CERAMAH SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM [1103] BAHAGIAN TATABAHASA

OLEH: HAJI MOHD.KHAIRUL ANUAR BIN ABDULLAH SMK ULU SAPI SANDAKAN

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

1

Skop Soalan Soalan 3(a)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bina ayat daripada pengimbuhan kata Bina ayat daripada kata dasar-kata ganda Bina ayat daripada kata majmuk D-M Bina ayat daripada kata bermaksud umum Bina ayat daripada kata berimbuhan pinjaman Bina ayat daripada kata hampir sama bunyi Bina dua atau lebih ayat daripada kata yang sama Bina ayat daripada kata majmuk Bina ayat daripada kata pinjaman Bina ayat daripada kata ganda

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

2

2. 4. (Nama khas) ± 0m Boleh beri makna bagi perkataan yang diuji tetapi mesti tepat maknanya.Panduan menjawab soalan membina ayat 1. Setiap ayat yang betul 1m Kesalahan bahasa/ ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca ditolak ½ m daripada keseluruhan markah yang diperoleh. Cth:Kami menonton filem ³Jangan Pandang Belakang´ malam semalam. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 3 5. Ayat tidak jelas ½ m sahaja. Cth: Urus niaga bermaksud urusan peniagaan atau kegiatan jual beli. 3. . Tidak boleh menjadikan perkataan sebagai peribahasa/ nama khas.

benar. oleh itu. markah yang diberikan sebagai satu ayat. kerja-kerja pembungkusan dapat diteruskan. 7. Jika semua perkataan dipakai dalam satu ayat.[calon hanya dapat 1 m sahaja] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 4 . Cth: Kerja-kerja baik pulih mesin itu telah berjaya.penyataan Dia tidak dapat menerima kenyataan bahawa penyataan kereka adalah benda mati. Ayat dibina seperti satu ayat ttpi sebenarnya lebih akan ditolak ½ m bagi setiap ayat.(kerap terjadi pada soalan pasangan perkataan) Cth: kenyatan .6.

Cth: Cikgu menyuruh saya membina ayat daripada perkataan hak milik. Ayat mengelak ± 0m. 10. Cth: ³Dia tidak berani untuk mengakui kesilapannya´.8. kata Raja. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 5 . Tidak dibolehkan mengubah suai imbuhan pada kata yang menjadi soalan. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk (dialog) dengan mematuhi tanda bacanya. 9.

 i.Soalan 3(b): Aspek Sintaksis. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 6 . Mengenal pasti jenis ayat dsb. iii. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif atau sebaliknya. vi. 6 markah. ii. v. Bermula dengan mengenal jenis ayat ± menganalisis ayat (rujuk sukatan pelajaran) Cth bentuk soalan: Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya. Menyambung atau memenggal ayat Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa atau sebaliknya. iv.

iii. iii. i. iv. Cth kesalahan imbuhan: Imbuhan bagi kata dasar ekasuku/satu suku kata. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 7 . (rujuk sukatan pelajaran) 6 markah.Soalan 3(c) :Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan. ii. Cth bentuk kesalahan ejaan: Keselarasan vokal Ejaan kata pinjaman Penggunaan huruf besar dan huruf kecil Kaedah mengeja apabila sesuatu kata dasar menerima imbuhan tertentu. ii. i. Penggunaan imbuhan yang tidak tepat dengan maksud ayat.

struktur ayat pasif dsb.kata jamak. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 8 . kata ganda. Kesalahan bahasa selain kesalahan ejaan dan imbuhan. penjodoh bilangan. 6 markah.Soalan 3(d): Membetulkan kesalahan kata/istilah dan bahasa Kesalahan kata/istilah yang tidak menepati maksud ayat. Cth: penggunaan kata sendi.

Cth jawapan yang betul: Nawi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya. menasihatkan = menasihati menanggongnya = menanggungnya. Cth jawapan yang salah (0m): i. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 9 .Panduan menjawab soalan 3(c) dan 3(d) Mesti salin semua ayat dengan pembetulannya dan ikut struktur dan maksud ayat. dia tidak dapat menanggungnya.

[salah eja 0m] Bagi 3(d) ± jawapan salah eja ditolak ½ m Bagi kesalahan bahasa/ejaan kata yang tidak diuji ditolak ½ m daripada markah keseluruhan. 0m. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 10 . dia tidak dapat menangungnya. Bagi soalan 3 (c) ± jawapan yang salah eja. Cth: Nawi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya.

v. kata-kata hikmat. iv. Membina ayat menggunakan peribahasa yang diberi.Soalan 3(e): Peribahasa  i. Menyatakan 3 peribahasa berdasarkan situasi dalam sebuah petikan. iii. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 11 . pepatah. Dll. 6 markah. bidalan. Peribahasa termasuk simpulan bahasa. Mengisi tempat kosong dalam petikan dengan peribahasa yang betul. ii. Antara bentuk soalan: Menyatakan peribahasa berdasarkan 3 situasi.

 Soalan berdasarkan 3 situasi atau isi tempat kosong jawapan (peribahasa) mesti disusun ikut urutan situasi. Soalan berdasarkan situasi dalam petikan. [melepaskan pucuk masing-masing ± tertinggal 0m] Peribahasa tidak boleh berubah daripada yang telah termaktub. Peribahasa mesti lengkap Cth: bagai enau dalam belukar.Panduan menjawab soalan peribahasa. [0m] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 12 . masuk kandang harimau mengaum. Cth: masuk kandang kambing mengembek. jawapan (peribahasa) tidak semestinya mengikut urutan.

 Kedudukan frasa dalam peribahasa terbalik ditolak 1m Cth: Bercerai roboh. Kesalahan ejaan/ bahasa ditolak ½ m setiap pecahan soalan. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 13 . cara menjawab sama seperti soalan 3(a). bercerai roboh] Jika soalan bina ayat daripada peribahasa. bersatu teguh [frasa terbalik sepatutnya bersatu teguh.

[impression] Sekurang-kurangnya berikan 3 isi beserta contoh [kecuali jika telah diberitahu jumlah isi yang diperlukan ttpi isi lebih boleh] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 14 . Markah bahasa berdasarkan kualiti jalan bahasa pelajar. Jadual atau dalam bentuk µpoint¶ tidak boleh. Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna/lengkap.

bertatang ± bertentang. mengehakkan. pendidik. mengehadkan. Nov 03 Kata yang hampir sama : melayarkan. Nov 02 Kata drpd imbuhan µwan¶: negarawan.JUN 20012007 BINA AYAT Nov 01 Kata terbitan drpd kata µdidik¶: didik.didikan. Jun 03 Membezakan makna : kemasyhuran ± permasyhuran. melayurkan. kenyataan ± penyataan. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 15 .ANALISIS SOALAN NOV 2001. mendidik. budayawan. Jun 02 Kata yang hampir sama: mengalah ± menggalas. usahawan. sasterawan.

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 16 . Nov 04 Kata majmuk: garis panduan. tatacara. hak cipta. kental. kacau. dwibahasa. prasyarat. seharian. usaha sama. berhari-hari. kosong. Jun 05 Kata drpd kata dasar µhari¶: hari. sehari-harian. harian. sehari. berharisehari- Nov 05 Kata berimbuhan pinjaman: tatasusila. dwitahunan. baik pulih. urus niaga.ANALISIS SOALAN NOV 20012001. hapus kira.JUN 2007 BINA AYAT Jun 04 Bina 2 ayat drpd setiap kata: kemas. prasejarah.

ANALISIS SOALAN NOV 2001. bersemuka. rata-ratarata-ratarata CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 17 . kontena. permukaan.banyak-banyak-banyak. sabut ± serabut. konvoi. Nov 07 Pengimbuhan kata: Terkemuka. kontras. mengemukakan. bermuka-muka bermukaJun 08 Kata Dasar-Kata Ganda DasarBila-bila-bila. Nov 06 Kata dasar dan imbuhan sisipan: guruh ± gemuruh. tawar. komisen. tanggal.banyak-banyakBila-bila-bila. tunjuk ± telunjuk. komplot. Jun 07 Dua ayat daripada setiap kata : diam.JUN 20012007 BINA AYAT Jun 06 Kata pinjaman: kuota.

Memberikan imbuhan pada kata dasar yang sepatutnya berimbuhan.JUN 2007 2001SINTAKSIS Nov 01 Jun 02 Nov 02 Jun 03 Nov 03 Menukarkan laporan kepada cakap ajuk. Menyambungkan ayat menjadi 3 ayat majmuk.ANALISIS SOALAN NOV 2001. Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 18 .

JUN 2007 2001SINTAKSIS Jun 04 Nov 04 Jun 05 Nov 05 Kenal pasti jenis ayat (sama ada ayat penyata. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 19 . Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa.ANALISIS SOALAN NOV 2001. ayat perintah atau ayat seru) Menukarkan laporan kepada cakap ajuk. ayat tanya. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.

ayat permintaan.JUN 2007 2001SINTAKSIS Jun 06 Nov 06 Jun 07 Nov 07 Jun 08 Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal. ayat silaan.ANALISIS SOALAN NOV 2001. Bina satu ayat bagi ayat perintah: ayat suruhan. Cerakinkan setiap ayat majmuk kepada 2 ayat tunggal. Tukar ayat aktif kepada ayat pasif Tukar ayat biasa kepada ayat songsang CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 20 .

Senaraikan peribahasa/kata hikmat pada tempat kosong.ANALISIS SOALAN NOV 2001. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 21 . Nyatakan peribahasa yang sesuai pada tempat kosong. Senaraikan 3 peribahasa drpd 3 situasi.JUN 2007 PERIBAHASA Nov 04 Jun 05 Nov 05 Jun 06 Nov 06 Senaraikan 3 peribahasa daripada satu petikan. Bina ayat daripada setiap peribahasa.

bagai dakwat dengan kertas. seperti air dalam kolam Baca ayat dan tentukan peribahasa. Memberi maksud peribahasa-bahasa jiwa bangsa.bertindak yakin kerana berada pada pihak benar.mendapat keuntungan tidak disangka-sangka.JUN 2007 PERIBAHASA Jun 07 Nov 07 Jun 08 Nyatakan peribahasa bagi maksud yang dinyatakan. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 22 .ANALISIS SOALAN NOV 2001. apabila tahu kesalahan hendaklah insaf dan betulkannya.

CADANGAN PEMBAHAGIAN MASA UNTUK MENJAWAB KERTAS 2 Soalan 1(Rumusan) Soalan 2 (Pemahaman) Soalan 3 (Tatabahasa & Kemahiran Bahasa) Soalan 4 (Novel) Penyemak jawapan & menjawab soalan yang tidak sempat siap Jumlah masa 40 minit 40 minit 30 minit 20 minit 20 minit 150 minit (2 ½ jam) CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 23 .

Semak jawapan.PERINGATAN    Baca setiap arahan soalan dengan teliti. Bertawakal setelah berusaha. Jangan buang masa pada soalan yang tidak dapat dijawab (buat kemudian). Agihkan masa dengan betul. Jawab semua soalan. SEKIAN TERIMA KASIH CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 24 . Hasil kerja kemas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful