BUKU PANDUAN PESTA PANTUN

PESTA PANTUN
. 1.0 PENDAHULUAN

Pantun merupakan puisi tradisi Melayu yang diwarisi zaman berzaman. Dalam usaha untuk mewarisi puisi tradisional ini dihayati oleh generasi muda, pihak Kementerian Pendidikan telah memperkenal pertandingan ini pada tahun 1989. Secara tidak langsung, para pelajar dapat menghayati dan berfikiran kritis dalam hal ini. 2.0 OBJEKTIF 2.1 2.2 2.3 Pelajar dapat menggunakan kemahiran berfikir dengan semaksimum mungkin Pelajar dapat mengaplikasi kemahiran berbahasa dalam menjawab pantun. Pelajar membina keyakinan diri dalam pertandingan

3.0 PENGELOLAAN Kementerian Pendidikan Malaysia dan JPN 4.0 JENIS PERTANDINGAN Kalah mati 5.0 PENYERTAAN/ PENDAFTARAN 5.1 Pendaftaran peserta- 5 orang 5.2 Bilangan guru - 2 guru pengiring 5.3 Pertandingan terbuka kepada semua murid TINGKATAN SATU hingga TINGKATAN LIMA sekolah bantuan kerajaan di Malaysia tidak termasuk MRSM. 5.4 Setiap sekolah hanya dibenarkan menghantar satu pasukan untuk pertandingan tersebut. 5.5 Sebuah sekolah hanya boleh diwakili oleh murid yang sedang belajar di sekolah tersebut. 6.0 PELAKSANAAN PERTANDINGAN. 6.1 Syarat-Syarat Pertandingan 6.1.1 Pantun yang dibenarkan hanyalah jenis empat kerat iaitu pantun empat baris yang mempunyai dua baris pembayang dan dua baris maksud. Rima hujung baris mestilah berpolakan “abab”.

6.1.2

Pesta pantun ini disertai oleh lima pemantun,tiga pemantun mengambil bahagian dan dua orang pemantun simpanan. Pertandingan ini dijalankan secara kalah mati. Pasukan yang memperoleh markah yang tertinggi dikira sebagai pemenang. Walau bagaimanapun ketua hakim berhak berbincang dalam kalangan hakim untuk menentukan pemenang berdasarkan sistem juri sekiranya terdapat pemberian markah antara hakim tidak seimbang.

6.1.3 6.1.4

6.1.5 Jika berlaku seri, pasukan yang mendapat markah isi terbanyak dikira sebagai pemenang. 6.1.6. Jika masih berlaku seri, markah bahagian bahasa diambil kira. 6.1.7 Masa menjual dan membeli pantun dikira berdasarkan arahan jurupantun. 6.1.8 Masa dikira mulai daripada pengerusi mengarahkan penjualan pantun ialah 15 saat untuk pusingan pertama. Manakala dalam pusingan kedua masa untuk mereka cipta dan menjual pantun bagi tema spontan ialah 60 saat. 6.1.9 .Masa untuk membeli pantun ialah 60 saat untuk ketiga-tiga pusingan. 6.1.10 Loceng akan dibunyikan selepas 15 saat masa untuk jualan bagi pusingan pertama dan ketiga. Setiap pemantun dibenarkan menjual tiga rangkap pantun dan membeli tiga rangkap pantun.
6.2 FORMAT PERTANDINGAN

6.2.1 Pertandingan Pusingan Pertama – Tema diberi awal

A

1

MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT

1

A

B

2

MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT

2

B

C

3

MENJUAL 15 SAAT

. e.(SPONTAN.2.3 Format Pusingan Kedua. kaum dan menyentuh peribadi individu. Tema pantun dalam pusingan ketiga ini mestilah tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif seperti agama.MEMBELI 60 SAAT 3 C MENJUAL 15 SAAT MEMBELI 60 SAAT 6.2.4 Format Pusingan Ketiga (SPONTAN. b. Dalam pusingan ketiga.TEMA DISEDIAKAN OLEH PENJUAL PANTUN) A 3 3 (MENJUAL. Pemantun tidak boleh menjual pantun yang berbentuk kuiz / teka . c.Tema diundi ) A 2 2 MENJUAL 60 SAAT A MEMBELI 60 SAAT B 3 3 MENJUAL 60 SAAT B MEMBELI 60 SAAT C 1 1 MENJUAL 60 SAAT 1 C MEMBELI 60 SAAT 6. Tema pantun disediakan oleh pemantun untuk dijual kepada pasukan lawan. fahaman politik. Pantun yang dijual mestilah mempunyai nilai murni dan bermesej positif.teki d.15 SAAT) A (MEMBELI 60 SAAT) B 1 1 (MENJUAL – 15 SAAT) B (MEMBELI – 60 SAAT) C 3 3 (MENJUAL – 15 SAAT) C (MEMBELI – 60 SAAT) Nota: TEMA PANTUN: a. penjual pantun hendaklah menyebut tema terlebih dahulu sebelum menjual pantunnya.

6. iv Ketepatan soalan/jawapan . iii. v. vi.  Pemantun dibenarkan bergerak dengan tertib dalam kawasan pasukannya semasa menyampaikan pantun dengan syarat tidak mengganggu pihak lawan. markah tidak akan diberikan.Jelas dan sesuai dengan tema (10/20) ISI . Jualan pantun yang merupakan pernyataan dan bukan berbentuk soalan. . Persembahan .3 PEMARKAHAN DAN PENGHAKIMAN    Isi Bahasa Persembahan . Jualan pantun yang terkeluar daripada tema tidak mendapat sebarang markah.3 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM PERTAMA (Menghakimi Isi .20 markah .2 orang hakim Bahagian Bahasa .jelas dan sesuai dengan tema Pantun yang dijual mestilah mempunyai satu soalan yang jelas Jika lebih daripada satu soalan.10 markah  Penghakiman dalam pertandingan ini dihakimi oleh lima orang hakim     Bahagian isi .2 orang hakim Bah.sebanyak 50 markah daripada jumlah markah keseluruhan perlu dipotong.JUMLAH MARKAH (10/20) i.Ketepatan soalan/belian/jawapan .20 markah . Sekiranya berlaku perbincangan.  Keputusan hakim adalah muktamad 6. Pantun yang berupa pelarian . ii. markah tidak akan diberikan. yakni yang tidak menjawab soalan tidak diberikan markah.1 orang hakim Pemantun tidak dibenarkan berbincang antara anggota kumpulan.

6 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM KETIGA Menghakimi Bahasa . Padat dan jitu ii.Pola Rima & Suku kata (10/ 20 ) 1. .  Pembayang maksud mestilah berkaitan dengan keindahan alam semesta atau unsur semula jadi atau kerenah manusia.6. Mempunyai nilai susila . Suku kata dalam baris  8 hingga 12 suku kata .2 markah 2.( 6 markah ) a) Terdapat tautan / kesinambungan dengan baris pertama dengan baris kedua.5 PANDUAN PEMARKAHAN UNTUK HAKIM KEDUA (Menghakimi isi. Pola Rima `abab’   Rima di hujung baris Rima di tengah .7 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM 4 : Menghakimi bahasa – pembayang dan maksud serta tautannya ( 10 / 20 ) Pembayang maksud.5 markah 6.Padat & jitu serta bernilai susila – 10/20 markah) ISI .5 markah Padat dan jitu bermaksud:  Pemilihan kosa kata yang indah  Tanpa kesalahan bahasa  Susunan kosa kata yang betul Mempunyai nilai susila:Pantun sarat dengan nilai-nilai murni dan dapat dijadikan panduan/pedoman dalam kehidupan seharian 6.5 markah .Jumlah Markah (10/20 ) Pantun yang dijual dan dibeli hendaklah:i.3 markah .

jelingan dan senyuman. intonasi. d) Sebutan baku dan jelas ( 2 markah ) . (10 markah) a) Gerak-geri yang seimbang dengan pantun  ( 3 markah ) ( Gerak-geri tangan. simile dan seumpamanya. Jika terdapat aksi yang berlebihan. tiada markah yang diberikan ).( 4 markah )  ( Ada hubungan antara baris pembayang dengan baris maksud ). personifikasi. Tautan pembayang dengan maksud. ( 2 markah ) c) Kelancaran ( Tiada kegagapan dan perulangan dalam pengucapan ). ( 3 markah ) b) Intonasi dan jeda   ( Jeda ialah nada / hentian sebutan bagi suku kata pada setiap baris ). jeda. Pembayang maksud tidak mengandungi maksud kiasan seperti metafora. kelancaran dan sebutan baku. Intonasi ialah nada bagi memisahkan maksud dengan pembayang maksud pantun. 6.  Pembayang maksud mestilah mempunyai cerita yang jelas dan berkaitan.8 PANDUAN PEMARKAHAN HAKIM 5 : Menghakimi persembahan – gerak fizikal.

2.BORANG PEMARKAHAN HAKIM PESTA PANTUN SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 NAMA HAKIM 1 2 3 4 5 …………………………………………………… (Nama hakim) NEGERI :____________________________________ Pusingan 1 1. 2 3 NAMA PEMANTUN: Jumlah Jumlah . 3.

HAKIM 1 2 3 4 5 JUMLAH PESERTA A PESERTA B PESERTA C JUMLAH KEPUTUSAN PERTANDINGAN PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 NEGERI:……………………………………………………………….. HAKIM PESERTA 1 PESERTA 2 PESERTA 3 1 2 4 4 5 JUMLAH JUMLAH .KEPUTUSAN PERTANDINGAN PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 NEGERI:………………………………………………………………….

sebaris atau dua baris penuh.sebaris atau dua baris penuh. sayang remaja wawasan tiada ibunda tercinta menghilang diri ? 1 2 Dua soalan dalam satu pantun Tolak markah isi Hakim 1 : tolak 10 markah Hakim 2 : tolak 10 markah Contoh: Ilmu dituai buahnya di mana? Pabila dituai murnikah hasilnya? 3 Lari tidak menepati tema Tolak 20 markah isi Hakim 1 dan hakim 2 4 Tidak baku Tolak 2 markah persembahan.tolak 5 markah ( Hakim 4 ) Ciplak dua baris – tolak 10 markah ( Hakim 4) Contoh: Buah cempedak di luar pagar Bunga melur cantik di taman cantik di rimba cantik di tanjung 9 Pantun tercemar / tidak bermoral Tolak 20 markah bahasa : Hakim 3 dan Hakim 4 Contoh: sayang puteri termenung di pangkin. .  Mengulang pantunnya sendiri atau pantun pasukannya. hakim 2 ( isi ) Hakim 3 dan Hakim 4 ( bahasa ) 7 Tergagap / tersekat-sekat Tolak 2 markah persembahan Hakim 5 : hakim persembahan sahaja Tergagap / tersekat sekali : 1 markah Tergagap / tersekat 2 kali & lebih : 2 markah 8 Pantun ciplak ( pantun jual atau pantun beli ) sama ada:  Pantun lama atau  Diambil daripada pihak lawan. Bersenda riang di pohon turi. ( Hakim 5 ) 5 Pantun jual berbentuk kuiz Tolak 20 markah isi Hakim 1 dan hakim 2 Contoh: Angin teknologi menghembus maju Pusat cyber dibina bila 6 Perbincangan sesama sendiri/ memberi nota semasa menjual dan menjawab Tolak 40 markah ( markah isi dan bahasa ) Hakim 1. gejala dadah kian menular.olah bertanya HURAIAN DAN MARKAH DITOLAK Tolak semua markah isi : Hakim 1 dan Hakim 2 ( 0 markah ) Contoh: Burung merbuk riang bersenda.PANDUAN UNTUK HAKIM BIL JENIS KESALAHAN Bukan pantun jual / pantun pernyataan Cuma intonasi dinaikkan pada baris keempat atau cara berpantun seolah .  Peribahasa Ciplak sebaris . mengapa renaja tampak keliru. budak kecil bermain di taman.

Memberi sifat manusia kepada benda – benda bukan manusia  Tampak rembulan tersenyum padaku  alam terbakar menangis hiba  hembusan sang bayu menyapa puteri Pembalikan susunan kata – kata  jiwa pak tua teguhnya masih  remaja kini ditegur jangan  ilmu dituai buahnya di mana?  kasih beralih dibelai bagaimana? Kiasan yang melampau dan berlebih – lebihan  gerak remaja memukau ummah  hilang duniaku sekelip mata  penjara rumah berabad sudah METAFORA SIMILE PERSONIFIKASI INVERSI . Nilaian kudus dirakam bagaimana. mengapa lemas di jagat raya? Perbandingan secara tidak langsung ( bagai. manfaat ilmu bersinar indah insan kreatif memimpin pertiwi 3.10 Pantun jawapan pelarian Tidak menjawab soalan yang diberi. umpama. macam. Budaya ilmu amalan mulia darjat insan kan kekal berzaman 2. Pemantun mesti memahami soalan dan mengambil sebahagian soalan yang dijual sebagai asas jawapan. Tolak 20 markah isi : Hakim 1 dan Hakim2 Contoh: jawapan disedia berasaskan tema 1. bak. laksana dll )  gigih pak tua bak semarak api  laksana helang di angkasa raya Contoh pantun Rangkaian satelit bak cendawan tumbuh. manfaat ilmu bersinar indah kukuhkan iman hadapi dugaan 11 Pihak lawan mesti membeli pantun berasaskan tema walaupun pantun jual gagal dilafazkan dalam tempoh yang ditetapkan. mengapa dibiar menikam diri? Unsur perorangan. Contoh pantun Andai masa bak mata pedang. Hakim 1( isi ) : memberi 5 markah Hakim 2 ( isi ): memberi 5 markah Hakim 3 ( bahasa ) : memberi markah per 10 Hakim 4 ( bahasa ) : memberi markah per 10 Hakim 5 ( persembahan ): markah per 10 RAGAM BAHASA DALAM PANTUN JENIS HURAIAN DAN CONTOH Perbandingan secara langsung  bahtera merdeka berlayar sudah  gedung ilmu  warga emas memimpin waktu Contoh maksud pantun Bunga ilmu mekar mewangi. bagaimana harumnya majukan bangsa? Contoh maksud pantun Lautan ilmu diharung sudah. seperti.

Orang di Eropah menanam anggur. epifora Contoh pantun Orang di Jawa menanam kapas. anafora.HIPERBOLA REPETISI  kasih ibu melaut saujana Contoh pantun ( tema : tanggungjawab remaja ) Gunung terbeban dipikul remaja kenapa bimbang dipikul gelombang? Pengulangan kata sebagai penegas. reponsi. Jangan tertawa pelepah di atas. melihat pelepah di bawah yang gugur. Perulangan huruf vocal Perulangan huruf konsonan ASONANSI ALITERASI .

