Bab 1 Manusia PerIu Bersyukur

1. Manusia PerIu Bersyukur
1.1. ntisari ayat
1.1.1. Allah beri peringatan kepada musyrikin Mekah mengambil iktibar terhadap
kaum dahulu yang dibinasakan Allah kerana tidak bersyukur nikmat-Nya, bahkan
melakukan kemungkaran dan kekufuran. Mereka menerima azab yang pedih.

1.2. Mensyukuri nikmat AIIah
1.2.1. Allah menyediakan pelbagai kemudahan dan nikmat tidak terhingga.
1.2.2. Nikmat kurniaan Allah:
1.2.2.1. iman
1.2.2.2. Ìslam
1.2.2.3. kesihatan tubuh badan
1.2.2.4. akal fikiran

1.2.3. Cara bersyukur dengan nikmat-Nya
Hati
Sentiasa ingat Allah Merendah diri terhadap kekuasaan-Nya
Lidah
Ucap Alhamdulillah Baca al-Quran, zikir, tasbih
Anggota badan
Guna nikmat ke arah kebaikan

1.3. emusnahan kaum 'Ad, Thamud, Lut
1.3.1. Kaum Ad : Allah beri nikmat tanah subur dan hasil tanaman mewah tetapi
mereka kufur dan tolak ajaran Nabi Hus a.s. Mereka dibinasakan oleh Allah
dengan puting beliung memusnahkan diri dan harta
1.3.2. Kaum Tahmud : Allah beri kekayaan dan hidup mewah tetapi mereka
angkuh, tidak beriman dan tuduh Nabi Soleh a.s pendusta. Mereka dibinasakan
dengan halilintar dan gempa bumi
1.3.3. Kaum Lut : hidup mewah tetapi tolak ajaran Nabi Lut a.s. dan amalkan
homaseks. Mereka binasa dengan diterbalikkan negeri mereka

1.4. Manusia sebagai khaIifah AIIah
1.4.1. tugas manusia sebagai khalifah
1.4.1.1. beribadat kepada-Nya
1.4.1.2. menegakkan agamaa
1.4.1.3. amar makruf nahi mungkar
1.4.1.4. membangun dan mengurus alam dengan baik berdasar syariat

1.5. Pengajaran ayat
1.5.1. Allah binasakan umat terdahulu kerana kufur dan ingkar
1.5.2. manusia mesti bersyukur nikmat Allah
1.5.3. orang tidak brsyukur diazab Allah
Bab 2 RasuI Penyampai Wahyu

2. RasuI Penyampai Wahyu
2.1. ntisari ayat
Nabi Muhammad manusia biasa dilantik dan diutuskan Allah untuk pimpin manusia ke
arah kebenaran. Baginda bkn malaikat atau anak Tuhan tetapi manusia biasa yang tidak
ada kuasa terhadap khazanah Allah dan juga tidak tahu perkara ghaib.

2.2. Peranan rasuI
2.2.1. membetulkan akidah daripada kesesatan kepada beriman kepada Allah
2.2.2. mengajar cara beribadat dengan betul
2.2.3. mendidik manusia berakhlak mulia
2.2.4. memberitahu tentang perkara ghaib

2.3. Perkara ghaib
2.3.1. prkara ghaib hanya diketahui Allah seperti tarikh kiamat, penentuan rezeki,
ajal dan maut seseorang
2.3.2. perkara yang tlh berlaku seperti kisah Nabi dan kemusnahan umat yang
menderhaka kepada Allah
2.3.3. perkara yang wujud tetapi tidak dapat dilihat dengan pancaindera seperti
malaikat, syaitan, jin, syurga dan neraka
2.3.4. perkara yang akn berlaku seperti kemunculan Nabi Ìsa a.s., dajjal, Yakjuj
dan Makjuj
2.3.5. perkara yang diketahui melalui ilmu dan kajian seperti petroleum, emas,
dan jenis tumbuhan yang bleh jadi ubat

2.4. Hikmah kewujudan perkara ghaib
2.4.1. sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah
2.4.2. untuk menggalakkan manusia membuat kajian dan penyelidikan
2.4.3. dapat meningkatkan keimanan kepada Allah
2.4.4. supaya manusia sentiasa fikir kebesaran Allah

2.5. Tugas manusia
2.5.1. mengikut ajaran Nabi s.a.w. untuk dapat kebahagiaan hidup dunia dan
akhirat
2.5.2. berusaha dan ikhtiar teroka khazanah Allah sama ada di lautan, daratan,
angkasa untuk kepentingan hidup
2.5.3. mencari kurniaan Allah di samping tidak lupa tuntutan kehidupan dunia

2.6. Wahyu AIIah
2.6.1. wahyu adlh pengetahuan yang diperoleh seseorang dengan keyakinan
bahawa wahyu itu semata-mata daripada Allah melalui perantaraan atau
sebaliknya
2.6.2. cara wahyu diturunkan:
2.6.2.1.malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi tanpa disedari
2.6.2.2.malaikat menjelmakan diri sebagai lelaki
2.6.2.3.malaikat menampakkan diri yang sebenar
2.6.2.4.wahyu didengar oleh Rasullulah s.a.w. seperti bunyi loceng dan
sebagainya

2.7. Pengajaran ayat
2.7.1. para rasul adlh penyampai wahyu Allah kepada manusia
2.7.2. nabi dan rasul dilantik Allah dalam kalangan manusia
2.7.3. kita hendaklah berfikir berdasarkan wahyu untuk kebahagiaan hidup di
dunia dan akhirat
Bab 3 Larangan Mempersendakan Agama

3. Larangan Mempersendakan Agama

3.1. ntisari ayat
3.1.1. terdpt beberapa gol manusia mempermain dan mempersenda agama
3.1.2. mereka tertipu dengan keseronokan dan keindahan hidup dunia dan
mengutamakan dunia daripada laksanakan perintah Allah
3.1.3. gol ini akn dapat azab

3.2. Huraian ayat
3.2.1. mempermain/mempersenda meliputi tindakan lisan atau perbuatan yang
merendahkan martabat Ìslam
3.2.2. perbuatan mempersenda agama
3.2.2.1.bangga melanggar perintah Allah
3.2.2.2.hina gol brtaqwa
3.2.2.3.menyanjung maksiat
3.2.2.4.melanggar syariat seperti tidak solat, puasa, bayar zakat
3.2.3. golongan mempersenda agama
3.2.3.1.musyrikin: menyekutukan Allah dan nenentang agama tauhid
3.2.3.2.munafik : menyembunyi kekufuran, menzahirkan keislaman
3.2.3.3.murtad: keluar agama Ìslam
3.2.3.4.'Asi: melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah
3.2.4. akibat mempersenda agama
3.2.4.1.akidah rosak
3.2.4.2.mendapat balasan azab di akhirat
3.2.4.3.jiwa menjadi resah gelisah
3.2.4.4.segala kebaikan menjadi sia2

3.3. Tuntutan memeIihara agama
3.3.1. melaksanakan perintah Allah dan menjahi larangan-Nya
3.3.2. melakukan amal solah dan berakhlak mulia
3.3.3. menentang kemungkaran
3.3.4. melahir nilai keislaman dalam masyarakat

3.4. Akibat tidak memeIihara agama
3.4.1. umat Ìslam mundur dan ketinggalan
3.4.2. Ìslam dihina dan dipermain oleh pihak lain
3.4.3. maksiat berleluasa
3.4.4. umat Ìslam tidak dihormati dan disisih

3.5. Harta kekayaan dan pangkat sebagai ujian
3.5.1. harta dan kekayaan kurniaan Allah yang kadang-kadang dijadikan ukuran
taraf seseorang
3.5.2. Ìslam menggalakkan mencari harta kekayaan asalkan harta tersebut halal
dan berdasarkan prinsip Ìslam
3.5.3. umat Ìslam hendaklah jadikan harta sebagai alat kebahagiaan dunia dan
akhirat

3.6. Pengajaran ayat
3.6.1. umat Ìslam wajib menjaga kesucian agama setiap masa
3.6.2. Ìslam bukan satu alat kepentingan peribadi
3.6.3. orang yang mempersenda aagama akn dapat azab dan seksaan pedih di
akhirat
Bab 4 Hidayat MiIik AIIah

4. Hidayat MiIik AIIah

4.1. ntisari Ayat
4.1.1. Allah brkuasa beri hidayat kepada siapa yang dikehendaki dengan
melapangkn dadanya. Orang yang tidak dapat hidayah berasa sempit dada krna
balsan Allah kepada orang yang mendrhaka.

4.2. Hidayat MiIik AIIah
4.2.1. hidayat adalah cahaya petunjuk Allah ke arh jalan benar dan diredai
4.2.2. sorg yang dapat hidayat berubah tingkah laku dari kufur kepada beriman
kepada Allah
4.2.3. contohnya pristiwa Umar Al_khattab
4.2.4. jika dia tidak dikehendaki oleh Allah mnuju jalan yang benar, dia tetap sesat
wlw dapat seruan dan ajaran Ìslam seperti yang berlaku kepada Abu Jahal
4.2.5. kepentingan hidayat:
4.2.5.1. pembimbing kebenaran dan amalan mndaptkan keredaan Allah
4.2.5.2. supaya tindakn yang dilakukn tidak bertentangan dengan ajaran Ìslam
4.2.5.3.supaya amal ibadat dan kebaikan dapat pahala dan berkat

4.3. Manusia Tidak Berkuasa Beri Hidayat
4.3.1. hanya Allah yang brkuasa beri hidayat. Mnusia kena usaha dptkannya
dengan syarat kena benar2 beriman kepada Allah
4.3.2. maksud kelapangan dada adalah cahaya Ìlahi yang diletakkan dalam
seseorang hingga jd lapang dada
4.3.3. tanda orang memiliki kelapangan dada
4.3.3.1.jiwa cenderung kepada akhirat
4.3.3.2.selalu siap sedia hadapi mati
4.3.3.3.jauhkan diri dari tipu daya dunia
4.3.4. kelebihan dapat hidayat
4.3.4.1.mnikmati kmanisan iman
4.3.4.2.matlamat hidup jelas
4.3.4.3.pegangan akidah dan hidup menepati syariat
4.3.4.4.rajin usaha peroleh kejayaan hidup dunia dan akhirat

4.4. ara MemperoIeh Hidayat
4.4.1. sentiasa zikir ingat kebesaran dan kekuasaan Allah
4.4.2. bertaubat mohon ampun
4.4.3. amal akhlak mulia dan mnjauhi kemungkaran
4.4.4. sentiasa doa mohon hidayat

4.5. ewajipan Berdakwah
4.5.1. tugas brdakwah tugas seluruh umat
4.5.2. sampaikan dakwah ikut keupayaan
4.5.3. tujuan dakwah
4.5.3.1.memelihara maruah dan kesucian agama
4.5.3.2.menarik orang kafir peluk Ìslam
4.5.3.3.mncegah kemungkaran dan tegakkan keadilan
4.5.3.4.tingkatkan martabat agama dan umat
4.5.4. berdakwah kena cara betul dan brhikmah supaya tarik minat kafir
4.5.5. dakwah dengan cara ini beri peluang mereka fikir tentang kbenaran Ìslam

4.6. esan Hidayat AIIah
4.6.1. merubah seseorang tidak beriman kepada beriman
4.6.2. peningkatan dalam bribadat sama ada fardhu ain atau kifayah
4.6.3. mengamalkan perbuatan baik dan tinggal mungkar
4.6.4. gembira dan tenang jlnkan perintah Allah

4.7. Pengajaran Ayat
4.7.1. hanya Allah yang brkuasa beri hidayat
4.7.2. orang yang dapat hidayat berubah dari tidak beriman kepada beriman
4.7.3. kita hndaklh brdoa pohon hidayah Allah kerna hidayah nikmat terbesar
kepada manusia
Bab 5 Akidah Teras ehidupan

5. Akidah Teras ehidupan

5.1. ntisari Ayat
5.1.1. umat Ìslam hendaklah tunaikan solat dan ibadat lain sebagai 1 cara untuk
mentaati printah Allah
5.1.2. umat Ìslam hndaklah serahkan segala urusan hidup kepada Allah
5.1.3. setiap mnusia brtggungjwb atas prbuatan yang dilakukannya
5.1.4. Allah akn balas prbuatan tersebut dengan adil di akhirat

5.2. Huraian Ayat
5.2.1. nikmat iman dan Ìslam adalah nikmat yang paling agung
5.2.2. cara memelihara nikmat iman dan Ìslam
5.2.2.1. sentiasa berdoa kepada Allah
5.2.2.2.melakukan ibadat semata2 untuk mndapatkan keredaan Allah

5.3. MatIamat Hidup Mukmin
5.3.1. menyerah diri dan menyembuh Allah
5.3.2. bertawakal, serah urusan hidup hanya kepada allah
5.3.3. melaksanakan tgungjwb brlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah
5.3.4. berazam untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dan
akhirat
5.3.5. menegakkan syiar Ìslam di muka bumi

5.4. sIam Agama Yang Lurus
5.4.1. risalah para rasul tujuannya sama iaitu bimbing manusia ke jalan yang
lurus
5.4.2. semua ajaran Ìslam menekankan prinsip hidup brteraskan akidah tauhid
iaitu hablun minallah wa hablun minannas
5.4.3. hablun minallah ialah hubungan dengan Allah seperti solat, puasa, haji
5.4.4. hablun minannas ialah hubungan baik sesama mnusia seperti jual beli,
amalan berjiran, berkomunikasi
5.4.5. Ìslam agama universal dan sesuai bagi semua bangsa, tidak kira warna
kulit dan keturunan

5.5. Tugas Dan Tanggungjwb Manusia DaIam 3 Bidang Utama
5.5.1. setiap orang Ìslam diberi tggungjwb ikut kmampuan masing-masing
5.5.2. tggungjwb manusia
5.5.2.1.Al-Ìbadah
5.5.2.1.1. manusia hndaklah abdikan diri kepada Allah dengan tunai
ibadat khusus seperti solat atw ibadat umum seperti mempelajari ilmu
5.5.2.2.Al-Khilafah
5.5.2.2.1. membina kekuasaan di muka bumi untuk jalankan perintah
Allah dan mentadbir kerajaan dengan berteraskan pengabdian diri
kepada Allah
5.5.2.3.Al-imarah
5.5.2.3.1. bina prasarana dalam pelbagai bidang pembangunan
spiritual dan material untuk bentuk negara maju dan makmur
5.5.3. tanggungjwb manusia
5.5.3.1.laksana amar makruf nahi mungkar
5.5.3.2.memelihara dan memulihara alam
5.5.3.3.melaksanakan segala syariat Allah
5.5.3.4.mengadakan pembangunan berlandaskan syariat

5.6. Pengajaran Ayat
5.6.1. hanya Ìslam agama yang benar dan diredhai Allah
5.6.2. manusia brtggungjwb atas semua perbuatannya di dunia
5.6.3. matlamat hidup orang Ìslam adalah brteraskan syariat Allah
Bab 6 iri-iri Mukmin Berjaya

6. iri-iri Mukmin Berjaya

6.1. ntisari Ayat
6.1.1. Allah janjikan kemenangan kepada orang yang tunaikan solat dengan
khusyuk, menjauhi daripada perbuatan sia-sia , mengeluarkn zakat, jaga
kehormatan diri, bersifat amanah, menepati janji
6.1.2. golongan ini pewaris syurga Firdaus dan kekal di dlmnya untuk selamanya
6.1.3. Ìslam menyeru umat mencapai kejayaan (aal-Falah) dunia dan akhirat

6.2. Huraian Ayat
6.2.1. ciri-ciri mukmin berjaya
6.2.1.1.beriman kepada Allah
6.2.1.2.solat dengan khusyuk
6.2.1.3.menjauhi perkara keji dan sia-sia
6.2.1.4.keluarkan zakat
6.2.1.5.jaga kehormatan diri
6.2.1.6.tunai amanah dan janji
6.2.1.7.jaga waktu solat

6.3. husyuk DaIam SoIat
6.3.1. khusuk dalam solat ialah tunduk dan rendah diri dengan tumpukan fikiran,
hati dan angota ketika solat semata-mata kerana Allah
6.3.2. cara khusyuk dalam solat
6.3.2.1.mangagungkan kebesaran dan kemuliaan Allah
6.3.2.2.memahami maksud ayat dan lafaz
6.3.2.3.menumpukan pandangan ke tempat sujud
6.3.2.4.tidak bergerak atau berpaling ke kiri dan ke kanan
6.3.2.5.menunaikan solat dengan ikhlas
6.3.2.6.solat dengan tidak tergesa-gesa

6.4. MengeIuarkan Zakat
6.4.1. peranan zakat dalam masyarakat
6.4.1.1.membangunkan ekonomi
6.4.1.2.memberi biasiswa kepada pelajar
6.4.1.3.membantu fakir miskin yang hidup dalam kedaifan
6.4.1.4.memberi latihan kemahiran kepada para penerima zakat

6.5. Menjaga ehormatan Diri
6.5.1. menjaga kehormatan diri adalah memelihara maruah diri daripada
perbuatan yang dilarang Ìslam
6.5.2. cara jaga maruah diri
6.5.2.1.tutup aurat dengan sempurna
6.5.2.2.jauhi zina dan pergaulan babas
6.5.2.3.hindar diri daripada terlibat dengan perkara keji seperti rasuah,
penyelewengan dan penipuan
6.5.2.4.amal akhlak mulia

6.6. MemeIihara Amanah Dan Menepati Janji
6.6.1. orang yang mengkhianati janji termasuk dalam golongan munafik
6.6.2. tanda-tanda munafik
6.6.2.1.bercakap bohong
6.6.2.2.mungkir janji
6.6.2.3.pecah amanah
6.6.2.4.melampaui batas ketika bertengkar

6.7. Menjaga Waktu SoIat
6.7.1. cara menjaga waktu solat
6.7.1.1.kerjakan solat apabila masuk waktu
6.7.1.2.menjaga segala rukun qalbi (hati), qauli (perkataan) dan fikli
(perbuatan)
6.7.1.3.bersungguh-sungguh tunaikan solat

6.8. Pengajaran Ayat
6.8.1. solat hendaklah ditunaikan dengan khusyuk dan ikhlas kerana solat tiang
agama
6.8.2. umat Ìslam hendaklah menjaga maruah dan kehormatan diri setiap masa
6.8.3. menunaikan janji dan amanah merupakan sifat yang mencerminkan
peribadi Muslim
Bab 7 Nasihat Luqman AI-Hakim

7. Nasihat Luqman AI-Hakim

7.1. ntisari Ayat
7.1.1. Luqman menasihati anaknya supaya bersyukur kepada Allah, tidak
mensyirikkan Allah, berbakti kepada kedua ibu bapa, mendirikan solat, melakukan
kebaikan dan meninggalkan kejahatan, tidak bersikap sombong dan bersopan
ketika berjln. Segala amalan baik dan jahat akan dibalas di akhirat kelak

7.2. Huraian Ayat
7.2.1. Luqman ialah hamba Allah yang solah lagi bertaqwa
7.2.2. beliau dianugerahkan pengetahuan, kebijaksanaan, kefahaman agama
yang mendalam, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi
7.2.3. beliau digelar Al-Hakim kerana kata-kata hikmat beliau. Kisahnya menjadi
pengajaran dan teladan kepada manusia
7.2.4. nasihat Luqman kepada anaknya
7.2.4.1.jgn meakukan syirik
7.2.4.2.berbuat baik kepada kedua ibu bapa
7.2.4.3.bersabar terhadap bala bencana
7.2.4.4.jgn bersombong
7.2.4.5.melakukan kebaikan dan cegah kemungkaran
7.2.4.6.menunaikan solat

7.3. Tidak MeIakukan Syirik
7.3.1. syirik ialah menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lain
sama ada dari segi zat, sifat atau perbuatan-Nya
7.3.2. syirik termasuk dosa besar. Orang yang syirik terbatal iman, ibadat tidak
diterima dan mendapat balasan neraka
7.3.3. bahagian syirik
7.3.3.1.syirik jali: syirik terang-terangan seperti sembah berhala, sembah
pokok dan puja kubur
7.3.3.2.syirik khafi: syirik tersembunyi (tidak nampak) seperti percaya kepada
azimat, tangkal, riak dan takbur

7.4. Berbuat Baik epada bu Bapa
7.4.1. sebab anak perlu berbakti kepada ibu bapa
7.4.1.1.ibu bersusah payah mengandungkan anaknya
7.4.1.2.ibu bapa menjaga anaknya hingga dewasa dengan penuh kasih
sayang
7.4.1.3.bapa cari nafkah untuk anak
7.4.1.4.sanggup bersusah payah demi kebaikan anak
7.4.2. contoh beradab dengan ibu bapa
7.4.2.1.merendahkan suara ketika bercakap dengan mereka
7.4.2.2.dengar nasihat mereka
7.4.2.3.mematuhi perintah mereka yang tidak bertentangan dengan ajaran
Ìslam
7.4.2.4.sentiasa menggembirakan mereka
7.4.3. orang yang buat baik kepada ibu bapa akan dapat balasan baik di dunia
dan di akhirat manakala orang derhaka akan dapat azab di akhirat

7.5. Menunaikan ebaikan
7.5.1. setiap mukmin bertanggungjawab menyeru orang lain kepada kebaikan
dan meninggalkan kemungkaran
7.5.2. bersyukur dan berterima kasih adalah amalan mulia dan kita hendaklah
berterima kasih kepada Allah dan manusia

7.6. Tegahan Bersifat Sombong
7.6.1. Ìslam perintahkan kita tegur sapa dan tunjuk wajah manis serta lihat muka
ketika berbicara dengan orang lain
7.6.2. kita erlu berbicara dengan lembut dan berhemah agar pendengar
memahami jelas dan menerima dengan hati terbuka

7.7. Sabar Menghadapi Bencana
7.7.1. kepentingan sabar
7.7.1.1.memperoleh kejayan kerana tidak berputus asa
7.7.1.2.reda hadapi dugaan dan ujian Allah
7.7.1.3.melakukan pekerjaan dengan cermat dan bersungguh-sungguh
7.7.1.4.tidak mudah dihasut syaitan

7.8. Pengajaran Ayat
7.8.1. Allah jadikan kisah Luqman sebagai panduan hidup bagi seluruh umat
manusia
7.8.2. Ìslam memberi penghormatan tinggi kepada kedua ibu bapa
7.8.3. umat Ìslam hendaklah beradab sopan dan berbudi bahasa dalam
pergaulan
Bab 8 Makanan Yang Baik

8. Makanan Yang Baik

8.1. ntisari Hadis
8.1.1. Allah perintahkan orang beriman makan makanan baik dan halal
8.1.2. orang Ìslam dilarang makan makanan haram kerana datangkan kesan
buruk

8.2. Huraian Hadis
8.2.1. makanan yang sedap dan lazat tidak semestinya halal kerana halalnya
sesuatu makanan bergantung kepada cara pemerolehan dan penghasilan
8.2.2. Kebaikan Makanan Halal
8.2.2.1.menjaga kesihatan badan
8.2.2.2.memelihara kewarasan akal
8.2.2.3.mendpt keberkatan dan keredaan Allah
8.2.2.4.mempengaruhi perangai dan tingkah laku seseorang
8.2.3. Ciri-Ciri Makanan Halal
8.2.3.1.tidak memudarat kesihatan dan kewarasan akal
8.2.3.2.disembelih dengan nama Allah
8.2.3.3.diperbuat daripada bahan halal
8.2.3.4.diusahakan oleh orang islam

8.3. Hikmah PiIih Makanan Dan Minuman Yang Baik
8.3.1. menjaga kesihatan badan supaya sentiasa sihat dan cergas
8.3.2. memelihara kewarasan akal
8.3.3. mendapat pahala kerana ikut sunnah
8.3.4. doa termakbul

8.4. Hubungan Makanan, Minuman Dan Pakaian Dengan badat
8.4.1. kita hendaklah prihatin tentukan makanan, minuman dan pakaian agar dan
langgar batasan syarak
8.4.2. Ìslam suruh umat tutup aurat
8.4.3. semua berkai rapat dengan ibadat yang kita lakukan
8.4.4. punca doa sesorg tidak makbul kerana pengambilan makanan dan
minuman yang haram serta berpakaian yang tidak tutup aurat

8.5. Rukhsah Makan Dan Minum Yang Haram
8.5.1. Syarat Diharuskan Makan Dan Minum Yang Haram:
8.5.1.1.hanya terdapat makanan dan minuman yang haram
8.5.1.2.makan dan minum sekadar menyelamatkan nyawa
8.5.1.3.makan atau minum bukan untuk kenyang
8.5.2. Hikmah Diharuskan Makan Makanan Haram Ketika Darurat
8.5.2.1.dapat jaga nyawa sebagai sesuatu yang berharga
8.5.2.2.memberi kelonggaran kepada umat Ìslam untuk menyelamatkan
nyawa ketika darurat
8.5.2.3.bukti Ìslam tidak membebankan bahkan memudahkan umat

8.6. Pengajaran Hadis
8.6.1. umat Ìslam mestilah prihatin terhadap pengambilan makanan, minuman
dan cara berpakaian seharian supaya tidak langgar hukum Allah
8.6.2. Allah tidak terima doa hamba-Nya yang ambil dan minum yang haram
8.6.3. kita wajib pakai pakaian yang bersih, sesuai dan tutup aurat
8.6.4. orang Ìslam wajib memelihara diri dan keluarganya daripada terjerumus ke
lembah kebinasaan
Bab 9 Perpaduan Teras emajuan

9. Perpaduan Teras emajuan

9.1. ntisari Hadis
9.1.1. umat Ìslam dilarang bersikap yang membawa kepada perpecahan seperti
hasad dengki, menipu, benci-membenci, berpaling muka dan berjual beli atas
jualan orang lain

9.2. Huraian Hadis
9.2.1. Antara Sikap Mazmumah
9.2.1.1.dengki (Al-Hasad)
9.2.1.2.menipu (An-Najasyu)
9.2.1.3.benci-membenci (Al-Ghadab)
9.2.1.4.berpaling muka
9.2.1.5.jual beli atas jualan orang lain
9.2.2. Sebab Larangan Dalam Hadis
9.2.2.1.bagi mewujudkan suasana muhibah, kasih syang dan harmoni dalam
masyarakat
9.2.2.2.untuk semai ikatan persaudaraan yang kuat dan kukuh dalam umat
Ìslam
9.2.2.3.bagi menghalang perpecahan dalam masyarakat

9.3. Dengki
9.3.1. dengki ialah perasaan kurang senang atau gelisah melihat kelebihan yang
ada pada orang lain dan berharap kelebihan itu hilang padanya
9.3.2. Keburukan Dengki
9.3.2.1.menghilangkan amal kebajikan yang dilakukan
9.3.2.2.menimbulkan pergaduhan
9.3.2.3.menyebabkan jiwa dan perasaan seseorang tidak tenteram

9.4. Menipu
9.4.1. perbuatan sama ada melalui tutur kata aatu tingkah laku berkaitan dengan
muamalat yang dijalankan secara tidak jujur seperti pembeli menawarkan harga
yang tinggi pada sesuatu barang sedangkan dia tidak mahu beli
9.4.2. perbuatan menipu bertujuan menyusahkan orang lain

9.5. Benci-Membenci Dan BerpaIing Muka
9.5.1. perasaan marah atau tidak menyenangi orang lain
9.5.2. lahir dari sikap sombong dan angkuh
9.5.3. orang yang bersifat ini sering gelisah, tidak tenteram dan marah kepada
orang lain

9.6. JuaI BeIi Di Atas JuaIan Orang Lain
9.6.1. membatalkan jualan atau pembelian orang lain untuk kepentingan diri
9.6.2. perbuatan ini menyebabkan timbul perasaan marah di kalangan penjal dan
pembeli yang terlibat
9.6.3. Jual Beli Atas Jualan Orang Lain Dalam Beberapa Situasi
9.6.3.1.penjual menawarkan kepada pembeli harga yang lebih murah atau
barang yang lebih baik sedangkan pembeli sedang berurusan dengan penjual
yang lain
9.6.3.2.pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi kepada penjual
sedangkan ketika itu penjual sedang berurusan dengan pembeli lain

9.7. Perpaduan Teras ejayaan
9.7.1. Langkah2 Memupuk Ke Arah Perpaduan
9.7.1.1.memupuk kasih sayang antara anggota masyarakat
9.7.1.2.amal sikap tolong-menolong dan saling bekerjasama
9.7.1.3.memelihara hak orang lain dengan menghormati maruah dan budaya
mereka
9.7.1.4.saling ziarah-menziarahi
9.7.2. Ciri-Ciri Perpaduan Dalam Ìslam
9.7.2.1.berteras keimanan kepada Allah
9.7.2.2.pengamalan akhlak yang mulia
9.7.2.3.bertujuan ke arah kebaikan bersama

9.8. Pengajaran Hadis
9.8.1. semua umat Ìslam adalah bersaudara
9.8.2. perpaduan sangat penting untuk kemajuan dan kestabilan negara
9.8.3. kita hendaklah menjauhi perasaan hasad kerana hal ini boleh memecah-
belah umat Ìslam
Bab 10 Perkara-perkara yang MembataIkan man

10. Perkara-Perkara Yang MembataIkan man

10.1. Pengertian man
10.1.1. iman dari segi bahasa bererti percaya. Menurut istilah ahli sunnah wal
jamaah ialah membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan
anggota
10.1.2. Kepentingan Dan Keperluan Ìman Dalam Kehidupan
10.1.2.1. membentuk keperibadian Muslim sejati
10.1.2.2. berani tegakkan kebenaran
10.1.2.3. sabar dan reda menghadapi rintangan dan dugaan
10.1.2.4. pencetus semangat jihad

10.2. Perkara Yang MembataIkan man
10.2.1. syirik
10.2.2. kufur
10.2.3. riddah
10.2.4. khurafat
10.2.5. sihir
10.2.6. nifak

10.3. Syirik
10.3.1. syirik ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan
perbuatan-Nya
10.3.2. syirik boleh berlaku melalui pemujaan, penyembahan atau permintaan
kepada sesuatu selain dari Allah
10.3.3. bahagian syirik
10.3.3.1. syirik jali: perlakuan syirik terang-terangan seperti sembah
berhala, bulan dan sebagainya
10.3.3.2. syirik khafi: tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam
niat atau syirik secara sembunyi seperti percaya kepada tangkal, riak, ujub,
takbur

10.4. ufur
10.4.1. kufur bererti tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang
disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
10.4.2. orang yang melakukannya adalah kafir
10.4.3. Bahagian Kufur
10.4.3.1. kufur hakikat: ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak
syariat yang dibawa Rasulullah. Contoh: tidak mengakui adanya balasan di
akhirat, tolak hukum yang ada dalam al-Quran dan menyatakan solat
membuang masa
10.4.3.2. kufur nikmat: mengingkari pencipta atau Allah sebagai pemberi
nikmat kepada maknusia dan makhluk ciptaan-Nya seperti guna nikmat ke
jalan maksiat, tidak keluarkan zakat/sedekah dan sebagainya
10.4.4. Faktor2 Kufur
10.4.4.1. pegangan agama lemah
10.4.4.2. terpengaruh dengan hawa nafsu tg ingin keseronokan dan
kebebasan
10.4.4.3. terlalu mengejar kesenangan dunia hingga ketepikan agama
10.4.4.4. kesempitan hidup menyebabkan seseorang sanggup melakukan
perbuatan kufur untuk memenuhi keperluan hidup

10.5. Riddah
10.5.1. riddah bererti berpaling atau keluar daripada agama Ìslam. Orang yang
keluar agama Ìslam dihukum murtad
10.5.2. Murtad Boleh Berlaku Dalam 3 Perkara:
10.5.2.1. iktikad (hati): berniat hendak keluar Ìslam
10.5.2.2. perkataan: mengisytihar keluar Ìslam
10.5.2.3. perbuatan: menganut agama selain Ìslam
10.5.3. Faktor Riddah:
10.5.3.1. lemah pegangan agama
10.5.3.2. jahil tentang akidah dan hukum-hakam Ìslam
10.5.3.3. terpengaruh dengan tawaran kebendaan
10.5.3.4. tidak bimbingan memahami Ìslam
10.5.4. Kesan Riddah
10.5.4.1. perkahwinan terbatal
10.5.4.2. haram menerima harta pusaka daripada waris beragama Ìslam
10.5.4.3. hartanya haram dipusakai oleh ahli waris beragama Ìslam
10.5.4.4. menjadi penghuni neraka selama-lamanya
10.5.5. Cara Menangani Orang Murtad
10.5.5.1. memberi nasihat supaya bertaubat dan kembali kepada Ìslam
10.5.5.2. memberi perlindungan atau bantuan sekiranya dia golongan
muallaf
10.5.5.3. melaksanakan hukum hudud (bunuh)
10.5.6. Hikmah Hukuman Bunuh Kepada Orang Murtad
10.5.6.1. memberi amaran bahawa Ìslam tidak boleh dipermainkan
10.5.6.2. menghindar masyarakat Ìslam daripada huru-hara dan berpecah-
belah
10.5.6.3. menghalang perbuatan yang mencemarkan kesucian Ìslam dan
perkara-perkara yang memburukkannya

10.6. hurafat
10.6.1. khurafat ialah kepercayaan karut yang bertentangan dengan konsep tauhid
dan syariat Ìslam
10.6.2. Contoh Perbuatan Khurafat
10.6.2.1. mempercayai azimat atau tangkal boleh memberi kesan kepada
pemakainya
10.6.2.2. membuang anjak bagi menghalau hantu
10.6.2.3. mempercayai suara burung hantu boleh membawa tuah atau sial
10.6.2.4. mempercayai kubur yang dianggap keramat
10.6.3. Faktor Khurafat Masih Berterusan
10.6.3.1. iman kurang matap terhadap Allah
10.6.3.2. terpengaruh dengan masyarakat yang biasa amalkan khurafat
10.6.3.3. ambil langkah mudah cepat kaya
10.6.3.4. wujud tempat pemujaan khurafat
10.6.4. Cara Mengatasi Khurafat
10.6.4.1. menggiatkan usaha dakwah dan majlis ilmu
10.6.4.2. mengenakan hukuman berat terhadap pihak yang terlibat
10.6.4.3. memberi kesedaran tentang keburukan khurafat
10.6.4.4. mengawasi dan menghapuskan tempat yang dianggap keramat
10.6.5. Kesan Buruk Khurafat
10.6.5.1. menyebabkan syirik dan terbatal iman
10.6.5.2. membazir masa, tenaga, harta
10.6.5.3. masyarakat mundur dengan khayalan sia-sia
10.6.5.4. menyekat akal berfikir logik dan sistematik

10.7. Sihir
10.7.1. sihir ialah ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan
makhluk ghaib iaitu dengan bantuan jin dan syaitan
10.7.2. sihir bertujuan memudarat dan mengelirukan manusia
10.7.3. Akibat Sihir
10.7.3.1. merosakkan akidah dan membatalkan iman
10.7.3.2. memecah belah masyarakat dan menimbulkan fitnah
10.7.3.3. pengamal sihir takbur dan berani berlaku zalim
10.7.3.4. membazir wang, masa, tenaga

10.8. Nifak
10.8.1. nifak bererti berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hati tetap kufur
kepada Allah
10.8.2. orang yang melakukannya digelar munafik
10.8.3. Ciri-Ciri Munafik
10.8.3.1. bercakap bohong
10.8.3.2. khianat apabila diberi amanah
10.8.3.3. mungkir janji
10.8.3.4. melampaui batas apabila bertengkar
10.8.4. Akibat Buruk Munafik
10.8.4.1. menghilangkan sikap percaya-mempercayai
10.8.4.2. melemahkan perpaduan masyarakat
10.8.4.3. menghancurkan kekuatan umat Ìslam
10.8.4.4. menghalang usaha pembangunan masyarakat Ìslam
Bab 11 Dosa-Dosa Besar Yang Membawa emurkaan AIIah

11. Dosa-Dosa Besar Yang Membawa emurkaan AIIah

11.1. Dosa-dosa besar

11.1.1. Pengertian Dosa
11.1.1.1. Dosa ialah balasan buruk kerana melakukan larangan Allah
S.W.T. dan meninggalkan suruhan-Nya.
11.1.1.2. Orang yang akil baligh yang melanggar hukum Allah digelar 'Asi.
11.1.1.3. Dua Jenis Dosa:
11.1.1.3.1. Dosa besar:kesalahan yang dikenakan hukuman tertentu di
dunia dan di akhirat seperti minum arak, berzina, membunuh
11.1.1.3.2. dosa kecil: kesalahan yang tidak diberikan peruntukan
hukuman tertentu di dunia atau amaran azab di akhirat seperti bercakap
yang sia-sia
11.1.1.4. Faktor Manusia MeIakukan Dosa
11.1.1.4.1. terpengaruh dengan perangai kawan yang jahat
11.1.1.4.2. ingin kehidupan bebas tanpa batasan agama
11.1.1.4.3. angkuh dan saombong kerana harta dan pangkat yang
dimiliki
11.1.1.4.4. memandang ringan dengan peringatan azab di akhirat

11.1.2. Dosa-Dosa Besar Yang Mesti Dihindari

11.1.2.1. Menghina Dan Menderhaka bu Bapa
11.1.2.1.1. Antara Perbuatan Menderhaka epada bu Bapa
11.1.2.1.1.1. melawan percakapan mereka
11.1.2.1.1.2. meniggikan suara ketika bercakap
11.1.2.1.1.3. tidak dengar nasihat dan teguran mereka
11.1.2.1.1.4. melayan mereka dengan kasar

11.1.2.2. Menipu Dan Berbohong
11.1.2.2.1. menipu ialah melakukan helah untuk kepentingan diri sendiri
dan memudaratkan orang lain
11.1.2.2.2. berbohong ialah tidak jujur atau memalsukan sesuatu
maklumat
11.1.2.2.3. menipu boleh terjadi melalui kata-kata dan perbuatan seperti
memalsukan dokumen

11.1.2.3. Mencuri Dan Merompak
11.1.2.3.1. mencuri ialah mengambil hak orang lain secara sembunyi
yang disimpan di tempat simpanan tanpa izin. Hukuman hududnya
dipotong tangan
11.1.2.3.2. merompak ialah mengambil hak orang lain secara kekerasan
yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin
11.1.2.3.3. esan Perbuatan Mencuri Dan Merompak
11.1.2.3.3.1. masyarakat hidup tidak aman dan tenteram
11.1.2.3.3.2. dipandang hina oleh orang
11.1.2.3.3.3. dipulau dan disisihkan masyarakat
11.1.2.3.3.4. timbul pergaduhan dan permusuhan
11.1.2.3.3.5. negara tidak aman dan tenteram

11.1.2.4. Riba
11.1.2.4.1. riba ialah faedah, lebihan atau pertambahan bayaran dalam
proses pertukaran barang, wang, hutang-piutang dan sebagainya
11.1.2.4.2. Jenis2 Riba
11.1.2.4.2.1. riba Al-fadl: pertambahan berlaku kerana
pertukaran barang yang sama jenis seperti pertukaran beras
dengan beras
11.1.2.4.2.2. riba an-nasiah: pertambahan yang berlaku
kerana menangguhkan tempoh bayaran
11.1.2.4.3. Hikmah Pengharaman Riba
11.1.2.4.3.1. membanteras kezaliman dan penindasan
sesama manusia
11.1.2.4.3.2. mewujudkan kestabilan ekonomi
11.1.2.4.3.3. melahirkan sikap bantu-membantu dan tolong
menolong
11.1.2.4.3.4. mencegah sifat pentingkan diri sendiri

11.1.2.5. Makan Harta Anak Yatim
11.1.2.5.1. anak yatim ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum
umur baligh
11.1.2.5.2. menjaga harta anak yatim adalah amanah dari Allah
11.1.2.5.3. Sebab DiIarang Makan Harta Anak Yatim
11.1.2.5.3.1. anak yatim akan kehilangan punca pendapatan
apabila dewasa
11.1.2.5.3.2. mengelakkan anak yatim hidup terbiar kerana
tiada harta
11.1.2.5.3.3. mengelakkan berlakunya permusuhan yang
memeutuskan silaturahim
11.1.2.5.3.4. mencabuli hak anak yatim sebagai pewaris
harta

11.1.2.6. Lari Dari Medan Perang
11.1.2.6.1. perang jihad ialah peperangan antara orang Ìslam dengan
kafir bagi mempertahankan kesucian agama Ìslam
11.1.2.6.2. setiap rakyat yang baligh dan berakalserta berkeupayaan
menyertai jihad wajib mempertahankan kesucian Ìslam
11.1.2.6.3. orang yang lari dari medan perang adalah berdosa besar
11.1.2.6.4. Akibat Lari Dari Medan Perang
11.1.2.6.4.1. dipandang hina
11.1.2.6.4.2. umat Ìslam ditindas
11.1.2.6.4.3. balasan neraka
11.1.2.6.4.4. merendah martabat agama dan umat

11.1.2.7. Mengumpat Dan Memfitnah
11.1.2.7.1. mengumpat bererti mengata atau menceritakan keburukan
seseorang semasa ketiadaannya dan boleh menimbulkan kemarahan
apabila dia mendengarnya
11.1.2.7.2. memfitnah ialah melemparkan tuduhan kepada seseorang
tanpa bukti
11.1.2.7.3. Sebab Mengumpat Dan Memfitnah
11.1.2.7.3.1. ingin lihat orang menderita dan susah
11.1.2.7.3.2. tidak mahu mengakui kelebihan orang
11.1.2.7.3.3. takut persaingan hidup
11.1.2.7.3.4. sikap buruk sangka terhadap orang
11.1.2.7.4. Akibat Mengumpat Dan Memfitnah
11.1.2.7.4.1. dibenci dan dipandang hina
11.1.2.7.4.2. berlaku pergaduhan dan permusuhan
11.1.2.7.4.3. masyarakat Ìslam mundur
11.1.2.7.4.4. hidup menderita dunia dan akhirat
11.1.2.7.5. ara Mengatasinya
11.1.2.7.5.1. menyemai kasih sayang sesama Ìslam
11.1.2.7.5.2. reda dengan ketentuan Allah
11.1.2.7.5.3. sentiasa muhasabah diri
11.1.2.7.5.4. meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan
dan beramal soleh

11.2. Dosa-Dosa Besar Yang Membawa ehancuran Umat

11.2.1. Minum Arak Dan Menagih Dadah
11.2.1.1. arak ialah minuman yang memabukkan yang diperbuat daripada
buah yang diperam
11.2.1.2. Faktor Minum Arak
11.2.1.2.1. arak mudah didapati
11.2.1.2.2. terpengaruh dengan rakan yang liar
11.2.1.2.3. tiada penguatkuasaan undang-undang
11.2.1.3. dadah pula ialah sejenis bahan yang mengkhayalkan dan
menghilangkan daya fikir seseorang
11.2.1.4. hukuman hudud terhadap peminum arak ialah disebat 40X
11.2.1.5. Hikmah Pengharaman Arak Dan Dadah
11.2.1.5.1. menjaga kewarasan akal fikiran
11.2.1.5.2. elak berlaku pergaduhan dan permusuhan
11.2.1.5.3. kekalkan kesihatan fizikal dan mental
11.2.1.5.4. mengelak penyakit berbahaya seperti AÌDS dan sebagainya
11.2.1.6. Langkah Pencegahan
11.2.1.6.1. menagmbil tindakan undang-undang terhadap pihak terlibat
11.2.1.6.2. iba bapa hendaklah prihatin dengan kehidupan anak-anak
11.2.1.6.3. kempen tentang bahaya arak dan dadah
11.2.1.6.4. amal gaya hidup sihat dengan adakan aktiviti
kemasyarakatan, riadah dan sebagainya
11.2.1.7. esan Minum Arak Dan Menagih Dadah
11.2.1.7.1. Terhadap ndividu
11.2.1.7.1.1. membazir wang, masa, harta
11.2.1.7.1.2. menjatuhkan maruah diri dan keluarga
11.2.1.7.1.3. terdedah kepada jenayah
11.2.1.7.1.4. lalai daripada mengingati allah
11.2.1.7.2. Terhadap Negara Dan Masyarakat
11.2.1.7.2.1. menjadi mundur dan tidak tenteram
11.2.1.7.2.2. banyak wang negara dihabiskan bagi sediakan
pusat pemulihan
11.2.1.7.2.3. hilang tenaga kerja yang boleh membangunkan
masyarakat
11.2.1.7.2.4. terdedah kepada penjajahan dan penindasan
kuasa asing

11.2.2. Zina
11.2.2.1. zina ialah melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan
perempuan tanpa ikatan yang sah
11.2.2.2. Faktor Zina
11.2.2.2.1. kurang pendidikan agama
11.2.2.2.2. pergaulan bebas lelaki dan perempuan
11.2.2.2.3. mengunjungi tempat maksiat
11.2.2.2.4. membaca dan menonton bahan lucah
11.2.2.3. esan Zina
11.2.2.3.1. menjatuhkan maruah diri dan keluarga
11.2.2.3.2. mendapat kemurkaan Allah dan mengundang bala
11.2.2.3.3. penyakit berbahaya seperti AÌDS, siflis dan sebagainya
11.2.2.3.4. lahir generasi keluarga yang tidak jelas keturunannya
11.2.2.4. Hukuman Penzina
11.2.2.4.1. penzina yang berkahwin dengan cara sah (muhsin) direjam
hingga mati
11.2.2.4.2. penzina yang belum berkahwin disebat 100X sebatan

11.2.3. Menuduh Zina (Qazaf)
11.2.3.1. menuduh seseorang yang baik berzina tanpa 4 orang saksi yang
adil
11.2.3.2. hukumannya 80X sebatan
11.2.3.3. Syarat Dikenakan Hukuman epada Penuduh Zina:
11.2.3.3.1. berakal
11.2.3.3.2. baligh
11.2.3.3.3. atas kemahuan sendiri (tidak dipaksa)
11.2.3.3.4. mengetahui haramnya qazaf
11.2.3.3.5. bukan bapa atau datuk kepada yang dituduh

11.2.4. Liwat Dan Musahaqah
11.2.4.1. liwat ialah hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki
(homoseks/gay)
11.2.4.2. musahaqah ialah hubungan antara perempuan dengan
perempuan (lesbian)
11.2.4.3. Faktor BerIakunya Liwat Dan Musahaqah
11.2.4.3.1. terpengaruh dengan budaya liar
11.2.4.3.2. membaca dan melihat bahan lucah
11.2.4.3.3. tiada undang-undang tegas
11.2.4.3.4. kurang didikan dan pengetahuan agama
11.2.4.4. Akibat Liwat Dan Musahaqah
11.2.4.4.1. institusi perkahwinan runtuh
11.2.4.4.2. dijangkiti penyakit seperti AÌDS dan siflis
11.2.4.4.3. dapat balsan azab di akhirat
11.2.4.4.4. maruah diri, masyarakat, agama tercemar

11.2.5. Membunuh Diri
11.2.5.1. melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh daripada jasad
sendiri
11.2.5.2. Punca Bunuh Diri
11.2.5.2.1. kecewa dengan rahmat Allah
11.2.5.2.2. anggap bahawa bunuh diri jalan penyelesaian terhadap
masalah
11.2.5.2.3. tidak sanggup menghadapi kegagalan hidup
11.2.5.3. ara Mengatasi Bunuh Diri
11.2.5.3.1. hendaklah yakin dengan rahmat Allah
11.2.5.3.2. berusaha memajukan diri dengan syariat Ìslam
11.2.5.3.3. memberi pendidikan agama sejak kecil
11.2.5.3.4. mengingati bahawa dunia adalah sementara, akhirat adalah
kekal abadi
Bab 12 Tuntutan Taubat

12. Tuntutan Taubat
12.1. taubat ertinya kembali semula taat kepada Allah setelah menyesal
melanggar perintah-Nya.

12.2. Syarat-syarat Taubat
12.2.1. menyesal terhadap maksiat yang dilakukan
12.2.2. berhenti melakukan perbuatan tersebut dengan segera
12.2.3. berazam tidak akan ulang perbuatan tersebut
12.2.4. memohon maaf jika kesalahan tersebut berkaitan manusia

12.3. Hikmah Taubat
12.3.1. memberi peluang kepada orang yang berdosa kembali ke jalan Allah
12.3.2. memberi ketenangan hati kepada Muslim yang bertaubat
12.3.3. mendapat keampuan serta petunjuk Allah
Bab 13 Lambaian aabah

13. Lambaian aabah

13.1. ewajipan Haji Dan Umrah

13.1.1. Pengertian Haji Dan Umrah
13.1.1.1. haji dari segi bahasa bermaksud mengunjungi tempat yang mulia.
13.1.1.2. dari segi istilah syarak haji bermaksud mengunjungi Baitullah
Haram di Makkah kerana mengerjakan ibadat tertentu dengan syarat-syarat
tertentu
13.1.1.3. umrah dari segi bahasa ialah ziarah
13.1.1.4. umrah dari segi istilah syarak ialah menziarahi Baitullah kerana
mengerjakan ibadat tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syarat
tertentu

13.1.2. Upah Haji
13.1.2.1. upah haji bermaksud melakukan ibadat haji bagi pihak orang lain
13.1.2.2. hukumnya harus sekiranya seseorang memenuhi syarat-syarat
wajib menunaikan haji tetapi tidak dapat mengerjakannya kerana sebab-
sebab tertentu
13.1.2.3. Sebab Diharus Upah Haji
13.1.2.3.1. meninggal dunia
13.1.2.3.2. tidak berkeupayaan fizikal seperti uzur, terlalu tua dan sakit
yang tiada harapan untuk sembuh
13.1.2.4. Hikmah Upah Haji
13.1.2.4.1. memberi peluang kepada orang sakit atau orang tua yang
terlalu uzur menyempurnakan haji
13.1.2.4.2. anak atau ahli keluarga dapat berbakti kepada ibu bapa atau
saudara maranya
13.1.2.4.3. orang tua yang hilang upaya dapat mengupah orang lain
mengerjakan haji bagi pihaknya

13.1.3. Hikmah Haji
13.1.3.1. Terhadap ndividu
13.1.3.1.1. menghapuskan dosa-dosa kecil
13.1.3.1.2. membersihkan jiwa dari maksiat
13.1.3.1.3. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah
13.1.3.1.4. malatih diri bersifat sabar
13.1.3.2. Terhadap Masyarakat
13.1.3.2.1. dapat saling berkenalan sesama umat Ìslam
13.1.3.2.2. membantu mempertingkat ekonomi umat Ìslam
13.1.3.2.3. menjalinkan silaturahim dan membentuk perpaduan di
kalangan umat
13.1.3.2.4. menyatukan umat tanpa kira bangsa dari seluruh dunia

13.2. ara Menyempurnakan badat Haji Dan Umrah

13.2.1. Syarat-Syarat Haji
13.2.1.1. Syarat-Syarat Mewajibkan Haji
13.2.1.1.1. Ìslam
13.2.1.1.2. baligh
13.2.1.1.3. berakal
13.2.1.1.4. berkuasa
13.2.1.1.5. merdeka
13.2.1.2. Maksud Berkuasa (stita'ah)
13.2.1.2.1. sihat tubuh badan
13.2.1.2.2. cukup perbelanjaan pergi dan balik
13.2.1.2.3. mempunyai nafkah yang mencukupi untuk tanggungan yang
ditinggalkan
13.2.1.2.4. mempunyai kenderaan pergi balik
13.2.1.2.5. terjamin keselamatan pergi balik
13.2.1.2.6. ada kesempatan masa
13.2.1.2.7. mendapat izin daripada suami bagi isteri dan ditemani 2
orang mahram

13.2.2. Rukun Haji
13.2.2.1. rukun haji ialah amalan yang mesti dilakukan dalam haji, jika
tertinggal, haji tidak sah dan wajib diulang pada masa akan datang
13.2.2.2. Rukun-Rukun Haji
13.2.2.2.1. Niat hram: niat haji di miqat setelah memakai ihram
13.2.2.2.2. Wukuf Di Padang Arafah: berada di Padang Arafah
walaupun hanya sekejap antara gelincir matahari 9 Zulhijah hingga terbit
fajar pada 10 Zulhijah
13.2.2.2.3. Tawaf: mengelilingi Kaabah 7X dengan syarat-syarat tertentu
untuk beribadat kepada Allah.
13.2.2.2.3.1. Jenis Tawaf
13.2.2.2.3.1.1. Tawaf Qudum: tawaf selamat datang. Sunat
kepada yang baru sampai
13.2.2.2.3.1.2. Tawah fadah: tawaf rukun yang wajib kepada
jemaah haji
13.2.2.2.3.1.3. Tawaf Wadak: tawaf selamat tinggal. Sunat
dilakukan oleh jemaah haji yang hendak meninggalkan
Makkah
13.2.2.2.3.1.4. Tawaf Sunat: tawaf yang boleh dilakukan bila-
bila masa
13.2.2.2.3.2. Syarat-Syarat Tawaf
13.2.2.2.3.2.1. tutup aurat
13.2.2.2.3.2.2. suci dari hadas besar
13.2.2.2.3.2.3. 7X, dimulakan di penjuru hajarul aswad
13.2.2.2.3.2.4. menjadikan Baitullah di sebelah kiri
13.2.2.2.3.2.5. dilakukan di dalam Masjidil Haram
13.2.2.2.4. Sai: berjalan berulang alik dari bukit Safa ke Marwah 7X
selepas tawaf
13.2.2.2.4.1. Syarat-Syarat Sai
13.2.2.2.4.1.1. dimulakan dari Safa dan disudahi di Marwah
13.2.2.2.4.1.2. dilakukan 7X dengan yakin
13.2.2.2.4.1.3. dilakukan selepas tawaf rukun
13.2.2.2.4.1.4. dilakukan dengan perjalanan biasa, bukan
menonggeng kepala atau melintang
13.2.2.2.4.1.5. niat sai ketika di Bukit Safa
13.2.2.2.5. Bercukur: bercukur atau bergunting rambut sekurang-
kurangnya 3 helai rambut
13.2.2.2.6. Tertib: melakukan rukun-rukun ikut susunan

13.2.3. Hikmah Rukun Haji
13.2.3.1. Niat
13.2.3.1.1. dapat tumpukan sepenuh perhatian kepada Allah
13.2.3.2. Wukuf
13.2.3.2.1. mengingati semula peristiwa pertemuan Nabi Adam dengan
Hawa
13.2.3.2.2. menimbulkan keinsafan bahawa semua manusia sama di sisi
Allah
13.2.3.2.3. mengngatkan kita pada perhimpunan agung di Padang
Mahsyar
13.2.3.3. Tawaf
13.2.3.3.1. memantapkan keimanan kepada Allah dan menumpukan
perhatian terhadap keagungan-Nya
13.2.3.4. Sai
13.2.3.4.1. mendidik manusia supaya tabah dan cekal dalam melakukan
sesuatu pekerjaan
13.2.3.4.2. mengambil iktibar peristiwa Siti Hajar cari air untuk anaknya
13.2.3.5. Bercukur
13.2.3.5.1. sebagai simbol membersihkan diri daripada segala sifat
tercela
13.2.3.5.2. menghapuskan dosa
13.2.3.6. Tertib
13.2.3.6.1. mendidik umat berdisiplin dalam setiap pekerjaan

13.3. Wajib Haji Dan Umrah
13.3.1. Wajib Haji
13.3.1.1. Wajib haji ialah amalan yang wajib dilakukan oleh jemaah haji.
Jika tertinggal salah satu, haji tetap sah tetapi dikenakan dam/denda
13.3.1.2. perkara wajib haji
13.3.1.2.1. Berniat Di Mikat
13.3.1.2.1.1. Mikat ialah sempadan tempat atau masa yang
ditentukan untuk berniat ihram atau umrah
13.3.1.2.1.1.1. Mikat terbahagi kepada 2
13.3.1.2.1.1.1.1. Mikat Zamani: sempadan masa bagi
jemaah haji memulakan niat ihram. Mikat ini bermula dari
bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar kedua pada hari
ke10 bulan Zulhijah
13.3.1.2.1.1.1.2. Mikat Makani: sempadan tempat bagi
jemaah haji memulakan niat
13.3.1.2.2. BermaIam Di MuzdaIifah
13.3.1.2.2.1. Muzdalifah ialah tempat antara Arafah dengan
Mina. Jemaah haji mesti berada di Muzdalifah selepas separuh
mlm ke10 Zulhijah
13.3.1.2.3. MeIontar JamratuI Aqabah
13.3.1.2.3.1. waktu melontar ialah selepas tengah mlm pada
10 Zulhijah dan berlanjutan sehingga terbenam matahari 13
Zulhijah
13.3.1.2.4. BermaIam Di Mina
13.3.1.2.4.1. bermalam di Mina pada hari Tasyrik 11, 12, 13
Zulhijah
13.3.1.2.5. MeIontar etiga-3 Jamrah
13.3.1.2.5.1. melontar di Jamratul Ula, Jamratul wusta dan
jamratul Aqabah guna 7 biji anak batu setiap jamrah
13.3.1.2.6. MeninggaIkan Perkara-Perkara Yang DiIarang Semasa
hram

13.3.2. Sunat Haji
13.3.2.1. mandi sunat ketika hendak niat ihram
13.3.2.2. solat 2 rakaat sebelum niat ihram
13.3.2.3. memakai pakaian ihram berwarna putih
13.3.2.4. memotong kuku
13.3.2.5. memperbanyak ucapan talbiah
13.3.2.6. bermalam di Mina pada malam hari
13.3.2.7. berturut-turut 7 pusingan tawaf
13.3.2.8. memperbanyak bacaan tahmid, zikir dan doa
13.3.2.9. keluar ke tempat sai melalui pintu Safa

13.3.3. Perkara Yang DiIarang etika hram
13.3.3.1. memakai pakaian berjahit bagi lelaki
13.3.3.2. memakai wangi-wangian
13.3.3.3. memotong kuku
13.3.3.4. memotong rambut atau menghilangkan bulu pada anggota badan
13.3.3.5. menutup kepala bagi lelaki
13.3.3.6. menutup muka dan 2 tapak tangan bagi wanita
13.3.3.7. memakai minyak rambut
13.3.3.8. bernikah atau menikahkan

13.3.4. Hikmah Larangan Haji
13.3.4.1. manusia adalah sama sahaja di sisi Allah
13.3.4.2. menguji keimanan dan kesabaran manusia dalam melakukan
ibadat kepada Allah
13.3.4.3. jemaah haji dapat memberikan tumpuan dan perhatian kepada
ibadat yang dilakukan
13.3.4.4. jemaah haji dapat melupakan perkara dunia semasa beribadat
13.3.4.5. melatih umat Ìslam supaya lebih berdisiplin

13.4. ara Mengerjakan Haji Dan Jenis Dam
13.4.1. ara Mengerjakan Haji
ara !0ng0rtian K0baikan
Haji ifrad Mengeriakan haii dan umrah
secara berasingan sama ada umrah
dahulu atau haii dahulu, kemudian
umrah
O cara yang lebih aIdal
O tidak dikenakan dam
O iemaah haii mengambil masa
yang paniang untuk mengeriakan
haii
Haji
tamattuk
Mengeriakan umrah dahulu pada
bulan haii diikuti dengan
mengeriakan haii
O boleh meninggalkan ihram
umrah
O dikenakan dam
O iemaah haii ada kelapangan
dan keselesaan
Haji qiran Mengeriakan haii dan umrah
secara serentak
O mengambil masa singkat
O dikenakan dam
O memberi kemudahan dan
kesenangan kepada iemaah haii

13.4.2. Dam
13.4.2.1. dam dari segi bahasa ialah darah. Dari segi ibadat haji ialah
denda yang dikenakan kepada jemaah haji yang melakukan perkara-perkara
berikut:
13.4.2.1.1. melakukan kesalahan semasa mengerjakan haji atau umrah
13.4.2.1.2. meninggalkan perkara wajib haji atau umrah
13.4.2.1.3. melakukan perkara yang dilarang semasa ihram
13.4.2.2. Jenis-Jenis Dam
13.4.2.2.1. Tertib: dam dibayar ikut susunan
13.4.2.2.2. TakdiI: dam dibayar ikut nilai harga dam
13.4.2.2.3. Takdir: dam dibayar ikut kadar yang ditentukan ikut
kemampuan
13.4.2.2.4. Takhyir: dibolehkan memilih mana-mana jenis dam yang
ditetapkan oleh syarak
13.4.2.3. esaIahan Dan Jenis Dam
0nis dam K0salahan Dam
T0rtib dan
takdil
O bersetubuh sebelum
tahalul awal bagi haii
O dikepung atau ditahan
sebelum masuk Makkah
setelah niat ihram
O sembelih seekor unta, iika
tidak mampu
O sembelih seekor lembu, iika
tidak mampu
O sembelih 7 ekor kambing, iika
tidak mampu
O membeli makanan dengan
nilai seekor unta, iika tidak
mampu
O berpuasa ikut iumlah bilangan
cupak makanan nilai seekor unta,
iika tidak mampu
O menyembelih seekor kambing,
iika tidak mampu
O membeli makanan yang sama
nilainya, iika tidak mampu
O berpuasa ikut iumlah bilangan
cupak makanan yang dibeli
dengan nilai seekor kambing
T0rtib dan O melakukan haii tamattuk O menyembelih seekor kambing,
takdir dan haii qiran
O tidak wukuI di AraIah
O tidak melakukan perkara
waiib haii
O tidak melakukan tawaI
Widak
iika tidak mampu
O berpuasa 10 hari iaitu 3 hari di
Makkah dan 7 hari setelah kembali
ke tanah air
Takhyir
dan takdil
O memburu dan mengusir
binatang buruan
O memotong, menebang,
atau mencabut pokok di tanah
haram yang tumbuh sendiri
O sembelih binatang yang sama
dengan binatang yang diburu
O memberi sedekah makanan
mengikut nilai binatang yang
disembelih
O berpuasa ikut bilangan cupak
makanan yang boleh dibeli dengan
nilai binatang sembelihan
Takhyir
dan takdir
O mencabut mana-mana
bulu atau memotong rambut
O memotong kuku
O memakai pakaian yang
dilarang semasa ihram
O memakai minyak rambut
O memakai bau-bauan
O melakukan perkara yang
mendorong kepada
persetubuhan
O bersetubuh kali kedua
O bersetubuh selepas tahalul
pertama
O boleh pilih:
O menyembelih seekor kambing
atau
O bersedekah kepada enam
orang Iakir miskin dengan 2 cupak
seseorang atau
O berpuasa 3 hari

13.4.2.4. Hikmah Dam
13.4.2.4.1. jemaah haji dapat menunaikan haji dengan teratur
13.4.2.4.2. bersungguh-sungguh-sungguh menumpukan perhatian
semasa ibadat haji
13.4.2.4.3. sentiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadat haji
13.4.2.4.4. manusia bertanggungjawab atas kesalahannya
Bab 14 SembeIihan

14. SembeIihan
14.1. Pengertian SembeIihan
14.1.1. menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara
memutuskan urat halkum dan merih dengan menggunakan alat yang tajam dengan
niat kerana Allah
14.1.2. sembelihan wajib dengan tujuan dimakan dagingnya

14.2. Rukun SembeIihan
14.2.1. PenyembeIih
14.2.1.1. Ìslam
14.2.1.2. tidak dalam ihram haji atau umrah
14.2.2. Binatang Yang DisembeIih
14.2.2.1. halal dimakan
14.2.2.2. mati dengan sekali sembelihan ( putus urat halkum dan urat
merih)
14.2.3. AIat SembeIihan
14.2.3.1. benda yang tajam kecuali gigi, tulang, kuku, rambut, tali
14.2.4. bagi orang Ìslam yang berada di negeri ahli kitab, mereka diharuskan
makan daging sembelihan ahli kitab

14.3. Syarat Sah SembeIihan
14.3.1. niat sembelih kerana Allah
14.3.2. memutuskan urat halkum dan urat merih
14.3.3. menggunakan alat-alat sembelihan tajam selain tulang, gigi, rambut
14.3.4. menyembelih binatang yang halal dimakan dan masih hidup
14.3.5. binatang yang disembelih mati dengan sekali sembelihan
14.3.6. disembelih orang Ìslam atau ahli kitab
14.3.7. tidak dilakukan semasa berada dalam ihram haji atau umrah

14.4. Perkara-Perkara Sunat SembeIihan
14.4.1. menyebut nama Allah
14.4.2. menggunakan alat sembelihan yang tajam
14.4.3. melakukan sembelihan di siang hari
14.4.4. memutuskan kedua-dua urat yang terletak di kiri dan di kanan leher supaya
lebih cepat mati
14.4.5. menghadapkan binatang ke arah kiblat dengan membaringkannya ke
sebelah ke sebelah rusuk kiri

14.5. Perkara-Perkara Makruh SembeIihan
14.5.1. alat sembelihan yang tumpul
14.5.2. menampakkan alat sembelihan kepada kepada binatang sembelihan
14.5.3. melakukan sembelihan di hadapan binatang lain yang hendak disembelih
14.5.4. tidak menghadap kiblat
14.5.5. tidak membaca basmalah
14.5.6. mematahkan leher binatang sembelihan sebelum nyawanya hilang

14.6. Hikmah SembeIihan
14.6.1. boleh mematikan binatang dengan cara cepat dan selamat
14.6.2. memastikan daging yang dimakan bersih dan bermutu
14.6.3. sembelihan dengan nama Allah untuk memelihara akidah
14.6.4. membezakan antara daging yang halal dengan daging yang haram
14.6.5. dapat mengeluarkan semua darah binatang dengan cepat dan
membersihkan daging daripada darah yang mengalir bagi menghindari penyakit
Bab 15 orban AmaIan MuIia

15. orban AmaIan MuIia
15.1. Pengertian orban
15.1.1. menyembelih binatang ternakan (Al-an'am) yang dilakukan pada hari
Aidiladha atau hari Tasyrik dengan tujuan beribadat kepada Allah
15.1.2. hukumnya sunat muakkad bagi yang mampu dan wajib bagi yang bernazar
15.1.3. waktu menyembelih adalah lepas naik matahari pada pada hari raya korban
dan berakhir apabila terbenam matahari pada hari 13 Zulhijah.

15.2. Sunat-Sunat orban
15.2.1. membaca basmalah atau bertakbir.
15.2.2. Membaca selawat kepada Nabi Muhammad s.a.w.
15.2.3. Menghadap binatang ke arah kiblat.
15.2.4. memilih binatang yang gemuk.
15.2.5. menyembelih sendiri bagi lelaki

15.3. Syarat-Syarat Sah orban
15.3.1. mengorbankan binatang yang cukup umur
15.3.2. melakukan sembelihan pada waktu korban
15.3.3. sembelihan oleh orang Ìslam
15.3.4. mengorbankan binatang yang sihat dan tidak cacat
15.3.5. niat korban kerana Allah
15.3.6. binatang ternakan halal dimakan

15.4. Binatang Yang Dijadikan orban
15.4.1. biri2 atau kibas berumur 1 tahun atau lebih
15.4.2. kambing, sapi, lembu, kerbau berumur 2 tahun atau lebih
15.4.3. unta berumur 5 tahun atau lebih

15.5. Pengagihan Daging orban
15.5.1. daging hendaklah dibahagikan kepada orang Ìslam terutamanya fakir
miskin setempat
15.5.2. sebahagiannya boleh dimakan oleh orang yang berkorban
15.5.3. daging korban haram diberikan pada orang kafir
15.5.4. ara Pengagihan Daging orban Yang Sebaik-Baiknya:
15.5.4.1. 1/3 disedekah kepada fakir miskin
15.5.4.2. 1/3 untuk orang ramai
15.5.4.3. 1/3 dimakan oleh orang yang berkorban

15.6. Hikmah Berkorban
15.6.1. mengingati pengorbanan Nabi Ìbrahim dan anaknya Nabi Ìsmail
15.6.2. menimbulkan rasa kesyukuran atas nikmat Allah
15.6.3. memupuk perasaan muhibbah dan silaturahim
15.6.4. fakir miskin berpeluang bersama-sama menikmati daging korban
Bab 16 Akikah

16. Akikah

16.1. Pengertian Akikah
16.1.1. menyembelih binatang ternakan yang dilakukan ketika mencukur rambut
bayi yang lahir sebagai tanda kesyukuran kepada Allah
16.1.2. hukumnya sunat muakkad dan wajib jika bernazar
16.1.3. Sebaik-Baik Akikah:
16.1.3.1. 2 ekor kambing untuk bayi lelaki
16.1.3.2. 1 ekor kambing untuk bayi perempuan
16.1.4. akikah afdal dilakukan pada hari ke 7 tapi boleh dikemudiankan asalkan
belum baligh. Jika sudah baligh boleh melakukan akikah untuk diri sendiri

16.2. Syarat-Syarat Akikah
16.2.1. niat akikah ketika menyembelih
16.2.2. menyembelih binatang ternakan yang halal dan tidak cacat
16.2.3. menyembelih binatang yang cukup umur
16.2.4. memenuhi syarat-syarat sembelihan

16.3. Daging SembeIihan Akikah
16.3.1. tidak wajib disedekahkan kepada fakir miskin
16.3.2. sunat dimasak manis dan dibuat jamuan
16.3.3. sunat tidak mematah-matahkan tulang akikah
16.3.4. mencukur rambut bayi selepas penyembelihan binatang akikah
16.3.5. dilakukan hari ke7 kelahiran bayi

16.4. Hikmah Akikah
16.4.1. tanda kesyukuran kepada Allah atas kurniaan zuriat
16.4.2. mengeratkan silaturahim di kalangan masyarakat
16.4.3. mendekatkan bayi yang baru lahir dengan penghayatan Ìslam
16.4.4. menghebahkan kepada anggota masyarakat tentang anugerah yang
dikurniakan Allah
Bab 17 JuaI BeIi dan Sewa

17. JuaI BeIi dan Sewa

17.1. Pengertian JuaI BeIi
17.1.1. jual beli (Al-Bai') ialah menukarkan barang dengan barang ikut cara yang
tertentu
17.1.2. hukum jual beli adalah harus

17.2. Rukun JuaI BeIi
17.2.1. PenjuaI Dan PembeIi
17.2.1.1. mukallaf
17.2.1.2. kemahuan sendiri
17.2.1.3. merdeka
17.2.1.4. bukan golongan yang ditahan hartanya (bankrap)
17.2.1.5. beragama Ìslam
17.2.2. Barang
17.2.2.1. bersih dan suci
17.2.2.2. berfaedah
17.2.2.3. kepunyaan penjual atau wakilnya
17.2.2.4. tahu jenis, kadar dan sifat barang jualan
17.2.3. Harga
17.2.3.1. bersih
17.2.3.2. milik pembeli
17.2.3.3. tahu jenis mata wang yang digunakan
17.2.4. jab Dan abuI
17.2.4.1. tidak diselangi dengan perbuatan lain
17.2.4.2. bersamaan ijab dan kabul walaupun berlainan lafaz
17.2.4.3. tidak boleh dihadkan masa
17.2.4.4. tidak boleh ditaklikkan

17.3. Jenis-Jenis JuaI BeIi
17.3.1. JuaI BeIi Yang DiIarang Dan Tidak Sah
17.3.1.1. haram menjual atau memperdagagangkan benda yang disimpan
bagi tujuan maksiat seperti menjual patung berhala, babi, arak dan
sebagainya
17.3.1.2. tidak dimiliki dengan sempurna seperti menjual burung2 di udara
atau ikan di laut
17.3.1.3. menjual buah yang masih muda dan belum nyata masaknya
17.3.1.4. menjual daging dengan daging
17.3.1.5. menjual suatu barang dengan bersyarat
17.3.2. JuaI BeIi Yang DiIarang Tetapi Sah
17.3.2.1. membeli barang dengan tujuan menyekat pembelian orang lain
daripada membeli barang tersebut
17.3.2.2. membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain walaupun
masih dalam tempoh pilihannya
17.3.2.3. menipu semasa menjual sama ada melalui sukatan, timbangan
dan sebagainya
17.3.2.4. membeli barang supaya orang lain tidak dapat menjualnya
(monopoli)
17.3.2.5. berjual beli barang yang halal tetapi digunakan untuk maksiat

17.4. Sewa
17.4.1. sewa (Al-Ìjarah) adalah satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah
dari suatu barang yang diterima dengan bayaran yang sesuai mengikut perjanjian
yang ditentukan
17.4.2. hukumnya harus
17.4.3. Rukun Sewa
17.4.3.1. Penyewa
17.4.3.1.1. akil baligh
17.4.3.1.2. kemahuan sendiri
17.4.3.1.3. kedua-duanya tidak bersifat membazir
17.4.3.2. Bayaran Sewa
17.4.3.2.1. dengan wang
17.4.3.2.2. wang bayaran dikeahui oleh kedua-dua pihak dari segi kadar,
jenis dan sifatnya
17.4.3.3. Manfaat
17.4.3.3.1. berharga
17.4.3.3.2. diketahui kadar dan jangka masa
17.4.3.3.3. dapat diberikan oleh yang mengambil upah
17.4.3.4. Syarat Sah Sewa
17.4.3.4.1. kedua-dua pihak bersetuju mengadakan kontrak sewa
17.4.3.4.2. barang yang diberi sewa dapat memberi manfaat
17.4.3.4.3. manfaat yang tercatat dalam kontrak boleh digunakan
17.4.3.4.4. barang sewaan bukan menjadi kewajipan kepada penyewa
seperti menyewakan rumah kepada isteri
17.4.3.5. Tamat ontrak Sewa
17.4.3.5.1. barang yang disewa hilang, rosak, atau musnah
17.4.3.5.2. batal kontrak
17.4.3.5.3. tamat tempoh
17.4.3.5.4. tidak menepati syarat-syarat kontrak
Bab 18 Gadaian dan Syarikat

18. Gadaian dan Syarikat

18.1. Gadaian (Ar-rahn)
18.1.1. gadaian bererti menahan sesuatu. Menurut istilah syarak adalah sesuatu
barangan yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya bagi mendapatkan pinjaman
18.1.2. Rukun Gadaian
18.1.2.1. penggadai
18.1.2.2. pemegang gadai
18.1.2.3. barang yang digadaikan
18.1.2.4. ijab dan kabul
18.1.2.5. barang yang diberikan kepada penggadai
18.1.3. Syarat Sah Gadaian
18.1.3.1. harta yang digadai boleh dijual beli
18.1.3.2. penggadai dan pemegang gadai akil
18.1.3.3. gadaian dengan kerelaan sendiri
18.1.3.4. barang gadaian kepunyaan sendiri
18.1.3.5. tidak boleh merugikan penggadai dan orang yang menerima
gadaian
18.1.4. Perkara-Perkara Yang MembataIkan Gadaian
18.1.4.1. barang yang digadai diserah semula kepada pengadai
18.1.4.2. penggadai telah membayar semua hutangnya
18.1.4.3. barang yang digadai terpaksa dijual atas perintah mahkamah
18.1.4.4. pemegang gadai membatalkan gadaian
18.1.4.5. penggadai meninggal dunia
18.1.4.6. barang yang digadai rosak
18.1.4.7. barang yang digadai telah disewa dan disedekahkan kepada
orang lain
18.1.5. Hikmah Gadaian
18.1.5.1. memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan bantuan
18.1.5.2. memberi jaminan kepada orang yang memberi hutang
18.1.5.3. peluang kepada umat Ìslam mengembangkan ekonomi
18.1.5.4. melahirkan sifat kerjasama dan perasaan kasih sayang sesama
umat
18.1.5.5. memudahkan seseorang mendapatkan modal bagi memulakan
perniagaan
18.1.6. Perbezaan Antara Gadaian Secara sIam Dengan Gadaian Secara
onvensionaI
adaian s0.ara Islam adaian s0.ara konv0nsional
O barang gadaian tetap O barang yang digadai akan lupus iika tidak
meniadi hak pemilik asal
O perlu membayar barang
dan upah
O membantu meringankan
kesusahan
ditebus dalam tempoh bayaran
O perlu membayar nilai barang gadaian
termasuk Iaedah
O membebankan kerana membayar Iaedah dan
terdapat unsur riba dan gharar

18.2. Syarikat (As-syarikah)
18.2.1. syarikat dari segi bahasa ialah bercampur atau berkongsi
18.2.2. dari segi istilah adalah perkongsian terhadap sesuatu yang dilaksanakan
antara dua pihak
18.2.3. penubuhan syarikat diharuskan
18.2.4. Rukun Syarikat
18.2.4.1. AhIi Syarikat
18.2.4.1.1. berakal, baligh, merdeka dan dengan kemahuan sendiri
18.2.4.2. ModaI
18.2.4.2.1. harta dan kepakaran
18.2.4.3. Lafaz Akad
18.2.4.3.1. mengandung erti izin untuk membelanjakan harta syarikat
18.2.5. Perkara Yang MembataIkan Syarikat
18.2.5.1. salah seorang rakan kongsi membatalkan syarikat
18.2.5.2. kematian salah seorang rakan kongsi
18.2.5.3. salah seorang rakan kongsi murtad
18.2.5.4. hilang kelayakan seperti gila
18.2.5.5. salah seorang rakan kongsi membatalkan penyertaan
18.2.6. Hikmah Syarikat
18.2.6.1. salah satu cara untuk memajukan ekonomi negara
18.2.6.2. dapat mengadakan perniagaan yang lebih besar
18.2.6.3. mengeratkan silaturahim antara ahli syarikat
18.2.6.4. dapat membimbing masyarakat untuk hidup bekerjasama antara
satu dengan yang lain
Bab 19 Hutang, nsurans Dan Saham

19. Hutang, nsurans Dan Saham
19.1. Hutang (AI-Qaradh)
19.1.1. hutang adalah memberikan sesuatu barang atau manfaatnya kepada
seseorang. Barang atau manfaat perlu dikembalikan dengan syarat orang yang
berhutang membayar dengan jumlah yang sama
19.1.2. hukum memberi hutang asalnya sunat tetapi menjadi wajib dalam keadaan
tertentu. Membayar hutang adalah wajib
19.1.3. Rukun Berhutang
19.1.3.1. penerima dan pemberi hutang. Kedua-duanya mesti mengadakan
saksi atau perjanjian bertulis
19.1.3.2. barang yang diberi hutang adalah milik pemberi hutang
sepenuhnya
19.1.3.3. sighah iaitu akad pemberian hutang
19.1.4. Hikmah Diharuskan Berhutang
19.1.4.1. membantu golongan yang susah
19.1.4.2. orang miskin berpeluang membaiki taraf eknomi mereka
19.1.4.3. mengelakkan berlakunya penindasan terhadap golongan miskin
19.1.4.4. mengelakkan sikap malas dan suka meminta-minta

19.2. nsurans (At-TakafuI)
19.2.1. insurans bererti faedah yang diperoleh apabila satu kumpulan berikrar
untuk menggembleng tenaga serta mengadakan pakatan untuk saling bekerjasama
dan tolong-menolong apabila ditimpa musibah
19.2.2. amalan insurans diharuskan
19.2.3. Jenis-Jenis nsurans
19.2.3.1. insurans hayat atau nyawa: memberi perlindungan risiko ke atas
kematian dan hilang upaya
19.2.3.2. insurans am: memberi perlindungan kepada mereka yang
menghadapi kerugian pendapatan dan harta
19.2.4. Prinsip2 nsurans
19.2.4.1. tiada unsur ketidakpastian (gharar) pada bayaran sumbangan dan
manfaat
19.2.4.2. pemegang polisi saling bekerjasama bagi mengadakan manfaat
bersama
19.2.4.3. merupakan satu perjanjian bantu-membantu dalam kalangan
pemegang polisi
19.2.4.4. bertujuan memberi keuntungan yang saksama di kalangan ahli
19.2.4.5. menjamin dan melindungi antara satu dengan yang lain daripada
kehilangan atau kerugian
19.2.5. Tujuan Diharuskan nsurans
19.2.5.1. mendapatkan segala kemudahan perlindungan berupa manfaat,
pampasan, atau ganti rugi apabila berlaku musibah
19.2.5.2. membantu pihak yang ditimpa musibah yang memerlukan
sejumlah manfaat keuntungan sebagai pampasan
19.2.5.3. dapat menampung kos pembaikan kenderaan yang rosak apabila
terlibat dalam kemalangan

19.3. Saham (As-Sahmu)
19.3.1. saham adalah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat
pemilikan
19.3.2. 3 Sumber ModaI Yang BoIeh Didapati
19.3.2.1. pemegang saham
19.3.2.2. pinjaman
19.3.2.3. kadar tertentu daripada keuntungan syarikat
19.3.3. pemegang saham adalah pemilik bersama bagi sesuatu syarikat
19.3.4. Antara Syarat-Syarat Saham Yang Diharuskan
19.3.4.1. saham bebas dari unsur riba
19.3.4.2. tiada unsur perjudian atau terlibat dengan perkara haram
19.3.4.3. tidak mempunyai unsur spekulasi
19.3.4.4. saham bukan dari jenis yang dilaburkan dalam akaun simpanan
tetap atau simpanan dalam bank konvensional
Bab 20 erajaan huIafa Ar-Rasyidin

20. erajaan huIafa Ar-Rasyidin

20.1. PengenaIan Ringkas huIafa Ar-Rasyidin
20.1.1. khalifah ialah orang yang memegang jawatan sebagai ketua negara Ìslam
20.1.2. tempoh pemerintahan 29 tahun (11-41 H)
20.1.3. huIafa Ar-Rasyidin iaIah geIaran kepada 4 sahabat yang memegang
jawatan daIam negara seIepas kewafatan RasuIuIIah s.a.w. iaitu:
20.1.3.1. khalifah Abu Bakar
20.1.3.2. khalifah Umar Al-khattab
20.1.3.3. khalifah Usman bin Affan
20.1.3.4. khalifah Ali bin Abi Talib

20.2. haIifah Abu Bakar (11-13H/ 632-634M)
20.2.1. Riwayat Hidup
20.2.1.1. nama sebenar Abdullah bin Abi Quhafah
20.2.1.2. lahir 2 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.
20.2.1.3. keturunan Bani Tamim
20.2.1.4. digelar As-Siddiq kerana mengakui kebenaran Nabi Muhammad
s.a.w. dalam peristiwa Ìsrak dan Mikraj
20.2.1.5. orang pertama memeluk Ìslam
20.2.1.6. seseorang yang jujur, pekerti baik dan perangai yang terpuji
20.2.1.7. wafat 23 jamadilakhir tahun 13 Hijrah dan dimakamkan di Madinah
berhampiran dengan makam Rasulullah
20.2.2. PeIantikan Menjadi haIifah
20.2.2.1. Rasulullah s.a.w. tidak menetapkan seseorang sebagai pengganti
selepas kewafatan baginda. Oleh itu, berlaku perselisihan antara golongan
Ansar dengan Muhajirin di Saqifah Bani Saidah
20.2.2.2. Abu Bakar mencadangkan Umar Al-Khattab atau Ubaidah sebagai
pengganti selepasnya
20.2.2.3. kedua-duanya membantah lalu mereka berjabat tangan dengan
Abu Bakar dan terus memberi bai'ah melantik Abu Bakar sebagai khalifah

20.3. haIifah Umar Bin AI-hattab (13-23H/ 634-644M)
20.3.1. Riwayat Hidup
20.3.1.1. nama sebenar Umar bin Al-Khattab bin Naufal
20.3.1.2. lahir 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah s.a.w.
20.3.1.3. berketurunan Bani A'dy
20.3.1.4. digelar Al-faruk bermaksud "Pemisah antara kebenaran dengan
kebatilan¨
20.3.1.5. terkenal sebagai seorang yang berani, tegas dan berterus-terang
20.3.1.6. memeluk Ìslam tahun ke6 selepas kerasulan Nabi Muhammad
s.a.w.
20.3.1.7. wafat akhir bulan Zulhijah tahun 23 Hijrah ketika berusia 63 tahun
setelah memerintah selama lebih kurang 10 tahun
20.3.2. PeIantikan Menjadi haIifah
20.3.2.1. Umar menjadi khalifah melalui wasiat yang dibuat oleh Abu Bakar
bagi mengelakkan perpecahan umat Ìslam
20.3.2.2. wasiat tersebut ditulis oleh Usman bin Affan
20.3.2.3. pelantikan Umar dipersetujui oleh seluruh umat Ìslam

20.4. haIifah Usman Bin Affan
20.4.1. Riwayat Hidup
20.4.1.1. dilahirkan 5 tahun selepas kelahiran Rasulullah
20.4.1.2. berketurunan Bani Umaiyah
20.4.1.3. sejak kecil terkenal dengan peribadi mulia, lemah lembut,
hartawan, dermawan dan memiliki semangat jihad yang tinggi
20.4.1.4. digelar Zunnurain kerana mengahwini 2 orang puteri Rasulullah
20.4.1.5. wafat pada 18 Zulhijah tahun 35 Hijrah ketika berumur 80 tahun
kerana dibunuh oleh pemberontak
20.4.2. PeIantikan Sebagai haIifah
20.4.2.1. semasa khalifah Umar sakit, beliau mencadangkan 6 orang
sahabat sebagai pengganti beliau iaitu Usman, Ali bin Abi Talib, Talhah bin
Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas dan Abdul Rahman bin
Auf
20.4.2.2. Talhah, Zubair, Saad dan Abdul Rahman menarik diri
20.4.2.3. berdasarkan pendapat para sahabat dan orang ramai, Abdul
Rahman bin Auf mengisytiharkan Usman bin Affan sebagai khalifah

20.5. haIifah AIi Bin Abi TaIib
20.5.1. Riwayat Hidup
20.5.1.1. nama penuh: Ali bin Abi Talib bin Abdul Mutalib bin Hasyim
20.5.1.2. lahir tahun ke10 sebelum kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.
20.5.1.3. bersifat berani, tegas dan menguasai pelbagai ilmu dengan
mendalam
20.5.1.4. kanak-kanak pertama peluk Ìslam
20.5.1.5. wafat 40 Hijrah setelah memerintah kira-kira 5 tahun
20.5.2. PeIantikan Sebagai haIifah
20.5.2.1. beliau menerima jawatan khalifah atas desakan orang ramai bagi
mententeramkan pergolakan akibat pembunuhan khalifah Usman
20.5.2.2. keluarga Umaiyah tidak setuju dengan pelantikan tersebut
termasuk Muawiyah bin Abi Sufian

20.6. Dasar Pentadbiran huIafa Ar-Rasyidin
20.6.1. undang-undang dan perlembagaan negara berasaskan al-Quran dan
sunnah
20.6.2. khalifah berkuasa membuat keputusan berdasarkan pandangan ahli syura
dan ijtihad
20.6.3. khalifah bertanggungjawab menegakkan kebenaran dan memerintah
dengan adil
20.6.4. khalifah adalah ketua negara
20.6.5. gabenor dan pegawai dilantik berdasarkan kecekapan dan kewibawaan
20.6.6. pemimpin dan rakyat bertanggungjawab membangun dan memajukan
negara
20.6.7. rakyat wajib taat pemerintah yang taat perintah Allah

20.7. Pembaharuan DaIam Pentadbiran Negara
20.7.1. MajIis Syura
20.7.1.1. ahli syura dikenal sebagai ahli 'Al-Hallu Wal-Aqdu¨ yang
bermaksud pandai menghurai dan membuat keputusan
20.7.1.2. fungsi Majlis Syura pada zaman Rasulullah s.a.w. amat terhad
kerana keputusan yang dibuat Rasulullah s.a.w. adalah daripada wahyu
kecuali beberapa perkara yang memerlukan pandangan sahabat
20.7.1.3. pada zaman khalifah Umar, satu Majlis Syura khas ditubuhkan
yang bertanggungjawab menentukan pelantikan khalifah. Majlis ini terdiri
daripada sahabat Rasulullah s.a.w.
20.7.2. Pentadbiran WiIayah
20.7.2.1. Umar telah mewujudkan jawatan gabenor bagi setiap wilayah
Ìslam yang baru dibuka
20.7.2.2. gabenor bertanggungjawab memerintah dengan adil
20.7.2.3. jawatan baru diperkenalkan bagi memantapkan pentadbiran
negara seperti ketua setiausaha, pegawai polis, ketua hakim, dan pegawai
cukai

20.8. PoIisi Pentadbiran huIafa Ar-Rasyidin
20.8.1. PoIisi haIifah Abu Bakar
20.8.1.1. memerangi golongan murtad iaitu golongan yang terpengaruh
dengan nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat
20.8.1.2. menggerakkan tentera Usamah bin Zaid untuk memerangi
penduduk Ghassan yang membunuh utusan Rasulullah s.a.w.
20.8.1.3. melantik khalifah selepasnya bagi memelihara perpaduan supaya
tidak timbul perselisihan untuk melantik khalifah selepas beliau meninggal
dunia
20.8.2. PoIisi haIifah Umar
20.8.2.1. beliau menyusun semula pentadbiran tanah yang dikuasai oleh
tentera Ìslam
20.8.2.2. tidak membenarkan sahabat keluar atau meninggalkan kota
Madinah kecuali mendapat keizinan khalifah
20.8.3. PoIisi haIifah Usman
20.8.3.1. memberi peluang terbuka kepada sesiapa yang ingin berjihad
demi menyebarkan agama dan memperluas pengaruh Ìslam
20.8.3.2. para sahabat tidak dilarang meninggalkan kota Madinah
20.8.3.3. melonggarkan syarat penggunaan harta Baitulmal
20.8.3.4. menetapkan al-Quran dibaca menggunakan lahjah Quraisy
20.8.3.5. melantik gabenor dalam kalangan Bani Umaiyah tapi masih
mengira kelayakan dan kepimpinan
20.8.4. PoIisi haIifah AIi
20.8.4.1. menukarkan pegawai yang berketurunan Umaiyah yang dilantik
pada zaman khalifah Usman
20.8.4.2. meneruskan Majlis Syura walaupun mendapat tentangan daripada
golongan Khawarij

20.9. Sumbangan Dan Jasa huIafa Ar-Rasyidin
Khalifah $umbangan
Abu Bakar As-siddiq O memerangi golongan murtad, nabi
palsu dan golongan yang enggan bayar
zakat
O membebaskan negeri di bawah
pengaruh Rom dan Parsi
O mengumpulkan tulisan al-Quran
Umar bin Al-Khattab O menyusun harta dan kekayaan
untuk pertahanan negara
O menyusun undang-undang tanah
negara
O perkenal kalendar tahun Hiirah
O menubuh pasukan polis dan tentera
Usman bin AIIan O menyumbang harta dan kekayaan
untuk pertahanan negara
O mengumpul dan membukukan al-
Quran dalam satu naskhah
O membesarkan angkatan tentera laut
dan darat
Ali bin Abi Talib O menerima iawatan khaliIah ketika
negara dalam kekecohan dan tidak
tenteram

20.10. emajuan SosiaI, Ekonomi Dan PerIuasan awasan
20.10.1. emajuan SosiaI
20.10.1.1. Penduduk: terdapat 3 golongan
20.10.1.1.1. masyarakat Ìslam di Semenanjung tanah Arab yang
memeluk Ìslam sejak zaman Rasulullah s.a.w.
20.10.1.1.2. masyarakat Ìslam yang berada di luar tanah Arab
20.10.1.1.3. golongan kafir zimmi
20.10.1.2. Pendidikan
20.10.1.2.1. para khalifah amat ambil berat hal ehwal pendidikan
rakyat
20.10.1.2.2. selain memberi bantuan pembelajaran, mereka melantik
tenaga pengajar
20.10.1.3. ebajikan SosiaI
20.10.1.3.1. kebajikan Ìslam dan kafir dipelihara
20.10.1.3.2. 1 pasukan khas ditubuh untuk jaga keselamatan negara
20.10.1.3.3. pelbagai kemudahan disedia untuk kesenangan rakyat

20.10.2. emajuan Ekonomi
20.10.2.1. bermula zaman khalifah Umar hingga awal pemerintahan Usman
kesan daripada perluasan kuasa
20.10.2.2. negara memiliki banyak kawasan pertanian dan sumber ekonomi
yang mantap
20.10.2.3. pengurusan Baitulmal dikemaskinikan
20.10.2.4. undang-undang tanah negara diperkenal

20.10.3. PerIuasan awasan
20.10.3.1. wilayah Ìslam semakin uas kesan kejayaan tentera Ìslam
20.10.3.2. pengaruh dan wilayah Ìslam semakin tersebar

20.11. esan Positif epimpinan huIafa Ar-Rasyidin
20.11.1. corak pemerintahan: pemimpin negara merupakan ketua agama
yang mendaulatkan Ìslam
20.11.2. sifat kepimpinan: pemimpin dipilih daripada mereka yang berakhlak
dan berwawasan
20.11.3. pertahanan: pertahanan diberi keutamaan bagi memastikan negara
bebas daripada serangan luar
20.11.4. Ekonomi: dasar ekonomi digubal secara adil
20.11.5. SosiaI: ilmu pengetahuan diberikan perhatian yang penting sama
ada ilmu akli ataupun nakli. Rakyat dilayan sama rata.

20.12. Akibat MembeIakangkan epimpinan huIafa Ar-Rasyidin
20.12.1. ketua negara Ìslam selepas Khulafa Ar-Rasyidin dilantik secara
warisan
20.12.2. negara Ìslam terdedah kepada fitnah dan peperangan sesama
sendiri
20.12.3. orang munafik berpeluang memecah belah umat
20.12.4. timbul perpecahan aliran akidah seperti ahli sunnah dan syiah

20.13. ktibar Daripada Sejarah Pemerintahan huIafa Ar-Rasyidin
Asp0k akidah O kehidupan berpandukan akidah
yang benar
O berpegang teguh kepada Islam
O berusaha meningkatkan tahap
keimanan kepada Allah
O mementingkan ilmu pengetahuan
Asp0k syariat O hidup berlandaskan syariat Islam
O sanggup beriihad dan
mengorbankan nyawa dan harta demi
memperoleh keredaan Allah
O membangunkan ekonomi untuk
perluasan dakwah dan kemaiuan negara
O semua lapisan mendapat perhatian
Asp0k akhlak O digelar Qudwatun Hasanah kerana
merealisasikan tuntutan al-Quran
melalui perkataan dan perbuatan dalam
kehidupan seharian
O rakyat diberi kebebasan untuk amal
agama masing-masing

Bab 21 erajaan Bani Umaiyah

21. erajaan Bani Umaiyah

21.1. Penubuhan erajaan Bani Umaiyah

21.1.1. selepas kemangkatan Ali bin Abi Talib 14 Hijrah, penduduk Kufah melantik
Hasan bin Ali sebagai pengganti ayahandanya
21.1.2. walaubagaimanapun, beliau terpaksa menyerahkan jawatan tersebut
kepada Muawiyah bin Abu Sufian kerana tidak dapat menyelesaikan huru-hara dan
pertumpahan darah yang berlaku dalam negara
21.1.3. Penyerahan Dibuat Dengan Syarat-Syarat :
21.1.3.1. Muawiyah mesti memerintah berdasar al-Quran dan as-sunnah
21.1.3.2. sentiasa menghormati dan memualiakan keluarga Nabi
Muhammad s.a.w.
21.1.3.3. pemilihan jawatan khalifah selepasnya mestilah berdasarkan
Majlis Syura
21.1.4. Peringkat Pemerintahan
21.1.4.1. zaman kelahirannya bermula dengan pemerintahan Muawiyah bin
Abi Sufian (40-60H) dan berakhir dengan pemerintahan Yazid (64H)
21.1.4.2. zaman pemerintahan keturunan Marwan bin Al-Hakam yang
dikenal sebagai 'zaman kemajuan' (65-86H) hingga zaman kejatuhannya
(127-132H)
21.1.4.3. diasaskan oleh Abdul Rahman Ad-Dahlil hingga pemerintahan
Hisyam (137-399H)

21.2. Sumbangan erajaan Bani Umaiyah epada Tamadun sIam

21.2.1. Perkembangan etenteraan
21.2.1.1. Muawiyah sangat mengambil berat tentang pertahanan negara.
Beliau mengemaskini angkatan tentera dengan meniru corak gerakan tentera
daripada Parsi
21.2.1.2. BeIiau Membahagikan Tentera epada Lima Bahagian
21.2.1.2.1. pasukan teras diletakkan di tengah-tengah (Qalbu Al-Jaisy)
21.2.1.2.2. sayap kanan (Al-Maimunah)
21.2.1.2.3. sayap kiri (Al-Maisarah)
21.2.1.2.4. pasukan hadapan (Al-Muqaddimah)
21.2.1.2.5. barisan belakang (Safah Al-Jaisy)
21.2.1.3. kerajaan turut tubuhkan angkatan perang yang teratur dan
dilengkapi dengan peralatan moden dan canggih

21.2.2. Perkembangan Pendidikan
21.2.2.1. khalifah sangat ambil berat terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan
21.2.2.2. khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz
merupakan ulama yang alim dalam bidang al-Quran, tafsir, hadis dan nahu
yang menjadi tumpuan utama pendidikan pada ketika itu
21.2.2.3. Kota Basrah menjadi terkenal sebagai pusat penyebaran ilmu.
Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dan bahasa rasmi kerajaan
21.2.2.4. disiplin ilmu yang kekenal sebagai 'At-Tadwin' wujud kesan
daripada kegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan

21.2.3. Ekonomi
21.2.3.1. kekuatan ekonomi negara bergantung kepada pertanian dan
perdagangan
21.2.3.2. HasiI Negara:
21.2.3.2.1. kharaj
21.2.3.2.2. jizyah
21.2.3.2.3. zakat
21.2.3.2.4. usyur
21.2.3.2.5. fai
21.2.3.2.6. ghanimah
21.2.3.3. Faktor egemiIangan Tamadun sIam
21.2.3.3.1. kecekapan dan kebijaksanaan khalifah
21.2.3.3.2. penguasaan ilmu pengetahuan
21.2.3.3.3. ekonomi yang stabil
21.2.3.3.4. kekuatan tentera

21.3. Faktor ejatuhan
21.3.1. sikap beberapa orang pemerintah yang mengabaikan ajaran Ìslam
21.3.2. pemilihan pemerintah tidak dilakukan melalui majlis Syura
21.3.3. pemerintah bersikap tidak adil dan membezakan orang Arab dengan bukan
Arab
21.3.4. pemerintah yang dilantik tidak berkelayakan
Bab 22 mam Abu Hanifah r.h.

22. mam Abu Hanifah r.h.
22.1. Riwayat Hidup

22.1.1. nama sebenar Nukman bin Thabit
22.1.2. lahir di Kufah tahun 80 Hijrah (699M)
22.1.3. berketurunan Parsi dan anak kepada seorang peniaga kain
22.1.4. beliau salah seorang ulama Ìslam terkenal dan pengasas Mazhab Hanafi
22.1.5. BeIiau DigeIar Abu Hanifah erana:
22.1.5.1. sentiasa bawa ke mana saja tintanya (pen) untuk mencatat ilmu
22.1.5.2. salah seorang anaknya bernama Hanifah
22.1.5.3. Hanifah juga bermaksud cenderung kepada agama
22.1.6. beliau seorang yang berakhlak mulia, pemurah, ikhlas, berani, suka
memberi nasihat, rajin berusaha dan bercita-cita tinggi
22.1.7. beliau seorang yang berani dan tegas dalam mempertahan agama
22.1.8. Ujian Yang Dihadapai Daripada Pemerintah:
22.1.8.1. dihukum penjara
22.1.8.2. disebat kerana tolak jawatan kadi di Kufah
22.1.9. Meninggal dunia pada bulan Rejab tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi
ketika usia 70 tahun

22.2. Pendidikan
22.2.1. beliau berpeluang menuntut ilmu sejak kecil hingga ke peringkat tertinggi
22.2.2. beliau belajar pelbagai ilmu terutama undang-undang Ìslam
22.2.3. berguru dengan beberapa orang ulama yang hidup sezaman dengannya
22.2.4. guru yang paling banyak memberi sumbangan ialah Ìmam Hammad bin Ali
Sulaiman selama 18 tahun
22.2.5. pernah berguru dengan sahabat Nabi Muhammad s.a.w.: Anas bin Malik,
Abdullah bin Abi Aufa, dan Abdullah bin Abi Al-Hasan

22.3. Sumbangan epada Tamadun sIam
22.3.1. masanya banyak dihabiskan untuk memberi pengajaran di masjid
22.3.2. berfikiran kritis dan terbuka dalam menyelesaikan masalah fikah
22.3.3. ulama pertama menyusun kitab fikah ikut bab dan fasal dengan tersusun
22.3.4. kitab karangan beliau yang terkenal: Al-Fikah Al-Akbar dan Kitab Faraid
22.3.5. seorang yang amat teliti dalam tentukan hukum ikut martabat hadis

22.4. Pengaruh Mazhab Abu Hanifah
22.4.1. aliran mazhab dikenali sebagai aliran mazhab Hanafi
22.4.2. mazhab ini berpengaruh di Ìra dan mazhab rasmi kerajaan Uthmaniah
22.4.3. muridnya yang terkenal sebagai tokoh ulama turut menyebarkan ilmu
melalui kuliah dan penulisan khususnya dalam bidang fikah dan perundangan
Ìslam
Bab 23 mam MaIik r.h.

23. mam MaIik r.h.

23.1. Riwayat Hidup
23.1.1. nama sebenar beliau ialah Malik bin Anas bin Amir Al-Harith
23.1.2. dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijrah bersamaan 713 Masihi
23.1.3. berketurunan Arab yang terhormat dan berasal daripada keluarga yang
susah
23.1.4. mempunyai pandangan yang bernas, berpendirian teguh, bijaksana, cerdas
dan kuat ingatan
23.1.5. seorang yang berbudi bahasa, lemah lembut, dan suka menziarahi orang
sakit
23.1.6. beliau tidak pernah menunggang kuda di Madinah kerana menghormati
bumi yang ada jasad Rasulullah s.a.w.
23.1.7. meninggal dunia pada 10 Rabiulawal 179 M ketika usia 86 tahun

23.2. Pendidikan
23.2.1. banyak mendampingi ulama sejak kecil
23.2.2. boleh hafal hadis Rasulullah s.a.w. sejak kecil
23.2.3. guru pertama ialah Abdul Rahman bin Harman iaitu ulama besar Madinah
23.2.4. beliau pernah belajar daripada 900 orang guru dari kalangan tabiin dan
tabi'tabiian

23.3. mam MaIik Sebagai Guru
23.3.1. mempunyai tahap keilmuan yang tinggi
23.3.2. mula mengajar ketika berusia 17 tahun dan dapat mengajar dengan baik
23.3.3. kebanyakan majlis pengajian dilakukan di Masjid nabawi
23.3.4. beliau sanggup bersusah payah memberi kefahaman kepada anak
muridnya tentang sesuatu ilmu

23.4. Sumbangan
23.4.1. sumbangan beliau yang terbesar ialah kitab Al-Muattok
23.4.2. beliau pengasas mazhab Maliki
23.4.3. banyak kumpul dan analisis hadis-hadis
23.4.4. menghasilkan beberapa buah buku agama yang tinggi nilainya yang
terdapat di pusat-pusat pengajian tinggi sebagai rujukan kepada pelajar Ìslam
Bab 24 mam As-Syafie rh

24. mam As-Syafie R.H.

24.1. Riwayat Hidup
24.1.1. nama sebenar ialah Muhammad bin Ìdris bin Al-Abbas ra. bin Usman bin
syafie' bin As-Sa'ib
24.1.2. beliau sama keturunan dengan Nabi Muhammad s.a.w. di sblh datuknya
Abdul Manaf
24.1.3. lahir di Ghazzah, Palestin tahun 150 H (767M)
24.1.4. bapanya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan
24.1.5. biliau digelar 'As-Syafie' sempena nama datuknya Syafie bin Sa'ib
24.1.6. seorang yang kuat ingatan, terang hati, rajin dan peribadinya yang sangat
tinggi
24.1.7. beliau meninggal dunia pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah (820M) di Mesir

24.2. Pendidikan
24.2.1. imam As-Syafie mula belajar Al-Quran ketika berusia 5 tahun dan dapat
hafaz al-Quran ketika usia 9 tahun
24.2.2. ketika usia 12 tahun, beliau hafal kitab Al-Muattok, karangan Ìmam Malik
24.2.3. beliau banyak menghabiskan masa remajanya dengan menghadiri kelas-
kelas pengajian agama di Masjidil Haram
24.2.4. beliau belajar dengan beberapa tokoh ulama hadis yang masyur seperti
imam Malik bin Anas dan Ìbrahim bin Abi Yahya As-Sami
24.2.5. beliau juga mengembara ke Ìraq, Parsi, Palestin dan Yaman untuk
menuntut ilmu

24.3. Sumbangan
24.3.1. mengasas kaedah tertentu dalam mensabitkan hukum
24.3.2. tidak terima kaedah istihsan
24.3.3. mempersempitkan penggunaan akal dalam mensabitkan sesuatu
24.3.4. berijtihad mengikut tempat dan suasana
24.3.5. berhujah dengan golongan antihadis. Perdebatan ini disebutkan dalam
kitab Ar-Risalah
24.3.6. beliau sangat teliti dalam mengutarakan pandangan khususnya dalam
masalah ibadat
24.3.7. pengasas mazhab Syafie
Bab 25 mam Ahmad bin HanbaI rh

25. mam Ahmad bin HanbaI rh

25.1. Riwayat Hidup
25.1.1. nama sebenar beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal
25.1.2. beliau satu keturunan dengan Nabi Muhammad s.a.w. di sebelah
neneknya.
25.1.3. imam Ahmad lahir di Baghdad pada bulan Rabiulawal tahun 164Hijrah
(780M)
25.1.4. beliau lahir dalam keadaan yatim serta miskin. Bapanya hanya
meninggalkan sebuah rumah dan tanah yang kecil
25.1.5. beliau mengambil upah jual kain dan membawa barang-barang di jalanan
untuk menyara hidup
25.1.6. beliau seorang yang sangat mementingkan kebersihan dan kekemasan
25.1.7. beliau tidak sombong dan bongkak. Beliau mengasihi seseorang kerana
Allah
25.1.8. beliau seorang yang bertaqwa, baik hati, kurang makan dan minum serta
banyak melakukan ibadat
25.1.9. Antara badatnya:
25.1.9.1. baca 1/7 al-Quran pada setiap hari
25.1.9.2. menghafaz lebih daripada 700000 hadis
25.1.9.3. khatam al-Quran sekali seminggu
25.1.9.4. mengerjakan solat sunat hingga 300 rakaat setiap hari
25.1.10. beliau meninggal dunia pada tahun 855 M di Baghdad ketika
berusia 77 tahun

25.2. Pendidikan
25.2.1. sejak kecil beliau menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu dan
rajin belajar
25.2.2. beliau akan membawa alat tulis dan kertas untuk menulis sesuatu yang
berfaedah ke mana-mana saja beliau pergi
25.2.3. sebahagian besar hidupnya adalah untuk mencari ilmu
25.2.4. beliau mengembara ke beberapa buah negeri untuk menuntut ilmu seperti
Kufah, Basrah, Syam, dan Yaman
25.2.5. guru beliau yang masyhur ialah Ìmam As-Syafie, Sufian bin Uyainah dan
Yahya bin Said
25.2.6. ara mam Ahmad Mengihtinbatkan Hukum
25.2.6.1. berpegang teguh dengan hadis yang sahih saja dan menolak
hadis dhaif
25.2.6.2. amat berhati-hati memilih hadis yang berhubung kait dengan
masalah halal dan haram sama ada dari segi matan atau sanadnya

25.3. Sumbangan
25.3.1. imam Ahmad bin Hanbal memberikan sumbangan yang besar dalam
bidang hadis dan perundangan Ìslam
25.3.2. BeIiau MeninggaIkan Beberapa itab Yang Mashyur Dan Menjadi
Rujukan Hingga e Hari ni:
25.3.2.1. kitab Al-Musnad- mengandungi 40000 hadis
25.3.2.2. Tafsir al-Quran
25.3.2.3. An-Nasakh wal Mansukh
25.3.2.4. kitab At-Tarikh
25.3.2.5. kitab Al-Ìlah
25.3.3. beliau adalah pengasas mazhab Hanbali
Bab 26 mam AI-Bukhari rh

26. mam AI-Bukhari rh

26.1. Riwayat Hidup
26.1.1. nama sebenar beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ìsmail
26.1.2. lahir hari Jumaat, 13 Syawal tahun 194 Hijrah (810M)
26.1.3. kedua ibu bapanya orang yang soleh
26.1.4. gelaran 'Al-Bukhari' adalah diambil sempena nama tempat kelahirannya
26.1.5. beliau terkena penyakit mata semasa kecil hingga menjadi buta. Berkat doa
ibunya, akhirnya beliau dapat melihat semula
26.1.6. beliau meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah bersamaan 870 Masihi
ketika usia 62 tahun

26.2. Pendidikan
26.2.1. beliau mendapat pendidikan yang baik sejak kecil daripada ibunya sendiri
26.2.2. beliau seorang yang tekun dan gigih mencari ilmu dan sangat menghormati
hadis
26.2.3. ketika umur 11 tahun, beliau telah membetulkan kesilapan gurunya yang
mengajar hadis. Ketika itu, beliau telah pun menghafaz al-Quran
26.2.4. ketika usia 16 tahun, beliau telah menghafal kitab-kitab yang ditulis oleh
Ìbnu Mubarak dan Waqi'
26.2.5. beliau mula tulis kitab mengenai hadis daripada para sahabat dan perawi-
perawi hadis ketika berumur 18 tahun
26.2.6. Ìmam Al-Bukhari merantau selama 16 tahun untuk menuntut dan mencari
ilmu pengetahuan
26.2.7. beliau mengarang kitab Sahih Al-Bukhari
26.2.8. BeIiau Mensyaratkan Hadis Sahih Dengan Syarat:
26.2.8.1. sanadnya mestilah bersambung terus dengan Rasulullah s.a.w.
26.2.8.2. perawinya mestilah orang Ìslam, bersifat thiqah serta mempunyai
ngatan dan akal yang kuat

26.3. Sumbangan
26.3.1. kitab sahih Al-Bukhari adalah sumbangan beliau yang terbesar
26.3.2. kitab ini disusun setelah beliau benar-benar mendalami bidang hadis
26.3.3. beliau telah berjaya mengumpulkan 600000 hadis dalam kitab sahih Al-
Bukhari
26.3.4. eistimewan Sahih AI-Bukhari:
26.3.4.1. himpunan hadis-hadis nabi yang paling sistematik dan penting
sebagai rujukan umat Ìslam selepas kitab al-Quran
26.3.4.2. Ìmam Al-Bukhari ambil masa selama 16 tahun dalam usahanya
menyelidik, mengumpul, menapis dan menyusun hadis-hadis untuk dimuatkan
dalam kitab ini
26.3.5. beliau seorang mujtahid dan ijtihadnya tidak cenderung kepada mana-
mana mazhab fikah
Bab 27 mam AI-GhazaIi rh

27. mam AI-GhazaIi r.h.
27.1. Riwayat Hidup
27.1.1. Nama sebenar beliau ialah Abu Hamad bin Ahmad Al-Ghazani At-Tusi.
27.1.2. Dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi.
27.1.3. Dikenal sebagai'Al-Gazali bersempena dengan nama kampung
kelahirannya,Ghazalah
27.1.4. Asal daripada keluarga miskin.Bapanya seorang yang soleh dan bekerja
sebagai pemintal bulu kambing.Beliau ingin melihat anaknya menjadi alim dan
soleh
27.1.5. Beliau seorang yang bijaksana,kuat ingatan,berpegang teguh kepada
syariat Ìslam,tekun belajar dan bijak berhujah
27.1.6. Beliau kuat beribadat,warak,zuhud,dan tidak menyukai kemewahan
27.1.7. Digelar 'Hujjatul Ìslam' kerana kecekapan,kemasyhuran dan kekuatannya
membela Ìslam
27.1.8. Ìmam Al Ghazali adalah seorang ulama,ahli fikir, dan ahli falsafah Ìslam
yang terkemuka
27.1.9. Meninggal dunia di Tus pada hari Ìsnin 14 Jamadilakhir tahun 505 Hijrah
bersamaan 1111(M)

27.2. Pendidikan
27.2.1. Pada peringkat awalnya beliau mendapat pendidikan secara percuma
daripada beberapa orang guru kerana kemiskinannya
27.2.2. Beliau belajar di sekolah yang didirikan oleh Perdana Menteri Nizam Al-
Mulk di Tus
27.2.3. Beliau melanjutkan pelajaran dari Tus ke Jarjan dan Naisabur
27.2.4. Beliau belajar pelbagai bidang ilmu fikah,ilmu kalam dan ilmu falsafah
daripada Ìmam Al-Harmain di Naisabar
27.2.5. Beliau belajar tasawuf daripada beberapa orang guru
27.2.6. Beliau dilantik sebagai tenaga pengajar kanan di Universiti Nizamiah di
Baghdad
27.2.7. egigihan Menuntut Imu
27.2.7.1. Tabah dan bersemangat kuat untuk menuntut ilmu
27.2.7.2. Berjaya menghafaz Al-Quran dalam usia yang muda
27.2.7.3. berusaha mempelajari dan menguasai beberapa bahasa seperti
bahasa Arab dan Parsi
27.2.7.4. menguasai ilmu al-Quran, hadis, mantik, usuluddin, tasawuf dan
falsafah
27.2.7.5. sanggup mengembara untuk mendapatkan ilmu
27.3. Sumbangan
27.3.1. penasihat agung kepada Perdana Menteri Nizam Al-Mulk
27.3.2. menjadi tenaga pengajar kanan di universiti Nizamiah di Baghdad dan
Naisabur
27.3.3. menyokong fahaman Al-Ìsyairah atau dikenal sebagai mazhab ahli sunnah
waljamaaah
27.3.4. menolak fahaman ahli falsafah yang meresap dalam ilmu kalam
27.3.5. pelopor kepada golongan sufi
27.3.6. MenghasiIkan Buku:
27.3.6.1. Ìhya Ulumuddin
27.3.6.2. Al-Munkaz minal Dhalal
27.3.6.3. Tuhafutul falsafah
27.3.6.4. Al-Wajiz
Bab 28 AkaI ahaya ehidupan

28. AkaI ahaya ehidupan

28.1. Nikmat AkaI
28.1.1. manusia dijadiakan Allah dengan sebaik-baik kejadian yang dilengkapi
dengan akal fikiran
28.1.2. akal dapat bezakan antara manusia dengan haiwan
28.1.3. manusia hendaklah berfikir berasaskan al-Quran dan as-sunnah kerana hal
ini dapat bezakan antara yang benar dengan yang batil
28.1.4. Ìslam menggalakkan umatnya selalu berfikir kerana berfikir dapat
memantapkan iman

28.2. Adab Berfikir
28.2.1. berfikir hendaklah berdasarkan wahyu dan syariat Ìslam
28.2.2. berfikir menggunakan akal fikiran supaya dapat bezakan antara baik
dengan yang buruk
28.2.3. berfikir berdasar bukti kajian saintifik yang dapat meneroka bidang-bidang
ilmu praktikal
28.2.4. berfikir berpandukan maklumat dan fakta yang benar dan tepat
28.2.5. bermatlamat jelas supaya berfikir lebih berfokus dan terancang

28.3. ara Berfikir DaIam sIam
28.3.1. mengetahui perkara yang difikirkan serta tujuan berfikir
28.3.2. mengetahui batasan dan kemampuan akal
28.3.3. mengetahui cara untuk mencapai matlamat
28.3.4. mengetahui risiko yang akan berlaku

28.4. Hikmah Berfikir
28.4.1. memantapkan iman yang boleh menjadikan seseorang itu cemerlang hidup
dunia dan akhirat
28.4.2. menginsafi kebesaran dan kekuasaan Allah melalui ciptaan-Nya
28.4.3. dihormati dan disanjungi oleh masyarakat
28.4.4. melahirkan masyarakat yang berdaya maju dan proaktif

  ,:2%,2:/,-070,,,3/,3/:520,909,52070, ,3: 9/,-072,3/,39:/:,-$40, 8503/:89, 070,/-3,8,,3 /03,3,39,7/,3025,-:2  ,:2:9/:520,909,594,,,7,3,-:9, 8 /,3,2,,3 42,808 070,-3,8,/03,3/907-,,330072070,  ,3:8,80-,,,1,,  9:,82,3:8,80-,,,1,   -07-,/,905,/, 
,   2030,,3,,2,,   ,2,72,7:13,2:3,7   202-,3:3/,3203:7:8,,2/03,3-,-07/,8,78,7,9  !03,,7,3,,9  ,-3,8,,3:2,9907/,::07,3,:1:7/,33,7  2,3:8,2089-078::732,9,  47,39/,-78::7/,,-, ,-#,8:!03,25,,:  #,8:!03,25,,:  398,7,,9 ,- :,22,/ 2,3:8,-,8,/,39 /,3 /:9:8,3 ,:39: 5253 2,3:8, 0 ,7,0-03,7,3 ,3/,-32,,,9,9,:,3,%:,3909,52,3:8,-,8,,39/, ,/,:,8,907,/,5,,3,,/,3:,9/,9,:507,7,,-   !07,3,37,8:  202-09:,3,/,/,75,/,0808,9,305,/,-072,305,/,,

  203,,7.,7,-07-,/,9/03,3-09:  203//2,3:8,-07,,2:,  202-079,:9039,3507,7,,-  !07,7,,-  57,7,,-,3,/09,:,8050799,7,2,9 503039:,3700 ,,/,32,:9808047,3  507,7, ,3 9 -07,: 805079 8, ,- /,3 02:83,,3 :2,9 ,3 203/07,,05,/,,  507,7, ,3 ::/ 909,5 9/, /,5,9 /,9 /03,3 5,3.,3/07, 805079 2,,,9 8,9,3 3 8:7,/,3307,,  507,7, ,3 ,3 -07,: 805079 02:3.:,3 ,- 8, , 8 /,, ,: /,3,:  507,7, ,3 /09,: 20,: 2: /,3 ,,3 805079 509740:2 02,8 /,30389:2-:,3,3-0,/:-,9  2,0::/,3507,7,,-  80-,,-:90-08,7,3/,30:,8,,3,  :39:203,,,32,3:8,202-:,9,,3/,35030/,3  /,5,92033,9,302,3,305,/,,  8:5,,2,3:8,8039,8,170-08,7,3,  %:,82,3:8,  203:9 ,,7,3 ,- 8 ,  :39: /,5,9 0-,,,,3 /:5 /:3, /,3 ,7,9  -07:8,, /,3 9,7 9074, ,,3, , 8,2, ,/, / ,:9,3 /,7,9,3 ,3,8,:39:050393,3/:5  203.,7:73,,3,/8,2539/,:5,9:39:9,30/:5,3/:3,

  ,:,  ,: ,/ 50309,:,3 ,3 /50740 808047,3 /03,3 0,3,3 -,,, ,: 9: 802,9,
2,9, /,75,/, , 20,: 507,39,7,,3 ,9,: 80-,3,  .,7,,:/9:7:3,3   2,,,9202,8:,3,:0/,,2,9,-9,35,/80/,7   2,,,920302,,3/780-,,0,   2,,,9203,25,,3/7,380-03,7   ,: //03,7 40 #,8::, 8 ,  805079 -:3 4.03 /,3 80-,,3,  !03,,7,3,,9  5,7,7,8:,/503,25,,:,05,/,2,3:8,  3,-/,37,8:/,39,/,,2,,3,32,3:8,  9, 03/,, -0717 -07/,8,7,3 ,: :39: 0-,,,,3 /:5 / /:3,/,3,7,9 ,-,7,3,302507803/,,3,2,  ,7,3,302507803/,,3,2,  398,7,,9  907/59-0-07,5,42,3:8,2025072,3/,3202507803/,,,2,  2070, 90795: /03,3 0807434,3 /,3 03/,,3 /:5 /:3, /,3 203:9,2,,3/:3,/,75,/,,8,3,,350739,,  43,3/,5,9,,- 

..3.3.9  2025072. :7.

3  20.9-.2.:.:..9.2.3/.8.-/.2..2.32020.3..:/   2:3..8.7..3.3   2:79.32.3 8./..98050799/.3303039.-.3:32.7.  20.350739.   203/.3 .   -.  203039.2  507-:.8. -.8.302:3.22.78...750739.9/.5...98.   3..2./0:.4-79.9  443.9202507803/.0-.73.3.9.3.3.9.120302-:30:1:7.   .9   .8../.8..3 20703/.3.2:.6.3203..3.203.3203.3.   80.3202507803/.2   820./.7..7..8.-.7. 205:9 93/.2..  20.   203.7.08.3202507803/.750739..2.748.2..308.9.84./8.32./.08..  .3 ...3 .7.20..   2:8732030:9:.79.3.9 5:../708.84.9   20.3 203.9 ...320.3-07.3.  %:39:9.2.7.202507803/.: 507-:.7.

2 03/.9 8.3 9/. .3.79. ..2-:.9  !03. /.3 ./.  398..2 203../.2.3 ..05.2..3  .7.5.8. 80259 /.38.3  8...3573858.2..7. .33 /.79.79./...-/. .98.3 20.5..98..  /.3 .9-070:./  47..3.3 202507803/.9 /.9 05.7.9 0-.35.5.9 .7.79..:.3/. -07. 7.9050393. 90780-:9. 8..3  8.0.3093.9/.79.9  .3/5072. /03..3.8.08:.3./.3.9  :2.3 50// .3-07/.3 .52. /.3 203. 73.47.5.7.3/88  .  :2.99/.3 :73. 80-...8. -07 /.3..9..98.3 9.8.8.9..  8../.....2  :2./.2./..3 /.-203..809.2/3..3 0.9 .3 ::7.3808.9:.3 /003/...8.22:3/:7/. .  :2.7.980-.1808047.3.3 /:3. -..- /.3  2. -.8....3/. -7:.3 ..7.29/./..3.3203/7./.3507-..3. /.7.0.3./472.. .8.2020.3405./.

3-07. 03./.9 /.7/..9 /.3.:8././003/..7./.3-03.:05..   .3-03.-  ..7./:3... /03.9/.3/.-.38.3.  00-. /59.7..305..3. .9/.  2.3/.8:/ 0.5.-079039.509:3:.-03.:39/./.:.9807:.9/:50..95.././.&2.. -07 /.92..3. :8.9 -07:-.3/.: /.%/.3 /.9   ..2 808047.././.5.3/.3.32..23::.7./.33....47.99.3/70/./. .2   8:5.3.5789. 93.580/.3 /.903..3/./.38.795:/.7-072.3.3. .9  .93/../.32020.-:.9.3.2.3-07..3 -7:../..3   2.7.3/7/..8..9   80.3/.40. -072.3 /./.   8:5.  /...3 05. .30-..43943.9 .9 3:8..909.9   502-2-30-03.03/07:305.9   232.9.33.0..5. ..  9.8.07:.3/.3.7*..2.323/..38.59.38.  847 .  /.3/.8   50..9  .07/.7..5.3070/.9.  .98..2805079. ..3/:520305.3:8.3 /09.7 :1:7 05.3.9/. .7./.3./.5808.2.7 /.52./.3/.5..5.3/03.  050393.5.

02:3.179039.747..3-0750:...2.7.9  0.2:./..3.723./.7./4.7.1750:8.  -079.307/.5.32.-09:/.323.7/:..17  /..79.3:2..92443../03.   203.2   23.:90:5..3  5033..30.3.98.9.808047.3.38.-..0.2-7-.0250740/.7.305./../.:02:3.32070.3...3-72..  9:.9...3   93.9.1.9.2.7.390..9.8-7/...2443/.:-.39/..7..3/.7.  207:-.9  -07/.7.8.33.25.  203.3507-:.9  .7:..3  9::./.3.8:5.3/.3:8.9.03.-072..393.3903..-072.9.3/.73.9  8039.308:.30:.8.3././.2.3-03..2:3..2  08.2.9  8./.8.3/.9./.9:.7.3/.25:3  .3-..  7.350739./.880:7::2..   2020.3  8039..:1.2.2.7  02-7.3/:5/:3.90-08.507400. ..3/.

3.3.7 05.380-.92. 073.7..380.-07/4.  !03.//.32../7/.9/:5:23  20307..3/.9  47..7.3  /.7.-/. ..-072.3:8.9  :2.-79:3-.:./.3/.98.3070/.3-.2.3  9.3.9 907-08.9.  809..9/.3.%07.9. /.9  32../. .35.80/:5.  .92.9  :7..203/.5.3  398...8..3/:505..384.38.2.23/.-07/..32./.857-:.%07.807..   20.33.38.9/. -7/4.3/.3-.7.9./.3./. 3/.95739.  :2.9.:39: 2039. 32.9802..:39:23/.3/.9.7./.390780-:9/03.9-07:-.857-:.305..523:8.9.  .3.9:3./..5.-072.7... ..79/..05.:7:8.8..2   8039.:. 5443 /.98.9.9  .:3  .320302-:..9..3-.3.2020../.2.80/:5.3-7:.3.

.2/2:. :9/.38.73./.8  .3/03.2/.9  2030.  809.3&9./. .7. .3 .2.3 -07907./..3:8.8.38..3 /.  20.38. -0 .3 /:5 /. 0:.-:2  8.2. 805079 :.8. .2 2030.3 / 2:..7.9 5:./. 7.   2.3 2039..2.3  %:. .9....3 09...3 0-.-:323.33.1.3 :7:8  802:. -..  -079.-/.3:8..-/.3 50739.3:7:8  78.309:7:3.3 /7 05.3 ..3. .3 8.3:8. 5.. .3 9:3..8  8.3 -0742:3. 7..   2. 0 .25:.  .. /.78..:7:8. -.3%.32.2/-079:3-:92..83  9:3-2.3 /7 05.9:8:880507984.907.8.8.9-..2..547..3.8./.3/.3 /.72:   .9:2:280507920250.3.2 :39: 20250740 080./.078. 3/.7.3.-:323.3/:5.:/ ..2 .33..9:..3 05./-7 07.   -.2. /03..8.  -07.7. 9.6. .3 02.3 -./.3:8.83 2.. -:2 :39: .3 57385 /:5 -7907. -./. :-:3. .. 8. 807. 802:.3-077.2. 9/.8: 9::. /.3..3:3-.3 808:.3 503.9: -2-3 2..05.8 .   202-3.-:323.3. 808.3 .2...3 /03.3 9:3- -7.80507984.:-:3. 23:8.8.33.-:3 23... . :3.

9 ..3.7 .3.9.7. 47....9.9.-7 7:2307.7:13.3 84../.-79:3-./.3. 507-:.9.3:3-2.   203.7. . 2030:.9 /03..-7907.7.2.8802:.3/7 -0781..3 05.3 8.3:8.3-03. /:3.  398.72..8.3.2.3 ../.3:8.3 0203.2.3.   -3.2.:39:-039:30.3:3..//23..3.7..5.9  ..  7 7:2307./.3.7..3 8579:.7.305./.9.3502-.  8..3:3.9..73 .907.3/./.2   20.:39:80..3  443..  2.:8/.3202:.8./.3. -/..2.  2.220307::2.38.3 :8: 203..9.3. 0472. 20305./.3 9:3.7/.2:3.788:7.2.3/70/.. 57.38.7.7   2020.507-:.9  !03.72:23-07.3350.3. 8.7.: /.7.2:7  9..3 502-.2.//:3.33.9203..32.38.3 .7.   ..9.380.:/.2.7/.75.8.8.8.32.2 50-.9.9  ..30. .9  :7.9  .8. .3.9/:547. .   -072.8..3-07.0. /.

/7/03..84.88.7...3.9   .3   .305.9   202-...:507.05.3.3:3.0472.9  :8:/.9802..8.50..9:3/:/.3.9/03.9.7.8:/.3.9.307/.9/... 08.3/.3703/..0/.98::/   9/.07.1..7283.2$4.384.284.  84.302.22.349.9:84..7   202-..9/.:8:/.:3.3.   202. 2..9   2.-0707.7.3   202-07.3/.5.3.39:1.  030:.9/.3/7   9:3.3:8:   203.7..9  :8:.3.309025.1.3.:-075..2.9/03../.3.3./..304342   202-07-..9/03.9.7.30.9 ..9  507.503072.284.   203:25:.3.20/.3.9.3.302:.39:25:...3 .3/:5/.9.38. 8..8   84.7.30-08..9.35.317.90708.   0:.3.7.09.7.39/./.  .3   203:3.22.

8:.3-. 80.9.. 507-:.7.9 /03. 5030003.384.9:$4.38025:73.7 /7 /../.35035:.9.9..9  !03.2..:.3/..7.3..2.-07903.9.../7   9:9:5.1  9..7.9.5-443   2:37.39072. 0472..3   . 03.3  47.75.5.7  03.3/.9   07.9.7.2.9:84.38. 2020.3../..3.7:.3. 0 805079 7. /7 /.2:.3 1 507-:.2  .75.203.9...3/.9/03.:3..3 /.384.7.1   -07.809.8:/.8:.2443.9:   203.30305.8   3/.9 . 907-..././. 9.0472.3   50.-.9  .3/.   .32:3...9 6.7:.-. 2.3507..25.7.3.2:3.7..3   -078:3: 8:3:9:3.9.:7. 7::3 6.3 507..9..  020.3203..:-.- .2.3 /7 .3.   20.: 507..2.37  203.

.3 203.   320.7..384.3 .3.3:07.3 -07845.  -0.9.3..3203/.. -07-.3:8.   -078..-.-:-.9-.9 20..0/:.3.: 8...8. 84.5-..  :7.3 /..52.3 50309. ..././. .30/:/:.203/.3 .3.30472.9 .3/-.2.././.0/:..90../.3 9/.2  .8 07.9.5.7907.7 .905.3. 207:5.6..2.3.7.8/.. 203/7.9:62.:.5. 20387.-:-.3 0-.305.3.  :2..384.3. -078.2.3 /03. 203.203.: /.9-0.3 :8: /.3 .2.2  398. .3 /.9 03/./.3..30-.8.3   203:3.3-.9 9.3.8. 9/.2 07.:/0.9..393  -0.3.:.9.-03.-.3 0.  84../:82 .3 ..8.3/7809.-079.3.3/..2-.3 ..3.7:.   3-07842-43   20..7.02:3.3 .387   -07-:.8.3 2033..3 .:./.98.8.2.390..3 81.  203:3.3/.5 842-43 /.9.:.3 01.  3.2../.9 ..384.3. /9:3.9:62.305.2 02:.3 09.9  :62.2.9 .3/..3 203. .7.3. 8:5..3 0-.9  :62.-073 $0.05.2. -078::7 05.9:62.0723.3.././ 503..3 507-...0.

 805079507./.5.9.3.3. -08./.5.3 /03.9. /0.25.8./.3/.:39:.  80-.3.73..3...  .3 .5.8. /.-07..2.3 8.05.9-. 7.9 9.92070.3 805079 802-..3307.5/03.47.:203.09.   /03.507:-07-..3 8.3/07..   -: -.7.203.3.9 -.32070.3 .4394-07..5.3. 2070.-/.5..73./. /03..3/:3.3 .5.3 503: .3203/.8.3/.   20703/..-.3 -...9.3.20302-7.3 87 907-.3$7  87.9 81.2030:9:.5.9 -../..3-:-.3   -.387   87 ./03. . 203.   8.3./020-. 802-.2   8039.1.3.9.92.3 9/.3..905..32070..7..  -. 2.5..7 7.9.:-:7   87.....-:-.3 907.  %/.9.3..-:.7.5.:./.0.:507-:.3..9 9/. 87 907./.3.3./.2. -079039.9 .9: 50739.2.  87 9072. /9072.. .-:7  07-:.3 /.7..-/03.05.  47.38:. .   202.3. -07.   -:-078:8. ./. 3..187907802-:3 9/./.8..8 8. -: -. / /:3.8: /48.3 .3 -.5.3.9.3.35:.39.3.5. 544/. 05.3 -:..3:5-078:8.8.780.

..3.32033./.302:3.805.-.7.5.32..9 2.3./03.. . .   70/..2:/. -079072. /..7.072.2.2. .3:8.9..3/./.3 /.. 09.8:98.7.-07-.503.7   202507400..3 8.5.3 .3 -07-:/ -.2202-07503472.7./.9.3 -0702.8 .2 03/.  %0.3:8.8.3 9.9 8.7 202./.:.:..347.3.3 -079072. /03. 0-.  050393.30-.-./03.3  9./.3-078:3: 8:3:   9/.39..  $. 80:7: :2.-.388079.3..3.38.3  809.9907-:.39305.0/:.././. 03:3.3 80-.2 507.- 845./.35007.3.-075:9:8.3 2:.7 503/03. . -07.. 5..5/:..3../.5 2:23 -079.39:3:.  :2..9/.703.- 20307: 47..20. :62..92:....250739.3:.9/.  8. 07: -07-.3 /.3/03.3203072../.3 /:5 -. /.3/:.-:-.3 02-:9 /.9$42-43  8.3..90:78..3 .3 05.3.8./.30781..9  .8/. 03/. .3  -078::7 /.3.307..3  !03..   20.3:3.

3-..3.32..3..7.9/.908.5..5020740.2  2. 808:..   9/.2.3..7... /. .3./.33./..3 .3.-.08.9.   /:8.8.33:2.3.3.9. .7.3.7.7.3  0-..3 .8039.  398.393.9 9/.  47.3.7.  203.38:5.3.:98:33..3 8.7.8  2020.3  7 7.3 .3.2 07.2 /./.3.3 -:7:  :7.   /802-0/03.!./.3 2...8.3503.3-07....3.7:507.3 80/.39:305.3.3/.9.3.3 2.3.3.75.3070/.3/.08.3...8..:808047./8  .3..8.   /507-:.38.3.3..0.3 08.3..3-.8.  203/.50739.   203/590-07.. 07../8  2.7.202:/..32.3-..3.3/.347.8.95.. .3.30..3.3.   202503.3./...3.9:2..7.3...07.34047.5 /.3-072.3   2020. 8020893.7..3.   203..0.07./.9/. ..9.9.

 /4.5.9.3 3./.3./4.7::2.-075.2...3./...9:9:5..3.35.380.2   .3.5.2-/./.3..29/.9.3:2.3.9 8./. :2.907/./.7.7.3/.. 503.9/03..7/.38.3202:/. .:.7:8.9  #:8.3.7:7...9   /...9   -:98.3.7.  ./.39:9:5.3/.3.323:2.57..7.   2.33:2.9072..209.3:39:03.32.9 8...5.9  802:.3.3.202-0-.3...-:  :-:3.-: 07.9/./8  :2.3  2./.9..5.3  5:3.9072.3 2.7.-5..3.:23:2-:.3....3 23:2.939039:.3.3.3 3:2.38:5.39.09.3.2  $.7:8...9/..303.92.9  9..3.3-.   202-07 043.3!. 2.3 23:2.7.  /4.3. 57..3.7.39/.3.3.2 :39: 2030.8.3..7.7:7...  8.2   2.3.7.:7.323:280.. 80847 9/.7.3.9.9.2  9.9:.2 2089..33.3.:7.3..3-.28:7::2.7-.3.2-.3.3.808:.9 .3.3/..9  !03.28079.93 907..3..3.2-..7.7.3 2.03/.3 23:2.3.3 05..-07.99:9:5.5 503.80-.7.323:2.2.3-.3-078 808:.-075.3-07.:7.7.33:2.3 /.3 /..9.9.3 .72030..2-...

/../.38:.3%07..30:.-.:..3.350750./8  39..8.50750.2   -.3.3-07:. -075.8.3.9...3.-!075.-2020.8.35078.2:2../   2035: 3 ..2./8  :2.3  :7.7.802.9  03 .3/.802.347./.   :../..3%07.3  $0-.20::/.8:   -03.32:.7..38.:.   -075.8.3:.3  398.9/.88.:/.9   :39:802..90707:2:80 02-.8:.7.98..//03 2035: -03.2:-.3.2 2.-0.$.3::/.7.3/.   /03 ..8.7.8.7.7.3  !075.3202-./. 202-03.7243/.32:.7.22.9. ..9 8./:.. 202-03..9./:.5.7.3.2/.3805079 .8 :.5.0-3.2:2.203.3...75.05.347.3-078.3 .  47./7/.2.3.3./8   -.-0.. .

-.3...7..47.3..3 7.39/./.3-07:7:8.3/.3  :.2.5.32.05./.309.3././.3803.5842-43/.3/03.9.7. 80/.:502-0.3 502-0.2  035:  507-:.3/.3.9.09..3-07.9..:08.$9:.3  202-..903907.9/.502-0.3203:8.-.9.20303.9.392-:507.::7805079502-0203.8   503:.20-07.:9:9:7.347..5. 9/.7..3/.7.3.3507.3 2:.32.305./.3.8.303   203.32.3-07:7:8.:-0  507-:.808:.3.:.3. ..32035:-079::.3 .30--./...2.507.7.78.3.7.9:503:.3   2032-:.3.3502-0. 02-03. 47.0-.347.39:.2/.3../.7.9/.3.3.2././.3808047.3502-080/..2.:9/...09..7..9...3907-.9..: -.3.3.9...503:.3507.3.3.35..20.9:-.3.3.80/.903907.9  :. .3-0781.7.380/.3503..3.3/03.3  03.30-9305.30-2:7.3..3/7  507-:.8:.8./.9.3:39:050393.80/.3/03.8.8:.  /03.7.3   2030-.3.3:  47.  507.8.3.3.:-07.3 .7/.3.3935.  0-:7:.3  .38.203.7.332030-.3:..3/.93807308./..3 7.3:.500-.20.9.3075.9:93.380.3503:.7.347./:.3.900-.3   502-0203.9.7.3.3:7.

302-.- !07..3   202:5:.7.950393:39:02.3-078..7:.:2.:507./:.32.59443 203443/.3 /.. !07.38./.7.7./.3.3/03.7..-..47.2.3-:/.   503.2. 2070.:.8.98.9 203. /.203.32./. -07079 507.3.3.7..03/. . 203.32./:..9. -0.2.3/.  9.3.98..39..9   .3  !07.3  .3. .3-007..7.8.2.8..3089. 507.302-...!075.3.7 80 -.3  !03079..3-402020.3.30.7.2 .3.:/./8  802:. .330.3 / ..3%07.0-.2   -07907.:2.02:5:07.7.28.3 ..   -079::.7. ../:..   2020.7. /03.: /03..3203472.32:.3 -07. 03:7:9 89.  !075..38.7./:.3.  7 7!075.-078..349.2.2..   8..  5075.3.88. 202-03.8.92...3 /.7..7.. 8:33./07.2.2.802.3  2.8.7.305.9.349.  !03.80.3..8. .

32.9 . 7.-:7  :1:7 .../.7..3:8280. -07.9.3/.390.. 80-.3 .9  87  31./..9 /.3 .387   87 .3 805079 802-.7.1.3/.30-03..370/...9 81.3.3 87 907.3 .9. ./.2 3.3.. 2030:9:.20/:5.09:8802. 9..3..  :7.. -:.: 502:.302-. 2009..380-.9:80.9.30507:.3.-.7.3/:.3 507-:.5739.3   8.   87 . .1 9/.  050393./.7/.: 87 80.  -.  87 -40 -07.203.3 808:.3 05.3 2:9..3.7. ::.9.3/.3 907. 802-:3 805079 507. /03. 9.3 50302-. /...3.9: 5.: 20../  !07. 507.3  87  :1:7  7//.32.3   202-039:0507-.: 507239.9   -07.3   503.808:.3 .9...:. 05./.  $7  87 .3.

 .9..3.9 ../.8.3 .7./.8./8 .32.7 .: . 4394 9/.: .7.   47.340.1.25. 8079..2 ..7.9 202-:. 8..9.3.9 05.22.3 .9 3.9 2033. 805079 :3.3 /8.320.:.9. ::2 .0:.32.3:8..9 94..8::.9. 203../.   :1:7 32..3 84.7 503. /. /. #.3 /.3 2. 05.3 / .3.3 .3 2034.59.. 32. .3:1:7   :1:7 ...-:. 2033../. ":7./..3 203. -. 80-.: .: 203..7.8.3 /.59.33. 507. 502-07 32.3 /-.9 0 .. 2.17  .3 7::3 2..7 .  :1:7 -07079 9/.9 9/..

75.3.02.3 ./ ..3 507-:.3.2/::22:79.3. 8.2   507-:.3/:5  #//.947#//.3 .9039.3../.3..80/0./.80.78.9.:.9 -073.3 .3:1:7:39:20203:0507:.8.3 8. .2.7 /.2   507.9./.70803.3.8.7: /03.7. -07079 -075.18: 9 33 0807434.2. 3.   9..  ./.947:1:7   50.2!07.2.2..   080259.78.3:9.2 7.3 /:5 2030-../4007.2.0:.3:5 20.:2030.3203.-.   907503.2 0:./  :79.3/:3.2  .7.   02.9.3   907.3 /.:.380-.38..: 0:.3 808047.28.   .50.3::2 .2.3.320389.  7//.70:.903/..3.0905..3 0-0-.9..3..3 .

8:.7..39:   202507..3/03.3..9.3::2:/:/ -:3:   2.38.2   ..3.3.::2.3:7..:/ /.39:-40202-.98.3 8.2/5:8.3-.2   203.  907503.3 08:.2/./.9:.8.9.39.3:79.../   202-073.9.2  4394!07-:..40.   202-:.. .02.-:7:3.9/.  :7.79.3..9.9.7:/03.3 203. .3 05..3907-..3.9   202507.1   20./   202-07.29/.7.:-./.:8.3 507.2..  .7.7.75.7.3 .. 443..3 507-:..7.79.   507.:7: ..3.2.7:9...2203072..: -.9 . -0.7.9. .30-03/./.7.302-./.   .203.05.8.3438059.7.8.72.5:8.3../.3.3   2033/. /.3.1..3-0750.3-079039.2..2.33..8. -40 202-07 08.2  08./. 7.2   202-07 5073/:3.3202-:7:.3 7.1..78-07.8.-079.3 2:..3 .1.   203..7. 502.3:79.3202.7.-40/5072.3.:.2 /.0507..39:.../503:3307.78-07..98:5..3   9/.7.9  :7.98..: 9.3.9.80.8./.3.28.75.3.3 807.3#//.03.2.8.-2-3.-.2. 507..3:3:05.

9.2..39039.3:7::7.807907:8.3193.9.5:8.3-07./.79.8/..879.3-07.3:7.38.2..05.8.9.8:7.39:..1.9/.8.8..92:3/:7/03..2:.-0.3.9.2-.9..   503.9907.9   .32.-:7/.   2030.3:7.:820.3/.82:   20303.2.9   202-07080/.2.33/..1.9:/03.2.3:7.3907-././.3::2../.:.3   202-.   907503.9.7.32032-:.3.3507-:.9  $7  87.3   2020../.7.3907-.9   2030-..-07174/.9.32..320307:.5.9  08.3:7.9...38...9  .30-:7:.2 .   ::/9025.7:/03..9.8.9.3203.9502:.3:8. 903.1. .32.-.3.:-:7.3   2.9   203.9.7.   2..388902.9.7.-.  202507..947:7.9   203.9..3202-.3-.3/.32.3.2.55.2:/.507.507..  -.:5079443.03.3 2.39025..3.3:8.:.3202:/.3-07.3-07.9/.9  .380..7.3-.3  87-079::./.387/.9$7   20748. 8.1..72..32.7.5907.7.1.1.8.

302-.3   20.35075...1   -07.348..8. 48.  202-./-07.32033..98.7.9.5-443   .:7.  48.3 .1   203.3.7  -.  31.33.3 .20.3.7   !03079.5:1:7 05.9:7::3.08. /48.7./.30:.320.5....3 -:7: 07.502-.3.98.8.302-.-08.9.:.7.7.3.3..-07079-075:7. $ % /.3:3....9.25.72:3. 20.3 .8..3.3:2.3.5.02:7.3 2. .. -.2   203..   48.  1.08.   2002.3.:.3.2 .7.5507. 48.-07903.-.2.02:7.32.   2:37.302.3.3.9   203.7..8.1  7 7:3.3.. 202507..  48. 5:7.32.  47.. ..3:8.8.9909.-48./:.:-.-.38.7./0.380/..38:7:. 903.

3.:39:050393.2..303/07.0..73..9/.320.348. 48..   ./03.89.5 ..9.5    9/.3202:/.3/..7 8   :.39079039://:3.3507.3:8. 0.2.3 9079039: / /:3.3/03.05.7. -08.-/.3/.980507923:2.3.    203.-:.9.9.8. /-07.3.35.9..03848./. /...32070..7.    20.303/07..3 .7:/03.38:.20.30.7. ..7   033.5.8.-.3 ::2.7   035:.3 9/.3 /03.3.9 .5.:..-07.947.373.8.3-0-.32070.!07-:.   907503.   48.9.5.    20.9805079-07./.7..35073.3507..3 /2   202.307-443   2035:. -073.3.3 ..7.-/.347.708..3.7.3../03.3.   .3 507:39:.3 .7..9   330/:5.-.3 8.3.   39. 08.30893/.390:7.3.-:.09.79. 8...7..9   48.3.3.3.7::2.3/7803/7 /.7..3 5.42-43 07.:.   7. 202-:3:   /48..3: /.38.08.3 ::2.:./0.32070..

 9/.:.007..0/.8 /03.3 / 9025. 0. 0-.: 202.7.7.   038#-. /549439.3 .9.3903907. . 3 ::2.7.3   08.2- .3/.2.3   207425.307425.. 038 805079 5079:. 1./20./. ./:.3 /825.3   2.8    7-.8.47.3 8.390254-.9    92-:507..3 .2   #-.2-.33..3.2.:7 .3 .2 5748085079:.35.4047.   7-.35072:8:.3-07.3 5:9.3507-:.9   2035:-40907.3/9025. 5079.9.7.3    /5:.3.3903907.3 . 5079:.9/:59/.380-.3/88.3805079 202... .7.35.3 808:..3 9.203.32.3 .303.3 -07.3 -..7.2.3    30..: 5079.3.3907.3 :/:/3./ 5079.   203..7.8:.:2.3/.    2..3 -07. ::7 ..2.3 .7.3!07-:.2.9.2-.3:.7.:/...3 .7.3-.8 808.3/..2.3 /.2    /5.8:.9.3.9 825.2-.3:8.7.9.   -07-443 . 47.3.8..3.3 -07.2-. 802-:3 ..8.33..: 07.307425.8.    202-. 1.!03.9825.3 5033/.3 /.3/.9.7.3/825. 203.:7.9.: 07.8.:7.3 80.2.203.3 3.3 :9.3/4:203   03.7.9: 2.9/.3.3/.3 -.380.3#-.    7-.

38.70/.3 .7 07.5 -.308:.0.92 /:5 907-.8    -..720/.3    /5.3 -07.. 47.3.8079. -070:5.3../0. .7   -.   .3.7..-2025079...39: 202-.92   .3 -. 50.304342    20..3/.3307. 50507.2   809.3.38.3...7/.3 8.    2030.3..:3. 5072:8:.3 9443 203443    203. /.98../.-. .3 .. .3!07.3 02.2.308:.2/93/.-07/48.3.3.2.3/7803/7   .81.79.5.-: .3 .3 203079.3 .3.33...3507..   $0-. .3. 80-0:2 :2:7-.92    . .79.7.   20::/...3.9 ./.3.79./.92 80-.92 .3.-.950393.-.2   47.78 .3 .9..8.3..3.    2030.2    203.8. ..30.3.70/.7. 9.3 8.3.9../....7.2025079..17-.3.3 ..3.9.92...2 /03.8.9:7. .503/.   203.79. .5..3.    :2.39: /.35:3...3089.3.3 -07.79.3 -.92.3   507.-08.3!07.5 7../.3.39.5./ .7.3 2020:9:8..7.

    33.22:3/:7    /:5203/079.    /-03../.9   .98.    20302.302193.2.903:25.    -07.9.7.302193.9.840  48.   203:25.7.7.-03:25.3.35072:8:. 48.3.9.:00-.:7./.8.3 /7 /03.3    9.3 9./:.79.7.3 802.:95078.35.08.3 -40 2032-:.3/../..547.33.3 0-:7:.3/:5    8./:3.9 -07079 203.:507.9.2    70/.: 203.   202193.03.-:9   $0-.3.7.079.3.907. 09./.../7    2033./.3 9:/:. 808047.8. .. 20025.:.2.3 /.2:.    8039.73./03.3 808047.38:8.33.88././.3 2: 50309.9   03:25.3-07..-.0.947.3 .9.9.3 05.83.2.347.2.3808.3.3    2.3/5.3203/079. .302-.3   -.203/03./.-.9 . /.3:2.309039:.9.9.    9/..:203.8.5-:7:8..3/.   20703/.-.5.7.8.2.302193.3 02.8.3&2.

.3/.   . /:5 8. ./:    202-.3907.53/.55.3 .8..3..7./.3/. /03.31.33:27..  3:27.9   08.. 5:.303.9473:27.   025039039.8..3 :3/.75. -:. ./.5.805079$/.37.3../.2:/.3   ::2.9:.3/.7   9..30/:5.7.3 ./7/.3 202./80-.3   203.:507.   .!03./.380-.3.907-.7. .   203./.8.2. .3./:.3 2./.503.3:/:/907.7:.3 /.    203.9.9:../.7.93/03. 23:2.7.9 /.0..37...7.3 203..-07.9.57.3:3/./.308.03/.5.9   907503...9 02..380-.3/507.   .   %07..503:.3 7.79.9   2..30:.//.   .3-.3.9   -.2-93/.3 :3/..303.3 .3   0./.3   0..3:3/./.   2030.3.-.8..3 .3 203.-:.3.3.3 ..3.9-07-.3   /.3 /507-:..17.2   ...0.17808047.9.3.3. ./.7.!03. . 80038 -../.7.32.2.7...55023:2../.7:/03.35072:8:../.../.32039.

50.3203:3/.38.3:3.3.3 5033/.9473. .5.7:.380-.3.809:7:3.   08....-8..7.3..7.0.2./.7.3-40202-.7.   3.32..2.3 5:8.8. /03.3.8. 80/.   503./.9 ..9-07-.3.902:7..9502:.7.903907.39/.3!033.8.3 /03..   203./.   203/.33.:.3 ..    .30:.805079$ 818/.3   203:3:39025./2:3/:7/.75.80. .   ..3 507809:-:.2 .. 8.. ./7/...9:.3-0-.   :7.2 3.92.   507.3.3    .   5033.3503//./.3 /.03..2    -.3-.9   202-..8.9    203.70307.3507025:.:.80:.3903. 2:83 /70.3 -07.320343943-.9... 05. 20././.07.3 507025:.8.3 :.39/.3 .35.7.   .9    907/0/.. 0.7././.   ::2...9.   %07.2033..3-../.39.05...7.   907/0/.33.330.3:. 503.7.3 2.83   3.39.

3/9:/:   .3::2.3803/7 9/.9.9..903../.6.39./5.1   -:.9..38.7..3/80-.3 0.23.305.7.5.3.802. 80-. /03.   5033.:.   .9 .9 80-.8.9:05.1   203:/:808047.3   03:/:3..3:8.3   $.3-.-073.3-.9.7./.35.   -.:. ".33..47.   -07.9.    20309.:/.   .8.9.3 80038 ..6.!03:/:3...3 . :-:3. 0./   ::2.3-0:2-07. 424808.

   3899:8507.39503.3:8...9...3.3 . :-:3.3.9.9-.   2:8.   -.   907503.3 ....39.9...3818 .3/.6.390.7:/03..350309.:.3:.320.8   :7.3:8.2. 507025:..3//./.7   202-.3-:/.3 :3/.   9.6. 507025:.3 /03.7.9805079$/.94707.3 08-../.:3.6.37:39:   /.3   .:3/..

9  20308.905.3507-:.52.9 -..9./..3 907.3/.7   02-:3:7   20..-.9.3/7/03.3.   .02.907.03.802:..0.9-.9..8.38..:-.3%.374/./7 2.   -07:8.:-.3/03...750739./03.3. 20.   $.9.   /.38007.7....8:3:7   03/.8.7..9 8.37.8. -:3: /7 .9..9%.9  9.-%:39:9.7.7.3.3/:5   .5 -.:.3 503008. 0.:-. .3  -0703920.9 .2. .8.3:5203.7./.5 2.9   2..-/..90793..5./ ./..7.2.:3:7   0..80./.9.37.:./ 803/7   !:3..7:.0.   9/.. 802039.7.02-.2.3%.:.3.390780-:9/03.98.7./.202.:./..907. .9  %:39:9.8090.8.:-.3.2.3-402028.9..3507-:.   2033.75.8.50..20308.2   202-07503//..9 ./. /:3. .

38079.0.   . .9 8.1.47.3 8.9 9079039:   :27...3..3 -..2 / .-...7 80 89.3. -.3&27.8:/20./. -.3.90.5. 2.5.9 9079039: /03.3..:.7..8.3:.9 9079039: 5.3..  2.. /.8.  202-070903.-.32:.3-07/48. . 203:9 8./.  -07..32.9. 20307.   !03079.  .-.780-.29/.:82. 07.   /.2-.. ../.7.9:..3.3507-:.9.25:.390780-:9-07.3-.-072.7.5. 07.9.780-.47.3.-...3-079././.02-.3. .305.7 80 89.9.3&27.7.8:/ 203:3:3 .7.3:8.3 -.7..2-..   :5.-072.3. 8.  0. -072.905.7.3.7..9  203/.390780-:9  2024432./..509:3:./. 203. 8...   :27.8.9  202-0750:.3.:-.:-.9 8.9:./. ..7.8:/203:3:39025.3 .. 20307.9 9079039:   &5.08.%.

3.9   203.7.3.3:2.98.- 203:3.3 907../:   203.309. 909.-.: 8.2./.7   %07.:2. -070:5.: 9:.3 202-039: 5075.3.35..9.3 1.0..9 203:5.904342:2. /.3808.2   202-./../.3...5.39:20250793.8. /.7.9.   2.3.2 /.3 20203: 8.. 805079 ::7 907. ..2.9:.7./.   2033..   47.3/.7...-:-.3.&5.7:8 807.   .  ::23.   %07.9. 07. /.9 ..:::7203025:73../.780:7:/:3.3 :5.-.7.72.9 ./:.5.3 9:..302.9   2033.905.3. ./.3 .5 9/.3:39:802-:   2.-9079039:   $0-..7.5.9/7-0781.7:8&5.   2.6.3 8./.9   /.3/48.33.53/.3 8./. 47.5:8.38..0:.5.3 .305.3 .98.:.-. 808047.3 05..99.9:7. 47.3-0703.5.9 .3.   9/.5.   202-07 50:./.3.3:2.3 20307.: 47.3 9:.- 80-.3. .   202-078.3.9 8.39.-.3 / ..7./:3.5.2   203. .:/.98. /48.3 8.8.9-07-.9 20307.9.7.5. 80-..98.

/.3507-. .2.8.7.3   2025:3.23080. .9..    8.5.99:-:-.3./. 90793.3.7./.-. .32.2.8./26.   ./.::5507-0.   ...::5:39:9..3507-.9.   $..7.03/07.. .   -07:.7.35.   -07.   207/0.3.3.9.3 /..3&27.8.   203/.3 ..   907.8:/07:.03025:73.9 3 /./. .3.98090.   8.   2025:3. 8:.-/:.9 $..8.2 -.   7::3 .3 47.9.2.90.3   .3507/.202.8.7.1.7.75.3-. 899.   $.3:3.3203.9/.3-..9...08025.23./.2   #::3.   .9 $.2 ..2   -.7.9. 8907 /.:.2 .32.3/.97. .3 /93.3 /902.3 2089 /.3   #::3 #::3.

2.3/503:7:.3-..    %.3-..7.9 8.7.   ::1 !.1    9:9:5..8/.1. -07.1./    203.3    /./80-0...3 203430305../.17::3    /.8... 8005.7:.89.    /2:.:.    /.7. .    $.7 -:9 $../.3 /03. /...7$.7.3..9 /.3.:2039.7.    %.3/03.1.9 /.1.. 0 ../.7.89. $:3.7     /2:./.09.-.1    $.800./.9.7:./.3 $:3.75.8.1$:3. -:.7..3 .25..9 $.8.:5:3.9.1 80..1 ":/:2 9.3.3 ..3/8:/..3.1.3 -.99079039: :39:-07-./.   %..:./.1./:9$.120303.. 02./03.3 7.39.8-08.. :..1    %.2././.3-40/.3 7.72.7.3    3.7    /. / !.:..    %.38.3.1 80.3 -07:..3//./.7:8./.:.3 40 02. 9.-05.905.2.3. . -07.17::3.98.9    8:.9.    038%.:.9.:./.. .9:./...3/.9%. -.907-9 1. 2033.5.9 $.38005. .03.3 507.7../.99.9$.7.1..1.7..:7.9 93..3 03/.2.9 05.2   $.

2-:9   %079-20.9.9:5007.3:8. 82-4 202-078.9   /.750789.:3.   2033.50.33. 81.   ::1   2033.::7   80-.   .9.3./88 .9-07/853/...:3 / !..3   2.8...2-:9 80:7.1.   203//2.3 ./.   %079-   203//:2./.39.380503:507.2.9.3 .0.37::3 7::3:98:8:3.::7 -07.3907.7. 80.0.3/48.::7 .7   %.2 /03./.99:25:.3 :7.305.7.:. 5.3 .3 05.1   202.   203./..3038.9 802:.3 9...3 . /.3   203.9 907. .8:5.8..5:8.55007. 50789.3 507.3./.$9./. 507902:.-.3./.5.3.3 203:25:.:..3 .3 .5.0.   07.   2032-:.9./.9.   $.7.3 /7 /.2.   07.#::3.3:8.2809...75.3 808:..802:. 50725:3.2-9-.3-.3 02.7:39:.: -07:393 7..220.- /.

-.3 ...2. . .   ...- . .:.8.9: ..90793. .  .58.3 ..5/03.-.8. .909.- /.3 40 02.3&27.909.2.3/.

:3.2 . 8005.3 !07.38025./.70/:. /.1.2:/.5. 907-03../03/.9-.27..8..9.7 0 -:.27.1.7. -. 02.3 9025. ..3 3.27./.9907-.7.3. . ..9: &.202:.2.1./...   073.-.7.3:9.9.93-072:.7.::27. .2. 7.202:.97.9. /03.8..     .709.2 2.80-0:2907-91.  :..87  :.9.8903.8 805.39. .    20439.3 /9039:..: 2.9:6..9 ./.39025.7 :..97.-.9 . 9025.   0439.     .7.1.7 -:. 8025.7: 220 :.9   072././.225.7.-.23. / :/..7%.5.2/3.9: :89.7 / .27.3$. 2089 -07.9:809.3 803.7.3:.3 -07.33../.9..9 . 02.3 8025.    -072.    .9 ..   0439.3:39:-073.27./.27. /.    .   507.-.3 ..   033. 7...9    .33.   072.8005...3. !07.3 $02.8.9:6.-.3 ./.9:20439.05.5.3 2. ..2 .    :/. 02.

7.2-:9   -073.9-.-.3.8.   203:9:52:.3-../88.1   202507-./.:203.980-0:23.5.3-::5./.   -072.9.03/.909.3   203:9:505..3.  $:3.349.9.3.   0:..2/ 7/. .-....2   202.39.3.7..-.   !07.23.20..2-07.:.2.3   2.8..   2.5.:203.../.39.3.7.2   202.39..2/3..98.7.5:9   2024943::   202507-.97.1.39.3 .   2..9..3   2024943::   20249437..5.97..9.-.2   84.2-:9..309.7   -079:7:9 9:7:95:83../.709025.3.39.3-07.2./..0.3.73.   202.97..3/8:3.37..3....   202.:539:$.3/4.0....3.7.5.5..3:8.2.

/03. O02.:: 02:/.7.3.3 O9/.3507.3/.3 7...3 08..9. /.7..:27..905.3 :39: 20307..3 .3 /..0307.30-.2- 2.7.7.9.8.7.2 -:.:.2 20.3 O203.:./.3/03..3 .3/.. .8.802.3.3 /.2-2.3 507. 507.02...3 0307.3038.7.9. O-40 2033.8.3 -. 80....3./.3/. . .308008. 203.9   20.7..3 :27.3 .3 9:25:.0307.::./:3. .:.7 80 -.3 :27.. /.. /:9 /03.2../..3 :27. 9.8.920:5..305. O/03.9 .807039.9 202-07. ..3:8.7.. ./. /.-07. . 0307./.3/.3../.305../.308.2  .9:2..3 5. . . O.3 /.7.320.3.5..5. 20307.. /../.17./ ....3 0-..83./.0--07/853  .3 /.3./. /.2 :27.99: !03079.:.28:5. -./.. -07:9   20.3 . 80.9..9 O/03.3 0307.3802.. ..5.1/.02.20307.3.7.67./..2 O02.. 0. /.:.3 05.3.2 /...-.:: 5..8.   ..2   /.2.::27. /.3 :27.  203: 02.98. .   02.7.7 80 -. /03/.3 2./.2 O202-07 02:/. ..3507.3   02.-07-.38.3 0803.83.

.:.7. -. 8090.//.3 202 2. 9/..2   %079-/.3 :9 02.   2033.2-3 %079- /.: /9.3 3..7:93..3.3.2/-. 2../7 /.2.3.8.3.2-3 .97.7.3 /-0 /03..::27.3 3./ 9.2 038/.2.:5.-.. 9..2 O802-0 80047 02-: .3 .3. 2.3.3.-.2 . 3.25: O202-0 2.3 O-07809:-: 80-0:2 O802-0 80047 :39.7..8.25: O802-0047..2 08.8: . 2...3507.:.. ..3 .2   038 038. :9 :2.3.3 /9039:.9/. 9/.2.3 O20.3.3 .   08.2 /-. -.3. .2.3 80-0:2 2. 80047 :39.3   %.3 .3802. .7 ./.33.25:.7. 80047 :39.2/-..7.3.3 .9.25: O/05:3 ..2   %.9/.25: O-075:.7..99: .9. :9 :2.7:98:8:3./.3   %.:.25: O202-0 2.7 /-40.2.25: O-075:.3 .80047.3038.2.5. 2.8. 9. .3408.2.3/..3507. 9/. 9/.   20.2-3 O20302-080047.9/.2-3 .7 :9 .3 /909.3 /03. 038 /.25: O20302-080047.:5..2...2 %079- /.3 8.

3 507. O-07809:-: 8005.-:9 2./7 /.7.::1/7...9. 2.3..9..1 /.0/:.39.3./7 O203..2. 20./03.:5.2.3 .3. -::.. 808047.3 O-405 O20302-0 80047 .3 8..3.78090.3 203:87 -3.2.3 O9/... /03.8..67.3 9.2..8 9.25: O-075:.3 O2024943 2030-.02-. :9 -.9.3 203:9 3. . O202-:7: /.:.3 /802-0 O-075:.3802-0.3. 2.9..:20249437.3 507.3.:.   2..-./.3-40/-0/03. 20. O9/.3.9/.9203:3.7 /.5.7.3 O-07809:-:.9:.3.:.3.9.: 5079.9.8.8.3 O20.3 /.3.: O-075:.7.7283/03.23. O9/.2 47./.: -. 03.. 507809:-:.7.-:9544/9.7.:203.2 O202.3 ..3.3802. 2.39.7 %.9.39:2-:803/7 .2-3 .3.3 203/4743 05././ O802-0 -3.: O-0780/0. 09.3-3.7 /.9.-3.3 .9. 05.:5. ..9:7 .3/-:7: O202-07 80/0.7. 5.3907.3 3.3. ./.3 ..3. -3.7.31.-.. .2   02.7 %.3-:7:.1.7/ .9.:.2-:9 O2024943:: O202.8.3 .2-:9 O202.

27.3 80..$02-0.3   2..3:8.. 203:25:. 47. 9:./.3 .-/03.3.39.8. 202:9:8.7:8.2 .3   8039./.3  $02-0.9.3 .9 /03.3 :7..907.3   -03/.  802-0. /.-.  3.3:7.9.3 507.3 2.20.9 ..33.3... / 3007 .:.::27.3 .3  !0302-0   8.-.9./. 2070.3. 802-0.3207/03.2.3.3 /03.3-.   2.9.9../2.2   9/.7.2/03.3203:3.9.3/2...3802-0   .3:3.-07/853/.   -078:3: 8:3: 8:3: 802.... /2.3$02-0.  #::3$02-0.3.9$.. 9.3 8.3802-0.9..9.-079...3 5:9:8 :7.9$02-0.808..:2/. .2-:9 9. -3.  -..-  $.3  203.3 3.3/.3..39.2203:3.3  !03079.33.3/.:2 /.-$02-0.3 ..9 207   ./.9.3 3.9.3 -07.7.39::.8..3 :: 7.

!07./.3.:./.9207  203:3.3802-0.202-./.203.:7..05.390709.92.38.9.3.9802-0.3 ...7.39.7.9...  202:9:8.-07.9  9/..:.9.2./802-0  9/..9/03.39:.3802-0.3 0 .27.33. 0 80-0.3  20.3/...3/8.9802-0./.05.3.9$02-0.2.7  202:9:8.7..3802-0.2  20.9802-0.3  ..305.5. !07.802-0.3 7.080-0..9.  3.39:25:  203.3007-3.9  203.3.:.3.3-3.3.380..9.3802./.82. /:.3:7.. -.30078:5.73.9.  !07.32.:./7/.3  /802-047.3.9.3/802-02.30/:.380-0:23.3/.2..9802-0.3 -3....9./.3802-0.9./.:2/.9.3.9 .3.::27.3.7:$02-0.9 /03..25..5.8/:5  -3.-  9/. 0-.5-.7./.3.39..9.8.$:3.3:7.7:8:7  !07.3.-..280./2.303/.9802-007.3/.9.3 202-.3  2030-:93.-3.7.  203:3.3.  202..3..2-:9  20302-0-3.

.5./.9/.  202-0.9.75.7.3-3.5.3/.-47-.80. 2.9 2030:..9./.25:/.3  20302-0-3..7  ..3 /03.907-03.35.3/03.  $..:-079.9 /.75.2.302:   20302-0803/7-./.39::.3/.3 .39073..3.3/.9.  47-../..:39:2020..9   202-3.89.3.3.3:.47-.7.7.3/2.3/03.   03.3 .22.92:.32.9$.7..3  202-..22.9.05.:.9 .-.::5:2:7 .3-07./-.-:.82.3.2 ..:.7.7.-.3:./03.2..2033/..3.9  202.9:20302-0./.$02-0.3.7:.7 /.05./.8:3./.947-..3/.905.7.3.7-.83...47-..3.3.32.5-3.9 $.3.3.5.3203.  !03079.87/03.30.9.33.9./.3  20347-../8 .05./. -3.   $:3..-7   02-..3..9.3/...7.7%..9.7.905.3-072:9:  802-0./.7503. /.77.7.  ::23.3-3.9 $:3.3 .--.9..../..3  -40202../.9.39..7.3 /.3-073.32./.3-07-.0.3 202-078.75.2  /./.9.3-078/..-.2.3 802:.347-.380.

  20,:,3802-0,35,/,,9:47-,3  802-0,34047,38,2  20347-,3,3-3,9,3,38,9/,39/,.,.,9  3,947-,307,3,,  -3,9,39073,,3,,/2,,3  3,9,3,3,/,347-,3  -7,9,:-,8-07:2:79,:3,9,:0-  ,2-3 8,5 02-: 07-,:-07:2:79,:3,9,:0-  :39,-07:2:79,:3,9,:0-  !03,,3,347-,3  /,303/,,/-,,,305,/,47,38,2907:9,2,3,1,7 283809025,9  80-,,,33,-40/2,,34047,3,3-0747-,3  /,347-,3,7,2/-07,35,/,47,3,17  ,7,!03,,3,347-,3,3$0-, 
,3,   

/80/0,05,/,1,7283   

:39:47,37,2,   

/2,,34047,3,3-0747-,3  2,0747-,3  2033,950347-,3,3,--7,2/,3,3,3,,-82,  2032-:,37,8,08::7,3,9,832,9,  202:5:507,8,,32:--,/,38,9:7,2

3 -0:2-.3.9 $. 8.:.3.92:..  !03079.2-3:39:-.9/..7283  8:3.3 /.8.5 -40 /02:/.0.202..9  20302-0-3.9. 2.7 0 9.9.3 5.2.99/.9 8.3.3.:.-073.7.7283-0750:.   047.::5:2:7  20203:8.20302-0  20302-0-3..:.  3.507025:.2.39073.9.1/.1..2:.38/.7.39/.::7 7.8:/..  ::23.9.3.3 .2032.305.2.2-3:39:-... /./..9.305.-..3 9073.780-.9.-/80/0.  20302-0 -3./.3 09..39:...3.   047.7  $0-.9802-0..:39:/7803/7  $.-.3/-:.9. .. ./.3$02-0.9.3.3...3-078. .3  .09..9/2.3 .3/.8...3 .  1.  .08::7.3. .347-.7./.  9/. 203.3  .//.3.2-:9 -.3  8:3.8:3.-.-4020.7.. .3.9.

.7:.7.8:73.3/. .0/.3-.1   02.700.9 9039.3!02-0   2:.08::7.3.2  2030-.38./. 2.. 203:. .37.8.9  20307..8..3 -.7. .3 05.9  203/0.:..3 /03. .3...2.7.3$0.  /.8005..3 .7..305.2 .:.-0.5   -07.3803/7   207/0.9:7. ..9.3 9079039:  ::2:.3:7.3 -. -.3 :9 .3..3503.  :.::77.3./.  !03079.2/..3 /:73.38.349.7/03.7.  203.9.7:8  #::3:.2-:9-.3.7.32.-:.3-.9...7...  2..3./.3$0.3/9.0/.9..3:.3.3-3.8.0  !03:.0  :..  9.9.3443.3-.79..3:07.   -:.850302-0. -0 .

8.38025:73.:./80.9:3 -07.3   -078/.9.-40/.1.9.7.   9/./.3..9:-.3.:0382.7.$. 5...8:.0..9.   203:.3-0:23.7. -.-:.38:.0  :..3.7.3/.-:.:5:3-07.2.3/03.3 -.3.3/03.3 80-.3-078. -:7:3 /:/.. .3 /825.. .32.7.82:/.3..0/.3 2.3  038 038:.2 203:..3%09.8.3.3/.:038 .0./.   -071./.   9/.7.2. /.3.:9   203:.  . /2 /03.3  .3.32.3   -078.-:   9/.- .: 202507/.3.9.:./.3507-:. 805079 203:.   .5$.3%/.9.   9/.9. 9::.3/:3.3..381.7.8.9  :.3503:.3   203:.3. .9 805079 203:.-.-/.9-.3.-40/9.   -078   2502-0   9.7.7.3:.3 -03/. .   05:3.3.3  ..3.7/.7.3/03.   9...

 47.7.93.3 .9202-.   ./.3 /.203:9507.:400/:.8.9..3 80/..7.8.3$0.7..5.3.2. 243454   -07:. ..3.909.3 .3-.3808:.3 9::. . /.340.7./.9.5/:3.   !030.3-.3 47.3 ..7..9   -07.  80.3 8:5.75. /.-0781.7.3:39:2022.7 038/.3.   202-0 -.7.33.0/. .9:-.7.3.3/9072. 8. .9. 203:.9:507.9  $0.5./.9/-07.: 8:.3 2030.3.7:8  #::3$0.   .3 ..3 .3 9/.3.3 92-./. /:.380-.780.202-0-.7.   02.-0-.390780-:9   202-0 -.  202-0 -.3.2.3203.31.3 /.3/9039:.-.3803/7   0/:.3  ::23./.8/.:.. /:..3 /-0 40 47.9 502-0.8.   /09.3..7.3.7/.5. 20.9/.:.:5:3 2.7.3.9 203:.:1.3 ..3 /03.2902545.3.31.7   .   2035: 802..3/0.3:39:2.78:./.8.3.381../03.   /03.3.   /.2-:5.3   .

3 -07079 203.7.3.3$.7./.3/.5.7./.3$..  $.203/.9 8./.9: -. .305.3.3/.8907   %.   0/:.3 ./ 0.3/-07.3 7 7.   9.  $..98.7.9.9  ./.94397.9.3.3 808:.3 203.5. .-07809::203.9$.-/.7..2.37:2..80..-.3 80.2.9..3./.3907.3/.7.990254   9/.353. 8050792030./.7.3.$0..   -.7.3.9./.   -.-:   -.7. .-.3/.7././.   5020.9  . 8./.7.   -.7./. 5030.3.3  #::3.34397./...24397..2.3.9/.9: 03:7:9 89..3 748.:2:83./..3405023.20305..7.3   ./.9.31. 808:.4397..7./.   -.3   .$0..3/-0780. /:.94397..-40/:3./.3 05.3   -.5...9   2./.3/80...9202-072..3 -:.31.3.05.503.5.9$.3   503.

7.503. .7..3 $0.:2..9./:3. /.5../.3 .3/.7802:./.202-. /.3   202-07.   503.3  2.3 5073.220302-.7.202-.3 203072..3 808047. ..3 808.3 .3 ./.7./807.3/..3 /.3070. .9075.305./:.   -.3.8. 43.3 05.7.79.2.802:.47./.. 9/.3 503.3 /80/0.35020.2033.3..3 24/..   -.2./..3803/7   9/.. ././.3 81.-0   503.   ../. 909.3./. !07..03843./.3..23.3..9./.8.2.9.98../..9 07.3.3 507.380.3.7.  .3   50:.3 .7.3202-07:9./...:9.3 ./..7.3 . /.8.-40/:.3/03./...43.7. 90.9   202:/.3 :5:8 .03843.90.05.3 /../.304342   20.3803/7   -.3 47.9..380.3./.3..7.   5020. :2../.3   -.3/.3  !07..5 O-./.305:3.850739././...8. .3. 47.7.7.3 203/...39:../..3  !07-0.2 03. /80./.3   202-0702:/. 202:.7./..305./../.7.33.3.2.3 $0. 8.8 8././.47./.3.3   503.302-.2 O-.3 39. -40 207:./.3 .3/.3-..748.7.320207:.305. -.   -.

9.   .3 /90-:8/..71.7.203.:-07438  /.37.:.7.38.   8.7 3.3/03.9.7./   203.3438202-.37.8./. 507438.5.3438202-./   ../.7....8047.3..3.3.8047..7.8047.3   .7 -.   8.9   8.34382:79. O507: 202-.3805079.3 907/.25:7.30....5 808:.3. O202-0-.7.$.3503079.3 /.3  $.8047.290254-.39: 08:8..7.7.38.  503:-:.3 .-07.7./..8:1.7.:39:202...37.3  2...9/.8.3 9072.39.3438   8.7..0/.37.8.../.7.9.9 8 8.3 O507: 202-.9  !07...3  #::3$.3../:.0/.7.302. O202-.9   02.7:8.79.9   -07.9:38:77-.7 80 89.302-./.3.8..79.3803/7   4/.:. .9./.3:5.9:.7..7. -./..502.5.3 907.7.9/.3 .3..202-..3 /.307.7.9   8..9.38..3/:30793:39:202-0.305.9   $.7 2073.30434230.. -.8.7.....9: . 207/0.7.780-.3$. ./.1.

9.31./..7:9.8..3 0/:.7.:3.3$.3202-./.3$..38 -07079 1.3:39:8..38:8.7.38.3 .20./502-07.3.7   20307.3-07.2.7.2:8-.38:.3:9.  38:7.3 -077.7.7. ..2  :9.-/.3.103422070.8079.: 2.2.3 38:7.9203.3907.8:3./.3   503072.3 . /.9 507: /02-..8...3283   2030.7./   :9. ..9. 8..30--08.307:9.3 38:7.-  #::307:9.-./.20239.8.3.3. 8.   2030.9: :25:...-:9..: 2.7:8.39.3  2.3 /50740 . 239.   47.8.7.9.8.9   /.9.8.3-007.38.35073.3.7.3.9:7.5. 2 502-07 :9.1:   38:7.3 80503:3./.9 202-2-3 2.9:.3-079:8   -.9 :39: /:5 -007.39:443.35./.3 8.93. 05.9 47.8.3 8.7.3.3..3:2.3 ..7 :39:20302-03903.39.0/.3283-0750:. 808047.3 ".5./..9:/03.3 /03./925.../.2  :9.  /.5443.9.8/..   8.2.3   202-.:507. 202-07..9.5033/.3 ..2.../...3 . .3 .39443 203443.3 -07:9.31.5203..-.3502-07:9.  ::2202-07:9.7.38 9 %.2089203..38./.3 /-07 :9.38..3.3 .5..38.9: -.7/03.203.3 808:.3 .3202-.9909..52.5./. /:.3 9079039: 02-.

25:348502-.2.  !738538:7.2 8 $.3.397:.3 203.5.3. 907-.3. .-.9   5020.7.8.31..2.5.39.3./. 2.3 .3 5020.3./.9 502.5.:07:.3.3503/.38.3203/:3. .3...3.9..23/.3 80:2.9.31.3548   -079::.9..38   9.3 5073/:3.3   /.2.80038907-9..9:/03.38.31..:38:709/.3 05.39: 5.3/.303/07.3/.9: 507..3 8..   202-.3.5./.3 2.9 5.5.2 202-07 5073/:3.2.202.3 2.3.38   203/.3.38/...:.25.3.  ..7 5.   203..980-.3:5.2   53.: 3.8.90:39:3.3.2:   8.. 02:/.9 .8.7.3 -07:5.39: /.9/.7.7:8.   38:7.338:7.9.3.3  038 03838:7. 202-07 5073/:3.3 /925.-.3.38 .338:7.3 20207:.89.:2:8-.3/.39: 202-.. -.9..380-.25.3.5.3202-070:39:3...-.3 784 0 . 2070.38:2-.2..3748.5.3  $.8.38 .3 .9203.3/.507:...79. 203.7.9 -078.3 -.3 548 8...3 -007..2./. ...7:8.8 02.. 2:8-.75.-07.3  %::.3  $:2-074/.3/0:..3 80. 0.3 .9.38   38:7././.5.2 .7./.   207:5.9   5020./.9.3408..31.340/.2..8.

7:8.9  39.-:7..3 2020.380-.   9..8.8/.3..1.7.7.3.8/3  .39. .3 .:38:7507:/.2-0-.7.1.230.5.2 -:..3:.2025:3. 7 #.7:38:77-.1.7.7.30.7.3 /. 0.8:.3:..3   .-  .2  902545020739.7 .&2.2./.3#.0:39:3.2 .1../..-:.-:..3/.343.1..7 .8/3 .9.&82.- 07.:825.-   .3507.9  5020..$.3/.-..38..7 #..3 05.2   9/.9.7   .... . 8./.-..75.502-078.9/03.99.8::.3 /.2.9.7.9$.9:   ..79079039:/..8 .-3-%..3.1.47.:3    :.1.7.1.8/3  !0303.3 /.8/3  07.38..7 #.2-.32020.:38:7850:./.  .09:.3..7.7.9 .1.7 038 .8005.3#3.9./..9:8.3-311.808:..9 $.:907-.3.1.2.80.8   8.9.1.03843.3 909.3.7 #.:3 825..3   8.

.80-03.1.2.7-/:.-3-":.9/:5   3.   #. .

- :.3 .7/.3 -:.7 .1..3 .: 507808. ./ 8 .:37.2   808047. ..61.: 2070.3.:38005.-../3.79.8::. 9/.3 38.    09:7:3.2./.257.73 ./.   47.87.250789.7.2.20./8 .7..1.:&-. -07.32./..780-.-:.-.2020:8. 202-.   #. /.: 0-03./.   0/:.39..9.35079.3507.3$.9.7 8 $//6 07.22   /0.83.&2./.3/.3&2.7203.79.3::7 50079-.37. 503.3808047.3/2.3:.3.39075:   .80-.3. 0 9: -07.303.39 8005.7/03.8::.380-.1. -07.503.3907:8202-07-.39.7.80.3/..9.39..   -:.22.8 0.- .3.1.  ..3. /:.3 /03..5.1.  .39-:.9 9.3 -.3%.73/$. 203..3/03..3.99.2.8 .99././.22.2#./. 443.3..  !0.3.20309.398005.

:3 8090.7.7 1. 0-03.   .7.8::.3 /03.8:..2..09.:37.9.3. .3 .8/.   #.:3 0 8005.:38005.3-07.3-07907:8 907.0-:7.2020739.2.1.3 /   /0.3.7: -072.2 9.79.7&2.:1.9.--3.3 0-.:3 .80-.8 .80.7-:.8 07.7-3 .    -0709:7:3.3   2020: 8.8047.99.-07:8.3 90.80-03.9.3#.9.    .3:.3   90703./ 8 .7.39.8:/ !028.- :.22.80.9/:5   3.3 9.

   &2./.9/:5   /./..-  #./-3-.3  -3 - %./-:3:40502-07439..2.:.1.2.7.-./.303.:3 07.9 -0.9: &82.1.3 8.350750.39 -0.7:33:7.8::.2030.79./.7 -.3  #....39. -/: #..3.3&2.//.3..39.3   50.7.3-/:#.  ... :-..  . %./.307.3 503/.990780-:9/9:840&82.7.39.3&2.5.9.3&82.7203.3-%.98./ 2:.347.  !0. :-.3-311.   .7.3-3 :1   %.3311.3.3/.82   ...-:.. /03.9 /.7/7   -07/.940-:.3 47..9 5.3-3:120389.-.35:907#..:3 7.1..  !0.3-/:#..3:2.8::.&82./8 .7 $..--3.8.: 203.39.2   .2 $.3/-:.393   /0.3.--3-/::9.22.3 47.9.1.: .380-.7/507809::4080:7::2.2.79. 02. 503.80.   802.:30 80-0:207..9 80-.3203. -07:2:7  9. .66.3$0-.2.7-3.98. 02-:9 .3 /072.1. 90703. 09. 9.2.8.3202802..3-311.3#.   80.3 7.1. 8.7.20.9 5. 0..3 507-. -3 &-.:38005.3.1.2  .7 8. :.8:.1.8/.3.   -0709:7:3.9/:5   3..503:-3-%. &2./.8.203.8.

 6/: .30.8/08./.3   0:.3.1.3 -07/.39-07/.3  502253 /.-3-$:1.8 /.- 2030. ":7.9502-:3:.  . /03.7.   -0. -07.: ..38.8.: 0.2!039.8$:7.3 90. . 9/.3/...  !02-.3 50...9.3 -072.9 #.3 2020739..320207:.3 . /.:3  !0.1.3.3 8:33.7. .3 0-03. 80-./ 07.7.5. 8:7.95020739.2   .3:.7 #.2020739.350././.-...7..203:7.. 8:7.  .-.7!039.1../-7. 202-:.&82. 7..1.9 907.  -0781.3:3.3.3. &2.8/3  :3/..8.8090.3..3.9 -079. 2: /03.7:.7..39.8:/5.3..8::./-7.30-.9 7.- 202-.3 30.3 203/. 05:9:8.7.3 203:.09:.39. /.1.1.2. -079...35074.3.9 -07.3 /-:. /03. 8 .3 :3/..8 $:7.3 #.. 203903907..9 05:9:8.1.0. . .7.3 /.3 /.2..3 90780-:9 9072.3 ..  .2.39... 809:: /03.8.950739.39./  ./..   .347.8.3  .3.  .7.3 7.:203072.35.8::.-9.9 .8.8.-0347/.-. 5.75.2.3   1:38 .5079.  .9.905:9:8.35.3202-:..50:8. .3:3 /.7.9...3:3.7./.8.3/./. 50-..3 30.9..3/.3 202.  7..1.8::.3 50702-.30../  .507.3.3$0-.30.3/.2   .5.2.-0-07. -07:.37.:.:.3. 8 .3 /.

 809.9#.3:3.   .8 .3:.7:8.3202-:3::9:8.7 90.8 $:7. . 805079 09:.3 2:79.1..9:2.- 203039:.2 /.9: 443.7.5 ..8::.39 .7.. 8005./.3 443.-0347-079.3.2. 8..7   20207.3 :39: 20./.: 203:8:3 802:.7.2020..1.3#.3.99/.1.9   20307.7.8 3 907/7 /.   !039.  !48.3 -./.203:3.33.9.3 .3 503/:/:. 9/.3.-2020739.3 ./ .8 /9:-:. 202-03....3 .9.:..7 .3/-..:..7:/-:.-.3 . 5039.3 .7: /50703. 808.8503.5./.1.   &2..9503:3..&2.3443.0.3 50. 548 09:.3 5039. 20::/.: 2033.7.3:3.75.203/.. ..&82.38:5.39./-7.39.3202507:.3 33 -07..7   -0.5.3 903907.8.3 907-:. 202..7 #.2   9/.5.3.3 8. .1.   20309.3-..8 -0.32033.9: ./   .8 ..9 0:./03.38.3 50..3.1.88..3.2   5.5075. ":7./:./-7. . . 05.3   202-07 50:. .39./-7./3./ /022030-.349.79.9.-5.3 907503..5.3 30.3 .-.    20.903../3.7. 92-: 507808.-.8:/.3 -079.3 -.3 /:.8.7.8 .:8. 50.3 9.":7.2.  !48.3202-.  !48!039./ :39: 20207.   2043.. .-0347 -.2.8/3  !48.7: /03.-.7 8.3.7. 40 903907. /:3.3.1..8005. .. -3 ./... 809.3.83.  5.1.3 49.8.2.-:. &2.3.8.1.303.8::.: 2033. &8.7./-7.

.:.3 .3 9.79.78 O203:25:. ":7.:5:3203/.3 0.3!.3/.303..3 3007 / -.3903907.. .3.. . 443. 30.7.7-3 .3 :39:5079. O50703.0..3 .3 &2.2 &2..3.  20.8.-0347 /.1.- 5.3   20307:8. .4.3 :39:5079. O203:25: /.3.3548/.3. O203:-:5.8.3 443..3 .1..39 5.5.7 #. 903907.. ":7./.1.3/.3 2:79.7.3.9.3/.3.8.&82. O202-08.330.9.3..- &82...3903907.79.3 .3 9/.3 /./ 3.1.2 00.3 0.7..3 &2.7. /.8 2037. 09.3 50.:37.8$:7.3-311..3/.3  !48.3.8/3 .7 .   203:..330.2 ..39:8.3 -. .3 -3-%..3443.1.75..3 202-::.5 2.7:#42/.3 :3/.7.:9 /.7.28.2.3 O20207.3 .99.9:3. /./. -:.3. O203:2-.3.9 O203072.7..78 8//6 $:2-.8:/. 9.7  $:2-.305253.3. O203:8:3 :3/.39 .03/..99039.3 /.3 -0709:7:3.. 503....3. 30.3 O203:8:3 ..3.79.3. /.9 O202-0-.- .3.8:.

..9.3.2.7 3.330.7.3.3.3/80/.1.   50-..3   5..39.   30.503. .8.8.:.   0-. ..75.7.808.3$48.2.8.280..8.3903907.3:.3 &82.3 /.9 8.2/.3. .3 :3/.   !03/:/:907/.02:/.3 08./.8.3   2.2802..9:2.3./.:39:0803.3 5079.7..3.../02.3.3 .3-07.3/.8 . 02.2.7..32.2.7.1722   !03//..5   503:7:8.7.3 7..3  02.3 2070.37.. .39. 4342.8/9:-::39:.3:3 9.-   443.79.8.3!07:.17/50..3 202-07 -.    2.3502-0. .8.7.   5.2.1.3.. &2.- ..3#. 5020739.9443.3   ..:. 0.3$48..8.34342   -072:.2 .8::.2 / $0203.8.5.9 .39 903.2- -07.3:.   !07:.7.3. 7.:./:.9 .9   02.30.080.3.7.9   80.7   0-.8.8.3.83.507:. 20.98..3 2020:8.3.38.3 8:2-07 04342 .8:.39:./50703. 503//. 202 -.30.3$48.3   :3/..

7.3 ..1.7..2.   -.3 02.3 507. 5020739..9. 193.3 09:.7.7.7.. 2: 50309.:5:33. 30..3:.38.3-07./.7  4342/.7.8.3:.7.3-./.3 -075.38.2802.9/.39 80.:.. #. 8./.32:3. 803/7  47.2.2  81..!020739.7  08./.3 502253 30././.3203/..78..8/3  .75.3.704342/:-.3.38.8.3 .8/3 /.8:33. 9. 7 #.2.805079.390:05.305.2 907/0/..9  92-:50750..3:..3 50507.9./.  9-.3/-070:9.3  5079..3!489105253.3 /-07.3:.7. 2033.1.9.3.3./.32020.9. .3 .3502253/5/.3-07.80.7 #.7.3 50393 8.3.8 :.3/:.8/.902-0.3.3-03..7 O-0750.3  30. O0/:5.8/3  09:.32:50309.2.75..2.9./..  503.390780-..202.2 8005. .3.47. 05.35079.:.1-0750:.2 O-07:8./  $48.7 #. .330.2:.$0.3..905253../.8.7:/. 207:5.3. /.8..807.1.305253..5 O2020393. 8.7 #.8/3 850.-0.1.:2. -0-. ../.. .:.75. /.7.89.2070..3 808.

./ /. 2070.9/.230. .39.3. -07/..  !03:-:...3:5 -07.9   :.:.:/.8508.7 ":/.3-:. .9. 07.:.3507-:..3 20347-.:-. 20307.8.3-07.   8039.58.3 .5.9..3 .330.8.3 .903.3-380-.7...8.-3-:$:1.22..8.8.:507.7.3 04342 :39: 507:.3 5079:25.3 20.2.7.8.802. O802:. ":7./.3/. . 503/:/::1.3&2.7.38.3/..3 90780-:9 05..307.3&2.-07/.3/.7./...   8005.3:39:.9.380.3.9..9/-070-0-..5:3 -0.8.3.3&2.3:3.3 9:39:9.3..9203008.8.3 O/0.3 .-   502.3.83.8.3.79.20.3 202:.9... .7. O202-./8 .7.8 8:33.: 9075..1.3 O7.5.307. :.3 ...20892020739...3203/.3/.-07.9 $.  203472.3 3.3.503.9 /....3/.9:3 .3:7: ...9.8$:7..3/.83 850.3.8.. 2089.2. ":7.3 0:.98. /.2 O8.7.8.3.  . /02 20250740070/..7.3-3-%.  !0307.-7.3.2.3..2..302.83 2.3.7. 8005../.  07.2 0/:5.3/..9 O/:5-07.9507.3 ./.7.7.3$.39 .

%.1.:20302. ./.3&2.9:.3.3 2: 50309.3  /.: .05.3 /.8   07.3:.../8 /.9 .3 3. ":7.    -.3.3./. -/: .3   5.7.3 /03.3 30..:02-..7..3. 8.8:.2.8    8.:./.3 .7.3.3.9.187 .3   :.3 907.09.9: ./03.2   !0702-.2.3 ../.3 :.3.3 5020739. "..35.2- -07.7 -3 -/: 207:5../.30.35020739.2    $:2-. .7..2..3 -3 .5 50702-.2.3 09:7:3..3903907..5..3-0.35020739.3   ..8.78   0.-: .3 0.2 .3.8. 3.83. .    /.324/03/.7.3.3 / .-3 -$:1. -3 .3 9.5/03.2:3..32037:.3203../9:25:.3903907.47.3%03907..3507.07.33..3   ..9.3!03//.9!020739.3 .2. 8.2./    ..3 :6.3   !0702-.3   .1.2..3 &2.3 .307...78.3   3.3/903.3 8. .    8./:38.3.3 40 -/: #./.3.3-07.1.9.2.3.  !073.3 $.9:7 /..9 203.. /.3 5079..8/09.!.//2.9 907.5.30903907..-072:.2.2 /.3.8:.75.503//.9 9039.3 02.7/03.:.3 . 5020739.    5.3 9:7:9 9:-:.33.3 /03.8.57 ..3907. 903. 0..2 -/.05.2- -07..3:9.3 . 80-.3.3 507./03.

503.9.1..7.   .2.-/03./:38.3 04342 30.3   .8...3 003./3 ::/ 08.   .75.5-0-07.37.. 5079..3 /./.8$:7. 80-.3/..3-:.7.8.-078.3503:8.9.3.947002.9   :8:7   1.9 5030-..3..8207.39.:.-.3..39:3 05.7.3502-3. 9 %.:.5.3 7.2   0.0./ 90703.3  8.   503:.8..80.3.35020739.3 /.9/.//.7.389..7.  5020739..3 507/.3%.0.9470.32.8.3-. 203.9:..3.7./.   .. -07.-   0:.8.5.:2.59/. 5:8.32:50309.-./..347.35075:89. 80-.- .   .  49.30-.38...3203.3   04342.3202-0.7..  .87.   .9.3   /853 2: .2  502. .-80-.3903907...320.3/.35020739.3   4342   0:.47.7/.3 502-::.3.3 2: .

-9..:.3/.3 8:..3.9.-073./:3.3503./../.3503.-2.2.  5020739..8.7/:1.3-3%.-.2-:.-:.8 -07.-078.   -0709:7:3.8 09..05.9..3.8.  &.:8047.:8.:8.75.1  0..3..3.8.   .3.907.  -0.990793 .2-:.8/.-070.78/..8047./.939.9.8.3  -0.3.:3 7.3:. 2:.   /::2503.3.2. 502:7.3.02. 202-073.94.7-:.//:1..7   #.8:/. .3/.3.31.92:   8.3  -0.3!.05073.07../.:3  !03//.3.31.3.22025079.3-07.-.3.80-03.3. 503 :39:203.:0.:-0750:. 9.31.7:2.9 7.3.-072..9/:5   3.5..8.7   2.8047..290703.399/.3-07.  033.3.8.3-07:8.-9  .9.!020739.3 ./.9.0.3#0.2.7../..3.03/07:305.3.:3 7.   /80-.31..390./.   8039.3203:39:92:80.2. .2....5...: 8047.3 .2.3 -07.31..8047..93  -0.

8..2.8 -3 .  2:7/3.7.3....3::2:92.2. 944 :../  8047.:.38..7.305.3.3-.: :.29039:.7./.3 507:3/.-8.7:/7.22.-3- .3-0. 80-.47..5.32.:9-.3/:580..  :.1. /.2..:3  5073.3 503:8..-3-07503.32.390703..3/2.9. /.2.7   #.2 -/./.79.2.203:8:39.3 1.3 2: 20.3798/...:3/.  :7:.2  -07:7:/03.3.3.-.39078:8:3  9.8207.-.7:. -07:7: /03.-/03.-.-2.3.2 .-3-:1.9 .7..2.8/  -0717.8.--:.7.-33.2.3:39:202-07503.3907-:.7-0.202-078:2-.3 90703.1  2.9909/.9.  .79 .2.3.32. -/:.32.-/.5079.3:.3&92.  -0.8.3.2203008.31. -./8  !03. 9:7:9 2030-.-.3  $:2-.7   2.750-.3 8.33.2./-3 $:.3 :3/.39.8./:38.3.35.3./.3/03.3...2. .80-...:..3.8-327 .- :.3 :8:83.3.-.-1..3-/:.2:907:9. /.  3.:-0.3 8.%.2  2..80-03.2.22.2.31.3-0-07.2.2. ./03.7../../ 8 .9/:5  3. /..-7.380.2.7/.-.

7.3.:5073.  -0.7/03.2.-/:#.3907-08./.8::.2./8#.5.-:..3.9..3:/.2../3.75.3/.3.3-07-:/-..32.8 -07503/7.3:.2.3.  0-.9./.-.3.9. #.. 80.  :7:5079..72.7.9.-0.709.-3/.:9/.37.390: -.3 8:8..07/..  -40.-.8  -0709:7:3.203/.3-0. 47.09.3. 2:7/3. 02.:3  !03//..80..3808:.5.7/.203./.3-07..994 .-078.9039./.3  2./#.8 /./.-07:8..02-:9 /.5073.3/.8::.5./.:.203:3.  /.47.9::.3  -.38:.8.3 9.203472.8/3.2..:3/.8.8 .5..3  8047.3.9:2:  $:2-.3. .3/.9203.7.  -0.9 -:2.9  -0.253:.3  8:2-.3-3.3/.0:..3.3-.2.0.- 9.3/.3:5-078:8..   2033.3./.8503.3.305.3./3.:.3:7:/.75.393  2:.5.2..-.- :.3 8.202-0701.  2025:3./3.93.:7:  2025:3.8 .9/.8.7.39.:8..1.502:.3907472.9.7.9.3.$0-..203.3.:8.-08.:37./.07./:3.3.0..3-073.8.7.

3 203.994 .2./..:3    -.3-7.  /087  !03//.9.2.2 .  -.08939.: -.5.7 ":7..32. !.7/./ -3 /78 -3 --.3.3 -3 8.-8..3/..1.7.3 2.8.-::.9 .9/5:8..9/:5  3..2 8 $. -0.9.:8...9. -  8047./8 ..5..  / 8- /.3.7 8 $.8:7 805079 2.8/. 944 :.22. ":7.. 203.9503.3  2.3:./7 0.5.28 $..-2.2.2.3  -...50.82.2 .39380-.3 -0-07.: -0.8 $.:503.5.2-3-.- :./8 ..#0..3.28 $.3 . :. -3 &82..3507-.3 /.7 .107  2.  -0.7.38.80-0:2-0.7::.78.:3 7.2.8/./:3./. 09:7:3. .5.9.3.8 7.3-0-07.1  .:/./3.7./8  203.305.7 /03./:3. 702.93.3 907.88.$.10#   #.:8././ 8 .-33.22.3.2.3 907/.8.3 2.2033.:.10 2:.- :. 80-03.:3  09.: 8.8503.-9.  -0.2  -0.:3 -0. 9. -07:8.9:3.:2033.3.2.1.:/0.2.309.10 -38 $.9 93  -0..3 09.3.3. -/:.-.9 7.3.3 /03.3.10 802503.3.9:3.9 5:8.:3 /. -  -0.3.-:.3.3933.8 0.3.:25:/. /03.10-3$./.5.8.

3808:.3..20..3.3202-.3/.    -0.:8047.3503:3. 30303.-:.-9.  -0.3.9/:5  3.7:2.2-:5.39.38.2..8.9.2 2./-3./8 .-..22.22.3/03./-3:.3..2..  -0.8.3 ..3/..3 -..3 :39: 203:39:92:  $:2-.9:09:7:3./.. /80-0.22.9.  -0..898.380-:.9/.3 443.3-././203:99025.:.7.-:.7.3.82..7.3 .3 ..3.: :.: 8.7/./.2.3002.7  2./.8.   2././-3.3.7-0.9  503.2 9.9 909 /..30-078.7.9:  -079.3.7.3.3 :8:83.3 5.:203./-3. 20302-.  -0.5.9072..-:.3.2 203:9.-.22038. /.-7 #8./:5  -0.:.9079039:/.3::2  9/..38:.:.-$.3.8.3 3 /80-:9.3  20250780259.283 ./5. 2033..7/.92020393.-9.0/.7  #.22038..3-.  -07:.928079..3-.39...3#.3 /.3 :39:203.8.30./.3.10 .6 !.22.:8.0893 /./8 !07/0-.:37.80-03./.78 !.3..3/.3/. 0 7.. /03.-2.3  203.22.0/.8.

8808047.3-079.3./. 0../.  -0.93. -. -.3-.7.3..:8047.9  39...3/.32.   -..:.842-43/.-.3-43.:203.307.  -0. .323:28079.20.3.9 :7.6.:9/.

8.9202.38.3  80...3.9. .:507  80-.2.3 -071../3.5../.  $:2-./.:203:3:./8   .9. ./.7..3.0-/./:3..390:/03..3 .87.93./0393-.72:  -0./.2. ":7.9:./8/.-0.380.7  -0.2907.3.9.-0. 7./.:39:203.3 .98:3./8.:8.5.9.3203/.52:/.35.:.22./.02.3.3-07:-:3.3.2. .:2033..3. ":7.7802.5.3.3007:39:203:39:92:805079 :1.2 /.9././.7.8:39:203:8808:.7  -0.0-0-07..28 $.323.7.32034..8.3-08..3.0.2./  ..2.3  :7:-0.2.99:8/.9 .9-07.8:7. 2./....7   203.-:.75.9...3::2   -0750.3 2.:.9/03./.3079.384..3.3 7.28.3202-..:20302-.7/:53.:3/././09. $.0/..-3$.809.3-3&.9809..32.8023:   20307.1./8.5. -07:8.8.3-0..1   ..:3  !03//.10 $:1.9.

38.3. .8.  -0.187.0.9/:5  3.802./.73.2  0.:37./ #::.3  -0. 07.9/4.90.33././8/.3 :./.- .2.75.7 .:033.  -0.3507:3/..3.82.22.9802:.38:   9.:3 7..2 -/.80.2.80-03./-382.92.3-.:.:.3/:3 .38:2-.-:-.77  2.:8.9.7.73   9..:3  !03//.-..- :83.0.:90703.5.3-.47.3..-:3.9025.3  ./.9.8.8.3   3 . . ":7.7:2.:203/.2 :... 5.3.  .303.3.202-07.2 :./8   %.  -0.9.3. 9.3.30-07.3.2.8:7..22.0./.77  #.    0/:.3../-3.5. -:3.920.: 2033.:./. -078.9.-0.-9 %.3-08.3-. /:3..3840  0./-:9.503.-:-/:.33./ 203.203.7-0.7.5.8 09.7.:/..503..7   9.803/7 .2-802503.-2.  2.7/.3.9 $.9503//.5.-.

. 9.-3/8:8:38090.3#. :.7.2 ./.7 .8 .:3 /..:203.- ../.- .-8./8  -0.3.9.3 :7:3.:3 :39: 203:39:9 /./. :../8  09..7 -03.8.9./8 09.- 8.3203.:038.7 207.3.-20303.2 9.89.-07:2:79.-0.28005.2-/.58/.3 5.3  ./8:39:/2:..3 /9:8 40 -3::-.98.-2.6   -0. 203.2089.2- 2.8079. ..29..3.9  $:2-. 9..3/.3.3  9.-3  -0.2.3   2.3.2025:3.2 :8./3.3  -0.8.3  09.5:3203.2 -0781. :.03/07:3 05.3 88902.-1.3. 9.7.:3  2. ":7.:8047.39. 9/./8 ./8 /.3.7 2:50309.- 9.5.9203472.: 90. 2030/ 203:25: 203.:-03..72:/.9 . -07.7::.2 :.3:.03.75. 3.3 .9.7  9.390:3/.7 . :. 80./8$.3 50393 80-. 9.1./8 .: 90.3.-$.3 203.5..7.2 :.:2:.2.9/./ /.-078.3. 202-09:..3 08.3 /.1.996.3 9.3-0.7  08920.3$..:90.3203:8:3.7. ..38.3$.7  0.: 90.    507. 507.3.7.3:2.7.3 203..:3 -0..9 /.7   25:3. ":7. .7203/.: 80.9:89.2. :8.38.:3 -0./809.: 8047.47./8 3..3.7.3507.  -0. 203:25:./8/. 2.3907-08..2-:3907:8/03.-. :2:7 9./.8:2-.:.3.9   8.-.9: -0./3..2089.:.8::.3.3 2:9. 2.39.

.7. -/. / %:8 5..9 ..7.7-0./..-.3 .020../.  033.2 .33. 0:.3 3. . .3 -007.3-.: 203/. /.3.3  !. -0.3:9. /.3:7:07.39/. 50239..3 -0750../.7/.47.3 .. 80-.3 //7. 202-0. .3.7. 03907 .2 ./.80-03.7.:3  7.5.75.35..3 . .390702:.:20. -078./.8.3/.7..3.1.3 80.2 90:3-0.7.8. 2.2 /.2-3 0.: -0.2 .9. 80-.:.-0-07. 5073.: 33 20.0.75.3 840 /.:1/.2  2.  0.2.:3 7..3...7 50-.7.2.. 17 /. .33.3.3 90: 05.8./-32.7. -07802503.-078.::.3 0:.3 40 !07/.72.3  0.9/:5  .7 / 804. 0../.7  0.2 .7%:80.7 :.75.3./.3:7: .-:.: -0.7 833 .39 %:8   .3 -.7   #. ::/ /.8   03. 507. 1..2.8./ .9 503//.9 .-0-07.2 /.5.2.8. 2: . 283 . .0283.3/.:-0. 8.98. 0.5.3 02.3 /.3././..3 :.9./.8. /.. 8047. -:: .3 2: 1.203:.79.9..3.-:7  0.5.75.8:7.3 .. /:3.3   !03//.3 2: 1.3/.2.: 8047.9-07-.9 3.1.3 840  0. :.350././ .7 9.5..2.  0.3. 8.2 07. 8047. 203.:2.-07:. /03.25:3  8..9 .9: 8.2..2 :/%:8  0.33. .8.2.47.

8.80-./  0. 20250.2.3.5/.8.   -07:8.  0..8. 503.-.9.3. / ..3 .3:520302-.3.2..9:.8..8.. / .: /.7. .1.3 .1.3 / :3.3/..-.8.3  .443.3 .8.1.32:/....  2034../ 903.2.3 / &3...:1 /.. ..-/... -0-07.-.1.-:7  2034431.. 805079 -.!07/.3 1.3.303:39:92:   %././.7 .23.2.3!.78   203:.0/:5../. -.2.7 .03907..9..&:2://3   :3.38:1  03..2  50454705.8.7 /.:/03. ":7. 2: .8..3.1.:39:203/./.0789 . ":7.1:9:1.7.   %:..3 8.:305.9..3.8:33./ /.32:  $:2-.7.2.2 :  203..39 :8:://3 9.2:8.3 203:. 503.8.9:39:203:39:92:   07.   8.8..320708./8 2.22:.5.0789 ..1..3-07802..5.0/:5.3  503.3::   ./.203. 903...39 80-.   .

.25:.3 8:5.2.8 8:33.3:8.3/:.3808047.39.3-.3.5 /03.0207.2  -0717 203:3.90.391 .2..3-03.31.-/.7.3 .9/.-0717-07.3:8.3.9 203074..:784.3. /.8.-0717  -071703/.2 203.3-03.8.3.:507.3.3 :2.3907.3..3.9 ..3 .:2.2  20309.:  2..3/:5 /:3..  20309.32.3  /.3.  2.07.39. -0717 /. ":7.9 202.3.3 2:57.5. -.3-07.8./.7.0717  202. /.3 80-.32.3  .3./...3.3 .3.3 8.7.7/./03.3-:7:  -0717 -07/./../.3 ..8.7.7/03.38079.5.3/17.302.-07170--0714:8/.3905.7 -:9 .9.5.03/.9.:-.5...7.  -0717-075. 80.38.3/.7.5.:..:/.39.9...9 -0.88:5./.9::..9  -072.9-0.17.3.9.3  2.3:8.: -0717 07.9  20309.7.:39:203..93..3-40203.5.. -. 0.3 /..39:.2..3  . 2..7.32.7.3.3/.3 -/.3.9  8.39.2.9.-07/..5.5. 3/.28.3 /03.98.8.0717.9-0. /03.. /03. 17.3-0717  20309.9.39.3..

7..:.  20338.30:.9/.8.8.9  20..7.20..59.7.3-07/.2.  /472.8.3 .:/.3/..3:3402.7.91 .9.3574.3.3/8..10-08.32.