Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen’s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. keputusan. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat

- menilai baik buruknya ( sikap atau nilai ) Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

1

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanakkanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir – setiap orang boleh berfikir. b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri – rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu.

2

gila-gila. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). ada kebenaran. 1. Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ? 2. . berat. . Apakah yang patut anda lakukan ? 4. Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru. Contoh : patutkah remaja merokok ? Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) .Besar kemungkinannya benar. 2. 17 Prinsip-prinsip berfikir. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding. minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan . Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah. d. Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. spekulatif dan tidak diambil serius. b. kesusahan kita. Berat ( cadangan 10% ). 3 .Hal . remote. prejudis dan gangguan pengalaman. Remote ( cadangan 30% ).Relevan dengan umur.Imiginartif.Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding. b. 1. c. Contoh lain : a. . Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa. . Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ? 3. Seronok ( cadangan 40% ).hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur. Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). Konstruktif (jangan negatif). Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. seronok. Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi. persekitaran sedia ada. kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka.

4. Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir. 11. d. c. Mampu tukar gear. 7. g. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. b. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. e. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai. benar dan tepat. 14. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. Perasaan. Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahanlahan dan tenang. a. Elakkan ego. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah. Tentukan satu titik fokus sahaja. a. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). 8.3. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir. Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. 10. guna kreativiti. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Berfikir secara perlahan . 6. Apakah penyelesaian dari berfikir. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. Elakkan ego. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. Perasaan. dari pendapat ke pendapat. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. a. 4 . a. Walaupun pendapat kita betul. 17. Tahu bila perlu guna logik. Apakah penyelesaian dari berfikir. refleksi terhadap pendapat sendiri. guna maklumat. f. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. Mampu berundur dan maju semula. c. 5. dari fasal ke fasal. Fikirkan semula objektif kita berfikir. 9. 12. b. Mampu tukar gear. persepsi dan idea baru. refleksi terhadap pendapat sendiri. b. b. guna maklumat. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. a. Tahu bila perlu guna logik. Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. b. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting – ambil idea dan gunakan idea-idea tersebut. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). 13. Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri. c. 15. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. 16. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. guna kreativiti.lahan dan mudah.

cara pandangan berbeza. a. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. pengalaman berbeza. berpindah dari idea ke idea. 5 . Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. c. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. penerokaan baru. a. hidupan dan alam. Mampu berundur dan maju semula. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru.a. a. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan. Keluasan skop membantu menjana alternatif. semua pendapat lain seringkali dianggap salah. menghubung kait idea. a. persepsi baru. Sentiasa cari alternatif. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting – ambil idea dan gunakan idea-idea tersebut. a. Perasaan dan emosi digunakan di awal. Ambil semua idea. Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. Apabila ada pendapat betul. c. Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. kemungkinan bertindak. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. Cari alternatif baru. penyelesaian masalah. mereka bentuk. a. b. Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. b. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan. a. ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. persepsi dan idea baru. Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula. Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. Berundur menyusun semula langkah. c. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui. b. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. b. a. b. Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. pendelatan yang berlainan dan pelbagai. c. b. a. b. c. memperbarui pendapat dan bertindak.

Inggeris. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan. 3. Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. Pengulangan mempengaruhi minda. 4. Malaysia akan jadi negara maju. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. 6 . Silogisme hipotetikal Silogisme. Contoh : Premis 1 (syarat utama) a. Dikongkong oleh pengamatan mata. 6. Kesimpulan Kamu sedang belajar di universiti. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. Premis 2 (syarat kecil) kamu akan berjaya. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda. Silogisme b. 2.Pemikiran biasa. Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. Silogisme bersyarat. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya. Kuat dipengarui pengalaman peribadi. Cepat bertanggapan ekstrim. Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa. b. Kalau kamu masuk masuk universiti. 5. Kalau Malaysia menggunakan Bah. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan. maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil. Contoh : Premis 1 a. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita. Mengutamakan kepentingan. b. Silogisme bersyarat c. maka kamu tentu akan berjaya. Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. 7. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. Kelemahan dalam berfikir. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a.

h. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a. tentu akan berjaya ke universiti. c. j. Bil a.. sesat dll. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman. Asesori kecemasan seperti kecurian. Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok. Contoh : tongkat orang buta. c. g. Kalau gempa bumi ada di Indonesia. Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal). Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik. Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan.. b. e. Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a. i. d. b. longkang dll. Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya. d. Kritis Arkitek maritim Amerika Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan 7 .. Bil a. c. Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Bagaimana kalau. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru.Silogisme hipotetikal. Kalau berjaya di sekolah rendah. tentu gempa bumi ada di Malaysia. Kalau mamalia ada paru-paru. f... b. tentu paus dan kelawar ada paru-paru.

mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut b. berbulu pendek di telinga. Tumpuan (projection). Contoh 1 Bentuk umum . b. bertelinga kecil. berkuku dll. d. 5. 1. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang 8 . Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum. c. Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia.” Contoh lain : a. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus).“Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais. Keluasan / tertentu. 4. berimiginasi. Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu. Pergerakan dan alternatif. Mengarah ke arah penumpuan. Mengahwinkan lembu dengan seladang. (terperinci / tepat / khusus). membayang tampak sesuatu dalam minda. Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. Tumpuan / membayangkan tampak. Pengecaman dan muat tepat.“Tolong dapatkan saya minuman” (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?). Tumpuan memberi maksud membayangkan. Keluasan / tertentu . umum / terperinci. Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit lumba Mengubahsuai fesyen lama Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. Bentuk terperinci . 2. Proses asas berfikir. semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu – berbulu halus. 3.

penyerapan. penggabungjalinan. Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. Bagaimanapun. Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan. Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya. Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. lamunan. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. c. Contoh : a. Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman. b. Pergerakan termasuklah integrasi. b. penyatuan. Provokasi : apakah alternatif yang ada ? 9 . Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. arahan juga mengarah ke tumpuan. Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. Pengecaman dan muat tepat. 3. d. Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat. Ia mungkin sekali provokasi. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b. Ia sering dilihat sebagai igauan. mimpi. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju. Contoh : a. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1. Namun ia melahirkan alternatif. Contoh : a. Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran.berlaku dalam kehidupan. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. 2. Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan. Contoh : a. Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan.

Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. 4. Orang bijaksana mungkin tidak pintar. *(Secara mudahnya. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi. Guru : Kelas kita ada 10 orang murid. Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari . 3. Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. Bijaksana adalah pemandu. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5. Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. Kebijaksanaan. Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk. ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) 1. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu). Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. Analogi : Pintar adalah kereta. Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) . Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir. Bijaksana adalah pemandu. dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. cikgu. 2. Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan. Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik.d. Pintar adalah kereta. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. Suka “mengkritik” pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain. 10 . berapa orang yang akan hadir ke kelas ? Pintar Bijak : Enam orang. Ia boleh dipelajari. cikgu ? Kepintaran vs. Ia membaiki persepsi kita. 6. Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. Empat orang sakit kepala. Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja). lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam. 7.

Lembaran pengurusan grafik (LPG).8. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah. Soalan dan penyoalan (SP). Contoh : 1. 5. 10. 4. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. 2. 1. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Mandala Ingatan. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 11 . 6. Peta Minda (PM). Takut membuat kesilapan. CoRT 1 (Cognitive Research Trust). 3. 9. Mandala ingatan (MI). Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK. Antara contoh Kemahiran berfikir. Lembaran pengurusan lisan (LPL). Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif.

mengenal pasti persamaan dan perbezaan. Menganalisis. Di mana luka / parah ? 8. menganalisis.? 4..…. mencapah.. Apakah idea-idea utama dalam ….. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai …………………. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ………. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. membezakan fakta dengan andaian. dengan …….. KULIAH 4 DAN 5 Konsep berfikir. Mengapakah ……………. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. menganalisis.? 2.? 5.? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. Mengapakah anda memilih ………? 6.4. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3. berlaku ? 8. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti.kognitif : Memikir tentang fikiran. membuat kesimpulan Menganalisis. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. 1. membuat kesimpulan. menilai. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta . Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. menilai . 12 . Bagaimanakah anda tahu ……….

Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ……………………………………….. 1. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin …………. 2.…? 3. 1. Cuba bandingkan. Contoh : Sudin pukul kucing. peristiwa atau teks.….. ……? 3. Perkara (P) merujuk kepada idea. apakah akan terjadi ? 2.itu. tajuk. 1. Lingkaran soalan.? 4. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk …………………….. Shaari bermain dengan kucing.. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. Apakah akibat sesuatu pilihan …. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria …….? 5. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal).……….? 2. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai …………….. 1. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk ……. Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab).itu berlaku ? 2..? 7. 3. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda..? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ………. Sudin pukul apa ? 2.. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat. tema.. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding). Shaari bermain dengan siapa ? 3.. 13 .1. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) …………. Sekiranya ……. isu.. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan.…? 4. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan …………….(syarat) ini diubah. Apakah pendapat anda tentang …. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6... Mengapa ? 4.

mencari cara-cara penyelesaian. 2. 6 = Perkara + luar individu. negeri. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu).Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. individu. I . Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir.alik : 1. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. P .Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. melaksana cara penyelesaian yang terpilih. memilih cara penyelesaian yang terbaik. Pada pendapat anda (I) . 5 = Individu + luar individu. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). individu. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . mengenalpasti / mentafsir masalah. negara dan luar negara. 3 = Luar individu. 1 = Perkara. 4. kawasan.Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). luar individu). 2 = Individu.besaran ? LI . Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. Pada pendapat anda (I) . 5. Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . 14 .Pada pendapat anda. Penyelesaian masalah.buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar . mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). 4 = Perkara + individu. daerah. buah. memeriksa kesan penyelesaian. 7 = Perkara + individu + luar individu. luar individu). 3.

Kegunaan : 1. 2. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. 2.pilihan alternatif. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Menyelesaikan masalah. Memanggil maklumat. 3. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. KULIAH 6 DAN 7 Peta Minda. keutamaan kriteria.Membuat keputusan. 3. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Mengambil nota. Simpanan nota ringkas. Menentukan akibat sesuatu pilihan. Pengkelasan 2. Kitaran 4. Rantai urutan 3. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Mengembangkan isi. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Kitaran (berpusat) (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) 15 . 5. 4. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . Menjana pilihan-pilihan.

Tuliskan maklumat tambahan. Lembaran Pengurusan Lisan. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. 4. Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Tangga hiraki 6. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. 6. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. e. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Pen / pensel berwarna. c. 2. d. 4. Tuliskan maklumat tambahan. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. Bina dengan riang dan positif. Gunakan gambar. Pohon fikiran (PM5) (PM6) 7. 5. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). 3. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. Kenalpasti konsep / idea utama. Bina yang unik. b. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabangcabang. Persediaan : a. 7. 5. Bina dengan pantas. simbol atau gambar yang sesuai. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. persekitaran dan sejarah kita. 2. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. 2. 16 . Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas.5. Strategi membuat Peta Minda. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Bahan : 1. f. minat. 3. Dalam keadaan selesa & tenang.

Membuat kesimpulan. Kumpulkan maklumat 2. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 4. Tentukan pola maklumat 3. abjad. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 1. corak atau masa. 6. Perhatikan item yang dibandingkan. 3. Jika lebih dekat dengan matlamat. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. Jika tidak letakkan di bawah. Semak semula susunan tersebut. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 1. Ambil satu item sebagai asas. Apakah masalahnya ? b. Masukkan ciri . Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. 5. saiz. 1. 5. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan.Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. a. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Membuat kesimpulan. 2. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. Tentukan matlamat. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. 5. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. 3. 2. 4. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. Beri nama kepada kumpulan item itu. 2. 3. Ambil satu item sebagai asas. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. 1.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. 17 . 1. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. letakkan di atas sebagai item asas. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. 4. Kenal pasti ciri . 4. 1.ciri lain. 2. 3. Ulangi langkah .

Lihat keseluruhan gambaran. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. 3. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Buat jangkaan yang paling sesuai. 4. 3. Renung kembali idea yang dikemukakan. 2. 3. Cari alasan lain. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. 3. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Bayangkan matlamat tertentu. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. Perhatikan sesuatu situasi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. 18 . 5. 1. 3. Perhatikan sesuatu situasi. 3. 4. 1. 4. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 4. 2. 1. Apakah masalahnya ? 2. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Tambah lagi idea jika ada. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. 4. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. 2. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. 1. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). 2. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. 4. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. Hubungkait idea yang telah disambungkan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. Maslah sampingan. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Tetapkan tajuk perbincangan.2.

5.APC 2. CoRT (Cognitive Research Trust). CoRT 5 – Maklumat dan rasa. Membuat keputusan. 8. 9. Mengkelaskan. Menerangkan sebab. 2. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. sama ada baik atau buruk. 4. Mengusul periksa andaian.1. Menyusun mengikut keutamaan. Mentafsir maklumat.Interaksi. 12. Pembahagian CoRT. 6. Antara LPGnya adalah : 1. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal.CAF . Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). Membuat inferens. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat.OPV . 3. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. CoRT 3 . CoRT 2 .Organisasi. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Edward de Bono. Membuat ramalan. CoRT 6 – Tindakan. 10. Membuat analogi.C&S 19 . Membuat urutan. Membuat gambaran mental. logik dan persepsi . 11. 7. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. 3. 2. Membanding dan membeza. Nyatakan pilihan yang terbaik. nilai . 4.

Fokus : akademik. CoRT1 PMI CAF C&S AGO Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. menarik). Aims. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan – kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. 5. 7. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). 3. 6. matlamat dan objektif). CoRT1 Kegunaan Contoh kognitif 20 . 2. Minus. 4. First.. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. kemungkinan).PMI 3. Plus. Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. Alternatives. CoRT 1 & kognitif. tidak baik.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). fokus dan punca . 1. Other Peoples View (Pandangan orang lain). Goals and Objectives (Tujuan. matlamat dan objektif Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. Interesting (Baik. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan.AGO .

fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan.PMI Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan 21 . Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. Fokus : Persekitaran. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan.

buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan .Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu 22 . dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain.undang negara. Ibu dugong itu tidak ditemui. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. jurukamera. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. penduduk kampung. pegawai perhililitan. Ramai penduduk. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. pegawai daerah. dll. PMI. Cari perkara baik. OPV. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. Pelakon : Pak Mat. pelancong. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. isteri Pak Mat. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. pegawai perikanan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. wartawan.

FIP. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. 23 . Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut.menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . pelancong. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Mereka ingin mencuba memasaknya sendiri. Ibu dugong itu tidak ditemui. penduduk kampung. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. pegawai daerah. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. dll. Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. isteri Pak Mat. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar . jurukamera. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut.undang negara. pegawai perhililitan. wartawan. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. Pelakon : Pak Mat.pelajar. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor di seluruh negara. pegawai perikanan. APC. Soalan penting dalam mana-mana kemalangan lain soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai.

instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku. Kaedah : Murid . “…….perlu segera habis sukatan.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan.. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan. Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga.. juga inkuiri penemuan . kemahiran mencari dan mengendali maklumat.” “…….murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam.” “……. kemahiran belajar . Contoh penggunaan APC dalam proses P&P.” “…. Senerio hari ini.” “……. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi.” “…… peperiksaan lebih penting.terlalu banyak kekangan / masalah.. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan.. C&S. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut.” “…. pita rakaman (muzik lembut.... Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat.” “.malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK.. bahan buku rujukan dan bukan buku.pelajar kurang persediaan.APC. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya.cukuplah sekadar yang ada. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll.” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir 24 . ...

Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2.lakonan ..mudah dibina.mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu).kesepaduan BBM dan alat KBKK . Kedua . .” ... . Mengembangkan isi pelajaran 2.” . Kaedah yang mengembangkan intelek 5. jasmani. Gunakan pelabagai kaedah. . Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1.maklumatnya jelas . Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3. Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1. ….Objektif KBSM “…. Aktiviti seronok & menarik 4.monolog . 1.. mudah diguna. dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran 25 .dialog . kritis dan kreatif ….. mudah disimpan. Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.duanya diperlukan untuk perkembangan intelek. rohani.permainan.Falsafah Pendidikan Negara “…. mudah alih.Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum.simulasi . . Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK.” .Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “….untuk mencapai hasrat Wawasan …. Ini termasuk : .nyanyian.mimik .

harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan.Kekaburan . A : Menariknya. Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: .. kemahiran. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . Taman Rimba Rimau diwujudkan.Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. tiada lagi pembunuhan harimau. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit).murah. Patut dilakukan : . Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. tahan dan menarik . Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan.mencari maklumat .selamat BBM. teknologi .mencatat maklumat .menentukan maklumat. kemahiran dan teknik belajar. kaedah.Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. Harimau semakin pupus.menilai stategi.menggunakan maklumat.melapor maklumat. jenis dan sumber . berkomunikasi . B : Keluarga kucing di dalam hutan. skop.Mudah dan seronok .Beralih ke Kem. 26 . Galakkan : .Bebas. Buruknya.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . Dua orang pemain A dan B. pengalaman dan kepuasan. Elakkan : .Masa tepat dan cepat . Disiplin : . A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau. Menariknya. fikiran dibuka dan terbuka 4. A : Kucing. 1. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. Stail mengajar dengan integrasi KBKK.

B : Menariknya. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. Menariknya. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. Buruknya. bilangan populasinya membiak perlahan. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. 27 . kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan.A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. A : Harimau betina boleh ditangkap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful