P. 1
kaedah penulisan ilmiah

kaedah penulisan ilmiah

|Views: 13|Likes:
Published by rozaixora

More info:

Published by: rozaixora on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2011

pdf

text

original

BAB 6 – KAEDAH PENULISAN ILMIAH

6.0 Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

6.1 Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. 6.1.1 Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. 6.1.2 Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya. 6.1.3 Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang

Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: .4 Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam. 6. jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku. sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan.menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain. iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph.2. 2. Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. 6. Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. majalah. 4.1. 6. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel vivavocê.1.5 Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik.1 Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah.D). Seperti tesis. 3.2 Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1. disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka 6.

... sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut.Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks. ________________________________________________ 1. Contoh: . 1988 : 136) 6.kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik.. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki..) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit. . Contoh: Menurut Mohd. indah. atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63). (Keris Mas..... Nor Daud (1997 : 63).. dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat.. peristiwa komunikasi.. Tanda titik bertindih (:). catatan nama pengarang. karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut.2. Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang. tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah. juga sependapat dengan. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas.2 Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis. atau Hassan Ahmad (2000). Tanda koma (. ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat.

Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih. 1974. maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini. digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan. (singkatan daripada loco citati.cit loc.. Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. 5. Henry Regnery Company. How We Think.2. ertinya sama dengan yang di atas).cit Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. 1985.cit. Chicago. hal : 25 Ibid. ibid. .3 Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. Inner Traditions International Ltd. New York. op. hal 89. tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. (singkatan daripada ibidum. 45 John Dewey. (singkatan daripada opere citati. Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan. loc. hal.cit. 3. hal : 75 Shaykh Hakim Moinuddin Chisti. 2. ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op.6. maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten. John Dwey. ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik). tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. John Dewey. Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. op.cit. 4. The Book of Sufi Healing.

terpisah daripada teks. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “.5 Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku. (Brown. 1951 : X) 6.peribahasa merupakan bahasa diplomatik... menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan. tesis dan .4 Petikan Langsung Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. ringksan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri.3 Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat... (Za’ba..6. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”.. 6. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik. gagasan pokok. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”. Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka.

Kuala Lumpur. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Senu Awang. 1984. 1993. All. Penerbitan Geetha. Bibliografi tidak diberi nombor Urutan nama penulis mengikut urutan huruf Gelaran penulis tidak dimasukkan Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan Nama pengarang Melayu.disertasi. Campbell. 1994.G. 4. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 5. 1981. Mohd. et. Houghton Mifflis Company. 3. Tatabahasa Dewan. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. Universiti Malaya. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. Kuala Lumpur. 2. Form And Style In Thesis Writing. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu. Nik Safiah karim. jilid 1 dan 2. W. Kamus Ungkapan Lengkap. Bhd. .. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah:      Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak miring Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. 1976. Soosai Ganesh. Bibliografi Abdullah Hassan. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. Boston. Kuala Lumpur. Petaling Jaya.

my/majalah/massa Kamus Kamus Dewan.bharian.my http://ww. 1985.my/ http://www. Teo Kok Seong.com. dlm. Kuala Lumpur.Tan Ching Kwang. Razak A. Bahasa untuk Masyarakat Madani. Kuala Lumpur. Graham Brash. 1999. September. http://www. . Majid. Jurnal Dewan Bahasa. 1997.gov. 41 : 3 Mac. Dewan Bahasa dan Pustaka.dbp. Berita Harian. 243-251. dlm. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis.utusan. 2002. hlm.com. Malay Proverbs. hlm 12.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->