TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA ( TUNAS KRS ) 1. LATAR BELAKANG 1.

1 Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi murid-murid secara menyeluruh. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar. Bagi mengisi tuntutan ke arah negara maju, kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani , emosi, rohani dan intelek ( JERI ). Menyedari hakikat ini dirasakan perlu adanya Tunas KRS di semua sekolah rendah agar dapat memenuhi matlamat dan wawasan negara. Dengan adanya Tunas KRS menambah peluang murid-murid menyertai Pasukan Pakaian Seragam. Sebagaimana langkah Kementerian Pendidikan menubuhkan Kadet Remaja Sekolah di sekolah-sekolah menengah di seluruh Malaysia, Tunas KRS perlu ditubuhkan dalam usaha mencapai objektif dan matlamat penubuhan KRS dari peringkat awal lagi. (di peringkat sekolah rendah )

1.2

1.3

2.

RASIONAL

Memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid untuk melibatkan diri dalam Pasukan Pakaian Seragam. Adalah diharapkan Tunas KRS dapat membantu mengatasi masalah salahlaku di kalangan murid-murid sekolah seperti penyalahgunaan najis dadah, ponteng sekolah, budaya lepak dan juvana. Memenuhi inspirasi dan permintaan masyarakat masa kini yang memerlukan satu usaha pembinaan generasi baru secara komprehensif dan cemerlang dengan mendapat sokongan padu daripada semua pihak. 3. MATLAMAT 3.1 Melahirkan pelajar cemerlang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketrampilan selaras dengan hasrat Wawasan Pendidikan dan Falsafah Pendidikan Negara .

1

bangsa dan negara.3 6. bersemangat juang .3 5. PELAKSANAAN Dicadangkan supaya Tunas KRS ditubuhkan di semua sekolah rendah seluruh Malaysia agar murid-murid didedahkan lebih awal mengenai Kadet Remaja Sekolah seperti mana Pasukan Pakaian Seragam yang lain.1 Tugas pemantauan terhadap pelaksanaan/laporan aktiviti hendaklah dilakukan oleh : 7. PEMANTAUAN 7.1 4.5 Pengarah Pendidikan Negeri Pegawai-Pegawai JPN / Pegawai Pendidikan Bahagian (Sabah & Sarawak) Jurulatih KRS Negeri Pegawai Pendidikan Daerah Guru Besar 2 . berdaya saing.1.1.5 Disiplin dan Kerohanian Ketahanan diri dan Kebudayaan Cintai Alam Sekitar Keusahawanan Khidmat Masyarakat ( Khidmas ) 7.1.2 6. Membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan. kesedaran dan kepekaan di kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi nasional.1 7. 6. 4.1 6. memiliki ketrampilan diri. OBJEKTIF 4. BIDANG AKTIVITI BERSEPADU TKRS 6.2 Membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama.2 7.4 7. Membina dan mengembangkan kefahaman.4.1.4 6.3 7.1. kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup.

mengenal adat istiadat bangsa/kaum di Malaysia. mengenal/mengamalkan nilai-nilai murni/amalan-amalan mulia termasuk konsep kebersihan/kesihatan dalam kehidupan seharian. Latihan Fizikal senaman pagi. konsep kekeluargaan kebudayaan Melayu serta kebudayaan lain-lain kaum.1 1. serta lagu-lagu patriotik yang lain. Pendidikan Ketatanegaraan/Patriotisma mengenal bendera negara Malaysia termasuk makna yang terdapat pada bendera tersebut. mengenal perjuangan pemimpin negara khasnya Perdana Menteri Malaysia. latihan asas kawat kaki latihan merentas halangan 3 . Mengenal tokoh-tokoh pejuang Kemerdekaan Negara dan tokoh-tokoh ulama.1 1. kecergasan badan latihan berlari secara berkumpulan. amalan mulia yang perlu –menghormati ibubapa/guru/pemimpin tanggungjawab sebagai pelajar/warganegara/anggota masyarakat.2 1.KURIKULUM TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH MALAYSIA ( TUNAS KRS) 1. mengenal dan memahami Rukun Negara.1.3 TERAS Pendidikan Kerohanian/Moral memahami dan mengenal Tuhan Rukun Islam dan Rukun Iman mengerjakan sembahyang secara berjemaah ceramah-ceramah agama terutama berhubung dengan kisah hidup Nabi dan sahabat-sahabatnya. senaman beramai-ramai.1.1. menyanyi lagu ‘Negaraku’ dengan penuh semangat.

aktiviti sumbangsaran.2. 1.2. ( latihan kebombaan ) latihan membuat ikatan dan simpulan yang mudah.mengamalkan sikap terbuka berfikiran positif dalam aktiviti percambahan fikiran dan berjaya mengatasi masalah.2. menggunakan tali ( ikat dan simpulan) kembara ( berkhemah/mengembara ) Aktiviti Pendidikan Alam Sekitar mengenal tumbuh-tumbuhan. membuat kraftangan/gejet. mengenal binatang menyedari kepentingan flora dan fauna. orienteering. Aktiviti Ketahanan Diri latihan kawat kaki untuk pertandingan/persembahan/upacara-upacara rasmi. Latihan Mental dinamik kumpulan. Aktiviti Pendidikan Luar perkhemahan. Aktiviti Kemahiran Hidup ( Keusahawanan ) merekacipta daripada bahan-bahan terbuang.( teori & praktikal ) . latihan kecemasan semasa kebakaran. tatatertib Pasukan Pakaian Seragam.6 - 4 . membuat perancangan.( penjagaan pokok-pokok) cara mengatasi masalah kepupusan tumbuhan dan haiwan menjaga kebersihan alam sekitar. latihan memasak ( semasa perkhemahan ) latihan asas jahitan. membaikpulih perabot ( kerusi/meja ) dll. mencipta logo dan slogan. tempat penginapan sementara & makanan/minuman untuk hidup. Membuat persembahan ( kebudayaan/lain-lain) secara berkumpulan.2 - UMUM/ ( ELEKTIF ) Aktiviti di darat penggunaan kompas aktiviti pandu arah ikhtiar hidup.2 1. Membaca dan menafsir peta.4 1. abseiling. berani membuat keputusan .1 1.) latihan asas Bantu Mula.2.1. flying-fox.(hari sukan dll.2. mengitar semula.2.5 1.3 1.

2. Aktiviti khidmat kepada sekolah.1. memakmurkan surau sekolah. Keceriaan / Keselamatan / Kebersihan Sekolah RAJAH AKTIVITI TUNAS KRS SECARA BERSEPADU 5 .8 - Aktiviti di Air peraturan-peraturan semasa berada di air.7 1. gotong-royong. khidmat guna tenaga. latihan asas berenang.2. Latihan menggunakan kayak/sampan/rakit. persembahan kebudayaan .

iii.Membina generasi pelajar yang mengetahui.Menyediakan generasi pelajar berdisiplin dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Kalau cermat tentu selamat. DISIPLIN DAN KEROHANIAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang cintakan negara. Contohilah labahlabah Belas Kasihan. .A. iii. iii. Balasan Jujur.Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotisme. ii. ii. 1. Buat baik dibalas baik. v. mempunyai disiplin diri yang kental. iv. i. Teguran membina. Doa selepas solat. iii. Objektif . memahami. iv. Berakit-rakit ke hulu. i. ii. Rukun Islam dan Rukun Iman TAHUN 5 Bacaan Ayat-Ayat Lazim. Sahabat Setia i.menghayati. KEROHANIAN TAHUN 4 Hafalan Doa-doa dalam kehidupan seharian. i. 2. Adat-resam masyarakat Malaysia i. ii. Waspada sebelum kena. TAHUN 6 Bacaan Ayat Kursi. iii. ii. Bacaan dalam solat. Kisah-Kisah Sahabat Nabi. vi. Budi Bahasa Hormat menghormati Bersyukur dan kerjasama. bermasyarakat harmonis dan bernegara. iv.mengamalkan akhlak mulia serta menyumbang ke arah hidup berkeluarga yang bahagia. iii. iv. PENDIDIKAN MORAL i. 6 . Azan dan Iqamah Kisah-Kisah Khulafa’ Ar-Rasyidin Bersuci – wuduk – mandi junub – dll. Kesetiaan kepada Negara. Kebudayaan Islam Menghayati hari-hari kebesaran Islam. iv. ii. . v. berpegang teguh kepada ajaran agama serta berbakti kepada masyarakat.

Adab bergaul : Keluarga Jiran tetangga Guru / rakan Majlis rasmi Batas. i. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI i. Pengenalan KRS Bendera KRS Lagu KRS Lagu TKRS Logo i. Lagu-lagu Patriotik Pemimpin Negeri/Negara 4. ii. iii. Rukun Negara Pemimpin sekolah/ tempatan i.Pengurusan diri.batas pergaulan. . Lambang dan Bendera NegeriNegeri. . iv. ii.Tanggungjawab terhadap masyarakat.3.Tanggungjawab terhadap diri tempat kediaman. iii.Memelihara kesihatan .kekemasan bilik tidur. KETATANEGARAAN i.Keselamatan diri. 7 .Tanggungjawab terhadap i. ii. . . tubuh badan.

berdaya tahan. Asas Kawat Statik ii.Kanan lurus . Mula langkah kaki kanan Tatacara Hormat Tukar langkah semasa berjalan Berpusing ke belakang semasa berjalan b. KAWAT TAHUN 4 i.Menghadap ke belakang / hadapan . i.B. Kawat Dinamik iii.Keluar baris TAHUN 5 Asas Kawat Statik a. KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN Matlamat Melahirkan generasi pelajar yang sihat fizikal. Kawat Dinamik.Hentak kaki . 1.Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu menyelesaikannya secara bijaksana. berpotensi dan berketrampilan serta mampu menghindarkan diri daripada gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya ilmu sebagai tatacara hidup.Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah.Paraskan skuad . .Ke kanan/ke kiri pusing .Senang diri . mental.Skuad sedia . Objektif .Melahirkan insan yang sihat fizikal dan mental . Hormat. Ke kiri / ke kanan hormat ke hadapan hormat selaku terima sijil/hadiah 8 . Asas Kawat Statik.Buka / Tutup barisan .Masuk baris . Istiadat menaik / menurunkan bendera. . TAHUN 6 i.

Perlindungan semulajadi v. Mendirikan khemah iii. Komunikasi TAHUN 5 i. Asas Gajet -Kraf perkhemahan.Simpulan Pengail TAHUN 5 i. Asas Gajet . Teori khemah sementara.Simpulan Tindih Kasih . TAHUN 6 i.Simpul Belit . Memilih tapak perkhemahan.Ikatan Balak . Simpulan dan Asas Ikatan . iii.Mengemaskan tali ii. Pemuliharaan v. konservasi (pemuliharaan) ii. 3. Rekreasi Tali 4.Ikatan Seraya ii. . TAHUN 6 Latihan amali.iii.Simpulan Manuk . Menyalakan api ii. Simpulan dan Ikatan . Menyediakan minu. Kegiatan di kawasan perkhemahan iii. TAHUN 5 i. PERKHEMAHAN TAHUN 4 i.Ikatan Serong . IKATAN TALI TAHUN 4 i.i.kraf perkhemahan. Rekreasi Tali TAHUN 6 i. Punca air ii.Ikatan Silang Gunting . ii. Menyediakan sarapan diri dan kumpulan. iv. Pengenalan jenis khemah ii.Teori memasak secara survival. Kebersihan iii. man dan makanan 9 .Simpulan Buku Sila . Keselamatan iv. (Perkhemahan) Mengenali tanda. IKHTIAR HIDUP TAHUN 4 i. Simpulan dan ikatan .2. .Simpulan Bunga Keti . tanda isyarat.

ii. Rawatan Kecil . iii. TAHUN 6 i. .anduh. Tanda Isyarat ii. Angin. BANTU MULA TAHUN 4 i. i. Membantu rakan . Cuaca Suhu Hujan Tanda-tanda hujan TAHUN 5 i. Awan dan jenis-jenisnya ii. Lisan ii. Merawat luka-luka kecil ii. iv. ii. Bertulis TAHUN 5 Kaedah-kaedah . .mencuci luka . Anduh Mula iii. i.pengenalan anduh 10 .balutan luka . Teori teknik usungan ii. IKLIM TAHUN 4 i.rawatan kecil . Pengenalan Peti Bantu i. TAHUN 5 TAHUN 6 i. Latihan Amali. Wisel TAHUN 6 Latihan Amali 6.5. 7. KOMUNIKASI TAHUN 4 Kaedah-kaedah . Latihan Amali.

Asas persilatan vii.Kembara 10. ‘ Blind Trail ‘ v. Cara menyelamat diri. Pergaulan ii. alat 9.Orienteering iii. Adat Istiadat iii. iii. Asas dan peraturan dalam permainan bola sepak/bola jaring ii. KEBUDAYAAN TAHUN 4 i. TAHUN 6 i. REKREASI TAHUN 4 i.Mengenal alat-alat tradisional.Sukaneka iii.pantun . pentomen.8.Cara menggunakan pemadam api. Persembahan Kebudayaan -nasyid.Persembahan -Nasyid.Pengenalan asas Pengenalan alat pemadam api di ii.syair dan lain-lain TAHUN 5 i.Asas persilatan v.Cara-cara mengelak kebakaran ii. Keyakinan di air TAHUN 5 i.sketsa dan lain-lain. Punca-punca kebakaran i.koir.Keyakinan di air TAHUN 6 i. Mengenali budaya pelbagai kaum di Malaysia.Permainan tradisional iv. dikir barat.Sukan & permainan ii. muzik 11 . ii. Pengenalan kompas iv. Hari Kebesaran Kaum(agama) iii.lakonan. ii. Permainan Kim ii. Mencari arah vi. Latihan kebakaran persekitaran sekolah TAHUN 6 i. Memahami agama dan kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia.Hari Perayaan kaum iv. Sukaneka iii. ASAS KEBOMBAAN TAHUN 4 TAHUN 5 i.Mengenali pantang larang pelbagai kaum ii.

.gotong royong . kekeluargaan dan mengeratkan hubungan kemasyarakatan Melahirkan insan yang prihatin terhadap tugas dan tangggungjawab sebagai anggota masyarakat serta mengamalkan budaya simpati dan empati dalam kehidupan harian Tahun 5 Tahun 6 i. OBJEKTIF Melahirkan insan yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat Mengukuhkan ikatan persaudaraan. Projek khidmat bakti i.tempat ibadat. Gotong-royong membersihkan kawasan sekolah 12 . KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAS MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti.Gotong-royong membersihkan . balairaya.lawatan dan ziarah tanah perkuburan dan lain( jiran / masyarakat lain.C.tolong menolong dan berlumba-lumba melakukan amal kebajikan dalam kehidupan seharian tanpa mengira agama kaum dan etnik. setempat / rumah anak yatim / hospital / dan lain-lain ) Tahun 4 i.

OBJEKTIF .D.Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan menghayati alam sekitar . ALAM SEKITAR MATLAMAT Membina dan melahirkan generasi pelajar yang mencintai dan menghayati alam sekitar. Tahun 4 i. Mengenal tumbuhan Tahun 5 ii. . Tahun 6 kitar semula ekosistem 13 .Memupuk sikap prihatin insan terhadap sumbangan dan kepentingan alam sekitar kepada kehidupan. ii.Memahami rantaian hidup antara alam sekitar dengan manusia sejagat.Bertanggungjawab dalam pemuliharaan alam sekitar. Memerhati dan merekod serangga ii. Memelihara dan memulihara sungai i. .

i. iii. ii. Pengenalan & kegunaan kraftangan hiasan cenderahati bahan semulajadi i. Hiasan dari bahan terbuang dan bahan semulajadi. KEUSAHAWANAN MATLAMAT Melahirkan generasi pelajar yang berpotensi menyesuaikan diri dalam pelbagai bidang keusahawanan OBJEKTIF . . 14 .E. Pengenalan bahan . Pengenalan peralatan dapur kegunaan & penjagaan keselamatan i.Memupuk bakat serta potensi yang sedia ada di kalangan pelajar serta mampu memenuhi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Merebus iv. alat asas i. Cara penjagaan i. Gubahan bunga Membuat senduk Bahan semulajadi – anyaman.rempah ratus . Latihan Amali Tahun 6 Asas-asas sulaman i.Melahirkan insan yang kreatif dan inovatif. Membakar KRAFTANGAN i. ii. Jahitan cantuman MASAKAN i. i. JAHITAN Tahun 4 Pengenalan jahitan Pengenalan jahitan Tahun 5 Jahitan silang pangkah.jenis perasa ii.jenis beras . Memasak air iii. ii. ii.jenis tepung . Menggoreng v.

ROSDI BIN MUSTAFFA SMK. RAWANG SELANGOR HJ. KELANTAN ROSLI B. KOTA BHARU. WAN MOHD. ABU BAKAR SHAM BIN JAMIL SMK. 6. ARIFFIN BIN WAN HUSSIN JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN. 7. HASSAN SK SUNGAI CHOH. ABDUL RAJAB SMKA. NORHASHIM BIN HAJI MAHAT SMK. KUALA LUMPUR MOHD.RUSILA. 5. SARAWAK. AHMAD FARAZILA B. ABDUL MAJID SK (LKTP ) LEMBAH KLAU. HJ.MARANG.NAWAWI B. KUALA TERENGGANU.PANEL PENULIS 1. 3. PERLIS. 10.METHODIST NIBONG TEBAL. 4. YASSIN B. 9. KELANTAN MOHD SUBERI BIN ABDULLAH SMK.RAUB PAHANG NOR AINI B.DATO’ JAAFAR HASSAN. 2. AB. MUDA SMK SULTAN MANSOR. MELOR.TERENGGANU. ISMAIL. KUALA LUMPUR MD. GHANI SMK TAMAN TUN DR.SERIAN. 8. PULAU PINANG. 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful