P. 1
kaedah penulisan ilmiah

kaedah penulisan ilmiah

|Views: 13|Likes:
Published by rozaixora

More info:

Published by: rozaixora on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2011

pdf

text

original

BAB 6 – KAEDAH PENULISAN ILMIAH

6.0 Pengenalan Penulisan ilmiah merujuk penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui bebarapa langkah seperti perumusan masalah, pembentukan hipotesis, deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran. Bahasa penulisan ilmiah, biasanya memilih kata, istilah, ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi, iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan makna-makna lain. Dengan demikian karangan ilmiah harus bersifat objektif, jujur dan tepat.

6.1 Jenis-jenis Penulisan Ilmiah Jenis-jenis penulisan ilmiah yang utama ialah esei ilmiah, kertas kerja, laporan kajian, tesis dan disertasi. 6.1.1 Esei ilmiah merujuk karangan ilmiah yang pendek tentang topik atau permasalahan berdasarkan data yang diperolehi melalui rujukan perpustakaan dan / atau kerja lapangan. Penghuraiannya bersifat rasional-empiris dan objektif. 6.1.2 Kertas kerja ialah penulisan ilmiah yang memaparkan sesuatu fakta atau permasalahan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. Analisis dalam kertas kerja adalah lebih serius serta bersifat rasional-empiris dan objektif. Kertas kerja biasanya ditulis untuk diterbitkan dalam jurnal akademik atau dibentangkan dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, bengikel dan sebagainya. 6.1.3 Laporan kajian atau penyelidikan ialah penulisan ilmiah yang

2. Disertasi melibatkan fakta berupa penemuan penulis sendiri berdasarkan metodologi saintifik dan analisis yang terperinci. Seperti tesis.D). Penghuraiannya juga bersandarkan kepada metodologi saintifik dan berdasarkan data kerja lapangan dan / atau rujukan perpustakaan. majalah. 6. sumber maklumat yang digunakan atau dirujuk perlulah dinyatakan.1 Catatan Pustaka Dalam penulisan ilmiah.1.5 Disertasi ialah penulisan ilmiah tahap tertinggi dalam hierarki pancapaian akademik. Catatan Pustaka Catatan Kaki dan Catatan Kaki Singkat Petikan Langsung dan Tak Langsung Bibliografi / Rujukan / Daftar Pustaka 6. 2. jurnal atau surat khabar disebut catatan pustaka. 6. iaitu untuk mendapatkan gelaran Doktor Falsafah (Ph. 6. Catatan tentang sumber maklumat seperti buku. Tesis biasanya ditulis oleh pelajar peringkat Sarjana Muda Kepujian dan peringkat Sarjana serta perlu dipertahankan di hadapan panel vivavocê. Penulisan ilmiah ini melibatkan pengujian hipotesis bagi membuktikan kebenaran. disertasi juga perlu dibentangkan dan dipertahankan di hadapan panel atau lembaga viva-você.4 Tesis ialah penulisan ilmiah yang sifatnya lebih mendalam.1. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh daripada pengamatan atau penyelidikan sendiri. 3. 4. Teknik catatatn pustaka yang lazimnya digunakan adalah seperti berikut: .2 Ciri-ciri Khusus Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa ciri khusus dalm penulisan ilmiah yang perlu diberi perhatian: 1.menyampaikan maklumat atau fakta tentang sesuatu kepada pihak lain.

kajian etimologi1 tidak dapat dipisahkan daripada kajian linguistik. Catatan kaki ditempatkan pada bahagian bawah halaman dan dipisahkan daripada teks dengan garis panjang..) diletakkan di antara nama pengarang dengan tahun terbit.2 Catatan Kaki Catatan kaki ialah catatan-catatan kecil yang berfungsi memberikan keterangan tambahan terhadap teks yang ditulis.. Penomboran yang berurutan diberikan kepada setiap catatan kaki. sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran. dimasukkan di antara angka tahun terbitan dengan angka muka surat... 1988 : 136) 6... Nor Daud (1997 : 63).2. ________________________________________________ 1. . ayat yang berkesan ialah satu bentuk ayat yang disokong oleh kepelbagaian dalam struktur ayat.. Contoh: . karangan yang diisi di dalamnya tahun penerbitan dan muka surat dan perlu ditempatkan selepas nama pengarang tersebut. Contoh: Menurut Mohd. Contoh: Secara amnya peribahasa ialah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian yang tersusun dalam bentuk yang ringkas. Tanda titik bertindih (:). Etimologi ialah kajian tentang kata serta perubahan bentuk dan makna..Jika nama pengarang dimasukkan bersama teks.. (Keris Mas. juga sependapat dengan. atau Mengikut pandangan Saville – Troike (1986 : 52-63).. tahun penerbitan dan muka surat dimasukkan di dalam kurungan dan diletakkan di hujung teks sebelum noktah. indah. Jika dalam teks nama pengarang tidak disebut. peristiwa komunikasi. atau Hassan Ahmad (2000).. catatan nama pengarang. Tanda koma (..

Chicago. maka keseluruhan penulisan mestilah mengekalkan penggunaan kaedah ini dengan konsisten.cit. hal 89.. ibid. tetapi dipetik daripada perenggan yang lain. Penggunaan catatan untuk menunjukkan sumber rujukan mestilah selaras dalam keseluruhan penulisan. Henry Regnery Company. op. 3. The Book of Sufi Healing. . 1974. hal : 75 Shaykh Hakim Moinuddin Chisti. 45 John Dewey.cit.2. tetapi telah disisip catatan kaki lain daripada sumber lain. 2.cit Perhatikan contoh catatan kaki singkat yang menunjukkan sumber rujukan dan ditempatkan pada bahagian bawah halaman serta dipisahkan daripadaa teks degan garisan panjang seperti yang berikut: 1. New York.3 Catatan Kaki Singkat Catatan kaki singkat merupakan satu lagi kaedah menunjukkan sumber rujukan selain kaedah catatan pustaka. Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang telah disenaraikan di atasnya. digunakan untuk catatan kaki daripada sumber yang telah dinyatakan. op. John Dwey. hal : 25 Ibid. Inner Traditions International Ltd. (singkatan daripada loco citati. loc. ertinya sama dengan yang di atas). ertinya tmpat yang telah dipetik) seperti op. How We Think.cit. 1985. John Dewey. (singkatan daripada ibidum. hal.6.cit loc. 4. Jika kaedah catatan pustaka yang dipilih. (singkatan daripada opere citati. ertinya dalam buku / karya yang telah dipetik). Sebaliknya jika kaedah catatan kaki singkat digunakan. 5. maka keseluruhan penulisan haruslah menggunakan kaedah ini.

. tesis dan . jurnal dan majalah ataupun yang belum terbit seperti kertas kerja. menunjangi hujah atau memberi maklumat tambahan.. 1965 : 165) Sementara Clifford dan Swettenham menyatakan hasil pemrhatian mereka iaitu: “. amat sesuai untuk mengelakkan diri daripada terlalu berterus-terang”. Petikan langsung kadang-kadang diperlukan untuk mempertahankan keaslian penyataan yang dipetik.5 Bibliografi Menulis bibliografi atau daftar pustaka bermaksud menyenaraikan semua sumber rujukan dan bacaan sama ada yang telah diterbitkan seperti buku.peribahasa merupakan bahasa diplomatik... 1951 : X) 6.. ringksan atau kesimpulan daripada sebuah tulisan dengan gaya penulis sendiri. Biasanya petikan langsung ditulis rapat (satu spasi) ataupun dikecilkan saiz hurufnya seperti contoh yang berikut: “segala sesuatu cakap yang pendek yang melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak perkataannya. 6..3 Petikan Tak Langsung Petikan tak langsung merupakan pengungkapan kembali pendapat. gagasan pokok.6. (Brown.4 Petikan Langsung Petikan langsung pula ditulis dalam susunan ayat asalnya tanpa sebarang perubahan dan diberi tempat tersendiri. Petikan langsung diberi tanda petik (“ “) padanya dan diikuti oleh catatan pustaka. Teknik menyatakan sumber informasi dalam petikan tak langsung adalah sama seperti teknik catatan pustaka. (Za’ba. terpisah daripada teks. luas dan besar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-esbutan orang sebagai bandingan teladan dan pengajaran”.

1994. Tatabahasa Dewan. Penerbitan Jabatan Pengajian Melayu. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Biblografi dapat membantu pembaca mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam sesuatu kerja ilmiah. et. Kuala Lumpur. Bibliografi Abdullah Hassan. Bibliografi tidak diberi nombor Urutan nama penulis mengikut urutan huruf Gelaran penulis tidak dimasukkan Bibliografi diletakkan pada bahagian terakhir tulisan Nama pengarang Melayu.disertasi. Urutan unsur-unsur yang ditulis dalam bibliografi ialah:      Nama penulis Tahun penerbitan Judul – digaris atau dicetak miring Tempat penerbitan Nama penerbit Perhatikan contoh-contoh bibliografi di bawah ini. 1981. Nik Safiah karim. 1976. Soosai Ganesh. Senu Awang. Bhd. 1984. Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia. Cina dan India ditulis penuh dalam susunan asal tetapi pengarang Barat. hanya nama keluarga sahaja yang ditulis. jilid 1 dan 2. 5. W. Khutbah Jumaat : Satu Analisis Laras. 1993. Kamus Ungkapan Lengkap. 4.. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bibliografi: 1. Boston.G. Kuala Lumpur. Campbell. All. Form And Style In Thesis Writing. Mohd. Houghton Mifflis Company. 3. Penerbitan Geetha. . Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya. 2. Universiti Malaya.

com. Bahasa untuk Masyarakat Madani. Teo Kok Seong. Jurnal Dewan Bahasa.bharian. hlm 12. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1997.my/ http://www. 243-251. Kuala Lumpur. Graham Brash. 41 : 3 Mac. . 2002. September.my/majalah/massa Kamus Kamus Dewan. Razak A.gov. Linguistik Antropologi: Satu Pengenalan Teoritis.dbp. hlm. 1999. Malay Proverbs. Kuala Lumpur.my http://ww.utusan. Berita Harian.Tan Ching Kwang. Majid. http://www.com. 1985. dlm. dlm.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->