CERAMAH SKEMA PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM [1103] BAHAGIAN TATABAHASA

OLEH: HAJI MOHD.KHAIRUL ANUAR BIN ABDULLAH SMK ULU SAPI SANDAKAN

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

1

Skop Soalan Soalan 3(a)
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Bina ayat daripada pengimbuhan kata Bina ayat daripada kata dasar-kata ganda Bina ayat daripada kata majmuk D-M Bina ayat daripada kata bermaksud umum Bina ayat daripada kata berimbuhan pinjaman Bina ayat daripada kata hampir sama bunyi Bina dua atau lebih ayat daripada kata yang sama Bina ayat daripada kata majmuk Bina ayat daripada kata pinjaman Bina ayat daripada kata ganda

CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM

2

(Nama khas) ± 0m Boleh beri makna bagi perkataan yang diuji tetapi mesti tepat maknanya. 2. 3. 4. Setiap ayat yang betul 1m Kesalahan bahasa/ ejaan/ jalan bahasa/ tanda baca ditolak ½ m daripada keseluruhan markah yang diperoleh. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 3 5. . Tidak boleh menjadikan perkataan sebagai peribahasa/ nama khas. Ayat tidak jelas ½ m sahaja.Panduan menjawab soalan membina ayat 1. Cth:Kami menonton filem ³Jangan Pandang Belakang´ malam semalam. Cth: Urus niaga bermaksud urusan peniagaan atau kegiatan jual beli.

Ayat dibina seperti satu ayat ttpi sebenarnya lebih akan ditolak ½ m bagi setiap ayat.[calon hanya dapat 1 m sahaja] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 4 .6. oleh itu. 7. Cth: Kerja-kerja baik pulih mesin itu telah berjaya. kerja-kerja pembungkusan dapat diteruskan.benar. Jika semua perkataan dipakai dalam satu ayat. markah yang diberikan sebagai satu ayat.penyataan Dia tidak dapat menerima kenyataan bahawa penyataan kereka adalah benda mati.(kerap terjadi pada soalan pasangan perkataan) Cth: kenyatan .

Ayat mengelak ± 0m. 9. Cth: Cikgu menyuruh saya membina ayat daripada perkataan hak milik. kata Raja. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 5 .8. 10. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk (dialog) dengan mematuhi tanda bacanya. Cth: ³Dia tidak berani untuk mengakui kesilapannya´. Tidak dibolehkan mengubah suai imbuhan pada kata yang menjadi soalan.

Menyambung atau memenggal ayat Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa atau sebaliknya. vi. ii. v. Bermula dengan mengenal jenis ayat ± menganalisis ayat (rujuk sukatan pelajaran) Cth bentuk soalan: Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah atau sebaliknya.  i. iii. 6 markah. Mengenal pasti jenis ayat dsb. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 6 . Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif atau sebaliknya.Soalan 3(b): Aspek Sintaksis. iv.

iii. iii. ii. Cth kesalahan imbuhan: Imbuhan bagi kata dasar ekasuku/satu suku kata.Soalan 3(c) :Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 7 . (rujuk sukatan pelajaran) 6 markah. ii. Penggunaan imbuhan yang tidak tepat dengan maksud ayat. Cth bentuk kesalahan ejaan: Keselarasan vokal Ejaan kata pinjaman Penggunaan huruf besar dan huruf kecil Kaedah mengeja apabila sesuatu kata dasar menerima imbuhan tertentu. iv. i. i.

struktur ayat pasif dsb. kata ganda.kata jamak. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 8 . Kesalahan bahasa selain kesalahan ejaan dan imbuhan.Soalan 3(d): Membetulkan kesalahan kata/istilah dan bahasa Kesalahan kata/istilah yang tidak menepati maksud ayat. 6 markah. penjodoh bilangan. Cth: penggunaan kata sendi.

menasihatkan = menasihati menanggongnya = menanggungnya. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 9 . Cth jawapan yang betul: Nawi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya.Panduan menjawab soalan 3(c) dan 3(d) Mesti salin semua ayat dengan pembetulannya dan ikut struktur dan maksud ayat. dia tidak dapat menanggungnya. Cth jawapan yang salah (0m): i.

dia tidak dapat menangungnya. Cth: Nawi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 10 . Bagi soalan 3 (c) ± jawapan yang salah eja.[salah eja 0m] Bagi 3(d) ± jawapan salah eja ditolak ½ m Bagi kesalahan bahasa/ejaan kata yang tidak diuji ditolak ½ m daripada markah keseluruhan. 0m.

Soalan 3(e): Peribahasa  i. Dll. Menyatakan 3 peribahasa berdasarkan situasi dalam sebuah petikan. v. iv. pepatah. Mengisi tempat kosong dalam petikan dengan peribahasa yang betul. Antara bentuk soalan: Menyatakan peribahasa berdasarkan 3 situasi. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 11 . kata-kata hikmat. ii. 6 markah. bidalan. Membina ayat menggunakan peribahasa yang diberi. Peribahasa termasuk simpulan bahasa. iii.

jawapan (peribahasa) tidak semestinya mengikut urutan. masuk kandang harimau mengaum. Peribahasa mesti lengkap Cth: bagai enau dalam belukar. Cth: masuk kandang kambing mengembek.Panduan menjawab soalan peribahasa. [melepaskan pucuk masing-masing ± tertinggal 0m] Peribahasa tidak boleh berubah daripada yang telah termaktub. [0m] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 12 . Soalan berdasarkan 3 situasi atau isi tempat kosong jawapan (peribahasa) mesti disusun ikut urutan situasi. Soalan berdasarkan situasi dalam petikan.

cara menjawab sama seperti soalan 3(a). bersatu teguh [frasa terbalik sepatutnya bersatu teguh. Kedudukan frasa dalam peribahasa terbalik ditolak 1m Cth: Bercerai roboh. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 13 . Kesalahan ejaan/ bahasa ditolak ½ m setiap pecahan soalan. bercerai roboh] Jika soalan bina ayat daripada peribahasa.

[impression] Sekurang-kurangnya berikan 3 isi beserta contoh [kecuali jika telah diberitahu jumlah isi yang diperlukan ttpi isi lebih boleh] CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 14 . Jadual atau dalam bentuk µpoint¶ tidak boleh. Markah bahasa berdasarkan kualiti jalan bahasa pelajar. Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna/lengkap.

JUN 20012007 BINA AYAT Nov 01 Kata terbitan drpd kata µdidik¶: didik. budayawan. pendidik. Nov 02 Kata drpd imbuhan µwan¶: negarawan. mendidik.didikan. bertatang ± bertentang. mengehadkan.ANALISIS SOALAN NOV 2001. melayurkan. mengehakkan. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 15 . sasterawan. kenyataan ± penyataan. Jun 02 Kata yang hampir sama: mengalah ± menggalas. Jun 03 Membezakan makna : kemasyhuran ± permasyhuran. usahawan. Nov 03 Kata yang hampir sama : melayarkan.

baik pulih. Nov 04 Kata majmuk: garis panduan. Jun 05 Kata drpd kata dasar µhari¶: hari. dwibahasa. dwitahunan. sehari-harian. kosong. kacau. sehari. tatacara. berharisehari- Nov 05 Kata berimbuhan pinjaman: tatasusila. usaha sama. harian. prasyarat. urus niaga. kental. berhari-hari.JUN 2007 BINA AYAT Jun 04 Bina 2 ayat drpd setiap kata: kemas. hak cipta. prasejarah. hapus kira. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 16 . seharian.ANALISIS SOALAN NOV 20012001.

rata-ratarata-ratarata CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 17 . Nov 07 Pengimbuhan kata: Terkemuka.banyak-banyak-banyak.ANALISIS SOALAN NOV 2001. mengemukakan. komisen. tanggal. komplot. Jun 07 Dua ayat daripada setiap kata : diam. tunjuk ± telunjuk. Nov 06 Kata dasar dan imbuhan sisipan: guruh ± gemuruh.JUN 20012007 BINA AYAT Jun 06 Kata pinjaman: kuota. permukaan. bermuka-muka bermukaJun 08 Kata Dasar-Kata Ganda DasarBila-bila-bila.banyak-banyakBila-bila-bila. kontena. sabut ± serabut. tawar. konvoi. kontras. bersemuka.

Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal. Menyambungkan ayat menjadi 3 ayat majmuk. Memberikan imbuhan pada kata dasar yang sepatutnya berimbuhan. Menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.ANALISIS SOALAN NOV 2001. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 18 .JUN 2007 2001SINTAKSIS Nov 01 Jun 02 Nov 02 Jun 03 Nov 03 Menukarkan laporan kepada cakap ajuk.

ANALISIS SOALAN NOV 2001. Menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 19 . ayat tanya. ayat perintah atau ayat seru) Menukarkan laporan kepada cakap ajuk.JUN 2007 2001SINTAKSIS Jun 04 Nov 04 Jun 05 Nov 05 Kenal pasti jenis ayat (sama ada ayat penyata. Menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa.

JUN 2007 2001SINTAKSIS Jun 06 Nov 06 Jun 07 Nov 07 Jun 08 Cerakinkan ayat majmuk kepada 6 ayat tunggal. ayat permintaan. Bina satu ayat bagi ayat perintah: ayat suruhan. ayat silaan. Tukar ayat aktif kepada ayat pasif Tukar ayat biasa kepada ayat songsang CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 20 . Cerakinkan setiap ayat majmuk kepada 2 ayat tunggal.ANALISIS SOALAN NOV 2001.

Senaraikan peribahasa/kata hikmat pada tempat kosong. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 21 . Nyatakan peribahasa yang sesuai pada tempat kosong.ANALISIS SOALAN NOV 2001. Bina ayat daripada setiap peribahasa.JUN 2007 PERIBAHASA Nov 04 Jun 05 Nov 05 Jun 06 Nov 06 Senaraikan 3 peribahasa daripada satu petikan. Senaraikan 3 peribahasa drpd 3 situasi.

seperti air dalam kolam Baca ayat dan tentukan peribahasa. apabila tahu kesalahan hendaklah insaf dan betulkannya. bagai dakwat dengan kertas. CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 22 .mendapat keuntungan tidak disangka-sangka.JUN 2007 PERIBAHASA Jun 07 Nov 07 Jun 08 Nyatakan peribahasa bagi maksud yang dinyatakan. Memberi maksud peribahasa-bahasa jiwa bangsa.bertindak yakin kerana berada pada pihak benar.ANALISIS SOALAN NOV 2001.

CADANGAN PEMBAHAGIAN MASA UNTUK MENJAWAB KERTAS 2 Soalan 1(Rumusan) Soalan 2 (Pemahaman) Soalan 3 (Tatabahasa & Kemahiran Bahasa) Soalan 4 (Novel) Penyemak jawapan & menjawab soalan yang tidak sempat siap Jumlah masa 40 minit 40 minit 30 minit 20 minit 20 minit 150 minit (2 ½ jam) CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 23 .

Hasil kerja kemas. Jangan buang masa pada soalan yang tidak dapat dijawab (buat kemudian). Bertawakal setelah berusaha. Semak jawapan.PERINGATAN    Baca setiap arahan soalan dengan teliti. Agihkan masa dengan betul. SEKIAN TERIMA KASIH CERAMAH PEMARKAHAN BM 2 SPM 24 . Jawab semua soalan.