P. 1
TEORI GESTALT

TEORI GESTALT

|Views: 520|Likes:
Published by Qzha Opii Tasyriani

More info:

Published by: Qzha Opii Tasyriani on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

TEORI GESTALT Bahagian ini akan memperkenalkan kepada anda secara ringkas mengenai salah satu pendekatan teori

dalam amalan kaunseling iaitu teori GESTALT . Di akhir bab diharapkan anda akan dapat : 1. mempelajari mengenai sejarah dan latarbelakang , serta konsep utama teori GESTALT 2. memahami pandangan terapi GESTALT terhadap manusia dan tingkahlaku yang bermasalah 3. mengetahui tentang prinsip asas, matlamat, teknik dan proses kaunseling serta peranan kaunselor dan klien menurut terapi GESTALT dalam amalan kaunseling. PENGENALAN KEPADA TEORI GESTALT

Frederick Perls (1893-1970) pelapor kepada teori gestalt Awalnya berkefahaman kewujudan atau “existentialism” Tokoh-tokoh yang banyak menyumbang kepada perkembangan terapi Gestalt

antaranya WERTHEIMER, KOFFKA DAN KOHLER.  Gestalt pada asasnya merujuk kepada satu pola, bentuk atau konfigurasi yang diteliti atau diamati oleh seseorang secara keseluruhan  Istilah Gestalt itu sendiri dalam bahasa Jerman yang membawa takrif sebagai manusia, objek, benda atau suatu keseluruhannya.  Oleh kerana itu, keseluruhan sesuatu bentuk, objek atau konfigurasi itu akan dikatakan atau diandaikan mengandungi melebihi jumlah bahagianbahagian yang menjadikannya.  Gambaran (persepsi) terdiri daripada suatu bentuk atau konfigurasi yang menonjol dan yang menjadi tumpuan perhatian di atas suatu latar atau layaran.  Teori ini memberi penekanan kepada makna individu itu sendiri dan bagaimana individu itu melakukan pengamatan dan persepsi serta kemahiran dan pengetahuan mereka terhadap pengalaman sendiri.  Menurut Gestalt seseorang individu itu akan menggalami masalah sekiranya ia masih belum berjaya melengkapkan persepsinya atau gagal mempunyai kesedaran yang kurang untuk membolehkannya mengalami atau merasai sesuatu pengalaman. Manusia bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, mereka tidak menumpukan kepada isu “kenapa” atau “mengapa” tetapi lebih memberi penekanan kepada isu atau persoalan “bagaimana “ atau proses.  Pandangan umum yang dibincangkan di atas jelas memberi gambaran

bahawa pendekatan terapi gestalt ini berbeza dengan teori psikoanalisis. Pendekatan gestalt secara terang menolok pandangan psikoanalisis yang mengatakan bahawa tingkah laku dan personality manusia adalah ditentukan (deterministik) dan dikawal oleh faktor-faktor dalaman dan luaran> PANDANGAN TEORI GESTALT TERHADAP MANUSIA  Isu kemanusiaan secara total dan menyeluruh  Individu dilihat sebagai unsure yang bersepadu yang mempunyai fikiran, perasaan dan tingkah laku  Teori gestalt itu berpendapat bahawa : 1. asasnya bertanggungjawab, kebolehan, bakat dan keupayaan utk mengurus

maka bantal atau katil akan menjadi tumpuan (figure) atau bentuk utama. jauh lebih banyak daripada apa yang disangkakan mereka sendiri. Kaunseling gestalt tidak memberatkan kepada sebarang teknik khusus atau aktiviti. tetapi oleh kerena terhalang oleh sekatan-sekatan dalam hidupnya.diri 2. c. “ego” merujuk kepada sistem tindakbalas organisma terhadap persekitaranya. pendekatan ini percaya bahawa manusia sentiasa berinteraksi dengan persekitarannya 7. tetapi amat mementingkan sesuatu proses di dalam perhubungan menolong. Seterusnya individu akan mencari atau mendekati bantal atau tilam walaupun sehingga perlu menggunakan kekerasan atau rela cedera kerananya. segala cadangan jangan berbentuk Arahan atau perintah kepada individu itu. Contohnya : Jika organisma atau individu itu dalam keadaan mengantuk. b. Perls terut berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai banyak potensi . Untuk mengelakkan kesan negatif atau sebarang akibat yang tidak diingini. Teori ini juga membuat individu akan lebih berdikari. TEKNIK-TEKNIK DALAM PENDEKATAN GESTALT Teknik merupakan hanya sebahagian daripada aktiviti kecil dalam teori gestalt. manusia itu adalah satu organisma yang bersepadu terdiri daripada fizikal. Memberi perhatian kepada pola-pola bahasa klien dan struktur ayat yang digunakan. iaitu samada seseorang itu merapatkan dirinya atau menjauhkan dirinya dari persekitarannya tersebut. Baginya. ia tidak berjaya hidup dengan sempurna. Membantu individu agar dapat merasai dan menyedari segala perasaan dan pengalaman mereka masing-masing e. d. klien sebaiknya diterangkan terlebih dahulu apa yang akan be rlaku di dalam terapi gestalt ini> Di antara perkara-perkara yang harus dilakukan termasuklah : a. mental dan spiritual yang bersatu 3. . Membantu individu agar lebih mengenali diri sendiri dengan mendalam tanpa perlu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitaranya. setiap manusia menurut gestalt mempunyai reality mereka tersendiri 6. b. dan menyedarkan mereka bahawa mereka memang membuat berbagai. MATLAMAT TEORI GESTALT a. teori ini juga menekankan kepada persoalan “ego” . Klien itu sendiri harus meneliti dan menilai cadangan kaunselor tadi seterusnya bebas membuat keputusan samada menerima atau menolak.bagai perkara. tidak akan bergantung kepada orang lain. dalam diri manusia terdapat suatu kecenderungan untuk mencapai perimbangan atau homeostasis 4. manusia mempunyai naluri seks dan naluri lapar bagi meneruskan zuriat 5. memberi kesedaran kepada individu bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. Biasa gestalt memberi tumpuan kepada aspek yang bercorak eksperimen atau cubaan-cubaan oleh klien itu sendiri.

c. e. matlamat yang ingin dicapai oleh pendekatan ini adalah ke arah seseorang individu itu menerima tanggungjawab ke atas dirinya sendiri .F. PENGENALAN TEORI PERLAKUAN  Teori perlakuan berasaskan pendekatan tindakan yang mekanikal. manakala teori perlakuan pelaziman operan diasaskan oleh B.  Gerak balas ini pula bergantung pada satu cara rangsangan yang boleh mempengaruhi tingkah laku manusia.  Oleh yang demikian. mengekal perasaan 9. “Making the Round” 3. Permainan projeksi 6. d.B. dan lain-lain KESIMPULAN  pendekatan gestalt merupakan antara teori yang menekankan kepada kesedaran individu kepada prinsip di sini dan sekarang. - Teori ini juga mempunyai pengaruh dalam aspek sosiolisasi dengan .  Ia memberi perhatian khusus kepada jenis-jenis tingkah laku yang tersekat perkembangnnya dan bagaimana tingkah laku ini menjadi sedemikian sehingga organisma tidak boleh berfungsi dengan berkesan pada masa sekarang. mentafsir mimpi. hidup untuk masa sekarang dan mengalami hidup secara bebas dan merdeka serta arah jelas dengan sepenuhnya terutama sekali dari segi perasaan. Teknik Simetrikal 7.Skinner dan J. pengetahuan dan kemahiran mengenai semua teknik-teknik teori gestalt.Watson. Antara teknik. maka beliau mempunyai pilhan untuk meneruskan sebarang aktiviti atau menghentikannya pada bila-bila masa sahaja. permainan raptai 8.  Sebagai satu pendekatan yang mekanistik dan kuantitatif. Jika klien membuat keputusan menolak. Sebaiknya kaunselor mempunyai pengalaman. Ivan Pavlov dan Joseph Wolpe mengemukakan teori perlakuan pelaziman klasik. kaunselor sebaiknya meninjau dan meneroka sebab dan punca kenapa klien berkeputusan untuk menolak. Lafaz Ikrar 4. aktiviti atau treatment yang sering diamalkan oleh kaunselor berpendekatan gestalt ialah seperti berikut : 1. Satu rahsia 5. - Antara pengasas teori ini . teori ini menggunakan kaedah yang melibatkan pengukuran dan penilaian yang sangat objektif dalam penyelenggaraan proses kaunseling. Aktiviti berdialog 2.  Tingkahlaku manusia dilihat sebagai objek yang mempunyai gerak balas yang tertentu. Jika klien menerima .

dipelopori oleh SKINNER - Teori-Teori Visual by Kiani Azalea dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur. fungsi dan/atau nilai-nlai yang terkandung didalam karya arsitektur.teori pembelajaran social yang dikemukakan oleh Bandura. sedang pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep. Era baru ini meletakkan teori perlakuan pada satu kontinum yang lebih mencabar dan berkesan. Eksistensi semiotika . Tahun 60an-70-an pendekatan yang menggabungkan penarapan tingkahlaku dengan pemikiran daya kognitif. Penghujung kontinum pendekatan akan menumpukan ke arah analisis penerapan tingkah laku.

“Signifier dan signified merupakan kesatuan. seperti dua sisi dari sehelai kertas. Gambar 1. dan bertemu atas dasar hubungan pengkodean”. Tanpa kode. atau “konotatif” (bila tampak kode lain dalam pernyataan yang sama). biasa disebut dengan signifikasi. namun Eco ingin memperkenalkan pemahaman tentang suatu kode-s yang lebih bersifat dinamis . tanda-tanda suara atau grafis tidak memiliki arti apapun. 2006). Menurut Littlejohn.” (Sobur. 2006). Hampir serupa dengan Peirce yang mengistilahkan interpretant untuk signified dan object untuk signifier. Menurut Saussure. tak dapat dipisahkan. Eco menggunakan “kodes” untuk menunjukkan kode yang dipakai sesuai struktur bahasa. disebut signifier atau penanda. melainkan suatu tempat Komunikasi Visual| 6 Teori-Teori Visual by Kiani Azalea pertemuan bagi unsur-unsur independen (yang berasal dari dua sistem berbeda dari dua tingkat yang berbeda yakni ungkapan dan isi. disebut signified.5 Dalam berkomunikasi. Penggunaan istilah ini hampir serupa dengan karya Saussure. Eco menganggap tugas ahli semiotika bagaikan menjelajahi hutan. Umberto Eco Stephen W. tanda terdiri dari: Bunyi-bunyian dan gambar. teori Eco penting karena ia mengintegrasikan teori-teori semiotika sebelumnya dan membawa semiotika secara lebih mendalam (Sobur. Eco kemudian mengubah konsep tanda menjadi konsep fungsi tanda. Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi tertentu. dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar. menurut Saussure.Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi. Begitulah. Contoh: ketika orang menyebut kata “anjing” (signifier) dengan nada mengumpat maka hal tersebut merupakan tanda kesialan (signified). Eco menyimbulkan bahwa “satu tanda bukanlah entitas semiotik yang dapat ditawar. dan ingin memusatkan perhatian pada modifikasi sistem tanda. Kesepakatan sosial diperlukan untuk dapat memaknai tanda tersebut. dan dalam pengertian yang paling radikal tidak berfungsi secara linguistik. bedanya Saussure memaknai “objek” sebagai referent dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. Objek bagi Saussure disebut “referent”. 4. Littlejohn (1996) menyebut Umberto Eco sebagai ahli semiotikan yang menghasilkan salah satu teori mengenai tanda yang paling komprehensif dan kontemporer. Kode-s bisa bersifat “denotatif” (bila suatu pernyataan bisa dipahami secara harfiah).

Roland Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya. dan pasti. Komunikasi Visual| 7 . Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada realitas. di samping itu sangat terkait dengan teori linguistik masa kini. mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal). 5. menghasilkan makna eksplisit. langsung. yaitu tingkat denotasi dan konotasi.2006). Gagasan Barthes ini dikenal dengan “order of signification”. tidak langsung. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit.daripada yang ditemukan dalam teori Saussure. Saussure tertarik pada cara kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan makna. Di sinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah signifier-signified yang diusung Saussure. tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya. interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya. dalam teorinya tersebut Barthes mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan pertandaan. dan tidak pasti (Yusita Kusumarini. Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Roland Barthes Teori ini dikemukakan oleh Roland Barthes (1915-1980).

.

sehingga pohon beringin yang keramat bukan lagi menjadi sebuah konotasi tapi berubah menjadi denotasi pada pemaknaan tingkat kedua. tidak hanya secara intelektual.6 Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat. 4. “Mitos” menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan. Sesuatu dipersepsi sebagai pendek . Dewey ada 5 upaya pemecahannya yakni: 1. bukan ibarat suatu bejana yang diisi. tetapi juga secara fisik. 7. ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi makna denotasi. Teori medan ini mengibaratkan pengalaman manusia sebagai lagu atau melodi yang lebih daripada kumpulan not. Kelompok pemikiran ini sependapat pada suatu hal yakni suatu prinsip dasar bahwa pengalaman manusia memiliki kekayaan medan yang memuat fenomena keseluruhan lebih dari pada ba gian. Misalnya: Pohon beringin yang rindang dan lebat menimbulkan konotasi “keramat” karena dianggap sebagai hunian para makhluk halus.Teori-Teori Visual by Kiani Azalea Gambar 1.Realisasi adanya masalah.Manusia bereaksi dengan lingkungannya secara keseluruhan. apabila tercapai kematangan untuk memperoleh insight. 6. 8. antara lain : 1. “pohon beringin yang keramat” akhirnya dianggap sebagai sebuah Mitos. Hal ini nampaknya juga relevan dengan konsep teori belajar yang diawali dengan suatu pengamatan. jadi setelah terbentuk sistem signsignifier-signified.Belajar merupakan suatu proses bila seseorang itu aktif. maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. Konotasi “keramat” ini kemudian berkembang menjadi asumsi umum yang melekat pada simbol pohon beringin. Kemudian bagaimana seseorang itu dapat memecahkan masalah menurut J.Mengumpulkan data atau informasi.Belajar adalah perkembangan kearah diferensiasi ynag lebih luas. 4. 3.Tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemauan untuk belajar.Mengajukan hipotesa. sosial dan sebagainya 2.Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan. membuat laporan atau membuat sesuatu dengan hasil pemecahan soal itu.Menilai dan mencoba usaha pembuktian hipotesa dengan keterangan -keterangan yang diperoleh. tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. emosional. Belajar sangat menguntungkan untuk kegiatan memecahkan masalah.Belajar akan berhasil kalau ada tujuan.Mengambil kesimpulan. Jadi harus memahami apa masalahnya dan juga harus dapat merumuskan 2. Keseluruhan ini memberikan beberapa prinsip belajar yang penting.Manusia berkembang sebagai keseluruhan sejak dari kecil sampai dewasa. dengan bacaan atau sumber -sumber lain. motivasi memberi dorongan yang mengerakan seluruh organisme. demikian pula pengalaman manusia tidak dapat dipersepsi sebagai sesuatu yang terisolasi dari lingkungannya. Jadi. Belajar memecahkan masalah diperlukan suatu pengamatan secara cermat dan lengkap. sebagai suatu jalan yang mungkin memberi arah pemecahan masalah. 5. lengkap dengan segala aspek -aspeknya.bagiannya.Belajar hanya berhasil. Dengan kata lain berbeda dengan teori asosiasi maka toeri medan ini melihat makna dari suatu fenomena yang relatif terhadap lingkungannya. 5. Pada tahap ini. 3.

tidak semua objek masuk kedalam fokus persepsi individu. lambat laun terjadi proses diferensiasi. dan kontinuitas. Tekanan ke-2 pada psikologi medan ini adalah sifat bertujuan dari prilaku manusia. Belajar melibatkan proses mengorganisasikan pengalaman -pengalaman kedalam pola-pola yang sistematis dan bermakna.wordpress. dan empat hukum tambahan (subsider) yang tunduk kepada hukum yang pokok itu.html 2. http://rumahbelajarpsikologi. maka persepsi awalakan keseluruhan objek yang semula masih agak kabur menjadi semakin jelas.com/2008/01/17/gestalt -harta-karun-yang-terlupakan/ . Manusia mempersepsi lingkungan secara selektif.shvoong. Dalam hukum-hukum belajar Gestalt ini ada satu hukum pokok. sebagian berfungsi hanya sebagai latar.yaitu hukum ± hukum keterdekatan. Seseorang beraksi terhadap lingkungan sesuai dengan persepsinya terhadap lingkungan pada saat tersebut.com/index. Belajar bukan merupakan penjumalahan (aditif). Warna abu -abu akan terlihat biru pada latar berwarna kuning. D AFTAR PUSTAKA 1. Medan diartikan sebagai keseluruhan dunia yang bersifat psikologis. sebaliknya belajar mulai dengan mempersepsi keseluruhan.multiply.jika objek lain lebih panjan g. Dengan memahami bagian / detail. kesamaan. ketertutupan. yaitu hukum Pragnaz. http://id.com/social-sciences/psychology/1854950 -teori-belajar-gestalt/ 3. Perilakunya akan dinilai cerdas atau dungu tergantung kepada pandai atau tidaknya pemahamannya akan situasi.com/journal/item/5 5.org/wiki/Gestalt 4. http://asnaldi. http://id. Individu menetapkan tujuan berdasarkan tilikan (insight) terhadap situasi yang dihadapinya.wikipedia.php/gestalt. Belajar menurut paham ini merupakan bagian dari masalah yang lebih besar yakni mengorganisasikan persepsi kedalam suatu struktur yang lebih kompleks yang makin menambah pemahaman akan medan. Warna abu-abu akan terlihat lebih cerah pada bidang berlatar belakang hitam pekat. yakni menangkapbagian bagian dan detail suatu objek pengalaman. http://hariadhi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->