Bengkel/Khusus

PENGURUSAN MAKMAL SAINS Kolej Mara & MRSM

7.0 Objektif
Bab ini menberi pengetahuan kepada anda tentang: ‡ Kepentingan pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains. ‡ Bagaimana merancang belanjawan makmal sains, khususnya yang melibatkan pembelian bahan dan alat sains. ‡ Cara yang betul menyimpan bahan dan peralatan sains di dalam makmal. ‡ Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya di dalam makmal. ‡ Jenis dan punca kemalangan serta langkah-langkah mencegah berlakunya kemalangan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara merawat kecederaan ringan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara pembuangan bahan sisa daripada makmal sains.

7.1 Pengenalan
‡ Sebahagian besar daripada pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah berlangsung di dalam makmal sains. Ini bermakna para pelajar, sama ada yang mengikuti aliran sastera mahupun aliran sains menggunakan makmal sains sekurang-kurangnya 80 minit setiap mingggu. Pengetahuan dan kemahiran tentang pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains merupakan dua aspek penting yang perlu dipelajari oleh setiap guru sains bagi memastikan setiap makmal sains dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Di samping itu pengetahuan dan kemahiran mengurus dan menyelenggara makmal sains adalah penting bagi menjamin kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran sains serta mengelak berlakunya sebarang kecelakaan. ‡ Bab ini akan membincangkan tentang beberapa aspek penting pengurusan makmal sains sekolah. Aspek-aspek berkenaan ialah : Belanjawan makmal sains, Penyimpanan bahan dan peralatan sains, Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya, Keselamatan di dalam makmal, Pertolongan cemas dalam makmal dan Pelupusan bahan sisa.

7.2 Kepentingan Pengurusan dan Penyelenggaraan Makmal Sains
‡ Setiap makmal sains di sekolah perlulah diurus dan diselenggarakan dengan baik . Matlamatnya ialah : ‡ Menjamin kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam makmal. ‡ Mengelak sebarang kecelakaan semasa bekerja di dalam makmal. ‡ Mengelak pembaziran. ‡ Memudahkan pencarian bahan dan alat yang diperlukan untuk pengajaran. ‡ Merancang penggunaan peruntukan secara berkesan.

3 Peruntukan Makmal Sains Makmal sains mendapat peruntukan kewangan dari beberapa sumber.7. .

7.4 Belanjawan Makmal Sains Suatu proses yang melibatkan perancangan yang sistematik tentang perbelanjaan sejumlah wang yang diperuntukkan. Proses ini memerlukan kebijaksanaan perancangan supaya faedah yang maksimum diperolehi daripada peruntukan tersebut. .

1 Bagaimana membuat belanjawan ‡ Perancangan dibuat dua atau tiga bulan sebelum akhir tahun.7. keputusan akhir dibuat oleh Pengetua. ‡ Perancangan adalah tanggungjawab Ketua Jabatan Sains dan gurru-guru kanan mata pelajaran sains. Ini membolehkan pertimbangan tentang apa yang perlu dibeli dan membuat pesanan awal.4. . Namun demikian.

