P. 1
04 - HNS2013 - UNIT 1 PENGENALAN

04 - HNS2013 - UNIT 1 PENGENALAN

|Views: 287|Likes:
Published by Zi Lin

More info:

Published by: Zi Lin on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2013

pdf

text

original

Pengenalan Kepada Kenegaraan|1

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA KENEGARAAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. 4. Mengaitkan konsep asas Kenegaraan dengan pembentukan negara. Menghuraikan ciri-ciri sesebuah kerajaan dan negara. Mentakrif maksud kerajaan dan negara. Mengaitkan konsep tamadun, budaya, ras, etnik dan bangsa dengan Kenegaraan.

PENGENALAN
Sebelum kita mulakan kuliah pada hari ini, eloklah kita mengimbas kembali pengetahuan sedia ada terhadap beberapa persoalan yang akan kita pelajari dalam kursus ini. Sila lihat laman web berikut http//www.vietnam.un.org.

Gambar 1.1: Peta Negara ASEAN (sumber: http//www.vietnam.un.org) a. Senaraikan nama negara yang tertera dalam peta tersebut? b. Adakah pulau Kalimantan itu merupakan sebuah negara? c. Bolehkah Pulau Pinang kita golongkan sebagai sebuah negara?

dan Kedaulatan iaitu mempunyai keupayaan untuk mengawal hal-ehwal dalam negeri dan kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Sehubungan itu. kursus ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. Sebuah kerajaan yang teratur dan dapat mengawal hal-ehwal dalam negeri. . kita dapati bahawa sebuah negara itu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut: abcdSempadan yang tertentu. apakah yang dimaksudkan dengan sebuah negara? Pada pendapat anda. Istilah ”kenegaraan” secara umum adalah membincangkan berkaitan dengan hal-ehwal sesebuah negara. Penduduk. Tuliskan satu atau dua ayat sendiri. ekonomi dan sejarah negara berkenaan misalnya Malaysia. pulau seperti Kalimantan itu bolehkah diiktiraf sebagai sebuah negara? Jelaskan. dan penghayatan yang wajib ada dalam diri dan sanubari rakyat Malaysia yang akan digunakan sebagai pedoman dan amalan hidup setiap warganegara Malaysia. sistem pemerintahan Malaysia. sosial. politik.Pengenalan Kepada Kenegaraan|2 Berdasarkan soalan-soalan diatas. Oleh itu bolehlah kita katakan bahawa Kenegaraan Malaysia adalah satu usaha untuk memberikan bukan sahaja kefahaman tentang latar belakang sejarah negara tetapi ia juga merangkumi:   pembinaan negara bangsa Malaysia itu sendiri. Idea utama pembentukan sebuah negara berkaitan dengan masyarakat. Ia merupakan satu kursus yang penting dan perlu dihayati oleh setiap warganegara Malaysia. pembangunan negara dan pembinaan negara bangsa. budaya.

Badan Pemerintahan (Eksekutif) Kabinet yang terdiri daripada menteri-menteri yang dipilih daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Penduduk. c. Contoh yang Malaysia dan Thailand daripada Perlis hingga Kelantan. teratur Diiktiraf oleh semua negara dunia d. Sebuah kerajaan yang Dipilih melalui pilihanraya. iaitu: a. Konsep Kenegaraan Huraian Kenegaraan adalah mengambil konsep dari kata akar negara atau konsep negara Konsep negara menurut undang-undang antarabangsa ialah sesuatu masyarakat politik atau negeri layak dianggap sebagai sebuah negara sekiranya mempunyai ciriciri seperti berikut: a. b. Sempadan tertentu. . Kerajaan Konsep kerajaan dalam erti kata yang sebenar merujuk kepada fungsi-fungsi yang terlibat dalam pengurusan dan perjalanan hal ehwal sesebuah negara. Jumlah penduduk 27 juta orang. Konsep-konsep Asas Terdapat beberapa konsep penting yang perlu diberikan perhatian dalam kursus ini sebagaimana dibincangkan di bawah. Pada peringkat Persekutuan terdapat 3 badan kerajaan. Kedaulatan dan menjadi ahli ASEAN dan PBB.Pengenalan Kepada Kenegaraan|3 ISI KANDUNGAN 1.

Kementerian dan Jabatan. Ras Etnik Dapat dilihat daripada perbezaan budaya Budaya etnik Cina tidak sama . Kabinet. Keadaan yang berbeza pula jika dia dari keturunan lain seperti Cina. dan Raja-raja. Pembahagian kuasa kerajaan antara kerajaan pusat dengan Contoh-contoh institusi dan agensi kerajaan-kerajaan negeri atau ini ialah Parlimen. c. Istilah ras adalah merujuk kepada keturunan atau fizikal seseorang. Kewujudan atau ketidakwujudan raja. Raja Berperlembagaan Negara bangsa Halangan yang paling besar dalam Rusuhan kaum. Sistem-sistem kerajaan yang terdapat di dunia pada hari ini boleh dibahagiakan berasaskan: a. Mahkamah Rendah seperti Mahkamah Sesyen dan Majistret. Badan Kehakiman (Judisiari) Sistem Kerajaan Sistem kerajaan merangkumi institusiinstitusi dan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk menggubal dan melaksanakan dasar-dasar negara. bangsa Malaysia. Peristiwa 13 dan akhirnya kelahiran satu bangsa iaitu Mei 1969. Jika seseorang itu Melayu maka dia akan mempunyai ciri-ciri kemelayuan dari segi ras nya seperti berkulit sawa matang. Mahkamah yang terdiri daripada Mahkamah Tinggi. Badan Perundangan (Legislatif) Parlimen yang terdiri daripada dua dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat.Pengenalan Kepada Kenegaraan|4 b. Majlis tempatan. konteks Malaysia ialah membentuk perhubungan kaum tanpa mengira bangsa Dharurat 1948-1960. b. India dan kadang-kadang kacukan antara ras tersebut. berambut hitam dan sebagainya. sederhana tinggi. Mahkamah-mahkamah Atasan dan Rendah.

.Wujudnya konflik di antara Furnivall. resam yang tersendiri.Peri mustahaknya paksaan dan saling bergantungan dari segi ekonomi sebagai dasar Hubungan di antara kelompok lebih integrasi. Menurut Ting Chew Peh. etnisiti atau rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu bermakna wujudnya satu kebudayaan atau sub-budaya yang jelas di mana anggotanya berasa disatukan dengan satu sejarah. . Konsep masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagaimana berikut: • • Majmuk Tinggal di negeri wilayah tertentu. nilai sikap dan tingkah laku yang sama. daripada pelbagai kaum yang mempunyai . Masyarakat Masyarakat secara definisi nya adalah satu kelompok manusia yang berbeza dari kelompok lain dari segi kepentingan bersama. bahasa dan adat kebebasan di antara bahagian dalam sistem sosial. utama dalam masyarakat ini ialah konflik. percanggahan dan paksaan. . penyertaan dalam institusi yang dikongsi bersama. golongan tertentu. undang-undang.Ketiadaan konsensus nilai. Menurut .Dominasi politik oleh satu bercorak secondary. manakala hubungan dalam kelompok lebih berbentuk primary.Kepelbagaian Kebudayaan. dan mempunyai adat resam. dan mengamalkan budaya yang sama. Berkongsi budaya. dengan budaya etnik Tamil. serta organisasi yang dikongsi bersama misalnya Malaysia. penyertaan dalam perhubungan yang mempunyai ciri khusus.Wujudnya autonomi atau kebudayaan. agama. segmental. Masyarakat dikatakan majmuk apabila ia Menurut Van Den Berghe terdiri daripada pelbagai kelompok ras masyarakat majmuk mempunyai atau etnik yang berlainan daripada di ciri-ciri berikut: bawah satu sistem pemerintahan. utilitarian. atau Sebagai satu komuniti tertentu yang tinggal di sebuah negeri atau wilayah. masyarakat majmuk terdiri kelompok yang berlainan.Pengenalan Kepada Kenegaraan|5 dan adat resam. Ciri-ciri . .

Diperturunkan dari kesenian. . adat generasi ke generasi. pentadbiran dan kuasa. . yang disusun secara teratur untuk kapitalisme. . Ideologi Politik Jadual 1.Pengenalan Kepada Kenegaraan|6 Kebudayaan Definisi kebudayaan ialah keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dapat yang kompleks yang terkandung di dikenal pasti adalah: dalamnya pengetahuan. komunisme. Politik memainkan peranan penting dan dalam konteks kenegaraan. politik adalah berhubung dengan pemerintahan.Menggambarkan nilai dan identiti kelompok. dan lain-lain keupayaan serta .Dikongsi bersama (shared). akhlak. Budaya mempunyai perhubungan yang rapat dengan tamadun kerana budaya yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. kepercayaan.1: Konsep-konsep Asas Kenegaraan 2.Dipelajari (learned). .Bersifat dinamis serta kreatif. kebiasaan yang diperolehi oleh manusia . sebagai anggota masyarakat. Malaysia ideologi yang diamalkan adalah Rukun Negara yang dibentuk bagi melahirkan semangat perpaduan ke arah pembinaan negara bangsa. Konsep dan teori Peradaban Tamadun atau peradaban manusia itu merupakan satu peringkat pencapaian budaya yang lebih tinggi atau maju. undang-undang. Ideologi membawa maksud idea-idea Misalnya nasionalisme.Menyediakan kerangka rujukan bagi satu-satu masyarakat . Di sosialisme dan fasisme. resam. mewujudkan satu sistem kehidupan. iaitu: i. budaya bukan kebendaan (non-material) . budaya kebendaan (materialism) ii. Untuk melihat tahap pencapaian tersebut biasanya dilihat dari dua aspek. Pilihanraya adalah sebahagian daripada proses pemilihan yang akan menentukan pihak yang berkuasa dan membentuk kerajaan.

undang-undang. Pembinaan sifat seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. peralatan yang dihasilkan itu bersesuaian dengan kehendak hidupnya. 1997: 77). akhlak dan sebagainya. iii. nilai. Manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama. halus perangai dan kelakuan (ibid:5). Al-Marbawi mendefinisikan tamadun dengan kehalusan adat (Ahmad Zaki. ii. sistem keluarga.Pengenalan Kepada Kenegaraan|7 Senaraikan tiga ciri budaya tinggi (kebendaan) dan tiga ciri budaya rendah (bukan kebendaan). kepada sumber-sumber yang boleh didapati daripada alam sekelilingnya. Budaya Bukan Kebendaan (non-material) Merupakan segala sesuatu yang bukan benda yang tidak dapat dipegang tetapi dapat dilihat dan dirasa (Rohana Yusof. dan menggambarkan tahap pencapaian teknologi. Budaya kebendaan tersebut berasaskan: i. Tamadun yang dimaksudkan oleh beliau bercirikan Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah tentu mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri-ciri kehidupan bertamadun. tidak akan ada tamadun jika masyarakat atau sesuatu kaum itu tidak berubah. 1995:5). . kemahiran dan ilmu pengetahuan yang merupakan usaha manusia bagi mengisi kehidupan. Budaya Kebendaan (material) Merupakan peralatan yang dihasilkan oleh anggota masyarakat yang boleh dilihat dan disentuh. Bentuk atau elemen budaya jenis ini ialah seperti pengetahuan. Perubahan bukanlah hanya merujuk kepada kemajuan tetapi juga dari aspek kemunduran atau kemerosotan keseluruhan atau dalam bidang-bidang tertentu. Ia mencerminkan paras pencapaian peradaban atau tamadun bagi sesuatu masyarakat. Perubahan adalah unsur penting dalam tamadun Seperti yang kita sedia maklum. kepercayaan. Ini kerana tamadun berasal dari kata madana yang bererti berkelakuan seperti kelakuan orang pekan. falsafah.

2 di atas menggambarkan kemajuan teknologi dan seni bina hasil daripada interaksi pelbagai budaya. Jelaskan. nilai yang ditentukan oleh Allah (Sidi Gazalba. Kuala Lumpur yang pada suatu ketika dahulu dipenuhi hutan belantara berubah menjadi sebuah kota raya yang besar. masjid adalah gambaran tahap tamadun kebendaan yang tinggi dan pada masa yang sama ianya menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama.2: Masjid di Kampong Duyung. Bagaimanakah cara kita mengukur dan menilai perubahan yang berlaku? Bagi pihak yang berpegang kepada kebendaan maka ukuran perubahan itu dilihat daripada benda. kehidupan duniawi atau akal manusia. Namun begitu dari perspektif agama Islam.1983:115). Gambar 1.Pengenalan Kepada Kenegaraan|8 Perubahan-perubahan yang berlaku terhadap budaya kebendaan dan bukan kebendaan boleh kita lihat hasil daripada peninggalan bangunan dan barangan tamadun silam. perubahanperubahan tidak meletakkan ukuran kepada benda. Umpamanya. Melaka Menara masjid pada gambar 1. tetapi pada nilai Rabbani. Sebagai contoh. .

2 di atas. ditindas oleh agama dan diperintah secara tidak berperikemanusiaan.penemuan baru. 1983:116117).pengaruh daripada kebudayaan masyarakat lain. Seorang pemikir serta penulis terkenal Barat. Mereka beranggapan demikian dengan membandingkan tamadun Barat-Islam di mana sistem demokrasi-sekular menjadi landasan kemajuan tamadun Barat. orang-orang Barat cenderung untuk memikirkan bahawa masyarakat Islam sebagai kumpulan manusia yang memandang ke belakang. .Pengenalan Kepada Kenegaraan|9 Berdasarkan gambar 1.peperangan. Faktor dalaman: . iaitu: . . berikan bukti-bukti yang boleh dijadikan alat untuk mengukur tahap pencapaian tamadun? Selain itu ada 2 faktor penting yang menyebabkan berlaku perubahan (Sidi Gazalba. David Ignatius menggambarkan bahawa: ‘It’s big. b. a.perpindahan agama. dan .terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Pandangan Sarjana-sarjana Barat terhadap Islam-Timur Kita sedia maklum. Manakala Peter Rodman.perselisihan dalam masyarakat. Pengarah Program Keselamatan Amerika Syarikat pula membuat tanggapan yang begitu negatif terhadap Islam. it feeds on poverty and discontent … Islam spreads across the globe that can be colored green on the television map in the same way that the communist countries used to be colored red’. it’s scary. it’s anti-western. dan . . Faktor luaran: .kerana bertambahnya penduduk. (dalam PEMIKIR April-Jun 1998: 82). .kerana lingkungan alam fizik di sekitar manusia.

tua dan mati. iaitu lahir. Melalui tesis ‘coca-colonization. b.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 10 ‘Islamist radicalism is profoundly anti-Western…It rejects not only the bad things about the West but the good things…’(Ibid:83). rasuah dan meninggalkan ajaran agama. 1977): a. pakaian. dan barangan konsumer Amerika semakin lama semakin diminati dengan penuh ghairah oleh penduduk setiap negeri. Pada tahap tersebut tamadun sedang mengalami kehidupan mewah. muzik pop. . sudah tersebar ke seluruh dunia: makanan. malah apabila para anggota peradaban-peradaban lain itu dimodenkan maka mereka juga sekali gus telah dibaratkan. Itulah mulanya kemerosotan dan membawa kepada kehancuran tamadun. Ibn Khaldun bermula dengan semangat assabiyah lalu berkembang sampai ke puncak. wayang gambar. Samuel Huntington berpendapat budaya Barat merupakan budaya dunia yang terjelma dalam dua bentuk (Pemikir. 3. Namun cabaran-cabaran yang melampau yang tidak dapat diatasi oleh manusia akan menghalang kewujudan tamadun. lalu meninggalkan nilai. Pandangan negatif ini pada anggapan pengkaji Barat adalah: i. remaja. April-Jun. Beliau juga bersetuju tamadun akan melalui tahap-tahap yang dinyatakan oleh Ibn Khaldun dan Spencer. Barat bukan sahaja telah memimpin dunia menjadi masyarakat moden. Spencer pula menjelaskan kelahiran tamadun itu juga sama seperti kehidupan manusia yang berakhir dengan tua dan kematian. misalnya Kutub Utara dan Kutub Selatan yang terpaksa menghadapi tahap suhu beku yang tinggi. dewasa. berseronok. Oleh kerana itu beliau bersetuju dengan pendapat lain-lain sarjana bahawa tamadun juga boleh diibaratkan sebagai benda bernyawa. 2. Kemunculan sesebuah tamadun itu dirangsang oleh beberapa faktor antaranya: 1. institusi dan adat resam tradisional mereka dan menerapkan unsur-unsur yang terdapat di Barat. ii. Samuel Huntington menyatakan sebanyak lebih 20 buah tamadun yang pernah wujud di dunia ini. akibat daripada ideoligical vacuum yang ditinggalkan oleh kejatuhan ideologi Marxism dengan tamatnya Perang Dingin. Arnold Toynbee pula melihat faktor cabaran merupakan faktor penting yang membawa kepada pembinaan tamadun. Namun hanya lapan buah sahaja yang masih tinggal pada masa kini. terutamanya budaya popular Amerika. TAMADUN ADA HAYATNYA Sarjana-sarjana Islam dan Barat bersetuju bahawa sesebuah tamadun itu ada hayatnya. akibat social frustration yang berkait dengan kesempitan hidup dan kejatuhan ekonomi di kebanyakan dunia Islam. mendakwa bahawa budaya popular Barat.

Alam Melayu telah mulai mengalami pertembungan dengan tamadun India dan China. tamadun tersebut akan mengalami kemusnahan. Teori Kitaran Tamadun Ibn Khaldun Hubungan antara tamadun dan kenegaraan Tahukah anda. Contoh negara kota maritim ialah Srivijaya dan Melaka. Kemunculan tamadun India dan China lalu berinteraksi dengan Alam Melayu telah membawa perubahan di negara-negara kota dan maritim tersebut. sebelum sesebuah negara itu wujud. Kemuncak Tahap Awal Kemerosotan Rajah 1. Teknologi pelayaran yang canggih pada masa itu dikuasai oleh orang-orang China dan India mampu belayar lebih jauh dan membawa kargo dan tentera dalam jumlah yang besar. Kewujudan negara-negara kota Melayu pada ketika itu boleh dibahagikan kepada dua jenis iuaitu maritim dan agraria. mereka mempercayai wujudnya konsep kitaran dinasti yang dapat menggambarkan tamadun lahir. Namun begitu pengaruh tamadun India lebih tinggi dan menurut G. Pada tahap akhir. .Coedes berlakulah ”pengindiaan” atau ”penghinduan”.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 11 Pada masyarakat China. Ibn Khaldun yang menulis Muqaddimah pada abad ke-14 menjelaskan sesebuah tamadun itu melalui tiga tahap utama. Tetapi kejatuhannya itu diganti oleh dinasti yang baru dan meneruskan pembinaan tamadun sebelumnya.2. ia harus melalui beberapa proses utama iaitu: 1. puncak dan jatuh. Manakala contoh negara kota agraria ialah Angkor dan Ayuthia. Perubahan daripada nomad kepada menetap dan seterusnya kemunculan teknologi pertanian Pada awal abad pertama Masihi.

Lebih 400 tahun lamanya Alam Melayu dijajah oleh Barat dan Jepun. terangkan kehebatan teknologi kapal-kapal pengangkut yang pernah dibina oleh China pada abad ke-15? Agama Islam turut sampai ke Alam Melayu pada kira-kira abad ke-13 Masihi. Inggeris terutamanya mengeksploitasi komoditi utama Malaysia iaitu bijih timah. Portugis menakluk Melaka pada 1511. Sejak itu Alam Melayu telah menjadi rebutan penjajah-penjajah Barat antaranya Sepanyol. Para pedagang India. . Negara kota Melaka yang merupakan pelabuhan entreport utama di sebelah Timur. Tamadun Melayu-Islam mulailah mengalami proses transformasi hasil daripada interaksi dengan lain-lain kaum yang berasal dari tamadun India. Teknologi yang simple seperti membajak menggunakan kerbau diganti oleh traktor. tamadun China dan tamadun Barat. Jawa. Melaka menjadi pusat utama penyebaran agama Islam. Bugis dan para pedagang Islam yang menaungi pelabuhan Melaka. Beri pandangan anda. Belanda dan Inggeris. Maka bermulalah pembentukan masyarakat majmuk di Alam Melayu. Oleh kerana mereka perlu mengeluarkan komoditi tersebut pada paras yang maksimum. maka Alam Melayu dibahagi kepada kawasan masing-masing. Portugis mencemburui kehebatan pelabuhan Melaka tambahan pula Melaka adalah negara Islam. Ini berlaku melalui revolusi perindustrian pada abad ke-18 di Eropah Kesan daripada revolusi perindustrian tersebut. telah membantu Berdasarkan kajian yang pernah dibuat oleh seorang sarjana Barat. kerajaan Melayu Melaka bebas daripada ancaman Siam. Alam Melayu turut dijajah dan pada tahun 1824. Pertambahan penduduk menyebabkan manusia menjadi kreatif bagi memenuhi keperluan masing-masing. kelapa dan kemudiannya getah. Tamadun Melayu turut mengalami perubahan. China. malah telah menyekat penyebaran agama Islam dan bahasa Melayu ke seluruh Alam Melayu.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 12 Laksamana Cheng He telah membawa armadanya ke Melaka. maka negara-negara Barat berlumbalumba mencari tanah jajahan terutamanya di Timur. lalu mereka membawa masuk orang-orang Cina dan India. 2. melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Penjajahan Barat bukan sahaja membantutkan pembinaan tamadun Melayu.

pihak penjajah telah membawa masuk jentera dan teknologi pertanian dan perindustrian. akan membolehkan Malaysia mencapai wawasan yang telah dirangka oleh para pemimpin kita. Malaysia khususnya mewarisi kemajuan dan pembangunan yang ditinggalkan oleh Inggeris. kenegerian.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 13 Bagi mempercepatkan pengeluaran. Ketika Malaysia diancam oleh Indonesia. Begitu juga apabila unsur perkauman menjadi mainan pembangkang hingga tercetus peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Inggeris juga mewariskan sebuah masyarakat yang sangat kompleks iatu masyarakat majmuk. Semangat nasionalisme dan keinginan untuk mencapai kemerdekaan telah berjaya menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik itu. semangat assabiyahlah yang berjaya menyatukan rakyat untuk memulihkan negara daripada kemusnahan. unsur utama untuk membina sebuah tamadun dan juga negara bangsa adalah semangat assabiyah seperti yang diperkatakan oleh Ibn Khaldun. Kemajuan yang cepat berlaku kerana Malaysia tidak menolak pembangunan. Proses pemodenan dan pembandaran mulai berlaku di Alam Melayu. Beberapa usaha pembebasan tanah air daripada penjajah telah gagal kerana tidak adanya semangat assabiyah. 3. Perubahan berikutnya ialah teknologi moden Melalui dasar-dasar pembangunan yang positif. Justeru. perkauman dan diskriminasi. . Dari segi ekonomi diperkenalkan pula ekonomi sara diri dan ekonomi laissez faire. Sehubungan itu adalah sukar untuk menyatukan semua rakyat menentang penjajah pada masa itu. pembandaran dan pemodenan. rakyat Malaysia telah bersatu dan akhirnya kita berjaya menentang ancaman tersebut. Peluang pendidikan yang terbuka luas dan rakyat yang rajin berusaha. Berdasarkan perbincangan tadi. isu-isu ketamadunan dan kenegaraan sebenarnya tidak banyak perbezaan. Pembangunan dan teknologi yang dibawa dari negaranegara maju dapat digunapakai kerana melalui dasar pembangunan insaniahnya teknologi-teknologi yang dibawa masuk itu telah diadaptasi sesuai dengan keperluan Malaysia. Malah kedua-dua aspek boleh dibincang sekaligus. Bandar-bandar baru wujud dan diikuti oleh pembinaan jalan-jalan raya dan jalan keretapi bagi mempercepatkan penghantaran bahan komoditi tersebut keluar negara. Malaysia muncul sebagai sebuah negara industri dan diharapkan menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 nanti. Semangat inilah yang telah menyatukan rakyat Tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia membebaskan negara daripada penjajahan Inggeris. Semangat yang ada sebelum kita merdeka adalah kedaerahan.

4.P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 14 RUMUSAN Unit ini merupakan unit yang penting dan telah memberikan gambaran khas tentang kursus yang akan dijalankan nanti. Teknologi 6. sistem kerajaan. 7. Negara-bangsa Proses dan Perbahasan. buatkan perbandingannya dengannya dengan merujuk kepada ciri-ciri Kenegaraan tersebut. Unit ini memperkatakan konsep-konsep penting dalam melihat dan memahami kursus Kenegaran Malaysia seperti konsep kenegaraan. Teori Kitaran 7. Jika merujuk kepada teori kitaran. 5. Budaya 5. Etnik 7. Pada pandangan anda bagaimanakah negara Malaysia akan dapat diperkuatkan? Bincangkan. Dengan mengambil contoh Malaysia. negara Malaysia berada pada tahap mana dalam kitaran Tamadun? Pada penilaian anda apakah akan berlaku kepada Malaysia dalam 50 tahun lagi? RUJUKAN Abdul Rahman Embong. ideologi dan politik. Kenegaraan 2. Bangsa 6. (2006). Bab ini juga cuba melihat dari perspektif ketamadunan dan melihat bagaimana proses pembangunan negara ada kaitan dengan perubahan yang berlaku dalam pembinaan sebuah tamadun yang cemerlang dan gemilang di masa akan datang. 2. ras. kebudayaan. Bangi: Penerbit UKM. negara bangsa. Dengan memilih sebuah negara yang anda minat. Tamadun 3. KATA KUNCI 1. 6. Ras LATIHAN 1. Bincangkan konsep pembinaan negara bangsa negara Malaysia. Kaitkan tamadun dan teori kitaran dalam pembinaan tamadun. etnik dan bangsa. Interaksi 8. Edisi Kedua. 3. . Perubahan 4. huraikan ciri-ciri sesebuah negara yang anda faham. Bincangkan secara mendalam kebaikan dan kekurangan negara bangsa. masyarakat dan masyarakat majmuk.

Selangor: Macmillan Pub (M) Sdn. Kuala Lumpur: ITNMB. Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Samuel Huntington (terjemahan).Andy (1983). Jawan. (2007). Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors. Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Malaysia:Warisan dan Perkembangan. (2009). Bhd. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Azizan Baharuddin dan Zaid Ahmad (editor).P e n g e n a l a n K e p a d a K e n e g a r a a n | 15 Asnarulkhadi Abu Samah dan Jayum A. Pertembungan Tamadun dan Order Baru. Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kenegaraan Malaysia. Sejarah Malaysia 1400-1963. . Osman Bakar. Zainal Abidin bin Abdul Wahid (1996). Lotfi Ismail (1975). (1997).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->