kelapa berjajar luas terperi. Pemilihan kata di baris pembayang tidak tepat Nilai susila kurang menarik PEMILIHAN DIKSI – 3 NILAI SUSILA -3 Hakim 3 10 markah Menilai pola rima dan suku kata Menilai pola rima dan suku kata Juntai cendana sisian keledang. andai masa bak mata pedang. andai masa bak mata pedang. andai masa bak mata pedang. Hubungan baris 1 & 2 Juntai cendana sisian keledang Kelapa berjajar luas terperi ( 2 markah ) Ada cerita TIADA tautan Tiada kiasan juntai cendana sisian keledang – andai masa bak mata pedang kelapa berjajar luas terperi mengapa dibiar menikam diri ( 2 markah ) PEMBAYANG KURANG MENGGAMBARKAN MAKSUD Rima tengah : 2 Rima hujung : 3 Suku kata : 5 JUMLAH : 10 MARKAH Hakim 4 10 markah Pembayang maksud maksud serta tautannya dan b1 b3 b2 b4 4 markah Hakim 5 10 markah Gerak fizikal : 3 Intonasi :3 Kelancaran : 2 Sebutan baku: 2 Gerak fizikal : 3 Intonasi :3 Kelancaran : 2 Sebutan baku : 2 Berasaskan pemerhatian ketelitian hakim atau . mengapa dibiar menikam diri. mengapa dibiar menikam diri. kelapa berjajar luas terperi. HAKIM Hakim 1 10 markah Menilai soalan baris 3 dan 4 Menilai jawapan baris 3 dan 4 BIDANG TUGAS Menilai soalan baris 3 dan 4 Andai masa bak mata pedang Mengapa dibiar menikam diri MARKAH DINILAI Jelas dan Tepat 10 MARKAH Hakim 2 10 markah Pemilihan kata dan nilai susila juntai cendana sisian keledang.PROFESIONAL HAKIM PANTUN CONTOH PANTUN JUAL Juntai cendana sisian keledang. mengapa dibiar menikam diri. kelapa berjajar luas terperi.

Tika bertemu juga bermesra? Budaya ilmu digarap indah. sahutan muhibah mengapa dipinggir? ( Tema : Amalan kejiranan ) 9-10 SOALAN YANG JELAS 7-8 SOALAN YANG MASIH BAIK 5-6 SOALAN SEDERHANA 3-4 SOALAN LEMAH Hidup setaman tiada bersapa. 0 markah tidak berasaskan tema. Mengapa setaman tiada bersapa ?.HAKIM 1 MENILAI SOALAN BERASASKAN TEMA 10 MARKAH Fokus Hakim 1 ( hakim isi ): pantun soal  baris ketiga dan keempat.  peserta yang sama atau peserta dalam pasukan tidak mengulang / meniru soalan yang sama atau hampir sama ( peserta kurang kreatif ). Mengapakah sukan menjadi lesu.  Hakim dan peserta prihatin ‘bentuk dan aras soalan’ Contoh – contoh soalan pantun Redup nyaman di kala senja. Tercuitkah hati ingin berdamai? Hidup setaman tiada bersapa. undan di sawah terbang ke hilir. Tika bertemu mengapa membisu? ( tidak bersapa = membisu ) Hidup setaman tiada bersapa. Markah tidak lebih daripada 3 markah  peserta tidak meniru jawapan pasukan lawan  pantun yang dijual mesti berasaskan tema. Dijurang sengketa mengapa terjadi? ( tiada bersapa seolah – olah ada sengketa ) Hidup setaman tiada bersapa. Siapa ilmuan paling tersohor? 1-2 SOALAN SANGAT LEMAH 0 DUA SOALAN 0 SOALAN PERNYATAAN 0 PANTUN KUIZ . Bolehkah jiran usahakan damai? Soalan : menunjukkan sudah ada jawapan Hidup setaman tiada bersapa. Sahutan muhibah mengapa dipinggir ? Hidup setaman tiada bersapa. hidup setaman tidak bersapa.

Pantun jual ( Tema: amalan kejiranan ) Pantun beli ( Tema: amalan kejiranan ) 9-10 BAIK Jelas Tika susah pasti sendiri.  Hakim berhak memberikan markah 0 sekiranya jawapan nafi diberikan tanpa alasan (Contohnya. Barulah kenal budi sahabat. untuk dibuat hidangan kenduri.  Hakim berhak memberikan markah antara 3-4 markah sahaja sekiranya jawapan nafi diberikan dengan alasan ( Contohnya.  Peserta yang sama atau peserta dalam pasukan tidak mengulang / meniru jawapan yang sama ( peserta kurang kreatif ). bila susah mengapa sendiri? Berjaja meriah di pekan sari.HAKIM 1 MENILAI JAWAPAN BERASASKAN TEMA 10 MARKAH Fokus Hakim 1( Hakim Isi ): pantun soal  Menilai baris ketiga dan baris keempat. rakan ketawa tak sanggup berkorban. Boleh mengenal intan dan kaca. tika susah pasti sendiri. Sahabat sejati dicari masih. Markah diberi tidak lebih daripada 2 markah  Peserta menjawab soalan yang dijual sahaja.  Hakim dan peserta prihatin ‘bentuk dan aras soalan’  0 markah bagi peserta yang mengambil sepenuhnya jawapan peribahasa. Tika susah pasti sendiri. ( simbol / metafora / simile / yang jelas ) Tika susah pasti sendiri. tautan kasih hanya di jiwa. “takkan”).  Jawapan dalam bahagian maksud pantun beli / pantun jawapan boleh mengandungi kata / frasa yang terdapat dalam bahagian maksud (soalan) pantun jual. Jangan kecewa kuatkan semangat ATAU sedia Ketawa dan tangis seiring masa. Adat dunia begitu lumrahnya. ibu menangis duduk di rumah. 7-8 masih baik 5-6 sederhana Tidak dapat membuat perbandingan ( baru hendak mencari rakan ) Tika susah pasti sendiri.  0 markah tidak menjawab soalan atau 0 markah untuk jawapan pelarian. Contoh – contoh pantun jawapan Duduk di dapur membakar bahulu. serapah dibaca. Tika susah pasti sendiri. kawan ketawa ramai selalu. sirih dijual. 3-4 lemah 1-2 sangat lemah 0 ( PELARIAN )  Tidak menjawab soalan  Jawapan pelarian  Jawapan sudah berasaskan tema . “takkan” ). Usah dikenang rakan ketawa.

berjerih guru menyemai maklumat. berbuah ilmu serata buana. buahnya di mana. ATAU ilmu dituai. jawapan pengukuh Hakim 1 : boleh memberi 9 @ 10 markah Contoh jawapan pelarian: jawapan tuan bicaranya mudah. buahnya di mana? . di ranting tinggi tiadakan gayat. yakinkan diri kuatkan iman Pantun jual yang sama ilmu dituai. dibungkus rapi kain berwarna. Tema : kecemerlangan ilmu Pantun jual yang sama ilmu dituai.PANTUN JAWAPAN PELARIAN CONTOH – CONTOH PANTUN PENJELASAN JAWAPAN PANTUN serindit berkidung di pohon sena. buahnya di mana?  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  Hakim 1 (isi) memberi 0 markah  Hakim 2 (isi) memberi 0 markah Tema : kecemerlangan ilmu Contoh jawapan pelarian: budaya ilmu kian bercambah. sebaris soalan diambil dijadikan jawapan 2. buahnya di mana?  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  Hakim 1 (isi) memberi 0 markah  Hakim 2 (isi) memberi 0 markah Contoh jawapan pelarian: soalan tuan tidak kugundah. ada tempatnya berbuah ilmu. ilmu dituai. serata buana 1. ilmuan tersohor daulatkan nusa  pelarian yang jelas kerana tidak menjawab soalan  jawapan disediakan lebih awal berasaskan tema  Hakim 1 (isi) memberi 0 markah  Hakim 2 (isi) memberi 0 markah Tema : kecemerlangan ilmu Pantun ijual Akhlak remaja muramnya sudah mampukah remaja mengharung zaman Contoh jawapan Takkan remaja akhlaknya suram bimbingan agama tersemat di kalbu Dianggap tidak menjawab soalan Soalan bertanya mampu atau tidak Sirih gaharu dijaga cermat. kiranya kita ada pertemuan Pantun jual yang sama ilmu dituai. menjadi panduan sepanjang hayat.

tepat. ke hujung tanjung mengutip pegaga kalau nasib sudahlah malang. indah dan berfungsi.yang menggambarkan mood pantun 4 – 5 MARKAH jangan dihalau kerbau jalang.ulang  Peserta tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris pembayang atau baris maksud. CONTOH PEMBERIAN MARKAH CONTOH . PADAT & JITU 5 markah Kata / frasa yang digunakan tepat NILAI SUSILA 5 markah Mempunyai nilai. hakim berhak memberikan 2 markah sahaja bagi markah padat dan jitu.HAKIM 2 : 10 markah Pemilihan kata / Diksi dan Nilai Susila Padat dan jitu : 5 markah mempunyai nilai susila : 5 markah Fokus Hakim 2 ( hakim isi ):  Menilai pemilihan kata/frasa dan nilai susila pada keseluruhan baris. kalau nasib sudahlah malang duduk di anjung makanlah juga Kata / frasa yang berulang. walaupun jatuh bangunlah juga jangan dibaling kerbau jalang di pagi hari.  Sekiranya pemantun mengulang kata/frasa yang sama dengan ketara dan memperlihatkan pemantun ketandusan diksi. Kata tidak tepat 4 – 5 MARKAH Nilai estetika yang agak longgar 3 MARKAH Kata / frasa yang tidak tepat dengan mood pantun 3 MARKAH Tidak mempunyai nilai estetika 2 MARKAH Kata yang tidak tepat Kata/frasa yang dianggap tidak logik 2 MARKAH Tidak mempunyai nilai estetika Tiada kaitan antara baris – 1 MARKAH 1 MARKAH . walaupun jatuh masih berbangga jangan dibaling kerbau jalang. sudah jatuh ditimpa tangga. kalau nasib memang malang.  Pemilihan kata yang betul. kalau nasib sudahlah malang.  Pemilihan kata yang tidak berulang .CONTOH PANTUN jangan diusik kerbau jalang jika digesel rebah juga. jika ditanduk jatuhlah juga. dinginlah juga.

3 PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga melur indah di laman dipetik dara. di kala pagi Hakim 4: menilai seperti biasa ( hubungan baris 1 dan 2 ) PUSINGAN 2 Peserta 1 bunga melur di tepi perigi daunnya gugur sepah merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) PUSINGAN 3 Peserta 1 di tepi perigi merimbun melur tempat pipit bermain riang Hakim 4:memberi 2 markah ( markah padat dan jitu) CONTOH PEMANTUN DALAM KUMPULAN MENCIPLAK RAKAN SEPASUKAN DALAM MANA – MANA PUSINGAN PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga seroja indah di laman tempat puteri berhibur hati Hakim 4: menilai seperti biasa ( markah padat dan jitu ) PEMBAYANG PUSINGAN 2 Peserta 2 PUSINGAN 3 Peserta 3 bunga seroja indah di laman bunga seroja indah di laman daunnya gugur sepah tempat pipit bermain riang merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) .CONTOH PEMBERIAN MARKAH BAGI PANTUN PEMBAYANG CIPLAK CONTOH PEMANTUN YANG SAMA MENCIPLAK PEMBAYANG SENDIRI DI PUSINGAN 2 DAN KE.

rima tengah rima akhir suku kata : 2 markah : 1 markah : 5 markah Jumlah markah : 8 Bayu berlalu di teluk tenang. buih membusa di tepi – tepinya. Badan dan nyawa menanggungkan. Pandang di Jawa diranggungkan. Jangan kata terdorong – dorong. Rosakkah budi runtunan kemajuan. rima hujung 3 markah ) Rima tengah berasaskan sebutan / bunyi Rima hujung berasaskan suku kata. Musnahkah maruah kerana harta? Pulau di balik Pulau Gosong. Jasad menangis di pintu kubur. Laksana teruna putera di Johor. boleh binasa semua jadinya. Menerpa lembayung mengorak tingkah. rima tengah Ilmu baru setampuk pinang. : 2 markah : 3 markah : 5 markah Jumlah markah : 10 rima tengah rima akhir suku kata : 2 markah : 2 markah : 5 markah Jumlah markah : 9 rima tengah rima akhir suku kata : 1 markah : 2 markah : 5 markah Jumlah markah : 8 rima tengah rima akhir suku kata : 0 markah : 1 markah : 5 markah Jumlah markah : 6 . rima akhir Kenapa gunung hendak dilangkah? suku kata Burung kedidi hinggap di dahan. Bijak membilang ayam betina. Hendak kembali ke alam dunia. Suku kata : 5 markah ( 8 – 12 suku kata ) Lebih daripada 12 suku kata :3 markah sahaja Lebih daripada 14 suku kata: 1 markah sahaja Kurang daripada 8 suku kata : 1 markah sahaja Contoh – contoh pantun Pulau karang jauh berjajar. kalau kurang menaruh sabar. Turun ke tanahdi pinggir kota.HAKIM 3 : 10 markah POLA RIMA DAN SUKU KATA Rima tengah : 2 markah Rima hujung : 3 markah Suku kata : 5 markah ( 8 suku kata hingga 12 suku kata ) FOKUS HAKIM 3:        10 markah ( rima tengah 2 markah.

lang. nya. nya. ti.Contoh pemberian markah rima tengah dan rima akhir SKALA Markah Terbaik : 5 5 markah rima PANGKAL Bunyi Tidak diambil kira TENGAH Bunyi rang sa rang sa 2 markah AKHIR Bunyi lar. sah. mah. 3 markah Baik :3 3 markah rima Tidak diambil kira lu bung ru bung 1 markah lang. lar. Hakim 3 TIDAK MEMBERIKAN SEBARANG MARKAH UNTUK RIMA . 1 markah Suku kata : antara 8-12 suku kata : layak mendapat 5 markah Sekiranya. yang. pemantun mengungkapkan rima syair ( rima akhir). 2 markah Sederhana 2 2 markah rima Tidak diambil kira di mah gi lah 1 markah rang. li.

Pergi menebang si pohon sena. masih ada tautan dan tiada kiasan Pergi menebang si pohon sena. sayang petani pergi ke bendang. bayu menyapa di waktu petang.ada kiasan Amat lemah 1 markah Tiada cerita. Mentari pagi menyapa sena. ADA kiasan : 1 – 2 markah TIADA cerita. TIADA tautan . ADA kiasan : 1 markah 1. Hubungan baris 1 dan baris 2 ( ada cerita.’ Tiada tautan. si pohon sena di hujung kampung (mengulang frasa : si pohon sena) Lemah ( 2 markah) Ada cerita. tiada tautan. bayu berlalu membelai kalbu . bertautan dan tiada kiasan Sederhana (3 – 4 markah ) Ada cerita. MASIH ada tautan dan tiada kiasan : 3 – 4 markah Ada cerita. buat pangkin di rumpun rendang.HAKIM 4 : ( 10 markah ) PEMBAYANG MAKSUD ( 6 MARKAH ) KESESUAIAN DENGAN MAKSUD ( 4 MARKAH ) FOKUS HAKIM 4:          10 markah sahaja. bertautan dan tiada kiasan : 5 – 6 markah Ada cerita. bertautan dan tiada kiasan : 6 MARKAH Baik (5 – 6 markah) Ada cerita. tiada tautan . tiada kiasan : 2 markah Ada cerita< TIADA tautan. Pergi menebang si pohon sena. bertautan dan tiada kiasan) : 6 markah Hubungan pembayang maksud dan kaitannya dengan maksud : 4 markah Menilai keserasian antara pembayang dengan maksud : 3 markah Ada cerita. TIADA tautan. Ada kiasan Pergi menebang si pohon sena. HUBUNGAN BARIS 1 dan BARIS 2 ( ada cerita . 1. tiada kiasan Lemah (1 – 2 markah) Ada cerita. jangan lupa membawa parang 2 Pergi menebang si pohon sena.

di kala pagi Hakim 4: menilai seperti biasa ( hubungan baris 1 dan 2 ) PUSINGAN 2 Peserta 1 bunga melur di tepi perigi daunnya gugur sepah merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) PUSINGAN 3 Peserta 1 di tepi perigi merimbun melur tempat pipit bermain riang Hakim 4:memberi 2 markah ( markah padat dan jitu) CONTOH PEMANTUN DALAM KUMPULAN MENCIPLAK RAKAN SEPASUKAN DALAM MANA – MANA PUSINGAN PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga seroja indah di laman tempat puteri berhibur hati Hakim 4: menilai seperti biasa ( markah padat dan jitu ) PEMBAYANG PUSINGAN 2 Peserta 2 PUSINGAN 3 Peserta 3 bunga seroja indah di laman bunga seroja indah di laman daunnya gugur sepah tempat pipit bermain riang merata Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) Hakim 4 : memberi 2 markah ( markah padat dan jitu ) .3 PUSINGAN 1 Peserta 1 bunga melur indah di laman dipetik dara.CONTOH PEMBERIAN MARKAH BAGI PANTUN PEMBAYANG CIPLAK CONTOH PEMANTUN YANG SAMA MENCIPLAK PEMBAYANG SENDIRI DI PUSINGAN 2 DAN KE.

baris 3 ( berasa hiba ) tampak berwarna kelabu – baris 2 Akhlak memikat kalbu .Hubungan PEMBAYANG MAKSUD dan kaitannya dengan MAKSUD ( 4 MARKAH) Melati berserak tiada berguna.baris 4 1 lemah 1 lemah Pantun dapat dijadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan seharian Jangan diusik kerbau jalang.baris 4 kenyalang sayup riang – baris 1 ( berasa gembira ) hidup dirintang reba . kalau nasib memang malang. pasti terjebak dadah durjana.baris 4 terbilang melenggok seroja – baris 1 dijulang wawasan dipuja .baris 4 sayang puteri duduk termenung – baris 1 kalau ilmu penuh setanjung .baris 2 iman tiada di hati .baris 4 dihias serasi – baris 1 mengganti tradisi . tetapi tiada berguna patah galah dalam perahu menggambarkan keadaan yang tidak menguntungkan = cantik merah tiada berbau .baris 3 selepas puas tertidur lena . cantik merah tiada berbau contoh pantun Johor dan Melaka jalang menggambarkan malang rebah menggambarkan jatuh dinilai sangat beruntung. takwa dan iman tiada di hati.2. bunga hiasan tiada pengganti. hilir berderap mudik berderap. patah galah di dalam perahu.baris 2 kalah dek petua lama .baris 3 lelawang madah terakhir – baris 2 pawang di era mutakhir . kalau jatuh ditimpa tangga.baris 2 tercetuskah sudah . 4 baik *ada kaitan         3 masih baik *ada kaitan 2 sederhana kurang berkait             berserak tiada berguna – baris 1 terjebak dadah durjana – baris 3 hiasan tiada pengganti . Jika digesel rebah juga. sungguh laksana bunga dedap.baris 3 temu diruah redah .

INTONASI ( 3 markah ) KELANCARAN ( 2 markah ).HAKIM 5 : 10 MARKAH GERAK FIZIKAL ( 3 markah ). jeda yang sesuai setiap baris / sekata. SKALA GERAK – GERI 3 markah         BAIK 3 markah     SEDERHANA 2 markah     Menghayati pantun yang diucap Gerak geri tangan yang seimbang Jelingan dan senyuman yang sesuai dengan diksi.geri tangan yang dibuat – buat jelingan yang berlebihan / menghala setempat senyuman yang seakan – akan dibuat – buat INTONASI / JEDA 3 markah KELANCARAN 2 markah BAKU – 2 markah Jeda yang sesuai setiap baris/sekata Intonasi berasaskan ‘mood’ diksi pantun Berkeyakinan intonasi suara yang melandai / sama hentian jeda agak perlahan atau agak cepat ada yang tersekat – sekat. Gerak fizikal / bahasa tubuh : 3 markah Intonasi : 3 markah Kelancaran : 2 markah Sebutan baku : 2 markah Menghayati pantun yang diucap dan gerak geri tangan yang seimbang lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan ‘mood’ diksi dalam pantun Berkeyakinan / kelihatan tenang. Tidak yakin Tidak bijak mengawal intonasi Hentian jeda yang tidak kena pada tempatnya Tersekat – sekat dan tergagap – gagap. Berkeyakinan gerak. BAKU ( 2 markah ) FOKUS HAKIM 5:         10 markah sahaja. Suara: antara dengar dengan tidak. Kurang yakin   . LEMAH 1 markah   Gerak – geri tangan  berlebihan / kelihatan kaku.  Tampak agak tertekan.

Menilai baris ketiga dan keempat. Pemantun MESTI fokus pantun yang dijual dan menjawab soalan yang dijual sahaja. 0 markah tidak menjawab soalan atau 0 markah untuk jawapan pelarian. Pantun jawapan berbentuk nafi dengan alasan : 3 – 4 markah Pantunjawapan berbentuk nafi tanpa alasan : 0 markah . 0 markah bagi peserta yang mengambil sepenuhnya jawapan peribahasa.BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM PERTAMA – ISI : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR LWN SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI JUAL BELI JUAL BELI JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 1:          10 MARKAH sahaja. Pemantun prihatin ‘bentuk dan aras soalan’. Pemantun yang sama atau pemantun dalam pasukan atau pasukan lawan tidak mengulang / meniru jawapan yang sama (peserta kurang kreatif) Markah diberi tidak lebih daripada 2 markah.

hakim berhak memberikan 2 markah sahaja bagi markah padat dan jitu. nilai susila : 5 markah ) Menilai pemilihan kata/frasa serta nilai susila pada keseluruhan baris Pemantun tidak mengulang perkataan yang sama dalam baris pembayang atau baris maksud.BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KEDUA – ISI : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR LWN SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 2:     10 MARKAH ( padat dan jitu : 5 markah. Sekiranya pemantun mengulang kata/frasa yang sama dengan ketara dan memperlihatkan pemantun ketandusan diksi. .

rima hujung 3 markah ) Rima tengah berasaskan sebutan / bunyi Rima hujung berasaskan suku kata. Suku kata : 5 markah ( 8 – 12 suku kata ) Lebih daripada 12 suku kata :3 markah suku kata sahaja.BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KETIGA – BAHASA : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR VS SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 3:        10 markah ( rima tengah 2 markah. Lebih daripada 14 suku kata: 1 markah sahaja Kurang daripada 8 suku kata : 1 markah sahaja .

BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KEEMPAT – KEINDAHAN BAHASA : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR VS SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 4:          10 markah sahaja. TIADA tautan. ADA kiasan : 1 markah . ADA kiasan : 1 – 2 markah TIADA cerita. bertautan dan tiada kiasan) : 6 markah Hubungan pembayang maksud dan kaitannya dengan maksud : 4 markah Menilai keserasian antara pembayang dengan maksud : 3 markah Ada cerita. bertautan dan tiada kiasan : 5 – 6 markah Ada cerita. tiada kiasan : 2 markah Ada cerita< TIADA tautan. Hubungan baris 1 dan baris 2 ( ada cerita. MASIH ada tautan dan tiada kiasan : 3 – 4 markah Ada cerita. TIADA tautan .

BORANG PENGHAKIMAN ( HAKIM KELIMA – PERSEMBAHAN : 10 MARKAH ) PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 TARIKH : __________________ TEMPAT : ________________________ : ______________ Pemantun 3 SEKOLAH : ______________________________ NEGERI TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun 1 Pemantun 2 JUAL BELI 1 13 25 4 16 28 JUAL BELI 5 17 29 8 20 32 JUAL BELI 9 21 33 12 24 36 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR LWN SEKOLAH : ______________________________ NEGERI : ______________ Pemantun C TEMA SESI MENILAI PEMANTUN Pemantun A Pemantun B JUAL BELI 3 23 31 2 22 30 JUAL BELI 7 15 35 6 14 34 JUAL BELI 11 19 27 10 18 26 JUMLAH P1: P2: P3: JUMLAH BESAR Nama hakim : ______________________________________________ Tandatangan : ____________________ FOKUS HAKIM 5:         10 markah sahaja. . jeda yang sesuai setiap baris / sekata. Gerak fizikal / bahasa tubuh : 3 markah Intonasi : 3 markah Kelancaran : 2 markah Sebutan baku : 2 markah Menghayati pantun yang diucap dan gerak geri tangan yang seimbang lntonasi serta jelingan dan senyuman berasaskan ‘mood’ diksi dalam pantun Berkeyakinan / kelihatan tenang.

14. 22. 26. 37. 50. 20. 9. 13. 23. 40. 39. 42. 35.CADANGAN TEMA PESTA PANTUN PERINGKAT KEBANGSAAN 1. 4. 16. Kebersihan makanan Memperkasa Wawasan Remaja Manfaat ICT Majlis Harga Rukunegara Amalan Budi Bahasa Sekolahku Duniaku Pelajar Bestari Negara Lestari Modal Insan Masyarakat Hadhari Malaysiaku Gemilang Faedah Kokurikulum Malaysiaku Indah Memperkasa Bahasa Pendidikan Percuma Kepentingan IT Manfaat Litar Tertutup Sayangi Keluarga Cintai Alam Sekitar Semangat Kejiranan Semangat Perpaduan Budaya Membaca Gaya Hidup Sihat Pendidikan Cemerlang Kepimpinan Melalui Teladan Akhlak Mulia Ibu Mithali Keselamatan Jalan Raya Malaysia Cergas Permainan Tradisional Pakaian Tradisional Batik Malaysia Makanan Tradisional Sayangi Warga Emas Industri Tani Perubatan Tradisional Jati Diri Pemimpin Mithali Belia Jaya Kebersihan Diri Alam Sekitar Bekerja Lima Hari Sekolah Satu Sesi Makanan Seimbang Dunia Tanpa Sempadan Pemikiran Kritis Kecemerlangan Sukan Negara Di Mana Bumi Dipijak. 48. 6. 12. Di situ Langit Dijunjung Bahasa Jiwa Bangsa Budaya Keusahawanan . 5. 28. 11. 19. 36. 31. 2. 25. 49. 45. 18. 30. 17. 24. 47. 27. 46. 10. 7. 33. 41. 21. 15. 43. 29. 32. 38. 44. 8. 34. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful