PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA SELEPAS MERDEKA y Tunku Abdul Rahman (1957 1970), dasar luar Malaysia - pro

-Barat dan antikomunis

y

Tun Abdul Razak Hussein (1970 1976), pembangunan dan integrasi sosial - hubungan diplomatik - tanpa mengira ideologi politik. Tun Hussein Onn (1976 1981), kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad, (1981 2003) hubungan ekonomi dan mengekalkan dasardasar sebelumnya. Selain itu, soal keamanan dan keadilan masyarakat antarabangsa .

y y

Mengapa Perlu ada Dasar Luar? y y y y y y y y Persekitaran Geostrategik Struktur Politik Negara Demografi Keselamatan Negara Faktor Sejarah Faktor Ekonomi Undang-undang Antarabangsa Faktor Globalisasi

objektif-objektif dasar luar negara 1. Untuk menjaga, mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa; 2. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keselamatan Malaysia; 3. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. 4. Menangani perkembangan dan cabaran politik, ekonomi, keselamatan dan sosial di peringkat antarabangsa 5. Mempertahan dan memajukan hak, kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang; 6. Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain.

2. konsular. mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTA) antara Asean dengan negara-negara jiran seperti Repulik rakyat China. y y y Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) y y y ASEAN 8 Ogos 1967. . India. pelaburan. Hubungan ini merangkumi bidang politik. 4. Jepun. Brunei. Apa itu Kerjasama Serantau Asean juga telah mengambil langkah dengan mewujudkan Komuniti Asean menjelang tahun 2020 y y Menyelesaikan sebarang pertelingkahan secara aman melalui rundingan. Malaysia menandatangani deklarasi penubuhan ASEAN di Bangkok. perkhidmatan. akan dapat mewujudkan satu pasaran tunggal dan pusat pengeluaran setempat di mana barangan. Mengendalikan aktiviti perkhidmatan. Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing. keselamatan dan . buruh dan modal untuk pelaburan boleh beraliran secara bebas di antara negara Asean. kewangan. 3. ekonomi dan kebudayaan. Australia dan New Zealand. Menangani cabaran-cabaran yang merentasi sempadan yang boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Laos dan Myanmar. Menguruskan hubungan dua hala. Republik Korea. Vietnam. pentadbiran am. hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negaranegara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa.Kementerian Luar Negeri objektif kementerian 1. Memastikan supaya tidak wujud di rantau ini sebarang senjata pemusnah besar-besaran dan supaya rantau ini bebas daripada ancaman senjata tersebut. Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengunjur imej negara di luar negeri. dianggotai 10 buah negara termasuk.

modal dan pembangunan ekonomi serta mengurangkan kemiskinan. Hepatitis dan Coxsakie B. ASEAN+3. Sukan SEA.Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1996. sukan dan telekomunikasi. ASEAN telah menubuhkan Persidangan Menteri-menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO). Filipina dan Brunei. INOTEC di Filipina penyelidik pertanian dan TROMPED di Negara Thai kesihatan awam. Pesta Kebudayaan ASEAN. Indonesia. Kemboja. bekerjasama dalam bidang penyelidikan penyakit-penyakit seperti Denggi. ASEAN pasti boleh berbangga apabila berjaya menghapuskan tarif ke atas 11 sektor utama yang akan dilaksanakan oleh enam negara menjelang 2007 iaitu Malaysia. Penubuhan Wawasan ASEAN 2020 bagi mewujudkan rantau ekonomi ASEAN yang mempunyai daya saing yang tinggi. maju dan stabil dengan memastikan kebebasan kemasukan barang-barang. projek vaksin Hepatitis B dan sebagainya. Kerjasama antara ASEAN. Pelaksanaannya telah diagihkan kepada beberapa buah negara ASEAN seperti RESCAM untuk melatih guru sains dan matematik di Pulau Pinang. Projek Ekonomi Kerjasama dalam bidang ekonomi pula merangkumi projek baja urea. y y y y y . Korea. Pesta Filem ASEAN. Bagi aspek integrasi ekonomi. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan tiga pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan ASEAN. RELC meningkatkan prestasi penguasaan bahasa Inggeris di Singapura. Singapura. o mengembangkan rangkaian dengan negara-negara rakan dagang dan o mempromosikan inisiatif pembangunan serantau. Myanmar dan Vietnam akan dilaksanakan pada 2012. Tiga pendekatan o meneruskan integrasi ekonomi secara lebih meluas. Jepun dan China. pelaburan. pertukaran berita dan penyiaran TV/Radio antara RTM dengan TVRI dan RTB. Kerjasama dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan Merangkumi aspek kebudayaan dan kesenian. perkhidmatan. Melalui ASEAN+3 i membentuk sebuah Komuniti Asia Timur (East Asia Community). Kerjasama Pendidikan berkongsi kepakaran untuk dipelajari oleh penuntut-penuntut dari negara anggota.Kejayaan-kejayaan yang Dicapai oleh ASEAN y y Konsep Zone of Peace and Neutral (ZOPFAN) Konsep South East Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Konsep ini membawa maksud seluruh rantau ASEAN adalah bebas senjata dan dari ujian senjata nuklear. Thailand. manakala empat lagi negara anggota iaitu Laos.

pertahanan. Membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. Mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina. pendidikan. . Matlamat Penubuhan Untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan. menyarankan badan dunia menangani isu-isu ketidakadilan perdagangan dunia. ekonomi. pertukaran maklumat kewangan dan sebagainya untuk meninggikan syiah Islam. membendung segala unsur jahat yang menindas umat Islam di seluruh dunia. termasuk Malaysia. Timur Tengah dan Afrika Matlamat Penubuhan y mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam bidang seperti sosial. Penyertaan Malaysia bermula sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. y y Komanwel merupakan pertubuhan negara-negara bekas tanah jajahan British. penjajahan dan penentangan terhadap isu Apartheid di Afrika Selatan. Malaysia telah menganjurkan Musabaqah al-Qur¶an pada tiap-tiap tahun. OIC juga akan menjadi rujukan dalam mengatasi segala kekeliruan mengenai hukum-hakam yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. Peranan Malaysia dalam Komanwel 1. Mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan. Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. Mmenyokong perjuangan rakyat Palestin.Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) ditubuhkan pada tahun 1971. pembangunan ekonomi. masalah perdagangan antarabangsa. Dalam Persidangan Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGM) di Bahamas (1985) dan di Vancouver (1987). sains dan teknologi. Bagi mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara negara Islam. Keanggotaan . y Peranan Malaysia dalam OIC y y y y y Penubuhan Bank Pembangunan Islam. Organisation of Islamic Conference (OIC) dianggotai oleh 57 buah negara Islam Asia. penjajahan politik dan ekonomi serta masalah Apartheid.Dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British.

Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun. d. Pengenalan Rancangan Colomb0. Sidang Ke-27 Menteri-Menteri Luar OIC [27 Jun 2000]. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada banyak Persidangan dan Mesyuarat yang penting. pendidikan. Dalam bidang pertahanan. c. Melalui skim ini. Universiti Islam Antarabangsa dan sebagainya. Faedah kerjasama pertahanan. 7. mengadakan Mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar OIC Mengenai Timur Tengah pada bulan April 2004 untuk membincangkan masalah di Palestin dan Iraq. . Pengurangan pencemaran laut. A. pertanian. Isu yang dibincangkan ialah isu Apartheid. ekonomi antarabangsa. Mesyuarat Kumpulan Sierra Leone [13-14 Jun 2002]. 5. kebuluran dan kemiskinan di Afrika. perdagangan. teknikal. dan berbagai mesyuarat lain di peringkat Menteri dan juga pegawai-pegawai kanan dan jawatankuasa di bawah naungan OIC. kemerdekaan Namibia. 8. kewangan dan sebagainya. masalah dadah. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Persidangan CHOGM pada tahun 1989. Mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara Komanwel. perpaduan negara-negara Komanwel telah disalurkan melalui aktiviti sukan. kesihatan dan sebagainya. Ekoran kemerosotan dan pencemaran alam sekitar a. konflik Asia Barat. pembangunan sains dan teknologi. Sidang Kemuncak Ke-10 OIC [16-18 Oktober 2003]. misalnya negara Komanwel telah memberi nasihat dalam penubuhan maktab-maktab perguruan. misalnya Malaysia mendapat bantuan ketenteraan khususnya untuk peringkat 10 tahun selepas kemerdekaan. mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan. Dalam bidang pendidikan. cukai bagi barangan Malaysia direndahkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. 3. 4. Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam Komanwel umpamanya pemberian status Skim Keutamaan Am (GSP) bagi barangan Malaysia.2. konflik Afghanistan dan Kampuchea dan isu alam sekitar. b. HSC dan dalam bidang sosial pula. Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar. iaitu Sukan Komanwel yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada tahun 1998 6. Mesyuarat susulan peringkat pegawai kanan mengenai Pelancongan [5-7 September 2003]. antaranya ialah Sesi Luar Biasa Menteri-Menteri Luar Negara Islam Mengenai Keganasan [1-3 April 2002]. negara-negara OIC turut memajukan pendidikan penubuhan universiti-universiti Islam seperti Universiti Al-Azhar.level. pertanian.

ILO. UNESCO. Indonesia. UNCTAD. e. Peru. Senegal. Argentina. Malaysia. g. Mexico. Chile. Jamaica. b. f. iaitu 1. WHO. Kenya. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia. .Malaysia juga diberi tanggungjawab mengetuai Delegasi OIC Peringkat Menterii menggesa Kuartet mengambil langkah segera menyelesaikan konflik Israel-Palestin. India. Venezuela dan Zimbabwe. Nigeria. K-15 terdiri daripada Algeria. mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman. Egypt. UNPROFOR. Brazil. kerjasama dalam pelbagai bidang adalah diperlukan. Majlis Keselamatan Untuk melaksanakan agenda PBB beberapa sekretariat ditubuhkan seperti: a. Untuk itu. Objektif Penubuhan menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu pembangunan dunia. UNISOM. c. membanteras penyalahgunaan dadah. perdagangan dan teknologi. Perhimpunan Agung PBB 2. IMF. Penglibatan Malaysia dalam PBB 1. 2. Sri Lanka. Objektif Penubuhan K-15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan. d. menjadi pemimpin ICDATT. PBB Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan.

Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun. Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998. negara maju akan membelinya dengan harga yang murah dan fenomena ini jika dibiarkan akan menyebabkan negara membangun semakin miskin. 2. Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan diantara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia. Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) Tujuan Ditubuhkan KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negara-negara maju seperti AmerikaSyarikat. Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990). Keadaan ini juga menyebabkan negara membangun terpaksa berhutang dengan negara maju yang mengenakan syarat yang membebankan negara membangun. 4. 3. Jepun dan Britain. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah: 1. Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syor untuk mengelakkan tekanan negara maju. bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. . terlibat dalam melaksanakan dasar PBB seperti menghantar pasukan pengaman di Congo (1961). Berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe. Penubuhan oleh Datuk Seri Dr. Somalia (1995). Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju. Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun Oleh itu. Dalam hal ini.3.

kemudahan perdagangan dan pelaburan. Tiga kekuatan APEC adalah liberalisasi perdagangan dan pelaburan. yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. dan kerjasama ekonomi dan teknikal. 4. Asas penubuhan tersebut adalah sebagai tindak balas kepada perlumbaan senjata oleh dua kuasa besar. . NAM berpegang kepada prinsip menghormati kemerdekaan. iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang mendominasi dunia pada ketika itu. keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta mengambil sikap tidak campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. 2. perkhidmatan. iaitu tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. Menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip General Agreement on Tariff and Trades (GATT) . Dalam hal ini. Yogoslavia. Pertubuhan ini berpegang kepada dasar berkecuali. diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemuncak NAM yang pertama di Belgrade. 3. dan 5.Objektif Penubuhan 1. Bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia. Meningkatkan matlamat positif dengan mengalakkan pengairan barang. Membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala. NAM the Non-Aligned Movement . Mengurangkan sekatan. modal dan teknologi.

ekonomi. Mengapa Malaysia sebagai Pengerusi NAM? 1. Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara negara membangun untuk terus bersuara. Keberkesanan Malaysia di dalam mempromosi serta menguatkan lagi mekanisma diplomasi pelbagai hala bagi menghadapi kecenderungan ke arah penyelesaian secara unilateral oleh kuasa-kuasa besar. dengan mempromosikan keamanan melalui platform-platform politikal. perdagangan dan sosial. Malaysia juga berperanan memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ekonomi dan perdagangan. dan mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kearah mengekalkan keamanan dunia. melalui pendekatan diplomasi pelbagai hala (multilateralism). pembangunan dan pembasmian kemiskinan serta pembangunan sosial dan kemanusiaan yang bersifat sejagat serta isu-isu yang berkepentingan kepada NAM. seperti Amerika Syarikat. terutamanya. Kerjasama Selatan-Selatan. Kebolehan Malaysia untuk merangsang perpaduan serta penyatuan sesama negaranegara anggota dalam keadaan dimana mereka menghadapi tekanan daripada negaranegara maju yang lebih berkuasa dan berpengaruh. melalui badan-badan dunia seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Majlis Keselamatan PBB. 3.Peranan Malaysia dalam NAM Menjadi pengerusi NAM. Keupayaan Malaysia di dalam memberikan kepimpinan kepada NAM ketika ramai yang mempersoalkan keberkesanan NAM setelah berakhirnya Perang Dingin. dan 4. 5. Inisiatif ini diambil kerana kita sedar bahawa ICT memainkan peranan penting di dalam pembangunan ekonomi terutama sekali di . Keupayaan untuk menyuarakan dan mempromosikan kepentingan negara-negara sedang membangun dalam aspek-aspek hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang politik. 2. Keupayaan Malaysia memperkenalkan Pelancaran Portal e-Sekretariat NAM pada Mac 2004 yang bertindak sebagai pengkalan data kepada kesemua isu berhubung NAM bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi mempercepatkan proses membuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan di antara negara anggota NAM.

Pada mesyuarat tersebut. persetujuan telah dicapai keatas deraf Pernyataan mengenai Palestin yang kemudiannya digabungkan ke dalam Dokumen Muktamad.dalam konteks globalisasi. 6. Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004 baru-baru ini. . dimana kebanyakan negara anggota NAM agak terkebelakang di dalam bidang tersebut. Penganjuran Mesyuarat Khas Peringkat Menteri NAM Mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. disusuli dengan Mesyuarat Peringkat Menteri NAM mengenai Palestin di Durban. sebagai reaksi segera kepada pergolakan yang meruncing di wilayah Palestin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful