KHB TINGKATAN 1

PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

3.1.4 MILIKAN PERNIAGAAN

MILIKAN PERNIAGAAN ‡ Bermaksud bagaimana sesebuah perniagaan itu dimiliki.
JENIS MILIKAN PERNIAGAAN
MILIKAN TUNGGAL PERKONGSIAN SYARIKAT BERHAD KOPERASI

SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD

SYARIKAT AWAM BERHAD

MILIKAN PERNIAGAAN
MILIKAN TUNGGAL ‡ Perniagaan yang dimiliki dan diuruskan oleh seseorang individu secara bersendirian. ‡ Perniagaan ini paling banyak terdapat di Malaysia kerana mudah ditubuhkan. ‡ Biasanya nama pemilik perniagaan didaftar sebagai nama perniagaan

MILIKAN PERNIAGAAN Ciri-ciri milikan tunggal
CIRI-CIRI 1. Milikan 2. Modal 3. Pengurusan 4. Pembentukan 5. Liabiliti 6. Agihan untung rugi 7. Cukai PENERANGAN
Dimiliki oleh seorang pemilik sahaja Diperloleh daripada wang simpanan sendiri dan pinjaman daripada saudara-mara atau bank Pengurusan dan kawalan sendiri dengan dibantu oleh ahli keluarga Mendaftar kepada pendaftar perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan mendapatkan lesen daripada pihak berkuasa tempatan Liabiliti tidak terhad, iaitu kerugian ditampung dengan harta persendirian Keuntungan dinikmati sepenuhnya oleh pemilik Cukai pendapatan yang rendah dikenakan kepada pemilik berbanding dengan cukai syarikat.

MILIKAN PERNIAGAAN
Kelebihan dan kekurangan milikan tunggal
KELEBIHAN
‡ Modal yang kecil ‡ Mudah ditubuhkan dan tidak banyak syarat/peraturan perniagaan perlu dipatuhi ‡ Dapat menjimatkan kos upah kerana tidak perlu mengupah ramai pekerja ‡ Pemilik bebas menguruskan perniagaan dan membuat keputusan ‡ Galakan bekerja lebih gigih kerana keuntungan milik penuh pemilik ‡ Hubungan yang rapat dengan pelanggan kerana sering berurusan ‡ Berhampiran dengan tempat tinggal pengguna ‡ Hanya perlu membayar cukai pendapatan individu yang rendah

KEKURANGAN
‡ Modal yang kecil dan terhad menghalang perniagaan berkembang ‡ Liabiliti tidak terhad menyebabkan pemilik menjual harta persendirian untuk menampung hutang ‡ Tiada jaminan perniagaan akan berterusan apabila pemilik meninggal dunia ‡ Tidak wujud pembahagian kerja atau pengkhususan kerana pemilik menguruskan segalagalanya ‡ Menganggung baban kerja yang berat kerana semua tugas dikendalikan sendiri oleh pemilik.

MILIKAN PERNIAGAAN
PERKONGSIAN ‡ Perniagaan yang dimiliki secara berkongsi

JENIS RAKAN KONGSI

RAKAN KONGSI BERHAD

RAKAN KONGSI BIASA

RAKAN KONGSI AKTIF ‡Menyumbangkan modal ‡Menguruskan perniagaan ‡Menanggung liabiliti tidak terhad

RAKAN KONGSI LELAP ‡Menyumbangkan modal ‡Tidak menguruskan perniagaan ‡Menanggung liabiliti tidak terhad

RAKAN KONGSI NOMINAL ‡Hanya menyumbangkan nama ‡Tidak mengeluarkan modal ‡Menanggung liabiliti tidak terhad

MILIKAN PERNIAGAAN Ciri-ciri Perkongsian
CIRI-CIRI 1. Milikan 2. Modal 3. Pengurusan 4. Pembentukan 5. Liabiliti 6. Agihan untung rugi 7. Cukai PENERANGAN
Dimiliki oleh 2 hingga 20 pemilik Diperloleh daripada rakan kongsi Diurus oleh rakan kongsi biasa. Rakan kongsi berhad hanya boleh memeriksa segala rekod dan akaun perniagaan serta memberi pendapat Mendaftar kepada pendaftar perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia Liabiliti tidak terhad, iaitu kerugian ditanggung oleh rakan kongsi. Keuntungan dibahagi kepada ahli kongsi mengikut syarat yang dipersetujui. Cukai pendapatan individu yang dibayar oleh rakan kongsi yang memperoleh untung.

MILIKAN PERNIAGAAN
Kelebihan dan kekurangan Perkongsian
KELEBIHAN
‡ Lebih mudah ditubuhkan berbanding dengan syarikat berhad ‡ Memiliki modal yang lebih besar hasil sumbangan rakan kongsi

KEKURANGAN
‡ LIabiliti bagi rakan kongsi biasa adalah tidak terhad ‡ Perkongsian mudah dibubarkan jika berlaku kematian, muflis atau penarikan diri manamana rakan kongsi. ‡ Keputusan seorang rakan kongsi akan melibatkan rakan kongsi yang lain ‡ Rakan kongsi berhad tidak berhak menguruskan perniagaan dan mendapatkan semula modalnya tanpa persetujuan semua rakan kongsi ‡

‡ Risiko perniagaan dapat diagihkan kepada semua rakan kongsi ‡ Dapat melakukan pembahagian tugas dan pengkhususan dalam menguruskan perniagaan ‡ Pemilik hanya dikenakan cukai pendapatan individu yang rendah

MILIKAN PERNIAGAAN
KOPERASI ‡ Sebuah pertubuhan perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu untuk menjaga kepentingan mereka

MILIKAN PERNIAGAAN Ciri-ciri Koperasi
CIRI-CIRI
1. 2. 3. 4. 5. Milikan Modal Pengurusan Pembentukan Liabiliti

PENERANGAN
Terdiri daripada ahli yang membeli saham koperasi Diperloleh daripada penjualan saham kepada ahli-ahli koperasi serta yuran masuk dan yuran bulanan ahli. Diurus oleh ahli lembaga pengarah yang dilantik oleh ahli dalam satu mesyuarat agung tahunan koperasi Mendaftar kepada pendaftar koperasi, Jabatan Pembangunan Koperasi, Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Liabiliti terhad bagi semua ahli setakat modal yang dikeluarkan sahaja.. Keuntungan dibahagi kepada ahli mengikut dalam bentuk dividen. Dividen langganan berdasarkan jumlah belian, manakala dividen tunai berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Dikecualikan daripada cukai

6. Agihan untung rugi 7. Cukai

MILIKAN PERNIAGAAN
Kelebihan dan kekurangan Koperasi KELEBIHAN
‡ Keuntungnan dikecualikan dariupada cukai

KEKURANGAN
‡ Wujud perselisihan faham antara pemilik dengan kumpulan pentadbiran yang diupah ‡ Kekurangan pengalaman dan kebolehan lembaga pengarah akan menjejaskan perniagaan dan memberi kesan kepada ahli koperasi ‡ Modal perniagaan bergantung kepada saham ahli ‡ Perniagaan sukar dibubar

‡ Pelanggan tetap terdiri darupada ahli-ahli

‡ Pembelian secara pukal daripada pengilang, Pengkhususan dan pembahagian kerja dapat dijalankan ‡ Ahli-ahli mendapat faedah seperti bantuan pelajaran, dividen dan harga ahli. ‡Dividen langganan mendorong menjadi ahli ‡ Menjual terus kepada ahli tanpa orang melalui tengah.

RINGKASAN CIRI-CIRI MILIKAN PERNIAGAAN
JENIS MILIKAN / CIRI
1. MILIKAN

MILIKAN TUNGGAL
seorang

PERKONGSIAN

KOPERASI
Maksimum : tidak terhad Minimum : 100 orang Jualan saham Lembaga pengarah Pendaftar Koperasi Terhad Dividen dan bonus dikecualikan daripada cukai

2 ± 20 orang

2. SUMBER MODAL 3. PENGURUSAN 4. PEMBENTUKAN 5. LIABILITI 6. AGIHAN UNTUNG RUGI 7. CUKAI

Simpanan, pinjaman. sendiri Pendaftar peniagaan Tidak terhad Sendiri Pendapartan individu

Sumbangnan rakan kongsi Rakan kongsi Pendaftar peniagaan Tidak terhad Sesama rakan kongsi Pendapartan individu