PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA SELEPAS MERDEKA y Tunku Abdul Rahman (1957 1970), dasar luar Malaysia - pro

-Barat dan antikomunis

y

Tun Abdul Razak Hussein (1970 1976), pembangunan dan integrasi sosial - hubungan diplomatik - tanpa mengira ideologi politik. Tun Hussein Onn (1976 1981), kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad, (1981 2003) hubungan ekonomi dan mengekalkan dasardasar sebelumnya. Selain itu, soal keamanan dan keadilan masyarakat antarabangsa .

y y

Mengapa Perlu ada Dasar Luar? y y y y y y y y Persekitaran Geostrategik Struktur Politik Negara Demografi Keselamatan Negara Faktor Sejarah Faktor Ekonomi Undang-undang Antarabangsa Faktor Globalisasi

objektif-objektif dasar luar negara 1. Untuk menjaga, mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa; 2. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keselamatan Malaysia; 3. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. 4. Menangani perkembangan dan cabaran politik, ekonomi, keselamatan dan sosial di peringkat antarabangsa 5. Mempertahan dan memajukan hak, kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang; 6. Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain.

keselamatan dan . hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negaranegara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Vietnam. ekonomi dan kebudayaan. . konsular. Apa itu Kerjasama Serantau Asean juga telah mengambil langkah dengan mewujudkan Komuniti Asean menjelang tahun 2020 y y Menyelesaikan sebarang pertelingkahan secara aman melalui rundingan. Menguruskan hubungan dua hala. Hubungan ini merangkumi bidang politik.Kementerian Luar Negeri objektif kementerian 1. y y y Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) y y y ASEAN 8 Ogos 1967. Memastikan supaya tidak wujud di rantau ini sebarang senjata pemusnah besar-besaran dan supaya rantau ini bebas daripada ancaman senjata tersebut. mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTA) antara Asean dengan negara-negara jiran seperti Repulik rakyat China. dianggotai 10 buah negara termasuk. 4. perkhidmatan. pelaburan. buruh dan modal untuk pelaburan boleh beraliran secara bebas di antara negara Asean. Jepun. Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengunjur imej negara di luar negeri. akan dapat mewujudkan satu pasaran tunggal dan pusat pengeluaran setempat di mana barangan. Laos dan Myanmar. Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing. Australia dan New Zealand. kewangan. Malaysia menandatangani deklarasi penubuhan ASEAN di Bangkok. Menangani cabaran-cabaran yang merentasi sempadan yang boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. 2. Mengendalikan aktiviti perkhidmatan. pentadbiran am. Brunei. 3. Republik Korea. India.

Kerjasama Pendidikan berkongsi kepakaran untuk dipelajari oleh penuntut-penuntut dari negara anggota. Filipina dan Brunei. RELC meningkatkan prestasi penguasaan bahasa Inggeris di Singapura. Singapura. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan tiga pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan ASEAN. Indonesia. Penubuhan Wawasan ASEAN 2020 bagi mewujudkan rantau ekonomi ASEAN yang mempunyai daya saing yang tinggi. Bagi aspek integrasi ekonomi. maju dan stabil dengan memastikan kebebasan kemasukan barang-barang. Tiga pendekatan o meneruskan integrasi ekonomi secara lebih meluas. Pesta Kebudayaan ASEAN. Melalui ASEAN+3 i membentuk sebuah Komuniti Asia Timur (East Asia Community). Projek Ekonomi Kerjasama dalam bidang ekonomi pula merangkumi projek baja urea. Thailand. Kerjasama antara ASEAN. ASEAN+3. Myanmar dan Vietnam akan dilaksanakan pada 2012. Hepatitis dan Coxsakie B. projek vaksin Hepatitis B dan sebagainya. sukan dan telekomunikasi. Sukan SEA. INOTEC di Filipina penyelidik pertanian dan TROMPED di Negara Thai kesihatan awam. pelaburan. ASEAN telah menubuhkan Persidangan Menteri-menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO). modal dan pembangunan ekonomi serta mengurangkan kemiskinan. y y y y y . Jepun dan China. perkhidmatan. manakala empat lagi negara anggota iaitu Laos. pertukaran berita dan penyiaran TV/Radio antara RTM dengan TVRI dan RTB. Pelaksanaannya telah diagihkan kepada beberapa buah negara ASEAN seperti RESCAM untuk melatih guru sains dan matematik di Pulau Pinang. ASEAN pasti boleh berbangga apabila berjaya menghapuskan tarif ke atas 11 sektor utama yang akan dilaksanakan oleh enam negara menjelang 2007 iaitu Malaysia. Kerjasama dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan Merangkumi aspek kebudayaan dan kesenian. Kemboja. o mengembangkan rangkaian dengan negara-negara rakan dagang dan o mempromosikan inisiatif pembangunan serantau. Korea. bekerjasama dalam bidang penyelidikan penyakit-penyakit seperti Denggi. Pesta Filem ASEAN.Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1996.Kejayaan-kejayaan yang Dicapai oleh ASEAN y y Konsep Zone of Peace and Neutral (ZOPFAN) Konsep South East Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Konsep ini membawa maksud seluruh rantau ASEAN adalah bebas senjata dan dari ujian senjata nuklear.

y Peranan Malaysia dalam OIC y y y y y Penubuhan Bank Pembangunan Islam. Matlamat Penubuhan Untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan.Dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British. Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. Peranan Malaysia dalam Komanwel 1. Mmenyokong perjuangan rakyat Palestin. membendung segala unsur jahat yang menindas umat Islam di seluruh dunia.Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) ditubuhkan pada tahun 1971. Malaysia telah menganjurkan Musabaqah al-Qur¶an pada tiap-tiap tahun. sains dan teknologi. masalah perdagangan antarabangsa. OIC juga akan menjadi rujukan dalam mengatasi segala kekeliruan mengenai hukum-hakam yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. penjajahan dan penentangan terhadap isu Apartheid di Afrika Selatan. Timur Tengah dan Afrika Matlamat Penubuhan y mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam bidang seperti sosial. Bagi mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara negara Islam. Mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina. Dalam Persidangan Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGM) di Bahamas (1985) dan di Vancouver (1987). menyarankan badan dunia menangani isu-isu ketidakadilan perdagangan dunia. pendidikan. pertukaran maklumat kewangan dan sebagainya untuk meninggikan syiah Islam. Mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan. . pertahanan. Keanggotaan . pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. Penyertaan Malaysia bermula sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. pembangunan ekonomi. termasuk Malaysia. penjajahan politik dan ekonomi serta masalah Apartheid. ekonomi. y y Komanwel merupakan pertubuhan negara-negara bekas tanah jajahan British. Membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. Organisation of Islamic Conference (OIC) dianggotai oleh 57 buah negara Islam Asia.

konflik Asia Barat. c. Pengurangan pencemaran laut. mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan. ekonomi antarabangsa. Mesyuarat Kumpulan Sierra Leone [13-14 Jun 2002]. Dalam bidang pertahanan. misalnya Malaysia mendapat bantuan ketenteraan khususnya untuk peringkat 10 tahun selepas kemerdekaan. pertanian. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada banyak Persidangan dan Mesyuarat yang penting. Mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara Komanwel. HSC dan dalam bidang sosial pula. antaranya ialah Sesi Luar Biasa Menteri-Menteri Luar Negara Islam Mengenai Keganasan [1-3 April 2002]. mengadakan Mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar OIC Mengenai Timur Tengah pada bulan April 2004 untuk membincangkan masalah di Palestin dan Iraq. kebuluran dan kemiskinan di Afrika. Sidang Ke-27 Menteri-Menteri Luar OIC [27 Jun 2000]. Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam Komanwel umpamanya pemberian status Skim Keutamaan Am (GSP) bagi barangan Malaysia. 7. Pengenalan Rancangan Colomb0. Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun. misalnya negara Komanwel telah memberi nasihat dalam penubuhan maktab-maktab perguruan. pembangunan sains dan teknologi. dan berbagai mesyuarat lain di peringkat Menteri dan juga pegawai-pegawai kanan dan jawatankuasa di bawah naungan OIC. Melalui skim ini. A. Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar. pertanian. perpaduan negara-negara Komanwel telah disalurkan melalui aktiviti sukan. 8. d. Universiti Islam Antarabangsa dan sebagainya. 4. kewangan dan sebagainya. masalah dadah. kesihatan dan sebagainya.level. kemerdekaan Namibia. . Mesyuarat susulan peringkat pegawai kanan mengenai Pelancongan [5-7 September 2003]. iaitu Sukan Komanwel yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada tahun 1998 6. Faedah kerjasama pertahanan. perdagangan. konflik Afghanistan dan Kampuchea dan isu alam sekitar. Isu yang dibincangkan ialah isu Apartheid. negara-negara OIC turut memajukan pendidikan penubuhan universiti-universiti Islam seperti Universiti Al-Azhar. 3. Ekoran kemerosotan dan pencemaran alam sekitar a. Dalam bidang pendidikan. Sidang Kemuncak Ke-10 OIC [16-18 Oktober 2003]. Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. 5. b. cukai bagi barangan Malaysia direndahkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. pendidikan.2. teknikal. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Persidangan CHOGM pada tahun 1989.

Kenya. Jamaica. memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu pembangunan dunia. Sri Lanka. g. WHO. menjadi pemimpin ICDATT. Indonesia. membanteras penyalahgunaan dadah. India.Malaysia juga diberi tanggungjawab mengetuai Delegasi OIC Peringkat Menterii menggesa Kuartet mengambil langkah segera menyelesaikan konflik Israel-Palestin. Objektif Penubuhan menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. Nigeria. Peru. b. Senegal. Perhimpunan Agung PBB 2. Objektif Penubuhan K-15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan. iaitu 1. UNESCO. 2. Venezuela dan Zimbabwe. ILO. Mexico. Brazil. Argentina. c. UNCTAD. UNPROFOR. e. f. Untuk itu. Chile. IMF. UNISOM. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia. K-15 terdiri daripada Algeria. kerjasama dalam pelbagai bidang adalah diperlukan. Penglibatan Malaysia dalam PBB 1. Malaysia. d. perdagangan dan teknologi. mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman. . Majlis Keselamatan Untuk melaksanakan agenda PBB beberapa sekretariat ditubuhkan seperti: a. PBB Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. Egypt.

2. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah: 1. 4. 3. Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998. Berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun. Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) Tujuan Ditubuhkan KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negara-negara maju seperti AmerikaSyarikat. Jepun dan Britain. Dalam hal ini. Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun. bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. . Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan diantara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia. Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990). Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syor untuk mengelakkan tekanan negara maju. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe. terlibat dalam melaksanakan dasar PBB seperti menghantar pasukan pengaman di Congo (1961). Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun Oleh itu.3. Somalia (1995). Penubuhan oleh Datuk Seri Dr. Keadaan ini juga menyebabkan negara membangun terpaksa berhutang dengan negara maju yang mengenakan syarat yang membebankan negara membangun. Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju. negara maju akan membelinya dengan harga yang murah dan fenomena ini jika dibiarkan akan menyebabkan negara membangun semakin miskin.

Objektif Penubuhan 1. diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemuncak NAM yang pertama di Belgrade. perkhidmatan. 3. Bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia. yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. Meningkatkan matlamat positif dengan mengalakkan pengairan barang. Asas penubuhan tersebut adalah sebagai tindak balas kepada perlumbaan senjata oleh dua kuasa besar. Tiga kekuatan APEC adalah liberalisasi perdagangan dan pelaburan. Pertubuhan ini berpegang kepada dasar berkecuali. Membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala. dan 5. Yogoslavia. Mengurangkan sekatan. 2. keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta mengambil sikap tidak campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. Dalam hal ini. iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang mendominasi dunia pada ketika itu. Menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip General Agreement on Tariff and Trades (GATT) . NAM berpegang kepada prinsip menghormati kemerdekaan. . 4. dan kerjasama ekonomi dan teknikal. iaitu tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. NAM the Non-Aligned Movement . modal dan teknologi. kemudahan perdagangan dan pelaburan.

terutamanya. dan 4. Keupayaan untuk menyuarakan dan mempromosikan kepentingan negara-negara sedang membangun dalam aspek-aspek hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang politik. pembangunan dan pembasmian kemiskinan serta pembangunan sosial dan kemanusiaan yang bersifat sejagat serta isu-isu yang berkepentingan kepada NAM. Malaysia juga berperanan memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ekonomi dan perdagangan. Keupayaan Malaysia di dalam memberikan kepimpinan kepada NAM ketika ramai yang mempersoalkan keberkesanan NAM setelah berakhirnya Perang Dingin. Inisiatif ini diambil kerana kita sedar bahawa ICT memainkan peranan penting di dalam pembangunan ekonomi terutama sekali di . melalui pendekatan diplomasi pelbagai hala (multilateralism). Keupayaan Malaysia memperkenalkan Pelancaran Portal e-Sekretariat NAM pada Mac 2004 yang bertindak sebagai pengkalan data kepada kesemua isu berhubung NAM bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi mempercepatkan proses membuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan di antara negara anggota NAM. dan mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kearah mengekalkan keamanan dunia. 2. Mengapa Malaysia sebagai Pengerusi NAM? 1. dengan mempromosikan keamanan melalui platform-platform politikal. seperti Amerika Syarikat. Kerjasama Selatan-Selatan.Peranan Malaysia dalam NAM Menjadi pengerusi NAM. melalui badan-badan dunia seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Majlis Keselamatan PBB. 5. ekonomi. Kebolehan Malaysia untuk merangsang perpaduan serta penyatuan sesama negaranegara anggota dalam keadaan dimana mereka menghadapi tekanan daripada negaranegara maju yang lebih berkuasa dan berpengaruh. Keberkesanan Malaysia di dalam mempromosi serta menguatkan lagi mekanisma diplomasi pelbagai hala bagi menghadapi kecenderungan ke arah penyelesaian secara unilateral oleh kuasa-kuasa besar. perdagangan dan sosial. 3. Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara negara membangun untuk terus bersuara.

. persetujuan telah dicapai keatas deraf Pernyataan mengenai Palestin yang kemudiannya digabungkan ke dalam Dokumen Muktamad. 6. Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004 baru-baru ini. dimana kebanyakan negara anggota NAM agak terkebelakang di dalam bidang tersebut. Penganjuran Mesyuarat Khas Peringkat Menteri NAM Mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. sebagai reaksi segera kepada pergolakan yang meruncing di wilayah Palestin. Pada mesyuarat tersebut.dalam konteks globalisasi. disusuli dengan Mesyuarat Peringkat Menteri NAM mengenai Palestin di Durban.