P. 1
04 - HNS2013 - UNIT 1 PENGENALAN

04 - HNS2013 - UNIT 1 PENGENALAN

|Views: 287|Likes:
Published by Zi Lin

More info:

Published by: Zi Lin on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

Pengenalan Kepada Kenegaraan|1

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA KENEGARAAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. Mengaitkan konsep asas Kenegaraan dengan pembentukan negara. Menghuraikan ciri-ciri sesebuah kerajaan dan negara. Mentakrif maksud kerajaan dan negara. Mengaitkan konsep tamadun, budaya, ras, etnik dan bangsa dengan Kenegaraan.

PENGENALAN
Sebelum kita mulakan kuliah pada hari ini, eloklah kita mengimbas kembali pengetahuan sedia ada terhadap beberapa persoalan yang akan kita pelajari dalam kursus ini. Sila lihat laman web berikut http//www.vietnam.un.org.

Gambar 1.1: Peta Negara ASEAN (sumber: http//www.vietnam.un.org) a. Senaraikan nama negara yang tertera dalam peta tersebut? b. Adakah pulau Kalimantan itu merupakan sebuah negara? c. Bolehkah Pulau Pinang kita golongkan sebagai sebuah negara?

dan penghayatan yang wajib ada dalam diri dan sanubari rakyat Malaysia yang akan digunakan sebagai pedoman dan amalan hidup setiap warganegara Malaysia. Sehubungan itu. Ia merupakan satu kursus yang penting dan perlu dihayati oleh setiap warganegara Malaysia. sistem pemerintahan Malaysia. pulau seperti Kalimantan itu bolehkah diiktiraf sebagai sebuah negara? Jelaskan. kita dapati bahawa sebuah negara itu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut: abcdSempadan yang tertentu. budaya. Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. Penduduk. sosial. . pembangunan negara dan pembinaan negara bangsa. Istilah ”kenegaraan” secara umum adalah membincangkan berkaitan dengan hal-ehwal sesebuah negara. apakah yang dimaksudkan dengan sebuah negara? Pada pendapat anda. politik. ekonomi dan sejarah negara berkenaan misalnya Malaysia. dan Kedaulatan iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal-ehwal dalam negeri dan kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.Pengenalan Kepada Kenegaraan|2 Berdasarkan soalan-soalan diatas. kursus ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. Idea utama pembentukan sebuah negara berkaitan dengan masyarakat. Sebuah kerajaan yang teratur dan dapat mengawal hal-ehwal dalam negeri. Oleh itu bolehlah kita katakan bahawa Kenegaraan Malaysia adalah satu usaha untuk memberikan bukan sahaja kefahaman tentang latar belakang sejarah negara tetapi ia juga merangkumi:   pembinaan negara bangsa Malaysia itu sendiri.

Sebuah kerajaan yang Dipilih melalui pilihanraya. Konsep-konsep Asas Terdapat beberapa konsep penting yang perlu diberikan perhatian dalam kursus ini sebagaimana dibincangkan di bawah. Badan Pemerintahan (Eksekutif) Kabinet yang terdiri daripada menteri-menteri yang dipilih daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. c. Pada peringkat Persekutuan terdapat 3 badan kerajaan. teratur Diiktiraf oleh semua negara dunia d. b. Jumlah penduduk 27 juta orang. Kedaulatan dan menjadi ahli ASEAN dan PBB. Contoh yang Malaysia dan Thailand daripada Perlis hingga Kelantan. Penduduk. Konsep Kenegaraan Huraian Kenegaraan adalah mengambil konsep dari kata akar negara atau konsep negara Konsep negara menurut undang-undang antarabangsa ialah sesuatu masyarakat politik atau negeri layak dianggap sebagai sebuah negara sekiranya mempunyai ciriciri seperti berikut: a. .Pengenalan Kepada Kenegaraan|3 ISI KANDUNGAN 1. iaitu: a. Kerajaan Konsep kerajaan dalam erti kata yang sebenar merujuk kepada fungsi-fungsi yang terlibat dalam pengurusan dan perjalanan hal ehwal sesebuah negara. Sempadan tertentu.

Pengenalan Kepada Kenegaraan|4 b. bangsa Malaysia. Pembahagian kuasa kerajaan antara kerajaan pusat dengan Contoh-contoh institusi dan agensi kerajaan-kerajaan negeri atau ini ialah Parlimen. Peristiwa 13 dan akhirnya kelahiran satu bangsa iaitu Mei 1969. Kabinet. Majlis tempatan. Ras Etnik Dapat dilihat daripada perbezaan budaya Budaya etnik Cina tidak sama . sederhana tinggi. Badan Kehakiman (Judisiari) Sistem Kerajaan Sistem kerajaan merangkumi institusiinstitusi dan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk menggubal dan melaksanakan dasar-dasar negara. India dan kadang-kadang kacukan antara ras tersebut. b. Kementerian dan Jabatan. Mahkamah-mahkamah Atasan dan Rendah. berambut hitam dan sebagainya. Raja Berperlembagaan Negara bangsa Halangan yang paling besar dalam Rusuhan kaum. Kewujudan atau ketidakwujudan raja. Keadaan yang berbeza pula jika dia dari keturunan lain seperti Cina. Jika seseorang itu Melayu maka dia akan mempunyai ciri-ciri kemelayuan dari segi ras nya seperti berkulit sawa matang. Badan Perundangan (Legislatif) Parlimen yang terdiri daripada dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Mahkamah Rendah seperti Mahkamah Sesyen dan Majistret. Istilah ras adalah merujuk kepada keturunan atau fizikal seseorang. konteks Malaysia ialah membentuk perhubungan kaum tanpa mengira bangsa Dharurat 1948-1960. Sistem-sistem kerajaan yang terdapat di dunia pada hari ini boleh dibahagiakan berasaskan: a. dan Raja-raja. c. Mahkamah yang terdiri daripada Mahkamah Tinggi.

Ketiadaan konsensus nilai.Dominasi politik oleh satu bercorak secondary. Masyarakat dikatakan majmuk apabila ia Menurut Van Den Berghe terdiri daripada pelbagai kelompok ras masyarakat majmuk mempunyai atau etnik yang berlainan daripada di ciri-ciri berikut: bawah satu sistem pemerintahan.Wujudnya konflik di antara Furnivall. manakala hubungan dalam kelompok lebih berbentuk primary. resam yang tersendiri. agama.Pengenalan Kepada Kenegaraan|5 dan adat resam. Berkongsi budaya. utilitarian. penyertaan dalam perhubungan yang mempunyai ciri khusus. etnisiti atau rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu bermakna wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya berasa disatukan dengan satu sejarah. golongan tertentu.Kepelbagaian Kebudayaan. atau Sebagai satu komuniti tertentu yang tinggal di sebuah negeri atau wilayah. dan mempunyai adat resam. penyertaan dalam institusi yang dikongsi bersama. Masyarakat Masyarakat secara definisi nya adalah satu kelompok manusia yang berbeza dari kelompok lain dari segi kepentingan bersama. daripada pelbagai kaum yang mempunyai . undang-undang. Konsep masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut: • • Majmuk Tinggal di negeri wilayah tertentu. dengan budaya etnik Tamil. Menurut . utama dalam masyarakat ini ialah konflik.Peri mustahaknya paksaan dan saling bergantungan dari segi ekonomi sebagai dasar Hubungan di antara kelompok lebih integrasi. percanggahan dan paksaan. serta organisasi yang dikongsi bersama misalnya Malaysia. . bahasa dan adat kebebasan di antara bahagian dalam sistem sosial. . segmental. dan mengamalkan budaya yang sama. nilai sikap dan tingkah laku yang sama. . masyarakat majmuk terdiri kelompok yang berlainan. Ciri-ciri .Wujudnya autonomi atau kebudayaan. . Menurut Ting Chew Peh.

undang-undang. politik adalah berhubung dengan pemerintahan. Malaysia ideologi yang diamalkan adalah Rukun Negara yang dibentuk bagi melahirkan semangat perpaduan ke arah pembinaan negara bangsa. akhlak.Menyediakan kerangka rujukan bagi satu-satu masyarakat . pentadbiran dan kuasa.Dipelajari (learned). sebagai anggota masyarakat.Dikongsi bersama (shared). komunisme. Politik memainkan peranan penting dan dalam konteks kenegaraan.Bersifat dinamis serta kreatif. resam. . mewujudkan satu sistem kehidupan.1: Konsep-konsep Asas Kenegaraan 2. adat generasi ke generasi. Konsep dan teori Peradaban Tamadun atau peradaban manusia itu merupakan satu peringkat pencapaian budaya yang lebih tinggi atau maju. kebiasaan yang diperolehi oleh manusia . Budaya mempunyai perhubungan yang rapat dengan tamadun kerana budaya yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun.Menggambarkan nilai dan identiti kelompok. kepercayaan. Ideologi membawa maksud idea-idea Misalnya nasionalisme. . Pilihanraya adalah sebahagian daripada proses pemilihan yang akan menentukan pihak yang berkuasa dan membentuk kerajaan. Untuk melihat tahap pencapaian tersebut biasanya dilihat dari dua aspek. yang disusun secara teratur untuk kapitalisme. . budaya kebendaan (materialism) ii. budaya bukan kebendaan (non-material) . Di sosialisme dan fasisme. Ideologi Politik Jadual 1.Diperturunkan dari kesenian. dan lain-lain keupayaan serta . iaitu: i.Pengenalan Kepada Kenegaraan|6 Kebudayaan Definisi kebudayaan ialah keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dapat yang kompleks yang terkandung di dikenal pasti adalah: dalamnya pengetahuan. .

Tamadun yang dimaksudkan oleh beliau bercirikan Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah tentu mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri-ciri kehidupan bertamadun. akhlak dan sebagainya. halus perangai dan kelakuan (ibid:5). Ini kerana tamadun berasal dari kata madana yang bererti berkelakuan seperti kelakuan orang pekan.Pengenalan Kepada Kenegaraan|7 Senaraikan tiga ciri budaya tinggi (kebendaan) dan tiga ciri budaya rendah (bukan kebendaan). kepada sumber-sumber yang boleh didapati daripada alam sekelilingnya. Manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. Budaya Kebendaan (material) Merupakan peralatan yang dihasilkan oleh anggota masyarakat yang boleh dilihat dan disentuh. kepercayaan. Pembinaan sifat seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. undang-undang. kemahiran dan ilmu pengetahuan yang merupakan usaha manusia bagi mengisi kehidupan. ii. 1997: 77). 1995:5). dan menggambarkan tahap pencapaian teknologi. Budaya kebendaan tersebut berasaskan: i. Ia mencerminkan paras pencapaian peradaban atau tamadun bagi sesuatu masyarakat. Bentuk atau elemen budaya jenis ini ialah seperti pengetahuan. iii. Budaya Bukan Kebendaan (non-material) Merupakan segala sesuatu yang bukan benda yang tidak dapat dipegang tetapi dapat dilihat dan dirasa (Rohana Yusof. peralatan yang dihasilkan itu bersesuaian dengan kehendak hidupnya. Al-Marbawi mendefinisikan tamadun dengan kehalusan adat (Ahmad Zaki. Perubahan adalah unsur penting dalam tamadun Seperti yang kita sedia maklum. nilai. . tidak akan ada tamadun jika masyarakat atau sesuatu kaum itu tidak berubah. Perubahan bukanlah hanya merujuk kepada kemajuan tetapi juga dari aspek kemunduran atau kemerosotan keseluruhan atau dalam bidang-bidang tertentu. falsafah. sistem keluarga.

nilai yang ditentukan oleh Allah (Sidi Gazalba.Pengenalan Kepada Kenegaraan|8 Perubahan-perubahan yang berlaku terhadap budaya kebendaan dan bukan kebendaan boleh kita lihat hasil daripada peninggalan bangunan dan barangan tamadun silam. masjid adalah gambaran tahap tamadun kebendaan yang tinggi dan pada masa yang sama ianya menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. tetapi pada nilai Rabbani. Bagaimanakah cara kita mengukur dan menilai perubahan yang berlaku? Bagi pihak yang berpegang kepada kebendaan maka ukuran perubahan itu dilihat daripada benda. . Jelaskan.2: Masjid di Kampong Duyung. kehidupan duniawi atau akal manusia. Namun begitu dari perspektif agama Islam. Umpamanya. Sebagai contoh.2 di atas menggambarkan kemajuan teknologi dan seni bina hasil daripada interaksi pelbagai budaya. Kuala Lumpur yang pada suatu ketika dahulu dipenuhi hutan belantara berubah menjadi sebuah kota raya yang besar. Gambar 1. perubahanperubahan tidak meletakkan ukuran kepada benda. Melaka Menara masjid pada gambar 1.1983:115).

.2 di atas. dan . . it’s anti-western. dan .kerana lingkungan alam fizik di sekitar manusia. Pandangan Sarjana-sarjana Barat terhadap Islam-Timur Kita sedia maklum. ditindas oleh agama dan diperintah secara tidak berperikemanusiaan. berikan bukti-bukti yang boleh dijadikan alat untuk mengukur tahap pencapaian tamadun? Selain itu ada 2 faktor penting yang menyebabkan berlaku perubahan (Sidi Gazalba. Faktor luaran: .pengaruh daripada kebudayaan masyarakat lain. Pengarah Program Keselamatan Amerika Syarikat pula membuat tanggapan yang begitu negatif terhadap Islam. (dalam PEMIKIR April-Jun 1998: 82).perselisihan dalam masyarakat. 1983:116117). b.kerana bertambahnya penduduk.penemuan baru.terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat.peperangan. . it’s scary.perpindahan agama. Seorang pemikir serta penulis terkenal Barat. orang-orang Barat cenderung untuk memikirkan bahawa masyarakat Islam sebagai kumpulan manusia yang memandang ke belakang. it feeds on poverty and discontent … Islam spreads across the globe that can be colored green on the television map in the same way that the communist countries used to be colored red’. Faktor dalaman: . a. iaitu: . David Ignatius menggambarkan bahawa: ‘It’s big. Mereka beranggapan demikian dengan membandingkan tamadun Barat-Islam di mana sistem demokrasi-sekular menjadi landasan kemajuan tamadun Barat. . Manakala Peter Rodman.Pengenalan Kepada Kenegaraan|9 Berdasarkan gambar 1.

Samuel Huntington menyatakan sebanyak lebih 20 buah tamadun yang pernah wujud di dunia ini. malah apabila para anggota peradaban-peradaban lain itu dimodenkan maka mereka juga sekali gus telah dibaratkan. Barat bukan sahaja telah memimpin dunia menjadi masyarakat moden. lalu meninggalkan nilai. 2. TAMADUN ADA HAYATNYA Sarjana-sarjana Islam dan Barat bersetuju bahawa sesebuah tamadun itu ada hayatnya. wayang gambar. pakaian. b. Ibn Khaldun bermula dengan semangat assabiyah lalu berkembang sampai ke puncak. akibat daripada ideoligical vacuum yang ditinggalkan oleh kejatuhan ideologi Marxism dengan tamatnya Perang Dingin. Arnold Toynbee pula melihat faktor cabaran merupakan faktor penting yang membawa kepada pembinaan tamadun. Itulah mulanya kemerosotan dan membawa kepada kehancuran tamadun. rasuah dan meninggalkan ajaran agama.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 10 ‘Islamist radicalism is profoundly anti-Western…It rejects not only the bad things about the West but the good things…’(Ibid:83). Spencer pula menjelaskan kelahiran tamadun itu juga sama seperti kehidupan manusia yang berakhir dengan tua dan kematian. institusi dan adat resam tradisional mereka dan menerapkan unsur-unsur yang terdapat di Barat. 3. berseronok. dewasa. dan barangan konsumer Amerika semakin lama semakin diminati dengan penuh ghairah oleh penduduk setiap negeri. akibat social frustration yang berkait dengan kesempitan hidup dan kejatuhan ekonomi di kebanyakan dunia Islam. Namun hanya lapan buah sahaja yang masih tinggal pada masa kini. remaja. 1977): a. mendakwa bahawa budaya popular Barat. Samuel Huntington berpendapat budaya Barat merupakan budaya dunia yang terjelma dalam dua bentuk (Pemikir. misalnya Kutub Utara dan Kutub Selatan yang terpaksa menghadapi tahap suhu beku yang tinggi. muzik pop. April-Jun. sudah tersebar ke seluruh dunia: makanan. Kemunculan sesebuah tamadun itu dirangsang oleh beberapa faktor antaranya: 1. terutamanya budaya popular Amerika. Beliau juga bersetuju tamadun akan melalui tahap-tahap yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun dan Spencer. tua dan mati. Namun cabaran-cabaran yang melampau yang tidak dapat diatasi oleh manusia akan menghalang kewujudan tamadun. Pada tahap tersebut tamadun sedang mengalami kehidupan mewah. Pandangan negatif ini pada anggapan pengkaji Barat adalah: i. Oleh kerana itu beliau bersetuju dengan pendapat lain-lain sarjana bahawa tamadun juga boleh diibaratkan sebagai benda bernyawa. iaitu lahir. ii. . Melalui tesis ‘coca-colonization.

Kemuncak Tahap Awal Kemerosotan Rajah 1. Tetapi kejatuhannya itu diganti oleh dinasti yang baru dan meneruskan pembinaan tamadun sebelumnya. Kemunculan tamadun India dan China lalu berinteraksi dengan Alam Melayu telah membawa perubahan di negara-negara kota dan maritim tersebut. ia harus melalui beberapa proses utama iaitu: 1. Alam Melayu telah mulai mengalami pertembungan dengan tamadun India dan China.Coedes berlakulah ”pengindiaan” atau ”penghinduan”. Perubahan daripada nomad kepada menetap dan seterusnya kemunculan teknologi pertanian Pada awal abad pertama Masihi.2. tamadun tersebut akan mengalami kemusnahan.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 11 Pada masyarakat China. Teori Kitaran Tamadun Ibn Khaldun Hubungan antara tamadun dan kenegaraan Tahukah anda. Teknologi pelayaran yang canggih pada masa itu dikuasai oleh orang-orang China dan India mampu belayar lebih jauh dan membawa kargo dan tentera dalam jumlah yang besar. Kewujudan negara-negara kota Melayu pada ketika itu boleh dibahagikan kepada dua jenis iuaitu maritim dan agraria. Contoh negara kota maritim ialah Srivijaya dan Melaka. puncak dan jatuh. sebelum sesebuah negara itu wujud. Ibn Khaldun yang menulis Muqaddimah pada abad ke-14 menjelaskan sesebuah tamadun itu melalui tiga tahap utama. mereka mempercayai wujudnya konsep kitaran dinasti yang dapat menggambarkan tamadun lahir. Namun begitu pengaruh tamadun India lebih tinggi dan menurut G. . Pada tahap akhir. Manakala contoh negara kota agraria ialah Angkor dan Ayuthia.

P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 12 Laksamana Cheng He telah membawa armadanya ke Melaka. kelapa dan kemudiannya getah. Portugis menakluk Melaka pada 1511. Alam Melayu turut dijajah dan pada tahun 1824. Negara kota Melaka yang merupakan pelabuhan entreport utama di sebelah Timur. . Sejak itu Alam Melayu telah menjadi rebutan penjajah-penjajah Barat antaranya Sepanyol. Bugis dan para pedagang Islam yang menaungi pelabuhan Melaka. Maka bermulalah pembentukan masyarakat majmuk di Alam Melayu. tamadun China dan tamadun Barat. 2. melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Beri pandangan anda. terangkan kehebatan teknologi kapal-kapal pengangkut yang pernah dibina oleh China pada abad ke-15? Agama Islam turut sampai ke Alam Melayu pada kira-kira abad ke-13 Masihi. lalu mereka membawa masuk orang-orang Cina dan India. Portugis mencemburui kehebatan pelabuhan Melaka tambahan pula Melaka adalah negara Islam. Ini berlaku melalui revolusi perindustrian pada abad ke-18 di Eropah Kesan daripada revolusi perindustrian tersebut. maka Alam Melayu dibahagi kepada kawasan masing-masing. Para pedagang India. Melaka menjadi pusat utama penyebaran agama Islam. maka negara-negara Barat berlumbalumba mencari tanah jajahan terutamanya di Timur. Belanda dan Inggeris. Pertambahan penduduk menyebabkan manusia menjadi kreatif bagi memenuhi keperluan masing-masing. telah membantu Berdasarkan kajian yang pernah dibuat oleh seorang sarjana Barat. Teknologi yang simple seperti membajak menggunakan kerbau diganti oleh traktor. malah telah menyekat penyebaran agama Islam dan bahasa Melayu ke seluruh Alam Melayu. Inggeris terutamanya mengeksploitasi komoditi utama Malaysia iaitu bijih timah. Jawa. China. Tamadun Melayu turut mengalami perubahan. Tamadun Melayu-Islam mulailah mengalami proses transformasi hasil daripada interaksi dengan lain-lain kaum yang berasal dari tamadun India. Lebih 400 tahun lamanya Alam Melayu dijajah oleh Barat dan Jepun. kerajaan Melayu Melaka bebas daripada ancaman Siam. Oleh kerana mereka perlu mengeluarkan komoditi tersebut pada paras yang maksimum. Penjajahan Barat bukan sahaja membantutkan pembinaan tamadun Melayu.

Justeru. isu-isu ketamadunan dan kenegaraan sebenarnya tidak banyak perbezaan. Semangat yang ada sebelum kita merdeka adalah kedaerahan. Ketika Malaysia diancam oleh Indonesia. unsur utama untuk membina sebuah tamadun dan juga negara bangsa adalah semangat assabiyah seperti yang diperkatakan oleh Ibn Khaldun. Proses pemodenan dan pembandaran mulai berlaku di Alam Melayu. Bandar-bandar baru wujud dan diikuti oleh pembinaan jalan-jalan raya dan jalan keretapi bagi mempercepatkan penghantaran bahan komoditi tersebut keluar negara. Berdasarkan perbincangan tadi. Perubahan berikutnya ialah teknologi moden Melalui dasar-dasar pembangunan yang positif. Begitu juga apabila unsur perkauman menjadi mainan pembangkang hingga tercetus peristiwa berdarah 13 Mei 1969. kenegerian. Inggeris juga mewariskan sebuah masyarakat yang sangat kompleks iatu masyarakat majmuk. akan membolehkan Malaysia mencapai wawasan yang telah dirangka oleh para pemimpin kita. perkauman dan diskriminasi. Sehubungan itu adalah sukar untuk menyatukan semua rakyat menentang penjajah pada masa itu. Beberapa usaha pembebasan tanah air daripada penjajah telah gagal kerana tidak adanya semangat assabiyah. Malah kedua-dua aspek boleh dibincang sekaligus. . Kemajuan yang cepat berlaku kerana Malaysia tidak menolak pembangunan. Dari segi ekonomi diperkenalkan pula ekonomi sara diri dan ekonomi laissez faire. Malaysia muncul sebagai sebuah negara industri dan diharapkan menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 nanti.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 13 Bagi mempercepatkan pengeluaran. pihak penjajah telah membawa masuk jentera dan teknologi pertanian dan perindustrian. Semangat inilah yang telah menyatukan rakyat Tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia membebaskan negara daripada penjajahan Inggeris. rakyat Malaysia telah bersatu dan akhirnya kita berjaya menentang ancaman tersebut. Semangat nasionalisme dan keinginan untuk mencapai kemerdekaan telah berjaya menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik itu. semangat assabiyahlah yang berjaya menyatukan rakyat untuk memulihkan negara daripada kemusnahan. Pembangunan dan teknologi yang dibawa dari negaranegara maju dapat digunapakai kerana melalui dasar pembangunan insaniahnya teknologi-teknologi yang dibawa masuk itu telah diadaptasi sesuai dengan keperluan Malaysia. 3. Malaysia khususnya mewarisi kemajuan dan pembangunan yang ditinggalkan oleh Inggeris. pembandaran dan pemodenan. Peluang pendidikan yang terbuka luas dan rakyat yang rajin berusaha.

Bab ini juga cuba melihat dari perspektif ketamadunan dan melihat bagaimana proses pembangunan negara ada kaitan dengan perubahan yang berlaku dalam pembinaan sebuah tamadun yang cemerlang dan gemilang di masa akan datang. negara bangsa. Teori Kitaran 7. huraikan ciri-ciri sesebuah negara yang anda faham. ideologi dan politik. 6. Kaitkan tamadun dan teori kitaran dalam pembinaan tamadun. Edisi Kedua. etnik dan bangsa. Dengan mengambil contoh Malaysia. kebudayaan. 5. Budaya 5. masyarakat dan masyarakat majmuk. Interaksi 8. Jika merujuk kepada teori kitaran. Ras LATIHAN 1. Teknologi 6. 4. 7. sistem kerajaan. Kenegaraan 2. Pada pandangan anda bagaimanakah negara Malaysia akan dapat diperkuatkan? Bincangkan.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 14 RUMUSAN Unit ini merupakan unit yang penting dan telah memberikan gambaran khas tentang kursus yang akan dijalankan nanti. . buatkan perbandingannya dengannya dengan merujuk kepada ciri-ciri Kenegaraan tersebut. 2. Negara-bangsa Proses dan Perbahasan. KATA KUNCI 1. Bangsa 6. Perubahan 4. Unit ini memperkatakan konsep-konsep penting dalam melihat dan memahami kursus Kenegaran Malaysia seperti konsep kenegaraan. Bincangkan konsep pembinaan negara bangsa negara Malaysia. Tamadun 3. Bangi: Penerbit UKM. negara Malaysia berada pada tahap mana dalam kitaran Tamadun? Pada penilaian anda apakah akan berlaku kepada Malaysia dalam 50 tahun lagi? RUJUKAN Abdul Rahman Embong. Etnik 7. (2006). Bincangkan secara mendalam kebaikan dan kekurangan negara bangsa. 3. ras. Dengan memilih sebuah negara yang anda minat.

Selangor: Macmillan Pub (M) Sdn. Bhd. . Jawan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 15 Asnarulkhadi Abu Samah dan Jayum A. Kuala Lumpur: ITNMB. Samuel Huntington (terjemahan). Kenegaraan Malaysia. Azizan Baharuddin dan Zaid Ahmad (editor). Serdang: Universiti Putra Malaysia. Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. (2009). Sejarah Malaysia. Pertembungan Tamadun dan Order Baru. Lotfi Ismail (1975). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Zainal Abidin bin Abdul Wahid (1996). Sejarah Malaysia 1400-1963. Malaysia:Warisan dan Perkembangan. Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia.Andy (1983). Osman Bakar. (1997).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->