CERAMAH SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM [1103] BAHAGIAN TATABAHASA

OLEH: HAJI MOHD.KHAIRUL ANUAR BIN ABDULLAH SMK ULU SAPI SANDAKAN

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

1

Skop Soalan Soalan 3(a)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bina ayat daripada pengimbuhan kata Bina ayat daripada kata dasar-kata ganda Bina ayat daripada kata majmuk D-M Bina ayat daripada kata bermaksud umum Bina ayat daripada kata berimbuhan pinjaman Bina ayat daripada kata hampir sama bunyi Bina dua atau lebih ayat daripada kata yang sama Bina ayat daripada kata majmuk Bina ayat daripada kata pinjaman Bina ayat daripada kata ganda

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

2

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 3 5. 2. Ayat tidak jelas ½ m sahaja.Panduan menjawab soalan membina ayat 1. Cth: Urus niaga bermaksud urusan peniagaan atau kegiatan jual beli. Setiap ayat yang betul 1m Kesalahan bahasa/ ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca ditolak ½ m daripada keseluruhan markah yang diperoleh. 3. Cth:Kami menonton filem ³Jangan Pandang Belakang´ malam semalam. 4. (Nama khas) ± 0m Boleh beri makna bagi perkataan yang diuji tetapi mesti tepat maknanya. Tidak boleh menjadikan perkataan sebagai peribahasa/ nama khas. .

penyataan Dia tidak dapat menerima kenyataan bahawa penyataan kereka adalah benda mati. markah yang diberikan sebagai satu ayat. Ayat dibina seperti satu ayat ttpi sebenarnya lebih akan ditolak ½ m bagi setiap ayat. oleh itu. Jika semua perkataan dipakai dalam satu ayat.(kerap terjadi pada soalan pasangan perkataan) Cth: kenyatan . 7. kerja-kerja pembungkusan dapat diteruskan. Cth: Kerja-kerja baik pulih mesin itu telah berjaya.[calon hanya dapat 1 m sahaja] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 4 .benar.6.

Tidak dibolehkan mengubah suai imbuhan pada kata yang menjadi soalan. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 5 . Ayat mengelak ± 0m.8. 10. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk (dialog) dengan mematuhi tanda bacanya. 9. Cth: Cikgu menyuruh saya membina ayat daripada perkataan hak milik. kata Raja. Cth: ³Dia tidak berani untuk mengakui kesilapannya´.

ii. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif atau sebaliknya. Bermula dengan mengenal jenis ayat ± menganalisis ayat (rujuk sukatan pelajaran) Cth bentuk soalan: Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya. 6 markah. Menyambung atau memenggal ayat Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa atau sebaliknya. Mengenal pasti jenis ayat dsb. iii.Soalan 3(b): Aspek Sintaksis. vi.  i. iv. v. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 6 .

ii. i. iv. Cth bentuk kesalahan ejaan: Keselarasan vokal Ejaan kata pinjaman Penggunaan huruf besar dan huruf kecil Kaedah mengeja apabila sesuatu kata dasar menerima imbuhan tertentu. i. iii. Penggunaan imbuhan yang tidak tepat dengan maksud ayat.Soalan 3(c) :Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan. (rujuk sukatan pelajaran) 6 markah. Cth kesalahan imbuhan: Imbuhan bagi kata dasar ekasuku/satu suku kata. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 7 . ii. iii.

kata jamak. 6 markah. kata ganda. penjodoh bilangan. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 8 .Soalan 3(d): Membetulkan kesalahan kata/istilah dan bahasa Kesalahan kata/istilah yang tidak menepati maksud ayat. Cth: penggunaan kata sendi. struktur ayat pasif dsb. Kesalahan bahasa selain kesalahan ejaan dan imbuhan.

Cth jawapan yang betul: Nawi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya. menasihatkan = menasihati menanggongnya = menanggungnya.Panduan menjawab soalan 3(c) dan 3(d) Mesti salin semua ayat dengan pembetulannya dan ikut struktur dan maksud ayat. dia tidak dapat menanggungnya. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 9 . Cth jawapan yang salah (0m): i.

dia tidak dapat menangungnya. 0m. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 10 . Bagi soalan 3 (c) ± jawapan yang salah eja. Cth: Nawi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya.[salah eja 0m] Bagi 3(d) ± jawapan salah eja ditolak ½ m Bagi kesalahan bahasa/ejaan kata yang tidak diuji ditolak ½ m daripada markah keseluruhan.

ii. iii. kata-kata hikmat. 6 markah. bidalan. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 11 . Mengisi tempat kosong dalam petikan dengan peribahasa yang betul. iv. Antara bentuk soalan: Menyatakan peribahasa berdasarkan 3 situasi. pepatah. Dll. v. Membina ayat menggunakan peribahasa yang diberi. Menyatakan 3 peribahasa berdasarkan situasi dalam sebuah petikan.Soalan 3(e): Peribahasa  i. Peribahasa termasuk simpulan bahasa.

jawapan (peribahasa) tidak semestinya mengikut urutan. [melepaskan pucuk masing-masing ± tertinggal 0m] Peribahasa tidak boleh berubah daripada yang telah termaktub. Cth: masuk kandang kambing mengembek. Soalan berdasarkan 3 situasi atau isi tempat kosong jawapan (peribahasa) mesti disusun ikut urutan situasi. Soalan berdasarkan situasi dalam petikan. [0m] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 12 . Peribahasa mesti lengkap Cth: bagai enau dalam belukar.Panduan menjawab soalan peribahasa. masuk kandang harimau mengaum.

 Kesalahan ejaan/ bahasa ditolak ½ m setiap pecahan soalan. Kedudukan frasa dalam peribahasa terbalik ditolak 1m Cth: Bercerai roboh. bersatu teguh [frasa terbalik sepatutnya bersatu teguh. cara menjawab sama seperti soalan 3(a). CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 13 . bercerai roboh] Jika soalan bina ayat daripada peribahasa.

 Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna/lengkap.[impression] Sekurang-kurangnya berikan 3 isi beserta contoh [kecuali jika telah diberitahu jumlah isi yang diperlukan ttpi isi lebih boleh] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 14 . Markah bahasa berdasarkan kualiti jalan bahasa pelajar. Jadual atau dalam bentuk µpoint¶ tidak boleh.

ANALISIS SOALAN NOV 2001. budayawan. pendidik. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 15 . sasterawan. Jun 03 Membezakan makna : kemasyhuran ± permasyhuran. usahawan. Nov 03 Kata yang hampir sama : melayarkan. Jun 02 Kata yang hampir sama: mengalah ± menggalas.JUN 20012007 BINA AYAT Nov 01 Kata terbitan drpd kata µdidik¶: didik. melayurkan. mengehakkan. mendidik. Nov 02 Kata drpd imbuhan µwan¶: negarawan.didikan. mengehadkan. bertatang ± bertentang. kenyataan ± penyataan.

kental. seharian. tatacara. hapus kira.ANALISIS SOALAN NOV 20012001. sehari-harian. prasyarat. Jun 05 Kata drpd kata dasar µhari¶: hari. hak cipta. dwibahasa. harian. urus niaga. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 16 . sehari. kacau. Nov 04 Kata majmuk: garis panduan. usaha sama.JUN 2007 BINA AYAT Jun 04 Bina 2 ayat drpd setiap kata: kemas. baik pulih. kosong. berhari-hari. berharisehari- Nov 05 Kata berimbuhan pinjaman: tatasusila. dwitahunan. prasejarah.

banyak-banyak-banyak. bersemuka. tawar. tanggal. kontras. tunjuk ± telunjuk. komplot. Jun 07 Dua ayat daripada setiap kata : diam. Nov 06 Kata dasar dan imbuhan sisipan: guruh ± gemuruh. bermuka-muka bermukaJun 08 Kata Dasar-Kata Ganda DasarBila-bila-bila. komisen. sabut ± serabut.banyak-banyakBila-bila-bila. rata-ratarata-ratarata CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 17 . konvoi. kontena. Nov 07 Pengimbuhan kata: Terkemuka. mengemukakan.JUN 20012007 BINA AYAT Jun 06 Kata pinjaman: kuota. permukaan.ANALISIS SOALAN NOV 2001.

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 18 .JUN 2007 2001SINTAKSIS Nov 01 Jun 02 Nov 02 Jun 03 Nov 03 Menukarkan laporan kepada cakap ajuk.ANALISIS SOALAN NOV 2001. Menyambungkan ayat menjadi 3 ayat majmuk. Memberikan imbuhan pada kata dasar yang sepatutnya berimbuhan. Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal. Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.

ayat perintah atau ayat seru) Menukarkan laporan kepada cakap ajuk. Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa.JUN 2007 2001SINTAKSIS Jun 04 Nov 04 Jun 05 Nov 05 Kenal pasti jenis ayat (sama ada ayat penyata. ayat tanya. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.ANALISIS SOALAN NOV 2001. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 19 .

Cerakinkan setiap ayat majmuk kepada 2 ayat tunggal. ayat permintaan.JUN 2007 2001SINTAKSIS Jun 06 Nov 06 Jun 07 Nov 07 Jun 08 Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal. Bina satu ayat bagi ayat perintah: ayat suruhan. Tukar ayat aktif kepada ayat pasif Tukar ayat biasa kepada ayat songsang CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 20 . ayat silaan.ANALISIS SOALAN NOV 2001.

Senaraikan peribahasa/kata hikmat pada tempat kosong. Bina ayat daripada setiap peribahasa.ANALISIS SOALAN NOV 2001. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 21 .JUN 2007 PERIBAHASA Nov 04 Jun 05 Nov 05 Jun 06 Nov 06 Senaraikan 3 peribahasa daripada satu petikan. Senaraikan 3 peribahasa drpd 3 situasi. Nyatakan peribahasa yang sesuai pada tempat kosong.

apabila tahu kesalahan hendaklah insaf dan betulkannya.mendapat keuntungan tidak disangka-sangka. seperti air dalam kolam Baca ayat dan tentukan peribahasa.ANALISIS SOALAN NOV 2001. Memberi maksud peribahasa-bahasa jiwa bangsa. bagai dakwat dengan kertas.JUN 2007 PERIBAHASA Jun 07 Nov 07 Jun 08 Nyatakan peribahasa bagi maksud yang dinyatakan.bertindak yakin kerana berada pada pihak benar. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 22 .

CADANGAN PEMBAHAGIAN MASA UNTUK MENJAWAB KERTAS 2 Soalan 1(Rumusan) Soalan 2 (Pemahaman) Soalan 3 (Tatabahasa & Kemahiran Bahasa) Soalan 4 (Novel) Penyemak jawapan & menjawab soalan yang tidak sempat siap Jumlah masa 40 minit 40 minit 30 minit 20 minit 20 minit 150 minit (2 ½ jam) CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 23 .

Hasil kerja kemas. Jangan buang masa pada soalan yang tidak dapat dijawab (buat kemudian). Agihkan masa dengan betul. Bertawakal setelah berusaha. Jawab semua soalan. SEKIAN TERIMA KASIH CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 24 .PERINGATAN    Baca setiap arahan soalan dengan teliti. Semak jawapan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful