SEJARAH PENULISAN KALIGRAFI ISLAM

PENGENALAN

Seni merupakan suatu unsur yang sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia. Seni merupakan hasil daripada gambaran yang terdapat dalam pemikiran manusia dan dihasilkan dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, ukiran, lukisan dan sebagainya. Kesenian Islam merupakan hasil karya ciptaan manusia yang berteraskan kepada ciri-ciri Islam. Dengan mengkaji kesenian Islam tersebut, maka kita akan dapat memahami dan menghayati kehalusan seni yang terdapat dalam sesebuah tamadun Islam. Islam bukan sahaja membenarkan kesenian dengan berbagai-bagai caranya, tetapi ia menggalakkan

perkembangan kesenian tersebut. Namun demikian kebenaran Islam haruslah menepati dan seiring dengan syariat Allah S.W.T.. Nabi s.a.w bersabda yang bermaksud:³Bahawa sesungguhnya Allah S.W.T itu indah dan kasih kepada yang indah´.

Antara keistimewaan kesenian Islam iaitu dari segi kaligrafinya. Seni kaligrafi Islam atau lebih sinonim dengan nama ´seni khat´ merupakan khazanah tertua di dunia yang masih dimiliki oleh umat Islam. Perkembangan Islam yang tersebar ke seluruh pelosok dunia, menyaksikan kaligrafi Islam teradaptasi dengan perubahan yang berlaku tanpa menghilangkan ciri dan nilai keIslamannya. Penulisan Khat yang pertama di dunia dipercayai dihasilkan di Kufah, Iraq dalam kurun ke tujuh. Akan tetapi, sistem penulisan khat ini terbukti telah bermula sejak zaman Rasulullah S.A.W. sehingga zaman sahabat dan diikuti dengan zaman-zaman pemerintahan Islam yang lain seperti zaman kerajaan Umawiyyah, kerajaan Abbasiyyah, kerajaan Mughal, kerajaan Islam di Andalus dan lain-lain zaman. Kesenian kaligrafi ini

mempunyai

keistimewaan

dan

keunikannya

yang

tersendiri.

2.0

SENI

KHAT

ARAB/KALIGRAFI

ISLAM

2.1

Seni

Kaligrafi

Seni kaligrafi Islam seringkali dikaitkan dengan seni khat. Kaligrafi secara umumnya mempunyai maksud seni penulisan yang indah. Apabila ianya dikaitkan dengan Islam, membawa kepada seni penulisan Islam yang indah iaitu tulisan khat. Perkataan kaligrafi ini bearasl dari bahasa Yunani iaitu kalios yang bererti indah dan graphia yang bererti tulisan. Seni ini diciptakan dan dikembangkan oleh kaum muslim sejak kedatangan Islam. Sebagai bahasa yang memiliki karakter lembut dan artistik, huruf Arab menjadi bahan yang sangat kaya untuk penulisan kaligrafi. Kaligrafi Islam ini juga sangat berkaitan dengan Al-Quran dan hadis kerana sebahagian besar tulisan indah dalam bahasa Arab menampilkan ayat al-Quran atau hadis Nabi S.A.W. (Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar,Jilid 5.2001).

2.2

Seni

Khat

Seni khat ini merupakan salah satu bidang kesenian yang amat diminati oleh orang Islam. Keindahannya diabadikan di bangunan-bangunan, kubah masjid, seramik kaca selain diukir diatas kayu dan logam. Dari semasa ke semasa sejak zaman Rasulullah S.A.W. hingga hari ini, seni khat terus berkembang dan meningkat pencapaian dan kecemerlangannya. Seni khat ini juga telah menghasilkan pelbagai seni reka bentuk khat. Selepas 100 tahun kewafatan Rasulullah S.A.W. seni ini telah berada dipuncak kegemilangannya (Noraini Muhammad 2009).

Namun yang demikian. India. Khat kufi ini berkembang dengan pesat pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyyah. muhaqqaq. thuluth. Terdapat pelbagai jenis bentuk khat yang ditulis. Beliau menghasilkan khat jenis al-Riayasi. merupakan salah seorang menteri di Abbasiyyah yang mahir dalam penulisan khat jenis al-Duri. Ahli khat bukan sahaja terdi dari kalangan orang Arab bahkan pelbagai keturunan Islam yang lain diseleruh dunia termasuk Parsi. Syeikh Jamaluddin Taqut al-Mustakami dan ramai lagi tokoh penulis khat yang terkemuka. diwan. Ada pendapat mengatakan sebanyak 64 buah Al-Quran pelbagai gaya tulisan tetapi sebahagian besar karyanya hilang atau terbakar). Antaranya ialah khat nasakh. . Turki. Muhammad bin Asad. seiring dengan perkembangan dakwah Islamiyyah dan ilmu Islam (Zulina Hassan 2009). Ia sebenarnya merupakan khat kufi yang diubahsuai oleh Qutabah. Khat ini diperkenalkan oleh al-Dhahaq bin Iljan. riq¶ah. Abu Hasan Ali bin Hilal (Ibnu al-Bawwab-terkenal kerana telah menulis Al-Quran dengan pelbagai gaya dan bentuk tulisan. Begitu juga dengan al-Hasan al Naqulah. rihan. rumah dan sebagainya. tauqi¶. seni khat yang tertua ialah khat kufi. Muhammad al-Samsari.Seni khat bukan sahaja berperanan mengabadikan Al-Quran dalam bentuk tulisan akan tetapi juga turut mengabadikan sebahagian ayat dari Al-Quran tersebut di bangunan-bangunan masjid. ta¶liq. Muhammad bin Muqalan. Melayu dan lain-lain lagi. India dan Turki selepas kejatuhan Baghdad. Yusuf al-Syujairi pula merupakan tokoh terkenal dalam bidang ini. Diantara ahli khat yang terkenal ialah Ibrahim al-Syujairi yang menghasilkan khat jenis al-Jalil. Seni ini menjadi semakin terkenal sehingga tertubuhnya beberapa institusi khat di pelbagai negara Islam (Zulina Hassan 2009). Perkembangan seni khat diseluruh dunia pesat sekali. Khat nasakh mula terkenal dan diminati mulai abad kelima masihi. Seni khat ini diambil alih oleh orang Mesir. nasta¶liq dan lain-lain. al-Thuluthain dan al-Thuluth.

kemudiannya berpindah kepada keluarga al-Munzir di Heart. pendapat pertama menyatakan khat adalah anugerah daripada Allah S.3 Asal Usul Khat Arab Terdapat beberapa pendapat dalam mengatakan asal-usul khat. Tulisan ini lahir pada zaman kerajaan Saba¶ di Himyar. ke Madinah dan Makkah serta jalan jauh iaitu melalui Harran ke lembah Furat. kebanyakan ahli sejarah bersetuju dengan pendapat yang terakhir iaitu kkhat berasal berasal daripada tulisan Nabati (Ramali).s dan diwarisi turun temurun sehingga kini. terutama Quraisy.W. 3. Terdapat juga pendapat yang menyatakan tulisan ini berasal dari Heart dan akhirnya ke Hijaz. Ia sampai ke Hijaz melalui dua jalan iaitu jalan dekat dari Nabati ke Batra ke Ula. Akan tetapi. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahawa tulisan jenis masnad berasal daripada Yaman. Antaranya ialah. ke Madinah.T. ada yang menyatakan khat berasal daripada finiqi yang diambil daripada huruf Mesir purba. kepada manusia. Jilid 7.2009) Tulisan khat dibawa melalui pedagang yang berniaga di Syam dan Iran. Makkah dan Taif (Ensiklopedia Kesenian dan Warisan Islam. Mana-mana negara yang masih tidak mempu sistem tulisan sendiri pada masa itu mengambil seratus-peratus tulisan Arab menjadi tulisan mereka. Tulisan Arab ini akhirnya diperkenalkan ke seluruh dunia Islam.2. Allah telah mengajar ilmu dan cara menulis kepada Adam a. Selain itu juga. Ini bererti ketika Islam disebarkan. ke Daumatul Jandal. Buktinya tawanan Perang Badar (musyrikin Makkah) dikehendaki mengajar anak umat Islam membaca dan menulis seramai 10 orang sebelum dibebaskan. segelintir kecil orang Arab telah pandai membaca dan menulis walaupun jumlah bilangan mereka adalah terhad sekali.0 SEJARAH PERKEMBANGAN SENI KHAT ARAB . Proses ini berlaku begitu cepat seiring dengan perkembangan pembelajaran Al-Quran (Noraini Muhammad 2009).

peranan seni khat dalam sejarah perkembangan Islam adalah yang paling utama dan mengatasi cabang seni yang lain (Noraini 2009). Justeru itu. Ini bererti seni khat diperlukan untuk mengabadikan Al-Quran dalam bentuk penulisan. Baginda juga menggesa supaya mengajar anak-anak mereka membaca dan menulis. Islam datang dengan membawa beberapa faktor tentang betapa perlunya penggunaan tulisan yang semakin bertambah luas ruang penggunaannya. seni khat telah menjadi manifestasi bagi suatu perubahan yang agung yang mengatasi perkembangannya selama tiga abad sebelum itu.maka penulisan telah memperoleh kepentingan suci yang sehingga kini masih kukuh terpelihara Kemudian turun pula ayat-ayat lain yang sering mengaitkan penulisan dengan sumber ketuhanan dan memerintahkan penggunaannya sehinggalah tulisan mendapat kedudukannya dalam kehidupan umat Islam sebagai salah satu keperluan asas (Mohd Bakhir 2007). Nabi memerintahkan para sahabat merakam maklumat-maklumat dengan tulisan dan mewasiatkan mereka memelihara tulisan tersebut. Dengan turunnya lima ayat pertama kepada Nabi s. Bidang penulisan telah memasuki era baru yang bergemerlapan dengan kedatangan Islam. tulang dan sebagainya sehinggalah Al-Quran itu sempurna diturunkan selama 23 tahun.a. Selepas penghijrahan Nabi ke Madinah.W. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah S.w yang dimulai dengan firman Allah s. . Baginda sendiri mengendalikan urusan kelab latihan tulis-menulis di Madinah dengan tunjuk ajar dari individu-individu dan sahabat-sahabat yang telah mahir dalam kemahiran menulis.t.A. Mengarah tawanan Perang Badar supaya mengajar anak-anak Ansar membaca dan menulis sebagai bayaran tebusan diri mereka.: Iqra¶ ( bacalah ). sejak awal lagi telah dicatatkan oleh para sahabat pada daun kayu.Seni khat lahir serentak dengan kelahiran Islam.w.

w dengan segera mengilhamkan para penulis khat berusaha melahirkan nilai-nilai khas kepada huruf-huruf dalam bahasa arab. Abu Bakar al-Siddiq. wujud dikalangan mereka orang yang mahir dalam banyak bahasa seperti Zaid bin Thabit yang mempelajari bahasa Parsi.W.Hasilnya. Sesetengah daripada mereka diperintahkan menulis dalam beberapa lapangan dan tajuk-tajuk tertentu seperti menulis perjanjian dan surat-surat yang diutuskan oleh Nabi kepada raja-raja dan lain-lain lagi. . seni penulisan khat ini tidak terhenti sebegitu sahaja akan tetapi ianya semakin berkembang di setiap zaman bermula dari zaman Khulafa¶ al-Rasyidin. Zaid Bin Tsabit dan ramai lagi Setelah itu kewafatan Nabi S. zaman Islam di Mughal. Andalus dan lain-lain lagi. Hanzalah Bin Rabi`. Perbezaan bentuk huruf-huruf. diukir di mimbar-mimbar dan beberapa tempat yang lain. Baginda juga menekankan tentang soal sifat bentuk huruf-huruf yang berbagai-bagai itu. misalnya antara sin dan shin yang dirujuk oleh Rasulullah s.a. Umar Al-Khattab.a.w yang ditulis dalam bahasabahasa tersebut (Mohd Bakhir 2007).A. zaman Umawiyyah dan Abbasiyyah. kubah-kubah masjid. Uthman Bin Affan. Peralatan peperangan seperti pedang dan lembing serta barangan seramik juga tidak terlepas dari lakaran kaligrafi indah ini (Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar. Memberi perhatian khusus kepada huruf-huruf ini adalah asal-usul khat. Muawiyah Bin Abi Sufian. Qibti dan Habsyah semasa di Madinah. Ubai Bin Ka`ab. Selain itu. Pada perkembangan selanjutnya. Pada awal tertubuhnya kerajaan Umaiyah. Khalid Bin Said Bin Al-As.Jilid 5. Rom. Yazid Bin Abi Sufian.2001). Beliau juga menterjemah surat-surat balasan kepada Rasulullah s. tulisan ini terus diabadikan di dinding-dinding bangunan istana. tulisan kaligrafi digunakan untuk keperluan administrasi negara. Pada zaman Rasulullah SAW antara penulis khat adalah seperti Ali Bin Abi Talib.

dan mula tersebar di . Mereka belayar melalui Selat Melaka di tengah-tengah Kepulauan Melayu. Ini bermakna tidak keterlaluan kalau dikatakan merekalah yang telah mempelopori dan memonopoli perniagaan pada kurun-kurun sebelum kedatangan Islam. Sesudah kemasukan Khat Arab maka satu revolusi berlaku. Ini bermakna masyarakat Nusantara tidak mempunyai apa-apa khat sebelum khat Arab atau khat Jawi. Seorang sarjana Islam Muhammad ibn Jarir Abu Ja`far al-Tabari (310H/920M) telah menegaskan bahawa sebelum kedatangan Islam. Khat Jawi memain peranan penting dalam memartabatkan masyarakat Nusantara. Tanpa penulisan mereka tidak dapat mempelajari sesuatu ilmu kerana setiap ilmu perlu ditulis terlebih dahulu sebelum ia dihafaz. Sebagaimana yang telah diketahui bahawa ahli-ahli sejarah telah menyatakan bahawa bangsa Arab di antara kaum yang paling banyak menjalankan perdagangan dan perniagaan mengikut jalan laut. Dengan penjelasan di atas. (Mohd Bakhir 2007).0 SEJARAH KEMASUKKAN SENI KHAT ARAB DAN PENGARUHNYA DI NUSANTARA Khat Jawi atau tulisan Jawi Arab adalah nama baru yang diletakkan kepada tulisan atau huruf Arab yang ditulis di Kepulauan Melayu. Perkataan Jawi berasal dari perkataan Jawa.4. Maka tidak mustahil kalau dikatakan tanpa tulisan Jawi. masyarakat Nusantara masih berada di tahap kejahilan. memandangkan khat Arab mula bertapak di Kepulauan Jawa. Justeru tidak menjadi satu keunikan apabila disebut dengan nama Jawi kerana ia dinisbahkan kapada Jawa. adalah telah dikenalpasti bahawa khat Arab telah sampai ke Alam Melayu melalui pedagang-pedagang Islam di awal kurun ke 2H. orang-orang Arab telah pun belayar berulang alik dari Cina ke negara-negara Arab. diantaranya ialah masyarakat Nusantara mula mempelajari hurufhuruf tersebut. Pengenalan tersebut memberi satu kekuatan baru kepada mereka untuk mempelajari al Quran dan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama Islam.

khat Arab ini telah mula menarik minat ramai penduduk untuk mempelajarinya dan ianya semakin dan terus berkembang (Mohd Bakhir 2007). pingat dan bintang kebesaran kerajaan negeri di Malaysia juga diukir dengan ayat Al-Quran. sebagai contoh pertemuan Batu Bersurat di Terengganu telah membuktikan bahawa khat Arab telah diguna pakai di Alam Melayu sejak ratusan tahun lagi. Pameran khat juga sering diadakan di Malaysia dibawah anjuran Pusat Islam. Alatan senjata seperti pedang juga diukir dengan ayat Al-Quran. Khat tersebut ditulis menggunakan bahasa Melayu. . Pada zaman keagungan kerajaan Melayu Islam diseluruh Alam Melayu. Ini adalah keistimewaan seni khat di Malaysia. Padanya terdapat khat kalimah Allah yang mirip khat kufi.beberapa kawasan di Acheh.0 PERKEMBANGAN KHAT DI MALAYSIA Di Semenanjung Tanah Melayu. seni khat diabadikan diatas duit syiling seperti pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah (1455-1459). seni khat dimajukan dalam pelbagai bidang. Seperti contoh. mop mohor. Berhampiran dengan batu tersebut terdapat batu pedang. Sejak pada itu. Ayat Al-Quran diukir bermotifkan tumbuh-tumbuhan yang berpusing-pusing kanan dan kiri. Semenjak itu. yang diwarisi turun temurun dan dimanfaatkan untuk mempertingkatkan seni khat Islam. Begitu juga dengan cokmar. wang emas diukir dengan khat. Pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Jalil Syah (1632-1677). Di Malaysia. Khat yang diabadikan diatas tenunan songket dan hiasan menambahkan lagi keunikan penggunaan khat di Malaysia. 5. tulisan ini diukir diatas kayu keras. Ia telah bermula sekitar kurun ke-7 Hijrah iaitu 702H/1303M di mana khat Arab telah terpahat di lubuk hati masyarakat Melayu. penggunaan tulisan ini menjadi semakin meluas dan menjadi tulisan rasmi dalam urusan kerajaan (Noraini Muhammad 2009).

Syeikh Ali Abd Rahman al-Kelantani pernah menulis. telah memberi penekanan terhadap seni khat. Oleh yang demikian pembelajaran khat Arab harus diperkenalkan semula di semua peringkat pengajian bermula dari sekolah sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. koleksi Sultan Johor dan lainlain lagi (Zulina Hassan 2009). kepada insan yang tersemai di dalam jiwanya ciri-ciri kesenian. .0 KESIMPULAN Maka kesenian merupakan satu perkara yang diharuskan di dalam Islam dan di antara kesenian yang digalak oleh Islam ialah Seni Khat Arab.a.w.a. Khat beliau diabadikan di bangunan Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu..T.w.T.W pernah bersabda.W.w.W.Jabatan Perdana Menteri dan lain-lain lagi. Hal ini bertujuan sebagai tanda kebangkitan kembali penghayatan dan penghargaan terhadap seni khat dan ukiran Islam. yang memberi maksud memberi penekanan ke arah tersebut berdasarkan kepada Hadith Rasulullah s. dalam sabdaNya: ³Apabila kamu menulis Bismillah al-Rahman al-Rahim. Nabi S. Malah ia merupakan anugerah khusus daripada Allah S.a.´ Dan di dalam Hadith yang lain Nabi s. Bangunan Parlimen Malaysia. Masjid Jamek. koleksi Muzium Seni Asia (Universiti Malaya). maka cantikkanlah tulisan kamu sebagai membesar keagungan Allah S.A. Nabi s. 6.W. telah bersabda: ³Apabila kamu menulis Bismillah al-Rahman al-Rahim. sekalipun Baginda seorang Ummi.T.´ Khat Arab ini perlu dipelihara oleh semua lapisan masyarakat ia boleh dianggap sebagai eset yang sangat berharga bagi generasi Muslim akan datang. Diantara ahli khat Malaysia yang masyhur adalah seperti Syed Abdul Rahman al-Attas.. maka panjangkan tulisan al-Rahman sebagai membesar keagungan Allah S.

.

.

Mengapa Dipanggil Nasakh Ada beberapa pandangan mengenai nama Khat Nasakh. Atabikah telah memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan Khat Nasakh Di zaman ini selain melengkapkan keindahannya. Khat ini terus diminati dan mula dipelajari secara meluas. bahkan telah tersebar di timur dan barat dunia Islam.atau dalam kata lain.(Maarof Zuraiq.A. Pada kurun ketiga dan keempat Hijrah. Lantaran sumbangan Atabik tersebut. mereka dikatakan sebagai yang bertanggungjawab menggantikan Khat Kufi kepada Khat Nasakh dalam penulisan al-Qur'an. kemudian dikenali sebagai Khat Hijazi sebelum kebangkitan dakwah Nabi Muhammad S. telah memperhaluskan tulisan ini dan mencipta satu kaedah yang dikenali kini sebagai Kaedah Penulisan Khat Nasakh.membukukan . Lebih dari itu.W. menjadikan Khat Kufi mula dilupai atau kurang diminati. 1987) Tulisan ini melalui proses pengindahannya secara berperingkat-peringkat. Ia bermula dari asal Khat Arami. digunakan untuk pelbagai peranan dan di atas pelabagi media. ada yang menggelar khat ini sebagai 'Khat Nasakh Atabik'. seorang menteri dari kerajaan Abbasiah . (Ibrahim Damrah. Ia menjadi terkenal terutamanya pada kurun kelima. Semasa pemerintahan Atabikah (545 H) khat ini seterusnya melalui satu proses yang dikatakan sebagai proses pengindahan menyeluruh. ia bukan sahaja digunakan dalam penulisan al-Qur'an. 1985). Ibnu Muqlah sendiri pada asalnya menamakan khatnya ini sebagai al-Badi' tetapi dikenali oleh ramai sebagai Nasakh. Ada yang mengatakan ia dinamakan Nasakh kerana tulisan ini digunakan untuk menaskhahkan .Ali bin Muqlah (272-328H) bersama saudaranya Abdullah. Nabati.Sejarah Khat Nasakh Khat Nasakh dikatakan sebagai seni yang berasal dan berkembang dari tulisan Arab asli. mungkin lantaran peranan yang dimainkan oleh khat ini.

1993) ‡ Nasakh Akhbar Nasakh Akhbar merupakan gaya Nasakh yang bentuk asalnya ditebal dan diperjelaskan sesuai dengan tujuan pembacaan umum. la juga digunakan dalam pelbagai media cetak yang lain termasuk majalah. Mereka telah membekalkan kaedah-kaedah penulisan khat jenis ini dengan begitu jelas dan terpeinci.al-Qur'an serta pelbagai naskhah ilmiah yang lain sejak dari kurun pertama Hijrah lagi. juga di dalam media elektronik sebagaimana ia digunakan dalam mesin taip atau komputer. Bagi tujuan penulisan bahan-bahan ilmiah ini. Selain dan pendapat pertama. ada pengkaji yang menjelaskan punca khat ini dinamakan sebagai Khat Nasakh ialah kerana peranannya. 1998). majalah. Mungkin di sana terdapat beberapa perbezaan kecil antara penulis-penulis khat namun mereka tetap menjaga kaedah yang telah ditetapkan. terdapat dua aliran yang jelas iaitu Nasakh Klasik dan Nasakh Akhbar ‡ Nasakh Klasik Nasakh jenis ini merupakan gaya yang sampai kepada kita hasil tinggalan penulis-penulis khat terdahulu termasuklah tokoh yang terkenal iaitu Thnu Muqlah. Perbezaan kecil itu adalah dianggap sebagai lumrah manusia yang cenderong kepada bawaan atau kemahirannya. komputer dan sebagainya selain terus menjadi tulisan utama al-Qur'an. 1a telah me'nasakhkan yang beerti menghapuskan atau menggantikan penggunaan khat Kufi dalam penulisan wahyu Allah iaitu al- . Tulisan ini diriamakan tulisan Nasakh Akhbar kerana penggunaannya yang meluas dalam lapangan persurat khabaran (Haji lainal Sakiban. (AI-Bahi Ahmad Muhammad. Ia terus menjadi tulisan utama bahan-bahan ilmiah hingga ke hari ini samada di dalam akhbar..

Qur'an. Setelah kemunculan khat Nasakh. Perkara yang perlu diberikan perhatian tennasuklah: 1. termasuklah dari penggunaan rasam Uthmani jika menulis ayat al-Qur'an dan pelbagai peraturan lain. 2. Kaedah tulisan merupakan perkara yang paling penting untuk dijaga. Jangan sesekali mencampur adukkan dengan khat yang lain. Begitu juga dengan tulisan Basmalah dan Sodaqallah. Khat Nasakh Dalam Pertandingan Sebagai satu jenis khat yang terlibat secara meluas dalam pendidikan. ruang dan keserasian perhiasan agar menjadi lebih menarik. Ragam hias hendaklah tidak terlalu besar hingga mengganggu tulisan asal. 2000) . Bentuk yang dipilih dan ruang yang disesuaikan Penulis sebaiknya merancang bentuk tulisan. khat Kufi tidak lagi digunakan untuk menulis alQur'an tetapi tempatnya telah diambil alih oleh Khat Nasakh. Memahami dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh penganjur. Khat Nasakh sering menjadi pilihan untuk dipertandingkan terutama di peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat lebih dewasa. 3. Ada beberapa perkara yang perlu diberi penekanan apabila menulis gaya ini apatah lagi jika dipertandingkan. hendaklah ditulis dengan saiz yang kecil atau sederhana sahaja kerana fokus adalah kepada ayat yang ditentukan (Jainal Sakiban. Biasanya Khat Nasakh disempumakan dengan baris bacaan kecuali dalam menulis Jawi. Adalah perlu bagi peserta memahami peraturan yang ditetapkan. Perlu tulisan itu disusun dengan keseimbangan dari segi bentuk.

komputer dan mesin cetak kebanyakannya menggunakan fon jenis Khat Nasakh. kemudian dikenali sebagai Khat Hijazi. Semasa pemerintahan Atabikah khat ini seterusnya melalui satu proses yang dikatakan sebagai proses pengindahan menyeluruh. khat Kufi tidak lagi digunakan untuk menulis al-Qur¶an tetapi tempatnya telah diambil alih oleh Khat Nasakh. Ia terus menjadi tulisan utama bahan-bahan ilmiah hingga ke hari ini samada di dalam akhbar. Nabati. Penggunaannya amat meluas sekali sehingga mesin menaip. Tulisan ini melalui proses pembaikannya dalam beberapa peringkat. Pada kurun ketiga dan keempat Hijrah. Setelah kemunculan khat Nasakh. Khat ini pada dasarnya lebih mudah daripada khat thuluth dan senang diajarkan kepada orang ramai.Dinamakan khat ini sebagai Khat Nasakh kerana tulisannya digunakan untuk menaskhahkan atau membukukan al-Qur¶an serta pelbagai naskhah ilmiah yang lain sejak dari kurun pertama Hijrah lagi. pelajar sekolah dan kanak ± kanak sebagai asas untuk menulis khat atau jawi. komputer dan sebagainya selain terus menjadi tulisan utama al-Qur¶an. Khat ini terus diminati dan mula dipelajari secara meluas. seorang menteri dari kerajaan Abbasiah iaitu Ali bin Muqlah atau lebih dikenali dengan Ibnu Muqlah bersama saudaranya Abdullah. Khat Nasakh dikatakan sebagai seni yang berasal dan berkembang dari tulisan Arab asli. Ia menjadi terkenal terutamanya pada kurun kelima. telah memperhaluskan tulisan ini dan mencipta satu kaedah yang dikenali kini sebagai Kaedah Penulisan Khat Nasakh. Ia sering digunakan dalam penulisan disebabkan sifatnya yang cantik dan . majalah. Ada juga pendapat yang menjelaskan punca khat ini dinamakan sebagai Khat Nasakh ialah kerana peranannya menasakhkan yang beerti menghapuskan atau menggantikan penggunaan khat Kufi dalam penulisan wahyu Allah iaitu al-Qur¶an. Lantaran itu ada yang menggelar khat ini sebagai µKhat Nasakh Atabik¶. Ia bermula dari asal Khat Arami.

" PENGENALAN KHAT THULUTH Thuluth bermaksud satu pertiga (1/3). majalah. Biasanya khat ini ditulis dengan pena yang lebar matanya diantara 2 hingga 3 mm. Saiz-saiz tulisan jali berada pada kadar yang tangan manusia mampu memegang penanya (Qadi al-Askar Mustafa ¶Izat Afandi dalam menulis loh-loh di masjid Aya Sufia menggunakan mata pena yang luasnya mencapai 35sm).lain lagi . agak rumit serta memerlukan kemahiran yang tinggi untuk menulisnya. menentukan ukurannya dengan bilangan titik yang sesuai pada setiap huruf. Maka oleh sebab itulah Khat Nasakh amat praktikal digunakan untuk penyalinan mushaf al Quran. Dinamakan Khat Thuluth adalah kerana Huruf menegaknya ditulis dengan mata pena yang ukuran lebar menyamai satu pertiga (1/3) lebar mata pen. kitab-kitab. Khat ini dikenali sebagai Ummul Khutut (Ibu tulisan) dan jarang digunakan dalam penyalinan al-Quran lengkap kerana mempunyai banyak kaedah. Apabila mata pena lebih besar daripada saiz yang tetap pada pena yang biasa maka dibuat untuknya pena daripada kayu. Kemudian ia dikenali dengan nama thuluth jali (sumbersumber arab silam mensifatkan dengan panggilan jalil al-thuluth).mudah dibaca. maka ia ditulis mengikut saiz thuluth jali yang biasa kemudian dilakukan pembesaran (enlargement) mengikut kaedah empat segi . Jika ia lebih lebar daripada itu maka orang-orang Turki memanggilnya tuqechah thuluth yakni thuluth yang dibesarkan. hadith. Jika keadaan memerlukan tulisantulisan itu melebihi saiz tersebut atau bersaiz besar. Ia juga dikenali sebagai Khat Arab disebabkan peranannya sebagai sumber asasi pelbagai khat Arab yang lahir selepas Khat Kufi. Pada kebiasaannya Khat Nasakh ditulis dengan saiz yang kecil dan tidak terlalu besar dengan kadar 1mm saiz pena. akhbar dan lain .

kadangkala satu ungkapan ditulis dalam beberapa struktur yang mengandungi pelbagai bentuk dan tulisan. Ia diperkenalkan oleh Ibrahim al. Bentuk thuluth yang lebar mata penanya melebihi 6mm dinamakan Thuluth Jali. Khat ini menyebabkan orang yang memandangnya akan membiasakan diri mereka dengan unsur keindahan dan gerakan yang tersusun. Peniruan sesetengah jurukhat terhadap struktur- . Khat ini dikenali dengan tulisan yang agak cantik. segi empat. nama surah dan hiasan kulit buku. khususnya khat thuluth jali sepanjang sejarah khat bukanlah merupakan satu perkara yang lahir secara mendadak. komputer dan sebagainya. bukan untuk tujuan penulisan biasa. manakala yang melebihi 2mm ialah Thuluth Aadi. Oleh itu kita sering dapati khat ini dalam kepingan-kepingan seni.atau menggunakan pelbagai peralatan teknologi yang terdapat pada hari ini seperti photocopy. muraqqa¶at dan loh-loh serta hasil kerja seni yang lain. Para jurukhat yang menitikberatkan khat ini sering melakukan pembaharuan struktur (olahan) dengan khat ini yang merangkumi dua lapisan huruf atau lebih yang sebahagiannya diletakkan di atas sebahagian yang lain mengikut susunan bacaan. Ini merupakan kerja yang sangat sukar. bujur dan sebaginya.Sajzi dan banyak digunakan sebagai seni hiasan di dalam masjid. hanya mampu dilakukan oleh jurukhat yang mahir dan berkaliber. Seseorang penulis khat tidak dianggap penulis yang mahir dalam seni ini sekiranya tidak benar ± benar berkemahiran dalam bentuk Khat Thuluth. Keistimewaan thuluth (khususnya thuluth jali) daripada segala jenis khat yang lain ialah ia boleh di letakkan dalam struktur-struktur dan rupa bentuk yang cantik seperti bulat. memandangkan ia tidak dapat ditulis secepat khat nasakh maka ia biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan seni yang khusus. Perhatian berat para ahli khat terhadap khat thuluth.

Nama khat ini diambil daripada perkataan Bahla sebuah tempat antara Asfahan dan Azerbaijan. sejak dahulu lagi amat berminat dengan kesenian yang merupakan warisan turun-temurun datuk nenek mereka.struktur para jurukhat silam dan digunakan secara komersial tanpa menerangkan sumber yang beliau dapati sebenarnya merupakan pancabulan terhadap hak-hak mereka dan satu amalan yang tidak wajar. PENGENALAN KHAT FARSI Masyarakat Iran terutamanya dari golongan Samaniyah. urusan perniagaan. beberapa langkah telah diambil untuk menjadikan khat Riq¶ah dipelajari oleh muridmurid di sekolah dan dapat digunakan dalam urusan harian. Justeru. Riq¶ah mengikut Kamus Bahasa ialah cebisan kertas yang ditulis. berbanding khat Nasakh yang begitu meluas digunakan. Penggunaan khat Riq¶ah dalam masyarakat kita lebih tertumpu kepada tulisan dan nota sahaja. PENGENALAN KHAT RIQ'AH Khat Riq¶ah merupakan sejenis khat yang direka cipta oleh orang Turki pada zaman pemerintahan Kerajaan µUthmaniyah (850 Hijrah). Tujuan utama mereka mencipta khat ini ialah untuk menyeragamkan bentuk tulisan dalam semua urusan rasmi di kalangan kakitangan kerajaan. seperti urusan surat-menyurat. majalah dan akhbar. Mereka menulis menggunakan sejenis khat yang dinamakan khat Bahlawi sebelum kedatangan Islam ke Parsi. khususnya dalam penerbitan buku. jika dibandingkan dengan khat Nasakh. lebih cepat dan mudah ditulis. Ciri khusus khat ini ialah bentuk huruf yang kecil. iklan dan promosi barangan serta dijadikan tajuk-tajuk besar di dalam akhbar. .

. kurangnya penggunaan garis menegak dan bentuk hurufnya yang condong ke kanan serta memanjang. Rasulullah s. Sesetengah hurufnya begitu mantap dan boleh disusun dengan begitu menarik serta mempesonakan. iaitu khat yang digunakan untuk penulisan al-Qur¶an pada masa itu dan kemudian menamakannya khat Ta¶liq. dan penulis buku kaedah khat Qawa¶idul Khat µArabi.a. Khat Farsi ini setelah ditulis sepenuhnya dapat menyerlahkan kelembutan kaedah penulisannya dan dapat menunjukkan bagaimana telitinya seseorang penulis khat dalam menghasilkan sesebuah karya. Muhammad As¶ad al-Yasari. khat Farsi Mukhtazil. orang Iran telah mengambil khat alQirmuz. Ada pendapat yang mengatakan bahawa kaedah tulisannya yang asal diambil daripada khat al-Tahrir. khat Riq¶ah dan khat Thuluth. khat Farsi Mutanazir. bersabda: Maksudnya: .w. Khat Farsi terbahagi kepada 5 jenis iaitu khat Nasta¶liq. Daripada Abu Zar r. khat Syekestah.Setelah kedatangan Islam dari Semenanjung Arab ke Parsi dan pemerintahan Islam telah kukuh.a. Antara penulis khat yang terkenal dalam penguasaan khat Farsi ialah Imaduddin al. dan khat Farsi Mi¶rat.Syirazi. masyarakat Iran pada masa itu telah menukar tulisan Bahlawi kepada tulisan Arab dan dinamakan dengan khat Ta¶liq. Keindahan khat Farsi terletak pada bentuk lengkungan hurufnya yang menarik. Hasyim Mohammad al-Baghdadi. Hakikatnya.

Akan tetapi. Seterusnya. Khat Diwani dikenali secara rasmi selepas negeri Qostantinopal ditawan oleh Sultan µUthmaniyah. Dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. tulisan ini mula berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Dan berperangai kepada manusia dengan perangai yang baik´ PENGENALAN KHAT DIWANI Khat Diwani merupakan salah satu jenis khat yang dicipta oleh penulis khat pada zaman pemerintahan Kerajaan µUthmaniyah. sijil dan untuk hiasan. keputusan kerajaan serta surat menyurat rasmi dan pada masa sekarang ianya digunakan untuk menulis watikah. nescaya menghapuskannya (kejahatan tadi). Khat Diwani terbahagi kepada 2 jenis iaitu Diwani biasa dan Diwani Mutarabit (bercantum). Ibrahim Munif adalah orang yang mencipta kaedah dan menentukan ukuran tulisan khat Diwani. Khat Diwani digunakan sebagai tulisan rasmi di jabatan-jabatan kerajaan. Kebiasannya tulisan khat Diwani ini digunakan untuk menulis semua pekeliling pentadbiran. khat Diwani biasa yang banyak digunakan dan diamalkan oleh penulis-penulis khat terkenal berbanding khat Diwani Mutarabit. Asas bentuk bagi kedua-dua jenis khat . Muhammad al-Fatih pada tahun 857 Hijrah.³Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada.

sepertimana pada contoh utnuk terbitan kali ini. PENGENALAN KHAT DIWANI JALI Khat ini dicipta oleh khattat Shahla Basya pada zaman pemerintahan Kerajaan 'Utmaniyyah. Khat ini dianggap sebagai kesinambungan daripada khat Diwani biasa. Khat Diwani Jali Hamayuni pula biasanya ditulis oleh penulis-penulis khat Turki yang ditugaskan untuk menulis titah Sultan.Diwani ini adalah berbentuk bulat dan melengkung. Tujuan penggunaannya ialah untuk tulisan rasmi diraja dan surat-menyurat kepada kerajaan asing. Hashim Muhammad al-Baghdadi dan Syed Ibrahim merupakan antara penulis khat yang terkenal dengan khat Diwani. dan Diwani Jali Zauraq (bentuk Perahu). Bentuk hurufnya memenuhi ruang kosong sehingga membentuk satu ciptaan berupa geometri yang tersusun indah. Khat ini dinamakan Jali yang bererti jelas kerana terdapat kelainan yang jelas dari segi bentuk tulisannya. Khat Diwani Jali Mahbuk ditulis dengan menyusun huruf dan ragam hias dengan teratur dan dapat melahirkan bentuk tulisan yang indah. Ianya ditulis dengan cara yang lembut dan mudah dibentuk mengikut kehendak penulis. Khat Diwani Jali Zauraq adalah jenis khat yang dipengaruhi oleh seni lukis. Kebanyakan penulis khat menghasilkan khat ini dengan menulis ayat-ayat sehingga membentuk seakan . Daripada jenis khat ini terciptalah bermacam-macam rupa bentuk hasil karya penulis-penulis khat yang mahir. Khat Diwani Jali ini terbahagi kepada 3 jenis iaitu khat Diwani Jali Mahbuk. Keistimewaan khat Diwani dapat dilihat pada kesenian bentuk hurufnya yang melengkung dan memerlukan kemahiran penulis khat itu menulisnya dengan lembut dan menepati kaedah. Diwani Jali Hamayuni.

Secara umumnya. penyusunan huruf yang indah dan keserasian kalimah-kalimah yang diadun dengan begitu sempurna.perahu atau kapal laut. Ia telah mengalami perubahan daripada bentuk asalnya yang lurus dan tegak kepada bentuk-bentuk yang berbunga dan berdaun bersumberkan daripada bentuk tumbuhan-tumbuhan yang menjalar. Dengan dihiasi pelbagai variasi khat. Nama Kufi diambil bersempena dengan nama sebuah bandar iaitu al-Kufah yang terletak di Mesopotamia. . Kesimpulannya. ciri-ciri yang ada pada bentuk huruf khat Kufi adalah bersegi. tetapi dilukis dengan pensil. tegak. menggunakan kertas graf. Khat Diwani Jali Zauraq ini dikatakan agak mencabar dan sukar untuk menulisnya. pembaris dan juga alat jangka lukis. ianya memerlukan kesabaran dan kreativiti yang tinggi dalam menghasilkan sesebuah karya. Khat Kufi merupakan asas kepada khat Arab. khat Diwani Jali ini dapat dilihat pada seninya bentuk tulisan. telah terbentuk sejenis khat yang tidak lagi ditulis dengan menggunakan pen khat. Bentuknya yang berunsur geometri iaitu lurus dan tegak amat sesuai diukir di mozek-mozek. PENGENALAN KHAT KUFI Khat Kufi merupakan sejenis khat yang popular selain khat Nasakh. jubin dan batu pada bangunan-bangunan seperti masjid dan seumpamanya. dan bergaris lurus.

Ustaz Muhammad Asrak Hj Mohd Osman terkenal dengan . Hurufhuruf tunggal Kufi daripada alif hingga ya mempunyai ukuran. khat Kufi Muzayyin Nafsah. Pertama. dan bentuk yang pelbagai. khat Kufi Mutalasiq. khat Kufi Muta¶assir bil Rasm. Penggunaan elemen hias dan kreativiti penulis semakin meningkat. Kufi Fatimi yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Fatimiyah yang memerintah Mesir dari tahun 909 sehingga 1171 Masihi. Diantara jenis-jenis khat Kufi yang lain adalah khat Kufi Basit. dan Yaman dari tahun 1169 sehingga 1360 Masihi. khat Kufi Madhfur. tahap demi tahap sebagaimana yang dizahirkan melalui karya-karya agung mereka. Antara khattat yang terkenal dalam penulisan khat Kufi adalah Mahmud al-Hawari. khat Kufi Muwarraq. Khat Kufi telah melalui empat peringkat perkembangan zaman sehingga sampai ke puncaknya. dan Muhammad 'Abdul Kadir. Kedua. khat Kufi Muzakhraf. Di Malaysia. Badawi. khat Kufi Musattar. Ketinggian dan panjang huruf ditulis oleh khattat mengikut kedudukan yang sesuai dalam teks. Khat Kufi mempunyai identitinya tersendiri kerana hanya ditulis oleh sesetengah khattat yang berjiwa seni. Kufi Mamluki yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Mamalik yang memerintah Mesir dari tahun 1250 sehingga 1517 Masihi. Kufi Andalusi yang lahir di sepanjang zaman pemerintahan orang Arab di Andalusia pada tahun 752 Masihi. khat Kufi Murabba'. dan khat Kufi Musyakkal. Kesimpulannya. nisbah. Ketiga. Syria. dalam penulisan khat Kufi terdapat kepelbagaian dan pelbagai bentuk reka cipta. Kufi Ayyubi yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Ayyubi yang memerintah Mesir. kadar.Khat Kufi dijadikan sebagai tulisan al-Qur'an di peringkat awal. Keempat.

ciri-ciri yang ada pada bentuk huruf khat Kufi adalah bersegi. Khat Kufi merupakan asas kepada khat Arab. tegak. Secara umumnya. telah terbentuk sejenis khat yang tidak lagi ditulis dengan menggunakan pen khat. Ia telah mengalami perubahan daripada bentuk asalnya yang lurus dan tegak kepada bentuk-bentuk yang berbunga dan berdaun bersumberkan daripada bentuk tumbuhan-tumbuhan yang menjalar. menggunakan kertas graf. Nama Kufi diambil bersempena dengan nama sebuah bandar iaitu al-Kufah yang terletak di Mesopotamia. Khat Kufi mempunyai identitinya tersendiri kerana hanya ditulis oleh sesetengah khattat yang berjiwa seni. Khat Kufi dijadikan sebagai tulisan al-Qur'an di peringkat awal. pembaris dan juga alat jangka lukis. nisbah. dan bergaris lurus. Hurufhuruf tunggal Kufi daripada alif hingga ya mempunyai ukuran. Dengan dihiasi pelbagai variasi khat. . jubin dan batu pada bangunan-bangunan seperti masjid dan seumpamanya. Ketinggian dan panjang huruf ditulis oleh khattat mengikut kedudukan yang sesuai dalam teks. Putrajaya ketika ini PENGENALAN KHAT KUFI Khat Kufi merupakan sejenis khat yang popular selain khat Nasakh.penulisan khat Kufi melalui karya-karyanya yang tersergam indah di bangunan-bangunan sepertimana yang ada didalam Masjid Putra. kadar. tetapi dilukis dengan pensil. Bentuknya yang berunsur geometri iaitu lurus dan tegak amat sesuai diukir di mozek-mozek. dan bentuk yang pelbagai.

Diantara jenis-jenis khat Kufi yang lain adalah khat Kufi Basit. Penggunaan elemen hias dan kreativiti penulis semakin meningkat. Kufi Mamluki yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Mamalik yang memerintah Mesir dari tahun 1250 sehingga 1517 Masihi. dan khat Kufi Musyakkal. dan Yaman dari tahun 1169 sehingga 1360 Masihi. Keempat. tahap demi tahap sebagaimana yang dizahirkan melalui karya-karya agung mereka. Pertama. khat Kufi Mutalasiq. Kufi Andalusi yang lahir di sepanjang zaman pemerintahan orang Arab di Andalusia pada tahun 752 Masihi. khat Kufi Muzakhraf.Khat Kufi telah melalui empat peringkat perkembangan zaman sehingga sampai ke puncaknya. Putrajaya ketika ini . khat Kufi Madhfur. Badawi. Kufi Ayyubi yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Ayyubi yang memerintah Mesir. Kufi Fatimi yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Fatimiyah yang memerintah Mesir dari tahun 909 sehingga 1171 Masihi. dan Muhammad 'Abdul Kadir. Kesimpulannya. khat Kufi Muta¶assir bil Rasm. Ustaz Muhammad Asrak Hj Mohd Osman terkenal dengan penulisan khat Kufi melalui karya-karyanya yang tersergam indah di bangunan-bangunan sepertimana yang ada didalam Masjid Putra. Di Malaysia. khat Kufi Muzayyin Nafsah. khat Kufi Musattar. khat Kufi Muwarraq. Kedua. khat Kufi Murabba'. Ketiga. Syria. Antara khattat yang terkenal dalam penulisan khat Kufi adalah Mahmud al-Hawari. dalam penulisan khat Kufi terdapat kepelbagaian dan pelbagai bentuk reka cipta.