Bengkel/Khusus

PENGURUSAN MAKMAL SAINS Kolej Mara & MRSM

7.0 Objektif
Bab ini menberi pengetahuan kepada anda tentang: ‡ Kepentingan pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains. ‡ Bagaimana merancang belanjawan makmal sains, khususnya yang melibatkan pembelian bahan dan alat sains. ‡ Cara yang betul menyimpan bahan dan peralatan sains di dalam makmal. ‡ Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya di dalam makmal. ‡ Jenis dan punca kemalangan serta langkah-langkah mencegah berlakunya kemalangan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara merawat kecederaan ringan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara pembuangan bahan sisa daripada makmal sains.

7.1 Pengenalan
‡ Sebahagian besar daripada pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah berlangsung di dalam makmal sains. Ini bermakna para pelajar, sama ada yang mengikuti aliran sastera mahupun aliran sains menggunakan makmal sains sekurang-kurangnya 80 minit setiap mingggu. Pengetahuan dan kemahiran tentang pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains merupakan dua aspek penting yang perlu dipelajari oleh setiap guru sains bagi memastikan setiap makmal sains dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Di samping itu pengetahuan dan kemahiran mengurus dan menyelenggara makmal sains adalah penting bagi menjamin kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran sains serta mengelak berlakunya sebarang kecelakaan. ‡ Bab ini akan membincangkan tentang beberapa aspek penting pengurusan makmal sains sekolah. Aspek-aspek berkenaan ialah : Belanjawan makmal sains, Penyimpanan bahan dan peralatan sains, Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya, Keselamatan di dalam makmal, Pertolongan cemas dalam makmal dan Pelupusan bahan sisa.

7.2 Kepentingan Pengurusan dan Penyelenggaraan Makmal Sains
‡ Setiap makmal sains di sekolah perlulah diurus dan diselenggarakan dengan baik . Matlamatnya ialah : ‡ Menjamin kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam makmal. ‡ Mengelak sebarang kecelakaan semasa bekerja di dalam makmal. ‡ Mengelak pembaziran. ‡ Memudahkan pencarian bahan dan alat yang diperlukan untuk pengajaran. ‡ Merancang penggunaan peruntukan secara berkesan.

.3 Peruntukan Makmal Sains Makmal sains mendapat peruntukan kewangan dari beberapa sumber.7.

.7.4 Belanjawan Makmal Sains Suatu proses yang melibatkan perancangan yang sistematik tentang perbelanjaan sejumlah wang yang diperuntukkan. Proses ini memerlukan kebijaksanaan perancangan supaya faedah yang maksimum diperolehi daripada peruntukan tersebut.

7. keputusan akhir dibuat oleh Pengetua. Namun demikian.1 Bagaimana membuat belanjawan ‡ Perancangan dibuat dua atau tiga bulan sebelum akhir tahun. ‡ Perancangan adalah tanggungjawab Ketua Jabatan Sains dan gurru-guru kanan mata pelajaran sains. Ini membolehkan pertimbangan tentang apa yang perlu dibeli dan membuat pesanan awal. .4.

Senarai berkenaan meliputi: (a) bahan-bahan pakai habis. Item-item peralatan yang rosak dan kecurian.2 Saranan membuat belanjawan makmal 1. (c) bahanbahan kaca.perabot. Bilakah dalam sesuatu tahun item-item pakai habis diperlukan. dll. (i) peralatan-peralatan bengkel. plastik dan logam. sekitaran? boleh dibuat oleh Kelab Sains sekolah? ‡ Apakah jenis perkhidmatan yang boleh dilakukan oleh pelajar-pelajar? . d. Adakan mesyuarat penyelarasan (Pengetua. (g) perabot. sekolah. 4. Jelaskan jenis. (e) bekalan gas. elektrik. Peralatan baru yang diperlukan pada tahun hadapan. c. 3.7. Ketua Jabatan dan Guru Kanan) untuk menentukan apa yang perlu dibeli berdasarkan peruntukan. model dan kuantiti item yang diperlukan. (b) bahan-bahan tahan lama. setiap Guru Kanan mata pelajaran sains hendaklah menyediakan satu senarai keperluan untuk tahun hadapan. 7. e. Semak harga semasa item dalam makmal dan buat pelunjuran harga untuk tahun hadapan. Periksa kemudahan dalam setiap makmal bekalan air. b. gas . 6. elektrik. dll. 5. 2. Kegunaan tahunan item-item pakai habis. (h) buku-buku sains. Garis panduan menyediakan senarai keperluan ‡ Apakah item-item yang: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ sangat diperlukan? boleh diubahsuaikan? boleh dibeli dengan murah? boleh diganti dengan bahan-bahan terpakai dari rumah. Ketua Jabatan Sains tentukan: a. Tentukan unjuran jumlah pelajar untuk tahun hadapan. (f) peralatan pejabat. air.4. Jenis-jenis peralatan yang sangat kurang. Daripada langkah 1-5. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item.(d) spesimen biologi dan slaid-slaid.

Cari pembekal yang murah: ‡ Harga mahal dari pembekal alatan sains. ‡ Bahan kimia yang tidak tahan lama dibeli apabila stok minimum. 3. . Masa pembelian: ‡ Bahan kimia yang diperlukan dalam keadaan segar . jangan beli banyak. ‡ Bahan kimia. lebih murah. ‡ Beli dari syarikat yang belum terkenal.7. Item tidak dalam kontrak kerajaan.3 Pesanan dan pembelian Pembelian keperluan makmal dilakukan oleh sama ada Pengetua atau Ketua Jabatan.4. ‡ Beli dari kedai biasa. Pertimbangan sebelum pembelian: 1. Pembelian melalui pembekal yang dilantik oleh kerajaan biasanya lambat dihantar ke sekolah. Segala urusan surat-menyurat dan tanda tngan dilakukan oleh Pengetua. 2. Pembelian dalam kuantiti banyak atau sedikit pada sesuatu masa: ‡ Kuantiti banyak. 4.

Pembelian melalui sebut harga merangkumi tujuh langkah. ‡ Bagi pembelian kurang daripada RM50.000 .000 pembelian mestilah melalui cara tender. pembelian adalah melalui sebut harga.4.7.4 Prosedur pembelian ‡ Jika anggaran harga melebihi RM50. iaitu: .

1. ‡ Nyatakan tarikh tutup sebut harga. ‡ Kadang kala perlu minta sampel untuk diperiksa dahulu. Meminta Sebut harga ‡ Sekolah menghantar surat kepada sekurang-kurangnya lima (5) pembekal meminta sebut harga. ‡ Simpan salinan pesanan . ‡ Nyatakan spesifikasi item dan kuantiti yang diperlukan. ‡ Simpan salinan surat. status pembekal. Kriteria lain : mutu barangan. Pemilihan pembekal ‡ Pihak sekolah memilih pembekal berdasarkan sebut harga. ‡ Kriteria utama ialah harga item. Borang pesanan ‡ Sekolah mengantar borang pesanan kepada pembekal yang berjaya. 3. perkhidmatan selepas jualan. 2.

5. Invois ‡ Pembekal menghantar invois bersama-sama satu salinan nota hantaran yang telah ditandatangani. ‡ Ketua Jabatan membuat persiapan menerima hantaran. Surat/nota tanda terima ‡ Pembekal menghantar nota akuan penerimaan pesanan. Nota hantaran ‡ Pembekal menghantar nota hantaran . Tiga salinan nota hantaran disertakan. ‡ Failkan nota bersama-sama dokumen lain. ‡ Hantar invois ke pejabat sekolah untuk urusan pembayaran . Sebelum menandatangani nota hantaran. menyatakan tarikh dan masa barangan akan dihantar ke sekolah seperti dinyatakan dalam borang pesanan. Penerimaan barangan ‡ ‡ Pembekal menghantar barangan. ‡ Surat menyatakan jenis dan kuantiti barangan yang akan dihantar. ‡ Failkan bersama-sama dengan borang pesanan. Satu lagi disimpan oleh sekolah.4. semak barangan yang dihantar. 7. ‡ Ketua Jabatan semak invois supaya sesuai dengan sebut harga yang dibuat. Dua salinan nota yang telah ditandatangani dikembalikan kepada pembekal. 6.

5 Penyimpanan Bahan/Radas Sains 7. iaitu stor utama dan stor agihan. STOR AGIHAN Di setiap makmal.1 Jenis stor Di sekolah. STOR UTAMA Menyimpan semua alat dan bahan pengajaran sains. .5.7. Bahan/alat dari stor ini tidak diagihkan kepada individu. Bahan/alat diagihkan kepada stor di setiap makmal. Agihan/pengeluaran bahan/alat kepada pelajar di makmal berkenaan. terdapat dua jenis stor.

Pencahayaan yang baik. Cukup besar dan ada ruang untuk pergerakan troli. . antara lorong dan antara rak. Sumber cahaya dari atas.Cukup cahaya di lorong.‡ Ciri-ciri stor utama Biasanya di bahagian belakang bangunan. di tingkat bawah untuk memudahkan hantaran bahan/alat.

5. F1K2.  Cara ini memudahkan pemeriksaan stok dan pencarian bahan/alat. Contoh:  Terdapat lima (5) kabinet di dalam makmal Fizik I dan lima (5) kabinet dalam makmal Fizik II. F2K3. .Kadkad stok biasanya disimpan mengikut abjad dan mengandungi maklumat tentang setiap item dalam bentuk kod. terdapat ruang-ruang simpanan.2 Sistem penyimpanan itemitem sains Di stor dan makmal. ruang simpanan diberi kod yang sesuai supaya mudah mencari bahan/item semasa pemeriksaan stok. F1K3. rak dan sebagainya. F2K2. Selain label. iaitu laci. F1K4 dan F1K5. Setiap ruang mestilah dilabel mengikut apa yang disimpan padanya. almari.  Kod kabinet di dalam makmal Fizik I : F1K1.7.  Kod kabinet di dalam makmal Fizik II : F2K1. kabinet. F2K4 dan F2K5.

Contoh:  Botol spesimen boleh didapati di B1K3. . dalam kabinet nombor 3.  Jenis dan ragam kod yang digunakan hendaklah mudah dan tidak mengelirukan. Pastikan setiap item yang diambil dikembalikan ke tempat asalnya. Ini bermakna botol spesimen disimpan di makmal Biologi I.

‡ Hanya kakitangan makmal boleh melihat dokumen.5. ‡ Jangan dibawa keluar dari makmal. Orang lain mesti terlebih dahulu mendapat kebenaran dari Ketua Jabatan Sains.7.3 Dokumen-dokumen penting di dalam makmal ‡ Difailkan dengan rapi dan disimpan dalam kabinet yang berkunci. .

Nota hantaran. Nota perakuan. Nota pesanan.Antara dokumen penting yang disimpan di dalam makmal ialah Sebut harga. Katalog. Kad-kad Stok i. Kad-kad stok bahan kimia (iaitu itemitem pakai habis) dipisahkan dari kad-kad stok peralatan (itemitem tahan lama). iii. . Manual arahan. Mesti mengandungi maklumat secukupnya tentang setiap item. Dokumen terpenting kerana mengandungi maklumat tentang setiap item yang disimpan di dalam stor. Invois. Risalah dan Kad-kad stok. ii. Disusun mengikut abjad. untuk memudahkan pemeriksaan stok.

rosak. (a) Item-item tahan lama (Nama sekolah) Item : Kelalang.Contoh kad stok: Item-item tahan lama.Volumetrik 500ml Lokasi :K8 Tarikh Stok masuk 5 Tarikh Kuantiti Harga Jumlah Tarikh dibeli stok 2 RM12 5 6 Dipinjam Baki .dll 1 pecah 4 6 Tanda tangan 1996 25/3 26/4 .

5kg 26/4 R&R 2.5kg 1996 19/3 1.5kg RM30 Pem Jumla bekal h stok Digunakan Baki Tanda tangan STOK MINIMUM 0.5kg 1.5kg .0kg 0.b. Bahan pakai habis STOK MAKSIMUM 2 kg Nama sekolah Nama Bahan : Kuprum sulfat (hablur) Lokasi :K3 Tarikh Stok Masuk Tarik h Kuant Harga iti diteri ma 0.

‡ Perlu selalu semak stok kerana bahan mudah rosak jika disimpan lama. mudah terbakar. ‡ Simpan stok baru di belakang stok yang lama pada rak. ‡ Tarikh penerimaan setiap botol mestilah ditulis dengan terang. Cara menyimpan bahan-bahan Kimia ‡ Bahan-bahan kimia ( sama ada organik ataupun tak organik) hendaklah dipisahkan dari bahan dan peralatan yang lain kerana ada bahan kimia yang beracun. ‡ Gunakan stok yang lama dahulu.5. .mengkakis dan sebagainya.7.4 Penyimpanan Bahan/Radas A. higroskopik .

tri. ‡ Label pada botol mengikut nama logam. ‡ Jangan disusun pada rak yang terdedah kerana mudah dihinggapi habuk. ‡ Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut abjad di dalam almari bertutup. ‡ Penambahan di.a) Bahan kimia tak organik ‡ Simpan berasingan daripada bahan kimia organik. ortho dan meta diabaikan dan disimpan mengikut nama ‡ logam. .

kobaltum (II) klorida. ‡ Asingkan bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara dengan yang boleh menghilangkan air habluran ke udara. stanum (II) klorida.Contoh: Triammonium orthophosphate disimpan di bawah nama sebatian ammonium. kuprum (II) nitrat. barium nitrat. kalsium oksida. magnesium klorida. kalium hidroksida. natrium bromida. ‡ Bahan-bahan yang boleh kehilangan air habluran ke udara : ammonium karbonat. zink klorida. natrium sulfat. magnesium sulfat. natrium karbonat. boraks (dinatrium tetraborat). kalium karbonat. barium klorida. natrium asetat. natrium nitrat. zink nitrat. ferum (III) klorida. kalium tiosianat. kalium heksasianoferat (II). kalsium nitrat. natrium hidroksida. kalsium klorida. ‡ Bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara : asid sulfurik pekat. natrium iodida. kuprum (II) klorida. . kobaltum (II) nitrat. kromium (II) sulfat.

Oleh itu. bilik stor mestilah mempunyai pengudaraan yang baik dan penggunaan api dilarang. ‡ Abaikan penambahan ortho. tri. . letak di atas lantai atau rak-rak yang hampir dengan lantai. ‡ Banyak bahan kimia organik adalah cecair yang meruap.b) Bahan kimia organik ‡ Disimpan mengikut abjad ditempat yang berasingan dari bahan-bahan lain. c) Bahan kimia cecair yang mengkakis ‡ Asid dan alkali pekat sangat mengkakis. di. beracun dan mudah terbakar. Sebaliknya. para. Jangan letak di atas rak yang tinggi.

‡ Disimpan di dalam air sejuk. . Bahan kimia yang terurai oleh cahaya ‡ Contoh. ‡ Simpan di dalam almari khas yang berkunci dan rekodkan kuantitinya. Bahan kimia yang sangat berbahaya ‡ Contoh : sebatian arsenik dan garam sianida. ‡ Disimpan terendam dalam minyak parafin. ‡ Disimpan di dalam peti sejuk. argentum nitrat dan asid nitrik pekat. Jangan sentuh dengan tangan.d) Logam alkali ‡ Sangat aktif dan mudah teroksida jika bersentuhan dengan udara. Jika hendak dikeluarkan. gunakan penyepit dan potong dengan pisau yang tajam. e) f) g) h) Fosforus kuning (putih) ‡ Sangat berbahaya dan sangat aktif . Boleh membawa maut serta merta jika tertelan. Bahan kimia yang mudah rosak oleh panas ‡ Contoh : vitamin C (asid askorbik) dan hidrogen peroksida. ‡ Disimpan di dalam botol kaca berwarna gelap.

tiub spesimen) disimpan di dalam talam di rak ataupun dalam laci. Setiap kategori disimpan mengikut garis pusat luar. Tiub kaca yang bergaris pusat besar disumbat keduadua hujung untuk mengelak habuk/debu. Labelkan kotak jengan jelas. ‡ Alat kaca yang panjang (contoh : buret dan pipet) disimpan berdiri tegak pada rak khusus. sederhana atau tebal). Jangan disimpan terlalu tinggi atau bersama-sama benda-benda yang berat atau logam. Buret disimpan berdiri atau dalam laci yang panjang yang dialas dengan kapas. . ‡ Alat yang mahal seperti Kipp s Apparatus hendaklah disimpan dalam bungkusan dan kotak asal. .B. Bahan bahan ini mesti disimpan mengikut berat (berdinding nipis. ‡ Bahan-bahan kaca disimpan mengikut saiz dan jenis. . . Bahan-bahan kaca yang kecil (slaid mikroskop. Cara menyimpan peralat a) Bahan kaca ‡ Disimpan mengikut saiz. simpan dalam pembalut asal. . Termometer disimpan dalam kotak asal mengikut jenis dan julat. piring petri. Kelalang mengikut saiz dan dalam kotak yang berbeza. Tiub dan batang kaca disimpan tegak dan diberi sokongan di bahagian tengah. . Labelkan setiap laci dengan jelas. Jika belun digunakan.

Dinding almari ditebuk beberapa lubang kecil supaya udara bergerak dengan bebas. Disimpan dalam almari bertingkap cermin. paku. Tripod. Tujuannya adalah untuk mengelak percambahan kulat.b) c) d) e) f) g) Bahan/alat plastik ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jauhkan dari punca panas. Contoh : macis. Diletakkan di atas meja-meja yang khusus dan ditutup dengan plasik untuk mengelak debu. Disimpan dalam kotak kayu yang mempunyai banyak petak kecil. Jangan simpan dengan/bersama-sama alat yang berat. penyepit tabung uji dan spatula. Bahan-bahan logam Bahan bantu mengajar Pelbagai item kecil Model-model yang besar Mikroskop . Disimpan dalam almari yang dipasangkan dengan beberapa buah mentol 25 watt sepanjang masa. penunu Bunsen. Carta ditutup dengan helaian plastik lutsinar. gabus. kaki retot disimpan bersama dan perlu diperiksa dari semasa ke semasa. Bahagian dalam almari dilapik dengan beberapa keping zink atau aluminium untuk memastikan udara di dalamnya panas dan kering.

terutamanya eksperimen. Oleh yang demikian.6 Keselamatan Di Dalam Makmal Sains Para pelajar memang seronok menjalankan aktiviti makmal. Namun demikian mereka mestilah menyedari tentang kemungkinan berlakunya kemalangan jika langkah-langkah keselamatan tidak dipatuhi. . guru bartanggungjawab menerangkan kepada pelajar tentang aspek keselamatan dan langkah-langkah keselamatan serta memastikan setiap pengguna makmal sains mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan.7.

.

‡ Guru gagal memberi arahan dan menyelia secukupnya. ‡ Tidak mematuhi arahan-arahan/peraturan-peraturan. ‡ Peralatan perlindungan/peralatan yang betul tidak digunakan.6. .7. proses dan peralatan yang digunakan. ‡ Guru meninggalkan makmal semasa pelajar menjalankan amali.1 Mengapa kemalangan berlaku Kajian-kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar kemalangan di dalam makmal sains berlaku antaranya kerana: ‡ Kurang kefahaman tentang bahan. ‡ Tergesa-gesa dalam melakukan amali. ‡ Guru tidak merancang aktiviti dengan baik. ‡ Sikap tidak apa pengguna makmal.

Memberi arahan yang jelas termasuk langkah keselamatan dan memastikan pelajar sentiasa mematuhi arahan dan peraturan PELAJAR Mempelajari bahaya terhadap kesihatan dan keselamatan yang berpunca dari kimia peralatan dan teknik yang digunakan supaya bahaya adalah minimum. Sedar bahawa ia bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan diri dan rakanrakan semasa di makmal.6. GURU Merancang aktiviti makmal dengan baik. .7.2 Keselamatan makmal tanggungjawab siapa? SEKOLAH DAN KAKITANGAN MAKMAL Menyediakan kemudahan peralatan dan penyelenggaraan supaya wujud suasana kerja yang selamat.

6. Spesimen.Kaca. kebakaran .Bahan Kimia Guru Pelajar Pembantu Makmal Peraturan am. Kejutan. Bahan Beracun.Elektrik.3 Aspek-aspek keselamatan di dalam makmal Ruang Peralatan Pengguna Langkah Jenis Kemalangan Stor Makmal Api. Bahan Kimia.7. Arahan keselamatan Prosedur kecemasan rawatan Pelupusan Peralatan khusus Persediaan guru Luka.

Pastikan setiap pelajar memahami peraturan berkenaan Penerangan tentang peraturan diberi semasa pelajar pertama kali mengunakan makmal. ‡ Peralatan keselamatan Pastikan semua peralatan keselamatan.6. ‡ Kotak pertolongan cemas Pastikan kotak pertolongan cemas tidak berkunci dan mengandungi peralatan untuk rawatan kecemasan. .3 Langkah-langkah keselamatan dalam makmal ‡ Peraturan makmal Satu senarai tentang apa yang pelajar patut patuhi semasa bearada dan bekerja di dalam makmal sains. ‡ Kemahiran manipulatif Pastikan pelajar tahu menggunakan teknik yang betul semasa mengendalikan alat radas dan bahan kimia serta sentiasa mematuhi arahan guru tentang prosedur amali. misalnya alat pemadam kebakaran berada dalam keadaan baik dan berfungsi serta diletakkan di tempat yang mudah diambil. ‡ Petunjuk Pamerkan petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA di tempat yang mudah dilihat dalam setiap mmakmal.7. Tampalkan peraturan makmal ditempat yang mudah dilihat oleh pelajar. Pastikan juga semua pelajar tahu menggunakan peralatan berkenaan.

guru mempunyai tanggungjawab tambahan.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kebersihan Makmal hendaklah sentiasa bersih dan tidak licin. Selain memastikan aktiviti di makmal berjalan lancar.Pastikan semua peralatan. Rawatan kecemasan Pastikan guru dan kakitangan makmal tahu tentang cara-cara memberi rawatan kecemasan apabila diperlukan. Peralatan. Rancangan untuk keadaan kecemasan Pastikan pelajar tahu prosedur menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran. dan. iaitu: ‡ Pengetahuan tentang pertolongan cemas. ‡ Rancangan tindakan untuk keadaan cemas . Pelupusan bahan sisa Pastikan bahan sisa makmal dilupuskan dengan cara yang betul. termasuk pendawaian dan palam elektrik berada dalam keadaan baik. Panduan keselamatan Sediakan panduan keselamatan makmal dan pastikan guru dan kakitangan makmal memahami isi kandungannya serta dapat mengambil langkah-langkah keselamatan bila perlu. Bekas sampah hendaklah disediakan. Pencahayaan dan pengudaraan Pastikan cukup pencahayaan dan pengudaraan di dalam makmal.

Empat perkara asas dalam rawatan kecemasan ialah:  AMALKAN LANGKAH KESELAMATAN JANGAN CEMAS TAHU PUNCA KEMALANGAN TAHU BAGAIMANA MEMBERI RAWATAN AWAL .7 Rawatan Kecemasan Pengetahuan tentang rawatan kecemasan sangat penting dalam langkah memberi rawatan awal sebelum mangsa mendapat rawatan profesional.7.

Jenis dan punca kemalangan JENIS KEBAKARAN LITAR PINTAS UNSUR-UNSUR LOGAM AKTIF KERACUNAN BAHAN KIMIA GAS SPESIMEN BIOLOGI LUKA KEJUTAN ALATAN KACA RADAS ALAT ELEKTRIK ‡PENDAWAIAN ‡PUNCA KUASA ‡PALAM PUNCA PENUNU BUNSEN .

.7. Prosedur pertolongan cemas TERBAKAR Mengurangkan kesan haba. Mengurangkan bengkak. Mengurangkan kejutan. Mententeramkan mangsa.7.1 Pengetahuan tentang jenis dan punca kemalangan yang berlaku di dalam makmal dapat membantu guru mengenal pasti langkah dan cara rawatan yang bersesuaian. Mengurangkan kesakitan. Memastikan mangsa mendapat cukup minuman.

Kaedah rawatan kebakaran Api Renda kan ba agian yang terbakar dala air sej k(ais) dengan segera nt k eng rangkan kesakitan a an Kimia Tanggalkan pakaian dan barang-barang yang terkena ba an. Jika melec r ringan. Dapatkan rawatan profesional. Jika melec r ringan. Dapatkan rawatan profesional. Jika l ka. beri rawatan awal. as dengan air mengalir selama 1 minit. bal tkan dengan pembal t yang steril nt k mengelakkan infeksi. . beri rawatan awal.

Keringkan dan balut dengan pembalut yang steril. Sapukan larutan natrium bikarbonat 1 %. Basuh dengan air. Sapukan larutan ammonia cair (1 bahagian ammonia : 15 bahagian air) Buang logam dengan menggunakan penyepit.Kebakaran Ringan Asid Basuh dengan air. Basuh dengan air. Basuh dengan air. Alkali Bromin Natrium dan Kalium Fosforus Basuh dengan air. Sapukan asid asetik 1 %. Basuh dengan air. Rendam dalam air selama 20 minit. . Basuh dengan larutan kuprum sulfat 1%.

2 Merawat kecederaan ringan .7.7.

KERACUNAN .

karsinogenik. dan sebagainya . membebaskan gas beracun. misalnya bahan mengkakis. meruap.8 Bahan-bahan Yang Berbahaya ‡ Setiap bekas atau botol bahan kimia yang berbahaya mestilah ditandakan dengan simbol yang khusus. boleh meletup. dan sebagainya. merosakkan organ-organ di dalam badan. ‡ Terdapat pelbagai sifat dan kesan bahan kimia. Kesannya pula. ada yang menyebabkan kematian. sangat mengkakis. Ada yang sangat beracun.7. ‡ Guru mestilah mengetahui sama ada sesuatu bahan itu berbahaya dan kesannya ke atas kesihatan supaya langkah berjaga-jaga dapat diambil dan penggunaan bahan berkenaan dapat dielak atau dikurangkan. bahan beracun dan bahan mudah terbakar.

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Contoh-contoh berikut menunjukkan betapa bahayanya bahan-bahan kimia tertentu terhadap kesihatan: Arsenik : Beracun. beracun. Kalsium klorida : Debunya merosakkan mata. merosakkan hati dan ginjal. boleh meresap melalui kulit. Trikloroetana : Merosakkan mata dan hati . boleh menyebabkan maut dengan segera. menyebabkan kemandulan pada lelaki. Piridina : Amat beracun. merosakkan hati. meresap melalui kulit. Asid hidroklorik pekat : Meruap. Benzena : Sangat beracun. Merkuri : Wapnya sangat beracun. Asbestos : Debunya menyebabkan barah paru-paru. Asid sulfurik pekat : Amat mengkakis. ginjal dan sum-sum tulang. Kalium : Meletup bila dicampurkan dengan air. menyebabkan barah. Natrium sianida : Beracun. boleh meyebab maut. meruap.

‡ Contoh: ‡ 1. Gas hidrogen . 3. 2.boleh menyebabkan letupan jika sesuatu tindak balas membebaskan terlalu banyak hidrogen. 4. . Letupan juga boleh disebabkan oleh tindak balas antara agen pengoksida yang kuat seperti kalium klorat dengan agen penurun yang kuat seperti serbuk logam sulfur.7.9 Tindak Balas Kimia Yang Berbahaya ‡ Tindak balas kimia juga merupakan salah satu punca kemalangan di dalam makmal. Mencampurkan alkali kuat dengan asid kuat akan menghasilkan t Tindak balas yang hebat dan sangat berbahaya.

Cara mencairkan asid pekat ialah: CAMPURKAN ASID PEKAT KE DALAM AIR PERLAHAN-LAHAN SAMBIL MENGACAUNYA. Pencairan asid pekat juga boleh menyebabkan letupan yang berbahaya. JANGAN SEKALI-KALI MENCAMPURKAN AIR KEPADA ASID KUAT .4.

format. kalsium karbida.natrium. 3. Asid Nitrik pekat Klorin Asid sulfurik pekat Meletup Meletup Membebaskan gas karbon monoksida yang beracun . oksalat Kesan Meletup 2. 4. Air Bahaya jika dicampurkan dengan Kalium. asid formik. selulosa Hidrogen.ammonia. metanol. Etanol. benbeza Asid oksalik. asid pekat.Beberapa contoh tindak balas yang berbahaya ialah: Bahan 1.

10 Pelupusan Bahan Sisa ‡ Elakkan membuang bahan sisa ke dalam sistem saliran atau longkang. terutamanya pencemaran alam sekitar.7. pertimbangkan dahulu perkara-perkara berikut: ‡ Adakah larutan itu mengancam kehidupan haiwan dan tumbuhan? ‡ Bolehkah dicairkan dengan sempurna? ‡ Adakah bahan itu telah dirawat supaya boleh dicairkan? ‡ Adakah bahan itu boleh larut dalam air? . Bahan-bahan toksik boleh menyebabkan pelbagai masalah. Sebelum menuang sesuatu larutan ke dalam sistem saliran.

Merkuri ialahberbahaya melalui rawatan secara kimia. terutamanya logam yang paling berbahaya di dalam makmal. bangkai haiwan serta sisa tumbuhan boleh ditanam di tempat yang sesuai. b) c) d) Rawatan secara kimia Kebanyakan bahan sisa makmal boleh dijadikan tidak ‡ merkuri dan kadmium hendaklah dimendakkan terlebih dahulu. Bahan-bahan kaca dan logam hendaklah diasingkan. Langkah keselamatan mestilah diutamakan semasa mengguna dan membuang bahan ini. Ada yang boleh dimusnahkan melalui tindak balas tertentu dan ada pula yang boleh dineutralkan dan dicairkan sebelum dibuang. Penanaman Najis. Jangan buang bahan-bahan itu ke dalam sistem saliran. Pastikan lubangnya agak dalam. ‡ Garam-garam logam. Bahan-bahan kimia tidak sesuai dilupuskan melalui cara ini kerana boleh mencemarkan sumber air bawah tanah yang berdekatan . Pembuangan bersama-sama sampah Bahan-bahan pepejal yang tidak berbahaya boleh dibuang secara ini. Jangan buang bahan-bahan yang boleh diguna semula. Bahan-bahan organik yang tidak larut dalam air hendaklah dikumpulkan di dalam botol dan dilabellkan. ‡ ‡ Bahan yang larut dalam air boleh dibuang terus ke dalam sistem saliran dengan air yang banyak.Cara-cara pelupusan yang sesuai: a) Pencairan merupakan cara paling baik bagi pelupusan cecair dan gas.

Pembantu Makmal Kanan. Kolej Mara Seremban . Hussin.‡ Sekian terima kasih Dipanjangkan oleh Azmi b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful