www.KUTAFX.com : St.

Francis Xavier Church BALI Indonesia

Kumpulan DOA Katolik
Last Updated Wednesday, 14 November 2007

1. Tanda Salib 2. Kemuliaan 3. Credo/Aku Percaya 4. Bapa Kami 5. Salam Maria 6. Rosario 7. Peristiwa-peristiwa Rosario 8. Tata Cara Berdoa Rosario 9. Salam Ya Ratu 10. Litani Santa Perawan Maria 11. Memorare 12. Doa Iman 13. Doa Pengharapan 14. Doa Cinta 15. Penyerahan Diri 16. Doa Mohon Keluhuran Hati 17. Doa Penyerahan 18. Doa Tobat 19. Doa Dalam Derita 20. Doa Waktu Sakit 21. Doa Mohon Kehendak Yang Kuat 22. Doa Mohon Pelajaran Berhasil 23. Doa Pagi 24. Angelus 25. Ratu Surga 26. Doa Masa Advent 27. Novena Roh Kudus 28. Mohon Berkat Atas Pekerjaan 29. Doa Sebelum Makan I dan II 30. Doa Sesudah Makan I dan II
http://www.kutafx.com Powered by Joomla! Generated: 18 May, 2010, 14:44

persekutuan para kudus. dilahirkan oleh Perawan Maria. Penyerahan kepada Bunda Maria 34. wafat. Doa Mohon Panggilan 42. yang naik ke surga. sekarang selalu dan sepanjang segala abad.www. 10 Perintah Allah 50. 5 Perintah Gereja 1. Doa Malam I 32. 7 Sakramen Dalam Gereja Katolik 49. pengampunan dosa. 4. yang dikandung dari Roh Kudus.dan ampunilah kesalahan kami. Tuhan kita. Doa Kepada Santo/Santa Pelindung 47. janganlah mengucapkan banyak perkataan. Gereja Katolik yang kudus. Doa Malam II 33.kutafx. 38. tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Mendoakan Anak 37. Hendaklah kamu berdoa sebagai berikut: Bapa kami yang ada di surga. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. 14:44 . Doa Kepada Santo Yusuf 46. Amin. Amin http://www. Amin. TANDA SALIB Dengan tanda kemenangan Kristus kita membuka dan menutup doa kita sebagai orang katolik. Doa Untuk Anak Remaja 39. Doa Untuk Membaca Kitab Suci 35. Ia berkata.Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Doa Untuk masyarakat 44. Penyerahan Kepada Maria 45. 3. Seperti pada permulaan. seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. KEMULIAAN Kita memberi hormat kepada Allah Tritunggal. Doa Kepada Malaikat Pelindung 48. Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu perlukan. Mendoakan Orang Tua. Doa Untuk Pastor Paroki 41.Bapa yang mahakuasa. Berilah kami rejeki pada hari ini. Aku percaya akan Roh Kudus. Amin 2."Kalau kamu berdoa.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Francis Xavier Church BALI Indonesia 31. kehidupan kekal. duduk disebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. dan akan Yesus Kristus PuteraNya yang tunggal.com : St. yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan.Dimuliakanlah namaMu. 2010. kebangkitan badan.KUTAFX. Doa Untuk Paroki 40. Datanglah kerajaanMuJadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. BAPA KAMI Yesus sendiri mengajarkan doa yang agung ini.Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa Mohon Rasa Tanggung Jawab 43. pencipta langit dan bumi. Penyerahan Keluarga Kepada Tuhan Yesus 36. dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. dan dimakamkan. CREDO/ AKU PERCAYA Aku percaya akan Allah.

Tuhanku. Sebab yang mengatakannya Engkaulah.com : St.Salam Maria &hellip.&hellip. Amin 6. Yesus buah tubuhmu yang terpuji. MEMORAREIngatlah.Terpujilah &hellip. LITANI SANTA PERAWAN MARIAP: Tuhan. kasihanilah kamiU: Kristus.Salam.P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AlahU: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus10. semoga dalam merenungkan peristiwa-peristiwa doa rosario suci Santa Perawan Maria. (10 x)Kemuliaan &hellip. Ya Maria Bunda AllahU: Jangan kau abaikan permohonan kami. 9. Yesus wafat disalib.. karena Kristus Tuhan kami. dan Roh Kudus. Terpujilah &hellip.. Hai kusuma segala perawan.Salam. Bunda Allah. penuh rahmat. kita masuk dalam suasana doa. (10 x)Kemuliaan &hellip.Salam. Yesus dilahirkan di kandang Betlehem4. Bunda yang rahim. Yesus bangkit dari mati. Peristiwa 4 Bapa kami&hellip. Maria Mengunjungi Elizabeth saudarinya3. kasihanilah kami. perawan yang amat baik bahwa belum pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu.Salam Maria &hellip. Perawan yang murah hati.Marilah kita mendoakan Peristiwa-peristiwa &hellip. Amin.Sayangilah kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip. (10 x)Kemuliaan &hellip. aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri: Bapa. kami dapat meneladani isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya.Kabulkanlah doa kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip. Ya Maria.Kemuliaan&hellip. Salam. Aku http://www. Bunda Allah Putera-Salam Maria&hellip. Penebus DuniaAllah Roh KudusAllah Tritunggal Maha Kudus. anak hawa berseru kepadamu.3. penuh kasih sayang dan manis. Hai Bunda sabda Allah. (10 x)Kemuliaan &hellip.Salam Maria &hellip. 11. Yesus naik ke surga. serta semua rahmat yang perlu untuk menerimanya. Putera. kasihanilah kamiP: Tuhan.tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya. doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Roh Kudus turun atas para rasul4. SALAM YA RATUSalam Ya Ratu. karena jasa Yesus Kristus.Kasihanilah kami P:Kami mengungsi pada perlindunganmu. PeristiwaperistiwaTerang (Kamis)1. telah memperoleh kebahagiaan kekal bagi kami. Sampai selama-lamanya. aku mengharap menerima dari padaMu: kebahagiaan kekal. kepadamu aku datang.. Tuhan tambahkanlah imanku. O perawan yang mulia dan terpuji. Tuhan Yang Maha Esa Santa Maria : Doakanlah kamiSanta Bunda AllahSanta Perawan TermuliaBunda KristusBunda Rahmat IlahiBunda Yang Tersuci Bunda Yang TermurniBunda Yang Tetap PerawanBunda Yang Tak BercelaBunda Yang Patut DiCintaiBunda Yang Patut DiKagumiBunda Penasehat Yang BaikBunda Pencipta Bunda PenebusPerawan Yang Amat BijaksanaPerawan Yang Harus DiHormatiPerawan Yang BerkuasaPerawan Yang Murah HatiPerawan Yang SetiaCermin KekudusanTakhta KebijaksanaanBejana RohaniBejana Yang Patut DiHormatiBejana Kebaktian Yang UtamaBunga Mawar Yang Gaib Doakanlah kamiBenteng DaudBenteng GadingRumah KencanaTabut PerjanjianPintu Surga Bintang TimurKeselamatan Orang SakitPerlindungan Orang BerdosaPenghibur Orang Berdukacita Pertolongan Orang KristenRatu Para MalaikatRatu Para Bapa Bangsa Ratu Para NabiRatu Para RasulRatu Para MartirRatu Para Pengaku ImanRatu Para PerawanRatu Para Orang KudusRatu Yang Terkandung Dengan Tiada Bernoda AsalRatu Yang Diangkat Ke SurgaRatu Rosari Yang Amat SuciRatu Pencinta DamaiRatu Para Keluarga Anak Domba Allah. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah5. Hai Bunda. ampunilah segala dosa kami lindungilah kami dari api neraka dan hantarlah segala jiwa ke dalam Surga terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayanganMu. 7. Puteri Allah Bapa-Salam Maria&hellip.(lihat di atas: peristiwa-peristiwa rosario)Peristiwa 1 Bapa kami&hellip. ROSARIO Rosario adalah doa bersama/pribadi yang paling sederhana. kami orang buangan. 2010. Marilah kita berdoa Ya Tuhan.Salam Maria &hellip. penghiburan dan pengharapan kami. 12. Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakrat maut2. Terpujilah &hellip. Maria diangkat kesurga.Terpujilah keluarga kudus Yesus. Yesus dibaptis di Sungai Yordan2. Terpujilah &hellip. dihadapanmu aku seorang berdosa.Bapa kami&hellip. 14:44 . jangan mengabaikan perkataanku. kita berdoa kepadanya: Salam Maria. yang Mahatahu dan Mahabenar. (10 x)Kemuliaan &hellip. Yesus diketemukan dalam bait Allah. terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Peristiwa-peristiwa Sedih: (Selasa & Jumat)1.Santa Maria . Maria dimahkotai di surga. kabulkanlah doa kami Allah Bapa di Surga : Kasihanilah kamiAllah Putera. melainkan dengarkan dengan belaskasihan dan luluskanlah. Ya Maria. Tata Cara Berdoa Rosario :Aku percaya&hellip. Yesus menyatakan diriNya dalam pesta pernikahan di Kana3.5. Yesus memanggul salibnya ke gunung kalvari.Peristiwa 3 Bapa kami&hellip.5. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan gereja kudus.&hellip. Peristiwa-peristiwa Mulia (Minggu+ Rabu)1. Yesus memberitakan Kerajaan Allah & menyerukan pertobatan4. digerakkan hati oleh harapan yang demikian itu. Terpujilah &hellip.2. dengan mengulang salam Maria. Kami mohon. DOA IMANAllah.Kemuliaan&hellip. berdiri seraya mengadu.Peristiwa 5 Bapa kami&hellip.KUTAFX. Yesus menampakkan kemuliaanNya5. Tuhan sertamu. bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. dengan hidup... kehidupan. sebagai anaknya.kutafx. SALAM MARIA Maria adalah Ibu Yesus dan ibu kita. Yesus dimahkotai duri4. kepadamu aku berlari. Maria dan Yoseph. kematian serta kebangkitanNya. DOA PENGHARAPANTuhan yang mahamurah. Peristiwa-Peristiwa Rosario:Peristiwa-Peristiwa Gembira: (Senin+Sabtu)1. mempelai Allah Roh Kudussalam Maria&hellip. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. memohon pertolonganmu dan meminta perantaraanmu pernah ditinggalkan olehmu. bahwa Allah Putera menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib.13. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu.Peristiwa 2 Bapa kami&hellip. Kristus dengarkanlah kamiU: Kristus. Francis Xavier Church BALI Indonesia 5.com Powered by Joomla! Generated: 18 May.www.Salam Maria &hellip. Putera Mu yang tunggal.Amin. Maria Menerima Kabar Gembira dari Malaikat Gabriel2..Ya Yesus yang baik. Maka tunjukkanlah kepada kami. Yesus menetapkan Ekaristi 8. Yesus didera3..

sakitku kupersatukan dengan deritaMu di Getsemani. DOA MOHON KELUHURAN HATISang Sabda yang tercinta. karena ingin menyenangkan Dikau. Demi Yesus Kristus Tuhan kami.Terutama aku teringat akan orang-orang yang dengan gagah perkasa melaksanakan kehendakMu. sebagaimana aku cinta akan diriku sendiri. DOA WAKTU SAKITTuhan Yesus.Alangkah nikmatnya dapat mengatakan: Aku mau&hellip. anugerahkanlah kepadaku kemauan yang kuat. Sebagai tanda bukti cintaku kuserahkan diriku dan kupersembahkan hidupku tanpa syarat ke dalam tanganMu. Tuhan Yesus Kristus. dan bekerja tanpa mengharap upah. Oleh karena itu. Francis Xavier Church BALI Indonesia mengharapkan semuanya itu dengan pengharapan yang kokoh.Guru yang maha bijaksana. dan berilah kami terangMu. aku menyesal atas dosa-dosaku.Ampunilah aku. berkatilah semua orang yang dengan cara apa saja membantu dan melayani aku. Apapun yang kauperbuat atas diriku akan kuterima dengan senang hati. akan para martir yang pantang menyerah biarpun dipaksa dengan siksaan atau aniaya. Badanku lemah. dan apa yang aku rasakan. berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. alangkah senangnya kalau boleh memiliki kehendak yang kuat! Aku teringat akan orang-orang dalam sejarah yang memiliki kemauan keras membaja Mereka terus berusaha membangun dunia ini. Tetapi sakitku ini membuatku memahami bahwa kesehatan adalah anugerahMu melulu. Itulah Tuhan. yang kuundang dengan sengaja: kegembiraan. terimalah diriku. 22. Amin. 15. Tuhan yang mahakuasa. berilah aku kegembiraan. tubuhku tak dapat kugerakkan. akan para pekerja yang bersusah payah sepanjang tahun. supaya pelajaranku berhasil. 14:44 . Amin 20. Aku benci akan segala dosaku. aku mohon kepadaMu. aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hati. ya Allahku. ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku.Kupertaruhkan jiwaku demi namaMu. Aku tidak mohon kepandaian yang cemerlang. dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. ampunilah aku. 17. Hari-hariku terasa panjang dan membosankan. Tuhan. tetapi cukuplah kalau Engaku sudi membantu aku. sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendakNya di dalam segala-galanya. sebab yang berjanji adalah Engkau. Tuhan. Sebab hanya yang rendah hati berkenan kepadaMu. Di dalam benakku bermunculan pengalaman-pengalaman yang telah lewat. dan senyum gembira menghias wajahnya. MOHON PELAJARAN BERHASILGuru ilahi yang maha bijaksana. kuserahkan diri kepadaMu. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih. Sudilah Engkau mengganjar mereka. Tabahkanlah hatiku untuk menghadapi segala kesusahan kami. kesenangan. MOHON KEHENDAK YANG KUATYa Tuhan. Dan tatkala di taman Zaitun Engkau sungguh orang yang paling kesepian dari semua orang yang kesepian. Kupersembahkan tubuhku yang lemah ini. aku percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang sedang kuderita. PENYERAHAN DIRIYa.kutafx. Amin.KUTAFX. yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.Pada saat ini aku pun menjadi orang yang tidak berdaya. karena menyadari kewajibannya. dan kekuatan untuk menerima keadaan ini. dan setia pada janjiMu. Tuhan kami. Sementara sesamaku yang sehat dengan lincah mengayunkan langkahnya. namun tiada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan batukarang kehendak yang bebas dan pasti. berjuang tanpa mengeluh kesakitan. sebab Engkau maha baik dan pantas dicintai. yang kuharapkan. ketabahan. meski menghadapi seribu satu kesulitan dan tantangan yang datang bertubi-tubi. Aku percaya kepadaMu dengan kepercayaan yang tiada batasnya.com : St. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ambillah segala yang menjauhkan aku dari padaMu. mahamurah untukku. hiburan. Ya Tuhanku dan Allahku.Alangkah bahagianya menikmati keadaan yang segar bugar. Amin. Tetapi aku juga takut kalau berlagak terlampau berani. DOA TOBATAllah yang maharahim. Terpujilah Engkau. Allah. aku terpaku pada ranjang derita ini. akan para pelajar yang berusaha sungguhsungguh dan setia menjalankan tugasnya. Tuhan. 14.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Di pagi hari aku dapat memuji keagunganMu. karena kurang tahu terimakasih atas segala anugerahMu. karena pelajaranku merupakan persiapan bagi hidupku di kemudian hari. DOA CINTATuhan adalah segala cinta. 2010. dan sekaligus sikap yang lembut lagi kesatria. 21. tiada yang lain. dan dapat mengingat semuanya dengan baik. aku teringat akan kehendakMu sendiri yang tetap kuat dan teguh.www. tak dapat tidur. sebab Engkau adalah Bapaku. kuserahkan hidupku kepadaMu dengan segenap hati dan penuh cinta. asal kehendakMu terlaksana di dalam diriku dan di dalam segala makhluk. sebab aku mencintaiMu. berbuatlah sekehendakmu atas diriku. terutama sebab aku telah menghina Engkau yang maha murah dan mahabaik bagiku. lalu menyiapkan diri untuk tugas rutinku. Engkau memahami segala penderitaan sebab Engkau telah mengalami penderitaan yang paling berat. sehingga pada akhir tahun pelajaran aku bisa naik. DOA DALAM DERITABapa yang maha penyayang dan mahatahu. Jadikanlah aku rela pasrah dalam menerima penderitaan ini. Karena cinta akan dikau maka aku pun cinta akan semua orang. ya Tuhan. Tuhanku dan Allahku. Semua ini aku mohon demi Kristus. kuatkanlah pengharapanku. dan macam-macam peristiwa yang membuat aku bahagia. agar aku dapat mengerti semua mata pelajaran. 19. Aku percaya pula bahwa Bapa mempunyai rencana dengan segala derita dan kegelapan kami di dalam tanganMu. http://www. sehingga kami dapat mengerti dan menerima kesusahan kami seperti yang Bapa kehendaki. tambahkanlah selalu cintaku. Aku bersedia menanggung segala-galanya. biar dalam sengsara dan penghinaan sekalipun. Aku terkurung saja di ruangan ini. sebab patut aku Engkau hukum. DOA PENYERAHANBapa. Ya Tuhanku dan Allahku. orang berdosa. dan jadikanlah milikMu 16. Amin 18. Seluruh dunia mungkin runtuh hancur berantakan.

31.&hellip. Bapa kami&hellip. Raja tertinggi. AlleluiaP: Bersukacitalahdan bergembira-lah Perawan Maria.Yesus. Semua jerih payah yang akan kami jumpai. harapan yang kuat.&hellip. Berkatilah mereka dan semua orang yang menaruh perhatian pada kesejahteraan sesama manusia.Dari pihakku. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini.&hellip. berkatilah kami dan segala pemberian yang akan kami terima dari kemurahanMu.&hellip. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. AlleluiaTelah bangkit seperti yang disabdakan-Nya. 30. yang hidup bersama Engkau. serta selalu gembira karena lipuranNya. bahwa Yesus Kristus. dan nyalakanlah di dalamnya api cintaMu. Moga-moga Raja kemuliaan yang kekal memberi kami tempat dalam perjamuan surgawi.kutafx. Amin. 25. perkenankanlah kami dengan perantaraan BundaNya Perawan Maria.&hellip. Demi Kristus. dan cinta yang ikhlas.)P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AllahU: Supaya kami dapat menikmati janji KristusMarilah kita berdoaYa Tuhan.com : St.)P: Aku ini hamba TuhanU: Terjadilah padaku menurut perkataanMu(Salam Maria&hellip. karena Kristus Tuhan kami. aku berlutut di hadapanMu dan bersembah sujud kepadamu.www. Semoga segala kesulitan tidak melemahkan kami. Berkatilah kami dan kurniaMu ini agar berguna bagi kami untuk senantiasa berbakti kepadaMu. dalam kesempurnaan jalan-jalanMu. AlleluiaSebab Dia yang boleh kau kandung.&hellip. Allah. Bunda Yesus. kami mohon berkatMu. Yesus. demi kemuliaan Allah Bapa. Bapa. Aku mengucapkan syukur kepadaMu atas segala kemurahan. supaya kami karena sengsara dan salibNya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. kami sekeluarga berkumpul disini untuk menikmati hidangan yang telah tersedia.Santa Maria. Amin. jangan sampai mereka kecewa. DOA SESUDAH MAKAN IIBapa yang maha pengasih.. demi orangtuaku.Ya Tuhanku dan Allahku. aku mohon pelajaranku berhasil demi masa depanku. DOA MALAM ISebelum tidur kita harus lebih dahulu mengucapkan doa.KUTAFX. kini dan sepanjang masa. terutama sebab aku telah menghina Engkau yang mahamurah dan maha baik bagiku. Tuhan kasihanilah kami. Amin. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak http://www. kami mengucap syukur atas makanan ini. demi keselamatan jiwaku. dan berguna bagi sesama kami.Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. 14:44 . Amin. aku mohon semangat dan gairah belajar yang tinggi. Engkau telah mengajar hati umatMu dengan terang Roh Kudus. supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. Tuhan kasihanilah kami. AlleluiaDoakanlah kami pada Allah. Kristus kasihanilah kami. datang dan tinggallah didalam diri hamba-hambaMu. dalam semangat kekudusanMu. kita harus berterima kasih kepada Tuhan. berilah kami iman yang hidup. Taklukkanlah setiap kuasa musuh dalam RohMu. semoga dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kebaikan. menyenangkan hatimu. sebelum menghadapi pekerjaan kami. menjadi manusia. DOA SESUDAH MAKAN IAllah maha baik. Francis Xavier Church BALI Indonesia aku juga mohon khususnya supaya aku memperoleh hasil yang paling baik di dalam mata pelajaran yang paling aku butuhkan dikemudian hari.Doa tobat :Allah yang maharahim. Dikau yang hidup dalam diri Maria. bersukacitalah dalam kehidupan yang kekal.. Amin. terlebih atas pemeliharaanMu pada hari yang lalu. Amin. Tiap hari yang telah lalu mempunyai arti yang besar bagi hidup kita. aku akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti semua mata pelajaran dengan tekun. juga mata pelajaran yang paling membosankan. 23.&hellip. Engkau menjaga seluruh makhluk ciptaanMu. Pimpinlah hati dan tangan kami.29. Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan PutraMu.&hellip. dan segala perbuatan kami.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Tuhan kami. Tuhan kami. NOVENA ROH KUDUSDatanglah ya Roh Kudus. DOA MASA ADVENTO Yesus. Kami mohon. Utuslah RohMu maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. berilah makanan secukupnya kepada semua saudara yang berkekurangan. DOA SEBELUM MAKAN IYa Tuhan. agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. penuhilah hati umatMu. jagailah kami anakmu. Alleluia Marilah BerdoaYa Allah. seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Tuhan dan pengantara kami. RATU SURGA (Masa Paska) Ratu surga bersukacitalah. 28.&hellip. kami persatukan dengan pengurbanan Yesus Kristus. 2010. karena kabar Malaikat kami mengetahui. dalam kebajikan-kebajikanMu yang sejati.)P: Sabda telah menjadi dagingU: Dan tinggal diantara kita(Salam Maria&hellip.Bimbinglah kami dengan RohMu.&hellip. sebab patut aku Engkau hukum. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. dan hasilnya tidak menyesatkan kami.pemeriksaan batin sejenak&hellip.&hellip. agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus PuteraMu. Untuk segala hasil yang telah diperoleh. Demi Kristus pengantara kami. Yesus Kristus. dalam kepenuhan kuasaMu. semoga usaha kami menambah kemuliaanMu. kami mohon curahkanlah rahmat-Mu kedalam hati kami. Amin 26. AlleluiaU: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit.Datanglah hai Roh Kudus terangilah budiku supaya aku mengetahui dosa-dosaku. dan juga untuk kegagalan yang dialami. Bukalah mata hati kami terhadap kebutuhan dan penderitaan yang kami jumpai. Amin. Tetapi dalam hal ini aku sungguh hanya bersandar pada bantuanMu. PuteraMu. bantulah saudara-saudara kami yang kekurangan..Akhirnya ya.Ya Bapa. supaya aku selalu belajar dengan rajin dan tekun. DOA SEBELUM MAKAN IIYa. dan didalam misteriMu yang menyatukan. Amin. tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan luhur yang perlu bagi keselamatan jiwaku di dunia ini dan di akhirat nanti. kami berterima kasih kepadaMu karena hari yang baru ini. dan berilah aku rahmatMu. berilah supaya dalam Roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana. aku menyesal atas dosa-dosaku.&hellip.Marilah berdoa: Ya. Demi Kristus. Amin.&hellip. Berkatilah mereka yang menyiapkan makanan ini. DOA PAGIAllah dan Bapa. Amin 27. dan atas cintakasih mereka yang sudah menghidangkannya. dan demi kemuliaan namaMu. MOHON BERKAT ATAS PEKERJAANAllah yang mahakuasa. ANGELUS (Masa Biasa) P: Maria diberi kabar oleh Malaikat TuhanU: Maka ia mengandung dari Roh Kudus(Salam Maria&hellip. 24.

sekarang dan selama-lamanya. DOA MALAM IITuhan Allah kami pada malam hari ini kami menghadap Engkau untuk berterimakasih atas penyelengaraanMu. semoga kami selalu rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah.www. kerajinan.&hellip. Moga-moga jiwa kaum beriman beristirahat dalam ketentaraman karena kerahiman Tuhan.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. dan kuasailah kami. Allah. lindungilah. di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan Dikau. sebab tanpa dikau kami tidak sanggup mewartakan kabar gembira. bimbinglah. PENYERAHAN KEPADA BUNDA MARIAMaria. adik-adik dan saya sendiri.Dan akhirnya. Penuhilah hati kami dengan sabdaMu. Kami hanyalah manusia biasa. kami mendengarkan. dan ingin membaharui lagi persembahan diri kami dan segenap hidup kami kepadamu. hormat-menghormati.Tuhan. lindungilah aku terhadap segala yang jahat. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan. Amin. kami boleh menerima undangan Puteramu untuk menjadi mempelaiNya dan hidup dalam persekutuan cinta denganmu. tiap kali disusul:)Engkau yang terkandung tanpa noda ya Maria. bijaksana.&hellip. 14:44 .com : St. Berilah supaya ayah ibu selalu sehat.Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat. Amin. dan waktu Engkau ditangkap. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih. dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka.KUTAFX. MENDOAKAN ANAKYa.&hellip. dengan sayang menyayangi.Restuilah kami. MENDOAKAN ORANGTUABapa di surga.Ya Yesusku.Akhirnya Ya Bunda yang tercinta. ya Bapa. jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Francis Xavier Church BALI Indonesia memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. sederhana. semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan kristiani. jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat.&hellip. supaya dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan Gereja dan kesucian.&hellip. semoga kami hidup menurut pedoman InjilMu.&hellip. Ampunilah kami bila pada hari ini kami lupa akan Dilkau. dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Bersabdalah. Kami mohon: tinggallah di dalam rumah kami ini. Sebaliknya. Bantulah kami juga dalam melaksanakan karya-karya yang dipercayakan kepada kami oleh Puteramu. berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Jangan Kaubiarkan mereka jauh dari padaMu karena terbujuk dosa. Teguhkanlah hati mereka. apalagi sampai melanggar perintahMu. 32. 37. selalu melindungi saya.&hellip. 35.&hellip. sabdaMu penuh daya pembaharu. sebab memang itulah tanggungjawab kami. PuteraMu Kauutus ke dunia ini sebagai terang yang menghalau kegelapan. dan memberi saya makanan serta pakaian. Amin.&hellip. Putera Allah dan gembala hati kami. sabdaMu adalah pelita di kala gelap. D O A D A L A M K E L U A R G A34. Tolonglah ayah ibu saya setiap hari. dan saya selalu patuh kepada mereka. Amin. Amin. Baharuilah kami dengan sabdaMu yang akan kami renungkan ini. 33. raja dan pusat segala hati. DOA UNTUK MEMBACA KITAB SUCIAllah. dan lindungliah mereka terhadap segala marabahaya. agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau. kami datang kehadapanmu seraya mengungkapkan cinta kami yang utuh. dan hantarkanlah aku. Kami mohon perlindunganmu agar kami mampu bertumbuh dalam cinta akan Dikau dan Puteramu. Amin.&hellip. Kami bersyukur pula atas segala sesuatu yang sudi Engkau lakukan bagi kami dalam memelihara dan membimbing hidup kami.(pemeriksaan batin sejenak)&hellip.(3 kali: Salam Maria &hellip. Semoga esok hari kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. saya berterima kasih kepadaMu. Allah yang maha bijaksana dan maha pengasih. dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami. jiwa raga serta suka dan duka mereka kami percayakan kepadaMu. mereka lari meninggalkan Dikau http://www. Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangi anak-anak kami. Yesus Kristus. bila pada hari ini kami telah melukai hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang melanggar cinta kasih. Allah ampunilah aku orang berdosa. agar kelak kami dapat menikmati kegembiraan yang besar yaitu boleh memandang Dikau dan Puteramu serta Bapa surgawi.Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus. supaya selalu adil dan bijaksana dalam mendidik dan membesarkan kakak. dalam deritaMu di Taman zaitun Engkau dikecewakan oleh para rasul: mereka tidak mau berjaga bersama Engkau.Karena itu. Amin.&hellip. Semoga mereka selalu setia kepadaMu. kabar cinta kasih kepada mereka yang menerimanya. dampingilah kami didalam ziarah hidup ini. 2010. rukun.Berkatilah kami agar janganlah seorang diantara kami menjauh dari padaMu.Ya Tuhan berilah aku berkatMu.Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabdaMu. Bapa setiap insan. Kami berdoa bagi semua orang yang berada dalam kegelapan: Semoga mereka dapat menerima kabar gembira puteraMu. suka dan duka. PENYERAHAN KELUARGA KEPADA TUHAN YESUSTuhan Yesus. Kami sekeluarga berkumpul di hadapanMu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadaMu. Ya Bapa.&hellip.kutafx. Jagalah mata kami. Bundaku. Maafkanlah kami. dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah kesehatan mereka. Bapa kami. dan tongkat di jalan yang licin.Bapa. Terangilah kami dalam kecemasan. dan bimbinglah supaya selalu hidup baik. bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan bisikanMu yang halus. Hidup kami mengenal untung dan malang. Amin. 36. lindungilah anak-anak kami.Tuhan.Malaikat Allah engkau yang diserahi tugas untuk melindungi aku: terangilah. saya gembira sekali karena Engkau memberi ayah dan ibu yang baik serta sayang pada saya.&hellip. sehingga kelak Kauperkenankan berbahagia di surga selamanya. Mereka membesarkan saya. bantulah dan semangatilah kami bila kami putus asa. semangat pengorbanan. sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. sabdaMu adalah kebenaran. Kami senantiasa bersyukur sebab lewat perantaraanmu. Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga santo Yusuf di Nazaret.Kami mohon. tolong-menolong dengan sukahati.&hellip. dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal.Ya.

segala sesuatu yang telah Kauciptakan merupakan pancaran sinar kebesaranMu. dan mendamaikan segala silang selisih.Berilah aku :Rasa tanggung jawab terhadap diriku sendiri. Hal itu nampak terutama di dalam kehidupan manusia. 14:44 .Kami. Tolonglah keluarga kami. Francis Xavier Church BALI Indonesia seorang diri. Dampingilah http://www. Curahkanlah keatas kami Roh kehidupan. Dampingilah ia supaya dapat memimpin paroki ini dengan sebaik-baiknya. dan supaya aku dapat meneruskan warisan serta tradisi yang lebih baik lagi kepada mereka yang akan menyusulku. dan orang yang membangun hidupnya dalam cintaMu takkan Kau lupakan. DOA UNTUK PAROKIYa Bapa di surga. Amin. rasa tanggungjawab terhadap orang tua. 43. dan bergiat memajukan paroki meningkatkan kegiatan-kegiatan dan amal bakti kepadaMu. supaya aku dapat berbuat sesuatu guna membalas segala kasih sayang dan pemeliharaan yang mereka berikan kepadaku.Hendaklah mereka dalam kesetiaannya dalam panggilannya. Engkau sendiri telah memanggil para rasul dan menjadikan mereka nelayan pemukat manusia. ya Yesus yang manis.Ya.Berilah kami keinsafan bahwa apa yang kami rasakan sebagai kehilangan itu. supaya dengan semangat membara kami bangkit dari kelesuan. Yesus. berilah pastor paroki kami kesehatan jasmani dan rohani yang tetap. Amin. dan saling menguatkan dalam penderitaan. Amin. DOA UNTUK MASYARAKATAllah Bapa yang mahakuasa. justru merupakan akibat pembaktian tanpa pamrih. Engkaulah Bapa kami. dan mempertaruhkan nyawaNya demi aku. supaya aku tidak pernah lupa. agar banyak pula pemuda-pemudi kami mengikuti panggilan cintaMu. supaya selalu ingat akan apa yang sudah kuterima. 2010. Namun tanpa bantuanMu kami tidak mampu melaksanakannya dengan berhasil. semoga mereka Kau jiwai dengan semangat juang PuteraMu. bukalah telinga mereka terhadap begitu banyak permintaan mendesak mohon terang kebenaran dan kehangatan cinta sejati. Kami percaya akan Dikau.Berkatilah pula mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. giat membangun dan taqwa kepadaMu. mengenal kehendakMu ini. selaku ayah dan ibu. Panggillah sekarang juga pemuda-pemudi kami untuk mengikuti Dikau dan mengabdi kepadaMu. orangtua dan anak-anak. rasa tanggung jawab terhadap guru-guruku. Bukalah pandangan mereka terhadap seluruh dunia. DOA MOHON PANGGILANYa Yesus. supaya saling membantu dalam pekerjaan. kami bersyukur atas pastor paroki yang selalu mendorong dan menyemangati kami. agar bangsa kami tidak hanya mengejar kemajuan material.KUTAFX. Amin. bantulah aku. Bapa. 41. serta berjuang untuk memajukan masyarakat pada umumnya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Semoga kesulitan-kesulitan yang timbul sertanya menjadi berkat bagi kami sendiri dan bagi anak-anak kami. Engkau senang bila umatMu hidup rukun bersatu-padu.Jiwailah gerak pembangunan negara kami. berilah umat paroki kami Roh Kesatuan. Allah dan Bapa. sehingga sumbangan tenaga dan pikiran mereka lebih terarah sesuai dengan kehendakMu. untuk senantiasa memelihara nyala api pengharapan di dalam hidup ini. MOHON RASA TANGGUNG JAWABYa. dunia dengan segala isinya telah Kaupercayakan kepada kami supaya kami garap dan kami kerjakan. Dengan demikian aku dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna dari diriku yang telah ditebus dengan pengurbanan yang amat mahal oleh Yesus. dan mempergunakan sebaik-baiknya apa saja yang kumiliki.com : St. Jadikanlah mereka garam dan terang dunia. bekerja sama membangun tubuhMu yang mistik itu dan dengan demikian meneruskan pengutusanmu. dan setia satu sama lain. berilah aku rasa tanggungjawab. dan semoga kehidupan menjemaat di paroki kami sungguh diliputi keakraban persaudaraan.Berilah ya Tuhan. Semoga ia sungguh menjadi gembalaMu untuk membangkitkan yang lesu. Bantulah kiranya orang-orang muda ini untuk senantiasa berterima kasih atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka atas dasar cinta murni. Anak-anak kami telah Kauanugerahi kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.Rasa tanggungjawab terhadap dunia. supaya dapat menjalankan segala tugas kewajibanku dengan sebaik-baiknya menurut kehendakMu. supaya aku selalu ingat bahwa Ia mencintai aku. berikanlah keberanian kepada kami. berilah agar sekalian orang yang telah Engkau panggil. meluruskan yang bengkok. Maka timbullah ketegangan diantara pengabdian kami dan pertumbuhan anak untuk berdiri sendiri. saling menghibur dalam kesusahan. Tuhan dan pengantara kami.Sayangilah kaum muda yang merupakan kekuatan besar dalam arus pembangunan masyarakat kami. dan menjadikannya kehendak mereka sendiri. Ya Bapa.Akhirnya. Hal ini sering menimbulkan sakit hati. 38. rukun.Rasa tanggung jawab terhadap Yesus. Amin. tinggallah pada kami selalu. Maka kami mohon. untuk hidup semata-mata menurut semangat injil dan menyerahkan diri bagi pengabdian kepada gereja. Demi Kristus Yesus. Tuhan dan pengantara kami.Berikanlah aku :Rasa tanggung jawab terhadap mereka yang sudah mendahului aku. imam agung kami. 40. sehingga kami semua tetap bersatu-padu. 42. Berikanlah mereka kerelaan hati yang besar terhadap semua orang yang memerlukan pertolongan dan pengalaman cintakasih mereka. berkenanlah menguatkan niat kami dan memperbesar semangat kami untuk ambil bagian secara nyata dalam gerak pembangunan di masyarakat kami. yang berusaha mengatasi kemiskinan dan kebodohan.Engkau masih hidup sekarang juga supaya senantiasa menyertai kami. PuteraMu. betapa mahalnya kebebasan dan kemerdekaanku.www. 39. tetapi juga memperkembangkan iman kepercayaan kepadamu.com Powered by Joomla! Generated: 18 May.kutafx. mengembalikan yang sesat. supaya semua pengajaran yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak sia-sia saja :Rasa tanggungjawab kepada teman-temanku supaya aku tidak mengecewakan mereka . DOA UNTUK PASTOR PAROKIYa. kini dan sepanjang masa. supaya paroki kami menjadi paroki yang hidup dan bersatu-padu menurut kehendakMu. supaya aku dapat menyumbangkan lebih banyak dari apa yang aku terima dari masyarakat. gembala ilahi. harus memelihara mereka. DOA UNTUK ANAK REMAJAYa Allah yang maha kuasa. supaya selalu sehati dan sejiwa dalam karya. Amin. supaya aku tidak menyia-nyiakan segala karunia yang telah Kauberikan kepadaku. Bangkitkanlah di dalam hati mereka keinginan. Maka kami mohon.

DOA KEPADA SANTO PELINDUNGSanto&hellip. Amin. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga. berbaktilah kepadaKu saja. Sudilah engkau menjadi ratu kami semua. tempat setiap doa permohonan dikabulkan. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan 4. DOA KEPADA SANTO YUSUFSanto Yusuf. kami mohon rahmatMu bagi diri kami. hidup rukun dan damai. Sakramen Ekaristi3. Tuhan dan pengantara kami. puteraMu. TUJUH SAKRAMEN DALAM GEREJA KATOLIK1. Kuasailah hati kami. dan terangilah mereka di dalam kegelapan.Engkau tetap rendah hati dan sederhana kendati menerima anugerah besar. hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. anakmu dan menjadi contoh bagi para tetangga. Amin. engkau telah menunaikan tugasmu dengan gemilang sebagai bapak keluarga kudus di Nazaret.Naungilah seluruh umat manusia.Bantulah kami membina keluarga Kristen yang dijiwai semangat cintakasih. Jangan membunuh 6.com : St. keakraban dan keterbukaan antar seluruh anggota. Allahmu. Hormatilah Ibu-Bapamu5. 49. Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. LIMA PERINTAH GEREJA1. supaya kami hanya menginginkan yang baik. Sakramen Krisma5. Kuasailah kehendak kami. Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah. Ma.Tanpa mengeluh engkau menempuh perjalanan yang jauh dan berat guna menyelamatkan kanakkanak Yesus dari bahaya pembunuhan. supaya kami hanya mencari yang benar. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun5. Demi Yesus Kristus. beranikanlah kami dalam perjuangan.KUTAFX. sehingga kelak boleh bersama engkau menikmati kemuliaan yang kekal. Sally. sekali waktu melihat kemegahan kerajaan puteramu itu yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. bapa Yusuf.Kami mohon kepadamu: dampingilah kami dalam segala pekerjaan kami. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Bantulah agar segala bangsa bersatupadu. Dengan setia engkau mendampingi Maria. Allah telah mengutus engkau untuk melayani kami yang akan menjadi ahli waris surga. PENYERAHAN KEPADA MARIASanta Maria. dan ketidakpastian. kuatkanlah hati kami agar tetap berharap. segala bangsa. dan teguhkanlah iman kami agar jangan sesat. Sakramen Tobat/Pengakuan4. jagalah kami jangan sampai menjadi sombong dan kurang waspada.Bila mendapat anugerah dan berhasil dalam karya. penjaga keluarga Nazaret. kegoncangan. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu9. orangtuaku memberi aku nama yang dahulu engkau pakai juga. selalu setia kepada Kristus. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian. dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu. karena untuk itulah kami dan dikau diciptakan olehNya. dengan itu.Hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan puteraMu. Dengan tekun engkau bekerja mencukupi nafkah Maria dan Yesus. DOA KEPADA MALAIKAT PELINDUNGMalaikat pelindung yang kudus. dan pembesar-pembesar dunia. lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-kejar. ayah dan ibuku mempercayakan daku kepada tuntunan dan perlindunganmu. Amin.Bersama dikau dan semua malaikat kami hendak meluhurkan Allah. dalam pemeliharaanNya yang penuh kasih kepada kami.Maka aku mohon kepadamu: janganlah biarkan aku kehilangan hak selaku anak Allah. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal puteraMu Yesus. setiap beban hati diringankan.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Francis Xavier Church BALI Indonesia mereka agar selalu tekun dalam segala cobaan dan kesulitan. Created by : Sr. Tuhanku. Akhirnya kami mohon berkat dan restumu bagi kami sekeluarga. Sakramen Baptis 2. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu2.Ajarlah aku mengikuti suri teladanmu. Sakramen Minyak suci6. kuasailah segenap warga masyarakat.Semoga semua orang yang mengenal kekuasaanNya dan menaruh harapan padanya. selalu berusaha hidup selaku orang kristen sejati baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan. lindungilah dan selamatkanlah kami . 48.2. 45. berilah kami rahmat kebijaksanaan yang kami butuhkan dalam membangun masyarakat dan GerejaMu. Jangan menyembah berhala. yang bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. 2010. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil 50. waktu aku dibaptis. SEPULUH PERINTAH ALLAH Akulah Tuhan. yakni selalu berpegang pada kehendak Allah. 14:44 . Engkaulah Ratu dunia termulia. 47.1. Sakramen Perkawinan7. supaya terang rahmat di dalam hatiku jangan sampai padam. dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan. semoga kami menyadari kewajiban kami yang utama. RVM & Pak Gabriel Agus DAFTAR ISI http://www. Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari minggu dan hari raya yang diwajibkan. agar tetap setia kepada Yesus.Kuasailah seluruh umat manusia. dan sudilah menghantarkan doa-doa kami ke hadapan Yesus. dan segala kelemahan disembuhkan. sang Maharaja kerajaan damai. PuteraMu. Sakramen Imamat.3.. 46. yakni sebagai manuisa pembangunan yang Kau lengkapi dengan akal budi untuk mengusahakan suskesnya perkembangan Gereja dalam masyarakat dimana pun kami hidup. doakanlah kami pada Yesus. dan pimpinlah kami menuju kemenangan jaya. Tuhan kami.Akhirnya. DOA KEPADA ORANG KUDUS 44. engkaulah pengawal dan pemimpin kami. Jangan berzinah7. Kuduskanlah hari Tuhan4. Semoga keluarga kami dapat memancarkan ajaran Kristus. Jangan mencuri8.Maka kami mohon ya.www. lindungilah kami dalam mara-bahaya. yakni menjadi kepala keluarga kudus dan pengasuh Yesus. Amin. Bila ditimpa bahaya.Dengan penuh tanggung-jawab engkau membesarkan dan mendidik Yesus. dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Kuasailah budi kami.kutafx. Sudilah Engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh. Amin. Putera Allah.Bila menghadapi keraguan. Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat3. Jangan mengingini istri sesamamu10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful