Pengenalan Kepada Kenegaraan|1

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA KENEGARAAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. Mengaitkan konsep asas Kenegaraan dengan pembentukan negara. Menghuraikan ciri-ciri sesebuah kerajaan dan negara. Mentakrif maksud kerajaan dan negara. Mengaitkan konsep tamadun, budaya, ras, etnik dan bangsa dengan Kenegaraan.

PENGENALAN
Sebelum kita mulakan kuliah pada hari ini, eloklah kita mengimbas kembali pengetahuan sedia ada terhadap beberapa persoalan yang akan kita pelajari dalam kursus ini. Sila lihat laman web berikut http//www.vietnam.un.org.

Gambar 1.1: Peta Negara ASEAN (sumber: http//www.vietnam.un.org) a. Senaraikan nama negara yang tertera dalam peta tersebut? b. Adakah pulau Kalimantan itu merupakan sebuah negara? c. Bolehkah Pulau Pinang kita golongkan sebagai sebuah negara?

dan penghayatan yang wajib ada dalam diri dan sanubari rakyat Malaysia yang akan digunakan sebagai pedoman dan amalan hidup setiap warganegara Malaysia. Sebuah kerajaan yang teratur dan dapat mengawal hal-ehwal dalam negeri. Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. Oleh itu bolehlah kita katakan bahawa Kenegaraan Malaysia adalah satu usaha untuk memberikan bukan sahaja kefahaman tentang latar belakang sejarah negara tetapi ia juga merangkumi:   pembinaan negara bangsa Malaysia itu sendiri.Pengenalan Kepada Kenegaraan|2 Berdasarkan soalan-soalan diatas. apakah yang dimaksudkan dengan sebuah negara? Pada pendapat anda. budaya. ekonomi dan sejarah negara berkenaan misalnya Malaysia. . Sehubungan itu. sosial. Ia merupakan satu kursus yang penting dan perlu dihayati oleh setiap warganegara Malaysia. pembangunan negara dan pembinaan negara bangsa. kursus ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. kita dapati bahawa sebuah negara itu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut: abcdSempadan yang tertentu. Istilah ”kenegaraan” secara umum adalah membincangkan berkaitan dengan hal-ehwal sesebuah negara. Idea utama pembentukan sebuah negara berkaitan dengan masyarakat. politik. Penduduk. sistem pemerintahan Malaysia. pulau seperti Kalimantan itu bolehkah diiktiraf sebagai sebuah negara? Jelaskan. dan Kedaulatan iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal-ehwal dalam negeri dan kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.

teratur Diiktiraf oleh semua negara dunia d. Badan Pemerintahan (Eksekutif) Kabinet yang terdiri daripada menteri-menteri yang dipilih daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. b. iaitu: a. Pada peringkat Persekutuan terdapat 3 badan kerajaan. Penduduk. Konsep Kenegaraan Huraian Kenegaraan adalah mengambil konsep dari kata akar negara atau konsep negara Konsep negara menurut undang-undang antarabangsa ialah sesuatu masyarakat politik atau negeri layak dianggap sebagai sebuah negara sekiranya mempunyai ciriciri seperti berikut: a. Kedaulatan dan menjadi ahli ASEAN dan PBB. Contoh yang Malaysia dan Thailand daripada Perlis hingga Kelantan.Pengenalan Kepada Kenegaraan|3 ISI KANDUNGAN 1. . Jumlah penduduk 27 juta orang. Konsep-konsep Asas Terdapat beberapa konsep penting yang perlu diberikan perhatian dalam kursus ini sebagaimana dibincangkan di bawah. Sebuah kerajaan yang Dipilih melalui pilihanraya. Kerajaan Konsep kerajaan dalam erti kata yang sebenar merujuk kepada fungsi-fungsi yang terlibat dalam pengurusan dan perjalanan hal ehwal sesebuah negara. Sempadan tertentu. c.

Kementerian dan Jabatan. Pembahagian kuasa kerajaan antara kerajaan pusat dengan Contoh-contoh institusi dan agensi kerajaan-kerajaan negeri atau ini ialah Parlimen. konteks Malaysia ialah membentuk perhubungan kaum tanpa mengira bangsa Dharurat 1948-1960. bangsa Malaysia. Istilah ras adalah merujuk kepada keturunan atau fizikal seseorang. sederhana tinggi. dan Raja-raja. Sistem-sistem kerajaan yang terdapat di dunia pada hari ini boleh dibahagiakan berasaskan: a. Mahkamah yang terdiri daripada Mahkamah Tinggi. Mahkamah Rendah seperti Mahkamah Sesyen dan Majistret. Majlis tempatan. c. Jika seseorang itu Melayu maka dia akan mempunyai ciri-ciri kemelayuan dari segi ras nya seperti berkulit sawa matang. Badan Kehakiman (Judisiari) Sistem Kerajaan Sistem kerajaan merangkumi institusiinstitusi dan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk menggubal dan melaksanakan dasar-dasar negara. Kewujudan atau ketidakwujudan raja. Kabinet. Mahkamah-mahkamah Atasan dan Rendah. b. Keadaan yang berbeza pula jika dia dari keturunan lain seperti Cina. Badan Perundangan (Legislatif) Parlimen yang terdiri daripada dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat.Pengenalan Kepada Kenegaraan|4 b. Peristiwa 13 dan akhirnya kelahiran satu bangsa iaitu Mei 1969. Ras Etnik Dapat dilihat daripada perbezaan budaya Budaya etnik Cina tidak sama . Raja Berperlembagaan Negara bangsa Halangan yang paling besar dalam Rusuhan kaum. India dan kadang-kadang kacukan antara ras tersebut. berambut hitam dan sebagainya.

golongan tertentu. dan mengamalkan budaya yang sama. agama. .Peri mustahaknya paksaan dan saling bergantungan dari segi ekonomi sebagai dasar Hubungan di antara kelompok lebih integrasi. etnisiti atau rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu bermakna wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya berasa disatukan dengan satu sejarah. bahasa dan adat kebebasan di antara bahagian dalam sistem sosial. penyertaan dalam perhubungan yang mempunyai ciri khusus. Menurut . dengan budaya etnik Tamil.Wujudnya konflik di antara Furnivall. serta organisasi yang dikongsi bersama misalnya Malaysia. atau Sebagai satu komuniti tertentu yang tinggal di sebuah negeri atau wilayah.Ketiadaan konsensus nilai.Dominasi politik oleh satu bercorak secondary. utilitarian. masyarakat majmuk terdiri kelompok yang berlainan. Ciri-ciri . daripada pelbagai kaum yang mempunyai . utama dalam masyarakat ini ialah konflik. penyertaan dalam institusi yang dikongsi bersama.Pengenalan Kepada Kenegaraan|5 dan adat resam. percanggahan dan paksaan. segmental. nilai sikap dan tingkah laku yang sama. Masyarakat Masyarakat secara definisi nya adalah satu kelompok manusia yang berbeza dari kelompok lain dari segi kepentingan bersama. dan mempunyai adat resam. . Konsep masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut: • • Majmuk Tinggal di negeri wilayah tertentu.Kepelbagaian Kebudayaan. undang-undang. Berkongsi budaya. Masyarakat dikatakan majmuk apabila ia Menurut Van Den Berghe terdiri daripada pelbagai kelompok ras masyarakat majmuk mempunyai atau etnik yang berlainan daripada di ciri-ciri berikut: bawah satu sistem pemerintahan. . .Wujudnya autonomi atau kebudayaan. Menurut Ting Chew Peh. manakala hubungan dalam kelompok lebih berbentuk primary. resam yang tersendiri.

yang disusun secara teratur untuk kapitalisme.Dipelajari (learned). . Ideologi membawa maksud idea-idea Misalnya nasionalisme. Pilihanraya adalah sebahagian daripada proses pemilihan yang akan menentukan pihak yang berkuasa dan membentuk kerajaan. dan lain-lain keupayaan serta .Menggambarkan nilai dan identiti kelompok.Pengenalan Kepada Kenegaraan|6 Kebudayaan Definisi kebudayaan ialah keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dapat yang kompleks yang terkandung di dikenal pasti adalah: dalamnya pengetahuan. mewujudkan satu sistem kehidupan. .Menyediakan kerangka rujukan bagi satu-satu masyarakat . kebiasaan yang diperolehi oleh manusia . iaitu: i. . resam.Diperturunkan dari kesenian. Budaya mempunyai perhubungan yang rapat dengan tamadun kerana budaya yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. Ideologi Politik Jadual 1. pentadbiran dan kuasa. Untuk melihat tahap pencapaian tersebut biasanya dilihat dari dua aspek. akhlak. adat generasi ke generasi.Dikongsi bersama (shared). . budaya kebendaan (materialism) ii.Bersifat dinamis serta kreatif. politik adalah berhubung dengan pemerintahan. Malaysia ideologi yang diamalkan adalah Rukun Negara yang dibentuk bagi melahirkan semangat perpaduan ke arah pembinaan negara bangsa. Konsep dan teori Peradaban Tamadun atau peradaban manusia itu merupakan satu peringkat pencapaian budaya yang lebih tinggi atau maju. kepercayaan.1: Konsep-konsep Asas Kenegaraan 2. Di sosialisme dan fasisme. sebagai anggota masyarakat. budaya bukan kebendaan (non-material) . komunisme. undang-undang. Politik memainkan peranan penting dan dalam konteks kenegaraan.

Budaya Kebendaan (material) Merupakan peralatan yang dihasilkan oleh anggota masyarakat yang boleh dilihat dan disentuh. ii. Perubahan bukanlah hanya merujuk kepada kemajuan tetapi juga dari aspek kemunduran atau kemerosotan keseluruhan atau dalam bidang-bidang tertentu. . Pembinaan sifat seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. tidak akan ada tamadun jika masyarakat atau sesuatu kaum itu tidak berubah. undang-undang. Budaya kebendaan tersebut berasaskan: i. iii. Al-Marbawi mendefinisikan tamadun dengan kehalusan adat (Ahmad Zaki. Perubahan adalah unsur penting dalam tamadun Seperti yang kita sedia maklum. falsafah. akhlak dan sebagainya. Ini kerana tamadun berasal dari kata madana yang bererti berkelakuan seperti kelakuan orang pekan. peralatan yang dihasilkan itu bersesuaian dengan kehendak hidupnya. kemahiran dan ilmu pengetahuan yang merupakan usaha manusia bagi mengisi kehidupan. Manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. sistem keluarga. Ia mencerminkan paras pencapaian peradaban atau tamadun bagi sesuatu masyarakat. 1997: 77). kepercayaan. nilai.Pengenalan Kepada Kenegaraan|7 Senaraikan tiga ciri budaya tinggi (kebendaan) dan tiga ciri budaya rendah (bukan kebendaan). kepada sumber-sumber yang boleh didapati daripada alam sekelilingnya. 1995:5). dan menggambarkan tahap pencapaian teknologi. Budaya Bukan Kebendaan (non-material) Merupakan segala sesuatu yang bukan benda yang tidak dapat dipegang tetapi dapat dilihat dan dirasa (Rohana Yusof. halus perangai dan kelakuan (ibid:5). Tamadun yang dimaksudkan oleh beliau bercirikan Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah tentu mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri-ciri kehidupan bertamadun. Bentuk atau elemen budaya jenis ini ialah seperti pengetahuan.

Kuala Lumpur yang pada suatu ketika dahulu dipenuhi hutan belantara berubah menjadi sebuah kota raya yang besar. Bagaimanakah cara kita mengukur dan menilai perubahan yang berlaku? Bagi pihak yang berpegang kepada kebendaan maka ukuran perubahan itu dilihat daripada benda. Jelaskan.2: Masjid di Kampong Duyung. perubahanperubahan tidak meletakkan ukuran kepada benda. nilai yang ditentukan oleh Allah (Sidi Gazalba.Pengenalan Kepada Kenegaraan|8 Perubahan-perubahan yang berlaku terhadap budaya kebendaan dan bukan kebendaan boleh kita lihat hasil daripada peninggalan bangunan dan barangan tamadun silam. Namun begitu dari perspektif agama Islam. Umpamanya.2 di atas menggambarkan kemajuan teknologi dan seni bina hasil daripada interaksi pelbagai budaya. . Sebagai contoh. masjid adalah gambaran tahap tamadun kebendaan yang tinggi dan pada masa yang sama ianya menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. kehidupan duniawi atau akal manusia. tetapi pada nilai Rabbani. Gambar 1.1983:115). Melaka Menara masjid pada gambar 1.

David Ignatius menggambarkan bahawa: ‘It’s big. Mereka beranggapan demikian dengan membandingkan tamadun Barat-Islam di mana sistem demokrasi-sekular menjadi landasan kemajuan tamadun Barat. Faktor luaran: .perselisihan dalam masyarakat.perpindahan agama.kerana lingkungan alam fizik di sekitar manusia. (dalam PEMIKIR April-Jun 1998: 82). berikan bukti-bukti yang boleh dijadikan alat untuk mengukur tahap pencapaian tamadun? Selain itu ada 2 faktor penting yang menyebabkan berlaku perubahan (Sidi Gazalba. . Pengarah Program Keselamatan Amerika Syarikat pula membuat tanggapan yang begitu negatif terhadap Islam. it’s anti-western. . .pengaruh daripada kebudayaan masyarakat lain. Faktor dalaman: .penemuan baru.2 di atas. it’s scary.terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat.kerana bertambahnya penduduk. dan . orang-orang Barat cenderung untuk memikirkan bahawa masyarakat Islam sebagai kumpulan manusia yang memandang ke belakang. ditindas oleh agama dan diperintah secara tidak berperikemanusiaan. it feeds on poverty and discontent … Islam spreads across the globe that can be colored green on the television map in the same way that the communist countries used to be colored red’.peperangan. Seorang pemikir serta penulis terkenal Barat. dan . iaitu: . Pandangan Sarjana-sarjana Barat terhadap Islam-Timur Kita sedia maklum. 1983:116117). a. b. . Manakala Peter Rodman.Pengenalan Kepada Kenegaraan|9 Berdasarkan gambar 1.

P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 10 ‘Islamist radicalism is profoundly anti-Western…It rejects not only the bad things about the West but the good things…’(Ibid:83). mendakwa bahawa budaya popular Barat. Itulah mulanya kemerosotan dan membawa kepada kehancuran tamadun. b. lalu meninggalkan nilai. Arnold Toynbee pula melihat faktor cabaran merupakan faktor penting yang membawa kepada pembinaan tamadun. iaitu lahir. 2. Beliau juga bersetuju tamadun akan melalui tahap-tahap yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun dan Spencer. malah apabila para anggota peradaban-peradaban lain itu dimodenkan maka mereka juga sekali gus telah dibaratkan. April-Jun. rasuah dan meninggalkan ajaran agama. . Kemunculan sesebuah tamadun itu dirangsang oleh beberapa faktor antaranya: 1. Oleh kerana itu beliau bersetuju dengan pendapat lain-lain sarjana bahawa tamadun juga boleh diibaratkan sebagai benda bernyawa. akibat daripada ideoligical vacuum yang ditinggalkan oleh kejatuhan ideologi Marxism dengan tamatnya Perang Dingin. Barat bukan sahaja telah memimpin dunia menjadi masyarakat moden. Pandangan negatif ini pada anggapan pengkaji Barat adalah: i. sudah tersebar ke seluruh dunia: makanan. dan barangan konsumer Amerika semakin lama semakin diminati dengan penuh ghairah oleh penduduk setiap negeri. dewasa. 1977): a. Pada tahap tersebut tamadun sedang mengalami kehidupan mewah. 3. muzik pop. Spencer pula menjelaskan kelahiran tamadun itu juga sama seperti kehidupan manusia yang berakhir dengan tua dan kematian. pakaian. wayang gambar. TAMADUN ADA HAYATNYA Sarjana-sarjana Islam dan Barat bersetuju bahawa sesebuah tamadun itu ada hayatnya. Namun cabaran-cabaran yang melampau yang tidak dapat diatasi oleh manusia akan menghalang kewujudan tamadun. akibat social frustration yang berkait dengan kesempitan hidup dan kejatuhan ekonomi di kebanyakan dunia Islam. Namun hanya lapan buah sahaja yang masih tinggal pada masa kini. institusi dan adat resam tradisional mereka dan menerapkan unsur-unsur yang terdapat di Barat. Samuel Huntington menyatakan sebanyak lebih 20 buah tamadun yang pernah wujud di dunia ini. Ibn Khaldun bermula dengan semangat assabiyah lalu berkembang sampai ke puncak. tua dan mati. ii. berseronok. Samuel Huntington berpendapat budaya Barat merupakan budaya dunia yang terjelma dalam dua bentuk (Pemikir. misalnya Kutub Utara dan Kutub Selatan yang terpaksa menghadapi tahap suhu beku yang tinggi. remaja. terutamanya budaya popular Amerika. Melalui tesis ‘coca-colonization.

2. Kemunculan tamadun India dan China lalu berinteraksi dengan Alam Melayu telah membawa perubahan di negara-negara kota dan maritim tersebut. Contoh negara kota maritim ialah Srivijaya dan Melaka.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 11 Pada masyarakat China. Kewujudan negara-negara kota Melayu pada ketika itu boleh dibahagikan kepada dua jenis iuaitu maritim dan agraria. Perubahan daripada nomad kepada menetap dan seterusnya kemunculan teknologi pertanian Pada awal abad pertama Masihi. Tetapi kejatuhannya itu diganti oleh dinasti yang baru dan meneruskan pembinaan tamadun sebelumnya. Alam Melayu telah mulai mengalami pertembungan dengan tamadun India dan China. Manakala contoh negara kota agraria ialah Angkor dan Ayuthia. Teknologi pelayaran yang canggih pada masa itu dikuasai oleh orang-orang China dan India mampu belayar lebih jauh dan membawa kargo dan tentera dalam jumlah yang besar. ia harus melalui beberapa proses utama iaitu: 1. tamadun tersebut akan mengalami kemusnahan. puncak dan jatuh.Coedes berlakulah ”pengindiaan” atau ”penghinduan”. Ibn Khaldun yang menulis Muqaddimah pada abad ke-14 menjelaskan sesebuah tamadun itu melalui tiga tahap utama. . mereka mempercayai wujudnya konsep kitaran dinasti yang dapat menggambarkan tamadun lahir. Teori Kitaran Tamadun Ibn Khaldun Hubungan antara tamadun dan kenegaraan Tahukah anda. Kemuncak Tahap Awal Kemerosotan Rajah 1. Pada tahap akhir. sebelum sesebuah negara itu wujud. Namun begitu pengaruh tamadun India lebih tinggi dan menurut G.

kerajaan Melayu Melaka bebas daripada ancaman Siam. maka Alam Melayu dibahagi kepada kawasan masing-masing. Portugis menakluk Melaka pada 1511. Melaka menjadi pusat utama penyebaran agama Islam. melalui perjanjian Inggeris-Belanda.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 12 Laksamana Cheng He telah membawa armadanya ke Melaka. 2. Bugis dan para pedagang Islam yang menaungi pelabuhan Melaka. lalu mereka membawa masuk orang-orang Cina dan India. Penjajahan Barat bukan sahaja membantutkan pembinaan tamadun Melayu. Negara kota Melaka yang merupakan pelabuhan entreport utama di sebelah Timur. Alam Melayu turut dijajah dan pada tahun 1824. Maka bermulalah pembentukan masyarakat majmuk di Alam Melayu. malah telah menyekat penyebaran agama Islam dan bahasa Melayu ke seluruh Alam Melayu. Teknologi yang simple seperti membajak menggunakan kerbau diganti oleh traktor. terangkan kehebatan teknologi kapal-kapal pengangkut yang pernah dibina oleh China pada abad ke-15? Agama Islam turut sampai ke Alam Melayu pada kira-kira abad ke-13 Masihi. Ini berlaku melalui revolusi perindustrian pada abad ke-18 di Eropah Kesan daripada revolusi perindustrian tersebut. Belanda dan Inggeris. Tamadun Melayu-Islam mulailah mengalami proses transformasi hasil daripada interaksi dengan lain-lain kaum yang berasal dari tamadun India. China. Para pedagang India. tamadun China dan tamadun Barat. . Oleh kerana mereka perlu mengeluarkan komoditi tersebut pada paras yang maksimum. Sejak itu Alam Melayu telah menjadi rebutan penjajah-penjajah Barat antaranya Sepanyol. maka negara-negara Barat berlumbalumba mencari tanah jajahan terutamanya di Timur. Pertambahan penduduk menyebabkan manusia menjadi kreatif bagi memenuhi keperluan masing-masing. Tamadun Melayu turut mengalami perubahan. Portugis mencemburui kehebatan pelabuhan Melaka tambahan pula Melaka adalah negara Islam. telah membantu Berdasarkan kajian yang pernah dibuat oleh seorang sarjana Barat. kelapa dan kemudiannya getah. Lebih 400 tahun lamanya Alam Melayu dijajah oleh Barat dan Jepun. Beri pandangan anda. Inggeris terutamanya mengeksploitasi komoditi utama Malaysia iaitu bijih timah. Jawa.

rakyat Malaysia telah bersatu dan akhirnya kita berjaya menentang ancaman tersebut. Proses pemodenan dan pembandaran mulai berlaku di Alam Melayu. semangat assabiyahlah yang berjaya menyatukan rakyat untuk memulihkan negara daripada kemusnahan. Malah kedua-dua aspek boleh dibincang sekaligus. Dari segi ekonomi diperkenalkan pula ekonomi sara diri dan ekonomi laissez faire. Semangat yang ada sebelum kita merdeka adalah kedaerahan. Pembangunan dan teknologi yang dibawa dari negaranegara maju dapat digunapakai kerana melalui dasar pembangunan insaniahnya teknologi-teknologi yang dibawa masuk itu telah diadaptasi sesuai dengan keperluan Malaysia. unsur utama untuk membina sebuah tamadun dan juga negara bangsa adalah semangat assabiyah seperti yang diperkatakan oleh Ibn Khaldun. isu-isu ketamadunan dan kenegaraan sebenarnya tidak banyak perbezaan. Begitu juga apabila unsur perkauman menjadi mainan pembangkang hingga tercetus peristiwa berdarah 13 Mei 1969. pembandaran dan pemodenan. Sehubungan itu adalah sukar untuk menyatukan semua rakyat menentang penjajah pada masa itu. kenegerian. Perubahan berikutnya ialah teknologi moden Melalui dasar-dasar pembangunan yang positif. Ketika Malaysia diancam oleh Indonesia. Peluang pendidikan yang terbuka luas dan rakyat yang rajin berusaha.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 13 Bagi mempercepatkan pengeluaran. Malaysia muncul sebagai sebuah negara industri dan diharapkan menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 nanti. Malaysia khususnya mewarisi kemajuan dan pembangunan yang ditinggalkan oleh Inggeris. Beberapa usaha pembebasan tanah air daripada penjajah telah gagal kerana tidak adanya semangat assabiyah. . Kemajuan yang cepat berlaku kerana Malaysia tidak menolak pembangunan. Semangat nasionalisme dan keinginan untuk mencapai kemerdekaan telah berjaya menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik itu. Justeru. Inggeris juga mewariskan sebuah masyarakat yang sangat kompleks iatu masyarakat majmuk. Semangat inilah yang telah menyatukan rakyat Tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia membebaskan negara daripada penjajahan Inggeris. akan membolehkan Malaysia mencapai wawasan yang telah dirangka oleh para pemimpin kita. Bandar-bandar baru wujud dan diikuti oleh pembinaan jalan-jalan raya dan jalan keretapi bagi mempercepatkan penghantaran bahan komoditi tersebut keluar negara. 3. pihak penjajah telah membawa masuk jentera dan teknologi pertanian dan perindustrian. perkauman dan diskriminasi. Berdasarkan perbincangan tadi.

negara bangsa. KATA KUNCI 1. Bangsa 6. Unit ini memperkatakan konsep-konsep penting dalam melihat dan memahami kursus Kenegaran Malaysia seperti konsep kenegaraan. 4. ras. sistem kerajaan. etnik dan bangsa. . Kaitkan tamadun dan teori kitaran dalam pembinaan tamadun. Budaya 5. Bincangkan konsep pembinaan negara bangsa negara Malaysia. Negara-bangsa Proses dan Perbahasan. Bab ini juga cuba melihat dari perspektif ketamadunan dan melihat bagaimana proses pembangunan negara ada kaitan dengan perubahan yang berlaku dalam pembinaan sebuah tamadun yang cemerlang dan gemilang di masa akan datang. Tamadun 3. ideologi dan politik. kebudayaan. Dengan mengambil contoh Malaysia. 6. huraikan ciri-ciri sesebuah negara yang anda faham. 7. masyarakat dan masyarakat majmuk. negara Malaysia berada pada tahap mana dalam kitaran Tamadun? Pada penilaian anda apakah akan berlaku kepada Malaysia dalam 50 tahun lagi? RUJUKAN Abdul Rahman Embong. Bangi: Penerbit UKM. Kenegaraan 2. buatkan perbandingannya dengannya dengan merujuk kepada ciri-ciri Kenegaraan tersebut. (2006). Perubahan 4. Etnik 7. Teori Kitaran 7. 5. Teknologi 6. Bincangkan secara mendalam kebaikan dan kekurangan negara bangsa. Ras LATIHAN 1. Interaksi 8. Pada pandangan anda bagaimanakah negara Malaysia akan dapat diperkuatkan? Bincangkan. 3. 2.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 14 RUMUSAN Unit ini merupakan unit yang penting dan telah memberikan gambaran khas tentang kursus yang akan dijalankan nanti. Edisi Kedua. Jika merujuk kepada teori kitaran. Dengan memilih sebuah negara yang anda minat.

Malaysia:Warisan dan Perkembangan. Kenegaraan Malaysia. Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 15 Asnarulkhadi Abu Samah dan Jayum A. (1997). Selangor: Macmillan Pub (M) Sdn. Osman Bakar.Andy (1983). Sejarah Malaysia. (2007). (2009). Kuala Lumpur: ITNMB. Azizan Baharuddin dan Zaid Ahmad (editor). Pertembungan Tamadun dan Order Baru. Sejarah Malaysia 1400-1963. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. . Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Lotfi Ismail (1975). Samuel Huntington (terjemahan). Zainal Abidin bin Abdul Wahid (1996). Jawan. Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful