Pengenalan Kepada Kenegaraan|1

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA KENEGARAAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. Mengaitkan konsep asas Kenegaraan dengan pembentukan negara. Menghuraikan ciri-ciri sesebuah kerajaan dan negara. Mentakrif maksud kerajaan dan negara. Mengaitkan konsep tamadun, budaya, ras, etnik dan bangsa dengan Kenegaraan.

PENGENALAN
Sebelum kita mulakan kuliah pada hari ini, eloklah kita mengimbas kembali pengetahuan sedia ada terhadap beberapa persoalan yang akan kita pelajari dalam kursus ini. Sila lihat laman web berikut http//www.vietnam.un.org.

Gambar 1.1: Peta Negara ASEAN (sumber: http//www.vietnam.un.org) a. Senaraikan nama negara yang tertera dalam peta tersebut? b. Adakah pulau Kalimantan itu merupakan sebuah negara? c. Bolehkah Pulau Pinang kita golongkan sebagai sebuah negara?

dan penghayatan yang wajib ada dalam diri dan sanubari rakyat Malaysia yang akan digunakan sebagai pedoman dan amalan hidup setiap warganegara Malaysia. apakah yang dimaksudkan dengan sebuah negara? Pada pendapat anda. budaya.Pengenalan Kepada Kenegaraan|2 Berdasarkan soalan-soalan diatas. politik. kita dapati bahawa sebuah negara itu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut: abcdSempadan yang tertentu. pembangunan negara dan pembinaan negara bangsa. Oleh itu bolehlah kita katakan bahawa Kenegaraan Malaysia adalah satu usaha untuk memberikan bukan sahaja kefahaman tentang latar belakang sejarah negara tetapi ia juga merangkumi:   pembinaan negara bangsa Malaysia itu sendiri. pulau seperti Kalimantan itu bolehkah diiktiraf sebagai sebuah negara? Jelaskan. Sebuah kerajaan yang teratur dan dapat mengawal hal-ehwal dalam negeri. sosial. ekonomi dan sejarah negara berkenaan misalnya Malaysia. Penduduk. Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. Idea utama pembentukan sebuah negara berkaitan dengan masyarakat. kursus ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. Istilah ”kenegaraan” secara umum adalah membincangkan berkaitan dengan hal-ehwal sesebuah negara. dan Kedaulatan iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal-ehwal dalam negeri dan kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Sehubungan itu. sistem pemerintahan Malaysia. Ia merupakan satu kursus yang penting dan perlu dihayati oleh setiap warganegara Malaysia. .

Kerajaan Konsep kerajaan dalam erti kata yang sebenar merujuk kepada fungsi-fungsi yang terlibat dalam pengurusan dan perjalanan hal ehwal sesebuah negara. Contoh yang Malaysia dan Thailand daripada Perlis hingga Kelantan. Sempadan tertentu. Pada peringkat Persekutuan terdapat 3 badan kerajaan. Sebuah kerajaan yang Dipilih melalui pilihanraya. c. Kedaulatan dan menjadi ahli ASEAN dan PBB. teratur Diiktiraf oleh semua negara dunia d.Pengenalan Kepada Kenegaraan|3 ISI KANDUNGAN 1. Konsep Kenegaraan Huraian Kenegaraan adalah mengambil konsep dari kata akar negara atau konsep negara Konsep negara menurut undang-undang antarabangsa ialah sesuatu masyarakat politik atau negeri layak dianggap sebagai sebuah negara sekiranya mempunyai ciriciri seperti berikut: a. Penduduk. Badan Pemerintahan (Eksekutif) Kabinet yang terdiri daripada menteri-menteri yang dipilih daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jumlah penduduk 27 juta orang. b. . Konsep-konsep Asas Terdapat beberapa konsep penting yang perlu diberikan perhatian dalam kursus ini sebagaimana dibincangkan di bawah. iaitu: a.

Keadaan yang berbeza pula jika dia dari keturunan lain seperti Cina. Istilah ras adalah merujuk kepada keturunan atau fizikal seseorang. Sistem-sistem kerajaan yang terdapat di dunia pada hari ini boleh dibahagiakan berasaskan: a.Pengenalan Kepada Kenegaraan|4 b. Ras Etnik Dapat dilihat daripada perbezaan budaya Budaya etnik Cina tidak sama . c. dan Raja-raja. Peristiwa 13 dan akhirnya kelahiran satu bangsa iaitu Mei 1969. Kabinet. berambut hitam dan sebagainya. Badan Perundangan (Legislatif) Parlimen yang terdiri daripada dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Mahkamah yang terdiri daripada Mahkamah Tinggi. Pembahagian kuasa kerajaan antara kerajaan pusat dengan Contoh-contoh institusi dan agensi kerajaan-kerajaan negeri atau ini ialah Parlimen. Jika seseorang itu Melayu maka dia akan mempunyai ciri-ciri kemelayuan dari segi ras nya seperti berkulit sawa matang. Majlis tempatan. Kewujudan atau ketidakwujudan raja. sederhana tinggi. Raja Berperlembagaan Negara bangsa Halangan yang paling besar dalam Rusuhan kaum. India dan kadang-kadang kacukan antara ras tersebut. b. Badan Kehakiman (Judisiari) Sistem Kerajaan Sistem kerajaan merangkumi institusiinstitusi dan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk menggubal dan melaksanakan dasar-dasar negara. bangsa Malaysia. konteks Malaysia ialah membentuk perhubungan kaum tanpa mengira bangsa Dharurat 1948-1960. Kementerian dan Jabatan. Mahkamah-mahkamah Atasan dan Rendah. Mahkamah Rendah seperti Mahkamah Sesyen dan Majistret.

utilitarian. atau Sebagai satu komuniti tertentu yang tinggal di sebuah negeri atau wilayah. dan mempunyai adat resam. serta organisasi yang dikongsi bersama misalnya Malaysia.Ketiadaan konsensus nilai. Berkongsi budaya. undang-undang. Masyarakat Masyarakat secara definisi nya adalah satu kelompok manusia yang berbeza dari kelompok lain dari segi kepentingan bersama. penyertaan dalam institusi yang dikongsi bersama. etnisiti atau rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu bermakna wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya berasa disatukan dengan satu sejarah. . Masyarakat dikatakan majmuk apabila ia Menurut Van Den Berghe terdiri daripada pelbagai kelompok ras masyarakat majmuk mempunyai atau etnik yang berlainan daripada di ciri-ciri berikut: bawah satu sistem pemerintahan. masyarakat majmuk terdiri kelompok yang berlainan. dan mengamalkan budaya yang sama. Menurut . dengan budaya etnik Tamil. . Ciri-ciri . resam yang tersendiri. . Menurut Ting Chew Peh. bahasa dan adat kebebasan di antara bahagian dalam sistem sosial. penyertaan dalam perhubungan yang mempunyai ciri khusus. manakala hubungan dalam kelompok lebih berbentuk primary. golongan tertentu.Wujudnya konflik di antara Furnivall. nilai sikap dan tingkah laku yang sama. .Wujudnya autonomi atau kebudayaan.Pengenalan Kepada Kenegaraan|5 dan adat resam.Kepelbagaian Kebudayaan. percanggahan dan paksaan. agama. utama dalam masyarakat ini ialah konflik.Dominasi politik oleh satu bercorak secondary.Peri mustahaknya paksaan dan saling bergantungan dari segi ekonomi sebagai dasar Hubungan di antara kelompok lebih integrasi. daripada pelbagai kaum yang mempunyai . segmental. Konsep masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut: • • Majmuk Tinggal di negeri wilayah tertentu.

politik adalah berhubung dengan pemerintahan. pentadbiran dan kuasa. . kepercayaan.Pengenalan Kepada Kenegaraan|6 Kebudayaan Definisi kebudayaan ialah keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dapat yang kompleks yang terkandung di dikenal pasti adalah: dalamnya pengetahuan. . mewujudkan satu sistem kehidupan.Menyediakan kerangka rujukan bagi satu-satu masyarakat . Di sosialisme dan fasisme.Diperturunkan dari kesenian. resam.Bersifat dinamis serta kreatif. Ideologi membawa maksud idea-idea Misalnya nasionalisme. kebiasaan yang diperolehi oleh manusia . yang disusun secara teratur untuk kapitalisme. budaya bukan kebendaan (non-material) . Konsep dan teori Peradaban Tamadun atau peradaban manusia itu merupakan satu peringkat pencapaian budaya yang lebih tinggi atau maju. Budaya mempunyai perhubungan yang rapat dengan tamadun kerana budaya yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. dan lain-lain keupayaan serta .Menggambarkan nilai dan identiti kelompok. Pilihanraya adalah sebahagian daripada proses pemilihan yang akan menentukan pihak yang berkuasa dan membentuk kerajaan.Dipelajari (learned). iaitu: i. . budaya kebendaan (materialism) ii. Malaysia ideologi yang diamalkan adalah Rukun Negara yang dibentuk bagi melahirkan semangat perpaduan ke arah pembinaan negara bangsa. Politik memainkan peranan penting dan dalam konteks kenegaraan. . Ideologi Politik Jadual 1. komunisme.1: Konsep-konsep Asas Kenegaraan 2. undang-undang. sebagai anggota masyarakat. Untuk melihat tahap pencapaian tersebut biasanya dilihat dari dua aspek. adat generasi ke generasi. akhlak.Dikongsi bersama (shared).

Pengenalan Kepada Kenegaraan|7 Senaraikan tiga ciri budaya tinggi (kebendaan) dan tiga ciri budaya rendah (bukan kebendaan). iii. kepercayaan. kemahiran dan ilmu pengetahuan yang merupakan usaha manusia bagi mengisi kehidupan. Perubahan bukanlah hanya merujuk kepada kemajuan tetapi juga dari aspek kemunduran atau kemerosotan keseluruhan atau dalam bidang-bidang tertentu. undang-undang. sistem keluarga. halus perangai dan kelakuan (ibid:5). ii. kepada sumber-sumber yang boleh didapati daripada alam sekelilingnya. Ini kerana tamadun berasal dari kata madana yang bererti berkelakuan seperti kelakuan orang pekan. 1995:5). Ia mencerminkan paras pencapaian peradaban atau tamadun bagi sesuatu masyarakat. akhlak dan sebagainya. Perubahan adalah unsur penting dalam tamadun Seperti yang kita sedia maklum. Manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. Budaya Kebendaan (material) Merupakan peralatan yang dihasilkan oleh anggota masyarakat yang boleh dilihat dan disentuh. Budaya kebendaan tersebut berasaskan: i. peralatan yang dihasilkan itu bersesuaian dengan kehendak hidupnya. 1997: 77). dan menggambarkan tahap pencapaian teknologi. nilai. falsafah. Budaya Bukan Kebendaan (non-material) Merupakan segala sesuatu yang bukan benda yang tidak dapat dipegang tetapi dapat dilihat dan dirasa (Rohana Yusof. Bentuk atau elemen budaya jenis ini ialah seperti pengetahuan. Tamadun yang dimaksudkan oleh beliau bercirikan Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah tentu mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri-ciri kehidupan bertamadun. Al-Marbawi mendefinisikan tamadun dengan kehalusan adat (Ahmad Zaki. tidak akan ada tamadun jika masyarakat atau sesuatu kaum itu tidak berubah. Pembinaan sifat seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. .

Jelaskan. Namun begitu dari perspektif agama Islam. Sebagai contoh.Pengenalan Kepada Kenegaraan|8 Perubahan-perubahan yang berlaku terhadap budaya kebendaan dan bukan kebendaan boleh kita lihat hasil daripada peninggalan bangunan dan barangan tamadun silam. Bagaimanakah cara kita mengukur dan menilai perubahan yang berlaku? Bagi pihak yang berpegang kepada kebendaan maka ukuran perubahan itu dilihat daripada benda.2 di atas menggambarkan kemajuan teknologi dan seni bina hasil daripada interaksi pelbagai budaya. Umpamanya. Gambar 1. Kuala Lumpur yang pada suatu ketika dahulu dipenuhi hutan belantara berubah menjadi sebuah kota raya yang besar. nilai yang ditentukan oleh Allah (Sidi Gazalba. .1983:115). perubahanperubahan tidak meletakkan ukuran kepada benda. tetapi pada nilai Rabbani. Melaka Menara masjid pada gambar 1.2: Masjid di Kampong Duyung. kehidupan duniawi atau akal manusia. masjid adalah gambaran tahap tamadun kebendaan yang tinggi dan pada masa yang sama ianya menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama.

kerana lingkungan alam fizik di sekitar manusia.penemuan baru. David Ignatius menggambarkan bahawa: ‘It’s big.pengaruh daripada kebudayaan masyarakat lain. . it’s scary.Pengenalan Kepada Kenegaraan|9 Berdasarkan gambar 1. Mereka beranggapan demikian dengan membandingkan tamadun Barat-Islam di mana sistem demokrasi-sekular menjadi landasan kemajuan tamadun Barat. iaitu: .terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. it’s anti-western. dan . ditindas oleh agama dan diperintah secara tidak berperikemanusiaan.perpindahan agama. (dalam PEMIKIR April-Jun 1998: 82). 1983:116117). orang-orang Barat cenderung untuk memikirkan bahawa masyarakat Islam sebagai kumpulan manusia yang memandang ke belakang. Pengarah Program Keselamatan Amerika Syarikat pula membuat tanggapan yang begitu negatif terhadap Islam.2 di atas. b.kerana bertambahnya penduduk. .perselisihan dalam masyarakat. Manakala Peter Rodman.peperangan. . Faktor luaran: . dan . Pandangan Sarjana-sarjana Barat terhadap Islam-Timur Kita sedia maklum. Seorang pemikir serta penulis terkenal Barat. a. Faktor dalaman: . it feeds on poverty and discontent … Islam spreads across the globe that can be colored green on the television map in the same way that the communist countries used to be colored red’. berikan bukti-bukti yang boleh dijadikan alat untuk mengukur tahap pencapaian tamadun? Selain itu ada 2 faktor penting yang menyebabkan berlaku perubahan (Sidi Gazalba. .

Beliau juga bersetuju tamadun akan melalui tahap-tahap yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun dan Spencer. Barat bukan sahaja telah memimpin dunia menjadi masyarakat moden. . dewasa. ii. Pada tahap tersebut tamadun sedang mengalami kehidupan mewah. 3. institusi dan adat resam tradisional mereka dan menerapkan unsur-unsur yang terdapat di Barat. berseronok. Spencer pula menjelaskan kelahiran tamadun itu juga sama seperti kehidupan manusia yang berakhir dengan tua dan kematian. Itulah mulanya kemerosotan dan membawa kepada kehancuran tamadun. terutamanya budaya popular Amerika. iaitu lahir. Namun cabaran-cabaran yang melampau yang tidak dapat diatasi oleh manusia akan menghalang kewujudan tamadun. sudah tersebar ke seluruh dunia: makanan. 2. rasuah dan meninggalkan ajaran agama. Melalui tesis ‘coca-colonization. lalu meninggalkan nilai. mendakwa bahawa budaya popular Barat. akibat social frustration yang berkait dengan kesempitan hidup dan kejatuhan ekonomi di kebanyakan dunia Islam. Oleh kerana itu beliau bersetuju dengan pendapat lain-lain sarjana bahawa tamadun juga boleh diibaratkan sebagai benda bernyawa.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 10 ‘Islamist radicalism is profoundly anti-Western…It rejects not only the bad things about the West but the good things…’(Ibid:83). wayang gambar. Samuel Huntington berpendapat budaya Barat merupakan budaya dunia yang terjelma dalam dua bentuk (Pemikir. 1977): a. Pandangan negatif ini pada anggapan pengkaji Barat adalah: i. akibat daripada ideoligical vacuum yang ditinggalkan oleh kejatuhan ideologi Marxism dengan tamatnya Perang Dingin. tua dan mati. TAMADUN ADA HAYATNYA Sarjana-sarjana Islam dan Barat bersetuju bahawa sesebuah tamadun itu ada hayatnya. b. malah apabila para anggota peradaban-peradaban lain itu dimodenkan maka mereka juga sekali gus telah dibaratkan. dan barangan konsumer Amerika semakin lama semakin diminati dengan penuh ghairah oleh penduduk setiap negeri. pakaian. Kemunculan sesebuah tamadun itu dirangsang oleh beberapa faktor antaranya: 1. Ibn Khaldun bermula dengan semangat assabiyah lalu berkembang sampai ke puncak. Arnold Toynbee pula melihat faktor cabaran merupakan faktor penting yang membawa kepada pembinaan tamadun. April-Jun. Samuel Huntington menyatakan sebanyak lebih 20 buah tamadun yang pernah wujud di dunia ini. misalnya Kutub Utara dan Kutub Selatan yang terpaksa menghadapi tahap suhu beku yang tinggi. remaja. Namun hanya lapan buah sahaja yang masih tinggal pada masa kini. muzik pop.

Tetapi kejatuhannya itu diganti oleh dinasti yang baru dan meneruskan pembinaan tamadun sebelumnya. Alam Melayu telah mulai mengalami pertembungan dengan tamadun India dan China. Kemuncak Tahap Awal Kemerosotan Rajah 1. tamadun tersebut akan mengalami kemusnahan. puncak dan jatuh. Teori Kitaran Tamadun Ibn Khaldun Hubungan antara tamadun dan kenegaraan Tahukah anda. ia harus melalui beberapa proses utama iaitu: 1. Pada tahap akhir. Kemunculan tamadun India dan China lalu berinteraksi dengan Alam Melayu telah membawa perubahan di negara-negara kota dan maritim tersebut. Ibn Khaldun yang menulis Muqaddimah pada abad ke-14 menjelaskan sesebuah tamadun itu melalui tiga tahap utama. Kewujudan negara-negara kota Melayu pada ketika itu boleh dibahagikan kepada dua jenis iuaitu maritim dan agraria. sebelum sesebuah negara itu wujud. Perubahan daripada nomad kepada menetap dan seterusnya kemunculan teknologi pertanian Pada awal abad pertama Masihi. Namun begitu pengaruh tamadun India lebih tinggi dan menurut G.2.Coedes berlakulah ”pengindiaan” atau ”penghinduan”. Manakala contoh negara kota agraria ialah Angkor dan Ayuthia.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 11 Pada masyarakat China. mereka mempercayai wujudnya konsep kitaran dinasti yang dapat menggambarkan tamadun lahir. . Teknologi pelayaran yang canggih pada masa itu dikuasai oleh orang-orang China dan India mampu belayar lebih jauh dan membawa kargo dan tentera dalam jumlah yang besar. Contoh negara kota maritim ialah Srivijaya dan Melaka.

kerajaan Melayu Melaka bebas daripada ancaman Siam. Sejak itu Alam Melayu telah menjadi rebutan penjajah-penjajah Barat antaranya Sepanyol. 2. Oleh kerana mereka perlu mengeluarkan komoditi tersebut pada paras yang maksimum. kelapa dan kemudiannya getah. malah telah menyekat penyebaran agama Islam dan bahasa Melayu ke seluruh Alam Melayu. . Penjajahan Barat bukan sahaja membantutkan pembinaan tamadun Melayu. telah membantu Berdasarkan kajian yang pernah dibuat oleh seorang sarjana Barat. Tamadun Melayu-Islam mulailah mengalami proses transformasi hasil daripada interaksi dengan lain-lain kaum yang berasal dari tamadun India. Portugis menakluk Melaka pada 1511. lalu mereka membawa masuk orang-orang Cina dan India. Teknologi yang simple seperti membajak menggunakan kerbau diganti oleh traktor. melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Tamadun Melayu turut mengalami perubahan. China. Jawa. Melaka menjadi pusat utama penyebaran agama Islam. maka Alam Melayu dibahagi kepada kawasan masing-masing. Bugis dan para pedagang Islam yang menaungi pelabuhan Melaka.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 12 Laksamana Cheng He telah membawa armadanya ke Melaka. Beri pandangan anda. Lebih 400 tahun lamanya Alam Melayu dijajah oleh Barat dan Jepun. tamadun China dan tamadun Barat. Belanda dan Inggeris. Pertambahan penduduk menyebabkan manusia menjadi kreatif bagi memenuhi keperluan masing-masing. Maka bermulalah pembentukan masyarakat majmuk di Alam Melayu. Ini berlaku melalui revolusi perindustrian pada abad ke-18 di Eropah Kesan daripada revolusi perindustrian tersebut. Para pedagang India. Alam Melayu turut dijajah dan pada tahun 1824. maka negara-negara Barat berlumbalumba mencari tanah jajahan terutamanya di Timur. Inggeris terutamanya mengeksploitasi komoditi utama Malaysia iaitu bijih timah. Negara kota Melaka yang merupakan pelabuhan entreport utama di sebelah Timur. Portugis mencemburui kehebatan pelabuhan Melaka tambahan pula Melaka adalah negara Islam. terangkan kehebatan teknologi kapal-kapal pengangkut yang pernah dibina oleh China pada abad ke-15? Agama Islam turut sampai ke Alam Melayu pada kira-kira abad ke-13 Masihi.

Proses pemodenan dan pembandaran mulai berlaku di Alam Melayu. kenegerian. pembandaran dan pemodenan. Beberapa usaha pembebasan tanah air daripada penjajah telah gagal kerana tidak adanya semangat assabiyah. semangat assabiyahlah yang berjaya menyatukan rakyat untuk memulihkan negara daripada kemusnahan. pihak penjajah telah membawa masuk jentera dan teknologi pertanian dan perindustrian.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 13 Bagi mempercepatkan pengeluaran. Malaysia khususnya mewarisi kemajuan dan pembangunan yang ditinggalkan oleh Inggeris. akan membolehkan Malaysia mencapai wawasan yang telah dirangka oleh para pemimpin kita. unsur utama untuk membina sebuah tamadun dan juga negara bangsa adalah semangat assabiyah seperti yang diperkatakan oleh Ibn Khaldun. Berdasarkan perbincangan tadi. Semangat inilah yang telah menyatukan rakyat Tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia membebaskan negara daripada penjajahan Inggeris. Sehubungan itu adalah sukar untuk menyatukan semua rakyat menentang penjajah pada masa itu. Inggeris juga mewariskan sebuah masyarakat yang sangat kompleks iatu masyarakat majmuk. perkauman dan diskriminasi. 3. Malaysia muncul sebagai sebuah negara industri dan diharapkan menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 nanti. Peluang pendidikan yang terbuka luas dan rakyat yang rajin berusaha. Bandar-bandar baru wujud dan diikuti oleh pembinaan jalan-jalan raya dan jalan keretapi bagi mempercepatkan penghantaran bahan komoditi tersebut keluar negara. . Pembangunan dan teknologi yang dibawa dari negaranegara maju dapat digunapakai kerana melalui dasar pembangunan insaniahnya teknologi-teknologi yang dibawa masuk itu telah diadaptasi sesuai dengan keperluan Malaysia. Kemajuan yang cepat berlaku kerana Malaysia tidak menolak pembangunan. isu-isu ketamadunan dan kenegaraan sebenarnya tidak banyak perbezaan. Dari segi ekonomi diperkenalkan pula ekonomi sara diri dan ekonomi laissez faire. Semangat nasionalisme dan keinginan untuk mencapai kemerdekaan telah berjaya menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik itu. Malah kedua-dua aspek boleh dibincang sekaligus. Justeru. Perubahan berikutnya ialah teknologi moden Melalui dasar-dasar pembangunan yang positif. rakyat Malaysia telah bersatu dan akhirnya kita berjaya menentang ancaman tersebut. Ketika Malaysia diancam oleh Indonesia. Semangat yang ada sebelum kita merdeka adalah kedaerahan. Begitu juga apabila unsur perkauman menjadi mainan pembangkang hingga tercetus peristiwa berdarah 13 Mei 1969.

Pada pandangan anda bagaimanakah negara Malaysia akan dapat diperkuatkan? Bincangkan. Budaya 5. Unit ini memperkatakan konsep-konsep penting dalam melihat dan memahami kursus Kenegaran Malaysia seperti konsep kenegaraan. (2006). Interaksi 8. Bangi: Penerbit UKM.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 14 RUMUSAN Unit ini merupakan unit yang penting dan telah memberikan gambaran khas tentang kursus yang akan dijalankan nanti. 2. Bab ini juga cuba melihat dari perspektif ketamadunan dan melihat bagaimana proses pembangunan negara ada kaitan dengan perubahan yang berlaku dalam pembinaan sebuah tamadun yang cemerlang dan gemilang di masa akan datang. . Ras LATIHAN 1. 3. Kaitkan tamadun dan teori kitaran dalam pembinaan tamadun. Bincangkan konsep pembinaan negara bangsa negara Malaysia. 6. Bincangkan secara mendalam kebaikan dan kekurangan negara bangsa. kebudayaan. buatkan perbandingannya dengannya dengan merujuk kepada ciri-ciri Kenegaraan tersebut. Edisi Kedua. 4. Teori Kitaran 7. ideologi dan politik. Dengan mengambil contoh Malaysia. sistem kerajaan. ras. negara Malaysia berada pada tahap mana dalam kitaran Tamadun? Pada penilaian anda apakah akan berlaku kepada Malaysia dalam 50 tahun lagi? RUJUKAN Abdul Rahman Embong. KATA KUNCI 1. 7. Dengan memilih sebuah negara yang anda minat. negara bangsa. Negara-bangsa Proses dan Perbahasan. Jika merujuk kepada teori kitaran. etnik dan bangsa. Kenegaraan 2. Tamadun 3. Teknologi 6. 5. Etnik 7. Bangsa 6. masyarakat dan masyarakat majmuk. huraikan ciri-ciri sesebuah negara yang anda faham. Perubahan 4.

Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Sejarah Malaysia 1400-1963. Sejarah Malaysia. (2007). Jawan. Selangor: Macmillan Pub (M) Sdn. Pertembungan Tamadun dan Order Baru. Samuel Huntington (terjemahan). (2009). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Osman Bakar. Azizan Baharuddin dan Zaid Ahmad (editor). Kenegaraan Malaysia. (1997). Zainal Abidin bin Abdul Wahid (1996). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 15 Asnarulkhadi Abu Samah dan Jayum A. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Kuala Lumpur: ITNMB. Lotfi Ismail (1975). Bhd. Malaysia:Warisan dan Perkembangan. . Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Barbara Watson Andaya dan Leonard Y.Andy (1983).