presents

jika anda terlupa atau tidak tahu apa jawapannya.Taklimat Kuiz Sirah Nabawiyyah 1432 H ± Bahagian 1 : Kuiz Bahagian 1 ini fokus kepada tempoh sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. oleh Sheikh Sofiyyurrahman Al-Mubarakfuri Tamat Kuiz Terus ke kuiz . Sebaliknya.a. perkahwinan sehingga kerasulan Baginda s. Nombor yang telah dipilih akan digelapkan warnanya.w. Kali ini tidak ada masa yang ditetapkan untuk menjawab.a. Klik pada salah satu nombor yang ada untuk soalan kuiz.w . Semoga diberkati Allah« Pilihan jawapan yang betul akan ditanda dengan warna hijau. yang salah dengan warna merah Sumber rujukan utama kuiz ini ialah kitab Ar-Rahiqul Makhtum.a. banyakkanlah selawat ke atas Nabi s.w.

Bersedia . Mula ! .

25 26 27 28 29 30 19 20 21 22 23 24 13 14 15 16 17 18 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Tamat Sila pilih nombor soalan .

iaitu nenek Baginda s.a.w ? Abdullah Ubaidullah Abu Talib Abbas Ibu Abdullah.1 Siapakah nama ayah Nabi s.w ialah Fatimah binti Amr bin A-iz bin Imran bin Makhzum bin Yaqozoh bin Murrah Menu Utama .a.

w ? Asmaa binti Husin Halimah AlAslamiyyah Ummu Aiman Aminah binti Wahab Ayah dan ibu Baginda s.w bertemu nasab mereka pada Kilab bin Murrah .Rujuk kitab sirah seperti Ar-Rahiq Al-Makhtum Menu Utama .a.2 Siapakah nama ibu Baginda s.a.

bapa saudaranya Muttalib yang menjaganya.3 Siapakah nama datuk Nabi s.w ? Abu Talib Hasyim Abdul Muttalib Abdullah Abdul Muttalib digelar sedemikian kerana selepas ayahnya Hasyim meninggal dunia. dan beliau selalu mengikuti Muttalib sehingga disangkakan sebagai hamba ( Abd) Muttalib Menu Utama .a.

4 Apakah nama sebenar datuk Nabi s. telah kelihatan uban di kepalanya Menu Utama .w ? Zaid Syaibah Talhah Qusay Beliau dinamakan Syaibah yang bawa maksud : uban/rambut putih .a. kerana dikatakan bahawa ketika beliau kecil.

Beliau juga telah menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib. iaitu bapa saudara Nabi s.w dan Abu Salamah bin Abdil Asad Al-Makhzumi Menu Utama . ialah hamba kepada Abu Lahab.a.Siapakah nama ibu susu Nabi s.w yang pertama? Asy-Syifaa Halimah AsSa diyyah Thuwaibah AlAslamiyyah Ummu Aiman Thuwaibah.a.

berapakah umur Nabi s. ketika ayahnya wafat? 5 bulan 1 bulan Dalam kandungan 1 tahun Ayah Baginda s. Menu Utama .w. Abdullah wafat ketika dalam perjalanan pulang dari negeri Syam ke Mekah. Ketika itu dikatakan bahawa usia Nabi s.6 Mengikut pendapat yang masyhur.a.a. Wallahu a lam.a.w dalam kandungan ialah 2 bulan.w .

Menu Utama .a.w.w. seorang sahabat Nabi s.Siapakah nama bidan yang menyambut kelahiran Nabi s.a. ? Nafeesah Halimah AsSa diyyah Ummu Ayman Asy-syifaa Asy-Syifaa ialah ibu kepada Abdurrahman bin Auf.

dan telah digantikan dengan pembinaan : Suqya Zamzam Maktabah Makkah Pintu As-Salam Kedai Maktabah/Perpustakaan Makkah terletak dekat Syi b Ali/Bani Hasyim.8 Tapak rumah tempat Nabi s.a.w dilahirkan masih ada di Mekah. Dibina pada tahun 1371 H oleh Syeikh Abbas al-Qattan Menu Utama .

? Bulan terbelah dua Rosak pintu istana Kisra Beberapa gereja dan biara runtuh Terpadam api Majusi Peristiwa bulan terbelah dua berlaku apabila orang-orang kafir di Mekah minta ditunjukkan bukti kerasulan Nabi s.w.a.9 Antara yang berikut. .w.a. maka berlakulah peristiwa ini lalu turun ayat : Iqtarabatissaa atu wansyaqqal qamar surah Al-Qamar ayat 1 Menu Utama . mana satukah yang tidak termasuk dalam peristiwa di ambang kelahiran Nabi Muhammad s.

a. telah berlaku satu peristiwa besar. maka tahu itu dinamakan dengan peristiwa tersebut. dipimpin oleh seorang raja Habsyah beragama Nasrani Menu Utama .10 Pada tahun kelahiran Nabi s. ? Tahun Kesedihan Tahun Gajah Tahun Peperangan Tahun Banjir Tentera bergajah itu telah datang dari Yaman. Apakah nama tahun lahirnya Nabi s.w .a.w.

w. Nabi Ibrahim ada dua orang anak : nabi Ismail dan Ishaq . Nabi Muhammad s. Musa dan Isa a.s. manakala semua nabi bagi Bani Israil adalah dari keturunan Nabi Ishaq Menu Utama . adalah dari keturunan Nabi Ismail. iaitu ? Ibrahim dan Ismail a.11 Nabi s.s.s.a. Daud dan Sulaiman a.s.w adalah dari keturunan dua orang Nabi. Ishak dan Ya qub a.a.

12 Nabi s.a.w adalah dilahirkan daripada keturunan arab bangsawan : ? Aus Khazraj Hawazin Quraisy Kaum Quraisy adalah keturunan Arab bangsawan yang memimpin Kota Mekah Menu Utama .

a.w.13 Siapakah nama pengasuh Nabi s.a.w. ? Halimah AsSa diyyah Asy-Syifaa Ummu Ayman Ummu Sulaim Ummu Ayman adalah hamba sahaya peninggalan bapa Baginda s. Menu Utama . Abdullah setelah meninggal dunia. Namanya Barakah.

14 Siapakah nama raja Habsyah yang menghantar tentera bergajah ke Mekah ? Abrahah Najasyi Hercules Kisra Abrahah adalah seorang raja dari Habsyah yang menjadi pemerintah di Yaman. Abrahah seorang Nasrani. Menu Utama .

w ialah : Az-Zubair.w. Hamzah. Abdul Ka bah dan Qatham Menu Utama . Dhirar. Al-Muqawwim.a. Hajal. Abu Talib (namanya Abd Manaf).15 Antara yang berikut.a.Abbas. yang manakah bukan bapa saudara nabi s. Al-Harith. ? Abu Talib Hamzah Abu Salamah Al. Abu Lahab (namanya Abdul Uzza). Al-Ghaidaq. Al.Abbas Bapa saudara Nabi s.

Nabi s.dan Bani Qais Iylan.w.a.w menyertai pasukan menyediakan panah bagi pemanah-pemanah Quraisy. pernah sertai sebelum turunnya wahyu ke atasnya? Peperangan al-Ukaz Peperangan Al-Fijar Peperangan AsSalam Peperangan Al-Futur Disebut Al-Fijar kerana perang ini berlaku dalam bulan haram.16 Apakah nama peperangan antara qabilah arab yang Nabi s. antara Quraisy bersama Kinanah.a. Menu Utama .

di kediaman Abdullah bin Jud an At-Taymi.17 Semasa Nabi s.w berumur 20 tahun. selepas perang Al-Fijar. apakah nama perjanjian yang menjamin tiada kezaliman akan dibiarkan di kalangan orang Mekah ? Al-Qawiy Al-Fadhl Al-Fijar Al-Fudhul Perjanjian ini dibuat oleh kaum Quraisy .a. Menu Utama .

w sedang bermain dengan kanakkanak lain.a.w.a. di kawasan Bani Sa d.a. dekat tempat Halimah As-Sa diyyah menyusukannya semasa kecil. ketika itu? 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun Peristiwa ini berlaku ketika Baginda s.w.18 Dalam peristiwa Nabi s. dibedah dadanya oleh Jibril ketika masih kecil. berapakah umur nabi s. Menu Utama .

19 Mengikut pendapat yang masyhur. apakah pekerjaan Nabi s.a. ketika awal remajanya? Menggembala kambing Membuat tembikar Membuat pedang Berniaga Dikatakan bahawa hampir setiap nabi/rasul utusan Allah pernah menggembala kambing. Menu Utama . Wallahu a lam. Mungkin hikmah Allah bagi memupuk sifat kepemimpinan dalam diri mereka.w.

Menu Utama . Anisah dan Huzafah (Asy-Syaima ) .w yang kedua? Halimah AsSa diyyah Barakah Thuwaibah Asy-Syifaa Namanya Halimah binti Abi Zu-aib As-Sa diyyah.20 Siapakah nama ibu susu Nabi s.a. mereka semua adalah anak Al-Harith. Suaminya bernama AlHarith bin Abdil Uzza.w daripada Halimah ialah : Abdullah.a. Saudara sesusu Nabi s.

a. Lubnan. mengikut bapa saudaranya ketika berumur ? 11 tahun 12 tahun 15 tahun 25 tahun Baginda s.w mengikut bapa saudaranya Abu Talib ke negeri Syam untuk berniaga. Negeri Syam sekarang ialah kawasan negara Syria.a.21 Nabi s. Jordan dan Palestin Menu Utama .w pergi ke negeri Syam buat kali pertama.

mereka bertemu dengan seorang rahib. kerana dikhuatiri Baginda s.22 Dalam perjalanan ke Syam bersama Abu Talib.w akan dianiaya oleh kaum Yahudi apabila diketahui tanda-tanda kenabiannya.a. Siapakah namanya? Bahira Al-Mut im Maisarah Waraqah bin Naufal Bahira menyuruh Abu Talib membawa Nabi s.a.w pulang ke Mekah. Menu Utama .

w ke negeri Syam kali kedua untuk menjual barang dagangan Khadijah.w yang sopan dan terpuji.a. serta amanahnya ketika berniaga. tentang perwatakan Nabi Muhammad s.a. Beliau menceritakan kepada Khadijah r. Menu Utama . dengan seorang hamba sahaya bagi Khadijah.23 Nabi s.a. siapakah namanya? Barakah Masturah Maisarah Nafisah Maisarah adalah seorang hamba lelaki.

w. yang ketika itu umurnya 40 tahun? 20 tahun 25 tahun 30 tahun 40 tahun Perkahwinan Nabi s. meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan Baginda s.a.a. ketika berkahwin dengan Khadijah. sehinggalah Khadijah r.24 Mengikut pendapat yang masyhur. berapakah umur Nabi s.a.a.w dan Khadijah berkekalan sehingga 25 tahun.w Menu Utama .

25 Khadijah r. Itulah antara kelebihan Khadijah r.a.a.a. siapakah namanya? Ruqayyah Syaimaa Asy-Syifaa Nafisah Nabi s.w. di hadapan isteri-isteri Baginda s.a. yang lain. telah meminta kawan seorang kawan baiknya untuk menyuarakan hajatnya mengahwini Nabi Muhammad s. Menu Utama .a.a.w .w tidak berkahwin dengan wanita selain semasa Khadijah r. masih hidup.

w dengan jiwa dan hartanya. ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad s.w ? Emas dari Yaman 40 ekor kambing 20 ekor unta 400 dirham Khadijah r. Menu Utama .a.26 Apakah mahar / mas kahwin Khadijah r.a.a. adalah orang yang pertama memeluk Islam dan membela Baginda s.a.

w berkhalwah dan menerima wahyu pertama ? Gua Tuur Gua Thuur Gua Nur Gua Hiraa Gua Hiraa terletak di Bukit/Jabal Nur dekat Mekah.27 Apakah nama gua tempat Nabi s.a. Berkhalwah bermaksud bersendirian untuk beribadat kepada Allah. Menu Utama .

w ialah 5 ayat pertama surah Iqra .w ? Jibril Mikail Israfil Ridhwan Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi s.a.28 Apakah nama malaikat yang menurunkan wahyu pertama kepada Nabi s. Menu Utama .a.

Menu Utama .29 Siapakah nama sepupu Khadijah yang memberitakan tentang kenabian Muhammad s. Beliau mendalami agama Nasrani dan boleh menulis dalam bahasa Ibrani/Hebrew.w selepas peristiwa turunnya wahyu pertama? Bahira Naufal bin Waraqah Waraqah bin Naufal Al-Mut im bin Adi Dikatakan bahawa Waraqah bin Naufal adalah seorang yang buta.a.

a. Zainab. ? 1 orang 4 orang 6 orang 7 orang Mereka adalah : Al-Qasim.30 Berapakah bilangan anak Baginda s. Ruqayyah. Ummu Kulthum dan Fatimah Menu Utama . Abdullah .a.w daripada perkahwinan dengan Khadijah r.

wordpress.. Daripada : http://qafmimra.Semoga mendapat manfaatnya & Selamat menyambut Maulidur Rasul.com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful