Kursus Wacana Akademik Bahasa Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris, PPS/10/SU/2010(1) 35900 Tanjong Malim, Perak

Darul Ridzuan.

Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh: 1 Ogos 2010

Pusat Teknologi Pendidikan dan Multimedia (PTPM) Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim . DISEMBER 2004 (u.p: Untuk Perhatian) Tuan, MEMOHON KEBENARAN MEMINJAM PERALATAN

21

Merujuk kepada perkara diatas, kami pelajar daripada kursus Wacana Akademik Bahasa Melayu dengan kerjasama Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris akan menganjurkan program ’Satu Malaysia Satu Muhibah’ ingin membuat pemohonan kebenaran untuk menggunakan peralatan. Butiran program ini adalah seperti berikut: Pada Masa Tempat Peserta : 17 Oktorber 2010 : 7.00 pagi hingga 10.00 malam : Padang UPSI : Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris.

3. Seperti yang dimaklumkan kepada pihak tuan, kami akan mengadakan banyak aktiviti dalam program ini dan kami memohon kebenaran puan untuk menggunakan alatan yang diperlukan kerana kami tidak mempunyai peralatan sendiri yang lengkap. Antara peralatan yang hendak digunakan adalah PA system, Video Camp, LCD dan skrin putih (alat bantu tayang), radio, kotak pertolongan cemas (First Aid) dan papan putih. 4. Kerjasama dan pertimbangan dari pihak tuan dalam memenuhi permohonan sangat dihargai. Sekian, terima kasih.

…………………………. (AZMALINA BINTI BAHARI) Setiausaha Program Satu Malaysia Satu Muhibah. Universiti Pendidikan Sultan Idris.Yang Menjalankan Tugas. .