Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. Pengenalan KBKK.

Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Prof.Jack Zevin (Queen’s College, New York, USA) telah memperkenalkan satu model KBKK. Model yang diperkenalkan ini telah mengkelaskan KBKK kepada empat kategori utama : 1. Pemikiran kritis. keputusan. Definasi berfikir. Terdapat banyak definasi berfikir pernah dikeutarakan . Antaranya Beyer (1984), Fraenkel (1980) dan Meyer (1977). Berdasarkan kepada semua pendapat-pendapat ini, berfikir boleh dirumuskan sebagai : Proses penggunaan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea, membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran yang dialami. Proses berfikir. Apabila timbul sesuatu soalan dan saya mencari jawapannya, saya sedang mengalami proses berfikir. Untuk mencari jawapan, saya menggunakan segala aspek yang terdapat dalam minda iaitu : - apa yang saya tahu - menyoal sendiri ( pengetahuan ) ( kemahiran kognitif ) 2. Pemikiran kritis. 3. Penyelesaian masalah. 4. Membuat

- menilai baik buruknya ( sikap atau nilai ) Dengan demikian, proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, proses kognitif dan sikap / nilai dalam minda individu. Kelemahan dalam berfikir.

-

Tiada gambaran Tidak tersususn Tiada idea sempit terburu-buru

-

kecamuk konflik salah persepsi kabur

Pemikiran kreatif. Kategori ini memperluas dan mengembangkan daya imiginasi, inovasi dan kreativiti pelajar untuk mendapatkan idea - idea baru, banyak dan pelbagai. Pemikiran kritis. Kategori ini melibatkan proses menganalisis dan menilai idea, data atau maklumat untuk kefahaman yang jelas, kukuh dan bermakna.

1

Umur dan keupayaan. Dr. Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan bahawa kanakkanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.

Tingkahlaku berfikir. Anda ingin melakukan sesuatu :a. Ingin lakukan cara lama atau baru ? b. Ingin lakukan lebih baik dari dahulu ? c. Berapa lama untuk melakukannya ? d. Bilakah ia harus disiapkan ? e. Adakah orang lain akan membantu untuk melaksanakannya ? f. Apakah akan terjadi selepas melakukannya ? g. Apakah kebaikannya ? h. Apakah keburukannya ? i. Apakah manfaatnya ? j. Adakah cara yang lebih mudah melakukannya ? k. Apakah pilihan lain untuk tidak melakukannya ? l. Apakah kesan jika tidak melakukannya ? m. Apakah bahan dan alatannya ? n. Adakah cara yang lebih cepat ? o. Adakah cara yang lebih mudah ? p. Adakah cara yang kurang kesilapan ? q. Adakah cara kurang kekangan ? r. Akah akan terjadi selepas melakukannya ? s. Apakah hasil yang akan terjadi ?

Sikap yang perlu ke arah mencapai Kemahiran Berfikir. a. Setiap orang perlu berfikir – setiap orang boleh berfikir. b. Berfikir ialah kemahiran yang boleh dibentuk dan dibangunkan. c. Anggap diri sendiri sebagai pemikir. d. Yakinkan diri sendiri akan menjadi pemikir yang bertambah baik. e. Berfikir memerlukan kemampuan yang deliberate. f. Perkara yang sukar boleh diselesaikan dengan mudah. g. Buat tindakan satu persatu. h. Asingkan ego dari pemikiran . Pastikan objektif pemikiran dapat dicapai. i. Kegunaan berfikir ialah bukan untuk betul pada setiap masa. j. Selalu merendah diri – rasa bongkak adalah tanda pemikir yang lemah.

Membentuk kemahiran berfikir. Contoh untuk beberapa ikhtibar supaya kita boleh berubah: a. Saya mahu sedikit gam untuk mencantumkan dua keping kayu. Kita dibesarkan dengan pengalaman bahawa kayu dicantumkan dengan gam. Itulah cara paling mudah, paling murah dan paling kita sukai. Itulah cara yang ada yang kita ketahui. Atau itulah cara yang sering tertanam dalam minda kita. b. Saya mahu beberapa cara untuk mencantumkan dua keping kayu.

2

Contoh : sahabat anda cuba mengelak dari bertemu anda dan anda tidak tahu kenapa. remote. . Contoh : bagaimana nak mengelakkan kesesakan bandararaya ? 3. 17 Prinsip-prinsip berfikir. 3 . Contoh : bagaimana kalau kita ada 4 tangan ? 2.Relevan dengan umur. Persekitaran sedia ada ( cadangan 20% ). Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (1). Gabungkan 2 dari 4 jenis latihan Kemahiran Berfikir setiap kali latihan secara berpasangan antara : a. kesusahan kita. berat. persekitaran sedia ada. seronok. Ini penting supaya ia membina Kemahiran Berfikir akibat dari tiada emosi. c. prejudis dan gangguan pengalaman.Imiginartif. Berfikir secara perlahan-lahan dan mudah. b. 2. ada kebenaran. spekulatif dan tidak diambil serius. Ini melahirkan persepsi dan kemahiran berfikir yang baru. . gila-gila. Apakah yang patut anda lakukan ? 4. 1.Hal . Selalu tanamkan bahawa setiap satu perkara yang difikirkan mempunyai banyak pilihan lain untuk melakukannya. Berat ( cadangan 10% ).hal serius yang berkaitan dengan kita (kumpulan pelajar yang belajar KB) Umur. kumpulan dan persekitaran murid dan minat mereka. . b. Saya mahu paku untuk menggantung gambar ini ke dinding.Kita boleh mengubah paradigma dan dogma dalam minda sendiri. Remote ( cadangan 30% ).Besar kemungkinannya benar. minat dan situasi kita mempengaruhi pilihan seperti keperluan . d. Konstruktif (jangan negatif). Saya mahu beberapa cara untuk menggantung gambar ini ke dinding. Contoh lain : a. Seronok ( cadangan 40% ). . Contoh : patutkah remaja merokok ? Empat jenis latihan untuk Kemahiran Berfikir (2) . 1.

Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Pihak yang membahas/mempertikai ada melahirkan idea penting – ambil idea dan gunakan idea-idea tersebut. Apakah penyelesaian dari berfikir. b. b. guna maklumat. Mampu tukar gear. 11. Tahu bila dan bagaimana perlu guna pelbagai teknik berfikir.3. Berfikir secara perlahan . b. refleksi terhadap pendapat sendiri. d. Kenalpasti apakah titik fokus kita berfikir dan apakah yang ingin dicapai dari berfikir tadi. 5. Tidak perlu untuk membahaskan tentang pendapat orang lain. Ada kemunginan kita tidak menerima pendapat betul orang lain kerana kita melihat dari persepsi yang salah. c. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. Tahu bila perlu guna logik. Berfikir bukan untuk menyatakan cara kita betul. Mampu tukar gear. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). a. e. Manusia mampu berfikir walau sebanyak mana sekalipun kalau berfikir secara perlahanlahan dan tenang. Ego seringkali mempengaruhi pendapat manusia. Berfikir untuk memperoleh sesuatu yang baik. a. a. 9. Perasaan. 10. dari fasal ke fasal. Berfikir secara meneroka (bukan membahas dan mempertikai). b. 8. guna maklumat. 12. dari pendapat ke pendapat. Elakkan ego. Boleh meramal hasil berfkir dan kesan dari berfikir tadi. Mampu berundur dan maju semula. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). 4. c. guna kreativiti. emosi penting dalam berfikir (selepas penerokaan sahaja). Walaupun pendapat kita betul. 14. c. Fikirkan semula objektif kita berfikir. refleksi terhadap pendapat sendiri. pendapat orang lain juga adalah baik dan patut diterima dan dipakai. Elakkan dogmatik walaupun anda pasti pendapat anda betul. f. 6. Apakah penyelesaian dari berfikir. benar dan tepat. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. 7. b. Tahu bila perlu guna logik. Sentiasa dan berani mencari serta menggunakan alternatif. Bijak berfikir adalah juga mahir dalam pelbagai jenis berfikir. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. persepsi dan idea baru. Tentukan satu titik fokus sahaja. Elakkan ego. 16. tujuhala dan kesan dari pendapat kita sendiri. 17. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. Perasaan. g. Fikirkan titik fokus dan penyelesaian dari berfikir. 15. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. Mampu mengenalpasti mengapa rumusan / keputusan dari berfikir tadi boleh dijayakan. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. 4 . Elakkan terhanyut / tergelincir / terbias dari masa ke masa. a. 13. a. guna kreativiti.lahan dan mudah.

b. 5 . Seseorang perlu peka pada pelbagai jenis persepsi yang berbeza. Pendapat / pilihan / tindakan ramai orang merupakan pendapat / pilihan / tindakan yang terbaik baru & masih diketahui. pilihan atau keputusan yang diikuti dengan tindakan. a. pendelatan yang berlainan dan pelbagai. Memikirkan semula senario sebenar secara terperinci. Pihak yang membahas / mempertikai ada melahirkan idea penting – ambil idea dan gunakan idea-idea tersebut. ia akan mempengaruhi persepsi dan tindakan.a. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan yang lebih baik dari persepsi lain pula. a. a. b. Perasaan dan emosi juga penting kerana banyak penyelesaian masalah juga melibatkan pihak lain / manusia. Logik baru boleh muncul dari dogmatik lama. mereka bentuk. c. semua pendapat lain seringkali dianggap salah. b. persepsi baru. Pandangan berbeza lahir dari persepsi yang berbeza. a. Persepsi lahir dari maklumat berbeza. b. hidupan dan alam. Gunakan perasaan dan emosi di masa yang sesuai. Sentiasa cari alternatif. b. Cari alternatif baru. Mampu berundur dan maju semula. penyelesaian masalah. Apabila ada pendapat betul. a. Bukan semua hasil berfikir menghasilkan tindakan. Semua tindakan mempunyai kesan dan akibat. berpindah dari idea ke idea. c. penerokaan baru. Perasaan dan emosi digunakan di awal. Manusia boleh berkreatif apabila diberi peluang. Ada kala idea yang baik bercampur dengan idea kurang baik. Masih ada cara lain untuk melakukan sesuatu yang belum kita ketahui. kita temui dan belum terlintas dalam fikiran manusia. Berfikir juga boleh menghasilkan pelan tindakikut. persepsi dan idea baru. c. a. Tindakan mempunyai kesan dan akibat pada manusia. c. cara pandangan berbeza. a. Keluasan skop membantu menjana alternatif. pengalaman berbeza. Ambil semua idea. menghubung kait idea. Manusia mempunyai banyak peluang untuk kreatif dan mengeluarkan idea baru. Mungkin ada pendapat / pilihan / tindakan lain yang sama baik tetapi belum diketahui. kemungkinan bertindak. Logik cuma sebaik persepsi dan maklumat. c. a. Setiap perkara mempunyai alternatif lain yang belum manusia lain terfikirkannya. a. b. memperbarui pendapat dan bertindak. Berundur menyusun semula langkah. b. Perkara yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada pengalaman lalu. Idea yang kurang baik boleh digabungkan dengan idea lain untuk menjadikan idea yang lebih baik. Idea yang baik boleh diperbaiki dan digunakan.

Malaysia sekarang tidak menggunakan Bahasa Inggeris. Silogisme bersyarat. Siti Norhaliza menggunakan sabun krim pelembab muka jenama Xiannasa.Inggeris. Silogisme hipotetikal Silogisme. 5. b. Contoh : Premis 1 a. Dikuasai niat dan kepentingan peribadi. 2. 6. Teknik ini kita pelajari secara tidak disedari semasa menjalani proses kegidupan seharian. maka Malaysia tidak akan jadi negara maju. Premis 2 (syarat kecil) kamu akan berjaya. Logik tradisional (pemikiran vertikal) a. maka kamu tentu akan berjaya. 4. Silogisme b. Kalau kamu masuk masuk universiti. Premis 1 menjadi syarat utama dan Premis 2 menjadi syarat kecil. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis dan satu kesimpulan. 6 . Silogisme bersyarat c. Mengutamakan kepentingan. Contoh : Premis 1 (syarat utama) a. Anda juga akan mengunakan krim pelembab muka jenama Xiannasa. Kesimpulan Kamu sedang belajar di universiti. Kelemahan dalam berfikir.Pemikiran biasa. Kuat dipengarui pengalaman peribadi. Pelajar yang rajin akan berjaya Orang alim memakai jubah dan janggut Premis 2 Halim seorang pelajar yang rajin Pak Haji memakai jubah dan janggut Kesimpulan Halim akan berjaya Pak Haji adalah orang alim. b. Contoh lain : Bintang jelita pujaan kita. Cepat bertanggapan ekstrim. Tujuh (7) ciri pemikiran biasa: 1. Kalau Malaysia menggunakan Bah. Pengalaman pertama memberi tanggapan untuk seterusnya. Kecenderungan ini perlu dikikis supaya dapat menghaslkan idea bermutu. Dikongkong oleh pengamatan mata. Silogisme ialah argumen yang mengandungi dua premis yang menjadi syarat dan satu kesimpulan. Pengulangan mempengaruhi minda. maka anda akan jadi jelita seperti bintang pujaan anda. 3. 7. Malaysia akan jadi negara maju.

Teknik analisis sifat (pemikiran kritikal). Ada tali dan tambahan asesori bunyi peluit jika tercicir / kehilangan. Sifat Dibuat daripada aluminium Bentuk silinder panjang Boleh dilipat Warna krom Krom sadur berkilat Tiada asesori tambahan Tiada asesori kecemasan Tali supaya tidak terlepas dari pegangan Berat Ketinggian yang piawai Bagaimana kalau.Silogisme hipotetikal. e.. Asesori kecemasan seperti kecurian. hari akan hujan tentu ia mati Contoh lain : a. Ringan dan boleh terapung di dalam air Mudah laras mengikut ketinggian pengguna. b. d. Kalau Kalau Kalau Kalau Proposi hipotesis Bahagian 2 menangis mahal Pak Haji memakai jubah dan janggut bukan hidup Kesimpulan Konsekuen air mata mesti keluar Itu tanda barangan baik. Kalau mamalia ada paru-paru. Dibuat daripada grafit ? Pipih / segiempat / leper ? Boleh laras sorong masuk seperti arial radio / tripod kamera ? Grafit / plastik jernih ? Grafit jernih boleh dibubuh lampu dan berkelip-kelip / pancar sinar ? Asesori bunyi signal menandakan halangan spt tembok. tentu gempa bumi ada di Malaysia. tentu akan berjaya ke universiti. sesat dll. g. tentu paus dan kelawar ada paru-paru. Bil a. c. d... longkang dll. j. c. Merombak struktur pemikiran yang sedang dan sering digunakan. Kalau berjaya di sekolah rendah. Contoh : tongkat orang buta. Kalau gempa bumi ada di Indonesia. c.. Ini bertujuan untuk menerbitkan idea baru. Contoh : Proposi hipotesis Bahagian 1 a. i. Silogisme hipotetikal ialah silogisme yang mempunyai proposisi hipotesis yang terdapat anteseden dan konsekuen di dalamnya. b. b. h. Bil a. f. Pemikiran kritis lahir dari kreatif dan pengalaman.. Kritis Arkitek maritim Amerika Punca kreatif Arkitek dapat ilham dengan mengkaji pergerakan ikan 7 .

Tolong lukiskan saya sekeping gambar lukisan. c. Pengecaman dan muat tepat. Tumpuan (projection). Mengarah ke arah penumpuan. 1. berbulu pendek di telinga. Bentuk terperinci . Proses asas berfikir. Analoginya : Bayangkan kita menemui seekor harimau yang baru wujud di dunia. umum / terperinci. 2. berimiginasi. Pereka fesyen YSL ingin menjual lebih banyak pakaian Mengurangkan serangan musuh padi seperti tikus Jurutera R&D ingin mencipta bumbung yang boleh berubah warna dan membalik/menyerap haba mengikut cuaca yang berubah-ubah Pakar penternakan ingin menghasilkan baka lembu yang besar dan tahan penyakit lumba Mengubahsuai fesyen lama Membiakkan musuh semulajadi tikus seperti burung hantu Mengkaji fenomena perubahan cicak kobeng e. Keluasan / tertentu.” Contoh lain : a. Pemikir yang baik boleh mengenali sesuatu perkara dari umum kepada tepat dan juga sebaliknya dari tepat kepada umum. Dari jauh kita nampak bentuk sahaja yang jelas (keluasan / umum / tidak tepat / tidak khusus). semakin mendekat baharulah kita dapat mengenali rupa sebenar haiwan itu – berbulu halus.mengkaji supaya pergerakan kapal lebih laju semasa di laut b. Pergerakan dan alternatif. 5. 3. 4. Carikan beberapa cara untuk saya sangkutkan gambar hiasan ini ke dinding ruang tamu. Tumpuan memberi maksud membayangkan.“Tolong dapatkan saya minuman” (Bagaimanakah anda dapat memenuhi permintaannya dengan tepat?). b. Ia sebahagian asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang 8 . Keluasan / tertentu . membayang tampak sesuatu dalam minda. d. Contoh 1 Bentuk umum .“Tolong dapatkan saya minuman Milo panas tanpa ais. Mengahwinkan lembu dengan seladang. Tumpuan / membayangkan tampak. berkuku dll. bertelinga kecil. (terperinci / tepat / khusus).

Tumpukan perhatian anda kepada perbandingan dua set mesin pencuci kain ini. 2. Semua pertanyaan dan soalan adalah mengarah ke tumpuan. penyerapan. Langkah-langkah untuk makan nasi ? Pergerakan dan alternatif. arahan juga mengarah ke tumpuan. Contoh : a.berlaku dalam kehidupan. 3. b. Namun ia melahirkan alternatif. Tumpukan perhatian anda ke arah cara membuat reban ayam. Ia mungkin sekali provokasi. b. Pengecaman dan muat tepat. Tumpuan itu mungkin tidak benar tetapi kita mendapat sedikit petunjuk darinya. penggabungjalinan. Contoh : a. Tabiat perhatian yang dibentuk melalui pengalaman dan amalan. mimpi. Otak menyimpan pola dan corak yang dibentuk dari pengalaman. Bagaimanapun sebab untuk berfikir ialah untuk menyediakan corak-corak berfikir yang routine supaya kita dapat menjalani kehidupan melalui corak-corak berfikir yang wujud tadi. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan menumpukannya dalam minda kita. Apa akan terjadi sekiranya semua pengangkutan disediakan percuma ? b. Provokasi : apakah alternatif yang ada ? 9 . Sebarang perkara yang menarik perhatian dan perasaan. lamunan. Pergerakan termasuklah integrasi. Tarikan dari satu butiran ke satu butiran. Fokuskan kepada penjajahan barat ke atas kerajaan timur dalam abad ke 19. Contoh : a. d. Fokuskan kepada kaedah-kaedah mengatasi masalah buta huruf di kalangan pelajar. Pergerakan bermaksud bagaimana untuk ke hadapan dari titik ini. Apa akan terjadi sekiranya kutub utara mencair menjadi air ? Mengarah ke tumpuan. c. Langkah-langkah untuk menyeberang jalan raya ? c. Provokasi : kereta mempunyai tayar persegi empat. Contoh : a. di luar pengalaman dan menongkah arus ilmu semasa. Pola kita memakai baju membuat kita memakai baju secara otomatis tanpa berfikir bagaimana langkah-langkah untuk memakai baju. Langkah-langkah untuk berpakaian ? b. Ia sering dilihat sebagai igauan. Bagaimanapun. penyatuan. Tumpuan selalunya terbentuk dari 3 cara : 1.

Orang bijaksana mungkin tidak pintar. ramai pelajar IQ tinggi mudah mengingat fakta serta berjaya dalam bidang akademik) 1. lalu mereka merasa tidak perlu meneroka sesuatu perkara dengan lebih luas dan mendalam. : Kalau ada murid yang sakit kepala datang jugak ke sekolah. Ia juga akan paling lewat sampai sekiranya pemandunya tidak cekap. Pemandu yang cekap tidak menyebabkan kereta kemalangan. Alangkah baiknya kalau kereta itu memang kereta yang laju. Pintar adalah kereta. cikgu. 10 . Kereta yang laju boleh cepat sampai ke destinasi. Orang mempunyai IQ tinggi (cerdas / intelek) tidak semestinya pandai berfikir tetapi mereka tidak pernah diajar berfikir. 6. Akan diberi celaan / pangkah / tiada markah untuk sebarang kesalahan. 3. cikgu ? Kepintaran vs. Provokasi : apa berikutnya ? Contoh pelajar pintar dan bijaksana. 2.d. Ia mungkin kemalangan kerana ketidakcekapan pemandunya. Dia boleh melajukan kereta setakat kemampuan kereta itu sahaja. Kepintaran adalah berasaskan logik (ilmu). Bagaimana orang pintar (IQ tinggi) bukan pemikir yang baik. Bijaksana adalah pemandu. Analogi : Pintar adalah kereta. Suka “mengkritik” pandangan orang lain atau memberi pendapat mengenai pandangan orang lain. dan kemudian mempertahankan pandangan tersebut dengan menggunakan IQ / kepintaran / hujah mereka. 7. Kebijaksanaan. Empat orang sakit kepala. Guru : Kelas kita ada 10 orang murid. 4. Berasa tidak kerlu mendengar pendapat lain yang bertentangan dengan ilmu (kepintaran) mereka 5. Manusia pintar mungkin tidak bijaksana. Dilatih untuk tidak melakukan kesilapan / menjauhi kesilapan. berapa orang yang akan hadir ke kelas ? Pintar Bijak : Enam orang. Ia menentukan kita boleh menjawab teka-teki dan menjawab soalan peperiksaan. Ia membaiki persepsi kita. Boleh jadi ego kerana ia suka pada yang betul (logik ilmu sahaja). Mengambil satu sudut pandangan mengikut ilmu yang dipelajari . Kebijakasanaan boleh dipelajari dan dipupuk. Ia boleh dipelajari. Suka mempertahankan hujah berdasarkan kepintaran (diperoleh dengan ilmu pengetahuan) . Bijaksana adalah pemandu. *(Secara mudahnya.

Takut membuat kesilapan. Merancang Menyampaikan maklumat Mendapat bukti Berimiginasi Membuat konsentrasi Membuat keputusan Menjelaskan Mengumpul maklumat Mempersembahkan maklumat Menyenaraikan Memberi idea baru Mengaitkan Mengenal pasti maklumat Menyusun maklumat Membahas Mengkategorikan Mengkelaskan Mengenal pasti idea utama Mengecam falasi Memerhati yang ganjil Bekerja ke belakang Meramal Mengenal pasti andaian Menghubungkait Mengenal pasti kecondongan Menyusun atur maklumat Membuat pemerhatian yang tepat Membanding dan membeza Mengecam corak / pola Membuat sistesis Membuat induksi Menginterpretasi Membuat deduksi Menerangkan Memberi sebab Memberi alasan Memberi akibat Membuat inferens Menaakul Membuat generalisasi Menyelesaikan masalah Memberi pandangan Menterjemahkan Menghuraikan Menilai Menganalisis Membuat analogi Membuat hipotesis Mengkritik Menjustifikasikan Membuat kesimpulan Merumus CoRT 1 CoRT 4 Alat pengukuran KBKK. Contoh : 1. Apakah perasaan anda bila melihat kemalangan ini ? 2. 5. 6. 3. Tidak berminat memberi jawapan yang spekulatif. Lembaran pengurusan lisan (LPL). 2. Takut membuat spekulasi kerana ada risiko untuk salah. Siapa yang sering terlibat dalam kemalangan ? 3. 10. Mandala ingatan (MI). Siapa yang menemui kemalangan itu ? 11 . Soalan dan penyoalan (SP). 1. Antara contoh Kemahiran berfikir. Peta Minda (PM). Berminat untuk jawapan betul atau salah sahaja. 9.8. Mandala Ingatan. Lembaran pengurusan grafik (LPG). 4. CoRT 1 (Cognitive Research Trust).

Contoh : Semasa membanding dan membezakan. Menganalisis. Bila kemalangan kerap berlaku ? 5. Di mana luka / parah ? 8. Bila kemalangan itu terjadi ? 6. menganalisis. Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kritis. dengan ……. membuat kesimpulan Menyelesaikan masalah. membuat kesimpulan Menganalisis.kognitif : Memikir tentang fikiran.? 4. mencapah. Kenapa kemalangan itu terjadi ? Strategi aktiviti. 12 . Bagaimana urutan peristiwa kemalangan itu berlaku ? 10. menganalisis. membuat kesimpulan. Mengapakah anda memilih ………? 6.…. Apakah idea-idea utama dalam …. mengenal pasti persamaan dan perbezaan.. 1.? Contoh soalan-soalan untuk pemikiran kreatif.. Apakah bukti untuk menyokong kesimpulan anda ? 7.. Bagaimanakah kita boleh mengelas-kan / mengkategorikan ……………? 3. Apakah interpretasi yang boleh dibuat mengenai …………………. KULIAH 4 DAN 5 Konsep berfikir.? 2. Berfikir ialah satu proses mental yang terdiri daripada : (a) Operasi kognitif : Kemahiran berfikir yang biasa dilakukan. Kenapa pengguna jalan raya semain cuai terutamanya menjelang cuti penggal persekolahan ? 13. berlaku ? 8. Aktiviti KBKK Membanding dan membeza Dramatik dan emosi Rangka rujuk Misteri / masalah Kontrovesi / perbahasan / pertikaian Kemahiran berfikir Menaakul. Bagaimana kemalangan tersebut boleh dielakkan ? 12. Contoh : Membanding dan membezakan (b) Operasi meta .? 5. Mengapakah ……………. Di mana kemalangan selalu berlaku ? 7.4. kita memikir tentang jenis kemahiran berfikir yang digunakan. Bagaimanakah anda tahu ………. menilai . Apakah persamaan dan perbezaan di antara ………. membuat kesimpulan Memikir secara kreatif. Bagaimana kemalangan itu boleh berlaku ? 11. membezakan fakta dengan andaian. Di mana pemandu / penumpangnya di bawa ? 9. menilai..

1. Pilihan yang manakah yang terbaik berdasarkan kepada kriteria …….. Bandingkan watak Sudin dengan Shaari (Kemahiran membanding).. isu.. Apakah akibat sesuatu pilihan ….? 7.? 5. Cuba bandingkan. peristiwa atau teks.itu. Apakah kesan-kesan bagi setiap cara penyelesaian yang telah dilaksanakan ? 5. Sudin pukul apa ? 2..? 4. 2. Shaari bermain dengan kucing.. Apakah idea / pilihan / dsb yang lain / baru untuk ……………………. Apa berlaku bila kucing kena pukul ? (Kemahiran meramal).…. tajuk. Apakah ramalan / rumusan / kesimpulan yang boleh dibuat mengenai ……………. Mengapa ? 4.? 2. 1.? Contoh soalan-soalan untuk menyelesaikan masalah.………. Shaari bermain dengan siapa ? 3.itu berlaku ? 2. Sekiranya ……. Apakah pendapat anda tentang …. ……? 3..1. 3. Apakah pilihan-pilihan / alternatif yang mungkin …………. Perkara (P) merujuk kepada idea.. Cara penyelesaian manakah yang terbaik untuk menyelesaikan (masalah) ………….. Kenapa Sudin memukul kucing ? (Kemahiran memberi sebab).…? 3. ? Contoh soalan-soalan untuk membuat keputusan.…? 4.. 13 .(syarat) ini diubah. Apakah haiwan itu ? Soalan dan penyoalan – merangsang minda. Apakah kriteria-kriteria untuk membuat keputusan untuk ……. Individu (I) merujuk kepada individu yang terlibat.. 1. Apakah cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan (masalah) …………… itu ? 3.. Apakah pola / corak yang dapat dilihat mengenai ……………………? 6. Lingkaran soalan ialah bentuk soalan yang memberi tumpuan kepada skop – skop tertentu. Lingkaran soalan. apakah akan terjadi ? 2. 1. Soalan dan penyoalan – kurang mencabar minda. tema. Apakah sebenarnya yang menyebabkan (masalah) ………. Contoh : Sudin pukul kucing.. Apakah perhubungan / perkaitan di antara ……… dengan ……………. Apakah andaian kesan yang terjadi jika mana-mana satu cara penyelesaian itu dilaksanakan ? Soalan dan penyoalan.. Apakah generalisasi / hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan kepada ……………………………………….

daerah. 7 = Perkara + individu + luar individu.Namakan lima jenis buah-buahan tempatan tanpa musim.alik : 1. 5. bagaimanakah industri buah-buahan tempatan (P) dapat dimajukan ? Contoh gabungan Lingkaran soalan I+LI (Individu dan luar individu). negara dan luar negara.Apakah buah-buahan tempatan yang menjadi kegemaran orang-orang Jepun ? Apakah peluang terhadap industri buahbuahan di Malaysia ? Gabungan Lingkaran soalan PILI (Perkara. memeriksa kesan penyelesaian. Kategori ini melibatkan satu proses yang kompleks. 3 = Luar individu. individu. Buah-buahan tempatan lebih lazat dan berkhasiat (P) berbanding buah-buahan negara bukan tropika (LI) . luar individu). melaksana cara penyelesaian yang terpilih. 3. Adakah anda (I) bersetuju dengan pendapat ini ? Beri alasan anda. 6 = Perkara + luar individu. terdiri daripada langkah-langkah berikut yang mungkin berulang . 4. I . Lingkaran soalan dapat digabungkan menjadi soalan-soalan yang dapat meningkatkan soalan berfikir.besaran ? LI . individu. mengenalpasti / mentafsir masalah. Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan (P) dengan buah-buahan dari luar negara (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I+LI (Perkara + individu + luar individu). 2 = Individu. Pada pendapat anda (I) . luar individu).Luar individu (LI) merujuk kepada masyarakat. mengapakah kerajaan Malaysia tidak menggalakkan rakyatnya membeli durian dari Negara Thai (LI) ? Contoh gabungan Lingkaran soalan P+LI (Perkara + luar individu).Pada pendapat anda. negeri. Contoh gabungan Lingkaran soalan P+I (Perkara + individu). Contoh Lingkaran soalan PILI (Perkara. 5 = Individu + luar individu. 14 . memilih cara penyelesaian yang terbaik. P . Penyelesaian masalah. buah. Pada pendapat anda (I) . 1 = Perkara. 4 = Perkara + individu. mencari cara-cara penyelesaian. kawasan. 2.buah apakah yang mempunyai potensi untuk diekspot secara besar .

Kegunaan : 1. Menyelesaikan masalah. Menjana pilihan-pilihan.pilihan alternatif. 3.Membuat keputusan. menilai pilihan-pilihan dan membuat pilihan terbaik. 2. Memanggil maklumat. keutamaan kriteria. Mengambil nota. Pengkelasan 2. Mengembangkan isi. Rantai urutan 3. Kitaran (berpusat) (PM1) (PM2) (PM3) (PM4) 15 . 3. Simpanan nota ringkas. Ia boleh digunakan mengikut kesesuaian. Memilih pilihan terbaik berdasarkan kepada kriteria. Peta Minda (Mind Mapping) Peta Minda disesuaikan / mempunyai perkaitan rapat dari bentuk saraf otak manusia. Melibatkan kemahiran menetukan kriteria. KULIAH 6 DAN 7 Peta Minda. cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan bersifat individu. 4. Melibatkan kemahiran menentukan akibat sebagai satu pilihan. Kitaran 4. Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. 2. Guru dan pelajar boleh membuat Peta Minda mengikut aktiviti yang dijalankan. Menentukan akibat sesuatu pilihan. Antara bentuk Peta Minda adalah : 1. 5. Kebetulan ia juga boleh dikaitkan dengan bentuk dan kekukuhan akar tumbuhan. Peta Minda yang dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana ia dibuat berdasarkan kefahaman. Melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif untuk menghasilkan pilihan . Kategori ini melibatkan proses yang agak rumit dan terdiri daripada langkah-langkah berikut : 1.

2. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan. 5. e. persekitaran dan sejarah kita. Dalam keadaan selesa & tenang. c. Pen / pensel berwarna. minat. Lakar cabang-cabang kecil yang halus sedikit dari cabang utama. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi atau cabangcabang. simbol atau gambar yang sesuai. saiz sesuai (saiz kertas lukisan adalah dianggap baik). Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk.5. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang tambahan berikutnya. 5. 16 . 3. Panduan membuat Peta Minda (2) Langkah-langkah dalam membina Peta Minda : 1. 4. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari cabang tambahan. 7. Strategi membuat Peta Minda. Tangga hiraki 6. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri. Bina dengan riang dan positif. Pohon fikiran (PM5) (PM6) 7. 3. Lembaran Pengurusan Lisan. 2. Bentuk cabang-cabang kasar dari tajuk utama – satu cabang untuk satu isi utama. Bahan : 1. f. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya. Lembaran Pengurusan Lisan boleh digunakan sebagai panduan menjalankan kemahiran berfikir mengikut kemahiran-kemahiran yang tertentu. Persediaan : a. Kenalpasti konsep / idea utama. Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan : 1. 6. Pengkelasan (berpusat) (PM7) Panduan membuat Peta Minda (1). Cuba rangsang kreativiti sendiri. Tuliskan maklumat tambahan. Bina yang unik. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang. Bina dengan pantas. b. 2. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan). 4. lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran. d. Tuliskan maklumat tambahan. Gunakan gambar.

Perhatikan atau kumpulkan maklumat. Kenal pasti ciri . 1. 2. a. Tentukan jenis susunan untuk digunakan sama ada mengikut nilai. Nyatakan ciri-ciri yang sama dan berbeza. 5. Jika lebih dekat dengan matlamat. Apakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 1) : Mengkelas. Tentukan sama ada item lain mempunyai ciri yang sama. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? e. 3. Masukkan ciri . Perhatikan item yang dibandingkan. Jika tidak letakkan di bawah. 3. Ambil item yang lain dan susunkan secara menaik atau menurun berdasarkan jenis susunan yang ditentukan. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 5) : Mentafsir maklumat. 6. 4. letakkan di atas sebagai item asas. 5. Ambil item yang lain dan bandingkan dengan item asas sama ada lebih dekat dengan matlamat. 4. 1. corak atau masa.ciri yang sama ke dalam kumpulan yang lebih kecil. Ambil satu item sebagai asas. Tentukan pola maklumat 3. saiz. Bagaimana cara meneyelesaikan masalah utama dan masalah sampingan ? d. 1. 2. Kenal pasti satu daripada ciri-ciri itu.Contoh : Kemahiran menyelesaikan masalah. abjad. Buat keputusan Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 6) : Meramal. Beri nama kepada kumpulan item itu. 4. Apakah masalahnya ? b. Ambil satu item sebagai asas.langkah di atas sehingga semua item dapat dikumpulkan dalam satu kumpulan. 4. Apakah masalah utama dan masalah sampingan ? c. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 2) : Membanding. 2. 1. Kumpulkan maklumat 2. 3. Membuat kesimpulan.ciri lain. 3. Kenal pasti ciri-ciri umum sekumpulan item. Ulangi langkah-langkah di atas bagi item yang lain satu demi satu. 17 . 1. Membuat kesimpulan. 1. 5. Ulangi langkah . Tentukan matlamat. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 3) : Membuat urutan. Semak semula susunan tersebut. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 4) : Menyusun mengikut keutamaan.

Cari alasan lain. Apakah masalahnya ? 2. Nyatakan mengapa situasi sedekian terjadi. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ? Masalah utama. 3. Adakah cara penyelesaian itu berkesan selepas dilaksanakan ? Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 14) : Membuat keputusan. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 12) : Membuat analogi. Tentukan corak atau pola yang terdapat dalam kumpulan maklumat. 2. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 9) : Membuat inferens. Renung kembali idea yang dikemukakan. 18 .2. Bukti yang manakah paling nyata (jika ada). Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 10) : Menjana idea. 2. Bayangkan langkah semi langkah yang berlaku ke arah matlamat. 1. Nyatakan sebab situasi sedemikian terjadi. 5. 1. Bandingkan dua item / perkara yang tidak sama. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 7) : Menerangkan sebab. Apakah kemungkinan sesuatu kejadian itu berlaku ? 2. 4. Nyakan hubungkait sebagai metafora. Maslah sampingan. Apakah masalah utama dan apakah masalah sampingan ? 3. Semak semula sama ada andaian tersebut boleh diuji atau tidak. 3. 3. 1. 3. Tetapkan tajuk perbincangan. 2. Perhatikan sesuatu situasi. Nyatakan perincian bukti yang dikenalpasti. Semak alasan sama ada berasaskan pendapat atau pertimbangan. Lihat keseluruhan gambaran. 2. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai andaian. Apakah cara penyelesaian yang terbaik ? 5. 4. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 11) : Membuat gambaran mental 1. 1. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 8) : Mengusul periksa andaian. 2. Senaraikan semua idea yang dikemukakan. Lembaran Pengurusan Lisan (LPL 13) : Penyelesaian masalah. Bayangkan matlamat tertentu. Cari sifat-sifat yang sama yang boleh dihubungkaitkan. Apakah bukti-bukti yang kemungkinan itu berlaku ? 3. 3. Tambah lagi idea jika ada. Pilih atau tetapkan titik permulaan secara mental. 3. Hubungkait idea yang telah disambungkan. 1. Buat jangkaan yang paling sesuai. Perhatikan sesuatu situasi. 4. 4. 4. 1.

CoRT 4 – Kreativiti (memperluas pemikiran lateral dan kreatif).OPV . 3. sama ada baik atau buruk. 3. Membuat ramalan. Kenalpasti alternatif-alternatif yang boleh diambil bagi membuat keputusan. Menyusun mengikut keutamaan. Membuat keputusan. CoRT 2 . Lembaran pengurusan grafik (LPG).Interaksi. logik dan persepsi . 2. Menerangkan sebab. 10. 7. CoRT 1 terbahagi kepada 3 bahagian : 1. CoRT (Cognitive Research Trust). Mentafsir maklumat. Edward de Bono. Membuat gambaran mental. 2. 5. Terbahagi kepada 6 bahagian yang setiap satu mempunyai 10 pelajaran : CoRT 1 – Keluasan (memperluaskan persepsi). 11. Lembaran Pengurusan Grafik digunakan untuk mengumpul. nilai . Pembahagian CoRT. Antara LPGnya adalah : 1. CoRT 6 – Tindakan. Membuat urutan.Organisasi. 8. Apakah keputusan terbaik bagi memenuhi matlamat.APC 2. 6. 4. CoRT direkacipta supaya mudah dan praktikal. Mengkelaskan. 4. Membanding dan membeza. Apakah kesan/akibat dijangka timbul apabila alternatif dilaksanakan. Terdapat enam program CoRT (Cognitive Research Trust) yang telah dicipta oleh Dr. Membuat analogi. CoRT 3 .CAF . CoRT 5 – Maklumat dan rasa. Apakah kriteria utama pilihan tersebut dibuat ? 5. Mengusul periksa andaian. Membuat inferens.C&S 19 . menyenarai dan menganalisis fakta dan data untuk membantu menghurai masalah / situasi / kandungan. 9.1. 12. Nyatakan pilihan yang terbaik.

kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan Tujuan. Fokus : Penyelesaian masalah kendiri. Fokus : akademik. 4. Apakah pandangan anda ? Senaraikan kemungkinan kekangan dalam pembinaan industri otomobil di Malaysia dan pilihan-pilihan yang ada dalam mengatasi kekangan – kekangan itu FIP Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. 5.AGO . Interesting (Baik. 7.PMI 3..FIP CoRT 1 (Cognitive Research Trust). Bincangkan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pekerja asing datang ke Malaysia ? Apakah kesan yang timbul jika siaran televisyen 24 jam dilaksanakan ? Apakah tujuan dan matlamat maharaja Hirohito menjadikan sebuah negara moden ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan oleh Raja Mongkut dalam pemodenan kerajaan Siam ? Pak Sako dilabel sebagai penghasut rakyat oleh Kerajaan British di Malaya. Other Peoples View (Pandangan orang lain). matlamat dan objektif Contoh kognitif Membantu ibu di rumah. Aims. tidak baik. 1. Consequences and sequel (Meramalkan sebab dan akibat). kemungkinan). Goals and Objectives (Tujuan. Consider all factors (Mengambil kira semua faktor). Important Priorities (Memberikan keutamaan kepada yang terpenting). Setiap alat CoRT1 diberi nama berasaskan singkatan frasa. Alternatives. Ia mempunyai kegunaan untuk untuk melahirkan persepsi dan mudah dipelajari / digunakan. CoRT 1 & kognitif. menarik). 2. CoRT1 PMI CAF C&S AGO Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. 3. matlamat dan objektif). Possiblities and Choices (Pelbagai pilihan. fokus dan punca . Mengandungi alat persepsi untuk membawa ke arah pengamatan. Plus. First. CoRT1 Kegunaan Contoh kognitif 20 . 6. Minus.

kekurangan dan keistimewaan Mengambil kira semua faktor yang terlibat Pilih lembaran pengurusan grafik yang sesuai untuk melihat masalah itu dari pelbagai perspektif.fakta penting dalam tajuk hakisan dan luluhawa ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan. Mengambil kira semua faktor yang terlibat Contoh kognitif Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. CoRT1 PMI Kegunaan Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Keluarga anda meilih satu tempat untuk berkelah.PMI Untuk menangani idea dari segi kelebihan. Fokus : Persekitaran. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan CoRT 1 & meta kognitif. Anda mengguna basikal dan meninggalkannya untuk digunakan oleh orang lain pula. matlamat dan objektif Memberi keutamaan kepada yang terpenting Mendapatkan pandangan orang lain OPV APS Pilihan-pilihan dan kemungkinan 21 . Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bermotivasi untuk mencapai kecemerlangan akademik ? Apakah kesan yang timbul jika saya memilih untuk menghafal berbanding dengan memahamkan fakta. kekurangan dan keistimewaan Malaysia melaksana program gunasama basikal secara percuma dan dimiliki kerajaan. Apakah faktor-faktor yang perlu diambil kira untuk pergi ke percutian tersebut ? Beberapa negara menggunakan tol untuk lebuhraya. Apakah alternatif lain kepada pengguna untuk menjelaskan bayaran selain dari tol yang digunakan ? Apakah objektif saya semasa belajar teknik-teknik belajar yang betul ? Apakah perkara yang perlu diberi keutamaan dalam menyelesaikan kekangan masa belajar di rumah ? Apakah pendapat anda cara penyelesaian masalah saya ini berkesan selepas dilaksanakan ? Apakah pilihan yang ada untuk saya membaiki kelemahan saya dalam pelajaran ? CAF C&S Meramalkan kesan dan akibat yang berturutan AGO FIP Tujuan.

Mereka mencari ikhtiar bagaimana untuk menangani isu ini. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . PMI. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Ibu dugong itu tidak ditemui.undang negara. Cari perkara baik. penduduk kampung. Contoh penggunaan OPV dalam proses P&P. pegawai perikanan. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Sosial / SRT Kaedah : Sumbangsaran Isu : Bandaraya Kuala Lumpur merupakan sebuah bandaraya yang terkenal dengan sampah-sarapnya. CAF Contoh penggunaan CAF dalam proses P&P. Ramai penduduk. wartawan. Saksi tunggal dalam kemalangan itu adalah seorang muda yang cuma tahu 22 . Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. Panduan : Murid / pelajar akan membincangkannya dalam kumpulan masing-masing. buruk dan menarik daripada kaedah yang dipilih tadi. pegawai daerah. Pelakon : Pak Mat.Penggunaan CoRT1 dalam proses P&P. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Sains Kaedah : Permainan kecil Isu : Sebuah kemalangan telah berlaku. isteri Pak Mat. pegawai perhililitan. Contoh penggunaan PMI dalam proses P&P. OPV. kakitangan wam dan terutamanya penduduk kawasan setinggan membuang sampah ke dalam sungai. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Satu kaedah yang ditemui akan disumbangsarankan . dll. jurukamera. pelancong. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang.

Mereka ingin mencuba memasaknya sendiri. pegawai perikanan. Semua soalan berkaitan dengan faktor-faktor kemalangan yang diterbitkan oleh setiap murid / pelajar yang bertanya tadi adalah faktor-faktor di seluruh negara. pelancong. Soalan penting dalam mana-mana kemalangan lain soalan yang dikumpulkan dan dicatatkan ini akan dibentangkan semula kepada murid / pelajar selepas permainan ini selesai. Maklumat lanjut terpaksa dicari sendiri oleh murid / pelajar lain. Oleh kerana belas kasihan dan bimbing anak dugong itu akan mati kerana tidak tahu mencari makan sendiri dan serangan pemangsa lain di laut. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. dll. Ibu dugong itu tidak ditemui. pegawai daerah. Bahan : buku masakan / resepi masakan Panduan : FIP disebatikan dalam pengajaran mengikut kesesuaian kaedah dan kebolehan murid / pelajar . Matapelajaran : Ekonomi Rumah Tangga / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah : Amali / simulasi Isu : Sebuah keluarga ingin memasak sejenis makanan yang tidak pernah mereka masak sendiri.menggunakan dua perkataan iaitu “ya’ dan ‘tidak’ . APC.pelajar. Panduan : Apabila murid / pelajar melakonkan. Pak Mat memeliharanya dan diberi nama Si Tenang. Bagaimanapun Pak Mat terpaksa melepaskannya ke laut kerana undang . Pelakon : Pak Mat. jurukamera. FIP.undang negara. Panduan : Seorang murid / pelajar (juga dibantu oleh guru) akan mencatat semua pertanyaan yang diajukan. Contoh penggunaan FIP dalam proses P&P. dialog-dialog yang diucapkan merupakan pendapat orang lain. 23 . wartawan. isteri Pak Mat. penduduk kampung. Murid / pelajar lain perlulah bertanya dan menyiasat daripada saksi tadi. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Geografi / Kajian Tempatan / Kemahiran Hidup Kaedah : Lakonan Isu : Pak Mat telah menemui seekor anak dugong yang baru dilahirkan dan sesat di dalam laut. pegawai perhililitan. Mereka menggunakan resepi yang ada dalam simpanan mereka sebagai rujukan bagi menyediakan makanan tersebut.

cukuplah sekadar yang ada.” “…. pita rakaman (muzik lembut.” “…. . Kaedah : Murid . “……. instrumental) : Suatu kebakaran telah berlaku. kerajaan terpaksa mencari dan mendapatkan sumber tenaga bagi tujuan tersebut.” “..pelajar terpaksa disuapkan ( diberikan ) sebanyak mungkin maklumat. menggunakan kemahiran penggunaan perpustakaan.. juga inkuiri penemuan .malas nak berfikir bagaimana nak rancang KBKK. Banyak insiden / episod dapat diperhatikan.perlu segera habis sukatan. borang Lembaran Pengurusan Grafik dll.semua pihak bertanya tentang kejayaan dalam peperiksaan. Contoh penggunaan C&S dalam proses P&P. Pendekatan : Murid-murid / pelajar akan melalui proses konsentrasi.” “…….” “……..” “……..APC.” Ke mana tuju hala kita ? Sebilangan orang belajar seumur hidupnya dan bila mereka meninggal mereka telah belajar semua perkara kecuali untuk memikir 24 .. membuat catatan atau pelbagai pendekatan lain yang difikirkan lebih sesuai. Senerio hari ini. Matapelajaran : Geografi / Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris / Kajian Tempatan Kaedah : Mencari maklumat / inkuiri penemuan / kemahiran belajar Isu : Malaysia yang terlalu maju dalam perindustrian tidak mencukupi sumber tenaga. Pendekatan : Penggunaan perpustakaan. Bagi mendapatkan sumber tenaga yang mampu menggerakkan industri dan tanggung jawab sosialnya. kemahiran belajar ...murid dan pelajar diberi peluang untuk mencari maklumat dari perpustakaan.. Contoh penggunaan APC dalam proses P&P. Matapelajaran : Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris Kaedah Bahan Isu : Konsentrasi : Radio perakam..pelajar kurang persediaan.” “…… peperiksaan lebih penting.terlalu banyak kekangan / masalah. bahan buku rujukan dan bukan buku. kemahiran mencari dan mengendali maklumat.. C&S.

dan maklu-mat tidak boleh menggantikan pemikiran.mimik .untuk mencapai hasrat Wawasan …. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 3.Domerque Pemikiran tidak boleh mengganti-kan maklumat (ilmu). Apakah strategi dan kesepaduan Penyebatian KBKK dalam P&P ? 1. kritis dan kreatif …. .maklumatnya jelas . Persediaan murid dan guru Apakah peranan KBKK dalam P&P ? 1.. mudah diguna.. . mudah alih. Gunakan pelabagai kaedah. Ini termasuk : . .” .duanya diperlukan untuk perkembangan intelek.Falsafah Pendidikan Negara “….Wawasan 2020 - Prinsip mengajar berintegrasikan KBKK Merentasi Kurikulum.mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.nyanyian. .simulasi .dialog .menjurus kepada objektif pengajaran dan pembelajaran 25 .lakonan . 1.monolog . Pendekatan bersepadu – penggunaan *Menu PSS 2. mudah disimpan. Gunakan pendekatan yang mudah dan menarik 2. jasmani.. Aktiviti seronok & menarik 4..” . Kedua ..” .permainan. Merangsang aktiviti guru dan murid Bahan Bantu Mengajar yang baik untuk KBKK. Mengembangkan isi pelajaran 2.mudah dibina.kesepaduan BBM dan alat KBKK .mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional. …. Kaedah yang mengembangkan intelek 5. rohani.Edward de Bono Mengapa kemahiran berfikir ? “….Objektif KBSM “….

Beralih ke Kem. Bagaimana kalau memburu harimau diharamkan. Stail mengajar dengan integrasi KBKK. tiada lagi pembunuhan harimau. A : Kucing..Fokus tajuk sahaja supaya tidak terbias. B : Keluarga kucing di dalam hutan.Jelas dengan apa yang sedang dilakukan 2. tahan dan menarik . Harimau semakin pupus. Buruknya. 26 .Kaitan dengan fokus yang sedang dibuat 3. teknologi . Proses pengajaran dan pembelajaran boleh dibantu dengan penggunaan perpustakaan untuk: . Disiplin : . berkomunikasi . kaedah. pastikah semua harimau tidak akan keluar dari Taman Rimba Rimau ? B : Terdapat harimau dari Taman Rimba Rimau membunuh manusia. kemahiran. jenis dan sumber .murah. Menariknya.menentukan maklumat. A : Menariknya. 1.melapor maklumat. kemahiran dan teknik belajar. harimau dari Taman Rimba Rimau mungkin mengancam manusia dan ternakan. selamat pengguna Kemahiran berfikir dan perpustakaan. Galakkan : .selamat BBM. pengalaman dan kepuasan.mencatat maklumat .Bebas. Patut dilakukan : . fikiran dibuka dan terbuka 4. Contoh kaedah permainan (Permainan Berfikir 10 Minit).Kekaburan . Berfikir yang lain walaupun yang sedang dijalankan itu menarik dan memberangsangkan . Taman Rimba Rimau diwujudkan.Menggunakan masa latihan yang terlalu panjang . Elakkan : . skop. A : Keluarga kucing di dalam hutan adalah harimau.Mudah dan seronok .Masa tepat dan cepat .mencari maklumat .menilai stategi. Dua orang pemain A dan B. Bagaimana untuk mengekalkan spesis ini ? B : Harimau diburu oleh pemburu.menggunakan maklumat.

bilangan populasinya membiak perlahan. B : Menariknya. harimau ternakan boleh dilatih supaya menjauhi manusia sebelum dilepaskan semula ke dalam hutan. A : Harimau betina boleh ditangkap. Menariknya. Ini menambahkan pesat populasi pembiakannya. kita boleh menternak harimau yang bermutu sahaja. Buruknya. 27 . kita perlu menternak harimau dan kemudian melepaskannya ke dalam hutan.A : Kalau ingin tambahan populasi harimau. diberi suntikan hormon penyubur dan kemudian dilepaskan semula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful