P. 1
Pelan Strategik Unit Kokurikulum Smkbr

Pelan Strategik Unit Kokurikulum Smkbr

|Views: 3,649|Likes:
Published by miszway

More info:

Published by: miszway on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

Sections

 • PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM
 • PERSATUAN PENGAKAP
 • PERGERAKAN PUTERI ISLAM
 • PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH
 • PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ]
 • PERSATUAN KADET BOMBA
 • KELAB BAHASA INGGERIS
 • KELAB BAHASA CINA
 • KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA
 • KELAB SAINS
 • KELAB SENI VISUAL
 • KELAB SEJARAH
 • KELAB GEOGRAFI

Pskk/smkbr [1]

Pskk/smkbr [2]

Bilangan

Kandungan

Muka Surat

00 Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan

1 - 4

BAHAGIAN 1

1.0

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

5

2.0

Misi Kementerian Pelajaran Malaysia

5

3.0

Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia

5

4.0

Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia

5

5.0

Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia

6

6.0

Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia

6

7.0

Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia

6

8.0

Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia

7-10

9.0

Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia

10

BAHAGIAN 2

1.0

Kurikulum Kebangsaan

10

2.0

Perancangan Strategik SMK Balai Ringin

11

3.0

Pemakaian SKPM

12

4.0

Visi SMK Balai Ringin

12

5.0

Misi SMK Balai Ringin

12

6.0

Matlamat SMK Balai Ringin

12

7.0

Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah

13

8.0

Motto Sekolah

13

9.0

Falsafah Sekolah

14

10.0

Matlamat Sekolah

14

11.0

Budaya Sekolah

14

12.0

Ikrar Sekolah

14

13.0

Slogan Sekolah

14

14.0

Huraian Elemen Logo Sekolah

14 - 15

15.0

Carta Organisasi Sekolah

17

Pskk/smkbr [3]

BAHAGIAN 3

1.0

Falsafah, Visi dan Misi

18

2.0

Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum

19 - 22

3.0

Struktur Organisasi Kokurikulum

23

4.0

Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum

24 – 26

BAHAGIAN 4

1.0

PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM

27 - 28

2.0

UNIT BERUNIFORM – PBSM

29 – 37

3.0

UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP

38 – 44

4.0

UNIT BERUNIFORM – PANDU PUTERI

45 – 52

5.0

UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM

53 – 58

6.0

UNIT BERUNIFORM – KADET REMAJA SEKOLAH

59 – 70

7.0

UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA

71 – 77

8.0

UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BOMBA

78 –84

BAHAGIAN 5

1.0

SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA

85 – 91

2.0

SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA TAMPAR

92 – 95

Pskk/smkbr [4]

Bilangan

Kandungan

Muka Surat

3.0

SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA SEPAK

96 – 100

4.0.

SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA JARING

101 – 107

5.0

SUKAN DAN PERMAINAN – SEPAKTAKRAW

108 – 115

6.0

SUKAN DAN PERMAINAN – HOKI

116 – 120

BAHAGIAN 6

1.0

KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU

121 – 130

2.0

KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA INGGERIS

131 – 136

3.0

KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA CINA

137 – 144

4.0

KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA IBAN

145 – 150

5.0

KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA

151 – 157

6.0

KELAB DAN PERSATUAN - SAINS

158 – 164

7.0

KELAB DAN PERSATUAN – SENI VISUAL

165 – 169

8.0

KELAB DAN PERSATUAN – SEJARAH

170 – 176

9.0

KELAB DAN PERSATUAN – GEOGRAFI

177 - 183

10.0

PENGHARGAAN

184

Pskk/smkbr [5]

BAHAGIAN 1

1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu
sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia.

3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3.1 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu;

3.2 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera;

3.3 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan

3.4 Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

4.0 MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau
ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk
memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pskk/smkbr [6]

5.0 ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan
nilai-nilai akhlak mulia.

6.0 OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi
meningkatkan kualiti kerja;

6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan

6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0 PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk
memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia.
Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta
memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan.

7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah
mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan
penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta
menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi.

7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga
KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang
melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri
kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga
KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Pskk/smkbr [7]

7.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan - Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang
dikatakan. Justeru, setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan
tindakan, sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat
mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang
dinyatakan dalam piagam pelanggan.

