Kreativiti Seni dalam Pendidikan

Oleh Nor Anuwar Bin Hamat anuakrai@ipkb.edu.my. Jabatan Kajian Sosial Pengenalan Matlamat pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) bukanlah bertujuan untuk melahirkan pelajar sebagai pelukis atau pereka semata-mata, sebaliknya ia bertujuan untuk melahirkan masyarakat berbudya khususnya mempunyai imaginatif, kreatif, berdaya reka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik. Dalam kontek pendidikan bersepadu mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bertujuan untuk membolehkan pelajar menyedari, memahami dan menghargai peranan seni sebagai satu keperluan dalam urusan hidup, hubungan dengan kejadian alam, kaitan dengan perkembangan sains dan teknologi, aplikasinya dalam industri pembuatan dan rekaan, sumbangannya dalam bidang keusahawanan dan ekonomi negara, peluangnya dalam kerjaya serta kesannya terhadap budaya kebangsaan, bidang komunikasi, reakrasi, alam persekitaran dan kehidupan sehari-harian. Seni dalam pendidikan merupakan gabungan tiga komponen utama iaitu seni, muzik dan pergerakan. Seni menekankan unsur warna, muzik menekankan penggunaan irama manakala gerakan lebih kepada penggunaan ruang. Unsur warna, irama dan pergerakan digabungkan untuk menghasilkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Hal ini akan mendorong guru dan pelajar lebih kreatif. Seni dapat merangsang deria dan minda pelajar, membantu pelajar meningkatkan pemahaman dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Kanak-kanak akan meneroka warna, irama dan pergerakan untuk mendapat pengalaman baharu yang akan meningkatkan kreativiti mereka. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada guru-guru untuk mengesan kepekaaan deria kanak-kanak dengan irama, warna dan ruang melalui penerokaan, pengalaman dan ekspresi. Seni Dalam Pendidikan dilaksanakan di sekolah rendah dengan menghubungkaitkan mata pelajaran PSV dengan mata pelajaran lain. Matlamat Seni dalam pendidikan dapat membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual, muzik, dan pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai bidang mata pelajaran lain. Pengenalan Kepada Warna, Irama Dan Pergerakan Warna, irama dan ruang merupakan unsur yang terdapat dalam persekitaran kehidupan harian kanak-kanak. Melalui unsur-unsur ini pelajar akan lebih seronok mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Mereka digalakkan untuk meneroka dan mencuba sesuatu yang baharu dengan bimbingan guru. Warna merupakan satu unsur seni yang terdapat dalam mata pelajaran PSV. Warna terdiri daripada warna asas, warna sekunder dan warna tertier. Semua warna ini wujud dalam persekitaran kita. Contohnya, warna daun, wana pelangi, warna bangunan dan sebgainya. Warna memberikan kesan kepada menusia melalui personaliti, psikologi dan budaya. Warna panas seperti warna merah meggambarkan emosi marah, semangat berani dan juga keceriaan. Warna sejuk seperti warna hijau memberikan kesan emosi yang segar dan nyaman. Ia juga mengambarkan emosi sedih dan sayu. Irama merujuk kepada sesuatu bunyi atau retak berulang. Biasanya irama boleh dinikmati apabila kita mendengar muzik. Dalam kehidupan, kita sering temui pelbagai irama. Contohnya, bunyi tapak kasut orang berjalan, bunyi degupan jantung, bunyi kereta api dan sebagainya. Kanak-kanak juga selalu menghasilkan irama dalam permainan mereka seperti bertepuk, berkawad, mengetuk meja dan sebagainya. Dalam Pendidikan Seni Visual, irama dikaitkan dengan susunan sesuatu corak yang berulang-ulang, susunan sekata yang menampakan pergerakan. Kanak-kanak mula memahami dan mempelajari sesuatu kemahiran dalam irama semasa mereka menjalankan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak, dan sebagainya. Irama dapat merangsang minda kanak-kanak untuk memberikan lebih tumpuan terhadap aktiviti yang dijalankan, dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti dengan bersemangat dan meningkatkan potensi dan keseronokan mereka. Kanak-kanak merasa seronok melakukan aktiviti seperti menari dan melompat sambil

rupa dan yang berkaitan dengannya. Kebolehan guru memberi penerangan dan penggunaan kaedah yang betul dapat memenuhi keperluan komunikasi pelajar. Rajah 1: Seni Dalam Pendidikan Seni (Warna) Seni Dalam Pendidik an Muzik (Irama) Pergerakan (Ruang) Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan Di Sekolah Kenneth M Langsing (1973) dalam bukunya Art. Hubungan seni. Gambar 1 : Murid-murid sedang membuat catatan Ruang ialah kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau jarak antara dua objek. Kita memerlukan ruang untuk bergerak dan melakukan aktiviti. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka pelbagai . Guru perlu mahir mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. ruang. Ini dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Menurut Haward Gardner (1983). Mereka akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif apabila mereka bertindak balas dengan irama yang dimainkan. Kecerdasan juga termasuk menjadi lebih peka terhadap warna.mengikut irama muzik. Guru wajar memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. muzik dan pergerakan adalah sebagaimana rajah di bawah. garisan. Kita juga perlu menggunakan ruang dengan bijak untuk mendapat keselesaan dan keselamatan. Artists and Art Education menyatakan aktiviti pendidikan seni boleh menjadi satu cabang komunikasi. Bilik darjah perlu disusun atur dengan baik untuk memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan pelajar melakukan aktiviti dengan selamat dan selesa. bentuk. kecerdasan ruang melibatkan kebolehan-kebolehan melihat dunia ‘visual spatial’ dengan lebih tepat.

Mereka akan mengunakan beberapa jenis kecerdasan secara bergabung. Pelajar akan melibatkan diri secara aktif dan rasa seronok melakukan aktiviti yang dijalankan. mengeksprimen. dan mewujudkan persekitaran yang menginspirasikan. kanak-kanak tidak memperoleh pengetahuan secara pasif. mengesyorkan bahawa terdapat sekurangkurangnya tujuh jenis kecerdasan. Oleh itu. dan mengolah objek atau bahan. kreativiti. Kebanyakan pengajaran memberi penekanan kepada kecerdasan linguistik dan logik matematik sahaja. Guru mata pelajaran perlu kreatif dan melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Teori ini menyokong pelaksanaan peroses pengajaran dan pembelajaran kreatif berkonsepkan Seni dalam pendidikan. Rajah 2 : Pelaksanaan Seni dalam pendidikan di sekolah (Kanak-Kanak Memperoleh Pengalaman) Membina konsep Persepsi Pemahaman Penemuan Pelaksanaan seni dalam pendidikan di Sekolah Proses Proses Hasil Kemahiran Pengetahuan Haward Gardner dalam Teori Keceedasan Manusia (1983). Tiga unsur utama iaitu warna. melalui aktiviti seni kanak-kanak boleh meluahkan idea secara bebas dan kreatif. Mereka tidak terikat dengan kaedah pengajaran tradisional yang berpusatkan guru. sentuh. Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan. Manusia belajar melalui berbagai cara untuk mencapai kecemerlangan. menyediakan aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai pelbagai gaya belajar. . Menurut ahli psikologi kognitif dan ahli teori konstruktivisme. Kecerdasan lain kurang dirangsang. menggunakan teknik atau pendekatan baharu. Mereka membina pengatahuan secara aktif. pemikiran serta emosi secara proaktif. Ia juga mengajar murid menangani sumber imaginasi. Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah merentasi semua mata pelajaran. Guru perlu tahu menggunakan warna dengan baik. dengar. Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana aktif. irama dan ruang perlu digabungkan dengan baik untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif. memasukkan elemenelemen irama dan menggunakan ruang yang sesuai bagi merangsang minda pelajar semasa proses pengajaran dan pembalajaran. Pelajar perlu diberi peluang mencuba idea. Kanak-kanak akan mendapat pengalaman baharu melalui aktiviti meneroka. Aktiviti perlu dirancang dengan teliti supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Guru perlu menggalakan murid-murid mengunakan kelebihan diri mereka. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran.sudut yang mereka lihat. Teori konstruktivisme berhubung rapat dengan perkembangan kreatif dan keperluan untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Demikian juga. Guru boleh membawa pelajar melawat Taman Sains di sekolah untuk melihat sendiri jenis-jenis haiwan yang dipelihara. pelajar boleh melukis rupa bentuk binatang tersebut. Gambar 3: Murid-murid sedang mewarna. bunyi haiwan dan sebagainya. Langkah seterusnya ialah setiap kumpulan akan membuat persembahan seperti menari dan menyanyi lagu yang berkaitan dengan haiwan yang mereka kaji. Pelajar digalakan mencuba dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan semasa mengadakan persembahan. mereka boleh membentangkan hasil kajiannya. Mereka juga boleh meneroka bunyi-bunyian yang akan dihasilkan dengan menggunakan kertas. Mereka boleh menggunakan maklumat hasil daripada pemerhatian yang dilakukan. Mereka akan rasa seronok menjalani aktiviti hasil kreativiti mereka sendiri. iaitu haiwan peliharaan dan haiwan liar. Cara ini akan meningkatkan daya kreativiti mereka. sama ada dari segi bentuk tubuh badan. membuat catatan mengenai ciri-ciri binatang yang diperhatikan. Pelajar boleh memerhati. bertepuk dan juga menghasilkan bunyi dengan mulut.Gambar 2 : Kanak-kanak sedang melakukan aktiviti Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menghubungkitkan mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. Mereka boleh menggunakan alatan yang ada di sekitar mereka. Apabila pelajar selesai menjalankan kajian. irama dan pergerakan. Pembentangan boleh dilakukan dalam kumpulan. Murid-murid bebas menggunakan kreativiti mereka memilih dan mencampur warna untuk mendapat hasil yang menarik. bunyi tapak kasut. saiz dan sebagainya. Mereka boleh berbincang dengan ahli kumpulan untuk memghasilkan bentuk persembahan yang sesuai dan menarik. . plastik yang dironyokkan. Guru boleh memberikan bimbingan kepada pelajar yangbermasalah. Contohnya pengajaran mata pelajaran Sains di bawah tajuk haiwan. bunyi batang penyapu yang dilagakan. Pelajar juga dapat menggunakan daya ingatan dan imaginasi mereka dalam menghasilkan lukisan. Mereka boleh menggunakan kreativiti sendiri semasa melakukan pembentangan di kelas. warna. Mereka juga boleh meniru pergerakan haiwan. Setiap kumpulan boleh memanfaatkan setiap ruang yang ada. Pelajar diberi peluang untuk melukis dan mewarna haiwan pilih mereka. Setiap Kumpulan boleh mencipta sendiri irama yang akan mengiringi persembahan mereka.

mengubah dan mengaplikasikan semua idea. Mereka boleh memilih ruang yang sesuai dengan bentuk persembahan. pemerhatian. persoalan yang timbul ialah bagaimana untuk menjadi kreatif ? Persoalan ini bukan sekadar dalam kalangan pelajar. pengurus. penerokaan dan sebagainya. 2003) dan ia dianggap gabungan unik dan berguna (Sternberg & Lubart. Sekiranya ruang tidak mencukupi. 2003) . Gambar 5 : Murid-murid manjalankan aktiviti dalam kumpulan . Gambar 4 : Kanak-kanak menjalankan aktiviti di luar bilik darjah Kreativiti Kreativiti dapat ditafsirkan sebagai kebolehan berimaginasi atau mencipta sesuatu yang baharu. Semua ini dapat membantu meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi. Pengalaman ini banyak membantu pelajar dalam meningkatkan kreativiti mereka. di samping dapat merangsang deria pelajar untuk memahami pengajaran yang disampaikan dengan lebih berkesan. dan menyatakan kebenaran dalam kebudayaan bangsa. malah juga pentadbir. catatan. Namun begitu. kebebasan bersuara. Ada juga yang berpendapat bahawa kreativiti dapat menyumbangkan idea atau hasil baharu dalam budaya (Csikszentmihalyi. pelajar digalakan menggunakan ruang dengan baik. pengajaran yang berkonsepkan seni dalam pendidikan dapat membantu pelajar dalam meningkatkan keyakinan diri dengan cara memberikan peluang kepada pelajar membuat kajian. mengalakan kerjasama dan keharmonian kumpulan. pereka dan sebagainya (Nickerson. Seni dapat mengembangkan peluang ekspresi diri kanak-kanak. 2003). Ia satu kebolehan menjana idea baharu dengan menggabung. memberikan kuasa pemikiran kepada guru-guru dan pelajar.Dari segi penggunaan ruang pula. Proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan kondusif. Goldberg (2001) menyatakan bahawa paling asas untuk memberikan perhatian terhadap Pendidikan Seni Visual di Sekolah Rendah ialah berkaitan isi kandungan pelajaran dengan proses kreativiti. membangunkan harga diri. Secara keseluruhannya. pelajar boleh mengubah susunan kerusi dan meja. Beliau menyatakan Pendidikan Seni Visual mempunyai perkaitan dengan budaya pembelajaran.

Pengalaman ini dapat merangsang minda pelajar agar bertindak lebih kreatif. catatan. Melalui Seni Dalam Pendidikan pelajar dapat menggunakan bahan-bahan di sekitar mereka untuk membentuk. Guru boleh membawa pelajar keluar dari bilik darjah untuk membuat pemerhatian. dan mengalami suasana pembelajaran yang seronok. Mereka tidak terikat dengan bahan yang disediakan dalam bilik darjah. helaian daun kering. ii. pelajar dapat menggunakan kertas warna dan meneroka penggunaan bahan berwarna yang terdapat di sekitar mereka. Namun begitu. cebisan kertas kotak. keratan kertas majalah. Pelajar dapat mencuba. Di sekolah. di atas kertas merupakan satu proses artistik yang penuh kreativiti. membuat binaan dan sebagainya. Kaedah proses kreatif projektif adalah merupakan pendekatan meramal. Kaedah konstruktif merupakan proses kreatif yang menekankan kepada pembaikan dan membina idea yang telah ada dan diperbaharui. rakaman serta ujikaji. Ainon dan Abdullah (1996). Ikatan peraturan bilik darjah tradisional tidak sesuai lagi digunakan. Pelajar boleh menggunakan pengalaman sedia ada untuk digabungkan dengan pengalaman baharu untuk mendapatkan hasil. Kini pelajar bebas bergerak dalam kawasan yang difikirkan perlu dan selamat. meluahkan perasaan dan kreativiti. Kaedah imaginatif merupakan kaedah yang paling banyak dilakukan dalam Pendidikan Seni. Proses ini menggabungkan beberapa jenis deria rangsangan dan dapat merangsang minda pelajar agar lebih kreatif dan berkesan. Mereka akan menampal bahan-bahan pilihan untuk membentuk objek imaginasi. Dalam pendidikan seni kanak-kanak akan didedahkan tentang cara membuat bentuk dan mencari idea reka cipta baharu. Kaedah imaginatif dapat menanam pemikiran kreatif dan futuristik dalam minda kanak-kanak.. membuat bentuk dan rekaan memberikan kebebasan kepada pelajar menerokai proses menerbitkan idea baharu. bidang mengambar. Misalnya. Ketika menghasilkan karya catan misalnya. Pendekatan lateral ialah kaedah penghasilan kreatif yang dipopularkan oleh Edward de Bono yang menghasilkan idea luar biasa. serpihan kulit kayu dan sebagainya. Mereka bebas menggabungkan warna pilihan untuk menghasilkan warna baharu yang sesuai dengan karya. pelajar perlu mematuhi arahan yang diberikan oleh guru. menyatakan bahawa terdapat beberapa cara dan pendekatan mikro yang digunakan untuk menjana idea kreatif. . Imaginatif dapat dikesan melalui aktiviti menggambar seperti menggambarkan makhluk asing. penyelidikan. Pembelajaran mereka meliputi ruang yang lebih luas dan mendorong mencapai tahap kepuasan belajar sebagaimana diinfini. Dengan cara ini. Mereka tidak terkongkong di atas kerusi sahaja sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. pelajar diberi peluang mencuba pelbagai warna yang mereka fikir sesuai. iv. pelajar bebas meneroka. Aktiviti melalui penggunaan warna dapat merangsang minda pelajar lebih kreatif. iii. Misalnya. membuat eksprimen dan meneroka penggunaan bahan untuk menghasilkan karya. reka cipta model kereta nasional pada tahun 2020. gambaran mimpi dan sebagainya. i. dari kotak fikiran ke bentuk visual. Proses memindahkan idea. Kreativiti dapat dicungkil melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Ketika menghasilkan kolaj.

Satu bentuk pengajaran yang menyeronokkan dan memberikan peluang kepada pelajar menunjukkan bakat dan daya kreativiti. mengetuk meja dan sebagainya. pihak sekolah sepatutnya tidak meminggirkan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Aktiviti seperti nyanyian Lagu Kemerdekaan. berkawad seperti anggota tentera dan sebagainya sangat sesuai diringi dengan irama muzik. Pelajar lebih aktif melakukan aktiviti yang dirancang oleh guru. Mereka dapat meluahkan idea dan perasaan dalam aktiviti yang dijalankan. Pelajar boleh mencipta pergerakan yang sesuai dengan irama yang dimainkan. Kreativiti akan dapat ditingkatkan apabila mereka menghasilkan irama dan pergerakan melalui alat yang digunakan. Oleh sebab itu. pelajar digalakkan menghasilkan sendiri irama dan pergerakan. Berkenaan seni dalam pendidikan. Irama boleh diaplikasikan dalam semua bidang mata pelajaran. berkeyakinan dan berdaya maju. Hal ini kerana seni dalam pendidikan mampu merangsang minda pelajar agar lebih kreatif. Ruang kosong yang terdapat di bahagian hadapan dan belakang kelas perlu disusun dengan baik bagi memudahkan guru dan pelajar menjalankan aktiviti dengan seronok dan selamat. Guru dapat kenal pasti punca dapat mendorong dan merangsang pelajar memahami isi pengajaran. Irama beleh dihasilkan dengan menggunakan alat muzik. Pelajar yang berpeluang mengikuti pengajaran ini lebih bermotivasi. Biasanya kanak-kanak boleh memberikan reaksi secara spontan apabila dirangsang oleh sesuatu irama muzik. mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Pelajar dapat mencuba berbagai-bagai pergerakan yang mereka fikir sesuai dengan irama dan juga mengikut lirik sesebuah lagu. lebih mudah berkarya dan mempunyai sikap positif. hentakan kaki. Pelajar juga berpeluang mencipta aktiviti dan pergerakan sendiri. Guru boleh menggunakan ruang di luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti yang dirancangkan. atau menggantikannya dengan mata pelajaran lain hanya kerana ingin pencapaian tinggi dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. irama digunakan untuk menbangkitkan mod situasi tertentu. . Pelajar boleh menghasilkan alat muzik dengan menggunakan botol mineral yang disi dengan batu kecil. Irama biasanya dimainkan untuk mengiringi nyanyian dan juga tarian. Contohnya pengajaran penulisan bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu yang bertemakan Sambutan Hari Kemerdekaan. Kesimpulan Seni dalam pendidikan dapat memberikan satu lagi teknik pengajaran kepada guru-guru di sekolah bagi mewujudkan idea-idea kreatif para pelajar. Penggunaan ruang secara terancang adalah sangat perlu supaya semua pelajar dapat menyertai aktiviti yang dijalankan dengan lancar. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. alat audio dan juga dihasilkan sendiri oleh guru dan pelajar melalui tepukan. Ini akan membangkitkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Susunan perabut termasuk kerusi dan meja perlu bersesuaian dengan suasana dan corak pembelajaran.Gambar 6: Guru sedang memberikan penerangan tentang aktiviti yang akan dijalankan Penggunaan irama dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti yang dijalankan. Ruang yang secukupnya akan membantu pelajar merancang aktiviti seperti pergarakan dan sebagainya dengan lebih kreatif. Aspek keselamatan perlu diutamakan semasa menjalankan aktiviti sama ada di dalam mahupun di luar kelas.

Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Handbook of Creativity. 2003. & Lubart. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf . Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak.).J. 1. dihargai dan dihormati oleh orang lain 4. “The concept of creativity: Prospects and Paradigms” In Sternberg.Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal dan setara dengan rakan-rakan sebaya.Rujukan Csikszentmihalyi. Rupa dan Jiwa. J. 1989. I. disanjung.Kanak-kanak gemar kepada aktiviti fizikal dan membentuk penampilan diri atau .Kanak-kanak bukan sekadar ingin berjaya tetapi inginkan kejayaan itu dihargai 3. Teori dan Praktis. T. Sternberg. Mohd Azhar Abd Hamid. Kreativiti : Konsep. R. J. Seni dan Seniman. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli dalam masyarakat . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Eds. 2003.Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. Cambridge: University Press. Cambridge : University Press. Syed Ahmad Jamal. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. 1992. (Eds. . M.). Keinginan untuk bergerak. R.. R. Zakaria Ali. 2004. 5. “Implications of a Systems Perspective for the Study of Creativity” In Sternberg. Handbook of Craetivity.Kanak-kanak suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam sebarang kegiatan fizikal 2. Keinginan untuk bersaing .

HBEF1403 : SENI DALAM PENDIDIKAN Pengenalan Secara umumnya.Kanak-kanak mempunyai keperluan dan ingin mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru.Kanak-kanak gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif 8.harga diri untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat. seni teater. Keinginan untuk kefahaman. Maka dengan itu lahirlah apa yang dikatakan Seni Dalam Pendidikan. Keinginan untuk pencapaian kreatif. seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. . 9. . 6.Kanak-kanak gemar aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. seni fotografi atau seni mempertahankan diri. Seni Dalam Pendidikan diperkembangkan dalam diri murid untuk menajamkan lagi instuisi. menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. Seni Dalam Pendidikan (SDP) adalah bidang yang menumpukan kepada seni visual. Seni disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata (Martin. Justeru itu mereka dapat meneroka. 7. Hauser dalam tulisannya. Keinginan untuk meneroka . persepsi. berpendapat bahawa seni adalah komunikasi (1959). Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. 1986 : 12). . seni muzik dan seni pergerakan tanpa merujuk kepada bidang seni lain seperti seni sastera. Dari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan bahawa bidang-bidang pendidikan juga memerlukan estetika seni untuk diketengahkan bagi memudahkan penyampaian sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami.Kanak-kanak gemar melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. .

di dalam “Quadrant Concept” menyatakan bahawa seni dapat membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. inovatif dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi. Di samping itu juga mereka dapat melahirkan idea dan kreativiti mereka dengan bebas. estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berjiwa kreatif. bereksperimen dan mengolah bahan atau objek akan dapat mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Dalam melakukan aktiviti tersebut. Howard Gardner (1953). Selain itu Seni Dalam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya persepsi. menyatakan . i Proses pengajaran akan menjadi lebih seronok. berjalan. sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran. Herman (1991). Murid diberi peluang menggunakan pancaindera mereka untuk meningkatkan kreativiti. makan atau sebagainya. hanya murid-murid tertentu sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. semasa mengajar sesuatu pengajaran yang pertama iaitu lagu ‘burung’. Sebagai contoh. Antara kebaikan atau kesan-kesan positif yang dapag diperolehi dalam penggunaan Seni Dalam Pendidikan ialah :A. Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagai kemahiran yang disediakan oleh guru. kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasa menyanyi lagu tersebut. Seterusnya kanak-kanak disuruh menghasilkan gambar atau mewarnakan gambar burung. bentuk. Ini disebabkan pengintegrasian tiga mata pelajaran seni akan dapat menarik minat murid. samada seperti terbang. matlamat guru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. tekstura dan irama. Ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang memberi pandangan menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan akan memberi manafaat dari segi jangkamasa panjang dalam membangunkan sahsiah dan jati diri individu. . Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan murid kepada yang lebih kreatif. Teori Konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak yang diajar melalui pembelajaran secara meneroka. sensitif terhadap pergerakan. A Kesan-Kesan Positif Seni Dalam Pendidikan Berdasarkan pandangan daripada tokoh-tokoh yang tersebut di atas tadi dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Seni Dalam Pendidikan mempunyai kepentingan dalam bidang pendidikan. sensitiviti serta daya imaginasi dalam pembelajaran mereka. melompat. kerana adanya unsur-unsur seni dalam pendidikan dalam pembelajaran mereka. bunyi.imaginasi dan konsepsi mereka. kita akan dapat melihat berbagai gaya yang dipersembahkan oleh murid. Menurut Russel (1968). Semasa pembelajaran ini kanak-kanak akan dapat membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya.

emosi. Usaha untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang cemerlang. Sekaligus ini menjadi motivasi dan perangsang kepada guru untuk lebih banyak meneroka kemahiran-kemahiran baru yang sesuai dengan pencapai murid-muridnya.A. Keberkesanan fungsi mata pelajaran seni visual. proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan merangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri yang utuh. berilmu dan mantap dari segi sahsiah pada tahun 2020 pasti akan berhasil. jasmani dan sosial seseorang individu melalui aktiviti-aktiviti bermain dan meneroka sendiri di peringkat sekolah rendah merupakan pengalaman semula jadi yang banyak membantu kanak-kanak dalam pembelajaran mata pelajaran-pembelajaran lain di sekolah. Rajah 1: Model Wholistik Perkembangan Kanak-kanak Falsafah perkembangan Dewey menekankan bahawa perkembangan emosi. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual. Dengan adanya SDP dalam kurikulum sekolah rendah. pengajaran dan pembelajaran akan lebih menyeronokkan dan penglibatan murid juga adalah baik maka guru-guru akan lebih bersemangat dan kreatif untuk merancang persediaan untuk pengajaran mereka di mana pengajaran yang dirancang akan lebih mencabar serta mengutamakan perkembangan intelek. ii Membantu perkembangan intelek. guru juga akan dapat meningkat profesionalisma dalam kerjaya mereka. emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan melalui seni. sahsiah dan sosial murid-murid. Dalam kaedah pengajaran inkuiri penemuan murid-murid diberi peluang meneroka dan mencari sendiri jawapan kepada permasalahan. iii Menjadikan guru lebih bermotivasi dan kreatif dalam merancang pengajarannya. Hasil daripada persekitaran pembelajaran yang baik. Peluang inilah yang digunakan oleh muridmurid untuk melahirkan idea dan mendorong mereka menggunakan keupayaan akal dan fizikal untuk menyelesaikan masalah. psikomotor dan kematangan murid. Dengan adanya proses pembelajaran Seni Dalam Pendidikan murid akan lebih mudah untuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan perkembangan diri mereka seperti rajah 1 di bawah. B Penghubungkaitan Pelbagai Bidang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Penghubungkaitan membawa maksud menghubungkaitkan pelbagai bidang kemahiran . menyatakan . sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. John Dewey (1919).pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. seni muzik dan seni pergerakan boleh diperhebatkan dengan menjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara penerokaan. A. seni muzik dan seni pergerakan. Secara langsung emosi mereka menjadi berkembang dan begitu juga dengan sosial bila murid-murid ini berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru. pengembangan kreativiti.

Dengan adanya penghubungkait tersebut murid-murid akan belajar beberapa kemahiran dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. dua ekor telah dilarikan kucing. Untuk mengaitkannya dengan mata pelajaran Matematik. pengajaran berintegrasi seperti yang tersebut di atas dapat juga meningkatkan tahap perkembangan kognitif. guru yang mengajar Pendidikan Seni Visual bertajuk ‘Haiwan’. Antara aktviti yang boleh dijalankan ialah menamakan haiwan. Selain itu ia juga boleh membina serta melatih minda murid-murid untuk menjadi lebih aktif dan kreatif sekaligus dapat membantu pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang diajar. emosi dan intelek murid-murid. B. i Peranan Guru dalam pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran ini antaranya adalah:i) Merancang persediaan mengajar yang dapat menarik minat murid. Tujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman belajar murid-murid.mengajuk bunyi haiwan. Selain daripada dapat memantapkan perkembangan sosial. guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah (problem solving) yang ada kaitan dengan kehidupan seharian murid-murid. guru meminta murid menyanyi mana-mana lagu yang ada kaitan dengan haiwan. Selain itu murid juga disuruh berpantun atau membaca puisi berkenaan haiwan. Contohnya. menyatakan cara pergerakan haiwan. Sebagai contoh. guru terlebih dulu mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan bersoaljawab beberapa soalan yang mudah dan ringkas. psikomotor dan afektif mereka. Di sini elemen Sains dan seni pergerakan telah dihubungkaitkan. mengelaskan kumpulan haiwan dan sebagainya. “Di dalam bakul itu ada sepuluh ekor ikan. Untuk mengaitkan dengan bahasa dan muzik. objektif pengajaran. Antara perkaraperkara yang perlu di ambil perhatian dalam penyediaan rancangan pengajaran ini ialah berkenaan dengan topik. Berapa ekor ikankah yang masih tinggal?’ Rajah 2 : Contoh Penghubungkaitan Mata pelajaran dalam Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Pengajaran dan pembelajaran yang ada penghubungkaitan ini akan menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. Untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran penghubungkaitan (penggabungjalinan) ini lebih berkesan. Dengan adanya penghubungkaitan tersebut pembelajaran akan dapat membantu percambahan pemikiran murid dengan mengaitkan isi pengajaran guru dengan kehidupan seharian mereka. guru-guru memainkan peranan yang paling penting selain kesedian murid-murid sendiri. Dalam penyediaan isi pelajaran guru perlulah menyediakan aktiviti-aktiviti yang dapat merangsang pemikiran murid-murid dan aktiviti tersebut perlu penglibatan semua tanpa mengambil kira tahap kebolehan . isi pelajaran cara penyampaian isi serta penilaian yang diguna untuk menguji murid.dan pengetahuan dari beberapa mata pelajaran dalam ssesuatu pengajaran dan pembelajaran. Sebelum murid-murid membuat aktiviti menggambar atau aktiviti membuat rekaan dan corak yang berkaitan dengan haiwan.

mereka.kelas atau bilik yang selesa . Murid-murid juga digalakkan untuk meneroka sendiri sesuatu kemahiran yang baru dengan sentiasa merujuk kepada guru sekiranya menghadapi masalah pembelajaran. radio. Sumber bahan-bahan yang dipilih perlulah mesra pelajar iaitu mudah digunakan oleh mereka. Selain itu juga adalah fasilitator atau pemudahcara semasa pembelajaran berjalan. ii Peranan Murid Selain guru.peredaran udara dan cahaya yang sesuai . Pendekatan Bertema Pendekatan bertema bermaksud pengajaran yang disusun atau dirancang mengikut sesuatu konsep atau tema. Mereka digalakkan melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah samada secara formal atau tidak formal. ii) Merancang dan memilih sumber bahan pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar. Penggabungjalinan beberapa mata pelajaran dalam sesuatu pengajaran ini memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka. televisyen. C. mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang telah dirancangkan. Perkara lain yang perlu diambil perhatian ialah:. Ianya merangkumi koleksi bahan. Pendekatan bertema memberi peluang kepada guru untuk menghubungkait mata pelajaran yang diajar dengan mata pelajaran lain. Peranan guru di sini ialah membahagikan pelajar mengikut tahap pencapaian akademik mereka.kelengkapan perabot. aktiviti. Selain itu guru juga perlu memastikan suasana pembelajaran yang teratur. bahan dan peralatan yang mencukupi B. Dengan itu guru perlulah meningkatkan diri mereka dengan ilmu dan mempelbagaikan teknik-teknik penyampaian serta membuat kajian tentang pencapaian murid-murid dari semasa ke semasa. Dengan pembahagian ini ianya akan memudahkan guru menyediakan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap akademik murid-muridnya. Antara bahan yang boleh digunakan ialah bahan elektronik seperti komputer. Bahan bukan elektronik yang juga boleh digunakan seperti carta bergambar dan sebagainya. Bahan tersebut sudah semestinya menarik. internet dan sebagainya. Dengan melibatkan diri secara aktif secara tidak langsung akan dapat mempertingkatkan kemahiran belajar mereka dan mereka juga dapat membuat penilaian kendiri tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Guru haruslah memberi motivasi dan keyakinan kepada murid-murid untuk melahirkan idea dalam pembelajaran mereka supaya dapat membentuk sikap positif dalam perkembangan diri serta mempunyai nilai-nilai murni dalam hidup. Di mana guru membimbing serta memberi tunjuk ajar jika diperlukan oleh murid-muridnya. Guru perlu menyediakan bahan yang bersesuaian dengan tajuk yang hendak di ajar. iii) Guru sebagai pemotivasi dan fasilitator murid-murid. murid-murid juga mempunyai peranan mereka sendiri untuk memastikan pelaksanaan pengajaran penghubungkaitan ini berjaya. Dalam pemilihan dan . isi pelajaran serta teknik penyampaian. iv) Pengurusan Kelas .

perkaitan antara laju dan jarak menggunakan kenderaan Tema persekitaran teknologi dipilih kerana ia telah membawa kemajuan dan . guru perlu memastikan tema pengajaran tersebut mempunyai♣ pemeringkatan aktiviti dari yang mudah kepada yang lebih mencabar. Ini disebabkan tema yang dipilih mempunyai beberapa kemahiran seperti kemahiran bertutur.bentuk-bentuk pengangkutan .kesan-kesan teknologi pengangkutan terhadap alam sekitar. Pendekatan bertema juga dapat memberi keyakinan kepada murid-murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan adanya pelbagai aktiviti yang menyeronokkan. kesihatan manusia. i Terdapat banyak tema yang boleh digunakan oleh guru. ♣ sumber-sumber pengajaran dan bahan bantu mengajar mudah didapati dalam tema yang dipilih guru perlu mempunyai banyak pengetahuan dalam tema yang♣ dipilih.sejarah teknologi pengangkutan. Tema yang digunakan ialah tema persekitaran. menyanyi dan mengekspresi bakat (melukis). asas matematik.pergerakan kenderaan . menulis. Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Kelas : Tahun 4 Tema : Pengangkutan Persekitaran : Persekitaran Teknologi Di dalam pengajaran ini isi-isi pelajarannya dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lain seperti Sains.penentuan tema banyak perkara yang guru perlu ketahui agar pengajaran dan pembelajaran yang dirancang berkesan. Pendidikan Seni Visual. C. . Pendidikan Pergerakan dan Kesihatan dan Kajian Tempatan dan Matematik. berfikir. Antara perkara tersebut ialah:tema yang dipilih hendaklah♣ berasaskan kemahiran. Di dalam pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan di dedahkan dengan beberapa perkara penting seperti :.kepentingan pengangkutan kepada manusia . Tema-tema tersebut boleh dikategorikan dalam tiga jenis tema iaitu:A Tema persekitaran B Tema Masyarakat C Tema Komunikasi Berikut merupakan satu contoh pengajaran yang menggunakan pendekatan bertema. haiwan dan tumbuhan . pengalaman serta pengetahuan sedia ada murid tema♣ yang dipilih berfokus kepada sesuatu isu. membaca. Pendidikan Muzik. Contohnya isu-isu semasa.

kemahiran bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari segi intelek. rohani. bertutur. Murid juga akan dapat meneroka pergerakan kreatif. penyerapan bermaksud sebagai proses menyatupadukan isi pengetahuan daripada mata pelajaran untuk dijadikan isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Penyerapan pengajaran dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti dan gerak kerja yang dijalankan oleh murid di sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berjalan. Ia juga boleh mengelakkan kebosanan dan menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Ianya meliputi semua bidang kemahiran ke arah penguasan ilmu pengetahuan. Pendidikan Muzik. Seni Visual atau Kajian Tempatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam pelajaran Bahasa Malaysia. Penggunaan strategi ini dapat memberi peluang murid-murid menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan isi pelajaran yang diajar. Tujuan menguasai kemahiran asas ini ialah untuk menarik perhatian guru untuk memberi kefahaman dan penerangan yang lebih bermakna kepada murid. Bagi tema “Pengangkutan” yang dipilih terdapat beberapa aktiviti integrasi mata pelajaran lain yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya ialah dengan menayangkan jenis-jenis pengangkutan yang terdapat di negara kita . Untuk menjadikan proses penggabungjalinan ini lebih berkesan. C. membaca dan menulis secara mekanis.pembangunan kepada manusia . (b) Penyerapan Dalam konteks KBSR. Bagi memastikan hasrat kerajaan dan matlamat Falsafah Pendidikan Negara tercapai beberapa kaedah pengajaran digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya ialah konsep integrasi. Contohnya bahan atau kandungan isipelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Matematik. Teknologi yang hebat dan hebat mampu menarik minat dan memotivasikan murid-murid untuk melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti-aktivi pengajaran yang berjalan. Sains. Antara aspek pengintegrasian yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah (a) Penggabungjalinan Ia adalah proses menyepadukan (penggunaan) pelbagai bidang kemahiran bagi menjadikan suatu pelajaran itu integratif dan menyeluruh. mengira. imej. murid-murid hendaklah terlebih dahulu menguasai kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar. Teknologi juga melahirkan dunia tanpa sempadan dan telah memperkenalkan konsep globalisasi. bunyi serta meluahkan perasaan mereka secara bebas. jasmani dan emosi. Seni Pergerakan. Kerana keseimbangan ini adalah asas kepada keharmonian negara. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu matapelajaran disampaikan secara menyeluruh dan bersepadu dengan mengaitkannya dengan satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran.ii Pengintegrasian Matapelajaran Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) penegasan yang berkesan amatlah dititik beratkan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berjaya dan mencapai objektifnya terutama sekali kepada murid-murid.

fizikal. Selepas itu murid diminta melakukan beberapa aktiviti. menyatakan kebaikan dan keburukan yang terdapat dalam perkembangan pengangkutan (Sains). Mereka mencari pengetahuan dan memanipulasi benda-benda menjadi sesuatu yang boleh dijadikan alat permainan mereka. Aktiviti ini dapat mengembangkan daya imaginasi murid-murid dan penajaman daya intuisi mereka. Dengan adanya aktiviti ini perkembangan psikomotor murid menjadi lebih meningkat dan sekaligus membantu mereka menggunakan kesemua deria yang ada pada mereka untuk memudahkan penerimaan ilmu pengetahuan. Untuk aktiviti yang berkaitan dengan Seni Visual. masa.mencari maklumat yang terdapat dalam multimedia Tulisan . iii : Bagaimana aktiviti ini boleh membantu murid dalam pembelajaran? Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memastikan murid-muridnya dapat mengikuti dan seterusnya dapat menerima isi pengajaran yang disampaikan dengan semaksima mungkin. murid-murid membuat model kenderaan dan mewarna hasil kerja mereka.serta beberapa penerangan tentang pengangkutan tersebut. rohani dan nilai-nilai murni.menyoal untuk mendapatkan maklumat . imbangan berat badan dan daya. Maka dengan itu aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran murid menjurus kepada sesuatu yang boleh mencabar tahap kebolehan mereka. Selain daripada itu murid-murid juga diminta untuk membandingkan saiz kenderaan (Matematik). Semasa melakukan aktiviti tersebut kanak-kanak akan dapat memperkembangkan konsep pembentukan kendiri dari segi emosi sosial. Aktiviti seperti pergerakan dilakukan supaya kanak-kanak akan mendapat lebih kefahaman tentang asas-asas pergerakan seperti penggunaan ruang. Murid-murid juga akan dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan .menjawab soalan C.menulis maklumat . Murid-murid juga dapat berinteraksi dengan bebas sesama rakan sebaya. dan menerang secara ringkas tentang sejarah pengangkutan (Kajian Tempatan) Di dalam aktiviti pengintegrasian ini kemahiran utama yang diajar kepada murid-murid ialah kemahiran: Lisan . Pergerakan : (a) cara memandu kereta atau kapal terbang (b) menunggang motosikal (c) mengayuh perahu Seni Visual : (a) membuat model kenderaan (b) mewarna gambar Pendidikan Muzik : (a) membunyikan bunyi kenderaan (b) menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan kenderaan.bercerita secara ringkas tentang kenderaan/pengangkutan Bacaan .membaca petikan yang disediakan .

IV Penggunaan Bahan Dalam Proses Pengajaran Pemilihan bahan pengajaran juga adalah sebahagian dari tugas guru dalam merancang pengajarannya.carta gambar .lembaran kerja .kereta. Penggunaan bahan bantu mengajar mengajar adalah sangat penting kerana ianya dapat membantu murid lebih memahami dan apa yang mereka fahami itu akan kekal dalam ingatan mereka. bahan bermakna apa sahaja yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya termasuklah pengetahuan dan nilai-nilai murni. motosikal dan basikal Membina ayat dan kemahiran membaca dan menulis. sumber pengalaman dan unsure yang boleh mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran. Mencari maklumat 2 Bahan bukan elektronik .surat khabar lama Mencari maklumat tentang pengangkutan Aktiviti pengayaan Aktiviti melukis dan mewarna gambar 3 Bahan maujud . Internet Penerangan semasa set induksi. prop.komputer. Ia juga dapat membantu murid meluahkan perasaan berlandaskan pengetahuan dan pengalaman verbal dan bukan verbal samada berbentuk pergerakan. Dapatlah disimpulkan bahawa aktiviti-aktiviti integrasi dalam pengajaran adalah sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang diperolehi daripada mata pelajaran lain dapat membantu penguasaan kemahiran fokus yang dikehendaki dalam objektif pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan individu secara seimbang. imej visual. tayangan klip video. Ini menjadikan murid-murid lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan. Rajah 3 : Bahan pengajaran dan pembelajaran . jika digunakan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan dapat merangsang dan mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan berkesan. C. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran ini ialah:Bil Bahan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1 Bahan elektronik . Ia juga penting sebagai media komunikasi. Dalam aktiviti nyanyian guru dapat membimbing murid kemahiran lisan mereka. Secara umum. bunyi dan muzik berasaskan tema yang diberi. Bahan juga boleh dikategorikan sebagai media pendidikan. Kesemua alat dan bahan.teka silangkata . harmonis dan bersepadu.interaktif dalam proses pembelajaran meraka.

Maklumatmaklumat pengajaran disampaikan melalui tayangan berkenaan keadaan sebenar serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pengangkutan di negara kita. Guru membimbing murid meneroka alam maya untuk mencari maklumat. Rujukan: Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuannya ialah supaya murid-murid mendapat maklumat yang lebih jelas jika diterangkan dengan contoh-contoh yang memerlukan bahan audio dan visual. Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual 2000. Petaling Jaya: Flo Enterprise Sdn.Dalam pengajaran bertema yang dicadangkan ini bahan pengajaran yang digunakan ialah klip video yang ditayangkan menggunakan komputer dan LCD. (2001). Contohnya. Kementerian Pendidikan Malaysia. Aktiviti-aktiviti Pergerakan Kreatif Panduan Pengajar. Bhd. Strategi. Petaling Jaya: Flo Enterprise Sdn. Bhd. (1996). (1992). Peluang ini akan dapat menimbulkan rasa ingin tahu murid Penggunaan bahan-bahan pengajaran seperti yang terdapat dalam Rajah 3 di atas dapat membantu murid meneroka dan mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman dan pembelajaran dari mata pelajaran lain seperti Sains dan kajian Tempatan. 1) 2) 3) 4) menerangkan jenis-jenis pengangkutan (air. Internet juga digunakan sebagai pendedahan dunia IT kepada murid. . Di samping itu ia juga dapat memupuk nilai-nilai murni dan pemikiran positif muridmurid. (1993). Kuala Lumpur. Teknik dan Perancangan Pendidikan Pergerakan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Omar Zakaria. Shaifol Bahary dan Hassan Ahmad. HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan. Salmah Ayob. udara dan darat) menunjuk dan membezakan kepantasan pergerakkan kenderaan menerangkan bunyi kenderaan menerangkan bentuk-bentuk kenderaan Penerangan guru dengan diiringi bahan-bahan tersebut dapat memperkembangkan corak pemikiran murid serta membantu mereka memahami sesuatu dengan jelas. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Pengurusan Bilik Darjah. Bhd. Salmah Ayob. (2006).

Zulkifli Yaakop. . Bhd. HBEF1403 Seni Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. (2007). Mohd Jamal Ismail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful