BACAAN KHUSUS RIWAYAT HAFS TORIK SYATIBI Talfiq Bahasa: Rekaan Istilah: Mencampurkan bacaan sebahagian daripada torik

dengan torik yang lain. Ia juga dikenali dengan tarkib turk Hukum: Tidak harus Imam Nuwairi-Haram,Makruh dan mengaibkan. Menjadi kesalahan jika menggabungkan bacaan antara torik Imam Syatibi dengan torik Imam Ibnu Jazari dalam satu masa kerana terdadap jurang perbezaan antara kedua-dua torik tersebut. Ciri-ciri khusus riwayat hafs torik Syatibi: 1. Attakbir: bermaksud ucapan " " atau sekurang-kurangnya " " atau ketika khatam Quran riwayat hafs melalui torik Syatibi tidak membaca takbir. 2. Mad munfasil dibaca dengan kadar 4 dan 5 harakat. 3. Mad Muttasil dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat dan 6 harakat apabila diwaqaf atas huruf mad berada dihujung kalimah. 4. Idgham nun sakinah atau tanwin bertemu huruf Lam ( ) dan ( ) tanpa ghunnah. 5. Saktah hanya berlaku pada 4 tempat. 6. Pada fatatih suwar surah Yasin dan surah Rum dibaca dengan Izhar. 7. Pada perkataan ( ) pada surah al-Insan ayat 4 boleh dibaca 2 wajah ketika waqaf sama ada dihazaf alif atau diisbat alif. 8. Kalimah-kalimah( ) pada ayat 24 surah Rum dibaca 2 wajah berbaris di atas dan berbaris dhommah. 9. Pada kalimah ( ) pada surah an-Naml ayat 36 harus dibaca 2 wajah ketika waqaf 10. Pada kalimah ( ) pada surah Syuara ayat 63 harus dibaca 2 wajah Tafkhim dan Tarkik. 11. Huruf ain pada permulaan surah Maryam dan surah As-Syura harus dibaca dengan 4 dan 6 harakat. 12. Pada kalimah ( ) dibaca 2 wajah iaitu Isymam dan Raum 13. Wajib diidghamkan huruf ( ) ke dalam ( ) pada kalimah ( ) surah Hud ayat 42. 14. Wajib diidghamkan huruf ( ) ke dalam huruf ( ) pada kalimah ( )surah Al-A raf ayat 176. 15. Pada kalimah ( )dalam surah Al-Ana m ayat 143-144 pada kalimah ( )surah Yunus ayat 51 dan 91 dan kalimah ( )dalam surah Yunus ayat 59 dan surah AL-Naml ayat 59 boleh dibaca 2 wajah secara Ibdal dan Tashil 16. Huruf( )pada kalimah ( ) surah Ghasiah ayat 22 hanya dengan huruf ( ) 17. Pada huruf ( )kalimah ( )surah Al-Qamar ayat 37 harus dibaca dengan 2 wajah iaitu dengan ( )dan ( ) 18. Pada kalimah ( )surah Al-Baqarah ayat 245 dan pada kalimah ( )surah Al-A raf ayat 69 dibaca dengan huruf ( )sahaja. 19. Pada kalimah ( )harus dibaca 2 wajah iaitu secara Izhar berserta dengan Saktah dan secara Idgham. 20. Pada kalimah ( )dibaca secara idgham kamil.

Kalimah ( )ayat 41 surah Hud hendaklah dibaca secara Imalah Kubra.21. )surah Fussilat ayat 44 dibaca dengan Tashil. . Kallimah ( 22.