Memartabatkan displin di sekolah Definisi Disiplin Menurut Kamus Dewan, disiplin merujuk kepada latihan pemikiran dan kelakuan

supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tatatertib. (DBP, 2002 : 308) Mok Soon Sang (1995) pula menyatakan pada peringkat sekolah, disiplin adalah peraturan-pertauran yang dikenakan ke atas pelajar-pelajar dengan tujuan mengawal tingkah laku mereka melalui hukuman atau ganjaran. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979, menjelaskan disiplin bermakna kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tertib, menghormati hak orang lain, mengamalkan tingkah laku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain. (Abdullah Sani, 2006 : 1) (a) Cabaran-cabaran Organisasi Pendidikan Masa Kini Umumnya mengetahui bahawa organisasi pendidikan yang merupakan satu organisasi yang unik, seringkali menghadapi pelbagai cabaran khususnya yang berkaitan dengan disiplin seperti merokok, gengsterism, buli, dadah dan sebagainya. Merokok Merokok dikalangan pelajar di sekolah merupakan masalah utama dan semakin hari bertambah parah. Hampir separuh daripada lelaki malaysia merokok. Setiap hari lebih kurang 45 hingga 50 orang remaja bawah 18 tahun merokok. 30 % daripada remaja lelaki berumur antara 12 hingga 18 tahun. Bilangan remaja perempuan merokok juga makin bertambah BULI DAN GENGSTERISM Menurut kamus Dewan, buli merupakan perbuatan mendera, mempermainkan seseorang supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana yang baru. (DBP, 2002 : 186) Membuli ialah perbuatan mempermain-mainkan seseorang, biasanya orang yang lebih lemah dari pembuli dengan tujuan untuk mengertak dan menakutkan orang yang berkenaan. Kes-kes buli lebih banyak berlaku di sekolah-sekolah yang berasrama. Berbeza dengan gengsterism, aktiviti buli biasanya dilakukan oleh beberapa individu yang tertentu dan setiap individu tersebut tidak terikat antara satu sama lain. Hubungan antara individu hanyalah sekadar hubungan sementara untuk gejala buli yang dilakukan. Gengsterism merupakan isu nasional yang diperkatakan sekian lama, sejak tahun 1990an lagi. Namun isu ini masih buntu penyelesaiannya. Apapun persoalannya, isu ini sangat penting dan semakin menular bukan sahaja di sekolah-sekolah bandar, malah mula menapak di sekolah-sekolah luar bandar. Gengsterism di kalangan pelajar sekolah meliputi salah laku dan jenayah yang melibatkan pergaduhan, buli, peras ugut, mencuri, membunuh, merogol dan pelbagi salah laku yang lain lagi.

Memperkasakan Penerapan Agama dan Moral Pengukuhan dan penghayatan agama Islam di kalangan pelajar adalah strategi yang paling berkesan. risalahrisalah kandungan rokok. Guru-guru sepatutnya mengajar murid-murid belajar bagaimana cara terbaik untuk tidak memberi peluang kepada pembuli menyakiti kita sama ada secara fizikal. penyediaan asas-asas kawalan tatatertib terutamanya penentuan kesalahan tatatertib. 1998).(b) Pelan Tindakan Memartabatkan displin di sekolah Pelan tindakan yang telah dan akan diambil dibahagikan kepada dua fasa iaitu Pelan Tindakan Jangka Panjang dan Pelan Tindakan Semasa. 2 Sept. mengikut prosedur dan syarat yang terkandung dalam Surat-surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia. Murid-murid perlu diajar bagaimana untuk melayan pembuli sebagai kawan supaya mereka benarbenar menjadi kawan dan tidak lagi membuli” ( Pendidik. memperdengarkan lagu-lagu kempen anti buli. Penggunaan bahan multimedia seumpama ini dalam pengajaran pembelajaran secara berterusan akan memberi kefahaman dan keinsafan kepada pelajar. pelaksanaan proses tatatertib c. Kedua-dua pelan ini mengandungi unsur hukuman dan ganjaran. Pandangan yang dilontarkan oleh Izzy Kalman. Amerika. Kawalan disiplin ini melibatkan tiga aspek tindakan (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. M. umpamanya tidak semua pelajar tahu bahawa mereka sedang di buli. 18/1998 : Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. . (Abdullah Sani. 105) 2. Beliau menyatakan “ …. Strategi ini bertepatan dengan wawasan YAB Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang mahu pembangunan negara masa kini terarah dengan konsep Islam Hadari. Pelajar pula tidak memahami situasi yang menimpa mereka secara langsung. 1. Pengukuhan Interaksi Guru dan Pelajar di Bilik Darjah Menggalakkan semua guru menggabungjalinkan permasalah dan gejala disiplin dalam pengajaran dan pembelajaran mereka di bilik darjah. mental atau emosi. seorang ahli psikologi dan psikoterapis sekolah di New York. 2006. mengenakan hukuman tatatertib. mungkin boleh mengukuhkan pelan tindakan ini. Islam sebagai agama yang syumul mempunyai nilai-nilai sejagat dapat diterima oleh semua penganut agama lain. Langkah ini penting kerana tidak semua guru melihat gejala-gejala diatas secara serius. 2006. Gootman. iaitu: a. 60) Guru-guru digalakkan menggunakan pelbagai media yang berkaitan dengan gejala-gejala ini seperti poster-poster yang berkaitan buli dan gengsterism. video yang berkaitan rokok dan dadah. anti dadah dan sebagainya. b.E bersetuju bahawa disiplin yang berkesan perlu dilaksanakan bersama-sama dengan pengajaran yang berkesan.

Para pelajr diajar dan berselawat selama 10 minit dalam majlis perhimpunan rasmi setiap bulan. dalam perhimpunan rasmi sekolah memberikan ucapan yang berkaitan dengan tema tertentu dan berkaitan dengan kehidupan sosial di kalangan pelajar. Paling penting. Jika akhlak baik. dan mengikut akhlak yang disarankan Rasulullah S. Majlis Bacaan Yasin Perdana dijadikan program tahunan sekolah. (Mohd Nasir. 2005. tidak memahami hukum hal dan haram dalam Islam (kebaikan dan keburukan).W. di laksanakan setiap enam bulan. tetapi juga membentuk iklim sekolah yang tidak bermasalah. 1957. Orang yang paling dekat dengan remaja / pelajar selain dari ibu bapa ialah remaja itu sendiri. yang berpendapat bahawa akhlak seseorang bersifat fleksibel dan boleh diasuh menjadi mulia melalui latihan dan pendidikan yang sesuai. Oleh itu sudah tiba masanya kita membentuk insan pelajar yang mempunyai kekuatan jiwa. Program Lima Minit Bersama Ustaz. 158) Antara program-prgram yang telah dan sedang dilaksanakan seperti Qiamullail. Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin) 1959 dan dalam pekeliling-pekeliling ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia. pembimbing itu sendiri berupaya mempengaruhi rakan sebayanya supaya tidak terjerumus dengan masalah disiplin ini. mereka mempunyai tugas membimbing pelajar bukan sahaja untuk menyelesaikan masalah. supaya mereka bebas berbincang. 3.Kebanyakan pelajar yang terjebak dengan salah laku disiplin tidak melaksanakan tuntutan agama dengan sempurna seperti tidak solat. khususnya kaunselor harus berperanan aktif dalam membantu pihak pengurusan sekolah untuk menangani masalah disiplin. Sebagai pembimbing profesional.A. warga pendidik sentiasa diingatkan supaya meletakkan peraturan dan undang-undang pendidikan yang telah ditetapkan sebagai asas pertimbangan sebelum mengambil sesuatu tindakan. Pembentukan akhlak mulia penting kerana akhlak terbentuk dalam jiwa dan dimanifestasikan melalui perbuatan. Bimbingan dan Kaunseling Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah. dengan penglibatan minimum kaunselor. dimana guru-guru agama secara bergilir. Strategi ini pernah dilaksanakan oleh Iman Al-Ghazali. Sambutan Maulidul Rasul pula disambut setiap tahun. Bagi mengelak berlakunya sebarang penyelewengan dan kecuaian. khususnya yang berkaitan dengan disiplin pelajar. Program Penghayatan Al-Quran dijadikan program tahunan oleh Panitia Agama Islam. dan sebaliknya. Hukuman dan Dendaan Alternatif terakhir diambil terhadap pelajar-pelajar yang melanggar peraturan disiplin ialah berbentuk hukuman dan dendaan mengikut prosedur yang telah ditetapkan dalam Ordinan Pelajaran. Perlaksanaan Program Pembimbing Rakan Sebaya. 8. Ini penting bagi mengelakkan berlakunya sebarang pertelingkahan dengan ibu bapa yang boleh menyebabkan seseorang guru boleh diseret ke mahkamah yang boleh menyebabkan dijatuhkan hukuman di bawah kanun . perbuatan juga akan baik. Kaunseling rakan sebaya ini dilaksanakan pelajar itu sendiri. menyatakan masalah dan mencari penyelesaian. dibawah kawal selia kaunselor bertujuan untuk menggalakkan rakan sebaya membantu teman mereka yang bermasalah. tidak menghayati tuntutan syahadah dan sebagainya.

keseksaan. Ia memerlukan jangka masa yang panjang. Namun harapan masih ada. Seksyen 324 ( Dengan segaja menyebabkan cedera dengan jalan menggunakan senjata atau lain-lain benda yang merbahaya) Seksyen 325 ( Seksaan kerana dengan sengaja menyebabkan cedera parah). Selain daripada itu. Pengarah Pusat Kesihatan.83) 5. Mereka turut mempengaruhi komuniti sekitar agar dapat membantu pihak sekolah untuk memberikan maklumat tentang pelajar yang merokok di luar kawasan sekolah untuk diambil tindakan disiplin. Mereka juga diminta membantu pihak sekolah untuk menasihati pekedaipekedai runcit yang berdekatan dengan sekolah agar tidak menjual rokok kepada pelajar yang berpakaian sekolah. Antara kanun keseksaan yang mengikat guru ialah Seksyen 320 ( Cedera parah). ibu bapa juga harus berperanan untuk penutup Untuk mendidik dan membangunkan modal insan bukanlah suatu proses yang mudah. 2006. dan Seksyen 326 ( Dengan sengaja menyebabkan cedera parah dengan jalan menggunakan senjata atau lain-lain benda yang merbahaya). dan Ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampong) turut serta secara aktif membantu menangani masalah disiplin pelajar. Penolong Pegawai Daerah. Imam. (Mohd Ismail Othman. apatah lagi dalam keadaan remaja masa kini yang dibelenggu dengan kebejatan sosial yang begitu ketara. Seksyen 323 (Seksaan kerana sengaja menyebabkan cedera). Sebagai waris. mereka juga boleh memberikan nasihat kepada pelajar yang berkenaan agar menjauhi gejala-gejala negetif tersebut. Pemuafakatan Komuniti Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) dan Briged Komuniti (Ahli jawatankuasanya terdiri daripada ketua-ketua jabatan dan organisasi berdekatan seperti Ketua Polis Balai. . asalkan kita komited dengan komitment kerajaan dalam merealisasikan aspirasi dan wawasan negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful