www.KUTAFX.com : St.

Francis Xavier Church BALI Indonesia

Kumpulan DOA Katolik
Last Updated Wednesday, 14 November 2007

1. Tanda Salib 2. Kemuliaan 3. Credo/Aku Percaya 4. Bapa Kami 5. Salam Maria 6. Rosario 7. Peristiwa-peristiwa Rosario 8. Tata Cara Berdoa Rosario 9. Salam Ya Ratu 10. Litani Santa Perawan Maria 11. Memorare 12. Doa Iman 13. Doa Pengharapan 14. Doa Cinta 15. Penyerahan Diri 16. Doa Mohon Keluhuran Hati 17. Doa Penyerahan 18. Doa Tobat 19. Doa Dalam Derita 20. Doa Waktu Sakit 21. Doa Mohon Kehendak Yang Kuat 22. Doa Mohon Pelajaran Berhasil 23. Doa Pagi 24. Angelus 25. Ratu Surga 26. Doa Masa Advent 27. Novena Roh Kudus 28. Mohon Berkat Atas Pekerjaan 29. Doa Sebelum Makan I dan II 30. Doa Sesudah Makan I dan II
http://www.kutafx.com Powered by Joomla! Generated: 18 May, 2010, 14:44

Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu perlukan. yang dikandung dari Roh Kudus.Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa Untuk Paroki 40.kutafx. Datanglah kerajaanMuJadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Ia berkata. dilahirkan oleh Perawan Maria. Penyerahan Kepada Maria 45. 5 Perintah Gereja 1.Bapa yang mahakuasa. yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. janganlah mengucapkan banyak perkataan. kebangkitan badan.dan ampunilah kesalahan kami. 38.Dimuliakanlah namaMu. Doa Malam I 32. 10 Perintah Allah 50. Doa Untuk masyarakat 44. Doa Untuk Pastor Paroki 41. Doa Kepada Santo/Santa Pelindung 47. Francis Xavier Church BALI Indonesia 31. 2010. Doa Untuk Membaca Kitab Suci 35. Seperti pada permulaan. TANDA SALIB Dengan tanda kemenangan Kristus kita membuka dan menutup doa kita sebagai orang katolik. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Penyerahan kepada Bunda Maria 34. pengampunan dosa. yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan. sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Berilah kami rejeki pada hari ini. Hendaklah kamu berdoa sebagai berikut: Bapa kami yang ada di surga. 3. 4. Mendoakan Anak 37. Amin. Doa Malam II 33.www.KUTAFX. 7 Sakramen Dalam Gereja Katolik 49. Doa Mohon Rasa Tanggung Jawab 43. dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Doa Mohon Panggilan 42. Mendoakan Orang Tua. Doa Untuk Anak Remaja 39. kehidupan kekal. KEMULIAAN Kita memberi hormat kepada Allah Tritunggal. Amin 2. persekutuan para kudus. 14:44 . pencipta langit dan bumi. dan akan Yesus Kristus PuteraNya yang tunggal.com : St. Doa Kepada Santo Yusuf 46. Penyerahan Keluarga Kepada Tuhan Yesus 36. duduk disebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Tuhan kita. Doa Kepada Malaikat Pelindung 48. dan dimakamkan."Kalau kamu berdoa.Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Amin http://www. Amin. tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. yang naik ke surga. CREDO/ AKU PERCAYA Aku percaya akan Allah. BAPA KAMI Yesus sendiri mengajarkan doa yang agung ini. Gereja Katolik yang kudus. Aku percaya akan Roh Kudus. seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. wafat.

DOA IMANAllah. Peristiwa-peristiwa Sedih: (Selasa & Jumat)1. Roh Kudus turun atas para rasul4.tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya. Ya Maria. PeristiwaperistiwaTerang (Kamis)1. ampunilah segala dosa kami lindungilah kami dari api neraka dan hantarlah segala jiwa ke dalam Surga terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayanganMu. Terpujilah &hellip. Tuhanku. Yesus menampakkan kemuliaanNya5. Maria diangkat kesurga. anak hawa berseru kepadamu. dengan hidup. digerakkan hati oleh harapan yang demikian itu. kematian serta kebangkitanNya. berdiri seraya mengadu...Terpujilah keluarga kudus Yesus.com : St. Peristiwa-Peristiwa Rosario:Peristiwa-Peristiwa Gembira: (Senin+Sabtu)1. 12. SALAM YA RATUSalam Ya Ratu. Tata Cara Berdoa Rosario :Aku percaya&hellip. Kristus dengarkanlah kamiU: Kristus. Peristiwa-peristiwa Mulia (Minggu+ Rabu)1. Salam. 14:44 . Hai Bunda.. Amin. Yesus bangkit dari mati. kepadamu aku datang.5. Maria dan Yoseph. Yesus memanggul salibnya ke gunung kalvari. aku mengharap menerima dari padaMu: kebahagiaan kekal. Terpujilah &hellip. Terpujilah &hellip. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu..Salam Maria &hellip. Bunda Allah Putera-Salam Maria&hellip. bahwa Allah Putera menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Yesus dilahirkan di kandang Betlehem4.Salam Maria &hellip. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah5. (10 x)Kemuliaan &hellip. dihadapanmu aku seorang berdosa.P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AlahU: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus10.Kabulkanlah doa kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip.. Hai kusuma segala perawan. melainkan dengarkan dengan belaskasihan dan luluskanlah. (10 x)Kemuliaan &hellip.Bapa kami&hellip. 2010. dan Roh Kudus. Sebab yang mengatakannya Engkaulah.kutafx.3. Francis Xavier Church BALI Indonesia 5.Terpujilah &hellip. Sampai selama-lamanya. yang Mahatahu dan Mahabenar. Yesus wafat disalib. Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakrat maut2. sebagai anaknya. kasihanilah kamiU: Kristus. penuh kasih sayang dan manis. Yesus menetapkan Ekaristi 8. Yesus diketemukan dalam bait Allah. Kami mohon. kami orang buangan.Sayangilah kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. kita masuk dalam suasana doa. Ya Maria Bunda AllahU: Jangan kau abaikan permohonan kami.Peristiwa 5 Bapa kami&hellip.Salam. Yesus buah tubuhmu yang terpuji. kehidupan. Tuhan tambahkanlah imanku.13. kami dapat meneladani isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya.Salam Maria &hellip.Salam Maria &hellip.Peristiwa 3 Bapa kami&hellip. Penebus DuniaAllah Roh KudusAllah Tritunggal Maha Kudus. doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. perawan yang amat baik bahwa belum pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu.&hellip. (10 x)Kemuliaan &hellip. Puteri Allah Bapa-Salam Maria&hellip. SALAM MARIA Maria adalah Ibu Yesus dan ibu kita. Hai Bunda sabda Allah. MEMORAREIngatlah. (10 x)Kemuliaan &hellip.Salam. 7. Yesus menyatakan diriNya dalam pesta pernikahan di Kana3. kasihanilah kamiP: Tuhan. semoga dalam merenungkan peristiwa-peristiwa doa rosario suci Santa Perawan Maria. Yesus didera3.Kemuliaan&hellip. LITANI SANTA PERAWAN MARIAP: Tuhan. penuh rahmat. Bunda yang rahim. Maria Menerima Kabar Gembira dari Malaikat Gabriel2.Kasihanilah kami P:Kami mengungsi pada perlindunganmu. kepadamu aku berlari..Salam Maria &hellip. aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri: Bapa. Terpujilah &hellip.5. penghiburan dan pengharapan kami. mempelai Allah Roh Kudussalam Maria&hellip. Ya Maria. (10 x)Kemuliaan &hellip.&hellip. kasihanilah kami.KUTAFX. DOA PENGHARAPANTuhan yang mahamurah. karena jasa Yesus Kristus. Amin 6. terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maka tunjukkanlah kepada kami. kabulkanlah doa kami Allah Bapa di Surga : Kasihanilah kamiAllah Putera. 9. telah memperoleh kebahagiaan kekal bagi kami. dengan mengulang salam Maria. Tuhan sertamu. Aku http://www. karena Kristus Tuhan kami.www.Amin. Perawan yang murah hati. Marilah kita berdoa Ya Tuhan.(lihat di atas: peristiwa-peristiwa rosario)Peristiwa 1 Bapa kami&hellip.Kemuliaan&hellip. Maria dimahkotai di surga. memohon pertolonganmu dan meminta perantaraanmu pernah ditinggalkan olehmu..2. Tuhan Yang Maha Esa Santa Maria : Doakanlah kamiSanta Bunda AllahSanta Perawan TermuliaBunda KristusBunda Rahmat IlahiBunda Yang Tersuci Bunda Yang TermurniBunda Yang Tetap PerawanBunda Yang Tak BercelaBunda Yang Patut DiCintaiBunda Yang Patut DiKagumiBunda Penasehat Yang BaikBunda Pencipta Bunda PenebusPerawan Yang Amat BijaksanaPerawan Yang Harus DiHormatiPerawan Yang BerkuasaPerawan Yang Murah HatiPerawan Yang SetiaCermin KekudusanTakhta KebijaksanaanBejana RohaniBejana Yang Patut DiHormatiBejana Kebaktian Yang UtamaBunga Mawar Yang Gaib Doakanlah kamiBenteng DaudBenteng GadingRumah KencanaTabut PerjanjianPintu Surga Bintang TimurKeselamatan Orang SakitPerlindungan Orang BerdosaPenghibur Orang Berdukacita Pertolongan Orang KristenRatu Para MalaikatRatu Para Bapa Bangsa Ratu Para NabiRatu Para RasulRatu Para MartirRatu Para Pengaku ImanRatu Para PerawanRatu Para Orang KudusRatu Yang Terkandung Dengan Tiada Bernoda AsalRatu Yang Diangkat Ke SurgaRatu Rosari Yang Amat SuciRatu Pencinta DamaiRatu Para Keluarga Anak Domba Allah. serta semua rahmat yang perlu untuk menerimanya. Putera Mu yang tunggal. Yesus dibaptis di Sungai Yordan2. ROSARIO Rosario adalah doa bersama/pribadi yang paling sederhana. Yesus memberitakan Kerajaan Allah & menyerukan pertobatan4. kita berdoa kepadanya: Salam Maria.Peristiwa 2 Bapa kami&hellip. Yesus dimahkotai duri4. O perawan yang mulia dan terpuji. Yesus naik ke surga.Marilah kita mendoakan Peristiwa-peristiwa &hellip.Santa Maria .Salam. jangan mengabaikan perkataanku. Bunda Allah. Peristiwa 4 Bapa kami&hellip. Maria Mengunjungi Elizabeth saudarinya3. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. 11.Ya Yesus yang baik. Putera. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan gereja kudus.

Allah. aku mohon kepadaMu. 14:44 . Amin. karena ingin menyenangkan Dikau. orang berdosa. Di pagi hari aku dapat memuji keagunganMu. DOA MOHON KELUHURAN HATISang Sabda yang tercinta. 2010. Hari-hariku terasa panjang dan membosankan. akan para martir yang pantang menyerah biarpun dipaksa dengan siksaan atau aniaya. ya Allahku. lalu menyiapkan diri untuk tugas rutinku. DOA CINTATuhan adalah segala cinta. Amin. aku percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang sedang kuderita. Itulah Tuhan. yang kuharapkan. Aku benci akan segala dosaku. berkatilah semua orang yang dengan cara apa saja membantu dan melayani aku. Aku tidak mohon kepandaian yang cemerlang. Sudilah Engkau mengganjar mereka. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih. alangkah senangnya kalau boleh memiliki kehendak yang kuat! Aku teringat akan orang-orang dalam sejarah yang memiliki kemauan keras membaja Mereka terus berusaha membangun dunia ini. berbuatlah sekehendakmu atas diriku. sebab Engkau maha baik dan pantas dicintai.Pada saat ini aku pun menjadi orang yang tidak berdaya.Kupertaruhkan jiwaku demi namaMu. dan jadikanlah milikMu 16. Seluruh dunia mungkin runtuh hancur berantakan. dan kekuatan untuk menerima keadaan ini. ya Tuhan. Amin 18. dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Di dalam benakku bermunculan pengalaman-pengalaman yang telah lewat. 14. PENYERAHAN DIRIYa. sebab Engkau adalah Bapaku. DOA PENYERAHANBapa. dan bekerja tanpa mengharap upah. Terpujilah Engkau. akan para pekerja yang bersusah payah sepanjang tahun. berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau.www. tiada yang lain. aku teringat akan kehendakMu sendiri yang tetap kuat dan teguh. dan senyum gembira menghias wajahnya. ampunilah aku. karena pelajaranku merupakan persiapan bagi hidupku di kemudian hari. berjuang tanpa mengeluh kesakitan. Tuhan.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. supaya pelajaranku berhasil. DOA WAKTU SAKITTuhan Yesus. Sementara sesamaku yang sehat dengan lincah mengayunkan langkahnya. ketabahan. 17. sebab aku mencintaiMu. Aku terkurung saja di ruangan ini. sehingga pada akhir tahun pelajaran aku bisa naik. Jadikanlah aku rela pasrah dalam menerima penderitaan ini. meski menghadapi seribu satu kesulitan dan tantangan yang datang bertubi-tubi. Tabahkanlah hatiku untuk menghadapi segala kesusahan kami. dan dapat mengingat semuanya dengan baik. Tuhanku dan Allahku. dan apa yang aku rasakan. aku terpaku pada ranjang derita ini. tambahkanlah selalu cintaku. tetapi cukuplah kalau Engaku sudi membantu aku.kutafx. Tetapi aku juga takut kalau berlagak terlampau berani. 19. berilah aku kegembiraan. karena menyadari kewajibannya. namun tiada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan batukarang kehendak yang bebas dan pasti. dan sekaligus sikap yang lembut lagi kesatria. Kupersembahkan tubuhku yang lemah ini. Aku percaya kepadaMu dengan kepercayaan yang tiada batasnya. Oleh karena itu. Sebagai tanda bukti cintaku kuserahkan diriku dan kupersembahkan hidupku tanpa syarat ke dalam tanganMu. sehingga kami dapat mengerti dan menerima kesusahan kami seperti yang Bapa kehendaki. Francis Xavier Church BALI Indonesia mengharapkan semuanya itu dengan pengharapan yang kokoh. Amin. dan berilah kami terangMu. mahamurah untukku. DOA DALAM DERITABapa yang maha penyayang dan mahatahu. karena kurang tahu terimakasih atas segala anugerahMu.Alangkah bahagianya menikmati keadaan yang segar bugar. Amin 20. yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.Terutama aku teringat akan orang-orang yang dengan gagah perkasa melaksanakan kehendakMu. aku menyesal atas dosa-dosaku. tak dapat tidur. DOA TOBATAllah yang maharahim. Ya Tuhanku dan Allahku. sebab yang berjanji adalah Engkau. 15. dan setia pada janjiMu. Tuhan. Tetapi sakitku ini membuatku memahami bahwa kesehatan adalah anugerahMu melulu.Guru yang maha bijaksana.Ampunilah aku. Apapun yang kauperbuat atas diriku akan kuterima dengan senang hati. Tuhan kami. sakitku kupersatukan dengan deritaMu di Getsemani. ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku. Tuhan Yesus Kristus. Aku bersedia menanggung segala-galanya. MOHON PELAJARAN BERHASILGuru ilahi yang maha bijaksana. biar dalam sengsara dan penghinaan sekalipun. kesenangan. Dan tatkala di taman Zaitun Engkau sungguh orang yang paling kesepian dari semua orang yang kesepian. sebab patut aku Engkau hukum. 22. akan para pelajar yang berusaha sungguhsungguh dan setia menjalankan tugasnya. aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hati. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Karena cinta akan dikau maka aku pun cinta akan semua orang. kuserahkan hidupku kepadaMu dengan segenap hati dan penuh cinta.com : St. MOHON KEHENDAK YANG KUATYa Tuhan. kuserahkan diri kepadaMu. sebagaimana aku cinta akan diriku sendiri. Ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan. anugerahkanlah kepadaku kemauan yang kuat. terimalah diriku. http://www. agar aku dapat mengerti semua mata pelajaran. sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendakNya di dalam segala-galanya. 21. tubuhku tak dapat kugerakkan. Tuhan yang mahakuasa. Aku percaya pula bahwa Bapa mempunyai rencana dengan segala derita dan kegelapan kami di dalam tanganMu. terutama sebab aku telah menghina Engkau yang maha murah dan mahabaik bagiku. dan macam-macam peristiwa yang membuat aku bahagia. kuatkanlah pengharapanku. hiburan. Semua ini aku mohon demi Kristus.Alangkah nikmatnya dapat mengatakan: Aku mau&hellip.KUTAFX. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. yang kuundang dengan sengaja: kegembiraan. Engkau memahami segala penderitaan sebab Engkau telah mengalami penderitaan yang paling berat. Badanku lemah. asal kehendakMu terlaksana di dalam diriku dan di dalam segala makhluk. Sebab hanya yang rendah hati berkenan kepadaMu. Ambillah segala yang menjauhkan aku dari padaMu.

dalam kesempurnaan jalan-jalanMu.&hellip. Kristus kasihanilah kami.)P: Sabda telah menjadi dagingU: Dan tinggal diantara kita(Salam Maria&hellip.Datanglah hai Roh Kudus terangilah budiku supaya aku mengetahui dosa-dosaku. Berkatilah mereka dan semua orang yang menaruh perhatian pada kesejahteraan sesama manusia.Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. kini dan sepanjang masa. berilah kami iman yang hidup. DOA MASA ADVENTO Yesus. dalam kebajikan-kebajikanMu yang sejati. kami sekeluarga berkumpul disini untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. dan nyalakanlah di dalamnya api cintaMu. kami mengucap syukur atas makanan ini.. 14:44 . terutama sebab aku telah menghina Engkau yang mahamurah dan maha baik bagiku. Bukalah mata hati kami terhadap kebutuhan dan penderitaan yang kami jumpai. aku mohon semangat dan gairah belajar yang tinggi. Yesus Kristus. Alleluia Marilah BerdoaYa Allah. demi keselamatan jiwaku. DOA SESUDAH MAKAN IAllah maha baik. DOA SESUDAH MAKAN IIBapa yang maha pengasih. DOA SEBELUM MAKAN IIYa. Kami mohon. dan demi kemuliaan namaMu. aku menyesal atas dosa-dosaku. 30. dan segala perbuatan kami.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini. sebab patut aku Engkau hukum. 31. harapan yang kuat. Amin 27. menjadi manusia. Berkatilah mereka yang menyiapkan makanan ini. 23. Pimpinlah hati dan tangan kami. Amin. seperti Engkau baik hati bagi semua orang. AlleluiaDoakanlah kami pada Allah. AlleluiaP: Bersukacitalahdan bergembira-lah Perawan Maria. kami berterima kasih kepadaMu karena hari yang baru ini. penuhilah hati umatMu. Amin. Engkau telah mengajar hati umatMu dengan terang Roh Kudus. Taklukkanlah setiap kuasa musuh dalam RohMu. AlleluiaTelah bangkit seperti yang disabdakan-Nya.&hellip. Berkatilah kami dan kurniaMu ini agar berguna bagi kami untuk senantiasa berbakti kepadaMu. NOVENA ROH KUDUSDatanglah ya Roh Kudus. Demi Kristus. jagailah kami anakmu. Demi Kristus. Moga-moga Raja kemuliaan yang kekal memberi kami tempat dalam perjamuan surgawi. datang dan tinggallah didalam diri hamba-hambaMu. perkenankanlah kami dengan perantaraan BundaNya Perawan Maria. Aku mengucapkan syukur kepadaMu atas segala kemurahan. supaya aku selalu belajar dengan rajin dan tekun. dan berilah aku rahmatMu. Untuk segala hasil yang telah diperoleh.&hellip. Bapa.&hellip. Semoga segala kesulitan tidak melemahkan kami. agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. bersukacitalah dalam kehidupan yang kekal. RATU SURGA (Masa Paska) Ratu surga bersukacitalah. jangan sampai mereka kecewa. kita harus berterima kasih kepada Tuhan.&hellip.. karena Kristus Tuhan kami.&hellip. yang hidup bersama Engkau. 25. dalam semangat kekudusanMu.&hellip.29. terlebih atas pemeliharaanMu pada hari yang lalu.&hellip. aku mohon pelajaranku berhasil demi masa depanku.Santa Maria. Semua jerih payah yang akan kami jumpai. Tetapi dalam hal ini aku sungguh hanya bersandar pada bantuanMu. dalam kepenuhan kuasaMu. Utuslah RohMu maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. DOA PAGIAllah dan Bapa.Marilah berdoa: Ya. Amin.&hellip. bahwa Yesus Kristus. supaya kami karena sengsara dan salibNya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. ANGELUS (Masa Biasa) P: Maria diberi kabar oleh Malaikat TuhanU: Maka ia mengandung dari Roh Kudus(Salam Maria&hellip.Akhirnya ya.Yesus. supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. kami mohon berkatMu. tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan luhur yang perlu bagi keselamatan jiwaku di dunia ini dan di akhirat nanti.kutafx.. Tiap hari yang telah lalu mempunyai arti yang besar bagi hidup kita.com : St. semoga dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kebaikan.Bimbinglah kami dengan RohMu. dan hasilnya tidak menyesatkan kami. Amin. Bunda Yesus.)P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AllahU: Supaya kami dapat menikmati janji KristusMarilah kita berdoaYa Tuhan.&hellip. Amin. Dikau yang hidup dalam diri Maria.&hellip.Doa tobat :Allah yang maharahim. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. sebelum menghadapi pekerjaan kami. dan atas cintakasih mereka yang sudah menghidangkannya. aku berlutut di hadapanMu dan bersembah sujud kepadamu. juga mata pelajaran yang paling membosankan. demi kemuliaan Allah Bapa. 2010. kami persatukan dengan pengurbanan Yesus Kristus. AlleluiaSebab Dia yang boleh kau kandung. Francis Xavier Church BALI Indonesia aku juga mohon khususnya supaya aku memperoleh hasil yang paling baik di dalam mata pelajaran yang paling aku butuhkan dikemudian hari. serta selalu gembira karena lipuranNya. berilah supaya dalam Roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana. dan berguna bagi sesama kami. semoga usaha kami menambah kemuliaanMu. Tuhan dan pengantara kami.&hellip.)P: Aku ini hamba TuhanU: Terjadilah padaku menurut perkataanMu(Salam Maria&hellip. Raja tertinggi. 28.pemeriksaan batin sejenak&hellip. dan didalam misteriMu yang menyatukan. karena kabar Malaikat kami mengetahui. DOA MALAM ISebelum tidur kita harus lebih dahulu mengucapkan doa. Tuhan kami. PuteraMu. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak http://www. agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus PuteraMu.&hellip.www. Bapa kami&hellip. aku akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti semua mata pelajaran dengan tekun. Tuhan kasihanilah kami. DOA SEBELUM MAKAN IYa Tuhan.KUTAFX. dan cinta yang ikhlas. 24. berkatilah kami dan segala pemberian yang akan kami terima dari kemurahanMu. Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan PutraMu. dan juga untuk kegagalan yang dialami. berilah makanan secukupnya kepada semua saudara yang berkekurangan. Tuhan kami.Ya Bapa. kami mohon curahkanlah rahmat-Mu kedalam hati kami. Engkau menjaga seluruh makhluk ciptaanMu. Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. menyenangkan hatimu. demi orangtuaku.Dari pihakku. Amin. Amin.Ya Tuhanku dan Allahku. MOHON BERKAT ATAS PEKERJAANAllah yang mahakuasa. Demi Kristus pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. AlleluiaU: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Amin 26. Amin. bantulah saudara-saudara kami yang kekurangan.

jiwa raga serta suka dan duka mereka kami percayakan kepadaMu. Bundaku. PENYERAHAN KEPADA BUNDA MARIAMaria.&hellip. selalu melindungi saya. bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan bisikanMu yang halus.Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabdaMu. 14:44 . Bantulah kami juga dalam melaksanakan karya-karya yang dipercayakan kepada kami oleh Puteramu. kerajinan. sebab tanpa dikau kami tidak sanggup mewartakan kabar gembira. Mereka membesarkan saya.Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat. Allah. Berilah supaya ayah ibu selalu sehat. Kami bersyukur pula atas segala sesuatu yang sudi Engkau lakukan bagi kami dalam memelihara dan membimbing hidup kami. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih. 32. Kami mohon: tinggallah di dalam rumah kami ini. Kami sekeluarga berkumpul di hadapanMu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadaMu.Restuilah kami.Tuhan. bila pada hari ini kami telah melukai hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang melanggar cinta kasih.&hellip. satu-satunya sumber kebahagiaan kami.&hellip. sehingga kelak Kauperkenankan berbahagia di surga selamanya. supaya dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan Gereja dan kesucian. 35. dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami. dan ingin membaharui lagi persembahan diri kami dan segenap hidup kami kepadamu. jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat. raja dan pusat segala hati. Semoga esok hari kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Putera Allah dan gembala hati kami. lindungilah aku terhadap segala yang jahat. agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau. sabdaMu penuh daya pembaharu.(3 kali: Salam Maria &hellip.&hellip. Bapa setiap insan. dan memberi saya makanan serta pakaian. sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. saya gembira sekali karena Engkau memberi ayah dan ibu yang baik serta sayang pada saya.&hellip.kutafx. dan bimbinglah supaya selalu hidup baik.Ya. dan kuasailah kami. dan hantarkanlah aku. DOA UNTUK MEMBACA KITAB SUCIAllah. Amin. D O A D A L A M K E L U A R G A34. semoga kami hidup menurut pedoman InjilMu.Berkatilah kami agar janganlah seorang diantara kami menjauh dari padaMu. Amin. kami boleh menerima undangan Puteramu untuk menjadi mempelaiNya dan hidup dalam persekutuan cinta denganmu.&hellip. ya Bapa. Tolonglah ayah ibu saya setiap hari. Moga-moga jiwa kaum beriman beristirahat dalam ketentaraman karena kerahiman Tuhan. sederhana. Jangan Kaubiarkan mereka jauh dari padaMu karena terbujuk dosa. kami datang kehadapanmu seraya mengungkapkan cinta kami yang utuh. Kami hanyalah manusia biasa. dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Bapa kami. Kami mohon perlindunganmu agar kami mampu bertumbuh dalam cinta akan Dikau dan Puteramu. Sebaliknya. dengan sayang menyayangi.&hellip.Ya Tuhan berilah aku berkatMu. agar kelak kami dapat menikmati kegembiraan yang besar yaitu boleh memandang Dikau dan Puteramu serta Bapa surgawi. saya berterima kasih kepadaMu. Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga santo Yusuf di Nazaret. MENDOAKAN ANAKYa.&hellip. Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangi anak-anak kami. supaya selalu adil dan bijaksana dalam mendidik dan membesarkan kakak.&hellip. tiap kali disusul:)Engkau yang terkandung tanpa noda ya Maria. dampingilah kami didalam ziarah hidup ini. dan waktu Engkau ditangkap. Kami senantiasa bersyukur sebab lewat perantaraanmu. Kami berdoa bagi semua orang yang berada dalam kegelapan: Semoga mereka dapat menerima kabar gembira puteraMu. Jagalah kesehatan mereka. tolong-menolong dengan sukahati. 2010. Amin. 33. di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan Dikau. Terangilah kami dalam kecemasan. semangat pengorbanan.&hellip. bimbinglah. Bersabdalah. dan tongkat di jalan yang licin. PuteraMu Kauutus ke dunia ini sebagai terang yang menghalau kegelapan.Karena itu.Akhirnya Ya Bunda yang tercinta. Maafkanlah kami. Ampunilah kami bila pada hari ini kami lupa akan Dilkau.(pemeriksaan batin sejenak)&hellip. suka dan duka. Teguhkanlah hati mereka. dan lindungliah mereka terhadap segala marabahaya. lindungilah anak-anak kami. Hidup kami mengenal untung dan malang. berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang.Kami mohon. Amin. semoga kami selalu rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan kristiani.&hellip. kami mendengarkan.&hellip. Amin. 36. Amin. bijaksana. dalam deritaMu di Taman zaitun Engkau dikecewakan oleh para rasul: mereka tidak mau berjaga bersama Engkau. Allah yang maha bijaksana dan maha pengasih. apalagi sampai melanggar perintahMu.Ya Yesusku.com : St. Allah ampunilah aku orang berdosa. sekarang dan selama-lamanya.Tuhan. sabdaMu adalah pelita di kala gelap. Baharuilah kami dengan sabdaMu yang akan kami renungkan ini. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan. Amin. dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. MENDOAKAN ORANGTUABapa di surga. Yesus Kristus. adik-adik dan saya sendiri. bantulah dan semangatilah kami bila kami putus asa. Penuhilah hati kami dengan sabdaMu. Ya Bapa.&hellip.&hellip.www.Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Francis Xavier Church BALI Indonesia memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. kabar cinta kasih kepada mereka yang menerimanya. hormat-menghormati. sebab memang itulah tanggungjawab kami. lindungilah.Malaikat Allah engkau yang diserahi tugas untuk melindungi aku: terangilah.Bapa. Semoga mereka selalu setia kepadaMu. sabdaMu adalah kebenaran.Dan akhirnya. mereka lari meninggalkan Dikau http://www. PENYERAHAN KELUARGA KEPADA TUHAN YESUSTuhan Yesus.KUTAFX. dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka. Jagalah mata kami. DOA MALAM IITuhan Allah kami pada malam hari ini kami menghadap Engkau untuk berterimakasih atas penyelengaraanMu. dan saya selalu patuh kepada mereka.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. rukun. 37.

Amin.Akhirnya. Amin. supaya selalu sehati dan sejiwa dalam karya. Ya Bapa. Amin. untuk senantiasa memelihara nyala api pengharapan di dalam hidup ini. dan supaya aku dapat meneruskan warisan serta tradisi yang lebih baik lagi kepada mereka yang akan menyusulku. bukalah telinga mereka terhadap begitu banyak permintaan mendesak mohon terang kebenaran dan kehangatan cinta sejati. dan setia satu sama lain. Engkau sendiri telah memanggil para rasul dan menjadikan mereka nelayan pemukat manusia. DOA UNTUK PAROKIYa Bapa di surga.kutafx. Engkaulah Bapa kami. orangtua dan anak-anak.Ya. giat membangun dan taqwa kepadaMu. Tuhan dan pengantara kami. DOA UNTUK ANAK REMAJAYa Allah yang maha kuasa. Amin.www. Semoga kesulitan-kesulitan yang timbul sertanya menjadi berkat bagi kami sendiri dan bagi anak-anak kami. dunia dengan segala isinya telah Kaupercayakan kepada kami supaya kami garap dan kami kerjakan. rasa tanggungjawab terhadap orang tua. rasa tanggung jawab terhadap guru-guruku. sehingga sumbangan tenaga dan pikiran mereka lebih terarah sesuai dengan kehendakMu. untuk hidup semata-mata menurut semangat injil dan menyerahkan diri bagi pengabdian kepada gereja. bantulah aku. 40.Kami. supaya dapat menjalankan segala tugas kewajibanku dengan sebaik-baiknya menurut kehendakMu. dan mempergunakan sebaik-baiknya apa saja yang kumiliki. semoga mereka Kau jiwai dengan semangat juang PuteraMu. serta berjuang untuk memajukan masyarakat pada umumnya. Berikanlah mereka kerelaan hati yang besar terhadap semua orang yang memerlukan pertolongan dan pengalaman cintakasih mereka.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. dan menjadikannya kehendak mereka sendiri.Rasa tanggung jawab terhadap Yesus. DOA UNTUK MASYARAKATAllah Bapa yang mahakuasa. dan saling menguatkan dalam penderitaan. mengenal kehendakMu ini. supaya aku tidak menyia-nyiakan segala karunia yang telah Kauberikan kepadaku. DOA UNTUK PASTOR PAROKIYa. berilah pastor paroki kami kesehatan jasmani dan rohani yang tetap. berilah agar sekalian orang yang telah Engkau panggil. berikanlah keberanian kepada kami. Jadikanlah mereka garam dan terang dunia. 41. sehingga kami semua tetap bersatu-padu. dan mendamaikan segala silang selisih. Bantulah kiranya orang-orang muda ini untuk senantiasa berterima kasih atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka atas dasar cinta murni. Amin. Semoga ia sungguh menjadi gembalaMu untuk membangkitkan yang lesu. Maka kami mohon. Hal itu nampak terutama di dalam kehidupan manusia. Yesus. Anak-anak kami telah Kauanugerahi kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.Berilah kami keinsafan bahwa apa yang kami rasakan sebagai kehilangan itu. 39. 2010. berilah aku rasa tanggungjawab. supaya aku tidak pernah lupa. yang berusaha mengatasi kemiskinan dan kebodohan. supaya paroki kami menjadi paroki yang hidup dan bersatu-padu menurut kehendakMu. justru merupakan akibat pembaktian tanpa pamrih. Kami percaya akan Dikau. PuteraMu.com : St. agar banyak pula pemuda-pemudi kami mengikuti panggilan cintaMu. Allah dan Bapa. saling menghibur dalam kesusahan. Dampingilah http://www.Berikanlah aku :Rasa tanggung jawab terhadap mereka yang sudah mendahului aku. Bangkitkanlah di dalam hati mereka keinginan. betapa mahalnya kebebasan dan kemerdekaanku. Bapa. dan bergiat memajukan paroki meningkatkan kegiatan-kegiatan dan amal bakti kepadaMu. berkenanlah menguatkan niat kami dan memperbesar semangat kami untuk ambil bagian secara nyata dalam gerak pembangunan di masyarakat kami. MOHON RASA TANGGUNG JAWABYa. Dampingilah ia supaya dapat memimpin paroki ini dengan sebaik-baiknya. 42. meluruskan yang bengkok. Tolonglah keluarga kami. Demi Kristus Yesus.Jiwailah gerak pembangunan negara kami. berilah umat paroki kami Roh Kesatuan. dan orang yang membangun hidupnya dalam cintaMu takkan Kau lupakan. Curahkanlah keatas kami Roh kehidupan.KUTAFX. supaya aku dapat berbuat sesuatu guna membalas segala kasih sayang dan pemeliharaan yang mereka berikan kepadaku. 43. bekerja sama membangun tubuhMu yang mistik itu dan dengan demikian meneruskan pengutusanmu. supaya dengan semangat membara kami bangkit dari kelesuan. DOA MOHON PANGGILANYa Yesus. Amin. imam agung kami. rukun. Maka kami mohon. ya Yesus yang manis. supaya selalu ingat akan apa yang sudah kuterima. Dengan demikian aku dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna dari diriku yang telah ditebus dengan pengurbanan yang amat mahal oleh Yesus. supaya aku selalu ingat bahwa Ia mencintai aku.Rasa tanggungjawab terhadap dunia. Hal ini sering menimbulkan sakit hati.Sayangilah kaum muda yang merupakan kekuatan besar dalam arus pembangunan masyarakat kami. 38. kini dan sepanjang masa. dan semoga kehidupan menjemaat di paroki kami sungguh diliputi keakraban persaudaraan. supaya aku dapat menyumbangkan lebih banyak dari apa yang aku terima dari masyarakat.Berkatilah pula mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. dan mempertaruhkan nyawaNya demi aku. mengembalikan yang sesat. Engkau senang bila umatMu hidup rukun bersatu-padu. tinggallah pada kami selalu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Namun tanpa bantuanMu kami tidak mampu melaksanakannya dengan berhasil.Engkau masih hidup sekarang juga supaya senantiasa menyertai kami. tetapi juga memperkembangkan iman kepercayaan kepadamu.Hendaklah mereka dalam kesetiaannya dalam panggilannya. Panggillah sekarang juga pemuda-pemudi kami untuk mengikuti Dikau dan mengabdi kepadaMu. gembala ilahi. Bukalah pandangan mereka terhadap seluruh dunia. Maka timbullah ketegangan diantara pengabdian kami dan pertumbuhan anak untuk berdiri sendiri. Francis Xavier Church BALI Indonesia seorang diri.Berilah aku :Rasa tanggung jawab terhadap diriku sendiri. selaku ayah dan ibu. Tuhan dan pengantara kami. kami bersyukur atas pastor paroki yang selalu mendorong dan menyemangati kami. 14:44 . agar bangsa kami tidak hanya mengejar kemajuan material. segala sesuatu yang telah Kauciptakan merupakan pancaran sinar kebesaranMu. harus memelihara mereka. supaya semua pengajaran yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak sia-sia saja :Rasa tanggungjawab kepada teman-temanku supaya aku tidak mengecewakan mereka . supaya saling membantu dalam pekerjaan.Berilah ya Tuhan.

yakni menjadi kepala keluarga kudus dan pengasuh Yesus. yakni selalu berpegang pada kehendak Allah. Engkaulah Ratu dunia termulia. dan pembesar-pembesar dunia. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu2. karena untuk itulah kami dan dikau diciptakan olehNya. Tuhan dan pengantara kami. anakmu dan menjadi contoh bagi para tetangga.Maka kami mohon ya. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian. Dengan setia engkau mendampingi Maria. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun5. Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat3. hidup rukun dan damai. selalu setia kepada Kristus. SEPULUH PERINTAH ALLAH Akulah Tuhan.Engkau tetap rendah hati dan sederhana kendati menerima anugerah besar. ayah dan ibuku mempercayakan daku kepada tuntunan dan perlindunganmu.Bersama dikau dan semua malaikat kami hendak meluhurkan Allah. Jangan mengingini istri sesamamu10. DOA KEPADA ORANG KUDUS 44. Sakramen Krisma5. RVM & Pak Gabriel Agus DAFTAR ISI http://www. dengan itu. Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah. yang bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.Naungilah seluruh umat manusia.Akhirnya. bapa Yusuf. DOA KEPADA SANTO YUSUFSanto Yusuf. 2010. dan terangilah mereka di dalam kegelapan. dan pimpinlah kami menuju kemenangan jaya. jagalah kami jangan sampai menjadi sombong dan kurang waspada.Ajarlah aku mengikuti suri teladanmu.Kami mohon kepadamu: dampingilah kami dalam segala pekerjaan kami.Bila mendapat anugerah dan berhasil dalam karya. Sally. Kuasailah hati kami. keakraban dan keterbukaan antar seluruh anggota. Amin. beranikanlah kami dalam perjuangan.Maka aku mohon kepadamu: janganlah biarkan aku kehilangan hak selaku anak Allah. Sakramen Tobat/Pengakuan4.Hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan puteraMu. Kuasailah budi kami. Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari minggu dan hari raya yang diwajibkan. sekali waktu melihat kemegahan kerajaan puteramu itu yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.Semoga semua orang yang mengenal kekuasaanNya dan menaruh harapan padanya. Dengan tekun engkau bekerja mencukupi nafkah Maria dan Yesus. Sakramen Imamat. TUJUH SAKRAMEN DALAM GEREJA KATOLIK1. berbaktilah kepadaKu saja.www. dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Kuduskanlah hari Tuhan4. Sakramen Perkawinan7. selalu berusaha hidup selaku orang kristen sejati baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan. engkaulah pengawal dan pemimpin kami. Francis Xavier Church BALI Indonesia mereka agar selalu tekun dalam segala cobaan dan kesulitan. DOA KEPADA SANTO PELINDUNGSanto&hellip. supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Akhirnya kami mohon berkat dan restumu bagi kami sekeluarga. Allah telah mengutus engkau untuk melayani kami yang akan menjadi ahli waris surga. dalam pemeliharaanNya yang penuh kasih kepada kami.Kuasailah seluruh umat manusia. Jangan mencuri8. waktu aku dibaptis. Amin. semoga kami menyadari kewajiban kami yang utama. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu9. 14:44 . Jangan menyembah berhala. dan segala kelemahan disembuhkan. kegoncangan. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan. Ma. DOA KEPADA MALAIKAT PELINDUNGMalaikat pelindung yang kudus. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal puteraMu Yesus. 49. lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-kejar. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga. Hormatilah Ibu-Bapamu5. Amin. Bantulah agar segala bangsa bersatupadu.com : St.Tanpa mengeluh engkau menempuh perjalanan yang jauh dan berat guna menyelamatkan kanakkanak Yesus dari bahaya pembunuhan. orangtuaku memberi aku nama yang dahulu engkau pakai juga. Jangan membunuh 6.KUTAFX. Sakramen Minyak suci6.Dengan penuh tanggung-jawab engkau membesarkan dan mendidik Yesus. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil 50. LIMA PERINTAH GEREJA1. sang Maharaja kerajaan damai. Sudilah engkau menjadi ratu kami semua. Putera Allah.kutafx. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan 4. kuatkanlah hati kami agar tetap berharap. Allahmu. lindungilah dan selamatkanlah kami .2.1. PENYERAHAN KEPADA MARIASanta Maria. PuteraMu. dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu. doakanlah kami pada Yesus. dan sudilah menghantarkan doa-doa kami ke hadapan Yesus. Demi Yesus Kristus.Bila menghadapi keraguan. Tuhanku. Kuasailah kehendak kami. segala bangsa. sehingga kelak boleh bersama engkau menikmati kemuliaan yang kekal. tempat setiap doa permohonan dikabulkan. Bila ditimpa bahaya. dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu..3. puteraMu. Semoga keluarga kami dapat memancarkan ajaran Kristus. 45. dan teguhkanlah iman kami agar jangan sesat. Amin. Jangan berzinah7. 46. penjaga keluarga Nazaret. Sakramen Ekaristi3. agar tetap setia kepada Yesus. berilah kami rahmat kebijaksanaan yang kami butuhkan dalam membangun masyarakat dan GerejaMu. Sakramen Baptis 2. 48. engkau telah menunaikan tugasmu dengan gemilang sebagai bapak keluarga kudus di Nazaret. kami mohon rahmatMu bagi diri kami. Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. Sudilah Engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh. yakni sebagai manuisa pembangunan yang Kau lengkapi dengan akal budi untuk mengusahakan suskesnya perkembangan Gereja dalam masyarakat dimana pun kami hidup. Tuhan kami. kuasailah segenap warga masyarakat. setiap beban hati diringankan. lindungilah kami dalam mara-bahaya. dan ketidakpastian.Bantulah kami membina keluarga Kristen yang dijiwai semangat cintakasih. 47. supaya kami hanya mencari yang benar. Amin. supaya terang rahmat di dalam hatiku jangan sampai padam. supaya kami hanya menginginkan yang baik. Created by : Sr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful