Bengkel/Khusus

PENGURUSAN MAKMAL SAINS Kolej Mara & MRSM

7.0 Objektif
Bab ini menberi pengetahuan kepada anda tentang: ‡ Kepentingan pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains. ‡ Bagaimana merancang belanjawan makmal sains, khususnya yang melibatkan pembelian bahan dan alat sains. ‡ Cara yang betul menyimpan bahan dan peralatan sains di dalam makmal. ‡ Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya di dalam makmal. ‡ Jenis dan punca kemalangan serta langkah-langkah mencegah berlakunya kemalangan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara merawat kecederaan ringan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara pembuangan bahan sisa daripada makmal sains.

7.1 Pengenalan
‡ Sebahagian besar daripada pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah berlangsung di dalam makmal sains. Ini bermakna para pelajar, sama ada yang mengikuti aliran sastera mahupun aliran sains menggunakan makmal sains sekurang-kurangnya 80 minit setiap mingggu. Pengetahuan dan kemahiran tentang pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains merupakan dua aspek penting yang perlu dipelajari oleh setiap guru sains bagi memastikan setiap makmal sains dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Di samping itu pengetahuan dan kemahiran mengurus dan menyelenggara makmal sains adalah penting bagi menjamin kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran sains serta mengelak berlakunya sebarang kecelakaan. ‡ Bab ini akan membincangkan tentang beberapa aspek penting pengurusan makmal sains sekolah. Aspek-aspek berkenaan ialah : Belanjawan makmal sains, Penyimpanan bahan dan peralatan sains, Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya, Keselamatan di dalam makmal, Pertolongan cemas dalam makmal dan Pelupusan bahan sisa.

7.2 Kepentingan Pengurusan dan Penyelenggaraan Makmal Sains
‡ Setiap makmal sains di sekolah perlulah diurus dan diselenggarakan dengan baik . Matlamatnya ialah : ‡ Menjamin kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam makmal. ‡ Mengelak sebarang kecelakaan semasa bekerja di dalam makmal. ‡ Mengelak pembaziran. ‡ Memudahkan pencarian bahan dan alat yang diperlukan untuk pengajaran. ‡ Merancang penggunaan peruntukan secara berkesan.

.3 Peruntukan Makmal Sains Makmal sains mendapat peruntukan kewangan dari beberapa sumber.7.

4 Belanjawan Makmal Sains Suatu proses yang melibatkan perancangan yang sistematik tentang perbelanjaan sejumlah wang yang diperuntukkan.7. Proses ini memerlukan kebijaksanaan perancangan supaya faedah yang maksimum diperolehi daripada peruntukan tersebut. .

1 Bagaimana membuat belanjawan ‡ Perancangan dibuat dua atau tiga bulan sebelum akhir tahun. ‡ Perancangan adalah tanggungjawab Ketua Jabatan Sains dan gurru-guru kanan mata pelajaran sains. Ini membolehkan pertimbangan tentang apa yang perlu dibeli dan membuat pesanan awal. keputusan akhir dibuat oleh Pengetua.7. Namun demikian. .4.

Jelaskan jenis.perabot.7. (h) buku-buku sains. e. (b) bahan-bahan tahan lama. Ketua Jabatan Sains tentukan: a. Kegunaan tahunan item-item pakai habis. Item-item peralatan yang rosak dan kecurian. Ketua Jabatan dan Guru Kanan) untuk menentukan apa yang perlu dibeli berdasarkan peruntukan. Adakan mesyuarat penyelarasan (Pengetua. b. 6. sekolah. Garis panduan menyediakan senarai keperluan ‡ Apakah item-item yang: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ sangat diperlukan? boleh diubahsuaikan? boleh dibeli dengan murah? boleh diganti dengan bahan-bahan terpakai dari rumah. dll. Periksa kemudahan dalam setiap makmal bekalan air. (i) peralatan-peralatan bengkel. dll. Jenis-jenis peralatan yang sangat kurang. 7. 3. air. plastik dan logam. d. model dan kuantiti item yang diperlukan. elektrik. Bilakah dalam sesuatu tahun item-item pakai habis diperlukan. elektrik. Semak harga semasa item dalam makmal dan buat pelunjuran harga untuk tahun hadapan. (e) bekalan gas.4. Peralatan baru yang diperlukan pada tahun hadapan. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item. Tentukan unjuran jumlah pelajar untuk tahun hadapan.2 Saranan membuat belanjawan makmal 1. 4. (c) bahanbahan kaca. sekitaran? boleh dibuat oleh Kelab Sains sekolah? ‡ Apakah jenis perkhidmatan yang boleh dilakukan oleh pelajar-pelajar? . c. setiap Guru Kanan mata pelajaran sains hendaklah menyediakan satu senarai keperluan untuk tahun hadapan. (f) peralatan pejabat.(d) spesimen biologi dan slaid-slaid. Daripada langkah 1-5. 2.Senarai berkenaan meliputi: (a) bahan-bahan pakai habis. (g) perabot. gas . 5.

2. 4.3 Pesanan dan pembelian Pembelian keperluan makmal dilakukan oleh sama ada Pengetua atau Ketua Jabatan. Item tidak dalam kontrak kerajaan.4. Pembelian dalam kuantiti banyak atau sedikit pada sesuatu masa: ‡ Kuantiti banyak. . 3. Pertimbangan sebelum pembelian: 1. ‡ Bahan kimia. Segala urusan surat-menyurat dan tanda tngan dilakukan oleh Pengetua. ‡ Beli dari kedai biasa. lebih murah. ‡ Bahan kimia yang tidak tahan lama dibeli apabila stok minimum. Cari pembekal yang murah: ‡ Harga mahal dari pembekal alatan sains. ‡ Beli dari syarikat yang belum terkenal. Masa pembelian: ‡ Bahan kimia yang diperlukan dalam keadaan segar . jangan beli banyak.7. Pembelian melalui pembekal yang dilantik oleh kerajaan biasanya lambat dihantar ke sekolah.

000 pembelian mestilah melalui cara tender.4 Prosedur pembelian ‡ Jika anggaran harga melebihi RM50. Pembelian melalui sebut harga merangkumi tujuh langkah.000 .7.4. ‡ Bagi pembelian kurang daripada RM50. pembelian adalah melalui sebut harga. iaitu: .

Pemilihan pembekal ‡ Pihak sekolah memilih pembekal berdasarkan sebut harga. ‡ Kadang kala perlu minta sampel untuk diperiksa dahulu. ‡ Kriteria utama ialah harga item. 2. 3. ‡ Nyatakan spesifikasi item dan kuantiti yang diperlukan. Kriteria lain : mutu barangan.1. ‡ Simpan salinan pesanan . status pembekal. Borang pesanan ‡ Sekolah mengantar borang pesanan kepada pembekal yang berjaya. Meminta Sebut harga ‡ Sekolah menghantar surat kepada sekurang-kurangnya lima (5) pembekal meminta sebut harga. ‡ Simpan salinan surat. ‡ Nyatakan tarikh tutup sebut harga. perkhidmatan selepas jualan.

‡ Ketua Jabatan semak invois supaya sesuai dengan sebut harga yang dibuat. ‡ Ketua Jabatan membuat persiapan menerima hantaran. Invois ‡ Pembekal menghantar invois bersama-sama satu salinan nota hantaran yang telah ditandatangani. ‡ Hantar invois ke pejabat sekolah untuk urusan pembayaran . Dua salinan nota yang telah ditandatangani dikembalikan kepada pembekal. Satu lagi disimpan oleh sekolah. semak barangan yang dihantar. Sebelum menandatangani nota hantaran. menyatakan tarikh dan masa barangan akan dihantar ke sekolah seperti dinyatakan dalam borang pesanan. Nota hantaran ‡ Pembekal menghantar nota hantaran . ‡ Failkan bersama-sama dengan borang pesanan. Tiga salinan nota hantaran disertakan. 7. ‡ Failkan nota bersama-sama dokumen lain. ‡ Surat menyatakan jenis dan kuantiti barangan yang akan dihantar. Penerimaan barangan ‡ ‡ Pembekal menghantar barangan. 6. Surat/nota tanda terima ‡ Pembekal menghantar nota akuan penerimaan pesanan.4. 5.

. Bahan/alat diagihkan kepada stor di setiap makmal.1 Jenis stor Di sekolah.7. Bahan/alat dari stor ini tidak diagihkan kepada individu. terdapat dua jenis stor.5 Penyimpanan Bahan/Radas Sains 7. STOR AGIHAN Di setiap makmal. STOR UTAMA Menyimpan semua alat dan bahan pengajaran sains. Agihan/pengeluaran bahan/alat kepada pelajar di makmal berkenaan. iaitu stor utama dan stor agihan.5.

Cukup cahaya di lorong. Cukup besar dan ada ruang untuk pergerakan troli. antara lorong dan antara rak. di tingkat bawah untuk memudahkan hantaran bahan/alat. Pencahayaan yang baik. Sumber cahaya dari atas.‡ Ciri-ciri stor utama Biasanya di bahagian belakang bangunan. .

Kadkad stok biasanya disimpan mengikut abjad dan mengandungi maklumat tentang setiap item dalam bentuk kod. ruang simpanan diberi kod yang sesuai supaya mudah mencari bahan/item semasa pemeriksaan stok.5. F1K3.  Kod kabinet di dalam makmal Fizik II : F2K1.  Kod kabinet di dalam makmal Fizik I : F1K1. F1K2. Setiap ruang mestilah dilabel mengikut apa yang disimpan padanya. iaitu laci.  Cara ini memudahkan pemeriksaan stok dan pencarian bahan/alat. Contoh:  Terdapat lima (5) kabinet di dalam makmal Fizik I dan lima (5) kabinet dalam makmal Fizik II. F2K4 dan F2K5. . F2K3.7. rak dan sebagainya. F1K4 dan F1K5. kabinet. Selain label. terdapat ruang-ruang simpanan.2 Sistem penyimpanan itemitem sains Di stor dan makmal. F2K2. almari.

Pastikan setiap item yang diambil dikembalikan ke tempat asalnya. dalam kabinet nombor 3. Ini bermakna botol spesimen disimpan di makmal Biologi I.Contoh:  Botol spesimen boleh didapati di B1K3.  Jenis dan ragam kod yang digunakan hendaklah mudah dan tidak mengelirukan. .

. Orang lain mesti terlebih dahulu mendapat kebenaran dari Ketua Jabatan Sains.7.5.3 Dokumen-dokumen penting di dalam makmal ‡ Difailkan dengan rapi dan disimpan dalam kabinet yang berkunci. ‡ Hanya kakitangan makmal boleh melihat dokumen. ‡ Jangan dibawa keluar dari makmal.

ii. . Invois. Mesti mengandungi maklumat secukupnya tentang setiap item. Kad-kad stok bahan kimia (iaitu itemitem pakai habis) dipisahkan dari kad-kad stok peralatan (itemitem tahan lama). Katalog. untuk memudahkan pemeriksaan stok.Antara dokumen penting yang disimpan di dalam makmal ialah Sebut harga. Nota pesanan. Dokumen terpenting kerana mengandungi maklumat tentang setiap item yang disimpan di dalam stor. Disusun mengikut abjad. iii. Nota perakuan. Kad-kad Stok i. Nota hantaran. Risalah dan Kad-kad stok. Manual arahan.

(a) Item-item tahan lama (Nama sekolah) Item : Kelalang.dll 1 pecah 4 6 Tanda tangan 1996 25/3 26/4 .Volumetrik 500ml Lokasi :K8 Tarikh Stok masuk 5 Tarikh Kuantiti Harga Jumlah Tarikh dibeli stok 2 RM12 5 6 Dipinjam Baki .Contoh kad stok: Item-item tahan lama.rosak.

5kg .b.5kg 1996 19/3 1. Bahan pakai habis STOK MAKSIMUM 2 kg Nama sekolah Nama Bahan : Kuprum sulfat (hablur) Lokasi :K3 Tarikh Stok Masuk Tarik h Kuant Harga iti diteri ma 0.5kg 1.0kg 0.5kg 26/4 R&R 2.5kg RM30 Pem Jumla bekal h stok Digunakan Baki Tanda tangan STOK MINIMUM 0.

mengkakis dan sebagainya. ‡ Gunakan stok yang lama dahulu. ‡ Tarikh penerimaan setiap botol mestilah ditulis dengan terang. . ‡ Simpan stok baru di belakang stok yang lama pada rak.5. Cara menyimpan bahan-bahan Kimia ‡ Bahan-bahan kimia ( sama ada organik ataupun tak organik) hendaklah dipisahkan dari bahan dan peralatan yang lain kerana ada bahan kimia yang beracun.7. ‡ Perlu selalu semak stok kerana bahan mudah rosak jika disimpan lama. higroskopik .4 Penyimpanan Bahan/Radas A. mudah terbakar.

‡ Label pada botol mengikut nama logam. .a) Bahan kimia tak organik ‡ Simpan berasingan daripada bahan kimia organik. tri. ‡ Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut abjad di dalam almari bertutup. ortho dan meta diabaikan dan disimpan mengikut nama ‡ logam. ‡ Jangan disusun pada rak yang terdedah kerana mudah dihinggapi habuk. ‡ Penambahan di.

kobaltum (II) klorida. natrium hidroksida. zink nitrat. magnesium sulfat. zink klorida. magnesium klorida. kuprum (II) nitrat. kalsium klorida. natrium iodida. natrium bromida. boraks (dinatrium tetraborat). natrium nitrat. natrium sulfat. natrium asetat. kalium heksasianoferat (II). kalium karbonat. kobaltum (II) nitrat.Contoh: Triammonium orthophosphate disimpan di bawah nama sebatian ammonium. kalium tiosianat. ‡ Bahan-bahan yang boleh kehilangan air habluran ke udara : ammonium karbonat. kromium (II) sulfat. ‡ Bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara : asid sulfurik pekat. kalsium nitrat. kalium hidroksida. barium nitrat. ‡ Asingkan bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara dengan yang boleh menghilangkan air habluran ke udara. ferum (III) klorida. barium klorida. natrium karbonat. . kalsium oksida. kuprum (II) klorida. stanum (II) klorida.

Oleh itu. beracun dan mudah terbakar. letak di atas lantai atau rak-rak yang hampir dengan lantai. para. ‡ Abaikan penambahan ortho. bilik stor mestilah mempunyai pengudaraan yang baik dan penggunaan api dilarang. Jangan letak di atas rak yang tinggi. ‡ Banyak bahan kimia organik adalah cecair yang meruap. . c) Bahan kimia cecair yang mengkakis ‡ Asid dan alkali pekat sangat mengkakis. Sebaliknya.b) Bahan kimia organik ‡ Disimpan mengikut abjad ditempat yang berasingan dari bahan-bahan lain. di. tri.

‡ Disimpan di dalam botol kaca berwarna gelap. argentum nitrat dan asid nitrik pekat. gunakan penyepit dan potong dengan pisau yang tajam. Boleh membawa maut serta merta jika tertelan. Bahan kimia yang sangat berbahaya ‡ Contoh : sebatian arsenik dan garam sianida. Jika hendak dikeluarkan. Bahan kimia yang mudah rosak oleh panas ‡ Contoh : vitamin C (asid askorbik) dan hidrogen peroksida. e) f) g) h) Fosforus kuning (putih) ‡ Sangat berbahaya dan sangat aktif . ‡ Simpan di dalam almari khas yang berkunci dan rekodkan kuantitinya. .d) Logam alkali ‡ Sangat aktif dan mudah teroksida jika bersentuhan dengan udara. Jangan sentuh dengan tangan. ‡ Disimpan di dalam peti sejuk. Bahan kimia yang terurai oleh cahaya ‡ Contoh. ‡ Disimpan terendam dalam minyak parafin. ‡ Disimpan di dalam air sejuk.

Tiub kaca yang bergaris pusat besar disumbat keduadua hujung untuk mengelak habuk/debu. Labelkan kotak jengan jelas. Labelkan setiap laci dengan jelas. . Termometer disimpan dalam kotak asal mengikut jenis dan julat. . Jangan disimpan terlalu tinggi atau bersama-sama benda-benda yang berat atau logam. . Cara menyimpan peralat a) Bahan kaca ‡ Disimpan mengikut saiz.B. Bahan-bahan kaca yang kecil (slaid mikroskop. Jika belun digunakan. piring petri. Buret disimpan berdiri atau dalam laci yang panjang yang dialas dengan kapas. Kelalang mengikut saiz dan dalam kotak yang berbeza. . ‡ Alat yang mahal seperti Kipp s Apparatus hendaklah disimpan dalam bungkusan dan kotak asal. Tiub dan batang kaca disimpan tegak dan diberi sokongan di bahagian tengah. . ‡ Alat kaca yang panjang (contoh : buret dan pipet) disimpan berdiri tegak pada rak khusus. ‡ Bahan-bahan kaca disimpan mengikut saiz dan jenis. simpan dalam pembalut asal. . tiub spesimen) disimpan di dalam talam di rak ataupun dalam laci. Bahan bahan ini mesti disimpan mengikut berat (berdinding nipis. Setiap kategori disimpan mengikut garis pusat luar. sederhana atau tebal).

Carta ditutup dengan helaian plastik lutsinar. paku. Contoh : macis. Bahan-bahan logam Bahan bantu mengajar Pelbagai item kecil Model-model yang besar Mikroskop . Bahagian dalam almari dilapik dengan beberapa keping zink atau aluminium untuk memastikan udara di dalamnya panas dan kering. Disimpan dalam almari bertingkap cermin. penyepit tabung uji dan spatula. Disimpan dalam almari yang dipasangkan dengan beberapa buah mentol 25 watt sepanjang masa.b) c) d) e) f) g) Bahan/alat plastik ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jauhkan dari punca panas. Tujuannya adalah untuk mengelak percambahan kulat. Dinding almari ditebuk beberapa lubang kecil supaya udara bergerak dengan bebas. Jangan simpan dengan/bersama-sama alat yang berat. kaki retot disimpan bersama dan perlu diperiksa dari semasa ke semasa. Disimpan dalam kotak kayu yang mempunyai banyak petak kecil. gabus. Tripod. penunu Bunsen. Diletakkan di atas meja-meja yang khusus dan ditutup dengan plasik untuk mengelak debu.

Oleh yang demikian. Namun demikian mereka mestilah menyedari tentang kemungkinan berlakunya kemalangan jika langkah-langkah keselamatan tidak dipatuhi. . guru bartanggungjawab menerangkan kepada pelajar tentang aspek keselamatan dan langkah-langkah keselamatan serta memastikan setiap pengguna makmal sains mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan.6 Keselamatan Di Dalam Makmal Sains Para pelajar memang seronok menjalankan aktiviti makmal.7. terutamanya eksperimen.

.

. ‡ Tergesa-gesa dalam melakukan amali. ‡ Peralatan perlindungan/peralatan yang betul tidak digunakan. ‡ Sikap tidak apa pengguna makmal.1 Mengapa kemalangan berlaku Kajian-kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar kemalangan di dalam makmal sains berlaku antaranya kerana: ‡ Kurang kefahaman tentang bahan. ‡ Guru gagal memberi arahan dan menyelia secukupnya. proses dan peralatan yang digunakan. ‡ Guru meninggalkan makmal semasa pelajar menjalankan amali.6. ‡ Guru tidak merancang aktiviti dengan baik.7. ‡ Tidak mematuhi arahan-arahan/peraturan-peraturan.

Sedar bahawa ia bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan diri dan rakanrakan semasa di makmal.Memberi arahan yang jelas termasuk langkah keselamatan dan memastikan pelajar sentiasa mematuhi arahan dan peraturan PELAJAR Mempelajari bahaya terhadap kesihatan dan keselamatan yang berpunca dari kimia peralatan dan teknik yang digunakan supaya bahaya adalah minimum.2 Keselamatan makmal tanggungjawab siapa? SEKOLAH DAN KAKITANGAN MAKMAL Menyediakan kemudahan peralatan dan penyelenggaraan supaya wujud suasana kerja yang selamat.7. .6. GURU Merancang aktiviti makmal dengan baik.

Arahan keselamatan Prosedur kecemasan rawatan Pelupusan Peralatan khusus Persediaan guru Luka. Spesimen.3 Aspek-aspek keselamatan di dalam makmal Ruang Peralatan Pengguna Langkah Jenis Kemalangan Stor Makmal Api.7. Bahan Kimia. Kejutan.Kaca.Bahan Kimia Guru Pelajar Pembantu Makmal Peraturan am. kebakaran . Bahan Beracun.Elektrik.6.

Tampalkan peraturan makmal ditempat yang mudah dilihat oleh pelajar.3 Langkah-langkah keselamatan dalam makmal ‡ Peraturan makmal Satu senarai tentang apa yang pelajar patut patuhi semasa bearada dan bekerja di dalam makmal sains. ‡ Petunjuk Pamerkan petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA di tempat yang mudah dilihat dalam setiap mmakmal.7. ‡ Kotak pertolongan cemas Pastikan kotak pertolongan cemas tidak berkunci dan mengandungi peralatan untuk rawatan kecemasan. misalnya alat pemadam kebakaran berada dalam keadaan baik dan berfungsi serta diletakkan di tempat yang mudah diambil. Pastikan setiap pelajar memahami peraturan berkenaan Penerangan tentang peraturan diberi semasa pelajar pertama kali mengunakan makmal. ‡ Peralatan keselamatan Pastikan semua peralatan keselamatan.6. Pastikan juga semua pelajar tahu menggunakan peralatan berkenaan. ‡ Kemahiran manipulatif Pastikan pelajar tahu menggunakan teknik yang betul semasa mengendalikan alat radas dan bahan kimia serta sentiasa mematuhi arahan guru tentang prosedur amali. .

Rancangan untuk keadaan kecemasan Pastikan pelajar tahu prosedur menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran. ‡ Rancangan tindakan untuk keadaan cemas . termasuk pendawaian dan palam elektrik berada dalam keadaan baik. Peralatan. guru mempunyai tanggungjawab tambahan. Pencahayaan dan pengudaraan Pastikan cukup pencahayaan dan pengudaraan di dalam makmal. Pelupusan bahan sisa Pastikan bahan sisa makmal dilupuskan dengan cara yang betul. iaitu: ‡ Pengetahuan tentang pertolongan cemas. dan. Bekas sampah hendaklah disediakan.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kebersihan Makmal hendaklah sentiasa bersih dan tidak licin. Selain memastikan aktiviti di makmal berjalan lancar. Panduan keselamatan Sediakan panduan keselamatan makmal dan pastikan guru dan kakitangan makmal memahami isi kandungannya serta dapat mengambil langkah-langkah keselamatan bila perlu.Pastikan semua peralatan. Rawatan kecemasan Pastikan guru dan kakitangan makmal tahu tentang cara-cara memberi rawatan kecemasan apabila diperlukan.

7 Rawatan Kecemasan Pengetahuan tentang rawatan kecemasan sangat penting dalam langkah memberi rawatan awal sebelum mangsa mendapat rawatan profesional.7. Empat perkara asas dalam rawatan kecemasan ialah:  AMALKAN LANGKAH KESELAMATAN JANGAN CEMAS TAHU PUNCA KEMALANGAN TAHU BAGAIMANA MEMBERI RAWATAN AWAL .

Jenis dan punca kemalangan JENIS KEBAKARAN LITAR PINTAS UNSUR-UNSUR LOGAM AKTIF KERACUNAN BAHAN KIMIA GAS SPESIMEN BIOLOGI LUKA KEJUTAN ALATAN KACA RADAS ALAT ELEKTRIK ‡PENDAWAIAN ‡PUNCA KUASA ‡PALAM PUNCA PENUNU BUNSEN .

Memastikan mangsa mendapat cukup minuman. Prosedur pertolongan cemas TERBAKAR Mengurangkan kesan haba. Mengurangkan kesakitan.1 Pengetahuan tentang jenis dan punca kemalangan yang berlaku di dalam makmal dapat membantu guru mengenal pasti langkah dan cara rawatan yang bersesuaian. .7. Mengurangkan kejutan.7. Mententeramkan mangsa. Mengurangkan bengkak.

. Jika melec r ringan. Jika melec r ringan. beri rawatan awal. Dapatkan rawatan profesional. as dengan air mengalir selama 1 minit. bal tkan dengan pembal t yang steril nt k mengelakkan infeksi.Kaedah rawatan kebakaran Api Renda kan ba agian yang terbakar dala air sej k(ais) dengan segera nt k eng rangkan kesakitan a an Kimia Tanggalkan pakaian dan barang-barang yang terkena ba an. Jika l ka. Dapatkan rawatan profesional. beri rawatan awal.

Basuh dengan air. Sapukan asid asetik 1 %. Rendam dalam air selama 20 minit.Kebakaran Ringan Asid Basuh dengan air. Basuh dengan larutan kuprum sulfat 1%. Alkali Bromin Natrium dan Kalium Fosforus Basuh dengan air. Basuh dengan air. Sapukan larutan natrium bikarbonat 1 %. . Sapukan larutan ammonia cair (1 bahagian ammonia : 15 bahagian air) Buang logam dengan menggunakan penyepit. Keringkan dan balut dengan pembalut yang steril. Basuh dengan air. Basuh dengan air.

7.7.2 Merawat kecederaan ringan .

KERACUNAN .

bahan beracun dan bahan mudah terbakar.7. Ada yang sangat beracun. dan sebagainya . sangat mengkakis. Kesannya pula. misalnya bahan mengkakis. membebaskan gas beracun. ‡ Guru mestilah mengetahui sama ada sesuatu bahan itu berbahaya dan kesannya ke atas kesihatan supaya langkah berjaga-jaga dapat diambil dan penggunaan bahan berkenaan dapat dielak atau dikurangkan. merosakkan organ-organ di dalam badan. ada yang menyebabkan kematian. boleh meletup. karsinogenik. meruap. ‡ Terdapat pelbagai sifat dan kesan bahan kimia. dan sebagainya.8 Bahan-bahan Yang Berbahaya ‡ Setiap bekas atau botol bahan kimia yang berbahaya mestilah ditandakan dengan simbol yang khusus.

merosakkan hati. Kalium : Meletup bila dicampurkan dengan air. boleh meresap melalui kulit. meruap. menyebabkan kemandulan pada lelaki. Asid hidroklorik pekat : Meruap. merosakkan hati dan ginjal. boleh meyebab maut. Kalsium klorida : Debunya merosakkan mata. Asbestos : Debunya menyebabkan barah paru-paru. boleh menyebabkan maut dengan segera. ginjal dan sum-sum tulang.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Contoh-contoh berikut menunjukkan betapa bahayanya bahan-bahan kimia tertentu terhadap kesihatan: Arsenik : Beracun. Trikloroetana : Merosakkan mata dan hati . menyebabkan barah. meresap melalui kulit. Merkuri : Wapnya sangat beracun. Benzena : Sangat beracun. Piridina : Amat beracun. beracun. Natrium sianida : Beracun. Asid sulfurik pekat : Amat mengkakis.

Letupan juga boleh disebabkan oleh tindak balas antara agen pengoksida yang kuat seperti kalium klorat dengan agen penurun yang kuat seperti serbuk logam sulfur.9 Tindak Balas Kimia Yang Berbahaya ‡ Tindak balas kimia juga merupakan salah satu punca kemalangan di dalam makmal. 2.7. . 4. ‡ Contoh: ‡ 1. Mencampurkan alkali kuat dengan asid kuat akan menghasilkan t Tindak balas yang hebat dan sangat berbahaya.boleh menyebabkan letupan jika sesuatu tindak balas membebaskan terlalu banyak hidrogen. Gas hidrogen . 3.

4. Cara mencairkan asid pekat ialah: CAMPURKAN ASID PEKAT KE DALAM AIR PERLAHAN-LAHAN SAMBIL MENGACAUNYA. JANGAN SEKALI-KALI MENCAMPURKAN AIR KEPADA ASID KUAT . Pencairan asid pekat juga boleh menyebabkan letupan yang berbahaya.

ammonia. 4. oksalat Kesan Meletup 2. asid pekat. Air Bahaya jika dicampurkan dengan Kalium. benbeza Asid oksalik.Beberapa contoh tindak balas yang berbahaya ialah: Bahan 1. 3. metanol. selulosa Hidrogen.format.natrium. Etanol. Asid Nitrik pekat Klorin Asid sulfurik pekat Meletup Meletup Membebaskan gas karbon monoksida yang beracun . asid formik. kalsium karbida.

Sebelum menuang sesuatu larutan ke dalam sistem saliran. terutamanya pencemaran alam sekitar.10 Pelupusan Bahan Sisa ‡ Elakkan membuang bahan sisa ke dalam sistem saliran atau longkang. pertimbangkan dahulu perkara-perkara berikut: ‡ Adakah larutan itu mengancam kehidupan haiwan dan tumbuhan? ‡ Bolehkah dicairkan dengan sempurna? ‡ Adakah bahan itu telah dirawat supaya boleh dicairkan? ‡ Adakah bahan itu boleh larut dalam air? . Bahan-bahan toksik boleh menyebabkan pelbagai masalah.7.

Cara-cara pelupusan yang sesuai: a) Pencairan merupakan cara paling baik bagi pelupusan cecair dan gas. bangkai haiwan serta sisa tumbuhan boleh ditanam di tempat yang sesuai. Bahan-bahan kimia tidak sesuai dilupuskan melalui cara ini kerana boleh mencemarkan sumber air bawah tanah yang berdekatan . Pembuangan bersama-sama sampah Bahan-bahan pepejal yang tidak berbahaya boleh dibuang secara ini. Bahan-bahan kaca dan logam hendaklah diasingkan. Pastikan lubangnya agak dalam. Bahan-bahan organik yang tidak larut dalam air hendaklah dikumpulkan di dalam botol dan dilabellkan. ‡ ‡ Bahan yang larut dalam air boleh dibuang terus ke dalam sistem saliran dengan air yang banyak. ‡ Garam-garam logam. b) c) d) Rawatan secara kimia Kebanyakan bahan sisa makmal boleh dijadikan tidak ‡ merkuri dan kadmium hendaklah dimendakkan terlebih dahulu. Jangan buang bahan-bahan itu ke dalam sistem saliran. Merkuri ialahberbahaya melalui rawatan secara kimia. Ada yang boleh dimusnahkan melalui tindak balas tertentu dan ada pula yang boleh dineutralkan dan dicairkan sebelum dibuang. Penanaman Najis. terutamanya logam yang paling berbahaya di dalam makmal. Langkah keselamatan mestilah diutamakan semasa mengguna dan membuang bahan ini. Jangan buang bahan-bahan yang boleh diguna semula.

‡ Sekian terima kasih Dipanjangkan oleh Azmi b. Hussin. Pembantu Makmal Kanan. Kolej Mara Seremban .