www.KUTAFX.com : St.

Francis Xavier Church BALI Indonesia

Kumpulan DOA Katolik
Last Updated Wednesday, 14 November 2007

1. Tanda Salib 2. Kemuliaan 3. Credo/Aku Percaya 4. Bapa Kami 5. Salam Maria 6. Rosario 7. Peristiwa-peristiwa Rosario 8. Tata Cara Berdoa Rosario 9. Salam Ya Ratu 10. Litani Santa Perawan Maria 11. Memorare 12. Doa Iman 13. Doa Pengharapan 14. Doa Cinta 15. Penyerahan Diri 16. Doa Mohon Keluhuran Hati 17. Doa Penyerahan 18. Doa Tobat 19. Doa Dalam Derita 20. Doa Waktu Sakit 21. Doa Mohon Kehendak Yang Kuat 22. Doa Mohon Pelajaran Berhasil 23. Doa Pagi 24. Angelus 25. Ratu Surga 26. Doa Masa Advent 27. Novena Roh Kudus 28. Mohon Berkat Atas Pekerjaan 29. Doa Sebelum Makan I dan II 30. Doa Sesudah Makan I dan II
http://www.kutafx.com Powered by Joomla! Generated: 18 May, 2010, 14:44

7 Sakramen Dalam Gereja Katolik 49. Doa Malam I 32. Amin 2. pengampunan dosa. kehidupan kekal. duduk disebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu perlukan.KUTAFX. Datanglah kerajaanMuJadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Doa Kepada Malaikat Pelindung 48. yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Seperti pada permulaan. Doa Untuk masyarakat 44. Doa Untuk Membaca Kitab Suci 35. CREDO/ AKU PERCAYA Aku percaya akan Allah. yang dikandung dari Roh Kudus.Dimuliakanlah namaMu. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Francis Xavier Church BALI Indonesia 31.www. 4. Doa Mohon Rasa Tanggung Jawab 43. TANDA SALIB Dengan tanda kemenangan Kristus kita membuka dan menutup doa kita sebagai orang katolik. janganlah mengucapkan banyak perkataan. Hendaklah kamu berdoa sebagai berikut: Bapa kami yang ada di surga. tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. pencipta langit dan bumi. dilahirkan oleh Perawan Maria. Ia berkata. Doa Untuk Paroki 40.kutafx."Kalau kamu berdoa. Doa Kepada Santo Yusuf 46. Amin http://www. Berilah kami rejeki pada hari ini. Doa Malam II 33. kebangkitan badan. Aku percaya akan Roh Kudus. Gereja Katolik yang kudus.dan ampunilah kesalahan kami. dan akan Yesus Kristus PuteraNya yang tunggal.Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa Mohon Panggilan 42. yang naik ke surga. dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. wafat.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. 10 Perintah Allah 50. seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan dimakamkan. Penyerahan Keluarga Kepada Tuhan Yesus 36. KEMULIAAN Kita memberi hormat kepada Allah Tritunggal. Doa Untuk Pastor Paroki 41. 14:44 .Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan kita. Amin. Penyerahan kepada Bunda Maria 34. yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan. 38. Doa Untuk Anak Remaja 39. 3. BAPA KAMI Yesus sendiri mengajarkan doa yang agung ini. Mendoakan Anak 37. Mendoakan Orang Tua.Bapa yang mahakuasa.com : St. Doa Kepada Santo/Santa Pelindung 47. Penyerahan Kepada Maria 45. persekutuan para kudus. sekarang selalu dan sepanjang segala abad. 2010. Amin. 5 Perintah Gereja 1.

Maria Menerima Kabar Gembira dari Malaikat Gabriel2. Ya Maria. kasihanilah kamiU: Kristus.Kemuliaan&hellip.Salam Maria &hellip.www.. Tuhan tambahkanlah imanku. perawan yang amat baik bahwa belum pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu. penghiburan dan pengharapan kami.Peristiwa 2 Bapa kami&hellip. Maria Mengunjungi Elizabeth saudarinya3.. Peristiwa 4 Bapa kami&hellip. Perawan yang murah hati. jangan mengabaikan perkataanku. 9. kasihanilah kamiP: Tuhan. kami dapat meneladani isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya. Roh Kudus turun atas para rasul4. Terpujilah &hellip.Kabulkanlah doa kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip. Maka tunjukkanlah kepada kami. semoga dalam merenungkan peristiwa-peristiwa doa rosario suci Santa Perawan Maria. Aku http://www. Terpujilah &hellip. penuh kasih sayang dan manis. penuh rahmat.Salam Maria &hellip.Salam. dengan hidup. Tuhan sertamu. Bunda yang rahim. SALAM MARIA Maria adalah Ibu Yesus dan ibu kita.Marilah kita mendoakan Peristiwa-peristiwa &hellip. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan gereja kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu. 7.2..com : St. serta semua rahmat yang perlu untuk menerimanya. (10 x)Kemuliaan &hellip. Yesus buah tubuhmu yang terpuji.tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya. Hai Bunda sabda Allah.Santa Maria . Yesus memanggul salibnya ke gunung kalvari. Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakrat maut2. 14:44 . dihadapanmu aku seorang berdosa. 12. aku mengharap menerima dari padaMu: kebahagiaan kekal. Yesus menetapkan Ekaristi 8.KUTAFX. anak hawa berseru kepadamu.. berdiri seraya mengadu. Bunda Allah. digerakkan hati oleh harapan yang demikian itu. (10 x)Kemuliaan &hellip.(lihat di atas: peristiwa-peristiwa rosario)Peristiwa 1 Bapa kami&hellip.Sayangilah kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip.Peristiwa 3 Bapa kami&hellip. ROSARIO Rosario adalah doa bersama/pribadi yang paling sederhana. ampunilah segala dosa kami lindungilah kami dari api neraka dan hantarlah segala jiwa ke dalam Surga terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayanganMu. Marilah kita berdoa Ya Tuhan. (10 x)Kemuliaan &hellip. 11. (10 x)Kemuliaan &hellip. telah memperoleh kebahagiaan kekal bagi kami. Peristiwa-peristiwa Sedih: (Selasa & Jumat)1. Yesus didera3.Kasihanilah kami P:Kami mengungsi pada perlindunganmu. LITANI SANTA PERAWAN MARIAP: Tuhan.P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AlahU: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus10. Yesus bangkit dari mati. Peristiwa-Peristiwa Rosario:Peristiwa-Peristiwa Gembira: (Senin+Sabtu)1. Sampai selama-lamanya.5.. Yesus naik ke surga.Ya Yesus yang baik. Terpujilah &hellip. SALAM YA RATUSalam Ya Ratu.&hellip. Salam. melainkan dengarkan dengan belaskasihan dan luluskanlah.Terpujilah keluarga kudus Yesus. Amin 6. memohon pertolonganmu dan meminta perantaraanmu pernah ditinggalkan olehmu. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah5. Yesus memberitakan Kerajaan Allah & menyerukan pertobatan4. kehidupan. (10 x)Kemuliaan &hellip.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Sebab yang mengatakannya Engkaulah. Yesus dibaptis di Sungai Yordan2. karena jasa Yesus Kristus. bahwa Allah Putera menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. Bunda Allah Putera-Salam Maria&hellip. Terpujilah &hellip.&hellip.Terpujilah &hellip. sebagai anaknya. Kristus dengarkanlah kamiU: Kristus. kabulkanlah doa kami Allah Bapa di Surga : Kasihanilah kamiAllah Putera. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. Yesus dimahkotai duri4.Salam. kita masuk dalam suasana doa. kami orang buangan.Amin. Yesus menampakkan kemuliaanNya5. yang Mahatahu dan Mahabenar. Yesus wafat disalib. aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri: Bapa. Penebus DuniaAllah Roh KudusAllah Tritunggal Maha Kudus. Ya Maria Bunda AllahU: Jangan kau abaikan permohonan kami. MEMORAREIngatlah. 2010. dengan mengulang salam Maria.Bapa kami&hellip. Francis Xavier Church BALI Indonesia 5. kasihanilah kami.Salam. Hai kusuma segala perawan. kematian serta kebangkitanNya. PeristiwaperistiwaTerang (Kamis)1. Yesus diketemukan dalam bait Allah.Kemuliaan&hellip. mempelai Allah Roh Kudussalam Maria&hellip. Tata Cara Berdoa Rosario :Aku percaya&hellip. Ya Maria. Yesus dilahirkan di kandang Betlehem4.. doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. kepadamu aku datang. bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. karena Kristus Tuhan kami. kita berdoa kepadanya: Salam Maria.Peristiwa 5 Bapa kami&hellip. Kami mohon. DOA IMANAllah. Yesus menyatakan diriNya dalam pesta pernikahan di Kana3.Salam Maria &hellip. Amin.. Tuhanku.kutafx. Putera Mu yang tunggal.Salam Maria &hellip. DOA PENGHARAPANTuhan yang mahamurah.13. Maria diangkat kesurga. Maria dimahkotai di surga. Peristiwa-peristiwa Mulia (Minggu+ Rabu)1. dan Roh Kudus. Tuhan Yang Maha Esa Santa Maria : Doakanlah kamiSanta Bunda AllahSanta Perawan TermuliaBunda KristusBunda Rahmat IlahiBunda Yang Tersuci Bunda Yang TermurniBunda Yang Tetap PerawanBunda Yang Tak BercelaBunda Yang Patut DiCintaiBunda Yang Patut DiKagumiBunda Penasehat Yang BaikBunda Pencipta Bunda PenebusPerawan Yang Amat BijaksanaPerawan Yang Harus DiHormatiPerawan Yang BerkuasaPerawan Yang Murah HatiPerawan Yang SetiaCermin KekudusanTakhta KebijaksanaanBejana RohaniBejana Yang Patut DiHormatiBejana Kebaktian Yang UtamaBunga Mawar Yang Gaib Doakanlah kamiBenteng DaudBenteng GadingRumah KencanaTabut PerjanjianPintu Surga Bintang TimurKeselamatan Orang SakitPerlindungan Orang BerdosaPenghibur Orang Berdukacita Pertolongan Orang KristenRatu Para MalaikatRatu Para Bapa Bangsa Ratu Para NabiRatu Para RasulRatu Para MartirRatu Para Pengaku ImanRatu Para PerawanRatu Para Orang KudusRatu Yang Terkandung Dengan Tiada Bernoda AsalRatu Yang Diangkat Ke SurgaRatu Rosari Yang Amat SuciRatu Pencinta DamaiRatu Para Keluarga Anak Domba Allah. Putera. terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Hai Bunda. Maria dan Yoseph.5.Salam Maria &hellip. Puteri Allah Bapa-Salam Maria&hellip. kepadamu aku berlari. O perawan yang mulia dan terpuji.3.

hiburan. Di dalam benakku bermunculan pengalaman-pengalaman yang telah lewat. Terpujilah Engkau.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. sebab yang berjanji adalah Engkau. kuatkanlah pengharapanku. DOA WAKTU SAKITTuhan Yesus. sebab Engkau maha baik dan pantas dicintai. aku teringat akan kehendakMu sendiri yang tetap kuat dan teguh. Amin. Karena cinta akan dikau maka aku pun cinta akan semua orang. Francis Xavier Church BALI Indonesia mengharapkan semuanya itu dengan pengharapan yang kokoh. 2010. biar dalam sengsara dan penghinaan sekalipun. DOA PENYERAHANBapa. Ya Tuhanku dan Allahku. DOA TOBATAllah yang maharahim. tambahkanlah selalu cintaku. orang berdosa. Tuhan. Sebagai tanda bukti cintaku kuserahkan diriku dan kupersembahkan hidupku tanpa syarat ke dalam tanganMu. Tuhan kami. Ya Tuhanku dan Allahku. Ambillah segala yang menjauhkan aku dari padaMu. Tetapi aku juga takut kalau berlagak terlampau berani. sehingga pada akhir tahun pelajaran aku bisa naik. Tabahkanlah hatiku untuk menghadapi segala kesusahan kami. Aku tidak mohon kepandaian yang cemerlang. PENYERAHAN DIRIYa. kuserahkan hidupku kepadaMu dengan segenap hati dan penuh cinta. dan dapat mengingat semuanya dengan baik. Engkau memahami segala penderitaan sebab Engkau telah mengalami penderitaan yang paling berat. agar aku dapat mengerti semua mata pelajaran. Tuhan Yesus Kristus. aku terpaku pada ranjang derita ini. Amin. ya Allahku. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. DOA MOHON KELUHURAN HATISang Sabda yang tercinta. Di pagi hari aku dapat memuji keagunganMu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. dan macam-macam peristiwa yang membuat aku bahagia. aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hati.Terutama aku teringat akan orang-orang yang dengan gagah perkasa melaksanakan kehendakMu. tak dapat tidur. Sudilah Engkau mengganjar mereka. mahamurah untukku. sebab Engkau adalah Bapaku. kuserahkan diri kepadaMu. 15. sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendakNya di dalam segala-galanya. Seluruh dunia mungkin runtuh hancur berantakan. alangkah senangnya kalau boleh memiliki kehendak yang kuat! Aku teringat akan orang-orang dalam sejarah yang memiliki kemauan keras membaja Mereka terus berusaha membangun dunia ini. berbuatlah sekehendakmu atas diriku. yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. sebab patut aku Engkau hukum. Hari-hariku terasa panjang dan membosankan.Alangkah bahagianya menikmati keadaan yang segar bugar. yang kuundang dengan sengaja: kegembiraan. dan setia pada janjiMu. Amin 18. tetapi cukuplah kalau Engaku sudi membantu aku. dan berilah kami terangMu. Itulah Tuhan. akan para pekerja yang bersusah payah sepanjang tahun. Kupersembahkan tubuhku yang lemah ini. berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. 21. aku percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang sedang kuderita. Aku percaya pula bahwa Bapa mempunyai rencana dengan segala derita dan kegelapan kami di dalam tanganMu. lalu menyiapkan diri untuk tugas rutinku.kutafx. 14:44 . berjuang tanpa mengeluh kesakitan. 22. Tuhan yang mahakuasa. Aku percaya kepadaMu dengan kepercayaan yang tiada batasnya. berkatilah semua orang yang dengan cara apa saja membantu dan melayani aku. sebab aku mencintaiMu. yang kuharapkan. MOHON KEHENDAK YANG KUATYa Tuhan. DOA DALAM DERITABapa yang maha penyayang dan mahatahu. karena ingin menyenangkan Dikau. dan kekuatan untuk menerima keadaan ini. Tuhan. sebagaimana aku cinta akan diriku sendiri. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih. aku menyesal atas dosa-dosaku. Allah. ketabahan. Tuhan. akan para pelajar yang berusaha sungguhsungguh dan setia menjalankan tugasnya. Jadikanlah aku rela pasrah dalam menerima penderitaan ini.www.com : St. Aku bersedia menanggung segala-galanya. Sementara sesamaku yang sehat dengan lincah mengayunkan langkahnya. namun tiada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan batukarang kehendak yang bebas dan pasti. dan jadikanlah milikMu 16. karena kurang tahu terimakasih atas segala anugerahMu. http://www.Pada saat ini aku pun menjadi orang yang tidak berdaya. Amin.Ampunilah aku. dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku. 14. karena menyadari kewajibannya. asal kehendakMu terlaksana di dalam diriku dan di dalam segala makhluk. Aku benci akan segala dosaku. anugerahkanlah kepadaku kemauan yang kuat. tubuhku tak dapat kugerakkan. sakitku kupersatukan dengan deritaMu di Getsemani. Tuhanku dan Allahku. kesenangan. berilah aku kegembiraan. ampunilah aku. Aku terkurung saja di ruangan ini. 19. dan bekerja tanpa mengharap upah. dan senyum gembira menghias wajahnya. tiada yang lain. MOHON PELAJARAN BERHASILGuru ilahi yang maha bijaksana. terutama sebab aku telah menghina Engkau yang maha murah dan mahabaik bagiku. aku mohon kepadaMu. Dan tatkala di taman Zaitun Engkau sungguh orang yang paling kesepian dari semua orang yang kesepian. supaya pelajaranku berhasil.Guru yang maha bijaksana. Apapun yang kauperbuat atas diriku akan kuterima dengan senang hati. Semua ini aku mohon demi Kristus. akan para martir yang pantang menyerah biarpun dipaksa dengan siksaan atau aniaya.Kupertaruhkan jiwaku demi namaMu. dan sekaligus sikap yang lembut lagi kesatria.Alangkah nikmatnya dapat mengatakan: Aku mau&hellip. Badanku lemah. DOA CINTATuhan adalah segala cinta. Sebab hanya yang rendah hati berkenan kepadaMu. Oleh karena itu. ya Tuhan. dan apa yang aku rasakan.KUTAFX. meski menghadapi seribu satu kesulitan dan tantangan yang datang bertubi-tubi. karena pelajaranku merupakan persiapan bagi hidupku di kemudian hari. Tetapi sakitku ini membuatku memahami bahwa kesehatan adalah anugerahMu melulu. sehingga kami dapat mengerti dan menerima kesusahan kami seperti yang Bapa kehendaki. terimalah diriku. 17. Amin 20.

Dari pihakku. DOA MALAM ISebelum tidur kita harus lebih dahulu mengucapkan doa.&hellip. RATU SURGA (Masa Paska) Ratu surga bersukacitalah. Berkatilah mereka yang menyiapkan makanan ini.&hellip. Tetapi dalam hal ini aku sungguh hanya bersandar pada bantuanMu. Pimpinlah hati dan tangan kami. kita harus berterima kasih kepada Tuhan. sebab patut aku Engkau hukum. NOVENA ROH KUDUSDatanglah ya Roh Kudus. supaya kami karena sengsara dan salibNya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami.Akhirnya ya.&hellip. Allah.Bimbinglah kami dengan RohMu. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini. juga mata pelajaran yang paling membosankan. dalam kebajikan-kebajikanMu yang sejati. kami berterima kasih kepadaMu karena hari yang baru ini. Taklukkanlah setiap kuasa musuh dalam RohMu. jagailah kami anakmu. AlleluiaU: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. 14:44 . Bunda Yesus. dan didalam misteriMu yang menyatukan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. semoga dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kebaikan. dan segala perbuatan kami. Utuslah RohMu maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. Amin. aku menyesal atas dosa-dosaku. 28. PuteraMu. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. dan demi kemuliaan namaMu. harapan yang kuat. MOHON BERKAT ATAS PEKERJAANAllah yang mahakuasa. Tuhan dan pengantara kami. karena Kristus Tuhan kami. Aku mengucapkan syukur kepadaMu atas segala kemurahan. DOA SESUDAH MAKAN IAllah maha baik. dan atas cintakasih mereka yang sudah menghidangkannya. Demi Kristus pengantara kami.Santa Maria.Yesus. Amin.Marilah berdoa: Ya. menyenangkan hatimu.&hellip. Yesus Kristus. Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan PutraMu. Amin. bantulah saudara-saudara kami yang kekurangan.29.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. sebelum menghadapi pekerjaan kami. bersukacitalah dalam kehidupan yang kekal. dalam semangat kekudusanMu. Tuhan kasihanilah kami.&hellip.&hellip. kami mohon berkatMu. Amin 27. Amin 26. Moga-moga Raja kemuliaan yang kekal memberi kami tempat dalam perjamuan surgawi. Amin. dalam kepenuhan kuasaMu. supaya aku selalu belajar dengan rajin dan tekun. aku mohon semangat dan gairah belajar yang tinggi. bahwa Yesus Kristus..&hellip. berkatilah kami dan segala pemberian yang akan kami terima dari kemurahanMu. dan hasilnya tidak menyesatkan kami. Engkau menjaga seluruh makhluk ciptaanMu.Ya Tuhanku dan Allahku.&hellip. demi kemuliaan Allah Bapa. kini dan sepanjang masa. 23.Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. AlleluiaP: Bersukacitalahdan bergembira-lah Perawan Maria.&hellip. terutama sebab aku telah menghina Engkau yang mahamurah dan maha baik bagiku. Tuhan kami. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak http://www. tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan luhur yang perlu bagi keselamatan jiwaku di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin. 24. terlebih atas pemeliharaanMu pada hari yang lalu. 2010. karena kabar Malaikat kami mengetahui.&hellip. Semoga segala kesulitan tidak melemahkan kami.Datanglah hai Roh Kudus terangilah budiku supaya aku mengetahui dosa-dosaku.. Amin. Engkau telah mengajar hati umatMu dengan terang Roh Kudus. semoga usaha kami menambah kemuliaanMu. serta selalu gembira karena lipuranNya.)P: Aku ini hamba TuhanU: Terjadilah padaku menurut perkataanMu(Salam Maria&hellip. agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. perkenankanlah kami dengan perantaraan BundaNya Perawan Maria. 25. Alleluia Marilah BerdoaYa Allah. Tuhan kami. berilah makanan secukupnya kepada semua saudara yang berkekurangan. Demi Kristus. dan juga untuk kegagalan yang dialami. aku akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti semua mata pelajaran dengan tekun. 31. Dikau yang hidup dalam diri Maria. kami persatukan dengan pengurbanan Yesus Kristus. demi orangtuaku. Kami mohon. aku berlutut di hadapanMu dan bersembah sujud kepadamu. jangan sampai mereka kecewa.KUTAFX. seperti Engkau baik hati bagi semua orang. datang dan tinggallah didalam diri hamba-hambaMu. yang hidup bersama Engkau. dalam kesempurnaan jalan-jalanMu. DOA MASA ADVENTO Yesus. Berkatilah kami dan kurniaMu ini agar berguna bagi kami untuk senantiasa berbakti kepadaMu.&hellip.. Berkatilah mereka dan semua orang yang menaruh perhatian pada kesejahteraan sesama manusia. supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu.Doa tobat :Allah yang maharahim. ANGELUS (Masa Biasa) P: Maria diberi kabar oleh Malaikat TuhanU: Maka ia mengandung dari Roh Kudus(Salam Maria&hellip. dan berilah aku rahmatMu. aku mohon pelajaranku berhasil demi masa depanku. Kristus kasihanilah kami. dan berguna bagi sesama kami. dan nyalakanlah di dalamnya api cintaMu. 30.&hellip.)P: Sabda telah menjadi dagingU: Dan tinggal diantara kita(Salam Maria&hellip.)P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AllahU: Supaya kami dapat menikmati janji KristusMarilah kita berdoaYa Tuhan. kami mohon curahkanlah rahmat-Mu kedalam hati kami. Tuhan kasihanilah kami. Tiap hari yang telah lalu mempunyai arti yang besar bagi hidup kita. Amin. Bapa. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Bapa kami&hellip.&hellip.pemeriksaan batin sejenak&hellip. DOA PAGIAllah dan Bapa. AlleluiaTelah bangkit seperti yang disabdakan-Nya. Yesus. Raja tertinggi. demi keselamatan jiwaku. Demi Kristus.www. DOA SEBELUM MAKAN IIYa. kami sekeluarga berkumpul disini untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus PuteraMu. kami mengucap syukur atas makanan ini. AlleluiaSebab Dia yang boleh kau kandung. Semua jerih payah yang akan kami jumpai. DOA SESUDAH MAKAN IIBapa yang maha pengasih. Untuk segala hasil yang telah diperoleh. Francis Xavier Church BALI Indonesia aku juga mohon khususnya supaya aku memperoleh hasil yang paling baik di dalam mata pelajaran yang paling aku butuhkan dikemudian hari. DOA SEBELUM MAKAN IYa Tuhan. berilah kami iman yang hidup. penuhilah hati umatMu. AlleluiaDoakanlah kami pada Allah.com : St. Bukalah mata hati kami terhadap kebutuhan dan penderitaan yang kami jumpai.Ya Bapa. menjadi manusia. dan cinta yang ikhlas. berilah supaya dalam Roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana.kutafx.

Kami hanyalah manusia biasa. Moga-moga jiwa kaum beriman beristirahat dalam ketentaraman karena kerahiman Tuhan. Berilah supaya ayah ibu selalu sehat.Akhirnya Ya Bunda yang tercinta. 14:44 . dan bimbinglah supaya selalu hidup baik. sehingga kelak Kauperkenankan berbahagia di surga selamanya. apalagi sampai melanggar perintahMu. dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka. 35. Kami sekeluarga berkumpul di hadapanMu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadaMu. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih.&hellip.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. semangat pengorbanan. Kami senantiasa bersyukur sebab lewat perantaraanmu.Tuhan. Amin. 33. sabdaMu penuh daya pembaharu. PENYERAHAN KELUARGA KEPADA TUHAN YESUSTuhan Yesus.Ya. Terangilah kami dalam kecemasan. jiwa raga serta suka dan duka mereka kami percayakan kepadaMu. saya gembira sekali karena Engkau memberi ayah dan ibu yang baik serta sayang pada saya. berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga santo Yusuf di Nazaret.Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus. Bundaku.&hellip.Berkatilah kami agar janganlah seorang diantara kami menjauh dari padaMu. Amin. DOA UNTUK MEMBACA KITAB SUCIAllah. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan. semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan kristiani. 32. dengan sayang menyayangi.Restuilah kami. Kami berdoa bagi semua orang yang berada dalam kegelapan: Semoga mereka dapat menerima kabar gembira puteraMu.&hellip.Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabdaMu.Bapa. Bapa kami. semoga kami hidup menurut pedoman InjilMu. D O A D A L A M K E L U A R G A34. bantulah dan semangatilah kami bila kami putus asa. Amin. suka dan duka. kami mendengarkan. dan tongkat di jalan yang licin. Allah. Semoga mereka selalu setia kepadaMu.www.(3 kali: Salam Maria &hellip. kami datang kehadapanmu seraya mengungkapkan cinta kami yang utuh. PENYERAHAN KEPADA BUNDA MARIAMaria. Penuhilah hati kami dengan sabdaMu. 36. Amin. dan waktu Engkau ditangkap. sederhana.&hellip. lindungilah. Semoga esok hari kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan bisikanMu yang halus. MENDOAKAN ORANGTUABapa di surga.&hellip. dan ingin membaharui lagi persembahan diri kami dan segenap hidup kami kepadamu. Allah yang maha bijaksana dan maha pengasih. Jagalah mata kami. adik-adik dan saya sendiri. dan kuasailah kami. dan lindungliah mereka terhadap segala marabahaya. dampingilah kami didalam ziarah hidup ini. rukun. Teguhkanlah hati mereka.Tuhan. lindungilah aku terhadap segala yang jahat. satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Amin. jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Mereka membesarkan saya.Ya Yesusku. hormat-menghormati. Ya Bapa. tiap kali disusul:)Engkau yang terkandung tanpa noda ya Maria. Kami mohon perlindunganmu agar kami mampu bertumbuh dalam cinta akan Dikau dan Puteramu. kami boleh menerima undangan Puteramu untuk menjadi mempelaiNya dan hidup dalam persekutuan cinta denganmu.&hellip. kabar cinta kasih kepada mereka yang menerimanya.(pemeriksaan batin sejenak)&hellip. 37. saya berterima kasih kepadaMu. Putera Allah dan gembala hati kami. mereka lari meninggalkan Dikau http://www.&hellip. Jagalah kesehatan mereka. di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan Dikau. agar kelak kami dapat menikmati kegembiraan yang besar yaitu boleh memandang Dikau dan Puteramu serta Bapa surgawi. Hidup kami mengenal untung dan malang.&hellip. dan hantarkanlah aku. dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. Kami mohon: tinggallah di dalam rumah kami ini. Francis Xavier Church BALI Indonesia memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi.Karena itu. Tolonglah ayah ibu saya setiap hari. 2010. Ampunilah kami bila pada hari ini kami lupa akan Dilkau. Bersabdalah. bijaksana. lindungilah anak-anak kami. sabdaMu adalah kebenaran. supaya selalu adil dan bijaksana dalam mendidik dan membesarkan kakak. Maafkanlah kami. Allah ampunilah aku orang berdosa. semoga kami selalu rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Yesus Kristus.&hellip. Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangi anak-anak kami. sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. supaya dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan Gereja dan kesucian. sekarang dan selama-lamanya. Bantulah kami juga dalam melaksanakan karya-karya yang dipercayakan kepada kami oleh Puteramu. MENDOAKAN ANAKYa.Kami mohon. Sebaliknya. Amin.kutafx. tolong-menolong dengan sukahati. Amin. sebab tanpa dikau kami tidak sanggup mewartakan kabar gembira. jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat.com : St. DOA MALAM IITuhan Allah kami pada malam hari ini kami menghadap Engkau untuk berterimakasih atas penyelengaraanMu. Bapa setiap insan. Amin. sabdaMu adalah pelita di kala gelap. PuteraMu Kauutus ke dunia ini sebagai terang yang menghalau kegelapan. sebab memang itulah tanggungjawab kami.Ya Tuhan berilah aku berkatMu. bimbinglah.Dan akhirnya. Baharuilah kami dengan sabdaMu yang akan kami renungkan ini. dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau. ya Bapa. dan memberi saya makanan serta pakaian. dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal.&hellip. bila pada hari ini kami telah melukai hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang melanggar cinta kasih.&hellip. dalam deritaMu di Taman zaitun Engkau dikecewakan oleh para rasul: mereka tidak mau berjaga bersama Engkau. dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami. dan saya selalu patuh kepada mereka.Malaikat Allah engkau yang diserahi tugas untuk melindungi aku: terangilah. raja dan pusat segala hati.&hellip. selalu melindungi saya. Kami bersyukur pula atas segala sesuatu yang sudi Engkau lakukan bagi kami dalam memelihara dan membimbing hidup kami. Jangan Kaubiarkan mereka jauh dari padaMu karena terbujuk dosa.KUTAFX.&hellip.Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat.&hellip. kerajinan.

supaya aku dapat menyumbangkan lebih banyak dari apa yang aku terima dari masyarakat. supaya aku tidak menyia-nyiakan segala karunia yang telah Kauberikan kepadaku. kini dan sepanjang masa.Kami.Berilah ya Tuhan. Kami percaya akan Dikau. dan setia satu sama lain. Tuhan dan pengantara kami. saling menghibur dalam kesusahan. Engkau sendiri telah memanggil para rasul dan menjadikan mereka nelayan pemukat manusia. DOA UNTUK PASTOR PAROKIYa. 39. Demi Kristus Yesus. mengembalikan yang sesat. Francis Xavier Church BALI Indonesia seorang diri. Semoga kesulitan-kesulitan yang timbul sertanya menjadi berkat bagi kami sendiri dan bagi anak-anak kami. 42. dan mendamaikan segala silang selisih. selaku ayah dan ibu. agar banyak pula pemuda-pemudi kami mengikuti panggilan cintaMu.Akhirnya. giat membangun dan taqwa kepadaMu. supaya aku tidak pernah lupa. dan semoga kehidupan menjemaat di paroki kami sungguh diliputi keakraban persaudaraan.Ya. sehingga kami semua tetap bersatu-padu. justru merupakan akibat pembaktian tanpa pamrih.KUTAFX. supaya dapat menjalankan segala tugas kewajibanku dengan sebaik-baiknya menurut kehendakMu. Hal ini sering menimbulkan sakit hati. Maka kami mohon. Dengan demikian aku dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna dari diriku yang telah ditebus dengan pengurbanan yang amat mahal oleh Yesus. Maka timbullah ketegangan diantara pengabdian kami dan pertumbuhan anak untuk berdiri sendiri. DOA UNTUK MASYARAKATAllah Bapa yang mahakuasa. Namun tanpa bantuanMu kami tidak mampu melaksanakannya dengan berhasil. tinggallah pada kami selalu. mengenal kehendakMu ini. dan mempertaruhkan nyawaNya demi aku. 14:44 . supaya selalu sehati dan sejiwa dalam karya. rukun. dan orang yang membangun hidupnya dalam cintaMu takkan Kau lupakan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Berikanlah mereka kerelaan hati yang besar terhadap semua orang yang memerlukan pertolongan dan pengalaman cintakasih mereka.Rasa tanggung jawab terhadap Yesus. tetapi juga memperkembangkan iman kepercayaan kepadamu. berkenanlah menguatkan niat kami dan memperbesar semangat kami untuk ambil bagian secara nyata dalam gerak pembangunan di masyarakat kami.Jiwailah gerak pembangunan negara kami. Amin. Bangkitkanlah di dalam hati mereka keinginan. supaya selalu ingat akan apa yang sudah kuterima. DOA UNTUK PAROKIYa Bapa di surga. Bantulah kiranya orang-orang muda ini untuk senantiasa berterima kasih atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka atas dasar cinta murni. Maka kami mohon. 40. MOHON RASA TANGGUNG JAWABYa.Berikanlah aku :Rasa tanggung jawab terhadap mereka yang sudah mendahului aku. Ya Bapa. Amin. Dampingilah ia supaya dapat memimpin paroki ini dengan sebaik-baiknya. bantulah aku. dan supaya aku dapat meneruskan warisan serta tradisi yang lebih baik lagi kepada mereka yang akan menyusulku. berilah umat paroki kami Roh Kesatuan. 2010. supaya aku dapat berbuat sesuatu guna membalas segala kasih sayang dan pemeliharaan yang mereka berikan kepadaku. kami bersyukur atas pastor paroki yang selalu mendorong dan menyemangati kami.kutafx. harus memelihara mereka. berilah aku rasa tanggungjawab. 38.Rasa tanggungjawab terhadap dunia. Tuhan dan pengantara kami. supaya dengan semangat membara kami bangkit dari kelesuan. dan bergiat memajukan paroki meningkatkan kegiatan-kegiatan dan amal bakti kepadaMu. dunia dengan segala isinya telah Kaupercayakan kepada kami supaya kami garap dan kami kerjakan. bekerja sama membangun tubuhMu yang mistik itu dan dengan demikian meneruskan pengutusanmu. PuteraMu. serta berjuang untuk memajukan masyarakat pada umumnya. berilah pastor paroki kami kesehatan jasmani dan rohani yang tetap. Anak-anak kami telah Kauanugerahi kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. DOA MOHON PANGGILANYa Yesus. Amin. supaya aku selalu ingat bahwa Ia mencintai aku.Sayangilah kaum muda yang merupakan kekuatan besar dalam arus pembangunan masyarakat kami.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Amin. supaya paroki kami menjadi paroki yang hidup dan bersatu-padu menurut kehendakMu. Tolonglah keluarga kami. Dampingilah http://www. rasa tanggung jawab terhadap guru-guruku. Amin. meluruskan yang bengkok. sehingga sumbangan tenaga dan pikiran mereka lebih terarah sesuai dengan kehendakMu. 43.www. Bapa. supaya saling membantu dalam pekerjaan. bukalah telinga mereka terhadap begitu banyak permintaan mendesak mohon terang kebenaran dan kehangatan cinta sejati. Bukalah pandangan mereka terhadap seluruh dunia. betapa mahalnya kebebasan dan kemerdekaanku. Jadikanlah mereka garam dan terang dunia. 41. supaya semua pengajaran yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak sia-sia saja :Rasa tanggungjawab kepada teman-temanku supaya aku tidak mengecewakan mereka . semoga mereka Kau jiwai dengan semangat juang PuteraMu. untuk senantiasa memelihara nyala api pengharapan di dalam hidup ini.com : St. DOA UNTUK ANAK REMAJAYa Allah yang maha kuasa.Berilah kami keinsafan bahwa apa yang kami rasakan sebagai kehilangan itu. Semoga ia sungguh menjadi gembalaMu untuk membangkitkan yang lesu. berilah agar sekalian orang yang telah Engkau panggil. segala sesuatu yang telah Kauciptakan merupakan pancaran sinar kebesaranMu. Yesus. untuk hidup semata-mata menurut semangat injil dan menyerahkan diri bagi pengabdian kepada gereja. Allah dan Bapa. Amin. yang berusaha mengatasi kemiskinan dan kebodohan. berikanlah keberanian kepada kami.Berkatilah pula mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. gembala ilahi. dan mempergunakan sebaik-baiknya apa saja yang kumiliki. Hal itu nampak terutama di dalam kehidupan manusia. imam agung kami.Engkau masih hidup sekarang juga supaya senantiasa menyertai kami. ya Yesus yang manis. Engkaulah Bapa kami. agar bangsa kami tidak hanya mengejar kemajuan material. rasa tanggungjawab terhadap orang tua. orangtua dan anak-anak. dan menjadikannya kehendak mereka sendiri. dan saling menguatkan dalam penderitaan. Panggillah sekarang juga pemuda-pemudi kami untuk mengikuti Dikau dan mengabdi kepadaMu.Hendaklah mereka dalam kesetiaannya dalam panggilannya. Curahkanlah keatas kami Roh kehidupan.Berilah aku :Rasa tanggung jawab terhadap diriku sendiri. Engkau senang bila umatMu hidup rukun bersatu-padu.

Kuasailah hati kami. yakni selalu berpegang pada kehendak Allah. dan sudilah menghantarkan doa-doa kami ke hadapan Yesus. Amin. penjaga keluarga Nazaret. engkaulah pengawal dan pemimpin kami. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu2. lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-kejar. dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. waktu aku dibaptis. Sakramen Perkawinan7. lindungilah dan selamatkanlah kami . semoga kami menyadari kewajiban kami yang utama. Amin. bapa Yusuf. Putera Allah. DOA KEPADA ORANG KUDUS 44. tempat setiap doa permohonan dikabulkan. Hormatilah Ibu-Bapamu5. Akhirnya kami mohon berkat dan restumu bagi kami sekeluarga. Demi Yesus Kristus. karena untuk itulah kami dan dikau diciptakan olehNya. dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu. puteraMu. RVM & Pak Gabriel Agus DAFTAR ISI http://www. anakmu dan menjadi contoh bagi para tetangga. Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari minggu dan hari raya yang diwajibkan.www. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun5. berilah kami rahmat kebijaksanaan yang kami butuhkan dalam membangun masyarakat dan GerejaMu. Sudilah engkau menjadi ratu kami semua. selalu berusaha hidup selaku orang kristen sejati baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu9. jagalah kami jangan sampai menjadi sombong dan kurang waspada. Amin. Sakramen Krisma5. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. yakni sebagai manuisa pembangunan yang Kau lengkapi dengan akal budi untuk mengusahakan suskesnya perkembangan Gereja dalam masyarakat dimana pun kami hidup. yang bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. 49. Amin. 2010.Hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan puteraMu. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal puteraMu Yesus. kami mohon rahmatMu bagi diri kami. hidup rukun dan damai. yakni menjadi kepala keluarga kudus dan pengasuh Yesus. dan terangilah mereka di dalam kegelapan. segala bangsa.Dengan penuh tanggung-jawab engkau membesarkan dan mendidik Yesus. 48. hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. ayah dan ibuku mempercayakan daku kepada tuntunan dan perlindunganmu. engkau telah menunaikan tugasmu dengan gemilang sebagai bapak keluarga kudus di Nazaret. SEPULUH PERINTAH ALLAH Akulah Tuhan. dengan itu. dalam pemeliharaanNya yang penuh kasih kepada kami.. Sakramen Minyak suci6. Sakramen Baptis 2. Jangan berzinah7. Jangan mengingini istri sesamamu10. 45. Sakramen Imamat. Bantulah agar segala bangsa bersatupadu. dan teguhkanlah iman kami agar jangan sesat. Jangan mencuri8. lindungilah kami dalam mara-bahaya. kegoncangan. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga. doakanlah kami pada Yesus.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. dan pembesar-pembesar dunia.2. Bila ditimpa bahaya. dan pimpinlah kami menuju kemenangan jaya. Tuhan dan pengantara kami. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil 50.Bersama dikau dan semua malaikat kami hendak meluhurkan Allah.Engkau tetap rendah hati dan sederhana kendati menerima anugerah besar. sekali waktu melihat kemegahan kerajaan puteramu itu yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian. Dengan tekun engkau bekerja mencukupi nafkah Maria dan Yesus.Semoga semua orang yang mengenal kekuasaanNya dan menaruh harapan padanya. Semoga keluarga kami dapat memancarkan ajaran Kristus. dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. 46.Ajarlah aku mengikuti suri teladanmu.3.Maka kami mohon ya.com : St. Ma. kuasailah segenap warga masyarakat. Jangan menyembah berhala.Kami mohon kepadamu: dampingilah kami dalam segala pekerjaan kami. Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah. Kuasailah kehendak kami. Kuduskanlah hari Tuhan4. agar tetap setia kepada Yesus. orangtuaku memberi aku nama yang dahulu engkau pakai juga. 14:44 . Tabahkanlah mereka di dalam penindasan.1. Engkaulah Ratu dunia termulia. beranikanlah kami dalam perjuangan.Bila mendapat anugerah dan berhasil dalam karya. sang Maharaja kerajaan damai. Allah telah mengutus engkau untuk melayani kami yang akan menjadi ahli waris surga. TUJUH SAKRAMEN DALAM GEREJA KATOLIK1. selalu setia kepada Kristus. Kuasailah budi kami.Tanpa mengeluh engkau menempuh perjalanan yang jauh dan berat guna menyelamatkan kanakkanak Yesus dari bahaya pembunuhan. Sakramen Tobat/Pengakuan4. sehingga kelak boleh bersama engkau menikmati kemuliaan yang kekal. Sakramen Ekaristi3.Maka aku mohon kepadamu: janganlah biarkan aku kehilangan hak selaku anak Allah. PuteraMu.Bila menghadapi keraguan. Dengan setia engkau mendampingi Maria. DOA KEPADA MALAIKAT PELINDUNGMalaikat pelindung yang kudus. supaya kami hanya mencari yang benar. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan 4. keakraban dan keterbukaan antar seluruh anggota. PENYERAHAN KEPADA MARIASanta Maria. Amin.kutafx. berbaktilah kepadaKu saja. supaya kami saling mengasihi sebagai saudara.Akhirnya.Kuasailah seluruh umat manusia. Sudilah Engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh. Jangan membunuh 6.Naungilah seluruh umat manusia. dan segala kelemahan disembuhkan. Francis Xavier Church BALI Indonesia mereka agar selalu tekun dalam segala cobaan dan kesulitan. DOA KEPADA SANTO YUSUFSanto Yusuf. dan ketidakpastian. Created by : Sr. supaya terang rahmat di dalam hatiku jangan sampai padam. Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat3. Tuhan kami. supaya kami hanya menginginkan yang baik. Tuhanku. Sally. DOA KEPADA SANTO PELINDUNGSanto&hellip.KUTAFX. Allahmu. LIMA PERINTAH GEREJA1. kuatkanlah hati kami agar tetap berharap.Bantulah kami membina keluarga Kristen yang dijiwai semangat cintakasih. setiap beban hati diringankan. 47.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful