SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA (SKMM

)

BORANG PERMOHONAN KOMPUTER 1MALAYSIA
A ) MAKLUMAT PEMOHON NAMA PENUH NO KAD PENGENALAN BANGSA ALAMAT POSKOD DAERAH NEGERI JANTINA LELAKI PEREMPUAN TARIKH LAHIR H H B B T T T T

ALAMAT EMEL ( akan ditentukan oleh SKMM)

NO TEL (RUMAH)

R M

NO TEL (HP)

-

PENDAPATAN BULANAN ISI RUMAH NAMA IBU / BAPA /PENJAGA

B ) MAKLUMAT IBU / BAPA / PENJAGA (BAGI PELAJAR SAHAJA)

NO KAD PENGENALAN C ) MAKLUMAT SEKOLAH / KOLEJ / UNIVERSITI (BAGI PELAJAR SAHAJA) NAMA SEKOLAH / KOLEJ / UNIVERSITI ALAMAT SEKOLAH / KOLEJ / UNIVERSITI POSKOD NO TEL DAERAH

NO TEL (HP)

-

NEGERI NO FAX Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak

D ) MAKLUMAT TAMBAHAN 1 Adakah kediaman anda telah melanggan mana-mana pakej jalur lebar ? 2 Adakah kediaman anda mempunyai liputan jalur lebar ? 3 Adakah kediaman anda mempunyai bekalan elektrik ? E ) AKUAN PEMOHON Saya dengan ini mengaku segala maklumat yang diberikan benar serta bersetuju dengan syarat-syarat seperti yang dinyatakan dan telah melanggan pakej jalur lebar dari ________________________________________ dengan kadar RM ______ sebulan.

x Nama Pemohon: No K/P : Tarikh : F ) PENGESAHAN MAKLUMAT *bagi pelajar - disahkan oleh Guru Besar/Pengetua/Dekan ** bagi orang awam - disahkan oleh Penghulu Adalah dengan ini disahkan bahawa maklumat di atas adalah benar Nama Ibu / Bapa / Penjaga : No K/P : Tarikh : ( untuk pelajar sahaja) G ) PENGESAHAN PENERIMAAN KOMPUTER 1 MALAYSIA (tandatangan pemohon semasa mengambil komputer) Saya seperti nama dibawah dengan ini mengesahkan telah menerima komputer 1 Malaysia seperti maklumat dibawah NO SIRI KOMPUTER

x

PENGEDAR NETBOOK PEMBERI PERKHIDMATAN x Nama : Jawatan: (COP Rasmi) * potong yang mana tidak berkenaan sila tandatangan untuk ruangan bertanda x Sekolah /Kolej / Universiti : Kampung : Nama : Tarikh : Untuk kegunaan SKMM sahaja Salinan SKMM (Putih) Salinan Pembekal (Merah Jambu) Salinan Penerima (Kuning) x

10. 11. politik atau isi kandungan yang menyalahi undang-undang Malaysia. Maklumat yang diberikan haruslah tepat dan betul. Pendapatan bulanan isi rumah untuk setiap penerima mestilah TIDAK melebihi daripada RM 3. . Penerima adalah warganegara Malaysia. pornografi. 9. 7. bahan yang diharamkan. 14.00 sebulan. perkauman. a) Pakej 1 – Langganan jalur lebar tidak lebih dari RM25 sebulan b) Pakej 2 – Langganan jalur lebar komersil yang disediakan oleh pemberi perkhidmatan tertakluk pada syarat-syarat syarikat berkenaan *jika penerima sudah melanggan pakej jalur lebar di kediaman. Sekiranya penerima gagal mematuhi syarat-syarat seperti di atas serta maklumat yang diberikan didapati palsu dan tidak lengkap. Penerima dimestikan hadir membawa bersama kad pengenalan ASAL berserta borang yang lengkap diisi serta disahkan oleh Guru Besar / Pengetua / Dekan semasa datang mengambil komputer untuk tujuan pengesahan. Penerima haruslah memastikan penggunaan komputer tidak disalahgunakan dan bebas daripada penyebaran virus. Penerima hendaklah menjaga komputer yang diterima dengan baik dan tidak menjual atau memberi kepada orang lain. Penerima perlu memahami syarat-syarat penerimaan dan mengisi borang permohonan Komputer 1Malaysia dengan lengkap dan jelas untuk melayakkan penerimaan Komputer 1Malaysia. Setiap kediaman (rumah) hanya diperuntukkan sebanyak 1 (satu) komputer sahaja. Adalah menjadi tanggungjawab penerima untuk melaporkan sebarang kerosakan komputer kepada pengedar (seperti yang tertera pada pelekat di komputer). 6. 3. pemberian komputer akan ditarik balik. 8. Penerima dikehendaki mendaftar salah SATU daripada pakej langganan jalur lebar selama SETAHUN seperti di bawah. mengambil dan menghantar borang permohonan Komputer 1Malaysia. Tindakan tegas akan diambil terhadap penerima yang terlibat dalam urusniaga jual beli komputer yang diterima. Borang permohonan yang diisi hendaklah disahkan oleh Guru Besar/Pengetua/Dekan bagi sekolah/kolej/universiti masing-masing. haruslah disertakan bil langganan sebagai bukti untuk pengesahan 2. Komputer yang diterima TIDAK boleh dijual beli.SYARAT-SYARAT PENERIMAAN KOMPUTER 1MALAYSIA MELALUI INISIATIF JALUR LEBAR NEGARA 1. 13. kebencian & hasutan. 5. Penerima diwajibkan HADIR semasa menerima. Penerima dengan status pelajar perlu mendapatkan tandatangan ibu / bapa / penjaga untuk melayakkan penerimaan Komputer 1Malaysia.000. 4. 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful