Isu Etika Guru

Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : - Suatu sistem yang diatur sebagai panduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati, mempunyai kesantunan, kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : - Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka - Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum. - Guru dikawal oleh etika perguruan. Fokus Etika Guru : - Kesantunan guru - Kepedulian guru - Penampilan guru - Berniaga di sekolah - Pengurusan masa - Kerjaya sambilan - Kerjaya sambilan - Pengurusan kewangan 1.0 ISU KESANTUNAN GURU - Kesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. - Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan - Kawalan suara - Memonopoli sidang perbualan - Cakap banyak - Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi - Ikut norma budaya setempat, bukan tatacara kita sahaja. 2.0 ISU KEPEDULIAN GURU - Definisi ; perwakilan komposit perasaan, pemikiran, dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas - Perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya. - Gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. - Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan

(Havelock 1995) - Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan - Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas - Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan, kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru - Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : - Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain, mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi. ETIKA PERGURUAN[/size] Susunan: Amiene Rev Maksud Etika 2. Satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Dewan Bahasa & Pustaka, 1995) 3. Prinsip moral atau set prinsip moral (Kamus Oxford, 1994). 4. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. 5. Dari persepktif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah.

Maksud Etika Profesional Semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin dalam

rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. ± Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. Skop Etika Profesional 2. Kod etika dianggap penting kerana: 2. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. ± Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. 4. ± Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. ± Membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru . Kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. Kod Etika dalam bentuk dokumen. ± Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. 3. Etika Perguruan Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. pelajar. Dalam Islam. Menerusi kod etika. 6. Mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-hal yang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta. peranan nilai.perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban. 3. Kepentingan Etika Guru Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang bertakwa dalam keseluruhan hidupnya. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. 5. serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. menanam bunga dll.

Guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya. dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. jantina. guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Guru tidaklah harus bertingkahlaku sehingga begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. 7. . 4. Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya. warna kulit. intelek. Guru haruslah mengesan. Guru haruslah bertugas sebagai 'pengganti ibubapa' dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. 10. bahasa. daya cipta dan lain-lain. 6. agama. Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. 3.yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. tempat asal. daya intelek dan lain-lain. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan atnara ahli dalam organisasi (INTAN. keturunan. 8. ± Pengamalan etika dapat mengekal. menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. kepercayaan politik. 1991). Dalam semua hubungan dan tugas. persatuan atau persendirian. Guru haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira bangsa dan agama atau kepercayaan. 5. 9. Piagam Pelanggan[/size] 2. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat. 7.

keagamaan.11. masyarakat atau negara. Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibubapa atau ahli masyarakat dalam menjalankan tugas profesionalnya. . Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid. 21. Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain. 13. 12. 22. Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan. Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibubapa terhadapnya. 14. 18. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. 16. 15. 19. 17. Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan. politik persendirian terhadap muridnya. Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan. Guru haruslah menggunakan cara yang sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan) untuk tujuan kenaikan pangkat atau untuk mendapat pekerjaan. Guru tidaklah harus bertingkah laku terhadap muridnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. 20. Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya. Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna.

berkata perkara seperti itu tidak sepatutnya berlaku kerana guru melindungi pelajar. Lok Yim Peng.23. 4. 3. Nilai-nilai itu adalah: 2. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia [/size] Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-prinsip berikut:2. katanya. 3. Semalam. 6. 5. tetapi tujuh nilai utama menjadi fokus Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Amanah Benar Bijaksana Bersyukur Dedikasi Ihklas Penyayang contoh KUALA LUMPUR: Perlakuan guru yang mencabul pelajar sesuatu yang cukup memalukan dan mencemarkan martabat profesion perguruan. 8. oleh itu jika terbukti guru terbabit bersalah dia perlu di bawa ke muka pengadilan serta menerima hukuman setimpal atas apa yang dilakukannya terhadap mangsa. 5. 7. 6. Niat yang betul Perlakuan yang baik Pengerak ke arah kebaikan Memperkotakan apa yang dikatakan Berdisiplin dan beradab Menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi NILAI-NILAI UTAMA ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Walaupun banyak terdapat nilai-nilai mulia. Kejadian ini amat memalukan dan sudah melanggar etika profesion perguruan. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP). bukan sebaliknya. . 7. 4. Harian Metro melaporkan mengenai tindakan seorang guru tuisyen yang mencabul pelajarnya dengan menyatakan gadis berkenaan akan menjadi pintar sekiranya dia dibenarkan menyentuh serta membelai tubuhnya.

Kadangkala ibu bapa terlalu campur tangan. dan keterampilan pedagogis adalah hal-hal yang harus . sertifikasi. Akhir-akhir ini kita melihat laporan media yang agak merisaukan mengenai hubungan antara guru dan pelajar. Apabila timbul musibah atau keputusan anak mereka tidak baik. Kualifikasi akademis. Dua kekuatan Sebenarnya. Perkara pokoknya ialah membina perasaan hormat dan sayang-menyayangi antara guru dan murid dengan cabaran hari ini. Karena itu. Kekuatan negara terhadap guru bersifat memaksa dan mengatur. sikap ibu bapa yang menyerahkan anak mereka kepada guru untuk diperlakukan apa sahaja asal tidak meninggalkan bekas mungkin sukar dicari. tetap. kemampuan sosial. Ini terjadi karena negara berkepentingan hanya mereka yang memiliki kompetensi dan layak mengajar di kelaslah yang boleh berdiri di depan kelas. agar guru mempunyai ruang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik dan pada masa yang sama tidak menyalahgunakan kuasa tersebut. yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Masalah utama yang menjadi pangkal perdebatan adalah tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menjaga dan melindungi martabat profesi guru. Sebagai seorang pelajar asrama saya sendiri biasa didenda dan mendenda (di dalam had-had yang tertentu). guru juga dipersalahkan. Minggu lepas tentang laporan pelajar-pelajar di Sarawak didenda dengan direndam. swasta. Tetapi situasi hari ini sudah berubah. Sememangnya suatu kerangka baru diperlukan bagi menggariskan bidang kuasa guru di dalam mendisiplinkan pelajar. sehingga guru gagal menunaikan tugas mereka dengan baik. Kini timbul pula laporan bagaimana di Johor seorang guru dicekik pelajar. Namun kerangka undang-undang dan peraturan semata-mata tidak akan menyelesaikan masalah ini. negara mengatur berbagai macam kompetensi yang harus dimiliki guru sebelum mereka boleh mengajar di dalam kelas. yaitu kekuatan negara dan kekuatan masyarakat. Masalah guru Persoalan nasib guru swasta yang merasa dianaktirikan dan diperlakukan tidak adil kian mencuat ke publik. maupun honorer. nasib guru lebih banyak ditentukan dua kekuatan.Masalah disiplin antara guru dan pelajar Pepatah Melayu menyebut. Ibu bapa juga perlu memberi peluang kepada guru-guru untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab mereka. Polarisasi antara guru swasta dan negeri sebenarnya bukan persoalan utama yang kita hadapi. tidak peduli apakah itu guru negeri.

Masalah ini hanya bisa diatasi jika pemerintah dan masyarakat memberi prioritas untuk menjaga. Bahkan. tiap orang yang ingin menjadi guru harus mempertimbangkan dua tuntutan itu. Ketika ada pelanggaran kode etik yang dilakukan guru. Selain itu. Entah berhadapan dengan kekuatan negara atau masyarakat. Karena itu. Bahkan. mau mengerti. sanksi sosial. dan ekonomi kian membuat status guru terpencil dan terpinggir. politik. masyarakat dengan kekuatan kulturalnya mengatur bagaimana guru harus berpakaian. pemerintah harus memberi jaminan finansial secara minimal kepada tiap guru agar mereka dapat hidup layak dan bermartabat sebagai guru. ada guru digaji di bawah upah minimum regional. Sayang. norma sosial yang harus dilaksanakan guru menjadi rambu-rambu yang sebenarnya menjaga martabat guru itu. masyarakat akan menilai pribadi itu sebagai kehilangan kualitas keguruan dan dia tidak akan dipercaya. sebenarnya bukan bersifat punitif. terutama para pemilik yayasan pendidikan swasta.dikuasai guru. Masyarakat telah menentukan pola perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan guru di dalam kelas dan di luar kelas. terbuka. Ini terjadi karena tuntutan tinggi yang dipaksakan pemerintah ternyata tidak dibarengi kesediaan pemerintah melindungi profesi guru. Situasi ini tidak dapat diatasi dengan mengangkat seluruh guru honorer menjadi pegawai negeri. Guru tak bisa seenaknya memakai jenis pakaian tertentu selama mengajar. Berhadapan dengan dua kekuatan ini. Sebab inilah satu-satunya cara agar profesi guru tetap berfungsi efektif dalam lembaga pendidikan. melindungi. masyarakat juga memiliki kekuatan kultur yang menentukan gambaran sosok guru. para guru tidak dapat berbuat apa-apa selain harus menyesuaikan diri. yang membuat status dan martabat guru tetap berharga di mata masyarakat dan negara. Berhadapan dengan aturan negara yang koersif ini. situasi sosial. tetapi juga reparatif. Guru tidak bisa mengklaim dirinya sebagai guru jika negara dan masyarakat tidak memaklumkan keberadaan individu itu sebagai guru. yaitu ramah. seperti tuntutan beberapa kelompok guru honorer maupun mengangkat guru tidak tetap menjadi guru tetap yayasan. Secara khusus. akrab. Jaminan seperti ini hanya bisa muncul jika ada perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang benar-benar memihak dan berpihak kepada guru. dan pembelajar terus-menerus agar semakin menunjukkan jati diri keguruannya. Guru harus memiliki sifat-sifat tertentu. Bagian hakiki Kekuatan memaksa negara dan kekuatan kultural masyarakat sebenarnya menjadi bagian hakiki yang mewarnai status seorang guru. juga tidak dapat berbuat banyak karena alasan tak adanya dana untuk mengangkat guru-guru mereka menjadi guru tetap. selain mengikuti apa yang ditetapkan instansi di luar dirinya. . bahkan membebani masyarakat dengan cara menaikkan biaya pendidikan. baik dari masyarakat maupun negara. Pelanggaran atas harapan masyarakat ini membuat individu guru kehilangan integritas. guru tidak memiliki kekuatan penawaran. Karena itu. guru ada dalam posisi lemah dan selalu menjadi korban. dan menghormati profesi guru. Tidak jarang. Minimnya sumber daya yayasan sering menjadi alasan untuk tidak memerhatikan nasib guru. Sedangkan masyarakat.

status pegawai negeri. Di banyak tempat. kinerjanya layak dihargai. 2008 by admin . Ongkos sosial dan politik pada masa depan akan lebih ringan jika pemerintah mampu memberi perlindungan dan kemartabatan profesi guru. Di Papua. tetapi pemerintah juga wajib menjamin bahwa masyarakat yang mengelola sekolah memenuhi persyaratan sesuai standar pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. pemerintah hanya mampu menuntut guru untuk ikut sertifikasi. melindungi. Di zaman persaingan ketat seperti sekarang. Dia tak akan merengek-rengek meminta diangkat sebagai pegawai negeri atau guru tetap sebab pekerjaannya telah membuktikan. yayasan seperti itu tidak layak melangsungkan pelayanan pendidikan karena akan merugikan masyarakat (menarik ongkos terlalu tinggi). tetap. dan tidak mampu memberi layanan pendidikan yang terbaik bagi siswa karena keterbatasan sarana. Guru yang berkualitas selalu mengembangkan profesionalismenya secara penuh. dan mutu guru. sedangkan swasta dibatasi kesejahterannya dengan aturan alokasi jam mengajar dan status kepegawaian). status menjadi guru pegawai negeri banyak diincar sebab tiap bulan mendapat gaji. Karena itu. banyak yang telah merasa nyaman sehingga lalai mengembangkan dirinya. Pemerintah memiliki tugas mulia dalam menyejahterakan nasib guru. dan menghargai profesi guru. swasta. idealisme ini akan kian tumbuh jika ada kebijakan politik pendidikan yang mengayomi. Jika banyak yayasan pendidikan tidak mampu memenuhi standar pelayanan pendidikan. tidak mampu menghargai kinerja guru. tidak peduli apakah itu guru negeri atau swasta. terutama memberi jaminan ekonomi minimal agar para guru dapat hidup bermartabat. status pegawai tetap malah membuat lembaga pendidikan swasta tidak mampu mengembangkan gurunya secara profesional sebab mereka telah merasa mapan. ada fenomena. kinerja menjadi satu-satunya cara untuk mengukur mutu seorang guru. Mungkin ini salah satu alternatif yang bisa dilakukan guru untuk mengembangkan dan mempertahankan idealismenya pada masa sulit. atau honorer tidak terlalu relevan dikaitkan gagasan tentang profesionalisme kinerja seorang guru. Namun. sehingga mereka dapat memberi pelayanan bermutu bagi masyarakat dan negara. Negara mampu melakukan itu jika ada keinginan politik yang kuat. sementara hadir di sekolah dianggap tidak wajib. dengan memberi jaminan minimal yang diperlukan agar kesejahteraan dan martabat guru terjaga. Partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dunia pendidikan patut didukung.Sejauh ini. Dukungan bagi swasta Ketidakmampuan sekolah swasta dalam membiayai para guru yang bekerja di lingkungannya juga harus menjadi keprihatinan utama pemerintah. fasilitas. Demikian juga yang menjadi pegawai negeri. Cara mengatasi masalah disiplin pelajar disiplin pelajar Posted on 14 Mac. Pemerintah sudah seharusnya menggagas peraturan perundang-undangan yang melindungi profesi guru. tetapi ia gagal memberi penghargaan dan perlindungan atas profesi guru (ada ketidakseimbangan kuota guru negeri dan swasta.

Tindakan ini menyebabkan ada pelajar yang beranggapan tindakan mereka melanggar disiplin tidak akan dilaporkan oleh pihak sekolah. Isu ini menjadi perbualan hangat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Kemelut ini mudah dibendung jika ibubapa terlebih dahulu sanggup menngorbankan masa mereka. Jadi. perundangan dan lain ± lain. kegagalan pihak sekolah bertindak pantas dan telus dalam isu ini turut menjadi faktor yang mendorong meluasnya masalah ini. . Ada pihak sekolah yang merahsiakan masalah disiplin sekollah mereka kerana tidak mahu nama sekolah terjejas. kejuruteraan. Sementara itu kemunculan media massa turut mendorong masalah ini memuncak dengan drastik. Ibubapa harus memberi ruang kepada anak untuk menjadi manusia yang berhemah tinggi. ibubapa penting dalam membanteras isu disiplin ini. Antara bidang profesional yang terlibat adalah keguruan. perubatan. Saban hari kita disogokkan dengan pelbagai cadangan yang tinggal cadangan sahaja. Ringkasnya. Sikap acuh tak acuh sekolah yang turut kekurangan guru disiplin ini menyebakan pelajar semakin berani melakukan kesalahan disiplin. Malah. Rakan sebaya turut menjadi punca masalah disiplin pelajar menjadi-jadi. cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin pelajar. Tambahan pula. Oleh itu. pelajar terbabit mencari jalan keluar dengan melakukan tindakan-tindakan disiplin yang bertujuan untuk menarik perhatian ibubapa mereka. Program yang menarik dapat menghalang pelajar menghabiskan masa mereka di pusat-pusat beli-belah dan terjemurus ke dalam aktiviti menyalahi disiplin. apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan? Masalah ini semakin meruncing ekoran kurangnya kasih sayang dan perhatian ibubapa era globalisasi ini. Mungkin kali ini kita perlu bertegas dan berpijak di bumi nyata. Kelakuan yang tida senonah yang mereka saksikan telah menimbulkan rasa untuk mencuba pula dalam hati pelajar. Ibubapa lebih mengutamakan kerjaya mereka sehingga alpa tanggungjawab mereka mendidik anak yang dahagakan kasih sayang mereka. Rakan yang mendengar dan sanggup berkorban untuk mereka berbanding ibubapa yang gagal menjalankan tanggungjawab mereka. kemelut disiplin ini sudah lama diperkatakan oleh masyarakat. Ringkasnya. ketiadaan program selepas sekolah yang sesuai dengan pelajar turut menjadi punca masalah ini terus berleluasa. perkembangan dan pembangunan yang kita lihat hari ini adalah hasil kerjasama ahli masyarakat terutamanya golongan profesional. Pelajar sering menganggap rakan sebaya mereka sebagai rakan yang sebenar. rakan sebaya yang negatif akan memastikan disiplin pelajar itu akan turut merosot dengan drastiknya. Sama ada kita sedar atau tidak. Masa yang mereka habiskan untuk menjalankan aktiviti ini menyebabkan mereka lebih berdisiplin. kelalaian ibubapalah yang menyebabkan masalah disiplin menjadi-jadi. Ibubapa hendaklah mengutamakan masa depan anak mereka daripada kejayaan peribadi mereka dalam kerjaya. Kesimpulannya.Masalah disiplin boleh dikaitkan dengan kegagalan pelajar di sekolah untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Dewasa ini. Jadi. Akibatnya. banyak perkembangan dan pembangunan dari pelbagai aspek yang berlaku di sekeliling kita. Sesungguhnya. disiplin mempunyai kaitan rapat dengan kejadian disiplin pelajar yang terus merosot itu. Kebanyakan masalah disiplin dikatakan satu cubaan meniru kelakuan yang telah mereka tonton sebelum ini.

ber¶chatting¶. tetapi adalah penting bagi kita untuk membendung isu ini daripada terus menular. Isu pertama adalah berkenaan penyalahgunaan masa. melepak di kantin. guru menggunakan masa di sekolah dengan melakukan kerja yang tidak berkaitan dengan pendidikan misalnya melayari facebook. guru tidak menyampaikan isi pengajaran dengan bersungguh-sungguh. Di Malaysia. iaitu lebih kurang enam jam tidak termasuk aktiviti kokurikulum pada sebelah petang. bergosip. Ini bermakna guru adalah seorang yang mendapat latihan yang khusus. waktu bagi satu sesi persekolahan yang umum adalah dari pukul 7. berpengetahuan luas dan pakar dalam bidang yang diceburi serta ada kod etika yang tersendiri. guru tidak menepati masa keluar daripada kelas. Antara ciri ± ciri yang telah dinyatakan adalah cekap dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburi dan adanya kod etika yang mengawal tingkah laku ahli. Walau bagaimanapun. guru mengajar tidak mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh kementerian.30 pagi hingga 1.15. profesion keguruan pada hari ini dilihat semakin goyah kerana ada segelintir guru yang sanggup melanggar kod etika keguruan yang telah sedia termaktub. sejak kebelakangan ini timbul isu penyalahgunaan masa di kalangan guru di sekolah. berniaga di . konsep profesional merujuk kepada ciri ± ciri yang terdapat dalam kalangan ahli suatu profesion. Sepanjang tempoh ini.Apa yang dimaksudkan dengan profesional? Menurut Ornstein dan Levine (1993). Oleh itu. Guru juga adalah seorang yang profesional. Merujuk kepada ciri ± ciri yang dinyatakan. esei ini akan membincangkan mengenai dua isu salah laku guru yang melanggar kod etika keguruan iaitu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang. Ini sudah tentu akan menganggu gugat martabat profesion keguruan sebagai suatu profesion yang mulia. guru melakukan kerja sambilan di malam hari (misalnya mengajar tuisyen. murid ± murid dan guru terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini terbukti apabila semakin banyak isu mengenai salah laku guru tersiar di internet dan dada ± dada akhbar. Memang benar isu penyalahgunaan ini jarang tersiar di media massa kerana ianya lebih menjurus kepada hal ehwal dalaman sekolah. Antara contoh penyalahgunaan masa di sekolah adalah guru tidak menepati masa memasuki kelas.

Dengan adanya pemantauan secara berterusan. Punca seterusnya adalah daripada pihak pentadbir. pihak . kurang nilai dalam kehidupan. Merujuk kepada permasalahan yang dinyatakan. Penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dilakukan telah mendorong kepada berlakunya permasalahan ini. Masalah ini jika tidak dibendung akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada banyak pihak terutamanya kepada guru sebagai ahli profesional dan murid ± murid.pasar malam) hingga menjejaskan produktivitinya dalam menyampaikan P&P di siang hari dan banyak lagi. Apabila tiada pemantauan dan penguatkuasaan juga lemah. dan individu itu sendiri perlu memainkan peranan bagi memastikan permasalahan ini tidak terus menular dan menjadi semakin teruk. maka semua pihak termasuk pihak pentadbir. Menyedari akan kesan yang akan menimpa jika permasalahn ini tidak dibendung. Pertama. maka peluang guru untuk menyalahgunakan masa di sekolah adlah terbatas. Pertama. maka individu tersebut mengambil ringan tugas yang telah diamanahkan sehinggakan tiada lagi rasa tanggungjawab untuk bersungguh ± sungguh dalam mendidik anak bangsa dan apa yang penting bagi mereka hanyalah gaji yang bakal diterima pada setiap bulan. indivdu dalam konteks ini iaitu guru mempunyai sikap yang tidak seperti mempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli. Masyarakat juga akan memandang sinis akan profesiaon keguruan dan tidak yakin dengan kebolehan guru dalam mendidik anak ± anak mereka. terdapat dua punca utama kenapa masalah ini boleh berlaku iaitu individu dan pentadbir. Apabila sikap ini wujud. Seterusnya. kurang komitmen dalam kerja. rakan sejawat. pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap prestasi kerja guru ± guru di sekolah. Antara kesan yang boleh dilihat daripada permasalahan ini adalah merosotnya prestasi kerja guru dan pencapaian pelajar di sekolah. maka guru ± guru menjadi lebih berani untuk masa kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan mereka. dan etika kerja yang lemah.

segala kekuatan dan kelemahan dapat dikenalpasti dan diperbaiki. maka bolehlah merujuk guru tersebut kepada kaunselor. Antara cara yang boleh dialkukan adalah dengan cara sentiasa muhasabah diri tentang apa yang telah dilakukan. Isu kedua adalah berkenaan penyalahgunaan wang. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang mampu menjadi teladan agar diri akan lebih terarah untuk mencontohi sifat . melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian. guru mengutip yuran khas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkannya kepada pihak sekolah dengan tujuan membelanjakan wang tersebut untuk kepentingan diri. seorang guru telah ditahan oleh pihak berkuasa kerana memalsukan invois dan pesanan kerajaan yang mengandungi butir palsu (Berita Harian. Antara contoh lain penyalahgunaan wang yang berlaku di sekolah adalah seperti memaksa murid membeli buku aktiviti tambahan untuk dapatkan komisyen daripada pengedar. Akhirnya. Dengan cara ini. guru juga boleh menyediakan log aktiviti supaya tugas dapat dilaksanakan dengan lebih terancang dan tiada pembaziran masa. Selain itu. 2008). mengemukakan tuntutan perjalanan yang mengandungi butiran yang palsu. Sebagai contoh. Akhir sekali. Seterusnya.pentadbir juga perlu berusaha mngenal pasti dan bersedia memberikan khidmat nasihat kepada guru yang bermasalah. Sejak akhir ± akhir ini. Ia juga akan menimbulkan kesedaran untuk berusaha menjadi lebih baik. Dengan cara ini. yang bermasalah memberikan nasihat dan dorongan supaya guru yang terlibat dalam penyalahgunaan masa itu dapat mengubah dirinya.sifat yang ideal sebagai seorang guru. Jika pihak pentadbir tidak mampu. pihak pentadbir boleh mengambil tindakan tegas dengan memberikan amaran dan mngenakan tindakan tatatertib kepada guru yang terlibat jika masalah yang dilakukan adalah serius dan berulang. semakin banyak isu mengenai penyalahgunaan wang di kalangan guru disiarkan dalam media massa. Rakan sejawat juga perlu memainkan peranan dalam maenangani masalah ini. individu yang terlibat juga perlu memainkan peranan dalam usaha untuk berubah menjadi lebih baik. guru tidak . guru ± guru akan sedar akan kesilapan diri dan tidak akan mengulanginya lagi.

maka langkah yang sesuai dan berkesan perlu diambil. pihak pentadbir perlu mempertingkatkan lagi sistem pemantauan (monitoring) dan susulan yang sedia ada supaya lebih berkesan dan cekap dengan cara sentiasa memeriksa Buku Tunai dan Buku Resit bagi mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan wang sekolah.mengeluarkan resit bagi setiap pembayaran yang dilakukan murid dan banyak lagi Ada beberapa sebab kenapa masalah ini berlaku. Apabila kurangnya pemantauan dan penguatkuasaan juga adalah lemah. Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang biasanya mempunyai sikap tamak dan ingin hidup mewah. Tidak kurang juga pihak pentadbir yang kurang jelas mengenai prosedur pengurusan perbelanjaan di sekolah yang menyebabkan guru ± guru mengambil kesempatan menipu atau memalsukan butir ± butir perbelanjaan untuk kepentingan diri. Seterusnya guru besar hendaklah mengambil tindakan segera terhadap segala kelemahan yang dibangkitkan. Pertama. Akhir sekali. Masalah ini jika dibiarkan berterusan akan menjurus kepada permasalahan yang lebih besar dan kesannya amatlah buruk. membuat penyelidikan yang rapi terhadap guru-guru di bawah jagaan bagi memastikan mereka memahami undang . Pertama adalah berpunca dari individu yang menguruskan wang itu sendiri. peraturan kewangan. Ini berkait rapat dengan penghayatan nilai murni dan keimanan dalam diri. Punca yang kedua mengapa masalah ini boleh berlaku adalah dari pihak pentadbir. maka guru ± guru menjadi lebih berani untuk menggelapkan wang kerana mereka tidak perlu risau akan akibat daripada tindakan yang diambil. Menyedari hakikat ini. menyelia tugas-tugas pungutan sekolah dengan lebih cekap bagi mengelakkan penyelewengan dan penyalahgunaan pendapatan sekolah. Guru yang menyalahgunakan wang tidak menghayati nilai kejujuran dalam hidup dan lemah imannya untuk menepis godaan syaitan. maka guru menjadi gelap mata dan bertindak menggelapkan wang yang telah diamanahkan kepadanya. guru tersebut biasanya lemah dalam menghayati kod etika profesionnya yang menggariskan batas ± batas tatacara pengurusan kejayanya. Apabila tamak dan kehendak yang tidak kesampaian menguasai diri. Seterusnya adalah guru tersebut kurang faham akan prosedur dalam menguruskan wang menyebabkan guru tersebut secara sambil lewa menguruskan wang yang dikutip dan diperuntukkan. pekeliling - .undang. Antaranya ialah penguatkuasaan yang lemah dan kurangnya pemantauan yang dijalankan oleh pihak pentadbiran terhadap pengurusan wang di sekolah.

Isu ±isu pelanggaran kod etika keguruan seperti isu penyalahgunaan masa dan penyalahgunaan wang di sekolah perlu dibendung daripada terus menular kerana ianya membawa kesan yang buruk terhadap profesion keguruan. . pembangunan modal insan dan masa depan anak bangsa. guru sebagai penjawat awam perlu berpegang teguh kepada kod etika yang telah digariskan. bekerja dengan ikhlas dan tekad menolak rasuah dengan tegas.arahan yang diedarkan dari masa ke semasa supaya dapat melaksanakan tugas dengan lebih cekap dan akhir sekali guru besar hendaklah peka terhadap teguran dan nasihat Audit agar dapat mempertingkatkan kualiti pengurusan kewangan di sekolah. Rakan sejawat juga memainkan peranan penting dalam membendung masalah ini dengan cara memberi nasihat kepada rakan yang menyalahgunakan wang supaya sedar akan kesalahan yang telah dilakukan dan melaporkan kepada pihak pentadbiran tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh rakan serta tidak bersubahat dalam menyalahgunakan wang. Akhir sekali adalah bergantung kepada individu itu sendiri untuk berubah. Secara kesimpulannya.pekeliling dan arahan . Seterusnya. guru perlu bijak dalam memilih kawan yang boleh menjadi teladan dan mampu memberi nasihat agar dapat terus memperbaiki kelemahan diri. Guru yang terlibat dalam penyalahgunaan wang perlu sentiasa bermuhasabah diri dan hidup mengikut kemampuan.

Mahathir (1999). Guru memainkan peranan penting dan merupakan nadi kepada pembentukan manusia. budaya dan semangat ketahanan. ii) Matacthic iaitu yang terbahagi kepada dua : analitic yang berfungsi menganalisis semua peraturan yang berkaitan tingkah laku baik atau jahat dan critical yang berfungsi untuk mengkritik terhadap apa-apa yang telah dianalisis. Abdul Shukor (1999). Sepanjang hayatnya mereka akan ingat bagaimana guru-guru menerap ilmu pengetahuan. guru-guru dituntut agar mempunyai sahsiah dan akhlak yang boleh diteladani oleh pelajar dan masyarakat di samping menguasai pelbagai ilmu. Rohani dan Intelek. Kementerian Pendidikan Malaysia membina kod etika ini menggunakan istilah Tatasusila Profesion Perguruan Malaysia. Tujuannya ialah untuk memperkukuhkan lagi etika. (Abdul Rahman Md.Teori Etika dan Amalan Moral 1999) Guru merupakan agen moral. Keadaan ini sudah tentunya memerlukan satu tatasusila/etika yang perlu diikuti oleh semua guru. kerana mereka terlibat dengan manusia yang mempunyai unsur nilai iaitu nilai baik atau jahat. Emosi. nilai-nilai murni dan jati diri sehingga sebati dalam jiwa. asuhan guru yang berkesan meninggalkan ingatan dan menjadi amalan yang berpanjangan bagi setiap murid. Pembangunan insan harus diseimbangkan agar nilai-nilai moral masyarakat supaya sentiasa terpelihara. bahasa dan kemahiran berkomunikasi. antara lain dalam bidang yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Aroff . Perkataan ethic itu pula dari bahasa Greek ethos yang membawa maksud sikap atau adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Guru memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk watak. (Mustafa Haji Daud . Pembangunan insan cemerlang menjadi begitu penting sekali bagi negara yang akan menjadi negara maju pada awal abad yang akan datang. Setiap organisasi perlu mempunyai kod etika profesion sebagi panduan tingkah laku setiap ahli.Etika Pengurusan 1996) Etika merupakan displin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan piawai yang mewajarkan kelakuan perseorangan serta antara individu. Ia terbahagi kepada dua: i) Normatic iaitu panduan dan peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku yang baik dan jahat.Pendahuluan Definasi Etika Perkataan etika berasal daripada Bahasa Inggeris ³ethic´. Guru sangat perlu bagi melahirkan insan yang seimbang dari semua segi. Dalam konteks ini guru merupakan . ibu bapa dan masyarakat setempat. Usaha ini perlu dimulakan dengan mewujudkan sekolah dengan watak yang dapat dibanggakan oleh para pelajar. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara mempunyai matalamat untuk memenuhi tuntutan ³JERI´ mewujudkan insan yang seimbang (holistik) dari segi Jasmani. sahsiah dan moral pelajar. Bidang pendidikan juga tidak dapat lari dari membina kod etikanya sendiri.

mental. Matalamat untuk mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan memjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini merupakan tanggungjawab semua warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Sepatutnya guru mengimbangi antara kecemerlangan akademi dengan kebajikan dan keselamatan pelajar. keturunan atau agama. Jadi di mana akan berlaku perubahan moral. Walaubagaimana cekap sekalipun pengurusan. Etika Profesion Perguruan Malaysia dan Etika Kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai sifat-sifat luhur. 1. (Harold Koontz & Heinz Weihrich Pengurusan terjemahan Mohd Salmi Mohd Sohod & Siti Nadzrah Sheikh Omar -DBP) Etika mempunyai kedudukan dan fungsi yang istimewa dalam organisasi.1 lain. Realiti yang berlaku guru banyak mengajar displin mata pelajaran ke arah mencapai kelulusan yang cemerlang dalam peperiksaan. TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR. 1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal . emosi. Jesteru itu satu. Etika sudah ada secara teori tetapi yang mempunyai aspirasi tersendiri. sosial. ekonomi. (Ee Ah Meng Pendidikan Di Malaysia Untuk Guru Pelatih 1989) (Lampiran yang dilampirkan merupakan rujukan Tatasusila (Etika) Profesion Perguruan Malaysia sebagi rujukan kritis). Ciri ini adalah merupakan hasrat yang sepatutnya diamalkan.manusia yang telah diamanahkan untuk membentuk generasi pelajar yang berilmu.2 Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani. Perbincangan yang akan dibincangkan dalam bab ini hanya meliputi Tatasusila (Etika) Profesion Perguruan Malaysia supaya ianya dapat dijadikan sebagai panduan untuk melihat kepada keberkesanan etika ini dalam menjadi amalan setiap warga pendidik. 1. sememangnya tidak bererti jika tidak dibaluti dan diikat dengan etika pengurusan yang sempurna. Kod etika ini telah pun disediakan dalam bentuk ikrar dan lazimnya tercetak di halaman depan buku persediaan mengajar guru´. Tetapi adakah ciri ini sebenarnya berlaku. bertanggungjawab. Etika ini akan bererti jika ianya mematuhi nilai-nilai moral. maka kod etika telah pun disediakan. Tetapi realiti sebenar yang berlaku di sekolah tidak seperti yang diharapkan. Etika akan melahirkan budaya kerja yang cemerlang. beriman dan bertakwa. dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masingmasing. Berpandukan kepada kod etika profesion perguruan ini guru dapat menjalankan tugas yang diamanahkan mengikut panduan yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pendidikan Malaysia berdasarkan nilai-nilai akhlak mulia. perkhidmatan cemerlang dan barangan yang berkualiti. ³Bagi menjaga nama baik profesion perguruan serta meningkatkan lagi mutu profesion. politik. Etika ditakrifkan sebagai ³satu cabang ilmu pengetahuan yang berurusan dengan apa yang baik dan tidak baik dan dengan kewajiban dan tanggungjawaj moral´.

Kebanyakan guru-guru sibuk dengan tugas-tugas harian dan tidak mempunyai masa untuk terlibat sepenuh masa dalam program-program di atas. (Petikan Suara Guru Jilid 20 No. Pembelajaran dilakukan secara Mastery Learning untuk lulus dalam peperiksaan. Apa yang realitinya berlaku di sekolah hanyalah Unit Bimbingan dan Kaunseling sahaja yang memegang kepada kod etika ini manakala yang lainnya menganggapkan perkara kerashiaan adalah perkara biasa. Kebanyakan guru-guru yang mengajar. jumlah kecil kurang dari 1% daripada populasi keseluruhan. 1. Segala maklumat tidak boleh disebarkan kepada pihak ke tiga kerana mungkin akan didedahkan kepada pihak yang lain pula dan dengan ini kerahsiaan tidak akan terjamin. Kursus-kursus profesional dan vokasional jangka panjang tidak banyak dilakukan. Walaupun perkara ini sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan tetapi penekanan kurang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Sebelum ini tidak ada institusi khas yang ditubuhkan untuk memberi latihan semula kepada guru-guru setelah meraka menamatkan pengajian. Sememangnya berlaku demikian di sekolah kerana guru telah mendapat gaji tetap secara bulanan. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai mutu yang setinggi-tingginya.Sepatutnya semua guru bersikap adil dan saksama ke atas semua pelanggang (pelajar) dengan mengenepikan semua unsur-unsur lain. Mohamad Sani Ibrahim (1994). Menjaga kerashiaan dan mengambil langkah-langkah menyimpan kerahsiaan adalah penting demi untuk menjaga maruah pelajar. 1.3 Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. Perancangan tentang hal ini hanya berlaku pada tahun 1979-1980 apabila IAB ditubuhkan. lawatan dan menghadiri kursus ikhtisas. berpandukan kehadiran guru-guru dalam kursus dalam perkhidmatan. Namu pun begitu sekiranya berlaku kelas tambahan maka biasanya guruguru di bayar elaun khas melalui Persatuan Ibubapa dan Guru-guru (PIBG). PIBG memainkan peranan memberi sedikit bayaran lain sebagai inesatif kepada guru-guru.2 Sept 1998). Ee Ah Meng (1989) ³Guru hendaklah mengelakkan diri daripada menerima sebarang hadiah dari ibubapa pelajar dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya´ 1. Tetapi apa yang realiti berlaku di sekolah di mana kelas yang pandai biasanya diberi penekanan yang lebih supaya pelajar dapat perstasi yang cemerlang manakala kelas yang terbelakang penekanan kurang dibuat. Sepatutnya guru-guru didedahkan dengan perkara ini supaya dapat membuat keputusan yang bijak dan cepat. memenuhi keperluan dan selera pelajar.5 Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian. penyelidikan. Tanpa pengelibatan guru dalam perkara di atas maka adalah sukar untuk melaksanakan program-program pembaharuan. perubahan dan refomasi.4 Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. mengajar ³on-the job´ di mana pengalaman didapati melalui kerja yang dilakukan. persidangan. mengikut piawai .

Sememangnya tanggungjawab utama mendidik anak-anak merupakan tanggungjawab ibubapa. 2.2 Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dengan rumahtangga. Lebih-lebih lagi jika anak-anak mereka belajar di sekolah asrama sejak tingkatan satu lagi. maka tanggungjawab ini lebih diberikan kepada guru-guru. Dia dianggap sebagai individu yang yang idel. Ee Ah Meng (1989) Dalam keadaan biasa guru lazimnya didewa-dewakan oleh kaum pelajar. 2.6 Menunjukkan suatu cara pakaian pertuturan dan tingkahlaku yang dapat memberi contoh yang baik kepada pelajar. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini terdapat ibubapa yang meletakkan tanggungjawab utama ini kepada guru-guru. berstatus dan berkelayakan.dan kualiti yang diiktiraf. Oleh itu tingkah laku guru sentiasa dicontohi oleh pelajarnya. maju berdaya saing dan dapat mendorong seseorang berkelakuan baik. Guru mesti mempunyai pribadi yang mulia. berbudi pekerti dan perwatakan yang baik. Situasi seperti ini yang menyebabkan orang ramai menaruh harapan terhadap guru untuk menonjolkan tingkah laku yang unggul bagi pelajarnya. Ciri ini sememangnya amat dituntut kerana tingkahlaku guru akan menjadi ikutan pelajar seperti kata pepatah ³Jika guru kencing berdiri maka murid kencing berlari´ dan tidak berlaku seperti ketam menyuruh anaknya berjalan lurus. TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA.1 Menghormati tanggungjawab utama ibubapa terhadap anak-anak merka. * Menampilkan diri sebagai orang yang dinamik. 1. 2. Segala bentuk perlakuan dan watak guru biasanya akan diikuti oleh pelajar. . peraturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. kamampuan bertanding dan membuat penilaian berasaskan produktiviti dan penyempurnakan sasaran dan objektif. Dalam keadaan ini: * Guru perlu menunjukkan penampilan diri. Guru hendaklah sensitif terhadap persekitaran kerja dan alam sekeliling dan berusaha menyesuaikan dengan keadaan sekeliling kerana setiap perkembangan guru akan dinilai oleh pelajar dan masyarakat. * Berusaha agar amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan kualiti yang boleh menjadi sumber inspirasi kepada pelajar. Berasaskan kepada perkembangan Teknologi Maklumat (IT) masa kini dan pengurusan dalam era teknologi maklumat masa kini maka perancangan strategik perlu dilakukan supaya perubahan sikap dapat berlaku melalui faktor ini. Pada kebiasaannya guru mengamalkan perkara ini.

Setiap pelajar adalah sama dan tidak perlu diberi keutamaan kepada mana-mana pelajar. jarakdari sekolah dan daerah tempat tinggal. Ee Ah Meng (1989) .3 Menggangap semua maklumat yang diberikan oleh ibubapa mengenai keadaan rumahtangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkan kepada sesiapa kecuali mereka yang berhak mengetahuinya . Pencapaian kanak-kanak di sekolah juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Keadaan seperti ini tidak sepatutnya berlaku dikalangan guru-guru. Hari Terbuka dan lain-lain lagi. Sebagai contoh apa yang berlaku sekarang ada dikalangan pelajar yang memberitahu ibu bapa mereka supaya membenci kerajaan kerana dihasut oleh guru mereka. Hari Keluarga.5 Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosiol dan ekonomi pelajar. kemodenan.4 Memberi maklumat kepada ibubapa demi kepentingan anak-anak mereka. Dalam hubungan ini jika mereka tidak diberi layanan yang sama rata maka sudah tentulah pencapaian mereka akan terjejas. aktiviti ko-kurikulum perlulah dihantar kepada ibubapa supaya mereka juga dapat mengetahui kedudukan anak-anak mereka di sekolah dan kadangkalanya perbincangan perlu dilakukan dengan ibubapa/penjaga bagi mereka mengetahui kedudukan anak-anak mereka di sekolah tetapi perkara ini jarang dilakukan di sekolah. Projek program susu sekolah yang dilancarkan oleh Kementrian Pendidikan Malaysia mempunyai matlamat yang sama. dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibubapa secara teliti dan bijaksana. Motovasi yang rendah memang akan menjejaskan dorongan kanak-kanak untuk belajar dengan tekun dan dengan ini pencapaian persekolahan akan juga terjejas. Kesempatan ini patut digunakan oleh guru untuk mendapat latar belakang pelajarpelajar supaya boleh dijadikan panduan untuk mengatasi kelemahan pelajar. Di Jepun contohnya semua pelajar diberi makanan yang sama semasa rehat supaya tahap pemakanan pelajar di sekolah adalah seimbang dan kecerdasan pelajar adalah sama.Guru berusaha mewujudkan keadaan ini melalui Persatuan ibubapa dan guru-guru dan aktiviti kemasyarakatan di peringkat sekolah seperti mengadakan aktiviti gotong royong Sambutan Hari Ucapan dan Penyampaian Hadiah. Pelajar mestilah dilayani sama rata.6 Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibubapa atau penjaga mereka. kelebihan kemudahan ibu bapa. Pada kebiasaanya di peringkat ini kerashiaan hanyalah diamalkan oleh konselor sekolah manakala yang lainnya menggangapkan perkara ini suatu perkara yang biasa. 2. Guru mestilah bersifat neutral dan tidak boleh menghasut pelajar supaya membenci ibu bapanya. Keadaan ini berlaku maka susahlah untuk diterapkan nilai moral secara menyeluruh. 2. status sosioekonomi. Dalam hubungan ini segala maklumat seperti keputusan peperiksaan dalaman. Namupun demikian bukannya semua guru dan ibubapa yang hadir. 2. Ee Ah Meng (1989) Kajian keciciran telah menunjukkan bahawa keluarga yang miskin juga merupakan keluarga yang kurang moden dan rendah pula motivasi pendidikannya. Faktor latar belakang keluarga merangkumi unsur seperti harapan ibu bapa. 2.

Tetapi apa yang berlaku di sekolah di mana pihak pentadbiran lebih kepada penunjulan diri di peringkat jabatan seperti Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). di mana pelajar diasuh menghormati ketua. unit beruniform. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA. bertimbang rasa akan dapat dipuput. membimbing disamping memberi ilmu supaya pelajar dapat berfungsi dalam masyarakat dengan penuh tanggungjawab dan harmonis. kepercayaan dan fahaman mereka sendiri seperti apa yang berlaku guru membawa bersama-sama pelajar dalam gerakan refomasi. Jabatan Pendidikan Daerah (PPD) tanpa menjemput masyarakat setempat. 3.2 Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka menjadi warganegara yang yang taat setia. 3. * Mereka juga membentuk pelajar mengikut apa yang mereka fikirkan betul.Guru hendaklah menanamkan sikap baik di kalangan pelajar agar mereka membesar menjadi warganegara yang berguna dan taat setia kepada keluarga dan negara. Semua pelajar dari pelbagai kaum akan menyertai aktiviti-aktiviti ko-kurikulum seperti persatuan.1 Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang yang boleh merosokkan kepentingan pelajar. bertanggungjawab dan berguna menghormati orang tuan dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan.3 Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Apa yang realitinya berlaku ada dikalangan pelajar yang tidak menyertai kegiatan ini maka sukarlah untuk memupuk perkara ini secara menyeluruh. Perkara ini biasanya dibentuk melalui kegiatan ko-kurikulum di sekolah. Guru sepatutnya dapat membentuk pelajar menjadi warganegara yang taat setia. 3. Dalam setiap program sekolah sepatutnya masyarakat setempat tidak dilupakan. Sepatutnya guru mendidik. toleransi. ataupun yang bertentangan dengan Rukunnegara. 3. Keadaan seperti ini tidak sepatutnya wujud dikalangan guru-guru.dan merupakan etika yang mulia yang dapat dilahirkan melalui kegiatan ko-kurikulum. mencorok. Guru-guru dan pelajar memahami antara satu sama lain dan dengan ini dapat memupuk semangat bersama di kalangan pelajar berbilang kaum dan perpaduan akan dapat dipupuk. melakukan amal kebajikan. * Kadangkala terdapat fahaman guru berkonflik dengan hasrat dan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara atau Tatasusila Profesioan Perguruan Malaysia. masyarakat atau negara.menjauhi perkara keji. keturunan dan agama. berguna serta menghormati perbezaan kebudayaan. sukan dan olahraga. Dengan ini semangat bersama. Tetapi apa yang berlaku: * Ada guru yang menerapkan nilai. Sepatutnya jika diadakan majlis . Kegiatan ko-kurikulum boleh membantu pelajar dalam menanam sikap suka tolong menolong. keturunan dan agama.

gantung persekolahan dan lebih berat lagi buang sekolah. Perkara ini memberi pengetahuan dan matalamat kepada ahli-ahli masyarakat. Ini adalah kerana sekolah diwujudkan untuk kepentingan dan keperluan masyarakat. Sepatutnya pihak ibubapa harus terlibat sama bagi menghargai pengorbanan guru-guru mendidik anak-anak sehingga berjaya. kebudayaan dan kecendikiawan masyarakat tetapi biasanya guru lebih bertindak bersendirian dalam hal ini. Maal Hijrah. Untuk mencapai hasrat kita ke arah mewujudkan word class education dan seterusnya world class nation. Sekolah sepatutnya rapat dengan masyarakat dan dari masa ke semasa sekolah sepatutnya memberi pertolongan kepada masyarakat dan sebaliknya.Warga Kementerian perlu visi dan nilai yang dikungsi bersama. pemikiran dan daya kreatif dari setiap warga Kementerian. Guru sememangnya memainkan peranan cergas dalam meninggikan kehidupan moral. 4. Tetapi terdapat di kalangan ibubapa yang membenarkan anak-anak mereka meghisap rokok di rumah. Guru mestilah bertindak dan bertingkah laku yang sopan dan dapat diterima oleh masyarakat kerana sekolah adalah sebahagian daripada masyarakat yang membayangkan matlamat dan hasrat serta aspirasi sesuatu masyarakat. Sebagai seorang yang profesional maka sudah tentulah seseorang guru akan menjaga profesion perguruan dan maruah seseorang guru. Mohd Najib (1996). 4. Guru sepatutnya menjadi rujukan umum dan perlu berada dalam keadaan yang boleh diterima oleh masyarakat. Walaubagaimanapun terdapat sekolah di mana PIBG hanya wujud pada namanya sahaja tetapi semua perkara diuruskan oleh pihak sekolah. Dalam hubungan ini segala tingkah laku guru akan menjadi ikutan kepada masyarakat. Sebagai contoh sambutan Hari Guru setiap tahun ianya dijalankan sendiri oleh warga pendidik. Pihak sekolah boleh menganjurkan berbagai-bagai kursus atau ceramah yang menarik minat ahli-ahli masyarakat seperti tentang agama. masyarakat Faktor lain yang menjadi tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara ialah mewujudkan kerjasama melalui PIBG. Sekolah semestinya memperlihatkan normal-normal. akhlak. serta meyediakan pelajaran secara formal kepada anak-anak ahli masyarakat dan melatih mereka untuk melahirkan mereka rakyat yang berkemahiran untuk masyarakat dan negara. penyakitpenyakit bahaya dan lain-lain lagi. Tetapi realitinya perkara ini tidak diberi penekanan dalam pengurusan sesebuah sekolah. Hari Keluarga. moral.1 Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibubapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. kita memerlukan gabungan tenaga. . kebudayaan dan falsafah hidup masyarakat. Walaupun perkara ini terdapat dalam etika perguruan tetapi dari segi realitinya hanya pihak guru memainkan peranan tanpa sokongan dari pihak lain. setempat dijemput sama. Sebagai contoh masalah merokok yang semakin tinggi di kalangan pelajar sekarang ini hanya pihak sekolah yang cuba mengatasinya dengan mengadakan hukuman rotan.rasmi sekolah seperti Maulidul Rasul. sepatutnya PIBG dan masyarakat sama-sama memainkan peranan dalam memajukan sekolah . TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESIOAN PERGURUAN.

Jiwa dan raga tidak komited kerana ada agenda lain yang lebih menguntungkan sedang menanti. Guru sepatutnya berusaha meningkatkan taraf profesionalisme masing-masing. Dalam hubungan ini guru perlu menyediakan perancangan pelajaran yang kemas dan teratur. Tetapi apa yang berlaku sekarang ada dikalangan guru yang berniaga di pasar malam. 4. maka kita perlu melihat kembali struktur dan mekanisme pelaksanaan secara total ke arah mewujudkan sistem pendidikan yang efisyen. dan boleh dipercayai. Dalam hubungan ini ke arah persediaan memasuki alaf baru. guru penolong kanan dan guru-guru kanan banyak menghadiri mesyuarat.2 Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.3 Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggung-jawab kami dengan rajin dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. memandu kereta sewa hingga larut malam untuk menambahkan pendapatan. Akibatnya mereka hadir ke sekolah sebagai memenuhi syarat perkhidmatan dan mengajar memenuhi masa yang diperuntukkan sahaja. 4. Walaupun mereka mengetahui hal ini tetapi perkara ini terpaksa dilakukan kerana keadaan ekonomi yang terdesak berbuat demikian.4 Sentiasa berusaha membantu rakan sejawat kami terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan. Kalau diperincikan lagi tentang hal ini makla sudah tentulah banyak lagi tindakan tata tertib yang boleh diambil kepada guru kerana ianya jelas melanggar akta perjanjian sebagai seorang guru. Tetapi apa yang realitinya berlaku biasanya perkara ini diberikan penekanan semasa latihan mengajar kemudian selepas itu tiada penambahbaikan dibuat. memastikan minat serta pengetahuan sedia ada pelajar diambil kira dalam merancang pelajaran. Sehubungan dengan ini maka kita perlu menjaga profesion perguruan maruah seseorang guru. 4. langkah di peringkat perkembangan pelajaran disusun mengikut prinsip dari mudah kepada kompleks dan seterusnya menyediakan penutup yang sesuai sama ada penutut sosial atau kognatif pelajar. Apa yang masyarakat mahu ialah penghasilan kerja sama ada perkhidmatan atau barangan dikeluarkan tanpa cacat. seminar dan guru-guru baru kurang . menghadiri kursus dalam perkhidmatan. efektif dan bertaraf dunia. Guru dilarang daripada terlibat dalam aktiviti lain seperti berniaga. ejen jualan langsung kegiatan politik. ejen insuran. guru besar. Salah satu perkara yang sering ditimbulkan oleh guru-guru ialah biasanya pengetua. tepat. dan kegiatan luar yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru.Oleh hal yang demikian kita perlu sama-sama menjaga profesion perguruan supaya pelanggang dan stakeholder kita berasa berpuas hati dan kehendak-kehendak mereka yang sah dapat dipenuhi. set induksi yang baik dan dapat menarik minat pelajar. objektif pelajaran jelas. Berusaha dengan sepenuhnya adalah sangat dituntut supaya peningkatan kecemerlangan dalam semua segi dapat dicapai.

sekolah hingga kepada guru-guru dan kakitangan. Sekarang ini banyak koperasi guru ditubuhkan untuk membantu guru seperti Yayasan Guru Malaysia Berhad tetapi bilngan yang menyertainya amat sedikit. sebaliknya tedapat jurang atau gap antara mereka dan menyebabkan susah untuk menolong antara satu sama lain. bertanggungjawab dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. 4. Kod Etika Profesion Perguruan Malaysia perlulah diikuti dan diamalkan sepenuhnya oleh semua warga pendidik kerana ianya merupakan asas kepada perkhidmatan yang menuju kepada pendidikan bertaraf dunia yang diidamkan. Guru mempunyai beberapa pertubuhan yang besar untuk menjaga kebajikan mereka serta meninggikan mutu profesion perguruan. Etika yang baik akan menghasilkan budaya kerja yang cemerlang dan pengurusan yang berkualiti yang akan berakhir dengan hasil perkhidmatan dan barangan yang bermutu tinggi. Kesatuan Guru-guru Malaysia Barat (KGMMB). Sebagai seorang yang profesional maka guru hendaklah tidak melakukan sesuatu yang boleh mencemarkan nama baik profesion perguruan. Jika timbul rasa ketidakadilan. Pendek kata sistem komunikasi guru perlu diperkemaskan di semua peringkat: dari peringkat atasan iaitu Kementerian sehinggalah ke peringkat negeri. Kita perlu bantu membantu antara satu sama lain supaya sistem pengajaran dan pembelajaran kita bukan sekadar berkesan tetapi mampu memenuhi keperluan sebenar untuk membentuk masyarakat yang berdaya cipta dan mampu menyumbang kepada peradaban dunia. Tetapi malangnya selepas mengikutinya tidak diadakan pula kursus dalaman bagi mendedahkan kepada guru-guru lain terutamanya guru-guru baru. Sepatutnya mereka saring membantu antara satu sama lain.6 Akan menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. Matalamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini adalah merupakan tanggungjawab semua warga Kementerian Pendidikan Malaysia.didedahkan tentang perkara ini. tetapi bilangan guru yang terlibat dalam sesebuah pertubuhan guru adalah kecil. Guru-guru telah diamanahkan . Segala tingkah laku guru mestilah dijaga kerana ianya menjadi ikutan orang lain. Antara kesatuan guru ialah National Union Of Teaching Profession (NUTP). 4.5 Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. maka pertubuhan akan berusaha mengatasinya. Kita dapat melihat bahawa etika mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pengurusan. Walaupun perkara ini termasuk dalam etika perguruan. Kesimpulan. Keadaan ini boleh mencemarkan nama baik profesion perguruan. Sekiranya kita mengikuti sepenuhnya Kod Etika Profesion Perguruan Malaysia maka kita akan mempunyai sifat-sifat luhur. Pejabat Pendidikan Daerah. Dalam keadaan politik sekarang ini nampaknya terdapat dikalangan guru yang gagal untuk mengatasi diri dari terlibat dalam gerakan refomasi dengan membawa pelajar sama terlibat.

berakhlak mulia serta mampu memberi sumbangan kepada pembangunan negara berasaskan kod etika profesion perguruan. Pengurusan Personal dan Perancangan Guna Tenaga. Samat Buang.Bhd. Guru menjunjung amanah sebagai pendidik yang perlu bersikap jujur dan ikhlas terhadap pelajarnya. Persatuan Pendidikan Malaysia (Jld 20 No. Jurnal Dewan Bahasa April 1997. Guru perlu amanah dalam menjalankan tugasnya. Nurin Enterprise. Hisham Altalib (1992). . Institut Aminuddin Baki Sri Layang Genting Highland Pahang.BHD. Arof (1999). sekolah dan pentadbiran organisasi pendidikan secara keseluruhannya. Seorang guru perlu mempunyai moral dan disiplin diri yang diterap dengan jelas dan jitu dalam membentuk diri menjadi seorang guru yang berakhlak mulia. beriman. Kuala Lumpur. bertakwal. Kuala Lumpur. Perancangan Pendidikan PG586. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Terengganu.2(SEP) 1998). Delma (M) SDN. Etika Pengurusan. Pengurusan Strategik. Suara Pendidik. Abdul Halim Hassan (1994). Serdang: Universiti Putra Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publiction & Distributions Sdn. Dewan Bahasa dan Pustaka. Rozhan Othman (1997). Pendidikan Moral. Komunikasi Dalam Pengurusan Pendidikan.untuk membentuk generasi pelajar yang berilmu. Kuala Lumpur. Wan Shamsuddin Wan Mamat (1999). Zainal Abidin Mohamed (1998). Mustafa Haji Daud (1996). Teori Etika dan Amalan Moral . Sistem Komunikasi Manusia Dan Haiwan: Satu Perbandingan. Universiti Putra Malaysia. Bhd. Panduan Latihan bagi Petugas Islam. Rujukan Abdul Rahman Md.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful