Penggunaan kaedah kawalan biologi merupakan kaedah rawatan alternatif kepada kelemahan penggunaan bahan kimia untuk mengatasi

serangga dan makhluk perosak dalam sektor pertanian. Bincangkan penyataan. (2+2) Pengenalan: Bahan kimia telah lama digunakan untuk mengatasi masalah serangga atau makhluk perosak dalam sektor pertanian. Kini, kaedah kawalan biologi kian meluas. A. Kelebihan kawalan biologi 1. mengurangkan pencemaran alam - Menggunakan pemangsa seperti burung hantu untuk mengawal tikus di sawah padi, ular di ladang sawit - tidak menggunakan bahan kimia. - tidak berlaku pencemaran air, tanah dan udara. 2. Kesihatan manusia lebih terjamin. - bahan kimia tidak digunakan untuk mengawal serangga dan makhluk perosak tumbuhan dan pertanian - sayur-sayuran dan buah-buahan bersih dan selamat dimakan. 3. Mengekalkan keseimbangan kitaran ekologi - serangga dan makhluk pemangsa membunuh mangsa tanpa menjejaskan ekologi. - habitat semulajadi serangga dan mikroorganisma tidak terjejas. - serangga lain yang penting dalam pendebungaan tidak terganggu - keseimbangan rantaian makanan tidak terjejas. B. kesan negatif penggunaan bahan kimia. 1. menjejaskan kesihatan petani - semburan mengandungi bahan kimia beracun - semburan racun menjejaskan sistem pernafasan. - Menyebabkan penyakit kanser paru-paru 2. keracunan makanan -kandungan bahan kimia tidak mengikut sukatan - sayur-sayuran dan buah-buahan tercemar dengan bahan kimia. - berlakunya cirit-birit, muntah dan membawa maut. 3. Pencemaran air - semburan mengandungi bahan beracun akan larut dalam air dalam tanah dan air larian permukaan - menyebabkan air sungai tercemar 4. Serangga dan makhluk perosak imun - kekerapan menggunakan racun pestisid akan menyebabkan serangga perosak akan imun. - tidak memberi kesan dengan semburan - dos semburan akan ditambah - memberi kesan kepada manusia seperti keracunan dan menjejaskan kesihatan Kesimpulan: Penggunaan kaedah biologi seharusnya digalakkan kerana lebih menguntungkan dan menjamin keseimbangan ekologi alam.

Disediakan oleh: Pang Wei Na, Lim Jun Kee (6AS 2011)

Hal ini akan memberi kesan kepada manusia seperti keracunan dan menjejaskan kesihatan apabila tumbuh-tumbuhan ini dimakan. air dan tanah. Semburan bahan kimia sangat beracun kerana bahan kimia ini mengandungi DDT (diklorodifeniltrikloroetana) dan neon nikotin yang akan menjejaskan sistem penafasan petani. Bahan kimia yang beracun tidak digunakan untuk mangatasi masalah serangga dan makhluk perosak kerana bahan ini akan mengalir ke sungai dan tempat yang lain apabila hujan dan menyebabkan pencemaran berlaku. Pada kata yang lain. Keadaan ini membuktikan kaedah kawalan biologi tidak menjejaslam keseimbangan rantaian makanan dan kitaran ekologi. Salah satu kelebihan penggunaan kaedah kawalan biologi ialah pencemaran alam sekitar dapat dikurangkan. Habitat semula jadi serangga dan mikroorganisma juga tidak terjejas.Penggunaan kaedah kawalan biologi merupakan kaedah rawatan alternatif kepada kelemahan penggunaan bahan kimia untuk mengatasi serangga dan makhluk perosak dalam sektor pertanian. Serangga dan makluk pemangsa membunuh mangsa tanpa menjejaskan ekologi. Penggunaan bahan kimia pula memberi kesan negatif kepada kesihatan petani. penggunaan kaedah kawalan biologi penting bagi mengekalkan keseimbangan kitaran ekologi. kawalan biologi yang menggunakan pemangsa seperti burung hantu untuk mengawal tikus di sawah padi dapat mengurangkan pencemaran udara. Oleh itu. Serangga lain yang penting dalam pendebungaan pula tidak terganggu. Kini. serangga dan makhluk perosak akan imun dengan semburan bahan kimia. kaedah kawalan biologi kian meluas. Kekerapan menggunakan racun pestisid akan menyebabkan serangga perosak akan imun dan tidak memberi kesan dengan semburan tersebut. Oleh itu. dos semburan akan ditambah supaya semburan tersebut berkesan. penggunaan bahan kimia akan mengundang kepada kanser paru-paru. Bincangkan penyataan. Kesimpulannya. (2+2) Bahan kimia telah lama digunakan untuk mengatasi masalah serangga atau makhluk perosak dalam sektor pertanian. (300 patah perkataan) Disediakan oleh: Pang Wei Na. Di samping itu. Selain itu. Bahan kimia yang beracun ini akan memasuki tubuh badan petani sekiranya petani tidak memakai topeng semasa menyembur bahan ini. Lim Jun Kee (6AS 2011) . penggunaan bahan kimia tidak harus digunakan untuk menjamin kesejahteraan kita semua. Hal ini disebabkan banyak terdapat kelebihan kawalan biologi dan kesan negatif dalam penggunaan bahan kimia. penggunaan kaedah biologi seharusnya digalakkan kerana kurang menjejas kesihatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Dengan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful