Akidah islam mempunyi 3 tingkatan 1.

Tingkatan orang yang menerima aqidah sebagai ajaran dan mempercayainya sebagai tradisi yang berlaku. Orang yang berakidah seperti ini kadang kadang ragu terhadap apa yg telah dipercayainya bilaman ia menghadapai kesamaran kesamaran 2. Tingkatan orang yang menerimanya lewat pemikiran dan penalaran, sehingga imanya semakin bertambah dan keyakinannya semakin kuat. Orang yang berakidah pada tingkatan ini tidak mudah terguncang oleh syubhat syubhat(kesamaran), sebab ia mampu menepis atua menolaknya 3. Tingkatan orang yang mengekalkan penalaran dan pemikirannya dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk menaati-Nya. Pada tingkatan ini seseorang dapat melihat dengan kesadaran batinnya kepada sesuat yang dapat menyempurnakan keimanan dan keyakinannya