Pelan Strategik Unit Kokurikulum Smkbr

Pskk/smkbr [1

]

Bilangan 00 BAHAGIAN 1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 BAHAGIAN 2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Kandungan Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan

Muka Surat 1-4

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia

5 5 5 5 6 6 6 7-10 10

Kurikulum Kebangsaan Perancangan Strategik SMK Balai Ringin Pemakaian SKPM Visi SMK Balai Ringin Misi SMK Balai Ringin Matlamat SMK Balai Ringin Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah Motto Sekolah Falsafah Sekolah Matlamat Sekolah Budaya Sekolah Ikrar Sekolah Slogan Sekolah Huraian Elemen Logo Sekolah Carta Organisasi Sekolah

10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 - 15 17

Pskk/smkbr [2]

BAHAGIAN 3 1.0 2.0 3.0 4.0 BAHAGIAN 4 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 BAHAGIAN 5 1.0 2.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA TAMPAR 85 – 91 92 – 95 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM – PBSM UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP UNIT BERUNIFORM – PANDU PUTERI UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM UNIT BERUNIFORM – KADET REMAJA SEKOLAH UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BOMBA 27 - 28 29 – 37 38 – 44 45 – 52 53 – 58 59 – 70 71 – 77 78 –84 Falsafah, Visi dan Misi Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum Struktur Organisasi Kokurikulum Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 18 19 - 22 23 24 – 26

Pskk/smkbr [3]

Bilangan 3.0 4.0. 5.0 6.0 BAHAGIAN 6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Kandungan SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA SEPAK SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA JARING SUKAN DAN PERMAINAN – SEPAKTAKRAW SUKAN DAN PERMAINAN – HOKI

Muka Surat 96 – 100 101 – 107 108 – 115 116 – 120 121 – 130 131 – 136 137 – 144 145 – 150 151 – 157 158 – 164 165 – 169 170 – 176 177 - 183 184

KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA INGGERIS KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA CINA KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA IBAN KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA KELAB DAN PERSATUAN - SAINS KELAB DAN PERSATUAN – SENI VISUAL KELAB DAN PERSATUAN – SEJARAH KELAB DAN PERSATUAN – GEOGRAFI PENGHARGAAN

Pskk/smkbr [4]

BAHAGIAN 1
1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera; Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pskk/smkbr [5]

5.0

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

6.0

OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja; 6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan 6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan. 7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. 7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Pskk/smkbr [6]

Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.1. mulia.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Selain itu. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama.1. Antara amalan amanah adalah: 8. 8.1 Amanah . dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang.7.1. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.4 8. tanpa menyeleweng dan cuai. berdisiplin. pengucapan dan tindakan.1.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan.5 Berdisiplin dan beradab . Justeru.3 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.5 Pskk/smkbr [7] . 8. Justeru.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.1 8. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan. warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan . setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan. sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan.1.Aktiviti yang berperaturan.2 8. 7.

Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi. tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak.4 8.4 8. dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.2.3.3 8.2 8.2.3 8.3.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.1 Menggunakan seluruh potensi. dan Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan. Bercakap benar dan menepati janji. keupayaan. 8. kepakaran.2.3 Bijaksana . Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. rela berkongsi pengalaman.4 Bersyukur .3. dan Sentiasa meningkatkan ilmu.2 Benar .2. dan profesionalisme.8. 8.2 8.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8. Pskk/smkbr [8] .3. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh.4.

atau mendapat perhatian orang lain. kegagalan.6 Ikhlas .1 8. tidak cuai atau merungut. dan Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8.5. 8.4 8. 8.5 8. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan.6.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti. berdendam. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan.5. Pskk/smkbr [9] .4.5. kedudukan. bukan kerana pangkat.4.4 8. teliti dan ceria.5 Dedikasi .1 8.6.2 8.8.2 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci.5.3 8. atau menaburkan fitnah. dan ujian serta tidak boleh berputus asa. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka.5. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan.3 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah.4.

dan Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan.7 Penyayang .0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.6.5 Memberikan layanan yang baik. tidak berdendam. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid Pskk/smkbr [10] . Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion.3 8. Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas.4 8.7.3 8. BAHAGIAN 2 1.5 9.2 8. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan. unsur kebudayaan.6. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. dan mengambil berat seperti: 8. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin.7. 8.6.8.7. Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka. tanpa mengira pangkat. status. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.4 8. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt.1 8.7. atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. menghargai.0 Bersifat pemaaf dan penyayang. kemahiran. norma. sombong serta meninggi diri.7.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami. nilai.

SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan. SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui.3 2. 2. bidang akademik. 2.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada.7 Pskk/smkbr [11] . SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN.2 2.6 2.4 2.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan. 2. mental. SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam kokurikulum. Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan.dengan sepenuhnya dari segi jasmani. kaedah pengajaran berkesan. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. rohani.

dan 3.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM. dan menilai Perancangan Strategik sekolah.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. 2.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6. 4. kokurikulum dan sahsiah diri.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi.0 PEMAKAIAN SKPM . dan SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan. menyelia.2. 5.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah. 6. Pskk/smkbr [12] .1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6. 3. memantau.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan.9 3. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3. melaksanakan. KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik.

lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang.6. berdisiplin. 7.1. Tekun.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara. 7. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan. pantas dan bijaksana. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. 6.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri.1. canggih. 7. 7.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang. 7. Maju Pskk/smkbr [13] . 7. komited.3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. murid. dan 6.8 Menguruskan kerja dengan cekap.1.1.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan. 7. pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah: 7. berkesan. 8.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap. masyarakat dan negara.1. 6.1. bertanggungjawab dan produktif.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.1.4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan.1.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. 7. 6.5 Menyediakan staf yang berdedikasi.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan.

berdisiplin.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.0 BUDAYA SEKOLAH 11.2 Berusaha ke arah kejayaan 11.5 13. Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna. SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku Pskk/smkbr [14] .3 Melahirkan murid yang sihat.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11.0 MATLAMAT SEKOLAH 10. Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10.1 Bersikap prihatin 11.0 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.1 12.3 12. Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan.9. 10.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10. Belajar bersungguh-sungguh.4 12.2 12. bermoral dan berakhlak mulia 10.5 Produktif dan berkualiti 12.4 Bersatu dan bekerjasama 11.3 Inovatif dan kreatif 11. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12.

The Otter (locally named „Ringin‟) is the school symbol and also carries the school‟s name.14. Pskk/smkbr [15] .0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN “DISIPLIN TEKUN MAJU” The badge carries the national and state colours.

Tekun. Maju” is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. The „eye‟ (in the centre).BLUE SASH YELLOW BOOK WHITE BACKGROUND The blue sash represents the symbol of unity. The yellow book represents the book knowledge. COGWHEEL THE „EYE‟ The school motto: “Disiplin. The blue pupil represents unity among all in the school. Pskk/smkbr [16] . leadership and authority. looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge.

BUJANG Penolong Kanan (Pentadbiran & Kurikulum) LEONG MING MENG Pengurusan Kebajikan/ Kemudahan Murid Pengurusan Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Beruniforn Penyelaras Kelab/Persatuan Penyelaras Sukan/Permainan Akademik Guru Khidmat Makmal Komputer Kerjaya Guru Khidmat Balai Maklumat Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia * Kemahiran Hidup * Ekonomi * Teknologi Maklumat Disiplin Pencegahan Dadah/Rokok Psikososial/Kesejahteraan Mental Keibubapaan Pembangunan Diri Penolong Kanan (Ko .Kurikulum) PETRUS SIMON AWAN Jawatankuasa Pembangunan Sukan Setiausaha Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) SARI AJI Pengurusan Sahsiah Murid Pentadbiran Am Kurikulum Pusat Sumber Sekolah Guru Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Ketua Kelas Lembaga Disiplin Murid Guru Pengurus Sahsiah Murid Badan Pengawas Sekolah Guru Biasiswa/ Bantuan Khas Ketua Waden Asrama JK Pembangunan Fizikal Ketua Bidang Bahasa Ketua Panitia * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris Guru Perpustakaan & Media Guru Khidmat Media Guru Khidmat Pusat Akses Guru Khidmat Bilik Bahasa Guru Khidmat Perpustakaan Guru Khidmat Bilik BBM JK Perkembangan Staf Guru SPBT Waden Asrama JK Jadual Waktu AJK Kebersihan.0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN PIBG PENGETUA HJH.15. MAIMUNAH HJ. Serian Bhd Setiausaha Peperiksaan Guru Cemerlang * Bahasa Melayu SPM * Matematik SPM * Matematik PMR Pembestraian Sekolah Pekerja Rendah Awam Perhimpunan Kewangan & Akaun Pembantu Tadbir Penyelaras Pentaksiran & Penilaian Sekolah Penyelaras PMR Penyelaras SPM Pskk/smkbr [17] . Kesihatan & Keselamatan (3K) Ketua Penyelia Asrama JK Kebajikan Staf & Bilik Guru * Bahasa Iban * Bahasa Cina Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Panitia * Sains * Matematik Guru Rumah Sukan Penyelia Asrama Kantin Sekolah JK Data & Dokumentasi Tukang Masak Pangkalan Data Sekolah Majalah Sekolah JK PPSMI JK Perancangan Strategik Sekolah Diari Sekolah Pejabat Am Ketua Pembantu Tadbir Inventori & Harta Modal Pentadbiran Am Pembantu Tadbir Pembantu Am Rendah Guru Penasihat Badan Pengawas Ketua Panitia * Sejarah * Geografi * Pendidikan Seni Visual * Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan * Pendidikan Moral * Pendidikan Islam * Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Koperasi SMK Balai Ringin.

BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin. mempunyai daya saing. disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental. fizikal dan emosi yang tinggi agar dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum Pskk/smkbr [18] . berketrampilan.

750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. berdisiplin. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. taat setia. 2. dan jumlah bilangan murid seramai 1.3 1. persatuan dan badan beruniform. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. guru dan juga dengan masyarakat luar.4 Pskk/smkbr [19] .1. Mengukuhkan interaksi. Mengilap. beradab. bertanggungjawab. intelek dan jasmani yang seimbang. permainan. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor. kelab. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. jujur dan bersih. gred A. 1. mengukuhkan minat. 1. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan.2 1. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama.

4 3. budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara.5 Pskk/smkbr [20] .1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri sekolah. masyarakat dan negara. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat. Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial.3. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan . Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai. kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar. Perancangan Strategik Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk.3 3. jasmani. 3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara.2 3. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. Meningkatkan penglibatan. pelajar dengan guru dan kakitangan. 3.

4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. 4.4. merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun 4. daerah.5 Menyelia.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar. negeri dan kebangsaan.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam. sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 4. 4.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Untuk mencapai matlamat tersebut. dari semasa ke semasa. 4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah. 4. 4. kelab/persatuan .3 Melibatkan murid. Pskk/smkbr [21] . 4. Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai. untuk tujuan pemupukan perpaduan.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid.

9 Pskk/smkbr [22] .5.6 5. Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.4 5.2.2.2.7 5.2 5.2 5.3 5.2.2.2.5 5.2. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan 5.2.1 5. Penyelaras Sukan & Permainan.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM 5.8 5.2.

JOGATHON Pskk/smkbr [23] . SUKAN OLAHRAGA 2. SMK BALAI RINGIN. KENYALANG – ZULL ALFFIAN 2. CAMAR – MEDIK SANGIN 6. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. HELANG – NGIEN HOCK WUONG 4. PUNAI – NOOR ASRUL ANUAR 5. ZAIDAN SAPIAN JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM PENYLARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA PKBM KRS PENGAKAP BSMM PANDU PUTERI ST JOHN AMBULAN PUTERI ISLAM SOO BAKH DOO ASAHI KARATE DO OLAHRAGA BOLA JARING HOKI BOLA TAMPAR BOLA SEPAK/ FUTSAL SEPAK TAKRAW TENIS PING PONG BOLA LISUT BADMINTON KELAB BAHASA INGGERIS KELAB BAHASA MELAYU KELAB SEJARAH KELAB SAINS KELAB MATEMATIK KELAB BAHASA CINA KELAB BAHASA IBAN KELAB GEOGRAFI KELAB ERT KELAB SENI VISUAL GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1.MOHD FIDAUS RIZWAN 3. RENTAS DESA 3. NURI – MOHD FIRDAUS ABDULLAH GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1. TEKUKUR . PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG GURU PEN.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM.

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) Pskk/smkbr [24] .

OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 MSSS Bahagian 1 Olahraga MSSS 60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 2 wakil Johan 6 wakil 2 wakil 12 wakil 3 wakil Johan 7wakil 3 wakil 15 wakil 4 wakil Johan 8 wakil 4 wakil 20 wakil 5 wakil Johan 9 wakil 5 wakil 25 wakil 6 wakil Johan 10 wakil 6 wakil MSSM Kebangsaan MSSD 2 Rentas Desa MSSS MSS Negeri MSSM Kebangsaan Pskk/smkbr [25] . BADAN BERUNIFORM.SASARAN PENCAPAIAN DALAM. PERMAINAN.

MSSD 3 Bolasepak MSSS MSSS Bahagian Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan 3 Wakil Naib Johan 4 Wakil Ketiga 4 Wakil Penyertaan 4 Wakil Johan 5 Wakil Naib Johan 5 wakil Top 5 5 Wakil Johan 6 Wakil Johan 7 wakil Top 3 6 Wakil Johan 7 Wakil Johan 10 wakil Naib Johan 7 Wakil Johan 8 Wakil Johan 13 wakil Johan MSSD 4 Sepak Takraw MSSS MSSS Negeri 5 Bola Tampar MSSS Hoki MSSS MSSD MSSS Negeri MSSD 6 BRIGED / NEGERI 7 PKBM ( Darat) KEBANGSAAN 8 Kadet Bomba MSSD Johan Top 5 Tempat ketiga Johan Top 4 Naib Johan Johan Top 3 Naib Johan Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan 9 Kadet Remaja Sekolah MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan Pskk/smkbr [26] .

10 Choral Speaking Competition MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11 Pertandingan Drama MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan Johan 12 Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan MSSD Johan Johan Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSS Negeri Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 14 Pertandingan Forum MSSD 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD MSSS Negeri Naib Johan Top 3 Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Pskk/smkbr [27] .

Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan Pskk/smkbr [28] .BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM Pskk/smkbr [29] .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] Pskk/smkbr [30] .

O) O1 – Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah O2 – Sokongan padu daripada pihak PIBG O3 – Sokongan dari BSMM Cabang Serian Pskk/smkbr [31] . 3.T) T1 – Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 – Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh T3 – Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka PELUANG (Opportunities .ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM. 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 – Kekurangan alatan bantu mengajar ANCAMAN (Threat . SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength – S) S1 – Terdapat guru yang berpengalaman dan komited S2 – Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian S3 – Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat S4 – Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih S5 – Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness – W) W1 – Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% W2 – Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 – Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai W4 – Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 – Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg.

Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti persatuan MATLAMAT 1. Menggalakkan guru meningkat penasihat mengikuti kursus/latihan yang 2. Penglibatan ahli-ahli dianjurkan oleh dalam aktiviti Ibu Pejabat BSMM atau persatuan meningkat cabang-cabangnya 3.PELAN STRATEGIK BSMM ISU Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan MASALAH 1. Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2. Menggalakkan ahli-ahli pengetahuan guru jawatankuasa mengikuti bertambah.ahli semasa perjumpaan 2. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3. Mempelbagaikan aktiviti 1. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2. Peratus kehadiran semasa perjumpaan ahli. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Kepimpinan dan Pejabat BSMM atau kebolehan meningkat. Kemahiran dan 3. cabang-cabangnya mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan STRATEGI Pskk/smkbr [32] . kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu 4.

Bil 1 Program Pertolongan Cemas 1. 2. 3. 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. Pengetua Oktoner ahli yang aktif dan cemerlang 2. 1. KK Meningkatkan kemahiran 3. Guru Penasihat pengelolaan Majlis Menarik lebih ramai penyertaan Kos/Sumber RM150/Tabung BSMM Indikator Pencapaian Peratus kehadiran ahliahli semasa perjumpaan RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Pskk/smkbr [33] . 4 Pertandingan antara platun 1. 1. 5 Malam Anugerah BSMM 2. Penolong Kanan Hari Sukan ahli-ahli untuk mempraktikkan KK Sekolah pengetahuan pertolongan cemas 2. 2. 2. 2 Kawad Kaki 3. SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Objektif Tanggungjawab Tempoh Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat : Januari pertolongan cemas asas dari segi Cikgu Constant hingga teori dan praktikal Ngadan Oktober Meningkatkan pengetahuan Cikgu Joseph Ak 2010 tentang jenis-jenis penyakit Samson dan cara-cara pencegahannya Menarik lebih ramai penyertaan Mendedahkan ahli-ahli kepada Guru Penasihat : Januari asas kawad kaki Cikgu Joseph Ak hingga Melahirkan ahli-ahli BSMM Samson Oktober yang mahir dalam kawad kaki 2010 Memberi peluang kepada 1. Penolong Kanan 2010 selebih sepanjang tahun. Guru Penasihat Sepember tentang teori dan pratikal 2010 pertolongan cemas asas Menarik lebih ramai penyertaan Memberi penghargaan kepada 1. 2. Guru Penasihat 2010 yang telah dipelajari Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan Menilai pengetahuan ahli-ahli 1.

Perlaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertolongan Cemas 1.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2.2 Penerangan tentang program 1. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2. Menarik lebih ramai penyertaan murid Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat: 1. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Kekurangan alat bantu mengajar 4.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Masa yang sesuai 3. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [34] . Cikgu Joseph Ak Samson 1. Taklimat Program 1.3 Perlantikan penyelaras program 2. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5.2 Pratikal pertolongan cemas 5. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3. Cikgu Constant Ngadan 2.

Kesuntukan masa 2. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpulan Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru penasihat BSMM : 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Kenal pasti Bakat 4.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan bantuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3. Perlaksanaan Program 2. Masalah tempat untuk latihan kawad 4. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pakaian seragam 4. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad 1. Taklimat Program 1.3 Perlantikan penyelaras program 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Kawad Kaki 1. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahiran kawad kaki yang asas 2. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [35] . Cikgu Joseph Ak Samson 1.2 Penerangan tentang program 1.

1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5. Perlaksanaan aktiviti 5.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas 1. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3. Kekurangan ahli untuk bertugas 2. Penolong Kanan KK 2. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [36] . setiausaha dan ketua guru penasihat 2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Mulai bulan Febuari .PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memindahkan pesakit 4.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3.Oktober Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang 1. Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi. Guru-guru Penasihat 1. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas 3. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5.

1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Bulan Ogos Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat 1. Bilangan ahli yang ramai 2.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 3. Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [37] .3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah 1.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2. Perancangan program 1. Perlaksanaan program 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertandingan antara platun 1.

Taklimat Program 1. Pengetua 2.2 Atur cara majlis 5. Guru Penasihat 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Majlis Anugerah BSMM 3.3 Perlantikan penyelaras program 2. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Penolong Kanan Kokurikulum 3.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan 5. Perlaksanaan aktiviti 5.2 Penerangan tentang program 1. Kekurangan bajet Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [38] .1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. 4. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun. Masa yang sesuai 2. Menarik lebih ramai penyertaan Bulan Oktober Semua ahli BSMM 1.

PERSATUAN PENGAKAP Pskk/smkbr [39] .

Sokongan dari PIBG. O3 – Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat – T ) T1 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman. S2 .Pengetua yang komited dan berpengalaman. S4 . komited dan terlatih S3 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. O2 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [40] .Hubungan baik dengan agensi luar.

Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang 2. Ramai pelajar tidak hadir setiap tahun kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan. Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah. Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. 3.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [41] . .

PenyelarasUnit Beruniform 4.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org Pskk/smkbr [42] .PenyelarasUnit Beruniform 4. Guru Penasihat April – Oktober RM5000 . Pengetua 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 3. Pengetua 2.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL. 1. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1.AJK Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Penolong Kanan 3. Guru penasihat 2. Penolong Kanan 3. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1.

Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1. Perlaksanaan Program 3. Masalah kewangan ( modal ) 2. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [43] . Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3.1 tarikh. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3.Penyelaras Unit Beruniform 4. Penolong Kanan KoKurikulum 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Pengetua 2.masa dan tempat 1.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3.2 pengisian program 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 April/Mei 2010 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) 1.3 perlaksaanaan program 2.Guru Penasihat 1.

2 Pengisian program 1. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pelajar diberi penerangan mengenai 1.3 Perlantikan AJK 2.Penyelaras Unit Beruniform 4. Masalah kewangan 2.Guru Penasihat 1. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [44] .1 Objektif program 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Penolong Kanan KK 3. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. Perlaksanaan Program 4. Pengetua 2.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5.

Pskk/smkbr [45] .5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.3 Agihan Tugas 1. Penolong Kanan KK.4 Jalankan Latihan 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.2 Lantik AJK 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.

PERGERAKAN PANDU PUTERI Pskk/smkbr [46] .

S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. S2 Sokongan daripada ibu bapa. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. iaitu hari Rabu. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. Pskk/smkbr [47] .ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. W2 Peralatan kurang sempurna. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. S9 Sekolah satu sesi. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG.

Mewajibkan kehadiran ahli.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100 % ahli hadir. Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. iaitu perempuan sahaja. Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan. 2.Pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran Pskk/smkbr [48] .Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina. 2. 1. 2.Pemimpin memohon waran. 3. 1. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan.

Roseline R. 3. Perkhemahan Ahli mempraktikan 1. 2. Lawatan Sambil Belajar Oktober RM200 KK Tiada lawatan Setahun sekali.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 Tiada Setahun KK perkhemahan sekali 3.Pn.Pn.Pn. 2.Cik Linda Hon Siew Jan. 1.Pn.Normala J. Pskk/smkbr [49] . 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan.Roseline R.Normala J. RM800 KK Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Okt. 3.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil.Pn. 3.Cik Linda Hon Siew Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan 100% ahli Seminggu menguasai sekali ilmu kepanduan. 3.Pn.Roseline R.Pn. Kos / Sumber RM200 KK TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Normala J.Pn. 4.Normala J. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. 2. ilmu-ilmu 2. 2. – Okt. 1. 100% pemimpin berwaran. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran.Cik Linda Hon Siew Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan. kepanduan.Roseline R.

Mengambil kedatangan/’Row Call’ 2.Oktober Semua ahli 1.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Januari . Lagu Dunia dan Taps Kehadiran pelajar tidak 100% Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu aktiviti bagi meningkatkan keberkesanannya. Aktiviti bulanan 3.Normala Jahiri 3. Nyanyian 5.Pn.Pn.Cik Linda Hon Siew 1.Roseline Runggai 2. Permainan kecil 4. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [50] .

5 Bincang aktiviti 2.Roseline Runggai 2.1 Agihan tugas  Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan  Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.3. Penyediaan Kertas Kerja 2. Penilaian 6.Pelaksanaan perkhemahan 5.Pn.Masalah kewangan 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perkhemahan Kecil Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan. Jun Semua ahli 1.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Perkhemahan bermalam Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [51] .Laporan & Refleksi 1.3 Perincian tugas 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.Cik Linda Hon Siew 1.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.Pn.Normala Jahiri 3.4 Bincang kos 2. Mesyuarat AJK: 2.2 Lantikan AJK 2.6 Tetap tarikh & tempat 3.

Pn. Pelaksanaan lawatan 1.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Oktober Semua ahli 1. Permohonan kelulusan 3.Pn. Taklimat lawatan 5.Normala Jahiri 3. Pemilihan tempat 2. Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa 4.Roseline Runggai 2.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Penolong Kanan Kokurikulum Laporan perkhemahan Tempat lawatan yang lebih menarik Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [52] .Cik Linda Hon Siew 1.

bersurai 1.Penolong Kanan Kokurikulum.Pegawai Berwaran Pandu Puteri.menaikkan bendera .Tempoh masa yang terhad 2. Penyediaan buku log dan bahan 2.Roseline Runggai 1. 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran Januari – Oktober Semua ahli 1. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [53] . Penilaian – kawad ladam kuda . Permohonan untuk penilaian 3. Pemimpin lulus berwaran Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan. 1.Kepelbagaian tugas pemimpin.pelaporan .Pn.Pesuruhjaya Daerah Serian 3.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Pskk/smkbr [54] .

Sokongan dari PIBG.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. S3 .Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength – S ) S1 .Hubungan baik dengan agensi luar. O2 .Sekolah satu sesi S5.Hari perjumpaan diselaraskan S2 . Ancaman ( Threat – T ) T1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 – Bantuan kewangan yang terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [55] .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .

1. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1.Mempelajari asas –asas agama 3. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1. 1. 2. Pskk/smkbr [56] . 3. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 1. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1.2.

PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil. Guru penasihat PPI Tempoh Januari hingga Oktober Kos/Sum ber TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Indicator Pencapaian Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap 2 Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. 1 Program Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Objektif Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI Tanggungjawab 1. Penolong Kanan KK 2.3. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Pskk/smkbr [57] .

Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki. Penolong Kanan KK 3. 4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2.3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. Guru penasihat Penganjur April 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengaka p menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain Pskk/smkbr [58] . Pengetua 2. Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1.

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Jun hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Perancangan : 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.4 Jalankan Latihan 1.2 Lantik AJK 1.5 Buat Penilaian Peruntukan dan logistik Pengetua. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut Pskk/smkbr [59] .1 Ucapan Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.3 Agihan Tugas 1.4 Jalankan Latihan 1.4.2 Lantik AJK 1.3 Agihan Tugas 1. Penolong Kanan KK.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH Pskk/smkbr [60] .

S5.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang. dan 5.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan. T4. W5.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila diperlukan.Guru penasihat mengajar . T3.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S) S1.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang. S7. W2.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS Pskk/smkbr [61] .Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain. S2.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . Peluang (Opportunities – O) O1. W7. O2. 3.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain.Selepas bulan jun tg. S6. perpustakaan. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) Kelemahan (Weakness – W) W1. T2. W4.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah. W6.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik. W3. mengenali dan memahami masalah semua ahli.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. Ancaman (Threat – T) T1.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.

4 rasmi KRS semasa pakaian seragam semasa hari Rabu setiap perjumpaan yang lengkap minggu. 50% ahli KRS tidak 2. Taraf keahlian KRS KRS kurang daripada kurang 150 orang memuaskan 2. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam menggunakan pakaian seragam KRS No. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:  2010 – 50%  2011 – 60%  2012 – 70%  2013 – 80%  2014 – 100% Pskk/smkbr [62] . Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. kepada 100% 2. Strategi 1. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. Indikator Pencapaian 1. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. 1. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 125 orang  2011 – 150 orang  2012 – 175 orang  2013 – 195 orang  2014 – 200 orang Pencapaian 1. 3.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014) BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat 1. semasa perjumpaan atau latihan. Memastikan anggota menjelang tahun memakai pakaian seragam 2013. Meningkatkan menggunakan peratus pelajar yang 1. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. 2. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun.

Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti 6. 5. kenaikan pangkat 5. Mengadakan kuliah 3. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:  2010 – 60% pelajar terlibat  2011 – 70% pelajar terlibat  2012 – 80% pelajar terlibat  2013 – 90% pelajar terlibat  2014 – 100% pelajar terlibat Pskk/smkbr [63] . Diadakan sekali setahun. 6. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. platun serta praktikal sepanjang serta seksyen dapat tahun. Mengadakan ujian yang diadakan. Semua ketua 1. Menghantar pelajar ke dengan baik. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 60% hadir  2011 – 70% hadir  2012 – 80% hadir  2013 – 90% hadir  2014 – 100% hadir 4. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Melantik dan melatih pelajar berdasarkan Tingkatan 6 untuk menjadi kurikulum Kadet jurulatih. 1. Remaja Sekolah 4. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. melaksanakan tugas 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Mengadakan latihan teori kompeni.3. 2.

Jan – Okt. TUGAS 1. JPN serta KPM.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan Tempoh 2010. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2. PAKAIAN 1. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS. 2. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam SERAGAM aktiviti anjuran PPD. 2.PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil 1 Program OPS. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat 2010. OPS. berteraskan pelajar. KOMPENI Objektif 1. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS Pskk/smkbr [64] . OPS.2014 Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Keanggotaan dalam KRS 3. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3.

Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Pengetua Guru Penasihat Pegawai KRS Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan .Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. Meningkatkan pengetahuan. PANGKAT 1. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. 2. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. 1.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki Pskk/smkbr [65] . Jun – Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. OPS. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS. OPS. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. OPS.4. KULIAH 1. KAWAD KAKI Jan .

2. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. KOMPENI Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. 2.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Pskk/smkbr [66] . 3. Guru Penasihat 1. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Membuat demonstrasi hasil kerja.

2. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. PAKAIAN SERAGAM 1. JPN serta KPM. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Kekangan : 1. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. 2. Mewajibkan pemakaian uniform No. Pelajar pasif. Guru Penasihat 1. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform. Pengetua 2. 3. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform.4 semasa hari Rabu setiap minggu. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [67] .) Berdasarkan hasil penilaian.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS.

Pengetua 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Guru Penasihat 1. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Berdasarkan hasil penilaian. Pelajar pasif. Pskk/smkbr [68] . Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 3. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. TUGAS 1. 2. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. 2. 2.

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KULIAH 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [69]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. PANGKAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Diadakan sekali setahun 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [70]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [71]

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] Pskk/smkbr [72] .

Pskk/smkbr [73] .ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH — S ) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. PELUANG ( OPPORTUNITIES — O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). T2. RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. Latihan dan pertandingan menembak berisiko. Pengangkutan trak tentera T3. apabila tamat persekolahan. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera ANCAMAN ( THREAT — T ) T1. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai KELEMAHAN ( WEAKNESS — W) W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PKBM (Darat). S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM.

2014) Bil. Matlamat 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D). Hanya 3 orang mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan. Indikator Pencapaian Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat. 1 Program Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat).PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM Masalah 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan. 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D). Strategi 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 . 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. Indikator Pencapaian Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D).2014) Isu 1. Pskk/smkbr [74] . Tanggungjawab Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Tempoh Nov Kos/Sumber ATM TOV ETR Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan.

kawat. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D). pandu arah dan pandu arah dan ilmu medan. menembak. pandu arah dan ilmu medan. Pskk/smkbr [75] . ilmu medan meningkat.2 3 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. menembak. menghadiri perjumpaan PKBM(D). 70% murid Peratus murid mempunyai mempunyai pengetahuan pengetahuan dan dan kemahiran kemahiran dalam aktiviti dalam aktiviti kawat. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). menembak. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. Latihan Berjadual Bersama ATM. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari ATM September 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. menembak.

Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM 1. Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan guru-guru ada komitmen lain. 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [76] . November Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). Proses Kerja 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Pengetua . 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah.

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Pengetua . Guru-guru penasihat ada komitmen lain. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain April Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain 1. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [77] . 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruniform lain. Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan.

pandu arah dan ilmu medan.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Latihan Berjadual Bersama ATM. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [78] . a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Januari hingga September Ahli-ahli PKBM Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera. 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. menembak. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. Pengetua . 1. Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri.

PERSATUAN KADET BOMBA Pskk/smkbr [79] .

Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti.Sokongan dari PIBG.ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 . dan komited . S2 . W5 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Ancaman ( Threat – T ) T1 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Pengetua yang komited dan berpengalaman.Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Peluang ( Opportunities – O ) O1 . S4 . O2 .Hubungan baik dengan agensi luar. O3 – Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Pskk/smkbr [80] . S3 .

. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. . 3. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba 1. Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah.PELAN STRATEGIK 2010 – 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [81] . Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar 2. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.

Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Guru penasihat 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1.Guru Penasihat RM2000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Pskk/smkbr [82] . Penolong Kanan Oktober 3. Pengetua Julai atau 2. Guru Penasihat RM3000 . Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1. Penolong Kanan Ogos 3. 1. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB 1. Pengetua April – 2.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 3.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL.AJK TEMPOH Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2.

Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] Pskk/smkbr [83] . semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1. pengisian program 6.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Mac / April 2010 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) 1.Guru Penasihat 1. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. Masalah kewangan ( modal ) 2. Pengetua 2.masa dan tempat 5. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8. Perlaksanaan Program 7. Penolong Kanan 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. tarikh. perlaksaanaan program 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.

Perlaksanaan Program 13.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [84] .Guru Penasihat 1. pengisian program 12. Penolong Kanan 3.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. objektif program 11. Masalah kewangan 2. Pelajar diberi penerangan mengenai 10. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. perlantikan AJK 2. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. Pengetua 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1.

1 Ucapan Guru Penasihat 1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.5 Jalankan Latihan 1. Penolong Kanan KK. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.6 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.3 Agihan Tugas 1.2 Lantik AJK 1. Pskk/smkbr [85] .

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN Pskk/smkbr [86] .

OLAHRAGA / RENTAS DESA Pskk/smkbr [87] .

PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 –Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W2 – Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. O2 – Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat –T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. S3 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan. T2 – Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan Pskk/smkbr [88] . W3 – Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa. W4 – Jurulatih kerap bertukar .Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. S4 .

Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. 1. 2. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan 2.95 org ISU MASALAH 1. MATLAMAT 1.PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 – 60 org 2011 – 70org 2012 – 80 org 2013 – 90 org 2014 . Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga Pskk/smkbr [89] . 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.

PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum. Meningkatkan Olahraga/Rentas bilangan dan Desa peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2.SU Kokurikulum. Karnival 1.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [90] . SU.00 hingga Sumbagan November PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Klinik 1. PK KoKurikulum. Memupuk Olahraga/Rentas kerjasama semangat Desa berpasukan dalam kalangan murid. Guru Penyelaras Januari RM 100.

Pskk/smkbr [91] . 2.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1.1 Ucapan Ketua Jurilatih. Kebajikan atlit dan jurulatih. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. 1. Murid tingkatan satu. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/padang. 1. Januari hingga Julai. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . bukan atas dasar bakat. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. 4. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latihan ansur maju. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1. SU Kokurikulum. Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. 3.dua dan empat. Semua jurulatih yang terlibat.Nama Projek Objektif PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Klinik Olahraga/Rentas Desa.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.

3 Teknikal Pertandingan 4.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih.dua dan empat.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. 1. 3. Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.1 Pendaftaran pasukan 3. Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karnival. Setiausaha Kokurikulum. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [92] .1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA. 1.2 Jadual pertandingan 3. Oktober Murid tingkatan satu. Kekurangan Pengadil. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit. 1. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Kokurikulum. Format Pertandingan . Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Semua jurulatih yang terlibat.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3.

BOLA TAMPAR Pskk/smkbr [93] .

S3 . PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan yang padu daripada ibubapa 02 – Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. W1 – Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain). S4 . Pskk/smkbr [94] . W2 – Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan.ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1 – Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama. S2 – Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad.Sambutan yang baik daripada murid.

PKKK 3. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. khasnya perempuan. STRATEGI 1. yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental T/JAWAB 1. Pskk/smkbr [95] . Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan MATLAMAT 1. khasnya untuk pasukan perempuan MASALAH 1.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR ISU 1. Latihan Dalaman OBJEKTIF 1. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten. Pengetua 2. Guru Penasihat TEMPOH Sepanjang tahun KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN Pasukan sekolah. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR BIL PROGRAM 1.

Guru Penasihat PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN Pskk/smkbr [96] . En Lim Tsing Teck 1. PKKK 2. En Patrick Bong 2. Susah mendapat pasukan luar 1. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar 1. Mengadakan perjumpaan kelab 3.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkat kekuatan mental Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM Sepanjang tahun Semua ahli kelab. Kekurangan sumber kewangan 3. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. khasnya perempuan Semua guru penasihat kelab 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2.

BOLA SEPAK Pskk/smkbr [97] .

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK KEKUATAN(STRENGTH –S) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. PELUANG(OPPORTUNITIES) O1- Sokongan daripada PIBG O2- Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . KELEMAHAN(WEAKNESS-W) W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan ANCAMAN(THREAT-T) T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

Pskk/smkbr [98]

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA SEPAK

ISU 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang

MASALAH Ahli kelab terlalu ramai

MATLAMAT 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih

STRATEGI 1) Menambah bilangan jurulatih

INDIKATOR PENCAPAIAN Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri.

2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan

Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS

Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

Pskk/smkbr [99]

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK

BIL PROGRAM 1

OBJEKTIF

T/JAWAP

TEMPOH Sepanjang tahun

KOS/SUMBER

TOV

ETR

2

3

Penbahagian Menimbangkan 1)Pengetua kumpulan jumlah 2)PKKK kejohanan dan 3)Guru nisbah ahli penasihat/jurulatih kelab dengan guru/jurulatih Latihan Meningkatkan 1)Pengetua dalaman kemahiran 2)PKKK guru penasihat 3)Guru /jurulatih penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Saya Boleh Meningkatkan 1)Pengetua motivasi dan 2)PKKK keyakinan diri 3)Guru pelajar dalam penasihat/jurulatih menghadapi kejohan sepanjang tahun.

Ogos dan Oktober

Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG

INDIKATOR PENCAPAIAN Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

Februari RM600 dan Oktober sumbang dari PIBG

Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat

Pskk/smkbr [100]

Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c.PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kejohanan dan peringkat umur Bulan April-Julai Semua ahli kelab Semua guru penasihat kelab/juru latih 1. Guru penasihat Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Pskk/smkbr [101] . PKKK 2. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat 1. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan 1. Pembahagian kumpulan a. Sumber kewangan terbatas 3.

BOLA JARING Pskk/smkbr [102] .

Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.Sikap murid yang penting menganggap aktiviti kokurikulum tidak W4 . S3. KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%. W3 . O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu Pskk/smkbr [103] . W2 – Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan ANCAMAN ( Treat –T ) PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1 – Punca kewangan agak terbatas sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah MATLAMAT 1. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [104] . Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3.PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH 1.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan 2. 2. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3.

00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2.PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [105] . Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100. PK KoKurikulum. Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum.

Program dijalankan pada hujung minggu.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Februari . Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [106] . 4. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. bukan atas dasar bakat. Kewangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.Jun Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.

3 Teknikal Pertandingan 4. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [107] . 3.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.1 Pendaftaran pasukan 3.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Kewangan Kekurangan Pengadil. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Ko-kurikulum. Bulan Julai Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1.2 Jadual pertandingan 3. Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3. Format Pertandingan .

SEPAKTAKRAW Pskk/smkbr [108] .

W4 – Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw. W3 – Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw. O3..Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab. Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. PELUANG ( OPPORTUNITIES.Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi.O) O1 – Sokongan daripada PIBG. O2 – Hubungan baik dengan agensi luar. W2 – Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman.S) S1 . Pskk/smkbr [109] .ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH . S3 . S4 – Sambutan yang baik daripada murid. KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Kemudahan infrastruktur yang amat terhad. ANCAMAN ( THREAT – T ) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan terhad. S2.

STRATEGI 1. 2. MATLAMAT 1. Pskk/smkbr [110] . 1.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw. 2.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang. INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Meningkatkan kurang berpengalaman dan kemahiran guru berkemahiran. MASALAH 1. Ahli kelab terlalu ramai. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw. Guru penasihat kelab 1. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah. 3.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 1.Menambah bilangan guru penasihat. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 1. penasihat kelab Sepaktakraw.

Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab. 1. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. .Permainan kurang cemerlang. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. 2. STRATEGI 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 2. 3. MATLAMAT 1. Menyertai perrlawanan persahabatan antara sekolah. INDIKATOR PENCAPAIAN Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. MASALAH 3. Kurang pendedahan pemain.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. Pskk/smkbr [111] . 2.

KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN .Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2.Mengimbangi Kumpulan. Pskk/smkbr [112] . TEMPOH Sepanjang tahun.Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. Ogos dan Oktober . “Saya Boleh” 1. nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Pengetua 2. Guru Penasihat. 3. Guru Jemputan 1. PKKK 3. PKKK 3. Februari dan Oktober .Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang.2014 ) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW BIL 1. Latihan Dalaman 1. 1. Guru Penasihat. Pembahagian 1. Guru Penasihat.Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . 4. Pengetua 2. Pengetua 2. PKKK 3.

PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Pskk/smkbr [113] . 2. PKKK Guru Penasihat Perlawanan antara kumpulan Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpaan. 2. 1. 2. Semua guru penasihat kelab 1.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW Pembahagian Kumpulan Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili sekolah ) 2.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat. 2. 2. 2. 2.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 – 15 orang ahli. Semua ahli kelab. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. 2.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. 1. Tini Ak Numpang 1. 1. 3. Pengumpulan semua ahli. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. 1. Kekurangan sumber kewangan. 3. Gelanggang Sepaktakraw terhad. En. Pembahagian kumpulan. Sepanjang tahun. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2.

Pengetua 2.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . 1. . Kesuntukan masa. Guru Jemputan 1.2 Tunjuk cara 4. 2. 5. Melakukan latihan kemahiran secara berterusan.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Latihan Dalaman Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw Bulan Ogos dan Oktober Guru penasihat 1.1 Taklimat 3.Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN 1. 3. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab. PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. 3. 1.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan Pskk/smkbr [114] . PKKK 3. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran. Perbincangan sesama guru penasihat. Penentuan program. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab.

3. 2. Guru penasihat 1.3 Taklimat kepada semua ahli kelab. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pasukan dalam perlawanan. 2. Pengetua 2.motem. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. PKKK 3. 2. 1. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi daripada post. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam sekolah. Semua guru penasihat kelab. PKKK 3. 1. Pengetua 2. 2. Pskk/smkbr [115] .1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan kepada PKKK. Kekangan masa Kekangan gelanggang Sepaktakraw. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. 1.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ―Saya Boleh‖ Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Februari dan Oktober Semua ahli kelab Sepaktakraw 1. 2.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan MSSM yang diadakan setiap tahun. 2.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. 2.

HOKI Pskk/smkbr [116] .

O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. S4 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. S3 – Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi. W2 – Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. melaksanakan aktiviti kelab Pskk/smkbr [117] .Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. Threats ( T ) T1 – Kos peralatan agak mahal T2. Weakness ( W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W3 – Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain Opportunity ( O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. PIBG dan agensi luar.

Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. 2. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% 1. Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [118] . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan 2. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 1.

PK KoKurikulum.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS PK KoKurikulum. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [119] .2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.

Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Guru Penyelaras. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Taklimat Program Klinik hoki 1. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Pskk/smkbr [120] .2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. bukan atas dasar bakat.PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Februari & Jun Ahli Kelab Hoki Semua guru kelab hoki 1. Program dijalankan pada hujung minggu. potensi dan minat Penolong Kanan Ko-kurikulum.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN Pskk/smkbr [121] .

KELAB BAHASA MELAYU Pskk/smkbr [122] .

tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG Pskk/smkbr [123] . pidato. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . perbahasan dijalankan.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . bersyair. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. bersajak.

S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . Pskk/smkbr [124] . bersyair. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. bersajak. pidato. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. perbahasan dijalankan.SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan .

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG

ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU
ISU Pencapaian Kelab Bahasa Melayu kurang memuaskan MASALAH 1. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang STRATEGI 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 2.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100%

Pskk/smkbr [125]

4. Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M

dilaksanakan

2M. 3. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 %

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU
BIL PROGRAM 1. Promosi Kelab Bahasa Melayu OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari PCG - RM 100  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang PCG tahun Kokurikulum – RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn

Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Melayu Kelab Bahasa Melayu setiap tahun

2.

Kelas Bimbingan

Meningkatkan Guru penasihat Kelab kemahiran Bahasa Melayu pelajar dalam menguasai 2M.

Hanya 32 % pelajar menguasai 2M Kurang

50% pelajar menguasai 2M

Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

3.

Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab

Sepanjang PCG

Penglibatan

Pelajar terlibat

Pskk/smkbr [126]

Rakan Sebaya

penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan

Bahasa Melayu

tahun

Kokurikulum – RM 100

daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20%

secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Pskk/smkbr [127]

PELAN OPERASI I Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Perhimpunan sekolah b. Berdasarkan hasil penilaian . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [128] . Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. 1 c.

Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3. 5. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [129] . Taklimat program kepada semua ahli kelab a. c. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab.PELAN OPERASI II Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1.

Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [130] . Sepanjang tahun Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Pelajar ponteng perjumpaan Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . 2.PELAN OPERASI III Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. b. c. Prestasi ahli direkodkan. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan .

KELAB BAHASA INGGERIS Pskk/smkbr [131] .

ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah T2. S2 W2 S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 S4 S5 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W4 W5 W6 PELUANG ( O ) O1.Sokongan daripada ibu-bapa .Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang diperlukan 02.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila ANCAMAN (T) T1.Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 – Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) Pskk/smkbr [132] . Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 MASALAH Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 MATLAMAT Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 STRATEGI Meningkatkan penglibatan pelajar 1 INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 – 25 orang 2010 – 30 orang 2011 – 35 orang 2012 – 40 orang 2013 – 50 orang Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 – 70% 2010 – 75% 2011 – 80% 2012 – 90% 2013 – 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 – 3 aktiviti 2010 – 4 aktiviti 2011 – 5 aktiviti 2012 – 6 aktiviti 2013 – 7 aktiviti Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 – 10% 2010 – 15% 2011 – 20% 2012 – 25% 2013 – 30% 2 Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan kurang dari 80% Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 3 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini. Meningkatkan penglibatan guru 2 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 3 4 Pskk/smkbr [133] .

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang RM 100/PCG tahun Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah Pskk/smkbr [134] .PELAN TAKTIKAL Bil.

Melalui perhimpunan sekolah b. Lily Roland Pn.PELAN OPERASI 1 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum bermula c. Mariatta Joshua 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahun Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program Penambahbaikan Pskk/smkbr [135] .

Lily Roland Pn. penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti Pskk/smkbr [136] .PELAN OPERASI 2 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Sepanjang tahun Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang berminat Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Mariatta Joshua 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri 3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lagi bakat yang ada pada diri mereka Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Guru Penasihat Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian.

KELAB BAHASA CINA Pskk/smkbr [137] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 . W3.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Masalah pengangkutan Pskk/smkbr [138] .

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat Pskk/smkbr [139] . Kehadiran kurang memuaskan 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 12 orang = 15 orang = 20 orang = 25 orang 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang Masalah 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2013 2.

Guru Kelab Jan RM 100.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina 1.00. Semua guru 1.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini Pskk/smkbr [140] .00 Duit Kelab Ogos 4 Lawatan Sambil Belajar 1.00 Julai RM 100 .Guru Kelab kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1. Guru Kelab 3.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar Nov RM 100. Guru Penolong pengetahuan Kanan tentang Bahasa Kokurikulum Cina 2.Guru Kelab RM 100.Meningkatkan 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Meningkatkan 1. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil 1 Program Ceramah Motivasi Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah. Duit Kelab 3 Kuiz Bahasa Cina 1.

Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.3 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.1 . kebudayaan & kesusasteraan China Januari / September Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelaksanaan aktiviti 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.4 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Bahasa Cina Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [141] . Program dijalankan dalam 2 fasa 5.2 .

Ng Sze Fui 1.2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Bong Lee Phin 3.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Taklimat program Ceramah Motivasi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2. Program dijalankan pada bulan Jan 5.1 .3.3.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Pelaksanaan aktiviti 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .Guru mengambil kehadiran pelajar 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Ceramah Motivasi Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Jan Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Lai Chun Kin 2. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [142] .

melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Bahasa Cina Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.5 .3. Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [143] .Taklimat program Kuiz Bahasa Cina – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Pelaksanaan aktiviti 5. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Ketua Penyelaras .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.4.2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.

Program dijalankan pada bulan Nov 5.Pelaksanaan aktiviti 5.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.1.4.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Lawatan Sambil Belajar Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Nov Ahli Kelab Bahasa Cina 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Ng Sze Fui 1.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat daripada guru pengiring 5.3.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pengetua .5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa perhimpunan Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [144] . Bong Lee Phin 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Lai Chun Kin 2.

KELAB BAHASA IBAN Pskk/smkbr [145] .

tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab. komited dan terlatih PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – O2 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT – T) T2 – T3 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan .Guru berpengalaman. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. Pskk/smkbr [146] . S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 .SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan .

6. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 5. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan MASALAH 5. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 % Pskk/smkbr [147] . Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan STRATEGI 4.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100% 6. INDIKATOR PENCAPAIAN 4. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 4. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 6.

Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM 1.RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Iban Kelab Bahasa Iban setiap tahun 2. Pskk/smkbr [148] . Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan Guru penasihat Kelab penglibatan Bahasa Iban pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan PCG Kokurikulum – RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. Promosi Kelab Bahasa Iban OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang tahun PCG .

PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 2. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Berdasarkan hasil penilaian . 1 c. Perhimpunan sekolah b. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [149] . Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun.

10. c. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [150] . Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 6. Taklimat program kepada semua ahli kelab a.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA Pskk/smkbr [151] .

Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . Pskk/smkbr [152] .

Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat Pskk/smkbr [153] . Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Kehadiran kurang memuaskan 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang Masalah 3. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 4. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.

Meningkatkan 1.00 Duit Kelab Ogos 3 Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 3.00. Guru Penolong Kanan KK 2.Guru Kelab kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum. Meningkatkan 1.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. Guru Kelab kesihatan 2. Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [154] . Guru Kelab 2 RM 100. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut.PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil 1 Program Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 . 1. Guru Penolong kesedaran murid Kanan KK tentang isu-isu 2. 1.

2.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.Taklimat program Buku Skrap 1.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab ERT Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [155] .Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Program dijalankan dalam 2 fasa 5.4 .1 .Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.2 .1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.2 Pelantikan Penyelaras program 2.1 Mengenalpasti murid 3.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Januari / September Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.3 . 1.Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.Pelaksanaan aktiviti 5.Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.

Ogos Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Kelab ERT 1.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [156] .Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Demonstrasi membuat kek dan biskut Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Ketua Penyelaras . Guru Kelab ERT.Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan.2 Pelantikan Penyelaras program 2. Pengetua .

menyihatkan badan dan mencerdaskan minda.2 Pelantikan Penyelaras program 2.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [157] . Pelaksanaan aktiviti 5. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. 5.1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab. Program dijalankan sepanjang tahun 5.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pengetua . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.

KELAB SAINS Pskk/smkbr [158] .

Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Masalah pengangkutan bagi murid harian KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 . W3 – tidak minat belajar tentang sains Pskk/smkbr [159] .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 2. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 = 20 orang = 25 orang = 30 orang = 35 orang = 40 orang 6. Meningkatkan kualitI aktiviti Indikator Pencapaian 1. Kehadiran kurang memuaskan 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang Masalah 5.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat Pskk/smkbr [160] .Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Mempelbagaikan aktiviti 1.

PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil 1 Program Membuat replika menggunakan suratkhabar. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula. 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [161] . Objektif 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Semua guru Ogos 3 Buku Skrap 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Tanggungjawab 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan sains 2 Kuiz Sains 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. 1. Guru Kelab 3.

1 .Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki.3 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sains Memantau penerimaan replika yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [162] .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.2 .4 . 5. Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.2 – Pelantikan Penyelaras program 8. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10.1 – Mengenalpasti murid 9. Taklimat program 7.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 7. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4. 7. 3.September Semua pelajar menengah atas Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang. Pelaksanaan aktiviti 5. Januari .

1 – Penerangan Program – Guru Panasihat 4. Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 6. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .2 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 2.1.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [163] . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 5.3. Program dijalankan dalam 1 fasa 7.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sains Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains 3. Pelaksanaan aktiviti 5. Ketua Penyelaras .Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5. Taklimat program 10.

Ketua Penyelaras . Pelaksanaan aktiviti 4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Taklimat program 10. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4.1.2 – Penerangan Program – Guru Panasihat 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat. Pengetua . Januari.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 5. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [164] .2 .Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4.September Semua ahli kelab sains Guru Kelab Sains 1.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Projek Buku Skrap .

KELAB SENI VISUAL Pskk/smkbr [165] .

PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni Pskk/smkbr [166] .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat 2. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2. Meningkatkan kualiti aktiviti INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan Pskk/smkbr [167] .PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang MASALAH 1. Penglibatan pelajar kurang MATLAMAT 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 STRATEGI 1.

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 1. Guru Penolong Ogos Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1. Guru Kelab 3. Semua guru 1.Guru Kelab Sepanjang tahun RM 100.00 Duit Kelab 2 Membuat hasil karya 3 - Badan Sihat Otak Cerdas Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [168] . Guru Kelab 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya 2.PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1 Program Folio [ isu-isu seni dan budaya] Objektif 1. Guru Penolong Jan Kanan September Kokurikulum 2.

Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5.3 . Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Memantau penerimaan folio yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [169] .1 .PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Folio / Karya Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Januari / September Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Kelab Pendidikan Seni Visual 1. Pelaksanaan aktiviti 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.2 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Taklimat program Folio / Karya – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.4 .

KELAB SEJARAH Pskk/smkbr [170] .

Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 . ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Pskk/smkbr [171] . W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah.ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. S3 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 .. PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 .Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan. W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan. PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal.

Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat Pskk/smkbr [172] . Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 12. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 Strategi 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 2.PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang Masalah 11. Kehadiran kurang memuaskan 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.

PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Kenegaraan ] Objektif 1. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber RM 100 .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Semua guru RM 100. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [173] . Duit Kelab Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Sejarah 2.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan Tanggungjawab 1. Guru Kelab 3.00 Duit Kelab Julai Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.00.

Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.aktiviti 5.4 .PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Januari / September Ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah 1.2 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.1 – Mengenalpasti murid 3.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.2 – Pelantikan Penyelaras program 2. Pelaksanaan aktiviti 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sejarah Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [174] .3 . Taklimat program Buku Skrap 1.1 .

AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab 5.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya semasa perjumpaan kelab.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5.2. 1. Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [175] .PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sejarah Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Julai / Ogos Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.5 . Taklimat program Kuiz Sejarah 1. Pelaksanaan aktiviti 5. Ketua Penyelaras .3.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab. 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pengetua .4.6.2 – Pelantikan Penyelaras program 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

1 . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Vincent Lim 3.3. Pelaksanaan aktiviti 5. En.4 – Pelantikan Penyelaras program 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Sejarah 1.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .2. Program dijalankan sepanjang tahun 5. En. En. McKinley 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.3. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [176] . Andrew Teram 2.3 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.

KELAB GEOGRAFI Pskk/smkbr [177] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % Pskk/smkbr [178] . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .

Kehadiran kurang memuaskan 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Mempelbagaikan aktiviti = 52 orang = 65 orang = 75 orang = 85 orang = 100 orang 2.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014 ) KELAB GEOGRAFI Isu Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang Masalah 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat Pskk/smkbr [179] .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 2.

Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tanggungjawab 1.00 Duit Kelab Ogos 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.00. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [180] . Semua guru RM 100. Guru Kelab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 . Guru Kelab 3.PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Alam Sekitar ] Objektif 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan geografi 2 Kuiz Geografi 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1.

Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Geografi Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [181] . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.2 . Program dijalankan dalam 2 fasa 10.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.3 . Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Januari / September Ahli Kelab Geografi Guru Kelab Geografi 6. Pelaksanaan aktiviti 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 8.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.4 .Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.1 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5. Taklimat program Kuiz Geografi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster. Ketua Penyelaras .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 3. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Geografi Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan 6. Pelaksanaan aktiviti 5.6.4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5.5 . Program dijalankan dalam 1 fasa 10.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.2.3. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [182] . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.

Alfizah Putit 11. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 12.3. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 13.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua . Pelaksanaan aktiviti 5.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 14.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Geografi 1.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.1 . Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [183] .Raiyah Akip Ibrahim 2.3.2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Program dijalankan sepanjang tahun 15.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 4.

sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. semua guru serta kakitangan diatas kerjasama. SMK BALAI RINGIN ―BERDISIPLIN. semua penolong kanan. TEKUN. MAJU‖ ‗SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN‘ Pskk/smkbr [184] . semua guru kanan.

Pskk/smkbr [185] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful