Borang Kaji Selidik Hubungkait Antatra Tahap Motivasi Dengan Pencapaian Pelajar UUM di KAYM

Assalamualaikum/Salam sejahtera,

 Soal selidik ini dibentuk untuk mendapatkan maklumbalas tentang tahap motivasi yang
mempengaruhi pencapaian pelajar khususnya pelajar UUM di KAYM.

 Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan ikhlas bagi membantu kumpulan
penyelidik untuk mengenalpasti tahap motivasi tersebut.  Segala maklumbalas yang diberikan akan diRAHSIAKAN.  Kerjasama anda melengkapkan soal selidik iniadalah amat dihargai.

Bahagian A: Latar Belakang Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan. 1. Jantina: [ [ 2. Umur: [ [ [ [ ] 26 keatas ] 23 - 25 ] 20- 22 ] 19 ke bawah ] LelakI ] Perempuan 4. Jenis Pengkhususan Kursus: [ [ ] BBA ] BIT

5. Berapakah nilai gred purata anda bagi semester yang lalu : [ [ [ [ ] > 3.7 ] 3.50 hingga 3.69 ] 3.00 hingga 3.49 ] 2.50 hingga 2.99 ] 2.00 hingga 2.49 ] < 1.99

3. Bangsa [ [ [ ] Melayu ] India ] Cina

[ [

1

adakah perlu untuk menjadi pembakar semangat dan minat pelajar belajar dengan cemerlang. keluarga. Pelajar perempuan lebih bermotivasi dalam pelajaran berbanding pelajar lelaki? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 7 8 9 10 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 2 Sangat setuju Tidak setuju Tidak pasti Sutuju . setujuSangat tidak No Perkara 1 1 Adakah tahap motivasi mempengaruhi pencapaian seseorang pelajar? Wujud perbezaan diantara pelajar dari segi akademik. Setuju? Pengaruh luaran seperti kawan-kawan. dimana pelajar perempuan lebih terampil pelajar lelaki. guru menjadi keutamaan berbanding faktor diri pelajar itu sendiri? Penghargaan seperti hadiah.[ ] Lain-Lain (sila nyatakan) ____________________________ BAHAGIAN B Bagi bahagian ini penilaian adalah mengikut skala berikut: Sangat Tidak Setuju [1] Tidak Setuju [2] Tidak Pasti [3] Setuju [4] Sangat Setuju [5] Sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan.

Berikan cadangan anda untuk menambahbaik dan menjadikan laman web ini lebih berkesan penggunaannya.my 3 .11 12 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 37.edu. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 38. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ~~~ TERIMA KASIH~~~ Sila emel jawapan soal selidik anda kepada: changlh@um. Adakah anda berpuas hati dengan penyampaian keseluruhan laman web ini? Nyatakan alasan anda.