PERKEMBANGAN DASAR LUAR NEGARA SELEPAS MERDEKA y Tunku Abdul Rahman (1957 1970), dasar luar Malaysia - pro

-Barat dan antikomunis

y

Tun Abdul Razak Hussein (1970 1976), pembangunan dan integrasi sosial - hubungan diplomatik - tanpa mengira ideologi politik. Tun Hussein Onn (1976 1981), kerjasama pertahanan dan keselamatan negara. Tun Dr. Mahathir Mohamad, (1981 2003) hubungan ekonomi dan mengekalkan dasardasar sebelumnya. Selain itu, soal keamanan dan keadilan masyarakat antarabangsa .

y y

Mengapa Perlu ada Dasar Luar? y y y y y y y y Persekitaran Geostrategik Struktur Politik Negara Demografi Keselamatan Negara Faktor Sejarah Faktor Ekonomi Undang-undang Antarabangsa Faktor Globalisasi

objektif-objektif dasar luar negara 1. Untuk menjaga, mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa; 2. Menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan keselamatan Malaysia; 3. Mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain. 4. Menangani perkembangan dan cabaran politik, ekonomi, keselamatan dan sosial di peringkat antarabangsa 5. Mempertahan dan memajukan hak, kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang; 6. Memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain.

Brunei. y y y Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) y y y ASEAN 8 Ogos 1967. 2. hubungan serantau dan pelbagai hala dengan negaranegara asing dan pertubuhan-pertubuhan antarabangsa. Hubungan ini merangkumi bidang politik. Australia dan New Zealand. Menguruskan hubungan dua hala. perkhidmatan. Malaysia menandatangani deklarasi penubuhan ASEAN di Bangkok. 4. Republik Korea. pentadbiran am. Menjalankan aktiviti-aktiviti penerangan bagi mengunjur imej negara di luar negeri. India. 3. konsular. Laos dan Myanmar. kewangan. pelaburan. Apa itu Kerjasama Serantau Asean juga telah mengambil langkah dengan mewujudkan Komuniti Asean menjelang tahun 2020 y y Menyelesaikan sebarang pertelingkahan secara aman melalui rundingan. Menangani cabaran-cabaran yang merentasi sempadan yang boleh memberi kesan negatif kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. . akan dapat mewujudkan satu pasaran tunggal dan pusat pengeluaran setempat di mana barangan. Mempromosi pelaburan dan perdagangan dengan negara-negara asing. buruh dan modal untuk pelaburan boleh beraliran secara bebas di antara negara Asean. Vietnam. keselamatan dan . ekonomi dan kebudayaan. Memastikan supaya tidak wujud di rantau ini sebarang senjata pemusnah besar-besaran dan supaya rantau ini bebas daripada ancaman senjata tersebut. Mengendalikan aktiviti perkhidmatan. dianggotai 10 buah negara termasuk. Jepun.Kementerian Luar Negeri objektif kementerian 1. mewujudkan kawasan perdagangan bebas (FTA) antara Asean dengan negara-negara jiran seperti Repulik rakyat China.

Singapura. INOTEC di Filipina penyelidik pertanian dan TROMPED di Negara Thai kesihatan awam. ASEAN pasti boleh berbangga apabila berjaya menghapuskan tarif ke atas 11 sektor utama yang akan dilaksanakan oleh enam negara menjelang 2007 iaitu Malaysia. perkhidmatan. Pesta Filem ASEAN. maju dan stabil dengan memastikan kebebasan kemasukan barang-barang. Hepatitis dan Coxsakie B.Kejayaan-kejayaan yang Dicapai oleh ASEAN y y Konsep Zone of Peace and Neutral (ZOPFAN) Konsep South East Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ) Konsep ini membawa maksud seluruh rantau ASEAN adalah bebas senjata dan dari ujian senjata nuklear. Melalui ASEAN+3 i membentuk sebuah Komuniti Asia Timur (East Asia Community). Filipina dan Brunei. manakala empat lagi negara anggota iaitu Laos. Pelaksanaannya telah diagihkan kepada beberapa buah negara ASEAN seperti RESCAM untuk melatih guru sains dan matematik di Pulau Pinang. ASEAN telah menubuhkan Persidangan Menteri-menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO). Myanmar dan Vietnam akan dilaksanakan pada 2012. y y y y y . pelaburan. Projek Ekonomi Kerjasama dalam bidang ekonomi pula merangkumi projek baja urea. projek vaksin Hepatitis B dan sebagainya. RELC meningkatkan prestasi penguasaan bahasa Inggeris di Singapura. pertukaran berita dan penyiaran TV/Radio antara RTM dengan TVRI dan RTB. Kerjasama Pendidikan berkongsi kepakaran untuk dipelajari oleh penuntut-penuntut dari negara anggota. o mengembangkan rangkaian dengan negara-negara rakan dagang dan o mempromosikan inisiatif pembangunan serantau. Korea. Pesta Kebudayaan ASEAN. Kerjasama antara ASEAN. bekerjasama dalam bidang penyelidikan penyakit-penyakit seperti Denggi. Jepun dan China. Bagi aspek integrasi ekonomi. Kerjasama dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan Merangkumi aspek kebudayaan dan kesenian. Sukan SEA. Tiga pendekatan o meneruskan integrasi ekonomi secara lebih meluas. Penubuhan Wawasan ASEAN 2020 bagi mewujudkan rantau ekonomi ASEAN yang mempunyai daya saing yang tinggi. Kemboja. sukan dan telekomunikasi.Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1996. modal dan pembangunan ekonomi serta mengurangkan kemiskinan. Thailand. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah menggariskan tiga pendekatan baru Malaysia bagi meningkatkan kerjasama ekonomi dengan ASEAN. Indonesia. ASEAN+3.

Organisation of Islamic Conference (OIC) dianggotai oleh 57 buah negara Islam Asia. Mmenyokong perjuangan rakyat Palestin. Keanggotaan . Peranan Malaysia dalam Komanwel 1. Mengkritik campur tangan Rusia di Afghanistan. OIC juga akan menjadi rujukan dalam mengatasi segala kekeliruan mengenai hukum-hakam yang dihadapi oleh umat Islam sejagat. Dalam Persidangan Ketua-ketua Negara Komanwel (CHOGM) di Bahamas (1985) dan di Vancouver (1987).Dianggotai oleh negara-negara bekas tanah jajahan British. Malaysia juga telah membuat pelaburan di beberapa buah negara OIC seperti Petronas di Iran. sains dan teknologi. Bagi mengeratkan lagi ikatan silaturahim antara negara Islam. pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. masalah perdagangan antarabangsa. penjajahan politik dan ekonomi serta masalah Apartheid. y y Komanwel merupakan pertubuhan negara-negara bekas tanah jajahan British. Mengutuk dasar penghapusan etnik Islam di Bosnia-Herzegovina.Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC) ditubuhkan pada tahun 1971. y Peranan Malaysia dalam OIC y y y y y Penubuhan Bank Pembangunan Islam. ekonomi. Timur Tengah dan Afrika Matlamat Penubuhan y mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam dalam bidang seperti sosial. termasuk Malaysia. pertukaran maklumat kewangan dan sebagainya untuk meninggikan syiah Islam. . Matlamat Penubuhan Untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan. penjajahan dan penentangan terhadap isu Apartheid di Afrika Selatan. menyarankan badan dunia menangani isu-isu ketidakadilan perdagangan dunia. Malaysia telah menganjurkan Musabaqah al-Qur¶an pada tiap-tiap tahun. Membangunkan ekonomi serta sosial negara Afrika dengan membina infrastruktur ekonomi dan pembangunan. Penyertaan Malaysia bermula sebaik sahaja mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. pembangunan ekonomi. pendidikan. membendung segala unsur jahat yang menindas umat Islam di seluruh dunia. pertahanan.

cukai bagi barangan Malaysia direndahkan dan secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan barangan Malaysia dengan barangan negara lain di pasaran luar. pertanian. mengadakan Mesyuarat Khas Peringkat Menteri Luar OIC Mengenai Timur Tengah pada bulan April 2004 untuk membincangkan masalah di Palestin dan Iraq. 4. ekonomi antarabangsa. Melalui skim ini. b. 5.level.2. Ekoran kemerosotan dan pencemaran alam sekitar a. Penubuhan tabung antarabangsa untuk pemeliharaan alam sekitar. Pengenalan Rancangan Colomb0. pertanian. mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan. perdagangan. A. Pengurangan pencemaran laut. 8. konflik Afghanistan dan Kampuchea dan isu alam sekitar. 3. negara-negara OIC turut memajukan pendidikan penubuhan universiti-universiti Islam seperti Universiti Al-Azhar. Sidang Kemuncak Ke-10 OIC [16-18 Oktober 2003]. c. 7. antaranya ialah Sesi Luar Biasa Menteri-Menteri Luar Negara Islam Mengenai Keganasan [1-3 April 2002]. pendidikan. d. Mesyuarat susulan peringkat pegawai kanan mengenai Pelancongan [5-7 September 2003]. dan berbagai mesyuarat lain di peringkat Menteri dan juga pegawai-pegawai kanan dan jawatankuasa di bawah naungan OIC. konflik Asia Barat. HSC dan dalam bidang sosial pula. Mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. kesihatan dan sebagainya. teknikal. iaitu Sukan Komanwel yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah pada tahun 1998 6. Universiti Islam Antarabangsa dan sebagainya. . Sidang Ke-27 Menteri-Menteri Luar OIC [27 Jun 2000]. Pengurusan perhutanan dan pertanian di negara-negara maju dan sedang membangun. kebuluran dan kemiskinan di Afrika. Mengadakan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa buah negara Komanwel. masalah dadah. Dalam bidang pendidikan. misalnya Malaysia mendapat bantuan ketenteraan khususnya untuk peringkat 10 tahun selepas kemerdekaan. perpaduan negara-negara Komanwel telah disalurkan melalui aktiviti sukan. Malaysia juga telah mendapat sokongan oleh negara-negara maju dalam Komanwel umpamanya pemberian status Skim Keutamaan Am (GSP) bagi barangan Malaysia. kemerdekaan Namibia. Mesyuarat Kumpulan Sierra Leone [13-14 Jun 2002]. Dalam bidang pertahanan. Faedah kerjasama pertahanan. kewangan dan sebagainya. misalnya negara Komanwel telah memberi nasihat dalam penubuhan maktab-maktab perguruan. Malaysia dipilih menjadi tuan rumah Persidangan CHOGM pada tahun 1989. pembangunan sains dan teknologi. Malaysia juga telah menjadi tuan rumah kepada banyak Persidangan dan Mesyuarat yang penting. Isu yang dibincangkan ialah isu Apartheid.

b. PBB memainkan peranan dalam dua perkara yang berkaitan dengan politik dunia. WHO. Majlis Keselamatan Untuk melaksanakan agenda PBB beberapa sekretariat ditubuhkan seperti: a. d. Penglibatan Malaysia dalam PBB 1. K-15 terdiri daripada Algeria. kerjasama dalam pelbagai bidang adalah diperlukan. e. Argentina. membanteras penyalahgunaan dadah. menjadi pemimpin ICDATT. iaitu 1. IMF. Chile. Egypt. UNCTAD. UNESCO. g. mewujudkan sebuah masyarakat dunia yang aman. Venezuela dan Zimbabwe. Sri Lanka. Indonesia. perdagangan dan teknologi. Kenya. UNPROFOR. Perhimpunan Agung PBB 2. PBB Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. . memimpin negara-negara Kumpulan 77 yang ditugaskan untuk membincangkan isu-isu pembangunan dunia. Brazil. UNISOM. Peru. c. Untuk itu. India. 2.Malaysia juga diberi tanggungjawab mengetuai Delegasi OIC Peringkat Menterii menggesa Kuartet mengambil langkah segera menyelesaikan konflik Israel-Palestin. ILO. Nigeria. Senegal. Jamaica. Mexico. f. Malaysia. Objektif Penubuhan K-15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan. Objektif Penubuhan menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal-ehwal negara lain.

Keadaan ini juga menyebabkan negara membangun terpaksa berhutang dengan negara maju yang mengenakan syarat yang membebankan negara membangun. Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun Oleh itu. 4. Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) Tujuan Ditubuhkan KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negara-negara maju seperti AmerikaSyarikat. Memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun. Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidak bergantungan diantara ekonomi negara-negara Asia-Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia. 2. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah: 1. Dalam hal ini. Somalia (1995). bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. 3. Jepun dan Britain. Menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syor untuk mengelakkan tekanan negara maju. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe. Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998. Penubuhan oleh Datuk Seri Dr. terlibat dalam melaksanakan dasar PBB seperti menghantar pasukan pengaman di Congo (1961). Mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju. Bosnia (1996) dan sempadan Iran-Iraq (1990). Berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun. negara maju akan membelinya dengan harga yang murah dan fenomena ini jika dibiarkan akan menyebabkan negara membangun semakin miskin. .3.

yang juga dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali. NAM berpegang kepada prinsip menghormati kemerdekaan. Dalam hal ini. Tiga kekuatan APEC adalah liberalisasi perdagangan dan pelaburan.Objektif Penubuhan 1. 3. 4. dan kerjasama ekonomi dan teknikal. . Menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip General Agreement on Tariff and Trades (GATT) . kemudahan perdagangan dan pelaburan. Mengurangkan sekatan. dan 5. keutuhan dan kedaulatan sesebuah negara serta mengambil sikap tidak campur tangan dalam hal-ehwal negara lain. diasaskan pada tahun 1961 bersempena Sidang Kemuncak NAM yang pertama di Belgrade. Meningkatkan matlamat positif dengan mengalakkan pengairan barang. Bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia. Yogoslavia. perkhidmatan. iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union yang mendominasi dunia pada ketika itu. iaitu tidak berpihak kepada Blok Barat atau Blok Timur. NAM the Non-Aligned Movement . Asas penubuhan tersebut adalah sebagai tindak balas kepada perlumbaan senjata oleh dua kuasa besar. Pertubuhan ini berpegang kepada dasar berkecuali. 2. Membangunkan dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala. modal dan teknologi.

perdagangan dan sosial. Kebolehan Malaysia untuk merangsang perpaduan serta penyatuan sesama negaranegara anggota dalam keadaan dimana mereka menghadapi tekanan daripada negaranegara maju yang lebih berkuasa dan berpengaruh. Kerjasama Selatan-Selatan. Melalui pertubuhan ini ia berperanan untuk memberikan kepimpinan yang jitu bagi mewakili negara-negara anggotanya yang majoritinya adalah negara negara membangun untuk terus bersuara. pembangunan dan pembasmian kemiskinan serta pembangunan sosial dan kemanusiaan yang bersifat sejagat serta isu-isu yang berkepentingan kepada NAM. seperti Amerika Syarikat. melalui badan-badan dunia seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Majlis Keselamatan PBB. dengan mempromosikan keamanan melalui platform-platform politikal. melalui pendekatan diplomasi pelbagai hala (multilateralism). 5. dan mengambil langkah-langkah yang praktikal serta berkesan kearah mengekalkan keamanan dunia. 2. Keberkesanan Malaysia di dalam mempromosi serta menguatkan lagi mekanisma diplomasi pelbagai hala bagi menghadapi kecenderungan ke arah penyelesaian secara unilateral oleh kuasa-kuasa besar. 3. Keupayaan untuk menyuarakan dan mempromosikan kepentingan negara-negara sedang membangun dalam aspek-aspek hubungan antarabangsa khususnya dalam bidang politik. Mengapa Malaysia sebagai Pengerusi NAM? 1. terutamanya.Peranan Malaysia dalam NAM Menjadi pengerusi NAM. dan 4. Keupayaan Malaysia di dalam memberikan kepimpinan kepada NAM ketika ramai yang mempersoalkan keberkesanan NAM setelah berakhirnya Perang Dingin. Malaysia juga berperanan memberikan tumpuan kepada isu-isu seperti ekonomi dan perdagangan. Keupayaan Malaysia memperkenalkan Pelancaran Portal e-Sekretariat NAM pada Mac 2004 yang bertindak sebagai pengkalan data kepada kesemua isu berhubung NAM bagi mempertingkatkan komunikasi serta koordinasi mempercepatkan proses membuat keputusan dan merapatkan jurang perbezaan digital serta perpaduan di antara negara anggota NAM. Inisiatif ini diambil kerana kita sedar bahawa ICT memainkan peranan penting di dalam pembangunan ekonomi terutama sekali di . ekonomi.

Pada mesyuarat tersebut. disusuli dengan Mesyuarat Peringkat Menteri NAM mengenai Palestin di Durban. . dimana kebanyakan negara anggota NAM agak terkebelakang di dalam bidang tersebut. Penganjuran Mesyuarat Khas Peringkat Menteri NAM Mengenai Palestin di Putrajaya pada 13 Mei 2004. sebagai reaksi segera kepada pergolakan yang meruncing di wilayah Palestin. persetujuan telah dicapai keatas deraf Pernyataan mengenai Palestin yang kemudiannya digabungkan ke dalam Dokumen Muktamad. Afrika Selatan pada 18 Ogos 2004 baru-baru ini.dalam konteks globalisasi. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful