PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA SELEPAS MERDEKA y Tunku Abdul Rahman (1957 1970), dasar luar Malaysia - pro

-Barat dan antikomunis

y

Tun Abdul Razak Hussein (1970 1976), pembangunan dan integrasi sosial - hubungan diplomatik - tanpa mengira ideologi politik. Tun Hussein Onn (1976 1981), kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad, (1981 2003) hubungan ekonomi dan mengekalkan dasardasar sebelumnya. Selain itu, soal keamanan dan keadilan masyarakat antarabangsa .

y y

Mengapa Perlu ada Dasar Luar? y y y y y y y y Persekitaran Geostrategik Struktur Politik Negara Demografi Keselamatan Negara Faktor Sejarah Faktor Ekonomi Undang-undang Antarabangsa Faktor Globalisasi

objektif-objektif dasar luar negara 1. Untuk menjaga, mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa; 2. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keselamatan Malaysia; 3. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. 4. Menangani perkembangan dan cabaran politik, ekonomi, keselamatan dan sosial di peringkat antarabangsa 5. Mempertahan dan memajukan hak, kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang; 6. Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain.

Apa itu Kerjasama Serantau Asean juga telah mengambil langkah dengan mewujudkan Komuniti Asean menjelang tahun 2020 y y Menyelesaikan sebarang pertelingkahan secara aman melalui rundingan. Republik Korea. India. perkhidmatan. y y y Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) y y y ASEAN 8 Ogos 1967. buruh dan modal untuk pelaburan boleh beraliran secara bebas di antara negara Asean. 2. Malaysia menandatangani deklarasi penubuhan ASEAN di Bangkok. dianggotai 10 buah negara termasuk. akan dapat mewujudkan satu pasaran tunggal dan pusat pengeluaran setempat di mana barangan. Memastikan supaya tidak wujud di rantau ini sebarang senjata pemusnah besar-besaran dan supaya rantau ini bebas daripada ancaman senjata tersebut. konsular. Menangani cabaran-cabaran yang merentasi sempadan yang boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTA) antara Asean dengan negara-negara jiran seperti Repulik rakyat China. Australia dan New Zealand. pentadbiran am. Jepun. Vietnam. hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negaranegara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing. Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengunjur imej negara di luar negeri. kewangan. . 3. Hubungan ini merangkumi bidang politik. Brunei. Mengendalikan aktiviti perkhidmatan. pelaburan. ekonomi dan kebudayaan. keselamatan dan . Menguruskan hubungan dua hala.Kementerian Luar Negeri objektif kementerian 1. 4. Laos dan Myanmar.

Pesta Kebudayaan ASEAN. Tiga pendekatan o meneruskan integrasi ekonomi secara lebih meluas. RELC meningkatkan prestasi penguasaan bahasa Inggeris di Singapura. y y y y y . Filipina dan Brunei. Kerjasama dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan Merangkumi aspek kebudayaan dan kesenian. Bagi aspek integrasi ekonomi. Hepatitis dan Coxsakie B. Thailand. pelaburan. sukan dan telekomunikasi. Singapura. ASEAN+3. Jepun dan China. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan tiga pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan ASEAN. Projek Ekonomi Kerjasama dalam bidang ekonomi pula merangkumi projek baja urea. Kerjasama antara ASEAN. Kerjasama Pendidikan berkongsi kepakaran untuk dipelajari oleh penuntut-penuntut dari negara anggota. ASEAN telah menubuhkan Persidangan Menteri-menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO). Sukan SEA. ASEAN pasti boleh berbangga apabila berjaya menghapuskan tarif ke atas 11 sektor utama yang akan dilaksanakan oleh enam negara menjelang 2007 iaitu Malaysia. maju dan stabil dengan memastikan kebebasan kemasukan barang-barang. manakala empat lagi negara anggota iaitu Laos. modal dan pembangunan ekonomi serta mengurangkan kemiskinan. Melalui ASEAN+3 i membentuk sebuah Komuniti Asia Timur (East Asia Community). perkhidmatan. Penubuhan Wawasan ASEAN 2020 bagi mewujudkan rantau ekonomi ASEAN yang mempunyai daya saing yang tinggi. Pelaksanaannya telah diagihkan kepada beberapa buah negara ASEAN seperti RESCAM untuk melatih guru sains dan matematik di Pulau Pinang. Kemboja. projek vaksin Hepatitis B dan sebagainya. bekerjasama dalam bidang penyelidikan penyakit-penyakit seperti Denggi. Myanmar dan Vietnam akan dilaksanakan pada 2012. INOTEC di Filipina penyelidik pertanian dan TROMPED di Negara Thai kesihatan awam.Kejayaan-kejayaan yang Dicapai oleh ASEAN y y Konsep Zone of Peace and Neutral (ZOPFAN) Konsep South East Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Konsep ini membawa maksud seluruh rantau ASEAN adalah bebas senjata dan dari ujian senjata nuklear. Pesta Filem ASEAN. Korea. Indonesia. o mengembangkan rangkaian dengan negara-negara rakan dagang dan o mempromosikan inisiatif pembangunan serantau. pertukaran berita dan penyiaran TV/Radio antara RTM dengan TVRI dan RTB.Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1996.

OIC juga akan menjadi rujukan dalam mengatasi segala kekeliruan mengenai hukum-hakam yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. Mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan.Dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British. pendidikan. y y Komanwel merupakan pertubuhan negara-negara bekas tanah jajahan British. menyarankan badan dunia menangani isu-isu ketidakadilan perdagangan dunia. pertahanan. termasuk Malaysia. . pembangunan ekonomi. sains dan teknologi. y Peranan Malaysia dalam OIC y y y y y Penubuhan Bank Pembangunan Islam. penjajahan politik dan ekonomi serta masalah Apartheid. ekonomi. pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. Keanggotaan . Mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina.Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) ditubuhkan pada tahun 1971. Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. masalah perdagangan antarabangsa. Mmenyokong perjuangan rakyat Palestin. Penyertaan Malaysia bermula sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. pertukaran maklumat kewangan dan sebagainya untuk meninggikan syiah Islam. Timur Tengah dan Afrika Matlamat Penubuhan y mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam bidang seperti sosial. Matlamat Penubuhan Untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan. Peranan Malaysia dalam Komanwel 1. Malaysia telah menganjurkan Musabaqah al-Qur¶an pada tiap-tiap tahun. penjajahan dan penentangan terhadap isu Apartheid di Afrika Selatan. Dalam Persidangan Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGM) di Bahamas (1985) dan di Vancouver (1987). Organisation of Islamic Conference (OIC) dianggotai oleh 57 buah negara Islam Asia. Membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. membendung segala unsur jahat yang menindas umat Islam di seluruh dunia. Bagi mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara negara Islam.

Sidang Kemuncak Ke-10 OIC [16-18 Oktober 2003]. mengadakan Mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar OIC Mengenai Timur Tengah pada bulan April 2004 untuk membincangkan masalah di Palestin dan Iraq. 7. Sidang Ke-27 Menteri-Menteri Luar OIC [27 Jun 2000]. Mesyuarat susulan peringkat pegawai kanan mengenai Pelancongan [5-7 September 2003]. Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar. A. Dalam bidang pendidikan. misalnya Malaysia mendapat bantuan ketenteraan khususnya untuk peringkat 10 tahun selepas kemerdekaan. negara-negara OIC turut memajukan pendidikan penubuhan universiti-universiti Islam seperti Universiti Al-Azhar. ekonomi antarabangsa.level. . 5. cukai bagi barangan Malaysia direndahkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. pertanian. antaranya ialah Sesi Luar Biasa Menteri-Menteri Luar Negara Islam Mengenai Keganasan [1-3 April 2002]. teknikal. 8. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada banyak Persidangan dan Mesyuarat yang penting. Pengenalan Rancangan Colomb0. HSC dan dalam bidang sosial pula. c. kewangan dan sebagainya. Dalam bidang pertahanan. pendidikan. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Persidangan CHOGM pada tahun 1989. Melalui skim ini. dan berbagai mesyuarat lain di peringkat Menteri dan juga pegawai-pegawai kanan dan jawatankuasa di bawah naungan OIC. kemerdekaan Namibia. b. perpaduan negara-negara Komanwel telah disalurkan melalui aktiviti sukan. Pengurangan pencemaran laut. Mesyuarat Kumpulan Sierra Leone [13-14 Jun 2002]. konflik Afghanistan dan Kampuchea dan isu alam sekitar. konflik Asia Barat. pertanian. Universiti Islam Antarabangsa dan sebagainya. misalnya negara Komanwel telah memberi nasihat dalam penubuhan maktab-maktab perguruan. kebuluran dan kemiskinan di Afrika.2. 3. Mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara Komanwel. pembangunan sains dan teknologi. Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun. kesihatan dan sebagainya. perdagangan. iaitu Sukan Komanwel yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada tahun 1998 6. Isu yang dibincangkan ialah isu Apartheid. mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan. masalah dadah. Ekoran kemerosotan dan pencemaran alam sekitar a. d. Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam Komanwel umpamanya pemberian status Skim Keutamaan Am (GSP) bagi barangan Malaysia. 4. Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. Faedah kerjasama pertahanan.

Malaysia. . b. Senegal. WHO. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia. Venezuela dan Zimbabwe. Kenya. d. 2. Nigeria. UNCTAD. perdagangan dan teknologi. menjadi pemimpin ICDATT. f. kerjasama dalam pelbagai bidang adalah diperlukan. e. UNPROFOR. g. memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu pembangunan dunia. Perhimpunan Agung PBB 2. mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman. c. ILO. Brazil. Mexico. Untuk itu. Objektif Penubuhan K-15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan. iaitu 1. Indonesia. Objektif Penubuhan menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. Egypt. PBB Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. Sri Lanka. Penglibatan Malaysia dalam PBB 1. K-15 terdiri daripada Algeria. Majlis Keselamatan Untuk melaksanakan agenda PBB beberapa sekretariat ditubuhkan seperti: a. IMF. UNESCO. UNISOM. Jamaica. Chile.Malaysia juga diberi tanggungjawab mengetuai Delegasi OIC Peringkat Menterii menggesa Kuartet mengambil langkah segera menyelesaikan konflik Israel-Palestin. Argentina. Peru. India. membanteras penyalahgunaan dadah.

Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syor untuk mengelakkan tekanan negara maju. 4. Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) Tujuan Ditubuhkan KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negara-negara maju seperti AmerikaSyarikat.3. Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju. Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun Oleh itu. 3. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah: 1. Jepun dan Britain. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe. Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan diantara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia. terlibat dalam melaksanakan dasar PBB seperti menghantar pasukan pengaman di Congo (1961). Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun. Keadaan ini juga menyebabkan negara membangun terpaksa berhutang dengan negara maju yang mengenakan syarat yang membebankan negara membangun. negara maju akan membelinya dengan harga yang murah dan fenomena ini jika dibiarkan akan menyebabkan negara membangun semakin miskin. 2. bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. . Somalia (1995). Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990). Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998. Berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun. Penubuhan oleh Datuk Seri Dr. Dalam hal ini.

kemudahan perdagangan dan pelaburan. dan 5. iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang mendominasi dunia pada ketika itu. NAM the Non-Aligned Movement . diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemuncak NAM yang pertama di Belgrade. perkhidmatan. Asas penubuhan tersebut adalah sebagai tindak balas kepada perlumbaan senjata oleh dua kuasa besar. keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta mengambil sikap tidak campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. Yogoslavia. iaitu tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. . dan kerjasama ekonomi dan teknikal.Objektif Penubuhan 1. Menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip General Agreement on Tariff and Trades (GATT) . Mengurangkan sekatan. 3. 4. Bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia. yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. modal dan teknologi. Membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala. Pertubuhan ini berpegang kepada dasar berkecuali. Meningkatkan matlamat positif dengan mengalakkan pengairan barang. Dalam hal ini. NAM berpegang kepada prinsip menghormati kemerdekaan. Tiga kekuatan APEC adalah liberalisasi perdagangan dan pelaburan. 2.

Keupayaan untuk menyuarakan dan mempromosikan kepentingan negara-negara sedang membangun dalam aspek-aspek hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang politik. Keupayaan Malaysia memperkenalkan Pelancaran Portal e-Sekretariat NAM pada Mac 2004 yang bertindak sebagai pengkalan data kepada kesemua isu berhubung NAM bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi mempercepatkan proses membuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan di antara negara anggota NAM. dan mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kearah mengekalkan keamanan dunia.Peranan Malaysia dalam NAM Menjadi pengerusi NAM. 3. seperti Amerika Syarikat. melalui pendekatan diplomasi pelbagai hala (multilateralism). dan 4. terutamanya. melalui badan-badan dunia seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Majlis Keselamatan PBB. ekonomi. pembangunan dan pembasmian kemiskinan serta pembangunan sosial dan kemanusiaan yang bersifat sejagat serta isu-isu yang berkepentingan kepada NAM. perdagangan dan sosial. Keberkesanan Malaysia di dalam mempromosi serta menguatkan lagi mekanisma diplomasi pelbagai hala bagi menghadapi kecenderungan ke arah penyelesaian secara unilateral oleh kuasa-kuasa besar. 2. 5. Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara negara membangun untuk terus bersuara. Keupayaan Malaysia di dalam memberikan kepimpinan kepada NAM ketika ramai yang mempersoalkan keberkesanan NAM setelah berakhirnya Perang Dingin. Kerjasama Selatan-Selatan. Inisiatif ini diambil kerana kita sedar bahawa ICT memainkan peranan penting di dalam pembangunan ekonomi terutama sekali di . Malaysia juga berperanan memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ekonomi dan perdagangan. Mengapa Malaysia sebagai Pengerusi NAM? 1. dengan mempromosikan keamanan melalui platform-platform politikal. Kebolehan Malaysia untuk merangsang perpaduan serta penyatuan sesama negaranegara anggota dalam keadaan dimana mereka menghadapi tekanan daripada negaranegara maju yang lebih berkuasa dan berpengaruh.

dimana kebanyakan negara anggota NAM agak terkebelakang di dalam bidang tersebut. Penganjuran Mesyuarat Khas Peringkat Menteri NAM Mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. sebagai reaksi segera kepada pergolakan yang meruncing di wilayah Palestin. . persetujuan telah dicapai keatas deraf Pernyataan mengenai Palestin yang kemudiannya digabungkan ke dalam Dokumen Muktamad. Pada mesyuarat tersebut. disusuli dengan Mesyuarat Peringkat Menteri NAM mengenai Palestin di Durban. 6.dalam konteks globalisasi. Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004 baru-baru ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful