Disediakan Oleh : Syuhada Mohd Tajuddin Annisa Ulhusna Hamden Nur Hafizah Abdul Hamid Muhammad Akmal Ahmad

PISMP 1.05 (PENGAJIAN SOSIAL)

‡ Sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. ‡ Dijalankan di luar dan dalam bilik darjah ‡ Menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.

AKTA PELAJARAN 1) Dasar perlaksanaan: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 : Peraturan 2. ‡ Dalam Peraturan 2, kegiatan kokurikulum dimaksudkan sebagai: apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan peluang untuk menambah,mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan,kemahiran dan nilai yang dipelajari dalam bilik darjah .

2) Kegiatan kokurikulum yang dimaksudkan itu adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan seperti ditegaskan dalam Subperaturan 3(1) dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)1997:Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendiddikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan, untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini untuk mnyampaikan pengetahuan.

3) Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) :
menegaskan bahawa pelaksanaan Kokurikulum Kebangsaan di sekolah kebangsaan atau bantuan kerajaan adalah wajib. Dengan demikian,oleh kerana kegiatan kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaanya di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan tentulah juga wajib.

4) Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 dan Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan(Persatuan Sekolah)1998 menegaskan bahawa:Kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut, iaitu (a) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan)1997; (b) hobi dan reaksi; (c) sukan dan permainan; (d) badan beruniform; (e) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

MATLAMAT PBSM
Menjalankan dan membantu usaha memperbaiki taraf kesihatan, mencegah penyakit dan meringankan penderitaan.

menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Terutamanya pada waktu kecemasan.

Mengesan perkembangan dan penguasaan ahliahli secara menyeluruh dalam aspek-aspek pengetahuan, intelek, akhlak, bakat dan lainlain.

Memberi peluang kepada murid melibatkan diri dalam kegiatan yang di rancang.

Menanam nilai kesihatan dan kecergasan dalam diri murid dan ilmu pertolongan cemas serta perkhidmatan sukarela.

Memupuk semangat hormatmenghormati, kekitaan, pengorbanan, disiplin antara satu sama lain

To Serve Sedia Berkhidmat

CARTA ORGANISASI PBSM DI SEKOLAH

Penaung (Guru Besar) Pemimpin KanakKanak ( Ketua Guru Disiplin) Penolong Pemimpin ( Pen. Guru Pengawas) Pengerusi (Pemimpim Ketua Seksyen) Naib Pengerusi (Ketua Seksyen) Setiausaha (Ketua Seksyen) Pen.Setiausaha (Ketua Seksyen) AJK (Ketua Seksyen) (Ketua Seksyen) xx, xx, xx (Ketua Seksyen) xx, xx, xx (Ketua Seksyen) xx, xx, xx Bendahari (Ketua Seksyen) P. Bendahari (Ketua Seksyen) Penolong Pemimpin ( Pen. Guru Pengawas)

Yuran Ahli

Pelajar

Tidak ada sebarang yuran Sekolah boleh mengenakan yuran untuk tujuan aktiviti dengan syarat mendapatkan kebenaran guru besar

Insurans

Untuk tujuan insurans yang dikendalikan oleh cawangan

Kutipan Hari Bendera - Unit akan mendapat komisen sebanyak 20%-40% - Bergantung kepada keputusan daerah masingmasing Sumber Kewangan Lain a) Memohon sumbangan dari PIBG b) Memohon sumbangan suwa (Guru Besar) c) Penajaan/sumbangan dari pihak swsta/ perseorangan.

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Lambang Tongkat pegawai Lencana topi Topi untuk pegawai lelaki Jalur topi Topi untuk pegawai wanita Beret Lanyard Lanyard Hook Wisel Tag Nama Epolet Gorgets Sarban

Aktiviti PBSM

Pertolongan Cemas Aspek yg didedahkan : maksud, jenis rawatan, bentuk rawatan dll. Latihan dijalankan dlm bentuk teori dan praktikal.

Latihan Kawat
Dilatih oleh jurulatih khas ataupun ketua unit sendiri. Bertujuan untuk melahirkan persefahaman dan kerjasama antara ahli. Setiap ahli perlu memakai pakaian seragam ketika latihan.

Lawatan
Menggalakkan lawatan ke tempat-tempat yang memberi manfaat. Seperti hospital, pejabat kememnterian kesihatan, pantai, muzium dan lainlain Boleh diadakan sekali atau 2 kali dalam sepenggal persekolahan

Pameran cemas

pertolongan

Peperiksaan dan kenaikan pangkat Untuk menguji pengetahuan mereka tentang apa yang di pelajari dan Syarat kenaikan pangkat

Perkhemahan Tahunan Memupuk semangat kerjasama dan asas perkhemahan

Beri pendedahan kepada masayarakat sekolah orang ramai mengenai aspek pertolongan cemas