ìlKö îCbuöh bCnOö mCn¶önOun¶ lCblh

bönxöK DrOtOn Körnö KChllön¶ön
ClCKtrOnnxö möKö bCnOö tCrîCbut öKön
bCrmuötön DOîltlf . BC¶ltuDun îCböllKnxö
bCnOö öKön bCrmuötön nC¶ötlf bllö
KClCblhön ClKCtrOn.
mCnurut (OulOmb. Ouö muötön
xön¶ OlOCKötKön öKön bCKCrìö ¶öxö
¶öxö tOlöK xön¶ bCîörnxö îCbönOln¶
OCn¶ön DCrKöllön KCOuö muötönnxö
Oön bCrbönOln¶ tCrböllK OCn¶ön
KuöOröt ìöröKnxö.
[Cn¶ön rumuî : F="

"

#

mCnurut (OulOmb. Ouö muötön
xön¶ OlOCKötKön öKön bCKCrìö ¶öxö
¶öxö tOlöK xön¶ bCîörnxö îCbönOln¶
OCn¶ön DCrKöllön KCOuö muötönnxö
Oön bCrbönOln¶ tCrböllK OCn¶ön
KuöOröt ìöröKnxö.
[Cn¶ön rumuî : F="

"

#

[Cn¶ön :
F = ¶öxö törlK/tOlöK (MI
Ò
1 .
Ò
2 =
muötön llîtrlK ((OulOmbI
R = ìöröK öntörö Ouö muötön (mI
K = 9. 1O
9
Mm
2
/ C
2
DCrîömöön lnllöh xön¶ KCmuOlön OlKCnöl
OCn¶ön huKum (OulOmb
[Cn¶ön :
F = ¶öxö törlK/tOlöK (MI
Ò
1 .
Ò
2 =
muötön llîtrlK ((OulOmbI
R = ìöröK öntörö Ouö muötön (mI
K = 9. 1O
9
Mm
2
/ C
2
DCrîömöön lnllöh xön¶ KCmuOlön OlKCnöl
OCn¶ön huKum (OulOmb
lKö öOö muötön O xön¶ bCröOö OlîCKltör
muötön löln Ò möKö muötön O öKön
mCröîöKön ¶öxö (OulOmb Oörl Ò . [öCröh
xön¶ möîlh mCröKön DCn¶Cröuh ¶öxö
(OulOmb lnl OlnömöKön mCOön llîtrlK.
lKö öOö muötön O xön¶ bCröOö OlîCKltör
muötön löln Ò möKö muötön O öKön
mCröîöKön ¶öxö (OulOmb Oörl Ò . [öCröh
xön¶ möîlh mCröKön DCn¶Cröuh ¶öxö
(OulOmb lnl OlnömöKön mCOön llîtrlK.
îCtlöD öOö mCOön ¶öxö möKö öKön mCllbötKön
uîöhö Oön CnCr¶l. U=L
p2
-L
p1
íöKö OlDCrOlCh rumuî CnCr¶l DOtCnîlöl
llîtrlK: Lp= k O
1
.O
2
/R
[Cn¶ön : [D=CnCr¶l DOtCnîlöl llîtrlK (ìOulCI
Ò
1

2
= muötön llîtrlK (COulOmbI
R=ìöröK Ouö muötön
[nCr¶l DOtCnîlöl mCruDöKön bCîörön îKölör
bCörtl tlOöK mCmlllKl öröh.
OlOCflnlîlKön îCbö¶öl bCîörnxö CnCr¶l
DOtCnîlöl xön¶ OlmlllKl muötön 1 COulOmb .
V=K Ò/R
OCn¶ön : V= DOtCnîlöl llîtrlK (vOltI
Ò= muötön llîtrlK ((I
R= ìöröK tltlK Oörl muötön (mI
uKum Göuîî
1. ubun¶ön FluKî llîtrlK Oön Kuöt
íCOön IlîtrlK
· ìumlöh ¶örlî·¶örlî mCOön llîtrlK xön¶
mCnCmbuî îCCörö tC¶öK tC¶öK luruî
DöOö îuötu blOön¶ OlnömöKön FluKî
llîtrlK ötöu Ħ
úƹ L Ŧ A aLau ú ƹ L A cos 0
[Cn¶ön [Cn¶ön ::
= = fluKî fluKî llîtrlK llîtrlK ( (uCbCr uCbCrI I
[= [= Kuöt Kuöt mCOön mCOön llîtrlK llîtrlK (M/(I (M/(I
A= A= luöî luöî blOön¶ blOön¶ xön¶ xön¶ tCrbötöî tCrbötöî hörlî hörlî· ·
¶örlî ¶örlî ¶öxö ¶öxö ( (mm
22
I I
ÛÛ ==îuOut îuOut öntörö öntörö [ [ OCn¶ön OCn¶ön nOrmöl nOrmöl
blOön¶ blOön¶
íCOön IlîtrlK
Kuöt mCOön llîtrlK OlCh bOlö KOnOuKtOr
öOölöh:
[l Oölöm bOlö : [=O
[l luör/DCrmuKöön : [=K Ò/ R
2
(OlDCrmuKöön r=RI
!öOö KCöOöön DCrtömö: OlOölöm bOlö tCrnxötö îömö
OCn¶ön Ol DCrmuKöön
KCöOöön KCOuö: Olluör bOlö
1) V= k Q/R
2) V= k Q/r
KCDln¶ îCìöìör bCrmuötön : O V = ½ m v
2
OCn¶ön : O= muötön x¶ bCr¶CröK/ OllCDöî (CI
V= bCOö DOtCnîlöl(vOltI
m= möîîö DörtlKCl (K¶I
v= KCCCDötön DörtlKCl îööt mCnumbuK
KCDln¶ (m/îI
KöDöîltOr
KöDöîltOr mCruDöKön KOmDOnCn llîtrlK xön¶
Olbuöt Oörl DCn¶Cmbön¶ön KCDln¶ îCìöìör.
1I !CnxlmDönön muötön Oön CnCr¶l
Ò=( V
[Cn¶ön : Ò=muötön xön¶ tCrîlmDön (CI
V= bCOö DOtCnîlöl KCDln¶·KCDln¶
(=KöDöîltöî KöDöîltOr (föröOI
Atöu U= ½ Ò V
öI Rön¶Kölön îCrl :
Ò
1

2

3

tOt
L=V
1
+V
2
+V
3
1/(
î
= 1/(
1
-1/(
2
-1/(
3
bI Rön¶Kölön DörölCl :
[=V
1
-V
2
-V
3
(
D
= (
1
-(
2
-(
3
Ò
tOt

1

2

3
OlCh OlCh ::
önlîhö önlîhö tönlöuötl tönlöuötl
KClöî KClöî : : ×ll ]!A + ×ll ]!A +

3 54891 09:5:3 80-. 2. 00-.. 203. 90780-:9 .3.3 -072:. 0.9.3 0097433.. 574943. -03/.91 -.3.9.3 30. 80-:.3 -072:. -03/. -03/.73.3 009743 .3/:3 0- -. ..3..

94. 2:.3 :.3/3 /03.3 -007.3 507. 2:./7.3//0.3 .9. .. ./:.3. 80-. /03.73.3 -07-. /..3/3 907-.33.3 0/:.3 .9.203:7:9 4:42.7.3-08. 03. .3 7:2:8 " "...9 .9.

# .

9.03.3 .7..

94. .7. " " 2:. /:.9.39.7.3 897 4:42#. 2:.9.3 2  2 .

3 3. ..302:/.2. 5078.3 ::2 4:42- . /03.3 /03..

3 6.9. 2:.9... .3 6..3 50307.7 2:.3 .9. 4:42-3 /3.8./.8 207.32.3"2. ..3-07.. /809.3 897 .: .3 207..2../.7 " . 4:42-/.3 20/.07.. 2:.3 .

.

./..9.3 20-..809.3 :8. 2. 20/. /. .3 0307 5 5 .. 8975" ".3 .5 .. /50740 7:2:8 0307 549038.

7 -0.# 03.7.79 9/.9.. .3 8. 202 .9. 2:.. 897 4:0 " " 2:.7.3 -08.3 307 549038.3 50307 549038.7.4:42#.3 897 . /:. 207:5.

 .3 80-.9. 0307 549038.3/2 2:.3 . -08.73.//0138..4:42- '".

3 2 .9.7 2:. 897 .7.9.49 "2:. 99 /.3 897 #.3 '549038.# /03.

78 20/.3 /3.3 :8 897 .9 0/.9.3 20302-:8 80...:88 :-:3.3 897 .::2 .3 :8 897 /. :7:8 5.:  ff n¾ .9: -/./. 8:.7.78 . 90. .3 :. 90.2.3897 :2.

03.3 .

9 :.9 20/.1:8 897 0-07 1:8 :.3 897 .

9. 2 Û 8:/:9 . :.78 . /03.3 -/.7.78 .8 :..9.3907-.39.78 .3 .3 3472.8 .8 .3907-. /03.8 -/.3 .

2 -4.0/.43/:947 .9 20/. /. :.7..3 897 40 -4./..3897 :.

.3 ".5072:.

3 7# . # /5072:..

//.2 -4.2./.!.3 0/:.... 0. '".3 0./:../.3 5079.3 / 5072:./.9.9073. 8. /03.7 -4.2.

# '".

3 6' 2.9.3 -0707..9.7 053 80..3 62:.7 -072:. /03.

9. 5. .3 5.05. 549038.790 8.0.9 203:2-: 053 2. '-0/.88..49 22.8 ./05.790 .

8 .

5.8947 .3 0307 "' 03.8947 1.3 .9.8947 207:5.8 .7 !0325.3 /-:.3907825..3 /.89.3 .3 "2:.9 /.9.3 2:.7. '-0/.3 053 80.5. 549038. 053 053 ..: "' .3 4254303 897 ./ 9.7 50302-.5.3.5..3.

#.3.3 807 """"949 ' ' ' ..

8.

 .

 .

3.7.#. .0 ' ' ' 5  "949""" .. .3 5.

8 ! .9 0..38.3.40 . 9.