PENCEMARAN ALAM SEKITAR

Dunia yang semakin maju ini memungkinkan semua perkara berlaku termasuklah pencemaran. Pencemaran yang berlaku di dunia ini adalah hasil daripada pertambahan populasi manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran? Pencemaran berlaku apabila komposisi udara atau air berubah hasil daripada aktivitiaktiviti manusia dan proses alam sehingga menyebabkan kualiti air dan udara berkurang dan tidak dapt lagi berfungsi dengan baik. Pencemaran juga berlaku apabila terdapat makhluk hidup, zat, tenaga atau komponen-komponen lain di dalam air atau udara. Pencemaran dikelaskan kepada tiga jenis pencemaran iaitu pencemaran air (water pollutio), pencemaran udara (air pollution) dan pencemaran tanah ( soil pollution). PENCEMARAN AIR Pencemaran air berlaku apabila berlaku perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut dan air tanah akibat daripada aktiviti manusia. Namun begitu, perubahan kualiti air yang disebabkan oleh fenomena alam seperti gunung berapi tidak dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air akan menyebabkan peningkatan kandungan nutrien yang mengarah kepada berlakunya eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan masalah alam sekitar yang disebabkan oleh limbah fosfat khususnya di dalam ekosistem air tawar. Hal ini berlaku kerana kandungan nutrien di dalam ekosistem air melebihi tahap yang sepatutnya. Air dikatakan sebagai eutrofik apabila kepekatan total phosporus (TP) di dalam air berada pada paras 35-100 µg/L. Sebenarnya, eutrofikasi adalah satu proses semulajadi di mana danau mengalami penuaan dan menjadi lebih produktif untuk pertumbuhan biomass. Ia memerlukan ribuan tahu untuk berlakunya proses eutrofikasi ini. Namun begitu, aktiviti manusia yang tidak terkawal ini telah menyebabkan proses ini berlaku dengan cepat.

Selain itu. Pertumbuhan alga ini akan merubah kualiti air seterusnya menyebabkan hidupanhidupan air yang lain tidak dapat berkembang dengan baik dan akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. rekreasional dan pariwisata hilang sehingga wang yang banyak diperlukan untuk menampung biaya sosial dan ekonomi bagi mengatasi masalah ini. pertumbuhaan alga bloom juga akan berlaku. Punca utama berlakunya proses eutrofikasi ini adalah fosforus.Rajah 1 : Eutrofikasi Eutrofikasi ini akan menyebabkan pertumbuhan alga berlaku dengan pesat. air yang keruh dan berbau busuk. Gambar rajah 2 di bawah menunjukkan dari mana fosfat ini terhasil. Eutrofikasi ini dapat dikesan apabila warna air berubah menjadi kehijauan. estetika. Hal ini akan menyebabkan nilai konservasi. proses semulajai 10% sisa kumbahan penternakan 32% industri 7% detergen 11% sisa kumbahan manusia 23% baja pertanian 17% Rajah 2 .

Karbon monoksida adalah salah satu contoh pencemar primer.Daripada gambar rajah di atas. kerajaan juga perlu menggalakkan usahawan-usahawan untuk tidak lagi menggunakan produk-produk yang mengandungi fosfat. semua pihak perlulah sedar akan tanggungjawab mereka untuk mengatasi masalah ini dan kita perlulah bekerjasama untuk membanteras masalah ini sehingga ke akar umbi. Selain itu. kimia dan biologi di atmosfera dalam jumlah yang akan membahayakan kesihatan manusia. kita dapat lihat bagaimana aktiviti manusia mempengaruhi proses ini berlaku. PENCEMARAN UDARA Pencemaran udara berlaku apabila terdapat satu atau lebih kandungan fizik. Aktiviti manusia • • • • • Transportasi Pertanian Penternakan Industri/kilang Power plant . mengganggu estetika dan keharmonian atau merosak properti. Produk-produk makanan yang dihasilkan juga tidak seharusnya mengandungi fosfat. hanya dengan kepekatan 10 part per billion (ppb/sepersatu miliar bagian) fosforus sudah memadai untuk pertumbuhan alga. Punca pencemaran udara dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pencemar primer dan pencemar sekunder. Hal ini dilakukan untuk mengurangkan kadar pelepasan fosfat ke dalam air. Sebenarnya. Oleh sebab itu. Aktiviti manusia merupakan penyebab utama masalah ini berlaku dan masalah ini juga dapat diatasi apabila aktiviti-aktiviti ini dapat dikawal. haiwan dan tumbuhan. Bagaimana masalah ini dapat diatasi? Terdapat pelbagai cara boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini seperti mengetatkan undang-undang untuk mengawal kadar kelahiran. Pencemar sekunder pula ialah bahan pencemar yang terbentuk hasil daripada reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfera. Pencemar primer ialah bahan pencemar yang terhadil secara langsung dari punca pencemaran udara. Sektor pertanian dan juga penternakan juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk mengatasi masalah ini daripada terus berlaku dan menjadi semakin meruncing.

insinerator dengan berbagai jenis bahan bakar) Gas buang kilang yang menghasilkan gas berbahaya seperti (CFC) Punca semulajadi • • • • Gunung berapi Rawa-rawa Kebakaran hutan Nitrifikasi dan denitrifikasi biologi Punca-punca lain • • • • Transportasi amonia Kebocoran tangki klor Timbulan gas metana dari lahan uruk/tempat pembuangan akhir sampah Uap pelarut organik Jenis-jenis pencemar • • • • • • • • Karbon monoksida Oksida nitrogen Oksida sulfur CFC Hidrokarbon Ozon Volatile Organic Compounds Partikulat Pencemaran udara ini akan memberi kesan negatif kepada kesihatan manusia. Ia juga akan menyebabkan berlakunya hujan asid yang akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara berikut : • • • • Mempengaruhi kualitas air permukaan Merusak tanaman Melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan . bronkitis dan gangguan pernafasan yang lain. nekrosis dan bintik hitam. Pencemaran ini juga akan meyebabkan pertumbuhan terbantut. Antara kesan yang paling umum ialah ISPA (infeksi saliran pernafasan akut) sepeti asma. Tumbuhan-tumbuhan ini juga akan dihinggapi penyakit seperti klorosis. kompor.• • Pembakaran (perapian. furnace. Beberapa zat pencemar dikenali sebagai toksik dan karsinogenik.

Pencemaran ini biasanya terjadi kerana kebocoran air kumbahan atau bahan kimia industri atau kemudahan komersial. Pelepasan CFC yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan kadar penguraian molekul-molekul ozon menjadi lebih cepat dari pembentukannya. sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon. Ia sangat berbahaya pada kanak-kanak kerana dapat menyebabkan kerosakan otak. Kesan pemanasan global ialah: • • • Pencairan ais di kutub Perubahan iklim regional dan global Perubahan kitaran (siklus) hidup flora dan fauna Lapisan ozon berada di stratosfer (ketinggian 20-35 km) adalah merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi penapis radiasi ultraviolet B dari matahari. PENCEMARAN TANAH Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah persekitaran tanah semulajadi. atau limbah. Kesan rumah hijau (greenhouse effect) disebabkan oleh kehadiran CO2. air limbah dari tempat penimbunan sampah serta kumbahan/polusi industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi terma/syarat (illegal dumping). Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon (O3) terjadi secara alami di stratosfer. metan. dan N2O di lapisan troposfera yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Pencemaran tanah ini akan memberi impak yang negatif kepada kesihatan manusia.Pencemaran udara ini juga akan menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau dan kerosakan lapisan ozon. kemasukan air permukaan tanah yang ttercemar ke dalam lapisan sub-permukaan. CFC. Kerosakan lapisan ozon menyebabkan sinar UV-B matahari tida kdapat ditapis dan akan mengakibatkan kanser kulit serta penyakit pada tanaman. penggunaan pestisid. ozon. zat kimia. kemalangan kenderaaan pengangkut minyak. serta kerosakan ginjal pada seluruh populasi. Akibatnya panas terperangkap dalam lapisan troposfera dan menimbulkan fenomena pemanasan global. Pendedahan kronis (terus-menerus) terhadap benzena pada kepekatan tertentu akan . Kromium yang terdapat di dalam pestisid dan herbisid merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi.

pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. terdiri dari pembersihan.meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. letih. Rajah 3 menunjukkan proses bioremediasi. Merkuri (air raksa) dan siklodiena dikenalpasti dapat menyebabkan kerosakan ginjal. Setelah itu di daerah aman. . Pembersihan on-site bermaksud pembersihan di lokasi. yang dapat memberi akibat yang besar terhadap pemangsa atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Yang jelas. kemudian zat pembersih dipompakan ke bak/tangki tersebut. iritasi mata dan ruam kulit untuk terdedahan bahan kimia yang disebut di atas. Antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini ialah melalui remediasi dan bioremediasi. pada dos yang besar. bakteri). Bioremediasi adalah proses membersihkan tanah yang tercemar dengan menggunakan mikroorganisme (jamur. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun (karbon dioksida dan air). Hasil pertanian akan menurun dan pencemaran ini juga akan menyumbang kepada berlakunya hakisan tanah. Terdapat beberapa kesan terhadap kesihatan yang ketara seperti sakit kepala. Organofosfat dan karmabat akan menyebabkan ganguan pada saraf otot. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Pencemaran tanah juga akan menyebabkan perubahan metabolism dari mikroorganism endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tercemar. Hal ini menyebabkan kemusnahan pelbagai spesies primer dari rantai makanan. langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini perlulah dilakukan untuk mengelakkan daripada masalah menjadi semakin teruk. Berbagai pelarut yang mengandung klorin akan merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Selain itu. pusing. Pembersihan off-site pula meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Seterusnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Oleh sebab itu. sector pertanian juga akan mendapat kesan akibat daripada pencemaran tanah ini. Terdapat dua jenis remediasi iaitu in-situ (atau on-site) dan ex-situ (atau off-site). dan bioremediasi. venting (injeksi). Caranya ialahtanah tersebut disimpan di bak/tanki yang kedap.

E: The bacteria die-off naturally. C: Biostim®'s bacteria are next placed back in the waste environment in high concentrations. B: The bacteria then go through a series of tests for performance and safety. . D: The Biostim® bacteria grow and thrive and in the process digest and convert the waste into carbon dioxide and water.Rajah 3 : Kitaran aktiviti bioremidiasi Here is how it works: A: The waste material is examined and certain bacteria are isolated based on their efficiency at digesting and converting the waste.