7.5 Berdisiplin dan beradab - Aktiviti yang berperaturan, mulia, berdisiplin, dan beradab adalah penting ke arah melahirkan
warga KPM yang cemerlang. Justeru, setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat
dalam ajaran agama, sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan, serta sentiasa berpandukan prosedur
dan kaedah yang sesuai dan betul.

8.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

8.1 Amanah - Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Antara
amalan amanah adalah:

8.1.1 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab, tanpa menyeleweng dan cuai;

8.1.2 Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan;

8.1.3 Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak
menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi;

8.1.4 Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain
terhadap dirinya; dan

8.1.5 Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.

Pskk/smkbr [8]

8.2 Benar - Benar pada niat dan perbuatan seperti:

8.2.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan, tanpa niat yang tersembunyi ataupun
mengharapkan balasan;

8.2.2 Bercakap benar dan menepati janji, tidak bercakap bohong dan mungkir janji;

8.2.3 Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh; dan

8.2.4 Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan, rela berkongsi pengalaman, ilmu
dan kepakaran untuk kejayaan bersama.

8.3 Bijaksana - Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta
keadaan seperti:

8.3.1 Menggunakan seluruh potensi, keupayaan, dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta
tidak mengambil jalan mudah;

8.3.2 Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti;

8.3.3 Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa
mengikut perasaan dan emosi; dan

8.3.4 Sentiasa meningkatkan ilmu, kepakaran, dan profesionalisme.

8.4 Bersyukur - Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti:

8.4.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak;

Pskk/smkbr [9]

8.4.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka, berdendam, atau
menaburkan fitnah;

8.4.3 Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan, kegagalan, dan ujian serta tidak boleh berputus asa; dan

8.4.4 Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan.

8.5 Dedikasi - Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti

seperti:

8.5.1 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah;

8.5.2 Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan;

8.5.3 Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa
berkualiti;

8.5.4 Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar, teliti dan ceria, tidak cuai atau merungut; dan

8.5.5 Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi.

8.6 Ikhlas - Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan
ganjaran seperti:

8.6.1 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci, tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab;

8.6.2 Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi, bukan kerana pangkat, kedudukan, atau
mendapat perhatian orang lain;

Pskk/smkbr [10]

8.6.3 Memberikan layanan yang baik, tanpa mengira pangkat, status, atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih;

8.6.4 Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka; dan

8.6.5 Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan.

8.7 Penyayang - Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami, menghargai, dan mengambil berat seperti:

8.7.1 Bersifat pemaaf dan penyayang, tidak berdendam, sombong serta meninggi diri;

8.7.2 Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk;

8.7.3 Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas;

8.7.4 Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan; dan

8.7.5 Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.

9.0 HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin. Setiap warga KPM
hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan
mendapat keredaan Allah swt. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.

BAHAGIAN 2

1.0 KURIKULUM KEBANGSAAN

Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan, dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid

Pskk/smkbr [11]

dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental, dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk
menyampaikan pengetahuan.

2.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN

Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan, SMK Balai Ringin berusaha
dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut:

2.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia

ada;

2.2 SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN;

2.3 Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti
pendidikan;

2.4 SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam bidang akademik,
kokurikulum, dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi;

2.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang
cekap dan berkesan;

2.6 SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran, kaedah
pengajaran berkesan, dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan;

2.7 SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan
berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui;

Pskk/smkbr [12]

2.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan
Bahagian KPM, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah; dan

2.9 SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang
ditentukan.

3.0 PEMAKAIAN SKPM - SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN

SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah, KPM untuk
mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara
berikut:

3.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan
melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6;
3.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas
untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada
pembangunan potensi individu murid; dan
3.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan, melaksanakan, menyelia, memantau, dan menilai
Perancangan Strategik sekolah.

4.0 VISI SMK BALAI RINGIN

SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014.

5.0 MISI SMK BALAI RINGIN

Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik, kokurikulum dan sahsiah diri.

6.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN

Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut:

6.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi;

Pskk/smkbr [13]

6.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri;

6.3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi;

6.4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan;

6.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal; dan

6.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah.

7.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN

Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan, pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah:

7.1.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.
7.1.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan
Falsafah Pelajaran Negara.
7.1.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang, agama dan keturunan untuk
mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.
7.1.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan kepada
pembaharuan yang berterusan.
7.1.5 Menyediakan staf yang berdedikasi, komited, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif.
7.1.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa, lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian
tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang.
7.1.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan, murid, masyarakat dan

negara.
7.1.8 Menguruskan kerja dengan cekap, pantas dan bijaksana.

8.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN

Disiplin, Tekun, Maju

Pskk/smkbr [14]

9.0 FALSAFAH SEKOLAH

Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang
memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

10.0 MATLAMAT SEKOLAH

10.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid
10.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan
10.3 Melahirkan murid yang sihat, berdisiplin, bermoral dan berakhlak mulia
10.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi
10.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni

11.0 BUDAYA SEKOLAH

11.1 Bersikap prihatin
11.2 Berusaha ke arah kejayaan
11.3 Inovatif dan kreatif
11.4 Bersatu dan bekerjasama
11.5 Produktif dan berkualiti

12.0 IKRAR SEKOLAH

Maka kami, murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami
berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

12.1 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama.
12.2 Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.
12.3 Belajar bersungguh-sungguh.
12.4 Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan.
12.5 Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna.

13.0 SLOGAN SEKOLAH

Sekolahku Harapanku

Pskk/smkbr [15]

14.0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH

HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
BALAI RINGIN

DISIPLIN TEKUN MAJU

The badge carries the national and state colours.

The Otter (locally named „Ringin‟)
is the school symbol and also carries the school‟s name.

Pskk/smkbr [16]

BLUE SASH

The blue sash represents the symbol of unity,
leadership and authority.

YELLOW BOOK

The yellow book represents the book knowledge, it
lies on a white background representing
honesty/purity in attitude towards pursuing better
knowledge.

WHITE BACKGROUND

COGWHEEL

The cogwheel has 5 points representing the 5
principles of the Rukun Negara. The cogwheel also
carries the meaning: being industrious towards
progress.

THE „EYE‟

The „eye‟ (in the centre), looking towards the

candlelight represents the attitude of being
farsighted towards a bright future. The blue pupil
represents unity among all in the school.

The school motto: “Disiplin, Tekun, Maju”
is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge.

Pskk/smkbr [17]

Pembestraian Sekolah

Perhimpunan

Majalah Sekolah
Diari Sekolah

JK PPSMI

Inventori & Harta Modal

Pembantu Tadbir

Pejabat Am

Pentadbiran Am

Pekerja Rendah Awam

Kewangan & Akaun

Ketua Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir

Pembantu Am Rendah

Guru Penasihat
Badan Pengawas

Koperasi SMK Balai
Ringin, Serian Bhd

AJK Kebersihan,
Kesihatan &
Keselamatan (3K)

Kantin Sekolah

JK Perancangan
Strategik Sekolah

Penolong Kanan
(Hal Ehwal Murid)
SARI AJI

JK Data & Dokumentasi

Tukang Masak

Pentadbiran Am

Ketua Kelas

Lembaga Disiplin
Murid

Badan Pengawas
Sekolah

Guru Tingkatan

Penyelaras PMR
Penyelaras SPM

* Geografi
* Pendidikan Seni Visual
* Pendidikan Jasmani &
Pendidikan Kesihatan
* Pendidikan Moral

Penolong Kanan
(Pentadbiran & Kurikulum)

* Pendidikan Islam
* Pendidikan Sivik &
Kewarganegaraan

Pangkalan Data Sekolah

* Sejarah

Ketua Panitia
* Sains

Ketua Bidang
Kemanusiaan

Ketua Panitia

Guru SPBT

Waden Asrama

JK Jadual Waktu

* Bahasa Iban
* Bahasa Cina

PIBG

PENGETUA

JK Kebajikan Staf
& Bilik Guru

Ketua Bidang
Sains & Matematik

Guru Pengurus
Sahsiah Murid

Ketua Penyelia Asrama

Penyelia Asrama

Unit Perkhidmatan
Bimbingan & Kaunseling

Guru Penyelaras
Tingkatan

Guru Biasiswa/
Bantuan Khas

Ketua
Waden Asrama

Pengurusan
Asrama

Pengurusan Sahsiah
Murid

Pengurusan
Kebajikan/ Kemudahan
Murid

HJH. MAIMUNAH HJ. BUJANG

JK Perkembangan Staf

Penolong Kanan
(Ko - Kurikulum)
PETRUS SIMON AWAN

JK Pembangunan Fizikal

Pusat Sumber Sekolah

Kurikulum

LEONG MING MENG

Ketua Bidang
Bahasa

Ketua Bidang
Teknik & Vokasional

Penyelaras Pentaksiran
& Penilaian Sekolah

Ketua Panitia

Ketua Panitia
* Bahasa Melayu
* Bahasa Inggeris

* Matematik

Guru Perpustakaan &
Media

Penyelaras Pasukan
Beruniforn

Penyelaras
Kelab/Persatuan

Penyelaras
Sukan/Permainan

* Bahasa Melayu SPM

* Teknologi Maklumat

Disiplin

* Matematik PMR

Jawatankuasa
Pembangunan Sukan

Psikososial/Kesejahteraan Mental

Keibubapaan

Kerjaya

Akademik

Guru Pasukan
Sekolah

Guru Rumah Sukan

Guru Khidmat Balai Maklumat

* Matematik SPM

Setiausaha
Kokurikulum

Setiausaha
Sukan

Pembangunan Diri

Pencegahan Dadah/Rokok

* Kemahiran Hidup
* Ekonomi

Guru Cemerlang

Setiausaha Peperiksaan

Guru Khidmat Pusat Akses

Guru Khidmat Media

Guru Khidmat Makmal Komputer

Guru Khidmat Bilik BBM

Guru Khidmat Perpustakaan

Guru Khidmat Bilik Bahasa

15.0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN

Pskk/smkbr [18]

BAHAGIAN 3

FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM

Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin, berketrampilan, mempunyai daya saing,
disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental, fizikal dan emosi yang tinggi agar
dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan

VISI

Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah
menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014

MISI

Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap
pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum

Pskk/smkbr [19]

1.0 PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi, gred A, dan jumlah bilangan murid seramai
1,750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, bidang
kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul.

Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan
berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat. Hasrat ini
dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi, integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. Ciri-ciri yang
dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor, kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah
Pendidikan Negara.

Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan
pengurusan Kokurikulum. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan, permainan, kelab, persatuan dan badan
beruniform.

2.0 MATLAMAT KOKURIKULUM

Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak
Falsafah Pendidikan Negara iaitu;

1.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama, beradab, taat setia, bertanggungjawab, berdisiplin, jujur dan bersih, disamping
mempunyai ciri-ciri emosi, intelek dan jasmani yang seimbang.

1.2 Mengilap, mengukuhkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi.

1.3 Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah.

1.4 Mengukuhkan interaksi, integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar, guru dan juga dengan masyarakat luar.

Pskk/smkbr [20]

3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM

Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokurikulum
Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk;

3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri
sekolah, masyarakat dan negara.

3.2 Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai, budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah
Pendidikan Negara dan Rukunegara.

3.3 Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial, jasmani, minat dan bakat pelajar
kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan .

3.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan
menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat.

3.5 Meningkatkan penglibatan, kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan
kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.

Pskk/smkbr [21]

4.0 STRATEGI PERLAKSANAAN

Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya:

4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses
pendidikan di sekolah.

4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam, kelab/persatuan , sukan dan permainan dengan tujuan memberi
peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan.

4.3 Melibatkan murid, Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum
yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan;

4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki;

4.5 Menyelia, merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun

4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan;

4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar,

4.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid, dari semasa ke semasa.

Pskk/smkbr [22]

5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM

5.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras
Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.

5.2 Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek:

5.2.1 Keahilan / Kehadiran
5.2.2 Penyertaan / Penglibatan
5.2.3 Kemudahan dan Peralatan
5.2.4 Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum
5.2.5 Kewangan dan Perbelanjaan
5.2.6 Matlamat dan Objektif
5.2.7 Perlembagaan dan Peraturan
5.2.8 Disiplin dan Keselamatan
5.2.9 Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan

Pskk/smkbr [23]

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM, SMK BALAI RINGIN.

PENGETUA

HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG

GURU PEN. KANAN KOKURIKULUM

PETRUS SIMON AWAN

PENYELARAS

PENYLARAS

PENYELARAS

UNIT PAKAIAN SERAGAM

SUKAN DAN PERMAINAN

KELAB DAN PERSATUAN

LENNIE UTIN BAWING PANGGI

FATANAH WAHAB

BOMBA

OLAHRAGA

KELAB BAHASA INGGERIS

PKBM

BOLA JARING KELAB BAHASA MELAYU

KRS

HOKI

KELAB SEJARAH

PENGAKAP

BOLA TAMPAR

KELAB SAINS

BSMM

BOLA SEPAK/ FUTSAL

KELAB MATEMATIK

PANDU PUTERI

SEPAK TAKRAW

KELAB BAHASA CINA

ST JOHN AMBULAN

TENIS

KELAB BAHASA IBAN

PUTERI ISLAM

PING PONG

KELAB GEOGRAFI

SOO BAKH DOO

BOLA LISUT

KELAB ERT

ASAHI KARATE DO

BADMINTON

KELAB SENI VISUAL

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

MOHD. ZAIDAN SAPIAN

SETIAUSAHA SUKAN

AMNY ANCHING

GURU PASUKAN SEKOLAH
(JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK)

1. SUKAN OLAHRAGA
2. RENTAS DESA
3. JOGATHON

GURU RUMAH SUKAN [
RUMAH SUKAN [ KETUA ]
1. KENYALANG
– ZULL ALFFIAN
2. TEKUKUR - MOHD FIDAUS RIZWAN
3. HELANG – NGIEN HOCK WUONG
4. PUNAI – NOOR ASRUL ANUAR
5. CAMAR – MEDIK SANGIN
6. NURI – MOHD FIRDAUS ABDULLAH

JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH

Pskk/smkbr [24]

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN
SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM

(SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN)
( 2010 HINGGA 2014
)

Pskk/smkbr [25]

SASARAN PENCAPAIAN
DALAM, BADAN BERUNIFORM,
PERMAINAN, OLAHRAGA DAN KELAB
SMK BALAI RINGIN [2010-2014]

Bil

Permainan

Peringkat

2010

2011

2012

2013

2014

1

Olahraga
MSSS

MSSS Bahagian

60 wakil

70 wakil

80 wakil

100 wakil

120 wakil

MSSS Negeri

10 wakil

12 wakil

15 wakil

20 wakil

25 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil

3 wakil

4 wakil

5 wakil

6 wakil

2

Rentas Desa
MSSS

MSSD

Johan

Johan

Johan

Johan

Johan

MSS Negeri

6 wakil

7wakil

8 wakil

9 wakil

10 wakil

MSSM Kebangsaan 2 wakil

3 wakil

4 wakil

5 wakil

6 wakil

Pskk/smkbr [26]

3

Bolasepak
MSSS

MSSD

Ketiga

Ketiga

Naib Johan Naib Johan

Johan

MSSS Bahagian

3 Wakil

4 Wakil

5 Wakil

6 Wakil

7 Wakil

4

Sepak Takraw
MSSS

MSSD

Naib Johan

Johan

Johan

Johan

Johan

MSSS Negeri

4 Wakil

5 Wakil

6 Wakil

7 Wakil

8 Wakil

5

Bola Tampar
MSSS

MSSD

Ketiga

Naib Johan

Johan

Johan

Johan

MSSS Negeri

4 Wakil

5 wakil

7 wakil

10 wakil

13 wakil

6

Hoki MSSS

MSSD

Penyertaan

Top 5

Top 3

Naib Johan

Johan

7

PKBM ( Darat)

BRIGED / NEGERI

Johan

Johan

Johan

Johan

Johan

KEBANGSAAN

Top 5

Top 4

Top 3

Naib Johan

Johan

8

Kadet Bomba

MSSD

Tempat
ketiga

Naib Johan Naib Johan

Johan

Johan

9

Kadet Remaja
Sekolah

MSSD

Penyertaan

Top 5

Ketiga

Naib Johan

Johan

Pskk/smkbr [27]

10

Choral Speaking
Competition

MSSD

Top 5

Top3

Naib Johan

Johan

Johan

11

Pertandingan
Drama

MSSD

Top 3

Ketiga

Naib Johan

Johan

Johan

12

Public Speaking
Competition

MSSD

Top 4

Ketiga

Naib Johan

Johan

Johan

13

Pesta Pantun

MSSD

Johan

Johan

Johan

Johan

Johan

MSSS Negeri

Ketiga

Naib Joan Naib Johan

Johan

Johan

MSSSM
Kebangsaan

2 wakil

2 wakil

3 wakil

4 wakil

4 wakil

14

Pertandingan
Forum

MSSD

Ketiga

Naib Johan Naib Johan

Johan

Johan

15

Pertandingan
Koir

MSSD

Naib Johan

Johan

Johan

Johan

Johan

MSSS Negeri

Top 3

Naib Johan

Johan

Johan

Johan

Pskk/smkbr [28]

BAHAGIAN 4

PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM

Merangkumi :

a. Perancangan Strategik Pasukan
Beruniform

b. Perancangan Strategik Sukan dan
Permainan

c. Perancangan Strategik Kelab dan
Persatuan

Pskk/smkbr [29]

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->