CERAMAH SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM [1103] BAHAGIAN TATABAHASA

OLEH: HAJI MOHD.KHAIRUL ANUAR BIN ABDULLAH SMK ULU SAPI SANDAKAN

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

1

Skop Soalan Soalan 3(a)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bina ayat daripada pengimbuhan kata Bina ayat daripada kata dasar-kata ganda Bina ayat daripada kata majmuk D-M Bina ayat daripada kata bermaksud umum Bina ayat daripada kata berimbuhan pinjaman Bina ayat daripada kata hampir sama bunyi Bina dua atau lebih ayat daripada kata yang sama Bina ayat daripada kata majmuk Bina ayat daripada kata pinjaman Bina ayat daripada kata ganda

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

2

. 4. Ayat tidak jelas ½ m sahaja. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 3 5. 2. 3. Setiap ayat yang betul 1m Kesalahan bahasa/ ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca ditolak ½ m daripada keseluruhan markah yang diperoleh. Cth: Urus niaga bermaksud urusan peniagaan atau kegiatan jual beli. (Nama khas) ± 0m Boleh beri makna bagi perkataan yang diuji tetapi mesti tepat maknanya. Cth:Kami menonton filem ³Jangan Pandang Belakang´ malam semalam.Panduan menjawab soalan membina ayat 1. Tidak boleh menjadikan perkataan sebagai peribahasa/ nama khas.

markah yang diberikan sebagai satu ayat.(kerap terjadi pada soalan pasangan perkataan) Cth: kenyatan .benar. Jika semua perkataan dipakai dalam satu ayat. Ayat dibina seperti satu ayat ttpi sebenarnya lebih akan ditolak ½ m bagi setiap ayat.penyataan Dia tidak dapat menerima kenyataan bahawa penyataan kereka adalah benda mati. kerja-kerja pembungkusan dapat diteruskan.[calon hanya dapat 1 m sahaja] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 4 . 7.6. oleh itu. Cth: Kerja-kerja baik pulih mesin itu telah berjaya.

Ayat mengelak ± 0m. Cth: ³Dia tidak berani untuk mengakui kesilapannya´. 10. kata Raja. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk (dialog) dengan mematuhi tanda bacanya. Tidak dibolehkan mengubah suai imbuhan pada kata yang menjadi soalan. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 5 . 9. Cth: Cikgu menyuruh saya membina ayat daripada perkataan hak milik.8.

6 markah.Soalan 3(b): Aspek Sintaksis. ii. iv.  i. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 6 . iii. Bermula dengan mengenal jenis ayat ± menganalisis ayat (rujuk sukatan pelajaran) Cth bentuk soalan: Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya. Mengenal pasti jenis ayat dsb. vi. v. Menyambung atau memenggal ayat Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa atau sebaliknya. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif atau sebaliknya.

Cth kesalahan imbuhan: Imbuhan bagi kata dasar ekasuku/satu suku kata. ii. Cth bentuk kesalahan ejaan: Keselarasan vokal Ejaan kata pinjaman Penggunaan huruf besar dan huruf kecil Kaedah mengeja apabila sesuatu kata dasar menerima imbuhan tertentu. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 7 . iii. (rujuk sukatan pelajaran) 6 markah. iii. i. ii. iv.Soalan 3(c) :Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan. i. Penggunaan imbuhan yang tidak tepat dengan maksud ayat.

kata ganda.kata jamak. 6 markah. struktur ayat pasif dsb. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 8 .Soalan 3(d): Membetulkan kesalahan kata/istilah dan bahasa Kesalahan kata/istilah yang tidak menepati maksud ayat. penjodoh bilangan. Cth: penggunaan kata sendi. Kesalahan bahasa selain kesalahan ejaan dan imbuhan.

menasihatkan = menasihati menanggongnya = menanggungnya. Cth jawapan yang salah (0m): i. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 9 . dia tidak dapat menanggungnya.Panduan menjawab soalan 3(c) dan 3(d) Mesti salin semua ayat dengan pembetulannya dan ikut struktur dan maksud ayat. Cth jawapan yang betul: Nawi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya.

0m.[salah eja 0m] Bagi 3(d) ± jawapan salah eja ditolak ½ m Bagi kesalahan bahasa/ejaan kata yang tidak diuji ditolak ½ m daripada markah keseluruhan. Cth: Nawi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 10 . dia tidak dapat menangungnya. Bagi soalan 3 (c) ± jawapan yang salah eja.

Antara bentuk soalan: Menyatakan peribahasa berdasarkan 3 situasi. bidalan. v. pepatah. Membina ayat menggunakan peribahasa yang diberi. Peribahasa termasuk simpulan bahasa. kata-kata hikmat. 6 markah.Soalan 3(e): Peribahasa  i. ii. iii. iv. Menyatakan 3 peribahasa berdasarkan situasi dalam sebuah petikan. Dll. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 11 . Mengisi tempat kosong dalam petikan dengan peribahasa yang betul.

 Soalan berdasarkan situasi dalam petikan. Soalan berdasarkan 3 situasi atau isi tempat kosong jawapan (peribahasa) mesti disusun ikut urutan situasi.Panduan menjawab soalan peribahasa. jawapan (peribahasa) tidak semestinya mengikut urutan. [0m] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 12 . Peribahasa mesti lengkap Cth: bagai enau dalam belukar. [melepaskan pucuk masing-masing ± tertinggal 0m] Peribahasa tidak boleh berubah daripada yang telah termaktub. masuk kandang harimau mengaum. Cth: masuk kandang kambing mengembek.

bercerai roboh] Jika soalan bina ayat daripada peribahasa. cara menjawab sama seperti soalan 3(a). CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 13 . Kesalahan ejaan/ bahasa ditolak ½ m setiap pecahan soalan. Kedudukan frasa dalam peribahasa terbalik ditolak 1m Cth: Bercerai roboh. bersatu teguh [frasa terbalik sepatutnya bersatu teguh.

 Markah bahasa berdasarkan kualiti jalan bahasa pelajar. Jadual atau dalam bentuk µpoint¶ tidak boleh.[impression] Sekurang-kurangnya berikan 3 isi beserta contoh [kecuali jika telah diberitahu jumlah isi yang diperlukan ttpi isi lebih boleh] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 14 . Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna/lengkap.

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 15 .JUN 20012007 BINA AYAT Nov 01 Kata terbitan drpd kata µdidik¶: didik. bertatang ± bertentang. budayawan. mendidik. Jun 03 Membezakan makna : kemasyhuran ± permasyhuran.ANALISIS SOALAN NOV 2001. Jun 02 Kata yang hampir sama: mengalah ± menggalas. kenyataan ± penyataan. Nov 03 Kata yang hampir sama : melayarkan. mengehadkan. sasterawan. usahawan.didikan. Nov 02 Kata drpd imbuhan µwan¶: negarawan. pendidik. melayurkan. mengehakkan.

kacau.JUN 2007 BINA AYAT Jun 04 Bina 2 ayat drpd setiap kata: kemas. harian. kosong.ANALISIS SOALAN NOV 20012001. hak cipta. prasyarat. dwibahasa. urus niaga. sehari-harian. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 16 . sehari. prasejarah. dwitahunan. Nov 04 Kata majmuk: garis panduan. baik pulih. berharisehari- Nov 05 Kata berimbuhan pinjaman: tatasusila. tatacara. Jun 05 Kata drpd kata dasar µhari¶: hari. kental. berhari-hari. usaha sama. hapus kira. seharian.

Nov 07 Pengimbuhan kata: Terkemuka.JUN 20012007 BINA AYAT Jun 06 Kata pinjaman: kuota. tanggal.banyak-banyak-banyak. tawar. rata-ratarata-ratarata CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 17 . mengemukakan. konvoi.ANALISIS SOALAN NOV 2001. bermuka-muka bermukaJun 08 Kata Dasar-Kata Ganda DasarBila-bila-bila.banyak-banyakBila-bila-bila. sabut ± serabut. Jun 07 Dua ayat daripada setiap kata : diam. tunjuk ± telunjuk. kontena. Nov 06 Kata dasar dan imbuhan sisipan: guruh ± gemuruh. kontras. komplot. permukaan. komisen. bersemuka.

Menyambungkan ayat menjadi 3 ayat majmuk. Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Memberikan imbuhan pada kata dasar yang sepatutnya berimbuhan. Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal.ANALISIS SOALAN NOV 2001.JUN 2007 2001SINTAKSIS Nov 01 Jun 02 Nov 02 Jun 03 Nov 03 Menukarkan laporan kepada cakap ajuk. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 18 .

ayat tanya. Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif.ANALISIS SOALAN NOV 2001.JUN 2007 2001SINTAKSIS Jun 04 Nov 04 Jun 05 Nov 05 Kenal pasti jenis ayat (sama ada ayat penyata. ayat perintah atau ayat seru) Menukarkan laporan kepada cakap ajuk. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 19 .

ANALISIS SOALAN NOV 2001. Cerakinkan setiap ayat majmuk kepada 2 ayat tunggal. ayat permintaan. ayat silaan. Bina satu ayat bagi ayat perintah: ayat suruhan.JUN 2007 2001SINTAKSIS Jun 06 Nov 06 Jun 07 Nov 07 Jun 08 Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal. Tukar ayat aktif kepada ayat pasif Tukar ayat biasa kepada ayat songsang CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 20 .

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 21 . Nyatakan peribahasa yang sesuai pada tempat kosong.JUN 2007 PERIBAHASA Nov 04 Jun 05 Nov 05 Jun 06 Nov 06 Senaraikan 3 peribahasa daripada satu petikan. Senaraikan 3 peribahasa drpd 3 situasi. Senaraikan peribahasa/kata hikmat pada tempat kosong. Bina ayat daripada setiap peribahasa.ANALISIS SOALAN NOV 2001.

seperti air dalam kolam Baca ayat dan tentukan peribahasa.JUN 2007 PERIBAHASA Jun 07 Nov 07 Jun 08 Nyatakan peribahasa bagi maksud yang dinyatakan.bertindak yakin kerana berada pada pihak benar. apabila tahu kesalahan hendaklah insaf dan betulkannya. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 22 . bagai dakwat dengan kertas.mendapat keuntungan tidak disangka-sangka. Memberi maksud peribahasa-bahasa jiwa bangsa.ANALISIS SOALAN NOV 2001.

CADANGAN PEMBAHAGIAN MASA UNTUK MENJAWAB KERTAS 2 Soalan 1(Rumusan) Soalan 2 (Pemahaman) Soalan 3 (Tatabahasa & Kemahiran Bahasa) Soalan 4 (Novel) Penyemak jawapan & menjawab soalan yang tidak sempat siap Jumlah masa 40 minit 40 minit 30 minit 20 minit 20 minit 150 minit (2 ½ jam) CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 23 .

Agihkan masa dengan betul. Jangan buang masa pada soalan yang tidak dapat dijawab (buat kemudian). Hasil kerja kemas.PERINGATAN    Baca setiap arahan soalan dengan teliti. Semak jawapan. Bertawakal setelah berusaha. Jawab semua soalan. SEKIAN TERIMA KASIH CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 24 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful