P. 1
TEORI GESTALT

TEORI GESTALT

|Views: 521|Likes:
Published by Qzha Opii Tasyriani

More info:

Published by: Qzha Opii Tasyriani on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

TEORI GESTALT Bahagian ini akan memperkenalkan kepada anda secara ringkas mengenai salah satu pendekatan teori

dalam amalan kaunseling iaitu teori GESTALT . Di akhir bab diharapkan anda akan dapat : 1. mempelajari mengenai sejarah dan latarbelakang , serta konsep utama teori GESTALT 2. memahami pandangan terapi GESTALT terhadap manusia dan tingkahlaku yang bermasalah 3. mengetahui tentang prinsip asas, matlamat, teknik dan proses kaunseling serta peranan kaunselor dan klien menurut terapi GESTALT dalam amalan kaunseling. PENGENALAN KEPADA TEORI GESTALT

Frederick Perls (1893-1970) pelapor kepada teori gestalt Awalnya berkefahaman kewujudan atau “existentialism” Tokoh-tokoh yang banyak menyumbang kepada perkembangan terapi Gestalt

antaranya WERTHEIMER, KOFFKA DAN KOHLER.  Gestalt pada asasnya merujuk kepada satu pola, bentuk atau konfigurasi yang diteliti atau diamati oleh seseorang secara keseluruhan  Istilah Gestalt itu sendiri dalam bahasa Jerman yang membawa takrif sebagai manusia, objek, benda atau suatu keseluruhannya.  Oleh kerana itu, keseluruhan sesuatu bentuk, objek atau konfigurasi itu akan dikatakan atau diandaikan mengandungi melebihi jumlah bahagianbahagian yang menjadikannya.  Gambaran (persepsi) terdiri daripada suatu bentuk atau konfigurasi yang menonjol dan yang menjadi tumpuan perhatian di atas suatu latar atau layaran.  Teori ini memberi penekanan kepada makna individu itu sendiri dan bagaimana individu itu melakukan pengamatan dan persepsi serta kemahiran dan pengetahuan mereka terhadap pengalaman sendiri.  Menurut Gestalt seseorang individu itu akan menggalami masalah sekiranya ia masih belum berjaya melengkapkan persepsinya atau gagal mempunyai kesedaran yang kurang untuk membolehkannya mengalami atau merasai sesuatu pengalaman. Manusia bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri, mereka tidak menumpukan kepada isu “kenapa” atau “mengapa” tetapi lebih memberi penekanan kepada isu atau persoalan “bagaimana “ atau proses.  Pandangan umum yang dibincangkan di atas jelas memberi gambaran

bahawa pendekatan terapi gestalt ini berbeza dengan teori psikoanalisis. Pendekatan gestalt secara terang menolok pandangan psikoanalisis yang mengatakan bahawa tingkah laku dan personality manusia adalah ditentukan (deterministik) dan dikawal oleh faktor-faktor dalaman dan luaran> PANDANGAN TEORI GESTALT TERHADAP MANUSIA  Isu kemanusiaan secara total dan menyeluruh  Individu dilihat sebagai unsure yang bersepadu yang mempunyai fikiran, perasaan dan tingkah laku  Teori gestalt itu berpendapat bahawa : 1. asasnya bertanggungjawab, kebolehan, bakat dan keupayaan utk mengurus

dalam diri manusia terdapat suatu kecenderungan untuk mencapai perimbangan atau homeostasis 4. Teori ini juga membuat individu akan lebih berdikari. setiap manusia menurut gestalt mempunyai reality mereka tersendiri 6. mental dan spiritual yang bersatu 3. TEKNIK-TEKNIK DALAM PENDEKATAN GESTALT Teknik merupakan hanya sebahagian daripada aktiviti kecil dalam teori gestalt. Perls terut berpendapat bahawa setiap manusia mempunyai banyak potensi . Kaunseling gestalt tidak memberatkan kepada sebarang teknik khusus atau aktiviti. . c.diri 2. MATLAMAT TEORI GESTALT a. Membantu individu agar dapat merasai dan menyedari segala perasaan dan pengalaman mereka masing-masing e. tetapi oleh kerena terhalang oleh sekatan-sekatan dalam hidupnya. manusia itu adalah satu organisma yang bersepadu terdiri daripada fizikal. Baginya. Memberi perhatian kepada pola-pola bahasa klien dan struktur ayat yang digunakan. Untuk mengelakkan kesan negatif atau sebarang akibat yang tidak diingini. tetapi amat mementingkan sesuatu proses di dalam perhubungan menolong. memberi kesedaran kepada individu bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang tersendiri. d. b. Contohnya : Jika organisma atau individu itu dalam keadaan mengantuk. Membantu individu agar lebih mengenali diri sendiri dengan mendalam tanpa perlu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitaranya. Klien itu sendiri harus meneliti dan menilai cadangan kaunselor tadi seterusnya bebas membuat keputusan samada menerima atau menolak. ia tidak berjaya hidup dengan sempurna. dan menyedarkan mereka bahawa mereka memang membuat berbagai. klien sebaiknya diterangkan terlebih dahulu apa yang akan be rlaku di dalam terapi gestalt ini> Di antara perkara-perkara yang harus dilakukan termasuklah : a. Seterusnya individu akan mencari atau mendekati bantal atau tilam walaupun sehingga perlu menggunakan kekerasan atau rela cedera kerananya. “ego” merujuk kepada sistem tindakbalas organisma terhadap persekitaranya. maka bantal atau katil akan menjadi tumpuan (figure) atau bentuk utama. manusia mempunyai naluri seks dan naluri lapar bagi meneruskan zuriat 5. segala cadangan jangan berbentuk Arahan atau perintah kepada individu itu. tidak akan bergantung kepada orang lain. iaitu samada seseorang itu merapatkan dirinya atau menjauhkan dirinya dari persekitarannya tersebut. jauh lebih banyak daripada apa yang disangkakan mereka sendiri. Biasa gestalt memberi tumpuan kepada aspek yang bercorak eksperimen atau cubaan-cubaan oleh klien itu sendiri. pendekatan ini percaya bahawa manusia sentiasa berinteraksi dengan persekitarannya 7. teori ini juga menekankan kepada persoalan “ego” .bagai perkara. b.

pengetahuan dan kemahiran mengenai semua teknik-teknik teori gestalt. d. Permainan projeksi 6. dan lain-lain KESIMPULAN  pendekatan gestalt merupakan antara teori yang menekankan kepada kesedaran individu kepada prinsip di sini dan sekarang. hidup untuk masa sekarang dan mengalami hidup secara bebas dan merdeka serta arah jelas dengan sepenuhnya terutama sekali dari segi perasaan. - Antara pengasas teori ini . Lafaz Ikrar 4.  Tingkahlaku manusia dilihat sebagai objek yang mempunyai gerak balas yang tertentu.B. PENGENALAN TEORI PERLAKUAN  Teori perlakuan berasaskan pendekatan tindakan yang mekanikal. teori ini menggunakan kaedah yang melibatkan pengukuran dan penilaian yang sangat objektif dalam penyelenggaraan proses kaunseling.  Oleh yang demikian. matlamat yang ingin dicapai oleh pendekatan ini adalah ke arah seseorang individu itu menerima tanggungjawab ke atas dirinya sendiri .  Gerak balas ini pula bergantung pada satu cara rangsangan yang boleh mempengaruhi tingkah laku manusia.  Ia memberi perhatian khusus kepada jenis-jenis tingkah laku yang tersekat perkembangnnya dan bagaimana tingkah laku ini menjadi sedemikian sehingga organisma tidak boleh berfungsi dengan berkesan pada masa sekarang.Skinner dan J. Jika klien menerima . “Making the Round” 3. mentafsir mimpi. Antara teknik.  Sebagai satu pendekatan yang mekanistik dan kuantitatif. mengekal perasaan 9.F. Ivan Pavlov dan Joseph Wolpe mengemukakan teori perlakuan pelaziman klasik.Watson. aktiviti atau treatment yang sering diamalkan oleh kaunselor berpendekatan gestalt ialah seperti berikut : 1. permainan raptai 8. - Teori ini juga mempunyai pengaruh dalam aspek sosiolisasi dengan . manakala teori perlakuan pelaziman operan diasaskan oleh B. Teknik Simetrikal 7. Jika klien membuat keputusan menolak. Aktiviti berdialog 2. e. Satu rahsia 5.c. maka beliau mempunyai pilhan untuk meneruskan sebarang aktiviti atau menghentikannya pada bila-bila masa sahaja. Sebaiknya kaunselor mempunyai pengalaman. kaunselor sebaiknya meninjau dan meneroka sebab dan punca kenapa klien berkeputusan untuk menolak.

sedang pertanda dilihat sebagai makna yang terungkap melalui konsep.teori pembelajaran social yang dikemukakan oleh Bandura. Eksistensi semiotika . Penghujung kontinum pendekatan akan menumpukan ke arah analisis penerapan tingkah laku. fungsi dan/atau nilai-nlai yang terkandung didalam karya arsitektur. Era baru ini meletakkan teori perlakuan pada satu kontinum yang lebih mencabar dan berkesan. Tahun 60an-70-an pendekatan yang menggabungkan penarapan tingkahlaku dengan pemikiran daya kognitif. dipelopori oleh SKINNER - Teori-Teori Visual by Kiani Azalea dapat dikenal melalui wujud karya arsitektur.

Gambar 1. dan dalam pengertian yang paling radikal tidak berfungsi secara linguistik. biasa disebut dengan signifikasi. disebut signifier atau penanda. Penggunaan istilah ini hampir serupa dengan karya Saussure. tanda-tanda suara atau grafis tidak memiliki arti apapun. teori Eco penting karena ia mengintegrasikan teori-teori semiotika sebelumnya dan membawa semiotika secara lebih mendalam (Sobur. bedanya Saussure memaknai “objek” sebagai referent dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Hampir serupa dengan Peirce yang mengistilahkan interpretant untuk signified dan object untuk signifier. tak dapat dipisahkan. Tanpa kode. menurut Saussure. namun Eco ingin memperkenalkan pemahaman tentang suatu kode-s yang lebih bersifat dinamis . Begitulah. 2006). “Signifier dan signified merupakan kesatuan. 2006). atau “konotatif” (bila tampak kode lain dalam pernyataan yang sama).Saussure adalah relasi antara penanda dan petanda berdasarkan konvensi. Objek bagi Saussure disebut “referent”. melainkan suatu tempat Komunikasi Visual| 6 Teori-Teori Visual by Kiani Azalea pertemuan bagi unsur-unsur independen (yang berasal dari dua sistem berbeda dari dua tingkat yang berbeda yakni ungkapan dan isi. Contoh: ketika orang menyebut kata “anjing” (signifier) dengan nada mengumpat maka hal tersebut merupakan tanda kesialan (signified). dan ingin memusatkan perhatian pada modifikasi sistem tanda. Umberto Eco Stephen W. Menurut Saussure. Eco kemudian mengubah konsep tanda menjadi konsep fungsi tanda. tanda terdiri dari: Bunyi-bunyian dan gambar. seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikan tanda tersebut. 4.” (Sobur. Eco menyimbulkan bahwa “satu tanda bukanlah entitas semiotik yang dapat ditawar. Semiotika signifikasi adalah sistem tanda yang mempelajari relasi elemen tanda dalam sebuah sistem berdasarkan aturan atau konvensi tertentu. dan konsep-konsep dari bunyi-bunyian dan gambar. Kesepakatan sosial diperlukan untuk dapat memaknai tanda tersebut. Kode-s bisa bersifat “denotatif” (bila suatu pernyataan bisa dipahami secara harfiah). Menurut Littlejohn. Eco menganggap tugas ahli semiotika bagaikan menjelajahi hutan.5 Dalam berkomunikasi. Eco menggunakan “kodes” untuk menunjukkan kode yang dipakai sesuai struktur bahasa. Littlejohn (1996) menyebut Umberto Eco sebagai ahli semiotikan yang menghasilkan salah satu teori mengenai tanda yang paling komprehensif dan kontemporer. seperti dua sisi dari sehelai kertas. dan bertemu atas dasar hubungan pengkodean”. disebut signified.

Gagasan Barthes ini dikenal dengan “order of signification”. Di sinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah signifier-signified yang diusung Saussure. Roland Barthes meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya.daripada yang ditemukan dalam teori Saussure. interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan diharapkan oleh penggunanya.2006). dalam teorinya tersebut Barthes mengembangkan semiotika menjadi 2 tingkatan pertandaan. dan tidak pasti (Yusita Kusumarini. di samping itu sangat terkait dengan teori linguistik masa kini. Komunikasi Visual| 7 . dan pasti. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada realitas. menghasilkan makna eksplisit. tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya. Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal). tidak langsung. 5. Roland Barthes Teori ini dikemukakan oleh Roland Barthes (1915-1980). yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Saussure tertarik pada cara kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan makna. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit. langsung.

.

Jadi harus memahami apa masalahnya dan juga harus dapat merumuskan 2. Misalnya: Pohon beringin yang rindang dan lebat menimbulkan konotasi “keramat” karena dianggap sebagai hunian para makhluk halus. Teori medan ini mengibaratkan pengalaman manusia sebagai lagu atau melodi yang lebih daripada kumpulan not. Pada tahap ini. lengkap dengan segala aspek -aspeknya.Belajar akan berhasil kalau ada tujuan. tetapi juga secara fisik. tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru.Menilai dan mencoba usaha pembuktian hipotesa dengan keterangan -keterangan yang diperoleh.Mengambil kesimpulan. Jadi.Manusia berkembang sebagai keseluruhan sejak dari kecil sampai dewasa. jadi setelah terbentuk sistem signsignifier-signified.6 Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat. Belajar memecahkan masalah diperlukan suatu pengamatan secara cermat dan lengkap. emosional. “Mitos” menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan. membuat laporan atau membuat sesuatu dengan hasil pemecahan soal itu. dengan bacaan atau sumber -sumber lain. 8. 6. sehingga pohon beringin yang keramat bukan lagi menjadi sebuah konotasi tapi berubah menjadi denotasi pada pemaknaan tingkat kedua. 3. maka makna denotasi tersebut akan menjadi mitos. 5.Mengumpulkan data atau informasi. demikian pula pengalaman manusia tidak dapat dipersepsi sebagai sesuatu yang terisolasi dari lingkungannya. motivasi memberi dorongan yang mengerakan seluruh organisme. Dengan kata lain berbeda dengan teori asosiasi maka toeri medan ini melihat makna dari suatu fenomena yang relatif terhadap lingkungannya.Teori-Teori Visual by Kiani Azalea Gambar 1. Kelompok pemikiran ini sependapat pada suatu hal yakni suatu prinsip dasar bahwa pengalaman manusia memiliki kekayaan medan yang memuat fenomena keseluruhan lebih dari pada ba gian. apabila tercapai kematangan untuk memperoleh insight. Keseluruhan ini memberikan beberapa prinsip belajar yang penting.bagiannya. Konotasi “keramat” ini kemudian berkembang menjadi asumsi umum yang melekat pada simbol pohon beringin. tidak hanya secara intelektual. sosial dan sebagainya 2. Sesuatu dipersepsi sebagai pendek . sebagai suatu jalan yang mungkin memberi arah pemecahan masalah.Belajar merupakan suatu proses bila seseorang itu aktif.Realisasi adanya masalah. Hal ini nampaknya juga relevan dengan konsep teori belajar yang diawali dengan suatu pengamatan.Mengajukan hipotesa. 7. bukan ibarat suatu bejana yang diisi. 4.Manusia bereaksi dengan lingkungannya secara keseluruhan.Belajar hanya berhasil. “pohon beringin yang keramat” akhirnya dianggap sebagai sebuah Mitos. Kemudian bagaimana seseorang itu dapat memecahkan masalah menurut J. Dewey ada 5 upaya pemecahannya yakni: 1. 3. 4. 5.Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan. Belajar sangat menguntungkan untuk kegiatan memecahkan masalah.Belajar adalah perkembangan kearah diferensiasi ynag lebih luas. ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi kemudian berkembang menjadi makna denotasi.Tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemauan untuk belajar. antara lain : 1.

http://id. Warna abu -abu akan terlihat biru pada latar berwarna kuning. Belajar bukan merupakan penjumalahan (aditif).com/social-sciences/psychology/1854950 -teori-belajar-gestalt/ 3.jika objek lain lebih panjan g. Belajar melibatkan proses mengorganisasikan pengalaman -pengalaman kedalam pola-pola yang sistematis dan bermakna. D AFTAR PUSTAKA 1. sebaliknya belajar mulai dengan mempersepsi keseluruhan.wikipedia. http://asnaldi.com/2008/01/17/gestalt -harta-karun-yang-terlupakan/ .wordpress.html 2.yaitu hukum ± hukum keterdekatan. Belajar menurut paham ini merupakan bagian dari masalah yang lebih besar yakni mengorganisasikan persepsi kedalam suatu struktur yang lebih kompleks yang makin menambah pemahaman akan medan. dan kontinuitas. yaitu hukum Pragnaz. kesamaan. Individu menetapkan tujuan berdasarkan tilikan (insight) terhadap situasi yang dihadapinya. http://hariadhi.com/journal/item/5 5. http://rumahbelajarpsikologi. Seseorang beraksi terhadap lingkungan sesuai dengan persepsinya terhadap lingkungan pada saat tersebut. ketertutupan. maka persepsi awalakan keseluruhan objek yang semula masih agak kabur menjadi semakin jelas.com/index. Tekanan ke-2 pada psikologi medan ini adalah sifat bertujuan dari prilaku manusia. yakni menangkapbagian bagian dan detail suatu objek pengalaman. http://id. Dengan memahami bagian / detail.php/gestalt. Medan diartikan sebagai keseluruhan dunia yang bersifat psikologis. dan empat hukum tambahan (subsider) yang tunduk kepada hukum yang pokok itu. Warna abu-abu akan terlihat lebih cerah pada bidang berlatar belakang hitam pekat. sebagian berfungsi hanya sebagai latar.shvoong.multiply. Dalam hukum-hukum belajar Gestalt ini ada satu hukum pokok. Manusia mempersepsi lingkungan secara selektif. lambat laun terjadi proses diferensiasi. tidak semua objek masuk kedalam fokus persepsi individu.org/wiki/Gestalt 4. Perilakunya akan dinilai cerdas atau dungu tergantung kepada pandai atau tidaknya pemahamannya akan situasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->