Bengkel/Khusus

PENGURUSAN MAKMAL SAINS Kolej Mara & MRSM

7.0 Objektif
Bab ini menberi pengetahuan kepada anda tentang: ‡ Kepentingan pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains. ‡ Bagaimana merancang belanjawan makmal sains, khususnya yang melibatkan pembelian bahan dan alat sains. ‡ Cara yang betul menyimpan bahan dan peralatan sains di dalam makmal. ‡ Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya di dalam makmal. ‡ Jenis dan punca kemalangan serta langkah-langkah mencegah berlakunya kemalangan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara merawat kecederaan ringan di dalam makmal sains. ‡ Cara-cara pembuangan bahan sisa daripada makmal sains.

7.1 Pengenalan
‡ Sebahagian besar daripada pengajaran dan pembelajaran Sains di sekolah berlangsung di dalam makmal sains. Ini bermakna para pelajar, sama ada yang mengikuti aliran sastera mahupun aliran sains menggunakan makmal sains sekurang-kurangnya 80 minit setiap mingggu. Pengetahuan dan kemahiran tentang pengurusan dan penyelenggaraan makmal sains merupakan dua aspek penting yang perlu dipelajari oleh setiap guru sains bagi memastikan setiap makmal sains dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Di samping itu pengetahuan dan kemahiran mengurus dan menyelenggara makmal sains adalah penting bagi menjamin kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran sains serta mengelak berlakunya sebarang kecelakaan. ‡ Bab ini akan membincangkan tentang beberapa aspek penting pengurusan makmal sains sekolah. Aspek-aspek berkenaan ialah : Belanjawan makmal sains, Penyimpanan bahan dan peralatan sains, Jenis bahan dan tindak balas yang berbahaya, Keselamatan di dalam makmal, Pertolongan cemas dalam makmal dan Pelupusan bahan sisa.

7.2 Kepentingan Pengurusan dan Penyelenggaraan Makmal Sains
‡ Setiap makmal sains di sekolah perlulah diurus dan diselenggarakan dengan baik . Matlamatnya ialah : ‡ Menjamin kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam makmal. ‡ Mengelak sebarang kecelakaan semasa bekerja di dalam makmal. ‡ Mengelak pembaziran. ‡ Memudahkan pencarian bahan dan alat yang diperlukan untuk pengajaran. ‡ Merancang penggunaan peruntukan secara berkesan.

7. .3 Peruntukan Makmal Sains Makmal sains mendapat peruntukan kewangan dari beberapa sumber.

. Proses ini memerlukan kebijaksanaan perancangan supaya faedah yang maksimum diperolehi daripada peruntukan tersebut.4 Belanjawan Makmal Sains Suatu proses yang melibatkan perancangan yang sistematik tentang perbelanjaan sejumlah wang yang diperuntukkan.7.

1 Bagaimana membuat belanjawan ‡ Perancangan dibuat dua atau tiga bulan sebelum akhir tahun. Namun demikian. Ini membolehkan pertimbangan tentang apa yang perlu dibeli dan membuat pesanan awal.7. keputusan akhir dibuat oleh Pengetua.4. ‡ Perancangan adalah tanggungjawab Ketua Jabatan Sains dan gurru-guru kanan mata pelajaran sains. .

Bilakah dalam sesuatu tahun item-item pakai habis diperlukan. (f) peralatan pejabat. (e) bekalan gas. 2. air. elektrik. Item-item peralatan yang rosak dan kecurian. 4.(d) spesimen biologi dan slaid-slaid. dll. sekolah. 5. Semak harga semasa item dalam makmal dan buat pelunjuran harga untuk tahun hadapan.perabot. 3. (h) buku-buku sains. (b) bahan-bahan tahan lama. elektrik. (c) bahanbahan kaca. d. (g) perabot. Tentukan unjuran jumlah pelajar untuk tahun hadapan. e. model dan kuantiti item yang diperlukan. c. gas . b. 6. Semak semua stok dalam setiap makmal untuk menentukan kuantiti item-item.2 Saranan membuat belanjawan makmal 1. Ketua Jabatan Sains tentukan: a. Daripada langkah 1-5. sekitaran? boleh dibuat oleh Kelab Sains sekolah? ‡ Apakah jenis perkhidmatan yang boleh dilakukan oleh pelajar-pelajar? . 7. Ketua Jabatan dan Guru Kanan) untuk menentukan apa yang perlu dibeli berdasarkan peruntukan. Kegunaan tahunan item-item pakai habis. Adakan mesyuarat penyelarasan (Pengetua. setiap Guru Kanan mata pelajaran sains hendaklah menyediakan satu senarai keperluan untuk tahun hadapan. Jenis-jenis peralatan yang sangat kurang. dll.Senarai berkenaan meliputi: (a) bahan-bahan pakai habis. Periksa kemudahan dalam setiap makmal bekalan air. Jelaskan jenis. Peralatan baru yang diperlukan pada tahun hadapan.4.7. (i) peralatan-peralatan bengkel. Garis panduan menyediakan senarai keperluan ‡ Apakah item-item yang: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ sangat diperlukan? boleh diubahsuaikan? boleh dibeli dengan murah? boleh diganti dengan bahan-bahan terpakai dari rumah. plastik dan logam.

. ‡ Beli dari kedai biasa.7. jangan beli banyak. 3. Pembelian melalui pembekal yang dilantik oleh kerajaan biasanya lambat dihantar ke sekolah. Pembelian dalam kuantiti banyak atau sedikit pada sesuatu masa: ‡ Kuantiti banyak. Pertimbangan sebelum pembelian: 1. ‡ Bahan kimia.3 Pesanan dan pembelian Pembelian keperluan makmal dilakukan oleh sama ada Pengetua atau Ketua Jabatan.4. Cari pembekal yang murah: ‡ Harga mahal dari pembekal alatan sains. ‡ Beli dari syarikat yang belum terkenal. lebih murah. Segala urusan surat-menyurat dan tanda tngan dilakukan oleh Pengetua. 2. Item tidak dalam kontrak kerajaan. ‡ Bahan kimia yang tidak tahan lama dibeli apabila stok minimum. Masa pembelian: ‡ Bahan kimia yang diperlukan dalam keadaan segar . 4.

4 Prosedur pembelian ‡ Jika anggaran harga melebihi RM50. iaitu: .000 pembelian mestilah melalui cara tender.000 .4. Pembelian melalui sebut harga merangkumi tujuh langkah.7. pembelian adalah melalui sebut harga. ‡ Bagi pembelian kurang daripada RM50.

‡ Kriteria utama ialah harga item.1. 3. ‡ Kadang kala perlu minta sampel untuk diperiksa dahulu. Meminta Sebut harga ‡ Sekolah menghantar surat kepada sekurang-kurangnya lima (5) pembekal meminta sebut harga. ‡ Nyatakan tarikh tutup sebut harga. Borang pesanan ‡ Sekolah mengantar borang pesanan kepada pembekal yang berjaya. perkhidmatan selepas jualan. status pembekal. ‡ Nyatakan spesifikasi item dan kuantiti yang diperlukan. Kriteria lain : mutu barangan. ‡ Simpan salinan surat. ‡ Simpan salinan pesanan . 2. Pemilihan pembekal ‡ Pihak sekolah memilih pembekal berdasarkan sebut harga.

semak barangan yang dihantar. ‡ Ketua Jabatan semak invois supaya sesuai dengan sebut harga yang dibuat. ‡ Failkan bersama-sama dengan borang pesanan. Tiga salinan nota hantaran disertakan. Sebelum menandatangani nota hantaran. ‡ Surat menyatakan jenis dan kuantiti barangan yang akan dihantar. ‡ Ketua Jabatan membuat persiapan menerima hantaran. 7. Invois ‡ Pembekal menghantar invois bersama-sama satu salinan nota hantaran yang telah ditandatangani. 5. ‡ Hantar invois ke pejabat sekolah untuk urusan pembayaran . ‡ Failkan nota bersama-sama dokumen lain. Penerimaan barangan ‡ ‡ Pembekal menghantar barangan.4. menyatakan tarikh dan masa barangan akan dihantar ke sekolah seperti dinyatakan dalam borang pesanan. Dua salinan nota yang telah ditandatangani dikembalikan kepada pembekal. Nota hantaran ‡ Pembekal menghantar nota hantaran . 6. Satu lagi disimpan oleh sekolah. Surat/nota tanda terima ‡ Pembekal menghantar nota akuan penerimaan pesanan.

terdapat dua jenis stor. Bahan/alat diagihkan kepada stor di setiap makmal.7.5. Bahan/alat dari stor ini tidak diagihkan kepada individu. Agihan/pengeluaran bahan/alat kepada pelajar di makmal berkenaan.1 Jenis stor Di sekolah. .5 Penyimpanan Bahan/Radas Sains 7. STOR AGIHAN Di setiap makmal. STOR UTAMA Menyimpan semua alat dan bahan pengajaran sains. iaitu stor utama dan stor agihan.

antara lorong dan antara rak. Pencahayaan yang baik.Cukup cahaya di lorong. di tingkat bawah untuk memudahkan hantaran bahan/alat. Sumber cahaya dari atas.‡ Ciri-ciri stor utama Biasanya di bahagian belakang bangunan. Cukup besar dan ada ruang untuk pergerakan troli. .

ruang simpanan diberi kod yang sesuai supaya mudah mencari bahan/item semasa pemeriksaan stok.7.5. Setiap ruang mestilah dilabel mengikut apa yang disimpan padanya. almari.Kadkad stok biasanya disimpan mengikut abjad dan mengandungi maklumat tentang setiap item dalam bentuk kod.  Cara ini memudahkan pemeriksaan stok dan pencarian bahan/alat. kabinet. iaitu laci. Selain label. F1K3.  Kod kabinet di dalam makmal Fizik II : F2K1. F1K4 dan F1K5.2 Sistem penyimpanan itemitem sains Di stor dan makmal.  Kod kabinet di dalam makmal Fizik I : F1K1. F2K3. terdapat ruang-ruang simpanan. Contoh:  Terdapat lima (5) kabinet di dalam makmal Fizik I dan lima (5) kabinet dalam makmal Fizik II. F1K2. rak dan sebagainya. F2K2. F2K4 dan F2K5. .

Ini bermakna botol spesimen disimpan di makmal Biologi I.Contoh:  Botol spesimen boleh didapati di B1K3.  Jenis dan ragam kod yang digunakan hendaklah mudah dan tidak mengelirukan. dalam kabinet nombor 3. . Pastikan setiap item yang diambil dikembalikan ke tempat asalnya.

. ‡ Jangan dibawa keluar dari makmal.7.5.3 Dokumen-dokumen penting di dalam makmal ‡ Difailkan dengan rapi dan disimpan dalam kabinet yang berkunci. Orang lain mesti terlebih dahulu mendapat kebenaran dari Ketua Jabatan Sains. ‡ Hanya kakitangan makmal boleh melihat dokumen.

Dokumen terpenting kerana mengandungi maklumat tentang setiap item yang disimpan di dalam stor. Invois. untuk memudahkan pemeriksaan stok. ii. Nota hantaran. Manual arahan. Katalog. Risalah dan Kad-kad stok. Kad-kad stok bahan kimia (iaitu itemitem pakai habis) dipisahkan dari kad-kad stok peralatan (itemitem tahan lama). Kad-kad Stok i. Disusun mengikut abjad. Mesti mengandungi maklumat secukupnya tentang setiap item. . iii.Antara dokumen penting yang disimpan di dalam makmal ialah Sebut harga. Nota pesanan. Nota perakuan.

(a) Item-item tahan lama (Nama sekolah) Item : Kelalang.Volumetrik 500ml Lokasi :K8 Tarikh Stok masuk 5 Tarikh Kuantiti Harga Jumlah Tarikh dibeli stok 2 RM12 5 6 Dipinjam Baki .dll 1 pecah 4 6 Tanda tangan 1996 25/3 26/4 .Contoh kad stok: Item-item tahan lama.rosak.

5kg 1996 19/3 1.5kg .b.0kg 0. Bahan pakai habis STOK MAKSIMUM 2 kg Nama sekolah Nama Bahan : Kuprum sulfat (hablur) Lokasi :K3 Tarikh Stok Masuk Tarik h Kuant Harga iti diteri ma 0.5kg 1.5kg 26/4 R&R 2.5kg RM30 Pem Jumla bekal h stok Digunakan Baki Tanda tangan STOK MINIMUM 0.

7. ‡ Tarikh penerimaan setiap botol mestilah ditulis dengan terang. ‡ Perlu selalu semak stok kerana bahan mudah rosak jika disimpan lama. ‡ Simpan stok baru di belakang stok yang lama pada rak. Cara menyimpan bahan-bahan Kimia ‡ Bahan-bahan kimia ( sama ada organik ataupun tak organik) hendaklah dipisahkan dari bahan dan peralatan yang lain kerana ada bahan kimia yang beracun.5.mengkakis dan sebagainya. .4 Penyimpanan Bahan/Radas A. mudah terbakar. higroskopik . ‡ Gunakan stok yang lama dahulu.

‡ Jangan disusun pada rak yang terdedah kerana mudah dihinggapi habuk. . ‡ Penambahan di. tri. ‡ Label pada botol mengikut nama logam. ‡ Botol-botol bahan kimia tak organik disusun mengikut abjad di dalam almari bertutup. ortho dan meta diabaikan dan disimpan mengikut nama ‡ logam.a) Bahan kimia tak organik ‡ Simpan berasingan daripada bahan kimia organik.

stanum (II) klorida. zink nitrat. boraks (dinatrium tetraborat). zink klorida. natrium bromida. kalium karbonat. natrium hidroksida. ferum (III) klorida. barium klorida. kalsium oksida. kalsium klorida. kuprum (II) klorida. kuprum (II) nitrat. kalium heksasianoferat (II). kobaltum (II) nitrat. ‡ Bahan-bahan yang boleh kehilangan air habluran ke udara : ammonium karbonat. magnesium sulfat. natrium nitrat. ‡ Asingkan bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara dengan yang boleh menghilangkan air habluran ke udara. kalsium nitrat. natrium iodida. . natrium karbonat. magnesium klorida. natrium asetat. kalium hidroksida. ‡ Bahan-bahan kimia yang boleh menyerap air dari udara : asid sulfurik pekat. barium nitrat. kalium tiosianat.Contoh: Triammonium orthophosphate disimpan di bawah nama sebatian ammonium. kobaltum (II) klorida. natrium sulfat. kromium (II) sulfat.

letak di atas lantai atau rak-rak yang hampir dengan lantai. beracun dan mudah terbakar. para. Jangan letak di atas rak yang tinggi. c) Bahan kimia cecair yang mengkakis ‡ Asid dan alkali pekat sangat mengkakis.b) Bahan kimia organik ‡ Disimpan mengikut abjad ditempat yang berasingan dari bahan-bahan lain. di. ‡ Banyak bahan kimia organik adalah cecair yang meruap. bilik stor mestilah mempunyai pengudaraan yang baik dan penggunaan api dilarang. tri. . Sebaliknya. Oleh itu. ‡ Abaikan penambahan ortho.

d) Logam alkali ‡ Sangat aktif dan mudah teroksida jika bersentuhan dengan udara. e) f) g) h) Fosforus kuning (putih) ‡ Sangat berbahaya dan sangat aktif . ‡ Disimpan di dalam botol kaca berwarna gelap. Jika hendak dikeluarkan. . ‡ Disimpan terendam dalam minyak parafin. ‡ Simpan di dalam almari khas yang berkunci dan rekodkan kuantitinya. ‡ Disimpan di dalam peti sejuk. argentum nitrat dan asid nitrik pekat. Bahan kimia yang mudah rosak oleh panas ‡ Contoh : vitamin C (asid askorbik) dan hidrogen peroksida. Bahan kimia yang terurai oleh cahaya ‡ Contoh. ‡ Disimpan di dalam air sejuk. Bahan kimia yang sangat berbahaya ‡ Contoh : sebatian arsenik dan garam sianida. Jangan sentuh dengan tangan. Boleh membawa maut serta merta jika tertelan. gunakan penyepit dan potong dengan pisau yang tajam.

Labelkan setiap laci dengan jelas. . Tiub dan batang kaca disimpan tegak dan diberi sokongan di bahagian tengah. Buret disimpan berdiri atau dalam laci yang panjang yang dialas dengan kapas. Kelalang mengikut saiz dan dalam kotak yang berbeza. simpan dalam pembalut asal. . . Jika belun digunakan. Tiub kaca yang bergaris pusat besar disumbat keduadua hujung untuk mengelak habuk/debu. piring petri. ‡ Alat kaca yang panjang (contoh : buret dan pipet) disimpan berdiri tegak pada rak khusus.B. Bahan-bahan kaca yang kecil (slaid mikroskop. Cara menyimpan peralat a) Bahan kaca ‡ Disimpan mengikut saiz. Termometer disimpan dalam kotak asal mengikut jenis dan julat. Bahan bahan ini mesti disimpan mengikut berat (berdinding nipis. sederhana atau tebal). . . Jangan disimpan terlalu tinggi atau bersama-sama benda-benda yang berat atau logam. ‡ Alat yang mahal seperti Kipp s Apparatus hendaklah disimpan dalam bungkusan dan kotak asal. Labelkan kotak jengan jelas. Setiap kategori disimpan mengikut garis pusat luar. ‡ Bahan-bahan kaca disimpan mengikut saiz dan jenis. . tiub spesimen) disimpan di dalam talam di rak ataupun dalam laci.

Disimpan dalam almari yang dipasangkan dengan beberapa buah mentol 25 watt sepanjang masa. Dinding almari ditebuk beberapa lubang kecil supaya udara bergerak dengan bebas.b) c) d) e) f) g) Bahan/alat plastik ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jauhkan dari punca panas. Contoh : macis. Tripod. Carta ditutup dengan helaian plastik lutsinar. gabus. penunu Bunsen. paku. Jangan simpan dengan/bersama-sama alat yang berat. penyepit tabung uji dan spatula. Diletakkan di atas meja-meja yang khusus dan ditutup dengan plasik untuk mengelak debu. Disimpan dalam almari bertingkap cermin. Bahan-bahan logam Bahan bantu mengajar Pelbagai item kecil Model-model yang besar Mikroskop . Disimpan dalam kotak kayu yang mempunyai banyak petak kecil. Tujuannya adalah untuk mengelak percambahan kulat. Bahagian dalam almari dilapik dengan beberapa keping zink atau aluminium untuk memastikan udara di dalamnya panas dan kering. kaki retot disimpan bersama dan perlu diperiksa dari semasa ke semasa.

guru bartanggungjawab menerangkan kepada pelajar tentang aspek keselamatan dan langkah-langkah keselamatan serta memastikan setiap pengguna makmal sains mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan.6 Keselamatan Di Dalam Makmal Sains Para pelajar memang seronok menjalankan aktiviti makmal. . Oleh yang demikian. Namun demikian mereka mestilah menyedari tentang kemungkinan berlakunya kemalangan jika langkah-langkah keselamatan tidak dipatuhi.7. terutamanya eksperimen.

.

‡ Guru meninggalkan makmal semasa pelajar menjalankan amali. ‡ Sikap tidak apa pengguna makmal.6. ‡ Tergesa-gesa dalam melakukan amali. proses dan peralatan yang digunakan. ‡ Tidak mematuhi arahan-arahan/peraturan-peraturan. ‡ Guru gagal memberi arahan dan menyelia secukupnya. ‡ Guru tidak merancang aktiviti dengan baik. . ‡ Peralatan perlindungan/peralatan yang betul tidak digunakan.1 Mengapa kemalangan berlaku Kajian-kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar kemalangan di dalam makmal sains berlaku antaranya kerana: ‡ Kurang kefahaman tentang bahan.7.

GURU Merancang aktiviti makmal dengan baik.7. Sedar bahawa ia bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan diri dan rakanrakan semasa di makmal. .2 Keselamatan makmal tanggungjawab siapa? SEKOLAH DAN KAKITANGAN MAKMAL Menyediakan kemudahan peralatan dan penyelenggaraan supaya wujud suasana kerja yang selamat.Memberi arahan yang jelas termasuk langkah keselamatan dan memastikan pelajar sentiasa mematuhi arahan dan peraturan PELAJAR Mempelajari bahaya terhadap kesihatan dan keselamatan yang berpunca dari kimia peralatan dan teknik yang digunakan supaya bahaya adalah minimum.6.

Bahan Kimia. Kejutan.Elektrik.Kaca.Bahan Kimia Guru Pelajar Pembantu Makmal Peraturan am.7.3 Aspek-aspek keselamatan di dalam makmal Ruang Peralatan Pengguna Langkah Jenis Kemalangan Stor Makmal Api. kebakaran .6. Arahan keselamatan Prosedur kecemasan rawatan Pelupusan Peralatan khusus Persediaan guru Luka. Bahan Beracun. Spesimen.

Pastikan juga semua pelajar tahu menggunakan peralatan berkenaan. ‡ Peralatan keselamatan Pastikan semua peralatan keselamatan. Tampalkan peraturan makmal ditempat yang mudah dilihat oleh pelajar.7.3 Langkah-langkah keselamatan dalam makmal ‡ Peraturan makmal Satu senarai tentang apa yang pelajar patut patuhi semasa bearada dan bekerja di dalam makmal sains. . misalnya alat pemadam kebakaran berada dalam keadaan baik dan berfungsi serta diletakkan di tempat yang mudah diambil. ‡ Petunjuk Pamerkan petunjuk JAGALAH KESELAMATAN ANDA di tempat yang mudah dilihat dalam setiap mmakmal. ‡ Kotak pertolongan cemas Pastikan kotak pertolongan cemas tidak berkunci dan mengandungi peralatan untuk rawatan kecemasan.6. ‡ Kemahiran manipulatif Pastikan pelajar tahu menggunakan teknik yang betul semasa mengendalikan alat radas dan bahan kimia serta sentiasa mematuhi arahan guru tentang prosedur amali. Pastikan setiap pelajar memahami peraturan berkenaan Penerangan tentang peraturan diberi semasa pelajar pertama kali mengunakan makmal.

guru mempunyai tanggungjawab tambahan. Pencahayaan dan pengudaraan Pastikan cukup pencahayaan dan pengudaraan di dalam makmal. Bekas sampah hendaklah disediakan. Selain memastikan aktiviti di makmal berjalan lancar. Pelupusan bahan sisa Pastikan bahan sisa makmal dilupuskan dengan cara yang betul. iaitu: ‡ Pengetahuan tentang pertolongan cemas. Rawatan kecemasan Pastikan guru dan kakitangan makmal tahu tentang cara-cara memberi rawatan kecemasan apabila diperlukan. Rancangan untuk keadaan kecemasan Pastikan pelajar tahu prosedur menyelamatkan diri jika berlaku kebakaran.Pastikan semua peralatan. ‡ Rancangan tindakan untuk keadaan cemas .‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kebersihan Makmal hendaklah sentiasa bersih dan tidak licin. dan. Panduan keselamatan Sediakan panduan keselamatan makmal dan pastikan guru dan kakitangan makmal memahami isi kandungannya serta dapat mengambil langkah-langkah keselamatan bila perlu. Peralatan. termasuk pendawaian dan palam elektrik berada dalam keadaan baik.

7.7 Rawatan Kecemasan Pengetahuan tentang rawatan kecemasan sangat penting dalam langkah memberi rawatan awal sebelum mangsa mendapat rawatan profesional. Empat perkara asas dalam rawatan kecemasan ialah:  AMALKAN LANGKAH KESELAMATAN JANGAN CEMAS TAHU PUNCA KEMALANGAN TAHU BAGAIMANA MEMBERI RAWATAN AWAL .

Jenis dan punca kemalangan JENIS KEBAKARAN LITAR PINTAS UNSUR-UNSUR LOGAM AKTIF KERACUNAN BAHAN KIMIA GAS SPESIMEN BIOLOGI LUKA KEJUTAN ALATAN KACA RADAS ALAT ELEKTRIK ‡PENDAWAIAN ‡PUNCA KUASA ‡PALAM PUNCA PENUNU BUNSEN .

Mengurangkan bengkak. Mengurangkan kesakitan. Mententeramkan mangsa. Memastikan mangsa mendapat cukup minuman. Mengurangkan kejutan.1 Pengetahuan tentang jenis dan punca kemalangan yang berlaku di dalam makmal dapat membantu guru mengenal pasti langkah dan cara rawatan yang bersesuaian.7. . Prosedur pertolongan cemas TERBAKAR Mengurangkan kesan haba.7.

Dapatkan rawatan profesional. Jika melec r ringan.Kaedah rawatan kebakaran Api Renda kan ba agian yang terbakar dala air sej k(ais) dengan segera nt k eng rangkan kesakitan a an Kimia Tanggalkan pakaian dan barang-barang yang terkena ba an. as dengan air mengalir selama 1 minit. Jika l ka. Jika melec r ringan. . bal tkan dengan pembal t yang steril nt k mengelakkan infeksi. beri rawatan awal. beri rawatan awal. Dapatkan rawatan profesional.

Basuh dengan air. Basuh dengan air. Basuh dengan air. Sapukan larutan natrium bikarbonat 1 %. Sapukan larutan ammonia cair (1 bahagian ammonia : 15 bahagian air) Buang logam dengan menggunakan penyepit.Kebakaran Ringan Asid Basuh dengan air. Keringkan dan balut dengan pembalut yang steril. . Basuh dengan air. Rendam dalam air selama 20 minit. Basuh dengan larutan kuprum sulfat 1%. Alkali Bromin Natrium dan Kalium Fosforus Basuh dengan air. Sapukan asid asetik 1 %.

2 Merawat kecederaan ringan .7.7.

KERACUNAN .

meruap. ‡ Terdapat pelbagai sifat dan kesan bahan kimia. sangat mengkakis. misalnya bahan mengkakis. merosakkan organ-organ di dalam badan. ada yang menyebabkan kematian. bahan beracun dan bahan mudah terbakar. membebaskan gas beracun.7. Kesannya pula. ‡ Guru mestilah mengetahui sama ada sesuatu bahan itu berbahaya dan kesannya ke atas kesihatan supaya langkah berjaga-jaga dapat diambil dan penggunaan bahan berkenaan dapat dielak atau dikurangkan. dan sebagainya. karsinogenik. Ada yang sangat beracun. dan sebagainya . boleh meletup.8 Bahan-bahan Yang Berbahaya ‡ Setiap bekas atau botol bahan kimia yang berbahaya mestilah ditandakan dengan simbol yang khusus.

Benzena : Sangat beracun. meresap melalui kulit. boleh meyebab maut. Asid hidroklorik pekat : Meruap. menyebabkan kemandulan pada lelaki. beracun. merosakkan hati. Asid sulfurik pekat : Amat mengkakis.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Contoh-contoh berikut menunjukkan betapa bahayanya bahan-bahan kimia tertentu terhadap kesihatan: Arsenik : Beracun. Asbestos : Debunya menyebabkan barah paru-paru. Merkuri : Wapnya sangat beracun. boleh menyebabkan maut dengan segera. Kalium : Meletup bila dicampurkan dengan air. merosakkan hati dan ginjal. Kalsium klorida : Debunya merosakkan mata. Trikloroetana : Merosakkan mata dan hati . Piridina : Amat beracun. ginjal dan sum-sum tulang. boleh meresap melalui kulit. menyebabkan barah. meruap. Natrium sianida : Beracun.

Mencampurkan alkali kuat dengan asid kuat akan menghasilkan t Tindak balas yang hebat dan sangat berbahaya.boleh menyebabkan letupan jika sesuatu tindak balas membebaskan terlalu banyak hidrogen. . 3. 4.7. ‡ Contoh: ‡ 1.9 Tindak Balas Kimia Yang Berbahaya ‡ Tindak balas kimia juga merupakan salah satu punca kemalangan di dalam makmal. 2. Letupan juga boleh disebabkan oleh tindak balas antara agen pengoksida yang kuat seperti kalium klorat dengan agen penurun yang kuat seperti serbuk logam sulfur. Gas hidrogen .

Pencairan asid pekat juga boleh menyebabkan letupan yang berbahaya. JANGAN SEKALI-KALI MENCAMPURKAN AIR KEPADA ASID KUAT . Cara mencairkan asid pekat ialah: CAMPURKAN ASID PEKAT KE DALAM AIR PERLAHAN-LAHAN SAMBIL MENGACAUNYA.4.

asid pekat. asid formik.ammonia.format. Asid Nitrik pekat Klorin Asid sulfurik pekat Meletup Meletup Membebaskan gas karbon monoksida yang beracun .Beberapa contoh tindak balas yang berbahaya ialah: Bahan 1. metanol. kalsium karbida. selulosa Hidrogen. Etanol.natrium. 3. 4. Air Bahaya jika dicampurkan dengan Kalium. benbeza Asid oksalik. oksalat Kesan Meletup 2.

Bahan-bahan toksik boleh menyebabkan pelbagai masalah.7. Sebelum menuang sesuatu larutan ke dalam sistem saliran. terutamanya pencemaran alam sekitar. pertimbangkan dahulu perkara-perkara berikut: ‡ Adakah larutan itu mengancam kehidupan haiwan dan tumbuhan? ‡ Bolehkah dicairkan dengan sempurna? ‡ Adakah bahan itu telah dirawat supaya boleh dicairkan? ‡ Adakah bahan itu boleh larut dalam air? .10 Pelupusan Bahan Sisa ‡ Elakkan membuang bahan sisa ke dalam sistem saliran atau longkang.

Cara-cara pelupusan yang sesuai: a) Pencairan merupakan cara paling baik bagi pelupusan cecair dan gas. Jangan buang bahan-bahan yang boleh diguna semula. Bahan-bahan kimia tidak sesuai dilupuskan melalui cara ini kerana boleh mencemarkan sumber air bawah tanah yang berdekatan . Langkah keselamatan mestilah diutamakan semasa mengguna dan membuang bahan ini. bangkai haiwan serta sisa tumbuhan boleh ditanam di tempat yang sesuai. Jangan buang bahan-bahan itu ke dalam sistem saliran. Penanaman Najis. Bahan-bahan kaca dan logam hendaklah diasingkan. ‡ Garam-garam logam. Bahan-bahan organik yang tidak larut dalam air hendaklah dikumpulkan di dalam botol dan dilabellkan. Ada yang boleh dimusnahkan melalui tindak balas tertentu dan ada pula yang boleh dineutralkan dan dicairkan sebelum dibuang. Merkuri ialahberbahaya melalui rawatan secara kimia. Pastikan lubangnya agak dalam. ‡ ‡ Bahan yang larut dalam air boleh dibuang terus ke dalam sistem saliran dengan air yang banyak. Pembuangan bersama-sama sampah Bahan-bahan pepejal yang tidak berbahaya boleh dibuang secara ini. terutamanya logam yang paling berbahaya di dalam makmal. b) c) d) Rawatan secara kimia Kebanyakan bahan sisa makmal boleh dijadikan tidak ‡ merkuri dan kadmium hendaklah dimendakkan terlebih dahulu.

Pembantu Makmal Kanan. Kolej Mara Seremban . Hussin.‡ Sekian terima kasih Dipanjangkan oleh Azmi b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful