PENGENALAN TH

Tabung Haji ialah singkatan bagi 'Lembaga Urusan dan Tabung Haji' (LUTH) Malaysia yang peranan asalnya menguruskan perjalanan jemaahhaji dari Malaysia pergi ke Makkah setiap tahun. Bangunan pejabat utama Tabung Haji terletak di Jalan Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur,Malaysia. Tabung Haji merupakan institusi kewangan yang terbukti berkesan menguruskan perbelanjaan pergi dan balik dari Makkah. Rakyat Malaysia tidak perlu lagi bimbang dengan sistem bank konvensional yang riba dan tidak perlu lagi bergolok-gadai tanah sawah untuk pergi ke Makkah.

P

Latar belakang TH

Bertepatan dengan konsep Islam sebagai "Addeen" agama untuk dunia dan akhirat, setiap ibadah yang difardhukan oleh Allah s.w.t. memberi manfaat dunia dan akhirat. Atas iktikad mengerjakan haji, umat [[Islam]] terdorong mengumpulkan wang bagi membolehkan mereka berkemampuan memenuhi perbelanjaan ke Tanah Suci. Bagi mengelakkan unsur riba' yang haram di sisi Islam, berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. Ada juga yang menjual ternakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci, yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga, semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardhu haji. Amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. Atas kesedaran dan keinsafan ini, serta bagi membantu mereka menyimpan sedikit demi sedikit tanpa melibatkan perkara-perkara yang haram, Perbadanan Wang Simpanan Bakal-bakal Haji ditubuhkan pada bulan November tahun 1962, dan beroperasi pada 30 September tahun 1963. Perbadanan ini wujud hasil penerimaan kertas kerja [[Ungku Aziz|Yang Mulia Profesor Di Raja Ungku Aziz]] bertajuk "Rancangan Membaiki Ekonomi Bakal-bakal Haji" pada tahun 1959. Untuk mempertingkatkan lagi perkhidmatan dan kemudahan kepada bakalbakal haji, dalam tahun 1969 perbadanan tersebut dicantumkan dengan Pejabat Urusan Hal Ehwal Haji yang beroperasi di Pulau Pinang, dan dengan itu lahirlah Lembaga Urusan dan Tabung Haji atau ringkasnya Tabung Haji, yang ditubuhkan di bawah Akta 8, Akta Lembaga Urusan dan Tabung Haji 1969 dengan tujuan untuk :  Membolehkan orang-orang Islam menyimpan secara beransur-ansur bagi memenuhi perbelanjaan menunaikan fardhu haji atau lain-lain perbelanjaan bermanfaat;  Membolehkan orang-orang Islam melalui wang simpanan mereka mengambil bahagian yang lebih berkesan di bidang penanaman modal melalui cara yang halal di sisi Islam; dan

pada 1 Jun 1995 akta baru Tabung Haji iaitu Akta 535. sempurna dan amat memuaskan kepada jemaah haji Malaysia dalam urusan menunaikan fardhu haji. Memberi perlindungan. Demi menjamin kesinambungan daya saingnya dalam era globalisasi satu kajian telah dibuat dalam tahun 1995 bagi meluaskan lagi skop dan peranan Tabung Haji. pengawalan dan kebajikan kepada jemaah haji yang menunaikan fardhu haji dengan menadakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan. malah ia juga berfungsi sebagai suatu badan alternatif kepada umat Islam [Malaysia] untuk menyimpan wang sambil melabur secara halal dan mengikut lunas-lunas Islam. memberi keuntungan yang maksimum kepada pendeposit-pendeposit atas wang simpanan mereka. Setelah dikuatkuasakan akta baru dalam tahun 1995 yang menyediakan ruang dan peluang untuk memberikan perkhidmatan secara global. Jenama &Logo Tabung Haji ( TH ) Pembaharuan dan peralihan dunia korporat ke alam global telah mengajak TH untuk turut sama mara ke arah globalisasi perkhidmatan yang berkesan. maka . Akta Lembaga Tabung Haji 1995 dikuatkuasakan yang memansuhkan akta lama dan nama Lembaga Urusan dan Tabung Haji digantikan dengan Lembaga Tabung Haji pada 28 Ogos 1997. Sebagai sebuah badan yang berunsurkan korporat Tabung Haji amat peka dengan perkembangan dan perubahan yang melanda dunia di era 90an. dan serentak dengan itu huruf TH diperkenalkan sebagai singkatan nama menggantikan perkataan Tabung Haji. Kenyataan ini adalah jelas menunujukkan bahawa Tabung Haji ditubuhkan bukan sahaja untuk menguruskan pemergian jemaah haji ke Tanah Suci. Merasaskan kepada tujuan-tujuan itu Tabung Haji telah menetapkan matlamatnya iaitu memberi perkhidmatan yang baik. Dari itu.

TH akan terus menyeru dan menggalakkan orang di Malaysia untuk melawat Ka'abah bagi tujuan haji dan umrah. Sementara itu. TH telah melancarkan logo korporatnya yang baru yang lebih bersifat semasa dan terkini dengan ciri-ciri tersendiri. Maklumat Warna Logo TH  Hitam Menunjukkan warna ka'abah apabila ia diselubungi oleh kain Kiswa  Hijau Menunjukkan warna korporat TH  Putih Melambangkan kebersihan dalam Islam dan ia menjadi asas dalam segala aktiviti TH Visi & Misi TH Visi Tunggak kejayaan ekonomi ummah . Dalam hal ini.pada 28 Ogos 1997. pengurusan haji terbilang Misi . kepelbagaian kegiatan pelaburan dan perisian teknologi. Bentuk segi empat logo ini melambangkan Ka'abah yang menjadi arah tuju dan tumpuan sembahyang seluruh umat Islam di dunia. 'Haiyya Alal Falah' (Mari menuju kejayaan). Logo TH yang condong ke sebelah kanan menggambarkan bahawa TH tidak statik malah sentiasa positif dalam usaha-usaha ke arah pencapaian segala misi dan cita-citanya. Huruf ( ta ha) adalah kependekan perkataan-perkataan Tabung Haji di dalam bahasa Arab. la sentiasa selari dan seiring dengan perkembanganperkembangan sistem dalam pengurusan haji. perkataan 'Tabung Haji' diletakkan bersebelahan dengan logo ini pada bahagian kanan yang turut disertai di bawahnya dengan kalimah Arab. Huruf dan TH ditimbulkan bagi melambangkan huruf-huruf identiti Tabung Haji.

Dalam mencapai visi TH. Struktur StrukturOrganisasi TH Organisasi . halal dan toyyiban. KAMI beriltizam: Memperkasakan ekonomi ummah  Sentiasa giat mencari pelaburan strategik global dan lokal bagi pertumbuhan berterusan  Menggembleng dan memperkaya modal pendeposit  Memberikan perkhidmatan cemerlang yang berterusan  Memudahkan dan menyempurnakan urusan jemaah ke arah haji mabrur  Memberikan pulangan yang kompetitif.

PENGERUSI Tan Sri Dato' Sri Abi Musa Asa'ari bin Mohamed Nor Pengerusi TH AHLI Dato' Paduka Ismee Ismail Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Dato' Zainol bin Othman Timbalan Ketua Setiausaha Kanan. Prof.Lembaga Pengarah Jemaah Lembaga Pengarah diberi kuasa dibawah Seksyen 4 (1) Akta Tabung Haji 1995 (Akta 535) untuk mentadbir kumpulan wang dan segala yang berkenaan dengan kebajikan jemaah haji. Berikut adalah senarai Ahli Lembaga Pengarah Tabung Haji yang disenaraikan dalam Penyata Kewangan Tabung Haji. Abdul Shukor bin Husin Rektor. Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM) Dato' Paduka Badruddin bin Amiruldin . Malaysia Venture Capital Management Bhd. Abdul Samad bin Alias Pengerusi. Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Jemaah Lembaga Pengarah ini juga merumus dasar yang berkaitan dengannya dan perkara-perkara lain yang boleh dilakukan dibawah Akta ini.Penubuhan Jemaah Lembaga Pengarah adalah menepati ketetapan keanggotaan Lembaga seperti yang dinyatakan di Bahagian II Seksyen 6 Akta 535. Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr.

Eastern & Oriental Berhad AHLI-AHLI Dato’ Sri Abdul Wahid bin Omar Presiden Dan CEO. Maybank Berhad . Abdul Wahab. Keahlian Panel Pelaburan Tabung Haji yang terkini. Dari kiri Tan Sri Sheikh Ghazali Abdul Rahman. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah Wakil Perbendaharaan Panel Pelaburan Menurut Seksyen 11 (1) Akta Tabung Haji 1995 (Akta 535). Jemaah Lembaga Pengarah telah diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan satu jawatankuasa Penasihat Pelaburan yang dikenali sebagai Panel Pelaburan.Panel Pelaburan ini bertanggungjawab menasihati Jemaah Lembaga Pengarah dan Pengurusan Tabung Haji ke atas keberkesanan aktiviti dan kawalan dalaman pelaburan Tabung Haji dalam usaha mempertingkatkan nilai pelaburannya serta memperolehi pulangan yang kompetitif. Encik Abdul Kadir Md Kassim.Pengerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Tan Sri Dato' Hashim bin Meon Datuk Mohamad bin Aziz Dato' Abdul Azeez bin Abdul Rahim Dato' Dr. Puan Nor Shamsiah Yunus. Dato' Mohzani Datuk Dr. Datin Paduka Zahridah Ismail. Tuan Syed Elias Alhabshi PENGERUSI Datuk Azizan bin Abdul Rahman Pengerusi. Datuk Azizan Abdul Rahman. Dato' Sri Abdul Wahid Omar.

Jabatan Peguam Negara Datin Paduka Zahridah binti Ismail Pemegang Amanah. Majlis ini bertanggungjawab untuk menasihati Menteri Pentadbir berkenaan kebajikan jemaah haji dan perkara-perkara yang dirujuk padanya berhubung dengan isu-isu urusan haji. Akta Tabung Haji (Akta 535). Realmild (M) Sdn Bhd Majlis Penasihat Haji Penubuhan Majlis Penasihat Haji adalah mengikut Seksyen 11. Haji Mohd. Yusof Haji Mohd Noor . Kadir Andri & Partners Tuan Syed Elias Alhabshi Bekas Pengarah Eksekutif Kumpulan. Shell Malaysia Trading Sdn Bhd Encik Abdul Kadir bin Md Kassim Rakan Kongsi.Tan Sri Sheikh Ghazali bin Abdul Rahman Penasihat Perundangan Syariah. Majlis ini juga berfungsi memberi maklum balas kepada pengurusan Tabung Haji berkaitan isu-isu yang dihadapi oleh jemaah haji disamping memberi cadangan untuk meningkatkan perkhidmatan kepada jemaah haji. Yayasan Budi Penyayang Malaysia Dato' Mohzani bin Abdul Wahab Bekas Pengarah Urusan. PENGERUSI Tan Sri Dato' Dr.

Nasir Mohd Ashraf WAKIL KEMENTERIAN LUAR NEGERI TYT Ambassador Ibrahim Abdullah WAKIL NEGERI PERLIS Dato' Seri Shahidan Kassim KEDAH Prof. Haji Mohd. Haji Othman Haji Ishak PULAU PINANG Dato' Seri Haji Abd.PENGARAH URUSAN KUMPULAN DAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF Dato' Paduka Ismee Ismail WAKIL KEMENTERIAN KESIHATAN Dato' Seri Dr. Dato' Wira Dr. Rashid Abdullah PERAK Dato' Haji Mohd Zaim Haji Abu Hassan SELANGOR Dato' Haji Abdul Rahman Haji Palil NEGERI SEMBILAN Encik Selamat Paigo MELAKA Tuan Haji Wahab Haji Ab Latip JOHOR Datuk Haji Gapar Gurrohu PAHANG Ustaz Ahmad Jaafar TERENGGANU Tuan Haji Wan Mohd Wan Hassan .

SABAH Encik Moktar Yassin Ajam SARAWAK Dato' Wan Abdul Wahab Wan Sanusi LANTIKAN MENTERI Dato' Haji Abdul Rahman Mohd SETIAUSAHA KETUA JABATAN HAJI Dato' Dr. Salleh Abd Mubin . Haji Azmi Haji Ahmad Haji Mohd.

Kakitangan yang terlatih untuk melayani kehendak pelanggan. Pembukaan Pejabat-pejabat Mini di kawasan yang tertentu 2. Waktu Perkhidmatan Pelanggan Waktu perkhidmatan di kaunter-kaunter Tabung Haji. Waktu Urusniaga Kaunter Pejabat di Negeri-negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Perlis. Kuala Lumpur Isnin hingga Khamis 08:30 pagi hingga 04:30 petang Jumaat 08:30 pagi hingga 12:15 tengahari 02:30 petang hingga 04:15 petang 2. Waktu Urusniaga Kaunter Pejabat di Negeri-negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Isnin hingga Khamis 08:30 pagi hingga 04:30 petang Jumaat 08:30 pagi hingga 11:30 pagi 02:00 petang hingga 04:30 petang 5. Kelantan dan Terengganu Ahad hingga Rabu 08:30 pagi hingga 04:15 petang Khamis 08:30 pagi hingga 04:00 petang 4. Penggunaan alat panggilan digital 4. Selangor. Perak. Melaka dan Johor Isnin hingga Khamis 08:30 pagi hingga 04:30 petang Jumaat 08:30 pagi hingga 12:15 tengah hari 02:30 petang hingga 04:15 petang 3. Waktu Urusniaga Kaunter Pejabat di Negeri Sarawak Isnin hingga Khamis 08:30 pagi hingga 04:30 petang Jumaat 08:30 pagi hingga 11:45 pagi 02:15 petang hingga 04:30 petang . Konsep kaunter yang terbuka dan mesra 3. Waktu Urusniaga Kaunter Pejabat di Negeri-negeri Kedah. Pahang. Negeri Sembilan. Pulau Pinang. berikut adalah jadual perkhidmatan kami: HARI WAKTU URUSNIAGA BARU 1. Waktu urusniaga Kaunter Lantai 2. Cawangan Tun Razak.Perkhidmatan Simpanan/Tabungan TH Strategi Perkhidmatan (Kaunter Mesra):1.

melaksanakan sistem kewangan Islam 2. Halal. bonus dikecualikan daripada cukai pendapatan 6. 4. . memberikan bonus yang kompetitif kepada pendeposit 5. Simpanan dijamin oleh kerajaan dan 7. Zakat. Kekerapan pengeluaran. pengeluaran wang tanpa had. Pendeposit boleh menambah simpanan melalui kemudahan berikut : ◊ Pejabat-pejabat Tabung Haji cawangan ◊ Majlis penerangan / kempen / meja Tabung Haji ◊ Skim Pelaburan Ahli KWSP di dalam Tabung Haji ◊ Penghantaran Draf Bank / Cek / Wang Pos / Kiriman Wang secara pos ke mana-mana Pejabat Tabung Haji. iaitu * CIMB Bank * Maybank * Bank Islam Malaysia Berhad * RHB Bank * AmBank Berhad * Public Bank Berhad * POS Malaysia Bank Muamalat * EON Bank Bank Simpanan Nasional Bank Rakyat Asian Finance Bank Nota: * adalah ejen kutipan simpanan TH secara Perbankan Internet. pengecualian cukai. zakat perniagaan yang dibayar bagi pihak pendeposit 3. simpanan dilabur menepati tuntutan syarak. Syiar Islam.00 bagi dewasa dan kanak-kanak). Bonus. ◊ Melalui mana-mana Agen Kutipan Simpanan Tabung Haji yang diberikuasa.Kelebihan Pendeposit Tabung Haji 1. Dijamin. Semua simpanan boleh dibuat dengan membuka akaun di mana-mana Pejabat TH (simpanan permulaan cuma sebanyak RM2.

. simpanan bulanan secara tetap akan membantu merealisasikan impian mereka. ◊ Perkhidmatan ATM / CDM Pendeposit Tabung Haji boleh melakukan transaksi akaun Tabung Haji di Mesin Juruwang Automatik (ATM) dan Mesin Deposit Tunai (CDM) di semua rangkaian Bank Islam dan Bank Rakyat. Kelebihan Skim – – – – Simpanan boleh dibuat setiap bulan tanpa perlu datang ke Pejabat Tabung Haji Anak-anak boleh menjadi pendeposit Tabung Haji sejak ianya dilahirkan dan mempunyai simpanan dari potongan gaji ibu bapanya Dapat menanam sikap berjimat cermat dan minat menabung dikalangan kanakkanak dan merancang keperluan mereka dimasa hadapan Bagi yang ada keinginan untuk menunaikan Fardhu Haji .◊ Potongan Gaji Diri dan Keluarga Kemudahan yang disediakan oleh Tabung Haji untuk pendeposit membuat simpanan bagi diri dan keluarga secara bulanan melalui potongan gaji.

haji. Pada masa ini. 3. menceburi bidang pelaburan dan perniagaan negara. umrah dan pelancongan) TH Global Services Sdn Bhd (Sektor mengedar dan mengeluarkan produk makanan dan minuman halal) . Setiap aktiviti yang dijalankan oleh syarikat-syarikat yang terlibat akan sentiasa diawasi bagi memastikan ia halal dan menguntungkan dan berdaya maju. pembangunan hartanah. perkhidmatan dan pengeluaran produk-produk halal. Lima anak syarikat milik penuh Tabung Haji yang beroperasi dalam sektor-sektor tersebut ialah: · · · · · TH Plantations Berhad (Sektor perladangan) TH Properties Sdn Bhd (Sektor pembangunan hartanah) TH Technologies Sdn Bhd (Sektor pembinaan) TH Travel & Services Sdn Bhd (Sektor perkhidmatan.Perkhidmatan Pelaburan TH Selain daripada itu. 4. 2. tumpuan pelaburan diberikan kepada sektor-sektor perladangan. perkhidmatan. nota korporat. objektif penubuhan Tabung Haji juga adalah untuk memberi peluang kepada Umat Islam di Malaysia. Tabung Haji sentiasa mengamalkan dasar pelaburan yang berhati-hati dan berhemat. Tabung Haji juga melabur secara aktif dalam instrumen-instrumen pelaburan kewangan Islam seperti bon. akaun bank mudhaarabah dan "bill of acceptances". melalui simpanan mereka. Strategi Perkhidmatan 1. sijil pelaburan kerajaan. Pelaburan Tabung Haji dalam anak-anak syarikat membolehkan ia terlibat secara langsung dalam sektor-sektor yang berpotensi dan berdaya maju. Tabung Haji telah menyertai bidang-bidang pelaburan yang berpotensi dan meyakinkan yang merangkumi pelaburan saham jangka pendek dan jangka panjang dalam sektor-sektor ekonomi seperti perindustrian. peladangan serta pemilikan hartanah. pembinaan.

.  Khemah dan makan minum di Arafah dan Mina. Carta Aliran Pengurusan Haji Malaysia 2.Perkhidmatan Menunaikan Haji TH 1. WANG NAIK HAJI (WNH) Wang Naik Haji ialah jumlah minimum perbelanjaan haji yang diperlukan bagi seseorang dewasa atau kanak-kanak untuk menunaikan fardu haji.  Sewa bangunan penginapan di Makkah dan Madinah.  Tambang bas dari Jeddah ke Madinah/ Makkah/ Arafah/ Muzdalifah/ Mina/ Makkah.  Perkhidmatan Pihak-Pihak Berkuasa Haji Arab Saudi.  Tambang kapal terbang serta cukai lapangan terbang. dan balik ke Jeddah. Ia meliputi bayaran-bayaran berikut :  Pasport haji dan bayaran perkhidmatan pendaftaran.  Makan tengahari dan malam di Mekah dan Madinah.

PEMERIKSAAN KESIHATAN Pejabat Daftar Haji akan menghubungi bakal-bakal haji yang terpilih.00 RM 9.  Kursus-kursus haji.00 Kadar Bayaran Haji 1430H Disamping tanggungjawab sosial. Tugas Penasihat Ibadat Haji (Pakar Rujuk Semasa Di Tanah Suci) i. Untuk meningkat kesedaran dan tentang situasi sebenar di Tanah Suci. Meningkat pengetahuan dan kefahaman yang mendalam mengenai Ibadat Haji. .980.141. Membantu menyelesaikan masalah ibadat yang dirujukkan oleh Tabung Haji.  Perlindungan takaful.00 SARAWAK RM 10.UMUR SEMENANJUN G MALAYSIA RM 9. TH menanggung perbelanjaan dari aspek lain-lain perkhidmatan yang diberi seperti berikut: Gelang Pengenalan Haji (GPH).011. Berkuasa wajib haji ialah berkuasa dari sudut kesihatan telah lulus pemeriksaan kesihatan.00 NEGERI SABAH RM 10. BIMBINGAN HAJI Objektif Bimbingan Haji i. iii.096.110.  Air zam-zam 5 liter. 3. Jeddah. Umrah dan Ziarah.065. ii.00 Dewasa (15 tahun ke atas) 15 tahun ke bawah RM 9. Strategi Perkhidmatan Bimbingan Haji 1. Membantu melahirkan ummah yang bertaqwa dan memahami fungsi mereka selepas kembali dari haji.  Buku-buku dan risalah panduan haji.00 RM 9.  Makan waktu ketibaan di Lapangan Terbang Antarabangsa King Abdul Aziz (KAAIA). dalam bulan Sya'aban untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan suntikan anti meningitis. 4.  Buku Rekod Rawatan Jemaah Haji.

iv. Mengadakan Program Bimbingan Haji melalui penerbitan: i. iii. i. Kursus Haji & Modul Menyelaraskan kursus haji TH di seluruh negeri. IKIM. vi. 3. 4. Memberi nasihat dan panduan kepada Guru Agama. Kertas kerja dan resolusi muzakarah haji dijadikan panduan dalam ceramah haji. iv. ii. Menyampaikan ceramah dan forum ibadat kepada jemaah haji. Mengadakan Program Bimbingan Haji melalui media cetak dan elektronik: i. Kertas kerja muzakarah disedia dan dibentangkan oleh Penasihat Ibadat Haji (Tabung Haji . iii. iv. 6. ii. Siaran penyiaran televisyen dan radio iaitu melalui RTM. Menyelia dan menasihat perjalanan program bimbingan ibadat. Menyusun jadual ceramah bimbingan ibadat dan melaksanakannya. v. ii. Buku Panduan Perjalanan Jemaah Haji (Diberi semasa Kursus Haji Intensif / Perdana). Buku Soal Jawab Haji dan Umrah (Diberi semasa Kursus Haji Intensif / Perdana). Tugas Guru Agama di Tanah Suci i. Menyusun dan melaksana program ibadat. Buku Panduan Ibadat Haji Umrah dan Ziarah (Diberi semasa pendafaran haji d ikaunter TH). dan ASTRO. Melaksanakan aktiviti Ziarah Silaturahim. v. Muzakarah Haji & Resolusi Muzakarah 2004 – 2009 Merupakan program tahunan yang melibatkan Pengkursus Ibadat Haji seluruh Negara. Kursus Haji Perdana 5. . Buku Panduan Doa dan Solat Sunat di Tanah Suci (Diberi semasa Kursus Haji Intensif / Perdana). Menyelesaikan permasalahan ibadat jemaah haji yang dirujuk. Memberi nasihat permasalahan ibadat jemaah haji yang dirujuk. 1.ii. Kursus Haji Bersiri Kursus Haji Intensif iii. Menyediakan laporan permasalahan ibadat jemaah haji.JAKIM). ii. Kursus Haji Khas iv. iii. Memastikan nasihat dan panduan yang diberikan adalah menepati kehendak syarak. vi. Akhbar tempatan. Menyediakan laporan program ibadat jemaah haji.

PEMERIKSAAN KESIHATAN BAKAL HAJI Semua bakal haji adalah diwajibkan untuk melaui proses pemeriksaan kesihatan sebagaimana ketetapan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Ini akan memudahkan sekiranya bakal haji tersebut memerlukan rawatan ketika berada di Tanah Suci nanti. PERKHIDMATAN KEBAJIKAN DAN KESIHATAN DI TANAH SUCI 1. vi. rawatan awal dapat diberikan dan rekod rawatan diperolehi dan dicatatkan di dalam Buku Rekod Rawatan Jemaah Haji.v. 6. 5.Melaluinya status kesihatan bakal haji dapat disaring. Risalah Perjalanan Haji (Diberi semasa Kursus Haji Intensif / Perdana). Senarai semak Ibadat Haji dan Umrah (Diberi semasa Kursus Haji Intensif / Perdana). Perkhidmatan Kebajikan Madinah ◊ Sambutan di Al-Hijrah / lapangan terbang / zon ◊ Pengurusan jemaah haji di Zon ◊ Kemasukan dan penempatan di rumah penginapan ◊ Penyelarasan urusan ziarah ◊ Bimbingan haji/ziarah ◊ Pengeluaran wang di ibu pejabat dan zon ◊ Kaunseling ◊ Pengurusan aduan/pertanyaan/jemaah haji sesat/barang hilang ◊ Pakar rujuk ibadat haji ◊ Urusan makan/minum ◊ Urusan keberangkatan ke Makkah ◊ Urusan keberangkatan pulang ke Malaysia Makkah ◊ Sambutan jemaah haji di maktab ◊ Kemasukan dan penempatan di rumah penginapan ◊ Bimbingan haji ◊ Membantu di dalam urusan bayaran dam/korban ◊ Menguruskan keberangkatan jemaah haji ke Arafah dan Mina ◊ Pengeluaran wang di ibu pejabat dan maktab ◊ Kaunseling ◊ Pendaftaran kematian ◊ Pengurusan aduan/pertanyaan/jemaah haji sesat/hilang .

◊ Menunggu ketibaan Pasukan Peronda Perubatan datang (sekiranya boleh tunggu dan anda tidak boleh berjalan).00 pagi hingga 12.00 petang hingga 10.00 malam RAWATAN KECEMASAN DIBUKA 24 JAM Hospital Arab Di Tanah Suci  Rombongan Perubatan di Tanah Suci saling bekerjasama dengan Pihak Berkuasa Kesihatan Arab Saudi dalam urusan kes penyakit berjangkit dan rawatan pesakit yang dirujuk ke Hospital Arab. ◊ Pergi ke Klinik Maktab/Zon yang disediakan di tempat kediaman anda.  Jika terdapat jemaah haji tenat yang memerlukan bantuan alat khas.00 tengahari 5. Waktu Klinik 7. . Rawatan Di Tanah Suci Bagaimana Hendak Mendapatkan Rawatan Sekiranya Anda Sakit Di Tanah Suci ◊ Memberitahu Pengurus Maktab/Petugas Muassasah/rakan sebilik (saudara mara) supaya menghantar anda ke klinik Maktab / Zon yang berhampiran untuk menerima rawatan awal.◊ Pakar rujuk ibadat haji ◊ Pengesahan/pertukaran penerbangan ◊ Pengurusan ziarah/lawatan kepada pesakit dengan mengadakan kemudahan perkhidmatan bus shuttle ke hospital untuk anggota keluarga pesakit Arafah/Mina ◊ Sambutan ketibaan jemaah haji ◊ Menguruskan kemasukan jemaah haji ke khemah-khemah ◊ Rondaan ke khemah ◊ Aduan/pertanyaan/jemaah sesat ◊ Bimbingan dan pakar rujuk ◊ Pendaftaran kematian ◊ Memantau urusan makan/minum yang diuruskan oleh pihak Muassasah 2. ◊ Jika berlaku kecemasan di luar tempat kediaman segera ke Pejabat TH / Klinik Malaysia yang berhampiran. pesakit akan dirujuk ke Hospital Arab di Makkah. Madinah atau Jeddah (jika keadaan memerlukan).

7. Tujuan : Membiayai sebahagian dari jumlah kos perbelanjaan haji yang ditanggung oleh seseorang individu yang berupaya dari segi kesihatan tetapi kurang mampu dari segi kewangan. Pesakit yang berada di Hospital Arab akan dilawat oleh Pegawai Perhubungan Hospital dan Doktor.000 ke atas dan juga sumbangan syarikat . .syarikat korporat atau institusi-institusi serta individu.  Rombongan Perubatan Malaysia untuk mengetahui perkembangan pesakit.TABUNG WARGA TUA Pembiayaan Tabung Warga Tua (TWT) Lembaga Tabung Haji telah menubuhkan Tabung Pembiayaan Haji Warga Tua atau ringkasnya Tabung warga Tua (TWT). Mereka yang telah pulih akan dibawa pulang ke Maktab/Zon masing-masing. Punca dana aktiviti TWT ini adalah melalui sumbangan derma pada kadar minimum RM 10 seorang oleh pendeposit yang mempunyai simpanan RM10.