bumbung. Maka berdasarkan prinsip-prinsip berikut terhasilnya Dasar kebudayaan Kebangsaan yang mempunyai tiga objektif yang sangat bertepatan dengan keadaan negara ini. Rakyat asal rantau ini ialah kaum melayu maka oleh sebab itu. ialah kebudayaan kaum lain yang sesuai juga diterapkan. Hal ini kerana negara ini dikenali sebagai negara Islam maka hal ehwal agama Islam perlulah dijaga dan menjadi satu sensitiviti bagi rakyat Malaysia. Prinsip ketiga pula.OBJEKTIF DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Setiap negara yang baru membangun atau baru merdeka amatlah memerlukan pembangunan kebudayaan bagi menjamin keharmonian hidup masyarakatnya. Prinsip kedua ialah islam sebagai agama ras mi menjadi unsur utama pembentukan kebudayaan kebangsaan. Sebagai contoh perayaan yang disambut oleh kaum lain turut diraikan dan diberikan cuti sama seperti perayaan yang disambut orang Islam. Bagi membangunkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan ini. kebudayaan negara lebih kepada kemelayuan. Malaysia telahpun menyedari hal demikian dan mewujudk an dasar kebudayaan kebangsaan.

kita bukan hanya boleh meningatkan taraf keselesaan hidup. Kerajaan mahu memupuk perpaduan sesama rakyat dan kaum di bawah satu kebudayaan iaitu kebudayaan Malaysia. Seperti contoh. iaitu kebudayaan Melayu. Rakyat juga disatukan dengan penggunaan satu jenis bahasa iaitu Bahasa Melayu. Objektif kedua ialah. Jelas di sini menunjukkan keperibadian kebangsaan yang dimaksudkan ialah pengamalan budaya kebangsaan dalam pembentukan peribadi. Kebudayaan kebangsaan kita banyak memperlihatkan unsur kesopanan dan budi bahasa. keutamaan diberikan kepada kebudayaan yang wujud dari rantau ini sendiri. Jika setiap daripada kita mempunyai nilai kemanusiaan. Namun begitu. kaum Cina dan kaum India. Pembangunan sosio-ekonomi adalah untuk mengubah dan menaiktaraf kehidupan setiap rakyat supaya setara antara satu sama lain. Objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang ketiga ialah memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang seimbang dengan pembangunan sosio -ekonomi. bahasa bukanlah sesuatu yang amat penting tetapi adab dan sopan. 15 . bahasa asal rantau ini yang kini dinamakan Bahasa Malaysia. Hal ini juga selaras dengan hasrat negara untuk membangun modal insan berkualiti dari segenap segi. Semua rakyat negara ini bukan sahaja perlu tahu berbahasa Malaysia malah haruslah fasih supaya bahasa yang suatu ketika dahulu pernah menjadi bahasa lingua franca kembali mendapatkan takhtanya semula. sekiranya kita berbahasa Malaysia.Objektif pertama ialah mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Kebudayaan Malaysia yang terhasil daripada gabungan tiga kaum utama di Malay sia iaitu. Sungguhpun begitu. kaum Melayu. pasti orang akan tahu bahawa asal kita dari rantau ini. Kerajaan mahukan setiap rakyatnya untuk menghayati dan mempunyai nilai kemanusiaan dalam hidup masing -masing. tetapi juga memperkayakan ekonomi negara. Sudahpun termaktub di dalam rukun negara ke-lima kita yang terhasil ekoran daripada peristiwa 13 Mei 1969 iaitu kesopanan dan kesusilaan. memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuh dari kebudayaan kebangsaan. dalam pembentukan peribadi.

Terdapat segelintir rakyat yang cukup mem inati tradisi negara hanya yang menjadi masalah ialah tiada ruang dan keadaan ekonomi yang tidak mengizinkan. kenegaraan dan nasionali sme Malaysia. Strategi ini memerlukan bantuan dari semua pihak tanpa mengira usia. Kerajaan tidak boleh terlalu mementingkan sosioekonomi sehinggakan terlupa akan sosiobudaya yang akan banyak membantu dalam pembentukan modal insan juga memupuk nilai kemanusiaan dalam diri mereka. pemeliharaan dan pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usaha sama penyelidikan. Strategi ini sesuai dilaksanakan bagi seni warisan negara seperti tarian. pengembangan dan perhubungan budaya. mencanting batik. pendidikan. Pemulihan. 16 . Komunikasi perlu dipelbagai dalam menyebarkan ideologi Dasar Kebudayaan Kebangsaan ini. Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha -usaha membimbing dan melatih peminat. Komunikasi yang berkesan tidaklah hanya tertumpu kepada ceramah semata-mata kerana ceramah tidak mampu menarik minat pendengar jika tidak kena pada gayanya. maka beberapa strategi pelaksanaan dasar telah digubal supaya matlamat yang ingin dicapai tidak tersasar dan mampu dicapai tepat pada wakt unya. kaum. mendukung dan mengerak kebudayaan seluasluasnya sebagai jentera pembangunan yang berkesan. membuat wau dan sebagainya. pembangunan. agama mahupun pegangan politik. Usaha sama dari semua pihak ini dapat membantu negara mencapai objektif yang dihitamkan secepat mungkin . Memenuhi keperluan sosiobudaya adalah satu strategi yang penting.STRATEGI PELAKSANAAN DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Dalam memastikan Dasar Kebudayaan Kebangsaan mencapai objektif yang telah dibulatkan. Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan.

Kesenian dan Warisan. penglibatan pihak lain juga adalah penting dalam pelaksanaan dasar ini. Peranan pihak swasta dan pertubuhan -pertubuhan kebudayaan kian diperlukan di mana badan badan ini boleh memainkan peranan menjalankan usaha pembinaan dan kemajuan kebudayaan di peringkat organisasi masing -masing dan seterusnya membiayai penajaan program atau projek -projek kebudayaan. 17 . Mereka termasuklah Kementerian-kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan Pusat. Kerajaan seharusnya menubuhkan lebih lagi pusat -pusat kesenian supaya setiap individu berupaya mempelajari warisan kesenian negara yang indah ini dan dapat dipertahan hingga beberapa generasi lagi. pendidikan dan pengembangan kesenian dan perhubungan ke arah kemajuan kebudayaan kebangsaan. Kerajaan -kerajaan Negeri. khidmat nasihat bagi mengukuhkan pertubuhan -pertubuhan kebudayaan dan kerjasama dengan badan-badan antarabangsa. kesenian warisan negara kini kian pudar dan malap malah hanya tumbuh di negeri asal sahaja.Strategi akhir ialah meninggikan taraf dan mutu kesenian negara. Di samping Kementerian Kebudayaan. Antara lain Kementerian ini menguruskan penyelidikan. Seperti yang diketahui. Kerajaan -kerajaan Negeri dan badan -badan berkanun yang lain adalah sama penting dalam melaksanakan strategi dasar ini di dalam pengurusan harian dan pelaksanaan dasar -dasar semasa. pembangunan dan penggalakan. Peranan Kementerian Kebudayaan. Hal seperti ini boleh menjejaskan taraf kesenian negara. Peranan Kementerian atau Jabatan. Majlis Kebudayaan Negeri. Usaha-usaha itu dicapai melalui aktiviti -aktiviti pembangunan. persembahan seni oleh Kompleks Budaya Negara sebagai pengelola dan urus setia perhubungan kebudayaan antarabangsa. badan-badan berkanun dan pihak swasta serta pertubuhan -pertubuhan kebudayaan yang terdapat di Malaysia. Kesenian dan Warisan dalam pelaksanaan matlamat dan strategi dasar ini adalah penting.

taat setia kepada negara ini dan maju dalam segala bidang menurut acuan atau nilai -nilai yang dikongsi dan yang dapat dihayati bersama oleh penduduk berbilang bangsa dan budaya. Proses pensejagatan ini bukan sahaja merupakan fenomena ekonomi tetapi juga fenomena budaya. Usaha sesebuah negara untuk membina perpaduan bangsa berdasarkan kesatuan budaya kini dicabar oleh trend baru. menurut Barnett dan Cavanagh (1995). Beberapa sarjana melihat kuasa pensejagatan ini sebagai ancaman terhadap kelangsungan sesebuah negara-bangsa. 18 . Proses ini nampaknya sedang menggugat keperibadian budaya banyak negara -bangsa. yang penting kita tanyakan sekarang ialah. bermulanya the crisis of redefinition di kalangan banyak negara-bangsa di dunia kini. Soal nilai ini terpaksa pula ditinjau dalam konteks perkembangan dan pengaruh "budaya global" yang dibawa oleh teknologi maklumat dan ruang siber yang semakin menggugah masyarakat dunia. Konsep 'berbeza tetapi sama rata' atau µdistinct but equal¶ kini mula menarik perhatian banyak pihak untuk dimajukan sebagai falsafah pembinaan negara -bangsa. Tambahan pula. Negara-bangsa akan berpecah-pecah menjadi negara mikro berdasarkan bangsa atau etnik. Ini menyebabkan. proses liberalisasi yang dianjurkan oleh dunia Barat semakin melemahkan pengaruh peranan negara -bangsa sebagai tenaga pengintegrasi dalam masyarakat. nilai -nilai apakah yang seharusnya mendasari DKK itu sebagai "model" atau acuan untuk membina jati diri bangsa dan negara Malaysia yang "berteraskan budaya pribum i". Jadi. John Naisbitt (1995) bercakap tentang The Global Paradox iaitu ³semakin dunia menjadi global semakin manusia aka n bersifat sukuan atau tribal´.CABARAN BARU DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK) meru pakan usaha untuk menggunakan unsur-unsur budaya penduduk negara ini bagi membina suatu bangsa Malaysia yang bersatu-padu. terutama negara pelbagai etnik seperti Malaysia.

masalah yang kita hadapi dalam usaha untuk membina jati diri bangsa Malaysia berdasarkan Dasar Kebudayaan Kebangsaan ialah masalah kesukuan itu sendiri memandangkan Malaysia mempunyai pelbagai kaum. dengan rakyat Malaysia pelbagai kaum bebas mengamalkan adat. Antara salah satu cabaran yang akan menjadi matlamat Wawasan 2020 seperti yang diseru beliau ialah untuk mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur. speak Bahasa Malaysia and accept the Constitution' . masalah ini hanya dapat di selesaikan melalui tolak ansur dari semua segi antara golongan etnik di Malaysia. Tun Dr.Jadi. beliau mentakrifkan makna "bangsa Malaysia" dengan berkata bahawa 'Bangsa Malaysia means people who are able to identify themselves with the country. Bagi mantan Perdana Menteri.Mahathir Mohamad. kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara. 19 . Dalam dialog Perdana Menteri dengan Majlis Kerja Pelajar -Pelajar Malaysia United Kingdom di Kuala Lumpur pada 10 September 1995.

1) Reyakasi nilai adalah suatu teknik perbaikan yang menggunakan suatu pendekatan yang sistematik dan terorganisir untuk mencari fungsi terbaik dengan menyeimhangkan antara biaya dan performansi fungsi dari suatu sistem. Mempunyai daya objektifika si yang kuat supaya segala unsur positif kebudayaan kita yang berteraskan Islam dapat melepaskan orang Melayu daripada masalah split existence seperti yang dialami pada hari ini. pengaruh dan cabaran ideologi dan budaya konsumerisme yang berkembang selaras dengan proses liberalisai dan pensejagatan ekonomi negara. Mengemukakan alternatif yang lengkap dengan langkah yang bersifat 'mencegah kemungkinan' (preventive) dan 'menjangka kemungkinan' (anticipative) untuk menangani kesan perubahan. Strategi yang dicadangkan adalah sebagai berikut.html 20 . Sumber: http://sangpenyampai. supaya altern atif itu berupaya menyuburkan dinamika perubahan sehingga mampu mengembangkan bakat kemanusiaan untuk mencapai kesempurnaan pembinaan bangsa bertamadun tinggi. memantapkan etika dan akhlak. Memberi tumpuan yang kuat ke arah proses rekayasa nilai 1 bertujuan untuk memperteguh iman.Cadangan Mengatasi Cabaran Baru Dasar Kebudayaan Kebangsaan Berikut merupakan beberapa cadangan yang boleh diguna pakai bagi mengatasi masalah cabaran baru ini. Menggerakkan proses pemasyarakatan atau sosialisasi nilai dan etika yang selaras dengan tuntutan dan cabaran perubahan dan pembangunan agar bangsa Melayu dapat menghadapi desakan. Strategi budaya yang jelas dan konkrit perlu dibentuk segera untuk membolehkan unsur -unsur positif kebudayaan Melayu dan Islam ditampilkan sebagai teras dan diterapkan pada peringkat empiris kehidupan orang Melayu.com/2010/04/reyakasa-nilai-sebuah-definisi.blogspot.

watak dan etos bangsa Melayu kerana kekuatan inilah yang kini menjadi syarat mutlak untuk membolehkan sesuatu bangsa itu bersaing dan mempertahankan kebebasan atau autonominya dalam dunia sejagat yang semakin kompetitif. 21 .Menitikberatkan proses pemupukan budaya yang berteraskan sains dan teknologi. Peranan Islam sebagai teras nilai budaya Melayu dan budaya kebangsaan hendaklah dikaji juga dengan mengambil kira sejauh manakah nilai-nilai itu dapat dijadikan unsur teras yang bersifat " functional" dalam usaha untuk meletakkan sains dan teknologi sebagai teras kebudayaan Melayu. Strategi ini harus dapat membina kekuatan intelektual atau ilmu. Soal keserasian budaya Melayu dengan sains dan teknologi hendaklah dikaji dengan mendalam.

Mereka disalahertikan bahawa penggiat seni akan menyentuh hal-hal yang berkaitan perkauman dan bakal menimb ulkan masalah. Justeru itu. Namun begitu. Ahli politik mampu menyekat kebebasan penggiat seni berkarya kerana pada suatu masa ia dilihat boleh menjatuhkan reputasi dan kredibiliti seseorang. penggiat seni seharusnya dibenarkan bergerak secara bebas bagi memastikan semangat budaya tidak luput akibat halangan politik berkepentingan individu. 22 . Kebebasan berkarya para penggiat seni pada ketika ini banyak disekat dan dihalang oleh Dasar Kebudayaan Kebangsaan dimana ia menjadikan faktor agama dan sensitiviti budaya sesuatu kaum sebagai dinding yang memisahkan karya asli dengan karya yang direkacipta. Persembahan seni secara langsung akan mampu dikembangkan melalui pembabitan bebas penggiat seni.Isu dan Masalah Prospek Seni Budaya 1) Kebebasan Penggiat Seni dan Halangan Politik Penggiat seni merupakan orang yang bertanggungjawab memperjuangkan atau menyuarakan suara rakyat melalui persembahan persembahan seni. tujuan utama penggiat seni tidak lebih adalah untuk menyampaikan mesej melalui persembahan budaya yang dilihat mampu memberikan impak yang besar ke atas keharmonian rakyat. Mereka bukan sahaja berkarya. malah menjadi orang tengah untuk menyampaikan mesej keadaan rakyat kepada pemimpin.

kemajuan teknologi dan pembangunan negara yang pesat membawa perubahan terhadap pemikiran masyarakat terutamanya dikalangan golongan muda. namun kini ia dilakukan pada bila -bila masa sebagai satu persembahan. 23 . Malahan. Ia seterusnya mempengaruhi seni budaya dalam masyarakat kita. Pada masa kini.2) Seni dan Golongan Muda Seni budaya sering dikaitkan sebagai hiburan. Peredaran zaman yang berlaku menyebabkan cara hidup masyarakat mula berubah. Elemen-elemen baru dalam seni perlu dimasukkan supaya ia boleh dilihat lebih menarik. Tanggapan ini perlu dikikis dan diperbetulkan supaya asal -usul dan sejarah budaya negara tidak dilupakan. Minat golongan muda masa kini terhadap seni budaya mungkin berbeza daripada minat golongan muda zaman dahulu. Mereka beranggapan seni dan budaya tidak mempunyai kesan kepada hidup mereka. Asal -usul dan sejarah adalah perkara asas dalam proses pembentukan negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa. mereka menjadikan teknologi sebagai budaya hidup mereka. Kemudahan teknologi masa kini banyak mempengaruhi kefahaman dan tanggapan golongan muda terhadap seni dan budaya. Seni budaya perlu dilihat semula dan seharusnya berubah mengikut pereda ran zaman. Contohnya wayang kulit yang dahulunya dilakukan selepas musim menuai.

Hal sebegini telahpun berlaku dimana golongan muda telah berjaya mengubah seni budaya kepada seni yang lebih kontemporari dan masalah ini perlu diambil serius agar budaya asal masyarakat di Malaysia tidak musnah.3) Mewujudkan asas budaya Asas sesuatu budaya yang teguh amat perlu diterapkan pada semua penggiat seni yang terlibat supaya cabang seni tersebut dapat mereka kembangkan dan terokai tanpa melupakan asas budaya tersebut. Perkara ini amat penting kerana budaya sekarang telah diimplim entasi sebagai gaya hidup masyarakat dan ia seharusnya berkembang dan berubah mengikut perubahan zaman. 24 . Satu badan bebas hendaklah dibentuk bagi menyediakan asas seni yang perlu diikuti oleh semua penggiat seni dan institusi -institusi budaya agar ia boleh dijadikan sebagai garis panduan seni budaya Malaysia.

Ini bukan sahaja merupakan masalah ideolo gi yang berkait dengan soal nasionalisme. Setelah kira -kira 40 tahun ternyata bahawa segala kekhuatiran itu tidak munasaba h dan tidak beralasan. 25 . Mereka khuatir dasar itu boleh memusnahkan bahasa. Golongan elit berbahasa Inggeris pula khuatir bahawa pentadbiran negara dan sistem pendidikan kebangsaan yang dikendalikan dalam bahasa Melayu bagi menggantikan penggunaan bahasa Inggeris boleh memundurkan negara ini. budaya dan kepentingan pendidikan kaum -kaum bukan Melayu. Lihat kedudukan bahasa Inggeris dan bahasa -bahasa lain dalam sektor swasta berbanding dengan kedudukan bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara dalam sektor tersebut. Lihat juga kegunaan bahasa Inggeris yang semakin melu as di institusi pengajian tinggi swasta yang berjumlah lebih 280 buah banyaknya di dalam negeri ini. Untuk menyelesaikan masalah ini Malaysia memilih Bahasa Melayu untuk mengganti kan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi negara yang merdeka selepas tahun 1957 di samping mengangkat tarafnya menjadi bahasa kebangsaan yang diharap akan berfungsi sebagai bahasa komunikasi luas dalam masyarakat pelbagai kaum dan bahasa. Pelaksanaan Da sar Bahasa Pada mulanya dasar bahasa itu dicurigai oleh sesetengah golongan. yakni masalah fungsi bahasa itu sebagai alat pembangunan negara. perpaduan bangsa dan jati diri negara tetapi juga masalah pragmatisme.DASAR BAHASA DAN PERANANNYA DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL NEGARA Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berbilang bangsa dan bahasa seperti Malaysia ialah masalah menentukan bahasa apakah yang patut digunakan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi kerajaan atau negara. Bahasa-bahasa lain tidak termusnah kerana dasar bahasa itu membenarkan bahasa-bahasa lain digunakan dengan bebas dalam semua bidang kecuali untuk tujuan rasmi kerajaan. terutama dalam tahun 60-an. Rata-rata penduduk Malaysia menerima dasar bahasa yang ada sekarang.

Isu dan Masalah Dasar Bahasa Pemimpin-pemimpin negara dan juga golongan -golongan elit yang gemar berbahasa Inggeris telah memberikan peranan yang berbeza bagi kedua -dua bahasa ini. Pelajar-pelajar bukan Melayu sudah membuktikan bahawa dasar itu tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang pendidikan melalui Bahasa Melayu. tidak mustahil suatu hari nanti.Sistem pendidikan kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utamanya di semua institusi pendidikan tidak menjejaskan nasib pendidikan kaum-kaum bukan bumiputera. dimanakah duduk letaknya bahasa Malaysia yang termaktub dalam perlembagaan sebagai bahasa rasmi negara? 26 . Peranan yang berbeza ini sedikit sebanyak telah mengaburi kemegahan dan peranan bahasa Melayu kerana rakyat juga kerajaan kini lebih menumpukan kepada kemajuan. baik di peringkat SPM dan STPM mah upun di peringkat universiti. Acapkali ditegaskan bahawa bahasa Inggeris pe nting dalam mencapai kemajuan manakala bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa perpaduan dan bahasa rasmi negara. Penggunaan bahasa Inggeris yang dikatakan sebagai bahasa kemajuan ini telahpun melolosi minda semua individu negara sehinggakan mereka yang ingin menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi mementingkan institusi pengajian yang hebat penggunaan bahasa Inggerisnya. bahasa Melayu tidak akan diguna pakai lagi kerana bahasa Melayu tiada martabatnya dalam era kemajuan ini. peranan bahasa Malaysia sebagai bahasa perpaduan akan hapus dan tidak lagi diguna pakai dalam kehidupan seharian. jika mereka tidak menguasai bidang bahasa Inggeris ini ak an menyukarkan mereka untuk mendapat pekerjaan. jika keadaan seperti ini berlarutan. Maka pada ketika itu. Sungguhpun begitu. Tidak mustahil juga jika suatu hari nanti. Hal ini kerana.

Selain itu. Bahasa rojak yang kini kian merebak dalam kalangan masyarakat seolah-olah menjadi satu trend kerana dengan bebasnya digunakan dalam pendidikan dan begitu juga dalam mesyuarat kerajaan.Masalah "Budaya Bahasa" Sungguhpun bahasa Melayu telah diwartakan sebagai bahasa rasmi negara dan sebagai bahasa utama dalam sistem pendidikan negara. Sungguhpun begitu. Manakala mata pelajaran bahasa Melayu dianggap mata pelajaran remeh memandangkan bahasa ini diguna pakai di rumah dalam kehidupan seharian para pelajar terutama pelajar Melayu. Masalah ini bukan hanya terjadi dalam kalangan masyarakat malah juga di media massa yang sepatutnya menjadi antara media untuk menyebarkan wadah keagungan bahasa Melayu ini. Pengaruh bahasa Inggeris di negara ini juga kian meningkat dari hari ke hari memandangkan bahasa ini merupakan mata pelajaran wajib untuk dipelajari di sekolah-sekolah. Kewujudan mata pelajaran ini menarik minat para pelajar untuk lebih mendalami bahasa ini kerana tidak dipelajari di rumah. 27 . penggunaan bahasa ini di rumah hanyalah bahasa pasar. tetapi kesedaran setiap individu terhadap nilai dan peranan bahasa ini dalam kehidupan seharian mereka tidaklah seperti yang diharapkan sehinggakan kerajaan perlu melancarkan kempen ³Cintailah Bahasa Kebangsaan Kita´ beberapa tahun yang lepas. terdapat juga masalah pencemaran bahasa dan salah guna bahasa.

bahasa pendidikan. apakah akan ada negara lain yang menyanjungi bahasa Mal aysia ini? 28 . malah individ u dan institusi yang sepatutnya memartabatkan bahasa Malaysia juga tidak menitikberatkan penggunaan bahasa ini. Jika hal ini terjadi. Kesan psikologi. Hal ini kerana sekiranya bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar maka akan terjadi masalah di mana wujudnya bahasa rojak yang merosakkan bahasa Malaysia. Sememangnya bahasa Malaysia telahpun menjadi bahasa rasmi tetapi tiada penegasan yang diambil oleh pihak terlibat. Jika bukan Malaysia yang mengagungkan bahasa Malaysia. bahasa perpaduan dan k emajuan negara dan tidak jatuh ke takuk lama seperti zaman sebelum kemerdekaan dan juga bagi mengelakkan berlakunya krisis dasar bahasa yang boleh menyebabkan perpecahan dan menjejaskan perpaduan kaum di Malaysia. di manakah peri pentingnya bahasa Malaysia di negara Malaysia ini sendiri? Seterusnya dicadangkan agar pa ra pemimpin Melayu berhenti ber cakap di khalayak umum tentang pentingnya bahasa Inggeris untuk kemajuan negara ini . Sebaliknya mereka mesti mula menegaskan tentang pentingnya Bahasa Melayu sebagai alat pembangunan negara dalam konteks Wawasan 2020. Cadangan ini bukanlah ingin menghapuskan penggunaan bahasa Inggeris namun begitu tidak wajar jika bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar bagi sesetengah kursus di institut pengajian tinggi. politik dan budayanya terhadap kedudukan Bahasa Malaysia amat buruk. berikut merupakan beberapa cadangan. Cadangan kedua ialah a rahan atau seruan supaya bahasa Inggeris digunakan untuk mengajarkan kursus-kursus sains dan teknologi tertentu di universiti awam hendaklah ditarik balik.Cadangan Penambahbaikan Dasar Bahasa Bagi memastikan bahasa Melayu yang sudah mantap ini kekal tarafnya sebagai bahasa rasmi negara. Penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara hendaklah dilaksanakan dengan tegas dalam semua bidang.

tujuan belajar bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua mesti lah jelas.Selain itu. 29 . Kerajaan juga hendaklah memupuk penggunaan Bahasa Melayu di dalam sektor swasta. Peranan dan pentingnya bahasa kedua tidak boleh disamakan dengan peranan dan pentingnya bahasa p ertama sebagai alat pembangunan negara dan pembentuk jati diri bangsa.

Sekiranya setiap parti politik masih bersikap perkauman. Setiap usaha yang dilakukan perlulah berterusan sehingga berjaya kerana setiap kesusahan itu pasti ada kesenangannya. Selain itu. kesedaran dari semua pihak amatlah diperlukan supaya setiap dasar yang diwujudkan dapat dijayakan. parti-parti politik juga seharusnya tidak bersikap perkauman kerana kita menuju kearah satu bangsa yang memartabatkan satu budaya. manusia lebih tertumpu kepada media massa sebagai bahan pengantara. Jawatankuasa penduduk seharusnya menganjurkan aktiviti yang dapat membantu merapatkan ukhuwah sesama penduduk yang berlainan kaum. 30 . Semoga perpaduan antara kaum dapat dicapai seterusnya berjaya memartabatkan bangsa Malaysia dengan satu budaya yang sama. Peranan media massa tersangatlah penting memandangkan di zaman teknologi ini. Ahli-ahli masyarakat juga harus mempunyai kesedaran untuk terus berjuang merapatkan ukhuwah antara ahli tanpa mengira kaum.PENUTUP Tidak dinafikan bahawa pihak kerajaan telah bertungkus -lumus menyediakan pelbagai dasar bagi menyatupadukan kaum -kaum di Malaysia di bawah satu payung iaitu Bangsa Malaysia. Namun begitu. usaha dan seruan keraja an tidak akan menjadi kerana setiap orang lebih gemar mengikut seruan pegangan politik mereka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->