Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen’s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. keputusan. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat

- menilai baik buruknya ( sikap atau nilai ) Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

1

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanakkanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir – setiap orang boleh berfikir. b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri – rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu.

2

seronok. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). ada kebenaran. . minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan . Apakah yang patut anda lakukan ? 4.Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Konstruktif (jangan negatif). 17 Prinsip-prinsip berfikir. kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka. persekitaran sedia ada. Contoh lain : a. Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ? 3. Remote ( cadangan 30% ). Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru.hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur. Contoh : patutkah remaja merokok ? Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) . Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah. Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding. Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa.Imiginartif. remote. d. spekulatif dan tidak diambil serius. b. c. Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya.Hal .Besar kemungkinannya benar. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding. gila-gila. .Relevan dengan umur. . Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). berat. 1. Berat ( cadangan 10% ). 3 . 2. Seronok ( cadangan 40% ). Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. prejudis dan gangguan pengalaman. b. 1. . Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi. Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ? 2. kesusahan kita.

Tentukan satu titik fokus sahaja. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. refleksi terhadap pendapat sendiri. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). Apakah penyelesaian dari berfikir. c.lahan dan mudah. a. d. 9. benar dan tepat. 6. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri. 13. b. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. a. 16. Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. Perasaan. guna kreativiti. Perasaan. dari fasal ke fasal. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir. dari pendapat ke pendapat. a. b. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. Mampu tukar gear. persepsi dan idea baru. guna maklumat. 14. Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahanlahan dan tenang. Elakkan ego. Elakkan ego. Walaupun pendapat kita betul. refleksi terhadap pendapat sendiri. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting – ambil idea dan gunakan idea-idea tersebut. b. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah. 10. guna kreativiti. 15. Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir. c. Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. b. f. 4. 4 . Tahu bila perlu guna logik. c. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). Mampu tukar gear. 11. 8. Berfikir secara perlahan . b. pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza.3. 5. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. e. a. Tahu bila perlu guna logik. a. 12. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. 17. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. g. 7. Mampu berundur dan maju semula. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. guna maklumat. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. Fikirkan semula objektif kita berfikir. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). Apakah penyelesaian dari berfikir.

b. Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. Keluasan skop membantu menjana alternatif. b. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. Apabila ada pendapat betul. Perasaan dan emosi digunakan di awal. Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. a. a. cara pandangan berbeza. persepsi dan idea baru. mereka bentuk. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. penerokaan baru. Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui. c. c. ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting – ambil idea dan gunakan idea-idea tersebut. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. Mampu berundur dan maju semula. berpindah dari idea ke idea. b. b. pengalaman berbeza. a. kemungkinan bertindak. menghubung kait idea. memperbarui pendapat dan bertindak. c. Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. a. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. b. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. a. a. Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula. Sentiasa cari alternatif. pendelatan yang berlainan dan pelbagai. Cari alternatif baru. a. hidupan dan alam. penyelesaian masalah. c. Berundur menyusun semula langkah. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. 5 . a. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. semua pendapat lain seringkali dianggap salah. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. a. Ambil semua idea. c. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. b. Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. persepsi baru.a. b.

6. Kesimpulan Kamu sedang belajar di universiti. Contoh : Premis 1 a. Premis 2 (syarat kecil) kamu akan berjaya. Silogisme b. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan. Mengutamakan kepentingan. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya. Malaysia akan jadi negara maju. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a. Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda. Silogisme hipotetikal Silogisme. maka kamu tentu akan berjaya. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. Dikongkong oleh pengamatan mata. Kalau kamu masuk masuk universiti. Pengulangan mempengaruhi minda. Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa. Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. Contoh : Premis 1 (syarat utama) a. b. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan. 5. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. b. Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita. Silogisme bersyarat. 3. 4.Pemikiran biasa. Kuat dipengarui pengalaman peribadi. 2. 7.Inggeris. Kalau Malaysia menggunakan Bah. Cepat bertanggapan ekstrim. Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. Kelemahan dalam berfikir. 6 . Silogisme bersyarat c.

b. i.Silogisme hipotetikal. sesat dll.. Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok. Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal). Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Bagaimana kalau. tentu paus dan kelawar ada paru-paru. c. longkang dll.. Kalau mamalia ada paru-paru. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru. j. Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. g. Asesori kecemasan seperti kecurian.. e.. Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya. Kalau berjaya di sekolah rendah. Kalau gempa bumi ada di Indonesia. f. tentu akan berjaya ke universiti. tentu gempa bumi ada di Malaysia. c. Bil a. d. Kritis Arkitek maritim Amerika Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan 7 . d. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a. Bil a. Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan.. Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik. h. Contoh : tongkat orang buta. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman. Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a. b. b. c.

Mengahwinkan lembu dengan seladang. 3. berimiginasi. berbulu pendek di telinga. (terperinci / tepat / khusus).“Tolong dapatkan saya minuman” (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?). 2. Contoh 1 Bentuk umum . Keluasan / tertentu .” Contoh lain : a.mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut b. b. Pergerakan dan alternatif. berkuku dll. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang 8 .“Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais. semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu – berbulu halus. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus). 1. Bentuk terperinci . Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit lumba Mengubahsuai fesyen lama Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. Tumpuan memberi maksud membayangkan. umum / terperinci. Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. Proses asas berfikir. Tumpuan / membayangkan tampak. d. Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu. 4. membayang tampak sesuatu dalam minda. c. Tumpuan (projection). 5. Keluasan / tertentu. bertelinga kecil. Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia. Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum. Mengarah ke arah penumpuan. Pengecaman dan muat tepat.

Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat. penggabungjalinan. arahan juga mengarah ke tumpuan. lamunan. mimpi. d. Provokasi : apakah alternatif yang ada ? 9 . Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. penyatuan. Contoh : a. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b. 2. Contoh : a. c. Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya. penyerapan. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. Contoh : a. Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam. Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. Pengecaman dan muat tepat. Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini. Contoh : a. b. Bagaimanapun. Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman.berlaku dalam kehidupan. b. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. 3. Ia mungkin sekali provokasi. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1. Ia sering dilihat sebagai igauan. Namun ia melahirkan alternatif. Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. Pergerakan termasuklah integrasi. Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan.

Empat orang sakit kepala. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu). Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik. cikgu ? Kepintaran vs. dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. 3. Bijaksana adalah pemandu. 2. Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan. 10 . berapa orang yang akan hadir ke kelas ? Pintar Bijak : Enam orang. Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. Pintar adalah kereta. lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam. Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk.d. Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari . Analogi : Pintar adalah kereta. Ia boleh dipelajari. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) . Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. 7. Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan. Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi. Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir. Kebijaksanaan. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5. ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) 1. Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. 6. Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. Guru : Kelas kita ada 10 orang murid. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. Ia membaiki persepsi kita. *(Secara mudahnya. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja). 4. Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. Orang bijaksana mungkin tidak pintar. cikgu. Suka “mengkritik” pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain. Bijaksana adalah pemandu.

Peta Minda (PM). Takut membuat kesilapan. 3. Lembaran pengurusan grafik (LPG).8. 9. Antara contoh Kemahiran berfikir. Contoh : 1. Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif. Lembaran pengurusan lisan (LPL). Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. 1. 6. 4. Mandala ingatan (MI). CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Siapa yang menemui kemalangan itu ? 11 . Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. Mandala Ingatan. 2. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah. 10. Soalan dan penyoalan (SP). 5.

Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3. 12 .? 5. menilai. Mengapakah ……………. Di mana luka / parah ? 8. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ………. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta . Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10.. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7.4. menganalisis.? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. Apakah idea-idea utama dalam …. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah.. KULIAH 4 DAN 5 Konsep berfikir. membuat kesimpulan Menganalisis. Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis.. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul.? 4. menilai . 1. dengan ……. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Menganalisis. Mengapakah anda memilih ………? 6. Bagaimanakah anda tahu ……….. mencapah. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. berlaku ? 8.? 2. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai …………………. membezakan fakta dengan andaian. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. membuat kesimpulan. menganalisis. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5.kognitif : Memikir tentang fikiran.….

Shaari bermain dengan kucing. isu.... Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin …………. 1. tajuk.…. Apakah akibat sesuatu pilihan …. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai ……………. 13 . Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3.. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) …………. Apakah pendapat anda tentang ….? 7... tema. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat.. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal). Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ………………………………………. 2. Sudin pukul apa ? 2... Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk ……………………. Perkara (P) merujuk kepada idea. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk ……. 1. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding).(syarat) ini diubah. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria …….? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. Lingkaran soalan. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda.? 5. apakah akan terjadi ? 2.itu berlaku ? 2. Shaari bermain dengan siapa ? 3. 3. peristiwa atau teks. Contoh : Sudin pukul kucing. Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab).. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda.…? 3. ……? 3. 1.. Sekiranya …….1.itu..? 4.? 2. Mengapa ? 4. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6.…? 4.. Cuba bandingkan. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5.………. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ………. 1. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan …………….

memilih cara penyelesaian yang terbaik. daerah. individu. negeri. 6 = Perkara + luar individu. 3. individu. 5. P . bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). 14 . 2 = Individu. 2. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). negara dan luar negara. 5 = Individu + luar individu. I .besaran ? LI . luar individu).Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). mencari cara-cara penyelesaian. Pada pendapat anda (I) . buah. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . Pada pendapat anda (I) . 4. mengenalpasti / mentafsir masalah. melaksana cara penyelesaian yang terpilih.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). 3 = Luar individu.Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. Penyelesaian masalah. 4 = Perkara + individu. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir.buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar . Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. 7 = Perkara + individu + luar individu. luar individu). kawasan. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) .alik : 1.Pada pendapat anda. memeriksa kesan penyelesaian. 1 = Perkara.

Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. keutamaan kriteria. KULIAH 6 DAN 7 Peta Minda. Pengkelasan 2. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. 4. Menentukan akibat sesuatu pilihan.pilihan alternatif.Membuat keputusan. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. 5. Menyelesaikan masalah. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. 2. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . 3. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Menjana pilihan-pilihan. Kitaran (berpusat) (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) 15 . Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. Kitaran 4. Kegunaan : 1. Mengembangkan isi. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Mengambil nota. Memanggil maklumat. 3. Rantai urutan 3. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. Simpanan nota ringkas. 2.

5. Tangga hiraki 6. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. 4. 3. simbol atau gambar yang sesuai. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Pohon fikiran (PM5) (PM6) 7. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. f. e. c. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Bina yang unik. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Bina dengan riang dan positif. Cuba rangsang kreativiti sendiri. 4. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. Gunakan gambar. Persediaan : a. Tuliskan maklumat tambahan. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. 7.5. 3. persekitaran dan sejarah kita. 16 . Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. 6. 5. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Pen / pensel berwarna. Lembaran Pengurusan Lisan. minat. Bahan : 1. Tuliskan maklumat tambahan. Strategi membuat Peta Minda. Bina dengan pantas. 2. Kenalpasti konsep / idea utama. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabangcabang. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). 2. 2. b. d. Dalam keadaan selesa & tenang.

Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 3. 3.ciri lain. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. 1. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Masukkan ciri . 2. Semak semula susunan tersebut. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. 2. 17 . Tentukan pola maklumat 3. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal.Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. 1. letakkan di atas sebagai item asas. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. a. 1. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. 3. abjad. Apakah masalahnya ? b. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. 1. Tentukan matlamat. 4. 2. saiz. 5. 1. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Membuat kesimpulan. 2. 4. 5. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. 4. 1. Ambil satu item sebagai asas. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. Kenal pasti ciri . Jika lebih dekat dengan matlamat. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 4. corak atau masa. Beri nama kepada kumpulan item itu. Perhatikan item yang dibandingkan. Ambil satu item sebagai asas. Membuat kesimpulan.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Kumpulkan maklumat 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. 6. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Jika tidak letakkan di bawah. 5. Ulangi langkah .

Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Cari alasan lain. 2. 1. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). 2. 3. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. 3. Perhatikan sesuatu situasi. Perhatikan sesuatu situasi. Buat jangkaan yang paling sesuai. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. Hubungkait idea yang telah disambungkan. 3. 3. 2. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. 1. 1. Maslah sampingan. 1. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. 3. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Tetapkan tajuk perbincangan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. 2. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. 18 . Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. Tambah lagi idea jika ada. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. 1. Renung kembali idea yang dikemukakan. 4. 3. 4. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. 5. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Lihat keseluruhan gambaran. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. 4. 4. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. 1. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Apakah masalahnya ? 2.2. 4. Bayangkan matlamat tertentu. 2.

3. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. CoRT 6 – Tindakan. 3. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. 7. Mentafsir maklumat. Membanding dan membeza. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat.1. sama ada baik atau buruk. Membuat analogi.OPV . CoRT 5 – Maklumat dan rasa. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. Nyatakan pilihan yang terbaik. 4. 5. Lembaran pengurusan grafik (LPG).C&S 19 . Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. 10. 11. 8. 2. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Menerangkan sebab. Menyusun mengikut keutamaan. CoRT 2 .Interaksi. Pembahagian CoRT. 4.Organisasi. Membuat ramalan. Edward de Bono. Antara LPGnya adalah : 1.APC 2. Mengkelaskan. Membuat gambaran mental. Membuat inferens. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. CoRT 3 . 9. 6. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). nilai . CoRT (Cognitive Research Trust). Membuat urutan. 2. 12. logik dan persepsi . Membuat keputusan.CAF . menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. Mengusul periksa andaian.

5. tidak baik. kemungkinan). CoRT1 Kegunaan Contoh kognitif 20 . Goals and Objectives (Tujuan. 7. matlamat dan objektif Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. 6. matlamat dan objektif). Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan – kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. fokus dan punca . Plus. Interesting (Baik. First.AGO . Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). Minus.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. 1. Alternatives. 3. Aims. Fokus : akademik. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Other Peoples View (Pandangan orang lain). CoRT1 PMI CAF C&S AGO Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. 4.PMI 3.. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). CoRT 1 & kognitif. 2. menarik).

kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan.PMI Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Fokus : Persekitaran. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan 21 . CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan.

dll. Pelakon : Pak Mat. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang.Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. pelancong. pegawai perikanan. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . PMI. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. OPV. pegawai perhililitan. Cari perkara baik. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya.undang negara. jurukamera. pegawai daerah. penduduk kampung. CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. Ibu dugong itu tidak ditemui. isteri Pak Mat. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. wartawan. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu 22 . Ramai penduduk.

undang negara. dll. wartawan. penduduk kampung. pegawai perikanan. isteri Pak Mat. pegawai perhililitan. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. pegawai daerah. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor di seluruh negara. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar . jurukamera. Pelakon : Pak Mat. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. 23 . FIP. APC. Soalan penting dalam mana-mana kemalangan lain soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai. Mereka ingin mencuba memasaknya sendiri. pelancong. Ibu dugong itu tidak ditemui.menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut.pelajar. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut.

Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. pita rakaman (muzik lembut.” “……. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. . kemahiran mencari dan mengendali maklumat. Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku.. bahan buku rujukan dan bukan buku.. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam.pelajar kurang persediaan..” “…. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. kemahiran belajar .” “……. C&S. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P..pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat.perlu segera habis sukatan... juga inkuiri penemuan ...malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK.terlalu banyak kekangan / masalah. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. “…….” “.” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir 24 .APC.. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya..cukuplah sekadar yang ada. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut.” “….” “……. Kaedah : Murid .” “…… peperiksaan lebih penting.murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. Senerio hari ini.

simulasi . Ini termasuk : . jasmani. Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1.” .Falsafah Pendidikan Negara “….mudah dibina. .menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran 25 .Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “…. Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu).mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional. 1. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3..” . kritis dan kreatif …. Gunakan pelabagai kaedah.” . Mengembangkan isi pelajaran 2. …. . Kedua ...mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK.maklumatnya jelas .. Kaedah yang mengembangkan intelek 5.mimik . dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. Aktiviti seronok & menarik 4.Objektif KBSM “…. Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2. .lakonan . mudah alih. mudah diguna. . rohani.permainan.nyanyian.dialog . mudah disimpan..monolog .kesepaduan BBM dan alat KBKK .duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.untuk mencapai hasrat Wawasan ….

mencari maklumat . 26 . kemahiran dan teknik belajar.Kekaburan . A : Menariknya. Menariknya. fikiran dibuka dan terbuka 4. Patut dilakukan : . skop.mencatat maklumat .Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. A : Kucing. 1. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: .Bebas. B : Keluarga kucing di dalam hutan.Masa tepat dan cepat . Disiplin : . pengalaman dan kepuasan. Stail mengajar dengan integrasi KBKK. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan .menggunakan maklumat.Mudah dan seronok . Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. Buruknya. berkomunikasi .selamat BBM.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. Taman Rimba Rimau diwujudkan.menentukan maklumat. Harimau semakin pupus. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu.melapor maklumat. Dua orang pemain A dan B. tiada lagi pembunuhan harimau.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2.menilai stategi. kaedah. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. kemahiran.murah.Beralih ke Kem. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. Galakkan : . tahan dan menarik . Elakkan : .Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3.. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit). teknologi . jenis dan sumber .

Menariknya. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. B : Menariknya. Buruknya. A : Harimau betina boleh ditangkap. bilangan populasinya membiak perlahan. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan.A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. 27 . kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful