Pskk/smkbr [1

]

Bilangan 00 BAHAGIAN 1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 BAHAGIAN 2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Kandungan Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan

Muka Surat 1-4

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia

5 5 5 5 6 6 6 7-10 10

Kurikulum Kebangsaan Perancangan Strategik SMK Balai Ringin Pemakaian SKPM Visi SMK Balai Ringin Misi SMK Balai Ringin Matlamat SMK Balai Ringin Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah Motto Sekolah Falsafah Sekolah Matlamat Sekolah Budaya Sekolah Ikrar Sekolah Slogan Sekolah Huraian Elemen Logo Sekolah Carta Organisasi Sekolah

10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 - 15 17

Pskk/smkbr [2]

BAHAGIAN 3 1.0 2.0 3.0 4.0 BAHAGIAN 4 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 BAHAGIAN 5 1.0 2.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA TAMPAR 85 – 91 92 – 95 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM – PBSM UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP UNIT BERUNIFORM – PANDU PUTERI UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM UNIT BERUNIFORM – KADET REMAJA SEKOLAH UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BOMBA 27 - 28 29 – 37 38 – 44 45 – 52 53 – 58 59 – 70 71 – 77 78 –84 Falsafah, Visi dan Misi Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum Struktur Organisasi Kokurikulum Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 18 19 - 22 23 24 – 26

Pskk/smkbr [3]

Bilangan 3.0 4.0. 5.0 6.0 BAHAGIAN 6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Kandungan SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA SEPAK SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA JARING SUKAN DAN PERMAINAN – SEPAKTAKRAW SUKAN DAN PERMAINAN – HOKI

Muka Surat 96 – 100 101 – 107 108 – 115 116 – 120 121 – 130 131 – 136 137 – 144 145 – 150 151 – 157 158 – 164 165 – 169 170 – 176 177 - 183 184

KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA INGGERIS KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA CINA KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA IBAN KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA KELAB DAN PERSATUAN - SAINS KELAB DAN PERSATUAN – SENI VISUAL KELAB DAN PERSATUAN – SEJARAH KELAB DAN PERSATUAN – GEOGRAFI PENGHARGAAN

Pskk/smkbr [4]

BAHAGIAN 1
1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera; Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pskk/smkbr [5]

5.0

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

6.0

OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja; 6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan 6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan. 7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. 7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Pskk/smkbr [6]

5 Berdisiplin dan beradab .4 8. berdisiplin. 8.2 8. Justeru.1. Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. 8. Antara amalan amanah adalah: 8. sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan.1. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan.1. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. pengucapan dan tindakan.Aktiviti yang berperaturan. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain.1 Amanah .5 Pskk/smkbr [7] . Selain itu. tanpa menyeleweng dan cuai. 7. warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya.7. Justeru.1.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang. mulia. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama.3 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab.1.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan.1 8.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan .

3.8.3.3.3.4.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8. Pskk/smkbr [8] . dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah. tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.2. dan Sentiasa meningkatkan ilmu.4 8.4 8.1 Menggunakan seluruh potensi.2 Benar . dan profesionalisme.3 8. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh. Bercakap benar dan menepati janji.2. keupayaan.2 8. dan Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan.2.3 Bijaksana . ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8. Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi. kepakaran. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan. 8.3 8.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.2 8.4 Bersyukur . rela berkongsi pengalaman. tidak bercakap bohong dan mungkir janji.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak.2. 8.

Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. Pskk/smkbr [9] . atau mendapat perhatian orang lain.5.5. tidak cuai atau merungut.3 8. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan.5.5 Dedikasi .4 8.6. dan Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab. teliti dan ceria. kegagalan.2 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci. dan ujian serta tidak boleh berputus asa.6.4 8.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.1 8.3 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah.4.4.2 8.1 8.5 8. 8.8. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan.5.6 Ikhlas . bukan kerana pangkat. kedudukan.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. 8. berdendam.4.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan.5. atau menaburkan fitnah.

sombong serta meninggi diri. dan mengambil berat seperti: 8. HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin.3 8.7.4 8.0 Bersifat pemaaf dan penyayang.7.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.2 8. menghargai. atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. nilai.7. Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka. dan Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan.6.6.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk.7 Penyayang . 8. status. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion. kemahiran.5 9.6. Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas.7. norma. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan.1 8. BAHAGIAN 2 1. tidak berdendam. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt.4 8. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.3 8.5 Memberikan layanan yang baik. tanpa mengira pangkat.8. unsur kebudayaan.7. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid Pskk/smkbr [10] .

2.dengan sepenuhnya dari segi jasmani.3 2.6 2. SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam kokurikulum. 2. SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui. kaedah pengajaran berkesan.2 2.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan. Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan. bidang akademik. 2. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran.4 2. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN. mental.7 Pskk/smkbr [11] . rohani.

KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan. 2. kokurikulum dan sahsiah diri. Pskk/smkbr [12] . dan SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan. menyelia.9 3.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. 5. dan 3.0 PEMAKAIAN SKPM . dan menilai Perancangan Strategik sekolah.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik. 4.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM. 6.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6. 3.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah. memantau. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3.2. melaksanakan.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi.

1.1. komited. lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang.1.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang.1. canggih.5 Menyediakan staf yang berdedikasi.6.1. pantas dan bijaksana. 7. Maju Pskk/smkbr [13] .8 Menguruskan kerja dengan cekap.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah. 6. berdisiplin.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri. murid.1.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap. 8. 7. 7. Tekun.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara. berkesan.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan. 7. dan 6. 7.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. 6. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan.3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi.1. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan. 6. 7. 7. pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah: 7.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. 7. masyarakat dan negara.1. bertanggungjawab dan produktif.

5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10.1 Bersikap prihatin 11. bermoral dan berakhlak mulia 10.2 12. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12. Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.4 12.1 12.3 Inovatif dan kreatif 11.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.9.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.3 Melahirkan murid yang sihat. 10.3 12.4 Bersatu dan bekerjasama 11.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. berdisiplin.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10.0 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama.0 BUDAYA SEKOLAH 11.0 MATLAMAT SEKOLAH 10.5 Produktif dan berkualiti 12. Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan.2 Berusaha ke arah kejayaan 11.5 13. Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna. Belajar bersungguh-sungguh. SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku Pskk/smkbr [14] .

The Otter (locally named „Ringin‟) is the school symbol and also carries the school‟s name.14.0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN “DISIPLIN TEKUN MAJU” The badge carries the national and state colours. Pskk/smkbr [15] .

Pskk/smkbr [16] . looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future. The yellow book represents the book knowledge. The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. Maju” is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. Tekun. The blue pupil represents unity among all in the school. The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress.BLUE SASH YELLOW BOOK WHITE BACKGROUND The blue sash represents the symbol of unity. COGWHEEL THE „EYE‟ The school motto: “Disiplin. leadership and authority. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. The „eye‟ (in the centre).

Kurikulum) PETRUS SIMON AWAN Jawatankuasa Pembangunan Sukan Setiausaha Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) SARI AJI Pengurusan Sahsiah Murid Pentadbiran Am Kurikulum Pusat Sumber Sekolah Guru Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Ketua Kelas Lembaga Disiplin Murid Guru Pengurus Sahsiah Murid Badan Pengawas Sekolah Guru Biasiswa/ Bantuan Khas Ketua Waden Asrama JK Pembangunan Fizikal Ketua Bidang Bahasa Ketua Panitia * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris Guru Perpustakaan & Media Guru Khidmat Media Guru Khidmat Pusat Akses Guru Khidmat Bilik Bahasa Guru Khidmat Perpustakaan Guru Khidmat Bilik BBM JK Perkembangan Staf Guru SPBT Waden Asrama JK Jadual Waktu AJK Kebersihan.15. Kesihatan & Keselamatan (3K) Ketua Penyelia Asrama JK Kebajikan Staf & Bilik Guru * Bahasa Iban * Bahasa Cina Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Panitia * Sains * Matematik Guru Rumah Sukan Penyelia Asrama Kantin Sekolah JK Data & Dokumentasi Tukang Masak Pangkalan Data Sekolah Majalah Sekolah JK PPSMI JK Perancangan Strategik Sekolah Diari Sekolah Pejabat Am Ketua Pembantu Tadbir Inventori & Harta Modal Pentadbiran Am Pembantu Tadbir Pembantu Am Rendah Guru Penasihat Badan Pengawas Ketua Panitia * Sejarah * Geografi * Pendidikan Seni Visual * Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan * Pendidikan Moral * Pendidikan Islam * Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Koperasi SMK Balai Ringin. BUJANG Penolong Kanan (Pentadbiran & Kurikulum) LEONG MING MENG Pengurusan Kebajikan/ Kemudahan Murid Pengurusan Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Beruniforn Penyelaras Kelab/Persatuan Penyelaras Sukan/Permainan Akademik Guru Khidmat Makmal Komputer Kerjaya Guru Khidmat Balai Maklumat Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia * Kemahiran Hidup * Ekonomi * Teknologi Maklumat Disiplin Pencegahan Dadah/Rokok Psikososial/Kesejahteraan Mental Keibubapaan Pembangunan Diri Penolong Kanan (Ko . MAIMUNAH HJ. Serian Bhd Setiausaha Peperiksaan Guru Cemerlang * Bahasa Melayu SPM * Matematik SPM * Matematik PMR Pembestraian Sekolah Pekerja Rendah Awam Perhimpunan Kewangan & Akaun Pembantu Tadbir Penyelaras Pentaksiran & Penilaian Sekolah Penyelaras PMR Penyelaras SPM Pskk/smkbr [17] .0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN PIBG PENGETUA HJH.

berketrampilan.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin. disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental. fizikal dan emosi yang tinggi agar dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum Pskk/smkbr [18] . mempunyai daya saing.

Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah. 1. taat setia. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor.4 Pskk/smkbr [19] . kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. dan jumlah bilangan murid seramai 1. bertanggungjawab. Mengilap.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat. jujur dan bersih. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. 1. kelab. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi.3 1. mengukuhkan minat. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. intelek dan jasmani yang seimbang. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. 2. persatuan dan badan beruniform. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan. guru dan juga dengan masyarakat luar.2 1. permainan. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Mengukuhkan interaksi.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi.1. berdisiplin. gred A. beradab.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu.

5 Pskk/smkbr [20] . 3. Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai. Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat.4 3.3 3. Perancangan Strategik Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri sekolah. masyarakat dan negara. jasmani. kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar. 3. pelajar dengan guru dan kakitangan. budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara. Meningkatkan penglibatan.2 3. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan .3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara.

kelab/persatuan . 4. 4. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 4. dari semasa ke semasa. Pskk/smkbr [21] .8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid. untuk tujuan pemupukan perpaduan.4.3 Melibatkan murid. 4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. 4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Untuk mencapai matlamat tersebut.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam. daerah. merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun 4.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. 4. Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar.5 Menyelia. negeri dan kebangsaan. sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan. 4.

2.2.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum.8 5.4 5. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan 5.7 5.2.2 5.2.1 5.2.5 5.9 Pskk/smkbr [22] .2.2.5.2. Penyelaras Sukan & Permainan.2 5.6 5.2. Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.3 5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM 5.

HELANG – NGIEN HOCK WUONG 4. NURI – MOHD FIRDAUS ABDULLAH GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1. KENYALANG – ZULL ALFFIAN 2. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. PUNAI – NOOR ASRUL ANUAR 5. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG GURU PEN.MOHD FIDAUS RIZWAN 3. RENTAS DESA 3. ZAIDAN SAPIAN JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM PENYLARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA PKBM KRS PENGAKAP BSMM PANDU PUTERI ST JOHN AMBULAN PUTERI ISLAM SOO BAKH DOO ASAHI KARATE DO OLAHRAGA BOLA JARING HOKI BOLA TAMPAR BOLA SEPAK/ FUTSAL SEPAK TAKRAW TENIS PING PONG BOLA LISUT BADMINTON KELAB BAHASA INGGERIS KELAB BAHASA MELAYU KELAB SEJARAH KELAB SAINS KELAB MATEMATIK KELAB BAHASA CINA KELAB BAHASA IBAN KELAB GEOGRAFI KELAB ERT KELAB SENI VISUAL GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. SMK BALAI RINGIN. TEKUKUR . JOGATHON Pskk/smkbr [23] . CAMAR – MEDIK SANGIN 6. SUKAN OLAHRAGA 2.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM.

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) Pskk/smkbr [24] .

SASARAN PENCAPAIAN DALAM. PERMAINAN. BADAN BERUNIFORM. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 MSSS Bahagian 1 Olahraga MSSS 60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 2 wakil Johan 6 wakil 2 wakil 12 wakil 3 wakil Johan 7wakil 3 wakil 15 wakil 4 wakil Johan 8 wakil 4 wakil 20 wakil 5 wakil Johan 9 wakil 5 wakil 25 wakil 6 wakil Johan 10 wakil 6 wakil MSSM Kebangsaan MSSD 2 Rentas Desa MSSS MSS Negeri MSSM Kebangsaan Pskk/smkbr [25] .

MSSD 3 Bolasepak MSSS MSSS Bahagian Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan 3 Wakil Naib Johan 4 Wakil Ketiga 4 Wakil Penyertaan 4 Wakil Johan 5 Wakil Naib Johan 5 wakil Top 5 5 Wakil Johan 6 Wakil Johan 7 wakil Top 3 6 Wakil Johan 7 Wakil Johan 10 wakil Naib Johan 7 Wakil Johan 8 Wakil Johan 13 wakil Johan MSSD 4 Sepak Takraw MSSS MSSS Negeri 5 Bola Tampar MSSS Hoki MSSS MSSD MSSS Negeri MSSD 6 BRIGED / NEGERI 7 PKBM ( Darat) KEBANGSAAN 8 Kadet Bomba MSSD Johan Top 5 Tempat ketiga Johan Top 4 Naib Johan Johan Top 3 Naib Johan Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan 9 Kadet Remaja Sekolah MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan Pskk/smkbr [26] .

10 Choral Speaking Competition MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11 Pertandingan Drama MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan Johan 12 Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan MSSD Johan Johan Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSS Negeri Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 14 Pertandingan Forum MSSD 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD MSSS Negeri Naib Johan Top 3 Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Pskk/smkbr [27] .

Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan Pskk/smkbr [28] . Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c.BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM Pskk/smkbr [29] .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] Pskk/smkbr [30] .

SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength – S) S1 – Terdapat guru yang berpengalaman dan komited S2 – Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian S3 – Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat S4 – Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih S5 – Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness – W) W1 – Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% W2 – Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 – Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai W4 – Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 – Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg. 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 – Kekurangan alatan bantu mengajar ANCAMAN (Threat .T) T1 – Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 – Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh T3 – Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka PELUANG (Opportunities .ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM. 3.O) O1 – Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah O2 – Sokongan padu daripada pihak PIBG O3 – Sokongan dari BSMM Cabang Serian Pskk/smkbr [31] .

Menggalakkan ahli-ahli pengetahuan guru jawatankuasa mengikuti bertambah. Kemahiran dan 3. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2. Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2. cabang-cabangnya mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan STRATEGI Pskk/smkbr [32] . Peratus kehadiran semasa perjumpaan ahli. Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti persatuan MATLAMAT 1. Kepimpinan dan Pejabat BSMM atau kebolehan meningkat. kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu 4.PELAN STRATEGIK BSMM ISU Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan MASALAH 1. Penglibatan ahli-ahli dianjurkan oleh dalam aktiviti Ibu Pejabat BSMM atau persatuan meningkat cabang-cabangnya 3. Menggalakkan guru meningkat penasihat mengikuti kursus/latihan yang 2. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan INDIKATOR PENCAPAIAN 1.ahli semasa perjumpaan 2.

Pengetua Oktoner ahli yang aktif dan cemerlang 2.Bil 1 Program Pertolongan Cemas 1. Penolong Kanan 2010 selebih sepanjang tahun. 2. 5 Malam Anugerah BSMM 2. 1. 2. 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. Guru Penasihat pengelolaan Majlis Menarik lebih ramai penyertaan Kos/Sumber RM150/Tabung BSMM Indikator Pencapaian Peratus kehadiran ahliahli semasa perjumpaan RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Pskk/smkbr [33] . 4 Pertandingan antara platun 1. SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Objektif Tanggungjawab Tempoh Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat : Januari pertolongan cemas asas dari segi Cikgu Constant hingga teori dan praktikal Ngadan Oktober Meningkatkan pengetahuan Cikgu Joseph Ak 2010 tentang jenis-jenis penyakit Samson dan cara-cara pencegahannya Menarik lebih ramai penyertaan Mendedahkan ahli-ahli kepada Guru Penasihat : Januari asas kawad kaki Cikgu Joseph Ak hingga Melahirkan ahli-ahli BSMM Samson Oktober yang mahir dalam kawad kaki 2010 Memberi peluang kepada 1. 2 Kawad Kaki 3. Guru Penasihat 2010 yang telah dipelajari Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan Menilai pengetahuan ahli-ahli 1. 3. Penolong Kanan Hari Sukan ahli-ahli untuk mempraktikkan KK Sekolah pengetahuan pertolongan cemas 2. 2. 2. 1. Guru Penasihat Sepember tentang teori dan pratikal 2010 pertolongan cemas asas Menarik lebih ramai penyertaan Memberi penghargaan kepada 1. KK Meningkatkan kemahiran 3.

Masa yang sesuai 3.3 Perlantikan penyelaras program 2. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3. Cikgu Constant Ngadan 2. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [34] .2 Penerangan tentang program 1.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Cikgu Joseph Ak Samson 1. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertolongan Cemas 1. Taklimat Program 1. Menarik lebih ramai penyertaan murid Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat: 1. Kekurangan alat bantu mengajar 4.2 Pratikal pertolongan cemas 5. Perlaksanaan aktiviti 5. Kenal pasti tempat yang sesuai 3.

Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpulan Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru penasihat BSMM : 1. Kenal pasti Bakat 4. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2. Cikgu Joseph Ak Samson 1.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad 1.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahiran kawad kaki yang asas 2. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pakaian seragam 4.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [35] .PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Kawad Kaki 1. Kesuntukan masa 2. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3.2 Penerangan tentang program 1. Perlaksanaan Program 2. Masalah tempat untuk latihan kawad 4. Taklimat Program 1.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan bantuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3.3 Perlantikan penyelaras program 2.

Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5.Oktober Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang 1. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [36] . Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5. Penolong Kanan KK 2. setiausaha dan ketua guru penasihat 2. Kekurangan ahli untuk bertugas 2. Perlaksanaan aktiviti 5.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas 3.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas 1.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memindahkan pesakit 4. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Mulai bulan Febuari . Guru-guru Penasihat 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2.

Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [37] .PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertandingan antara platun 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 3.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah 1.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1. Bilangan ahli yang ramai 2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Bulan Ogos Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat 1. Perlaksanaan program 2.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1. Perancangan program 1.

1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Kenal pasti tempat yang sesuai 3.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3.2 Atur cara majlis 5. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan 5. Pengetua 2. Menarik lebih ramai penyertaan Bulan Oktober Semua ahli BSMM 1. Kekurangan bajet Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [38] .PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Majlis Anugerah BSMM 3. Masa yang sesuai 2. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4. Penolong Kanan Kokurikulum 3. Guru Penasihat 1. Perlaksanaan aktiviti 5.3 Perlantikan penyelaras program 2. 4. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun.2 Penerangan tentang program 1. Taklimat Program 1.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1.

PERSATUAN PENGAKAP Pskk/smkbr [39] .

ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat – T ) T1 .Hubungan baik dengan agensi luar. S2 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . komited dan terlatih S3 . S4 . O2 .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .Sokongan dari PIBG.Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [40] .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.

PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang 2. Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah. 3.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [41] . INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan. Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. . Ramai pelajar tidak hadir setiap tahun kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.

PenyelarasUnit Beruniform 4. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 3.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org Pskk/smkbr [42] . Pengetua 2. Penolong Kanan 3.AJK Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Guru penasihat 2. Pengetua 2. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1. Penolong Kanan 3. Guru Penasihat April – Oktober RM5000 .PenyelarasUnit Beruniform 4.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL. 1. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1.

Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [43] . Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1. Penolong Kanan KoKurikulum 3.masa dan tempat 1.2 pengisian program 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 April/Mei 2010 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) 1.Guru Penasihat 1. Masalah kewangan ( modal ) 2.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.1 tarikh.Penyelaras Unit Beruniform 4.3 perlaksaanaan program 2.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1. Pengetua 2. Perlaksanaan Program 3. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.

Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [44] .PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1.Penyelaras Unit Beruniform 4.1 Objektif program 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.3 Perlantikan AJK 2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pelajar diberi penerangan mengenai 1. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. Masalah kewangan 2.2 Pengisian program 1.Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK 3. Pengetua 2. Perlaksanaan Program 4.

Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.3 Agihan Tugas 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1. Pskk/smkbr [45] .1 Ucapan Guru Penasihat 1.4 Jalankan Latihan 1.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua. Penolong Kanan KK.

PERGERAKAN PANDU PUTERI Pskk/smkbr [46] .

S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. Pskk/smkbr [47] . S9 Sekolah satu sesi. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. S2 Sokongan daripada ibu bapa. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. iaitu hari Rabu. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. W2 Peralatan kurang sempurna. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran.

Pemimpin memohon waran.Mewajibkan kehadiran ahli.Pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran Pskk/smkbr [48] .PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100 % ahli hadir. Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan. iaitu perempuan sahaja. 1. 2. Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. 2. 3. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan. 2.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina. 1.

kepanduan. Lawatan Sambil Belajar Oktober RM200 KK Tiada lawatan Setahun sekali. 3.Pn.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 Tiada Setahun KK perkhemahan sekali 3.Normala J. 3. RM800 KK Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran.Pn. 100% pemimpin berwaran. – Okt.Cik Linda Hon Siew Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan 100% ahli Seminggu menguasai sekali ilmu kepanduan. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. Pskk/smkbr [49] . 2. Kos / Sumber RM200 KK TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Normala J. 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan.Cik Linda Hon Siew Jan.Pn. 4.Pn. 2.Normala J.Pn.Roseline R.Pn. ilmu-ilmu 2. 1. Perkhemahan Ahli mempraktikan 1. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Okt.Cik Linda Hon Siew Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan.Pn.Pn.Roseline R.Roseline R. 1. 2.Normala J. 2.Roseline R. 3. 3. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran.

Permainan kecil 4. Nyanyian 5. Lagu Dunia dan Taps Kehadiran pelajar tidak 100% Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu aktiviti bagi meningkatkan keberkesanannya.Roseline Runggai 2. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [50] . Aktiviti bulanan 3.Oktober Semua ahli 1.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Januari . Mengambil kedatangan/’Row Call’ 2.Normala Jahiri 3.Cik Linda Hon Siew 1.Pn.Pn.

1 Agihan tugas  Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan  Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2. Mesyuarat AJK: 2.Laporan & Refleksi 1.3 Perincian tugas 2. Penyediaan Kertas Kerja 2. Jun Semua ahli 1.6 Tetap tarikh & tempat 3. Penilaian 6.Pelaksanaan perkhemahan 5.Masalah kewangan 2.Roseline Runggai 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perkhemahan Kecil Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.2 Lantikan AJK 2.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.Cik Linda Hon Siew 1.3.4 Bincang kos 2.Pn.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Perkhemahan bermalam Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [51] .Normala Jahiri 3.5 Bincang aktiviti 2.Pn.

Taklimat lawatan 5. Permohonan kelulusan 3. Pemilihan tempat 2.Roseline Runggai 2.Pn.Pn. Pelaksanaan lawatan 1. Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa 4.Cik Linda Hon Siew 1.Normala Jahiri 3.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Oktober Semua ahli 1.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Penolong Kanan Kokurikulum Laporan perkhemahan Tempat lawatan yang lebih menarik Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [52] .

Penyediaan buku log dan bahan 2. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [53] .bersurai 1.Kepelbagaian tugas pemimpin.menaikkan bendera .pelaporan . 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran Januari – Oktober Semua ahli 1. 1. Penilaian – kawad ladam kuda .Tempoh masa yang terhad 2.Pegawai Berwaran Pandu Puteri.Pn.Roseline Runggai 1.Pesuruhjaya Daerah Serian 3. Permohonan untuk penilaian 3.Penolong Kanan Kokurikulum. Pemimpin lulus berwaran Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Pskk/smkbr [54] .

Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 . O2 . Ancaman ( Threat – T ) T1 .Hari perjumpaan diselaraskan S2 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 – Bantuan kewangan yang terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [55] . S3 .Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Sokongan dari PIBG.Hubungan baik dengan agensi luar.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .Sekolah satu sesi S5.ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength – S ) S1 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.

1. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1. Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI. 3. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 1. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. 2.Mempelajari asas –asas agama 3.2. Pskk/smkbr [56] . Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. 1.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2.

Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Pskk/smkbr [57] .3. 1 Program Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Objektif Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI Tanggungjawab 1. Penolong Kanan KK 2. Guru penasihat PPI Tempoh Januari hingga Oktober Kos/Sum ber TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Indicator Pencapaian Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap 2 Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil.

Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2. Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1. 4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1.3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. Penolong Kanan KK 3. Guru penasihat Penganjur April 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengaka p menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain Pskk/smkbr [58] . Pengetua 2. Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki.

PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1. Penolong Kanan KK.4 Jalankan Latihan 1.4.3 Agihan Tugas 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Jun hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Perancangan : 1. Penolong Kanan KK.4 Jalankan Latihan 1.5 Buat Penilaian Peruntukan dan logistik Pengetua. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut Pskk/smkbr [59] .5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.2 Lantik AJK 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.3 Agihan Tugas 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH Pskk/smkbr [60] .

Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) Kelemahan (Weakness – W) W1. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S) S1.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.Guru penasihat mengajar . S2.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila diperlukan.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain. O2. mengenali dan memahami masalah semua ahli. Peluang (Opportunities – O) O1.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah. S5.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum. Ancaman (Threat – T) T1.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . W3. T2.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses. perpustakaan. 3.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS Pskk/smkbr [61] . T3.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. dan 5.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang. S7. T4. W5. W4. W2. W7. S6.Selepas bulan jun tg.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap. W6.

1. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:  2010 – 50%  2011 – 60%  2012 – 70%  2013 – 80%  2014 – 100% Pskk/smkbr [62] . 3. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam menggunakan pakaian seragam KRS No. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. Meningkatkan menggunakan peratus pelajar yang 1.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014) BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat 1. semasa perjumpaan atau latihan. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 125 orang  2011 – 150 orang  2012 – 175 orang  2013 – 195 orang  2014 – 200 orang Pencapaian 1. kepada 100% 2. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. Strategi 1. Taraf keahlian KRS KRS kurang daripada kurang 150 orang memuaskan 2. 2. Indikator Pencapaian 1. 50% ahli KRS tidak 2. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Memastikan anggota menjelang tahun memakai pakaian seragam 2013.4 rasmi KRS semasa pakaian seragam semasa hari Rabu setiap perjumpaan yang lengkap minggu.

2. Remaja Sekolah 4. Diadakan sekali setahun. Menghantar pelajar ke dengan baik. 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 60% hadir  2011 – 70% hadir  2012 – 80% hadir  2013 – 90% hadir  2014 – 100% hadir 4. kenaikan pangkat 5. Mengadakan latihan teori kompeni. Mengadakan ujian yang diadakan. Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. 1. Semua ketua 1. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:  2010 – 60% pelajar terlibat  2011 – 70% pelajar terlibat  2012 – 80% pelajar terlibat  2013 – 90% pelajar terlibat  2014 – 100% pelajar terlibat Pskk/smkbr [63] . 5. melaksanakan tugas 2.3. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti 6. platun serta praktikal sepanjang serta seksyen dapat tahun. 6. Melantik dan melatih pelajar berdasarkan Tingkatan 6 untuk menjadi kurikulum Kadet jurulatih. Mengadakan kuliah 3. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1.

OPS.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan Tempoh 2010.PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil 1 Program OPS. OPS. Jan – Okt. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam SERAGAM aktiviti anjuran PPD. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2. KOMPENI Objektif 1.2014 Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Keanggotaan dalam KRS 3. 2. berteraskan pelajar. TUGAS 1. PAKAIAN 1. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat 2010. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. 2. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS Pskk/smkbr [64] . Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. JPN serta KPM.

OPS. KAWAD KAKI Jan . Jun – Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. 1. PANGKAT 1. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Pengetua Guru Penasihat Pegawai KRS Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . OPS. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. 2. KULIAH 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. Meningkatkan pengetahuan. OPS.4. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki Pskk/smkbr [65] .

Pskk/smkbr [66] . Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian. 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. 3. Guru Penasihat 1. Pengetua 2. KOMPENI Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. 2. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Membuat demonstrasi hasil kerja. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1.

2. 2. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. 2. Mewajibkan pemakaian uniform No. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.4 semasa hari Rabu setiap minggu. Pengetua 2. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. 3. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. JPN serta KPM. Pelajar pasif. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform.) Berdasarkan hasil penilaian. Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [67] . PAKAIAN SERAGAM 1. Kekangan : 1. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD.

Guru Penasihat 1. TUGAS 1. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pskk/smkbr [68] . 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pelajar pasif. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. 3. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Berdasarkan hasil penilaian.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. 2. 2. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1.

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KULIAH 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [69]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. PANGKAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Diadakan sekali setahun 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [70]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [71]

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] Pskk/smkbr [72] .

W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PKBM (Darat). RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai KELEMAHAN ( WEAKNESS — W) W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. Latihan dan pertandingan menembak berisiko. Pskk/smkbr [73] . S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. Pengangkutan trak tentera T3. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. apabila tamat persekolahan. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. T2. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. PELUANG ( OPPORTUNITIES — O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera ANCAMAN ( THREAT — T ) T1.ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH — S ) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi.

2 Kurang guru penasihat PKBM(D). Pskk/smkbr [74] . Hanya 3 orang mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan. Strategi 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. Indikator Pencapaian Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat.PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah. Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM Masalah 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan. 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. Tanggungjawab Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Tempoh Nov Kos/Sumber ATM TOV ETR Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan. 1 Program Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat).2014) Bil.2014) Isu 1. PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 . Indikator Pencapaian Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). Matlamat 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D).

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. ilmu medan meningkat. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). pandu arah dan ilmu medan. menembak. 70% murid Peratus murid mempunyai mempunyai pengetahuan pengetahuan dan dan kemahiran kemahiran dalam aktiviti dalam aktiviti kawat. pandu arah dan pandu arah dan ilmu medan. menembak.2 3 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. kawat. menembak. menghadiri perjumpaan PKBM(D). pandu arah dan ilmu medan. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D). Pskk/smkbr [75] . Latihan Berjadual Bersama ATM. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. menembak. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari ATM September 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat.

Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan guru-guru ada komitmen lain.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Proses Kerja 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. November Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. Pengetua . 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM 1. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [76] . Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah.

Pengetua . Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruniform lain. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Guru-guru penasihat ada komitmen lain. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain April Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain 1. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [77] .

Januari hingga September Ahli-ahli PKBM Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera. Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. 1. pandu arah dan ilmu medan. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. menembak. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [78] .Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Latihan Berjadual Bersama ATM. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Pengetua . 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi.

PERSATUAN KADET BOMBA Pskk/smkbr [79] .

dan komited .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Pskk/smkbr [80] . O2 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti. S4 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 . W5 . S2 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Ancaman ( Threat – T ) T1 .Sokongan dari PIBG.Sebahagian guru mempunyai pengalaman. S3 .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Hubungan baik dengan agensi luar.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.

INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan.PELAN STRATEGIK 2010 – 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah.. . 3.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [81] . Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar 2. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba 1. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.

sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 3.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL. Guru Penasihat RM3000 . Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1. Pengetua Julai atau 2.AJK TEMPOH Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Penolong Kanan Oktober 3. Guru penasihat 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.Guru Penasihat RM2000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Pskk/smkbr [82] . 1. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB 1. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1. Penolong Kanan Ogos 3. Pengetua April – 2.

pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8. Masalah kewangan ( modal ) 2. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.Guru Penasihat 1. Penolong Kanan 3. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4.masa dan tempat 5. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] Pskk/smkbr [83] . Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. perlaksaanaan program 2. tarikh. Perlaksanaan Program 7.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Mac / April 2010 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) 1. pengisian program 6. Pengetua 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.

Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. objektif program 11. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1.Perlaksanaan Program 13. pengisian program 12.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [84] . Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. Pengetua 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. perlantikan AJK 2. Masalah kewangan 2. Pelajar diberi penerangan mengenai 10. Penolong Kanan 3.Guru Penasihat 1.

Pskk/smkbr [85] . Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.3 Agihan Tugas 1.6 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1.5 Jalankan Latihan 1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN Pskk/smkbr [86] .

OLAHRAGA / RENTAS DESA Pskk/smkbr [87] .

S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. W2 – Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. W4 – Jurulatih kerap bertukar .SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 –Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S4 . O2 – Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat –T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. T2 – Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan Pskk/smkbr [88] . S3 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan. W3 – Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa. KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan.

Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. 2.95 org ISU MASALAH 1. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga Pskk/smkbr [89] .PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 – 60 org 2011 – 70org 2012 – 80 org 2013 – 90 org 2014 . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. MATLAMAT 1. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan 2. 1.

SU. Klinik 1. Memupuk Olahraga/Rentas kerjasama semangat Desa berpasukan dalam kalangan murid. Meningkatkan Olahraga/Rentas bilangan dan Desa peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2. PK KoKurikulum. Guru Penyelaras Januari RM 100. Karnival 1.PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum.00 hingga Sumbagan November PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2.SU Kokurikulum.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [90] .

3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. Semua jurulatih yang terlibat. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut. Januari hingga Julai. Murid tingkatan satu.dua dan empat.1 Ucapan Ketua Jurilatih. 2. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . Kebajikan atlit dan jurulatih. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/padang.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. bukan atas dasar bakat. 1. 1. 1. SU Kokurikulum. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.Nama Projek Objektif PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Klinik Olahraga/Rentas Desa. Pskk/smkbr [91] . 4.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latihan ansur maju.

Kekurangan Pengadil. Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. 1. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [92] . 1. 3. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Kokurikulum.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit. Format Pertandingan . Oktober Murid tingkatan satu. 1.3 Teknikal Pertandingan 4. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan. Setiausaha Kokurikulum.1 Pendaftaran pasukan 3. Semua jurulatih yang terlibat.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.2 Jadual pertandingan 3.dua dan empat.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karnival.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1.

BOLA TAMPAR Pskk/smkbr [93] .

Pskk/smkbr [94] .ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1 – Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad. W2 – Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi. S2 – Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid. W1 – Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain).Sambutan yang baik daripada murid. S4 . PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan yang padu daripada ibubapa 02 – Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan. S3 .

Latihan Dalaman OBJEKTIF 1. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan MATLAMAT 1. STRATEGI 1.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR ISU 1. Guru Penasihat TEMPOH Sepanjang tahun KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN Pasukan sekolah. Pengetua 2. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental T/JAWAB 1. yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara. PKKK 3. khasnya untuk pasukan perempuan MASALAH 1. khasnya perempuan. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR BIL PROGRAM 1. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten. Pskk/smkbr [95] .

PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkat kekuatan mental Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM Sepanjang tahun Semua ahli kelab. En Patrick Bong 2. Kekurangan sumber kewangan 3. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. PKKK 2. Susah mendapat pasukan luar 1. Guru Penasihat PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN Pskk/smkbr [96] . khasnya perempuan Semua guru penasihat kelab 1. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. En Lim Tsing Teck 1. Mengadakan perjumpaan kelab 3.

BOLA SEPAK Pskk/smkbr [97] .

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK KEKUATAN(STRENGTH –S) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. PELUANG(OPPORTUNITIES) O1- Sokongan daripada PIBG O2- Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . KELEMAHAN(WEAKNESS-W) W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan ANCAMAN(THREAT-T) T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

Pskk/smkbr [98]

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA SEPAK

ISU 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang

MASALAH Ahli kelab terlalu ramai

MATLAMAT 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih

STRATEGI 1) Menambah bilangan jurulatih

INDIKATOR PENCAPAIAN Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri.

2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan

Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS

Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

Pskk/smkbr [99]

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK

BIL PROGRAM 1

OBJEKTIF

T/JAWAP

TEMPOH Sepanjang tahun

KOS/SUMBER

TOV

ETR

2

3

Penbahagian Menimbangkan 1)Pengetua kumpulan jumlah 2)PKKK kejohanan dan 3)Guru nisbah ahli penasihat/jurulatih kelab dengan guru/jurulatih Latihan Meningkatkan 1)Pengetua dalaman kemahiran 2)PKKK guru penasihat 3)Guru /jurulatih penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Saya Boleh Meningkatkan 1)Pengetua motivasi dan 2)PKKK keyakinan diri 3)Guru pelajar dalam penasihat/jurulatih menghadapi kejohan sepanjang tahun.

Ogos dan Oktober

Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG

INDIKATOR PENCAPAIAN Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

Februari RM600 dan Oktober sumbang dari PIBG

Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat

Pskk/smkbr [100]

Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3.PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kejohanan dan peringkat umur Bulan April-Julai Semua ahli kelab Semua guru penasihat kelab/juru latih 1. Sumber kewangan terbatas 3. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat 1. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. PKKK 2. Pembahagian kumpulan a. Guru penasihat Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Pskk/smkbr [101] . Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan 1.

BOLA JARING Pskk/smkbr [102] .

S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. W3 . S3. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu Pskk/smkbr [103] .Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan ANCAMAN ( Treat –T ) PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1 – Punca kewangan agak terbatas sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.Sikap murid yang penting menganggap aktiviti kokurikulum tidak W4 . W2 – Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.

40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH 1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah MATLAMAT 1. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . 2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan 2. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [104] . Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3.

PK KoKurikulum.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [105] . Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum. Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.

4. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1. Kewangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1. Program dijalankan pada hujung minggu.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Februari .1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. bukan atas dasar bakat. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [106] .Jun Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum.

kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Ko-kurikulum.1 Pendaftaran pasukan 3. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [107] . Format Pertandingan .1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. Bulan Julai Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. 3. Kewangan Kekurangan Pengadil.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1.2 Jadual pertandingan 3.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3.3 Teknikal Pertandingan 4.

SEPAKTAKRAW Pskk/smkbr [108] .

Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman.Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi. O3. O2 – Hubungan baik dengan agensi luar. ANCAMAN ( THREAT – T ) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan terhad.. S3 . W3 – Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw. W4 – Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw.S) S1 . Pskk/smkbr [109] .O) O1 – Sokongan daripada PIBG. S4 – Sambutan yang baik daripada murid. S2.ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH . PELUANG ( OPPORTUNITIES. KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Kemudahan infrastruktur yang amat terhad. Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. W2 – Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab.

Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian. 2.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 1. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw. MATLAMAT 1. 2. Ahli kelab terlalu ramai. Pskk/smkbr [110] . STRATEGI 1. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah. 3.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw. penasihat kelab Sepaktakraw. 1.Menambah bilangan guru penasihat. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. Guru penasihat kelab 1. MASALAH 1. INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 1.Meningkatkan kurang berpengalaman dan kemahiran guru berkemahiran.

2.Permainan kurang cemerlang. Menyertai perrlawanan persahabatan antara sekolah. MATLAMAT 1.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab. MASALAH 3. 2. 3. 1. . INDIKATOR PENCAPAIAN Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. Kurang pendedahan pemain. Pskk/smkbr [111] . STRATEGI 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 2. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab.

3. Guru Penasihat.Mengimbangi Kumpulan. nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Latihan Dalaman 1. PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1. KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN . Guru Jemputan 1.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. 1. Guru Penasihat. TEMPOH Sepanjang tahun. PKKK 3. Februari dan Oktober . Pengetua 2.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Pengetua 2.Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. Ogos dan Oktober .Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman. PKKK 3.Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang. Pskk/smkbr [112] .2014 ) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW BIL 1. “Saya Boleh” 1. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. PKKK 3. Pengetua 2. 4. Guru Penasihat. Pembahagian 1.

Pengumpulan semua ahli. 2. Pembahagian kumpulan. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. 2.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat. 2. Semua ahli kelab. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili sekolah ) 2. 3. 2.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW Pembahagian Kumpulan Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat. Tini Ak Numpang 1. 1. 1. Sepanjang tahun. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Pskk/smkbr [113] . 2. 3. En. 1.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. PKKK Guru Penasihat Perlawanan antara kumpulan Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpaan. Gelanggang Sepaktakraw terhad. Kekurangan sumber kewangan. Semua guru penasihat kelab 1. 1. 2. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2. 2. 2.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 – 15 orang ahli.

3. 1. 1. Perbincangan sesama guru penasihat. PKKK 3. 5. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab. Pengetua 2. Kesuntukan masa.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Latihan Dalaman Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw Bulan Ogos dan Oktober Guru penasihat 1. . PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. 3. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran. Penentuan program.2 Tunjuk cara 4. 2. Melakukan latihan kemahiran secara berterusan.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan Pskk/smkbr [114] .Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN 1.1 Taklimat 3. Guru Jemputan 1. Guru penasihat kelab Sepaktakraw.

1. 3. 2. 2. Semua guru penasihat kelab. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi daripada post. 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ―Saya Boleh‖ Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Februari dan Oktober Semua ahli kelab Sepaktakraw 1. 1.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. 2. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan MSSM yang diadakan setiap tahun. Pengetua 2. Pskk/smkbr [115] . Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam sekolah.motem. Pengetua 2. 2. Guru penasihat 1. PKKK 3.1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan kepada PKKK.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan. 2.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pasukan dalam perlawanan. Kekangan masa Kekangan gelanggang Sepaktakraw.3 Taklimat kepada semua ahli kelab. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. PKKK 3. 2. 1.

HOKI Pskk/smkbr [116] .

Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. S4 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. Threats ( T ) T1 – Kos peralatan agak mahal T2. PIBG dan agensi luar. W3 – Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain Opportunity ( O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. Weakness ( W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. W2 – Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. melaksanakan aktiviti kelab Pskk/smkbr [117] .ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S3 – Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi.

100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 1. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% 1. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan 2.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki. 2. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [118] .

2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. PK KoKurikulum. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [119] .00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100. Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS PK KoKurikulum.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .

bukan atas dasar bakat. potensi dan minat Penolong Kanan Ko-kurikulum.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1.PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Februari & Jun Ahli Kelab Hoki Semua guru kelab hoki 1. Program dijalankan pada hujung minggu. Taklimat Program Klinik hoki 1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Pskk/smkbr [120] . Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Guru Penyelaras. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN Pskk/smkbr [121] .

KELAB BAHASA MELAYU Pskk/smkbr [122] .

tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. bersajak. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG Pskk/smkbr [123] . S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . perbahasan dijalankan. bersyair. pidato.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan .

S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . Pskk/smkbr [124] . bersajak.SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . perbahasan dijalankan. pidato. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. bersyair.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG

ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU
ISU Pencapaian Kelab Bahasa Melayu kurang memuaskan MASALAH 1. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang STRATEGI 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 2.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100%

Pskk/smkbr [125]

4. Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M

dilaksanakan

2M. 3. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 %

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU
BIL PROGRAM 1. Promosi Kelab Bahasa Melayu OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari PCG - RM 100  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang PCG tahun Kokurikulum – RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn

Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Melayu Kelab Bahasa Melayu setiap tahun

2.

Kelas Bimbingan

Meningkatkan Guru penasihat Kelab kemahiran Bahasa Melayu pelajar dalam menguasai 2M.

Hanya 32 % pelajar menguasai 2M Kurang

50% pelajar menguasai 2M

Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

3.

Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab

Sepanjang PCG

Penglibatan

Pelajar terlibat

Pskk/smkbr [126]

Rakan Sebaya

penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan

Bahasa Melayu

tahun

Kokurikulum – RM 100

daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20%

secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Pskk/smkbr [127]

Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Berdasarkan hasil penilaian . Perhimpunan sekolah b. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. 1 c. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a.PELAN OPERASI I Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [128] .

Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b.PELAN OPERASI II Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. 5. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [129] . Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. c. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3.

Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. b. Sepanjang tahun Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1.PELAN OPERASI III Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Prestasi ahli direkodkan. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Pelajar ponteng perjumpaan Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [130] . c. 2. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan .

KELAB BAHASA INGGERIS Pskk/smkbr [131] .

Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah T2.ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 – Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) Pskk/smkbr [132] .Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila ANCAMAN (T) T1. Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.Sokongan daripada ibu-bapa .Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang diperlukan 02. S2 W2 S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 S4 S5 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W4 W5 W6 PELUANG ( O ) O1.

Meningkatkan penglibatan guru 2 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 3 4 Pskk/smkbr [133] .PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 MASALAH Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 MATLAMAT Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 STRATEGI Meningkatkan penglibatan pelajar 1 INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 – 25 orang 2010 – 30 orang 2011 – 35 orang 2012 – 40 orang 2013 – 50 orang Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 – 70% 2010 – 75% 2011 – 80% 2012 – 90% 2013 – 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 – 3 aktiviti 2010 – 4 aktiviti 2011 – 5 aktiviti 2012 – 6 aktiviti 2013 – 7 aktiviti Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 – 10% 2010 – 15% 2011 – 20% 2012 – 25% 2013 – 30% 2 Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan kurang dari 80% Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 3 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini.

PELAN TAKTIKAL Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang RM 100/PCG tahun Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah Pskk/smkbr [134] .

Mariatta Joshua 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a.PELAN OPERASI 1 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahun Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program Penambahbaikan Pskk/smkbr [135] . Lily Roland Pn. Melalui perhimpunan sekolah b. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum bermula c.

PELAN OPERASI 2 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Sepanjang tahun Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang berminat Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti Pskk/smkbr [136] . Lily Roland Pn. Mariatta Joshua 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri 3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lagi bakat yang ada pada diri mereka Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Guru Penasihat Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian.

KELAB BAHASA CINA Pskk/smkbr [137] .

Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . W3.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Masalah pengangkutan Pskk/smkbr [138] . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat Pskk/smkbr [139] . Kehadiran kurang memuaskan 1.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang Masalah 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2013 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 12 orang = 15 orang = 20 orang = 25 orang 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.

kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1.00.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar Nov RM 100. Guru Kelab 3. Semua guru 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Duit Kelab 3 Kuiz Bahasa Cina 1.Meningkatkan 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina 1.00 Julai RM 100 . Meningkatkan 1.Guru Kelab RM 100. Guru Penolong pengetahuan Kanan tentang Bahasa Kokurikulum Cina 2. Guru Kelab Jan RM 100.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil 1 Program Ceramah Motivasi Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah.Guru Kelab kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini Pskk/smkbr [140] .00 Duit Kelab Ogos 4 Lawatan Sambil Belajar 1.

1 .4 . Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Bahasa Cina Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [141] .3 . Pelaksanaan aktiviti 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3. kebudayaan & kesusasteraan China Januari / September Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.2 .

Pelaksanaan aktiviti 5. Lai Chun Kin 2. Bong Lee Phin 3.3. Ng Sze Fui 1.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 1.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Ceramah Motivasi Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Jan Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Taklimat program Ceramah Motivasi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.1 . Program dijalankan pada bulan Jan 5. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [142] . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.2. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .

Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.3.4.Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Pelaksanaan aktiviti 5. Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [143] . Ketua Penyelaras . melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Taklimat program Kuiz Bahasa Cina – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.5 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Bahasa Cina Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.2.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.

1.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa perhimpunan Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1. Bong Lee Phin 3.4.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.Program dijalankan pada bulan Nov 5.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat daripada guru pengiring 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [144] .Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pengetua .PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Lawatan Sambil Belajar Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Nov Ahli Kelab Bahasa Cina 1.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Pelaksanaan aktiviti 5. Lai Chun Kin 2. Ng Sze Fui 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.

KELAB BAHASA IBAN Pskk/smkbr [145] .

Pskk/smkbr [146] . tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab.SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . komited dan terlatih PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – O2 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT – T) T2 – T3 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.Guru berpengalaman.

     Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100% 6. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 5. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 6. 6. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan STRATEGI 4. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 % Pskk/smkbr [147] . Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 4. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan MASALAH 5. INDIKATOR PENCAPAIAN 4.

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM 1. Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Iban Kelab Bahasa Iban setiap tahun 2. Pskk/smkbr [148] . Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan Guru penasihat Kelab penglibatan Bahasa Iban pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan PCG Kokurikulum – RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. Promosi Kelab Bahasa Iban OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang tahun PCG .

Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 2.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [149] . Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. 1 c. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Berdasarkan hasil penilaian . Perhimpunan sekolah b. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg.

Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [150] . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 6. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9. c. 10.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA Pskk/smkbr [151] .

ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . Pskk/smkbr [152] .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat Pskk/smkbr [153] . Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 4. Kehadiran kurang memuaskan 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 2.PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang Masalah 3.Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2.

1.PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil 1 Program Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 .00. Guru Penolong kesedaran murid Kanan KK tentang isu-isu 2. Guru Kelab 2 RM 100. Guru Penolong Kanan KK 2. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut.Guru Kelab kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum. Meningkatkan 1. Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [154] .00 Duit Kelab Ogos 3 Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 3. Guru Kelab kesihatan 2. 1.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. Meningkatkan 1.

Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.4 . 1.2 .1 Mengenalpasti murid 3.3 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.1 .PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Januari / September Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. 2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.Taklimat program Buku Skrap 1.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.2 Pelantikan Penyelaras program 2.Pelaksanaan aktiviti 5.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab ERT Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [155] .

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan. Guru Kelab ERT.2 Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Demonstrasi membuat kek dan biskut Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [156] .Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1. Ogos Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Kelab ERT 1.Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Pengetua .1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Ketua Penyelaras .

Guru Penolong Kanan Kokurikulum.2 Pelantikan Penyelaras program 2.1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. Program dijalankan sepanjang tahun 5. Pelaksanaan aktiviti 5. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [157] .1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. 5.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1. Pengetua .3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.

KELAB SAINS Pskk/smkbr [158] .

Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti. W3 – tidak minat belajar tentang sains Pskk/smkbr [159] .ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Masalah pengangkutan bagi murid harian KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang Masalah 5. Kehadiran kurang memuaskan 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Meningkatkan kualitI aktiviti Indikator Pencapaian 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 = 20 orang = 25 orang = 30 orang = 35 orang = 40 orang 6.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Mempelbagaikan aktiviti 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat Pskk/smkbr [160] .

1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil 1 Program Membuat replika menggunakan suratkhabar. Guru Kelab 3.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula. Objektif 1. 1. Tanggungjawab 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [161] .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Semua guru Ogos 3 Buku Skrap 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan sains 2 Kuiz Sains 2.

1 .1 – Mengenalpasti murid 9. Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sains Memantau penerimaan replika yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [162] .PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.3 . Januari .2 .Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. 7. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10. 5.2 – Pelantikan Penyelaras program 8. Taklimat program 7.4 . 3.September Semua pelajar menengah atas Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 7. Pelaksanaan aktiviti 5.Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya.

1 – Penerangan Program – Guru Panasihat 4.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sains Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains 3.1. Taklimat program 10. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.3.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5.2 . Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Pelaksanaan aktiviti 5. Ketua Penyelaras . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 2. Program dijalankan dalam 1 fasa 7. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [163] .Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5. Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 6.

1.2 – Penerangan Program – Guru Panasihat 2. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [164] . Taklimat program 10. Januari.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.September Semua ahli kelab sains Guru Kelab Sains 1.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Projek Buku Skrap .Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 5. Pelaksanaan aktiviti 4. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4. Ketua Penyelaras .2 . Pengetua .

KELAB SENI VISUAL Pskk/smkbr [165] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni Pskk/smkbr [166] .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

Kehadiran kurang memuaskan Pskk/smkbr [167] . Penglibatan pelajar kurang MATLAMAT 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 STRATEGI 1. Mempelbagaikan aktiviti 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat 2. Meningkatkan kualiti aktiviti INDIKATOR PENCAPAIAN 1.PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang MASALAH 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 2.

Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 1.PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1 Program Folio [ isu-isu seni dan budaya] Objektif 1.Guru Kelab Sepanjang tahun RM 100.00 Duit Kelab 2 Membuat hasil karya 3 - Badan Sihat Otak Cerdas Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [168] . Guru Penolong Ogos Kanan Kokurikulum 2. Guru Penolong Jan Kanan September Kokurikulum 2. Guru Kelab 3. Semua guru 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya 2. Guru Kelab 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1.

Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Taklimat program Folio / Karya – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.4 .Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Folio / Karya Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Januari / September Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Kelab Pendidikan Seni Visual 1.2 .Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelaksanaan aktiviti 5.1 . Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Memantau penerimaan folio yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [169] .3 .

KELAB SEJARAH Pskk/smkbr [170] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun. W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang. ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Pskk/smkbr [171] . PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal.Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 .makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang. PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 ..Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 . W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan.ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . S3 .

Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat Pskk/smkbr [172] . Kehadiran kurang memuaskan 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 Strategi 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 2. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 12. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang Masalah 11. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2.

00. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan Tanggungjawab 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [173] . Duit Kelab Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Sejarah 2.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Semua guru RM 100.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1. Guru Kelab 3.00 Duit Kelab Julai Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Kenegaraan ] Objektif 1. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber RM 100 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.4 .aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Januari / September Ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah 1. Pelaksanaan aktiviti 5.1 .2 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.1 – Mengenalpasti murid 3. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.2 – Pelantikan Penyelaras program 2. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sejarah Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [174] .Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Taklimat program Buku Skrap 1.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan .3 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.

AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab.2 – Pelantikan Penyelaras program 2. Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya semasa perjumpaan kelab.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pengetua .2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Ketua Penyelaras .3.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sejarah Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Julai / Ogos Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah.5 .Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab 5. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5. Taklimat program Kuiz Sejarah 1. 5. 1.6. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [175] . 5.4.

Program dijalankan sepanjang tahun 5.2. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1. McKinley 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. En. Andrew Teram 2.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [176] .3.4 – Pelantikan Penyelaras program 2.1 .PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Sejarah 1.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua . Vincent Lim 3.3.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. En. Pelaksanaan aktiviti 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. En.3 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

KELAB GEOGRAFI Pskk/smkbr [177] .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % Pskk/smkbr [178] .

Mempelbagaikan aktiviti = 52 orang = 65 orang = 75 orang = 85 orang = 100 orang 2.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Kehadiran kurang memuaskan 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014 ) KELAB GEOGRAFI Isu Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang Masalah 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat Pskk/smkbr [179] . Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.

00 Duit Kelab Ogos 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.00.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [180] . Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan geografi 2 Kuiz Geografi 2.PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Alam Sekitar ] Objektif 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tanggungjawab 1. Semua guru RM 100.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1. Guru Kelab 3.

Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 8.2 .1 .PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Januari / September Ahli Kelab Geografi Guru Kelab Geografi 6. Pelaksanaan aktiviti 5. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.4 .Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Geografi Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [181] . Program dijalankan dalam 2 fasa 10.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.3 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.

AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5. Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [182] . Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .2.5 .1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster. Pelaksanaan aktiviti 5. Taklimat program Kuiz Geografi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.6. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.4. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Geografi Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan 6.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 10. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.3.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 3.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5. Ketua Penyelaras . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

Pelaksanaan aktiviti 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 14.3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.Raiyah Akip Ibrahim 2.Alfizah Putit 11.1 .2. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 12.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Geografi 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 13. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .3.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Program dijalankan sepanjang tahun 15. Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [183] .Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 4.

sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014. semua guru serta kakitangan diatas kerjasama. SMK BALAI RINGIN ―BERDISIPLIN. semua penolong kanan. semua guru kanan.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. TEKUN. MAJU‖ ‗SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN‘ Pskk/smkbr [184] .

Pskk/smkbr [185] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful