NEGARA : JEPUN TENAGA

:

untuk memanaskan rumah dan air membekalkan tenaga di kawasan -kawasan yang tiada elektik. sebagai alat komunikasi dan pemberi amaran dapat menggerakkan turbin dapat menghasilkan tenaga elektrik bagi menyalakan rumah api.

NEGARA : TENAGA : OMBAK

NEGARA : BELANDA TENAGA :

kedudukan pantai Belanda yang menghadap Laut Utara dan terdedah kepada tiupan angin yang kuat. menjana kuasa elektrik mengisar bijiran dan jagung mengepam air

NEGARA : TENAGA : BIOMAS

sisa ladang, sisa tanaman, habuk kayu gergaji,rumput, kulit tumbuhan dan najis lembu sebagai bahan mentah. memanas air dan rumah memasak menyalakan lampu

NEGARA : TENAGA : GEOTERMA

terletak di kawasan gunung berapi yang aktif memanas bangunan menternak ikan rumah kaca dan industri

NEGARA : CHINA TENAGA :

stesen Wenzhou di Zhejiang merupakan stesen terbesar di Asia menjana kuasa elektrik untuk kegunaan rumah, kilang kecil dan kebun kecil.

bandar KEPENTINGAN PENEROKAAN PELBAGAI SUMBER Menyediakan peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor menambah pendapatan negara : .eksport bahan mentah .KEPENTINGAN PELBAGAI SUMBER Menyediakan bahan mentah kepada industri perkilangan Menggalakkan pembukaan kawasan baru : .pertanian .