www.KUTAFX.com : St.

Francis Xavier Church BALI Indonesia

Kumpulan DOA Katolik
Last Updated Wednesday, 14 November 2007

1. Tanda Salib 2. Kemuliaan 3. Credo/Aku Percaya 4. Bapa Kami 5. Salam Maria 6. Rosario 7. Peristiwa-peristiwa Rosario 8. Tata Cara Berdoa Rosario 9. Salam Ya Ratu 10. Litani Santa Perawan Maria 11. Memorare 12. Doa Iman 13. Doa Pengharapan 14. Doa Cinta 15. Penyerahan Diri 16. Doa Mohon Keluhuran Hati 17. Doa Penyerahan 18. Doa Tobat 19. Doa Dalam Derita 20. Doa Waktu Sakit 21. Doa Mohon Kehendak Yang Kuat 22. Doa Mohon Pelajaran Berhasil 23. Doa Pagi 24. Angelus 25. Ratu Surga 26. Doa Masa Advent 27. Novena Roh Kudus 28. Mohon Berkat Atas Pekerjaan 29. Doa Sebelum Makan I dan II 30. Doa Sesudah Makan I dan II
http://www.kutafx.com Powered by Joomla! Generated: 18 May, 2010, 14:44

Doa Untuk Paroki 40. TANDA SALIB Dengan tanda kemenangan Kristus kita membuka dan menutup doa kita sebagai orang katolik. Doa Untuk Anak Remaja 39. dilahirkan oleh Perawan Maria. kebangkitan badan. Amin.Dimuliakanlah namaMu.Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan. Doa Untuk Pastor Paroki 41. yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Datanglah kerajaanMuJadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.www. 5 Perintah Gereja 1. tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. duduk disebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa.kutafx. CREDO/ AKU PERCAYA Aku percaya akan Allah. Doa Untuk Membaca Kitab Suci 35. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Doa Mohon Panggilan 42. Doa Untuk masyarakat 44. persekutuan para kudus. Aku percaya akan Roh Kudus. Tuhan kita. Mendoakan Anak 37. Penyerahan kepada Bunda Maria 34.KUTAFX. yang dikandung dari Roh Kudus. wafat."Kalau kamu berdoa. Gereja Katolik yang kudus. 10 Perintah Allah 50. Mendoakan Orang Tua. pengampunan dosa.dan ampunilah kesalahan kami. 14:44 . 3. Francis Xavier Church BALI Indonesia 31.Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa Kepada Santo/Santa Pelindung 47.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Amin 2. Ia berkata. Hendaklah kamu berdoa sebagai berikut: Bapa kami yang ada di surga. 2010. Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu perlukan. Penyerahan Kepada Maria 45. KEMULIAAN Kita memberi hormat kepada Allah Tritunggal. Amin. pencipta langit dan bumi. Doa Kepada Malaikat Pelindung 48. 7 Sakramen Dalam Gereja Katolik 49. sekarang selalu dan sepanjang segala abad. janganlah mengucapkan banyak perkataan. Berilah kami rejeki pada hari ini. dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Doa Malam I 32. Amin http://www. 38.Bapa yang mahakuasa. dan dimakamkan. 4.com : St. yang naik ke surga. dan akan Yesus Kristus PuteraNya yang tunggal. seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Doa Malam II 33. Doa Kepada Santo Yusuf 46. kehidupan kekal. Seperti pada permulaan. BAPA KAMI Yesus sendiri mengajarkan doa yang agung ini. Penyerahan Keluarga Kepada Tuhan Yesus 36. Doa Mohon Rasa Tanggung Jawab 43.

Peristiwa-peristiwa Mulia (Minggu+ Rabu)1. jangan mengabaikan perkataanku. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah5. Yesus dilahirkan di kandang Betlehem4. SALAM YA RATUSalam Ya Ratu. mempelai Allah Roh Kudussalam Maria&hellip. 12. Sebab yang mengatakannya Engkaulah. ampunilah segala dosa kami lindungilah kami dari api neraka dan hantarlah segala jiwa ke dalam Surga terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayanganMu. Yesus dimahkotai duri4. Maka tunjukkanlah kepada kami. dihadapanmu aku seorang berdosa.Amin. dengan hidup. kami dapat meneladani isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya. yang Mahatahu dan Mahabenar. kabulkanlah doa kami Allah Bapa di Surga : Kasihanilah kamiAllah Putera. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu. Bunda Allah. PeristiwaperistiwaTerang (Kamis)1. kami orang buangan.(lihat di atas: peristiwa-peristiwa rosario)Peristiwa 1 Bapa kami&hellip.Salam Maria &hellip. SALAM MARIA Maria adalah Ibu Yesus dan ibu kita.3. DOA PENGHARAPANTuhan yang mahamurah..Santa Maria . Maria dan Yoseph. kita berdoa kepadanya: Salam Maria. Ya Maria Bunda AllahU: Jangan kau abaikan permohonan kami. Bunda yang rahim. Terpujilah &hellip.Salam. aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri: Bapa. 7. berdiri seraya mengadu. (10 x)Kemuliaan &hellip.kutafx. Yesus wafat disalib.Terpujilah &hellip. kasihanilah kami. Yesus didera3. Yesus dibaptis di Sungai Yordan2. Kristus dengarkanlah kamiU: Kristus. Putera Mu yang tunggal. Tata Cara Berdoa Rosario :Aku percaya&hellip.5.Peristiwa 3 Bapa kami&hellip. LITANI SANTA PERAWAN MARIAP: Tuhan.Peristiwa 2 Bapa kami&hellip. 11. (10 x)Kemuliaan &hellip.Salam.KUTAFX. terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Hai kusuma segala perawan.. memohon pertolonganmu dan meminta perantaraanmu pernah ditinggalkan olehmu. Hai Bunda.. Yesus memanggul salibnya ke gunung kalvari.com : St. MEMORAREIngatlah. doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. karena jasa Yesus Kristus. 14:44 . Yesus memberitakan Kerajaan Allah & menyerukan pertobatan4. kasihanilah kamiU: Kristus. kehidupan. penuh rahmat.www.Terpujilah keluarga kudus Yesus. telah memperoleh kebahagiaan kekal bagi kami. Sampai selama-lamanya.com Powered by Joomla! Generated: 18 May.. Peristiwa-Peristiwa Rosario:Peristiwa-Peristiwa Gembira: (Senin+Sabtu)1.Marilah kita mendoakan Peristiwa-peristiwa &hellip. Terpujilah &hellip. bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Maria diangkat kesurga. Tuhanku.Bapa kami&hellip. semoga dalam merenungkan peristiwa-peristiwa doa rosario suci Santa Perawan Maria. Yesus bangkit dari mati. Perawan yang murah hati. Hai Bunda sabda Allah. Ya Maria. Salam. Maria Mengunjungi Elizabeth saudarinya3. 2010. ROSARIO Rosario adalah doa bersama/pribadi yang paling sederhana. Yesus naik ke surga. Terpujilah &hellip.Peristiwa 5 Bapa kami&hellip.Salam Maria &hellip. serta semua rahmat yang perlu untuk menerimanya.5. Amin. karena Kristus Tuhan kami.Salam Maria &hellip. Amin 6. Yesus menyatakan diriNya dalam pesta pernikahan di Kana3. melainkan dengarkan dengan belaskasihan dan luluskanlah. perawan yang amat baik bahwa belum pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu. O perawan yang mulia dan terpuji. Marilah kita berdoa Ya Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa Santa Maria : Doakanlah kamiSanta Bunda AllahSanta Perawan TermuliaBunda KristusBunda Rahmat IlahiBunda Yang Tersuci Bunda Yang TermurniBunda Yang Tetap PerawanBunda Yang Tak BercelaBunda Yang Patut DiCintaiBunda Yang Patut DiKagumiBunda Penasehat Yang BaikBunda Pencipta Bunda PenebusPerawan Yang Amat BijaksanaPerawan Yang Harus DiHormatiPerawan Yang BerkuasaPerawan Yang Murah HatiPerawan Yang SetiaCermin KekudusanTakhta KebijaksanaanBejana RohaniBejana Yang Patut DiHormatiBejana Kebaktian Yang UtamaBunga Mawar Yang Gaib Doakanlah kamiBenteng DaudBenteng GadingRumah KencanaTabut PerjanjianPintu Surga Bintang TimurKeselamatan Orang SakitPerlindungan Orang BerdosaPenghibur Orang Berdukacita Pertolongan Orang KristenRatu Para MalaikatRatu Para Bapa Bangsa Ratu Para NabiRatu Para RasulRatu Para MartirRatu Para Pengaku ImanRatu Para PerawanRatu Para Orang KudusRatu Yang Terkandung Dengan Tiada Bernoda AsalRatu Yang Diangkat Ke SurgaRatu Rosari Yang Amat SuciRatu Pencinta DamaiRatu Para Keluarga Anak Domba Allah. Yesus buah tubuhmu yang terpuji. Bunda Allah Putera-Salam Maria&hellip. kematian serta kebangkitanNya. (10 x)Kemuliaan &hellip.Kemuliaan&hellip. (10 x)Kemuliaan &hellip. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini.. Tuhan sertamu. Kami mohon.. Maria dimahkotai di surga. Terpujilah &hellip.&hellip.tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya.Kemuliaan&hellip. Roh Kudus turun atas para rasul4. digerakkan hati oleh harapan yang demikian itu. dengan mengulang salam Maria. Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakrat maut2.Ya Yesus yang baik. aku mengharap menerima dari padaMu: kebahagiaan kekal. kepadamu aku datang.2. Francis Xavier Church BALI Indonesia 5. penghiburan dan pengharapan kami. Putera. Tuhan tambahkanlah imanku.P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AlahU: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus10. Peristiwa 4 Bapa kami&hellip.Salam.Salam Maria &hellip. Penebus DuniaAllah Roh KudusAllah Tritunggal Maha Kudus. Yesus diketemukan dalam bait Allah.. sebagai anaknya. kepadamu aku berlari.Kasihanilah kami P:Kami mengungsi pada perlindunganmu. Yesus menetapkan Ekaristi 8. anak hawa berseru kepadamu. (10 x)Kemuliaan &hellip. Puteri Allah Bapa-Salam Maria&hellip. dan Roh Kudus. Ya Maria. 9. Aku http://www. Peristiwa-peristiwa Sedih: (Selasa & Jumat)1.13.Salam Maria &hellip. penuh kasih sayang dan manis. Yesus menampakkan kemuliaanNya5. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan gereja kudus.&hellip. DOA IMANAllah. Maria Menerima Kabar Gembira dari Malaikat Gabriel2.Sayangilah kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip. kasihanilah kamiP: Tuhan.Kabulkanlah doa kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip. bahwa Allah Putera menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. kita masuk dalam suasana doa.

Ya Tuhanku dan Allahku. 14. yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. kuatkanlah pengharapanku.KUTAFX. dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Aku terkurung saja di ruangan ini.Ampunilah aku. sehingga kami dapat mengerti dan menerima kesusahan kami seperti yang Bapa kehendaki. tetapi cukuplah kalau Engaku sudi membantu aku. berjuang tanpa mengeluh kesakitan. karena kurang tahu terimakasih atas segala anugerahMu. Di pagi hari aku dapat memuji keagunganMu. 15.Alangkah nikmatnya dapat mengatakan: Aku mau&hellip. akan para pelajar yang berusaha sungguhsungguh dan setia menjalankan tugasnya. PENYERAHAN DIRIYa. berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. Hari-hariku terasa panjang dan membosankan. Tuhan. terutama sebab aku telah menghina Engkau yang maha murah dan mahabaik bagiku. karena menyadari kewajibannya. Tuhanku dan Allahku. agar aku dapat mengerti semua mata pelajaran. dan kekuatan untuk menerima keadaan ini. sebab Engkau adalah Bapaku. Engkau memahami segala penderitaan sebab Engkau telah mengalami penderitaan yang paling berat.com : St. karena pelajaranku merupakan persiapan bagi hidupku di kemudian hari. 19. sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendakNya di dalam segala-galanya. dan senyum gembira menghias wajahnya. Sementara sesamaku yang sehat dengan lincah mengayunkan langkahnya. hiburan. Aku benci akan segala dosaku. Ambillah segala yang menjauhkan aku dari padaMu. mahamurah untukku. MOHON KEHENDAK YANG KUATYa Tuhan. sebagaimana aku cinta akan diriku sendiri. Sudilah Engkau mengganjar mereka. Allah.Alangkah bahagianya menikmati keadaan yang segar bugar. aku terpaku pada ranjang derita ini. Aku percaya pula bahwa Bapa mempunyai rencana dengan segala derita dan kegelapan kami di dalam tanganMu. Seluruh dunia mungkin runtuh hancur berantakan. Semua ini aku mohon demi Kristus. DOA WAKTU SAKITTuhan Yesus. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan yang mahakuasa. alangkah senangnya kalau boleh memiliki kehendak yang kuat! Aku teringat akan orang-orang dalam sejarah yang memiliki kemauan keras membaja Mereka terus berusaha membangun dunia ini. Kupersembahkan tubuhku yang lemah ini. aku mohon kepadaMu. Terpujilah Engkau. Tuhan. orang berdosa. Di dalam benakku bermunculan pengalaman-pengalaman yang telah lewat. kuserahkan hidupku kepadaMu dengan segenap hati dan penuh cinta. sebab aku mencintaiMu. aku menyesal atas dosa-dosaku. kesenangan. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. DOA MOHON KELUHURAN HATISang Sabda yang tercinta. 17. Tabahkanlah hatiku untuk menghadapi segala kesusahan kami. sebab yang berjanji adalah Engkau. DOA TOBATAllah yang maharahim. sakitku kupersatukan dengan deritaMu di Getsemani. Tetapi aku juga takut kalau berlagak terlampau berani. dan bekerja tanpa mengharap upah. aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hati. tak dapat tidur. akan para pekerja yang bersusah payah sepanjang tahun. Aku percaya kepadaMu dengan kepercayaan yang tiada batasnya. Aku bersedia menanggung segala-galanya. tubuhku tak dapat kugerakkan. DOA DALAM DERITABapa yang maha penyayang dan mahatahu. dan macam-macam peristiwa yang membuat aku bahagia. Tuhan. dan jadikanlah milikMu 16. Karena cinta akan dikau maka aku pun cinta akan semua orang. akan para martir yang pantang menyerah biarpun dipaksa dengan siksaan atau aniaya. Badanku lemah. asal kehendakMu terlaksana di dalam diriku dan di dalam segala makhluk.www. ya Allahku. Amin. karena ingin menyenangkan Dikau. DOA PENYERAHANBapa. Tuhan Yesus Kristus. namun tiada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan batukarang kehendak yang bebas dan pasti. berbuatlah sekehendakmu atas diriku. Dan tatkala di taman Zaitun Engkau sungguh orang yang paling kesepian dari semua orang yang kesepian. tiada yang lain. dan dapat mengingat semuanya dengan baik. Aku tidak mohon kepandaian yang cemerlang. Sebagai tanda bukti cintaku kuserahkan diriku dan kupersembahkan hidupku tanpa syarat ke dalam tanganMu. Amin. yang kuharapkan. meski menghadapi seribu satu kesulitan dan tantangan yang datang bertubi-tubi. ya Tuhan. http://www. Jadikanlah aku rela pasrah dalam menerima penderitaan ini. ketabahan. yang kuundang dengan sengaja: kegembiraan. dan setia pada janjiMu. aku teringat akan kehendakMu sendiri yang tetap kuat dan teguh. 22.Terutama aku teringat akan orang-orang yang dengan gagah perkasa melaksanakan kehendakMu. supaya pelajaranku berhasil. biar dalam sengsara dan penghinaan sekalipun.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Sebab hanya yang rendah hati berkenan kepadaMu. terimalah diriku. Amin 20.Guru yang maha bijaksana. sebab Engkau maha baik dan pantas dicintai. DOA CINTATuhan adalah segala cinta. Francis Xavier Church BALI Indonesia mengharapkan semuanya itu dengan pengharapan yang kokoh. 14:44 . sebab patut aku Engkau hukum. anugerahkanlah kepadaku kemauan yang kuat. berkatilah semua orang yang dengan cara apa saja membantu dan melayani aku. aku percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang sedang kuderita. lalu menyiapkan diri untuk tugas rutinku. 21. dan apa yang aku rasakan. ampunilah aku. dan berilah kami terangMu. 2010. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih. Apapun yang kauperbuat atas diriku akan kuterima dengan senang hati. dan sekaligus sikap yang lembut lagi kesatria. ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku. Tuhan kami. Oleh karena itu.Kupertaruhkan jiwaku demi namaMu. Amin. MOHON PELAJARAN BERHASILGuru ilahi yang maha bijaksana. kuserahkan diri kepadaMu. Itulah Tuhan. sehingga pada akhir tahun pelajaran aku bisa naik.Pada saat ini aku pun menjadi orang yang tidak berdaya. Tetapi sakitku ini membuatku memahami bahwa kesehatan adalah anugerahMu melulu. berilah aku kegembiraan. tambahkanlah selalu cintaku.kutafx. Amin 18. Ya Tuhanku dan Allahku.

Demi Kristus. dalam semangat kekudusanMu.. Francis Xavier Church BALI Indonesia aku juga mohon khususnya supaya aku memperoleh hasil yang paling baik di dalam mata pelajaran yang paling aku butuhkan dikemudian hari.Dari pihakku.Marilah berdoa: Ya. tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan luhur yang perlu bagi keselamatan jiwaku di dunia ini dan di akhirat nanti.)P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AllahU: Supaya kami dapat menikmati janji KristusMarilah kita berdoaYa Tuhan. kami berterima kasih kepadaMu karena hari yang baru ini. terutama sebab aku telah menghina Engkau yang mahamurah dan maha baik bagiku. Tuhan kami. 28. DOA SESUDAH MAKAN IAllah maha baik. Raja tertinggi. demi kemuliaan Allah Bapa. bantulah saudara-saudara kami yang kekurangan. agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya.)P: Aku ini hamba TuhanU: Terjadilah padaku menurut perkataanMu(Salam Maria&hellip.pemeriksaan batin sejenak&hellip.&hellip.Bimbinglah kami dengan RohMu. jangan sampai mereka kecewa. kini dan sepanjang masa. AlleluiaDoakanlah kami pada Allah. Amin 27. dan nyalakanlah di dalamnya api cintaMu. kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Berkatilah mereka yang menyiapkan makanan ini. Utuslah RohMu maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. Dikau yang hidup dalam diri Maria. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak http://www. seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami mohon. kami mohon berkatMu. Moga-moga Raja kemuliaan yang kekal memberi kami tempat dalam perjamuan surgawi. Amin. kami mohon curahkanlah rahmat-Mu kedalam hati kami. supaya kami karena sengsara dan salibNya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Tuhan kasihanilah kami. Amin. DOA SEBELUM MAKAN IIYa. aku menyesal atas dosa-dosaku. supaya aku selalu belajar dengan rajin dan tekun. Yesus. dan demi kemuliaan namaMu. semoga usaha kami menambah kemuliaanMu. menjadi manusia. kami persatukan dengan pengurbanan Yesus Kristus. Aku mengucapkan syukur kepadaMu atas segala kemurahan. menyenangkan hatimu. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. berkatilah kami dan segala pemberian yang akan kami terima dari kemurahanMu. Tiap hari yang telah lalu mempunyai arti yang besar bagi hidup kita. Demi Kristus. agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus PuteraMu. jagailah kami anakmu. DOA SEBELUM MAKAN IYa Tuhan. demi orangtuaku. DOA MALAM ISebelum tidur kita harus lebih dahulu mengucapkan doa. Tuhan kami. demi keselamatan jiwaku. 25. Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan PutraMu.www. ANGELUS (Masa Biasa) P: Maria diberi kabar oleh Malaikat TuhanU: Maka ia mengandung dari Roh Kudus(Salam Maria&hellip. Amin..&hellip. kami mengucap syukur atas makanan ini. NOVENA ROH KUDUSDatanglah ya Roh Kudus. dalam kepenuhan kuasaMu.Ya Tuhanku dan Allahku. dan cinta yang ikhlas.&hellip. dan berilah aku rahmatMu. Bapa. karena Kristus Tuhan kami. Engkau menjaga seluruh makhluk ciptaanMu. Berkatilah kami dan kurniaMu ini agar berguna bagi kami untuk senantiasa berbakti kepadaMu. 30. perkenankanlah kami dengan perantaraan BundaNya Perawan Maria. Untuk segala hasil yang telah diperoleh.Santa Maria.&hellip. 2010. Bukalah mata hati kami terhadap kebutuhan dan penderitaan yang kami jumpai.Datanglah hai Roh Kudus terangilah budiku supaya aku mengetahui dosa-dosaku. DOA PAGIAllah dan Bapa. Amin. bahwa Yesus Kristus. 24.&hellip. Bapa kami&hellip. Amin.com : St. Yesus Kristus. aku akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti semua mata pelajaran dengan tekun.&hellip. Demi Kristus pengantara kami. DOA SESUDAH MAKAN IIBapa yang maha pengasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. AlleluiaP: Bersukacitalahdan bergembira-lah Perawan Maria.KUTAFX. Allah. juga mata pelajaran yang paling membosankan. Pimpinlah hati dan tangan kami. dan atas cintakasih mereka yang sudah menghidangkannya. supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu.. serta selalu gembira karena lipuranNya.Ya Bapa.Akhirnya ya.&hellip. RATU SURGA (Masa Paska) Ratu surga bersukacitalah. dan segala perbuatan kami. Amin. Tuhan dan pengantara kami. aku mohon semangat dan gairah belajar yang tinggi. berilah supaya dalam Roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana. Semua jerih payah yang akan kami jumpai.Doa tobat :Allah yang maharahim. dan didalam misteriMu yang menyatukan. AlleluiaU: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit.&hellip. Semoga segala kesulitan tidak melemahkan kami. yang hidup bersama Engkau. karena kabar Malaikat kami mengetahui. Berkatilah mereka dan semua orang yang menaruh perhatian pada kesejahteraan sesama manusia. 23.&hellip.)P: Sabda telah menjadi dagingU: Dan tinggal diantara kita(Salam Maria&hellip. dalam kesempurnaan jalan-jalanMu. Bunda Yesus. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini. berilah kami iman yang hidup.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. dan juga untuk kegagalan yang dialami.&hellip. 14:44 .&hellip. semoga dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kebaikan.&hellip. Alleluia Marilah BerdoaYa Allah. dan berguna bagi sesama kami. bersukacitalah dalam kehidupan yang kekal. MOHON BERKAT ATAS PEKERJAANAllah yang mahakuasa. aku berlutut di hadapanMu dan bersembah sujud kepadamu. Kristus kasihanilah kami. sebab patut aku Engkau hukum. Taklukkanlah setiap kuasa musuh dalam RohMu. datang dan tinggallah didalam diri hamba-hambaMu. Tuhan kasihanilah kami. Amin. dan hasilnya tidak menyesatkan kami. Amin 26.&hellip.kutafx. kami sekeluarga berkumpul disini untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. DOA MASA ADVENTO Yesus.29. berilah makanan secukupnya kepada semua saudara yang berkekurangan. PuteraMu. terlebih atas pemeliharaanMu pada hari yang lalu. penuhilah hati umatMu. Amin. dalam kebajikan-kebajikanMu yang sejati. aku mohon pelajaranku berhasil demi masa depanku. Tetapi dalam hal ini aku sungguh hanya bersandar pada bantuanMu. sebelum menghadapi pekerjaan kami. 31. Engkau telah mengajar hati umatMu dengan terang Roh Kudus.Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. harapan yang kuat. AlleluiaSebab Dia yang boleh kau kandung.Yesus. AlleluiaTelah bangkit seperti yang disabdakan-Nya. Amin.

Akhirnya Ya Bunda yang tercinta. Sebaliknya. 37.Ya Yesusku. 33.&hellip.Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabdaMu. kerajinan. Amin. raja dan pusat segala hati. Berilah supaya ayah ibu selalu sehat. sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. kami datang kehadapanmu seraya mengungkapkan cinta kami yang utuh.&hellip. PENYERAHAN KELUARGA KEPADA TUHAN YESUSTuhan Yesus. 14:44 . adik-adik dan saya sendiri. sabdaMu adalah pelita di kala gelap. bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan bisikanMu yang halus. Kami berdoa bagi semua orang yang berada dalam kegelapan: Semoga mereka dapat menerima kabar gembira puteraMu. selalu melindungi saya. Kami hanyalah manusia biasa.Dan akhirnya. dan waktu Engkau ditangkap. Mereka membesarkan saya.Ya. Bantulah kami juga dalam melaksanakan karya-karya yang dipercayakan kepada kami oleh Puteramu. bijaksana. Yesus Kristus. Francis Xavier Church BALI Indonesia memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi.kutafx. Moga-moga jiwa kaum beriman beristirahat dalam ketentaraman karena kerahiman Tuhan.KUTAFX. lindungilah. dan kuasailah kami. dan bimbinglah supaya selalu hidup baik.Kami mohon. Allah yang maha bijaksana dan maha pengasih. apalagi sampai melanggar perintahMu.&hellip.&hellip. bila pada hari ini kami telah melukai hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang melanggar cinta kasih. lindungilah anak-anak kami. mereka lari meninggalkan Dikau http://www. Bapa setiap insan. PuteraMu Kauutus ke dunia ini sebagai terang yang menghalau kegelapan. Amin. Amin. Kami sekeluarga berkumpul di hadapanMu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadaMu. Amin. kami boleh menerima undangan Puteramu untuk menjadi mempelaiNya dan hidup dalam persekutuan cinta denganmu. rukun. saya berterima kasih kepadaMu. di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan Dikau. sabdaMu penuh daya pembaharu.Tuhan.Bapa. dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. semoga kami selalu rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. supaya selalu adil dan bijaksana dalam mendidik dan membesarkan kakak. Jagalah kesehatan mereka. Kami bersyukur pula atas segala sesuatu yang sudi Engkau lakukan bagi kami dalam memelihara dan membimbing hidup kami. MENDOAKAN ORANGTUABapa di surga.&hellip. satu-satunya sumber kebahagiaan kami. tiap kali disusul:)Engkau yang terkandung tanpa noda ya Maria. bantulah dan semangatilah kami bila kami putus asa.Malaikat Allah engkau yang diserahi tugas untuk melindungi aku: terangilah. sebab tanpa dikau kami tidak sanggup mewartakan kabar gembira.Ya Tuhan berilah aku berkatMu. Bersabdalah. semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan kristiani. dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. 36. ya Bapa. Putera Allah dan gembala hati kami. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih. dan saya selalu patuh kepada mereka.&hellip. Semoga esok hari kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. dan tongkat di jalan yang licin. Amin. dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami.&hellip. dengan sayang menyayangi. Kami mohon: tinggallah di dalam rumah kami ini. dan hantarkanlah aku. sehingga kelak Kauperkenankan berbahagia di surga selamanya. hormat-menghormati. Teguhkanlah hati mereka. Penuhilah hati kami dengan sabdaMu. DOA MALAM IITuhan Allah kami pada malam hari ini kami menghadap Engkau untuk berterimakasih atas penyelengaraanMu.&hellip. Amin. Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga santo Yusuf di Nazaret. supaya dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan Gereja dan kesucian. Ya Bapa. jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. agar kelak kami dapat menikmati kegembiraan yang besar yaitu boleh memandang Dikau dan Puteramu serta Bapa surgawi.&hellip. 2010. D O A D A L A M K E L U A R G A34. dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka. MENDOAKAN ANAKYa. sabdaMu adalah kebenaran. kami mendengarkan. sebab memang itulah tanggungjawab kami. dan ingin membaharui lagi persembahan diri kami dan segenap hidup kami kepadamu.Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat. berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Bapa kami. Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangi anak-anak kami.Restuilah kami.(3 kali: Salam Maria &hellip. 35. Amin. Terangilah kami dalam kecemasan. dampingilah kami didalam ziarah hidup ini. jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat.Tuhan. dalam deritaMu di Taman zaitun Engkau dikecewakan oleh para rasul: mereka tidak mau berjaga bersama Engkau. Bundaku. Baharuilah kami dengan sabdaMu yang akan kami renungkan ini.&hellip. Kami mohon perlindunganmu agar kami mampu bertumbuh dalam cinta akan Dikau dan Puteramu. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan.Karena itu. semangat pengorbanan. PENYERAHAN KEPADA BUNDA MARIAMaria. Ampunilah kami bila pada hari ini kami lupa akan Dilkau.&hellip. jiwa raga serta suka dan duka mereka kami percayakan kepadaMu.www. tolong-menolong dengan sukahati.Berkatilah kami agar janganlah seorang diantara kami menjauh dari padaMu. bimbinglah. sekarang dan selama-lamanya.com : St. Jagalah mata kami. lindungilah aku terhadap segala yang jahat.&hellip. Maafkanlah kami. dan lindungliah mereka terhadap segala marabahaya.&hellip.Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus. kabar cinta kasih kepada mereka yang menerimanya. dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. Hidup kami mengenal untung dan malang. Amin. Tolonglah ayah ibu saya setiap hari. Allah ampunilah aku orang berdosa. agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau. DOA UNTUK MEMBACA KITAB SUCIAllah. Jangan Kaubiarkan mereka jauh dari padaMu karena terbujuk dosa. semoga kami hidup menurut pedoman InjilMu.&hellip. suka dan duka. sederhana. 32.(pemeriksaan batin sejenak)&hellip. Allah. dan memberi saya makanan serta pakaian. Kami senantiasa bersyukur sebab lewat perantaraanmu. Semoga mereka selalu setia kepadaMu.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. saya gembira sekali karena Engkau memberi ayah dan ibu yang baik serta sayang pada saya.

supaya semua pengajaran yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak sia-sia saja :Rasa tanggungjawab kepada teman-temanku supaya aku tidak mengecewakan mereka . betapa mahalnya kebebasan dan kemerdekaanku. supaya selalu sehati dan sejiwa dalam karya. Engkaulah Bapa kami. bukalah telinga mereka terhadap begitu banyak permintaan mendesak mohon terang kebenaran dan kehangatan cinta sejati. Francis Xavier Church BALI Indonesia seorang diri. berilah agar sekalian orang yang telah Engkau panggil.KUTAFX. MOHON RASA TANGGUNG JAWABYa. kini dan sepanjang masa. supaya paroki kami menjadi paroki yang hidup dan bersatu-padu menurut kehendakMu. tetapi juga memperkembangkan iman kepercayaan kepadamu. Semoga ia sungguh menjadi gembalaMu untuk membangkitkan yang lesu. supaya selalu ingat akan apa yang sudah kuterima. Bangkitkanlah di dalam hati mereka keinginan. Bantulah kiranya orang-orang muda ini untuk senantiasa berterima kasih atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka atas dasar cinta murni. sehingga sumbangan tenaga dan pikiran mereka lebih terarah sesuai dengan kehendakMu. bekerja sama membangun tubuhMu yang mistik itu dan dengan demikian meneruskan pengutusanmu. supaya aku tidak menyia-nyiakan segala karunia yang telah Kauberikan kepadaku. rasa tanggungjawab terhadap orang tua. 14:44 . ya Yesus yang manis. supaya dapat menjalankan segala tugas kewajibanku dengan sebaik-baiknya menurut kehendakMu. Semoga kesulitan-kesulitan yang timbul sertanya menjadi berkat bagi kami sendiri dan bagi anak-anak kami. Yesus.kutafx.Engkau masih hidup sekarang juga supaya senantiasa menyertai kami. supaya aku selalu ingat bahwa Ia mencintai aku. Tuhan dan pengantara kami. Kami percaya akan Dikau.Berikanlah aku :Rasa tanggung jawab terhadap mereka yang sudah mendahului aku. Hal ini sering menimbulkan sakit hati. 40. Maka kami mohon. bantulah aku. untuk hidup semata-mata menurut semangat injil dan menyerahkan diri bagi pengabdian kepada gereja. justru merupakan akibat pembaktian tanpa pamrih. Tolonglah keluarga kami. sehingga kami semua tetap bersatu-padu. Ya Bapa. Engkau sendiri telah memanggil para rasul dan menjadikan mereka nelayan pemukat manusia. dan bergiat memajukan paroki meningkatkan kegiatan-kegiatan dan amal bakti kepadaMu. dan saling menguatkan dalam penderitaan. Allah dan Bapa. 38. imam agung kami.Hendaklah mereka dalam kesetiaannya dalam panggilannya. Panggillah sekarang juga pemuda-pemudi kami untuk mengikuti Dikau dan mengabdi kepadaMu. Demi Kristus Yesus. giat membangun dan taqwa kepadaMu. dan mendamaikan segala silang selisih. berkenanlah menguatkan niat kami dan memperbesar semangat kami untuk ambil bagian secara nyata dalam gerak pembangunan di masyarakat kami. supaya aku tidak pernah lupa. Engkau senang bila umatMu hidup rukun bersatu-padu. untuk senantiasa memelihara nyala api pengharapan di dalam hidup ini. berikanlah keberanian kepada kami. supaya aku dapat menyumbangkan lebih banyak dari apa yang aku terima dari masyarakat. rukun. DOA UNTUK ANAK REMAJAYa Allah yang maha kuasa. Tuhan dan pengantara kami. mengenal kehendakMu ini. dan supaya aku dapat meneruskan warisan serta tradisi yang lebih baik lagi kepada mereka yang akan menyusulku.Rasa tanggung jawab terhadap Yesus. dan menjadikannya kehendak mereka sendiri. dan orang yang membangun hidupnya dalam cintaMu takkan Kau lupakan.Berilah aku :Rasa tanggung jawab terhadap diriku sendiri. kami bersyukur atas pastor paroki yang selalu mendorong dan menyemangati kami. orangtua dan anak-anak. DOA MOHON PANGGILANYa Yesus. 39. rasa tanggung jawab terhadap guru-guruku. 42. 41.Jiwailah gerak pembangunan negara kami.Ya. Dampingilah ia supaya dapat memimpin paroki ini dengan sebaik-baiknya. harus memelihara mereka. Amin. berilah umat paroki kami Roh Kesatuan. selaku ayah dan ibu. 2010. agar bangsa kami tidak hanya mengejar kemajuan material. Dengan demikian aku dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna dari diriku yang telah ditebus dengan pengurbanan yang amat mahal oleh Yesus. dan semoga kehidupan menjemaat di paroki kami sungguh diliputi keakraban persaudaraan. dan setia satu sama lain. Amin.Akhirnya. meluruskan yang bengkok.Berkatilah pula mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. DOA UNTUK PAROKIYa Bapa di surga. semoga mereka Kau jiwai dengan semangat juang PuteraMu. dan mempergunakan sebaik-baiknya apa saja yang kumiliki. supaya dengan semangat membara kami bangkit dari kelesuan.com : St. supaya aku dapat berbuat sesuatu guna membalas segala kasih sayang dan pemeliharaan yang mereka berikan kepadaku. DOA UNTUK MASYARAKATAllah Bapa yang mahakuasa.Sayangilah kaum muda yang merupakan kekuatan besar dalam arus pembangunan masyarakat kami. Maka kami mohon. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. agar banyak pula pemuda-pemudi kami mengikuti panggilan cintaMu. PuteraMu. berilah aku rasa tanggungjawab. mengembalikan yang sesat. Curahkanlah keatas kami Roh kehidupan.www. DOA UNTUK PASTOR PAROKIYa. Amin. Berikanlah mereka kerelaan hati yang besar terhadap semua orang yang memerlukan pertolongan dan pengalaman cintakasih mereka. berilah pastor paroki kami kesehatan jasmani dan rohani yang tetap. Bapa. dan mempertaruhkan nyawaNya demi aku. Namun tanpa bantuanMu kami tidak mampu melaksanakannya dengan berhasil.Berilah kami keinsafan bahwa apa yang kami rasakan sebagai kehilangan itu. supaya saling membantu dalam pekerjaan. 43. Amin. segala sesuatu yang telah Kauciptakan merupakan pancaran sinar kebesaranMu.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. gembala ilahi. Bukalah pandangan mereka terhadap seluruh dunia. Amin. tinggallah pada kami selalu. saling menghibur dalam kesusahan. Maka timbullah ketegangan diantara pengabdian kami dan pertumbuhan anak untuk berdiri sendiri. dunia dengan segala isinya telah Kaupercayakan kepada kami supaya kami garap dan kami kerjakan. Jadikanlah mereka garam dan terang dunia. serta berjuang untuk memajukan masyarakat pada umumnya. Amin. yang berusaha mengatasi kemiskinan dan kebodohan.Kami. Hal itu nampak terutama di dalam kehidupan manusia.Berilah ya Tuhan.Rasa tanggungjawab terhadap dunia. Anak-anak kami telah Kauanugerahi kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Dampingilah http://www.

Sudilah Engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh.2. lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-kejar. Ma.kutafx. SEPULUH PERINTAH ALLAH Akulah Tuhan. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan 4. lindungilah kami dalam mara-bahaya. Sally. anakmu dan menjadi contoh bagi para tetangga. engkaulah pengawal dan pemimpin kami.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Semoga keluarga kami dapat memancarkan ajaran Kristus. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal puteraMu Yesus.Tanpa mengeluh engkau menempuh perjalanan yang jauh dan berat guna menyelamatkan kanakkanak Yesus dari bahaya pembunuhan. dan sudilah menghantarkan doa-doa kami ke hadapan Yesus. dan pimpinlah kami menuju kemenangan jaya. DOA KEPADA MALAIKAT PELINDUNGMalaikat pelindung yang kudus. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu2.Kuasailah seluruh umat manusia. tempat setiap doa permohonan dikabulkan.Engkau tetap rendah hati dan sederhana kendati menerima anugerah besar. Putera Allah. PENYERAHAN KEPADA MARIASanta Maria.Kami mohon kepadamu: dampingilah kami dalam segala pekerjaan kami. yang bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Created by : Sr. jagalah kami jangan sampai menjadi sombong dan kurang waspada. 47. kegoncangan. kuatkanlah hati kami agar tetap berharap.Bersama dikau dan semua malaikat kami hendak meluhurkan Allah.1.Semoga semua orang yang mengenal kekuasaanNya dan menaruh harapan padanya.www. Sakramen Krisma5. Tuhan kami. Sudilah engkau menjadi ratu kami semua.Bila menghadapi keraguan. waktu aku dibaptis. dan teguhkanlah iman kami agar jangan sesat. dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu. dalam pemeliharaanNya yang penuh kasih kepada kami. Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. dengan itu. Amin. Kuasailah hati kami. bapa Yusuf. Tuhan dan pengantara kami. sekali waktu melihat kemegahan kerajaan puteramu itu yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. sang Maharaja kerajaan damai. keakraban dan keterbukaan antar seluruh anggota. Jangan berzinah7. yakni sebagai manuisa pembangunan yang Kau lengkapi dengan akal budi untuk mengusahakan suskesnya perkembangan Gereja dalam masyarakat dimana pun kami hidup. Sakramen Baptis 2.Maka kami mohon ya. yakni menjadi kepala keluarga kudus dan pengasuh Yesus.KUTAFX. supaya kami hanya mencari yang benar. Amin. Sakramen Perkawinan7. Bila ditimpa bahaya. penjaga keluarga Nazaret. DOA KEPADA ORANG KUDUS 44. Hormatilah Ibu-Bapamu5. berilah kami rahmat kebijaksanaan yang kami butuhkan dalam membangun masyarakat dan GerejaMu. DOA KEPADA SANTO YUSUFSanto Yusuf. dan segala kelemahan disembuhkan. LIMA PERINTAH GEREJA1. Jangan mengingini istri sesamamu10. dan ketidakpastian. Engkaulah Ratu dunia termulia.Naungilah seluruh umat manusia. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga. dan terangilah mereka di dalam kegelapan. 14:44 . dan pembesar-pembesar dunia.Maka aku mohon kepadamu: janganlah biarkan aku kehilangan hak selaku anak Allah. Sakramen Imamat. engkau telah menunaikan tugasmu dengan gemilang sebagai bapak keluarga kudus di Nazaret.Bila mendapat anugerah dan berhasil dalam karya. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu9. segala bangsa. Jangan membunuh 6. 45. supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Bantulah agar segala bangsa bersatupadu. yakni selalu berpegang pada kehendak Allah. sehingga kelak boleh bersama engkau menikmati kemuliaan yang kekal. dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. Amin. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. supaya kami hanya menginginkan yang baik.com : St. 46.Akhirnya. berbaktilah kepadaKu saja. Kuasailah budi kami. Sakramen Tobat/Pengakuan4.Ajarlah aku mengikuti suri teladanmu.Bantulah kami membina keluarga Kristen yang dijiwai semangat cintakasih. Jangan menyembah berhala. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil 50. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun5. agar tetap setia kepada Yesus. Demi Yesus Kristus. ayah dan ibuku mempercayakan daku kepada tuntunan dan perlindunganmu. Sakramen Ekaristi3. Francis Xavier Church BALI Indonesia mereka agar selalu tekun dalam segala cobaan dan kesulitan. PuteraMu. doakanlah kami pada Yesus. Kuduskanlah hari Tuhan4. orangtuaku memberi aku nama yang dahulu engkau pakai juga. Allahmu. Allah telah mengutus engkau untuk melayani kami yang akan menjadi ahli waris surga. Dengan tekun engkau bekerja mencukupi nafkah Maria dan Yesus. Jangan mencuri8.. DOA KEPADA SANTO PELINDUNGSanto&hellip. 49. puteraMu. 48. semoga kami menyadari kewajiban kami yang utama. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan. 2010. lindungilah dan selamatkanlah kami . Amin. Kuasailah kehendak kami. TUJUH SAKRAMEN DALAM GEREJA KATOLIK1. Akhirnya kami mohon berkat dan restumu bagi kami sekeluarga. selalu setia kepada Kristus. supaya terang rahmat di dalam hatiku jangan sampai padam. kami mohon rahmatMu bagi diri kami. kuasailah segenap warga masyarakat. RVM & Pak Gabriel Agus DAFTAR ISI http://www. Sakramen Minyak suci6. hidup rukun dan damai. karena untuk itulah kami dan dikau diciptakan olehNya. Dengan setia engkau mendampingi Maria. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian. Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat3. beranikanlah kami dalam perjuangan. Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah. Amin.Dengan penuh tanggung-jawab engkau membesarkan dan mendidik Yesus. Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari minggu dan hari raya yang diwajibkan. selalu berusaha hidup selaku orang kristen sejati baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan. setiap beban hati diringankan. Tuhanku.3.Hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan puteraMu.