(f) peralatan pejabat. Semak harga semasa item dalam makmal dan buat pelunjuran harga untuk tahun hadapan. Jenis-jenis peralatan yang sangat kurang. 7. Bilakah dalam sesuatu tahun item-item pakai habis diperlukan. Ketua Jabatan dan Guru Kanan) untuk menentukan apa yang perlu dibeli berdasarkan peruntukan. 3. Adakan mesyuarat penyelarasan (Pengetua.(d) spesimen biologi dan slaid-slaid. elektrik. Ketua Jabatan Sains tentukan: a. b. 4.perabot. dll.Senarai berkenaan meliputi: (a) bahan-bahan pakai habis. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item. model dan kuantiti item yang diperlukan. setiap Guru Kanan mata pelajaran sains hendaklah menyediakan satu senarai keperluan untuk tahun hadapan. e. d. gas . sekolah.2 Saranan membuat belanjawan makmal 1. (i) peralatan-peralatan bengkel. Garis panduan menyediakan senarai keperluan ‡ Apakah item-item yang: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ sangat diperlukan? boleh diubahsuaikan? boleh dibeli dengan murah? boleh diganti dengan bahan-bahan terpakai dari rumah. 5. Daripada langkah 1-5. plastik dan logam. (g) perabot. c. Periksa kemudahan dalam setiap makmal bekalan air. (e) bekalan gas. air. Jelaskan jenis. elektrik. Tentukan unjuran jumlah pelajar untuk tahun hadapan. 2. Item-item peralatan yang rosak dan kecurian. 6. sekitaran? boleh dibuat oleh Kelab Sains sekolah? ‡ Apakah jenis perkhidmatan yang boleh dilakukan oleh pelajar-pelajar? . dll. Kegunaan tahunan item-item pakai habis. (h) buku-buku sains. Peralatan baru yang diperlukan pada tahun hadapan. (b) bahan-bahan tahan lama. (c) bahanbahan kaca.7.4.

4. ‡ Bahan kimia. Item tidak dalam kontrak kerajaan. jangan beli banyak. 2. Pembelian melalui pembekal yang dilantik oleh kerajaan biasanya lambat dihantar ke sekolah.7. ‡ Beli dari syarikat yang belum terkenal. Cari pembekal yang murah: ‡ Harga mahal dari pembekal alatan sains. Segala urusan surat-menyurat dan tanda tngan dilakukan oleh Pengetua.3 Pesanan dan pembelian Pembelian keperluan makmal dilakukan oleh sama ada Pengetua atau Ketua Jabatan. Pembelian dalam kuantiti banyak atau sedikit pada sesuatu masa: ‡ Kuantiti banyak. . 4. Pertimbangan sebelum pembelian: 1. lebih murah. Masa pembelian: ‡ Bahan kimia yang diperlukan dalam keadaan segar . 3. ‡ Bahan kimia yang tidak tahan lama dibeli apabila stok minimum. ‡ Beli dari kedai biasa.

7.000 pembelian mestilah melalui cara tender. ‡ Bagi pembelian kurang daripada RM50.4.000 . pembelian adalah melalui sebut harga.4 Prosedur pembelian ‡ Jika anggaran harga melebihi RM50. Pembelian melalui sebut harga merangkumi tujuh langkah. iaitu: .

‡ Kadang kala perlu minta sampel untuk diperiksa dahulu. perkhidmatan selepas jualan. ‡ Nyatakan spesifikasi item dan kuantiti yang diperlukan. ‡ Kriteria utama ialah harga item. Meminta Sebut harga ‡ Sekolah menghantar surat kepada sekurang-kurangnya lima (5) pembekal meminta sebut harga. 3. Borang pesanan ‡ Sekolah mengantar borang pesanan kepada pembekal yang berjaya. ‡ Simpan salinan surat.1. 2. ‡ Simpan salinan pesanan . Kriteria lain : mutu barangan. ‡ Nyatakan tarikh tutup sebut harga. status pembekal. Pemilihan pembekal ‡ Pihak sekolah memilih pembekal berdasarkan sebut harga.

4. Surat/nota tanda terima ‡ Pembekal menghantar nota akuan penerimaan pesanan. Satu lagi disimpan oleh sekolah. ‡ Hantar invois ke pejabat sekolah untuk urusan pembayaran . Penerimaan barangan ‡ ‡ Pembekal menghantar barangan. 5. Sebelum menandatangani nota hantaran. Nota hantaran ‡ Pembekal menghantar nota hantaran . ‡ Ketua Jabatan semak invois supaya sesuai dengan sebut harga yang dibuat. menyatakan tarikh dan masa barangan akan dihantar ke sekolah seperti dinyatakan dalam borang pesanan. 7. Invois ‡ Pembekal menghantar invois bersama-sama satu salinan nota hantaran yang telah ditandatangani. 6. Dua salinan nota yang telah ditandatangani dikembalikan kepada pembekal. ‡ Ketua Jabatan membuat persiapan menerima hantaran. ‡ Failkan bersama-sama dengan borang pesanan. Tiga salinan nota hantaran disertakan. ‡ Surat menyatakan jenis dan kuantiti barangan yang akan dihantar. ‡ Failkan nota bersama-sama dokumen lain. semak barangan yang dihantar.

5.1 Jenis stor Di sekolah. STOR UTAMA Menyimpan semua alat dan bahan pengajaran sains. iaitu stor utama dan stor agihan. STOR AGIHAN Di setiap makmal.7. . terdapat dua jenis stor.5 Penyimpanan Bahan/Radas Sains 7. Bahan/alat diagihkan kepada stor di setiap makmal. Bahan/alat dari stor ini tidak diagihkan kepada individu. Agihan/pengeluaran bahan/alat kepada pelajar di makmal berkenaan.

di tingkat bawah untuk memudahkan hantaran bahan/alat. Sumber cahaya dari atas. Cukup besar dan ada ruang untuk pergerakan troli. . Pencahayaan yang baik. antara lorong dan antara rak.Cukup cahaya di lorong.‡ Ciri-ciri stor utama Biasanya di bahagian belakang bangunan.

almari. Selain label. F2K3. F1K2.  Kod kabinet di dalam makmal Fizik II : F2K1. Contoh:  Terdapat lima (5) kabinet di dalam makmal Fizik I dan lima (5) kabinet dalam makmal Fizik II.Kadkad stok biasanya disimpan mengikut abjad dan mengandungi maklumat tentang setiap item dalam bentuk kod. F1K4 dan F1K5.  Cara ini memudahkan pemeriksaan stok dan pencarian bahan/alat. Setiap ruang mestilah dilabel mengikut apa yang disimpan padanya. F1K3. kabinet. ruang simpanan diberi kod yang sesuai supaya mudah mencari bahan/item semasa pemeriksaan stok. iaitu laci.2 Sistem penyimpanan itemitem sains Di stor dan makmal. terdapat ruang-ruang simpanan. F2K4 dan F2K5.  Kod kabinet di dalam makmal Fizik I : F1K1. . F2K2. rak dan sebagainya.5.7.

dalam kabinet nombor 3. .  Jenis dan ragam kod yang digunakan hendaklah mudah dan tidak mengelirukan.Contoh:  Botol spesimen boleh didapati di B1K3. Ini bermakna botol spesimen disimpan di makmal Biologi I. Pastikan setiap item yang diambil dikembalikan ke tempat asalnya.

3 Dokumen-dokumen penting di dalam makmal ‡ Difailkan dengan rapi dan disimpan dalam kabinet yang berkunci. . ‡ Hanya kakitangan makmal boleh melihat dokumen.7. ‡ Jangan dibawa keluar dari makmal. Orang lain mesti terlebih dahulu mendapat kebenaran dari Ketua Jabatan Sains.5.

Nota perakuan. Katalog. Disusun mengikut abjad. iii. Manual arahan. . ii.Antara dokumen penting yang disimpan di dalam makmal ialah Sebut harga. Kad-kad stok bahan kimia (iaitu itemitem pakai habis) dipisahkan dari kad-kad stok peralatan (itemitem tahan lama). Invois. untuk memudahkan pemeriksaan stok. Risalah dan Kad-kad stok. Dokumen terpenting kerana mengandungi maklumat tentang setiap item yang disimpan di dalam stor. Kad-kad Stok i. Nota hantaran. Nota pesanan. Mesti mengandungi maklumat secukupnya tentang setiap item.

(a) Item-item tahan lama (Nama sekolah) Item : Kelalang.rosak.Volumetrik 500ml Lokasi :K8 Tarikh Stok masuk 5 Tarikh Kuantiti Harga Jumlah Tarikh dibeli stok 2 RM12 5 6 Dipinjam Baki .Contoh kad stok: Item-item tahan lama.dll 1 pecah 4 6 Tanda tangan 1996 25/3 26/4 .

Bahan pakai habis STOK MAKSIMUM 2 kg Nama sekolah Nama Bahan : Kuprum sulfat (hablur) Lokasi :K3 Tarikh Stok Masuk Tarik h Kuant Harga iti diteri ma 0.5kg 1996 19/3 1.5kg 1.5kg 26/4 R&R 2.b.5kg .0kg 0.5kg RM30 Pem Jumla bekal h stok Digunakan Baki Tanda tangan STOK MINIMUM 0.

‡ Gunakan stok yang lama dahulu.7. Cara menyimpan bahan-bahan Kimia ‡ Bahan-bahan kimia ( sama ada organik ataupun tak organik) hendaklah dipisahkan dari bahan dan peralatan yang lain kerana ada bahan kimia yang beracun. . ‡ Simpan stok baru di belakang stok yang lama pada rak. mudah terbakar. ‡ Perlu selalu semak stok kerana bahan mudah rosak jika disimpan lama. higroskopik .5.mengkakis dan sebagainya.4 Penyimpanan Bahan/Radas A. ‡ Tarikh penerimaan setiap botol mestilah ditulis dengan terang.

‡ Label pada botol mengikut nama logam. ‡ Jangan disusun pada rak yang terdedah kerana mudah dihinggapi habuk.a) Bahan kimia tak organik ‡ Simpan berasingan daripada bahan kimia organik. ‡ Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut abjad di dalam almari bertutup. tri. ‡ Penambahan di. . ortho dan meta diabaikan dan disimpan mengikut nama ‡ logam.

zink klorida. natrium sulfat. natrium iodida. kalsium klorida. kalium hidroksida. boraks (dinatrium tetraborat). ‡ Asingkan bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara dengan yang boleh menghilangkan air habluran ke udara. kalium heksasianoferat (II). kuprum (II) nitrat. ‡ Bahan-bahan yang boleh kehilangan air habluran ke udara : ammonium karbonat. magnesium sulfat. ferum (III) klorida. natrium karbonat. natrium hidroksida. natrium bromida. natrium asetat. kobaltum (II) nitrat. kuprum (II) klorida. natrium nitrat. zink nitrat. kobaltum (II) klorida. barium nitrat. kalsium oksida. barium klorida. kalium karbonat.Contoh: Triammonium orthophosphate disimpan di bawah nama sebatian ammonium. ‡ Bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara : asid sulfurik pekat. kalium tiosianat. magnesium klorida. . stanum (II) klorida. kalsium nitrat. kromium (II) sulfat.

bilik stor mestilah mempunyai pengudaraan yang baik dan penggunaan api dilarang. para. letak di atas lantai atau rak-rak yang hampir dengan lantai. di. c) Bahan kimia cecair yang mengkakis ‡ Asid dan alkali pekat sangat mengkakis. ‡ Abaikan penambahan ortho. Jangan letak di atas rak yang tinggi. Oleh itu.b) Bahan kimia organik ‡ Disimpan mengikut abjad ditempat yang berasingan dari bahan-bahan lain. . beracun dan mudah terbakar. ‡ Banyak bahan kimia organik adalah cecair yang meruap. Sebaliknya. tri.

‡ Disimpan di dalam botol kaca berwarna gelap. Bahan kimia yang mudah rosak oleh panas ‡ Contoh : vitamin C (asid askorbik) dan hidrogen peroksida. ‡ Disimpan di dalam peti sejuk.d) Logam alkali ‡ Sangat aktif dan mudah teroksida jika bersentuhan dengan udara. Jangan sentuh dengan tangan. ‡ Disimpan di dalam air sejuk. Boleh membawa maut serta merta jika tertelan. argentum nitrat dan asid nitrik pekat. Jika hendak dikeluarkan. . ‡ Simpan di dalam almari khas yang berkunci dan rekodkan kuantitinya. e) f) g) h) Fosforus kuning (putih) ‡ Sangat berbahaya dan sangat aktif . Bahan kimia yang sangat berbahaya ‡ Contoh : sebatian arsenik dan garam sianida. ‡ Disimpan terendam dalam minyak parafin. gunakan penyepit dan potong dengan pisau yang tajam. Bahan kimia yang terurai oleh cahaya ‡ Contoh.

Labelkan kotak jengan jelas. Jika belun digunakan. Buret disimpan berdiri atau dalam laci yang panjang yang dialas dengan kapas. Tiub kaca yang bergaris pusat besar disumbat keduadua hujung untuk mengelak habuk/debu. ‡ Alat yang mahal seperti Kipp s Apparatus hendaklah disimpan dalam bungkusan dan kotak asal. . ‡ Bahan-bahan kaca disimpan mengikut saiz dan jenis. ‡ Alat kaca yang panjang (contoh : buret dan pipet) disimpan berdiri tegak pada rak khusus. piring petri. Tiub dan batang kaca disimpan tegak dan diberi sokongan di bahagian tengah. . tiub spesimen) disimpan di dalam talam di rak ataupun dalam laci.B. Labelkan setiap laci dengan jelas. Setiap kategori disimpan mengikut garis pusat luar. . Cara menyimpan peralat a) Bahan kaca ‡ Disimpan mengikut saiz. . Bahan bahan ini mesti disimpan mengikut berat (berdinding nipis. Jangan disimpan terlalu tinggi atau bersama-sama benda-benda yang berat atau logam. sederhana atau tebal). . Bahan-bahan kaca yang kecil (slaid mikroskop. Termometer disimpan dalam kotak asal mengikut jenis dan julat. simpan dalam pembalut asal. Kelalang mengikut saiz dan dalam kotak yang berbeza. .

Disimpan dalam kotak kayu yang mempunyai banyak petak kecil. Dinding almari ditebuk beberapa lubang kecil supaya udara bergerak dengan bebas. paku. gabus. kaki retot disimpan bersama dan perlu diperiksa dari semasa ke semasa. Tujuannya adalah untuk mengelak percambahan kulat. Carta ditutup dengan helaian plastik lutsinar.b) c) d) e) f) g) Bahan/alat plastik ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jauhkan dari punca panas. Bahagian dalam almari dilapik dengan beberapa keping zink atau aluminium untuk memastikan udara di dalamnya panas dan kering. Bahan-bahan logam Bahan bantu mengajar Pelbagai item kecil Model-model yang besar Mikroskop . Disimpan dalam almari yang dipasangkan dengan beberapa buah mentol 25 watt sepanjang masa. Disimpan dalam almari bertingkap cermin. Contoh : macis. Diletakkan di atas meja-meja yang khusus dan ditutup dengan plasik untuk mengelak debu. penyepit tabung uji dan spatula. Tripod. penunu Bunsen. Jangan simpan dengan/bersama-sama alat yang berat.

guru bartanggungjawab menerangkan kepada pelajar tentang aspek keselamatan dan langkah-langkah keselamatan serta memastikan setiap pengguna makmal sains mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan.6 Keselamatan Di Dalam Makmal Sains Para pelajar memang seronok menjalankan aktiviti makmal. terutamanya eksperimen.7. Namun demikian mereka mestilah menyedari tentang kemungkinan berlakunya kemalangan jika langkah-langkah keselamatan tidak dipatuhi. Oleh yang demikian. .

.

‡ Guru gagal memberi arahan dan menyelia secukupnya. ‡ Guru meninggalkan makmal semasa pelajar menjalankan amali. .6. ‡ Sikap tidak apa pengguna makmal. proses dan peralatan yang digunakan. ‡ Tidak mematuhi arahan-arahan/peraturan-peraturan.1 Mengapa kemalangan berlaku Kajian-kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar kemalangan di dalam makmal sains berlaku antaranya kerana: ‡ Kurang kefahaman tentang bahan. ‡ Peralatan perlindungan/peralatan yang betul tidak digunakan.7. ‡ Tergesa-gesa dalam melakukan amali. ‡ Guru tidak merancang aktiviti dengan baik.

Sedar bahawa ia bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan diri dan rakanrakan semasa di makmal.6.7. GURU Merancang aktiviti makmal dengan baik.2 Keselamatan makmal tanggungjawab siapa? SEKOLAH DAN KAKITANGAN MAKMAL Menyediakan kemudahan peralatan dan penyelenggaraan supaya wujud suasana kerja yang selamat.Memberi arahan yang jelas termasuk langkah keselamatan dan memastikan pelajar sentiasa mematuhi arahan dan peraturan PELAJAR Mempelajari bahaya terhadap kesihatan dan keselamatan yang berpunca dari kimia peralatan dan teknik yang digunakan supaya bahaya adalah minimum. .

Spesimen.Bahan Kimia Guru Pelajar Pembantu Makmal Peraturan am.Elektrik.7. Arahan keselamatan Prosedur kecemasan rawatan Pelupusan Peralatan khusus Persediaan guru Luka.Kaca.6. Kejutan. Bahan Beracun. kebakaran . Bahan Kimia.3 Aspek-aspek keselamatan di dalam makmal Ruang Peralatan Pengguna Langkah Jenis Kemalangan Stor Makmal Api.

‡ Peralatan keselamatan Pastikan semua peralatan keselamatan. Pastikan setiap pelajar memahami peraturan berkenaan Penerangan tentang peraturan diberi semasa pelajar pertama kali mengunakan makmal. misalnya alat pemadam kebakaran berada dalam keadaan baik dan berfungsi serta diletakkan di tempat yang mudah diambil. ‡ Kotak pertolongan cemas Pastikan kotak pertolongan cemas tidak berkunci dan mengandungi peralatan untuk rawatan kecemasan. ‡ Petunjuk Pamerkan petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA di tempat yang mudah dilihat dalam setiap mmakmal.6. ‡ Kemahiran manipulatif Pastikan pelajar tahu menggunakan teknik yang betul semasa mengendalikan alat radas dan bahan kimia serta sentiasa mematuhi arahan guru tentang prosedur amali.7. .3 Langkah-langkah keselamatan dalam makmal ‡ Peraturan makmal Satu senarai tentang apa yang pelajar patut patuhi semasa bearada dan bekerja di dalam makmal sains. Pastikan juga semua pelajar tahu menggunakan peralatan berkenaan. Tampalkan peraturan makmal ditempat yang mudah dilihat oleh pelajar.

‡ Rancangan tindakan untuk keadaan cemas . Peralatan. Bekas sampah hendaklah disediakan. Panduan keselamatan Sediakan panduan keselamatan makmal dan pastikan guru dan kakitangan makmal memahami isi kandungannya serta dapat mengambil langkah-langkah keselamatan bila perlu. Pencahayaan dan pengudaraan Pastikan cukup pencahayaan dan pengudaraan di dalam makmal.Pastikan semua peralatan. iaitu: ‡ Pengetahuan tentang pertolongan cemas. termasuk pendawaian dan palam elektrik berada dalam keadaan baik. dan. Rancangan untuk keadaan kecemasan Pastikan pelajar tahu prosedur menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kebersihan Makmal hendaklah sentiasa bersih dan tidak licin. Rawatan kecemasan Pastikan guru dan kakitangan makmal tahu tentang cara-cara memberi rawatan kecemasan apabila diperlukan. Selain memastikan aktiviti di makmal berjalan lancar. Pelupusan bahan sisa Pastikan bahan sisa makmal dilupuskan dengan cara yang betul. guru mempunyai tanggungjawab tambahan.

Empat perkara asas dalam rawatan kecemasan ialah:  AMALKAN LANGKAH KESELAMATAN JANGAN CEMAS TAHU PUNCA KEMALANGAN TAHU BAGAIMANA MEMBERI RAWATAN AWAL .7.7 Rawatan Kecemasan Pengetahuan tentang rawatan kecemasan sangat penting dalam langkah memberi rawatan awal sebelum mangsa mendapat rawatan profesional.

Jenis dan punca kemalangan JENIS KEBAKARAN LITAR PINTAS UNSUR-UNSUR LOGAM AKTIF KERACUNAN BAHAN KIMIA GAS SPESIMEN BIOLOGI LUKA KEJUTAN ALATAN KACA RADAS ALAT ELEKTRIK ‡PENDAWAIAN ‡PUNCA KUASA ‡PALAM PUNCA PENUNU BUNSEN .

7.7.1 Pengetahuan tentang jenis dan punca kemalangan yang berlaku di dalam makmal dapat membantu guru mengenal pasti langkah dan cara rawatan yang bersesuaian. Prosedur pertolongan cemas TERBAKAR Mengurangkan kesan haba. Mengurangkan kesakitan. Mententeramkan mangsa. Memastikan mangsa mendapat cukup minuman. Mengurangkan kejutan. . Mengurangkan bengkak.

Kaedah rawatan kebakaran Api Renda kan ba agian yang terbakar dala air sej k(ais) dengan segera nt k eng rangkan kesakitan a an Kimia Tanggalkan pakaian dan barang-barang yang terkena ba an. beri rawatan awal. as dengan air mengalir selama 1 minit. . Dapatkan rawatan profesional. Jika melec r ringan. beri rawatan awal. bal tkan dengan pembal t yang steril nt k mengelakkan infeksi. Dapatkan rawatan profesional. Jika l ka. Jika melec r ringan.

Basuh dengan air. Sapukan larutan ammonia cair (1 bahagian ammonia : 15 bahagian air) Buang logam dengan menggunakan penyepit. Sapukan larutan natrium bikarbonat 1 %. Alkali Bromin Natrium dan Kalium Fosforus Basuh dengan air. Basuh dengan air. Sapukan asid asetik 1 %. Rendam dalam air selama 20 minit. . Keringkan dan balut dengan pembalut yang steril. Basuh dengan larutan kuprum sulfat 1%. Basuh dengan air.Kebakaran Ringan Asid Basuh dengan air. Basuh dengan air.

2 Merawat kecederaan ringan .7.7.

KERACUNAN .

bahan beracun dan bahan mudah terbakar. meruap. sangat mengkakis. ‡ Guru mestilah mengetahui sama ada sesuatu bahan itu berbahaya dan kesannya ke atas kesihatan supaya langkah berjaga-jaga dapat diambil dan penggunaan bahan berkenaan dapat dielak atau dikurangkan. membebaskan gas beracun. boleh meletup. karsinogenik. Ada yang sangat beracun. Kesannya pula. dan sebagainya . dan sebagainya. ‡ Terdapat pelbagai sifat dan kesan bahan kimia.8 Bahan-bahan Yang Berbahaya ‡ Setiap bekas atau botol bahan kimia yang berbahaya mestilah ditandakan dengan simbol yang khusus. ada yang menyebabkan kematian. misalnya bahan mengkakis. merosakkan organ-organ di dalam badan.7.

Asbestos : Debunya menyebabkan barah paru-paru. Asid sulfurik pekat : Amat mengkakis. menyebabkan barah. merosakkan hati. Trikloroetana : Merosakkan mata dan hati . Merkuri : Wapnya sangat beracun. Piridina : Amat beracun. merosakkan hati dan ginjal. meresap melalui kulit. Natrium sianida : Beracun. Benzena : Sangat beracun. Kalium : Meletup bila dicampurkan dengan air. Kalsium klorida : Debunya merosakkan mata. boleh meresap melalui kulit. ginjal dan sum-sum tulang. meruap. menyebabkan kemandulan pada lelaki.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Contoh-contoh berikut menunjukkan betapa bahayanya bahan-bahan kimia tertentu terhadap kesihatan: Arsenik : Beracun. boleh menyebabkan maut dengan segera. boleh meyebab maut. Asid hidroklorik pekat : Meruap. beracun.

2. Letupan juga boleh disebabkan oleh tindak balas antara agen pengoksida yang kuat seperti kalium klorat dengan agen penurun yang kuat seperti serbuk logam sulfur. 3. Gas hidrogen .9 Tindak Balas Kimia Yang Berbahaya ‡ Tindak balas kimia juga merupakan salah satu punca kemalangan di dalam makmal. .7. 4.boleh menyebabkan letupan jika sesuatu tindak balas membebaskan terlalu banyak hidrogen. Mencampurkan alkali kuat dengan asid kuat akan menghasilkan t Tindak balas yang hebat dan sangat berbahaya. ‡ Contoh: ‡ 1.

4. JANGAN SEKALI-KALI MENCAMPURKAN AIR KEPADA ASID KUAT . Pencairan asid pekat juga boleh menyebabkan letupan yang berbahaya. Cara mencairkan asid pekat ialah: CAMPURKAN ASID PEKAT KE DALAM AIR PERLAHAN-LAHAN SAMBIL MENGACAUNYA.

format. selulosa Hidrogen. 4.ammonia. Asid Nitrik pekat Klorin Asid sulfurik pekat Meletup Meletup Membebaskan gas karbon monoksida yang beracun . asid formik. Etanol.natrium.Beberapa contoh tindak balas yang berbahaya ialah: Bahan 1. kalsium karbida. Air Bahaya jika dicampurkan dengan Kalium. oksalat Kesan Meletup 2. metanol. asid pekat. 3. benbeza Asid oksalik.

10 Pelupusan Bahan Sisa ‡ Elakkan membuang bahan sisa ke dalam sistem saliran atau longkang. Sebelum menuang sesuatu larutan ke dalam sistem saliran. pertimbangkan dahulu perkara-perkara berikut: ‡ Adakah larutan itu mengancam kehidupan haiwan dan tumbuhan? ‡ Bolehkah dicairkan dengan sempurna? ‡ Adakah bahan itu telah dirawat supaya boleh dicairkan? ‡ Adakah bahan itu boleh larut dalam air? .7. terutamanya pencemaran alam sekitar. Bahan-bahan toksik boleh menyebabkan pelbagai masalah.

Cara-cara pelupusan yang sesuai: a) Pencairan merupakan cara paling baik bagi pelupusan cecair dan gas. bangkai haiwan serta sisa tumbuhan boleh ditanam di tempat yang sesuai. Bahan-bahan kaca dan logam hendaklah diasingkan. b) c) d) Rawatan secara kimia Kebanyakan bahan sisa makmal boleh dijadikan tidak ‡ merkuri dan kadmium hendaklah dimendakkan terlebih dahulu. Merkuri ialahberbahaya melalui rawatan secara kimia. Bahan-bahan kimia tidak sesuai dilupuskan melalui cara ini kerana boleh mencemarkan sumber air bawah tanah yang berdekatan . Penanaman Najis. Pembuangan bersama-sama sampah Bahan-bahan pepejal yang tidak berbahaya boleh dibuang secara ini. Langkah keselamatan mestilah diutamakan semasa mengguna dan membuang bahan ini. ‡ ‡ Bahan yang larut dalam air boleh dibuang terus ke dalam sistem saliran dengan air yang banyak. terutamanya logam yang paling berbahaya di dalam makmal. Jangan buang bahan-bahan yang boleh diguna semula. ‡ Garam-garam logam. Bahan-bahan organik yang tidak larut dalam air hendaklah dikumpulkan di dalam botol dan dilabellkan. Pastikan lubangnya agak dalam. Jangan buang bahan-bahan itu ke dalam sistem saliran. Ada yang boleh dimusnahkan melalui tindak balas tertentu dan ada pula yang boleh dineutralkan dan dicairkan sebelum dibuang.

Hussin. Kolej Mara Seremban . Pembantu Makmal Kanan.‡ Sekian terima kasih Dipanjangkan oleh Azmi b.