www.KUTAFX.com : St.

Francis Xavier Church BALI Indonesia

Kumpulan DOA Katolik
Last Updated Wednesday, 14 November 2007

1. Tanda Salib 2. Kemuliaan 3. Credo/Aku Percaya 4. Bapa Kami 5. Salam Maria 6. Rosario 7. Peristiwa-peristiwa Rosario 8. Tata Cara Berdoa Rosario 9. Salam Ya Ratu 10. Litani Santa Perawan Maria 11. Memorare 12. Doa Iman 13. Doa Pengharapan 14. Doa Cinta 15. Penyerahan Diri 16. Doa Mohon Keluhuran Hati 17. Doa Penyerahan 18. Doa Tobat 19. Doa Dalam Derita 20. Doa Waktu Sakit 21. Doa Mohon Kehendak Yang Kuat 22. Doa Mohon Pelajaran Berhasil 23. Doa Pagi 24. Angelus 25. Ratu Surga 26. Doa Masa Advent 27. Novena Roh Kudus 28. Mohon Berkat Atas Pekerjaan 29. Doa Sebelum Makan I dan II 30. Doa Sesudah Makan I dan II
http://www.kutafx.com Powered by Joomla! Generated: 18 May, 2010, 14:44

Penyerahan Kepada Maria 45. Bapamu di surga sudah tahu apa yang kamu perlukan. sekarang selalu dan sepanjang segala abad. kehidupan kekal. BAPA KAMI Yesus sendiri mengajarkan doa yang agung ini.com : St. Penyerahan Keluarga Kepada Tuhan Yesus 36. 14:44 . yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. 4. yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan. 10 Perintah Allah 50. Amin http://www. Doa Malam I 32.www. pencipta langit dan bumi. duduk disebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. janganlah mengucapkan banyak perkataan. Doa Malam II 33. Aku percaya akan Roh Kudus. Seperti pada permulaan.KUTAFX. Doa Untuk Paroki 40.kutafx. Doa Kepada Santo Yusuf 46. yang naik ke surga.dan ampunilah kesalahan kami. Berilah kami rejeki pada hari ini. Gereja Katolik yang kudus. pengampunan dosa. Amin.Dimuliakanlah namaMu. Penyerahan kepada Bunda Maria 34. KEMULIAAN Kita memberi hormat kepada Allah Tritunggal. Datanglah kerajaanMuJadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Doa Untuk Membaca Kitab Suci 35. 3. Doa Untuk Pastor Paroki 41. Doa Untuk Anak Remaja 39. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami. Doa Mohon Rasa Tanggung Jawab 43. Mendoakan Orang Tua.com Powered by Joomla! Generated: 18 May.Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 2010.Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. kebangkitan badan. Doa Kepada Santo/Santa Pelindung 47. wafat."Kalau kamu berdoa. Doa Mohon Panggilan 42. persekutuan para kudus. Mendoakan Anak 37. Doa Untuk masyarakat 44. Francis Xavier Church BALI Indonesia 31.Bapa yang mahakuasa. Hendaklah kamu berdoa sebagai berikut: Bapa kami yang ada di surga. Ia berkata. 5 Perintah Gereja 1. dan akan Yesus Kristus PuteraNya yang tunggal. TANDA SALIB Dengan tanda kemenangan Kristus kita membuka dan menutup doa kita sebagai orang katolik. Tuhan kita. Amin 2. dan dimakamkan. CREDO/ AKU PERCAYA Aku percaya akan Allah. Doa Kepada Malaikat Pelindung 48. yang dikandung dari Roh Kudus. dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. 7 Sakramen Dalam Gereja Katolik 49. dilahirkan oleh Perawan Maria. tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 38.

Peristiwa-Peristiwa Rosario:Peristiwa-Peristiwa Gembira: (Senin+Sabtu)1. penuh rahmat. 2010. berdiri seraya mengadu. Aku http://www. Yesus menetapkan Ekaristi 8. Maka tunjukkanlah kepada kami. Sebab yang mengatakannya Engkaulah. karena jasa Yesus Kristus. kami orang buangan. (10 x)Kemuliaan &hellip. DOA IMANAllah.Salam Maria &hellip. kita masuk dalam suasana doa. Tuhan sertamu.&hellip. (10 x)Kemuliaan &hellip. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan gereja kudus. Penebus DuniaAllah Roh KudusAllah Tritunggal Maha Kudus. LITANI SANTA PERAWAN MARIAP: Tuhan. kehidupan. (10 x)Kemuliaan &hellip.13. Peristiwa 4 Bapa kami&hellip. O perawan yang mulia dan terpuji. jangan mengabaikan perkataanku. Marilah kita berdoa Ya Tuhan.5. Bunda yang rahim. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu.Salam Maria &hellip. Tuhan tambahkanlah imanku. Maria Menerima Kabar Gembira dari Malaikat Gabriel2. serta semua rahmat yang perlu untuk menerimanya. Roh Kudus turun atas para rasul4. Yesus dibaptis di Sungai Yordan2. sebagai anaknya.Salam.Santa Maria . Yesus memanggul salibnya ke gunung kalvari.kutafx. dengan mengulang salam Maria. Maria dimahkotai di surga. Hai Bunda. Amin.Marilah kita mendoakan Peristiwa-peristiwa &hellip. Salam. terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. (10 x)Kemuliaan &hellip. penuh kasih sayang dan manis. anak hawa berseru kepadamu.Ya Yesus yang baik. yang Mahatahu dan Mahabenar. 12. Bunda Allah Putera-Salam Maria&hellip.Sayangilah kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip.Amin. kabulkanlah doa kami Allah Bapa di Surga : Kasihanilah kamiAllah Putera. Terpujilah &hellip.Salam Maria &hellip. aku mengharap menerima dari padaMu: kebahagiaan kekal.Peristiwa 2 Bapa kami&hellip.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. SALAM YA RATUSalam Ya Ratu. Ya Maria Bunda AllahU: Jangan kau abaikan permohonan kami. Yesus didera3. bahwa Allah Putera menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. Tata Cara Berdoa Rosario :Aku percaya&hellip. perawan yang amat baik bahwa belum pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu.&hellip. 9. Maria dan Yoseph. Maria diangkat kesurga. 14:44 .KUTAFX. Putera. Tuhan Yang Maha Esa Santa Maria : Doakanlah kamiSanta Bunda AllahSanta Perawan TermuliaBunda KristusBunda Rahmat IlahiBunda Yang Tersuci Bunda Yang TermurniBunda Yang Tetap PerawanBunda Yang Tak BercelaBunda Yang Patut DiCintaiBunda Yang Patut DiKagumiBunda Penasehat Yang BaikBunda Pencipta Bunda PenebusPerawan Yang Amat BijaksanaPerawan Yang Harus DiHormatiPerawan Yang BerkuasaPerawan Yang Murah HatiPerawan Yang SetiaCermin KekudusanTakhta KebijaksanaanBejana RohaniBejana Yang Patut DiHormatiBejana Kebaktian Yang UtamaBunga Mawar Yang Gaib Doakanlah kamiBenteng DaudBenteng GadingRumah KencanaTabut PerjanjianPintu Surga Bintang TimurKeselamatan Orang SakitPerlindungan Orang BerdosaPenghibur Orang Berdukacita Pertolongan Orang KristenRatu Para MalaikatRatu Para Bapa Bangsa Ratu Para NabiRatu Para RasulRatu Para MartirRatu Para Pengaku ImanRatu Para PerawanRatu Para Orang KudusRatu Yang Terkandung Dengan Tiada Bernoda AsalRatu Yang Diangkat Ke SurgaRatu Rosari Yang Amat SuciRatu Pencinta DamaiRatu Para Keluarga Anak Domba Allah. SALAM MARIA Maria adalah Ibu Yesus dan ibu kita. Maria Mengunjungi Elizabeth saudarinya3. Putera Mu yang tunggal. kepadamu aku datang.Salam Maria &hellip. PeristiwaperistiwaTerang (Kamis)1. kami dapat meneladani isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya. Kami mohon. ROSARIO Rosario adalah doa bersama/pribadi yang paling sederhana. Yesus menampakkan kemuliaanNya5. Peristiwa-peristiwa Sedih: (Selasa & Jumat)1.. Yesus wafat disalib. Terpujilah &hellip.Kabulkanlah doa kami Ya TuhanAnak Domba Allah&hellip.Kasihanilah kami P:Kami mengungsi pada perlindunganmu. 7.Terpujilah &hellip. Yesus memberitakan Kerajaan Allah & menyerukan pertobatan4.. memohon pertolonganmu dan meminta perantaraanmu pernah ditinggalkan olehmu. Francis Xavier Church BALI Indonesia 5. semoga dalam merenungkan peristiwa-peristiwa doa rosario suci Santa Perawan Maria. dan Roh Kudus. Peristiwa-peristiwa Mulia (Minggu+ Rabu)1.5. Yesus menyatakan diriNya dalam pesta pernikahan di Kana3. mempelai Allah Roh Kudussalam Maria&hellip.Salam. karena Kristus Tuhan kami. Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakrat maut2.. kematian serta kebangkitanNya. kepadamu aku berlari. Amin 6. Yesus buah tubuhmu yang terpuji. Yesus naik ke surga.Peristiwa 5 Bapa kami&hellip.Peristiwa 3 Bapa kami&hellip. telah memperoleh kebahagiaan kekal bagi kami. Hai kusuma segala perawan.Bapa kami&hellip. Puteri Allah Bapa-Salam Maria&hellip. kasihanilah kamiU: Kristus. Bunda Allah. (10 x)Kemuliaan &hellip. dihadapanmu aku seorang berdosa. kasihanilah kamiP: Tuhan. Hai Bunda sabda Allah. Tuhanku.Salam.(lihat di atas: peristiwa-peristiwa rosario)Peristiwa 1 Bapa kami&hellip. Yesus diketemukan dalam bait Allah. Sampai selama-lamanya. ampunilah segala dosa kami lindungilah kami dari api neraka dan hantarlah segala jiwa ke dalam Surga terlebih jiwa yang sangat memerlukan kesayanganMu. Yesus bangkit dari mati. Kristus dengarkanlah kamiU: Kristus. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah5. aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri: Bapa. digerakkan hati oleh harapan yang demikian itu. Yesus dimahkotai duri4.Kemuliaan&hellip. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. Ya Maria.com : St. MEMORAREIngatlah.. Yesus dilahirkan di kandang Betlehem4..tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya.2.Salam Maria &hellip. penghiburan dan pengharapan kami. melainkan dengarkan dengan belaskasihan dan luluskanlah.. dengan hidup. doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.Kemuliaan&hellip. bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. 11.3. Terpujilah &hellip. Perawan yang murah hati.www. Terpujilah &hellip.Terpujilah keluarga kudus Yesus. Ya Maria.P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AlahU: Supaya kami dapat menikmati janji Kristus10. kasihanilah kami. kita berdoa kepadanya: Salam Maria. DOA PENGHARAPANTuhan yang mahamurah..

Hari-hariku terasa panjang dan membosankan. Tetapi aku juga takut kalau berlagak terlampau berani. dan setia pada janjiMu. Tuhan yang mahakuasa. Francis Xavier Church BALI Indonesia mengharapkan semuanya itu dengan pengharapan yang kokoh. Aku percaya kepadaMu dengan kepercayaan yang tiada batasnya. karena pelajaranku merupakan persiapan bagi hidupku di kemudian hari. namun tiada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan batukarang kehendak yang bebas dan pasti. PENYERAHAN DIRIYa. Amin. Aku benci akan segala dosaku. akan para pelajar yang berusaha sungguhsungguh dan setia menjalankan tugasnya. aku teringat akan kehendakMu sendiri yang tetap kuat dan teguh. yang kuharapkan. sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendakNya di dalam segala-galanya. berjuang tanpa mengeluh kesakitan. sehingga kami dapat mengerti dan menerima kesusahan kami seperti yang Bapa kehendaki.Kupertaruhkan jiwaku demi namaMu. sebab yang berjanji adalah Engkau. dan macam-macam peristiwa yang membuat aku bahagia. hiburan. 19. aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hati. Tuhan kami. berbuatlah sekehendakmu atas diriku. Ya Tuhanku dan Allahku. Aku tidak mohon kepandaian yang cemerlang.Alangkah bahagianya menikmati keadaan yang segar bugar. Sudilah Engkau mengganjar mereka. karena kurang tahu terimakasih atas segala anugerahMu. sebab Engkau adalah Bapaku. Tetapi sakitku ini membuatku memahami bahwa kesehatan adalah anugerahMu melulu. Jadikanlah aku rela pasrah dalam menerima penderitaan ini.Ampunilah aku. Amin 20. mahamurah untukku. Aku bersedia menanggung segala-galanya. kuatkanlah pengharapanku. Aku percaya pula bahwa Bapa mempunyai rencana dengan segala derita dan kegelapan kami di dalam tanganMu. Sebagai tanda bukti cintaku kuserahkan diriku dan kupersembahkan hidupku tanpa syarat ke dalam tanganMu. Di dalam benakku bermunculan pengalaman-pengalaman yang telah lewat. DOA DALAM DERITABapa yang maha penyayang dan mahatahu. aku mohon kepadaMu. Engkau memahami segala penderitaan sebab Engkau telah mengalami penderitaan yang paling berat. Allah. anugerahkanlah kepadaku kemauan yang kuat. aku menyesal atas dosa-dosaku. ketabahan. berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. Di pagi hari aku dapat memuji keagunganMu. http://www. tiada yang lain. 21.Terutama aku teringat akan orang-orang yang dengan gagah perkasa melaksanakan kehendakMu. yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Sebab hanya yang rendah hati berkenan kepadaMu. sakitku kupersatukan dengan deritaMu di Getsemani. orang berdosa. akan para martir yang pantang menyerah biarpun dipaksa dengan siksaan atau aniaya. 17. Badanku lemah. asal kehendakMu terlaksana di dalam diriku dan di dalam segala makhluk. Tuhan. terimalah diriku.Pada saat ini aku pun menjadi orang yang tidak berdaya. dan dapat mengingat semuanya dengan baik. karena menyadari kewajibannya. ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku.Alangkah nikmatnya dapat mengatakan: Aku mau&hellip. Tuhan Yesus Kristus.Guru yang maha bijaksana. 2010. Ambillah segala yang menjauhkan aku dari padaMu. agar aku dapat mengerti semua mata pelajaran.com : St. DOA WAKTU SAKITTuhan Yesus. supaya pelajaranku berhasil. Tabahkanlah hatiku untuk menghadapi segala kesusahan kami. DOA CINTATuhan adalah segala cinta. sebab patut aku Engkau hukum. dan bekerja tanpa mengharap upah. aku terpaku pada ranjang derita ini. sebab aku mencintaiMu. DOA PENYERAHANBapa. DOA TOBATAllah yang maharahim. tak dapat tidur. Dan tatkala di taman Zaitun Engkau sungguh orang yang paling kesepian dari semua orang yang kesepian. Amin. MOHON KEHENDAK YANG KUATYa Tuhan. 14. Karena cinta akan dikau maka aku pun cinta akan semua orang. kuserahkan hidupku kepadaMu dengan segenap hati dan penuh cinta. dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. ya Tuhan. alangkah senangnya kalau boleh memiliki kehendak yang kuat! Aku teringat akan orang-orang dalam sejarah yang memiliki kemauan keras membaja Mereka terus berusaha membangun dunia ini. akan para pekerja yang bersusah payah sepanjang tahun. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih. terutama sebab aku telah menghina Engkau yang maha murah dan mahabaik bagiku. Ya Tuhanku dan Allahku. yang kuundang dengan sengaja: kegembiraan. MOHON PELAJARAN BERHASILGuru ilahi yang maha bijaksana. sebab Engkau maha baik dan pantas dicintai. dan sekaligus sikap yang lembut lagi kesatria. 15. tubuhku tak dapat kugerakkan. ya Allahku.KUTAFX. berilah aku kegembiraan. ampunilah aku. Kupersembahkan tubuhku yang lemah ini. Seluruh dunia mungkin runtuh hancur berantakan. meski menghadapi seribu satu kesulitan dan tantangan yang datang bertubi-tubi. dan senyum gembira menghias wajahnya. biar dalam sengsara dan penghinaan sekalipun. Amin 18. Tuhan. 22. sehingga pada akhir tahun pelajaran aku bisa naik. Terpujilah Engkau. Itulah Tuhan.kutafx. Amin. karena ingin menyenangkan Dikau. 14:44 . Apapun yang kauperbuat atas diriku akan kuterima dengan senang hati. aku percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang sedang kuderita. kesenangan. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. dan jadikanlah milikMu 16. kuserahkan diri kepadaMu. tambahkanlah selalu cintaku. Oleh karena itu.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. lalu menyiapkan diri untuk tugas rutinku. Sementara sesamaku yang sehat dengan lincah mengayunkan langkahnya. dan berilah kami terangMu. dan kekuatan untuk menerima keadaan ini. Semua ini aku mohon demi Kristus. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan. DOA MOHON KELUHURAN HATISang Sabda yang tercinta. tetapi cukuplah kalau Engaku sudi membantu aku. dan apa yang aku rasakan. sebagaimana aku cinta akan diriku sendiri. Aku terkurung saja di ruangan ini. berkatilah semua orang yang dengan cara apa saja membantu dan melayani aku. Tuhanku dan Allahku.www.

. berilah supaya dalam Roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana.&hellip. Bapa. bahwa Yesus Kristus.Bimbinglah kami dengan RohMu. DOA SESUDAH MAKAN IIBapa yang maha pengasih. berilah kami iman yang hidup. Amin. dalam kepenuhan kuasaMu. Amin. dan juga untuk kegagalan yang dialami.. Demi Kristus. Semoga segala kesulitan tidak melemahkan kami. perkenankanlah kami dengan perantaraan BundaNya Perawan Maria.&hellip.)P: Aku ini hamba TuhanU: Terjadilah padaku menurut perkataanMu(Salam Maria&hellip. 23. Berkatilah mereka yang menyiapkan makanan ini. dan berguna bagi sesama kami. dan nyalakanlah di dalamnya api cintaMu. Pimpinlah hati dan tangan kami. Untuk segala hasil yang telah diperoleh. agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. Tuhan kasihanilah kami. demi keselamatan jiwaku. supaya kami karena sengsara dan salibNya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. semoga usaha kami menambah kemuliaanMu.Ya Tuhanku dan Allahku. Bunda Yesus.Datanglah hai Roh Kudus terangilah budiku supaya aku mengetahui dosa-dosaku. 2010.com : St. bersukacitalah dalam kehidupan yang kekal. 28. Bapa kami&hellip. AlleluiaTelah bangkit seperti yang disabdakan-Nya.&hellip. Amin. 14:44 .Ya Bapa. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah..Santa Maria. Amin. DOA SEBELUM MAKAN IIYa. Tetapi dalam hal ini aku sungguh hanya bersandar pada bantuanMu.Akhirnya ya. Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan PutraMu.KUTAFX. DOA SEBELUM MAKAN IYa Tuhan. AlleluiaP: Bersukacitalahdan bergembira-lah Perawan Maria. NOVENA ROH KUDUSDatanglah ya Roh Kudus.Doa tobat :Allah yang maharahim. kita harus berterima kasih kepada Tuhan. juga mata pelajaran yang paling membosankan. sebab patut aku Engkau hukum. Demi Kristus pengantara kami.Marilah berdoa: Ya. karena kabar Malaikat kami mengetahui. Amin. dan berilah aku rahmatMu. dalam kesempurnaan jalan-jalanMu. PuteraMu. dan atas cintakasih mereka yang sudah menghidangkannya. Engkau menjaga seluruh makhluk ciptaanMu. Amin. dan cinta yang ikhlas. aku berlutut di hadapanMu dan bersembah sujud kepadamu. Yesus. dalam kebajikan-kebajikanMu yang sejati. bantulah saudara-saudara kami yang kekurangan. RATU SURGA (Masa Paska) Ratu surga bersukacitalah. jagailah kami anakmu. dan demi kemuliaan namaMu.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Berkatilah mereka dan semua orang yang menaruh perhatian pada kesejahteraan sesama manusia. kami sekeluarga berkumpul disini untuk menikmati hidangan yang telah tersedia.&hellip. semoga dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kebaikan. ANGELUS (Masa Biasa) P: Maria diberi kabar oleh Malaikat TuhanU: Maka ia mengandung dari Roh Kudus(Salam Maria&hellip. supaya aku selalu belajar dengan rajin dan tekun. Amin. Alleluia Marilah BerdoaYa Allah. aku mohon semangat dan gairah belajar yang tinggi.&hellip. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kami. berkatilah kami dan segala pemberian yang akan kami terima dari kemurahanMu. Utuslah RohMu maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. dan didalam misteriMu yang menyatukan. demi kemuliaan Allah Bapa.Dari pihakku.)P: Doakanlah kami Ya Santa Bunda AllahU: Supaya kami dapat menikmati janji KristusMarilah kita berdoaYa Tuhan. 24.&hellip. 31. kami mengucap syukur atas makanan ini. Bukalah mata hati kami terhadap kebutuhan dan penderitaan yang kami jumpai. Amin 27. 30.Yesus. menjadi manusia. terlebih atas pemeliharaanMu pada hari yang lalu.kutafx. agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus PuteraMu. demi orangtuaku. Tuhan kami. DOA SESUDAH MAKAN IAllah maha baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.29. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmatMu hendak http://www.&hellip. berilah makanan secukupnya kepada semua saudara yang berkekurangan.&hellip. Semua jerih payah yang akan kami jumpai. Demi Kristus. penuhilah hati umatMu.&hellip. aku akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti semua mata pelajaran dengan tekun. Raja tertinggi. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini. Berkatilah kami dan kurniaMu ini agar berguna bagi kami untuk senantiasa berbakti kepadaMu. Allah.www.&hellip. Dikau yang hidup dalam diri Maria. AlleluiaDoakanlah kami pada Allah.&hellip.)P: Sabda telah menjadi dagingU: Dan tinggal diantara kita(Salam Maria&hellip. Tuhan kasihanilah kami. 25. menyenangkan hatimu. dalam semangat kekudusanMu. serta selalu gembira karena lipuranNya. tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan luhur yang perlu bagi keselamatan jiwaku di dunia ini dan di akhirat nanti. jangan sampai mereka kecewa. Francis Xavier Church BALI Indonesia aku juga mohon khususnya supaya aku memperoleh hasil yang paling baik di dalam mata pelajaran yang paling aku butuhkan dikemudian hari. karena Kristus Tuhan kami.pemeriksaan batin sejenak&hellip. Yesus Kristus. Tuhan dan pengantara kami. dan hasilnya tidak menyesatkan kami. Amin 26. Tiap hari yang telah lalu mempunyai arti yang besar bagi hidup kita. kami berterima kasih kepadaMu karena hari yang baru ini. DOA MASA ADVENTO Yesus. Amin. seperti Engkau baik hati bagi semua orang. aku menyesal atas dosa-dosaku. AlleluiaU: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. kami mohon berkatMu. MOHON BERKAT ATAS PEKERJAANAllah yang mahakuasa. dan segala perbuatan kami. DOA MALAM ISebelum tidur kita harus lebih dahulu mengucapkan doa. aku mohon pelajaranku berhasil demi masa depanku.Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. sebelum menghadapi pekerjaan kami. Engkau telah mengajar hati umatMu dengan terang Roh Kudus. Amin. kini dan sepanjang masa. DOA PAGIAllah dan Bapa. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Aku mengucapkan syukur kepadaMu atas segala kemurahan. harapan yang kuat.&hellip. Kami mohon. kami persatukan dengan pengurbanan Yesus Kristus. supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. yang hidup bersama Engkau. datang dan tinggallah didalam diri hamba-hambaMu. kami mohon curahkanlah rahmat-Mu kedalam hati kami.&hellip. Moga-moga Raja kemuliaan yang kekal memberi kami tempat dalam perjamuan surgawi. Taklukkanlah setiap kuasa musuh dalam RohMu. terutama sebab aku telah menghina Engkau yang mahamurah dan maha baik bagiku. AlleluiaSebab Dia yang boleh kau kandung.

Yesus Kristus. Amin. raja dan pusat segala hati. sabdaMu adalah kebenaran. dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangi anak-anak kami. supaya dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan Gereja dan kesucian. jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat. bimbinglah.Akhirnya Ya Bunda yang tercinta. Kami sekeluarga berkumpul di hadapanMu untuk membaharui penyerahan seluruh keluarga kami kepadaMu. DOA UNTUK MEMBACA KITAB SUCIAllah. dan kuasailah kami. Kami hanyalah manusia biasa.&hellip. PENYERAHAN KEPADA BUNDA MARIAMaria. Maafkanlah kami. dan saya selalu patuh kepada mereka. tiap kali disusul:)Engkau yang terkandung tanpa noda ya Maria. dan tongkat di jalan yang licin. di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan Dikau. sebab tanpa dikau kami tidak sanggup mewartakan kabar gembira. tolong-menolong dengan sukahati. Kami mohon: tinggallah di dalam rumah kami ini. Penuhilah hati kami dengan sabdaMu.KUTAFX. kami datang kehadapanmu seraya mengungkapkan cinta kami yang utuh. PuteraMu Kauutus ke dunia ini sebagai terang yang menghalau kegelapan.Tuhan.Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabdaMu. Amin. sebab memang itulah tanggungjawab kami. Tolonglah ayah ibu saya setiap hari.&hellip. Ya Bapa. Jagalah kesehatan mereka.&hellip.Restuilah kami. Allah yang maha bijaksana dan maha pengasih. saya berterima kasih kepadaMu. kabar cinta kasih kepada mereka yang menerimanya. bila pada hari ini kami telah melukai hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang melanggar cinta kasih. semoga kami hidup menurut pedoman InjilMu. Amin. Bersabdalah. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan. Allah. dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. PENYERAHAN KELUARGA KEPADA TUHAN YESUSTuhan Yesus. kami boleh menerima undangan Puteramu untuk menjadi mempelaiNya dan hidup dalam persekutuan cinta denganmu. Putera Allah dan gembala hati kami.&hellip.&hellip. saya gembira sekali karena Engkau memberi ayah dan ibu yang baik serta sayang pada saya. mereka lari meninggalkan Dikau http://www. supaya selalu adil dan bijaksana dalam mendidik dan membesarkan kakak. sehingga kelak Kauperkenankan berbahagia di surga selamanya. bantulah dan semangatilah kami bila kami putus asa. sabdaMu penuh daya pembaharu.&hellip.&hellip.Ya. Amin. bijaksana. suka dan duka. Teguhkanlah hati mereka. Kami mohon perlindunganmu agar kami mampu bertumbuh dalam cinta akan Dikau dan Puteramu. Semoga esok hari kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Hidup kami mengenal untung dan malang.&hellip. Bapa setiap insan.&hellip.(pemeriksaan batin sejenak)&hellip. Kami senantiasa bersyukur sebab lewat perantaraanmu. 35. selalu melindungi saya. 14:44 . dan bimbinglah supaya selalu hidup baik.Berkatilah kami agar janganlah seorang diantara kami menjauh dari padaMu. semangat pengorbanan.www. 37. apalagi sampai melanggar perintahMu. Amin. lindungilah. sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. hormat-menghormati.com Powered by Joomla! Generated: 18 May.Karena itu. Allah ampunilah aku orang berdosa. jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Terangilah kami dalam kecemasan. Moga-moga jiwa kaum beriman beristirahat dalam ketentaraman karena kerahiman Tuhan. Kami berdoa bagi semua orang yang berada dalam kegelapan: Semoga mereka dapat menerima kabar gembira puteraMu. Amin. sederhana.Tuhan. rukun. Semoga mereka selalu setia kepadaMu. DOA MALAM IITuhan Allah kami pada malam hari ini kami menghadap Engkau untuk berterimakasih atas penyelengaraanMu. Amin. kerajinan.Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat. dan memberi saya makanan serta pakaian. Mereka membesarkan saya. semoga kami selalu rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. lindungilah aku terhadap segala yang jahat. Baharuilah kami dengan sabdaMu yang akan kami renungkan ini.&hellip. dan hantarkanlah aku.(3 kali: Salam Maria &hellip.Malaikat Allah engkau yang diserahi tugas untuk melindungi aku: terangilah. Bundaku.kutafx.&hellip.Ya Tuhan berilah aku berkatMu. dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami.&hellip. adik-adik dan saya sendiri. 36. dampingilah kami didalam ziarah hidup ini. bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan bisikanMu yang halus. Jangan Kaubiarkan mereka jauh dari padaMu karena terbujuk dosa. agar kelak kami dapat menikmati kegembiraan yang besar yaitu boleh memandang Dikau dan Puteramu serta Bapa surgawi. Francis Xavier Church BALI Indonesia memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. 2010. dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami. D O A D A L A M K E L U A R G A34. kami mendengarkan. dan ingin membaharui lagi persembahan diri kami dan segenap hidup kami kepadamu. lindungilah anak-anak kami. ya Bapa. 33. dan lindungliah mereka terhadap segala marabahaya. MENDOAKAN ANAKYa.Dan akhirnya. jiwa raga serta suka dan duka mereka kami percayakan kepadaMu. satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Ampunilah kami bila pada hari ini kami lupa akan Dilkau. sabdaMu adalah pelita di kala gelap.&hellip. Jagalah mata kami.Ya Yesusku. Bantulah kami juga dalam melaksanakan karya-karya yang dipercayakan kepada kami oleh Puteramu. Amin. sekarang dan selama-lamanya. dalam deritaMu di Taman zaitun Engkau dikecewakan oleh para rasul: mereka tidak mau berjaga bersama Engkau. dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka. 32. dengan sayang menyayangi.com : St. Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga santo Yusuf di Nazaret. agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau.Kami mohon.Bapa.Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih. dan waktu Engkau ditangkap. Kami bersyukur pula atas segala sesuatu yang sudi Engkau lakukan bagi kami dalam memelihara dan membimbing hidup kami. semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan kristiani. Sebaliknya. Bapa kami. Berilah supaya ayah ibu selalu sehat.&hellip. MENDOAKAN ORANGTUABapa di surga.

berilah pastor paroki kami kesehatan jasmani dan rohani yang tetap.kutafx. supaya aku selalu ingat bahwa Ia mencintai aku. dan mempertaruhkan nyawaNya demi aku. berikanlah keberanian kepada kami. orangtua dan anak-anak. 42. Dampingilah ia supaya dapat memimpin paroki ini dengan sebaik-baiknya. Maka timbullah ketegangan diantara pengabdian kami dan pertumbuhan anak untuk berdiri sendiri. segala sesuatu yang telah Kauciptakan merupakan pancaran sinar kebesaranMu. supaya aku tidak menyia-nyiakan segala karunia yang telah Kauberikan kepadaku. Hal itu nampak terutama di dalam kehidupan manusia. dan orang yang membangun hidupnya dalam cintaMu takkan Kau lupakan.Berilah ya Tuhan. rasa tanggung jawab terhadap guru-guruku. supaya dapat menjalankan segala tugas kewajibanku dengan sebaik-baiknya menurut kehendakMu. agar bangsa kami tidak hanya mengejar kemajuan material. 40.KUTAFX. untuk hidup semata-mata menurut semangat injil dan menyerahkan diri bagi pengabdian kepada gereja. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Hal ini sering menimbulkan sakit hati. supaya aku tidak pernah lupa. semoga mereka Kau jiwai dengan semangat juang PuteraMu. saling menghibur dalam kesusahan. berkenanlah menguatkan niat kami dan memperbesar semangat kami untuk ambil bagian secara nyata dalam gerak pembangunan di masyarakat kami.Jiwailah gerak pembangunan negara kami. kami bersyukur atas pastor paroki yang selalu mendorong dan menyemangati kami. supaya paroki kami menjadi paroki yang hidup dan bersatu-padu menurut kehendakMu.Kami. harus memelihara mereka.Akhirnya. gembala ilahi. mengembalikan yang sesat. Anak-anak kami telah Kauanugerahi kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. bekerja sama membangun tubuhMu yang mistik itu dan dengan demikian meneruskan pengutusanmu.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. giat membangun dan taqwa kepadaMu. berilah aku rasa tanggungjawab. mengenal kehendakMu ini. kini dan sepanjang masa. Maka kami mohon. 39. Allah dan Bapa. tinggallah pada kami selalu. Amin. dan supaya aku dapat meneruskan warisan serta tradisi yang lebih baik lagi kepada mereka yang akan menyusulku. PuteraMu. Amin. dan mendamaikan segala silang selisih. Dampingilah http://www. dan mempergunakan sebaik-baiknya apa saja yang kumiliki. Engkaulah Bapa kami. dan semoga kehidupan menjemaat di paroki kami sungguh diliputi keakraban persaudaraan.com : St. Engkau sendiri telah memanggil para rasul dan menjadikan mereka nelayan pemukat manusia. Bangkitkanlah di dalam hati mereka keinginan. betapa mahalnya kebebasan dan kemerdekaanku. bantulah aku. supaya aku dapat menyumbangkan lebih banyak dari apa yang aku terima dari masyarakat. Amin. Dengan demikian aku dapat menyumbangkan sesuatu yang berguna dari diriku yang telah ditebus dengan pengurbanan yang amat mahal oleh Yesus. Berikanlah mereka kerelaan hati yang besar terhadap semua orang yang memerlukan pertolongan dan pengalaman cintakasih mereka. Tolonglah keluarga kami. dan menjadikannya kehendak mereka sendiri. Jadikanlah mereka garam dan terang dunia. agar banyak pula pemuda-pemudi kami mengikuti panggilan cintaMu. rasa tanggungjawab terhadap orang tua.Engkau masih hidup sekarang juga supaya senantiasa menyertai kami.Sayangilah kaum muda yang merupakan kekuatan besar dalam arus pembangunan masyarakat kami. supaya saling membantu dalam pekerjaan.Rasa tanggung jawab terhadap Yesus. Bantulah kiranya orang-orang muda ini untuk senantiasa berterima kasih atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka atas dasar cinta murni. DOA UNTUK PAROKIYa Bapa di surga. supaya selalu sehati dan sejiwa dalam karya. MOHON RASA TANGGUNG JAWABYa. 38. ya Yesus yang manis. Tuhan dan pengantara kami. 41. Yesus. imam agung kami. Panggillah sekarang juga pemuda-pemudi kami untuk mengikuti Dikau dan mengabdi kepadaMu. sehingga kami semua tetap bersatu-padu. Tuhan dan pengantara kami. Bukalah pandangan mereka terhadap seluruh dunia. Engkau senang bila umatMu hidup rukun bersatu-padu. dan saling menguatkan dalam penderitaan. 2010. selaku ayah dan ibu.Ya. DOA UNTUK MASYARAKATAllah Bapa yang mahakuasa. Amin. 14:44 . Amin. Francis Xavier Church BALI Indonesia seorang diri. untuk senantiasa memelihara nyala api pengharapan di dalam hidup ini. berilah agar sekalian orang yang telah Engkau panggil. bukalah telinga mereka terhadap begitu banyak permintaan mendesak mohon terang kebenaran dan kehangatan cinta sejati. DOA MOHON PANGGILANYa Yesus. Semoga ia sungguh menjadi gembalaMu untuk membangkitkan yang lesu. dan setia satu sama lain. sehingga sumbangan tenaga dan pikiran mereka lebih terarah sesuai dengan kehendakMu. Semoga kesulitan-kesulitan yang timbul sertanya menjadi berkat bagi kami sendiri dan bagi anak-anak kami. tetapi juga memperkembangkan iman kepercayaan kepadamu. 43. serta berjuang untuk memajukan masyarakat pada umumnya. supaya aku dapat berbuat sesuatu guna membalas segala kasih sayang dan pemeliharaan yang mereka berikan kepadaku. supaya dengan semangat membara kami bangkit dari kelesuan. rukun. dan bergiat memajukan paroki meningkatkan kegiatan-kegiatan dan amal bakti kepadaMu. Curahkanlah keatas kami Roh kehidupan. yang berusaha mengatasi kemiskinan dan kebodohan. DOA UNTUK PASTOR PAROKIYa. supaya semua pengajaran yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak sia-sia saja :Rasa tanggungjawab kepada teman-temanku supaya aku tidak mengecewakan mereka . Amin. meluruskan yang bengkok. supaya selalu ingat akan apa yang sudah kuterima. justru merupakan akibat pembaktian tanpa pamrih. Ya Bapa. dunia dengan segala isinya telah Kaupercayakan kepada kami supaya kami garap dan kami kerjakan.Berilah aku :Rasa tanggung jawab terhadap diriku sendiri. berilah umat paroki kami Roh Kesatuan. Namun tanpa bantuanMu kami tidak mampu melaksanakannya dengan berhasil. Bapa.www.Hendaklah mereka dalam kesetiaannya dalam panggilannya.Rasa tanggungjawab terhadap dunia.Berikanlah aku :Rasa tanggung jawab terhadap mereka yang sudah mendahului aku. DOA UNTUK ANAK REMAJAYa Allah yang maha kuasa. Kami percaya akan Dikau. Maka kami mohon.Berkatilah pula mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.Berilah kami keinsafan bahwa apa yang kami rasakan sebagai kehilangan itu. Demi Kristus Yesus.

Akhirnya. Allah telah mengutus engkau untuk melayani kami yang akan menjadi ahli waris surga. Sakramen Ekaristi3. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga. Bila ditimpa bahaya.Hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan puteraMu. Jangan mengingini istri sesamamu10.Kuasailah seluruh umat manusia. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil 50. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu2. jagalah kami jangan sampai menjadi sombong dan kurang waspada. Jangan mencuri8. Dengan tekun engkau bekerja mencukupi nafkah Maria dan Yesus. Sakramen Baptis 2. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu9.KUTAFX. dan pembesar-pembesar dunia. Kuasailah budi kami. Bantulah agar segala bangsa bersatupadu. penjaga keluarga Nazaret. Ma. kegoncangan. beranikanlah kami dalam perjuangan. keakraban dan keterbukaan antar seluruh anggota.1. RVM & Pak Gabriel Agus DAFTAR ISI http://www. yakni selalu berpegang pada kehendak Allah. Hormatilah Ibu-Bapamu5. waktu aku dibaptis. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun5. Sally. supaya kami hanya mencari yang benar.2. TUJUH SAKRAMEN DALAM GEREJA KATOLIK1. engkau telah menunaikan tugasmu dengan gemilang sebagai bapak keluarga kudus di Nazaret. Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. Sakramen Minyak suci6. DOA KEPADA SANTO PELINDUNGSanto&hellip.Tanpa mengeluh engkau menempuh perjalanan yang jauh dan berat guna menyelamatkan kanakkanak Yesus dari bahaya pembunuhan. dan segala kelemahan disembuhkan. 47.Engkau tetap rendah hati dan sederhana kendati menerima anugerah besar. Semoga keluarga kami dapat memancarkan ajaran Kristus.Kami mohon kepadamu: dampingilah kami dalam segala pekerjaan kami. Francis Xavier Church BALI Indonesia mereka agar selalu tekun dalam segala cobaan dan kesulitan.www. dan sudilah menghantarkan doa-doa kami ke hadapan Yesus. anakmu dan menjadi contoh bagi para tetangga. hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.Bantulah kami membina keluarga Kristen yang dijiwai semangat cintakasih. 14:44 . sang Maharaja kerajaan damai.Naungilah seluruh umat manusia. SEPULUH PERINTAH ALLAH Akulah Tuhan. DOA KEPADA SANTO YUSUFSanto Yusuf. selalu setia kepada Kristus. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Ikutlah Perayaan Ekaristi pada hari minggu dan hari raya yang diwajibkan. segala bangsa. dan pimpinlah kami menuju kemenangan jaya.Semoga semua orang yang mengenal kekuasaanNya dan menaruh harapan padanya.3. dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu. dan terangilah mereka di dalam kegelapan. sehingga kelak boleh bersama engkau menikmati kemuliaan yang kekal. kami mohon rahmatMu bagi diri kami. supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Dengan setia engkau mendampingi Maria. 2010. lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-kejar. 48.Ajarlah aku mengikuti suri teladanmu.. bapa Yusuf. DOA KEPADA ORANG KUDUS 44. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal puteraMu Yesus. setiap beban hati diringankan. agar tetap setia kepada Yesus. Kuasailah hati kami.Bila mendapat anugerah dan berhasil dalam karya. sekali waktu melihat kemegahan kerajaan puteramu itu yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhanku. Akhirnya kami mohon berkat dan restumu bagi kami sekeluarga. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan. Sudilah engkau menjadi ratu kami semua. Jangan membunuh 6. orangtuaku memberi aku nama yang dahulu engkau pakai juga. PuteraMu. Kuasailah kehendak kami.Maka kami mohon ya. Amin. dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. yang bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Created by : Sr. dan ketidakpastian. PENYERAHAN KEPADA MARIASanta Maria. selalu berusaha hidup selaku orang kristen sejati baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan. kuatkanlah hati kami agar tetap berharap. Amin. yakni menjadi kepala keluarga kudus dan pengasuh Yesus. LIMA PERINTAH GEREJA1. puteraMu. Tuhan kami. Demi Yesus Kristus.Maka aku mohon kepadamu: janganlah biarkan aku kehilangan hak selaku anak Allah. Amin.Bila menghadapi keraguan. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian. ayah dan ibuku mempercayakan daku kepada tuntunan dan perlindunganmu. doakanlah kami pada Yesus.kutafx. tempat setiap doa permohonan dikabulkan. Putera Allah. dengan itu. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan 4. Amin. kuasailah segenap warga masyarakat. lindungilah dan selamatkanlah kami . Engkaulah Ratu dunia termulia. hidup rukun dan damai. Tuhan dan pengantara kami. supaya terang rahmat di dalam hatiku jangan sampai padam. dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Amin. 49. Sudilah Engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh. 45. engkaulah pengawal dan pemimpin kami. Sakramen Tobat/Pengakuan4. yakni sebagai manuisa pembangunan yang Kau lengkapi dengan akal budi untuk mengusahakan suskesnya perkembangan Gereja dalam masyarakat dimana pun kami hidup. Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat3. Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah.Dengan penuh tanggung-jawab engkau membesarkan dan mendidik Yesus. dan teguhkanlah iman kami agar jangan sesat. berbaktilah kepadaKu saja. 46. Sakramen Imamat. Jangan berzinah7. dalam pemeliharaanNya yang penuh kasih kepada kami. Sakramen Krisma5. Jangan menyembah berhala. supaya kami hanya menginginkan yang baik.com : St. Kuduskanlah hari Tuhan4. lindungilah kami dalam mara-bahaya. semoga kami menyadari kewajiban kami yang utama.com Powered by Joomla! Generated: 18 May. Sakramen Perkawinan7. Allahmu. berilah kami rahmat kebijaksanaan yang kami butuhkan dalam membangun masyarakat dan GerejaMu. karena untuk itulah kami dan dikau diciptakan olehNya. DOA KEPADA MALAIKAT PELINDUNGMalaikat pelindung yang kudus.Bersama dikau dan semua malaikat kami hendak meluhurkan Allah.