CERAMAH SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM [1103] BAHAGIAN TATABAHASA

OLEH: HAJI MOHD.KHAIRUL ANUAR BIN ABDULLAH SMK ULU SAPI SANDAKAN

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

1

Skop Soalan Soalan 3(a)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bina ayat daripada pengimbuhan kata Bina ayat daripada kata dasar-kata ganda Bina ayat daripada kata majmuk D-M Bina ayat daripada kata bermaksud umum Bina ayat daripada kata berimbuhan pinjaman Bina ayat daripada kata hampir sama bunyi Bina dua atau lebih ayat daripada kata yang sama Bina ayat daripada kata majmuk Bina ayat daripada kata pinjaman Bina ayat daripada kata ganda

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

2

Setiap ayat yang betul 1m Kesalahan bahasa/ ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca ditolak ½ m daripada keseluruhan markah yang diperoleh. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 3 5. Cth:Kami menonton filem ³Jangan Pandang Belakang´ malam semalam. 2.Panduan menjawab soalan membina ayat 1. Ayat tidak jelas ½ m sahaja. Cth: Urus niaga bermaksud urusan peniagaan atau kegiatan jual beli. 4. 3. Tidak boleh menjadikan perkataan sebagai peribahasa/ nama khas. . (Nama khas) ± 0m Boleh beri makna bagi perkataan yang diuji tetapi mesti tepat maknanya.

7.benar.penyataan Dia tidak dapat menerima kenyataan bahawa penyataan kereka adalah benda mati. kerja-kerja pembungkusan dapat diteruskan. markah yang diberikan sebagai satu ayat. Ayat dibina seperti satu ayat ttpi sebenarnya lebih akan ditolak ½ m bagi setiap ayat.(kerap terjadi pada soalan pasangan perkataan) Cth: kenyatan . Cth: Kerja-kerja baik pulih mesin itu telah berjaya.[calon hanya dapat 1 m sahaja] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 4 .6. Jika semua perkataan dipakai dalam satu ayat. oleh itu.

Cth: Cikgu menyuruh saya membina ayat daripada perkataan hak milik. kata Raja.8. 9. Tidak dibolehkan mengubah suai imbuhan pada kata yang menjadi soalan. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk (dialog) dengan mematuhi tanda bacanya. Cth: ³Dia tidak berani untuk mengakui kesilapannya´. Ayat mengelak ± 0m. 10. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 5 .

Bermula dengan mengenal jenis ayat ± menganalisis ayat (rujuk sukatan pelajaran) Cth bentuk soalan: Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya. ii. 6 markah.  i. vi.Soalan 3(b): Aspek Sintaksis. iv. iii. Mengenal pasti jenis ayat dsb. Menyambung atau memenggal ayat Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa atau sebaliknya. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif atau sebaliknya. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 6 . v.

iii. ii. Cth kesalahan imbuhan: Imbuhan bagi kata dasar ekasuku/satu suku kata. (rujuk sukatan pelajaran) 6 markah. i. iii. ii. Penggunaan imbuhan yang tidak tepat dengan maksud ayat. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 7 . iv. Cth bentuk kesalahan ejaan: Keselarasan vokal Ejaan kata pinjaman Penggunaan huruf besar dan huruf kecil Kaedah mengeja apabila sesuatu kata dasar menerima imbuhan tertentu. i.Soalan 3(c) :Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan.

 6 markah. struktur ayat pasif dsb. kata ganda. Cth: penggunaan kata sendi. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 8 .Soalan 3(d): Membetulkan kesalahan kata/istilah dan bahasa Kesalahan kata/istilah yang tidak menepati maksud ayat.kata jamak. Kesalahan bahasa selain kesalahan ejaan dan imbuhan. penjodoh bilangan.

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 9 . menasihatkan = menasihati menanggongnya = menanggungnya. Cth jawapan yang betul: Nawi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya. Cth jawapan yang salah (0m): i. dia tidak dapat menanggungnya.Panduan menjawab soalan 3(c) dan 3(d) Mesti salin semua ayat dengan pembetulannya dan ikut struktur dan maksud ayat.

[salah eja 0m] Bagi 3(d) ± jawapan salah eja ditolak ½ m Bagi kesalahan bahasa/ejaan kata yang tidak diuji ditolak ½ m daripada markah keseluruhan. dia tidak dapat menangungnya. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 10 . 0m. Cth: Nawi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya. Bagi soalan 3 (c) ± jawapan yang salah eja.

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 11 . kata-kata hikmat. Membina ayat menggunakan peribahasa yang diberi. Menyatakan 3 peribahasa berdasarkan situasi dalam sebuah petikan.Soalan 3(e): Peribahasa  i. bidalan. Antara bentuk soalan: Menyatakan peribahasa berdasarkan 3 situasi. pepatah. Dll. Mengisi tempat kosong dalam petikan dengan peribahasa yang betul. ii. iv. 6 markah. iii. Peribahasa termasuk simpulan bahasa. v.

Cth: masuk kandang kambing mengembek. jawapan (peribahasa) tidak semestinya mengikut urutan. Soalan berdasarkan 3 situasi atau isi tempat kosong jawapan (peribahasa) mesti disusun ikut urutan situasi. Soalan berdasarkan situasi dalam petikan. masuk kandang harimau mengaum. [melepaskan pucuk masing-masing ± tertinggal 0m] Peribahasa tidak boleh berubah daripada yang telah termaktub. Peribahasa mesti lengkap Cth: bagai enau dalam belukar. [0m] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 12 .Panduan menjawab soalan peribahasa.

cara menjawab sama seperti soalan 3(a). bersatu teguh [frasa terbalik sepatutnya bersatu teguh. Kedudukan frasa dalam peribahasa terbalik ditolak 1m Cth: Bercerai roboh. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 13 . Kesalahan ejaan/ bahasa ditolak ½ m setiap pecahan soalan. bercerai roboh] Jika soalan bina ayat daripada peribahasa.

Jadual atau dalam bentuk µpoint¶ tidak boleh.[impression] Sekurang-kurangnya berikan 3 isi beserta contoh [kecuali jika telah diberitahu jumlah isi yang diperlukan ttpi isi lebih boleh] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 14 . Markah bahasa berdasarkan kualiti jalan bahasa pelajar. Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna/lengkap.

budayawan. mendidik.didikan. sasterawan. mengehadkan. Jun 03 Membezakan makna : kemasyhuran ± permasyhuran. bertatang ± bertentang. melayurkan.JUN 20012007 BINA AYAT Nov 01 Kata terbitan drpd kata µdidik¶: didik. Jun 02 Kata yang hampir sama: mengalah ± menggalas. Nov 03 Kata yang hampir sama : melayarkan. kenyataan ± penyataan. Nov 02 Kata drpd imbuhan µwan¶: negarawan. mengehakkan. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 15 . usahawan.ANALISIS SOALAN NOV 2001. pendidik.

kental. hak cipta. harian. kacau. usaha sama. kosong. seharian.ANALISIS SOALAN NOV 20012001. sehari-harian. dwitahunan. prasyarat. baik pulih. urus niaga. berhari-hari. prasejarah. Nov 04 Kata majmuk: garis panduan. hapus kira. berharisehari- Nov 05 Kata berimbuhan pinjaman: tatasusila. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 16 . Jun 05 Kata drpd kata dasar µhari¶: hari.JUN 2007 BINA AYAT Jun 04 Bina 2 ayat drpd setiap kata: kemas. tatacara. dwibahasa. sehari.

permukaan. komplot.JUN 20012007 BINA AYAT Jun 06 Kata pinjaman: kuota. Nov 06 Kata dasar dan imbuhan sisipan: guruh ± gemuruh. Nov 07 Pengimbuhan kata: Terkemuka. tanggal. mengemukakan. sabut ± serabut. konvoi. tunjuk ± telunjuk. tawar. bermuka-muka bermukaJun 08 Kata Dasar-Kata Ganda DasarBila-bila-bila.ANALISIS SOALAN NOV 2001. kontras.banyak-banyak-banyak. rata-ratarata-ratarata CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 17 . komisen. kontena. Jun 07 Dua ayat daripada setiap kata : diam.banyak-banyakBila-bila-bila. bersemuka.

Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal.ANALISIS SOALAN NOV 2001. Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 18 . Menyambungkan ayat menjadi 3 ayat majmuk. Memberikan imbuhan pada kata dasar yang sepatutnya berimbuhan.JUN 2007 2001SINTAKSIS Nov 01 Jun 02 Nov 02 Jun 03 Nov 03 Menukarkan laporan kepada cakap ajuk.

ayat tanya. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 19 .JUN 2007 2001SINTAKSIS Jun 04 Nov 04 Jun 05 Nov 05 Kenal pasti jenis ayat (sama ada ayat penyata.ANALISIS SOALAN NOV 2001. ayat perintah atau ayat seru) Menukarkan laporan kepada cakap ajuk. Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.

ANALISIS SOALAN NOV 2001. ayat silaan.JUN 2007 2001SINTAKSIS Jun 06 Nov 06 Jun 07 Nov 07 Jun 08 Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal. Bina satu ayat bagi ayat perintah: ayat suruhan. Cerakinkan setiap ayat majmuk kepada 2 ayat tunggal. ayat permintaan. Tukar ayat aktif kepada ayat pasif Tukar ayat biasa kepada ayat songsang CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 20 .

Nyatakan peribahasa yang sesuai pada tempat kosong. Senaraikan peribahasa/kata hikmat pada tempat kosong.JUN 2007 PERIBAHASA Nov 04 Jun 05 Nov 05 Jun 06 Nov 06 Senaraikan 3 peribahasa daripada satu petikan.ANALISIS SOALAN NOV 2001. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 21 . Senaraikan 3 peribahasa drpd 3 situasi. Bina ayat daripada setiap peribahasa.

bagai dakwat dengan kertas.JUN 2007 PERIBAHASA Jun 07 Nov 07 Jun 08 Nyatakan peribahasa bagi maksud yang dinyatakan. Memberi maksud peribahasa-bahasa jiwa bangsa. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 22 .ANALISIS SOALAN NOV 2001. apabila tahu kesalahan hendaklah insaf dan betulkannya.mendapat keuntungan tidak disangka-sangka. seperti air dalam kolam Baca ayat dan tentukan peribahasa.bertindak yakin kerana berada pada pihak benar.

CADANGAN PEMBAHAGIAN MASA UNTUK MENJAWAB KERTAS 2 Soalan 1(Rumusan) Soalan 2 (Pemahaman) Soalan 3 (Tatabahasa & Kemahiran Bahasa) Soalan 4 (Novel) Penyemak jawapan & menjawab soalan yang tidak sempat siap Jumlah masa 40 minit 40 minit 30 minit 20 minit 20 minit 150 minit (2 ½ jam) CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 23 .

SEKIAN TERIMA KASIH CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 24 . Jawab semua soalan. Jangan buang masa pada soalan yang tidak dapat dijawab (buat kemudian). Semak jawapan. Hasil kerja kemas.PERINGATAN    Baca setiap arahan soalan dengan teliti. Bertawakal setelah berusaha. Agihkan masa dengan betul.