Bengkel/Khusus

PENGURUSAN MAKMAL SAINS Kolej Mara & MRSM

7.0 Objektif
Bab ini menberi pengetahuan kepada anda tentang: ‡ Kepentingan pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains. ‡ Bagaimana merancang belanjawan makmal sains, khususnya yang melibatkan pembelian bahan dan alat sains. ‡ Cara yang betul menyimpan bahan dan peralatan sains di dalam makmal. ‡ Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya di dalam makmal. ‡ Jenis dan punca kemalangan serta langkah-langkah mencegah berlakunya kemalangan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara merawat kecederaan ringan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara pembuangan bahan sisa daripada makmal sains.

7.1 Pengenalan
‡ Sebahagian besar daripada pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah berlangsung di dalam makmal sains. Ini bermakna para pelajar, sama ada yang mengikuti aliran sastera mahupun aliran sains menggunakan makmal sains sekurang-kurangnya 80 minit setiap mingggu. Pengetahuan dan kemahiran tentang pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains merupakan dua aspek penting yang perlu dipelajari oleh setiap guru sains bagi memastikan setiap makmal sains dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Di samping itu pengetahuan dan kemahiran mengurus dan menyelenggara makmal sains adalah penting bagi menjamin kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran sains serta mengelak berlakunya sebarang kecelakaan. ‡ Bab ini akan membincangkan tentang beberapa aspek penting pengurusan makmal sains sekolah. Aspek-aspek berkenaan ialah : Belanjawan makmal sains, Penyimpanan bahan dan peralatan sains, Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya, Keselamatan di dalam makmal, Pertolongan cemas dalam makmal dan Pelupusan bahan sisa.

7.2 Kepentingan Pengurusan dan Penyelenggaraan Makmal Sains
‡ Setiap makmal sains di sekolah perlulah diurus dan diselenggarakan dengan baik . Matlamatnya ialah : ‡ Menjamin kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam makmal. ‡ Mengelak sebarang kecelakaan semasa bekerja di dalam makmal. ‡ Mengelak pembaziran. ‡ Memudahkan pencarian bahan dan alat yang diperlukan untuk pengajaran. ‡ Merancang penggunaan peruntukan secara berkesan.

3 Peruntukan Makmal Sains Makmal sains mendapat peruntukan kewangan dari beberapa sumber. .7.

. Proses ini memerlukan kebijaksanaan perancangan supaya faedah yang maksimum diperolehi daripada peruntukan tersebut.7.4 Belanjawan Makmal Sains Suatu proses yang melibatkan perancangan yang sistematik tentang perbelanjaan sejumlah wang yang diperuntukkan.

‡ Perancangan adalah tanggungjawab Ketua Jabatan Sains dan gurru-guru kanan mata pelajaran sains. keputusan akhir dibuat oleh Pengetua.1 Bagaimana membuat belanjawan ‡ Perancangan dibuat dua atau tiga bulan sebelum akhir tahun.4. Namun demikian. .7. Ini membolehkan pertimbangan tentang apa yang perlu dibeli dan membuat pesanan awal.

b. 4. Adakan mesyuarat penyelarasan (Pengetua.(d) spesimen biologi dan slaid-slaid. elektrik. sekolah. d. dll. 7. 5. elektrik. air. gas . (i) peralatan-peralatan bengkel. Garis panduan menyediakan senarai keperluan ‡ Apakah item-item yang: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ sangat diperlukan? boleh diubahsuaikan? boleh dibeli dengan murah? boleh diganti dengan bahan-bahan terpakai dari rumah. (f) peralatan pejabat. Ketua Jabatan dan Guru Kanan) untuk menentukan apa yang perlu dibeli berdasarkan peruntukan.7. sekitaran? boleh dibuat oleh Kelab Sains sekolah? ‡ Apakah jenis perkhidmatan yang boleh dilakukan oleh pelajar-pelajar? . (b) bahan-bahan tahan lama. Peralatan baru yang diperlukan pada tahun hadapan. dll.perabot. model dan kuantiti item yang diperlukan. 6. Jenis-jenis peralatan yang sangat kurang.2 Saranan membuat belanjawan makmal 1. (g) perabot. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item. Daripada langkah 1-5. Jelaskan jenis. Semak harga semasa item dalam makmal dan buat pelunjuran harga untuk tahun hadapan. e. setiap Guru Kanan mata pelajaran sains hendaklah menyediakan satu senarai keperluan untuk tahun hadapan. Tentukan unjuran jumlah pelajar untuk tahun hadapan. (c) bahanbahan kaca. (h) buku-buku sains. plastik dan logam. 2. Periksa kemudahan dalam setiap makmal bekalan air. (e) bekalan gas. 3. Item-item peralatan yang rosak dan kecurian. Kegunaan tahunan item-item pakai habis. Bilakah dalam sesuatu tahun item-item pakai habis diperlukan. c.Senarai berkenaan meliputi: (a) bahan-bahan pakai habis.4. Ketua Jabatan Sains tentukan: a.

2. Pembelian dalam kuantiti banyak atau sedikit pada sesuatu masa: ‡ Kuantiti banyak.4. ‡ Beli dari kedai biasa. Pembelian melalui pembekal yang dilantik oleh kerajaan biasanya lambat dihantar ke sekolah. Cari pembekal yang murah: ‡ Harga mahal dari pembekal alatan sains. jangan beli banyak.3 Pesanan dan pembelian Pembelian keperluan makmal dilakukan oleh sama ada Pengetua atau Ketua Jabatan. . ‡ Bahan kimia yang tidak tahan lama dibeli apabila stok minimum. 3.7. Item tidak dalam kontrak kerajaan. ‡ Bahan kimia. Masa pembelian: ‡ Bahan kimia yang diperlukan dalam keadaan segar . Pertimbangan sebelum pembelian: 1. Segala urusan surat-menyurat dan tanda tngan dilakukan oleh Pengetua. ‡ Beli dari syarikat yang belum terkenal. 4. lebih murah.

4. ‡ Bagi pembelian kurang daripada RM50.4 Prosedur pembelian ‡ Jika anggaran harga melebihi RM50. iaitu: . Pembelian melalui sebut harga merangkumi tujuh langkah.7.000 . pembelian adalah melalui sebut harga.000 pembelian mestilah melalui cara tender.

1. perkhidmatan selepas jualan. ‡ Simpan salinan surat. ‡ Nyatakan tarikh tutup sebut harga. ‡ Simpan salinan pesanan . Borang pesanan ‡ Sekolah mengantar borang pesanan kepada pembekal yang berjaya. status pembekal. ‡ Kriteria utama ialah harga item. 2. Kriteria lain : mutu barangan. ‡ Kadang kala perlu minta sampel untuk diperiksa dahulu. Pemilihan pembekal ‡ Pihak sekolah memilih pembekal berdasarkan sebut harga. Meminta Sebut harga ‡ Sekolah menghantar surat kepada sekurang-kurangnya lima (5) pembekal meminta sebut harga. 3. ‡ Nyatakan spesifikasi item dan kuantiti yang diperlukan.

Tiga salinan nota hantaran disertakan. Dua salinan nota yang telah ditandatangani dikembalikan kepada pembekal. menyatakan tarikh dan masa barangan akan dihantar ke sekolah seperti dinyatakan dalam borang pesanan. 5. Satu lagi disimpan oleh sekolah. Sebelum menandatangani nota hantaran. Invois ‡ Pembekal menghantar invois bersama-sama satu salinan nota hantaran yang telah ditandatangani. ‡ Hantar invois ke pejabat sekolah untuk urusan pembayaran . 6. 7. semak barangan yang dihantar. ‡ Ketua Jabatan membuat persiapan menerima hantaran. ‡ Failkan nota bersama-sama dokumen lain. Surat/nota tanda terima ‡ Pembekal menghantar nota akuan penerimaan pesanan.4. ‡ Surat menyatakan jenis dan kuantiti barangan yang akan dihantar. ‡ Ketua Jabatan semak invois supaya sesuai dengan sebut harga yang dibuat. Nota hantaran ‡ Pembekal menghantar nota hantaran . Penerimaan barangan ‡ ‡ Pembekal menghantar barangan. ‡ Failkan bersama-sama dengan borang pesanan.

STOR UTAMA Menyimpan semua alat dan bahan pengajaran sains. terdapat dua jenis stor. STOR AGIHAN Di setiap makmal.5 Penyimpanan Bahan/Radas Sains 7.1 Jenis stor Di sekolah. iaitu stor utama dan stor agihan.5. Bahan/alat diagihkan kepada stor di setiap makmal. . Agihan/pengeluaran bahan/alat kepada pelajar di makmal berkenaan.7. Bahan/alat dari stor ini tidak diagihkan kepada individu.

. di tingkat bawah untuk memudahkan hantaran bahan/alat.‡ Ciri-ciri stor utama Biasanya di bahagian belakang bangunan. Cukup besar dan ada ruang untuk pergerakan troli.Cukup cahaya di lorong. Pencahayaan yang baik. Sumber cahaya dari atas. antara lorong dan antara rak.

F1K3. kabinet. terdapat ruang-ruang simpanan.7. Contoh:  Terdapat lima (5) kabinet di dalam makmal Fizik I dan lima (5) kabinet dalam makmal Fizik II.  Kod kabinet di dalam makmal Fizik I : F1K1. F2K3. F1K4 dan F1K5. Setiap ruang mestilah dilabel mengikut apa yang disimpan padanya. almari.2 Sistem penyimpanan itemitem sains Di stor dan makmal.  Cara ini memudahkan pemeriksaan stok dan pencarian bahan/alat.Kadkad stok biasanya disimpan mengikut abjad dan mengandungi maklumat tentang setiap item dalam bentuk kod. . F2K4 dan F2K5.5. F1K2. iaitu laci. Selain label. ruang simpanan diberi kod yang sesuai supaya mudah mencari bahan/item semasa pemeriksaan stok.  Kod kabinet di dalam makmal Fizik II : F2K1. rak dan sebagainya. F2K2.

Ini bermakna botol spesimen disimpan di makmal Biologi I.  Jenis dan ragam kod yang digunakan hendaklah mudah dan tidak mengelirukan. Pastikan setiap item yang diambil dikembalikan ke tempat asalnya.Contoh:  Botol spesimen boleh didapati di B1K3. dalam kabinet nombor 3. .

.3 Dokumen-dokumen penting di dalam makmal ‡ Difailkan dengan rapi dan disimpan dalam kabinet yang berkunci. Orang lain mesti terlebih dahulu mendapat kebenaran dari Ketua Jabatan Sains.7.5. ‡ Jangan dibawa keluar dari makmal. ‡ Hanya kakitangan makmal boleh melihat dokumen.

Disusun mengikut abjad. Mesti mengandungi maklumat secukupnya tentang setiap item. Katalog. Dokumen terpenting kerana mengandungi maklumat tentang setiap item yang disimpan di dalam stor. . iii. Nota pesanan. Kad-kad stok bahan kimia (iaitu itemitem pakai habis) dipisahkan dari kad-kad stok peralatan (itemitem tahan lama). untuk memudahkan pemeriksaan stok. Risalah dan Kad-kad stok. Manual arahan. Nota hantaran. Invois. ii.Antara dokumen penting yang disimpan di dalam makmal ialah Sebut harga. Nota perakuan. Kad-kad Stok i.

dll 1 pecah 4 6 Tanda tangan 1996 25/3 26/4 . (a) Item-item tahan lama (Nama sekolah) Item : Kelalang.Contoh kad stok: Item-item tahan lama.Volumetrik 500ml Lokasi :K8 Tarikh Stok masuk 5 Tarikh Kuantiti Harga Jumlah Tarikh dibeli stok 2 RM12 5 6 Dipinjam Baki .rosak.

b.5kg 1.5kg RM30 Pem Jumla bekal h stok Digunakan Baki Tanda tangan STOK MINIMUM 0.0kg 0. Bahan pakai habis STOK MAKSIMUM 2 kg Nama sekolah Nama Bahan : Kuprum sulfat (hablur) Lokasi :K3 Tarikh Stok Masuk Tarik h Kuant Harga iti diteri ma 0.5kg 26/4 R&R 2.5kg 1996 19/3 1.5kg .

4 Penyimpanan Bahan/Radas A. . ‡ Simpan stok baru di belakang stok yang lama pada rak. ‡ Perlu selalu semak stok kerana bahan mudah rosak jika disimpan lama. higroskopik . ‡ Gunakan stok yang lama dahulu. mudah terbakar.5.7. ‡ Tarikh penerimaan setiap botol mestilah ditulis dengan terang. Cara menyimpan bahan-bahan Kimia ‡ Bahan-bahan kimia ( sama ada organik ataupun tak organik) hendaklah dipisahkan dari bahan dan peralatan yang lain kerana ada bahan kimia yang beracun.mengkakis dan sebagainya.

‡ Label pada botol mengikut nama logam. ‡ Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut abjad di dalam almari bertutup. ‡ Penambahan di. ortho dan meta diabaikan dan disimpan mengikut nama ‡ logam.a) Bahan kimia tak organik ‡ Simpan berasingan daripada bahan kimia organik. . tri. ‡ Jangan disusun pada rak yang terdedah kerana mudah dihinggapi habuk.

zink klorida. kuprum (II) klorida. kalsium nitrat. natrium asetat. barium klorida. kalium heksasianoferat (II). kalsium klorida. ‡ Asingkan bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara dengan yang boleh menghilangkan air habluran ke udara. natrium hidroksida. kalium hidroksida. . kuprum (II) nitrat. ‡ Bahan-bahan yang boleh kehilangan air habluran ke udara : ammonium karbonat. natrium bromida. boraks (dinatrium tetraborat). magnesium klorida. kalsium oksida. natrium nitrat. kobaltum (II) nitrat. ferum (III) klorida. natrium iodida. stanum (II) klorida. natrium karbonat. natrium sulfat. zink nitrat. ‡ Bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara : asid sulfurik pekat. magnesium sulfat. barium nitrat. kobaltum (II) klorida. kromium (II) sulfat.Contoh: Triammonium orthophosphate disimpan di bawah nama sebatian ammonium. kalium tiosianat. kalium karbonat.

para. di. ‡ Banyak bahan kimia organik adalah cecair yang meruap. . letak di atas lantai atau rak-rak yang hampir dengan lantai. beracun dan mudah terbakar. Jangan letak di atas rak yang tinggi. c) Bahan kimia cecair yang mengkakis ‡ Asid dan alkali pekat sangat mengkakis. bilik stor mestilah mempunyai pengudaraan yang baik dan penggunaan api dilarang. Sebaliknya.b) Bahan kimia organik ‡ Disimpan mengikut abjad ditempat yang berasingan dari bahan-bahan lain. ‡ Abaikan penambahan ortho. tri. Oleh itu.

Jika hendak dikeluarkan. Bahan kimia yang mudah rosak oleh panas ‡ Contoh : vitamin C (asid askorbik) dan hidrogen peroksida. ‡ Disimpan di dalam air sejuk. Jangan sentuh dengan tangan. gunakan penyepit dan potong dengan pisau yang tajam. e) f) g) h) Fosforus kuning (putih) ‡ Sangat berbahaya dan sangat aktif . Boleh membawa maut serta merta jika tertelan. Bahan kimia yang terurai oleh cahaya ‡ Contoh. . ‡ Simpan di dalam almari khas yang berkunci dan rekodkan kuantitinya. argentum nitrat dan asid nitrik pekat. Bahan kimia yang sangat berbahaya ‡ Contoh : sebatian arsenik dan garam sianida. ‡ Disimpan terendam dalam minyak parafin. ‡ Disimpan di dalam peti sejuk. ‡ Disimpan di dalam botol kaca berwarna gelap.d) Logam alkali ‡ Sangat aktif dan mudah teroksida jika bersentuhan dengan udara.

Jika belun digunakan. . . Cara menyimpan peralat a) Bahan kaca ‡ Disimpan mengikut saiz. . Setiap kategori disimpan mengikut garis pusat luar. Tiub dan batang kaca disimpan tegak dan diberi sokongan di bahagian tengah. ‡ Alat kaca yang panjang (contoh : buret dan pipet) disimpan berdiri tegak pada rak khusus. . sederhana atau tebal). simpan dalam pembalut asal. Buret disimpan berdiri atau dalam laci yang panjang yang dialas dengan kapas. Labelkan setiap laci dengan jelas. Bahan-bahan kaca yang kecil (slaid mikroskop. . Tiub kaca yang bergaris pusat besar disumbat keduadua hujung untuk mengelak habuk/debu. Jangan disimpan terlalu tinggi atau bersama-sama benda-benda yang berat atau logam. tiub spesimen) disimpan di dalam talam di rak ataupun dalam laci. piring petri. ‡ Alat yang mahal seperti Kipp s Apparatus hendaklah disimpan dalam bungkusan dan kotak asal. Bahan bahan ini mesti disimpan mengikut berat (berdinding nipis. ‡ Bahan-bahan kaca disimpan mengikut saiz dan jenis. Kelalang mengikut saiz dan dalam kotak yang berbeza. . Labelkan kotak jengan jelas.B. Termometer disimpan dalam kotak asal mengikut jenis dan julat.

Disimpan dalam almari yang dipasangkan dengan beberapa buah mentol 25 watt sepanjang masa. Jangan simpan dengan/bersama-sama alat yang berat. Tujuannya adalah untuk mengelak percambahan kulat. gabus. Diletakkan di atas meja-meja yang khusus dan ditutup dengan plasik untuk mengelak debu. Bahagian dalam almari dilapik dengan beberapa keping zink atau aluminium untuk memastikan udara di dalamnya panas dan kering. Disimpan dalam kotak kayu yang mempunyai banyak petak kecil. paku. Tripod. Dinding almari ditebuk beberapa lubang kecil supaya udara bergerak dengan bebas. penunu Bunsen. Disimpan dalam almari bertingkap cermin.b) c) d) e) f) g) Bahan/alat plastik ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jauhkan dari punca panas. kaki retot disimpan bersama dan perlu diperiksa dari semasa ke semasa. Contoh : macis. penyepit tabung uji dan spatula. Carta ditutup dengan helaian plastik lutsinar. Bahan-bahan logam Bahan bantu mengajar Pelbagai item kecil Model-model yang besar Mikroskop .

6 Keselamatan Di Dalam Makmal Sains Para pelajar memang seronok menjalankan aktiviti makmal. guru bartanggungjawab menerangkan kepada pelajar tentang aspek keselamatan dan langkah-langkah keselamatan serta memastikan setiap pengguna makmal sains mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan.7. Namun demikian mereka mestilah menyedari tentang kemungkinan berlakunya kemalangan jika langkah-langkah keselamatan tidak dipatuhi. . Oleh yang demikian. terutamanya eksperimen.

.

. proses dan peralatan yang digunakan. ‡ Sikap tidak apa pengguna makmal. ‡ Guru tidak merancang aktiviti dengan baik. ‡ Tidak mematuhi arahan-arahan/peraturan-peraturan. ‡ Guru meninggalkan makmal semasa pelajar menjalankan amali. ‡ Tergesa-gesa dalam melakukan amali.1 Mengapa kemalangan berlaku Kajian-kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar kemalangan di dalam makmal sains berlaku antaranya kerana: ‡ Kurang kefahaman tentang bahan.6. ‡ Guru gagal memberi arahan dan menyelia secukupnya. ‡ Peralatan perlindungan/peralatan yang betul tidak digunakan.7.

2 Keselamatan makmal tanggungjawab siapa? SEKOLAH DAN KAKITANGAN MAKMAL Menyediakan kemudahan peralatan dan penyelenggaraan supaya wujud suasana kerja yang selamat. . Sedar bahawa ia bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan diri dan rakanrakan semasa di makmal. GURU Merancang aktiviti makmal dengan baik.7.6.Memberi arahan yang jelas termasuk langkah keselamatan dan memastikan pelajar sentiasa mematuhi arahan dan peraturan PELAJAR Mempelajari bahaya terhadap kesihatan dan keselamatan yang berpunca dari kimia peralatan dan teknik yang digunakan supaya bahaya adalah minimum.

Spesimen. Bahan Kimia.Elektrik.6.Kaca.Bahan Kimia Guru Pelajar Pembantu Makmal Peraturan am. kebakaran . Bahan Beracun.3 Aspek-aspek keselamatan di dalam makmal Ruang Peralatan Pengguna Langkah Jenis Kemalangan Stor Makmal Api. Kejutan. Arahan keselamatan Prosedur kecemasan rawatan Pelupusan Peralatan khusus Persediaan guru Luka.7.

‡ Kotak pertolongan cemas Pastikan kotak pertolongan cemas tidak berkunci dan mengandungi peralatan untuk rawatan kecemasan. misalnya alat pemadam kebakaran berada dalam keadaan baik dan berfungsi serta diletakkan di tempat yang mudah diambil. Pastikan juga semua pelajar tahu menggunakan peralatan berkenaan. ‡ Peralatan keselamatan Pastikan semua peralatan keselamatan.7. ‡ Petunjuk Pamerkan petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA di tempat yang mudah dilihat dalam setiap mmakmal. Pastikan setiap pelajar memahami peraturan berkenaan Penerangan tentang peraturan diberi semasa pelajar pertama kali mengunakan makmal.6. . ‡ Kemahiran manipulatif Pastikan pelajar tahu menggunakan teknik yang betul semasa mengendalikan alat radas dan bahan kimia serta sentiasa mematuhi arahan guru tentang prosedur amali. Tampalkan peraturan makmal ditempat yang mudah dilihat oleh pelajar.3 Langkah-langkah keselamatan dalam makmal ‡ Peraturan makmal Satu senarai tentang apa yang pelajar patut patuhi semasa bearada dan bekerja di dalam makmal sains.

Rancangan untuk keadaan kecemasan Pastikan pelajar tahu prosedur menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran. Bekas sampah hendaklah disediakan. guru mempunyai tanggungjawab tambahan. Panduan keselamatan Sediakan panduan keselamatan makmal dan pastikan guru dan kakitangan makmal memahami isi kandungannya serta dapat mengambil langkah-langkah keselamatan bila perlu. Peralatan. iaitu: ‡ Pengetahuan tentang pertolongan cemas. Selain memastikan aktiviti di makmal berjalan lancar.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kebersihan Makmal hendaklah sentiasa bersih dan tidak licin. dan.Pastikan semua peralatan. ‡ Rancangan tindakan untuk keadaan cemas . termasuk pendawaian dan palam elektrik berada dalam keadaan baik. Pencahayaan dan pengudaraan Pastikan cukup pencahayaan dan pengudaraan di dalam makmal. Pelupusan bahan sisa Pastikan bahan sisa makmal dilupuskan dengan cara yang betul. Rawatan kecemasan Pastikan guru dan kakitangan makmal tahu tentang cara-cara memberi rawatan kecemasan apabila diperlukan.

7. Empat perkara asas dalam rawatan kecemasan ialah:  AMALKAN LANGKAH KESELAMATAN JANGAN CEMAS TAHU PUNCA KEMALANGAN TAHU BAGAIMANA MEMBERI RAWATAN AWAL .7 Rawatan Kecemasan Pengetahuan tentang rawatan kecemasan sangat penting dalam langkah memberi rawatan awal sebelum mangsa mendapat rawatan profesional.

Jenis dan punca kemalangan JENIS KEBAKARAN LITAR PINTAS UNSUR-UNSUR LOGAM AKTIF KERACUNAN BAHAN KIMIA GAS SPESIMEN BIOLOGI LUKA KEJUTAN ALATAN KACA RADAS ALAT ELEKTRIK ‡PENDAWAIAN ‡PUNCA KUASA ‡PALAM PUNCA PENUNU BUNSEN .

Mengurangkan kesakitan.7. . Mengurangkan kejutan. Prosedur pertolongan cemas TERBAKAR Mengurangkan kesan haba.1 Pengetahuan tentang jenis dan punca kemalangan yang berlaku di dalam makmal dapat membantu guru mengenal pasti langkah dan cara rawatan yang bersesuaian.7. Mengurangkan bengkak. Mententeramkan mangsa. Memastikan mangsa mendapat cukup minuman.

Jika melec r ringan. Dapatkan rawatan profesional. Dapatkan rawatan profesional. beri rawatan awal.Kaedah rawatan kebakaran Api Renda kan ba agian yang terbakar dala air sej k(ais) dengan segera nt k eng rangkan kesakitan a an Kimia Tanggalkan pakaian dan barang-barang yang terkena ba an. as dengan air mengalir selama 1 minit. Jika melec r ringan. beri rawatan awal. . bal tkan dengan pembal t yang steril nt k mengelakkan infeksi. Jika l ka.

Basuh dengan air. Basuh dengan air. Sapukan larutan natrium bikarbonat 1 %. Sapukan larutan ammonia cair (1 bahagian ammonia : 15 bahagian air) Buang logam dengan menggunakan penyepit. Basuh dengan larutan kuprum sulfat 1%. Alkali Bromin Natrium dan Kalium Fosforus Basuh dengan air. . Sapukan asid asetik 1 %. Basuh dengan air. Keringkan dan balut dengan pembalut yang steril.Kebakaran Ringan Asid Basuh dengan air. Rendam dalam air selama 20 minit. Basuh dengan air.

2 Merawat kecederaan ringan .7.7.

KERACUNAN .

‡ Guru mestilah mengetahui sama ada sesuatu bahan itu berbahaya dan kesannya ke atas kesihatan supaya langkah berjaga-jaga dapat diambil dan penggunaan bahan berkenaan dapat dielak atau dikurangkan. meruap. Kesannya pula. membebaskan gas beracun. dan sebagainya. merosakkan organ-organ di dalam badan. sangat mengkakis. boleh meletup. dan sebagainya . bahan beracun dan bahan mudah terbakar. misalnya bahan mengkakis. karsinogenik. Ada yang sangat beracun.7.8 Bahan-bahan Yang Berbahaya ‡ Setiap bekas atau botol bahan kimia yang berbahaya mestilah ditandakan dengan simbol yang khusus. ‡ Terdapat pelbagai sifat dan kesan bahan kimia. ada yang menyebabkan kematian.

boleh meyebab maut. ginjal dan sum-sum tulang. Merkuri : Wapnya sangat beracun. meruap. beracun.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Contoh-contoh berikut menunjukkan betapa bahayanya bahan-bahan kimia tertentu terhadap kesihatan: Arsenik : Beracun. Kalsium klorida : Debunya merosakkan mata. Benzena : Sangat beracun. menyebabkan kemandulan pada lelaki. Trikloroetana : Merosakkan mata dan hati . Asid hidroklorik pekat : Meruap. Kalium : Meletup bila dicampurkan dengan air. menyebabkan barah. Natrium sianida : Beracun. boleh meresap melalui kulit. merosakkan hati dan ginjal. Asid sulfurik pekat : Amat mengkakis. merosakkan hati. meresap melalui kulit. Piridina : Amat beracun. Asbestos : Debunya menyebabkan barah paru-paru. boleh menyebabkan maut dengan segera.

Gas hidrogen . 3.9 Tindak Balas Kimia Yang Berbahaya ‡ Tindak balas kimia juga merupakan salah satu punca kemalangan di dalam makmal. . 4.boleh menyebabkan letupan jika sesuatu tindak balas membebaskan terlalu banyak hidrogen. 2. Mencampurkan alkali kuat dengan asid kuat akan menghasilkan t Tindak balas yang hebat dan sangat berbahaya. Letupan juga boleh disebabkan oleh tindak balas antara agen pengoksida yang kuat seperti kalium klorat dengan agen penurun yang kuat seperti serbuk logam sulfur.7. ‡ Contoh: ‡ 1.

Cara mencairkan asid pekat ialah: CAMPURKAN ASID PEKAT KE DALAM AIR PERLAHAN-LAHAN SAMBIL MENGACAUNYA. JANGAN SEKALI-KALI MENCAMPURKAN AIR KEPADA ASID KUAT . Pencairan asid pekat juga boleh menyebabkan letupan yang berbahaya.4.

3. asid formik. Etanol.natrium.Beberapa contoh tindak balas yang berbahaya ialah: Bahan 1.format. kalsium karbida. 4. oksalat Kesan Meletup 2. asid pekat. Air Bahaya jika dicampurkan dengan Kalium. metanol. selulosa Hidrogen. Asid Nitrik pekat Klorin Asid sulfurik pekat Meletup Meletup Membebaskan gas karbon monoksida yang beracun .ammonia. benbeza Asid oksalik.

7. pertimbangkan dahulu perkara-perkara berikut: ‡ Adakah larutan itu mengancam kehidupan haiwan dan tumbuhan? ‡ Bolehkah dicairkan dengan sempurna? ‡ Adakah bahan itu telah dirawat supaya boleh dicairkan? ‡ Adakah bahan itu boleh larut dalam air? . terutamanya pencemaran alam sekitar.10 Pelupusan Bahan Sisa ‡ Elakkan membuang bahan sisa ke dalam sistem saliran atau longkang. Bahan-bahan toksik boleh menyebabkan pelbagai masalah. Sebelum menuang sesuatu larutan ke dalam sistem saliran.

Langkah keselamatan mestilah diutamakan semasa mengguna dan membuang bahan ini. Pembuangan bersama-sama sampah Bahan-bahan pepejal yang tidak berbahaya boleh dibuang secara ini.Cara-cara pelupusan yang sesuai: a) Pencairan merupakan cara paling baik bagi pelupusan cecair dan gas. ‡ Garam-garam logam. bangkai haiwan serta sisa tumbuhan boleh ditanam di tempat yang sesuai. Bahan-bahan kaca dan logam hendaklah diasingkan. Bahan-bahan kimia tidak sesuai dilupuskan melalui cara ini kerana boleh mencemarkan sumber air bawah tanah yang berdekatan . Penanaman Najis. Bahan-bahan organik yang tidak larut dalam air hendaklah dikumpulkan di dalam botol dan dilabellkan. Jangan buang bahan-bahan yang boleh diguna semula. Pastikan lubangnya agak dalam. terutamanya logam yang paling berbahaya di dalam makmal. Merkuri ialahberbahaya melalui rawatan secara kimia. Jangan buang bahan-bahan itu ke dalam sistem saliran. Ada yang boleh dimusnahkan melalui tindak balas tertentu dan ada pula yang boleh dineutralkan dan dicairkan sebelum dibuang. ‡ ‡ Bahan yang larut dalam air boleh dibuang terus ke dalam sistem saliran dengan air yang banyak. b) c) d) Rawatan secara kimia Kebanyakan bahan sisa makmal boleh dijadikan tidak ‡ merkuri dan kadmium hendaklah dimendakkan terlebih dahulu.

Hussin.‡ Sekian terima kasih Dipanjangkan oleh Azmi b. Pembantu Makmal Kanan. Kolej Mara Seremban .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful