Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |1 1.

0

PENDAHULUAN Memang tidak dinafikan bahawa di zaman yang canggih ini perbagai jenis media

telah dihasilkan. Manusia sekarang tidak heran dengan kecanggihan yang wujud sekarang. Media cetak dan media elektronik memang telah mempengaruhi kehidupan manusia di dunia ini. Media-media inilah yang berperanan untuk menyebarluaskan maklumat terkini. Penciptaan media cetak dianggap suatu fenomena hidup bagi manusia pada kurun ke-19 dan ke-20 dan kepentingannya sering disamakan dengan senjata yang boleh digunakan untuk keamanan ataupun kemusnahan. Bahkan Napeoleon Bonaparte dalam abad ke 17 pernah menyatakan bahawa jika meriam memusnahkan sistem feudal, dakwat pula akan memusnahkan organisasi sosial medan.1 Menurut W.Schramm dalam Syed Arabi Idid, media berperanan untuk menyedarkan tentang semangat kenegaraan selain dapat digunakan sebagai suara perancang negara dan mengajar kemahiran yang baru. di samping itu, menurut A.Samad Ismail, seorang tokoh wartawan yang terkenal bahawa peranan media baik media cetak mahupun media elektronik bukan sahaja untuk menyebarkan maklumat dan fakta, data dan laporan tetapi juga untuk membentuk pendapat dan fikiran umum, mempengaruhi, mendidik serta meningkatkan tahap fikiran, nilai hidup yang baik dan mensejahterakan masyarakat 2 Di Negara Brunei Darussakam sekarang sudah terkenal dengan media cetaknya seperti Media Permata, Borneo Bulletin, Pelita Brunei dan majalah-majalah lain. Bahanbahan seperti ini memang banyak mengandungi banyak informasi-informasi yang penting. Media-media ini akan memberikan ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Kebanyakan orang ingin mengetahui mengenai tips-tips kesihatan, jawatan-jawatan kosong dan banyak lagi ilmu pengetahuan sama ada yang di dalam negeri ataupun luar negeri. Begitu juga dengan media elektronik seperti radio dan televisyen yang sudah

1 2

Ahmad Muhammad Hassan, 1999, Media Pembelajaran, Singapura, Cahaya Bakti Printing,m.s 22 ibid

Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2

4 Dahulu media hanya ditunjukkan kepada bahan-bahan bertulis media cetak mahu pun media elektronik seperti televisyen. teknologi telefon bimbit seperti SMS.0 APA ITU MEDIA? Media merupakan alat perantaraan yang menjadi penghubung di antara pemilik media dan sasaran orang ramai. banyak cara menyiarkan hidup yang rancangan liar dan yang berbentuk mistik. Kaedah Media Dalam Pembelajaran. Kuala Lumpur. hiburan kisah-kisah yang tidak program-program bersesuaian dengan budaya hidup masyarakat negara kita. contohnya suratkhabar.s 32 4 3 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .3 Walau bagaimanapun. 2. sejak kebelakangan ini media jenayah. majalah dan sebagainya dan berbentuk audiovisual seperti televisyen dan radio. Tetapi hari ini skop media telah berkembang melampaui pelbagai bentuk dan alat seperti Internet. malahan melintasi teknologi satelit. media interaktif . kebudayaan. Manusia dapat menggunakan media untuk berhubung dalam masa yang sangat cepat. MMS dan multimedia lainnya. Program-program ini ditayangkan oleh semua saluran media sama ada buku. mudah dan terbuka yang melintasi ruang sempadan dan ruang angkasa. Peranan media amat penting untuk menyampaikan pelbagai bentuk maklumat seperti pendidikan. empayar internet.s 25 ibid 5 opcit m. buku.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |2 meningkat saluran-salurannya. Sri Indah Ltd.5 Jamaluddin Siregar. m. artikel dan sebagainya. majalah. Dunia hiburan masa kini sudah jauh meninggalkan zaman. ekonomi. 1997. akhbar. hiburan dan berita. Co. pantas.

komputer.0 KONSEP MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. 6 Hidayah Salim. teknologi. apakah itu dipakai sebagai alat kebenaran atau alat itu digunakan untuk senjata kejahatan. internet dan sebagainya. Penggunaan Media Di Dalam Bilik Darjah.7 3. semua mengenal perkembangan media. Perkembangan teknologi memungkinkan proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung tanpa kehadiran guru. 2001. Dengan demikian media sebenarnya neutral dalam diri sendiri dan sekarang tergantung kita yang menggunakan alat tersebut. Dari orang yang paling kecil sampai konglomerat.Iaitu komunikasi penyampai disebut penerima saluran sebagai media.guru-guru maklumat merupakan utama menyampaikan bidang pelajar-pelajarnya.m. Media yang juga dikenali sebagai medium yang dari yang bermaksud sesuatu akan saluran diterima komunikasi oleh yang membawa melalui maklumat. Dalam pengajaran.6 Media mempunyai nilai yang sangat positif dalam perkembangan kehidupan manusia. baik dalam bidang informasi. media berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini ianya meningkatkan pemahaman pelajar terhadap isi pelajaran. namun juga menjadi perosak yang menjerumus manusia ke dalam kegagalan dan kehancuran. Percetakan Mawar. Kuala Lumpur. tetapi pengunaan dan pemanfaat media sangat cepat.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |3 Media di zaman sekarang benar-benar menjadi µtuan¶ dalam seluruh aspek kehidupan.iaitu dalam media sebelum bidang teknologi dan memainkan peranannya adalah kepada proses yang pengajaran dalam dalam pembelajaran.8 Pada yang besar awalnya.s 45 ibid 8 opcit m. Media yang berkembang begitu cepat sekali bukan saja teknologi media itu sendiri. komunikasi.s 47 7 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .

11 dalam pengajaran perlu menjadi penghubung antara guru dengan pelajar dan 9 Noriati A. pembelajaran. dan kaedah pelajaran. dapatlah difahami serba sedikit mengenai dengan makna media pengajaran. ia sehingga pelbagai pengalaman media yang bermakna semasa menempuh proses pembelajaran. Antara contoh yang boleh digunakan dalam pembelajaran kendiri ialah pita video. hasil hal ini menunjukkan pemilihan pengajaran guru tajuk serta masih dan isi dalam menentukan strategi.2009. m.s 32 10 ibid 11 ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Oxford Fajar Sdn Bhd. Teknologi dalam Pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks (pengirim pendidikan. Media itu di definisi kan sebagai pelbagai alatan yang mampu menyampaikan mesej pengajaran.10 Media menyalurkan dalam mesej pengajaran pengirim ialah sesuatu penerima alatan mesej yang berupaya untuk kepada sehingga mendorong dan meransang pemikiran. computer atau modul pengajaran.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |4 Pembelajaran kendiri boleh berlaku sekiranya pelajar disediakan dengan media pengajaran yang berkesan dan sesuai. Pun begitu. mesej) media merupakan alat mesej yang digunakan oleh guru kepada untuk menyampaikan dengan berkesan penerima (pelajar).pemilihan teknik bentuk penilaian. kita tidak boleh sama sekali membataskan media dalam pengajaran melibatkan dengan pemilihan melibatkan teknik peralatan pelajar semata-mata. melalui Sebaliknya. Hakikatnya pelajar dengan pelajar. Rashid Boon Pong Ying Sharifah Fakhriah Syed Ahmad Wan Kamaruddin Wan Hassan. Selangor Darul Ehsan. 9 Dalam berperanan pada masa yang sama. perasaan. minat dan perhatian penerima.Dari apa yang diterangkan diatas.

Tuntutan melahirkan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan belum mampu menjadikannya sebagai modal insan. Selain itu juga. penggunaan media pada masa ini mampu memenuhi pelbagai tuntutan dalam pendidikan memandangkan pendidikan pada hari ini bukan sahaja terbatas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata. Antara matlamat pendidikan adalah untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki keupayaan dalam mereka cipta dengan menggunakan kreativiti atau daya kreatif pelajar di samping mampu untuk mempelbagaikan kemajuan sains teknologi dan ledakan maklumat. Tuntutan tersebut adalah berat untuk seorang guru memikulnya. 1996. Kuala Lumpur.12 3.s 65 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . m. sebaliknya seseorang manusia itu perlu juga memiliki keupayaan diri dan mempunyai ketahanan dalam mental dan emosi.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |5 Pengunaan media bermula dari guru sebagai pihak utama yang mencari jalan untuk meningkatkan pelajaran. PTU printing. malah penggunaan media dapat mengatasi pelbagai kekangan guru dalam menguruskan pengajaran di bilik darjah. Penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja untuk meningkatkan minat dan pemahaman pelajar terhadap pengajaran guru. bahkan matlamat pendidikan lebih luas dan menyeluruh.1 FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.13 12 13 Halimah Johari. maka dengan penggunaan media serba sedikit dapat meringankan tanggung jawab guru tersebut yang mana di antara fungsi nya adalah seperti berikut. Guru minat perlu dan pemahaman bahawa pelajar terhadap isi kandungan menyedari keupayaanya bukan sahaja menyampaikan kandungan pelajaran secara langsung kepada pelajar sebaliknya kandungan pelajaran dapat diterima dengan mudah dan berkesan sekiranya guru dibantu oleh pelbagai jenis media.s 44 opcit m. Pengajaran Bersistematik Dengan Bahan Media.

s 50 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Global Pendidikan.14 14 Lee Yew Teng.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |6 3. Masa menayangkan video tersebut sekurangkurang nya 3-4 minit sahaja agar masa tidak terbuang dengan mengambil masa yang lama. guru akan menggunakan slide atau video sebagai bahan bantu mengajar. m. Dengan menggunakan video. Manakala bagi pertunjukkan slide.1 PEMBANTU GURU Dengan menggunakan media sebagai sebahagian dari alat atau bahan bantu mengajar ianya akan membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran secara sistematik. Bertih Sdn Bhd. Disamping itu ianya akan memberikan kemudahan kepada guru dalam menerangkan suatu isi pelajaran yang diajarkan. Johor Bharu. guru akan memainkan video tersebut sebelum memulakan pembelajaran yang mana pelajar akan menunjukkan rasa minat untuk menonton video berkaitan dengan solat. guru haruslah memilih latar belakang yang sesuai agar pelajar tidak terlalai atau asyik dengan latar belakang yang penuh dengan gambar kerana ianya akan menghilangkan fokus pelajar dalam pembelajaran dan hendaklah dipastikan ianya bersesuaian dan tidak terlalu ³simple´. Sebagai contoh pengguanaan media bagi mata pelajaran ibadat iaitu dalam bab solat. Dari penerangan itu tadi jelas media itu membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran yang mana dengan adanya media seperti yang disebutkan diatas tadi akan mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada guru bahkan juga kepada pelajar amnya kerana dengan pembelajaran mengguanakan media ini kesannya akan lebih efektif dari dilakukan dengan menggunakan kaedah syarahan semata-mata tanpa menggunakan bahan media yang bersesuaian. Disini dapat dilihat akan kepentingan serta peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1997.1.

Dalam hal ini. Pada masa kini banyak pihak yang telah pun menyediakan portal pembelajaran kendiri yang membenarkan proses pembelajaran. Sebagai manusia juga guru itu tidak terlepas dari masalah kesihatan dan tidak mampu melaksanakan tugas nya seperti kelaziman.Hal-hal yang seperti ini menjejaskan serba sedikit proses pembelajaran pelajar akan tetapi penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran akan mampu mengurangkan sebarang kesulitan yang timbul.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |7 3.15 15 opcit m.2 PENGGANTI GURU.s 52 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . pelajar mampu untuk melakukan pembelajaran kendiri dengan menggunakan media mengikut panduan serta bimbingan yang terdapat pada media yang digunakan tersebut. Ianya dikendalikan sendiri oleh pelajar hanya dengan mematuhi arahan dan langkah-langkah pembelajaran yang diarahkan oleh media yang di gunakan yang mana perkembangan ini melahirkan pelbagai ciptaan bahan media yang mampu menarik pelajar untuk mengikuti pembelajaran mereka walaupun sewaktu ketiadaan guru. Keupayaan guru dalam mengendalikan pengajaran ada kalanya berdepan dengan pelbagai kekangan seperti guru perlu menghadiri mesyuarat tergempar atau tugas-tugas ad hoc yang memungkinkan kelas terpaksa di tinggalkan seketika.1. Dan ada di antara guru yang harus menghadiri seminar-seminar atau kursuskursus yang diarahkan dan terpaksa digantikan oleh guru lain.

s 44 ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Singapura.. Juga termasuk kedalam bahan media non-elektronik bercetak adalah 2D dan 3D. Ianya meransang daya pemikiran pelajar dengan pelbagai bentuk dan warna yang menarik.peta-peta dan sebagainya. Media non-elektronik itu terdapat pelbagai jenis dan unsur yang mana ianya dapat diklafikasikan kepada beberapa bahagian yang diantaranya dua bahagian seperti berikut:  Media non-elektronik bercetak  Media non-elektronik tidak bercetak -Media non-elektronik bercetak Media non-elektronik bercetak adalah alat atau bahan bantu mengajar merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.16 -Media non-elektronik tidak bercetak Apa yang dimaksudkan dengan media non-elektronik tidak bercetak sebenarnya adalah sama dengan yang bercetak akan tetapi perbezaan nya ialah yang tidak bercetak iu menggunakan kaedah tradisional tanpa menggunakan sebarang mesin bagi penghasilan media tersebut. Bright Printing Co.gambar-gambar animasi. m.Ianya adalah ditulis atau dibuat oleh guru itu sendiri dengan memakan masa yang ada kalanya lama dan ada kala nya mengambil masa yang sedrhana berbanding dengan penghasilan media non-elektronik bercetak yang mengambil masa sekitar beberapa saat sahaja. 1999.0 BAHAGIAN MEDIA NON-ELEKTRONIK.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |8 4. Diantara Media non-elektronik bercetak yang dihasilkan sebagai bahan bantu mengajar adalah seperti poster-poster. Teknologi Pembelajaran dalam Pengajaran.17 16 17 Daud Hashim.

DVD. Contoh imager. penyebaran maklumat serta saluran komunikasi utama.0 KEPENTINGAN MEDIA DALAM KEHIDUPAN. papan putih. mikrofon. teknologi seperti komputer kini sudah dikenali seluruh masyarakat apatah lagi dengan kemunculan internet. VCD.s 44 Kee Wong Liew. 19 Penggunaan membawa pengajaran mesej media atau bermaksud isi penggunaan pelajaran pengajaran alat dan bahan bentuk OHP. mel elektronik.2000. NVG sdn bhd. Media juga memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan penggunaan teknologi seperti contoh buku-buku dihasilkan dengan adanya mesin fotokopi untuk dicetak. 18 Selain itu juga. yang untuk video maklumat media yang adalah direka nota.5. Penggunaan komputer dalam melayari internet telah berkembang pesat dan memberi impak kepada pendidikan dalam pelbagai aspek.m. pelajar. khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh guru dan pelajar di sekolah.s 66 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2   Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ugama| . forum perbincangan dalam talian semakin rancak digunakan kini sebagai medium perkongsian. CD-ROM. mesin fotokopi. internet. Kemudahan yang disediakan khususnya World Wide Web. manusia sangat membutuhkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Sekarang zaman globalisasi ini. cakera padat. Pengintegrasian antara kedua-dua teknologi membawa perubahan dalam penggunaan media.Kuala Lumpur. disket. 18 19 opcit m. akhbar-akhbar dan majalah-majalah juga terhasil dengan adanya teknologi canggih untuk mencetak sedala media-media yang diperlukan. Teknologi multimedia interaktif menerusi web juga menjadi fenomena baru yang semakin mendapat sambutan ramai seluruh dunia. Gandingan Media dan teknologi dalam pendidikan. projektor dan seumpamanya. komputer.

iv. iii. Bahan sokongan pembelajaran boleh dirangkaikan daripada sumber tambahan yang terdapat di seluruh dunia. 1994) mendapati bahawa ransangan media bercetak dan gabungan karangan. kemudahan hiperteks dan hipermedia yang terdapat dalam internet dapat menyediakan suasana pembelajaran yang bercirikan konstruktif. prestasi (1994) pelajar dalam penulisan yang Rahim mendapati pelajar didedahkan dengan empat mod pengajaran mempunyai motivasi yang tinggi berbanding dengan pelajar yang hanya didedahkan kepada satu mod pengajaran sahaja. Pelajar boleh mencapai bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana saja mereka berada. Pengurusan dan mengemaskini bahan pembelajaran menjadi semakin mudah dan pantas. Menurut Jonassen (1999). Pembelajaran menerusi multimedia mempunyai banyak kelebihan dan antara yang utama menurut Alessi dan Trollip (2001) dalam buku mereka bertajuk Multimedia For Learning adalah: i. ii. menggalakkan maklum balas bagi pelajar dan pengajar. 20 21 ibid ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . 20 Perry (1993) dalam kajiannya mendapati media pengajaran ini berfaedah kerana ia meningkatkan minat dan perhatian pelajar.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 10 Kajian (Rafie. dan kepimpinan dalam teknologi pendidikan dapat diwujudkan.21 v. Pelbagai bentuk saluran komunikasi boleh disediakan bagi kegunaan pelajar dan pendidik. media Kajian dapat Toh meningkatkan dan Abd.

22 6. yang mana seperti penjelasan yang sudah diterangkan di atas bahawa dan media memainkan peranan yang bahan penting media dalam non proses pengajaran pembelajaran.s 43 ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 11 Kepelbagaian penggunaan media pengajaran yang merangkumi ICT ini dapat menghasilkan perubahan pengajaran dan pembelajaran seperti pelajar memperoleh pengetahuan. Penghasilan elektronik adalah bahan yang dihasilkan dengan tidak menggunakan atau memerlukan kuasa elektrik. McGloughlin (1997) dalam bukunya bertajuk Multimedia On Web menyatakan terdapat pelbagai faktor mengapa perlunya teknologi multimedia diintegrasi bersama-sama teknologi web atau internet. kemahiran dan sikap yang diperlukan tajuk yang berkenaan. Berikut adalah di antara beberapa bahan non-elektornik bagi proses pengajaran dan pembelajaran.0 PENGHASILAN MEDIA NON-ELEKTRONIK Tajuk yang akan di bahaskan ialah berkenaan dengan penghasilan media non-elektornik.23 Ianya hanya memerlukan kepada bahan-bahan seperti kertas atau buku dan sebagainya untuk dijadikan sebagai alat atau bahan bantu mengajar. Selain itu.: 22 23 opcit m. pelajar memperoleh pengalaman yang bermakna dan menarik minat mereka untuk meneruskan pembelajaran dan pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam situasi yang perlu.

Gambar di atas menunjukkan antara bahan-bahan media yang non-elektronik yang digunakan. Seperti yang mana yang terdapat di atas antara bahan media non-elektronik yang digunakan dalam pembelajaran ugama ialah seperti bulan-bulan menurut kalendar Islam. Tidak terhad pada mata pelajaran pendidikan semata-mata sahaja juga termasuk juga mata pelajaran ugama. Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 12 Inilah di antara penghasilan bahan media non-elektronik dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak kira dengan mana-mana institusi pengajian pada masa kini.

s 109 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Untuk mengaplikasi media non elektronik ini pada mata pelajaran ugama ianya hendaklah bersesuaian dengan subjek yang diajarkan agar pelajar dapat memahami dengan lebih berkesan. carta.24 Penggunaan media dalam pembelajaran ugama bukan lah suatu benda yang baharu dilakukan kerana ianya sudah pun berlaku mungkin di awal tahun 70an. Ini kerana peredaran zaman yang semakin hari semakin berkembang dengan kepesatan info telekomunikasi atau ict. Kuala Lumpur. 24 Hidayah Salim. Iaitu dengan menggunakan papan tulis sebagai bahan media.0 APLIKASI MEDIA NON-ELEKTRONIK DALAM PEMBELAJARAN UGAMA. Begitulah diantara cara-cara untuk mengaplikasikan bahan-bahan bantu mengajar yang berasaskan kepada media non-elektronik yang mana bahan tersebut boleh diguna pakai lagi dan mengelakkan dari berlakunya pembaziran dan dalam pada masa yang sama bahan tersebut dapat diguna pakai di tahun yang mendatang. Ini kerana jika pelajar kurang memahami isi satu-satu pelajaran itu maka akan menyulitkan bagi guru untuk mengulang kembali isi pelajaran tersebut. Guru bolehlah melukis gambar orang yang sedang bersolat atau lebih baik jika sekiranya guru mengambil gambar orang yang sedang bersolat dan dipotong dan seterusnya dilekatkan pada kad manila. Segala bahan media yang digunakan hendaklah di aplikasikan dengan sebaiknya tanpa mengira bahan yang digunakan. Percetakan Mawar. Setelah kemajuan dicapai pada tahun 80an guru-guru telah memulakan pengajaran dengan menggunakan media non-elektronik seperti kad manila.m. Guru seharusnya tahu mengaplikasikan jenis media non-elektronik yang bersesuaian sebagai contoh dalam bab solat.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 13 7. 2001. buku-bukuan dan lainnya. Dari kajian yang di lakukan oleh Mahmud Sakili (1988) beliau menyebutkan bahawa penggunaan media perlu di tekankan dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan Media Di Dalam Bilik Darjah.

cukup kuasa dengan besar seperti Amerika alat-alat tidak media secara fizikal tetapi menggunakan mereka seperti media cetak. Dalam menjajah dunia sejagat sekarang. mereka itulah orang-orang yang beruntung. filem dan internet untuk menjajah kepada minda negara-negara yang disasarkan.´ Oleh yang demikian. Kepercayaan yang wujud pada diri manusia datang dari apa yang disimpan dalam minda mereka. audio. memang benar kesemua jenis media ini berperanan untuk menyebarluaskan maklumat. visual. Firman Allah Ta¶ala dalam surah Al-Imran: 104 yang mafhumnya: ³Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Di samping itu juga media berpengaruh kuat dalam menggugat keimanan seseorang jika disalahgunakan media tersebut. masyarakat memahami betapa kuatnya peranan media untuk mencorakkan tingkahlaku dan sikap manusia terhadap kehidupan.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 14 8. untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita serta membantu dalam tugas dan kegiatan sehari-hari. Dengan menggunakan alat media kita akan mengetahui apa sahaja maklumatmaklumat yang tidak kita ketahui sebelumnya.0 Penutup Secara kesimpulannya. Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .

Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . jika datang kepada kamu seorang fasakh membawa sesuatu berita. peringatan mafhumnya: kepada Oleh itu penggunanya Allah berhati-hati Wataala dalam dan meneliti lagi maklumat memberikan yang Subhanahu firman-Nya awal-awal Surah sebagaimana Al-Hujuraat:6 "Wahai orang-orang yang beriman.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 15 Demikian juga halnya maklumat yang diisi dan dimuatkan dalam komputer dan alat-alat perhubungan tidak semuanya betul dan berfaedah yang memerlukan berkenaan. maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan".

1996.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 16 Bibliografi Ahmad Muhammad Hassan. 1999. 1997. Gandingan Media dan teknologi dalam pendidikan. Sri Indah Ltd.2000.2009. Pengajaran Bersistematik Dengan Bahan Media. Singapura. Penggunaan Media Di Dalam Bilik Darjah. Teknologi Pembelajaran dalam Pengajaran. Kuala Lumpur.Kuala Lumpur. NVG sdn bhd Lee Yew Teng. Selangor Darul Ehsan. Percetakan Mawar - Jamaluddin Siregar. 1997. 2001. Kuala Lumpur. Cahaya Bakti Printing Daud Hashim. 1999. Kaedah Media Dalam Pembelajaran. Johor Bharu. Bertih Sdn Bhd Noriati A. Co Kee Wong Liew. PTU printing Hidayah Salim. Teknologi dalam Pengajaran dan pembelajaran. Singapura. Kuala Lumpur. Oxford Fajar Sdn Bhd Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Rashid Boon Pong Ying Sharifah Fakhriah Syed Ahmad Wan Kamaruddin Wan Hassan. Global Pendidikan. Bright Printing Co Halimah Johari. Media Pembelajaran.