Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen’s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. keputusan. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat

- menilai baik buruknya ( sikap atau nilai ) Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

1

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanakkanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir – setiap orang boleh berfikir. b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri – rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu.

2

persekitaran sedia ada. Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ? 3. kesusahan kita. minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan . Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ? 2. Contoh : patutkah remaja merokok ? Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) . berat. Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). seronok. kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka. Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah. .Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding. c.Imiginartif. gila-gila. . 2. Apakah yang patut anda lakukan ? 4. 1. . Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi. remote. 17 Prinsip-prinsip berfikir. d. ada kebenaran. spekulatif dan tidak diambil serius. Seronok ( cadangan 40% ). Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru. Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding. Berat ( cadangan 10% ).hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur. prejudis dan gangguan pengalaman.Relevan dengan umur. . Konstruktif (jangan negatif). Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa. 3 .Besar kemungkinannya benar. b. 1. b.Hal . Contoh lain : a. Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). Remote ( cadangan 30% ).

Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. a. b. Apakah penyelesaian dari berfikir. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting – ambil idea dan gunakan idea-idea tersebut. b. b. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). 17. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. dari fasal ke fasal. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai. c. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah. refleksi terhadap pendapat sendiri. 15. guna maklumat. Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. a. b. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. g. dari pendapat ke pendapat. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. Mampu tukar gear. Mampu berundur dan maju semula. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. 5. Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. Mampu tukar gear. c. Walaupun pendapat kita betul. 4 . Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahanlahan dan tenang. guna kreativiti. c. guna maklumat. 13. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. 12. Fikirkan semula objektif kita berfikir. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. 6. e. Tahu bila perlu guna logik. 7. Perasaan. d. guna kreativiti. Tahu bila perlu guna logik. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. 10. Tentukan satu titik fokus sahaja. 14. 8. 9. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. Elakkan ego. b. persepsi dan idea baru. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir. f. 16. Apakah penyelesaian dari berfikir.lahan dan mudah. benar dan tepat. Elakkan ego. a. 4. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. Berfikir secara perlahan . Perasaan. a. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). refleksi terhadap pendapat sendiri. a.3. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. 11.

mereka bentuk. hidupan dan alam. a. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui. pendelatan yang berlainan dan pelbagai. Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. a. Ambil semua idea. Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. Cari alternatif baru. Perasaan dan emosi digunakan di awal. menghubung kait idea.a. c. ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. penyelesaian masalah. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. b. b. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. c. Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Sentiasa cari alternatif. Berundur menyusun semula langkah. a. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. semua pendapat lain seringkali dianggap salah. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. persepsi baru. b. berpindah dari idea ke idea. b. a. memperbarui pendapat dan bertindak. Keluasan skop membantu menjana alternatif. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. c. Apabila ada pendapat betul. Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. a. b. b. b. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. a. Mampu berundur dan maju semula. kemungkinan bertindak. Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. cara pandangan berbeza. penerokaan baru. c. pengalaman berbeza. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting – ambil idea dan gunakan idea-idea tersebut. a. 5 . a. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. a. persepsi dan idea baru. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. c. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat.

7. maka kamu tentu akan berjaya. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. b. Kalau Malaysia menggunakan Bah. maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. Kesimpulan Kamu sedang belajar di universiti. Kelemahan dalam berfikir. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan. Silogisme hipotetikal Silogisme. Kuat dipengarui pengalaman peribadi. Contoh : Premis 1 a. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya. Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. Silogisme b. Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. Contoh : Premis 1 (syarat utama) a. Dikongkong oleh pengamatan mata. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. 5. Kalau kamu masuk masuk universiti. Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa.Pemikiran biasa. Mengutamakan kepentingan. 6. Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil. 4. 3. Silogisme bersyarat. 6 . Silogisme bersyarat c.Inggeris. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita. Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. Premis 2 (syarat kecil) kamu akan berjaya. b. Pengulangan mempengaruhi minda. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a. Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. 2. Malaysia akan jadi negara maju. Cepat bertanggapan ekstrim.

longkang dll. tentu gempa bumi ada di Malaysia.. b. c. Bil a. Kalau mamalia ada paru-paru.. d. b. Bil a. Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. h.Silogisme hipotetikal. c. Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Bagaimana kalau. Asesori kecemasan seperti kecurian. Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya. tentu paus dan kelawar ada paru-paru. Contoh : tongkat orang buta. d. Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik.. Kalau berjaya di sekolah rendah. Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan.. Kalau gempa bumi ada di Indonesia. i. b. Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal). sesat dll. g. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru. j. Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok. tentu akan berjaya ke universiti. Kritis Arkitek maritim Amerika Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan 7 . f. Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. c.. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman. e. Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a.

Proses asas berfikir. Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit lumba Mengubahsuai fesyen lama Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. Pengecaman dan muat tepat. semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu – berbulu halus. b.mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut b. Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia. Keluasan / tertentu . 3. Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu. Tumpuan / membayangkan tampak. bertelinga kecil. Bentuk terperinci . berbulu pendek di telinga. Mengahwinkan lembu dengan seladang. umum / terperinci.“Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais. (terperinci / tepat / khusus).“Tolong dapatkan saya minuman” (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?). Pergerakan dan alternatif. membayang tampak sesuatu dalam minda. berkuku dll. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang 8 . Mengarah ke arah penumpuan. 1. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus). berimiginasi. Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. Tumpuan (projection). 4. c. Contoh 1 Bentuk umum . Keluasan / tertentu. 5.” Contoh lain : a. d. 2. Tumpuan memberi maksud membayangkan. Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum.

Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan. Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini. Pergerakan termasuklah integrasi. Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan. b. 3. mimpi.berlaku dalam kehidupan. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. c. Contoh : a. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. Contoh : a. Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b. Ia mungkin sekali provokasi. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. lamunan. penyerapan. Pengecaman dan muat tepat. Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan. d. Provokasi : apakah alternatif yang ada ? 9 . Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman. b. Contoh : a. Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. Namun ia melahirkan alternatif. Bagaimanapun. penyatuan. Contoh : a. arahan juga mengarah ke tumpuan. Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam. Ia sering dilihat sebagai igauan. penggabungjalinan. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran. Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. 2. Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya.

Guru : Kelas kita ada 10 orang murid. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) . cikgu. Orang bijaksana mungkin tidak pintar. 10 . 6. Empat orang sakit kepala. Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi. Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk. 2. Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja). berapa orang yang akan hadir ke kelas ? Pintar Bijak : Enam orang. Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. 7. ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) 1. cikgu ? Kepintaran vs. Bijaksana adalah pemandu. 4. Ia boleh dipelajari. 3. Suka “mengkritik” pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain. Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. Pintar adalah kereta. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. Bijaksana adalah pemandu. *(Secara mudahnya. lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam. dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5. Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan. Ia membaiki persepsi kita. Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir. Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. Analogi : Pintar adalah kereta.d. Kebijaksanaan. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu). Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan. Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari .

CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Mandala Ingatan. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK.8. Contoh : 1. 1. 5. 10. 2. Lembaran pengurusan lisan (LPL). Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif. Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. Soalan dan penyoalan (SP). 4. Siapa yang menemui kemalangan itu ? 11 . Mandala ingatan (MI). Peta Minda (PM). 3. 6. Takut membuat kesilapan. Antara contoh Kemahiran berfikir. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. 9. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah.

membuat kesimpulan Menganalisis. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. menilai. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9.4.. Apakah idea-idea utama dalam …. Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. 1.? 5. Apakah persamaan dan perbezaan di antara ………. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. berlaku ? 8. mengenal pasti persamaan dan perbezaan... Menganalisis. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. dengan ……. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5.? 2. menilai . Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12.. Contoh : Semasa membanding dan membezakan. membezakan fakta dengan andaian.kognitif : Memikir tentang fikiran. KULIAH 4 DAN 5 Konsep berfikir. Mengapakah …………….? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta .? 4. membuat kesimpulan. Di mana luka / parah ? 8.…. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai …………………. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. 12 . Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3. menganalisis. menganalisis. Mengapakah anda memilih ………? 6. Bagaimanakah anda tahu ………. Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. mencapah.

Lingkaran soalan.………. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan.1. Cuba bandingkan.. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria ……. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. Shaari bermain dengan kucing.. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk ……………………. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat.. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) …………. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding).? 4. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6.? 7. tema. Sekiranya ……..…. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk …….. ……? 3. Contoh : Sudin pukul kucing.itu berlaku ? 2. apakah akan terjadi ? 2. 2... Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ……………………………………….. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda. isu.? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah. 1. Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab). Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda. Apakah pendapat anda tentang …. tajuk. Shaari bermain dengan siapa ? 3. peristiwa atau teks. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan. 1..itu.? 5. 1. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal).? 2. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan …………….(syarat) ini diubah. Sudin pukul apa ? 2. Apakah akibat sesuatu pilihan …. 1. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ………..…? 3. 13 .…? 4. 3.. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin …………. Perkara (P) merujuk kepada idea. Mengapa ? 4... Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai …………….

negara dan luar negara.besaran ? LI . luar individu). Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. 3.Pada pendapat anda. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu). 4 = Perkara + individu. 7 = Perkara + individu + luar individu. 2. 5 = Individu + luar individu. 2 = Individu. individu.buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar . memeriksa kesan penyelesaian. buah. luar individu). 4. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu).Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim. P . Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir. mencari cara-cara penyelesaian. Pada pendapat anda (I) . 3 = Luar individu. Penyelesaian masalah.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. mengenalpasti / mentafsir masalah. 14 . terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . individu. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . daerah.alik : 1. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu).Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. I . melaksana cara penyelesaian yang terpilih. 1 = Perkara. 5. Pada pendapat anda (I) . memilih cara penyelesaian yang terbaik. 6 = Perkara + luar individu. kawasan. negeri.

Rantai urutan 3. 3. Mengambil nota. Mengembangkan isi. Kitaran 4. 3. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Menjana pilihan-pilihan. Kitaran (berpusat) (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) 15 . Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. 5. Memanggil maklumat. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. 2. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. 2. Simpanan nota ringkas. KULIAH 6 DAN 7 Peta Minda. 4. Kegunaan : 1. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. Menyelesaikan masalah.pilihan alternatif. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. keutamaan kriteria. Menentukan akibat sesuatu pilihan. Pengkelasan 2.Membuat keputusan.

Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. Pen / pensel berwarna. 2. persekitaran dan sejarah kita. Cuba rangsang kreativiti sendiri. Bina yang unik. f. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. simbol atau gambar yang sesuai. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. 2. Bina dengan riang dan positif. Persediaan : a. Tuliskan maklumat tambahan. 5. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabangcabang. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). Bina dengan pantas. Tuliskan maklumat tambahan. Tangga hiraki 6. 16 . Pohon fikiran (PM5) (PM6) 7. 3. 6. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. minat. 4. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. 3. Kenalpasti konsep / idea utama. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1).5. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. Strategi membuat Peta Minda. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. 7. d. Bahan : 1. 2. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. 4. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. e. c. Gunakan gambar. b. Dalam keadaan selesa & tenang. 5. Lembaran Pengurusan Lisan.

1. 5. 2. Masukkan ciri . Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 1. abjad. 1. Ambil satu item sebagai asas. corak atau masa. Ulangi langkah . Tentukan matlamat. 2. 1. Perhatikan atau kumpulkan maklumat. 5. 2. Jika lebih dekat dengan matlamat. Kumpulkan maklumat 2. Kenal pasti ciri . Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. Beri nama kepada kumpulan item itu. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. 3. 3. a. Jika tidak letakkan di bawah. 4. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. 3. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. 17 . Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d.Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. saiz. Membuat kesimpulan.ciri lain. 3. 1. 4. Perhatikan item yang dibandingkan.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Membuat kesimpulan. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. letakkan di atas sebagai item asas. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. Semak semula susunan tersebut. Ambil satu item sebagai asas. 6. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan. 5. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. Apakah masalahnya ? b. 2. Tentukan pola maklumat 3.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. 1. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat.

Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. 4. Cari alasan lain. 3. 4. Hubungkait idea yang telah disambungkan. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Maslah sampingan. Buat jangkaan yang paling sesuai. 3. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. 2. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). Perhatikan sesuatu situasi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. 1. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. 2. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. 4. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. 2. 1. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Renung kembali idea yang dikemukakan. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. 4. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. Tetapkan tajuk perbincangan. 3. 3. 5. 4. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. Perhatikan sesuatu situasi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. 1. Apakah masalahnya ? 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. 2. 3. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. 18 . Tambah lagi idea jika ada. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama.2. 3. 4. 1. 1. Lihat keseluruhan gambaran. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. 2. Bayangkan matlamat tertentu.

1. Membuat inferens. 9. Membuat urutan. CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif). 2. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan.Organisasi. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. nilai .CAF . Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). 6. 5. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. 11. Menerangkan sebab. 10.C&S 19 . CoRT 5 – Maklumat dan rasa. 3. 4. 12. Antara LPGnya adalah : 1. Membuat ramalan. 4. logik dan persepsi . Pembahagian CoRT. Lembaran pengurusan grafik (LPG). Mengkelaskan. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. sama ada baik atau buruk. Membuat analogi. CoRT 3 . Menyusun mengikut keutamaan. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. Edward de Bono. CoRT 2 .Interaksi. Membuat keputusan. 8. CoRT (Cognitive Research Trust).APC 2. Mengusul periksa andaian. 3. Mentafsir maklumat. 2. 7. Membuat gambaran mental. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. CoRT 6 – Tindakan. menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. Membanding dan membeza. Nyatakan pilihan yang terbaik.OPV .

Aims. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. 7. tidak baik. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Interesting (Baik. Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan.. 2. matlamat dan objektif Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. Minus. Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. Plus. CoRT1 Kegunaan Contoh kognitif 20 . Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). 3. CoRT 1 & kognitif. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan – kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. 4. 5. First. 6. fokus dan punca . CoRT1 PMI CAF C&S AGO Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan.FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Fokus : akademik. kemungkinan). menarik).AGO . Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). Goals and Objectives (Tujuan. matlamat dan objektif). Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan.PMI 3. 1. Other Peoples View (Pandangan orang lain). Alternatives.

Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan.PMI Untuk menangani idea dari segi kelebihan. kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan 21 . matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Fokus : Persekitaran. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah.

wartawan. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Ibu dugong itu tidak ditemui. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. dll. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. pelancong. pegawai perhililitan. isteri Pak Mat. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu 22 . jurukamera. penduduk kampung. Pelakon : Pak Mat. Cari perkara baik. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. pegawai daerah.Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. Ramai penduduk. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. PMI. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. OPV. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. pegawai perikanan. Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini.undang negara.

wartawan. dll. pegawai daerah. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut.pelajar. Ibu dugong itu tidak ditemui.undang negara. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar . jurukamera. Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. pegawai perikanan. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain.menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor di seluruh negara. 23 . Soalan penting dalam mana-mana kemalangan lain soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai. Mereka ingin mencuba memasaknya sendiri. Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. isteri Pak Mat. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. pegawai perhililitan. pelancong. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. penduduk kampung. APC. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. FIP. Pelakon : Pak Mat. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang .

C&S.” “……. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. “…….” “….. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan.terlalu banyak kekangan / masalah.malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. . kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut..” “…… peperiksaan lebih penting. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. juga inkuiri penemuan .. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll. kemahiran belajar . instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku.” “……. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. bahan buku rujukan dan bukan buku.pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat. Senerio hari ini.” “…. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan.murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan... kemahiran mencari dan mengendali maklumat.APC. Kaedah : Murid .perlu segera habis sukatan. pita rakaman (muzik lembut.cukuplah sekadar yang ada..” “……....pelajar kurang persediaan.” “.” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir 24 . Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi. Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga..

mudah dibina.dialog . mudah alih.mimik .lakonan . mudah disimpan.” .duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.. . . rohani. Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2. kritis dan kreatif ….menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran 25 . Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK.untuk mencapai hasrat Wawasan ….mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. jasmani. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3.maklumatnya jelas . …. Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. 1. Kaedah yang mengembangkan intelek 5.nyanyian.Falsafah Pendidikan Negara “…. Aktiviti seronok & menarik 4.monolog . dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional.. Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2.Objektif KBSM “….” .simulasi .” . Kedua .Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu). Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1. Mengembangkan isi pelajaran 2.kesepaduan BBM dan alat KBKK . mudah diguna.Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum..Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “…. Gunakan pelabagai kaedah. .permainan.. Ini termasuk : . ..

A : Kucing. A : Menariknya. 1. Elakkan : .Kekaburan . Buruknya.murah. tahan dan menarik . fikiran dibuka dan terbuka 4. teknologi .Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. jenis dan sumber .selamat BBM. Taman Rimba Rimau diwujudkan.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. pengalaman dan kepuasan. Stail mengajar dengan integrasi KBKK. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit). harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau.Masa tepat dan cepat . 26 .mencari maklumat . Galakkan : . Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu. berkomunikasi . Patut dilakukan : . Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia.Bebas. Harimau semakin pupus. Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . tiada lagi pembunuhan harimau. Dua orang pemain A dan B. Disiplin : .menentukan maklumat.Beralih ke Kem. Menariknya.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang .melapor maklumat. kaedah. skop. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan.menilai stategi. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. kemahiran. B : Keluarga kucing di dalam hutan.menggunakan maklumat.Mudah dan seronok . kemahiran dan teknik belajar..mencatat maklumat .Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias.

kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. bilangan populasinya membiak perlahan. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. B : Menariknya. A : Harimau betina boleh ditangkap. kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan.A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. 27 . diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula. Menariknya. Buruknya.