Borang Soal Selidik

BORANG SOAL SELIDIK (MAKLUM BALAS) BERHUBUNG PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KUALITI KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN DEWAN MAKAN

(ILPKLS) KOD: G02 DIPLOMA TEKNOLOGI KOMPUTER RANGKAIAN, INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KUALA LANGAT
Soal selidik ini dijalankan bertujuan untuk mengenal asti tahap kepuasan (satisfaction) pelajar p terhadap kualiti kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Dewan Makan ILPKLS. Disamping itu soal selidik ini berkemungkinan boleh menjadi rujukan bagi penambahbaikan tahap kualiti kemudahan dan perkhidmatan Dewan Makan ILPKLS. Maklumat yang dikumpulkan adalah sulit dan hasil kajian akan digunakan untuk laporan dalaman dan pembangunan Dewan Makan ILPKLS bagi jangka masa yang panjang. Borang soal selidik ini mengandungi Bahagian A F. Semua soalan di Bahagian C F merujuk kepada kemudahan dan perkhidmatan Dewan Makan ILPKLS. Para pelajar diminta untuk menjawab soalan di dalam borang soal selidik ini. Sila berikan maklumat yang tepat untuk soalan-soalan berikut, dan hantar semua borang soal selidik yang telah dipenuhi selewat-lewatnya pada hari Selasa, 2 November 2010 sebelum jam 5.00 petang kepada pelajar yang berkenaan, iaitu Mohd Sherkawi Bin Zaini, Nabil Fikri Bin M.Mamat, Izzati Binti Amir, dan Nafilah Binti Mohmad Shawaluddin dari Semester 4, Diploma Teknologi Komputer (Rangkaian). Terima kasih di atas kerjasama anda.

Sesi 4. Umur 7. Jantina : : : : : ___ /___ / 2010 1 2 3 4 5 6 ______________________________ ______________________________ Lelaki Perempuan ______________________________ Melayu India Cina Lain-lain. Adakah anda berpuas hati dengan menu makanan yang disediakan oleh pihak Dewan Makan? Ya Tidak Nyatakan : _______________________________________________________________________________ Mukasurat 2 daripada 10  (Nyatakan sebab sekiranya anda memilih tidak  (Nyatakan se ab sekiranya anda memilih beberapa kali seminggu dan beberapa kali sebulan ¨ £ ¥¢ ¡ ¤£¢ © BA AG AN A : ¡ § §¦   FL LAJA . Bangsa : : 8. nyatakan ____________________________ Islam Kristian Buddha Hindu Lain-lain. Tarikh 2.A h n : Sila tandakan pada satu (1 jawapan sahaja. 1. Agama : 9. Semester 3. dalam kotak yang disediakan. Kursus 5. nyatakan ____________________________ 6. Kekerapan menggunakan perkhidmatan Dewan Makan? Setiap hari Beberapa kali seminggu Beberapa kali sebulan Nyatakan : ______________________________________________________________________________ _ 10.

Adakah anda bersetuju sekiranya tandas di Dewan Makan dibaikpulih sepenuhnya bagi penggunaan para pelajar. Sila berikan komen / cadangan mengenai perubahan lain yang diperlukan di Dewan Makan ILPKLS. Pihak Dewan Makan perlu menambah bekas air minuman bagi mengelakkan pelajar perlu menunggu terlalu lama ketika mengambil minuman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Adakah anda setuju minum malam diubah ke minum petang berdasarkan perubahan jadual yang ditetapkan. Perlukah bekas sabun cuci tangan ditukarkan atau diperbaiki bagi memudahkan penggunaan kepada para pelajar.Arahan: I. Perlukah pihak Dewan Makan menambah kaunter mengambil makanan pada waktu puncak supaya mempercepatkan urusan pengagihan makanan. Perlukah disediakan peti cadangan Dewan Makan untuk pelajar. Perlukah ada pemisah bahagian tempat makan antara lelaki dan perempuan di Dewan Makan. laksa atau bubur nasi. Adakah anda setuju makan malam diubah ke pukul 8.30 malam berdasarkan perubahan jadual yang ditetapkan. Sila tandakan secara objektif mengenai sejauh manakah persetujuan anda berkenaan penyataan-penyataan berikut yang menerangkan pandangan anda. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Mukasurat 3 daripada 10 & ! & &#' Bil & ! ko 1 2 3 k #! # J w p n $ n t tid k s tuju id k s tuju u n s tuju tuju 4 # " ! # " & %   # " !  BA AG AN B : AAN BA AN   n t s tuju 5 ko . II. Adakah anda bersetuju juadah pada jam 9. Sila tuliskan nombor yang berkenaan di ruang kosong pada sebelah tepi setiap penyataan berdasarkan skala yang diberikan. 12.30 pagi ditukarkan kepada makanan yang berat seperti mi sup. Adakah pemeriksaan Dewan Makan perlu dibuat setiap hari. Adakah anda ingin memasuki Dewan Makan dengan memakai kasut / selipar.

6. Bagaimana penyediaan peralatan dan perkakasan oleh pihak Dewan Makan. dalam kotak yang disediakan. Soalan 3-8 adalah berkaitan dengan soalan 2. Adakah anda dibekalkan dengan perkakasan dan peralatan dewan makan yang baik: Ya Tidak A h n: Sila tandakan pada mana-mana jawapan yang berkaitan. Adakah anda rasa peralatan dan perkakasan yang disediakan mencukupi untuk semua pelajar pada satusatu masa. Peralatan makanan yang disediakan mencukupi : Ya Tidak A h n: Sila jawab soalan/pernyataan dan tandakan pada satu (1) jawapan sahaja bagi setiap soalan/pernyataan tersebut. Adakah anda perlu menunggu lama untuk mendapatkan peralatan dan perkakasan makan dan minum . 1. II I HQV II R Bil H R ko 0 1 2 3 o l n/ ny t n 0 1 Mukasurat 4 daripada 10 I I TQU I I HQ QR J w p n id k b k it n n t tid k u sk n id k u sk n d h n u sk n 4 2 3 I I TQT I S IR I I TQT I P I I TQT I I S IR I I HQ I P G G a b c) d) e) Pinggan Mangkuk Sudu / Garfu Cawan Lain-lain peralatan yang diperlukan :Nyatakan : ___________________________________________________________ F C (Jika Ya. 3. 7. 5. Anda boleh menanda pada lebih dari satu (1 jawapan yang dipilih. dalam kotak yang disediakan. berdasarkan skala yangdinyatakan di bawah.A h n: Sila tandakan pada satu (1 jawapan sahaja. Perlukah peralatan / perkakasan makanan dan minuman yang telah sedia ada ditukar dengan yang baru. sila jawab soalan 2 7 0 2 914 615 4 7 0 0615 B ( 43210 BA AG AN C : A AN A A AN AN ALA AN 8 AN A AN ) ( I I I A A@ E ED I IH n t u sk n 5 4 5 . Adakah anda berpuashati dengan kualiti perkakasan dan peralatan yang disediakan. 4. 2.

8. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ __ Mukasurat 5 daripada 10 . Adakah anda rasa kerusi di Dewan Makan perlu ditambah mengikut keperluan pelajar. 9. Sila berikan komen / cadangan mengenai perkakasan dan peralatan yang terdapat / diperlukan di Dewan Makan ILPKLS.

Pernahkah anda mengalami sebarang masalah dengan makanan / menu yang disediakan oleh pihak Dewan Makan : Pernah Tidak Pernah Sila nyatakan sebab sekiranya anda mengatakan pernah: ____________________________ _______________________________________________ Mukasurat 6 daripada 10 . Adakah anda berpuas hati dengan tahap kebersihan makanan yang disediakan oleh pihak Dewan Makan : Ya Tidak Sila nyatakan sebab sekiranya anda mengatakan tidak : ____________________________ _______________________________________________ 5. Adakah anda berpuas hati dengan kebersihan persekitaran Dewan Makan: Ya Tidak Sila nyatakan sebab sekiranya anda mengatakan tidak : ____________________________ _______________________________________________ 2. Kekerapan anda melihat pekerja Dewan Makan membersihkan persekitaran Dewan Makan : Tidak pernah Kadang -kadang Kerap 4. Adakah anda berpuas hati dengan kebersihan kipas.BA AG AN D: KEBERSIHAN ( PERSEKITARAN / MAKANAN ) A h n: Sila tandakan pada satu (1) jawapan sahaja. X W ` `Y 1. meja dan lantai di Dewan Makan : Ya Tidak Sila nyatakan sebab sekiranya anda mengatakan tidak : ____________________________ _______________________________________________ 3. tingkap. dalam kotak yang disediakan.

Soalan / Pernyataan Adakah anda berpuas hati dengan kebersihan tandas di Dewan Makan Adakah mesin watercooler di Dewan Makan bersih dan berfungsi dengan baik Adakah anda suka dengan hiasan di Dewan Makan Adakah anda berpuashati dengan kebersihan meja di Dewan Makan Adakah anda selesa dengan keadaan lantai di Dewan Makan Adakah anda berasa pekerja di Dewan Makan berada dalam keadaan bersih apabila menghidangkan makanan Apakah pandangan anda tentang kebersihan ruang dapur di Dewan Makan Mukasurat 7 daripada 10 0 1 2 3 4 2. J w p n Tid k b k it n San at tidak memuaskan 1 Tidak memuaskan 2 Sederhana 3 Memuaskan 4 San at memuaskan 5 Skor 0 Bil 1. Adakah anda bersetuju. berdasarkan skala yang dinyatakan di bawah. Adakah anda berpuas hati dengan susun atur meja makan dan kerusi di Dewan Makan serta kebersihan lantai di Dewan Makan ILPKLS? Ya Tidak Sila nyatakan sebab sekiranya anda mengatakan tidak : ___________________________________________________________________________ 7. pihak pengurusan Dewan Makan perlu mengadakan pemantauan terhadap menu masakan yang disediakan dan pemeriksaan terhadap kebersihan kawasan memasak Dewan Makan ILPKLS? Ya Tidak Sila nyatakan sebab sekiranya anda mengatakan tidak : ____________________________ _______________________________________________ A h n: Sila jawab soalan / pernyataan dan tandakan pada satu (1) jawapan sahaja bagi setiap soalan / pernyataan tersebut. 7.6. 4. 5. d d b b ac b b b b b ba 5 . 6. 3.

Sila berikan komen/cadangan mengenai tahap kebersihan persekitaran dan makanan di Dewan Makan ILPKLS. Pernahkah anda mengalami keracunan makanan apabila makan dan minum di Dewan Makan Sejauh mana pandangan anda tentang kebersihan keseluruhan Dewan Makan 9. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _________________________________________________ _____________________________ _ Mukasurat 8 daripada 10 . 10.8.

berdasarkan skala yang dinyatakan di bawah: Tidak berkaitan 0 San at tidak memuaskan 1 Tidak memuaskan 2 San at memuaskan 5 Jawapan Skor Sederhana 3 Memuaskan 4 Bil 3. adakah pekerja mampu menangani atau mengawal keadaan tersebut 0 1 2 3 4 7. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Mukasurat 9 daripada 10 e e 5 .BAHAGIAN E : LAYANAN PEKERJA Arahan: Sila tandakan pada satu (1) jawapan sahaja. Adakah anda dilayan dengan baik serta sama adil oleh pekerja di Dewan Makan: Ya Tidak Sila nyatakan sebab sekiranya anda mengatakan tidak : ____________________________ ___________________________________________________ 2. 1. 8. Adakah anda berpuas hati dengan ketepatan dan kecepatan penyediaan hidangan oleh pekerja di Dewan Makan : Ya Tidak Sila nyatakan sebab sekiranya anda mengatakan tidak: ____________________________ ___________________________________________________ Arahan: Sila jawab soalan/pernyataan dan tandakan pada satu (1) jawapan sahaja bagisetiap soalan/pernyataan tersebut. Soalan / Pernyataan Cara pekerja Dewan Makan menghidangkan makanan Tingkahlaku pekerja memuaskan di Dewan Makan Adakah cara pemakaian pekerja bersesuaian dengan status mereka sebagai pekerja di Dewan Makan Ketepatan waktu dan kecekapan pihak Dewan Makan menghidangkan makanan dan minuman Sekiranya berlaku sebarang masalah daripada para pelajar yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang telah disediakan. 6. 5. dalam kotak yang disediakan. Sila berikan komen/cadangan mengenai layanan para pekerja Dewan Makan kepada anda semasa mereka bertugas . 4.

10. 3. Sila berikan komen/cadangan mengenai tahap keselamatan yang disediakan. 5. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ -----------------------. sudu. 9. Tidak berkaitan 0 San at tidak sesuai 1 Soalan / Pernyataan Adakah susun atur kerusi dan meja memudahkan pergerakan pelajar jika berlaku kejadian yang tidak diingini seperti kebakaran Adakah alat pemadam api disediakan secukupnya di dalam kawasan Dewan Makan sebagai langkah berjaga-jaga Pernahkah ada menjumpai sebarang benda yang tidak diingini dalam makanan anda semasa anda sedang makan Adakah anda rasa ruang dapur Dewan Makan berada dalam keadaan yang selamat Bagaimanakah pendapat anda tentang pendawaian di Dewan Makan Bagaimanakah pendapat anda keadaan syiling di Dewan Makan Adakah kerusi yang digunakan selamat untuk digunakan Adakah mangkuk. garfu dan cawan dalam keadaan bersih dan selamat digunakan First Aid perlu disediakan di Dewan Makan San at sesuai 5 2 3 4 5 Jawapan Skor Bil 1.TAMAT ------------------------TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA KOMITMEN & KESABARAN PARA PELAJAR ILPKLS DALAM MENJAWAB SOAL SELIDIK INI- Mukasurat 10 daripada 10 f g f . 8. 7. pinggan.BAHAGIAN F : TAHAP KESELAMATAN DEWAN MAKAN Arahan: Sila jawab soalan/pernyataan dan tandakan pada satu (1) jawapan sahaja bagi setiap soalan/pernyataan tersebut. 4. berdasarkan skala yang dinyatakan di bawah. Tidak sesuai 2 Sesuai 3 0 Memuaskan 4 1 2. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful