P. 1
Kreativiti Seni dalam Pendidikan

Kreativiti Seni dalam Pendidikan

|Views: 6,138|Likes:
Published by maktehmin

More info:

Published by: maktehmin on Apr 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2015

pdf

text

original

Kreativiti Seni dalam Pendidikan

Oleh Nor Anuwar Bin Hamat anuakrai@ipkb.edu.my. Jabatan Kajian Sosial Pengenalan Matlamat pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) bukanlah bertujuan untuk melahirkan pelajar sebagai pelukis atau pereka semata-mata, sebaliknya ia bertujuan untuk melahirkan masyarakat berbudya khususnya mempunyai imaginatif, kreatif, berdaya reka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik. Dalam kontek pendidikan bersepadu mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bertujuan untuk membolehkan pelajar menyedari, memahami dan menghargai peranan seni sebagai satu keperluan dalam urusan hidup, hubungan dengan kejadian alam, kaitan dengan perkembangan sains dan teknologi, aplikasinya dalam industri pembuatan dan rekaan, sumbangannya dalam bidang keusahawanan dan ekonomi negara, peluangnya dalam kerjaya serta kesannya terhadap budaya kebangsaan, bidang komunikasi, reakrasi, alam persekitaran dan kehidupan sehari-harian. Seni dalam pendidikan merupakan gabungan tiga komponen utama iaitu seni, muzik dan pergerakan. Seni menekankan unsur warna, muzik menekankan penggunaan irama manakala gerakan lebih kepada penggunaan ruang. Unsur warna, irama dan pergerakan digabungkan untuk menghasilkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Hal ini akan mendorong guru dan pelajar lebih kreatif. Seni dapat merangsang deria dan minda pelajar, membantu pelajar meningkatkan pemahaman dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Kanak-kanak akan meneroka warna, irama dan pergerakan untuk mendapat pengalaman baharu yang akan meningkatkan kreativiti mereka. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada guru-guru untuk mengesan kepekaaan deria kanak-kanak dengan irama, warna dan ruang melalui penerokaan, pengalaman dan ekspresi. Seni Dalam Pendidikan dilaksanakan di sekolah rendah dengan menghubungkaitkan mata pelajaran PSV dengan mata pelajaran lain. Matlamat Seni dalam pendidikan dapat membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual, muzik, dan pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai bidang mata pelajaran lain. Pengenalan Kepada Warna, Irama Dan Pergerakan Warna, irama dan ruang merupakan unsur yang terdapat dalam persekitaran kehidupan harian kanak-kanak. Melalui unsur-unsur ini pelajar akan lebih seronok mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Mereka digalakkan untuk meneroka dan mencuba sesuatu yang baharu dengan bimbingan guru. Warna merupakan satu unsur seni yang terdapat dalam mata pelajaran PSV. Warna terdiri daripada warna asas, warna sekunder dan warna tertier. Semua warna ini wujud dalam persekitaran kita. Contohnya, warna daun, wana pelangi, warna bangunan dan sebgainya. Warna memberikan kesan kepada menusia melalui personaliti, psikologi dan budaya. Warna panas seperti warna merah meggambarkan emosi marah, semangat berani dan juga keceriaan. Warna sejuk seperti warna hijau memberikan kesan emosi yang segar dan nyaman. Ia juga mengambarkan emosi sedih dan sayu. Irama merujuk kepada sesuatu bunyi atau retak berulang. Biasanya irama boleh dinikmati apabila kita mendengar muzik. Dalam kehidupan, kita sering temui pelbagai irama. Contohnya, bunyi tapak kasut orang berjalan, bunyi degupan jantung, bunyi kereta api dan sebagainya. Kanak-kanak juga selalu menghasilkan irama dalam permainan mereka seperti bertepuk, berkawad, mengetuk meja dan sebagainya. Dalam Pendidikan Seni Visual, irama dikaitkan dengan susunan sesuatu corak yang berulang-ulang, susunan sekata yang menampakan pergerakan. Kanak-kanak mula memahami dan mempelajari sesuatu kemahiran dalam irama semasa mereka menjalankan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak, dan sebagainya. Irama dapat merangsang minda kanak-kanak untuk memberikan lebih tumpuan terhadap aktiviti yang dijalankan, dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti dengan bersemangat dan meningkatkan potensi dan keseronokan mereka. Kanak-kanak merasa seronok melakukan aktiviti seperti menari dan melompat sambil

Mereka akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif apabila mereka bertindak balas dengan irama yang dimainkan. Guru perlu mahir mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Gambar 1 : Murid-murid sedang membuat catatan Ruang ialah kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau jarak antara dua objek. Hubungan seni. bentuk. Bilik darjah perlu disusun atur dengan baik untuk memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan pelajar melakukan aktiviti dengan selamat dan selesa. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka pelbagai . Menurut Haward Gardner (1983). Kecerdasan juga termasuk menjadi lebih peka terhadap warna. Artists and Art Education menyatakan aktiviti pendidikan seni boleh menjadi satu cabang komunikasi. ruang. Rajah 1: Seni Dalam Pendidikan Seni (Warna) Seni Dalam Pendidik an Muzik (Irama) Pergerakan (Ruang) Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan Di Sekolah Kenneth M Langsing (1973) dalam bukunya Art. garisan. Kita memerlukan ruang untuk bergerak dan melakukan aktiviti. Guru wajar memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual.mengikut irama muzik. Kebolehan guru memberi penerangan dan penggunaan kaedah yang betul dapat memenuhi keperluan komunikasi pelajar. Ini dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. rupa dan yang berkaitan dengannya. muzik dan pergerakan adalah sebagaimana rajah di bawah. Kita juga perlu menggunakan ruang dengan bijak untuk mendapat keselesaan dan keselamatan. kecerdasan ruang melibatkan kebolehan-kebolehan melihat dunia ‘visual spatial’ dengan lebih tepat.

kreativiti. Teori ini menyokong pelaksanaan peroses pengajaran dan pembelajaran kreatif berkonsepkan Seni dalam pendidikan. dengar. mengeksprimen. Manusia belajar melalui berbagai cara untuk mencapai kecemerlangan. Pelajar perlu diberi peluang mencuba idea. Kecerdasan lain kurang dirangsang. mengesyorkan bahawa terdapat sekurangkurangnya tujuh jenis kecerdasan.sudut yang mereka lihat. menggunakan teknik atau pendekatan baharu. Kanak-kanak akan mendapat pengalaman baharu melalui aktiviti meneroka. Teori konstruktivisme berhubung rapat dengan perkembangan kreatif dan keperluan untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka membina pengatahuan secara aktif. Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan. menyediakan aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai pelbagai gaya belajar. Ia juga mengajar murid menangani sumber imaginasi. Guru perlu tahu menggunakan warna dengan baik. Menurut ahli psikologi kognitif dan ahli teori konstruktivisme. Guru mata pelajaran perlu kreatif dan melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. irama dan ruang perlu digabungkan dengan baik untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif. sentuh. Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana aktif. pemikiran serta emosi secara proaktif. Pelajar akan melibatkan diri secara aktif dan rasa seronok melakukan aktiviti yang dijalankan. dan mewujudkan persekitaran yang menginspirasikan. melalui aktiviti seni kanak-kanak boleh meluahkan idea secara bebas dan kreatif. dan mengolah objek atau bahan. Aktiviti perlu dirancang dengan teliti supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. kanak-kanak tidak memperoleh pengetahuan secara pasif. Tiga unsur utama iaitu warna. Rajah 2 : Pelaksanaan Seni dalam pendidikan di sekolah (Kanak-Kanak Memperoleh Pengalaman) Membina konsep Persepsi Pemahaman Penemuan Pelaksanaan seni dalam pendidikan di Sekolah Proses Proses Hasil Kemahiran Pengetahuan Haward Gardner dalam Teori Keceedasan Manusia (1983). memasukkan elemenelemen irama dan menggunakan ruang yang sesuai bagi merangsang minda pelajar semasa proses pengajaran dan pembalajaran. Mereka tidak terikat dengan kaedah pengajaran tradisional yang berpusatkan guru. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran. Oleh itu. Guru perlu menggalakan murid-murid mengunakan kelebihan diri mereka. . Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah merentasi semua mata pelajaran. Kebanyakan pengajaran memberi penekanan kepada kecerdasan linguistik dan logik matematik sahaja. Mereka akan mengunakan beberapa jenis kecerdasan secara bergabung.

sama ada dari segi bentuk tubuh badan. plastik yang dironyokkan. warna. mereka boleh membentangkan hasil kajiannya. Gambar 3: Murid-murid sedang mewarna. Setiap kumpulan boleh memanfaatkan setiap ruang yang ada. Pelajar diberi peluang untuk melukis dan mewarna haiwan pilih mereka. Contohnya pengajaran mata pelajaran Sains di bawah tajuk haiwan. Mereka boleh menggunakan alatan yang ada di sekitar mereka. Guru boleh membawa pelajar melawat Taman Sains di sekolah untuk melihat sendiri jenis-jenis haiwan yang dipelihara. saiz dan sebagainya. Cara ini akan meningkatkan daya kreativiti mereka. membuat catatan mengenai ciri-ciri binatang yang diperhatikan. pelajar boleh melukis rupa bentuk binatang tersebut. Mereka akan rasa seronok menjalani aktiviti hasil kreativiti mereka sendiri. Pelajar boleh memerhati. Mereka boleh berbincang dengan ahli kumpulan untuk memghasilkan bentuk persembahan yang sesuai dan menarik. Murid-murid bebas menggunakan kreativiti mereka memilih dan mencampur warna untuk mendapat hasil yang menarik. Mereka juga boleh meneroka bunyi-bunyian yang akan dihasilkan dengan menggunakan kertas. bunyi tapak kasut. Guru boleh memberikan bimbingan kepada pelajar yangbermasalah. bunyi haiwan dan sebagainya. Mereka boleh menggunakan kreativiti sendiri semasa melakukan pembentangan di kelas. Pembentangan boleh dilakukan dalam kumpulan. Langkah seterusnya ialah setiap kumpulan akan membuat persembahan seperti menari dan menyanyi lagu yang berkaitan dengan haiwan yang mereka kaji. Pelajar digalakan mencuba dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan semasa mengadakan persembahan. Demikian juga. Mereka boleh menggunakan maklumat hasil daripada pemerhatian yang dilakukan.Gambar 2 : Kanak-kanak sedang melakukan aktiviti Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menghubungkitkan mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. . Apabila pelajar selesai menjalankan kajian. Mereka juga boleh meniru pergerakan haiwan. Setiap Kumpulan boleh mencipta sendiri irama yang akan mengiringi persembahan mereka. iaitu haiwan peliharaan dan haiwan liar. irama dan pergerakan. Pelajar juga dapat menggunakan daya ingatan dan imaginasi mereka dalam menghasilkan lukisan. bertepuk dan juga menghasilkan bunyi dengan mulut. bunyi batang penyapu yang dilagakan.

Goldberg (2001) menyatakan bahawa paling asas untuk memberikan perhatian terhadap Pendidikan Seni Visual di Sekolah Rendah ialah berkaitan isi kandungan pelajaran dengan proses kreativiti. Secara keseluruhannya. penerokaan dan sebagainya. pengajaran yang berkonsepkan seni dalam pendidikan dapat membantu pelajar dalam meningkatkan keyakinan diri dengan cara memberikan peluang kepada pelajar membuat kajian. 2003) dan ia dianggap gabungan unik dan berguna (Sternberg & Lubart. persoalan yang timbul ialah bagaimana untuk menjadi kreatif ? Persoalan ini bukan sekadar dalam kalangan pelajar. Gambar 5 : Murid-murid manjalankan aktiviti dalam kumpulan . Sekiranya ruang tidak mencukupi. dan menyatakan kebenaran dalam kebudayaan bangsa. memberikan kuasa pemikiran kepada guru-guru dan pelajar. pereka dan sebagainya (Nickerson. pengurus. kebebasan bersuara. Semua ini dapat membantu meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi. Ada juga yang berpendapat bahawa kreativiti dapat menyumbangkan idea atau hasil baharu dalam budaya (Csikszentmihalyi. Namun begitu.Dari segi penggunaan ruang pula. 2003) . Pengalaman ini banyak membantu pelajar dalam meningkatkan kreativiti mereka. Seni dapat mengembangkan peluang ekspresi diri kanak-kanak. pemerhatian. Beliau menyatakan Pendidikan Seni Visual mempunyai perkaitan dengan budaya pembelajaran. pelajar boleh mengubah susunan kerusi dan meja. Mereka boleh memilih ruang yang sesuai dengan bentuk persembahan. catatan. Ia satu kebolehan menjana idea baharu dengan menggabung. membangunkan harga diri. 2003). malah juga pentadbir. pelajar digalakan menggunakan ruang dengan baik. mengubah dan mengaplikasikan semua idea. Gambar 4 : Kanak-kanak menjalankan aktiviti di luar bilik darjah Kreativiti Kreativiti dapat ditafsirkan sebagai kebolehan berimaginasi atau mencipta sesuatu yang baharu. di samping dapat merangsang deria pelajar untuk memahami pengajaran yang disampaikan dengan lebih berkesan. mengalakan kerjasama dan keharmonian kumpulan. Proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan kondusif.

dan mengalami suasana pembelajaran yang seronok. pelajar perlu mematuhi arahan yang diberikan oleh guru. iv. Ketika menghasilkan karya catan misalnya. Kini pelajar bebas bergerak dalam kawasan yang difikirkan perlu dan selamat. Pengalaman ini dapat merangsang minda pelajar agar bertindak lebih kreatif. catatan. Mereka tidak terkongkong di atas kerusi sahaja sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Proses memindahkan idea. reka cipta model kereta nasional pada tahun 2020. di atas kertas merupakan satu proses artistik yang penuh kreativiti. Mereka tidak terikat dengan bahan yang disediakan dalam bilik darjah. Dengan cara ini. membuat eksprimen dan meneroka penggunaan bahan untuk menghasilkan karya.. helaian daun kering. Namun begitu. bidang mengambar. Mereka bebas menggabungkan warna pilihan untuk menghasilkan warna baharu yang sesuai dengan karya. keratan kertas majalah. pelajar diberi peluang mencuba pelbagai warna yang mereka fikir sesuai. Ketika menghasilkan kolaj. Kaedah konstruktif merupakan proses kreatif yang menekankan kepada pembaikan dan membina idea yang telah ada dan diperbaharui. cebisan kertas kotak. serpihan kulit kayu dan sebagainya. Aktiviti melalui penggunaan warna dapat merangsang minda pelajar lebih kreatif. Dalam pendidikan seni kanak-kanak akan didedahkan tentang cara membuat bentuk dan mencari idea reka cipta baharu. Misalnya. pelajar bebas meneroka. Melalui Seni Dalam Pendidikan pelajar dapat menggunakan bahan-bahan di sekitar mereka untuk membentuk. rakaman serta ujikaji. membuat binaan dan sebagainya. Ainon dan Abdullah (1996). . membuat bentuk dan rekaan memberikan kebebasan kepada pelajar menerokai proses menerbitkan idea baharu. Kaedah imaginatif merupakan kaedah yang paling banyak dilakukan dalam Pendidikan Seni. dari kotak fikiran ke bentuk visual. Proses ini menggabungkan beberapa jenis deria rangsangan dan dapat merangsang minda pelajar agar lebih kreatif dan berkesan. penyelidikan. Kaedah imaginatif dapat menanam pemikiran kreatif dan futuristik dalam minda kanak-kanak. meluahkan perasaan dan kreativiti. Pelajar boleh menggunakan pengalaman sedia ada untuk digabungkan dengan pengalaman baharu untuk mendapatkan hasil. ii. menyatakan bahawa terdapat beberapa cara dan pendekatan mikro yang digunakan untuk menjana idea kreatif. Ikatan peraturan bilik darjah tradisional tidak sesuai lagi digunakan. Misalnya. iii. Pelajar dapat mencuba. Pembelajaran mereka meliputi ruang yang lebih luas dan mendorong mencapai tahap kepuasan belajar sebagaimana diinfini. pelajar dapat menggunakan kertas warna dan meneroka penggunaan bahan berwarna yang terdapat di sekitar mereka. Pendekatan lateral ialah kaedah penghasilan kreatif yang dipopularkan oleh Edward de Bono yang menghasilkan idea luar biasa. Kaedah proses kreatif projektif adalah merupakan pendekatan meramal. Di sekolah. gambaran mimpi dan sebagainya. Kreativiti dapat dicungkil melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. i. Mereka akan menampal bahan-bahan pilihan untuk membentuk objek imaginasi. Guru boleh membawa pelajar keluar dari bilik darjah untuk membuat pemerhatian. Imaginatif dapat dikesan melalui aktiviti menggambar seperti menggambarkan makhluk asing.

Biasanya kanak-kanak boleh memberikan reaksi secara spontan apabila dirangsang oleh sesuatu irama muzik. Hal ini kerana seni dalam pendidikan mampu merangsang minda pelajar agar lebih kreatif. Irama beleh dihasilkan dengan menggunakan alat muzik. Penggunaan ruang secara terancang adalah sangat perlu supaya semua pelajar dapat menyertai aktiviti yang dijalankan dengan lancar. berkawad seperti anggota tentera dan sebagainya sangat sesuai diringi dengan irama muzik. Pelajar dapat mencuba berbagai-bagai pergerakan yang mereka fikir sesuai dengan irama dan juga mengikut lirik sesebuah lagu. Contohnya pengajaran penulisan bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu yang bertemakan Sambutan Hari Kemerdekaan. Berkenaan seni dalam pendidikan. Pelajar lebih aktif melakukan aktiviti yang dirancang oleh guru. Kreativiti akan dapat ditingkatkan apabila mereka menghasilkan irama dan pergerakan melalui alat yang digunakan. Ruang yang secukupnya akan membantu pelajar merancang aktiviti seperti pergarakan dan sebagainya dengan lebih kreatif. Kesimpulan Seni dalam pendidikan dapat memberikan satu lagi teknik pengajaran kepada guru-guru di sekolah bagi mewujudkan idea-idea kreatif para pelajar. mempunyai keyakinan diri yang tinggi. berkeyakinan dan berdaya maju. mengetuk meja dan sebagainya. . Susunan perabut termasuk kerusi dan meja perlu bersesuaian dengan suasana dan corak pembelajaran. Aspek keselamatan perlu diutamakan semasa menjalankan aktiviti sama ada di dalam mahupun di luar kelas. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar boleh menghasilkan alat muzik dengan menggunakan botol mineral yang disi dengan batu kecil. lebih mudah berkarya dan mempunyai sikap positif. Pelajar juga berpeluang mencipta aktiviti dan pergerakan sendiri. atau menggantikannya dengan mata pelajaran lain hanya kerana ingin pencapaian tinggi dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Guru boleh menggunakan ruang di luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti yang dirancangkan. hentakan kaki. Pelajar yang berpeluang mengikuti pengajaran ini lebih bermotivasi. Guru dapat kenal pasti punca dapat mendorong dan merangsang pelajar memahami isi pengajaran. Aktiviti seperti nyanyian Lagu Kemerdekaan. Mereka dapat meluahkan idea dan perasaan dalam aktiviti yang dijalankan. Pelajar boleh mencipta pergerakan yang sesuai dengan irama yang dimainkan. pelajar digalakkan menghasilkan sendiri irama dan pergerakan. Ini akan membangkitkan semangat patriotisme dalam diri mereka. Irama biasanya dimainkan untuk mengiringi nyanyian dan juga tarian.Gambar 6: Guru sedang memberikan penerangan tentang aktiviti yang akan dijalankan Penggunaan irama dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti yang dijalankan. Satu bentuk pengajaran yang menyeronokkan dan memberikan peluang kepada pelajar menunjukkan bakat dan daya kreativiti. Irama boleh diaplikasikan dalam semua bidang mata pelajaran. irama digunakan untuk menbangkitkan mod situasi tertentu. Ruang kosong yang terdapat di bahagian hadapan dan belakang kelas perlu disusun dengan baik bagi memudahkan guru dan pelajar menjalankan aktiviti dengan seronok dan selamat. alat audio dan juga dihasilkan sendiri oleh guru dan pelajar melalui tepukan. pihak sekolah sepatutnya tidak meminggirkan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Oleh sebab itu.

5.Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli dalam masyarakat . 1992. (Eds.. . Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik. disanjung. . “The concept of creativity: Prospects and Paradigms” In Sternberg. 1. & Lubart. “Implications of a Systems Perspective for the Study of Creativity” In Sternberg. Mohd Azhar Abd Hamid. dihargai dan dihormati oleh orang lain 4.J. R. Rupa dan Jiwa.Rujukan Csikszentmihalyi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. J. J. Zakaria Ali. 2003. M.Kanak-kanak bukan sekadar ingin berjaya tetapi inginkan kejayaan itu dihargai 3. 2004. Teori dan Praktis. Sternberg.Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal dan setara dengan rakan-rakan sebaya. R. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf . T.Kanak-kanak suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam sebarang kegiatan fizikal 2.). Cambridge : University Press. R. Syed Ahmad Jamal. Seni dan Seniman.Kanak-kanak gemar kepada aktiviti fizikal dan membentuk penampilan diri atau .). 2003. Handbook of Creativity. (Eds. Keinginan untuk bergerak. Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak. 1989. Kreativiti : Konsep. Handbook of Craetivity. Cambridge: University Press. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Keinginan untuk bersaing . I.

Keinginan untuk kefahaman. .Kanak-kanak gemar aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. HBEF1403 : SENI DALAM PENDIDIKAN Pengenalan Secara umumnya. Keinginan untuk meneroka . seni teater. seni muzik dan seni pergerakan tanpa merujuk kepada bidang seni lain seperti seni sastera. Seni disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata (Martin. Seni Dalam Pendidikan diperkembangkan dalam diri murid untuk menajamkan lagi instuisi. 9. Keinginan untuk pencapaian kreatif. 7. . menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran.Kanak-kanak gemar melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. Dari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan bahawa bidang-bidang pendidikan juga memerlukan estetika seni untuk diketengahkan bagi memudahkan penyampaian sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami. persepsi. 1986 : 12). Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. Seni Dalam Pendidikan (SDP) adalah bidang yang menumpukan kepada seni visual. . 6. berpendapat bahawa seni adalah komunikasi (1959).Kanak-kanak gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif 8. Maka dengan itu lahirlah apa yang dikatakan Seni Dalam Pendidikan. seni fotografi atau seni mempertahankan diri. . seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. Hauser dalam tulisannya.harga diri untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat. Justeru itu mereka dapat meneroka.Kanak-kanak mempunyai keperluan dan ingin mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru.

imaginasi dan konsepsi mereka. Di samping itu juga mereka dapat melahirkan idea dan kreativiti mereka dengan bebas. tekstura dan irama. . makan atau sebagainya. Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagai kemahiran yang disediakan oleh guru. bunyi. Menurut Russel (1968). Ini disebabkan pengintegrasian tiga mata pelajaran seni akan dapat menarik minat murid. berjalan. estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berjiwa kreatif. samada seperti terbang. Murid diberi peluang menggunakan pancaindera mereka untuk meningkatkan kreativiti. hanya murid-murid tertentu sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. kita akan dapat melihat berbagai gaya yang dipersembahkan oleh murid. Howard Gardner (1953). Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. sensitif terhadap pergerakan. sensitiviti serta daya imaginasi dalam pembelajaran mereka. Selain itu Seni Dalam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya persepsi. kerana adanya unsur-unsur seni dalam pendidikan dalam pembelajaran mereka. matlamat guru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. Semasa pembelajaran ini kanak-kanak akan dapat membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya. Herman (1991). Antara kebaikan atau kesan-kesan positif yang dapag diperolehi dalam penggunaan Seni Dalam Pendidikan ialah :A. melompat. Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan murid kepada yang lebih kreatif. Seterusnya kanak-kanak disuruh menghasilkan gambar atau mewarnakan gambar burung. bereksperimen dan mengolah bahan atau objek akan dapat mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. di dalam “Quadrant Concept” menyatakan bahawa seni dapat membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. inovatif dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi. kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasa menyanyi lagu tersebut. Dalam melakukan aktiviti tersebut. i Proses pengajaran akan menjadi lebih seronok. sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran. semasa mengajar sesuatu pengajaran yang pertama iaitu lagu ‘burung’. Ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang memberi pandangan menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan akan memberi manafaat dari segi jangkamasa panjang dalam membangunkan sahsiah dan jati diri individu. A Kesan-Kesan Positif Seni Dalam Pendidikan Berdasarkan pandangan daripada tokoh-tokoh yang tersebut di atas tadi dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Seni Dalam Pendidikan mempunyai kepentingan dalam bidang pendidikan. bentuk. menyatakan . Sebagai contoh. Teori Konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak yang diajar melalui pembelajaran secara meneroka.

seni muzik dan seni pergerakan. Hasil daripada persekitaran pembelajaran yang baik.A. jasmani dan sosial seseorang individu melalui aktiviti-aktiviti bermain dan meneroka sendiri di peringkat sekolah rendah merupakan pengalaman semula jadi yang banyak membantu kanak-kanak dalam pembelajaran mata pelajaran-pembelajaran lain di sekolah. Secara langsung emosi mereka menjadi berkembang dan begitu juga dengan sosial bila murid-murid ini berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru. seni muzik dan seni pergerakan boleh diperhebatkan dengan menjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara penerokaan. A. pengembangan kreativiti.pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. berilmu dan mantap dari segi sahsiah pada tahun 2020 pasti akan berhasil. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual. menyatakan . Dengan adanya proses pembelajaran Seni Dalam Pendidikan murid akan lebih mudah untuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan perkembangan diri mereka seperti rajah 1 di bawah. Sekaligus ini menjadi motivasi dan perangsang kepada guru untuk lebih banyak meneroka kemahiran-kemahiran baru yang sesuai dengan pencapai murid-muridnya. pengajaran dan pembelajaran akan lebih menyeronokkan dan penglibatan murid juga adalah baik maka guru-guru akan lebih bersemangat dan kreatif untuk merancang persediaan untuk pengajaran mereka di mana pengajaran yang dirancang akan lebih mencabar serta mengutamakan perkembangan intelek. Peluang inilah yang digunakan oleh muridmurid untuk melahirkan idea dan mendorong mereka menggunakan keupayaan akal dan fizikal untuk menyelesaikan masalah. Usaha untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang cemerlang. emosi. proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan merangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri yang utuh. sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. psikomotor dan kematangan murid. emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan melalui seni. Keberkesanan fungsi mata pelajaran seni visual. guru juga akan dapat meningkat profesionalisma dalam kerjaya mereka. Dengan adanya SDP dalam kurikulum sekolah rendah. Rajah 1: Model Wholistik Perkembangan Kanak-kanak Falsafah perkembangan Dewey menekankan bahawa perkembangan emosi. B Penghubungkaitan Pelbagai Bidang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Penghubungkaitan membawa maksud menghubungkaitkan pelbagai bidang kemahiran . ii Membantu perkembangan intelek. iii Menjadikan guru lebih bermotivasi dan kreatif dalam merancang pengajarannya. Dalam kaedah pengajaran inkuiri penemuan murid-murid diberi peluang meneroka dan mencari sendiri jawapan kepada permasalahan. John Dewey (1919). sahsiah dan sosial murid-murid.

Antara aktviti yang boleh dijalankan ialah menamakan haiwan. guru terlebih dulu mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan bersoaljawab beberapa soalan yang mudah dan ringkas. Dalam penyediaan isi pelajaran guru perlulah menyediakan aktiviti-aktiviti yang dapat merangsang pemikiran murid-murid dan aktiviti tersebut perlu penglibatan semua tanpa mengambil kira tahap kebolehan . Di sini elemen Sains dan seni pergerakan telah dihubungkaitkan. guru meminta murid menyanyi mana-mana lagu yang ada kaitan dengan haiwan. menyatakan cara pergerakan haiwan. guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah (problem solving) yang ada kaitan dengan kehidupan seharian murid-murid.dan pengetahuan dari beberapa mata pelajaran dalam ssesuatu pengajaran dan pembelajaran. Dengan adanya penghubungkaitan tersebut pembelajaran akan dapat membantu percambahan pemikiran murid dengan mengaitkan isi pengajaran guru dengan kehidupan seharian mereka. dua ekor telah dilarikan kucing. psikomotor dan afektif mereka. Sebagai contoh. B. i Peranan Guru dalam pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran ini antaranya adalah:i) Merancang persediaan mengajar yang dapat menarik minat murid. Pengajaran dan pembelajaran yang ada penghubungkaitan ini akan menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. guru-guru memainkan peranan yang paling penting selain kesedian murid-murid sendiri. Untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran penghubungkaitan (penggabungjalinan) ini lebih berkesan. “Di dalam bakul itu ada sepuluh ekor ikan. Selain daripada dapat memantapkan perkembangan sosial. Antara perkaraperkara yang perlu di ambil perhatian dalam penyediaan rancangan pengajaran ini ialah berkenaan dengan topik. Dengan adanya penghubungkait tersebut murid-murid akan belajar beberapa kemahiran dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. mengelaskan kumpulan haiwan dan sebagainya. Selain itu ia juga boleh membina serta melatih minda murid-murid untuk menjadi lebih aktif dan kreatif sekaligus dapat membantu pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang diajar. pengajaran berintegrasi seperti yang tersebut di atas dapat juga meningkatkan tahap perkembangan kognitif. objektif pengajaran. isi pelajaran cara penyampaian isi serta penilaian yang diguna untuk menguji murid.mengajuk bunyi haiwan. guru yang mengajar Pendidikan Seni Visual bertajuk ‘Haiwan’. emosi dan intelek murid-murid. Selain itu murid juga disuruh berpantun atau membaca puisi berkenaan haiwan. Untuk mengaitkan dengan bahasa dan muzik. Sebelum murid-murid membuat aktiviti menggambar atau aktiviti membuat rekaan dan corak yang berkaitan dengan haiwan. Berapa ekor ikankah yang masih tinggal?’ Rajah 2 : Contoh Penghubungkaitan Mata pelajaran dalam Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Tujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman belajar murid-murid. Contohnya. Untuk mengaitkannya dengan mata pelajaran Matematik.

iii) Guru sebagai pemotivasi dan fasilitator murid-murid. Guru haruslah memberi motivasi dan keyakinan kepada murid-murid untuk melahirkan idea dalam pembelajaran mereka supaya dapat membentuk sikap positif dalam perkembangan diri serta mempunyai nilai-nilai murni dalam hidup. Perkara lain yang perlu diambil perhatian ialah:. Mereka digalakkan melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah samada secara formal atau tidak formal. Dalam pemilihan dan . isi pelajaran serta teknik penyampaian. mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang telah dirancangkan. Di mana guru membimbing serta memberi tunjuk ajar jika diperlukan oleh murid-muridnya.mereka. Antara bahan yang boleh digunakan ialah bahan elektronik seperti komputer. radio. iv) Pengurusan Kelas . Ianya merangkumi koleksi bahan. Pendekatan bertema memberi peluang kepada guru untuk menghubungkait mata pelajaran yang diajar dengan mata pelajaran lain.kelas atau bilik yang selesa .peredaran udara dan cahaya yang sesuai . Bahan tersebut sudah semestinya menarik. Bahan bukan elektronik yang juga boleh digunakan seperti carta bergambar dan sebagainya. Dengan itu guru perlulah meningkatkan diri mereka dengan ilmu dan mempelbagaikan teknik-teknik penyampaian serta membuat kajian tentang pencapaian murid-murid dari semasa ke semasa. Guru perlu menyediakan bahan yang bersesuaian dengan tajuk yang hendak di ajar.kelengkapan perabot. Penggabungjalinan beberapa mata pelajaran dalam sesuatu pengajaran ini memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka. Sumber bahan-bahan yang dipilih perlulah mesra pelajar iaitu mudah digunakan oleh mereka. C. Murid-murid juga digalakkan untuk meneroka sendiri sesuatu kemahiran yang baru dengan sentiasa merujuk kepada guru sekiranya menghadapi masalah pembelajaran. Dengan pembahagian ini ianya akan memudahkan guru menyediakan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap akademik murid-muridnya. Selain itu guru juga perlu memastikan suasana pembelajaran yang teratur. Selain itu juga adalah fasilitator atau pemudahcara semasa pembelajaran berjalan. aktiviti. Pendekatan Bertema Pendekatan bertema bermaksud pengajaran yang disusun atau dirancang mengikut sesuatu konsep atau tema. Peranan guru di sini ialah membahagikan pelajar mengikut tahap pencapaian akademik mereka. Dengan melibatkan diri secara aktif secara tidak langsung akan dapat mempertingkatkan kemahiran belajar mereka dan mereka juga dapat membuat penilaian kendiri tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. murid-murid juga mempunyai peranan mereka sendiri untuk memastikan pelaksanaan pengajaran penghubungkaitan ini berjaya. bahan dan peralatan yang mencukupi B. ii) Merancang dan memilih sumber bahan pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar. internet dan sebagainya. televisyen. ii Peranan Murid Selain guru.

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Kelas : Tahun 4 Tema : Pengangkutan Persekitaran : Persekitaran Teknologi Di dalam pengajaran ini isi-isi pelajarannya dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lain seperti Sains. menyanyi dan mengekspresi bakat (melukis).pergerakan kenderaan .penentuan tema banyak perkara yang guru perlu ketahui agar pengajaran dan pembelajaran yang dirancang berkesan. Pendidikan Seni Visual. Antara perkara tersebut ialah:tema yang dipilih hendaklah♣ berasaskan kemahiran. C.sejarah teknologi pengangkutan. Tema-tema tersebut boleh dikategorikan dalam tiga jenis tema iaitu:A Tema persekitaran B Tema Masyarakat C Tema Komunikasi Berikut merupakan satu contoh pengajaran yang menggunakan pendekatan bertema. i Terdapat banyak tema yang boleh digunakan oleh guru. kesihatan manusia. Contohnya isu-isu semasa. ♣ sumber-sumber pengajaran dan bahan bantu mengajar mudah didapati dalam tema yang dipilih guru perlu mempunyai banyak pengetahuan dalam tema yang♣ dipilih. asas matematik. menulis.kesan-kesan teknologi pengangkutan terhadap alam sekitar. Pendidikan Muzik. membaca. guru perlu memastikan tema pengajaran tersebut mempunyai♣ pemeringkatan aktiviti dari yang mudah kepada yang lebih mencabar. haiwan dan tumbuhan .bentuk-bentuk pengangkutan . Tema yang digunakan ialah tema persekitaran. berfikir. . Ini disebabkan tema yang dipilih mempunyai beberapa kemahiran seperti kemahiran bertutur.kepentingan pengangkutan kepada manusia . Di dalam pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan di dedahkan dengan beberapa perkara penting seperti :. Pendekatan bertema juga dapat memberi keyakinan kepada murid-murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan adanya pelbagai aktiviti yang menyeronokkan.perkaitan antara laju dan jarak menggunakan kenderaan Tema persekitaran teknologi dipilih kerana ia telah membawa kemajuan dan . Pendidikan Pergerakan dan Kesihatan dan Kajian Tempatan dan Matematik. pengalaman serta pengetahuan sedia ada murid tema♣ yang dipilih berfokus kepada sesuatu isu.

pembangunan kepada manusia . mengira. Bagi memastikan hasrat kerajaan dan matlamat Falsafah Pendidikan Negara tercapai beberapa kaedah pengajaran digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya ialah konsep integrasi. Ia juga boleh mengelakkan kebosanan dan menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Pendidikan Muzik. Seni Visual atau Kajian Tempatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam pelajaran Bahasa Malaysia. murid-murid hendaklah terlebih dahulu menguasai kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar. Teknologi juga melahirkan dunia tanpa sempadan dan telah memperkenalkan konsep globalisasi. Murid juga akan dapat meneroka pergerakan kreatif. (b) Penyerapan Dalam konteks KBSR. imej. kemahiran bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari segi intelek. Teknologi yang hebat dan hebat mampu menarik minat dan memotivasikan murid-murid untuk melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti-aktivi pengajaran yang berjalan. bunyi serta meluahkan perasaan mereka secara bebas. Ianya meliputi semua bidang kemahiran ke arah penguasan ilmu pengetahuan. bertutur. Sains. C. Penggunaan strategi ini dapat memberi peluang murid-murid menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan isi pelajaran yang diajar. Tujuan menguasai kemahiran asas ini ialah untuk menarik perhatian guru untuk memberi kefahaman dan penerangan yang lebih bermakna kepada murid. Seni Pergerakan. jasmani dan emosi. Penyerapan pengajaran dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti dan gerak kerja yang dijalankan oleh murid di sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berjalan. membaca dan menulis secara mekanis. Untuk menjadikan proses penggabungjalinan ini lebih berkesan. Bagi tema “Pengangkutan” yang dipilih terdapat beberapa aktiviti integrasi mata pelajaran lain yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya ialah dengan menayangkan jenis-jenis pengangkutan yang terdapat di negara kita . Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu matapelajaran disampaikan secara menyeluruh dan bersepadu dengan mengaitkannya dengan satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran.ii Pengintegrasian Matapelajaran Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) penegasan yang berkesan amatlah dititik beratkan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berjaya dan mencapai objektifnya terutama sekali kepada murid-murid. rohani. Kerana keseimbangan ini adalah asas kepada keharmonian negara. Contohnya bahan atau kandungan isipelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Matematik. penyerapan bermaksud sebagai proses menyatupadukan isi pengetahuan daripada mata pelajaran untuk dijadikan isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Antara aspek pengintegrasian yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah (a) Penggabungjalinan Ia adalah proses menyepadukan (penggunaan) pelbagai bidang kemahiran bagi menjadikan suatu pelajaran itu integratif dan menyeluruh.

bercerita secara ringkas tentang kenderaan/pengangkutan Bacaan . Aktiviti seperti pergerakan dilakukan supaya kanak-kanak akan mendapat lebih kefahaman tentang asas-asas pergerakan seperti penggunaan ruang. Murid-murid juga akan dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan . Mereka mencari pengetahuan dan memanipulasi benda-benda menjadi sesuatu yang boleh dijadikan alat permainan mereka. Pergerakan : (a) cara memandu kereta atau kapal terbang (b) menunggang motosikal (c) mengayuh perahu Seni Visual : (a) membuat model kenderaan (b) mewarna gambar Pendidikan Muzik : (a) membunyikan bunyi kenderaan (b) menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan kenderaan. menyatakan kebaikan dan keburukan yang terdapat dalam perkembangan pengangkutan (Sains). fizikal. Selain daripada itu murid-murid juga diminta untuk membandingkan saiz kenderaan (Matematik). Dengan adanya aktiviti ini perkembangan psikomotor murid menjadi lebih meningkat dan sekaligus membantu mereka menggunakan kesemua deria yang ada pada mereka untuk memudahkan penerimaan ilmu pengetahuan.serta beberapa penerangan tentang pengangkutan tersebut. imbangan berat badan dan daya. Untuk aktiviti yang berkaitan dengan Seni Visual. iii : Bagaimana aktiviti ini boleh membantu murid dalam pembelajaran? Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memastikan murid-muridnya dapat mengikuti dan seterusnya dapat menerima isi pengajaran yang disampaikan dengan semaksima mungkin.menjawab soalan C. Murid-murid juga dapat berinteraksi dengan bebas sesama rakan sebaya. Selepas itu murid diminta melakukan beberapa aktiviti.menulis maklumat . rohani dan nilai-nilai murni. murid-murid membuat model kenderaan dan mewarna hasil kerja mereka.menyoal untuk mendapatkan maklumat .mencari maklumat yang terdapat dalam multimedia Tulisan . Aktiviti ini dapat mengembangkan daya imaginasi murid-murid dan penajaman daya intuisi mereka. Maka dengan itu aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran murid menjurus kepada sesuatu yang boleh mencabar tahap kebolehan mereka.membaca petikan yang disediakan . masa. dan menerang secara ringkas tentang sejarah pengangkutan (Kajian Tempatan) Di dalam aktiviti pengintegrasian ini kemahiran utama yang diajar kepada murid-murid ialah kemahiran: Lisan . Semasa melakukan aktiviti tersebut kanak-kanak akan dapat memperkembangkan konsep pembentukan kendiri dari segi emosi sosial.

Rajah 3 : Bahan pengajaran dan pembelajaran . C.surat khabar lama Mencari maklumat tentang pengangkutan Aktiviti pengayaan Aktiviti melukis dan mewarna gambar 3 Bahan maujud .lembaran kerja . Ia juga dapat membantu murid meluahkan perasaan berlandaskan pengetahuan dan pengalaman verbal dan bukan verbal samada berbentuk pergerakan. Dalam aktiviti nyanyian guru dapat membimbing murid kemahiran lisan mereka. bahan bermakna apa sahaja yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya termasuklah pengetahuan dan nilai-nilai murni. Secara umum. IV Penggunaan Bahan Dalam Proses Pengajaran Pemilihan bahan pengajaran juga adalah sebahagian dari tugas guru dalam merancang pengajarannya. jika digunakan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan dapat merangsang dan mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan berkesan.komputer. sumber pengalaman dan unsure yang boleh mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran. Ia juga penting sebagai media komunikasi. Penggunaan bahan bantu mengajar mengajar adalah sangat penting kerana ianya dapat membantu murid lebih memahami dan apa yang mereka fahami itu akan kekal dalam ingatan mereka. Dapatlah disimpulkan bahawa aktiviti-aktiviti integrasi dalam pengajaran adalah sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang diperolehi daripada mata pelajaran lain dapat membantu penguasaan kemahiran fokus yang dikehendaki dalam objektif pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan individu secara seimbang. Internet Penerangan semasa set induksi. harmonis dan bersepadu. tayangan klip video. bunyi dan muzik berasaskan tema yang diberi. Ini menjadikan murid-murid lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan.kereta.interaktif dalam proses pembelajaran meraka. imej visual.carta gambar . Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran ini ialah:Bil Bahan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1 Bahan elektronik . Mencari maklumat 2 Bahan bukan elektronik . motosikal dan basikal Membina ayat dan kemahiran membaca dan menulis. Kesemua alat dan bahan. Bahan juga boleh dikategorikan sebagai media pendidikan. prop.teka silangkata .

Pengurusan Bilik Darjah. Shaifol Bahary dan Hassan Ahmad. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Teknik dan Perancangan Pendidikan Pergerakan. Bhd. Bhd. (2006). (2001). udara dan darat) menunjuk dan membezakan kepantasan pergerakkan kenderaan menerangkan bunyi kenderaan menerangkan bentuk-bentuk kenderaan Penerangan guru dengan diiringi bahan-bahan tersebut dapat memperkembangkan corak pemikiran murid serta membantu mereka memahami sesuatu dengan jelas. Petaling Jaya: Flo Enterprise Sdn. HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan. Tujuannya ialah supaya murid-murid mendapat maklumat yang lebih jelas jika diterangkan dengan contoh-contoh yang memerlukan bahan audio dan visual. Bhd. Internet juga digunakan sebagai pendedahan dunia IT kepada murid. Salmah Ayob. (1993). Strategi. 1) 2) 3) 4) menerangkan jenis-jenis pengangkutan (air. Maklumatmaklumat pengajaran disampaikan melalui tayangan berkenaan keadaan sebenar serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pengangkutan di negara kita. Petaling Jaya: Flo Enterprise Sdn. Kementerian Pendidikan Malaysia. . Di samping itu ia juga dapat memupuk nilai-nilai murni dan pemikiran positif muridmurid. Rujukan: Kementerian Pendidikan Malaysia. Aktiviti-aktiviti Pergerakan Kreatif Panduan Pengajar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Omar Zakaria. Peluang ini akan dapat menimbulkan rasa ingin tahu murid Penggunaan bahan-bahan pengajaran seperti yang terdapat dalam Rajah 3 di atas dapat membantu murid meneroka dan mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman dan pembelajaran dari mata pelajaran lain seperti Sains dan kajian Tempatan.Dalam pengajaran bertema yang dicadangkan ini bahan pengajaran yang digunakan ialah klip video yang ditayangkan menggunakan komputer dan LCD. Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual 2000. (1992). Contohnya. Guru membimbing murid meneroka alam maya untuk mencari maklumat. Salmah Ayob. Kuala Lumpur. (1996).

(2007). HBEF1403 Seni Dalam Pendidikan.Zulkifli Yaakop. Mohd Jamal Ismail. . Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->