Kreativiti Seni dalam Pendidikan

Oleh Nor Anuwar Bin Hamat anuakrai@ipkb.edu.my. Jabatan Kajian Sosial Pengenalan Matlamat pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) bukanlah bertujuan untuk melahirkan pelajar sebagai pelukis atau pereka semata-mata, sebaliknya ia bertujuan untuk melahirkan masyarakat berbudya khususnya mempunyai imaginatif, kreatif, berdaya reka, berpengetahuan dan peka terhadap ciri-ciri estetik. Dalam kontek pendidikan bersepadu mata pelajaran Pendidikan Seni Visual bertujuan untuk membolehkan pelajar menyedari, memahami dan menghargai peranan seni sebagai satu keperluan dalam urusan hidup, hubungan dengan kejadian alam, kaitan dengan perkembangan sains dan teknologi, aplikasinya dalam industri pembuatan dan rekaan, sumbangannya dalam bidang keusahawanan dan ekonomi negara, peluangnya dalam kerjaya serta kesannya terhadap budaya kebangsaan, bidang komunikasi, reakrasi, alam persekitaran dan kehidupan sehari-harian. Seni dalam pendidikan merupakan gabungan tiga komponen utama iaitu seni, muzik dan pergerakan. Seni menekankan unsur warna, muzik menekankan penggunaan irama manakala gerakan lebih kepada penggunaan ruang. Unsur warna, irama dan pergerakan digabungkan untuk menghasilkan satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. Hal ini akan mendorong guru dan pelajar lebih kreatif. Seni dapat merangsang deria dan minda pelajar, membantu pelajar meningkatkan pemahaman dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Kanak-kanak akan meneroka warna, irama dan pergerakan untuk mendapat pengalaman baharu yang akan meningkatkan kreativiti mereka. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada guru-guru untuk mengesan kepekaaan deria kanak-kanak dengan irama, warna dan ruang melalui penerokaan, pengalaman dan ekspresi. Seni Dalam Pendidikan dilaksanakan di sekolah rendah dengan menghubungkaitkan mata pelajaran PSV dengan mata pelajaran lain. Matlamat Seni dalam pendidikan dapat membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ia juga bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual, muzik, dan pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai bidang mata pelajaran lain. Pengenalan Kepada Warna, Irama Dan Pergerakan Warna, irama dan ruang merupakan unsur yang terdapat dalam persekitaran kehidupan harian kanak-kanak. Melalui unsur-unsur ini pelajar akan lebih seronok mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Mereka digalakkan untuk meneroka dan mencuba sesuatu yang baharu dengan bimbingan guru. Warna merupakan satu unsur seni yang terdapat dalam mata pelajaran PSV. Warna terdiri daripada warna asas, warna sekunder dan warna tertier. Semua warna ini wujud dalam persekitaran kita. Contohnya, warna daun, wana pelangi, warna bangunan dan sebgainya. Warna memberikan kesan kepada menusia melalui personaliti, psikologi dan budaya. Warna panas seperti warna merah meggambarkan emosi marah, semangat berani dan juga keceriaan. Warna sejuk seperti warna hijau memberikan kesan emosi yang segar dan nyaman. Ia juga mengambarkan emosi sedih dan sayu. Irama merujuk kepada sesuatu bunyi atau retak berulang. Biasanya irama boleh dinikmati apabila kita mendengar muzik. Dalam kehidupan, kita sering temui pelbagai irama. Contohnya, bunyi tapak kasut orang berjalan, bunyi degupan jantung, bunyi kereta api dan sebagainya. Kanak-kanak juga selalu menghasilkan irama dalam permainan mereka seperti bertepuk, berkawad, mengetuk meja dan sebagainya. Dalam Pendidikan Seni Visual, irama dikaitkan dengan susunan sesuatu corak yang berulang-ulang, susunan sekata yang menampakan pergerakan. Kanak-kanak mula memahami dan mempelajari sesuatu kemahiran dalam irama semasa mereka menjalankan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke kanan, menari, melukis corak, dan sebagainya. Irama dapat merangsang minda kanak-kanak untuk memberikan lebih tumpuan terhadap aktiviti yang dijalankan, dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti dengan bersemangat dan meningkatkan potensi dan keseronokan mereka. Kanak-kanak merasa seronok melakukan aktiviti seperti menari dan melompat sambil

Kecerdasan juga termasuk menjadi lebih peka terhadap warna. Kita juga perlu menggunakan ruang dengan bijak untuk mendapat keselesaan dan keselamatan. rupa dan yang berkaitan dengannya. Bilik darjah perlu disusun atur dengan baik untuk memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan pelajar melakukan aktiviti dengan selamat dan selesa. bentuk. Menurut Haward Gardner (1983). Kebolehan guru memberi penerangan dan penggunaan kaedah yang betul dapat memenuhi keperluan komunikasi pelajar. Ini dapat membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. kecerdasan ruang melibatkan kebolehan-kebolehan melihat dunia ‘visual spatial’ dengan lebih tepat. garisan. ruang.mengikut irama muzik. muzik dan pergerakan adalah sebagaimana rajah di bawah. Gambar 1 : Murid-murid sedang membuat catatan Ruang ialah kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau jarak antara dua objek. Mereka akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif apabila mereka bertindak balas dengan irama yang dimainkan. Guru perlu mahir mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Rajah 1: Seni Dalam Pendidikan Seni (Warna) Seni Dalam Pendidik an Muzik (Irama) Pergerakan (Ruang) Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan Di Sekolah Kenneth M Langsing (1973) dalam bukunya Art. Artists and Art Education menyatakan aktiviti pendidikan seni boleh menjadi satu cabang komunikasi. Kita memerlukan ruang untuk bergerak dan melakukan aktiviti. Hubungan seni. Seni Dalam Pendidikan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka pelbagai . Guru wajar memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual.

Kebanyakan pengajaran memberi penekanan kepada kecerdasan linguistik dan logik matematik sahaja. kreativiti. irama dan ruang perlu digabungkan dengan baik untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif. memasukkan elemenelemen irama dan menggunakan ruang yang sesuai bagi merangsang minda pelajar semasa proses pengajaran dan pembalajaran. mengeksprimen. . Menurut ahli psikologi kognitif dan ahli teori konstruktivisme. Guru perlu tahu menggunakan warna dengan baik. dan mengolah objek atau bahan.sudut yang mereka lihat. kanak-kanak tidak memperoleh pengetahuan secara pasif. dan mewujudkan persekitaran yang menginspirasikan. Kecerdasan lain kurang dirangsang. Guru perlu menggalakan murid-murid mengunakan kelebihan diri mereka. Mereka tidak terikat dengan kaedah pengajaran tradisional yang berpusatkan guru. dengar. Oleh itu. Pelaksanaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah merentasi semua mata pelajaran. Tiga unsur utama iaitu warna. Pembelajaran secara aktif dan interaksi sosial digalakkan. Aktiviti perlu dirancang dengan teliti supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Mereka akan mengunakan beberapa jenis kecerdasan secara bergabung. Pelajar akan melibatkan diri secara aktif dan rasa seronok melakukan aktiviti yang dijalankan. Teori konstruktivisme berhubung rapat dengan perkembangan kreatif dan keperluan untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sentuh. Manusia belajar melalui berbagai cara untuk mencapai kecemerlangan. Teori ini menyokong pelaksanaan peroses pengajaran dan pembelajaran kreatif berkonsepkan Seni dalam pendidikan. menyediakan aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai pelbagai gaya belajar. mengesyorkan bahawa terdapat sekurangkurangnya tujuh jenis kecerdasan. Ia juga mengajar murid menangani sumber imaginasi. Kanak-kanak akan mendapat pengalaman baharu melalui aktiviti meneroka. pemikiran serta emosi secara proaktif. menggunakan teknik atau pendekatan baharu. Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana aktif. Mereka membina pengatahuan secara aktif. melalui aktiviti seni kanak-kanak boleh meluahkan idea secara bebas dan kreatif. Pelajar perlu diberi peluang mencuba idea. Rajah 2 : Pelaksanaan Seni dalam pendidikan di sekolah (Kanak-Kanak Memperoleh Pengalaman) Membina konsep Persepsi Pemahaman Penemuan Pelaksanaan seni dalam pendidikan di Sekolah Proses Proses Hasil Kemahiran Pengetahuan Haward Gardner dalam Teori Keceedasan Manusia (1983). Guru mata pelajaran perlu kreatif dan melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran.

Mereka boleh menggunakan maklumat hasil daripada pemerhatian yang dilakukan. Mereka juga boleh meneroka bunyi-bunyian yang akan dihasilkan dengan menggunakan kertas. saiz dan sebagainya. Pelajar digalakan mencuba dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan semasa mengadakan persembahan. Murid-murid bebas menggunakan kreativiti mereka memilih dan mencampur warna untuk mendapat hasil yang menarik. iaitu haiwan peliharaan dan haiwan liar. Pelajar juga dapat menggunakan daya ingatan dan imaginasi mereka dalam menghasilkan lukisan. Apabila pelajar selesai menjalankan kajian. bunyi tapak kasut. bunyi batang penyapu yang dilagakan. Guru boleh memberikan bimbingan kepada pelajar yangbermasalah. sama ada dari segi bentuk tubuh badan.Gambar 2 : Kanak-kanak sedang melakukan aktiviti Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menghubungkitkan mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. Setiap Kumpulan boleh mencipta sendiri irama yang akan mengiringi persembahan mereka. pelajar boleh melukis rupa bentuk binatang tersebut. mereka boleh membentangkan hasil kajiannya. irama dan pergerakan. Setiap kumpulan boleh memanfaatkan setiap ruang yang ada. Demikian juga. Pelajar diberi peluang untuk melukis dan mewarna haiwan pilih mereka. Mereka boleh menggunakan alatan yang ada di sekitar mereka. Pembentangan boleh dilakukan dalam kumpulan. Pelajar boleh memerhati. membuat catatan mengenai ciri-ciri binatang yang diperhatikan. bunyi haiwan dan sebagainya. Langkah seterusnya ialah setiap kumpulan akan membuat persembahan seperti menari dan menyanyi lagu yang berkaitan dengan haiwan yang mereka kaji. Guru boleh membawa pelajar melawat Taman Sains di sekolah untuk melihat sendiri jenis-jenis haiwan yang dipelihara. warna. Mereka juga boleh meniru pergerakan haiwan. Mereka akan rasa seronok menjalani aktiviti hasil kreativiti mereka sendiri. Contohnya pengajaran mata pelajaran Sains di bawah tajuk haiwan. Mereka boleh menggunakan kreativiti sendiri semasa melakukan pembentangan di kelas. Gambar 3: Murid-murid sedang mewarna. plastik yang dironyokkan. Cara ini akan meningkatkan daya kreativiti mereka. Mereka boleh berbincang dengan ahli kumpulan untuk memghasilkan bentuk persembahan yang sesuai dan menarik. . bertepuk dan juga menghasilkan bunyi dengan mulut.

kebebasan bersuara. Ada juga yang berpendapat bahawa kreativiti dapat menyumbangkan idea atau hasil baharu dalam budaya (Csikszentmihalyi. Namun begitu. Semua ini dapat membantu meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi. 2003). pelajar digalakan menggunakan ruang dengan baik.Dari segi penggunaan ruang pula. Gambar 4 : Kanak-kanak menjalankan aktiviti di luar bilik darjah Kreativiti Kreativiti dapat ditafsirkan sebagai kebolehan berimaginasi atau mencipta sesuatu yang baharu. 2003) . mengubah dan mengaplikasikan semua idea. Ia satu kebolehan menjana idea baharu dengan menggabung. Gambar 5 : Murid-murid manjalankan aktiviti dalam kumpulan . 2003) dan ia dianggap gabungan unik dan berguna (Sternberg & Lubart. Proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menyeronokan dan kondusif. pereka dan sebagainya (Nickerson. malah juga pentadbir. pemerhatian. persoalan yang timbul ialah bagaimana untuk menjadi kreatif ? Persoalan ini bukan sekadar dalam kalangan pelajar. catatan. dan menyatakan kebenaran dalam kebudayaan bangsa. di samping dapat merangsang deria pelajar untuk memahami pengajaran yang disampaikan dengan lebih berkesan. Sekiranya ruang tidak mencukupi. Beliau menyatakan Pendidikan Seni Visual mempunyai perkaitan dengan budaya pembelajaran. mengalakan kerjasama dan keharmonian kumpulan. pengurus. memberikan kuasa pemikiran kepada guru-guru dan pelajar. Goldberg (2001) menyatakan bahawa paling asas untuk memberikan perhatian terhadap Pendidikan Seni Visual di Sekolah Rendah ialah berkaitan isi kandungan pelajaran dengan proses kreativiti. pelajar boleh mengubah susunan kerusi dan meja. pengajaran yang berkonsepkan seni dalam pendidikan dapat membantu pelajar dalam meningkatkan keyakinan diri dengan cara memberikan peluang kepada pelajar membuat kajian. Secara keseluruhannya. membangunkan harga diri. penerokaan dan sebagainya. Seni dapat mengembangkan peluang ekspresi diri kanak-kanak. Pengalaman ini banyak membantu pelajar dalam meningkatkan kreativiti mereka. Mereka boleh memilih ruang yang sesuai dengan bentuk persembahan.

Proses ini menggabungkan beberapa jenis deria rangsangan dan dapat merangsang minda pelajar agar lebih kreatif dan berkesan. Pelajar boleh menggunakan pengalaman sedia ada untuk digabungkan dengan pengalaman baharu untuk mendapatkan hasil. ii. membuat eksprimen dan meneroka penggunaan bahan untuk menghasilkan karya. di atas kertas merupakan satu proses artistik yang penuh kreativiti. serpihan kulit kayu dan sebagainya. Kaedah proses kreatif projektif adalah merupakan pendekatan meramal. Ketika menghasilkan kolaj. Aktiviti melalui penggunaan warna dapat merangsang minda pelajar lebih kreatif. Mereka akan menampal bahan-bahan pilihan untuk membentuk objek imaginasi. Pendekatan lateral ialah kaedah penghasilan kreatif yang dipopularkan oleh Edward de Bono yang menghasilkan idea luar biasa.. gambaran mimpi dan sebagainya. menyatakan bahawa terdapat beberapa cara dan pendekatan mikro yang digunakan untuk menjana idea kreatif. meluahkan perasaan dan kreativiti. Mereka bebas menggabungkan warna pilihan untuk menghasilkan warna baharu yang sesuai dengan karya. keratan kertas majalah. cebisan kertas kotak. Imaginatif dapat dikesan melalui aktiviti menggambar seperti menggambarkan makhluk asing. helaian daun kering. Kreativiti dapat dicungkil melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Mereka tidak terkongkong di atas kerusi sahaja sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah konstruktif merupakan proses kreatif yang menekankan kepada pembaikan dan membina idea yang telah ada dan diperbaharui. Misalnya. catatan. dari kotak fikiran ke bentuk visual. . Dalam pendidikan seni kanak-kanak akan didedahkan tentang cara membuat bentuk dan mencari idea reka cipta baharu. iv. Pelajar dapat mencuba. Proses memindahkan idea. Ketika menghasilkan karya catan misalnya. Kaedah imaginatif dapat menanam pemikiran kreatif dan futuristik dalam minda kanak-kanak. Mereka tidak terikat dengan bahan yang disediakan dalam bilik darjah. Dengan cara ini. pelajar bebas meneroka. Kaedah imaginatif merupakan kaedah yang paling banyak dilakukan dalam Pendidikan Seni. membuat binaan dan sebagainya. i. pelajar dapat menggunakan kertas warna dan meneroka penggunaan bahan berwarna yang terdapat di sekitar mereka. dan mengalami suasana pembelajaran yang seronok. Namun begitu. rakaman serta ujikaji. Pengalaman ini dapat merangsang minda pelajar agar bertindak lebih kreatif. iii. Ainon dan Abdullah (1996). pelajar diberi peluang mencuba pelbagai warna yang mereka fikir sesuai. Di sekolah. Ikatan peraturan bilik darjah tradisional tidak sesuai lagi digunakan. Pembelajaran mereka meliputi ruang yang lebih luas dan mendorong mencapai tahap kepuasan belajar sebagaimana diinfini. Melalui Seni Dalam Pendidikan pelajar dapat menggunakan bahan-bahan di sekitar mereka untuk membentuk. penyelidikan. membuat bentuk dan rekaan memberikan kebebasan kepada pelajar menerokai proses menerbitkan idea baharu. Guru boleh membawa pelajar keluar dari bilik darjah untuk membuat pemerhatian. pelajar perlu mematuhi arahan yang diberikan oleh guru. bidang mengambar. Misalnya. Kini pelajar bebas bergerak dalam kawasan yang difikirkan perlu dan selamat. reka cipta model kereta nasional pada tahun 2020.

Pelajar boleh mencipta pergerakan yang sesuai dengan irama yang dimainkan. berkawad seperti anggota tentera dan sebagainya sangat sesuai diringi dengan irama muzik. Ruang kosong yang terdapat di bahagian hadapan dan belakang kelas perlu disusun dengan baik bagi memudahkan guru dan pelajar menjalankan aktiviti dengan seronok dan selamat. pelajar digalakkan menghasilkan sendiri irama dan pergerakan. berkeyakinan dan berdaya maju. Pelajar lebih aktif melakukan aktiviti yang dirancang oleh guru. Irama boleh diaplikasikan dalam semua bidang mata pelajaran. Pelajar yang berpeluang mengikuti pengajaran ini lebih bermotivasi. Kreativiti akan dapat ditingkatkan apabila mereka menghasilkan irama dan pergerakan melalui alat yang digunakan. Biasanya kanak-kanak boleh memberikan reaksi secara spontan apabila dirangsang oleh sesuatu irama muzik. Irama biasanya dimainkan untuk mengiringi nyanyian dan juga tarian. Hal ini kerana seni dalam pendidikan mampu merangsang minda pelajar agar lebih kreatif. pihak sekolah sepatutnya tidak meminggirkan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah. Guru boleh menggunakan ruang di luar bilik darjah untuk menjalankan aktiviti yang dirancangkan. Pelajar juga berpeluang mencipta aktiviti dan pergerakan sendiri. Ini akan membangkitkan semangat patriotisme dalam diri mereka. irama digunakan untuk menbangkitkan mod situasi tertentu. Irama beleh dihasilkan dengan menggunakan alat muzik. atau menggantikannya dengan mata pelajaran lain hanya kerana ingin pencapaian tinggi dalam peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Berkenaan seni dalam pendidikan. Contohnya pengajaran penulisan bagi Mata Pelajaran Bahasa Melayu yang bertemakan Sambutan Hari Kemerdekaan. mempunyai keyakinan diri yang tinggi. lebih mudah berkarya dan mempunyai sikap positif.Gambar 6: Guru sedang memberikan penerangan tentang aktiviti yang akan dijalankan Penggunaan irama dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat menarik minat kanak-kanak untuk menyertai aktiviti yang dijalankan. Pelajar dapat mencuba berbagai-bagai pergerakan yang mereka fikir sesuai dengan irama dan juga mengikut lirik sesebuah lagu. Pelajar boleh menghasilkan alat muzik dengan menggunakan botol mineral yang disi dengan batu kecil. Penggunaan ruang secara terancang adalah sangat perlu supaya semua pelajar dapat menyertai aktiviti yang dijalankan dengan lancar. Susunan perabut termasuk kerusi dan meja perlu bersesuaian dengan suasana dan corak pembelajaran. . Mereka dapat meluahkan idea dan perasaan dalam aktiviti yang dijalankan. mengetuk meja dan sebagainya. Satu bentuk pengajaran yang menyeronokkan dan memberikan peluang kepada pelajar menunjukkan bakat dan daya kreativiti. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. hentakan kaki. Ruang yang secukupnya akan membantu pelajar merancang aktiviti seperti pergarakan dan sebagainya dengan lebih kreatif. Guru dapat kenal pasti punca dapat mendorong dan merangsang pelajar memahami isi pengajaran. Aspek keselamatan perlu diutamakan semasa menjalankan aktiviti sama ada di dalam mahupun di luar kelas. Aktiviti seperti nyanyian Lagu Kemerdekaan. Oleh sebab itu. alat audio dan juga dihasilkan sendiri oleh guru dan pelajar melalui tepukan. Kesimpulan Seni dalam pendidikan dapat memberikan satu lagi teknik pengajaran kepada guru-guru di sekolah bagi mewujudkan idea-idea kreatif para pelajar.

. 1. Sembilan Keinginan Asas Kanak-Kanak. 2004. 1989. J.). Zakaria Ali.Kanak-kanak gemar kepada aktiviti fizikal dan membentuk penampilan diri atau . dihargai dan dihormati oleh orang lain 4. Handbook of Craetivity. Seni dan Seniman..).Kanak-kanak bukan sekadar ingin berjaya tetapi inginkan kejayaan itu dihargai 3. 5. disanjung.J. I. Cambridge: University Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. J. Rupa dan Jiwa. T. Syed Ahmad Jamal. 1992. M. (Eds. Keinginan untuk bergerak. Keinginan untuk diterima oleh kumpulan sebaya dan sebagai ahli dalam masyarakat . Keinginan untuk bersaing . R. (Eds. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. “Implications of a Systems Perspective for the Study of Creativity” In Sternberg. & Lubart. Keinginan ketangkasan fizikal dan sebagai sumber daya penarik. Cambridge : University Press. R. R. Mohd Azhar Abd Hamid. Teori dan Praktis. Sternberg. Kreativiti : Konsep. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. “The concept of creativity: Prospects and Paradigms” In Sternberg. Handbook of Creativity. Keinginan untuk berjaya dan diiktiraf .Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan fizikal dan setara dengan rakan-rakan sebaya.Rujukan Csikszentmihalyi.Kanak-kanak suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam sebarang kegiatan fizikal 2. .Kanak-kanak inginkan diri mereka diterima. 2003. 2003.

Kanak-kanak gemar aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. Dari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan bahawa bidang-bidang pendidikan juga memerlukan estetika seni untuk diketengahkan bagi memudahkan penyampaian sesuatu maksud agar lebih menarik dan mudah difahami. Seni Dalam Pendidikan diperkembangkan dalam diri murid untuk menajamkan lagi instuisi. berpendapat bahawa seni adalah komunikasi (1959). Maka dengan itu lahirlah apa yang dikatakan Seni Dalam Pendidikan. 7.Kanak-kanak mempunyai keperluan dan ingin mengembangkan kefahaman dan ingin mempelajari perkara baru. seni fotografi atau seni mempertahankan diri. Keinginan untuk meneroka . Keinginan untuk meluahkan perasaan melalui pergerakan. . . persepsi. 9.Kanak-kanak gemar melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokkan. Seni disifatkan sebagai suatu kegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata (Martin.harga diri untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat. seni muzik dan seni pergerakan tanpa merujuk kepada bidang seni lain seperti seni sastera. seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumi aspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. 6. HBEF1403 : SENI DALAM PENDIDIKAN Pengenalan Secara umumnya. Hauser dalam tulisannya. Keinginan untuk kefahaman. . Justeru itu mereka dapat meneroka. Seni Dalam Pendidikan (SDP) adalah bidang yang menumpukan kepada seni visual. seni teater. . Keinginan untuk pencapaian kreatif. menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. 1986 : 12).Kanak-kanak gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreatif 8.

Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagai kemahiran yang disediakan oleh guru. kerana adanya unsur-unsur seni dalam pendidikan dalam pembelajaran mereka. Menurut Russel (1968). berjalan. sensitif terhadap pergerakan. Selain itu Seni Dalam Pendidikan juga berperanan untuk mengembangkan daya persepsi. sensitiviti serta daya imaginasi dalam pembelajaran mereka. Di samping itu juga mereka dapat melahirkan idea dan kreativiti mereka dengan bebas. di dalam “Quadrant Concept” menyatakan bahawa seni dapat membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu. i Proses pengajaran akan menjadi lebih seronok. melompat.imaginasi dan konsepsi mereka. Dalam melakukan aktiviti tersebut. Seterusnya kanak-kanak disuruh menghasilkan gambar atau mewarnakan gambar burung. kita akan dapat melihat berbagai gaya yang dipersembahkan oleh murid. bunyi. samada seperti terbang. Ini disebabkan pengintegrasian tiga mata pelajaran seni akan dapat menarik minat murid. Pendekatan yang berintegrasi dengan pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan murid kepada yang lebih kreatif. matlamat guru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanak dengan kemahiran memerhati. Howard Gardner (1953). estetika dan kreativiti mereka sesuai dengan matlamat untuk melahirkan individu yang berjiwa kreatif. bereksperimen dan mengolah bahan atau objek akan dapat mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasa menyanyi lagu tersebut. Ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang memberi pandangan menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan akan memberi manafaat dari segi jangkamasa panjang dalam membangunkan sahsiah dan jati diri individu. Murid diberi peluang menggunakan pancaindera mereka untuk meningkatkan kreativiti. A Kesan-Kesan Positif Seni Dalam Pendidikan Berdasarkan pandangan daripada tokoh-tokoh yang tersebut di atas tadi dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Seni Dalam Pendidikan mempunyai kepentingan dalam bidang pendidikan. Teori Konstruktivisme menyatakan bahawa kanak-kanak yang diajar melalui pembelajaran secara meneroka. Herman (1991). makan atau sebagainya. Sebagai contoh. inovatif dan mempunyai nilai jati diri yang tinggi. menyatakan . Semasa pembelajaran ini kanak-kanak akan dapat membina konsep kendiri dalam kumpulan rakan sebaya. bentuk. Antara kebaikan atau kesan-kesan positif yang dapag diperolehi dalam penggunaan Seni Dalam Pendidikan ialah :A. Ini disebabkan murid mempunyai kebolehan menaakul dan menanggap dalam keadaan yang berbeza. sekiranya hanya satu sahaja kaedah atau pendekatan yang digunakan didalam sesuatu pengajaran. . hanya murid-murid tertentu sahaja yang boleh mendapatkan bahan yang disampaikan. tekstura dan irama. semasa mengajar sesuatu pengajaran yang pertama iaitu lagu ‘burung’.

sahsiah dan sosial murid-murid. sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal. seni muzik dan seni pergerakan. emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatih kecerdasan melalui seni. Seni yang dimaksudkan adalah seni visual. ii Membantu perkembangan intelek. Sekaligus ini menjadi motivasi dan perangsang kepada guru untuk lebih banyak meneroka kemahiran-kemahiran baru yang sesuai dengan pencapai murid-muridnya. John Dewey (1919). Dengan adanya proses pembelajaran Seni Dalam Pendidikan murid akan lebih mudah untuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan perkembangan diri mereka seperti rajah 1 di bawah.pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. Hasil daripada persekitaran pembelajaran yang baik. B Penghubungkaitan Pelbagai Bidang dalam Pengajaran dan Pembelajaran Penghubungkaitan membawa maksud menghubungkaitkan pelbagai bidang kemahiran . pengajaran dan pembelajaran akan lebih menyeronokkan dan penglibatan murid juga adalah baik maka guru-guru akan lebih bersemangat dan kreatif untuk merancang persediaan untuk pengajaran mereka di mana pengajaran yang dirancang akan lebih mencabar serta mengutamakan perkembangan intelek. Peluang inilah yang digunakan oleh muridmurid untuk melahirkan idea dan mendorong mereka menggunakan keupayaan akal dan fizikal untuk menyelesaikan masalah. Keberkesanan fungsi mata pelajaran seni visual. Usaha untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang cemerlang. Rajah 1: Model Wholistik Perkembangan Kanak-kanak Falsafah perkembangan Dewey menekankan bahawa perkembangan emosi. Secara langsung emosi mereka menjadi berkembang dan begitu juga dengan sosial bila murid-murid ini berinteraksi sesama rakan sebaya dan guru. seni muzik dan seni pergerakan boleh diperhebatkan dengan menjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara penerokaan. menyatakan . Dalam kaedah pengajaran inkuiri penemuan murid-murid diberi peluang meneroka dan mencari sendiri jawapan kepada permasalahan.A. pengembangan kreativiti. psikomotor dan kematangan murid. proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah dan merangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri yang utuh. berilmu dan mantap dari segi sahsiah pada tahun 2020 pasti akan berhasil. guru juga akan dapat meningkat profesionalisma dalam kerjaya mereka. A. iii Menjadikan guru lebih bermotivasi dan kreatif dalam merancang pengajarannya. jasmani dan sosial seseorang individu melalui aktiviti-aktiviti bermain dan meneroka sendiri di peringkat sekolah rendah merupakan pengalaman semula jadi yang banyak membantu kanak-kanak dalam pembelajaran mata pelajaran-pembelajaran lain di sekolah. emosi. Dengan adanya SDP dalam kurikulum sekolah rendah.

Tujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk meningkatkan lagi tahap kefahaman belajar murid-murid. Sebagai contoh. mengelaskan kumpulan haiwan dan sebagainya. dua ekor telah dilarikan kucing. guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah (problem solving) yang ada kaitan dengan kehidupan seharian murid-murid. Dalam penyediaan isi pelajaran guru perlulah menyediakan aktiviti-aktiviti yang dapat merangsang pemikiran murid-murid dan aktiviti tersebut perlu penglibatan semua tanpa mengambil kira tahap kebolehan . Di sini elemen Sains dan seni pergerakan telah dihubungkaitkan. pengajaran berintegrasi seperti yang tersebut di atas dapat juga meningkatkan tahap perkembangan kognitif. psikomotor dan afektif mereka. Untuk mengaitkannya dengan mata pelajaran Matematik. guru yang mengajar Pendidikan Seni Visual bertajuk ‘Haiwan’. Untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran penghubungkaitan (penggabungjalinan) ini lebih berkesan. Untuk mengaitkan dengan bahasa dan muzik. Dengan adanya penghubungkaitan tersebut pembelajaran akan dapat membantu percambahan pemikiran murid dengan mengaitkan isi pengajaran guru dengan kehidupan seharian mereka. Antara perkaraperkara yang perlu di ambil perhatian dalam penyediaan rancangan pengajaran ini ialah berkenaan dengan topik. i Peranan Guru dalam pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran ini antaranya adalah:i) Merancang persediaan mengajar yang dapat menarik minat murid. guru meminta murid menyanyi mana-mana lagu yang ada kaitan dengan haiwan. Selain itu ia juga boleh membina serta melatih minda murid-murid untuk menjadi lebih aktif dan kreatif sekaligus dapat membantu pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang diajar. isi pelajaran cara penyampaian isi serta penilaian yang diguna untuk menguji murid. Antara aktviti yang boleh dijalankan ialah menamakan haiwan. objektif pengajaran. Berapa ekor ikankah yang masih tinggal?’ Rajah 2 : Contoh Penghubungkaitan Mata pelajaran dalam Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Selain daripada dapat memantapkan perkembangan sosial. Selain itu murid juga disuruh berpantun atau membaca puisi berkenaan haiwan. guru terlebih dulu mencungkil pengetahuan sedia ada murid dengan bersoaljawab beberapa soalan yang mudah dan ringkas. Dengan adanya penghubungkait tersebut murid-murid akan belajar beberapa kemahiran dalam sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. emosi dan intelek murid-murid. B. Contohnya. Sebelum murid-murid membuat aktiviti menggambar atau aktiviti membuat rekaan dan corak yang berkaitan dengan haiwan.dan pengetahuan dari beberapa mata pelajaran dalam ssesuatu pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran yang ada penghubungkaitan ini akan menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. “Di dalam bakul itu ada sepuluh ekor ikan. menyatakan cara pergerakan haiwan.mengajuk bunyi haiwan. guru-guru memainkan peranan yang paling penting selain kesedian murid-murid sendiri.

Dalam pemilihan dan . Bahan tersebut sudah semestinya menarik. Dengan itu guru perlulah meningkatkan diri mereka dengan ilmu dan mempelbagaikan teknik-teknik penyampaian serta membuat kajian tentang pencapaian murid-murid dari semasa ke semasa. Selain itu juga adalah fasilitator atau pemudahcara semasa pembelajaran berjalan. televisyen. Guru haruslah memberi motivasi dan keyakinan kepada murid-murid untuk melahirkan idea dalam pembelajaran mereka supaya dapat membentuk sikap positif dalam perkembangan diri serta mempunyai nilai-nilai murni dalam hidup. Penggabungjalinan beberapa mata pelajaran dalam sesuatu pengajaran ini memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka. Pendekatan bertema memberi peluang kepada guru untuk menghubungkait mata pelajaran yang diajar dengan mata pelajaran lain. internet dan sebagainya.peredaran udara dan cahaya yang sesuai .kelengkapan perabot. Mereka digalakkan melibatkan diri dengan sepenuhnya dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah samada secara formal atau tidak formal. Perkara lain yang perlu diambil perhatian ialah:. Antara bahan yang boleh digunakan ialah bahan elektronik seperti komputer. Dengan pembahagian ini ianya akan memudahkan guru menyediakan aktiviti yang bersesuaian dengan tahap akademik murid-muridnya. bahan dan peralatan yang mencukupi B. aktiviti. mengalami dan mencari peluang mengekspresikan sesuatu tema yang telah dirancangkan. Sumber bahan-bahan yang dipilih perlulah mesra pelajar iaitu mudah digunakan oleh mereka. Dengan melibatkan diri secara aktif secara tidak langsung akan dapat mempertingkatkan kemahiran belajar mereka dan mereka juga dapat membuat penilaian kendiri tentang kelebihan dan kelemahan diri sendiri. ii) Merancang dan memilih sumber bahan pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar. isi pelajaran serta teknik penyampaian. C.mereka. Di mana guru membimbing serta memberi tunjuk ajar jika diperlukan oleh murid-muridnya. murid-murid juga mempunyai peranan mereka sendiri untuk memastikan pelaksanaan pengajaran penghubungkaitan ini berjaya. Selain itu guru juga perlu memastikan suasana pembelajaran yang teratur. iii) Guru sebagai pemotivasi dan fasilitator murid-murid. Murid-murid juga digalakkan untuk meneroka sendiri sesuatu kemahiran yang baru dengan sentiasa merujuk kepada guru sekiranya menghadapi masalah pembelajaran. radio. ii Peranan Murid Selain guru. Bahan bukan elektronik yang juga boleh digunakan seperti carta bergambar dan sebagainya. Pendekatan Bertema Pendekatan bertema bermaksud pengajaran yang disusun atau dirancang mengikut sesuatu konsep atau tema. iv) Pengurusan Kelas . Ianya merangkumi koleksi bahan.kelas atau bilik yang selesa . Peranan guru di sini ialah membahagikan pelajar mengikut tahap pencapaian akademik mereka. Guru perlu menyediakan bahan yang bersesuaian dengan tajuk yang hendak di ajar.

menyanyi dan mengekspresi bakat (melukis). guru perlu memastikan tema pengajaran tersebut mempunyai♣ pemeringkatan aktiviti dari yang mudah kepada yang lebih mencabar.penentuan tema banyak perkara yang guru perlu ketahui agar pengajaran dan pembelajaran yang dirancang berkesan. asas matematik. Pendidikan Muzik. Tema-tema tersebut boleh dikategorikan dalam tiga jenis tema iaitu:A Tema persekitaran B Tema Masyarakat C Tema Komunikasi Berikut merupakan satu contoh pengajaran yang menggunakan pendekatan bertema. Contohnya isu-isu semasa. Ini disebabkan tema yang dipilih mempunyai beberapa kemahiran seperti kemahiran bertutur. . Di dalam pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid akan di dedahkan dengan beberapa perkara penting seperti :. Antara perkara tersebut ialah:tema yang dipilih hendaklah♣ berasaskan kemahiran. kesihatan manusia. Pendidikan Seni Visual. C.bentuk-bentuk pengangkutan . Tema yang digunakan ialah tema persekitaran. Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Kelas : Tahun 4 Tema : Pengangkutan Persekitaran : Persekitaran Teknologi Di dalam pengajaran ini isi-isi pelajarannya dapat dikaitkan dengan mata pelajaran lain seperti Sains. membaca. pengalaman serta pengetahuan sedia ada murid tema♣ yang dipilih berfokus kepada sesuatu isu.sejarah teknologi pengangkutan. haiwan dan tumbuhan . Pendekatan bertema juga dapat memberi keyakinan kepada murid-murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan adanya pelbagai aktiviti yang menyeronokkan. i Terdapat banyak tema yang boleh digunakan oleh guru.pergerakan kenderaan . menulis. Pendidikan Pergerakan dan Kesihatan dan Kajian Tempatan dan Matematik. ♣ sumber-sumber pengajaran dan bahan bantu mengajar mudah didapati dalam tema yang dipilih guru perlu mempunyai banyak pengetahuan dalam tema yang♣ dipilih.kepentingan pengangkutan kepada manusia . berfikir.perkaitan antara laju dan jarak menggunakan kenderaan Tema persekitaran teknologi dipilih kerana ia telah membawa kemajuan dan .kesan-kesan teknologi pengangkutan terhadap alam sekitar.

mengira.ii Pengintegrasian Matapelajaran Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) penegasan yang berkesan amatlah dititik beratkan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berjaya dan mencapai objektifnya terutama sekali kepada murid-murid. kemahiran bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari segi intelek. Melalui strategi penggabungjalinan ini berbagai-bagai kemahiran dalam sesuatu matapelajaran disampaikan secara menyeluruh dan bersepadu dengan mengaitkannya dengan satu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran. Teknologi juga melahirkan dunia tanpa sempadan dan telah memperkenalkan konsep globalisasi. Bagi memastikan hasrat kerajaan dan matlamat Falsafah Pendidikan Negara tercapai beberapa kaedah pengajaran digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya ialah konsep integrasi. Untuk menjadikan proses penggabungjalinan ini lebih berkesan. Sains. Seni Pergerakan. membaca dan menulis secara mekanis. murid-murid hendaklah terlebih dahulu menguasai kemahiran asas iaitu kemahiran mendengar. Teknologi yang hebat dan hebat mampu menarik minat dan memotivasikan murid-murid untuk melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti-aktivi pengajaran yang berjalan. Murid juga akan dapat meneroka pergerakan kreatif. Seni Visual atau Kajian Tempatan yang digunakan sebagai isi kandungan dalam pelajaran Bahasa Malaysia. Kerana keseimbangan ini adalah asas kepada keharmonian negara. bertutur. Penyerapan pengajaran dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti dan gerak kerja yang dijalankan oleh murid di sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berjalan. penyerapan bermaksud sebagai proses menyatupadukan isi pengetahuan daripada mata pelajaran untuk dijadikan isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. imej. Ianya meliputi semua bidang kemahiran ke arah penguasan ilmu pengetahuan. C. (b) Penyerapan Dalam konteks KBSR. Contohnya bahan atau kandungan isipelajaran daripada mata pelajaran lain seperti Matematik. Antara aspek pengintegrasian yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah (a) Penggabungjalinan Ia adalah proses menyepadukan (penggunaan) pelbagai bidang kemahiran bagi menjadikan suatu pelajaran itu integratif dan menyeluruh. bunyi serta meluahkan perasaan mereka secara bebas. Pendidikan Muzik. Bagi tema “Pengangkutan” yang dipilih terdapat beberapa aktiviti integrasi mata pelajaran lain yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya ialah dengan menayangkan jenis-jenis pengangkutan yang terdapat di negara kita . Penggunaan strategi ini dapat memberi peluang murid-murid menguasai beberapa kemahiran yang berkaitan dengan isi pelajaran yang diajar. Ia juga boleh mengelakkan kebosanan dan menimbulkan suasana pembelajaran yang lebih menarik.pembangunan kepada manusia . jasmani dan emosi. rohani. Tujuan menguasai kemahiran asas ini ialah untuk menarik perhatian guru untuk memberi kefahaman dan penerangan yang lebih bermakna kepada murid.

menyoal untuk mendapatkan maklumat . imbangan berat badan dan daya. Mereka mencari pengetahuan dan memanipulasi benda-benda menjadi sesuatu yang boleh dijadikan alat permainan mereka. Aktiviti ini dapat mengembangkan daya imaginasi murid-murid dan penajaman daya intuisi mereka. Maka dengan itu aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran murid menjurus kepada sesuatu yang boleh mencabar tahap kebolehan mereka. Aktiviti seperti pergerakan dilakukan supaya kanak-kanak akan mendapat lebih kefahaman tentang asas-asas pergerakan seperti penggunaan ruang.membaca petikan yang disediakan .menjawab soalan C. fizikal.menulis maklumat . iii : Bagaimana aktiviti ini boleh membantu murid dalam pembelajaran? Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memastikan murid-muridnya dapat mengikuti dan seterusnya dapat menerima isi pengajaran yang disampaikan dengan semaksima mungkin. Murid-murid juga dapat berinteraksi dengan bebas sesama rakan sebaya. murid-murid membuat model kenderaan dan mewarna hasil kerja mereka.bercerita secara ringkas tentang kenderaan/pengangkutan Bacaan .serta beberapa penerangan tentang pengangkutan tersebut. dan menerang secara ringkas tentang sejarah pengangkutan (Kajian Tempatan) Di dalam aktiviti pengintegrasian ini kemahiran utama yang diajar kepada murid-murid ialah kemahiran: Lisan .mencari maklumat yang terdapat dalam multimedia Tulisan . Pergerakan : (a) cara memandu kereta atau kapal terbang (b) menunggang motosikal (c) mengayuh perahu Seni Visual : (a) membuat model kenderaan (b) mewarna gambar Pendidikan Muzik : (a) membunyikan bunyi kenderaan (b) menyanyikan lagu yang ada kaitan dengan kenderaan. menyatakan kebaikan dan keburukan yang terdapat dalam perkembangan pengangkutan (Sains). Untuk aktiviti yang berkaitan dengan Seni Visual. Semasa melakukan aktiviti tersebut kanak-kanak akan dapat memperkembangkan konsep pembentukan kendiri dari segi emosi sosial. masa. Dengan adanya aktiviti ini perkembangan psikomotor murid menjadi lebih meningkat dan sekaligus membantu mereka menggunakan kesemua deria yang ada pada mereka untuk memudahkan penerimaan ilmu pengetahuan. Selain daripada itu murid-murid juga diminta untuk membandingkan saiz kenderaan (Matematik). Selepas itu murid diminta melakukan beberapa aktiviti. Murid-murid juga akan dapat mewujudkan suasana yang dinamik dan . rohani dan nilai-nilai murni.

IV Penggunaan Bahan Dalam Proses Pengajaran Pemilihan bahan pengajaran juga adalah sebahagian dari tugas guru dalam merancang pengajarannya. bahan bermakna apa sahaja yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya termasuklah pengetahuan dan nilai-nilai murni. Rajah 3 : Bahan pengajaran dan pembelajaran . bunyi dan muzik berasaskan tema yang diberi. Bahan juga boleh dikategorikan sebagai media pendidikan.surat khabar lama Mencari maklumat tentang pengangkutan Aktiviti pengayaan Aktiviti melukis dan mewarna gambar 3 Bahan maujud . Kesemua alat dan bahan.lembaran kerja . Ia juga dapat membantu murid meluahkan perasaan berlandaskan pengetahuan dan pengalaman verbal dan bukan verbal samada berbentuk pergerakan. Penggunaan bahan bantu mengajar mengajar adalah sangat penting kerana ianya dapat membantu murid lebih memahami dan apa yang mereka fahami itu akan kekal dalam ingatan mereka. C. imej visual. Bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran ini ialah:Bil Bahan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1 Bahan elektronik . prop. sumber pengalaman dan unsure yang boleh mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran. jika digunakan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan dapat merangsang dan mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif dan berkesan. Dapatlah disimpulkan bahawa aktiviti-aktiviti integrasi dalam pengajaran adalah sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang diperolehi daripada mata pelajaran lain dapat membantu penguasaan kemahiran fokus yang dikehendaki dalam objektif pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan individu secara seimbang.carta gambar .komputer. Ia juga penting sebagai media komunikasi. Mencari maklumat 2 Bahan bukan elektronik . Internet Penerangan semasa set induksi. Dalam aktiviti nyanyian guru dapat membimbing murid kemahiran lisan mereka.kereta. tayangan klip video. motosikal dan basikal Membina ayat dan kemahiran membaca dan menulis. Ini menjadikan murid-murid lebih berkeyakinan dan pembelajaran lebih menyeronokkan.teka silangkata .interaktif dalam proses pembelajaran meraka. harmonis dan bersepadu. Secara umum.

Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Seni Visual 2000. Salmah Ayob. Maklumatmaklumat pengajaran disampaikan melalui tayangan berkenaan keadaan sebenar serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pengangkutan di negara kita. Teknik dan Perancangan Pendidikan Pergerakan. (2001).Dalam pengajaran bertema yang dicadangkan ini bahan pengajaran yang digunakan ialah klip video yang ditayangkan menggunakan komputer dan LCD. Di samping itu ia juga dapat memupuk nilai-nilai murni dan pemikiran positif muridmurid. Kuala Lumpur. (1993). Bhd. udara dan darat) menunjuk dan membezakan kepantasan pergerakkan kenderaan menerangkan bunyi kenderaan menerangkan bentuk-bentuk kenderaan Penerangan guru dengan diiringi bahan-bahan tersebut dapat memperkembangkan corak pemikiran murid serta membantu mereka memahami sesuatu dengan jelas. Peluang ini akan dapat menimbulkan rasa ingin tahu murid Penggunaan bahan-bahan pengajaran seperti yang terdapat dalam Rajah 3 di atas dapat membantu murid meneroka dan mengaitkan pengetahuan dengan pengalaman dan pembelajaran dari mata pelajaran lain seperti Sains dan kajian Tempatan. Guru membimbing murid meneroka alam maya untuk mencari maklumat. Petaling Jaya: Flo Enterprise Sdn. . (1996). Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Omar Zakaria. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Aktiviti-aktiviti Pergerakan Kreatif Panduan Pengajar. Rujukan: Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengurusan Bilik Darjah. HBEF2303 Teknologi Maklumat dalam Pendidikan. Tujuannya ialah supaya murid-murid mendapat maklumat yang lebih jelas jika diterangkan dengan contoh-contoh yang memerlukan bahan audio dan visual. Strategi. 1) 2) 3) 4) menerangkan jenis-jenis pengangkutan (air. Bhd. (1992). Bhd. (2006). Contohnya. Salmah Ayob. Shaifol Bahary dan Hassan Ahmad. Petaling Jaya: Flo Enterprise Sdn. Internet juga digunakan sebagai pendedahan dunia IT kepada murid.

HBEF1403 Seni Dalam Pendidikan.Zulkifli Yaakop. (2007). Mohd Jamal Ismail. . Bhd. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful