P. 1
KAJIAN MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

KAJIAN MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

4.0

|Views: 10,942|Likes:
Published by Aimi Hazwani

More info:

Published by: Aimi Hazwani on Apr 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2015

pdf

text

original

KAJIAN MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI

1.0

PENDAHULUAN

Bahasa adalah kunci pintu khazanah ilmu dan bacaan adalah jaminan untuk mendapatkan ilmu (Koh 1986). Kelemahan penguasaan bahasa akan menjejaskan kemajuan murid dalam mata pelajaran lain, kerana bahasa adalah alat komunikasi untuk mempelajari segala jenis ilmu pengetahuan. Fungsi asas bahasa adalah sebagai alat komunikasi bagi manusia dan keperluan berkomunikasi ialah keperluan hidup yang asasi. Kebolehan berkomunikasi dan mempelajari sesuatu melalui bahasa adalah satu ciri unik manusia yang hidup bermasyarakat. Tidak ada manusia di dunia ini tidak mempunyai bahasa, malahan semua manusia perlu berbahasa untuk menyampaikan hasrat dan perasaan meskipun hanya dengan menggunakan bahasa isyarat. Salah satu matlamat pendidikan ialah memastikan semua kanak-kanak mendapat pendidikan yang sama. Namun, tidak semua pelajar dapat menerima dan menguasai pembelajaran seperti yang diharapkan dan dirancang. Terdapat beberapa golongan pelajar yang tidak bernasib baik sehingga menghalang proses-proses pembelajaran berlaku dengan baik. Antaranya ialah kanak-kanak keperluan khas.

Walau bagaimanapun, kekurangan dan ketidakupayaan yang dimiliki kanak-kanak keperluan khas menyebabkan mereka berbeza daripada kanak-kanak yang sempurna sifatnya, sama ada dari segi kecerdasan mental mahupun keupayaan fizikal. Perbezaan dan kekurangan ini menyebabkan kaedah pembelajaran bahasa bagi kanak-kanak khas ini berbeza berbanding yang digunakan kepada kanak-kanak yang sempurna sifatnya. Mereka sebenarnya sangat istimewa untuk difahami.

2.0

DEFINISI PELAJAR BERMASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI. Kanak-kanak normal akan menguasai sesuatu bahasa jika dia terdedah kepada

bahasa tersebut kerana dia akan mendengar dan meniru apa yang didengarinya. Walau bagaimanapun, tidak semua kanak-kanak mampu menguasai dan memperoleh bahasa mengikut kadar yang sama dari segi tempoh masa ataupun peringkat prestasi kemahirannya. Perbezaan kadar ini berlaku kerana ketidakseimbangan faktor-faktor pengaruh yang diperoleh oleh kanak-kanak iaitu keadaan fizikal, kecerdasan, perkembangan kognitif, daya diskriminasi (pengamatan), pengalaman, persekitaran, emosi, motivasi dan sahsiah (Mat Daud Yusof 1990). Menurut Martin dan Miller (1996), ciri-ciri masalah bahasa merujuk kepada ketidakupayaan seseorang kanak-kanak menguasai kemahiran berbahasa yang terdiri daripada lima komponen bahasa iaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan aspek pragmatik. Pakar dalam bidang ini berpendapat kanak-kanak bermasalah bahasa ini memerlukan satu cara atau teknik bahasa yang boleh mereka gunakan dan di fahami dengan mudah untuk berkomunikasi. Ada pendapat menyatakan komunikasi, bahasa dan pertuturan adalah dalam konteks yang sama tetapi pengkaji bahasa berpendapat terdapat perbezaan yang ketara antara ketiga-tiga itu. Menurut Owen (1990), komunikasi adalah proses di mana seseorang itu bertukar maklumat dan berkongsi idea. Pengirim dan penerima membina maklumat dan saling bertukar maklumat dalam dua hala. Maklumat tersebut diterima dan saling memahami. Walaupun komunikasi menggunakan pertuturan dan bahasa, aspek lain perlu diambil kira seperti bentuk, intonasi, penekanan suara dan gaya pertuturan yang boleh menggambarkan emosi dan sikap penutur yang memberikan pelbagai makna. Komunikasi bukan sahaja menggunakan bahasa tetapi boleh juga terjadi melalui tanda isyarat, gerakan badan, eye contact dan ekspresi.

2.0 2. Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain. merupakan masalah dalam kefahaman dan penggunaan sistem simbol bahasa (seperti lisan. Hal ini mungkin melibatkan bentuk bahasa. masalah komunikasi merupakan satu penyimpangan daripada pendengaran.1 CIRI-CIRI MURID BERMASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI. pertuturan atau bahasa normal yang mengganggu komunikasi atau yang menarik tumpuan negatif terhadap individu yang mengalaminya. Masalah komunikasi. Berdasarkan definisi tersebut. Komunikasi normal biasanya bergantung pada pertuturan dan bahasa. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Manakala masalah bahasa ditakrifkan mengikut The American Speech and Hearing Association (1993). masalah bahasa dan komunikasi yang dihadapi membawa impak yang ketara dan serius dalam pelbagai aspek perkembangan dan pencapaian akademik. masalah bahasa ataupun kedua-duanya sekali. penulisan dan lain-lain). Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan. Walau bagaimanapun. pertuturan dan bahasa. seorang pelopor terkenal dalam bidang perkembangan terapi pertuturan. dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan. Kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi merupakan satu kumpulan yang heterogeneous. Mengikut Charles Van Riper (1905-1994). Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk-bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakili perkataan. Kesan masalah bahasa dan komunikasi adalah seperti berikut: . Mereka tidak mempunyai ciri-ciri yang seragam dan tahap masalah yang dialami boleh terdiri daripada ringan sehingga amat teruk. malah masalah komunikasi ini mungkin adalah gejala seperti terencat akal ataupun autisme. kandungan bahasa dan fungsi bahasa dalam komunikasi dalam apa jua kombinasi. Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanak- kanak itu dirujuk kepada pakar untuk disaring. terdapat banyak jenis dan bentuk masalah komunikasi yang membawa kesan yang serius kepada individu yang mengalaminya. atau menyebabkan individu tersebut menjadi segan atau merasa diri kurang upaya.

masalah pendengaran dan . 2. hal ini juga sukar dimengerti kalau kita tidak pernah bercampur gaul dengan mereka yang berkenaan. Gentian yang sering dan gemar dilakukan oleh murid-murid adalah seperti bunyi µr¶ diganti dengan µI¶ dan µz¶ dengan µj¶. Masalah cara bercakap adalah paling ketara dalam kesemua masalah komunikasi di dalam kelas. tertinggal dan tambahan kepada bunyi-bunyi itu. Cara percakapan mereka hanya difahami oleh kumpulan berkenaan yang tertentu sahaja. Kanak-kanak yang menghadapi masalah ini juga menghadapi kesukaran memahami istilah dan perkataan apabila bertutur atau kesukaran menggabungkan perkataan untuk melafazkan pemikiran. Oleh itu. mengganggu kanak-kanak belajar dan menyekat percampurannya dengan kawan-kawan. ataupun cara kanakkanak itu bercakap mengganggu pendengar daripada memahami apa yang cuba disampaikan. kurang upaya dan sebagainya secara tidak langsung. Hal ini mendatangkan kesukaran dalam penyesuaian hubungan sosial.2 Masalah pertuturan. Bertutur ialah proses komunikasi yang amat berguna dan kesannya adalah pada pembelajaran.Kelemahan sewaktu berkomunikasi berkait rapat dengan kelemahan murid menggunakan bahasa lisan dengan jelas dan berkesan. Antara masalah komunikasi ialah gangguan percakapan. Tambahan pula sekiranya mereka bertutur terlalu gopoh akan menjadikan percakapan itu lebih sukar untuk kita fahami. Setiap kanak-kanak mempunyai suara yang unik tetapi perbezaan dalam cara kanak-kanak itu bercakap menjadi suatu masalah apabila pertuturannya tidak dapat difahami oleh orang yang mendengar. Gangguan cara bercakap adalah lencongan yang melibatkan gentian. sumbing. Masalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak ini memberi kesan terhadap bunyi yang dikeluarkan. Masalah komunikasi melibatkan emosi seperti rasa malu. Ada kalanya kanak-kanak yang mengalami gangguan pertuturan ini juga mengalami masalah lain seperti cerebral palsy. Contohnya Razali disebut µLajali¶. Satu lagi adalah pertuturan yang belum matang seperti percakapan anak-anak contohnya pertuturan µtertinggal¶ huruf ataupun perkataan.

3 Masalah bahasa. sengau dan gagap. mereka berasa kecewa dan menunjukkan tingkah laku yang agresif. suara kasar. Keadaan persekitaran di rumah yang tidak menyumbangkan kepada perkembangan bahasa yang baik juga adalah faktor bagi perkembangan bahasa yang lambat. Kebanyakan perkembangan lambat berkait dengan peluang yang terhad untuk belajar. tiada bunyi yang keluar apabila bercakap. Hasil daripada kajian.dyspraxia. Mereka juga mengalami kesukaran mengikut arahan yang bersesuaian dengan tahap umur. perbualan dan pemahaman. Pertuturan kanak-kanak dalam kategori ini adalah seperti pertuturan kanak-kanak yang lebih kecil. Antara ciri-ciri bagi kecacatan ini ialah masalah artikulasi/fonologi. dengan ayat yang pendek dan mudah serta tatabahasa yang tidak tepat. Kanak-kanak yang mengalami masalah pertuturan ini tidak mampu menyatakan keperluan. terutama dalam kemahiran interaksi sosial kerana peluang untuk mereka berkomunikasi adalah terhad. Masalah dalam aspek bahasa ini terbahagi kepada dua iaitu: i) Perkembangan lambat. Bahasa reseptif ialah kemampuan memahami dan mengingat apa yang diperkatakan oleh orang lain. 2. kehendak dan perasaan yang seterusnya menjejaskan pembelajaran dan interaksinya dengan orang lain. kanak-kanak ini menghadapi masalah bahasa iaitu bahasa reseptif dan ekspresif. Kanak-kanak ini diabaikan oleh rakan-rakan kerana sukar bagi memahaminya dan ini membawa kepada keadaan perkembangan bahasa yang semakin lambat. Melibatkan kemahiran berbahasa yang berkembang dalam kadar yang lambat tetapi dalam urutan normal bagi aspek-aspek bahasa seperti pembentukan ayat. . Apabila ia merasa sukar untuk orang lain memahaminya. manakala bahasa ekspresif ialah kemampuan untuk menyatakan idea dalam perkataan ataupun simbol.

Kanakkanak dalam kategori bermasalah bahasa dan komunikasi tidak dapat memahami penerangan seterusnya dapat menimbulkan masalah tingkah laku. Guru yang efektif ialah insan yang sedar terdapat kemahiran dan kelebihan yang tidak nampak secara luaran dalam diri kanakkanak ini. . sukar mengingat nama-nama benda dan sering terganggu percakapan hingga terpaksa berhenti kerana tidak mengetahui perkataan yang sesuai untuk disebut. ayat yang dituturkan oleh kanak-kanak tertentu itu terlalu panjang dan kompleks tetapi tidak dapat memberi makna terhadap perbualan dengan orang lain. Kanak-kanak yang mengalami kecacatan berbahasa dapat di kesan daripada perbualan. Justeru. guru perlulah memahami keadaan kanak-kanak ini. penerimaan visual (membaca) dan pelahiran visual (menulis). beliau akan memberikan sokongan dalam pelbagai bentuk termasuklah dari segi demonstrasi bagi membantu kanak-kanak memahami dan berkomunikasi. Kanak-kanak ini dikenal pasti berdasarkan kemahiran yang dipelajari. kanak-kanak bermasalah bahasa ini juga sering kali menggunakan tatabahasa yang tidak tepat. Mereka menggunakan ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan perbualan yang sedang berlangsung ataupun member jawapan yang tidak sesuai dengan soalan yang diberikan. Hal yang demikian adalah seiring dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh ahli patologis bahawa kemahiran berbahasa berkembang mengikut peringkat-peringkat tertentu iaitu peringkat bahasa dalaman. Misalnya.ii) Kecacatan berbahasa. pelahiran auditori (bertutur). penerima auditori (mendengar). Oleh itu. Selain itu.

Selain itu juga kecederaan pada bahagian otak tertentu juga menyebabkan terjejasnya sistem neurologi.1 PUNCA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI MURID YANG TERLIBAT. Memandang kekerapan berlaku masalah bahasa dan komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Walaupun sebahagian besar masalah bahasa dan komunikasi tidak diketahui puncanya. pasangan kategori masalah yang kerap sekali dijumpai bersama (dual disabilities) ialah masalah bahasa/komunikasi bersama masalah kerencatan akal. kita boleh mengkategorikan punca adalah seperti berikut seperti berikut : a) Faktor Genetik / Sejarah keluarga Faktor genetik ini lebih kerap berlaku dalam keluarga-keluarga tertentu dan risiko masalah ini lebih tinggi dalam kalangan lelaki. Masalah komunikasi berada pada kedudukan kedua dari segi kekerapan berlakunya. terutamanya pada bahagian otak tertentu yang bertanggung jawab terhadap pemprosesan bahasa.0 4. .4. Namun. b) Faktor neurologi Masalah ini terjadi apabila ketidaksempurnaan dalam perkembangan sistem saraf. Hal demikian disebabkan terdapat perhubungan antara ketidaksempurnaan bilangan kromosom dengan beberapa kumpulan masalah bahasa/komunikasi tertentu (contoh: trisomi 21). kita harus meninjau beberapa punca sebab yang boleh mengakibatkan kewujudan masalah tersebut. c) Faktor perinatal (semasa kelahiran) Sekiranya lebih komplikasi semasa kelahiran. Punca masalah bahasa / pertuturan Hasil dapatan kajian menunjukkan kategori masalah yang kerap sekali dijumpai ialah masalah pembelajaran secara spesifik (specific learning disabilities) seperti disleksia yang memberi kesan terhadap salah satu aspek pembelajaran. kanak-kanak lebih berisiko tinggi untuk mengalami masalah perkembangan bahasa (contoh : masa kelahiran yang panjang boleh mengakibatkan kekurangan oksigen kepada sel-sel di otak menyebabkan masalah anoxia).

Penglibatan ibu bapa amat diperlukan sebagai sokongan pada pencapaian akademik anak-anak mereka. Ibu bapa mempunyai peranan yang penting kepada pembangunan pendidikan anak. maka tidak hairanlah bahawa kerencatan mental dan masalah bahasa merupakan dual disability yang kerap berlaku dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. . e) Kerencatan kognitif / mental Terdapat hubungan yang rapat antara perkembangan bahasa dan kognisi (cognition ). Peranan yang dimainkan oleh ibu bapa memberi erti yang begitu besar pada pembentukan keyakinan dalam kalangan pelajar seterusnya berupaya membantu daripada segi pencapaian akademik pelajar berkenaan. Hal ini bermakna hubungan ibu bapa dengan pihak sekolah selain membantu dalam hal persekolahan anak. f) Faktor persekitaran / sosial Kemiskinan boleh mengakibatkan risiko biologikal yang mungkin menjejaskan pembinaan organ-organ penting seperti otak dan telinga. iaitu sebelum kanak-kanak memperoleh bahasa (di bawah 2 atau 3 tahun). emosi dan kognitif. Selain itu. Dalam kaedah menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam penglibatan berbentuk sokongan ini.d) Kehilangan pendengaran Masalah ini berlaku apabila kehilangan jenis sensori-neural akibat kerosakan pada telinga dalam pada peringkat pralingual. Faktor ini juga boleh berinteraksi dengan faktor-faktor lain untuk menghasilkan kesan yang negatif terhadap pelbagai aspek perkembangan seperti fizikal. mereka dapat membantu ke arah pendidikan yang lebih baik. pihak sekolah perlulah memberi sokongan yang padu kepada ibu bapa. kehilangan jenis konduktif akibat kerosakan pada telinga luar atau/dan tengah juga merupakan salah satu faktor kehilangan pendengaran(contoh: infeksi otitis media yang kronik). Hubungan yang baik antara ibu bapa dan pihak sekolah memberi kesan positif pada tingkah laku serta pencapaian akademik anak.

2. morfologi. kanak-kanak bermasalah bahasa ini diuji daripada aspek tingkah laku dan kesukaran di dalam penggunaan lima komponen bahasa iaitu aspek fonologi. Secara umumnya. masalah auditori atau sistem saraf mulut yang tidak normal. bukan mudah untuk membuat sesuatu rumusan dalam masalah ini. Namun cara ini boleh menimbulkan masalah untuk membezakan bunyi yang hampir sama.1 Fonologi Kajian mendapati bahawa 70 % daripada kanak-kanak bermasalah bahasa ini mengalami masalah untuk mengeluarkan kata-kata. Dengan demikian. Kanak-kanak ini juga mengalami masalah untuk menyebut perkataan dengan jelas dan bunyi yang betul. Daripada kajian yang telah dijalankan. Kadang-kadang mereka bercakap dengan nada yang terlalu tinggi dan tidak sesuai . bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak ini tidak konsisten kerana beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kepelbagaian kaedah dan penilaian yang menghasilkan keputusan yang berbeza-beza serta keadaan tertekan kanak-kanak semasa situasi ujian dijalankan. sintaksis. Oleh sebab itu. Kanak-kanak yang menghadapi masalah bahasa juga menggunakan bacaan bibir untuk memahami pertuturan.semantik dan pragmatik. Mereka juga mengalami masalah penerimaan input auditori dan visual yang menyebabkan timbul masalah kesukaran memahami dan mempelajari pertuturan. Masalah ini dialami oleh kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran. Kebanyakan kanak-kanak bermasalah tidak dapat menggunakan intonasi dan ritma dengan kadar yang sesuai. 4.4. Masalah ini berlaku kepada kanak-kanak cerebral palsy. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh masalah artikulasi.2 Punca-punca masalah komunikasi. Hal ini berdasarkan masalah yang mereka hadapi iaitu masalah dari aspek pendengaran dan sistem saraf mulut yang tidak normal. kognitif. kanak-kanak ini mengalami masalah untuk menyebut perkataan dengan jelas dan bunyi yang betul. Bunyi-bunyi vokal dan konsonan juga sukar untuk dibezakan dan kebolehan untuk memahami bacaan bibir bergantung pada tahap penguasaan bahasa dan pengetahuan tentang konteks bahasa.

2.dengan konteks ayat.2 Morfologi Berdasarkan kajian ini juga kanak-kanak bermasalah bahasa kebanyakannya tidak boleh menggunakan bahasa atau penggunaan perkataan yang betul dalam pertuturan mereka.3 Sintaksis Pada tahun persekolahan. Sebagai contohnya. Mereka sering keliru dengan penggunaan bahasa kerana hanya memikirkan logik ayat sahaja. ³Adam diikuti oleh kanak-kanak´ tetapi kanak-kanak menggambarkan ³Adam mengikuti dan berada di belakang kanak-kanak´. 4. mereka tidak dapat menulis dengan baik berbanding dengan pertuturan. Mereka juga menghadapi masalah untuk memberi penjelasan. Kanak-kanak bermasalah bahasa ini juga mengalami masalah kelewatan di dalam pemerolehan bentuk kata kerja yang betul. Kanak-kanak yang mengalami masalah bahasa antara lain turut bermasalah untuk membuat ujaran terhadap ayat-ayat kompleks. Kanak-kanak masih tidak tahu membezakan tatabahasa yang digunakan dan menganggap ianya sama. Hal yang demikian kerana mereka tidak dapat membezakan ciriciri prosodi. Di samping itu. Mereka juga menghadapi masalah untuk menggunakan ayat yang panjang kerana kadar penambahan purata panjang ujarannya amat lemah (Men Of Utterance-MLU). Mereka juga akan mengambil masa yang lama untuk menguasai kemahiran menyebut kata-kata. Selain itu. Contohnya kanak-kanak Autisme. makanan akan jadi µmakan¶ sahaja dan minuman akan jadi µminum¶ sahaja. Kefahaman mereka menggunakan kefahaman tatabahasa lebih kepada ayat yang kompleks. menerangkan sesuatu atau menggulung ayat. Keadaan ini pada dasarnya adalah disebabkan oleh perbendaharaan kata yang terkumpul pada kanak-kanak tersebut amat kurang. Tafsiran makna ayat juga berdasarkan turutan perkataan kerana kebiasaan menggunakan peraturan ayat ringkas (subjek-aksi-objek). Mereka sering terkeliru dengan ayat-ayat pasif. Kanak-kanak ini kurang menggunakan imbuhan akhiran dan bertindak menggugurkannya di dalam penggunaan ayat. Contohnya. kanak-kanak mula mempelajari tatabahasa. Dari aspek penulisan pula.2. 4. mereka juga mengalami kelewatan di dalam memulakan kombinasi perkataan. mereka juga .

serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. Kanak-kanak dan orang dewasa yang mengalami masalah bahasa akan mengalami kesukaran dalam pertuturan dan perbualan. Mengikut kajian yang dilakukan.4 Semantik Kanak-kanak bermasalah bahasa mengalami kesukaran untuk memahami makna perkataan mengikut kategori. ³Kek ini manis´ dengan ³Perempuan itu manis dipandang´. ruang dan masa. menggunakan perkataan yang berhubung seperti sinonim. antonim. masalah kekurangan perbendaharaan kata juga turut mengundang masalah untuk mempelajari perkataan baru secara tidak formal. walaupun kanak-kanak bermasalah bahasa boleh memberi kefahaman kepada mereka yang bercakap dengannya. 4.masih tidak tahu membezakan penggunaan perkataan yang mempunyai dua atau lebih makna. Kanak-kanak masalah bahasa akan dapat menguasai kemahiran ini apabila mereka masuk ke alam dewasa. Mereka akan lebih suka mendiamkan diri daripada melibatkan diri di dalam perbualan. Mereka lebih mudah mempelajari konsep-konsep yang berkait seperti saiz dan ruang. Kanak-kanak bermasalah bahasa mengalami masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. namun begitu mereka selalunya gagal dalam memberikan maklumat yang dikehendaki. Di dalam situasi harian mereka terlalu bergantung pada konteks dan penggunaan perkataan yang telah diketahui sahaja . Mereka jarang-jarang sekali ingin bertanya atau meminta penjelasan yang lebih lanjut. Mereka juga mengalami masalah untuk menggunakan perkataan yang telah dipelajari akibat kelemahan memahami makna perkataan secara umum. namun untuk menjawab atau memperkatakan tentang sesuatu tajuk yang lebih rumit. kuantiti.2. Penggunaan bahasa juga terlalu berstruktur dan berbentuk streotaip menyebabkan kurangnya variasi bahasa. Mereka juga sukar memahami perkataan yang mengandungi pelbagai makna. Masalah ini akan semakin serius dengan peningkatan usia kanak-kanak tersebut. mereka lebih suka mendiamkan diri (Abbeduto 1991). Contoh.

Guru khas hanya bertugas secara formal dan dibatasi oleh faktor-faktor seperti masa. Perlakuan ini adalah dipercayai hasil daripada hubungan ibu bapa dan anak seperti dalam perlakuan si ibu menyuapkan makan kepada si anak. namun masih ramai yang tidak memenuhi tanggungjawab itu. kajian mereka merumuskan sumber keluarga. Walaupun ibu bapa sedar mereka perlu melibatkan diri dalam persekolahan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Manakala ibu bapa berhubung secara tidak formal dan mempunyai peluang lebih luas melibatkan diri dalam persekolahan. sikap dan persepsi ibu bapa terhadap sekolah adalah penyumbang utama bagi ibu bapa dalam melibatkan diri mereka di . 6. Grossman. status anak. Bagi kanak-kanak bermasalah bahasa mereka menghadapi masalah di dalam menentukan giliran di dalam perbualan mereka. Walau bagaimanapun.2. tempat dan peraturan. 1996). masalah ini tidaklah begitu rumit berbanding dengan masalah lain kerana kanak-kanak biasa juga turut mengalami masalah ini dalam perbualan mereka (Martin & Miller. Coots (1998).menyatakan penglibatan ibu bapa dalam persekolahan kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah perlu kerana golongan ibu bapa adalah golongan yang memiliki banyak kelebihan berbanding guru khas dalam menjalankan fungsi ataupun tanggungjawab pada persekolahan. seseorang akan bercakap dan seorang lagi akan mendengar dan kemudiannya baru menjawab mengikut giliran tanpa menyampuk di tengah-tengah perbualan. kepercayaan dan sosioekonomi. Osterman dan Schmelkin(1999) masih tidak dapat menentukan penglibatan ibu bapa di sekolah. 4.menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk memahami bahasa yang digunakan di dalam buku teks atau buku akademik. sikap dan persepsi ibu bapa kepada sekolah adalah faktor utama menentukan penglibatan mereka di sekolah. Menyorot pada kajian lepas. Namun begitu. kepercayaan dan status ekonomi. Masalah ini kebanyakannya dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran. Menurut beliau lagi menyatakan bahawa status kanak-kanak.5 Pragmatik Dalam perbualan yang normal.0 PENGLIBATAN IBU BAPA DAN MASYARAKAT.

meneliti rancangan dan memeriksa rekod anaknya yang disimpan di sekolah. Hal ini disebabkan mereka memikir pembahagian masa yang lebih dalam hal mencari sumber rezeki untuk anak-anak yang ramai. mereka lebih terlibat dalam hal keagamaan dan kebajikan diri sendiri dan komuniti. Antara faktor penglibatan ibu bapa yang dikenal pasti ialah: a) Umur Umur mempengaruhi penglibatan ibu bapa baik di rumah ataupun di sekolah. bapa didapati lebih komited kepada kerja berbanding persekolahan anak.sekolah seterusnya mereka mendapati ibu bapa mempunyai sikap positif dalam aktivitiaktiviti yang dilakukan di sekolah. ibu bapa yang tua sedar sumbangan. c) Pendapatan Menurut teori keperluan Maslow. semakin banyak ibu ataupun bapa itu memikirkan pembelajaran anaknya dan semakin rapat hubungannya dengan kegiatan anak. pengetahuan dan kemahiran mereka tidak lagi dihargai. menghadiri mesyuarat. Oleh itu. penglibatan di sekolah dan kedua-duanya. keperluan fisiologi seperti makanan. Walau bagaimanapun bapa yang mempunyai anak yang tidak ramai lebih bertanggungjawab dalam persekolahan anaknya. Semakin ramai bilangan anak. Walau bagaimanapun. pakaian dan tempat kediaman perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu itu dapat memenuhi keperluan-keperluan lain seperti melibatkan diri secara aktif di sekolah dan sebagainya. Dalam hal ini. Di sekolah ibu bapa membuat temu janji dengan guru khas bagi membincangkan masalah pelajaran anak. Semakin tinggi umur seseorang ibu ataupun bapa. Di rumah ibu bapa dapat mengawasi kerja rumah anak yang diberi oleh guru. Penglibatan ibu bapa dapat dibahagikan kepada tiga peringkat iaitu penglibatan di rumah. membuat keputusan. b) Bilangan anak Bilangan anak yang ramai menghalang ibu bapa memberi tumpuan sama rata kepada anak. Banyak kajian yang . semakin kurang penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran. Penglibatan ibu bapa tidak bermakna sekiranya tidak mendapat sokongan terutama dari segi kewangan dan kebendaan.

status pekerjaan ibu bapa didapati mempunyai kaitan dengan tahap penglibatan mereka di sekolah. khususnya pada aspek penanggapan. pihak sekolah berkaitan masalah pelajaran anak adalah terbatas. Ibu bapa yang terikat dengan masa kerja didapati lebih sukar menghadiri sebarang aktiviti persekolahan anak. Hal ini menunjukkan faktor ekonomi keluarga mempunyai pengaruh yang amat penting menentukan penglibatan ibu bapa di sekolah. pembacaan. peruntukan masa untuk berbincang dengan disedari. pengkonsepsian. d) Jenis pekerjaan Menurut Lareau (1986). Bapa berperanan memberi rangsangan dan menyediakan persekitaran yang sihat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Justeru. f) Anak Masalah pembelajaran adalah gangguan minimum pada sistem saraf deria ataupun saraf otak yang mengganggu prestasi normal individu dalam pembelajaran. Pengabaian tanggungjawab ini berlaku secara tidak . bahasa dan matematik. e) Pendidikan bapa Pendidikan yang tinggi mendorong bapa menjawat jawatan yang lebih baik.dijalankan mendapati faktor ekonomi keluarga memberi kesan pada peranan ibu bapa dalam persekolahan anak.

Oleh yang demikian. bersepadu dan seimbang daripada aspek intelek. kemajuan dan pencapaian murid secara menyeluruh.7. Pengukuran yang dijalankan berupaya mengesan perkembangan. Pengukuran dirancang dan dikendalikan oleh guru khas. Bagi menentukan pendidikan rendah mencapai hasrat yang dimaksudkan. Guru khas perlu menggunakan ujian diagnostik bagi mengenal pasti punca masalah dan kesukaran dalam pembelajaran. Hasil pengukuran digunakan sebagai tindakan susulan bagi memperbaiki pengajaran guru dan meningkatkan pembelajaran murid. jasmani dan emosi tercapai. Guru khas hendaklah mengukur kemampuan kanak-kanak yang didapati bermasalah di dalam kelas. Pengukuran lebih bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid daripada satu peringkat ke satu peringkat. Selain itu. . Pembelajaran di kelas khas adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan secara berterusan. menghayati matlamat serta perlaksanaan pengukuran dalam darjah sebaik mungkin dalam pelajaran dan pembelajaran. penilaian yang dikendalikan oleh guru dalam bilik darjah adalah amat sesuai sebab meliputi penilaian ke atas semua aspek. Guru dapat mengesan perkembangan murid dari satu masa ke semasa. Hasil analisis membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.0 PENILAIAN. Penekenan ke atas penilaian yang berasaskan sekolah dapat membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap maksimum. rohani. kebolehan. Instrumen pengukuran dibina dan ditadbir oleh guru khas. Hal ini mampu memberi peluang kepada guru memperbetulkan kesilapan dan memperbaiki kelemahan murid secara serta merta supaya kelemahan itu tidak terhimpun. hasrat menghasilkan individu yang berkembang secara menyeluruh. guru juga perlu menilai murid dalam pelbagai aspek berdasarkan hasil pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan sesuatu mata pelajaran Pengukuran yang dijalankan dapat menjana maklumat yang lebih tepat dan menyeluruh tentang murid. adalah penting guru memahami konsep. Melalui penilaian.

Hal demikian bermaksud pendidikan kepada kanak-kanak khas bukanlah hanya terhad kepada individu yang ³boleh dididik´ sahaja. Berdasarkan pemerhatian. guru. sumbing. Hal ini adalah tidak selaras dengan Perisytiharan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Tentang Hak-hak Orang Kurang Upaya (OKU). Sesukar mana laluannya. Berdasarkan keperluan dan masalah yang dikemukakan tadi dapat kita lihat di manakah letaknya keadilan dalam pendidikan terhadap individu OKU? Sedangkan setiap insan tidak kiralah ditakdirkan cacat bagaimanapun perlulah diberikan peluang dan ruang untuk mendapat pendidikan. Sedangkan dalam Perisytiharan PBB menegaskan tentang keperluan untuk membantu golongan kurang upaya untuk ³ mengembangkan kebolehan mereka dalam pelbagai aktiviti´ dan mempromosikan ³integrasi dalam kehidupan biasa sebaik yang boleh´.8. pengalaman. jejak ilmu perlu dituruti dan didakap erat sebagai penyuluh lakaran landasan kehidupan yang jauh lebih cemerlang agar mereka tidak akan ketinggalan seiring peredaran zaman. Sebagai contoh kes ialah kanak-kanak yang mempunyai masalah berbahasa dan komunikasi namun pada masa yang sama kanak-kanak ini mempunyai kecacatan lain seperti celebral palsy. Kajian ringkas yang saya lakukan adalah kajian terhadap Program Pendidikan Khas. dan ibu bapa saya dapati bahawa terdapat pelbagai isu yang dihadapi oleh pelajar bermasalah bahasa dan komunikasi. Berikut merupakan antara isu-isu pelajar bermasalah bahasa dan komunikasi. Guru Besar. i) Peraturan Pendidikan Khas 1997 Menurut Seksyen 3(1) Peraturan Pendidikan Khas 1997 hanya boleh diperkenalkan kepada individu yang dikategorikan sebagai ³boleh didik´. Namun. masalah pendengaran dan dyspraxia mestilah perlu . isu-isu ini perlulah di lihat sebagai cabaran buat kita semua kerana usaha membantu murid-murid ini tidak wajar terhenti dalam apa keadaan sekali pun. temu bual dengan pelajar. Untuk menjalankan kajian ini saya telah beberapa kali melawat kelas yang berkenaan. Isu-isu yang berbangkit ini perlulah dicari jalan penyelesaiannya dan dibincangkan secara terbuka dengan semua pihak tanpa meletakkan kesalahan di bahu mana-mana pihak.0 ISU-ISU MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI.

Bagaimana pula nasib golongan ini yang tinggal di pedalaman yang jauh daripada kawasan bandar? Sudah tiba masanya isu ini perlulah diperjuangkan dan diberikan perhatian. ii) Terapi Pertuturan. harapan untuk mendapatkan perkhidmatan sedemikian bagi anak bermasalah ini adalah amat tipis. Oleh itu. semasa proses intervensi awal kanak-kanak yang terlibat perlulah diletakkan dalam kelompok kecil supaya guru dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka.juga diberi pendidikan. Khidmat ini perlulah dimulakan lebih awal terutama di peringkat pra sekolah kerana proses terapi pertuturan dan pendengaran adalah lebih berkesan. Tambahan pula. Contohnya. Isu ini adalah menjadi masalah kepada ibu bapa kerana mereka ingin menghantar anak mereka ke sekolah untuk didik tetapi impian ini ada kalanya terhalang. Hai ini merupakan beban kewangan yang besar. Kementerian Pelajaran Malaysia dicadangkan untuk menyediakan khidmat ahli terapi pertuturan yang pakar dan berkemahiran dan Audiologis di sekolah. Kekurangan pakar terapi pertuturan juga merupakan satu masalah kepada kanakkanak bermasalah bahasa dan komunikasi. Bagi keluarga yang kurang mampu atau berpendapatan rendah. Program Intervensi Awal untuk kanak-kanak yang dikenal pasti bermasalah bahasa dan komunikasi ini perlulah dimulakan sejak peringkat umur tujuh tahun. . Ibu bapa sering kali terpaksa mendapatkan perkhidmatan tersebut daripada pihak swasta. Semakin cepat masalah dikenal pasti dan berusaha untuk sesi rawatan maka lebih berpeluang untuk baik seterusnya pulih daripada masalah ini. Selain itu. Justeru. Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mewajibkan pendidikan enam tahun di peringkat sekolah rendah. Guru yang terlibat dalam program ini perlu menerima latihan yang konsisten dan komprehensif daripada pakar program intervensi awal. istilah ³boleh didik´ perlu dimansuhkan daripada Seksyen 3(1) Peraturan Pendidikan Khas 1997 kerana akta ini menafikan hak kanak-kanak kepada pendidikan.

Institut Pendidikan Guru Malaysia juga perlulah menghasilkan guru pendidikan khas terlatih yang cekap. Oleh hal demikian Kementerian Pelajaran Malaysia perlulah menambahkan bilangan guru yang terlatih dalam bidang pendidikan khas untuk ditempatkan di sekolah khas. pengetahuan yang luas. Apabila menyoroti isu pengeluaran produk guru pendidikan khas yang terlatih ini kita perlulah mempertimbangkan unsur minat yang mendalam guru tersebut dalam bidang ini. Guru dalam bidang ini perlulah mempunyai kegigihan yang luar biasa. Hanya insan yang mempunyai naluri semula jadi dan minat mendalam sahaja akan boleh meneroka dunia pendidikan khas yang mempunyai pelbagai persoalan dan seribu satu macam cabaran. Justeru. Sesetengah sekolah swasta terpaksa mengupah pakar dari luar negeri untuk menyampaikan ilmu dan latihan dalam bidang pendidikan khas kepada guru yang mengajar di sekolah atau pusat pendidikan mereka. Selain itu pihak NGO juga memerlukan pengiktirafan dan akreditasi daripada kerajaan terhadap usaha dan latihan pekerjaan yang mereka sertai sebagai galakan untuk mereka terus berkhidmat dalam bidang pendidikan khas ini. . jiwa yang kental. Bak kata Usman Awang. Kekurangan ini bertambah rumit di sekolah kerajaan memandangkan guru yang terlatih dalam bidang pendidikan khas pula mempunyai kadar perpindahan yang agak tinggi. pemilihan yang tepat perlulah di buat untuk memilih guru terlatih dalam bidang pendidikan khas ini. berguru kepalang ajar. Kajian dapatan menunjukkan bahawa dua sebab umum yang dikenal pasti ialah beban kerja dalam pendidikan khas adalah berat di mana seorang guru terpaksa menjaga ramai pelajar. ibarat bunga kembang tak jadi. bersifat penyayang dan sebagainya. Manakala sebab yang kedua pula adalah terdapat guru terlatih ditukarkan ke sekolah yang tidak mempunyai program pendidikan khas.iii) Tenaga Pengajar Kekurangan tenaga pengajar yang berkelayakan dan terlatih dalam bidang pendidikan khas juga merupakan masalah yang ketara bagi sekolah khas kerajaan dan swasta. semangat yang tidak pernah luntur. kesabaran yang tinggi. Selain itu. Bukan semua guru boleh menjadi guru pendidikan khas.

iv) Kesesuaian kurikulum dan keberkesanannya dalam mencapai objektif pengajaran. Di samping itu. kanak-kanak ini juga sukar diskriminasi antara bunyi-bunyi pertuturan. Oleh itu. Adaptasi bagi pendidikan hendaklah diberi berdasarkan perbezaan-perbezaan yang ada pada mereka dalam kerangka kandungan kurikulum. Hasil daripada temu bual dan perbincangan itu. sukar mencari perkataan yang tepat serta sering kali gagal mengikuti arahan yang diberikan. Bagi murid-murid yang berhadapan dengan masalah bahasa mereka akan kurang menyumbang idea atau melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan. kreatif dan inovatif untuk melakukan pengubahsuaian berdasarkan kemampuan. mereka akan menzahirkan tingkah laku yang bermasalah seandainya kita tidak cuba memahami kehendak dan keperluan situasinya. Pendekatan ini bermaksud kanak-kanak ketidakupayaan belajar bersama-sama dengan rakan sebaya mereka dengan segala kemudahan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan mereka. murid berkeperluan khas perlu dilihat dan dilayan seperti murid normal yang lain. Mereka yang terlibat dalam pendidikan khas perlu digalakkan bagi membuat peruntukan khas bagi memenuhi keperluan tersebut dan bukannya dikritik. Perjuangan mereka perlulah diberikan sokongan sepenuhnya oleh semua pihak. Mereka juga sukar organisasi idea-idea serta lambat untuk memahami sesuatu perkara yang kompleks. Walau dalam situasi bagaimana sekalipun. keperluan dan keupayaan bagi meningkatkan pencapaian setiap murid yang menghadapi masalah bahasa dan komunikasi. saya dapati bahawa kurikulum yang sedia ada tidak dapat digunakan oleh semua pelajar. . kemahiran dan persekitaran. Kini. tekun. bermasalah menghasilkan bunyi pertuturan. guru pendidikan khas perlulah seorang guru yang rajin. pendekatan integrasi dilaksanakan. Dengan kurikulum yang disediakan apakah mampu mencapai objektif program ini? Isu ini telah saya kemukakan kepada guru yang mengajar murid bermasalah bahasa dan komunikasi. Oleh hal yang demikian. Perbezaan keperluan ini perlulah diberikan status yang sesuai.

Dalam keadaan ini bunyi bising yang boleh mengganggu seperti televisyen dan radio dihindarkan. Jangan memandangkan ke arah . Oleh itu. Selain itu. Persoalan yang timbul adalah seberapa jauh manakah persekitaran mampu mempengaruhi kanakkanak golongan ini? Persekitaran yang negetif pastinya akan lebih memudaratkan dan tidak dapat membantu perkembangan mereka. ibu bapa perlulah mencipta persekitaran yang dapat membantu seperti tidak terlalu memaksa anak bercakap dengan menggunakan tatabahasa yang betul.kanak-kanak sering lupa apa yang diperkatakan dan sekiranya kita sebagai orang dewasa memaksa mereka mengingati semula akan menimbulkan perasaan rendah diri dalam diri sekali gus menyebabkan anak-anak tergagap ketika bercakap. gerak badan dan mimik muka perlulah diajar oleh guru. Penggunaan komunikasi secara menyeluruh dan penggabungjalinan pelbagai aspek seperti lisan. isyarat. Ibu bapa juga tidak boleh mengkritik anak-anak sekiranya mereka bercakap tidak lancar mahupun gagap kerana ini boleh menjadikan anak-anak berasa tertekan dan tidak mahu membetulkan kesilapan mereka. Seperti yang kita sedia maklum. aspek yang berkaitan dengan penggunaan bahasa lisan perlulah diubahsuai. Di samping itu. untuk murid bermasalah bahasa dan komunikasi. Melalui hasil perbincangan dengan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi saya dapati bahawa aspek persekitaran sememangnya dapat mempengaruhi kanak-kanak ini.Oleh itu. ibu bapa tidak boleh menyuruh anak-anak mengulangi kata-kata yang baru diucapkan. Dapatan kajian juga mendapati bahawa isu persekitaran juga memainkan peranan penting terhadap kanak-kanak bermasalah bahasa dan komunikasi. Misalnya. corak perkembangan tipikal murid dan strategi pengajaran berasaskan pengetahuan dan perkembangan bolehlah diaplikasikan. v) Persekitaran. waktu makan bersama juga boleh dimanfaatkan untuk melatih kelancaran ketika anak bercakap. Sebaliknya ibu bapa perlulah membiarkan anak bercakap dalam keadaan yang selesa dan menyenangkan. Hal ini disebabkan bahasa tidak dapat berkembang secara positif dan penggunaan kosa kata adalah terhad.

mereka juga memerlukan persekitaran sosial. Mereka juga mungkin sibuk dengan tugas-tugas mereka sendiri dan meletakkan anak mereka di bawah jagaan pembantu rumah atau penjaga. Ibu bapa golongan ini tidak berminat untuk mengambil tahu tahap perkembangan bahasa anak mereka serta menganggap anak mereka susah untuk berjaya dan lemah dalam pelajaran. Hal ini terbukti apabila mereka tidak memberi kerjasama berjumpa guru walaupun diminta datang berbincang tentang pelajaran anak mereka yang menghadapi masalah bahasa dan komunikasi. mereka tidak mungkin dapat memberikan rangsangan-rangsangan yang diperlukan untuk mempertingkatkan perkembangan bahasa dan kemahiran komunikasi anak itu. Persekitaran bilik darjah yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan serta keceriaan akan menimbulkan minat kepada pelajar untuk belajar dan dapat membantu pelajar mengaplikasikan setiap kemudahan yang disediakan dengan baik. kerusi dan peralatan adalah faktor keselesaan yang akan mempengaruhi pencapaian pelajar sama ada secara langsung atau sebaliknya. satu persekitaran yang menyenangkan perlulah dicipta kerana ia boleh mengubah perasaan anak-anak. Persekitaran yang menyeronokkan ini sudah pasti menyenangkan dan memudah proses pengajaran dan pembelajaran. Susun atur meja. Kajian mendapati seseorang akan lebih yakin bercakap dalam keadaan yang tenang dan selesa berbanding bercakap dalam keadaan yang bising dan tertekan. Bagi ibu bapa yang mempunyai tahap pendidikan yang rendah didapati mereka kurang peka terhadap langkah-langkah yang boleh membantu anak-anak mereka. Usaha menjana suasana pembelajaran yang kondusif. masyarakat dan persekitaran sekolah yang membina. Suasana persekitaran di rumah juga mampu membantu anak-anak berkomunikasi dengan baik. Selain persekitaran keluarga yang baik. Pelajar bermasalah bahasa dan komunikasi yang mempunyai ibu bapa prihatin dan memahami adalah sangat bertuah namun masih terdapat banyak lagi ibu bapa yang tidak mengambil berat terhadap masalah anak mereka. Justeru. Persekitaran dan suasana bilik darjah yang kondusif dan sesuai dengan bilangan pelajar juga dapat membantu murid bermasalah bahasa belajar dengan selesa.lain dan jangan sesekali menunjukkan kekecewaan di hadapannya kerana boleh menjejaskan emosi anak-anak. hubungan positif antara guru dan murid adalah . Oleh itu.

Golongan profesional perlu ada cara baru untuk membantu pelajar dengan menggunakan kaedah lisan dan penulisan bahasa yang lebih menarik. usaha pelbagai pihak perlulah gigih dan berterusan. Kesemuanya digunakan oleh setiap individu mengikut keperluan masingmasing. mengetahui langkah-langkah pencegahan yang boleh di ambil serta membuat pengukuran dan penilaian terhadap kanak-kanak tersebut. Murid berkeperluan khas mempunyai konsep kendiri yang rendah hasil interaksi yang negatif dan pengalaman yang tidak konstruktif. Bahasa dan komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. semantik. fonologi.0 RUMUSAN Sebagai kesimpulannya. kita mestilah mengenal pasti apakah masalah bahasa yang dialami. Setiap kanak-kanak khas perlu diberi perhatian dan pelajaran yang sama dengan setanding dengan kanak-kanak normal yang lain. bahasa isyarat mahupun gerak tubuh. untuk mengubah konsep kendiri murid berkeperluan khas. Kecacatan yang dialami oleh mereka tidak akan sama dengan seseorang kanak-kanak yang lain.penting. Oleh yang demikian. Justeru. kanak-kanak mempelajari bahasa yang normal melalui perkembangan pragmatik. Setiap hari kita pasti akan bercakap atau bertutur untuk menyatakan keinginan kita. . Begitu juga dengan kanak-kanak berkeperluan khas. 9. tidak kira sama ada menggunakan pertuturan . Pelbagai cara dan langkah-langkah boleh diambil bagi mengatasi masalah bahasa kanak-kanak. bahasa yang bermakna dan menggunakan bahasa untuk komunikasi yang lebih realistik. Alklington(1991) mencadangkan perkembangan rangka kerja baru yang mengiktiraf potensi belajar semua kanak-kanak. Kesukaran dalam mempelajari bahasa adalah amat dirasai bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah bahasa dan komunikasi. Intervensi yang sesuai serta peranan yang dimainkan oleh ibu bapa kan membolehkan kanak-kanak memperbaiki bahasa mereka seterusnya dapat menguasai bahasa dengan sempurna. morfologi dan sintaksis.

keluarga. ibu bapa. Sebaliknya. pihak kerajaan dan swasta serta masyarakat keseluruhannya haruslah memberikan kerjasama dan turut menyumbang untuk memastikan kanak-kanak istimewa dapat hidup dengan sempurna sama seperti insan normal yang sebaya dengan mereka. Selain itu. kelebihan dan kesempurnaan dari aspek lain hendaklah dipertingkatkan untuk membolehkan mereka berkomunikasi dan mendapat pendidikan seperti kanak-kanak normal. Golongan ini tidak boleh diabaikan hanya kerana kekurangan yang ada pada diri mereka. guru. .Keperluan dan kepentingan memperoleh dan mempelajari bahasa dalam kalangan kanak-kanak keperluan khas adalah sama pentingnya dengan kanak-kanak normal.

Jamila K. Kuala Lumpur : Professional Publishing Sdn.php?option=com_content&view=article&id=41:sem inar http://eprints. dan Funk. (2007).my/jpkhas/index. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. University of Exerter. Bagaimana kanak-kanak cacat menguasai bahasa. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. PhD thesis. Inclusive Education in Malaysia: Teachers¶ Attitude to Change. Menjadi Guru Pendidikan Khas. (1995).moe. Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Bhd.pdf http://ceritarasahati2. (1995). (2006). Malaysian Preschool Children with ADHD in Inclusive Settings.pendidikankhas. The Love and logic Press: USA. Perancangan Strategik : Pendidikan Khas 2020.BIBLIOGRAFI Fay.utm.blogspot.A Mohamed. PhD thesis.gov.asiacommunityservice.com/forum/thread-13. Psikolinguistik Dalam Pengajaran Dan Pemerolehan Bahasa Pertama Dan Kedua. (1990). Supiah Saad (2003). Razhiyah. Jurnal Dewan Bahasa. Teaching With Love and Logic. Bhd.html . Haniz Ibrahim (1998). Unprinted.com/2009/05/1maksud-pendekatan-kiosk-dan-bila. Jabatan Pendidikan Khas. (2005). Zamri Mahamod. Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah & Menengah. 34 (3): 156-165. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. University of Warwick. J.pdf http://www. PTS Mat Daud Yusof. D. Bhd.html http://www.my/2231/1/5_7.org/NECIC/CD/Plenary%20Session%204/PS%204A %20-%20Haniz%20Ibrahim.A. K. http://www. Unprinted. Jabatan Pendidikan Khas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->