PENGURUSAN MAKMAL SAINS

Bengkel/Khusus

PENGURUSAN MAKMAL SAINS Kolej Mara & MRSM

7.0 Objektif
Bab ini menberi pengetahuan kepada anda tentang: ‡ Kepentingan pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains. ‡ Bagaimana merancang belanjawan makmal sains, khususnya yang melibatkan pembelian bahan dan alat sains. ‡ Cara yang betul menyimpan bahan dan peralatan sains di dalam makmal. ‡ Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya di dalam makmal. ‡ Jenis dan punca kemalangan serta langkah-langkah mencegah berlakunya kemalangan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara merawat kecederaan ringan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara pembuangan bahan sisa daripada makmal sains.

7.1 Pengenalan
‡ Sebahagian besar daripada pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah berlangsung di dalam makmal sains. Ini bermakna para pelajar, sama ada yang mengikuti aliran sastera mahupun aliran sains menggunakan makmal sains sekurang-kurangnya 80 minit setiap mingggu. Pengetahuan dan kemahiran tentang pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains merupakan dua aspek penting yang perlu dipelajari oleh setiap guru sains bagi memastikan setiap makmal sains dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Di samping itu pengetahuan dan kemahiran mengurus dan menyelenggara makmal sains adalah penting bagi menjamin kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran sains serta mengelak berlakunya sebarang kecelakaan. ‡ Bab ini akan membincangkan tentang beberapa aspek penting pengurusan makmal sains sekolah. Aspek-aspek berkenaan ialah : Belanjawan makmal sains, Penyimpanan bahan dan peralatan sains, Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya, Keselamatan di dalam makmal, Pertolongan cemas dalam makmal dan Pelupusan bahan sisa.

7.2 Kepentingan Pengurusan dan Penyelenggaraan Makmal Sains
‡ Setiap makmal sains di sekolah perlulah diurus dan diselenggarakan dengan baik . Matlamatnya ialah : ‡ Menjamin kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam makmal. ‡ Mengelak sebarang kecelakaan semasa bekerja di dalam makmal. ‡ Mengelak pembaziran. ‡ Memudahkan pencarian bahan dan alat yang diperlukan untuk pengajaran. ‡ Merancang penggunaan peruntukan secara berkesan.

.7.3 Peruntukan Makmal Sains Makmal sains mendapat peruntukan kewangan dari beberapa sumber.

Proses ini memerlukan kebijaksanaan perancangan supaya faedah yang maksimum diperolehi daripada peruntukan tersebut.4 Belanjawan Makmal Sains Suatu proses yang melibatkan perancangan yang sistematik tentang perbelanjaan sejumlah wang yang diperuntukkan.7. .

‡ Perancangan adalah tanggungjawab Ketua Jabatan Sains dan gurru-guru kanan mata pelajaran sains.4. Ini membolehkan pertimbangan tentang apa yang perlu dibeli dan membuat pesanan awal.7. Namun demikian.1 Bagaimana membuat belanjawan ‡ Perancangan dibuat dua atau tiga bulan sebelum akhir tahun. . keputusan akhir dibuat oleh Pengetua.

perabot. Jenis-jenis peralatan yang sangat kurang. (h) buku-buku sains. 2. (c) bahanbahan kaca. Kegunaan tahunan item-item pakai habis. d. air. dll. c. 6. gas .7. (b) bahan-bahan tahan lama. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item. Daripada langkah 1-5.(d) spesimen biologi dan slaid-slaid. Jelaskan jenis. Item-item peralatan yang rosak dan kecurian. 7. Ketua Jabatan dan Guru Kanan) untuk menentukan apa yang perlu dibeli berdasarkan peruntukan. (g) perabot. (f) peralatan pejabat. sekitaran? boleh dibuat oleh Kelab Sains sekolah? ‡ Apakah jenis perkhidmatan yang boleh dilakukan oleh pelajar-pelajar? . elektrik. Ketua Jabatan Sains tentukan: a.2 Saranan membuat belanjawan makmal 1. Tentukan unjuran jumlah pelajar untuk tahun hadapan.Senarai berkenaan meliputi: (a) bahan-bahan pakai habis. Periksa kemudahan dalam setiap makmal bekalan air. dll. 5. b.4. sekolah. (e) bekalan gas. 3. Bilakah dalam sesuatu tahun item-item pakai habis diperlukan. plastik dan logam. Garis panduan menyediakan senarai keperluan ‡ Apakah item-item yang: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ sangat diperlukan? boleh diubahsuaikan? boleh dibeli dengan murah? boleh diganti dengan bahan-bahan terpakai dari rumah. e. 4. Semak harga semasa item dalam makmal dan buat pelunjuran harga untuk tahun hadapan. elektrik. Peralatan baru yang diperlukan pada tahun hadapan. (i) peralatan-peralatan bengkel. setiap Guru Kanan mata pelajaran sains hendaklah menyediakan satu senarai keperluan untuk tahun hadapan. Adakan mesyuarat penyelarasan (Pengetua. model dan kuantiti item yang diperlukan.

3 Pesanan dan pembelian Pembelian keperluan makmal dilakukan oleh sama ada Pengetua atau Ketua Jabatan.4. ‡ Beli dari syarikat yang belum terkenal. Segala urusan surat-menyurat dan tanda tngan dilakukan oleh Pengetua. Cari pembekal yang murah: ‡ Harga mahal dari pembekal alatan sains. Pembelian melalui pembekal yang dilantik oleh kerajaan biasanya lambat dihantar ke sekolah. ‡ Bahan kimia yang tidak tahan lama dibeli apabila stok minimum. Item tidak dalam kontrak kerajaan. . ‡ Beli dari kedai biasa. Masa pembelian: ‡ Bahan kimia yang diperlukan dalam keadaan segar . 4. Pembelian dalam kuantiti banyak atau sedikit pada sesuatu masa: ‡ Kuantiti banyak. 3. 2. jangan beli banyak. ‡ Bahan kimia.7. lebih murah. Pertimbangan sebelum pembelian: 1.

000 pembelian mestilah melalui cara tender. ‡ Bagi pembelian kurang daripada RM50. iaitu: .4 Prosedur pembelian ‡ Jika anggaran harga melebihi RM50.7. pembelian adalah melalui sebut harga.4. Pembelian melalui sebut harga merangkumi tujuh langkah.000 .

3. ‡ Simpan salinan surat. ‡ Nyatakan tarikh tutup sebut harga. Meminta Sebut harga ‡ Sekolah menghantar surat kepada sekurang-kurangnya lima (5) pembekal meminta sebut harga. Pemilihan pembekal ‡ Pihak sekolah memilih pembekal berdasarkan sebut harga.1. 2. perkhidmatan selepas jualan. Borang pesanan ‡ Sekolah mengantar borang pesanan kepada pembekal yang berjaya. ‡ Nyatakan spesifikasi item dan kuantiti yang diperlukan. ‡ Kadang kala perlu minta sampel untuk diperiksa dahulu. status pembekal. ‡ Kriteria utama ialah harga item. ‡ Simpan salinan pesanan . Kriteria lain : mutu barangan.

Invois ‡ Pembekal menghantar invois bersama-sama satu salinan nota hantaran yang telah ditandatangani. Sebelum menandatangani nota hantaran. menyatakan tarikh dan masa barangan akan dihantar ke sekolah seperti dinyatakan dalam borang pesanan. Tiga salinan nota hantaran disertakan. ‡ Hantar invois ke pejabat sekolah untuk urusan pembayaran . Nota hantaran ‡ Pembekal menghantar nota hantaran . ‡ Surat menyatakan jenis dan kuantiti barangan yang akan dihantar. Penerimaan barangan ‡ ‡ Pembekal menghantar barangan. 6. ‡ Ketua Jabatan semak invois supaya sesuai dengan sebut harga yang dibuat. 7. Satu lagi disimpan oleh sekolah. Surat/nota tanda terima ‡ Pembekal menghantar nota akuan penerimaan pesanan. 5. ‡ Failkan bersama-sama dengan borang pesanan. ‡ Failkan nota bersama-sama dokumen lain. Dua salinan nota yang telah ditandatangani dikembalikan kepada pembekal. ‡ Ketua Jabatan membuat persiapan menerima hantaran. semak barangan yang dihantar.4.

1 Jenis stor Di sekolah. STOR UTAMA Menyimpan semua alat dan bahan pengajaran sains.5 Penyimpanan Bahan/Radas Sains 7.7. Agihan/pengeluaran bahan/alat kepada pelajar di makmal berkenaan. iaitu stor utama dan stor agihan.5. . STOR AGIHAN Di setiap makmal. Bahan/alat diagihkan kepada stor di setiap makmal. Bahan/alat dari stor ini tidak diagihkan kepada individu. terdapat dua jenis stor.

antara lorong dan antara rak. Pencahayaan yang baik. di tingkat bawah untuk memudahkan hantaran bahan/alat.‡ Ciri-ciri stor utama Biasanya di bahagian belakang bangunan.Cukup cahaya di lorong. Sumber cahaya dari atas. . Cukup besar dan ada ruang untuk pergerakan troli.

 Kod kabinet di dalam makmal Fizik I : F1K1. F1K3. almari. kabinet. ruang simpanan diberi kod yang sesuai supaya mudah mencari bahan/item semasa pemeriksaan stok. F2K3. Setiap ruang mestilah dilabel mengikut apa yang disimpan padanya. .  Cara ini memudahkan pemeriksaan stok dan pencarian bahan/alat.Kadkad stok biasanya disimpan mengikut abjad dan mengandungi maklumat tentang setiap item dalam bentuk kod. Contoh:  Terdapat lima (5) kabinet di dalam makmal Fizik I dan lima (5) kabinet dalam makmal Fizik II. F1K4 dan F1K5. iaitu laci. rak dan sebagainya. F2K2. Selain label. F2K4 dan F2K5. terdapat ruang-ruang simpanan.7.5.  Kod kabinet di dalam makmal Fizik II : F2K1. F1K2.2 Sistem penyimpanan itemitem sains Di stor dan makmal.

Ini bermakna botol spesimen disimpan di makmal Biologi I. .Contoh:  Botol spesimen boleh didapati di B1K3. Pastikan setiap item yang diambil dikembalikan ke tempat asalnya.  Jenis dan ragam kod yang digunakan hendaklah mudah dan tidak mengelirukan. dalam kabinet nombor 3.

5.7. ‡ Hanya kakitangan makmal boleh melihat dokumen. ‡ Jangan dibawa keluar dari makmal. . Orang lain mesti terlebih dahulu mendapat kebenaran dari Ketua Jabatan Sains.3 Dokumen-dokumen penting di dalam makmal ‡ Difailkan dengan rapi dan disimpan dalam kabinet yang berkunci.

Dokumen terpenting kerana mengandungi maklumat tentang setiap item yang disimpan di dalam stor. Invois. Nota perakuan. Katalog. . Disusun mengikut abjad. Kad-kad Stok i. Manual arahan. ii. Nota pesanan. Nota hantaran. untuk memudahkan pemeriksaan stok.Antara dokumen penting yang disimpan di dalam makmal ialah Sebut harga. Kad-kad stok bahan kimia (iaitu itemitem pakai habis) dipisahkan dari kad-kad stok peralatan (itemitem tahan lama). Risalah dan Kad-kad stok. Mesti mengandungi maklumat secukupnya tentang setiap item. iii.

Volumetrik 500ml Lokasi :K8 Tarikh Stok masuk 5 Tarikh Kuantiti Harga Jumlah Tarikh dibeli stok 2 RM12 5 6 Dipinjam Baki .rosak.dll 1 pecah 4 6 Tanda tangan 1996 25/3 26/4 .Contoh kad stok: Item-item tahan lama. (a) Item-item tahan lama (Nama sekolah) Item : Kelalang.

5kg RM30 Pem Jumla bekal h stok Digunakan Baki Tanda tangan STOK MINIMUM 0.5kg 1.b. Bahan pakai habis STOK MAKSIMUM 2 kg Nama sekolah Nama Bahan : Kuprum sulfat (hablur) Lokasi :K3 Tarikh Stok Masuk Tarik h Kuant Harga iti diteri ma 0.5kg .0kg 0.5kg 26/4 R&R 2.5kg 1996 19/3 1.

‡ Simpan stok baru di belakang stok yang lama pada rak.5.mengkakis dan sebagainya. higroskopik . ‡ Perlu selalu semak stok kerana bahan mudah rosak jika disimpan lama. Cara menyimpan bahan-bahan Kimia ‡ Bahan-bahan kimia ( sama ada organik ataupun tak organik) hendaklah dipisahkan dari bahan dan peralatan yang lain kerana ada bahan kimia yang beracun. .7. mudah terbakar. ‡ Gunakan stok yang lama dahulu. ‡ Tarikh penerimaan setiap botol mestilah ditulis dengan terang.4 Penyimpanan Bahan/Radas A.

‡ Label pada botol mengikut nama logam. tri. ortho dan meta diabaikan dan disimpan mengikut nama ‡ logam.a) Bahan kimia tak organik ‡ Simpan berasingan daripada bahan kimia organik. ‡ Penambahan di. . ‡ Jangan disusun pada rak yang terdedah kerana mudah dihinggapi habuk. ‡ Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut abjad di dalam almari bertutup.

‡ Bahan-bahan yang boleh kehilangan air habluran ke udara : ammonium karbonat. . boraks (dinatrium tetraborat). kalium tiosianat. zink klorida. natrium karbonat. kalium karbonat. kalsium oksida. barium nitrat. kalsium klorida. natrium asetat. barium klorida. stanum (II) klorida. kobaltum (II) nitrat. ‡ Bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara : asid sulfurik pekat. magnesium sulfat. kuprum (II) klorida. ‡ Asingkan bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara dengan yang boleh menghilangkan air habluran ke udara. natrium nitrat. natrium bromida. kromium (II) sulfat. magnesium klorida. ferum (III) klorida. kalsium nitrat. kalium heksasianoferat (II). zink nitrat. kuprum (II) nitrat. kalium hidroksida.Contoh: Triammonium orthophosphate disimpan di bawah nama sebatian ammonium. natrium sulfat. natrium iodida. kobaltum (II) klorida. natrium hidroksida.

bilik stor mestilah mempunyai pengudaraan yang baik dan penggunaan api dilarang.b) Bahan kimia organik ‡ Disimpan mengikut abjad ditempat yang berasingan dari bahan-bahan lain. beracun dan mudah terbakar. Oleh itu. di. para. Sebaliknya. letak di atas lantai atau rak-rak yang hampir dengan lantai. Jangan letak di atas rak yang tinggi. c) Bahan kimia cecair yang mengkakis ‡ Asid dan alkali pekat sangat mengkakis. . ‡ Banyak bahan kimia organik adalah cecair yang meruap. ‡ Abaikan penambahan ortho. tri.

‡ Disimpan di dalam air sejuk. .d) Logam alkali ‡ Sangat aktif dan mudah teroksida jika bersentuhan dengan udara. ‡ Simpan di dalam almari khas yang berkunci dan rekodkan kuantitinya. ‡ Disimpan terendam dalam minyak parafin. e) f) g) h) Fosforus kuning (putih) ‡ Sangat berbahaya dan sangat aktif . Jika hendak dikeluarkan. ‡ Disimpan di dalam peti sejuk. Boleh membawa maut serta merta jika tertelan. gunakan penyepit dan potong dengan pisau yang tajam. Bahan kimia yang mudah rosak oleh panas ‡ Contoh : vitamin C (asid askorbik) dan hidrogen peroksida. Bahan kimia yang terurai oleh cahaya ‡ Contoh. Jangan sentuh dengan tangan. ‡ Disimpan di dalam botol kaca berwarna gelap. argentum nitrat dan asid nitrik pekat. Bahan kimia yang sangat berbahaya ‡ Contoh : sebatian arsenik dan garam sianida.

Bahan bahan ini mesti disimpan mengikut berat (berdinding nipis. piring petri. Termometer disimpan dalam kotak asal mengikut jenis dan julat. sederhana atau tebal). . . Kelalang mengikut saiz dan dalam kotak yang berbeza. . Setiap kategori disimpan mengikut garis pusat luar. Jika belun digunakan. Labelkan kotak jengan jelas. . ‡ Alat kaca yang panjang (contoh : buret dan pipet) disimpan berdiri tegak pada rak khusus. Buret disimpan berdiri atau dalam laci yang panjang yang dialas dengan kapas.B. ‡ Bahan-bahan kaca disimpan mengikut saiz dan jenis. tiub spesimen) disimpan di dalam talam di rak ataupun dalam laci. Jangan disimpan terlalu tinggi atau bersama-sama benda-benda yang berat atau logam. simpan dalam pembalut asal. Tiub dan batang kaca disimpan tegak dan diberi sokongan di bahagian tengah. Tiub kaca yang bergaris pusat besar disumbat keduadua hujung untuk mengelak habuk/debu. Labelkan setiap laci dengan jelas. . Cara menyimpan peralat a) Bahan kaca ‡ Disimpan mengikut saiz. Bahan-bahan kaca yang kecil (slaid mikroskop. ‡ Alat yang mahal seperti Kipp s Apparatus hendaklah disimpan dalam bungkusan dan kotak asal. .

paku. Bahagian dalam almari dilapik dengan beberapa keping zink atau aluminium untuk memastikan udara di dalamnya panas dan kering. gabus. Diletakkan di atas meja-meja yang khusus dan ditutup dengan plasik untuk mengelak debu. Tripod. kaki retot disimpan bersama dan perlu diperiksa dari semasa ke semasa. penunu Bunsen. Carta ditutup dengan helaian plastik lutsinar. Jangan simpan dengan/bersama-sama alat yang berat. Disimpan dalam almari yang dipasangkan dengan beberapa buah mentol 25 watt sepanjang masa. Disimpan dalam almari bertingkap cermin. Bahan-bahan logam Bahan bantu mengajar Pelbagai item kecil Model-model yang besar Mikroskop .b) c) d) e) f) g) Bahan/alat plastik ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jauhkan dari punca panas. Dinding almari ditebuk beberapa lubang kecil supaya udara bergerak dengan bebas. Tujuannya adalah untuk mengelak percambahan kulat. penyepit tabung uji dan spatula. Disimpan dalam kotak kayu yang mempunyai banyak petak kecil. Contoh : macis.

guru bartanggungjawab menerangkan kepada pelajar tentang aspek keselamatan dan langkah-langkah keselamatan serta memastikan setiap pengguna makmal sains mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan. Namun demikian mereka mestilah menyedari tentang kemungkinan berlakunya kemalangan jika langkah-langkah keselamatan tidak dipatuhi. . terutamanya eksperimen.7.6 Keselamatan Di Dalam Makmal Sains Para pelajar memang seronok menjalankan aktiviti makmal. Oleh yang demikian.

.

‡ Tidak mematuhi arahan-arahan/peraturan-peraturan. ‡ Guru meninggalkan makmal semasa pelajar menjalankan amali.6. ‡ Peralatan perlindungan/peralatan yang betul tidak digunakan. . proses dan peralatan yang digunakan. ‡ Guru gagal memberi arahan dan menyelia secukupnya. ‡ Sikap tidak apa pengguna makmal.1 Mengapa kemalangan berlaku Kajian-kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar kemalangan di dalam makmal sains berlaku antaranya kerana: ‡ Kurang kefahaman tentang bahan. ‡ Tergesa-gesa dalam melakukan amali. ‡ Guru tidak merancang aktiviti dengan baik.7.

2 Keselamatan makmal tanggungjawab siapa? SEKOLAH DAN KAKITANGAN MAKMAL Menyediakan kemudahan peralatan dan penyelenggaraan supaya wujud suasana kerja yang selamat.7. Sedar bahawa ia bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan diri dan rakanrakan semasa di makmal.6.Memberi arahan yang jelas termasuk langkah keselamatan dan memastikan pelajar sentiasa mematuhi arahan dan peraturan PELAJAR Mempelajari bahaya terhadap kesihatan dan keselamatan yang berpunca dari kimia peralatan dan teknik yang digunakan supaya bahaya adalah minimum. GURU Merancang aktiviti makmal dengan baik. .

kebakaran . Bahan Beracun. Kejutan.6.Elektrik.Kaca.3 Aspek-aspek keselamatan di dalam makmal Ruang Peralatan Pengguna Langkah Jenis Kemalangan Stor Makmal Api. Arahan keselamatan Prosedur kecemasan rawatan Pelupusan Peralatan khusus Persediaan guru Luka. Spesimen.7. Bahan Kimia.Bahan Kimia Guru Pelajar Pembantu Makmal Peraturan am.

Pastikan juga semua pelajar tahu menggunakan peralatan berkenaan. ‡ Kotak pertolongan cemas Pastikan kotak pertolongan cemas tidak berkunci dan mengandungi peralatan untuk rawatan kecemasan. Tampalkan peraturan makmal ditempat yang mudah dilihat oleh pelajar. Pastikan setiap pelajar memahami peraturan berkenaan Penerangan tentang peraturan diberi semasa pelajar pertama kali mengunakan makmal.3 Langkah-langkah keselamatan dalam makmal ‡ Peraturan makmal Satu senarai tentang apa yang pelajar patut patuhi semasa bearada dan bekerja di dalam makmal sains. ‡ Petunjuk Pamerkan petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA di tempat yang mudah dilihat dalam setiap mmakmal.7. misalnya alat pemadam kebakaran berada dalam keadaan baik dan berfungsi serta diletakkan di tempat yang mudah diambil. ‡ Peralatan keselamatan Pastikan semua peralatan keselamatan. . ‡ Kemahiran manipulatif Pastikan pelajar tahu menggunakan teknik yang betul semasa mengendalikan alat radas dan bahan kimia serta sentiasa mematuhi arahan guru tentang prosedur amali.6.

Peralatan. Bekas sampah hendaklah disediakan. ‡ Rancangan tindakan untuk keadaan cemas . Pencahayaan dan pengudaraan Pastikan cukup pencahayaan dan pengudaraan di dalam makmal. Rancangan untuk keadaan kecemasan Pastikan pelajar tahu prosedur menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran. Selain memastikan aktiviti di makmal berjalan lancar.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kebersihan Makmal hendaklah sentiasa bersih dan tidak licin.Pastikan semua peralatan. termasuk pendawaian dan palam elektrik berada dalam keadaan baik. Pelupusan bahan sisa Pastikan bahan sisa makmal dilupuskan dengan cara yang betul. dan. iaitu: ‡ Pengetahuan tentang pertolongan cemas. guru mempunyai tanggungjawab tambahan. Rawatan kecemasan Pastikan guru dan kakitangan makmal tahu tentang cara-cara memberi rawatan kecemasan apabila diperlukan. Panduan keselamatan Sediakan panduan keselamatan makmal dan pastikan guru dan kakitangan makmal memahami isi kandungannya serta dapat mengambil langkah-langkah keselamatan bila perlu.

7.7 Rawatan Kecemasan Pengetahuan tentang rawatan kecemasan sangat penting dalam langkah memberi rawatan awal sebelum mangsa mendapat rawatan profesional. Empat perkara asas dalam rawatan kecemasan ialah:  AMALKAN LANGKAH KESELAMATAN JANGAN CEMAS TAHU PUNCA KEMALANGAN TAHU BAGAIMANA MEMBERI RAWATAN AWAL .

Jenis dan punca kemalangan JENIS KEBAKARAN LITAR PINTAS UNSUR-UNSUR LOGAM AKTIF KERACUNAN BAHAN KIMIA GAS SPESIMEN BIOLOGI LUKA KEJUTAN ALATAN KACA RADAS ALAT ELEKTRIK ‡PENDAWAIAN ‡PUNCA KUASA ‡PALAM PUNCA PENUNU BUNSEN .

7.7. Mengurangkan kejutan.1 Pengetahuan tentang jenis dan punca kemalangan yang berlaku di dalam makmal dapat membantu guru mengenal pasti langkah dan cara rawatan yang bersesuaian. Mengurangkan bengkak. Mengurangkan kesakitan. Memastikan mangsa mendapat cukup minuman. Mententeramkan mangsa. Prosedur pertolongan cemas TERBAKAR Mengurangkan kesan haba. .

beri rawatan awal. Jika melec r ringan. Dapatkan rawatan profesional. Jika l ka. Dapatkan rawatan profesional. . Jika melec r ringan. beri rawatan awal.Kaedah rawatan kebakaran Api Renda kan ba agian yang terbakar dala air sej k(ais) dengan segera nt k eng rangkan kesakitan a an Kimia Tanggalkan pakaian dan barang-barang yang terkena ba an. as dengan air mengalir selama 1 minit. bal tkan dengan pembal t yang steril nt k mengelakkan infeksi.

Sapukan larutan ammonia cair (1 bahagian ammonia : 15 bahagian air) Buang logam dengan menggunakan penyepit. Keringkan dan balut dengan pembalut yang steril. Alkali Bromin Natrium dan Kalium Fosforus Basuh dengan air. Basuh dengan air. Rendam dalam air selama 20 minit. Basuh dengan air. Sapukan larutan natrium bikarbonat 1 %. Basuh dengan air.Kebakaran Ringan Asid Basuh dengan air. . Basuh dengan air. Basuh dengan larutan kuprum sulfat 1%. Sapukan asid asetik 1 %.

7.7.2 Merawat kecederaan ringan .

KERACUNAN .

ada yang menyebabkan kematian. misalnya bahan mengkakis. ‡ Guru mestilah mengetahui sama ada sesuatu bahan itu berbahaya dan kesannya ke atas kesihatan supaya langkah berjaga-jaga dapat diambil dan penggunaan bahan berkenaan dapat dielak atau dikurangkan. dan sebagainya.7. Kesannya pula. Ada yang sangat beracun. merosakkan organ-organ di dalam badan. ‡ Terdapat pelbagai sifat dan kesan bahan kimia. sangat mengkakis. meruap.8 Bahan-bahan Yang Berbahaya ‡ Setiap bekas atau botol bahan kimia yang berbahaya mestilah ditandakan dengan simbol yang khusus. bahan beracun dan bahan mudah terbakar. dan sebagainya . boleh meletup. karsinogenik. membebaskan gas beracun.

Asid hidroklorik pekat : Meruap. menyebabkan kemandulan pada lelaki. ginjal dan sum-sum tulang. Natrium sianida : Beracun. merosakkan hati dan ginjal. boleh meresap melalui kulit. Benzena : Sangat beracun.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Contoh-contoh berikut menunjukkan betapa bahayanya bahan-bahan kimia tertentu terhadap kesihatan: Arsenik : Beracun. Asid sulfurik pekat : Amat mengkakis. boleh menyebabkan maut dengan segera. Trikloroetana : Merosakkan mata dan hati . Kalium : Meletup bila dicampurkan dengan air. Asbestos : Debunya menyebabkan barah paru-paru. beracun. menyebabkan barah. boleh meyebab maut. Merkuri : Wapnya sangat beracun. meresap melalui kulit. meruap. merosakkan hati. Kalsium klorida : Debunya merosakkan mata. Piridina : Amat beracun.

Letupan juga boleh disebabkan oleh tindak balas antara agen pengoksida yang kuat seperti kalium klorat dengan agen penurun yang kuat seperti serbuk logam sulfur.boleh menyebabkan letupan jika sesuatu tindak balas membebaskan terlalu banyak hidrogen. 2. 4.7. ‡ Contoh: ‡ 1. Gas hidrogen .9 Tindak Balas Kimia Yang Berbahaya ‡ Tindak balas kimia juga merupakan salah satu punca kemalangan di dalam makmal. Mencampurkan alkali kuat dengan asid kuat akan menghasilkan t Tindak balas yang hebat dan sangat berbahaya. 3. .

JANGAN SEKALI-KALI MENCAMPURKAN AIR KEPADA ASID KUAT .4. Cara mencairkan asid pekat ialah: CAMPURKAN ASID PEKAT KE DALAM AIR PERLAHAN-LAHAN SAMBIL MENGACAUNYA. Pencairan asid pekat juga boleh menyebabkan letupan yang berbahaya.

Air Bahaya jika dicampurkan dengan Kalium. selulosa Hidrogen.natrium.ammonia. asid pekat. oksalat Kesan Meletup 2. metanol.format. asid formik. 3. Asid Nitrik pekat Klorin Asid sulfurik pekat Meletup Meletup Membebaskan gas karbon monoksida yang beracun . Etanol. kalsium karbida. benbeza Asid oksalik. 4.Beberapa contoh tindak balas yang berbahaya ialah: Bahan 1.

Bahan-bahan toksik boleh menyebabkan pelbagai masalah. pertimbangkan dahulu perkara-perkara berikut: ‡ Adakah larutan itu mengancam kehidupan haiwan dan tumbuhan? ‡ Bolehkah dicairkan dengan sempurna? ‡ Adakah bahan itu telah dirawat supaya boleh dicairkan? ‡ Adakah bahan itu boleh larut dalam air? . terutamanya pencemaran alam sekitar. Sebelum menuang sesuatu larutan ke dalam sistem saliran.7.10 Pelupusan Bahan Sisa ‡ Elakkan membuang bahan sisa ke dalam sistem saliran atau longkang.

Pastikan lubangnya agak dalam. b) c) d) Rawatan secara kimia Kebanyakan bahan sisa makmal boleh dijadikan tidak ‡ merkuri dan kadmium hendaklah dimendakkan terlebih dahulu. Pembuangan bersama-sama sampah Bahan-bahan pepejal yang tidak berbahaya boleh dibuang secara ini. Bahan-bahan organik yang tidak larut dalam air hendaklah dikumpulkan di dalam botol dan dilabellkan. terutamanya logam yang paling berbahaya di dalam makmal. Jangan buang bahan-bahan yang boleh diguna semula. bangkai haiwan serta sisa tumbuhan boleh ditanam di tempat yang sesuai. Bahan-bahan kimia tidak sesuai dilupuskan melalui cara ini kerana boleh mencemarkan sumber air bawah tanah yang berdekatan . Ada yang boleh dimusnahkan melalui tindak balas tertentu dan ada pula yang boleh dineutralkan dan dicairkan sebelum dibuang. ‡ Garam-garam logam. ‡ ‡ Bahan yang larut dalam air boleh dibuang terus ke dalam sistem saliran dengan air yang banyak. Penanaman Najis. Bahan-bahan kaca dan logam hendaklah diasingkan. Langkah keselamatan mestilah diutamakan semasa mengguna dan membuang bahan ini.Cara-cara pelupusan yang sesuai: a) Pencairan merupakan cara paling baik bagi pelupusan cecair dan gas. Merkuri ialahberbahaya melalui rawatan secara kimia. Jangan buang bahan-bahan itu ke dalam sistem saliran.

Pembantu Makmal Kanan. Hussin. Kolej Mara Seremban .‡ Sekian terima kasih Dipanjangkan oleh Azmi b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful