Pskk/smkbr [1

]

Bilangan 00 BAHAGIAN 1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 BAHAGIAN 2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Kandungan Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan

Muka Surat 1-4

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia

5 5 5 5 6 6 6 7-10 10

Kurikulum Kebangsaan Perancangan Strategik SMK Balai Ringin Pemakaian SKPM Visi SMK Balai Ringin Misi SMK Balai Ringin Matlamat SMK Balai Ringin Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah Motto Sekolah Falsafah Sekolah Matlamat Sekolah Budaya Sekolah Ikrar Sekolah Slogan Sekolah Huraian Elemen Logo Sekolah Carta Organisasi Sekolah

10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 - 15 17

Pskk/smkbr [2]

BAHAGIAN 3 1.0 2.0 3.0 4.0 BAHAGIAN 4 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 BAHAGIAN 5 1.0 2.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA TAMPAR 85 – 91 92 – 95 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM – PBSM UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP UNIT BERUNIFORM – PANDU PUTERI UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM UNIT BERUNIFORM – KADET REMAJA SEKOLAH UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BOMBA 27 - 28 29 – 37 38 – 44 45 – 52 53 – 58 59 – 70 71 – 77 78 –84 Falsafah, Visi dan Misi Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum Struktur Organisasi Kokurikulum Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 18 19 - 22 23 24 – 26

Pskk/smkbr [3]

Bilangan 3.0 4.0. 5.0 6.0 BAHAGIAN 6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Kandungan SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA SEPAK SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA JARING SUKAN DAN PERMAINAN – SEPAKTAKRAW SUKAN DAN PERMAINAN – HOKI

Muka Surat 96 – 100 101 – 107 108 – 115 116 – 120 121 – 130 131 – 136 137 – 144 145 – 150 151 – 157 158 – 164 165 – 169 170 – 176 177 - 183 184

KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA INGGERIS KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA CINA KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA IBAN KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA KELAB DAN PERSATUAN - SAINS KELAB DAN PERSATUAN – SENI VISUAL KELAB DAN PERSATUAN – SEJARAH KELAB DAN PERSATUAN – GEOGRAFI PENGHARGAAN

Pskk/smkbr [4]

BAHAGIAN 1
1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera; Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pskk/smkbr [5]

5.0

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

6.0

OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja; 6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan 6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan. 7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. 7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Pskk/smkbr [6]

1 Amanah .Aktiviti yang berperaturan. 8. Justeru.1.7. warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan.4 8.2 8. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. Justeru. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Antara amalan amanah adalah: 8. 7.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan . setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8. dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan.1.5 Berdisiplin dan beradab . sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi.1.1 8.1. mulia. tanpa menyeleweng dan cuai.1.3 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. berdisiplin. Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. pengucapan dan tindakan. Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.5 Pskk/smkbr [7] . 8. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Selain itu.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.

2. kepakaran.4 Bersyukur . 8. dan profesionalisme. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. Bercakap benar dan menepati janji. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti.3.2 Benar . Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi.3. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. 8.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.3 Bijaksana .4.2 8. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh.2. Pskk/smkbr [8] .1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak.8.1 Menggunakan seluruh potensi. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. rela berkongsi pengalaman. tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.2.2 8. dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah.4 8.3. keupayaan.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8.4 8.3 8.3. dan Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8.3 8.2.

6 Ikhlas .4 8. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab.4 8.5.5 Dedikasi . bukan kerana pangkat.1 8.4.5. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. kedudukan. atau menaburkan fitnah. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar.3 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah.5.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8.4. teliti dan ceria. atau mendapat perhatian orang lain. berdendam.6. Pskk/smkbr [9] . 8. dan ujian serta tidak boleh berputus asa. 8.2 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka.4. tidak cuai atau merungut.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti.3 8.5 8.2 8.6. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan.1 8.8. dan Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan.5.5. kegagalan.

status. Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka. dan Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan. unsur kebudayaan. nilai.3 8. norma. BAHAGIAN 2 1.7. sombong serta meninggi diri.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.5 9.8.7. kemahiran.3 8. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion.2 8. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid Pskk/smkbr [10] .7.6. dan mengambil berat seperti: 8. atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. tanpa mengira pangkat.1 8.4 8.6. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt.4 8.7. HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. 8.7 Penyayang .5 Memberikan layanan yang baik.0 Bersifat pemaaf dan penyayang. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. menghargai. Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. tidak berdendam.7.6.

2 2. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. 2.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan.3 2. rohani. mental. SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam kokurikulum. kaedah pengajaran berkesan. SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan. SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN.7 Pskk/smkbr [11] .5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan. Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan.6 2.4 2. 2. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2.dengan sepenuhnya dari segi jasmani. 2.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada. SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran. bidang akademik. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan.

3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan.2.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid.9 3.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah. melaksanakan.0 PEMAKAIAN SKPM . dan 3. 3. 4.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014. dan SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan. 5. memantau. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi. dan menilai Perancangan Strategik sekolah. menyelia.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6. Pskk/smkbr [12] . 2. 6. kokurikulum dan sahsiah diri. KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan.

berdisiplin.1.1.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah.1.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal. komited. 6. berkesan.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. bertanggungjawab dan produktif. 7. 6. pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah: 7. 7.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan. masyarakat dan negara. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan. Maju Pskk/smkbr [13] . 7.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.1.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. 7. 8.1. lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap. 7. dan 6. 7.4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan. canggih.3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi.6. 7.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan. 7. Tekun. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.8 Menguruskan kerja dengan cekap.1. murid. pantas dan bijaksana. 6.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri.1.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara.1.5 Menyediakan staf yang berdedikasi.

9. SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku Pskk/smkbr [14] .1 12. Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah. Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.0 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama.3 Inovatif dan kreatif 11.2 Berusaha ke arah kejayaan 11.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. bermoral dan berakhlak mulia 10.4 12.4 Bersatu dan bekerjasama 11.5 13.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10.0 BUDAYA SEKOLAH 11. berdisiplin. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12.5 Produktif dan berkualiti 12.0 MATLAMAT SEKOLAH 10. 10.1 Bersikap prihatin 11.3 Melahirkan murid yang sihat. Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan.3 12. Belajar bersungguh-sungguh.2 12.

Pskk/smkbr [15] . The Otter (locally named „Ringin‟) is the school symbol and also carries the school‟s name.0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN “DISIPLIN TEKUN MAJU” The badge carries the national and state colours.14.

it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. The blue pupil represents unity among all in the school. The „eye‟ (in the centre).BLUE SASH YELLOW BOOK WHITE BACKGROUND The blue sash represents the symbol of unity. The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. Maju” is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. COGWHEEL THE „EYE‟ The school motto: “Disiplin. The yellow book represents the book knowledge. Pskk/smkbr [16] . Tekun. The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. leadership and authority. looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future.

15. Serian Bhd Setiausaha Peperiksaan Guru Cemerlang * Bahasa Melayu SPM * Matematik SPM * Matematik PMR Pembestraian Sekolah Pekerja Rendah Awam Perhimpunan Kewangan & Akaun Pembantu Tadbir Penyelaras Pentaksiran & Penilaian Sekolah Penyelaras PMR Penyelaras SPM Pskk/smkbr [17] . MAIMUNAH HJ.Kurikulum) PETRUS SIMON AWAN Jawatankuasa Pembangunan Sukan Setiausaha Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) SARI AJI Pengurusan Sahsiah Murid Pentadbiran Am Kurikulum Pusat Sumber Sekolah Guru Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Ketua Kelas Lembaga Disiplin Murid Guru Pengurus Sahsiah Murid Badan Pengawas Sekolah Guru Biasiswa/ Bantuan Khas Ketua Waden Asrama JK Pembangunan Fizikal Ketua Bidang Bahasa Ketua Panitia * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris Guru Perpustakaan & Media Guru Khidmat Media Guru Khidmat Pusat Akses Guru Khidmat Bilik Bahasa Guru Khidmat Perpustakaan Guru Khidmat Bilik BBM JK Perkembangan Staf Guru SPBT Waden Asrama JK Jadual Waktu AJK Kebersihan.0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN PIBG PENGETUA HJH. BUJANG Penolong Kanan (Pentadbiran & Kurikulum) LEONG MING MENG Pengurusan Kebajikan/ Kemudahan Murid Pengurusan Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Beruniforn Penyelaras Kelab/Persatuan Penyelaras Sukan/Permainan Akademik Guru Khidmat Makmal Komputer Kerjaya Guru Khidmat Balai Maklumat Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia * Kemahiran Hidup * Ekonomi * Teknologi Maklumat Disiplin Pencegahan Dadah/Rokok Psikososial/Kesejahteraan Mental Keibubapaan Pembangunan Diri Penolong Kanan (Ko . Kesihatan & Keselamatan (3K) Ketua Penyelia Asrama JK Kebajikan Staf & Bilik Guru * Bahasa Iban * Bahasa Cina Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Panitia * Sains * Matematik Guru Rumah Sukan Penyelia Asrama Kantin Sekolah JK Data & Dokumentasi Tukang Masak Pangkalan Data Sekolah Majalah Sekolah JK PPSMI JK Perancangan Strategik Sekolah Diari Sekolah Pejabat Am Ketua Pembantu Tadbir Inventori & Harta Modal Pentadbiran Am Pembantu Tadbir Pembantu Am Rendah Guru Penasihat Badan Pengawas Ketua Panitia * Sejarah * Geografi * Pendidikan Seni Visual * Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan * Pendidikan Moral * Pendidikan Islam * Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Koperasi SMK Balai Ringin.

berketrampilan. fizikal dan emosi yang tinggi agar dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum Pskk/smkbr [18] . mempunyai daya saing. disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin.

intelek dan jasmani yang seimbang. persatuan dan badan beruniform. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar.3 1. guru dan juga dengan masyarakat luar. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan. Mengilap. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. jujur dan bersih. 1. gred A. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi. Mengukuhkan interaksi. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. taat setia. mengukuhkan minat. dan jumlah bilangan murid seramai 1.2 1. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. beradab.4 Pskk/smkbr [19] . permainan. berdisiplin. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. 2.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor. bertanggungjawab. kelab.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. 1.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman.1.

3. kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar. 3. Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai. masyarakat dan negara. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat. Meningkatkan penglibatan. 3. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.3 3. pelajar dengan guru dan kakitangan.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri sekolah. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan .4 3.2 3. Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara. jasmani. budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara. Perancangan Strategik Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk.5 Pskk/smkbr [20] .

Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam. kelab/persatuan . merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun 4. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 4. daerah.4. dari semasa ke semasa. 4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar. untuk tujuan pemupukan perpaduan.3 Melibatkan murid. 4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah. sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Untuk mencapai matlamat tersebut. 4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. 4. 4. negeri dan kebangsaan. 4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki.5 Menyelia.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid. Pskk/smkbr [21] .

2. Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.2.2. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan 5.5 5.2.2.6 5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM 5.2 5.5.3 5.8 5.9 Pskk/smkbr [22] .1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum.2.4 5.2 5. Penyelaras Sukan & Permainan.7 5.2.1 5.2.2.

ZAIDAN SAPIAN JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM PENYLARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA PKBM KRS PENGAKAP BSMM PANDU PUTERI ST JOHN AMBULAN PUTERI ISLAM SOO BAKH DOO ASAHI KARATE DO OLAHRAGA BOLA JARING HOKI BOLA TAMPAR BOLA SEPAK/ FUTSAL SEPAK TAKRAW TENIS PING PONG BOLA LISUT BADMINTON KELAB BAHASA INGGERIS KELAB BAHASA MELAYU KELAB SEJARAH KELAB SAINS KELAB MATEMATIK KELAB BAHASA CINA KELAB BAHASA IBAN KELAB GEOGRAFI KELAB ERT KELAB SENI VISUAL GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. JOGATHON Pskk/smkbr [23] . CAMAR – MEDIK SANGIN 6.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG GURU PEN. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. TEKUKUR . RENTAS DESA 3. NURI – MOHD FIRDAUS ABDULLAH GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1. SMK BALAI RINGIN. SUKAN OLAHRAGA 2.MOHD FIDAUS RIZWAN 3. PUNAI – NOOR ASRUL ANUAR 5. KENYALANG – ZULL ALFFIAN 2. HELANG – NGIEN HOCK WUONG 4.

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) Pskk/smkbr [24] .

PERMAINAN. BADAN BERUNIFORM. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 MSSS Bahagian 1 Olahraga MSSS 60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 2 wakil Johan 6 wakil 2 wakil 12 wakil 3 wakil Johan 7wakil 3 wakil 15 wakil 4 wakil Johan 8 wakil 4 wakil 20 wakil 5 wakil Johan 9 wakil 5 wakil 25 wakil 6 wakil Johan 10 wakil 6 wakil MSSM Kebangsaan MSSD 2 Rentas Desa MSSS MSS Negeri MSSM Kebangsaan Pskk/smkbr [25] .SASARAN PENCAPAIAN DALAM.

MSSD 3 Bolasepak MSSS MSSS Bahagian Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan 3 Wakil Naib Johan 4 Wakil Ketiga 4 Wakil Penyertaan 4 Wakil Johan 5 Wakil Naib Johan 5 wakil Top 5 5 Wakil Johan 6 Wakil Johan 7 wakil Top 3 6 Wakil Johan 7 Wakil Johan 10 wakil Naib Johan 7 Wakil Johan 8 Wakil Johan 13 wakil Johan MSSD 4 Sepak Takraw MSSS MSSS Negeri 5 Bola Tampar MSSS Hoki MSSS MSSD MSSS Negeri MSSD 6 BRIGED / NEGERI 7 PKBM ( Darat) KEBANGSAAN 8 Kadet Bomba MSSD Johan Top 5 Tempat ketiga Johan Top 4 Naib Johan Johan Top 3 Naib Johan Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan 9 Kadet Remaja Sekolah MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan Pskk/smkbr [26] .

10 Choral Speaking Competition MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11 Pertandingan Drama MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan Johan 12 Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan MSSD Johan Johan Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSS Negeri Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 14 Pertandingan Forum MSSD 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD MSSS Negeri Naib Johan Top 3 Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Pskk/smkbr [27] .

BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b. Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan Pskk/smkbr [28] .

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM Pskk/smkbr [29] .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] Pskk/smkbr [30] .

SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength – S) S1 – Terdapat guru yang berpengalaman dan komited S2 – Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian S3 – Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat S4 – Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih S5 – Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness – W) W1 – Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% W2 – Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 – Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai W4 – Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 – Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg.T) T1 – Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 – Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh T3 – Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka PELUANG (Opportunities . 3.ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM. 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 – Kekurangan alatan bantu mengajar ANCAMAN (Threat .O) O1 – Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah O2 – Sokongan padu daripada pihak PIBG O3 – Sokongan dari BSMM Cabang Serian Pskk/smkbr [31] .

Menggalakkan ahli-ahli pengetahuan guru jawatankuasa mengikuti bertambah. kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu 4. Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti persatuan MATLAMAT 1. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3. Menggalakkan guru meningkat penasihat mengikuti kursus/latihan yang 2. cabang-cabangnya mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan STRATEGI Pskk/smkbr [32] . Kemahiran dan 3. Peratus kehadiran semasa perjumpaan ahli. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Kepimpinan dan Pejabat BSMM atau kebolehan meningkat.PELAN STRATEGIK BSMM ISU Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan MASALAH 1. Mempelbagaikan aktiviti 1. Penglibatan ahli-ahli dianjurkan oleh dalam aktiviti Ibu Pejabat BSMM atau persatuan meningkat cabang-cabangnya 3.ahli semasa perjumpaan 2. Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2.

1. Guru Penasihat 2010 yang telah dipelajari Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan Menilai pengetahuan ahli-ahli 1. Guru Penasihat pengelolaan Majlis Menarik lebih ramai penyertaan Kos/Sumber RM150/Tabung BSMM Indikator Pencapaian Peratus kehadiran ahliahli semasa perjumpaan RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Pskk/smkbr [33] . Pengetua Oktoner ahli yang aktif dan cemerlang 2. SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Objektif Tanggungjawab Tempoh Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat : Januari pertolongan cemas asas dari segi Cikgu Constant hingga teori dan praktikal Ngadan Oktober Meningkatkan pengetahuan Cikgu Joseph Ak 2010 tentang jenis-jenis penyakit Samson dan cara-cara pencegahannya Menarik lebih ramai penyertaan Mendedahkan ahli-ahli kepada Guru Penasihat : Januari asas kawad kaki Cikgu Joseph Ak hingga Melahirkan ahli-ahli BSMM Samson Oktober yang mahir dalam kawad kaki 2010 Memberi peluang kepada 1. 5 Malam Anugerah BSMM 2. Penolong Kanan Hari Sukan ahli-ahli untuk mempraktikkan KK Sekolah pengetahuan pertolongan cemas 2. 4 Pertandingan antara platun 1. KK Meningkatkan kemahiran 3. 2 Kawad Kaki 3. 2. 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. Guru Penasihat Sepember tentang teori dan pratikal 2010 pertolongan cemas asas Menarik lebih ramai penyertaan Memberi penghargaan kepada 1. Penolong Kanan 2010 selebih sepanjang tahun. 2. 2. 2.Bil 1 Program Pertolongan Cemas 1. 1. 3.

Menarik lebih ramai penyertaan murid Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat: 1. Cikgu Joseph Ak Samson 1. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2. Taklimat Program 1. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [34] .3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1.2 Pratikal pertolongan cemas 5. Kekurangan alat bantu mengajar 4.3 Perlantikan penyelaras program 2.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Perlaksanaan aktiviti 5. Masa yang sesuai 3. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertolongan Cemas 1.2 Penerangan tentang program 1. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5. Cikgu Constant Ngadan 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.

Taklimat Program 1. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.3 Perlantikan penyelaras program 2. Perlaksanaan Program 2. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pakaian seragam 4.2 Penerangan tentang program 1. Masalah tempat untuk latihan kawad 4. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpulan Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru penasihat BSMM : 1. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahiran kawad kaki yang asas 2.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan bantuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [35] .1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Kawad Kaki 1. Kenal pasti Bakat 4. Kesuntukan masa 2. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad 1. Cikgu Joseph Ak Samson 1.

Perlaksanaan aktiviti 5. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [36] .Oktober Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang 1. Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3. Guru-guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK 2.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memindahkan pesakit 4. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Mulai bulan Febuari . Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas 3.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3. setiausaha dan ketua guru penasihat 2. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5. Kekurangan ahli untuk bertugas 2. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1.

1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1. Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [37] . Bilangan ahli yang ramai 2. Perancangan program 1.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Bulan Ogos Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 3.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertandingan antara platun 1.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2. Perlaksanaan program 2.

2 Penerangan tentang program 1. Guru Penasihat 1.2 Atur cara majlis 5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Majlis Anugerah BSMM 3. 4. Masa yang sesuai 2. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4. Penolong Kanan Kokurikulum 3.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.3 Perlantikan penyelaras program 2. Menarik lebih ramai penyertaan Bulan Oktober Semua ahli BSMM 1. Kekurangan bajet Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [38] . Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan 5. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun. Taklimat Program 1. Perlaksanaan aktiviti 5.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Pengetua 2.

PERSATUAN PENGAKAP Pskk/smkbr [39] .

O3 – Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat – T ) T1 . O2 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 . S4 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. komited dan terlatih S3 .Sokongan dari PIBG.Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 . S2 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Hubungan baik dengan agensi luar.Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [40] .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .

Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan. . Ramai pelajar tidak hadir setiap tahun kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang 2. 3.PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [41] . Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah.

Pengetua 2.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 3. 1. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1. Guru penasihat 2.AJK Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Penolong Kanan 3.PenyelarasUnit Beruniform 4.PenyelarasUnit Beruniform 4. Guru Penasihat April – Oktober RM5000 .Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org Pskk/smkbr [42] . Pengetua 2.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1. Penolong Kanan 3. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1.

kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3.3 perlaksaanaan program 2.Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KoKurikulum 3. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Masalah kewangan ( modal ) 2.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3.1 tarikh.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [43] . Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.2 pengisian program 1.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1.masa dan tempat 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 April/Mei 2010 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) 1.Penyelaras Unit Beruniform 4. Pengetua 2. Perlaksanaan Program 3.

Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK 3. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. Perlaksanaan Program 4. Pelajar diberi penerangan mengenai 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1.2 Pengisian program 1.1 Objektif program 1. Pengetua 2. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. Masalah kewangan 2. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [44] .3 Perlantikan AJK 2.Penyelaras Unit Beruniform 4. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.

4 Jalankan Latihan 1. Penolong Kanan KK.2 Lantik AJK 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.3 Agihan Tugas 1.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua. Pskk/smkbr [45] .

PERGERAKAN PANDU PUTERI Pskk/smkbr [46] .

S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. W2 Peralatan kurang sempurna. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. iaitu hari Rabu. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. S9 Sekolah satu sesi. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. Pskk/smkbr [47] . W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. S2 Sokongan daripada ibu bapa. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik .

Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. 3.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan. 1.Pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran Pskk/smkbr [48] . 2. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri. iaitu perempuan sahaja.Mewajibkan kehadiran ahli. 2.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina. 2. 1. Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100 % ahli hadir.Pemimpin memohon waran.

2. 4.Pn.Pn.Cik Linda Hon Siew Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru. 1.Roseline R.Pn.Normala J. ilmu-ilmu 2. 3.Roseline R.Pn.Pn. kepanduan. RM800 KK Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran. 3.Normala J. 2. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Okt. 100% pemimpin berwaran. Lawatan Sambil Belajar Oktober RM200 KK Tiada lawatan Setahun sekali.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 Tiada Setahun KK perkhemahan sekali 3.Normala J.Pn. 2. 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan.Pn.Pn. 2.Roseline R. – Okt. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran.Cik Linda Hon Siew Jan. 1.Cik Linda Hon Siew Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan 100% ahli Seminggu menguasai sekali ilmu kepanduan.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil.Roseline R. Pskk/smkbr [49] .Normala J. Kos / Sumber RM200 KK TOV ETR Indikator Pencapaian 1. 3. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan. Perkhemahan Ahli mempraktikan 1. 3.

Permainan kecil 4.Oktober Semua ahli 1.Normala Jahiri 3.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Januari .Pn. Mengambil kedatangan/’Row Call’ 2. Nyanyian 5. Lagu Dunia dan Taps Kehadiran pelajar tidak 100% Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu aktiviti bagi meningkatkan keberkesanannya. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [50] .Roseline Runggai 2.Cik Linda Hon Siew 1.Pn. Aktiviti bulanan 3.

Mesyuarat AJK: 2.Pelaksanaan perkhemahan 5.Normala Jahiri 3. Penyediaan Kertas Kerja 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perkhemahan Kecil Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.Cik Linda Hon Siew 1.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Perkhemahan bermalam Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [51] . Penilaian 6.Pn.2 Lantikan AJK 2.Pn.5 Bincang aktiviti 2.Masalah kewangan 2.1 Agihan tugas  Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan  Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.Roseline Runggai 2.6 Tetap tarikh & tempat 3.4 Bincang kos 2.Laporan & Refleksi 1.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4. Jun Semua ahli 1.3.3 Perincian tugas 2.

Pn. Pemilihan tempat 2.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Penolong Kanan Kokurikulum Laporan perkhemahan Tempat lawatan yang lebih menarik Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [52] .Normala Jahiri 3.Pn. Taklimat lawatan 5. Pelaksanaan lawatan 1.Roseline Runggai 2. Permohonan kelulusan 3.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Oktober Semua ahli 1. Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa 4.Cik Linda Hon Siew 1.

bersurai 1.Roseline Runggai 1.pelaporan . 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran Januari – Oktober Semua ahli 1. Pemimpin lulus berwaran Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan. 1.Pegawai Berwaran Pandu Puteri. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [53] .Pn.Tempoh masa yang terhad 2.Penolong Kanan Kokurikulum.Pesuruhjaya Daerah Serian 3.Kepelbagaian tugas pemimpin. Penyediaan buku log dan bahan 2.menaikkan bendera . Permohonan untuk penilaian 3. Penilaian – kawad ladam kuda .

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Pskk/smkbr [54] .

O2 . Ancaman ( Threat – T ) T1 .ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength – S ) S1 .Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 . S3 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .Hubungan baik dengan agensi luar.Sokongan dari PIBG.Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 – Bantuan kewangan yang terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [55] .Sekolah satu sesi S5.Hari perjumpaan diselaraskan S2 .

Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. 2. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1. 1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. 3. Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan.Mempelajari asas –asas agama 3. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Pskk/smkbr [56] . Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 1. Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1.2. 1.

Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Pskk/smkbr [57] . PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil. Penolong Kanan KK 2. 1 Program Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Objektif Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI Tanggungjawab 1.3. Guru penasihat PPI Tempoh Januari hingga Oktober Kos/Sum ber TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Indicator Pencapaian Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap 2 Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1.

3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. Guru penasihat Penganjur April 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengaka p menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain Pskk/smkbr [58] . Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki. Pengetua 2. 4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Penolong Kanan KK 3. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2. Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1.

Penolong Kanan KK.4 Jalankan Latihan 1.4 Jalankan Latihan 1.3 Agihan Tugas 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut Pskk/smkbr [59] .5 Buat Penilaian Peruntukan dan logistik Pengetua. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.2 Lantik AJK 1. Penolong Kanan KK.3 Agihan Tugas 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Jun hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Perancangan : 1.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.4.2 Lantik AJK 1.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH Pskk/smkbr [60] .

dan 5.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) Kelemahan (Weakness – W) W1. O2. Peluang (Opportunities – O) O1.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan. 3.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. S5. perpustakaan. T4. W3.Guru penasihat mengajar .Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain. T3. mengenali dan memahami masalah semua ahli.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS Pskk/smkbr [61] . W2.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah. S7. Ancaman (Threat – T) T1.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang.Selepas bulan jun tg.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain. W7.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . W4. S2. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila diperlukan. W5. S6.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S) S1. T2.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. W6.

50% ahli KRS tidak 2. Taraf keahlian KRS KRS kurang daripada kurang 150 orang memuaskan 2. Strategi 1.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014) BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat 1. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. 1. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:  2010 – 50%  2011 – 60%  2012 – 70%  2013 – 80%  2014 – 100% Pskk/smkbr [62] . Meningkatkan menggunakan peratus pelajar yang 1. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. 3.4 rasmi KRS semasa pakaian seragam semasa hari Rabu setiap perjumpaan yang lengkap minggu. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam menggunakan pakaian seragam KRS No. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 125 orang  2011 – 150 orang  2012 – 175 orang  2013 – 195 orang  2014 – 200 orang Pencapaian 1. Indikator Pencapaian 1. Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. kepada 100% 2. 2. Memastikan anggota menjelang tahun memakai pakaian seragam 2013. semasa perjumpaan atau latihan.

Mengadakan latihan teori kompeni. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 60% hadir  2011 – 70% hadir  2012 – 80% hadir  2013 – 90% hadir  2014 – 100% hadir 4. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. Semua ketua 1. 1. melaksanakan tugas 2.3. Diadakan sekali setahun. 6. Melantik dan melatih pelajar berdasarkan Tingkatan 6 untuk menjadi kurikulum Kadet jurulatih. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. 5. kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 2. Remaja Sekolah 4. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:  2010 – 60% pelajar terlibat  2011 – 70% pelajar terlibat  2012 – 80% pelajar terlibat  2013 – 90% pelajar terlibat  2014 – 100% pelajar terlibat Pskk/smkbr [63] . Menghantar pelajar ke dengan baik. 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti 6. platun serta praktikal sepanjang serta seksyen dapat tahun. Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. Mengadakan ujian yang diadakan. Mengadakan kuliah 3. kenaikan pangkat 5. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4.

Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat 2010. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS.2014 Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Keanggotaan dalam KRS 3. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS Pskk/smkbr [64] . Jan – Okt. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam SERAGAM aktiviti anjuran PPD. TUGAS 1. KOMPENI Objektif 1. OPS. berteraskan pelajar. 2. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2. 2. PAKAIAN 1. JPN serta KPM. OPS. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan Tempoh 2010. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil 1 Program OPS.

Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. KULIAH 1.4.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki Pskk/smkbr [65] . OPS. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Pengetua Guru Penasihat Pegawai KRS Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . Meningkatkan pengetahuan. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. PANGKAT 1. KAWAD KAKI Jan . OPS. OPS. 1. 2. Jun – Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6.

penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Membuat demonstrasi hasil kerja. Pskk/smkbr [66] . Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. Guru Penasihat 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. KOMPENI Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. 2. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. 2. Pengetua 2. 3.

Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform.4 semasa hari Rabu setiap minggu. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Mewajibkan pemakaian uniform No. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. 3. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Kekangan : 1. Pengetua 2. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [67] . Guru Penasihat 1. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. PAKAIAN SERAGAM 1. 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. 2. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. 2. JPN serta KPM.) Berdasarkan hasil penilaian. Pelajar pasif.

2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. TUGAS 1. 2. Pskk/smkbr [68] . 2. Pelajar pasif. Guru Penasihat 1. 3. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Pengetua 2. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Berdasarkan hasil penilaian. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun.

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KULIAH 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [69]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. PANGKAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Diadakan sekali setahun 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [70]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [71]

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] Pskk/smkbr [72] .

apabila tamat persekolahan. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. T2. PELUANG ( OPPORTUNITIES — O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). Latihan dan pertandingan menembak berisiko. Pengangkutan trak tentera T3. W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PKBM (Darat). S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai KELEMAHAN ( WEAKNESS — W) W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. Pskk/smkbr [73] . S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera ANCAMAN ( THREAT — T ) T1.ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH — S ) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat.

Matlamat 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D). Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM Masalah 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan. Indikator Pencapaian Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). Pskk/smkbr [74] .PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . Hanya 3 orang mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D). PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 . Strategi 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. Indikator Pencapaian Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat.2014) Isu 1. 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. 1 Program Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat).2014) Bil. Tanggungjawab Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Tempoh Nov Kos/Sumber ATM TOV ETR Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan. 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah.

menghadiri perjumpaan PKBM(D).2 3 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. pandu arah dan pandu arah dan ilmu medan. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari ATM September 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. ilmu medan meningkat. pandu arah dan ilmu medan. Pskk/smkbr [75] . Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). kawat. menembak. menembak. Latihan Berjadual Bersama ATM. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan. 70% murid Peratus murid mempunyai mempunyai pengetahuan pengetahuan dan dan kemahiran kemahiran dalam aktiviti dalam aktiviti kawat. menembak. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D). menembak.

Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah. 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). November Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM 1. 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. Pengetua . PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [76] . 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. Proses Kerja 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan guru-guru ada komitmen lain.

Guru-guru penasihat ada komitmen lain. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [77] . 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan. Pengetua .Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruniform lain. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain April Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain 1. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang.

Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. menembak. pandu arah dan ilmu medan. 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Pengetua . 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. 1. Januari hingga September Ahli-ahli PKBM Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Latihan Berjadual Bersama ATM. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [78] .

PERSATUAN KADET BOMBA Pskk/smkbr [79] .

O3 – Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Pskk/smkbr [80] .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 . W5 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Ancaman ( Threat – T ) T1 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman. S4 . O2 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Peluang ( Opportunities – O ) O1 . S2 .Sokongan dari PIBG.Hubungan baik dengan agensi luar.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti.Pengetua yang komited dan berpengalaman.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . dan komited . S3 .

Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. 3.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [81] . Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.PELAN STRATEGIK 2010 – 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1.. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba 1. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan. Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah. . Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar 2.

1. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB 1. Pengetua Julai atau 2.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL. Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Penolong Kanan Ogos 3. Guru penasihat 2.AJK TEMPOH Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Pengetua April – 2.Guru Penasihat RM2000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Pskk/smkbr [82] . Guru Penasihat RM3000 .Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 3. Penolong Kanan Oktober 3.

Masalah kewangan ( modal ) 2. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. Penolong Kanan 3.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Mac / April 2010 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) 1.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. tarikh. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. Perlaksanaan Program 7.masa dan tempat 5. pengisian program 6. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1. Pengetua 2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.Guru Penasihat 1. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] Pskk/smkbr [83] . perlaksaanaan program 2.

PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Pengetua 2. pengisian program 12. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1. Penolong Kanan 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. objektif program 11.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. perlantikan AJK 2. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [84] . Masalah kewangan 2. Pelajar diberi penerangan mengenai 10.Perlaksanaan Program 13.Guru Penasihat 1.

1 Ucapan Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.2 Lantik AJK 1.5 Jalankan Latihan 1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.3 Agihan Tugas 1. Pskk/smkbr [85] .6 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN Pskk/smkbr [86] .

OLAHRAGA / RENTAS DESA Pskk/smkbr [87] .

S3 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. W2 – Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. S4 . T2 – Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan Pskk/smkbr [88] . W3 – Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa.SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 –Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. O2 – Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat –T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. W4 – Jurulatih kerap bertukar .

Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan 2. MATLAMAT 1. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga Pskk/smkbr [89] .95 org ISU MASALAH 1.PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 – 60 org 2011 – 70org 2012 – 80 org 2013 – 90 org 2014 . Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. 1. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. 2. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3.

Meningkatkan Olahraga/Rentas bilangan dan Desa peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2.SU Kokurikulum. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum. Guru Penyelaras Januari RM 100. Memupuk Olahraga/Rentas kerjasama semangat Desa berpasukan dalam kalangan murid.PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.00 hingga Sumbagan November PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. SU. Klinik 1. PK KoKurikulum.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [90] . Karnival 1.

2.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa.Nama Projek Objektif PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Klinik Olahraga/Rentas Desa. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. bukan atas dasar bakat. Semua jurulatih yang terlibat. Kebajikan atlit dan jurulatih. 1. Murid tingkatan satu. Januari hingga Julai.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. Pskk/smkbr [91] . Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. 1. 4. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 3.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . SU Kokurikulum. 1. 1.dua dan empat. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latihan ansur maju.1 Ucapan Ketua Jurilatih. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/padang.

3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [92] . Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.3 Teknikal Pertandingan 4.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1. Setiausaha Kokurikulum. 1. Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karnival. Semua jurulatih yang terlibat.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. 1. 3.dua dan empat. Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Oktober Murid tingkatan satu. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit.1 Pendaftaran pasukan 3. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Kokurikulum. Kekurangan Pengadil. 1.2 Jadual pertandingan 3.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3. Format Pertandingan .

BOLA TAMPAR Pskk/smkbr [93] .

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan yang padu daripada ibubapa 02 – Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. S2 – Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid.Sambutan yang baik daripada murid. S3 . S4 . W2 – Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan. Pskk/smkbr [94] . ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad. W1 – Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain).ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1 – Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama.

Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan INDIKATOR PENCAPAIAN 1.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR ISU 1. Guru Penasihat TEMPOH Sepanjang tahun KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN Pasukan sekolah. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan MATLAMAT 1. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten. PKKK 3. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental T/JAWAB 1. Latihan Dalaman OBJEKTIF 1. yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. Pskk/smkbr [95] . Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR BIL PROGRAM 1. khasnya perempuan. STRATEGI 1. khasnya untuk pasukan perempuan MASALAH 1. Pengetua 2.

Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. Guru Penasihat PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN Pskk/smkbr [96] . En Lim Tsing Teck 1. Susah mendapat pasukan luar 1. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkat kekuatan mental Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM Sepanjang tahun Semua ahli kelab. khasnya perempuan Semua guru penasihat kelab 1. Kekurangan sumber kewangan 3. Mengadakan perjumpaan kelab 3. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar 1. PKKK 2. En Patrick Bong 2.

BOLA SEPAK Pskk/smkbr [97] .

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK KEKUATAN(STRENGTH –S) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. PELUANG(OPPORTUNITIES) O1- Sokongan daripada PIBG O2- Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . KELEMAHAN(WEAKNESS-W) W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan ANCAMAN(THREAT-T) T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

Pskk/smkbr [98]

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA SEPAK

ISU 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang

MASALAH Ahli kelab terlalu ramai

MATLAMAT 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih

STRATEGI 1) Menambah bilangan jurulatih

INDIKATOR PENCAPAIAN Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri.

2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan

Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS

Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

Pskk/smkbr [99]

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK

BIL PROGRAM 1

OBJEKTIF

T/JAWAP

TEMPOH Sepanjang tahun

KOS/SUMBER

TOV

ETR

2

3

Penbahagian Menimbangkan 1)Pengetua kumpulan jumlah 2)PKKK kejohanan dan 3)Guru nisbah ahli penasihat/jurulatih kelab dengan guru/jurulatih Latihan Meningkatkan 1)Pengetua dalaman kemahiran 2)PKKK guru penasihat 3)Guru /jurulatih penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Saya Boleh Meningkatkan 1)Pengetua motivasi dan 2)PKKK keyakinan diri 3)Guru pelajar dalam penasihat/jurulatih menghadapi kejohan sepanjang tahun.

Ogos dan Oktober

Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG

INDIKATOR PENCAPAIAN Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

Februari RM600 dan Oktober sumbang dari PIBG

Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat

Pskk/smkbr [100]

ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat 1.PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kejohanan dan peringkat umur Bulan April-Julai Semua ahli kelab Semua guru penasihat kelab/juru latih 1. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3. PKKK 2. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan 1. Sumber kewangan terbatas 3. Pembahagian kumpulan a. Guru penasihat Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Pskk/smkbr [101] . Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2.

BOLA JARING Pskk/smkbr [102] .

S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu Pskk/smkbr [103] . W2 – Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan. S3.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W3 . KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%.Sikap murid yang penting menganggap aktiviti kokurikulum tidak W4 .Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan ANCAMAN ( Treat –T ) PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1 – Punca kewangan agak terbatas sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.

Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan 2. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [104] . Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. 2. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH 1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah MATLAMAT 1.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .

00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100. PK KoKurikulum. Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [105] .PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum.

Jun Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. bukan atas dasar bakat. 4. Kewangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [106] . Program dijalankan pada hujung minggu. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Februari .1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.

Kewangan Kekurangan Pengadil.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1.3 Teknikal Pertandingan 4.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Ko-kurikulum.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.2 Jadual pertandingan 3.1 Pendaftaran pasukan 3. Format Pertandingan . Bulan Julai Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [107] . Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1. 3.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3.

SEPAKTAKRAW Pskk/smkbr [108] .

O2 – Hubungan baik dengan agensi luar. S2. KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Kemudahan infrastruktur yang amat terhad. S4 – Sambutan yang baik daripada murid.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab. W4 – Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw. O3..Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman. Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah.S) S1 . Pskk/smkbr [109] . W2 – Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH .Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi. W3 – Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw. ANCAMAN ( THREAT – T ) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan terhad. S3 . PELUANG ( OPPORTUNITIES.O) O1 – Sokongan daripada PIBG.

3.Menambah bilangan guru penasihat. penasihat kelab Sepaktakraw. Ahli kelab terlalu ramai.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian. MATLAMAT 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 1. INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. Guru penasihat kelab 1.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw. STRATEGI 1. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw.Meningkatkan kurang berpengalaman dan kemahiran guru berkemahiran. Pskk/smkbr [110] . 1. 2. MASALAH 1.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 1. 2. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah.

Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. 3. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 2. 2. Menyertai perrlawanan persahabatan antara sekolah. STRATEGI 1. MATLAMAT 1. Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab. 2. Kurang pendedahan pemain. .Permainan kurang cemerlang.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. MASALAH 3. Pskk/smkbr [111] . 1. INDIKATOR PENCAPAIAN Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat.

4. PKKK 3. 1. Latihan Dalaman 1.2014 ) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW BIL 1.Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. Februari dan Oktober . Guru Penasihat. “Saya Boleh” 1. nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Pengetua 2. Guru Jemputan 1. Pengetua 2. 3. Guru Penasihat. Guru Penasihat. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN .Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang. PKKK 3. Pembahagian 1. Pskk/smkbr [112] .PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .Mengimbangi Kumpulan.Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman. PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1. PKKK 3. Pengetua 2. Ogos dan Oktober . TEMPOH Sepanjang tahun.

PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Pskk/smkbr [113] . Semua ahli kelab. PKKK Guru Penasihat Perlawanan antara kumpulan Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpaan. 3. 2. Tini Ak Numpang 1. En. 3. Gelanggang Sepaktakraw terhad. 2. Sepanjang tahun. 2. 2. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. Kekurangan sumber kewangan.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. 1. 2. 2. 2.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 – 15 orang ahli.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW Pembahagian Kumpulan Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili sekolah ) 2.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. Semua guru penasihat kelab 1.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. 1. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2. Pengumpulan semua ahli.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan. 1. 2. 1. Pembahagian kumpulan.

2 Tunjuk cara 4. 1. PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar .Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN 1. Pengetua 2. 3. Melakukan latihan kemahiran secara berterusan. 1. Perbincangan sesama guru penasihat. 5.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan Pskk/smkbr [114] . Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab. PKKK 3.1 Taklimat 3. . Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran. Kesuntukan masa.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Latihan Dalaman Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw Bulan Ogos dan Oktober Guru penasihat 1. 3. 2. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. Guru Jemputan 1. Penentuan program.

PKKK 3. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pasukan dalam perlawanan. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan MSSM yang diadakan setiap tahun.3 Taklimat kepada semua ahli kelab. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. 1.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. 2. 1. 3. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam sekolah. Pskk/smkbr [115] . Semua guru penasihat kelab.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. 2. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi daripada post. 2. Kekangan masa Kekangan gelanggang Sepaktakraw. 2. 2. Pengetua 2.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ―Saya Boleh‖ Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Februari dan Oktober Semua ahli kelab Sepaktakraw 1. 2. 1. 2. Pengetua 2.1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan kepada PKKK. PKKK 3.motem. Guru penasihat 1.

HOKI Pskk/smkbr [116] .

melaksanakan aktiviti kelab Pskk/smkbr [117] . O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W3 – Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain Opportunity ( O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Threats ( T ) T1 – Kos peralatan agak mahal T2. Weakness ( W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. PIBG dan agensi luar. S4 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. W2 – Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. S3 – Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi.

Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 1. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki. 2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan 2. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [118] . Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .

Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS PK KoKurikulum. PK KoKurikulum. Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [119] .

Guru Penyelaras.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Februari & Jun Ahli Kelab Hoki Semua guru kelab hoki 1. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Pskk/smkbr [120] . Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Program dijalankan pada hujung minggu.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Taklimat Program Klinik hoki 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. bukan atas dasar bakat.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. potensi dan minat Penolong Kanan Ko-kurikulum.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN Pskk/smkbr [121] .

KELAB BAHASA MELAYU Pskk/smkbr [122] .

tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . perbahasan dijalankan. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG Pskk/smkbr [123] . bersyair. pidato. bersajak.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.

tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . bersajak. bersyair. perbahasan dijalankan. pidato.SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . Pskk/smkbr [124] .

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG

ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU
ISU Pencapaian Kelab Bahasa Melayu kurang memuaskan MASALAH 1. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang STRATEGI 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 2.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100%

Pskk/smkbr [125]

4. Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M

dilaksanakan

2M. 3. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 %

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU
BIL PROGRAM 1. Promosi Kelab Bahasa Melayu OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari PCG - RM 100  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang PCG tahun Kokurikulum – RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn

Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Melayu Kelab Bahasa Melayu setiap tahun

2.

Kelas Bimbingan

Meningkatkan Guru penasihat Kelab kemahiran Bahasa Melayu pelajar dalam menguasai 2M.

Hanya 32 % pelajar menguasai 2M Kurang

50% pelajar menguasai 2M

Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

3.

Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab

Sepanjang PCG

Penglibatan

Pelajar terlibat

Pskk/smkbr [126]

Rakan Sebaya

penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan

Bahasa Melayu

tahun

Kokurikulum – RM 100

daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20%

secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Pskk/smkbr [127]

Berdasarkan hasil penilaian .PELAN OPERASI I Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. 1 c. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [128] . Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Perhimpunan sekolah b. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1.

PELAN OPERASI II Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. c. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. 5. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [129] . Taklimat program kepada semua ahli kelab a. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan.

Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan. Sepanjang tahun Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. c.PELAN OPERASI III Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [130] . Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . b. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Prestasi ahli direkodkan. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Pelajar ponteng perjumpaan Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Taklimat program kepada semua ahli kelab a. 2.

KELAB BAHASA INGGERIS Pskk/smkbr [131] .

ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 – Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) Pskk/smkbr [132] . Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila ANCAMAN (T) T1.Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang diperlukan 02.Sokongan daripada ibu-bapa .Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah T2.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. S2 W2 S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 S4 S5 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W4 W5 W6 PELUANG ( O ) O1.

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 MASALAH Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 MATLAMAT Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 STRATEGI Meningkatkan penglibatan pelajar 1 INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 – 25 orang 2010 – 30 orang 2011 – 35 orang 2012 – 40 orang 2013 – 50 orang Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 – 70% 2010 – 75% 2011 – 80% 2012 – 90% 2013 – 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 – 3 aktiviti 2010 – 4 aktiviti 2011 – 5 aktiviti 2012 – 6 aktiviti 2013 – 7 aktiviti Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 – 10% 2010 – 15% 2011 – 20% 2012 – 25% 2013 – 30% 2 Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan kurang dari 80% Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 3 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini. Meningkatkan penglibatan guru 2 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 3 4 Pskk/smkbr [133] .

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang RM 100/PCG tahun Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah Pskk/smkbr [134] .PELAN TAKTIKAL Bil.

Mariatta Joshua 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Melalui perhimpunan sekolah b. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum bermula c. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahun Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program Penambahbaikan Pskk/smkbr [135] .PELAN OPERASI 1 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Lily Roland Pn.

Lily Roland Pn. Mariatta Joshua 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri 3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lagi bakat yang ada pada diri mereka Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Guru Penasihat Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian.PELAN OPERASI 2 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Sepanjang tahun Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang berminat Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti Pskk/smkbr [136] .

KELAB BAHASA CINA Pskk/smkbr [137] .

Masalah pengangkutan Pskk/smkbr [138] . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . W3.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .

Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 12 orang = 15 orang = 20 orang = 25 orang 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat Pskk/smkbr [139] .PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang Masalah 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 2. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2013 2. Kehadiran kurang memuaskan 1.

00 Duit Kelab Ogos 4 Lawatan Sambil Belajar 1.Meningkatkan 1.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil 1 Program Ceramah Motivasi Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah. Duit Kelab 3 Kuiz Bahasa Cina 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00 Julai RM 100 .Guru Kelab RM 100. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1. Guru Penolong pengetahuan Kanan tentang Bahasa Kokurikulum Cina 2.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini Pskk/smkbr [140] .Guru Kelab kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.00. Guru Kelab Jan RM 100. Semua guru 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina 1. Meningkatkan 1. Guru Kelab 3.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar Nov RM 100.

Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.1 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Pelaksanaan aktiviti 5.3 . Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Bahasa Cina Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [141] .4 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.2 . kebudayaan & kesusasteraan China Januari / September Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Ceramah Motivasi Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Jan Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Lai Chun Kin 2. Program dijalankan pada bulan Jan 5.3. Pelaksanaan aktiviti 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 1. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [142] . Bong Lee Phin 3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Taklimat program Ceramah Motivasi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.3.2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Ng Sze Fui 1. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .1 .

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.4.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.2. Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [143] .Taklimat program Kuiz Bahasa Cina – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Bahasa Cina Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .Pelaksanaan aktiviti 5.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.3.5 .AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Ketua Penyelaras .

Pelaksanaan aktiviti 5.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5. Lai Chun Kin 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa perhimpunan Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1. Ng Sze Fui 1.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.4.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.1.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pengetua . Bong Lee Phin 3.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [144] .Program dijalankan pada bulan Nov 5.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat daripada guru pengiring 5.3.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Lawatan Sambil Belajar Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Nov Ahli Kelab Bahasa Cina 1.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.

KELAB BAHASA IBAN Pskk/smkbr [145] .

pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab.Guru berpengalaman. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 . Pskk/smkbr [146] .SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . komited dan terlatih PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – O2 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT – T) T2 – T3 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan .

Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 6.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan MASALAH 5. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan STRATEGI 4. 6. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. INDIKATOR PENCAPAIAN 4. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 5. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 4.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100% 6. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 % Pskk/smkbr [147] . Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab.

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM 1.RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Iban Kelab Bahasa Iban setiap tahun 2. Promosi Kelab Bahasa Iban OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang tahun PCG . Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan Guru penasihat Kelab penglibatan Bahasa Iban pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan PCG Kokurikulum – RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. Pskk/smkbr [148] . Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 2. Berdasarkan hasil penilaian . Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. 1 c. Perhimpunan sekolah b. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [149] . penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program.

Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7. c. Taklimat program kepada semua ahli kelab a.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 6. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [150] . 10. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA Pskk/smkbr [151] .

Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. Pskk/smkbr [152] .ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .

Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang Masalah 3. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Kehadiran kurang memuaskan 1.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat Pskk/smkbr [153] . Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 4.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 2.

00 Duit Kelab Ogos 3 Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 3. Guru Penolong kesedaran murid Kanan KK tentang isu-isu 2. 1.00. Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [154] . Guru Kelab kesihatan 2. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut. 1.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil 1 Program Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 . Meningkatkan 1. Guru Penolong Kanan KK 2. Meningkatkan 1.Guru Kelab kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum. Guru Kelab 2 RM 100.

2 Pelantikan Penyelaras program 2.Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan. 1.Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Taklimat program Buku Skrap 1.1 Mengenalpasti murid 3.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab ERT Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [155] .1 .4 .Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.3 .Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Pelaksanaan aktiviti 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.2 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. 2.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Januari / September Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.

2 Pelantikan Penyelaras program 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Demonstrasi membuat kek dan biskut Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1. Pengetua .Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [156] .Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Guru Kelab ERT. Ketua Penyelaras . Ogos Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Kelab ERT 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.

2 Pelantikan Penyelaras program 2. Program dijalankan sepanjang tahun 5.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [157] . menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. 5. Pelaksanaan aktiviti 5.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri.

KELAB SAINS Pskk/smkbr [158] .

Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Masalah pengangkutan bagi murid harian KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . W3 – tidak minat belajar tentang sains Pskk/smkbr [159] .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.

Mempelbagaikan aktiviti 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat Pskk/smkbr [160] . Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 = 20 orang = 25 orang = 30 orang = 35 orang = 40 orang 6. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Kehadiran kurang memuaskan 2. Meningkatkan kualitI aktiviti Indikator Pencapaian 1.PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang Masalah 5.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 2.

Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [161] . 1. 1. Semua guru Ogos 3 Buku Skrap 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula. Guru Kelab 3. Tanggungjawab 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan sains 2 Kuiz Sains 2. Objektif 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil 1 Program Membuat replika menggunakan suratkhabar. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.1 – Mengenalpasti murid 9.1 . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10.Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya.4 .3 .Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki. Januari .September Semua pelajar menengah atas Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas. 3.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.2 – Pelantikan Penyelaras program 8.2 . 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4. Taklimat program 7.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 7. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8. Pelaksanaan aktiviti 5. Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sains Memantau penerimaan replika yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [162] . 7.

Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [163] . Taklimat program 10.1. Pelaksanaan aktiviti 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sains Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains 3.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5.3. Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 6. Program dijalankan dalam 1 fasa 7.2 .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 2.1 – Penerangan Program – Guru Panasihat 4. Ketua Penyelaras .Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 5.

1. Januari. Pengetua .PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Projek Buku Skrap .September Semua ahli kelab sains Guru Kelab Sains 1. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [164] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Ketua Penyelaras .2 – Penerangan Program – Guru Panasihat 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Taklimat program 10. Pelaksanaan aktiviti 4. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat.2 .Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 5.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.

KELAB SENI VISUAL Pskk/smkbr [165] .

Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni Pskk/smkbr [166] . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

Mempelbagaikan aktiviti 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 STRATEGI 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat 2. Meningkatkan kualiti aktiviti INDIKATOR PENCAPAIAN 1.PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang MASALAH 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2. Kehadiran kurang memuaskan Pskk/smkbr [167] . Penglibatan pelajar kurang MATLAMAT 1.

Guru Kelab 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya 2. Guru Penolong Ogos Kanan Kokurikulum 2.00 Duit Kelab 2 Membuat hasil karya 3 - Badan Sihat Otak Cerdas Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [168] . Semua guru 1. Guru Penolong Jan Kanan September Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1 Program Folio [ isu-isu seni dan budaya] Objektif 1.Guru Kelab Sepanjang tahun RM 100. Guru Kelab 3.

Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.3 .Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Taklimat program Folio / Karya – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2. Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Memantau penerimaan folio yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [169] .2 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Pelaksanaan aktiviti 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Folio / Karya Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Januari / September Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Kelab Pendidikan Seni Visual 1.4 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5.1 .

KELAB SEJARAH Pskk/smkbr [170] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 .makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang. W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan. PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .. ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Pskk/smkbr [171] .Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 . S3 .ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 .Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun. W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan. PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal.

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 Strategi 1. Kehadiran kurang memuaskan 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 12.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 2. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat Pskk/smkbr [172] .PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang Masalah 11.

Duit Kelab Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Sejarah 2.PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Kenegaraan ] Objektif 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1.00. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [173] .00 Duit Kelab Julai Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1. Guru Kelab 3. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber RM 100 .Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan Tanggungjawab 1. Semua guru RM 100.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

4 . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Taklimat program Buku Skrap 1.1 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2. Pelaksanaan aktiviti 5.2 .Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.2 – Pelantikan Penyelaras program 2.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.3 .aktiviti 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan .1 – Mengenalpasti murid 3. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sejarah Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [174] . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Januari / September Ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah 1.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.

1.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab 5.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya semasa perjumpaan kelab. Program dijalankan dalam 1 fasa 5.5 .2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab.2 – Pelantikan Penyelaras program 2.6.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sejarah Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Julai / Ogos Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [175] .1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5.4.3. Ketua Penyelaras . 5. Taklimat program Kuiz Sejarah 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pengetua .

4 – Pelantikan Penyelaras program 2. Program dijalankan sepanjang tahun 5. En. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1. En.3 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.3. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelaksanaan aktiviti 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Sejarah 1.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua . En. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [176] .3.2.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Vincent Lim 3. Andrew Teram 2.1 . McKinley 1.

KELAB GEOGRAFI Pskk/smkbr [177] .

PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % Pskk/smkbr [178] .

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014 ) KELAB GEOGRAFI Isu Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang Masalah 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat Pskk/smkbr [179] .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Mempelbagaikan aktiviti = 52 orang = 65 orang = 75 orang = 85 orang = 100 orang 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Kehadiran kurang memuaskan 1.

Semua guru RM 100. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tanggungjawab 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab 3.PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Alam Sekitar ] Objektif 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan geografi 2 Kuiz Geografi 2.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [180] .00 Duit Kelab Ogos 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.00. Guru Kelab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 .

Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.2 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7. Pelaksanaan aktiviti 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 10.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Januari / September Ahli Kelab Geografi Guru Kelab Geografi 6.4 . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Geografi Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [181] .3 .1 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 8.

PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Geografi Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan 6. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.6. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5.5 .2. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 3.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5. Taklimat program Kuiz Geografi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.4.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [182] . Ketua Penyelaras . Program dijalankan dalam 1 fasa 10.3.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 4. Program dijalankan sepanjang tahun 15. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 14.Raiyah Akip Ibrahim 2.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Geografi 1. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 12.1 .3.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [183] . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 13.2.Alfizah Putit 11.

semua penolong kanan. semua guru serta kakitangan diatas kerjasama. MAJU‖ ‗SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN‘ Pskk/smkbr [184] . semua guru kanan. TEKUN. sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014. SMK BALAI RINGIN ―BERDISIPLIN.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua.

Pskk/smkbr [185] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful