PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA SELEPAS MERDEKA y Tunku Abdul Rahman (1957 1970), dasar luar Malaysia - pro

-Barat dan antikomunis

y

Tun Abdul Razak Hussein (1970 1976), pembangunan dan integrasi sosial - hubungan diplomatik - tanpa mengira ideologi politik. Tun Hussein Onn (1976 1981), kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad, (1981 2003) hubungan ekonomi dan mengekalkan dasardasar sebelumnya. Selain itu, soal keamanan dan keadilan masyarakat antarabangsa .

y y

Mengapa Perlu ada Dasar Luar? y y y y y y y y Persekitaran Geostrategik Struktur Politik Negara Demografi Keselamatan Negara Faktor Sejarah Faktor Ekonomi Undang-undang Antarabangsa Faktor Globalisasi

objektif-objektif dasar luar negara 1. Untuk menjaga, mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa; 2. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keselamatan Malaysia; 3. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. 4. Menangani perkembangan dan cabaran politik, ekonomi, keselamatan dan sosial di peringkat antarabangsa 5. Mempertahan dan memajukan hak, kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang; 6. Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain.

Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing. Menangani cabaran-cabaran yang merentasi sempadan yang boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. 2. buruh dan modal untuk pelaburan boleh beraliran secara bebas di antara negara Asean. Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengunjur imej negara di luar negeri. Laos dan Myanmar. India. pentadbiran am. Brunei. keselamatan dan . dianggotai 10 buah negara termasuk. y y y Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) y y y ASEAN 8 Ogos 1967. hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negaranegara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. konsular. . Apa itu Kerjasama Serantau Asean juga telah mengambil langkah dengan mewujudkan Komuniti Asean menjelang tahun 2020 y y Menyelesaikan sebarang pertelingkahan secara aman melalui rundingan. Malaysia menandatangani deklarasi penubuhan ASEAN di Bangkok. pelaburan. Jepun. mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTA) antara Asean dengan negara-negara jiran seperti Repulik rakyat China. Hubungan ini merangkumi bidang politik. akan dapat mewujudkan satu pasaran tunggal dan pusat pengeluaran setempat di mana barangan. Memastikan supaya tidak wujud di rantau ini sebarang senjata pemusnah besar-besaran dan supaya rantau ini bebas daripada ancaman senjata tersebut. Australia dan New Zealand. Mengendalikan aktiviti perkhidmatan. 3. 4. ekonomi dan kebudayaan. Menguruskan hubungan dua hala. Vietnam.Kementerian Luar Negeri objektif kementerian 1. kewangan. Republik Korea. perkhidmatan.

Kerjasama Pendidikan berkongsi kepakaran untuk dipelajari oleh penuntut-penuntut dari negara anggota. Sukan SEA. Indonesia. ASEAN pasti boleh berbangga apabila berjaya menghapuskan tarif ke atas 11 sektor utama yang akan dilaksanakan oleh enam negara menjelang 2007 iaitu Malaysia. modal dan pembangunan ekonomi serta mengurangkan kemiskinan. Filipina dan Brunei. Penubuhan Wawasan ASEAN 2020 bagi mewujudkan rantau ekonomi ASEAN yang mempunyai daya saing yang tinggi. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan tiga pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan ASEAN. projek vaksin Hepatitis B dan sebagainya. Kerjasama antara ASEAN. Projek Ekonomi Kerjasama dalam bidang ekonomi pula merangkumi projek baja urea. sukan dan telekomunikasi. ASEAN telah menubuhkan Persidangan Menteri-menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO). Pesta Filem ASEAN. ASEAN+3. o mengembangkan rangkaian dengan negara-negara rakan dagang dan o mempromosikan inisiatif pembangunan serantau. Pelaksanaannya telah diagihkan kepada beberapa buah negara ASEAN seperti RESCAM untuk melatih guru sains dan matematik di Pulau Pinang. pertukaran berita dan penyiaran TV/Radio antara RTM dengan TVRI dan RTB. y y y y y . Pesta Kebudayaan ASEAN. maju dan stabil dengan memastikan kebebasan kemasukan barang-barang. Singapura. perkhidmatan.Kejayaan-kejayaan yang Dicapai oleh ASEAN y y Konsep Zone of Peace and Neutral (ZOPFAN) Konsep South East Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Konsep ini membawa maksud seluruh rantau ASEAN adalah bebas senjata dan dari ujian senjata nuklear. INOTEC di Filipina penyelidik pertanian dan TROMPED di Negara Thai kesihatan awam. manakala empat lagi negara anggota iaitu Laos. Myanmar dan Vietnam akan dilaksanakan pada 2012. Jepun dan China.Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1996. Melalui ASEAN+3 i membentuk sebuah Komuniti Asia Timur (East Asia Community). Kerjasama dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan Merangkumi aspek kebudayaan dan kesenian. bekerjasama dalam bidang penyelidikan penyakit-penyakit seperti Denggi. Hepatitis dan Coxsakie B. Korea. Thailand. pelaburan. Kemboja. Tiga pendekatan o meneruskan integrasi ekonomi secara lebih meluas. Bagi aspek integrasi ekonomi. RELC meningkatkan prestasi penguasaan bahasa Inggeris di Singapura.

OIC juga akan menjadi rujukan dalam mengatasi segala kekeliruan mengenai hukum-hakam yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. menyarankan badan dunia menangani isu-isu ketidakadilan perdagangan dunia. membendung segala unsur jahat yang menindas umat Islam di seluruh dunia. Bagi mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara negara Islam. pendidikan.Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) ditubuhkan pada tahun 1971. Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. Organisation of Islamic Conference (OIC) dianggotai oleh 57 buah negara Islam Asia. Penyertaan Malaysia bermula sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Peranan Malaysia dalam Komanwel 1. pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. Mmenyokong perjuangan rakyat Palestin. pertukaran maklumat kewangan dan sebagainya untuk meninggikan syiah Islam. masalah perdagangan antarabangsa. Keanggotaan . y y Komanwel merupakan pertubuhan negara-negara bekas tanah jajahan British. y Peranan Malaysia dalam OIC y y y y y Penubuhan Bank Pembangunan Islam. Mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan. pertahanan. sains dan teknologi. Timur Tengah dan Afrika Matlamat Penubuhan y mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam bidang seperti sosial.Dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British. penjajahan politik dan ekonomi serta masalah Apartheid. Membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. termasuk Malaysia. penjajahan dan penentangan terhadap isu Apartheid di Afrika Selatan. ekonomi. Mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina. Malaysia telah menganjurkan Musabaqah al-Qur¶an pada tiap-tiap tahun. Matlamat Penubuhan Untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan. . pembangunan ekonomi. Dalam Persidangan Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGM) di Bahamas (1985) dan di Vancouver (1987).

HSC dan dalam bidang sosial pula. Pengenalan Rancangan Colomb0. konflik Asia Barat. d. Melalui skim ini. Faedah kerjasama pertahanan.2. negara-negara OIC turut memajukan pendidikan penubuhan universiti-universiti Islam seperti Universiti Al-Azhar.level. mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan. Pengurangan pencemaran laut. Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar. Mesyuarat Kumpulan Sierra Leone [13-14 Jun 2002]. kewangan dan sebagainya. perdagangan. Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun. kebuluran dan kemiskinan di Afrika. Ekoran kemerosotan dan pencemaran alam sekitar a. Sidang Kemuncak Ke-10 OIC [16-18 Oktober 2003]. pertanian. Dalam bidang pertahanan. perpaduan negara-negara Komanwel telah disalurkan melalui aktiviti sukan. kemerdekaan Namibia. mengadakan Mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar OIC Mengenai Timur Tengah pada bulan April 2004 untuk membincangkan masalah di Palestin dan Iraq. Mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara Komanwel. pertanian. Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam Komanwel umpamanya pemberian status Skim Keutamaan Am (GSP) bagi barangan Malaysia. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Persidangan CHOGM pada tahun 1989. cukai bagi barangan Malaysia direndahkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. 3. Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. 8. Universiti Islam Antarabangsa dan sebagainya. 5. ekonomi antarabangsa. Sidang Ke-27 Menteri-Menteri Luar OIC [27 Jun 2000]. antaranya ialah Sesi Luar Biasa Menteri-Menteri Luar Negara Islam Mengenai Keganasan [1-3 April 2002]. 7. dan berbagai mesyuarat lain di peringkat Menteri dan juga pegawai-pegawai kanan dan jawatankuasa di bawah naungan OIC. iaitu Sukan Komanwel yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada tahun 1998 6. konflik Afghanistan dan Kampuchea dan isu alam sekitar. teknikal. kesihatan dan sebagainya. A. Isu yang dibincangkan ialah isu Apartheid. c. 4. Mesyuarat susulan peringkat pegawai kanan mengenai Pelancongan [5-7 September 2003]. misalnya Malaysia mendapat bantuan ketenteraan khususnya untuk peringkat 10 tahun selepas kemerdekaan. pendidikan. Dalam bidang pendidikan. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada banyak Persidangan dan Mesyuarat yang penting. b. pembangunan sains dan teknologi. . misalnya negara Komanwel telah memberi nasihat dalam penubuhan maktab-maktab perguruan. masalah dadah.

mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman. 2. UNCTAD. Objektif Penubuhan K-15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan. perdagangan dan teknologi. Indonesia. UNPROFOR. Objektif Penubuhan menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. c. Majlis Keselamatan Untuk melaksanakan agenda PBB beberapa sekretariat ditubuhkan seperti: a. Brazil. Perhimpunan Agung PBB 2. Untuk itu. UNESCO. Senegal.Malaysia juga diberi tanggungjawab mengetuai Delegasi OIC Peringkat Menterii menggesa Kuartet mengambil langkah segera menyelesaikan konflik Israel-Palestin. India. Peru. Venezuela dan Zimbabwe. Kenya. menjadi pemimpin ICDATT. Jamaica. f. memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu pembangunan dunia. PBB Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. Nigeria. e. iaitu 1. . g. Mexico. Egypt. WHO. Sri Lanka. UNISOM. Penglibatan Malaysia dalam PBB 1. ILO. Malaysia. Chile. d. IMF. b. kerjasama dalam pelbagai bidang adalah diperlukan. Argentina. membanteras penyalahgunaan dadah. K-15 terdiri daripada Algeria. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia.

Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998. Somalia (1995). Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) Tujuan Ditubuhkan KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negara-negara maju seperti AmerikaSyarikat. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah: 1. 4.3. negara maju akan membelinya dengan harga yang murah dan fenomena ini jika dibiarkan akan menyebabkan negara membangun semakin miskin. Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju. Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun. 2. Berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun. bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990). Jepun dan Britain. Dalam hal ini. Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun Oleh itu. Penubuhan oleh Datuk Seri Dr. 3. Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan diantara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia. Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syor untuk mengelakkan tekanan negara maju. Keadaan ini juga menyebabkan negara membangun terpaksa berhutang dengan negara maju yang mengenakan syarat yang membebankan negara membangun. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe. . terlibat dalam melaksanakan dasar PBB seperti menghantar pasukan pengaman di Congo (1961).

Menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip General Agreement on Tariff and Trades (GATT) . kemudahan perdagangan dan pelaburan. NAM the Non-Aligned Movement . diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemuncak NAM yang pertama di Belgrade. Membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala. Dalam hal ini. . NAM berpegang kepada prinsip menghormati kemerdekaan. iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang mendominasi dunia pada ketika itu. Yogoslavia. perkhidmatan. iaitu tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. dan 5. dan kerjasama ekonomi dan teknikal. 3. keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta mengambil sikap tidak campur tangan dalam hal-ehwal negara lain.Objektif Penubuhan 1. 4. Mengurangkan sekatan. modal dan teknologi. Tiga kekuatan APEC adalah liberalisasi perdagangan dan pelaburan. Pertubuhan ini berpegang kepada dasar berkecuali. Bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia. Meningkatkan matlamat positif dengan mengalakkan pengairan barang. Asas penubuhan tersebut adalah sebagai tindak balas kepada perlumbaan senjata oleh dua kuasa besar. 2.

ekonomi. Keupayaan Malaysia di dalam memberikan kepimpinan kepada NAM ketika ramai yang mempersoalkan keberkesanan NAM setelah berakhirnya Perang Dingin. Keupayaan untuk menyuarakan dan mempromosikan kepentingan negara-negara sedang membangun dalam aspek-aspek hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang politik. perdagangan dan sosial. dengan mempromosikan keamanan melalui platform-platform politikal. Kerjasama Selatan-Selatan. 2. Malaysia juga berperanan memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ekonomi dan perdagangan. melalui pendekatan diplomasi pelbagai hala (multilateralism). Keberkesanan Malaysia di dalam mempromosi serta menguatkan lagi mekanisma diplomasi pelbagai hala bagi menghadapi kecenderungan ke arah penyelesaian secara unilateral oleh kuasa-kuasa besar.Peranan Malaysia dalam NAM Menjadi pengerusi NAM. terutamanya. dan 4. 5. seperti Amerika Syarikat. 3. Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara negara membangun untuk terus bersuara. dan mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kearah mengekalkan keamanan dunia. pembangunan dan pembasmian kemiskinan serta pembangunan sosial dan kemanusiaan yang bersifat sejagat serta isu-isu yang berkepentingan kepada NAM. Inisiatif ini diambil kerana kita sedar bahawa ICT memainkan peranan penting di dalam pembangunan ekonomi terutama sekali di . Keupayaan Malaysia memperkenalkan Pelancaran Portal e-Sekretariat NAM pada Mac 2004 yang bertindak sebagai pengkalan data kepada kesemua isu berhubung NAM bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi mempercepatkan proses membuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan di antara negara anggota NAM. Kebolehan Malaysia untuk merangsang perpaduan serta penyatuan sesama negaranegara anggota dalam keadaan dimana mereka menghadapi tekanan daripada negaranegara maju yang lebih berkuasa dan berpengaruh. Mengapa Malaysia sebagai Pengerusi NAM? 1. melalui badan-badan dunia seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Majlis Keselamatan PBB.

sebagai reaksi segera kepada pergolakan yang meruncing di wilayah Palestin. 6. disusuli dengan Mesyuarat Peringkat Menteri NAM mengenai Palestin di Durban.dalam konteks globalisasi. Pada mesyuarat tersebut. . persetujuan telah dicapai keatas deraf Pernyataan mengenai Palestin yang kemudiannya digabungkan ke dalam Dokumen Muktamad. dimana kebanyakan negara anggota NAM agak terkebelakang di dalam bidang tersebut. Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004 baru-baru ini. Penganjuran Mesyuarat Khas Peringkat Menteri NAM Mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful