Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen’s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. keputusan. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat

- menilai baik buruknya ( sikap atau nilai ) Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

1

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanakkanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir – setiap orang boleh berfikir. b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri – rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu.

2

3 . ada kebenaran.Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah. Seronok ( cadangan 40% ).Besar kemungkinannya benar. c. Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru. 1. . berat. Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi. prejudis dan gangguan pengalaman. . seronok. b. 17 Prinsip-prinsip berfikir.Relevan dengan umur. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. persekitaran sedia ada. Contoh : patutkah remaja merokok ? Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) . Contoh lain : a. Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ? 2. kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding. . Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. Berat ( cadangan 10% ). Konstruktif (jangan negatif).Imiginartif. .hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur. 2. b. spekulatif dan tidak diambil serius. d. Remote ( cadangan 30% ). Apakah yang patut anda lakukan ? 4. Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa. kesusahan kita. Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ? 3. minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan .Hal . 1. gila-gila. remote. Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding.

Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). b. Perasaan. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. 9. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. Berfikir secara perlahan . guna kreativiti. Elakkan ego. c. 12. persepsi dan idea baru. Elakkan ego. Tentukan satu titik fokus sahaja. 11. a. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir.3. benar dan tepat. 15. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir. Mampu tukar gear. Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting – ambil idea dan gunakan idea-idea tersebut. 10. e. guna maklumat. b. Perasaan. Tahu bila perlu guna logik. 5. Mampu berundur dan maju semula. Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahanlahan dan tenang. Mampu tukar gear. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. 7. refleksi terhadap pendapat sendiri. guna kreativiti. Apakah penyelesaian dari berfikir. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. guna maklumat. b. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. Apakah penyelesaian dari berfikir. 4. 17. g. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. a. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. Walaupun pendapat kita betul. b. 16. c. 14. c. dari pendapat ke pendapat. 6. dari fasal ke fasal. Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. 8. a. f. 13. b. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai. a. 4 . Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri. Fikirkan semula objektif kita berfikir. Tahu bila perlu guna logik. d. refleksi terhadap pendapat sendiri. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul.lahan dan mudah. a.

c. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting – ambil idea dan gunakan idea-idea tersebut. c.a. semua pendapat lain seringkali dianggap salah. a. a. c. a. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui. persepsi dan idea baru. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. Keluasan skop membantu menjana alternatif. menghubung kait idea. a. cara pandangan berbeza. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. penyelesaian masalah. b. c. mereka bentuk. memperbarui pendapat dan bertindak. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Ambil semua idea. b. ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan. c. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. Sentiasa cari alternatif. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. b. 5 . Cari alternatif baru. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. berpindah dari idea ke idea. a. Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. Perasaan dan emosi digunakan di awal. pengalaman berbeza. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. b. Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. kemungkinan bertindak. a. Apabila ada pendapat betul. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. b. Mampu berundur dan maju semula. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan. Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. b. persepsi baru. a. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. a. Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. penerokaan baru. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. a. Berundur menyusun semula langkah. pendelatan yang berlainan dan pelbagai. Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. b. Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan. hidupan dan alam.

Silogisme hipotetikal Silogisme. Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil.Inggeris. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya. Dikongkong oleh pengamatan mata. 6. Kalau Malaysia menggunakan Bah. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a. 7. 4. b. Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. Kesimpulan Kamu sedang belajar di universiti. Pengulangan mempengaruhi minda. Kalau kamu masuk masuk universiti. Silogisme b. Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. 2. Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. Silogisme bersyarat. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. Silogisme bersyarat c. Mengutamakan kepentingan. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda. Kelemahan dalam berfikir. maka kamu tentu akan berjaya. Contoh : Premis 1 a. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan. 3. 5. 6 . Kuat dipengarui pengalaman peribadi. Malaysia akan jadi negara maju. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. b. maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. Premis 2 (syarat kecil) kamu akan berjaya. Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa. Contoh : Premis 1 (syarat utama) a. Cepat bertanggapan ekstrim.Pemikiran biasa. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan.

i. longkang dll. Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a. d. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru. d.Silogisme hipotetikal. b. Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Bagaimana kalau. c. Kritis Arkitek maritim Amerika Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan 7 . Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok. tentu akan berjaya ke universiti. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman. Kalau gempa bumi ada di Indonesia. h.. Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan. Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik.. Bil a. Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. j. c.. Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. b.. Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal). g. sesat dll. Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya.. c. Kalau mamalia ada paru-paru. tentu gempa bumi ada di Malaysia. f. tentu paus dan kelawar ada paru-paru. Kalau berjaya di sekolah rendah. Bil a. Contoh : tongkat orang buta. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a. b. e. Asesori kecemasan seperti kecurian.

Mengahwinkan lembu dengan seladang. Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu. 1. Tumpuan memberi maksud membayangkan. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus). Keluasan / tertentu. umum / terperinci. semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu – berbulu halus. d.” Contoh lain : a. c. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang 8 . Tumpuan / membayangkan tampak. Pengecaman dan muat tepat.mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut b. Bentuk terperinci . b. membayang tampak sesuatu dalam minda. (terperinci / tepat / khusus). berbulu pendek di telinga. bertelinga kecil.“Tolong dapatkan saya minuman” (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?). 2. berkuku dll. Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit lumba Mengubahsuai fesyen lama Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. Proses asas berfikir. Keluasan / tertentu . 4. Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. Pergerakan dan alternatif. Tumpuan (projection).“Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais. 3. 5. Contoh 1 Bentuk umum . Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia. Mengarah ke arah penumpuan. berimiginasi. Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum.

c. Pergerakan termasuklah integrasi. Provokasi : apakah alternatif yang ada ? 9 . Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan. Contoh : a. Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b. d. Ia sering dilihat sebagai igauan. penyatuan. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. penggabungjalinan. Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman. penyerapan. mimpi. Namun ia melahirkan alternatif. Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan. Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran. Bagaimanapun. Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. Contoh : a. Contoh : a. Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. Contoh : a. arahan juga mengarah ke tumpuan. 3.berlaku dalam kehidupan. Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. Ia mungkin sekali provokasi. b. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat. 2. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b. lamunan. Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1. Pengecaman dan muat tepat. b. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju.

lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. Kebijaksanaan. Pintar adalah kereta. Ia boleh dipelajari. 3.d. Suka “mengkritik” pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain. Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan. dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. Bijaksana adalah pemandu. Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari . Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5. 4. Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. Ia membaiki persepsi kita. 7. cikgu. Empat orang sakit kepala. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. Bijaksana adalah pemandu. Analogi : Pintar adalah kereta. Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. Guru : Kelas kita ada 10 orang murid. Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir. Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik. berapa orang yang akan hadir ke kelas ? Pintar Bijak : Enam orang. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu). ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) 1. cikgu ? Kepintaran vs. *(Secara mudahnya. Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan. 6. Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja). Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. 10 . Orang bijaksana mungkin tidak pintar. 2. Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) .

Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Antara contoh Kemahiran berfikir. Mandala Ingatan. Soalan dan penyoalan (SP). Mandala ingatan (MI). 3. 1. Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Lembaran pengurusan lisan (LPL). 10. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah. 6. 5. Takut membuat kesilapan. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. 4. 2. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 11 . 9.8. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK. Peta Minda (PM). Contoh : 1. Lembaran pengurusan grafik (LPG).

membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. menganalisis. dengan ……. menganalisis. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. membezakan fakta dengan andaian. menilai . Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Mengapakah anda memilih ………? 6. 1.? 2. KULIAH 4 DAN 5 Konsep berfikir.…. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ………. membuat kesimpulan. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Di mana luka / parah ? 8. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5.4. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. membuat kesimpulan Menganalisis. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai …………………. Apakah idea-idea utama dalam …. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. mengenal pasti persamaan dan perbezaan. menilai.? 5. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9.. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. 12 . Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12.. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta . Bagaimanakah anda tahu ………. Menganalisis.kognitif : Memikir tentang fikiran.? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. mencapah.. Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13.. Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3. Mengapakah ……………. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7.? 4. berlaku ? 8.

Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan ……………. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal). Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk ……………………. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda. ……? 3. Contoh : Sudin pukul kucing. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat.. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda.…? 3. apakah akan terjadi ? 2.. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ………………………………………. Shaari bermain dengan kucing. Apakah pendapat anda tentang …... 2.. 1. Sekiranya ……. Shaari bermain dengan siapa ? 3.. isu. Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab).itu. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ………. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) ………….(syarat) ini diubah... Mengapa ? 4. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5.itu berlaku ? 2. peristiwa atau teks..1. 1. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu.? 4.? 5.…. Lingkaran soalan. Sudin pukul apa ? 2. Apakah akibat sesuatu pilihan ….? 7. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria ……..…? 4. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6. Cuba bandingkan. 1. 13 .? 2. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3..? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah..………. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin …………. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai ……………. 1. Perkara (P) merujuk kepada idea. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk ……. tajuk. tema. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan. 3..

I .buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar . 14 . Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. 4 = Perkara + individu. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). 6 = Perkara + luar individu. 4. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). mengenalpasti / mentafsir masalah.Pada pendapat anda. 7 = Perkara + individu + luar individu. daerah. Pada pendapat anda (I) . luar individu).Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. 3. kawasan. buah. P . 3 = Luar individu. negeri. luar individu). 2 = Individu. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). memilih cara penyelesaian yang terbaik. Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . Penyelesaian masalah. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). negara dan luar negara. melaksana cara penyelesaian yang terpilih.alik : 1.besaran ? LI . 1 = Perkara. 5. memeriksa kesan penyelesaian. mencari cara-cara penyelesaian. individu.Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. 2. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. Pada pendapat anda (I) . 5 = Individu + luar individu. individu.

Memanggil maklumat. Simpanan nota ringkas. 5. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. KULIAH 6 DAN 7 Peta Minda. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. 2. Kitaran (berpusat) (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) 15 .Membuat keputusan.pilihan alternatif. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. 3. keutamaan kriteria. Menyelesaikan masalah. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Mengambil nota. Mengembangkan isi. Rantai urutan 3. 4. Menjana pilihan-pilihan. 3. Pengkelasan 2. Kitaran 4. 2. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. Menentukan akibat sesuatu pilihan. Kegunaan : 1. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan.

simbol atau gambar yang sesuai. Tuliskan maklumat tambahan. Tangga hiraki 6. Pen / pensel berwarna. Tuliskan maklumat tambahan. 5. Dalam keadaan selesa & tenang. 5. Bina dengan riang dan positif. b. c. persekitaran dan sejarah kita. Cuba rangsang kreativiti sendiri. 4. f. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. minat. 2. Strategi membuat Peta Minda. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Bina dengan pantas. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Lembaran Pengurusan Lisan. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. 2. Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Gunakan gambar. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik).5. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabangcabang. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). 4. Pohon fikiran (PM5) (PM6) 7. 3. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. e. Bina yang unik. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Persediaan : a. Kenalpasti konsep / idea utama. Bahan : 1. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. 7. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. 3. d. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. 2. 16 . 6. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri.

4. 4. 2. Ulangi langkah . Perhatikan item yang dibandingkan. Masukkan ciri . Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. 5. 4. Tentukan pola maklumat 3.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. 2. saiz. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan. a. letakkan di atas sebagai item asas. 1. Jika lebih dekat dengan matlamat.Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. Membuat kesimpulan. Jika tidak letakkan di bawah. 4. 1. 17 . 1.ciri lain. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Kumpulkan maklumat 2. 1. corak atau masa. 1. 5. 5. abjad. 2. 3. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. Beri nama kepada kumpulan item itu. 2. Ambil satu item sebagai asas. 3. 3. 6. 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. 1. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Tentukan matlamat. Apakah masalahnya ? b. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. Semak semula susunan tersebut. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Ambil satu item sebagai asas. Membuat kesimpulan. Kenal pasti ciri . Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza.

3. Tetapkan tajuk perbincangan. Apakah masalahnya ? 2. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 4. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. 2. Hubungkait idea yang telah disambungkan. 18 . Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. 4. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. 4. 2. 5. 1.2. 3. 4. Lihat keseluruhan gambaran. Perhatikan sesuatu situasi. 2. 3. 2. 1. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). 3. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. Perhatikan sesuatu situasi. Renung kembali idea yang dikemukakan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. 1. Bayangkan matlamat tertentu. Tambah lagi idea jika ada. 3. Buat jangkaan yang paling sesuai. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. 3. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. 1. 1. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Cari alasan lain. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. 1. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. 4. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. 2. 4. Maslah sampingan. Nyakan hubungkait sebagai metafora.

5. 2. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). nilai . Edward de Bono. Menerangkan sebab. Membanding dan membeza. Antara LPGnya adalah : 1.1. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. CoRT 5 – Maklumat dan rasa. Mengusul periksa andaian.Interaksi. 2. sama ada baik atau buruk. CoRT 3 .CAF . 4. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat.OPV . Mentafsir maklumat. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. CoRT 6 – Tindakan. 11. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. 12. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan.Organisasi. Membuat inferens. Nyatakan pilihan yang terbaik. 4. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. Membuat urutan. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Pembahagian CoRT. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan.APC 2.C&S 19 . 6. CoRT 2 . Membuat ramalan. Menyusun mengikut keutamaan. Membuat analogi. logik dan persepsi . 8. 7. Mengkelaskan. Membuat keputusan. 3. CoRT (Cognitive Research Trust). 9. 10. Membuat gambaran mental. 3.

Aims. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. Plus. Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan.. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. tidak baik.AGO . Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. kemungkinan). Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Minus. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). 6. Alternatives. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan – kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Goals and Objectives (Tujuan. CoRT1 PMI CAF C&S AGO Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. CoRT1 Kegunaan Contoh kognitif 20 . menarik). Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. First.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). 4. fokus dan punca . 5.PMI 3. 2. matlamat dan objektif). 1. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. Fokus : akademik. 3. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). Other Peoples View (Pandangan orang lain). Interesting (Baik. 7. CoRT 1 & kognitif.

Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Fokus : Persekitaran. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan 21 . Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah.PMI Untuk menangani idea dari segi kelebihan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya.

jurukamera. pelancong. dll. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. pegawai daerah. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. Ibu dugong itu tidak ditemui. Cari perkara baik.Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. Pelakon : Pak Mat. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. pegawai perikanan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. penduduk kampung. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. wartawan. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. isteri Pak Mat. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu 22 . OPV. Ramai penduduk.undang negara. PMI. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. pegawai perhililitan. CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P.

jurukamera. Ibu dugong itu tidak ditemui. Mereka ingin mencuba memasaknya sendiri. Soalan penting dalam mana-mana kemalangan lain soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor di seluruh negara. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. 23 . pegawai perikanan. wartawan.undang negara. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Pelakon : Pak Mat. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. FIP. pelancong. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar .pelajar.menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. pegawai perhililitan. APC. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut. Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. isteri Pak Mat. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . pegawai daerah. dll. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. penduduk kampung. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang.

juga inkuiri penemuan .” “…… peperiksaan lebih penting... kemahiran mencari dan mengendali maklumat. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. C&S.” “…..cukuplah sekadar yang ada. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P.terlalu banyak kekangan / masalah. pita rakaman (muzik lembut.” “…….” “…. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam. kemahiran belajar .murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. bahan buku rujukan dan bukan buku.” “. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P...malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat.perlu segera habis sukatan. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll... Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi.” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir 24 .pelajar kurang persediaan. “……. .” “……. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku.. Kaedah : Murid . Senerio hari ini. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan.APC.” “……...

Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “….permainan.Objektif KBSM “…. kritis dan kreatif …. Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2...nyanyian..mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.kesepaduan BBM dan alat KBKK ..dialog .duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.lakonan . . ….. 1. Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1.Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu). Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1.simulasi .” . jasmani.monolog . Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran. Aktiviti seronok & menarik 4. Kedua . Kaedah yang mengembangkan intelek 5. .mimik . . Mengembangkan isi pelajaran 2. mudah disimpan. . rohani. Ini termasuk : .mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional.” . Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2.” .Falsafah Pendidikan Negara “…. mudah alih. mudah diguna. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3. Gunakan pelabagai kaedah.maklumatnya jelas .mudah dibina.untuk mencapai hasrat Wawasan ….menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran 25 .

Buruknya. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . Taman Rimba Rimau diwujudkan. A : Menariknya. pengalaman dan kepuasan.Masa tepat dan cepat .Kekaburan . 26 .menilai stategi. B : Keluarga kucing di dalam hutan. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit).Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . kemahiran dan teknik belajar. Galakkan : . Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. Dua orang pemain A dan B. kemahiran.melapor maklumat.Bebas. Stail mengajar dengan integrasi KBKK. Disiplin : .Mudah dan seronok . A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. Harimau semakin pupus.. berkomunikasi . A : Kucing. jenis dan sumber . Patut dilakukan : .menentukan maklumat. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan.Beralih ke Kem. fikiran dibuka dan terbuka 4. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan .selamat BBM.mencatat maklumat . kaedah. tahan dan menarik . tiada lagi pembunuhan harimau.menggunakan maklumat.mencari maklumat .Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. Menariknya. Elakkan : .Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3.murah.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. teknologi . harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. 1. skop.

kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan. Buruknya. Menariknya. A : Harimau betina boleh ditangkap. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula.A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. bilangan populasinya membiak perlahan. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. B : Menariknya. 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful