TAHAP 1 D I S E M B E R U A T A H U N I S N I N A R A B U I K H

S

B

T U J U H D A R A B G

L A

A R E

A

L E P E T M A L A M P N

P T

A

N O M B O R

MENEGAK 1. bulan di akhir tahun 3. bentuk nombor ini seperti cangkul 4. 2011 5. wednesday 7. hari diadakan perhimpunan sekolah 9. 10______ asas(0…9) 10. gandaan nombor 13. terdapat bulan dan bintang

MELINTANG 1. selepas nombor satu 2. 28/29/30/31 hari 4. berada disebelah kanan helaian buku latihan 6. 7______ dalam seminggu 8. six 11. nombornya sama seperti cermin mata 12. 14. waktu yang sesuai untuk bermain bola

TAHAP 2 S P E R A B U J U R S I R M A S A M I D A D U

C L U A S

W

N

S E G I T I G A

C

J A R A K

H

I U

U

S S U K U R

A N G K A K

D U B U L A T O M I L I O N D

A

P

U

A I

T L

AA I N D E

MENEGAK 1. panjang x lebar 3. sama sisi @sama kaki@tidak sama sisi/kaki 5. ukuran panjang kilometer 7. seperti telur 9. berbentuk bola 11. berkaitan dengan jam 12. salah satu contoh kubus 14. digit 16. tiada sisi rata 17. juta 19. berkaitan dengan jarak dan panjang

MELINTANG 2. Ringgit Malaysia, Yen, Dolar 4. isipadu 6. terdapat 6 segiempat sama 8. pembahagian yang sama rata 10. Monumen firaun di Mesir 13. cuti hujung minggu 15. bentuknya seperti buku, pintu, peti ais 18. berkaitan dengan berat 20. tin minuman

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 1

NAMA KUMPULAN:__________________________________
1

4

5

3 2

6

7

9

8 10 11

12

13

14

PEMBAYANG SILANG KATA TAHAP 1
MENEGAK 1. bulan di akhir tahun 3. bentuk nombor ini seperti cangkul 4. 2011 5. wednesday 7. hari diadakan perhimpunan sekolah 9. 10______ asas(0…9) 10. gandaan nombor 13. terdapat bulan dan bintang MELINTANG 1. selepas nombor satu 2. 28/29/30/31 hari 4. berada disebelah kanan helaian buku latihan 6. 7______ dalam seminggu 8. six 11. nombornya sama seperti cermin mata 12. 14. waktu yang sesuai untuk bermain bola

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 2

NAMA KUMPULAN:__________________________________
9 10 11 12

3 4

5

13

14

17 15 1 6 7 16

2 18 8 19

20

PEMBAYANG SILANG KATA TAHAP 2
MENEGAK 1. panjang x lebar 3. sama sisi @sama kaki@tidak sama sisi/kaki 5. ukuran panjang kilometer 7. seperti telur 9. berbentuk bola 11. berkaitan dengan jam 12. salah satu contoh kubus 14. digit 16. tiada sisi rata 17. juta 19. berkaitan dengan jarak dan panjang MELINTANG 2. Ringgit Malaysia, Yen, Dolar 4. isipadu 6. terdapat 6 segiempat sama 8. pembahagian yang sama rata 10. Monumen firaun di Mesir 13. cuti hujung minggu 15. bentuknya seperti buku, pintu, peti ais 18. berkaitan dengan berat 20. tin minuman

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 1

NAMA KUMPULAN:__________________________________ R U K D G A C A A M H K U Z C E C H C F A I O F D A R A B N Y X S S W C M N S T A A N H A R U N M U I K I F U E I C G A C D W G C X A F A T L A F B S C N H C H B U C X G A H U R M L N I C G B G B X U N A E H A I E R V Y K O R A A W G B T N N P X J S A T Z F U I K M M G A U E F L O U H D V G A M U I O V H G Z Z N B H O I L M U C J M H A U S S E K S G B M Z M P U E A N A B X E L A X H U A M N J W P L H W R A V A N Z J A E M H S A B H N A Z E H A A R H A G W T Y H U U J I B M T J M R T S A V G X G F A S S T F A G B X U P M U N K E A U E R F B I Z C H K A B K A U S J R B A R I I O H O A F X A C P H T C K B G F A E M B R I S U K I M I J W S H A T A H W X E U W U E U I A A N K E C A Z C G Z C A X I S G I Z F A L B E U N B J N U G E C A R F I F I G C A G K Z M C N B E U C A W S E N Z C I U M Z S

PEMBAYANG SILANG KATA TAHAP 1
1. mata wang Malaysia 2. aiskrim 3. 2+2+2 = 3x2 = 6 4. 7 hari 5. berlaku 4 tahun sekali 6. waktu tidur 7. nilai duit syiling 8. pulang sekolah 9. ____ jam sehari semalam 10. 101 + 99 =

11. waktu pergi sekolah 12. jarum panjang dan halus 13. simbol ‘+’ 14. times tables 15. 4683. nilai tempat

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 1 NAMA KUMPULAN:__________________________________ R U K D G A C A A M H K U Z C E C H C F A I O F D A R A B N Y X S S W C M N S T A A N H A R U N M U I K I F U E I C G A C D W G C X A F A T L A F B S C N H C H B U C X G A H U R M L N I C G B G B X U N A E H A I E R V Y K O R A A W G B T N N P X J S A T Z F U I K M M G A U E F L O U H D V G A M U I O V H G Z Z N B H O I L M U C J M H A U S S E K S G B M Z M P U E A N A B X E L A X H U A M N J W P L H W R A V A N Z J A E M H S A B H N A Z E H A A R H A G W T Y H U U J I B M T J M R T S A V G X G F A S S T F A G B X U P M U N K E A U E R F B I Z C H K A B K A U S J R B A R I I O H O A F X A C P H T C K B G F A E M B R I S U K I M I J W S H A T A H W X E U W U E U I A A N K E C A Z C G Z C A X I S G I Z F A L B E U N B J N U G E C A R F I F I G C A G K Z M C N B E U C A W S E N Z C I U M Z S

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 2 NAMA KUMPULAN:__________________________________ P M A J M I C O Z T J N M T K B S H M P S Z M X A J F S A F U I K B J I X G K L J A S I L X A G L E T A F A L A P J U A H F S C S P J K O G A U G I G Z S L B J U L H U M I H X I S U N N L M K I A O I M P C E S N P K S R H D K R I T K P I R E E A N Z D A A E P E N H L G Z U U D E O R C A C O N J D R S I O A F B T L H A K I O M S N J Z O U L M M M L J A U E W U M P P S E A E K O E B U D U F M H S A J E Z U A S N U R T A Z M O M K U R U N I T A L I I G J E R O I K L J B F I T G X E L U P A E R R X I B S A F N K B I K L R I H M H C A K A P K J R J A A U M E F U J S F P J E U I U L O Z O E N P E R A L K A I A S M A R G O L I K R D S T T O Z K A H I G S H G L A X M A M R X K A H O M T U E N A M M I N I T B S T P R S N H P E N I M B A N G C T I N O M H A K P K J A I P U S E D I M A R I P O A O I

PEMBAYANG SILANG KATA TAHAP 2
1. mata wang Singapura 2. topi harijadi 3. bentuk buku 4. nilai RM1, RM5, RM10,…. 5. million 6. sama seperti batang penyapu 7. berada di padang pasir Mesir 8. alat yang berkaitan dengan berat 9. Negara yang menggunakan mata wang Rupiah 10. ukur keliling 11. data yang mewakili sesuatu digambarkan dalam bentuk ________ 12. bersamaan dengan 100 tahun 13. 3581378 . nilai tempat nombor bergaris 14. volume of liquid 15. 360 saat = ? minit 16. alat untuk mengukur permukaan yang tidak rata 17. lebar x ? = luas 18. unit bagi jarak perjalanan 19. berat sesuatu bahan 20. 1 minit bersamaan dengan ------------- saat

TEKA SILANG KATA MATEMATIK TAHAP 2 NAMA KUMPULAN:__________________________________ P M A J M I C O Z T J N M T K B S H M P S Z M X A J F S A F U I K B J I X G K L J A S I L X A G L E T A F A L A P J U A H F S C S P J K O G A U G I G Z S L B J U L H U M I H X I S U N N L M K I A O I M P C E S N P K S R H D K R I T K P I R E E A N Z D A A E P E N H L G Z U U D E O R C A C O N J D R S I O A F B T L H A K I O M S N J Z O U L M M M L J A U E W U M P P S E A E K O E B U D U F M H S A J E Z U A S N U R T A Z M O M K U R U N I T A L I I G J E R O I K L J B F I T G X E L U P A E R R X I B S A F N K B I K L R I H M H C A K A P K J R J A A U M E F U J S F P J E U I U L O Z O E N P E R A L K A I A S M A R G O L I K R D S T T O Z K A H I G S H G L A X M A M R X K A H O M T U E N A M M I N I T B S T P R S N H P E N I M B A N G C T I N O M H A K P K J A I P U S E D I M A R I P O A O I