RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH TEMA : DIRI SAYA SUBTEMA : KEBERSIHAN DIRI TUNJANG / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

KANDUNGAN - Perhimpunan pagi : murid member salam dan ucapan selamat pagi.murid membaca al-fatihah dan doa belajar - Tunjang BM (BM 1.1.7 mendengar arahan dan memberi respon) (BM 2.2.7 Bersoaljawab secara bersopan) Aktiviti : -guru meminta murid-murid berada dalam kumpulan. Guru bertanyakan isi pelajaran semalam dan murid menjawab -guru membacakan buku besar kepada murid.

MASA

CATATAN / BAHAN

30 minit RUTIN / PERBUALAN PAGI

Buku kedatangan murid Kesepaduan PFK

40 minit Permainan Luar

Tunjang Fizikal dan Kesihatan (K.T.I Menunjukkan apresiasi muzik)

(K.T.I 2.4.5 Membuat pergeraka bebas mengikut muzik )

-murid membuat pergerakan mengikut rentak muzik -permainan cabut ekor naga -guru menunjukkan cara permainan -murid paling banyak mencabut ekor, dikira

-

Kain ekor Speaker Laptop

T 2.1.T.I.12 Menyanyi dengan persaan dan ekspresi (K.T.pemenang 30 minit AWAL SAINS Tunjang Sains dan Teknologi ± Awal Sains S.I 2.3 Membanding dan mengelaskan objek (S.3) Membanding dan mengumpulkan objekobjek mengikut satu ciri a.I 2.T.T 2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti nyanyian ) (K.4 Menunjukkan apresiasi muzik) (K. saiz (besar dan kecil.I 2.4. 2. panjang dan pendek) b. Tekstur (licin dan kasar) c. berat (berat dan ringan) Guru menggunakan boneka untuk menerangkan konsep saiz Murid mencari objek satu cirri di dalam kelas Murid membuat lembaran kerja dalam kumpulan Lembaran kerja Boneka - - 30 minit MODUL BERTEMA FIZIKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI Tunjang Fizikal dan Estetika ± Kreativiti (K.3.5 Membuat pergerakan bebas mengikut muzik) - - - Guru memain peranan dengan menggunakan topeng Murid menyanyi lagu kucing dan tikus dengan bantuan guru Murid membuat topeng Murid menyanyi dengan gerakan - Lembaran kerja .T.

2 Bersoaljawab melalui rangsangan yang diberi B.2.1.7 ) Mendengar arahan dan memberi respon ( B.M 2.M 4.3) Membatangkan dua suku kata untuk menjadi perkataan (B.2.M 1.5 Membaca perkataan B.2 Menguasai kemahiran menulis - - Guru menggunakan kad imbas bergambar dan kad imbas suku kata untuk mengajar membatangkan suku kata Murid diberikan lembaran kerja 10 minit - Bersoaljawab dengan murid mengenai pembelajaran pada hari ini .I 1.legible print (B.2.5.I 1.2.1 Mendengar dengan penuh perhatian B.6) Menyalin perkataan dengan cara yang betul the teacher show the lettet ³D´ Show word that start with µ D¶ Student try to search what is the meaning of the words Teachers expl 30 minit MODUL TERAS BAHASA INGGERIS Tunjang Komunikasi Bahasa Inggeris (B.4) Write simple words in neat.2.M 3.REHAT DAN PENGURUSAN DIRI (BI 1.6) Listen to and responn verbally to greeting (BI 4.7) Bersoaljawab secara bersopan (B.2) Listen to and understand meaning of simple words - - 30 minit MODUL TERAS BAHASA MALAYSIA Tunjang Komunikasi ± Bahasa Malaysia B.M 2.7 ) Listen to and identify common objects in the environment (B.M 3.M 4.M 1.

AKTIVITI PENUTUP - Murid member salam dan bersalam dengan guru Guru member pesanan kepada murid .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful