P. 1
KARANGAN LAPORAN

KARANGAN LAPORAN

|Views: 3,773|Likes:
Published by ruz_aina

More info:

Published by: ruz_aina on Apr 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

KARANGAN BERFORMAT (LAPORAN

)

PuncaKeracunanMakanandanLangkah-langkahMengatasi

1.0

Pendahuluan -keskeracunanmakanandalamkalanganpelajarseringdilaporkanmenerusi media massa -simptonkeracunanmakanan -sakitperut,cirit-biritdanmuntah -puncakeracunanmakananperludikenalpasti agar langkahlangkahberkesanbagimembendungkesinidaripadaberleluasa AhliJawatankuasa Pengerusi Setiausaha AJK Punca-puncaKeracunanMakanan 3.1 Pengabaianaspekkebersihan -Kebersihandiri, tukangmasakdanpenjual -alatanmemasak -kebersihanpersekitaran Pengabaianaspekpenyimpananmakanan -tidakbertutup -almari yang kotordanadalipas -kumanmembiakatasmakanan Bahanmakanantamattarikhluput -dagingsudahbusukdansayur-sayuransudahrosak -sikapmementingkankeuntunganolehpengusaha Bahanmentah yang dicemaribahankimia -sayur-sayuran yang ditanammenggunakanbahankimia -penggunaanracunserangga -kesannyabadanmenerimabahankimia yang berlebihan

2.0

3.0

3.2

3.3

3.4

.1 Kursusuntukpengusahakantin -lebihpengetahuantentangaspekkebersihandanpengendalianmakanan yang baik 4.0 Penutup -keskeracunanmakananberlakudisebabkanolehbeberapaperkara pelajarialahasetnegarabagimemenuhikeperluansumbertenagamanusiapadamasahad apan -keracunanmakananakanmenyebabkanpelajartidakdapatmemberitumpuansemasa P&P semuapihakperlubergandingbahudanbertanggungjawabmengatasimasalahkeracuna nmakanan agar kesinidapatdibasmi Laporandisediakanoleh.3 5. (NOR KHAYRA MAYSARA RAZLAN) SetiausahaKementerianPelajaran Malaysia) .2 PemantauanolehpihakKerajaan/KementerianKesihatan -memastikanpengusahamakanancontohnyapihakkantinmenjagakebersihan -mengenakantindakanundang-undang -menggantunglesenpengusahaysngtidakmengendahkanarahan Kempen-kempenKesedaran -kempenmembawamakanandarirumah -kempenkebersihan demi keselamatandankesihatan 4.0 Langkah-langkahMengatasi 4.4. .

andadikehendakimenulissatulaporantentangpunca-puncapembuanganbayidanlangkahlangkahuntukmembendunggejalaburukini. (ms 230) .SebagaiPengarahJabatanKebajikanMasyarakat. Tulislaporanandaselengkapnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->