Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |1 1.

0

PENDAHULUAN Memang tidak dinafikan bahawa di zaman yang canggih ini perbagai jenis media

telah dihasilkan. Manusia sekarang tidak heran dengan kecanggihan yang wujud sekarang. Media cetak dan media elektronik memang telah mempengaruhi kehidupan manusia di dunia ini. Media-media inilah yang berperanan untuk menyebarluaskan maklumat terkini. Penciptaan media cetak dianggap suatu fenomena hidup bagi manusia pada kurun ke-19 dan ke-20 dan kepentingannya sering disamakan dengan senjata yang boleh digunakan untuk keamanan ataupun kemusnahan. Bahkan Napeoleon Bonaparte dalam abad ke 17 pernah menyatakan bahawa jika meriam memusnahkan sistem feudal, dakwat pula akan memusnahkan organisasi sosial medan.1 Menurut W.Schramm dalam Syed Arabi Idid, media berperanan untuk menyedarkan tentang semangat kenegaraan selain dapat digunakan sebagai suara perancang negara dan mengajar kemahiran yang baru. di samping itu, menurut A.Samad Ismail, seorang tokoh wartawan yang terkenal bahawa peranan media baik media cetak mahupun media elektronik bukan sahaja untuk menyebarkan maklumat dan fakta, data dan laporan tetapi juga untuk membentuk pendapat dan fikiran umum, mempengaruhi, mendidik serta meningkatkan tahap fikiran, nilai hidup yang baik dan mensejahterakan masyarakat 2 Di Negara Brunei Darussakam sekarang sudah terkenal dengan media cetaknya seperti Media Permata, Borneo Bulletin, Pelita Brunei dan majalah-majalah lain. Bahanbahan seperti ini memang banyak mengandungi banyak informasi-informasi yang penting. Media-media ini akan memberikan ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Kebanyakan orang ingin mengetahui mengenai tips-tips kesihatan, jawatan-jawatan kosong dan banyak lagi ilmu pengetahuan sama ada yang di dalam negeri ataupun luar negeri. Begitu juga dengan media elektronik seperti radio dan televisyen yang sudah

1 2

Ahmad Muhammad Hassan, 1999, Media Pembelajaran, Singapura, Cahaya Bakti Printing,m.s 22 ibid

Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2

Dunia hiburan masa kini sudah jauh meninggalkan zaman.3 Walau bagaimanapun.s 32 4 3 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . 2. Sri Indah Ltd. Program-program ini ditayangkan oleh semua saluran media sama ada buku. hiburan dan berita. sejak kebelakangan ini media jenayah. kebudayaan. Peranan media amat penting untuk menyampaikan pelbagai bentuk maklumat seperti pendidikan. malahan melintasi teknologi satelit. mudah dan terbuka yang melintasi ruang sempadan dan ruang angkasa. Kuala Lumpur. Co.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |2 meningkat saluran-salurannya. pantas. hiburan kisah-kisah yang tidak program-program bersesuaian dengan budaya hidup masyarakat negara kita.s 25 ibid 5 opcit m. majalah dan sebagainya dan berbentuk audiovisual seperti televisyen dan radio. Manusia dapat menggunakan media untuk berhubung dalam masa yang sangat cepat. ekonomi.0 APA ITU MEDIA? Media merupakan alat perantaraan yang menjadi penghubung di antara pemilik media dan sasaran orang ramai.5 Jamaluddin Siregar. MMS dan multimedia lainnya. empayar internet. akhbar. majalah. media interaktif . contohnya suratkhabar. banyak cara menyiarkan hidup yang rancangan liar dan yang berbentuk mistik. Tetapi hari ini skop media telah berkembang melampaui pelbagai bentuk dan alat seperti Internet. m. 1997. teknologi telefon bimbit seperti SMS. buku. Kaedah Media Dalam Pembelajaran.4 Dahulu media hanya ditunjukkan kepada bahan-bahan bertulis media cetak mahu pun media elektronik seperti televisyen. artikel dan sebagainya.

0 KONSEP MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. Penggunaan Media Di Dalam Bilik Darjah. namun juga menjadi perosak yang menjerumus manusia ke dalam kegagalan dan kehancuran.iaitu dalam media sebelum bidang teknologi dan memainkan peranannya adalah kepada proses yang pengajaran dalam dalam pembelajaran. Media yang juga dikenali sebagai medium yang dari yang bermaksud sesuatu akan saluran diterima komunikasi oleh yang membawa melalui maklumat.7 3. internet dan sebagainya. baik dalam bidang informasi. Percetakan Mawar. Media yang berkembang begitu cepat sekali bukan saja teknologi media itu sendiri. komunikasi. tetapi pengunaan dan pemanfaat media sangat cepat. Perkembangan teknologi memungkinkan proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung tanpa kehadiran guru.s 45 ibid 8 opcit m.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |3 Media di zaman sekarang benar-benar menjadi µtuan¶ dalam seluruh aspek kehidupan.8 Pada yang besar awalnya.s 47 7 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . 2001. teknologi. Kuala Lumpur. semua mengenal perkembangan media. Dalam pengajaran. Dari orang yang paling kecil sampai konglomerat.m.6 Media mempunyai nilai yang sangat positif dalam perkembangan kehidupan manusia. komputer. media berperanan untuk mendorong minat pelajar mengikuti proses pengajaran dan dengan ini ianya meningkatkan pemahaman pelajar terhadap isi pelajaran.guru-guru maklumat merupakan utama menyampaikan bidang pelajar-pelajarnya. Dengan demikian media sebenarnya neutral dalam diri sendiri dan sekarang tergantung kita yang menggunakan alat tersebut. 6 Hidayah Salim. apakah itu dipakai sebagai alat kebenaran atau alat itu digunakan untuk senjata kejahatan.Iaitu komunikasi penyampai disebut penerima saluran sebagai media.

Rashid Boon Pong Ying Sharifah Fakhriah Syed Ahmad Wan Kamaruddin Wan Hassan. dan kaedah pelajaran. computer atau modul pengajaran. Dalam konteks (pengirim pendidikan. Selangor Darul Ehsan.s 32 10 ibid 11 ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Oxford Fajar Sdn Bhd. dapatlah difahami serba sedikit mengenai dengan makna media pengajaran. Teknologi dalam Pengajaran dan pembelajaran. kita tidak boleh sama sekali membataskan media dalam pengajaran melibatkan dengan pemilihan melibatkan teknik peralatan pelajar semata-mata.pemilihan teknik bentuk penilaian.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |4 Pembelajaran kendiri boleh berlaku sekiranya pelajar disediakan dengan media pengajaran yang berkesan dan sesuai. Antara contoh yang boleh digunakan dalam pembelajaran kendiri ialah pita video. Pun begitu. perasaan. pembelajaran. minat dan perhatian penerima. Media itu di definisi kan sebagai pelbagai alatan yang mampu menyampaikan mesej pengajaran.11 dalam pengajaran perlu menjadi penghubung antara guru dengan pelajar dan 9 Noriati A. m.Dari apa yang diterangkan diatas.2009. ia sehingga pelbagai pengalaman media yang bermakna semasa menempuh proses pembelajaran. 9 Dalam berperanan pada masa yang sama. mesej) media merupakan alat mesej yang digunakan oleh guru kepada untuk menyampaikan dengan berkesan penerima (pelajar). melalui Sebaliknya. hasil hal ini menunjukkan pemilihan pengajaran guru tajuk serta masih dan isi dalam menentukan strategi. Hakikatnya pelajar dengan pelajar.10 Media menyalurkan dalam mesej pengajaran pengirim ialah sesuatu penerima alatan mesej yang berupaya untuk kepada sehingga mendorong dan meransang pemikiran.

Kuala Lumpur. Guru minat perlu dan pemahaman bahawa pelajar terhadap isi kandungan menyedari keupayaanya bukan sahaja menyampaikan kandungan pelajaran secara langsung kepada pelajar sebaliknya kandungan pelajaran dapat diterima dengan mudah dan berkesan sekiranya guru dibantu oleh pelbagai jenis media. penggunaan media pada masa ini mampu memenuhi pelbagai tuntutan dalam pendidikan memandangkan pendidikan pada hari ini bukan sahaja terbatas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata. maka dengan penggunaan media serba sedikit dapat meringankan tanggung jawab guru tersebut yang mana di antara fungsi nya adalah seperti berikut. malah penggunaan media dapat mengatasi pelbagai kekangan guru dalam menguruskan pengajaran di bilik darjah. Penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja untuk meningkatkan minat dan pemahaman pelajar terhadap pengajaran guru.13 12 13 Halimah Johari.1 FUNGSI MEDIA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.s 65 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .s 44 opcit m. 1996. sebaliknya seseorang manusia itu perlu juga memiliki keupayaan diri dan mempunyai ketahanan dalam mental dan emosi.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |5 Pengunaan media bermula dari guru sebagai pihak utama yang mencari jalan untuk meningkatkan pelajaran. Selain itu juga. PTU printing. Tuntutan tersebut adalah berat untuk seorang guru memikulnya. Antara matlamat pendidikan adalah untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki keupayaan dalam mereka cipta dengan menggunakan kreativiti atau daya kreatif pelajar di samping mampu untuk mempelbagaikan kemajuan sains teknologi dan ledakan maklumat.12 3. Tuntutan melahirkan masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan belum mampu menjadikannya sebagai modal insan. m. Pengajaran Bersistematik Dengan Bahan Media. bahkan matlamat pendidikan lebih luas dan menyeluruh.

Bertih Sdn Bhd. Global Pendidikan. Masa menayangkan video tersebut sekurangkurang nya 3-4 minit sahaja agar masa tidak terbuang dengan mengambil masa yang lama. Dari penerangan itu tadi jelas media itu membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran yang mana dengan adanya media seperti yang disebutkan diatas tadi akan mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada guru bahkan juga kepada pelajar amnya kerana dengan pembelajaran mengguanakan media ini kesannya akan lebih efektif dari dilakukan dengan menggunakan kaedah syarahan semata-mata tanpa menggunakan bahan media yang bersesuaian. guru haruslah memilih latar belakang yang sesuai agar pelajar tidak terlalai atau asyik dengan latar belakang yang penuh dengan gambar kerana ianya akan menghilangkan fokus pelajar dalam pembelajaran dan hendaklah dipastikan ianya bersesuaian dan tidak terlalu ³simple´. guru akan menggunakan slide atau video sebagai bahan bantu mengajar. Dengan menggunakan video.s 50 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Disamping itu ianya akan memberikan kemudahan kepada guru dalam menerangkan suatu isi pelajaran yang diajarkan.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |6 3. 1997. m. Manakala bagi pertunjukkan slide. Disini dapat dilihat akan kepentingan serta peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Johor Bharu.1 PEMBANTU GURU Dengan menggunakan media sebagai sebahagian dari alat atau bahan bantu mengajar ianya akan membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran secara sistematik. Sebagai contoh pengguanaan media bagi mata pelajaran ibadat iaitu dalam bab solat.14 14 Lee Yew Teng.1. guru akan memainkan video tersebut sebelum memulakan pembelajaran yang mana pelajar akan menunjukkan rasa minat untuk menonton video berkaitan dengan solat.

s 52 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Ianya dikendalikan sendiri oleh pelajar hanya dengan mematuhi arahan dan langkah-langkah pembelajaran yang diarahkan oleh media yang di gunakan yang mana perkembangan ini melahirkan pelbagai ciptaan bahan media yang mampu menarik pelajar untuk mengikuti pembelajaran mereka walaupun sewaktu ketiadaan guru. Sebagai manusia juga guru itu tidak terlepas dari masalah kesihatan dan tidak mampu melaksanakan tugas nya seperti kelaziman. Pada masa kini banyak pihak yang telah pun menyediakan portal pembelajaran kendiri yang membenarkan proses pembelajaran. pelajar mampu untuk melakukan pembelajaran kendiri dengan menggunakan media mengikut panduan serta bimbingan yang terdapat pada media yang digunakan tersebut.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |7 3. Keupayaan guru dalam mengendalikan pengajaran ada kalanya berdepan dengan pelbagai kekangan seperti guru perlu menghadiri mesyuarat tergempar atau tugas-tugas ad hoc yang memungkinkan kelas terpaksa di tinggalkan seketika. Dan ada di antara guru yang harus menghadiri seminar-seminar atau kursuskursus yang diarahkan dan terpaksa digantikan oleh guru lain.1.Hal-hal yang seperti ini menjejaskan serba sedikit proses pembelajaran pelajar akan tetapi penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran akan mampu mengurangkan sebarang kesulitan yang timbul. Dalam hal ini.2 PENGGANTI GURU.15 15 opcit m.

Teknologi Pembelajaran dalam Pengajaran.. Ianya meransang daya pemikiran pelajar dengan pelbagai bentuk dan warna yang menarik. Diantara Media non-elektronik bercetak yang dihasilkan sebagai bahan bantu mengajar adalah seperti poster-poster.gambar-gambar animasi.s 44 ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .peta-peta dan sebagainya.17 16 17 Daud Hashim. m. 1999.16 -Media non-elektronik tidak bercetak Apa yang dimaksudkan dengan media non-elektronik tidak bercetak sebenarnya adalah sama dengan yang bercetak akan tetapi perbezaan nya ialah yang tidak bercetak iu menggunakan kaedah tradisional tanpa menggunakan sebarang mesin bagi penghasilan media tersebut.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pe ng aja ra n d an P emb ela ja ra n Uga ma |8 4. Singapura. Juga termasuk kedalam bahan media non-elektronik bercetak adalah 2D dan 3D. Media non-elektronik itu terdapat pelbagai jenis dan unsur yang mana ianya dapat diklafikasikan kepada beberapa bahagian yang diantaranya dua bahagian seperti berikut:  Media non-elektronik bercetak  Media non-elektronik tidak bercetak -Media non-elektronik bercetak Media non-elektronik bercetak adalah alat atau bahan bantu mengajar merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.0 BAHAGIAN MEDIA NON-ELEKTRONIK.Ianya adalah ditulis atau dibuat oleh guru itu sendiri dengan memakan masa yang ada kalanya lama dan ada kala nya mengambil masa yang sedrhana berbanding dengan penghasilan media non-elektronik bercetak yang mengambil masa sekitar beberapa saat sahaja. Bright Printing Co.

papan putih.m. 18 Selain itu juga. cakera padat. mesin fotokopi.2000. Contoh imager. Teknologi multimedia interaktif menerusi web juga menjadi fenomena baru yang semakin mendapat sambutan ramai seluruh dunia. komputer. Penggunaan komputer dalam melayari internet telah berkembang pesat dan memberi impak kepada pendidikan dalam pelbagai aspek. akhbar-akhbar dan majalah-majalah juga terhasil dengan adanya teknologi canggih untuk mencetak sedala media-media yang diperlukan. Media juga memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan penggunaan teknologi seperti contoh buku-buku dihasilkan dengan adanya mesin fotokopi untuk dicetak. khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran yang digunakan oleh guru dan pelajar di sekolah.0 KEPENTINGAN MEDIA DALAM KEHIDUPAN. manusia sangat membutuhkan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Pengintegrasian antara kedua-dua teknologi membawa perubahan dalam penggunaan media. projektor dan seumpamanya. penyebaran maklumat serta saluran komunikasi utama. teknologi seperti komputer kini sudah dikenali seluruh masyarakat apatah lagi dengan kemunculan internet. Sekarang zaman globalisasi ini. internet.s 66 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2   Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Ugama| . pelajar. Gandingan Media dan teknologi dalam pendidikan.5. VCD. CD-ROM. 19 Penggunaan membawa pengajaran mesej media atau bermaksud isi penggunaan pelajaran pengajaran alat dan bahan bentuk OHP.s 44 Kee Wong Liew. disket. yang untuk video maklumat media yang adalah direka nota. mel elektronik. Kemudahan yang disediakan khususnya World Wide Web. NVG sdn bhd.Kuala Lumpur. DVD. 18 19 opcit m. mikrofon. forum perbincangan dalam talian semakin rancak digunakan kini sebagai medium perkongsian.

1994) mendapati bahawa ransangan media bercetak dan gabungan karangan. ii. kemudahan hiperteks dan hipermedia yang terdapat dalam internet dapat menyediakan suasana pembelajaran yang bercirikan konstruktif. Pelajar boleh mencapai bahan pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana saja mereka berada. Menurut Jonassen (1999). prestasi (1994) pelajar dalam penulisan yang Rahim mendapati pelajar didedahkan dengan empat mod pengajaran mempunyai motivasi yang tinggi berbanding dengan pelajar yang hanya didedahkan kepada satu mod pengajaran sahaja. menggalakkan maklum balas bagi pelajar dan pengajar. media Kajian dapat Toh meningkatkan dan Abd.21 v. Bahan sokongan pembelajaran boleh dirangkaikan daripada sumber tambahan yang terdapat di seluruh dunia. 20 21 ibid ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Pembelajaran menerusi multimedia mempunyai banyak kelebihan dan antara yang utama menurut Alessi dan Trollip (2001) dalam buku mereka bertajuk Multimedia For Learning adalah: i. Pelbagai bentuk saluran komunikasi boleh disediakan bagi kegunaan pelajar dan pendidik. 20 Perry (1993) dalam kajiannya mendapati media pengajaran ini berfaedah kerana ia meningkatkan minat dan perhatian pelajar. dan kepimpinan dalam teknologi pendidikan dapat diwujudkan. iii. Pengurusan dan mengemaskini bahan pembelajaran menjadi semakin mudah dan pantas.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 10 Kajian (Rafie. iv.

McGloughlin (1997) dalam bukunya bertajuk Multimedia On Web menyatakan terdapat pelbagai faktor mengapa perlunya teknologi multimedia diintegrasi bersama-sama teknologi web atau internet.: 22 23 opcit m. Berikut adalah di antara beberapa bahan non-elektornik bagi proses pengajaran dan pembelajaran.s 43 ibid Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 .23 Ianya hanya memerlukan kepada bahan-bahan seperti kertas atau buku dan sebagainya untuk dijadikan sebagai alat atau bahan bantu mengajar. 22 6. kemahiran dan sikap yang diperlukan tajuk yang berkenaan. Selain itu. yang mana seperti penjelasan yang sudah diterangkan di atas bahawa dan media memainkan peranan yang bahan penting media dalam non proses pengajaran pembelajaran.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 11 Kepelbagaian penggunaan media pengajaran yang merangkumi ICT ini dapat menghasilkan perubahan pengajaran dan pembelajaran seperti pelajar memperoleh pengetahuan.0 PENGHASILAN MEDIA NON-ELEKTRONIK Tajuk yang akan di bahaskan ialah berkenaan dengan penghasilan media non-elektornik. pelajar memperoleh pengalaman yang bermakna dan menarik minat mereka untuk meneruskan pembelajaran dan pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam situasi yang perlu. Penghasilan elektronik adalah bahan yang dihasilkan dengan tidak menggunakan atau memerlukan kuasa elektrik.

Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 12 Inilah di antara penghasilan bahan media non-elektronik dalam proses pengajaran dan pembelajaran tidak kira dengan mana-mana institusi pengajian pada masa kini. Seperti yang mana yang terdapat di atas antara bahan media non-elektronik yang digunakan dalam pembelajaran ugama ialah seperti bulan-bulan menurut kalendar Islam. Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Tidak terhad pada mata pelajaran pendidikan semata-mata sahaja juga termasuk juga mata pelajaran ugama. Gambar di atas menunjukkan antara bahan-bahan media yang non-elektronik yang digunakan.

Segala bahan media yang digunakan hendaklah di aplikasikan dengan sebaiknya tanpa mengira bahan yang digunakan. buku-bukuan dan lainnya. Percetakan Mawar. 24 Hidayah Salim. Penggunaan Media Di Dalam Bilik Darjah. Untuk mengaplikasi media non elektronik ini pada mata pelajaran ugama ianya hendaklah bersesuaian dengan subjek yang diajarkan agar pelajar dapat memahami dengan lebih berkesan. Dari kajian yang di lakukan oleh Mahmud Sakili (1988) beliau menyebutkan bahawa penggunaan media perlu di tekankan dalam pengajaran dan pembelajaran. carta. Guru bolehlah melukis gambar orang yang sedang bersolat atau lebih baik jika sekiranya guru mengambil gambar orang yang sedang bersolat dan dipotong dan seterusnya dilekatkan pada kad manila.s 109 Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Guru seharusnya tahu mengaplikasikan jenis media non-elektronik yang bersesuaian sebagai contoh dalam bab solat. 2001. Begitulah diantara cara-cara untuk mengaplikasikan bahan-bahan bantu mengajar yang berasaskan kepada media non-elektronik yang mana bahan tersebut boleh diguna pakai lagi dan mengelakkan dari berlakunya pembaziran dan dalam pada masa yang sama bahan tersebut dapat diguna pakai di tahun yang mendatang. Iaitu dengan menggunakan papan tulis sebagai bahan media.m.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 13 7. Ini kerana peredaran zaman yang semakin hari semakin berkembang dengan kepesatan info telekomunikasi atau ict. Kuala Lumpur.0 APLIKASI MEDIA NON-ELEKTRONIK DALAM PEMBELAJARAN UGAMA. Setelah kemajuan dicapai pada tahun 80an guru-guru telah memulakan pengajaran dengan menggunakan media non-elektronik seperti kad manila. Ini kerana jika pelajar kurang memahami isi satu-satu pelajaran itu maka akan menyulitkan bagi guru untuk mengulang kembali isi pelajaran tersebut.24 Penggunaan media dalam pembelajaran ugama bukan lah suatu benda yang baharu dilakukan kerana ianya sudah pun berlaku mungkin di awal tahun 70an.

Dengan menggunakan alat media kita akan mengetahui apa sahaja maklumatmaklumat yang tidak kita ketahui sebelumnya. audio. filem dan internet untuk menjajah kepada minda negara-negara yang disasarkan. masyarakat memahami betapa kuatnya peranan media untuk mencorakkan tingkahlaku dan sikap manusia terhadap kehidupan. untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita serta membantu dalam tugas dan kegiatan sehari-hari. memang benar kesemua jenis media ini berperanan untuk menyebarluaskan maklumat.´ Oleh yang demikian.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 14 8. Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . Firman Allah Ta¶ala dalam surah Al-Imran: 104 yang mafhumnya: ³Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Di samping itu juga media berpengaruh kuat dalam menggugat keimanan seseorang jika disalahgunakan media tersebut. Dalam menjajah dunia sejagat sekarang.0 Penutup Secara kesimpulannya. cukup kuasa dengan besar seperti Amerika alat-alat tidak media secara fizikal tetapi menggunakan mereka seperti media cetak. visual. mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kepercayaan yang wujud pada diri manusia datang dari apa yang disimpan dalam minda mereka.

Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . jika datang kepada kamu seorang fasakh membawa sesuatu berita.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 15 Demikian juga halnya maklumat yang diisi dan dimuatkan dalam komputer dan alat-alat perhubungan tidak semuanya betul dan berfaedah yang memerlukan berkenaan. maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan". peringatan mafhumnya: kepada Oleh itu penggunanya Allah berhati-hati Wataala dalam dan meneliti lagi maklumat memberikan yang Subhanahu firman-Nya awal-awal Surah sebagaimana Al-Hujuraat:6 "Wahai orang-orang yang beriman.

Johor Bharu. Bright Printing Co Halimah Johari.2000. 1999. Kaedah Media Dalam Pembelajaran. Kuala Lumpur. Penggunaan Media Di Dalam Bilik Darjah. Media Pembelajaran. 2001. Gandingan Media dan teknologi dalam pendidikan. Oxford Fajar Sdn Bhd Hasil Usaha: Haji Abdul Afiq bin Zainuddin 09DTOO5 Diploma Tertinggi Pergururan Ugama Usuluddin Tahun 2 . NVG sdn bhd Lee Yew Teng. Singapura. Selangor Darul Ehsan. Percetakan Mawar - Jamaluddin Siregar. Co Kee Wong Liew. Sri Indah Ltd. Singapura.Penghasilan dan Aplikasi Media Non-Elektronik dalam P e n g a j a r a n d a n P e m b e l a j a r a n U g a m a | 16 Bibliografi Ahmad Muhammad Hassan.2009. Kuala Lumpur. Cahaya Bakti Printing Daud Hashim. Global Pendidikan. 1999. 1996. 1997. Rashid Boon Pong Ying Sharifah Fakhriah Syed Ahmad Wan Kamaruddin Wan Hassan. Teknologi dalam Pengajaran dan pembelajaran. Teknologi Pembelajaran dalam Pengajaran. Kuala Lumpur. Pengajaran Bersistematik Dengan Bahan Media. 1997.Kuala Lumpur. Bertih Sdn Bhd Noriati A. PTU printing Hidayah Salim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful