SEJARAH PENULISAN KALIGRAFI ISLAM

PENGENALAN

Seni merupakan suatu unsur yang sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia. Seni merupakan hasil daripada gambaran yang terdapat dalam pemikiran manusia dan dihasilkan dalam pelbagai bentuk seperti tulisan, ukiran, lukisan dan sebagainya. Kesenian Islam merupakan hasil karya ciptaan manusia yang berteraskan kepada ciri-ciri Islam. Dengan mengkaji kesenian Islam tersebut, maka kita akan dapat memahami dan menghayati kehalusan seni yang terdapat dalam sesebuah tamadun Islam. Islam bukan sahaja membenarkan kesenian dengan berbagai-bagai caranya, tetapi ia menggalakkan

perkembangan kesenian tersebut. Namun demikian kebenaran Islam haruslah menepati dan seiring dengan syariat Allah S.W.T.. Nabi s.a.w bersabda yang bermaksud:³Bahawa sesungguhnya Allah S.W.T itu indah dan kasih kepada yang indah´.

Antara keistimewaan kesenian Islam iaitu dari segi kaligrafinya. Seni kaligrafi Islam atau lebih sinonim dengan nama ´seni khat´ merupakan khazanah tertua di dunia yang masih dimiliki oleh umat Islam. Perkembangan Islam yang tersebar ke seluruh pelosok dunia, menyaksikan kaligrafi Islam teradaptasi dengan perubahan yang berlaku tanpa menghilangkan ciri dan nilai keIslamannya. Penulisan Khat yang pertama di dunia dipercayai dihasilkan di Kufah, Iraq dalam kurun ke tujuh. Akan tetapi, sistem penulisan khat ini terbukti telah bermula sejak zaman Rasulullah S.A.W. sehingga zaman sahabat dan diikuti dengan zaman-zaman pemerintahan Islam yang lain seperti zaman kerajaan Umawiyyah, kerajaan Abbasiyyah, kerajaan Mughal, kerajaan Islam di Andalus dan lain-lain zaman. Kesenian kaligrafi ini

mempunyai

keistimewaan

dan

keunikannya

yang

tersendiri.

2.0

SENI

KHAT

ARAB/KALIGRAFI

ISLAM

2.1

Seni

Kaligrafi

Seni kaligrafi Islam seringkali dikaitkan dengan seni khat. Kaligrafi secara umumnya mempunyai maksud seni penulisan yang indah. Apabila ianya dikaitkan dengan Islam, membawa kepada seni penulisan Islam yang indah iaitu tulisan khat. Perkataan kaligrafi ini bearasl dari bahasa Yunani iaitu kalios yang bererti indah dan graphia yang bererti tulisan. Seni ini diciptakan dan dikembangkan oleh kaum muslim sejak kedatangan Islam. Sebagai bahasa yang memiliki karakter lembut dan artistik, huruf Arab menjadi bahan yang sangat kaya untuk penulisan kaligrafi. Kaligrafi Islam ini juga sangat berkaitan dengan Al-Quran dan hadis kerana sebahagian besar tulisan indah dalam bahasa Arab menampilkan ayat al-Quran atau hadis Nabi S.A.W. (Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar,Jilid 5.2001).

2.2

Seni

Khat

Seni khat ini merupakan salah satu bidang kesenian yang amat diminati oleh orang Islam. Keindahannya diabadikan di bangunan-bangunan, kubah masjid, seramik kaca selain diukir diatas kayu dan logam. Dari semasa ke semasa sejak zaman Rasulullah S.A.W. hingga hari ini, seni khat terus berkembang dan meningkat pencapaian dan kecemerlangannya. Seni khat ini juga telah menghasilkan pelbagai seni reka bentuk khat. Selepas 100 tahun kewafatan Rasulullah S.A.W. seni ini telah berada dipuncak kegemilangannya (Noraini Muhammad 2009).

Seni ini menjadi semakin terkenal sehingga tertubuhnya beberapa institusi khat di pelbagai negara Islam (Zulina Hassan 2009). Perkembangan seni khat diseluruh dunia pesat sekali. Muhammad bin Muqalan. muhaqqaq. Diantara ahli khat yang terkenal ialah Ibrahim al-Syujairi yang menghasilkan khat jenis al-Jalil. Melayu dan lain-lain lagi. Seni khat ini diambil alih oleh orang Mesir. tauqi¶. Begitu juga dengan al-Hasan al Naqulah. ta¶liq. Khat kufi ini berkembang dengan pesat pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyyah. Terdapat pelbagai jenis bentuk khat yang ditulis. Turki. Namun yang demikian. riq¶ah. Muhammad al-Samsari. India dan Turki selepas kejatuhan Baghdad. Khat ini diperkenalkan oleh al-Dhahaq bin Iljan. Muhammad bin Asad. Beliau menghasilkan khat jenis al-Riayasi. seiring dengan perkembangan dakwah Islamiyyah dan ilmu Islam (Zulina Hassan 2009). Yusuf al-Syujairi pula merupakan tokoh terkenal dalam bidang ini. rumah dan sebagainya. Ahli khat bukan sahaja terdi dari kalangan orang Arab bahkan pelbagai keturunan Islam yang lain diseleruh dunia termasuk Parsi. rihan. Antaranya ialah khat nasakh. Ada pendapat mengatakan sebanyak 64 buah Al-Quran pelbagai gaya tulisan tetapi sebahagian besar karyanya hilang atau terbakar). merupakan salah seorang menteri di Abbasiyyah yang mahir dalam penulisan khat jenis al-Duri. seni khat yang tertua ialah khat kufi. diwan. Abu Hasan Ali bin Hilal (Ibnu al-Bawwab-terkenal kerana telah menulis Al-Quran dengan pelbagai gaya dan bentuk tulisan. India. Ia sebenarnya merupakan khat kufi yang diubahsuai oleh Qutabah. Syeikh Jamaluddin Taqut al-Mustakami dan ramai lagi tokoh penulis khat yang terkemuka. . thuluth. nasta¶liq dan lain-lain.Seni khat bukan sahaja berperanan mengabadikan Al-Quran dalam bentuk tulisan akan tetapi juga turut mengabadikan sebahagian ayat dari Al-Quran tersebut di bangunan-bangunan masjid. al-Thuluthain dan al-Thuluth. Khat nasakh mula terkenal dan diminati mulai abad kelima masihi.

ke Madinah. Makkah dan Taif (Ensiklopedia Kesenian dan Warisan Islam. kemudiannya berpindah kepada keluarga al-Munzir di Heart.s dan diwarisi turun temurun sehingga kini. pendapat pertama menyatakan khat adalah anugerah daripada Allah S. Akan tetapi. ke Madinah dan Makkah serta jalan jauh iaitu melalui Harran ke lembah Furat. Selain itu juga.W. ada yang menyatakan khat berasal daripada finiqi yang diambil daripada huruf Mesir purba. Terdapat juga pendapat yang menyatakan tulisan ini berasal dari Heart dan akhirnya ke Hijaz. Allah telah mengajar ilmu dan cara menulis kepada Adam a.0 SEJARAH PERKEMBANGAN SENI KHAT ARAB . Tulisan Arab ini akhirnya diperkenalkan ke seluruh dunia Islam. Mana-mana negara yang masih tidak mempu sistem tulisan sendiri pada masa itu mengambil seratus-peratus tulisan Arab menjadi tulisan mereka.2. Ia sampai ke Hijaz melalui dua jalan iaitu jalan dekat dari Nabati ke Batra ke Ula. Proses ini berlaku begitu cepat seiring dengan perkembangan pembelajaran Al-Quran (Noraini Muhammad 2009). Tulisan ini lahir pada zaman kerajaan Saba¶ di Himyar. kebanyakan ahli sejarah bersetuju dengan pendapat yang terakhir iaitu kkhat berasal berasal daripada tulisan Nabati (Ramali). segelintir kecil orang Arab telah pandai membaca dan menulis walaupun jumlah bilangan mereka adalah terhad sekali. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahawa tulisan jenis masnad berasal daripada Yaman.T. Ini bererti ketika Islam disebarkan. terutama Quraisy. kepada manusia. Buktinya tawanan Perang Badar (musyrikin Makkah) dikehendaki mengajar anak umat Islam membaca dan menulis seramai 10 orang sebelum dibebaskan. ke Daumatul Jandal. Jilid 7.2009) Tulisan khat dibawa melalui pedagang yang berniaga di Syam dan Iran. 3. Antaranya ialah.3 Asal Usul Khat Arab Terdapat beberapa pendapat dalam mengatakan asal-usul khat.

tulang dan sebagainya sehinggalah Al-Quran itu sempurna diturunkan selama 23 tahun. .w yang dimulai dengan firman Allah s.maka penulisan telah memperoleh kepentingan suci yang sehingga kini masih kukuh terpelihara Kemudian turun pula ayat-ayat lain yang sering mengaitkan penulisan dengan sumber ketuhanan dan memerintahkan penggunaannya sehinggalah tulisan mendapat kedudukannya dalam kehidupan umat Islam sebagai salah satu keperluan asas (Mohd Bakhir 2007). Nabi memerintahkan para sahabat merakam maklumat-maklumat dengan tulisan dan mewasiatkan mereka memelihara tulisan tersebut.A.a. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah S.w. Justeru itu. Mengarah tawanan Perang Badar supaya mengajar anak-anak Ansar membaca dan menulis sebagai bayaran tebusan diri mereka. Dengan turunnya lima ayat pertama kepada Nabi s. sejak awal lagi telah dicatatkan oleh para sahabat pada daun kayu. Selepas penghijrahan Nabi ke Madinah. seni khat telah menjadi manifestasi bagi suatu perubahan yang agung yang mengatasi perkembangannya selama tiga abad sebelum itu.Seni khat lahir serentak dengan kelahiran Islam. Baginda juga menggesa supaya mengajar anak-anak mereka membaca dan menulis. peranan seni khat dalam sejarah perkembangan Islam adalah yang paling utama dan mengatasi cabang seni yang lain (Noraini 2009). Baginda sendiri mengendalikan urusan kelab latihan tulis-menulis di Madinah dengan tunjuk ajar dari individu-individu dan sahabat-sahabat yang telah mahir dalam kemahiran menulis. Bidang penulisan telah memasuki era baru yang bergemerlapan dengan kedatangan Islam. Ini bererti seni khat diperlukan untuk mengabadikan Al-Quran dalam bentuk penulisan. Islam datang dengan membawa beberapa faktor tentang betapa perlunya penggunaan tulisan yang semakin bertambah luas ruang penggunaannya.W.t.: Iqra¶ ( bacalah ).

a. tulisan ini terus diabadikan di dinding-dinding bangunan istana. Uthman Bin Affan. Sesetengah daripada mereka diperintahkan menulis dalam beberapa lapangan dan tajuk-tajuk tertentu seperti menulis perjanjian dan surat-surat yang diutuskan oleh Nabi kepada raja-raja dan lain-lain lagi. Yazid Bin Abi Sufian. Khalid Bin Said Bin Al-As. Pada perkembangan selanjutnya. Memberi perhatian khusus kepada huruf-huruf ini adalah asal-usul khat. misalnya antara sin dan shin yang dirujuk oleh Rasulullah s. Rom. Muawiyah Bin Abi Sufian.A. wujud dikalangan mereka orang yang mahir dalam banyak bahasa seperti Zaid bin Thabit yang mempelajari bahasa Parsi. Umar Al-Khattab.Jilid 5. Baginda juga menekankan tentang soal sifat bentuk huruf-huruf yang berbagai-bagai itu. zaman Umawiyyah dan Abbasiyyah. . tulisan kaligrafi digunakan untuk keperluan administrasi negara.w yang ditulis dalam bahasabahasa tersebut (Mohd Bakhir 2007). Qibti dan Habsyah semasa di Madinah.Hasilnya.a. Perbezaan bentuk huruf-huruf. Abu Bakar al-Siddiq. Selain itu. Hanzalah Bin Rabi`. Pada zaman Rasulullah SAW antara penulis khat adalah seperti Ali Bin Abi Talib. zaman Islam di Mughal. seni penulisan khat ini tidak terhenti sebegitu sahaja akan tetapi ianya semakin berkembang di setiap zaman bermula dari zaman Khulafa¶ al-Rasyidin.w dengan segera mengilhamkan para penulis khat berusaha melahirkan nilai-nilai khas kepada huruf-huruf dalam bahasa arab. Peralatan peperangan seperti pedang dan lembing serta barangan seramik juga tidak terlepas dari lakaran kaligrafi indah ini (Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar. Ubai Bin Ka`ab.2001). kubah-kubah masjid. Pada awal tertubuhnya kerajaan Umaiyah. Beliau juga menterjemah surat-surat balasan kepada Rasulullah s. Andalus dan lain-lain lagi. Zaid Bin Tsabit dan ramai lagi Setelah itu kewafatan Nabi S. diukir di mimbar-mimbar dan beberapa tempat yang lain.W.

Seorang sarjana Islam Muhammad ibn Jarir Abu Ja`far al-Tabari (310H/920M) telah menegaskan bahawa sebelum kedatangan Islam. Sesudah kemasukan Khat Arab maka satu revolusi berlaku. masyarakat Nusantara masih berada di tahap kejahilan. memandangkan khat Arab mula bertapak di Kepulauan Jawa. Mereka belayar melalui Selat Melaka di tengah-tengah Kepulauan Melayu. Pengenalan tersebut memberi satu kekuatan baru kepada mereka untuk mempelajari al Quran dan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama Islam. Khat Jawi memain peranan penting dalam memartabatkan masyarakat Nusantara. Justeru tidak menjadi satu keunikan apabila disebut dengan nama Jawi kerana ia dinisbahkan kapada Jawa. orang-orang Arab telah pun belayar berulang alik dari Cina ke negara-negara Arab. Ini bermakna tidak keterlaluan kalau dikatakan merekalah yang telah mempelopori dan memonopoli perniagaan pada kurun-kurun sebelum kedatangan Islam. Maka tidak mustahil kalau dikatakan tanpa tulisan Jawi.4. (Mohd Bakhir 2007). diantaranya ialah masyarakat Nusantara mula mempelajari hurufhuruf tersebut. Perkataan Jawi berasal dari perkataan Jawa. Sebagaimana yang telah diketahui bahawa ahli-ahli sejarah telah menyatakan bahawa bangsa Arab di antara kaum yang paling banyak menjalankan perdagangan dan perniagaan mengikut jalan laut. adalah telah dikenalpasti bahawa khat Arab telah sampai ke Alam Melayu melalui pedagang-pedagang Islam di awal kurun ke 2H. Dengan penjelasan di atas. Tanpa penulisan mereka tidak dapat mempelajari sesuatu ilmu kerana setiap ilmu perlu ditulis terlebih dahulu sebelum ia dihafaz.dan mula tersebar di .0 SEJARAH KEMASUKKAN SENI KHAT ARAB DAN PENGARUHNYA DI NUSANTARA Khat Jawi atau tulisan Jawi Arab adalah nama baru yang diletakkan kepada tulisan atau huruf Arab yang ditulis di Kepulauan Melayu. Ini bermakna masyarakat Nusantara tidak mempunyai apa-apa khat sebelum khat Arab atau khat Jawi.

Padanya terdapat khat kalimah Allah yang mirip khat kufi. Begitu juga dengan cokmar. . penggunaan tulisan ini menjadi semakin meluas dan menjadi tulisan rasmi dalam urusan kerajaan (Noraini Muhammad 2009). seni khat diabadikan diatas duit syiling seperti pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah (1455-1459). sebagai contoh pertemuan Batu Bersurat di Terengganu telah membuktikan bahawa khat Arab telah diguna pakai di Alam Melayu sejak ratusan tahun lagi. khat Arab ini telah mula menarik minat ramai penduduk untuk mempelajarinya dan ianya semakin dan terus berkembang (Mohd Bakhir 2007).beberapa kawasan di Acheh.0 PERKEMBANGAN KHAT DI MALAYSIA Di Semenanjung Tanah Melayu. Alatan senjata seperti pedang juga diukir dengan ayat Al-Quran. seni khat dimajukan dalam pelbagai bidang. Pameran khat juga sering diadakan di Malaysia dibawah anjuran Pusat Islam. Berhampiran dengan batu tersebut terdapat batu pedang. Khat tersebut ditulis menggunakan bahasa Melayu. Pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Jalil Syah (1632-1677). yang diwarisi turun temurun dan dimanfaatkan untuk mempertingkatkan seni khat Islam. Sejak pada itu. Seperti contoh. Ia telah bermula sekitar kurun ke-7 Hijrah iaitu 702H/1303M di mana khat Arab telah terpahat di lubuk hati masyarakat Melayu. Di Malaysia. mop mohor. Khat yang diabadikan diatas tenunan songket dan hiasan menambahkan lagi keunikan penggunaan khat di Malaysia. wang emas diukir dengan khat. Ayat Al-Quran diukir bermotifkan tumbuh-tumbuhan yang berpusing-pusing kanan dan kiri. pingat dan bintang kebesaran kerajaan negeri di Malaysia juga diukir dengan ayat Al-Quran. Pada zaman keagungan kerajaan Melayu Islam diseluruh Alam Melayu. 5. Ini adalah keistimewaan seni khat di Malaysia. Semenjak itu. tulisan ini diukir diatas kayu keras.

W.T. Syeikh Ali Abd Rahman al-Kelantani pernah menulis. .w. yang memberi maksud memberi penekanan ke arah tersebut berdasarkan kepada Hadith Rasulullah s.a. Nabi s.w.T. dalam sabdaNya: ³Apabila kamu menulis Bismillah al-Rahman al-Rahim. Hal ini bertujuan sebagai tanda kebangkitan kembali penghayatan dan penghargaan terhadap seni khat dan ukiran Islam. Masjid Jamek.W.W. Malah ia merupakan anugerah khusus daripada Allah S. Nabi S..A.W pernah bersabda. maka cantikkanlah tulisan kamu sebagai membesar keagungan Allah S. telah bersabda: ³Apabila kamu menulis Bismillah al-Rahman al-Rahim. koleksi Muzium Seni Asia (Universiti Malaya). kepada insan yang tersemai di dalam jiwanya ciri-ciri kesenian. Oleh yang demikian pembelajaran khat Arab harus diperkenalkan semula di semua peringkat pengajian bermula dari sekolah sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. sekalipun Baginda seorang Ummi.w. Diantara ahli khat Malaysia yang masyhur adalah seperti Syed Abdul Rahman al-Attas..a. Khat beliau diabadikan di bangunan Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu. koleksi Sultan Johor dan lainlain lagi (Zulina Hassan 2009).a.T.0 KESIMPULAN Maka kesenian merupakan satu perkara yang diharuskan di dalam Islam dan di antara kesenian yang digalak oleh Islam ialah Seni Khat Arab.Jabatan Perdana Menteri dan lain-lain lagi. Bangunan Parlimen Malaysia.´ Dan di dalam Hadith yang lain Nabi s. 6. maka panjangkan tulisan al-Rahman sebagai membesar keagungan Allah S. telah memberi penekanan terhadap seni khat.´ Khat Arab ini perlu dipelihara oleh semua lapisan masyarakat ia boleh dianggap sebagai eset yang sangat berharga bagi generasi Muslim akan datang.

.

.

Ibnu Muqlah sendiri pada asalnya menamakan khatnya ini sebagai al-Badi' tetapi dikenali oleh ramai sebagai Nasakh.atau dalam kata lain. Semasa pemerintahan Atabikah (545 H) khat ini seterusnya melalui satu proses yang dikatakan sebagai proses pengindahan menyeluruh. Lebih dari itu.Ali bin Muqlah (272-328H) bersama saudaranya Abdullah. mereka dikatakan sebagai yang bertanggungjawab menggantikan Khat Kufi kepada Khat Nasakh dalam penulisan al-Qur'an.W. menjadikan Khat Kufi mula dilupai atau kurang diminati. kemudian dikenali sebagai Khat Hijazi sebelum kebangkitan dakwah Nabi Muhammad S.membukukan . Ia menjadi terkenal terutamanya pada kurun kelima. Atabikah telah memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan Khat Nasakh Di zaman ini selain melengkapkan keindahannya. (Ibrahim Damrah. seorang menteri dari kerajaan Abbasiah . Mengapa Dipanggil Nasakh Ada beberapa pandangan mengenai nama Khat Nasakh. mungkin lantaran peranan yang dimainkan oleh khat ini. digunakan untuk pelbagai peranan dan di atas pelabagi media. bahkan telah tersebar di timur dan barat dunia Islam.Sejarah Khat Nasakh Khat Nasakh dikatakan sebagai seni yang berasal dan berkembang dari tulisan Arab asli. Pada kurun ketiga dan keempat Hijrah. Khat ini terus diminati dan mula dipelajari secara meluas. ia bukan sahaja digunakan dalam penulisan al-Qur'an. ada yang menggelar khat ini sebagai 'Khat Nasakh Atabik'. Ada yang mengatakan ia dinamakan Nasakh kerana tulisan ini digunakan untuk menaskhahkan . Nabati. Lantaran sumbangan Atabik tersebut. telah memperhaluskan tulisan ini dan mencipta satu kaedah yang dikenali kini sebagai Kaedah Penulisan Khat Nasakh.(Maarof Zuraiq. Ia bermula dari asal Khat Arami.A. 1987) Tulisan ini melalui proses pengindahannya secara berperingkat-peringkat. 1985).

. Perbezaan kecil itu adalah dianggap sebagai lumrah manusia yang cenderong kepada bawaan atau kemahirannya. ada pengkaji yang menjelaskan punca khat ini dinamakan sebagai Khat Nasakh ialah kerana peranannya. terdapat dua aliran yang jelas iaitu Nasakh Klasik dan Nasakh Akhbar ‡ Nasakh Klasik Nasakh jenis ini merupakan gaya yang sampai kepada kita hasil tinggalan penulis-penulis khat terdahulu termasuklah tokoh yang terkenal iaitu Thnu Muqlah. 1998). komputer dan sebagainya selain terus menjadi tulisan utama al-Qur'an. juga di dalam media elektronik sebagaimana ia digunakan dalam mesin taip atau komputer. (AI-Bahi Ahmad Muhammad. majalah. Mereka telah membekalkan kaedah-kaedah penulisan khat jenis ini dengan begitu jelas dan terpeinci. 1a telah me'nasakhkan yang beerti menghapuskan atau menggantikan penggunaan khat Kufi dalam penulisan wahyu Allah iaitu al- .al-Qur'an serta pelbagai naskhah ilmiah yang lain sejak dari kurun pertama Hijrah lagi. Tulisan ini diriamakan tulisan Nasakh Akhbar kerana penggunaannya yang meluas dalam lapangan persurat khabaran (Haji lainal Sakiban. 1993) ‡ Nasakh Akhbar Nasakh Akhbar merupakan gaya Nasakh yang bentuk asalnya ditebal dan diperjelaskan sesuai dengan tujuan pembacaan umum. la juga digunakan dalam pelbagai media cetak yang lain termasuk majalah. Mungkin di sana terdapat beberapa perbezaan kecil antara penulis-penulis khat namun mereka tetap menjaga kaedah yang telah ditetapkan. Selain dan pendapat pertama. Ia terus menjadi tulisan utama bahan-bahan ilmiah hingga ke hari ini samada di dalam akhbar. Bagi tujuan penulisan bahan-bahan ilmiah ini.

2000) .Qur'an. Setelah kemunculan khat Nasakh. termasuklah dari penggunaan rasam Uthmani jika menulis ayat al-Qur'an dan pelbagai peraturan lain. Adalah perlu bagi peserta memahami peraturan yang ditetapkan. 3. hendaklah ditulis dengan saiz yang kecil atau sederhana sahaja kerana fokus adalah kepada ayat yang ditentukan (Jainal Sakiban. Memahami dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh penganjur. khat Kufi tidak lagi digunakan untuk menulis alQur'an tetapi tempatnya telah diambil alih oleh Khat Nasakh. Perkara yang perlu diberikan perhatian tennasuklah: 1. ruang dan keserasian perhiasan agar menjadi lebih menarik. Ada beberapa perkara yang perlu diberi penekanan apabila menulis gaya ini apatah lagi jika dipertandingkan. Bentuk yang dipilih dan ruang yang disesuaikan Penulis sebaiknya merancang bentuk tulisan. Kaedah tulisan merupakan perkara yang paling penting untuk dijaga. Khat Nasakh sering menjadi pilihan untuk dipertandingkan terutama di peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat lebih dewasa. Jangan sesekali mencampur adukkan dengan khat yang lain. Perlu tulisan itu disusun dengan keseimbangan dari segi bentuk. Ragam hias hendaklah tidak terlalu besar hingga mengganggu tulisan asal. Biasanya Khat Nasakh disempumakan dengan baris bacaan kecuali dalam menulis Jawi. Khat Nasakh Dalam Pertandingan Sebagai satu jenis khat yang terlibat secara meluas dalam pendidikan. 2. Begitu juga dengan tulisan Basmalah dan Sodaqallah.

majalah. komputer dan sebagainya selain terus menjadi tulisan utama al-Qur¶an. Semasa pemerintahan Atabikah khat ini seterusnya melalui satu proses yang dikatakan sebagai proses pengindahan menyeluruh. Ia sering digunakan dalam penulisan disebabkan sifatnya yang cantik dan . Khat Nasakh dikatakan sebagai seni yang berasal dan berkembang dari tulisan Arab asli. telah memperhaluskan tulisan ini dan mencipta satu kaedah yang dikenali kini sebagai Kaedah Penulisan Khat Nasakh. Ia terus menjadi tulisan utama bahan-bahan ilmiah hingga ke hari ini samada di dalam akhbar. Tulisan ini melalui proses pembaikannya dalam beberapa peringkat.Dinamakan khat ini sebagai Khat Nasakh kerana tulisannya digunakan untuk menaskhahkan atau membukukan al-Qur¶an serta pelbagai naskhah ilmiah yang lain sejak dari kurun pertama Hijrah lagi. khat Kufi tidak lagi digunakan untuk menulis al-Qur¶an tetapi tempatnya telah diambil alih oleh Khat Nasakh. seorang menteri dari kerajaan Abbasiah iaitu Ali bin Muqlah atau lebih dikenali dengan Ibnu Muqlah bersama saudaranya Abdullah. Ia bermula dari asal Khat Arami. Pada kurun ketiga dan keempat Hijrah. Ada juga pendapat yang menjelaskan punca khat ini dinamakan sebagai Khat Nasakh ialah kerana peranannya menasakhkan yang beerti menghapuskan atau menggantikan penggunaan khat Kufi dalam penulisan wahyu Allah iaitu al-Qur¶an. Penggunaannya amat meluas sekali sehingga mesin menaip. Khat ini pada dasarnya lebih mudah daripada khat thuluth dan senang diajarkan kepada orang ramai. pelajar sekolah dan kanak ± kanak sebagai asas untuk menulis khat atau jawi. Ia menjadi terkenal terutamanya pada kurun kelima. Khat ini terus diminati dan mula dipelajari secara meluas. Nabati. kemudian dikenali sebagai Khat Hijazi. komputer dan mesin cetak kebanyakannya menggunakan fon jenis Khat Nasakh. Setelah kemunculan khat Nasakh. Lantaran itu ada yang menggelar khat ini sebagai µKhat Nasakh Atabik¶.

hadith. Kemudian ia dikenali dengan nama thuluth jali (sumbersumber arab silam mensifatkan dengan panggilan jalil al-thuluth). maka ia ditulis mengikut saiz thuluth jali yang biasa kemudian dilakukan pembesaran (enlargement) mengikut kaedah empat segi . Ia juga dikenali sebagai Khat Arab disebabkan peranannya sebagai sumber asasi pelbagai khat Arab yang lahir selepas Khat Kufi. Pada kebiasaannya Khat Nasakh ditulis dengan saiz yang kecil dan tidak terlalu besar dengan kadar 1mm saiz pena.mudah dibaca. kitab-kitab. Dinamakan Khat Thuluth adalah kerana Huruf menegaknya ditulis dengan mata pena yang ukuran lebar menyamai satu pertiga (1/3) lebar mata pen." PENGENALAN KHAT THULUTH Thuluth bermaksud satu pertiga (1/3). agak rumit serta memerlukan kemahiran yang tinggi untuk menulisnya. Jika keadaan memerlukan tulisantulisan itu melebihi saiz tersebut atau bersaiz besar. Maka oleh sebab itulah Khat Nasakh amat praktikal digunakan untuk penyalinan mushaf al Quran. majalah. Biasanya khat ini ditulis dengan pena yang lebar matanya diantara 2 hingga 3 mm. Jika ia lebih lebar daripada itu maka orang-orang Turki memanggilnya tuqechah thuluth yakni thuluth yang dibesarkan. menentukan ukurannya dengan bilangan titik yang sesuai pada setiap huruf. Saiz-saiz tulisan jali berada pada kadar yang tangan manusia mampu memegang penanya (Qadi al-Askar Mustafa ¶Izat Afandi dalam menulis loh-loh di masjid Aya Sufia menggunakan mata pena yang luasnya mencapai 35sm). Apabila mata pena lebih besar daripada saiz yang tetap pada pena yang biasa maka dibuat untuknya pena daripada kayu. akhbar dan lain .lain lagi . Khat ini dikenali sebagai Ummul Khutut (Ibu tulisan) dan jarang digunakan dalam penyalinan al-Quran lengkap kerana mempunyai banyak kaedah.

segi empat. nama surah dan hiasan kulit buku. Para jurukhat yang menitikberatkan khat ini sering melakukan pembaharuan struktur (olahan) dengan khat ini yang merangkumi dua lapisan huruf atau lebih yang sebahagiannya diletakkan di atas sebahagian yang lain mengikut susunan bacaan. hanya mampu dilakukan oleh jurukhat yang mahir dan berkaliber.atau menggunakan pelbagai peralatan teknologi yang terdapat pada hari ini seperti photocopy. Khat ini menyebabkan orang yang memandangnya akan membiasakan diri mereka dengan unsur keindahan dan gerakan yang tersusun. Keistimewaan thuluth (khususnya thuluth jali) daripada segala jenis khat yang lain ialah ia boleh di letakkan dalam struktur-struktur dan rupa bentuk yang cantik seperti bulat. Seseorang penulis khat tidak dianggap penulis yang mahir dalam seni ini sekiranya tidak benar ± benar berkemahiran dalam bentuk Khat Thuluth. Khat ini dikenali dengan tulisan yang agak cantik. bujur dan sebaginya. Bentuk thuluth yang lebar mata penanya melebihi 6mm dinamakan Thuluth Jali. muraqqa¶at dan loh-loh serta hasil kerja seni yang lain. Ia diperkenalkan oleh Ibrahim al. komputer dan sebagainya. Peniruan sesetengah jurukhat terhadap struktur- . kadangkala satu ungkapan ditulis dalam beberapa struktur yang mengandungi pelbagai bentuk dan tulisan. manakala yang melebihi 2mm ialah Thuluth Aadi. Perhatian berat para ahli khat terhadap khat thuluth. Ini merupakan kerja yang sangat sukar. memandangkan ia tidak dapat ditulis secepat khat nasakh maka ia biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan seni yang khusus. khususnya khat thuluth jali sepanjang sejarah khat bukanlah merupakan satu perkara yang lahir secara mendadak. Oleh itu kita sering dapati khat ini dalam kepingan-kepingan seni. bukan untuk tujuan penulisan biasa.Sajzi dan banyak digunakan sebagai seni hiasan di dalam masjid.

Justeru. Tujuan utama mereka mencipta khat ini ialah untuk menyeragamkan bentuk tulisan dalam semua urusan rasmi di kalangan kakitangan kerajaan.struktur para jurukhat silam dan digunakan secara komersial tanpa menerangkan sumber yang beliau dapati sebenarnya merupakan pancabulan terhadap hak-hak mereka dan satu amalan yang tidak wajar. Ciri khusus khat ini ialah bentuk huruf yang kecil. PENGENALAN KHAT RIQ'AH Khat Riq¶ah merupakan sejenis khat yang direka cipta oleh orang Turki pada zaman pemerintahan Kerajaan µUthmaniyah (850 Hijrah). lebih cepat dan mudah ditulis. sejak dahulu lagi amat berminat dengan kesenian yang merupakan warisan turun-temurun datuk nenek mereka. Nama khat ini diambil daripada perkataan Bahla sebuah tempat antara Asfahan dan Azerbaijan. khususnya dalam penerbitan buku. jika dibandingkan dengan khat Nasakh. urusan perniagaan. iklan dan promosi barangan serta dijadikan tajuk-tajuk besar di dalam akhbar. Penggunaan khat Riq¶ah dalam masyarakat kita lebih tertumpu kepada tulisan dan nota sahaja. Mereka menulis menggunakan sejenis khat yang dinamakan khat Bahlawi sebelum kedatangan Islam ke Parsi. . Riq¶ah mengikut Kamus Bahasa ialah cebisan kertas yang ditulis. beberapa langkah telah diambil untuk menjadikan khat Riq¶ah dipelajari oleh muridmurid di sekolah dan dapat digunakan dalam urusan harian. majalah dan akhbar. seperti urusan surat-menyurat. berbanding khat Nasakh yang begitu meluas digunakan. PENGENALAN KHAT FARSI Masyarakat Iran terutamanya dari golongan Samaniyah.

Hasyim Mohammad al-Baghdadi.Setelah kedatangan Islam dari Semenanjung Arab ke Parsi dan pemerintahan Islam telah kukuh. Keindahan khat Farsi terletak pada bentuk lengkungan hurufnya yang menarik. Muhammad As¶ad al-Yasari.w. Khat Farsi ini setelah ditulis sepenuhnya dapat menyerlahkan kelembutan kaedah penulisannya dan dapat menunjukkan bagaimana telitinya seseorang penulis khat dalam menghasilkan sesebuah karya. khat Syekestah. Ada pendapat yang mengatakan bahawa kaedah tulisannya yang asal diambil daripada khat al-Tahrir. khat Farsi Mukhtazil. dan penulis buku kaedah khat Qawa¶idul Khat µArabi. Khat Farsi terbahagi kepada 5 jenis iaitu khat Nasta¶liq. bersabda: Maksudnya: . khat Riq¶ah dan khat Thuluth. Sesetengah hurufnya begitu mantap dan boleh disusun dengan begitu menarik serta mempesonakan.. orang Iran telah mengambil khat alQirmuz. Daripada Abu Zar r. Rasulullah s. iaitu khat yang digunakan untuk penulisan al-Qur¶an pada masa itu dan kemudian menamakannya khat Ta¶liq. Hakikatnya.a. Antara penulis khat yang terkenal dalam penguasaan khat Farsi ialah Imaduddin al. dan khat Farsi Mi¶rat.Syirazi.a. masyarakat Iran pada masa itu telah menukar tulisan Bahlawi kepada tulisan Arab dan dinamakan dengan khat Ta¶liq. khat Farsi Mutanazir. kurangnya penggunaan garis menegak dan bentuk hurufnya yang condong ke kanan serta memanjang.

Ibrahim Munif adalah orang yang mencipta kaedah dan menentukan ukuran tulisan khat Diwani. Khat Diwani digunakan sebagai tulisan rasmi di jabatan-jabatan kerajaan. nescaya menghapuskannya (kejahatan tadi). Kebiasannya tulisan khat Diwani ini digunakan untuk menulis semua pekeliling pentadbiran. Seterusnya. Dan berperangai kepada manusia dengan perangai yang baik´ PENGENALAN KHAT DIWANI Khat Diwani merupakan salah satu jenis khat yang dicipta oleh penulis khat pada zaman pemerintahan Kerajaan µUthmaniyah. sijil dan untuk hiasan. Khat Diwani dikenali secara rasmi selepas negeri Qostantinopal ditawan oleh Sultan µUthmaniyah. Akan tetapi. Asas bentuk bagi kedua-dua jenis khat . keputusan kerajaan serta surat menyurat rasmi dan pada masa sekarang ianya digunakan untuk menulis watikah. Dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan. Muhammad al-Fatih pada tahun 857 Hijrah. Khat Diwani terbahagi kepada 2 jenis iaitu Diwani biasa dan Diwani Mutarabit (bercantum). tulisan ini mula berkembang ke segenap lapisan masyarakat. khat Diwani biasa yang banyak digunakan dan diamalkan oleh penulis-penulis khat terkenal berbanding khat Diwani Mutarabit.³Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada.

Khat Diwani Jali Hamayuni pula biasanya ditulis oleh penulis-penulis khat Turki yang ditugaskan untuk menulis titah Sultan. Khat Diwani Jali Zauraq adalah jenis khat yang dipengaruhi oleh seni lukis. PENGENALAN KHAT DIWANI JALI Khat ini dicipta oleh khattat Shahla Basya pada zaman pemerintahan Kerajaan 'Utmaniyyah. dan Diwani Jali Zauraq (bentuk Perahu). Khat Diwani Jali Mahbuk ditulis dengan menyusun huruf dan ragam hias dengan teratur dan dapat melahirkan bentuk tulisan yang indah. Diwani Jali Hamayuni. Tujuan penggunaannya ialah untuk tulisan rasmi diraja dan surat-menyurat kepada kerajaan asing.Diwani ini adalah berbentuk bulat dan melengkung. Khat Diwani Jali ini terbahagi kepada 3 jenis iaitu khat Diwani Jali Mahbuk. Ianya ditulis dengan cara yang lembut dan mudah dibentuk mengikut kehendak penulis. Kebanyakan penulis khat menghasilkan khat ini dengan menulis ayat-ayat sehingga membentuk seakan . Keistimewaan khat Diwani dapat dilihat pada kesenian bentuk hurufnya yang melengkung dan memerlukan kemahiran penulis khat itu menulisnya dengan lembut dan menepati kaedah. Khat ini dianggap sebagai kesinambungan daripada khat Diwani biasa. Bentuk hurufnya memenuhi ruang kosong sehingga membentuk satu ciptaan berupa geometri yang tersusun indah. Hashim Muhammad al-Baghdadi dan Syed Ibrahim merupakan antara penulis khat yang terkenal dengan khat Diwani. sepertimana pada contoh utnuk terbitan kali ini. Khat ini dinamakan Jali yang bererti jelas kerana terdapat kelainan yang jelas dari segi bentuk tulisannya. Daripada jenis khat ini terciptalah bermacam-macam rupa bentuk hasil karya penulis-penulis khat yang mahir.

PENGENALAN KHAT KUFI Khat Kufi merupakan sejenis khat yang popular selain khat Nasakh. menggunakan kertas graf. dan bergaris lurus. Secara umumnya.perahu atau kapal laut. . khat Diwani Jali ini dapat dilihat pada seninya bentuk tulisan. pembaris dan juga alat jangka lukis. ciri-ciri yang ada pada bentuk huruf khat Kufi adalah bersegi. Kesimpulannya. Ia telah mengalami perubahan daripada bentuk asalnya yang lurus dan tegak kepada bentuk-bentuk yang berbunga dan berdaun bersumberkan daripada bentuk tumbuhan-tumbuhan yang menjalar. tetapi dilukis dengan pensil. penyusunan huruf yang indah dan keserasian kalimah-kalimah yang diadun dengan begitu sempurna. Khat Diwani Jali Zauraq ini dikatakan agak mencabar dan sukar untuk menulisnya. jubin dan batu pada bangunan-bangunan seperti masjid dan seumpamanya. Khat Kufi merupakan asas kepada khat Arab. telah terbentuk sejenis khat yang tidak lagi ditulis dengan menggunakan pen khat. Dengan dihiasi pelbagai variasi khat. Bentuknya yang berunsur geometri iaitu lurus dan tegak amat sesuai diukir di mozek-mozek. ianya memerlukan kesabaran dan kreativiti yang tinggi dalam menghasilkan sesebuah karya. tegak. Nama Kufi diambil bersempena dengan nama sebuah bandar iaitu al-Kufah yang terletak di Mesopotamia.

dan bentuk yang pelbagai. Kufi Mamluki yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Mamalik yang memerintah Mesir dari tahun 1250 sehingga 1517 Masihi. kadar. khat Kufi Mutalasiq. Penggunaan elemen hias dan kreativiti penulis semakin meningkat. Keempat. Di Malaysia. Kufi Fatimi yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Fatimiyah yang memerintah Mesir dari tahun 909 sehingga 1171 Masihi. Kesimpulannya. Antara khattat yang terkenal dalam penulisan khat Kufi adalah Mahmud al-Hawari. dan Yaman dari tahun 1169 sehingga 1360 Masihi. khat Kufi Musattar. khat Kufi Muzakhraf. nisbah.Khat Kufi dijadikan sebagai tulisan al-Qur'an di peringkat awal. Ketiga. Khat Kufi mempunyai identitinya tersendiri kerana hanya ditulis oleh sesetengah khattat yang berjiwa seni. khat Kufi Madhfur. Ketinggian dan panjang huruf ditulis oleh khattat mengikut kedudukan yang sesuai dalam teks. Diantara jenis-jenis khat Kufi yang lain adalah khat Kufi Basit. Hurufhuruf tunggal Kufi daripada alif hingga ya mempunyai ukuran. Pertama. khat Kufi Murabba'. Kufi Andalusi yang lahir di sepanjang zaman pemerintahan orang Arab di Andalusia pada tahun 752 Masihi. Ustaz Muhammad Asrak Hj Mohd Osman terkenal dengan . dalam penulisan khat Kufi terdapat kepelbagaian dan pelbagai bentuk reka cipta. tahap demi tahap sebagaimana yang dizahirkan melalui karya-karya agung mereka. Badawi. khat Kufi Muzayyin Nafsah. dan Muhammad 'Abdul Kadir. Kedua. dan khat Kufi Musyakkal. Syria. Kufi Ayyubi yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Ayyubi yang memerintah Mesir. khat Kufi Muwarraq. Khat Kufi telah melalui empat peringkat perkembangan zaman sehingga sampai ke puncaknya. khat Kufi Muta¶assir bil Rasm.

Nama Kufi diambil bersempena dengan nama sebuah bandar iaitu al-Kufah yang terletak di Mesopotamia. pembaris dan juga alat jangka lukis. menggunakan kertas graf. Ia telah mengalami perubahan daripada bentuk asalnya yang lurus dan tegak kepada bentuk-bentuk yang berbunga dan berdaun bersumberkan daripada bentuk tumbuhan-tumbuhan yang menjalar. Khat Kufi merupakan asas kepada khat Arab. Hurufhuruf tunggal Kufi daripada alif hingga ya mempunyai ukuran. ciri-ciri yang ada pada bentuk huruf khat Kufi adalah bersegi. kadar.penulisan khat Kufi melalui karya-karyanya yang tersergam indah di bangunan-bangunan sepertimana yang ada didalam Masjid Putra. jubin dan batu pada bangunan-bangunan seperti masjid dan seumpamanya. Bentuknya yang berunsur geometri iaitu lurus dan tegak amat sesuai diukir di mozek-mozek. telah terbentuk sejenis khat yang tidak lagi ditulis dengan menggunakan pen khat. Khat Kufi dijadikan sebagai tulisan al-Qur'an di peringkat awal. Khat Kufi mempunyai identitinya tersendiri kerana hanya ditulis oleh sesetengah khattat yang berjiwa seni. dan bentuk yang pelbagai. tetapi dilukis dengan pensil. . Putrajaya ketika ini PENGENALAN KHAT KUFI Khat Kufi merupakan sejenis khat yang popular selain khat Nasakh. Ketinggian dan panjang huruf ditulis oleh khattat mengikut kedudukan yang sesuai dalam teks. Secara umumnya. dan bergaris lurus. nisbah. Dengan dihiasi pelbagai variasi khat. tegak.

Pertama. dan Muhammad 'Abdul Kadir. Kufi Ayyubi yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Ayyubi yang memerintah Mesir. Kesimpulannya. Badawi. khat Kufi Madhfur. khat Kufi Mutalasiq. khat Kufi Musattar. Keempat. Ustaz Muhammad Asrak Hj Mohd Osman terkenal dengan penulisan khat Kufi melalui karya-karyanya yang tersergam indah di bangunan-bangunan sepertimana yang ada didalam Masjid Putra. khat Kufi Murabba'. Diantara jenis-jenis khat Kufi yang lain adalah khat Kufi Basit. Antara khattat yang terkenal dalam penulisan khat Kufi adalah Mahmud al-Hawari. Kufi Mamluki yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Mamalik yang memerintah Mesir dari tahun 1250 sehingga 1517 Masihi. khat Kufi Muta¶assir bil Rasm.Khat Kufi telah melalui empat peringkat perkembangan zaman sehingga sampai ke puncaknya. dan Yaman dari tahun 1169 sehingga 1360 Masihi. Kedua. Ketiga. Kufi Fatimi yang lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan Fatimiyah yang memerintah Mesir dari tahun 909 sehingga 1171 Masihi. dalam penulisan khat Kufi terdapat kepelbagaian dan pelbagai bentuk reka cipta. khat Kufi Muzakhraf. Kufi Andalusi yang lahir di sepanjang zaman pemerintahan orang Arab di Andalusia pada tahun 752 Masihi. dan khat Kufi Musyakkal. khat Kufi Muzayyin Nafsah. tahap demi tahap sebagaimana yang dizahirkan melalui karya-karya agung mereka. khat Kufi Muwarraq. Penggunaan elemen hias dan kreativiti penulis semakin meningkat. Syria. Putrajaya ketika ini . Di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful