Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |1 1.

0

PENDAHULUAN Memang tidak dinafikan bahawa di zaman yang canggih ini perbagai jenis media

telah dihasilkan. Manusia sekarang tidak heran dengan kecanggihan yang wujud sekarang. Media cetak dan media elektronik memang telah mempengaruhi kehidupan manusia di dunia ini. Media-media inilah yang berperanan untuk menyebarluaskan maklumat terkini. Penciptaan media cetak dianggap suatu fenomena hidup bagi manusia pada kurun ke-19 dan ke-20 dan kepentingannya sering disamakan dengan senjata yang boleh digunakan untuk keamanan ataupun kemusnahan. Bahkan Napeoleon Bonaparte dalam abad ke 17 pernah menyatakan bahawa jika meriam memusnahkan sistem feudal, dakwat pula akan memusnahkan organisasi sosial medan.1 Menurut W.Schramm dalam Syed Arabi Idid, media berperanan untuk menyedarkan tentang semangat kenegaraan selain dapat digunakan sebagai suara perancang negara dan mengajar kemahiran yang baru. di samping itu, menurut A.Samad Ismail, seorang tokoh wartawan yang terkenal bahawa peranan media baik media cetak mahupun media elektronik bukan sahaja untuk menyebarkan maklumat dan fakta, data dan laporan tetapi juga untuk membentuk pendapat dan fikiran umum, mempengaruhi, mendidik serta meningkatkan tahap fikiran, nilai hidup yang baik dan mensejahterakan masyarakat 2 Di Negara Brunei Darussakam sekarang sudah terkenal dengan media cetaknya seperti Media Permata, Borneo Bulletin, Pelita Brunei dan majalah-majalah lain. Bahanbahan seperti ini memang banyak mengandungi banyak informasi-informasi yang penting. Media-media ini akan memberikan ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Kebanyakan orang ingin mengetahui mengenai tips-tips kesihatan, jawatan-jawatan kosong dan banyak lagi ilmu pengetahuan sama ada yang di dalam negeri ataupun luar negeri. Begitu juga dengan media elektronik seperti radio dan televisyen yang sudah

1 2

Ahmad Muhammad Hassan, 1999, Media Pembelajaran, Singapura, Cahaya Bakti Printing,m.s 22 ibid

Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2

MMS dan multimedia lainnya. majalah. akhbar. Sri Indah Ltd. kebudayaan. empayar internet. m. 1997. teknologi telefon bimbit seperti SMS. pantas.3 Walau bagaimanapun. mudah dan terbuka yang melintasi ruang sempadan dan ruang angkasa. 2. buku. banyak cara menyiarkan hidup yang rancangan liar dan yang berbentuk mistik. Kaedah Media Dalam Pembelajaran. Tetapi hari ini skop media telah berkembang melampaui pelbagai bentuk dan alat seperti Internet.5 Jamaluddin Siregar.4 Dahulu media hanya ditunjukkan kepada bahan-bahan bertulis media cetak mahu pun media elektronik seperti televisyen. ekonomi. Manusia dapat menggunakan media untuk berhubung dalam masa yang sangat cepat. sejak kebelakangan ini media jenayah. media interaktif . Peranan media amat penting untuk menyampaikan pelbagai bentuk maklumat seperti pendidikan.s 25 ibid 5 opcit m. hiburan dan berita. artikel dan sebagainya. contohnya suratkhabar.s 32 4 3 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . majalah dan sebagainya dan berbentuk audiovisual seperti televisyen dan radio. malahan melintasi teknologi satelit. Co. Program-program ini ditayangkan oleh semua saluran media sama ada buku.0 APA ITU MEDIA? Media merupakan alat perantaraan yang menjadi penghubung di antara pemilik media dan sasaran orang ramai.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |2 meningkat saluran-salurannya. Kuala Lumpur. Dunia hiburan masa kini sudah jauh meninggalkan zaman. hiburan kisah-kisah yang tidak program-program bersesuaian dengan budaya hidup masyarakat negara kita.

Penggunaan Media Di Dalam Bilik Darjah.Iaitu komunikasi penyampai disebut penerima saluran sebagai media.guru-guru maklumat merupakan utama menyampaikan bidang pelajar-pelajarnya.iaitu dalam media sebelum bidang teknologi dan memainkan peranannya adalah kepada proses yang pengajaran dalam dalam pembelajaran.s 47 7 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . 2001.0 KONSEP MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |3 Media di zaman sekarang benar-benar menjadi µtuan¶ dalam seluruh aspek kehidupan. komunikasi. Dalam pengajaran. Percetakan Mawar. Media yang berkembang begitu cepat sekali bukan saja teknologi media itu sendiri. tetapi pengunaan dan pemanfaat media sangat cepat.m. Perkembangan teknologi memungkinkan proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung tanpa kehadiran guru. Dengan demikian media sebenarnya neutral dalam diri sendiri dan sekarang tergantung kita yang menggunakan alat tersebut. apakah itu dipakai sebagai alat kebenaran atau alat itu digunakan untuk senjata kejahatan. Dari orang yang paling kecil sampai konglomerat.7 3. 6 Hidayah Salim. semua mengenal perkembangan media.6 Media mempunyai nilai yang sangat positif dalam perkembangan kehidupan manusia. internet dan sebagainya.8 Pada yang besar awalnya. Kuala Lumpur. komputer.s 45 ibid 8 opcit m. namun juga menjadi perosak yang menjerumus manusia ke dalam kegagalan dan kehancuran. media berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini ianya meningkatkan pemahaman pelajar terhadap isi pelajaran. Media yang juga dikenali sebagai medium yang dari yang bermaksud sesuatu akan saluran diterima komunikasi oleh yang membawa melalui maklumat. teknologi. baik dalam bidang informasi.

Dari apa yang diterangkan diatas.2009. Selangor Darul Ehsan.s 32 10 ibid 11 ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . dapatlah difahami serba sedikit mengenai dengan makna media pengajaran. Pun begitu. minat dan perhatian penerima. Hakikatnya pelajar dengan pelajar. Teknologi dalam Pengajaran dan pembelajaran. Oxford Fajar Sdn Bhd. computer atau modul pengajaran. mesej) media merupakan alat mesej yang digunakan oleh guru kepada untuk menyampaikan dengan berkesan penerima (pelajar). hasil hal ini menunjukkan pemilihan pengajaran guru tajuk serta masih dan isi dalam menentukan strategi.pemilihan teknik bentuk penilaian. pembelajaran. Dalam konteks (pengirim pendidikan. melalui Sebaliknya. dan kaedah pelajaran. Rashid Boon Pong Ying Sharifah Fakhriah Syed Ahmad Wan Kamaruddin Wan Hassan.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |4 Pembelajaran kendiri boleh berlaku sekiranya pelajar disediakan dengan media pengajaran yang berkesan dan sesuai. 9 Dalam berperanan pada masa yang sama. kita tidak boleh sama sekali membataskan media dalam pengajaran melibatkan dengan pemilihan melibatkan teknik peralatan pelajar semata-mata. perasaan. m. ia sehingga pelbagai pengalaman media yang bermakna semasa menempuh proses pembelajaran. Antara contoh yang boleh digunakan dalam pembelajaran kendiri ialah pita video.11 dalam pengajaran perlu menjadi penghubung antara guru dengan pelajar dan 9 Noriati A. Media itu di definisi kan sebagai pelbagai alatan yang mampu menyampaikan mesej pengajaran.10 Media menyalurkan dalam mesej pengajaran pengirim ialah sesuatu penerima alatan mesej yang berupaya untuk kepada sehingga mendorong dan meransang pemikiran.

s 44 opcit m.13 12 13 Halimah Johari. 1996. penggunaan media pada masa ini mampu memenuhi pelbagai tuntutan dalam pendidikan memandangkan pendidikan pada hari ini bukan sahaja terbatas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata. Antara matlamat pendidikan adalah untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki keupayaan dalam mereka cipta dengan menggunakan kreativiti atau daya kreatif pelajar di samping mampu untuk mempelbagaikan kemajuan sains teknologi dan ledakan maklumat. m. Tuntutan melahirkan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan belum mampu menjadikannya sebagai modal insan.1 FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. bahkan matlamat pendidikan lebih luas dan menyeluruh. Tuntutan tersebut adalah berat untuk seorang guru memikulnya. Guru minat perlu dan pemahaman bahawa pelajar terhadap isi kandungan menyedari keupayaanya bukan sahaja menyampaikan kandungan pelajaran secara langsung kepada pelajar sebaliknya kandungan pelajaran dapat diterima dengan mudah dan berkesan sekiranya guru dibantu oleh pelbagai jenis media. Penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja untuk meningkatkan minat dan pemahaman pelajar terhadap pengajaran guru.s 65 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . PTU printing. maka dengan penggunaan media serba sedikit dapat meringankan tanggung jawab guru tersebut yang mana di antara fungsi nya adalah seperti berikut. Pengajaran Bersistematik Dengan Bahan Media.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |5 Pengunaan media bermula dari guru sebagai pihak utama yang mencari jalan untuk meningkatkan pelajaran. Kuala Lumpur. sebaliknya seseorang manusia itu perlu juga memiliki keupayaan diri dan mempunyai ketahanan dalam mental dan emosi. malah penggunaan media dapat mengatasi pelbagai kekangan guru dalam menguruskan pengajaran di bilik darjah.12 3. Selain itu juga.

Dengan menggunakan video.1.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |6 3. Disamping itu ianya akan memberikan kemudahan kepada guru dalam menerangkan suatu isi pelajaran yang diajarkan. guru haruslah memilih latar belakang yang sesuai agar pelajar tidak terlalai atau asyik dengan latar belakang yang penuh dengan gambar kerana ianya akan menghilangkan fokus pelajar dalam pembelajaran dan hendaklah dipastikan ianya bersesuaian dan tidak terlalu ³simple´.s 50 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .14 14 Lee Yew Teng. m. Masa menayangkan video tersebut sekurangkurang nya 3-4 minit sahaja agar masa tidak terbuang dengan mengambil masa yang lama. Dari penerangan itu tadi jelas media itu membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran yang mana dengan adanya media seperti yang disebutkan diatas tadi akan mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada guru bahkan juga kepada pelajar amnya kerana dengan pembelajaran mengguanakan media ini kesannya akan lebih efektif dari dilakukan dengan menggunakan kaedah syarahan semata-mata tanpa menggunakan bahan media yang bersesuaian. 1997. guru akan memainkan video tersebut sebelum memulakan pembelajaran yang mana pelajar akan menunjukkan rasa minat untuk menonton video berkaitan dengan solat.1 PEMBANTU GURU Dengan menggunakan media sebagai sebahagian dari alat atau bahan bantu mengajar ianya akan membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran secara sistematik. guru akan menggunakan slide atau video sebagai bahan bantu mengajar. Sebagai contoh pengguanaan media bagi mata pelajaran ibadat iaitu dalam bab solat. Disini dapat dilihat akan kepentingan serta peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bertih Sdn Bhd. Manakala bagi pertunjukkan slide. Global Pendidikan. Johor Bharu.

Sebagai manusia juga guru itu tidak terlepas dari masalah kesihatan dan tidak mampu melaksanakan tugas nya seperti kelaziman.15 15 opcit m. Ianya dikendalikan sendiri oleh pelajar hanya dengan mematuhi arahan dan langkah-langkah pembelajaran yang diarahkan oleh media yang di gunakan yang mana perkembangan ini melahirkan pelbagai ciptaan bahan media yang mampu menarik pelajar untuk mengikuti pembelajaran mereka walaupun sewaktu ketiadaan guru. pelajar mampu untuk melakukan pembelajaran kendiri dengan menggunakan media mengikut panduan serta bimbingan yang terdapat pada media yang digunakan tersebut.2 PENGGANTI GURU. Dalam hal ini. Keupayaan guru dalam mengendalikan pengajaran ada kalanya berdepan dengan pelbagai kekangan seperti guru perlu menghadiri mesyuarat tergempar atau tugas-tugas ad hoc yang memungkinkan kelas terpaksa di tinggalkan seketika.1. Dan ada di antara guru yang harus menghadiri seminar-seminar atau kursuskursus yang diarahkan dan terpaksa digantikan oleh guru lain.Hal-hal yang seperti ini menjejaskan serba sedikit proses pembelajaran pelajar akan tetapi penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran akan mampu mengurangkan sebarang kesulitan yang timbul. Pada masa kini banyak pihak yang telah pun menyediakan portal pembelajaran kendiri yang membenarkan proses pembelajaran.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |7 3.s 52 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .

1999. m. Teknologi Pembelajaran dalam Pengajaran..peta-peta dan sebagainya. Juga termasuk kedalam bahan media non-elektronik bercetak adalah 2D dan 3D.Ianya adalah ditulis atau dibuat oleh guru itu sendiri dengan memakan masa yang ada kalanya lama dan ada kala nya mengambil masa yang sedrhana berbanding dengan penghasilan media non-elektronik bercetak yang mengambil masa sekitar beberapa saat sahaja. Media non-elektronik itu terdapat pelbagai jenis dan unsur yang mana ianya dapat diklafikasikan kepada beberapa bahagian yang diantaranya dua bahagian seperti berikut:  Media non-elektronik bercetak  Media non-elektronik tidak bercetak -Media non-elektronik bercetak Media non-elektronik bercetak adalah alat atau bahan bantu mengajar merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bright Printing Co. Diantara Media non-elektronik bercetak yang dihasilkan sebagai bahan bantu mengajar adalah seperti poster-poster. Singapura.gambar-gambar animasi.0 BAHAGIAN MEDIA NON-ELEKTRONIK.16 -Media non-elektronik tidak bercetak Apa yang dimaksudkan dengan media non-elektronik tidak bercetak sebenarnya adalah sama dengan yang bercetak akan tetapi perbezaan nya ialah yang tidak bercetak iu menggunakan kaedah tradisional tanpa menggunakan sebarang mesin bagi penghasilan media tersebut. Ianya meransang daya pemikiran pelajar dengan pelbagai bentuk dan warna yang menarik.17 16 17 Daud Hashim.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |8 4.s 44 ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .

cakera padat. VCD. disket. forum perbincangan dalam talian semakin rancak digunakan kini sebagai medium perkongsian.2000. komputer. mel elektronik. manusia sangat membutuhkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. penyebaran maklumat serta saluran komunikasi utama. mesin fotokopi. DVD. NVG sdn bhd. teknologi seperti komputer kini sudah dikenali seluruh masyarakat apatah lagi dengan kemunculan internet.0 KEPENTINGAN MEDIA DALAM KEHIDUPAN. Kemudahan yang disediakan khususnya World Wide Web. Penggunaan komputer dalam melayari internet telah berkembang pesat dan memberi impak kepada pendidikan dalam pelbagai aspek.Kuala Lumpur. Media juga memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan penggunaan teknologi seperti contoh buku-buku dihasilkan dengan adanya mesin fotokopi untuk dicetak. khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh guru dan pelajar di sekolah. 19 Penggunaan membawa pengajaran mesej media atau bermaksud isi penggunaan pelajaran pengajaran alat dan bahan bentuk OHP. 18 19 opcit m.m. Gandingan Media dan teknologi dalam pendidikan. projektor dan seumpamanya. yang untuk video maklumat media yang adalah direka nota.s 44 Kee Wong Liew. internet.5. Contoh imager. papan putih.s 66 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2   Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ugama| . mikrofon. CD-ROM. akhbar-akhbar dan majalah-majalah juga terhasil dengan adanya teknologi canggih untuk mencetak sedala media-media yang diperlukan. 18 Selain itu juga. Sekarang zaman globalisasi ini. Teknologi multimedia interaktif menerusi web juga menjadi fenomena baru yang semakin mendapat sambutan ramai seluruh dunia. Pengintegrasian antara kedua-dua teknologi membawa perubahan dalam penggunaan media. pelajar.

media Kajian dapat Toh meningkatkan dan Abd. Pembelajaran menerusi multimedia mempunyai banyak kelebihan dan antara yang utama menurut Alessi dan Trollip (2001) dalam buku mereka bertajuk Multimedia For Learning adalah: i. menggalakkan maklum balas bagi pelajar dan pengajar.21 v. prestasi (1994) pelajar dalam penulisan yang Rahim mendapati pelajar didedahkan dengan empat mod pengajaran mempunyai motivasi yang tinggi berbanding dengan pelajar yang hanya didedahkan kepada satu mod pengajaran sahaja. dan kepimpinan dalam teknologi pendidikan dapat diwujudkan. kemudahan hiperteks dan hipermedia yang terdapat dalam internet dapat menyediakan suasana pembelajaran yang bercirikan konstruktif. 20 Perry (1993) dalam kajiannya mendapati media pengajaran ini berfaedah kerana ia meningkatkan minat dan perhatian pelajar.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 10 Kajian (Rafie. Pelbagai bentuk saluran komunikasi boleh disediakan bagi kegunaan pelajar dan pendidik. Pelajar boleh mencapai bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana saja mereka berada. 20 21 ibid ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . 1994) mendapati bahawa ransangan media bercetak dan gabungan karangan. iii. ii. Pengurusan dan mengemaskini bahan pembelajaran menjadi semakin mudah dan pantas. Bahan sokongan pembelajaran boleh dirangkaikan daripada sumber tambahan yang terdapat di seluruh dunia. Menurut Jonassen (1999). iv.

kemahiran dan sikap yang diperlukan tajuk yang berkenaan.: 22 23 opcit m. 22 6.0 PENGHASILAN MEDIA NON-ELEKTRONIK Tajuk yang akan di bahaskan ialah berkenaan dengan penghasilan media non-elektornik. McGloughlin (1997) dalam bukunya bertajuk Multimedia On Web menyatakan terdapat pelbagai faktor mengapa perlunya teknologi multimedia diintegrasi bersama-sama teknologi web atau internet.s 43 ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Selain itu. Penghasilan elektronik adalah bahan yang dihasilkan dengan tidak menggunakan atau memerlukan kuasa elektrik. pelajar memperoleh pengalaman yang bermakna dan menarik minat mereka untuk meneruskan pembelajaran dan pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam situasi yang perlu. Berikut adalah di antara beberapa bahan non-elektornik bagi proses pengajaran dan pembelajaran.23 Ianya hanya memerlukan kepada bahan-bahan seperti kertas atau buku dan sebagainya untuk dijadikan sebagai alat atau bahan bantu mengajar.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 11 Kepelbagaian penggunaan media pengajaran yang merangkumi ICT ini dapat menghasilkan perubahan pengajaran dan pembelajaran seperti pelajar memperoleh pengetahuan. yang mana seperti penjelasan yang sudah diterangkan di atas bahawa dan media memainkan peranan yang bahan penting media dalam non proses pengajaran pembelajaran.

Gambar di atas menunjukkan antara bahan-bahan media yang non-elektronik yang digunakan. Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Tidak terhad pada mata pelajaran pendidikan semata-mata sahaja juga termasuk juga mata pelajaran ugama.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 12 Inilah di antara penghasilan bahan media non-elektronik dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak kira dengan mana-mana institusi pengajian pada masa kini. Seperti yang mana yang terdapat di atas antara bahan media non-elektronik yang digunakan dalam pembelajaran ugama ialah seperti bulan-bulan menurut kalendar Islam.

Segala bahan media yang digunakan hendaklah di aplikasikan dengan sebaiknya tanpa mengira bahan yang digunakan. Dari kajian yang di lakukan oleh Mahmud Sakili (1988) beliau menyebutkan bahawa penggunaan media perlu di tekankan dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru bolehlah melukis gambar orang yang sedang bersolat atau lebih baik jika sekiranya guru mengambil gambar orang yang sedang bersolat dan dipotong dan seterusnya dilekatkan pada kad manila. Untuk mengaplikasi media non elektronik ini pada mata pelajaran ugama ianya hendaklah bersesuaian dengan subjek yang diajarkan agar pelajar dapat memahami dengan lebih berkesan.s 109 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .0 APLIKASI MEDIA NON-ELEKTRONIK DALAM PEMBELAJARAN UGAMA. Iaitu dengan menggunakan papan tulis sebagai bahan media. Percetakan Mawar.m. Penggunaan Media Di Dalam Bilik Darjah. Ini kerana peredaran zaman yang semakin hari semakin berkembang dengan kepesatan info telekomunikasi atau ict. Ini kerana jika pelajar kurang memahami isi satu-satu pelajaran itu maka akan menyulitkan bagi guru untuk mengulang kembali isi pelajaran tersebut.24 Penggunaan media dalam pembelajaran ugama bukan lah suatu benda yang baharu dilakukan kerana ianya sudah pun berlaku mungkin di awal tahun 70an. buku-bukuan dan lainnya. Kuala Lumpur. 24 Hidayah Salim. 2001. Begitulah diantara cara-cara untuk mengaplikasikan bahan-bahan bantu mengajar yang berasaskan kepada media non-elektronik yang mana bahan tersebut boleh diguna pakai lagi dan mengelakkan dari berlakunya pembaziran dan dalam pada masa yang sama bahan tersebut dapat diguna pakai di tahun yang mendatang. carta. Guru seharusnya tahu mengaplikasikan jenis media non-elektronik yang bersesuaian sebagai contoh dalam bab solat.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 13 7. Setelah kemajuan dicapai pada tahun 80an guru-guru telah memulakan pengajaran dengan menggunakan media non-elektronik seperti kad manila.

0 Penutup Secara kesimpulannya. Dengan menggunakan alat media kita akan mengetahui apa sahaja maklumatmaklumat yang tidak kita ketahui sebelumnya. memang benar kesemua jenis media ini berperanan untuk menyebarluaskan maklumat. visual. Firman Allah Ta¶ala dalam surah Al-Imran: 104 yang mafhumnya: ³Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.´ Oleh yang demikian. masyarakat memahami betapa kuatnya peranan media untuk mencorakkan tingkahlaku dan sikap manusia terhadap kehidupan. audio.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 14 8. Dalam menjajah dunia sejagat sekarang. cukup kuasa dengan besar seperti Amerika alat-alat tidak media secara fizikal tetapi menggunakan mereka seperti media cetak. Kepercayaan yang wujud pada diri manusia datang dari apa yang disimpan dalam minda mereka. mereka itulah orang-orang yang beruntung. filem dan internet untuk menjajah kepada minda negara-negara yang disasarkan. Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Di samping itu juga media berpengaruh kuat dalam menggugat keimanan seseorang jika disalahgunakan media tersebut. untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita serta membantu dalam tugas dan kegiatan sehari-hari.

jika datang kepada kamu seorang fasakh membawa sesuatu berita. peringatan mafhumnya: kepada Oleh itu penggunanya Allah berhati-hati Wataala dalam dan meneliti lagi maklumat memberikan yang Subhanahu firman-Nya awal-awal Surah sebagaimana Al-Hujuraat:6 "Wahai orang-orang yang beriman. maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan".Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 15 Demikian juga halnya maklumat yang diisi dan dimuatkan dalam komputer dan alat-alat perhubungan tidak semuanya betul dan berfaedah yang memerlukan berkenaan. Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .

Bright Printing Co Halimah Johari. Penggunaan Media Di Dalam Bilik Darjah. Co Kee Wong Liew. Cahaya Bakti Printing Daud Hashim. Kuala Lumpur. Rashid Boon Pong Ying Sharifah Fakhriah Syed Ahmad Wan Kamaruddin Wan Hassan. 1997.2000.Kuala Lumpur.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 16 Bibliografi Ahmad Muhammad Hassan. Johor Bharu. Selangor Darul Ehsan. Teknologi dalam Pengajaran dan pembelajaran. 1999. Oxford Fajar Sdn Bhd Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .2009. Kuala Lumpur. Bertih Sdn Bhd Noriati A. NVG sdn bhd Lee Yew Teng. Media Pembelajaran. PTU printing Hidayah Salim. Gandingan Media dan teknologi dalam pendidikan. Singapura. Teknologi Pembelajaran dalam Pengajaran. Kaedah Media Dalam Pembelajaran. 2001. 1999. Global Pendidikan. Percetakan Mawar - Jamaluddin Siregar. Sri Indah Ltd. Singapura. 1996. Kuala Lumpur. 1997. Pengajaran Bersistematik Dengan Bahan Media.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful