www.KUTAFX.com : St.

Francis Xavier Church BALI Indonesia

Kumpulan DOA Katolik
Last Updated Wednesday, 14 November 2007

1. Tanda Salib 2. Kemuliaan 3. Credo/Aku Percaya 4. Bapa Kami 5. Salam Maria 6. Rosario 7. Peristiwa-peristiwa Rosario 8. Tata Cara Berdoa Rosario 9. Salam Ya Ratu 10. Litani Santa Perawan Maria 11. Memorare 12. Doa Iman 13. Doa Pengharapan 14. Doa Cinta 15. Penyerahan Diri 16. Doa Mohon Keluhuran Hati 17. Doa Penyerahan 18. Doa Tobat 19. Doa Dalam Derita 20. Doa Waktu Sakit 21. Doa Mohon Kehendak Yang Kuat 22. Doa Mohon Pelajaran Berhasil 23. Doa Pagi 24. Angelus 25. Ratu Surga 26. Doa Masa Advent 27. Novena Roh Kudus 28. Mohon Berkat Atas Pekerjaan 29. Doa Sebelum Makan I dan II 30. Doa Sesudah Makan I dan II
http://www.kutafx.com Powered by Joomla! Generated: 18 May, 2010, 14:44

Amin 2. kehidupan kekal. wafat. yang dikandung dari Roh Kudus. TANDA SALIB Dengan tanda kemenangan Kristus kita membuka dan menutup doa kita sebagai orang katolik. janganlah mengucapkan banyak perkataan. Penyerahan Keluarga Kepada Tuhan Yesus 36. Doa Untuk Membaca Kitab Suci 35. Penyerahan kepada Bunda Maria 34. KEMULIAAN Kita memberi hormat kepada Allah Tritunggal. Seperti pada permulaan. pencipta langit dan bumi. pengampunan dosa. Doa Untuk Pastor Paroki 41. Gereja Katolik yang kudus. yang naik ke surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Doa Malam II 33. CREDO/ AKU PERCAYA Aku percaya akan Allah. seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Amin http://www. BAPA KAMI Yesus sendiri mengajarkan doa yang agung ini. Mendoakan Anak 37."Kalau kamu berdoa. Doa Untuk masyarakat 44.Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan.KUTAFX. Aku percaya akan Roh Kudus. 7 Sakramen Dalam Gereja Katolik 49.kutafx. Tuhan kita. 10 Perintah Allah 50. Mendoakan Orang Tua. dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. 38. Datanglah kerajaanMuJadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. dan akan Yesus Kristus PuteraNya yang tunggal. Doa Kepada Santo/Santa Pelindung 47. Doa Mohon Panggilan 42. Doa Untuk Anak Remaja 39. Doa Untuk Paroki 40. Francis Xavier Church BALI Indonesia 31.Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Mohon Rasa Tanggung Jawab 43. dilahirkan oleh Perawan Maria. Ia berkata. 3.dan ampunilah kesalahan kami. Doa Malam I 32. kebangkitan badan. duduk disebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu perlukan. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan.www. dan dimakamkan.Dimuliakanlah namaMu. persekutuan para kudus. 14:44 . Doa Kepada Malaikat Pelindung 48. yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. 2010. sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Doa Kepada Santo Yusuf 46. Penyerahan Kepada Maria 45. tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Hendaklah kamu berdoa sebagai berikut: Bapa kami yang ada di surga. Amin. 4. 5 Perintah Gereja 1.com Powered by Joomla! Generated: 18 May.Bapa yang mahakuasa.com : St.

yang Mahatahu dan Mahabenar. Sampai selama-lamanya.Terpujilah keluarga kudus Yesus.kutafx.3. Yesus didera3. memohon pertolonganmu dan meminta perantaraanmu pernah ditinggalkan olehmu. Hai kusuma segala perawan.tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya.com : St.. kita berdoa kepadanya: Salam Maria. dan Roh Kudus. Maria dan Yoseph. (10 x)Kemuliaan &hellip. dengan mengulang salam Maria. Maria diangkat kesurga.Kemuliaan&hellip. berdiri seraya mengadu. Tuhan sertamu. semoga dalam merenungkan peristiwa-peristiwa doa rosario suci Santa Perawan Maria. Amin. Maria dimahkotai di surga.(lihat di atas: peristiwa-peristiwa rosario)Peristiwa 1 Bapa kami&hellip. kita masuk dalam suasana doa. Peristiwa-Peristiwa Rosario:Peristiwa-Peristiwa Gembira: (Senin+Sabtu)1. Yesus wafat disalib. sebagai anaknya. Yesus memberitakan Kerajaan Allah & menyerukan pertobatan4. 11. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah5. Kristus dengarkanlah kamiU: Kristus. MEMORAREIngatlah.Salam Maria &hellip. Terpujilah &hellip.Sayangilah kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip. Tata Cara Berdoa Rosario :Aku percaya&hellip. Ya Maria Bunda AllahU: Jangan kau abaikan permohonan kami. 9. karena jasa Yesus Kristus.Salam Maria &hellip. Peristiwa-peristiwa Sedih: (Selasa & Jumat)1. doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. kepadamu aku datang. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini.13.Terpujilah &hellip. melainkan dengarkan dengan belaskasihan dan luluskanlah. terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yesus naik ke surga. Yesus menyatakan diriNya dalam pesta pernikahan di Kana3. penuh kasih sayang dan manis.Salam Maria &hellip. Perawan yang murah hati. DOA PENGHARAPANTuhan yang mahamurah. dengan hidup. 14:44 . digerakkan hati oleh harapan yang demikian itu. dihadapanmu aku seorang berdosa..www. kematian serta kebangkitanNya. perawan yang amat baik bahwa belum pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu. mempelai Allah Roh Kudussalam Maria&hellip.Marilah kita mendoakan Peristiwa-peristiwa &hellip. (10 x)Kemuliaan &hellip.Peristiwa 3 Bapa kami&hellip. Tuhan Yang Maha Esa Santa Maria : Doakanlah kamiSanta Bunda AllahSanta Perawan TermuliaBunda KristusBunda Rahmat IlahiBunda Yang Tersuci Bunda Yang TermurniBunda Yang Tetap PerawanBunda Yang Tak BercelaBunda Yang Patut DiCintaiBunda Yang Patut DiKagumiBunda Penasehat Yang BaikBunda Pencipta Bunda PenebusPerawan Yang Amat BijaksanaPerawan Yang Harus DiHormatiPerawan Yang BerkuasaPerawan Yang Murah HatiPerawan Yang SetiaCermin KekudusanTakhta KebijaksanaanBejana RohaniBejana Yang Patut DiHormatiBejana Kebaktian Yang UtamaBunga Mawar Yang Gaib Doakanlah kamiBenteng DaudBenteng GadingRumah KencanaTabut PerjanjianPintu Surga Bintang TimurKeselamatan Orang SakitPerlindungan Orang BerdosaPenghibur Orang Berdukacita Pertolongan Orang KristenRatu Para MalaikatRatu Para Bapa Bangsa Ratu Para NabiRatu Para RasulRatu Para MartirRatu Para Pengaku ImanRatu Para PerawanRatu Para Orang KudusRatu Yang Terkandung Dengan Tiada Bernoda AsalRatu Yang Diangkat Ke SurgaRatu Rosari Yang Amat SuciRatu Pencinta DamaiRatu Para Keluarga Anak Domba Allah. ampunilah segala dosa kami lindungilah kami dari api neraka dan hantarlah segala jiwa ke dalam Surga terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayanganMu... ROSARIO Rosario adalah doa bersama/pribadi yang paling sederhana.Salam.Kasihanilah kami P:Kami mengungsi pada perlindunganmu. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan gereja kudus.Peristiwa 2 Bapa kami&hellip. Bunda yang rahim. Francis Xavier Church BALI Indonesia 5. kasihanilah kamiP: Tuhan.Kabulkanlah doa kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip. kabulkanlah doa kami Allah Bapa di Surga : Kasihanilah kamiAllah Putera. penuh rahmat. kepadamu aku berlari. Ya Maria. Yesus buah tubuhmu yang terpuji.Ya Yesus yang baik. Yesus menampakkan kemuliaanNya5. Terpujilah &hellip..5. kami dapat meneladani isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya. Bunda Allah. kasihanilah kamiU: Kristus.Kemuliaan&hellip. Sebab yang mengatakannya Engkaulah. aku mengharap menerima dari padaMu: kebahagiaan kekal. Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakrat maut2. serta semua rahmat yang perlu untuk menerimanya. Putera Mu yang tunggal. LITANI SANTA PERAWAN MARIAP: Tuhan. Yesus bangkit dari mati. Yesus dimahkotai duri4. Tuhan tambahkanlah imanku. Maka tunjukkanlah kepada kami. Putera. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu.Bapa kami&hellip. DOA IMANAllah. Yesus diketemukan dalam bait Allah.&hellip. Hai Bunda sabda Allah. bahwa Allah Putera menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. karena Kristus Tuhan kami. 12. Yesus menetapkan Ekaristi 8. Puteri Allah Bapa-Salam Maria&hellip. Tuhanku. 7.. Penebus DuniaAllah Roh KudusAllah Tritunggal Maha Kudus. bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat.Salam. Salam.&hellip. PeristiwaperistiwaTerang (Kamis)1. O perawan yang mulia dan terpuji. Marilah kita berdoa Ya Tuhan.KUTAFX. SALAM MARIA Maria adalah Ibu Yesus dan ibu kita. kami orang buangan. 2010. (10 x)Kemuliaan &hellip. aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri: Bapa. telah memperoleh kebahagiaan kekal bagi kami.Salam Maria &hellip. Yesus dilahirkan di kandang Betlehem4. jangan mengabaikan perkataanku. Terpujilah &hellip. Peristiwa-peristiwa Mulia (Minggu+ Rabu)1.Salam. anak hawa berseru kepadamu.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Roh Kudus turun atas para rasul4.5. Peristiwa 4 Bapa kami&hellip. Aku http://www. Yesus memanggul salibnya ke gunung kalvari. Hai Bunda. Terpujilah &hellip. kehidupan.. (10 x)Kemuliaan &hellip. Bunda Allah Putera-Salam Maria&hellip. Maria Mengunjungi Elizabeth saudarinya3.Amin.Peristiwa 5 Bapa kami&hellip. Kami mohon.Santa Maria . Maria Menerima Kabar Gembira dari Malaikat Gabriel2. SALAM YA RATUSalam Ya Ratu.2. (10 x)Kemuliaan &hellip. Amin 6. kasihanilah kami.Salam Maria &hellip.P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AlahU: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus10. Yesus dibaptis di Sungai Yordan2. Ya Maria. penghiburan dan pengharapan kami.

berkatilah semua orang yang dengan cara apa saja membantu dan melayani aku. MOHON KEHENDAK YANG KUATYa Tuhan. akan para pelajar yang berusaha sungguhsungguh dan setia menjalankan tugasnya. Aku terkurung saja di ruangan ini. Aku benci akan segala dosaku. dan apa yang aku rasakan. sebab Engkau maha baik dan pantas dicintai. agar aku dapat mengerti semua mata pelajaran. Ya Tuhanku dan Allahku. Apapun yang kauperbuat atas diriku akan kuterima dengan senang hati. Sementara sesamaku yang sehat dengan lincah mengayunkan langkahnya.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih. Amin 18. Karena cinta akan dikau maka aku pun cinta akan semua orang. Francis Xavier Church BALI Indonesia mengharapkan semuanya itu dengan pengharapan yang kokoh. DOA PENYERAHANBapa. aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hati. kesenangan. Tuhan. sebab patut aku Engkau hukum. dan kekuatan untuk menerima keadaan ini. Amin. berilah aku kegembiraan. aku percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang sedang kuderita.Alangkah bahagianya menikmati keadaan yang segar bugar. Seluruh dunia mungkin runtuh hancur berantakan. Oleh karena itu. Amin. Ambillah segala yang menjauhkan aku dari padaMu. ketabahan. tak dapat tidur. dan setia pada janjiMu. akan para martir yang pantang menyerah biarpun dipaksa dengan siksaan atau aniaya. biar dalam sengsara dan penghinaan sekalipun. terutama sebab aku telah menghina Engkau yang maha murah dan mahabaik bagiku.Guru yang maha bijaksana. Di pagi hari aku dapat memuji keagunganMu. ya Tuhan. anugerahkanlah kepadaku kemauan yang kuat. Di dalam benakku bermunculan pengalaman-pengalaman yang telah lewat. kuserahkan diri kepadaMu. aku mohon kepadaMu. Tuhan kami. akan para pekerja yang bersusah payah sepanjang tahun. sebagaimana aku cinta akan diriku sendiri. asal kehendakMu terlaksana di dalam diriku dan di dalam segala makhluk. Terpujilah Engkau. aku terpaku pada ranjang derita ini. 2010. Tetapi aku juga takut kalau berlagak terlampau berani. DOA TOBATAllah yang maharahim.com : St. dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. DOA MOHON KELUHURAN HATISang Sabda yang tercinta. Amin 20.Kupertaruhkan jiwaku demi namaMu. sakitku kupersatukan dengan deritaMu di Getsemani. tubuhku tak dapat kugerakkan. Tuhan. namun tiada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan batukarang kehendak yang bebas dan pasti. Tuhan yang mahakuasa. Aku percaya pula bahwa Bapa mempunyai rencana dengan segala derita dan kegelapan kami di dalam tanganMu. Tuhan Yesus Kristus. Aku bersedia menanggung segala-galanya. Sebab hanya yang rendah hati berkenan kepadaMu. Tetapi sakitku ini membuatku memahami bahwa kesehatan adalah anugerahMu melulu. DOA CINTATuhan adalah segala cinta. berbuatlah sekehendakmu atas diriku. dan jadikanlah milikMu 16. dan macam-macam peristiwa yang membuat aku bahagia. Amin. orang berdosa. berjuang tanpa mengeluh kesakitan. Engkau memahami segala penderitaan sebab Engkau telah mengalami penderitaan yang paling berat. Aku tidak mohon kepandaian yang cemerlang. ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku. yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendakNya di dalam segala-galanya. tambahkanlah selalu cintaku. ya Allahku. aku teringat akan kehendakMu sendiri yang tetap kuat dan teguh. DOA WAKTU SAKITTuhan Yesus. PENYERAHAN DIRIYa. Hari-hariku terasa panjang dan membosankan. 14:44 . karena kurang tahu terimakasih atas segala anugerahMu.kutafx. kuatkanlah pengharapanku. lalu menyiapkan diri untuk tugas rutinku. Dan tatkala di taman Zaitun Engkau sungguh orang yang paling kesepian dari semua orang yang kesepian. 22. 14. Aku percaya kepadaMu dengan kepercayaan yang tiada batasnya. Sebagai tanda bukti cintaku kuserahkan diriku dan kupersembahkan hidupku tanpa syarat ke dalam tanganMu.KUTAFX. MOHON PELAJARAN BERHASILGuru ilahi yang maha bijaksana. dan berilah kami terangMu. mahamurah untukku.Terutama aku teringat akan orang-orang yang dengan gagah perkasa melaksanakan kehendakMu. sehingga kami dapat mengerti dan menerima kesusahan kami seperti yang Bapa kehendaki. Semua ini aku mohon demi Kristus. 15.Alangkah nikmatnya dapat mengatakan: Aku mau&hellip. 19. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. supaya pelajaranku berhasil.www. yang kuharapkan. Jadikanlah aku rela pasrah dalam menerima penderitaan ini. sebab yang berjanji adalah Engkau. ampunilah aku. terimalah diriku. 21. kuserahkan hidupku kepadaMu dengan segenap hati dan penuh cinta. Itulah Tuhan. http://www. Tabahkanlah hatiku untuk menghadapi segala kesusahan kami. Allah. sehingga pada akhir tahun pelajaran aku bisa naik. yang kuundang dengan sengaja: kegembiraan. alangkah senangnya kalau boleh memiliki kehendak yang kuat! Aku teringat akan orang-orang dalam sejarah yang memiliki kemauan keras membaja Mereka terus berusaha membangun dunia ini.Pada saat ini aku pun menjadi orang yang tidak berdaya. dan sekaligus sikap yang lembut lagi kesatria. dan senyum gembira menghias wajahnya. sebab aku mencintaiMu. tetapi cukuplah kalau Engaku sudi membantu aku. 17. Tuhan. dan dapat mengingat semuanya dengan baik. Ya Tuhanku dan Allahku. meski menghadapi seribu satu kesulitan dan tantangan yang datang bertubi-tubi. berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. aku menyesal atas dosa-dosaku. sebab Engkau adalah Bapaku. Sudilah Engkau mengganjar mereka. Kupersembahkan tubuhku yang lemah ini. hiburan. Tuhanku dan Allahku. DOA DALAM DERITABapa yang maha penyayang dan mahatahu. tiada yang lain.Ampunilah aku. karena menyadari kewajibannya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Badanku lemah. karena ingin menyenangkan Dikau. karena pelajaranku merupakan persiapan bagi hidupku di kemudian hari. dan bekerja tanpa mengharap upah.

kami mohon berkatMu.29. datang dan tinggallah didalam diri hamba-hambaMu.pemeriksaan batin sejenak&hellip. demi orangtuaku. dan juga untuk kegagalan yang dialami.)P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AllahU: Supaya kami dapat menikmati janji KristusMarilah kita berdoaYa Tuhan. Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan PutraMu.)P: Aku ini hamba TuhanU: Terjadilah padaku menurut perkataanMu(Salam Maria&hellip. jangan sampai mereka kecewa.com : St. berilah makanan secukupnya kepada semua saudara yang berkekurangan. PuteraMu. Tuhan kasihanilah kami. dan demi kemuliaan namaMu. Berkatilah kami dan kurniaMu ini agar berguna bagi kami untuk senantiasa berbakti kepadaMu.&hellip. kami mohon curahkanlah rahmat-Mu kedalam hati kami.com Powered by Joomla! Generated: 18 May.Ya Tuhanku dan Allahku. kami berterima kasih kepadaMu karena hari yang baru ini. agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. DOA PAGIAllah dan Bapa. dan berguna bagi sesama kami.&hellip. Demi Kristus pengantara kami. demi keselamatan jiwaku. sebab patut aku Engkau hukum. Engkau menjaga seluruh makhluk ciptaanMu. AlleluiaTelah bangkit seperti yang disabdakan-Nya.&hellip.&hellip. jagailah kami anakmu. DOA MASA ADVENTO Yesus. menjadi manusia. aku mohon pelajaranku berhasil demi masa depanku. dan hasilnya tidak menyesatkan kami. 31. Demi Kristus. dan nyalakanlah di dalamnya api cintaMu. agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus PuteraMu. penuhilah hati umatMu. yang hidup bersama Engkau. serta selalu gembira karena lipuranNya. supaya aku selalu belajar dengan rajin dan tekun. DOA MALAM ISebelum tidur kita harus lebih dahulu mengucapkan doa. Tuhan dan pengantara kami. Amin.Doa tobat :Allah yang maharahim. Raja tertinggi. Bunda Yesus. Taklukkanlah setiap kuasa musuh dalam RohMu. 28.Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. aku berlutut di hadapanMu dan bersembah sujud kepadamu. AlleluiaSebab Dia yang boleh kau kandung. Tiap hari yang telah lalu mempunyai arti yang besar bagi hidup kita. Tetapi dalam hal ini aku sungguh hanya bersandar pada bantuanMu. seperti Engkau baik hati bagi semua orang. bersukacitalah dalam kehidupan yang kekal. Alleluia Marilah BerdoaYa Allah. terutama sebab aku telah menghina Engkau yang mahamurah dan maha baik bagiku. dalam kebajikan-kebajikanMu yang sejati. supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. Allah.www. dan cinta yang ikhlas. kini dan sepanjang masa. Bukalah mata hati kami terhadap kebutuhan dan penderitaan yang kami jumpai. dan berilah aku rahmatMu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak http://www.&hellip. aku mohon semangat dan gairah belajar yang tinggi. Amin. NOVENA ROH KUDUSDatanglah ya Roh Kudus. sebelum menghadapi pekerjaan kami.. tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan luhur yang perlu bagi keselamatan jiwaku di dunia ini dan di akhirat nanti.Bimbinglah kami dengan RohMu. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah.&hellip. Amin.Santa Maria. Utuslah RohMu maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. AlleluiaDoakanlah kami pada Allah. DOA SEBELUM MAKAN IYa Tuhan. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini. kami persatukan dengan pengurbanan Yesus Kristus. AlleluiaP: Bersukacitalahdan bergembira-lah Perawan Maria.Dari pihakku. dalam kepenuhan kuasaMu. 2010. Tuhan kasihanilah kami.. karena Kristus Tuhan kami. aku akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti semua mata pelajaran dengan tekun. kami mengucap syukur atas makanan ini.&hellip. RATU SURGA (Masa Paska) Ratu surga bersukacitalah. Moga-moga Raja kemuliaan yang kekal memberi kami tempat dalam perjamuan surgawi. dalam kesempurnaan jalan-jalanMu. Tuhan kami. Amin.&hellip. dalam semangat kekudusanMu.Datanglah hai Roh Kudus terangilah budiku supaya aku mengetahui dosa-dosaku. semoga usaha kami menambah kemuliaanMu. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. demi kemuliaan Allah Bapa. 23. DOA SESUDAH MAKAN IIBapa yang maha pengasih. Dikau yang hidup dalam diri Maria. 25. perkenankanlah kami dengan perantaraan BundaNya Perawan Maria. Francis Xavier Church BALI Indonesia aku juga mohon khususnya supaya aku memperoleh hasil yang paling baik di dalam mata pelajaran yang paling aku butuhkan dikemudian hari. MOHON BERKAT ATAS PEKERJAANAllah yang mahakuasa.Marilah berdoa: Ya. Bapa. aku menyesal atas dosa-dosaku. Amin. Engkau telah mengajar hati umatMu dengan terang Roh Kudus. dan segala perbuatan kami. Amin. semoga dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kebaikan. berilah kami iman yang hidup.Ya Bapa. Berkatilah mereka dan semua orang yang menaruh perhatian pada kesejahteraan sesama manusia. Bapa kami&hellip.&hellip. kita harus berterima kasih kepada Tuhan.&hellip. DOA SEBELUM MAKAN IIYa. Demi Kristus. Amin 26. Amin 27. bahwa Yesus Kristus. Berkatilah mereka yang menyiapkan makanan ini. karena kabar Malaikat kami mengetahui. Kristus kasihanilah kami.Yesus. 30. Amin.&hellip. dan didalam misteriMu yang menyatukan.)P: Sabda telah menjadi dagingU: Dan tinggal diantara kita(Salam Maria&hellip. kami sekeluarga berkumpul disini untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Semua jerih payah yang akan kami jumpai. AlleluiaU: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. DOA SESUDAH MAKAN IAllah maha baik. berilah supaya dalam Roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana.&hellip. berkatilah kami dan segala pemberian yang akan kami terima dari kemurahanMu. supaya kami karena sengsara dan salibNya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. juga mata pelajaran yang paling membosankan. Kami mohon. harapan yang kuat. Amin.kutafx. Pimpinlah hati dan tangan kami.&hellip. Aku mengucapkan syukur kepadaMu atas segala kemurahan. Tuhan kami. bantulah saudara-saudara kami yang kekurangan. ANGELUS (Masa Biasa) P: Maria diberi kabar oleh Malaikat TuhanU: Maka ia mengandung dari Roh Kudus(Salam Maria&hellip.KUTAFX.. terlebih atas pemeliharaanMu pada hari yang lalu. Untuk segala hasil yang telah diperoleh. Yesus Kristus. dan atas cintakasih mereka yang sudah menghidangkannya. 24. Semoga segala kesulitan tidak melemahkan kami. Yesus.Akhirnya ya. 14:44 . menyenangkan hatimu.

Bundaku.Berkatilah kami agar janganlah seorang diantara kami menjauh dari padaMu. semoga kami hidup menurut pedoman InjilMu. sebab tanpa dikau kami tidak sanggup mewartakan kabar gembira. kerajinan. saya gembira sekali karena Engkau memberi ayah dan ibu yang baik serta sayang pada saya. Jagalah mata kami. dan hantarkanlah aku. D O A D A L A M K E L U A R G A34.&hellip. Terangilah kami dalam kecemasan. Amin. dampingilah kami didalam ziarah hidup ini. sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. selalu melindungi saya. agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau. Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangi anak-anak kami. semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan kristiani. ya Bapa. Kami mohon perlindunganmu agar kami mampu bertumbuh dalam cinta akan Dikau dan Puteramu. MENDOAKAN ANAKYa. sehingga kelak Kauperkenankan berbahagia di surga selamanya.&hellip. lindungilah anak-anak kami. lindungilah. Jangan Kaubiarkan mereka jauh dari padaMu karena terbujuk dosa. DOA UNTUK MEMBACA KITAB SUCIAllah. Bantulah kami juga dalam melaksanakan karya-karya yang dipercayakan kepada kami oleh Puteramu. Semoga esok hari kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. dan kuasailah kami. dan ingin membaharui lagi persembahan diri kami dan segenap hidup kami kepadamu.com Powered by Joomla! Generated: 18 May.Akhirnya Ya Bunda yang tercinta. raja dan pusat segala hati. Berilah supaya ayah ibu selalu sehat. jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi.&hellip. Teguhkanlah hati mereka.Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus. bimbinglah. sebab memang itulah tanggungjawab kami.Restuilah kami. bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan bisikanMu yang halus. dan lindungliah mereka terhadap segala marabahaya. Kami bersyukur pula atas segala sesuatu yang sudi Engkau lakukan bagi kami dalam memelihara dan membimbing hidup kami. Allah ampunilah aku orang berdosa.&hellip. Kami senantiasa bersyukur sebab lewat perantaraanmu. apalagi sampai melanggar perintahMu. PuteraMu Kauutus ke dunia ini sebagai terang yang menghalau kegelapan. Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga santo Yusuf di Nazaret. dan tongkat di jalan yang licin. semangat pengorbanan. Amin. supaya selalu adil dan bijaksana dalam mendidik dan membesarkan kakak.Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat. Moga-moga jiwa kaum beriman beristirahat dalam ketentaraman karena kerahiman Tuhan.Ya.(pemeriksaan batin sejenak)&hellip. sederhana. jiwa raga serta suka dan duka mereka kami percayakan kepadaMu. 14:44 . mereka lari meninggalkan Dikau http://www. Kami sekeluarga berkumpul di hadapanMu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadaMu.Ya Yesusku. sekarang dan selama-lamanya. lindungilah aku terhadap segala yang jahat. sabdaMu adalah pelita di kala gelap. Allah. Ampunilah kami bila pada hari ini kami lupa akan Dilkau.kutafx. tolong-menolong dengan sukahati. Jagalah kesehatan mereka. 33. dan waktu Engkau ditangkap. agar kelak kami dapat menikmati kegembiraan yang besar yaitu boleh memandang Dikau dan Puteramu serta Bapa surgawi. Amin. dengan sayang menyayangi. dan memberi saya makanan serta pakaian. Kami mohon: tinggallah di dalam rumah kami ini. Allah yang maha bijaksana dan maha pengasih.&hellip. Amin. Sebaliknya. suka dan duka. 2010.Ya Tuhan berilah aku berkatMu.(3 kali: Salam Maria &hellip. Maafkanlah kami.Kami mohon.&hellip. Ya Bapa.com : St. kami datang kehadapanmu seraya mengungkapkan cinta kami yang utuh.&hellip. Putera Allah dan gembala hati kami. kabar cinta kasih kepada mereka yang menerimanya. dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka.&hellip. dalam deritaMu di Taman zaitun Engkau dikecewakan oleh para rasul: mereka tidak mau berjaga bersama Engkau. jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat. Hidup kami mengenal untung dan malang. Bapa setiap insan. bijaksana.Tuhan. sabdaMu adalah kebenaran.&hellip. 32. Amin. dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan.&hellip. Mereka membesarkan saya. adik-adik dan saya sendiri. Semoga mereka selalu setia kepadaMu. Kami hanyalah manusia biasa. bila pada hari ini kami telah melukai hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang melanggar cinta kasih. Tolonglah ayah ibu saya setiap hari.&hellip. 36. rukun. hormat-menghormati. Amin. Kami berdoa bagi semua orang yang berada dalam kegelapan: Semoga mereka dapat menerima kabar gembira puteraMu. semoga kami selalu rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. DOA MALAM IITuhan Allah kami pada malam hari ini kami menghadap Engkau untuk berterimakasih atas penyelengaraanMu.Dan akhirnya. PENYERAHAN KEPADA BUNDA MARIAMaria. dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal.KUTAFX. di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan Dikau.Malaikat Allah engkau yang diserahi tugas untuk melindungi aku: terangilah.Karena itu. berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. tiap kali disusul:)Engkau yang terkandung tanpa noda ya Maria. Baharuilah kami dengan sabdaMu yang akan kami renungkan ini.Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabdaMu. dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. dan bimbinglah supaya selalu hidup baik. Bersabdalah. Francis Xavier Church BALI Indonesia memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Penuhilah hati kami dengan sabdaMu. dan saya selalu patuh kepada mereka.Bapa. 35. PENYERAHAN KELUARGA KEPADA TUHAN YESUSTuhan Yesus.www. dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami.Tuhan. kami boleh menerima undangan Puteramu untuk menjadi mempelaiNya dan hidup dalam persekutuan cinta denganmu.&hellip. kami mendengarkan. Yesus Kristus. 37.&hellip. satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan. supaya dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan Gereja dan kesucian. saya berterima kasih kepadaMu. Bapa kami. sabdaMu penuh daya pembaharu. MENDOAKAN ORANGTUABapa di surga. Amin. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih. bantulah dan semangatilah kami bila kami putus asa. Amin.&hellip.

Akhirnya. gembala ilahi. supaya aku tidak menyia-nyiakan segala karunia yang telah Kauberikan kepadaku. agar bangsa kami tidak hanya mengejar kemajuan material. mengenal kehendakMu ini. MOHON RASA TANGGUNG JAWABYa.Berilah ya Tuhan. orangtua dan anak-anak. untuk hidup semata-mata menurut semangat injil dan menyerahkan diri bagi pengabdian kepada gereja. yang berusaha mengatasi kemiskinan dan kebodohan. supaya aku dapat menyumbangkan lebih banyak dari apa yang aku terima dari masyarakat. berilah pastor paroki kami kesehatan jasmani dan rohani yang tetap.Rasa tanggung jawab terhadap Yesus. berikanlah keberanian kepada kami. ya Yesus yang manis. Bapa. rasa tanggung jawab terhadap guru-guruku. 43. dan saling menguatkan dalam penderitaan. giat membangun dan taqwa kepadaMu. supaya saling membantu dalam pekerjaan. Tuhan dan pengantara kami. DOA MOHON PANGGILANYa Yesus. imam agung kami. Curahkanlah keatas kami Roh kehidupan. sehingga kami semua tetap bersatu-padu. Semoga ia sungguh menjadi gembalaMu untuk membangkitkan yang lesu. Berikanlah mereka kerelaan hati yang besar terhadap semua orang yang memerlukan pertolongan dan pengalaman cintakasih mereka. 41. rukun. betapa mahalnya kebebasan dan kemerdekaanku. berilah aku rasa tanggungjawab. berkenanlah menguatkan niat kami dan memperbesar semangat kami untuk ambil bagian secara nyata dalam gerak pembangunan di masyarakat kami. PuteraMu. supaya aku dapat berbuat sesuatu guna membalas segala kasih sayang dan pemeliharaan yang mereka berikan kepadaku.Kami. DOA UNTUK MASYARAKATAllah Bapa yang mahakuasa. mengembalikan yang sesat. dan orang yang membangun hidupnya dalam cintaMu takkan Kau lupakan. Hal ini sering menimbulkan sakit hati. Anak-anak kami telah Kauanugerahi kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. dan setia satu sama lain. harus memelihara mereka.kutafx. DOA UNTUK PASTOR PAROKIYa. DOA UNTUK ANAK REMAJAYa Allah yang maha kuasa. dan menjadikannya kehendak mereka sendiri.www. 2010. Bangkitkanlah di dalam hati mereka keinginan. agar banyak pula pemuda-pemudi kami mengikuti panggilan cintaMu. dan bergiat memajukan paroki meningkatkan kegiatan-kegiatan dan amal bakti kepadaMu.Rasa tanggungjawab terhadap dunia.Jiwailah gerak pembangunan negara kami. Semoga kesulitan-kesulitan yang timbul sertanya menjadi berkat bagi kami sendiri dan bagi anak-anak kami. Amin. dan semoga kehidupan menjemaat di paroki kami sungguh diliputi keakraban persaudaraan.Berkatilah pula mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. meluruskan yang bengkok. 42. Dengan demikian aku dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna dari diriku yang telah ditebus dengan pengurbanan yang amat mahal oleh Yesus. justru merupakan akibat pembaktian tanpa pamrih. Francis Xavier Church BALI Indonesia seorang diri. Demi Kristus Yesus. 39. Ya Bapa. Maka timbullah ketegangan diantara pengabdian kami dan pertumbuhan anak untuk berdiri sendiri. Maka kami mohon. 38. supaya semua pengajaran yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak sia-sia saja :Rasa tanggungjawab kepada teman-temanku supaya aku tidak mengecewakan mereka . 40. sehingga sumbangan tenaga dan pikiran mereka lebih terarah sesuai dengan kehendakMu. Amin. supaya dapat menjalankan segala tugas kewajibanku dengan sebaik-baiknya menurut kehendakMu. selaku ayah dan ibu. supaya selalu ingat akan apa yang sudah kuterima. tetapi juga memperkembangkan iman kepercayaan kepadamu. Maka kami mohon. Bantulah kiranya orang-orang muda ini untuk senantiasa berterima kasih atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka atas dasar cinta murni. Panggillah sekarang juga pemuda-pemudi kami untuk mengikuti Dikau dan mengabdi kepadaMu. Allah dan Bapa. Engkau sendiri telah memanggil para rasul dan menjadikan mereka nelayan pemukat manusia.com Powered by Joomla! Generated: 18 May.Sayangilah kaum muda yang merupakan kekuatan besar dalam arus pembangunan masyarakat kami.com : St. supaya paroki kami menjadi paroki yang hidup dan bersatu-padu menurut kehendakMu.Ya. untuk senantiasa memelihara nyala api pengharapan di dalam hidup ini. dan mempertaruhkan nyawaNya demi aku. semoga mereka Kau jiwai dengan semangat juang PuteraMu. dan supaya aku dapat meneruskan warisan serta tradisi yang lebih baik lagi kepada mereka yang akan menyusulku. Engkaulah Bapa kami. rasa tanggungjawab terhadap orang tua. berilah umat paroki kami Roh Kesatuan.Berikanlah aku :Rasa tanggung jawab terhadap mereka yang sudah mendahului aku.Berilah kami keinsafan bahwa apa yang kami rasakan sebagai kehilangan itu. supaya aku selalu ingat bahwa Ia mencintai aku. bantulah aku. tinggallah pada kami selalu. Tolonglah keluarga kami. DOA UNTUK PAROKIYa Bapa di surga. dunia dengan segala isinya telah Kaupercayakan kepada kami supaya kami garap dan kami kerjakan. Kami percaya akan Dikau. bekerja sama membangun tubuhMu yang mistik itu dan dengan demikian meneruskan pengutusanmu. supaya aku tidak pernah lupa. saling menghibur dalam kesusahan. Amin. Jadikanlah mereka garam dan terang dunia.Hendaklah mereka dalam kesetiaannya dalam panggilannya. kini dan sepanjang masa. 14:44 . segala sesuatu yang telah Kauciptakan merupakan pancaran sinar kebesaranMu. Namun tanpa bantuanMu kami tidak mampu melaksanakannya dengan berhasil. Tuhan dan pengantara kami. Bukalah pandangan mereka terhadap seluruh dunia. berilah agar sekalian orang yang telah Engkau panggil. dan mempergunakan sebaik-baiknya apa saja yang kumiliki.Engkau masih hidup sekarang juga supaya senantiasa menyertai kami. Amin. dan mendamaikan segala silang selisih.KUTAFX. Dampingilah ia supaya dapat memimpin paroki ini dengan sebaik-baiknya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Dampingilah http://www. supaya selalu sehati dan sejiwa dalam karya. Yesus. supaya dengan semangat membara kami bangkit dari kelesuan. kami bersyukur atas pastor paroki yang selalu mendorong dan menyemangati kami. Hal itu nampak terutama di dalam kehidupan manusia. serta berjuang untuk memajukan masyarakat pada umumnya. Amin. Engkau senang bila umatMu hidup rukun bersatu-padu. Amin. bukalah telinga mereka terhadap begitu banyak permintaan mendesak mohon terang kebenaran dan kehangatan cinta sejati.Berilah aku :Rasa tanggung jawab terhadap diriku sendiri.

Bersama dikau dan semua malaikat kami hendak meluhurkan Allah. Kuasailah hati kami. Sudilah engkau menjadi ratu kami semua.Maka aku mohon kepadamu: janganlah biarkan aku kehilangan hak selaku anak Allah. dan segala kelemahan disembuhkan.Akhirnya. semoga kami menyadari kewajiban kami yang utama. hidup rukun dan damai. Tuhan dan pengantara kami. Jangan berzinah7. yakni selalu berpegang pada kehendak Allah. RVM & Pak Gabriel Agus DAFTAR ISI http://www. Demi Yesus Kristus. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan 4. Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. selalu berusaha hidup selaku orang kristen sejati baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan. Amin.Bila menghadapi keraguan. DOA KEPADA MALAIKAT PELINDUNGMalaikat pelindung yang kudus. lindungilah kami dalam mara-bahaya. berbaktilah kepadaKu saja. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu9.Ajarlah aku mengikuti suri teladanmu. Kuasailah kehendak kami. kuasailah segenap warga masyarakat. yakni menjadi kepala keluarga kudus dan pengasuh Yesus. lindungilah dan selamatkanlah kami . 14:44 . LIMA PERINTAH GEREJA1.Engkau tetap rendah hati dan sederhana kendati menerima anugerah besar. Sakramen Perkawinan7. dan pimpinlah kami menuju kemenangan jaya. Allahmu. supaya terang rahmat di dalam hatiku jangan sampai padam.com : St.3. lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-kejar. supaya kami hanya mencari yang benar.2.Bantulah kami membina keluarga Kristen yang dijiwai semangat cintakasih. Jangan mengingini istri sesamamu10. Bantulah agar segala bangsa bersatupadu. 48.1.KUTAFX. SEPULUH PERINTAH ALLAH Akulah Tuhan. dan terangilah mereka di dalam kegelapan. Jangan membunuh 6. sang Maharaja kerajaan damai. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil 50. TUJUH SAKRAMEN DALAM GEREJA KATOLIK1. kuatkanlah hati kami agar tetap berharap. orangtuaku memberi aku nama yang dahulu engkau pakai juga. Created by : Sr. Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat3.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Amin. Sakramen Tobat/Pengakuan4. Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari minggu dan hari raya yang diwajibkan. dalam pemeliharaanNya yang penuh kasih kepada kami. 2010.Semoga semua orang yang mengenal kekuasaanNya dan menaruh harapan padanya. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan.www. Kuasailah budi kami. Jangan mencuri8. dan pembesar-pembesar dunia. 46. yakni sebagai manuisa pembangunan yang Kau lengkapi dengan akal budi untuk mengusahakan suskesnya perkembangan Gereja dalam masyarakat dimana pun kami hidup. kegoncangan.Kuasailah seluruh umat manusia. kami mohon rahmatMu bagi diri kami. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu2. hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Engkaulah Ratu dunia termulia. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal puteraMu Yesus. engkaulah pengawal dan pemimpin kami. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa.Naungilah seluruh umat manusia. Tuhanku. sehingga kelak boleh bersama engkau menikmati kemuliaan yang kekal. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun5. jagalah kami jangan sampai menjadi sombong dan kurang waspada. Sally. Jangan menyembah berhala. dan teguhkanlah iman kami agar jangan sesat. supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Sakramen Ekaristi3. Semoga keluarga kami dapat memancarkan ajaran Kristus. Sakramen Minyak suci6. Sakramen Baptis 2. anakmu dan menjadi contoh bagi para tetangga. beranikanlah kami dalam perjuangan. 45. setiap beban hati diringankan. karena untuk itulah kami dan dikau diciptakan olehNya. Dengan tekun engkau bekerja mencukupi nafkah Maria dan Yesus. sekali waktu melihat kemegahan kerajaan puteramu itu yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. DOA KEPADA SANTO PELINDUNGSanto&hellip. dengan itu. Dengan setia engkau mendampingi Maria. tempat setiap doa permohonan dikabulkan. dan ketidakpastian.Dengan penuh tanggung-jawab engkau membesarkan dan mendidik Yesus. dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Allah telah mengutus engkau untuk melayani kami yang akan menjadi ahli waris surga. DOA KEPADA SANTO YUSUFSanto Yusuf. PuteraMu. Francis Xavier Church BALI Indonesia mereka agar selalu tekun dalam segala cobaan dan kesulitan. penjaga keluarga Nazaret. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian. 49. Sakramen Imamat. Putera Allah. bapa Yusuf.. Tuhan kami. Amin. engkau telah menunaikan tugasmu dengan gemilang sebagai bapak keluarga kudus di Nazaret. dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu. Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah. doakanlah kami pada Yesus. Sudilah Engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh. selalu setia kepada Kristus. Bila ditimpa bahaya. PENYERAHAN KEPADA MARIASanta Maria. keakraban dan keterbukaan antar seluruh anggota. DOA KEPADA ORANG KUDUS 44. yang bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus.Bila mendapat anugerah dan berhasil dalam karya. Amin. segala bangsa. Akhirnya kami mohon berkat dan restumu bagi kami sekeluarga. dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat.Kami mohon kepadamu: dampingilah kami dalam segala pekerjaan kami. supaya kami hanya menginginkan yang baik. Amin.Maka kami mohon ya.Hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan puteraMu. dan sudilah menghantarkan doa-doa kami ke hadapan Yesus. Hormatilah Ibu-Bapamu5. Kuduskanlah hari Tuhan4. Ma.kutafx. puteraMu. 47. berilah kami rahmat kebijaksanaan yang kami butuhkan dalam membangun masyarakat dan GerejaMu.Tanpa mengeluh engkau menempuh perjalanan yang jauh dan berat guna menyelamatkan kanakkanak Yesus dari bahaya pembunuhan. ayah dan ibuku mempercayakan daku kepada tuntunan dan perlindunganmu. waktu aku dibaptis. Sakramen Krisma5. agar tetap setia kepada Yesus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful