presents

a. Kali ini tidak ada masa yang ditetapkan untuk menjawab.w.Taklimat Kuiz Sirah Nabawiyyah 1432 H ± Bahagian 1 : Kuiz Bahagian 1 ini fokus kepada tempoh sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. Semoga diberkati Allah« Pilihan jawapan yang betul akan ditanda dengan warna hijau. Sebaliknya. Klik pada salah satu nombor yang ada untuk soalan kuiz.a. banyakkanlah selawat ke atas Nabi s.w . yang salah dengan warna merah Sumber rujukan utama kuiz ini ialah kitab Ar-Rahiqul Makhtum. perkahwinan sehingga kerasulan Baginda s.a. Nombor yang telah dipilih akan digelapkan warnanya. oleh Sheikh Sofiyyurrahman Al-Mubarakfuri Tamat Kuiz Terus ke kuiz . jika anda terlupa atau tidak tahu apa jawapannya.w.

Mula ! .Bersedia .

25 26 27 28 29 30 19 20 21 22 23 24 13 14 15 16 17 18 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Tamat Sila pilih nombor soalan .

iaitu nenek Baginda s.a.w ? Abdullah Ubaidullah Abu Talib Abbas Ibu Abdullah.a.1 Siapakah nama ayah Nabi s.w ialah Fatimah binti Amr bin A-iz bin Imran bin Makhzum bin Yaqozoh bin Murrah Menu Utama .

2 Siapakah nama ibu Baginda s.Rujuk kitab sirah seperti Ar-Rahiq Al-Makhtum Menu Utama .w ? Asmaa binti Husin Halimah AlAslamiyyah Ummu Aiman Aminah binti Wahab Ayah dan ibu Baginda s.a.w bertemu nasab mereka pada Kilab bin Murrah .a.

a.w ? Abu Talib Hasyim Abdul Muttalib Abdullah Abdul Muttalib digelar sedemikian kerana selepas ayahnya Hasyim meninggal dunia. dan beliau selalu mengikuti Muttalib sehingga disangkakan sebagai hamba ( Abd) Muttalib Menu Utama . bapa saudaranya Muttalib yang menjaganya.3 Siapakah nama datuk Nabi s.

w ? Zaid Syaibah Talhah Qusay Beliau dinamakan Syaibah yang bawa maksud : uban/rambut putih .4 Apakah nama sebenar datuk Nabi s. kerana dikatakan bahawa ketika beliau kecil. telah kelihatan uban di kepalanya Menu Utama .a.

w yang pertama? Asy-Syifaa Halimah AsSa diyyah Thuwaibah AlAslamiyyah Ummu Aiman Thuwaibah.Siapakah nama ibu susu Nabi s. Beliau juga telah menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib.a.a. iaitu bapa saudara Nabi s. ialah hamba kepada Abu Lahab.w dan Abu Salamah bin Abdil Asad Al-Makhzumi Menu Utama .

6 Mengikut pendapat yang masyhur.w. berapakah umur Nabi s.w . Menu Utama . Wallahu a lam. Ketika itu dikatakan bahawa usia Nabi s.a. Abdullah wafat ketika dalam perjalanan pulang dari negeri Syam ke Mekah.w dalam kandungan ialah 2 bulan. ketika ayahnya wafat? 5 bulan 1 bulan Dalam kandungan 1 tahun Ayah Baginda s.a.a.

seorang sahabat Nabi s. ? Nafeesah Halimah AsSa diyyah Ummu Ayman Asy-syifaa Asy-Syifaa ialah ibu kepada Abdurrahman bin Auf.w.w.a.a. Menu Utama .Siapakah nama bidan yang menyambut kelahiran Nabi s.

w dilahirkan masih ada di Mekah.a. dan telah digantikan dengan pembinaan : Suqya Zamzam Maktabah Makkah Pintu As-Salam Kedai Maktabah/Perpustakaan Makkah terletak dekat Syi b Ali/Bani Hasyim.8 Tapak rumah tempat Nabi s. Dibina pada tahun 1371 H oleh Syeikh Abbas al-Qattan Menu Utama .

w.9 Antara yang berikut.a.w.a. ? Bulan terbelah dua Rosak pintu istana Kisra Beberapa gereja dan biara runtuh Terpadam api Majusi Peristiwa bulan terbelah dua berlaku apabila orang-orang kafir di Mekah minta ditunjukkan bukti kerasulan Nabi s. maka berlakulah peristiwa ini lalu turun ayat : Iqtarabatissaa atu wansyaqqal qamar surah Al-Qamar ayat 1 Menu Utama . . mana satukah yang tidak termasuk dalam peristiwa di ambang kelahiran Nabi Muhammad s.

telah berlaku satu peristiwa besar.w. Apakah nama tahun lahirnya Nabi s.a. dipimpin oleh seorang raja Habsyah beragama Nasrani Menu Utama .w .10 Pada tahun kelahiran Nabi s. maka tahu itu dinamakan dengan peristiwa tersebut.a. ? Tahun Kesedihan Tahun Gajah Tahun Peperangan Tahun Banjir Tentera bergajah itu telah datang dari Yaman.

Nabi Muhammad s.w adalah dari keturunan dua orang Nabi.a.s. iaitu ? Ibrahim dan Ismail a. Musa dan Isa a. adalah dari keturunan Nabi Ismail.s.11 Nabi s. Nabi Ibrahim ada dua orang anak : nabi Ismail dan Ishaq .s.a. manakala semua nabi bagi Bani Israil adalah dari keturunan Nabi Ishaq Menu Utama . Daud dan Sulaiman a.s. Ishak dan Ya qub a.w.

12 Nabi s.a.w adalah dilahirkan daripada keturunan arab bangsawan : ? Aus Khazraj Hawazin Quraisy Kaum Quraisy adalah keturunan Arab bangsawan yang memimpin Kota Mekah Menu Utama .

w.13 Siapakah nama pengasuh Nabi s. Namanya Barakah. ? Halimah AsSa diyyah Asy-Syifaa Ummu Ayman Ummu Sulaim Ummu Ayman adalah hamba sahaya peninggalan bapa Baginda s.a. Abdullah setelah meninggal dunia.a. Menu Utama .w.

Abrahah seorang Nasrani.14 Siapakah nama raja Habsyah yang menghantar tentera bergajah ke Mekah ? Abrahah Najasyi Hercules Kisra Abrahah adalah seorang raja dari Habsyah yang menjadi pemerintah di Yaman. Menu Utama .

Dhirar. Al-Muqawwim. Hamzah. yang manakah bukan bapa saudara nabi s.15 Antara yang berikut. Abu Lahab (namanya Abdul Uzza). Al.Abbas.a.w ialah : Az-Zubair. Abdul Ka bah dan Qatham Menu Utama . Hajal.Abbas Bapa saudara Nabi s. Abu Talib (namanya Abd Manaf). Al-Harith. Al-Ghaidaq. ? Abu Talib Hamzah Abu Salamah Al.w.a.

a.w. Nabi s.w menyertai pasukan menyediakan panah bagi pemanah-pemanah Quraisy.dan Bani Qais Iylan.a.16 Apakah nama peperangan antara qabilah arab yang Nabi s. pernah sertai sebelum turunnya wahyu ke atasnya? Peperangan al-Ukaz Peperangan Al-Fijar Peperangan AsSalam Peperangan Al-Futur Disebut Al-Fijar kerana perang ini berlaku dalam bulan haram. antara Quraisy bersama Kinanah. Menu Utama .

selepas perang Al-Fijar.w berumur 20 tahun. apakah nama perjanjian yang menjamin tiada kezaliman akan dibiarkan di kalangan orang Mekah ? Al-Qawiy Al-Fadhl Al-Fijar Al-Fudhul Perjanjian ini dibuat oleh kaum Quraisy .17 Semasa Nabi s. Menu Utama .a. di kediaman Abdullah bin Jud an At-Taymi.

a.a. dibedah dadanya oleh Jibril ketika masih kecil.18 Dalam peristiwa Nabi s.a. ketika itu? 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun Peristiwa ini berlaku ketika Baginda s. dekat tempat Halimah As-Sa diyyah menyusukannya semasa kecil.w sedang bermain dengan kanakkanak lain. berapakah umur nabi s. di kawasan Bani Sa d.w.w. Menu Utama .

Wallahu a lam.19 Mengikut pendapat yang masyhur. Mungkin hikmah Allah bagi memupuk sifat kepemimpinan dalam diri mereka. apakah pekerjaan Nabi s. Menu Utama . ketika awal remajanya? Menggembala kambing Membuat tembikar Membuat pedang Berniaga Dikatakan bahawa hampir setiap nabi/rasul utusan Allah pernah menggembala kambing.w.a.

Menu Utama . Saudara sesusu Nabi s.20 Siapakah nama ibu susu Nabi s. Anisah dan Huzafah (Asy-Syaima ) .a.w yang kedua? Halimah AsSa diyyah Barakah Thuwaibah Asy-Syifaa Namanya Halimah binti Abi Zu-aib As-Sa diyyah.w daripada Halimah ialah : Abdullah. Suaminya bernama AlHarith bin Abdil Uzza. mereka semua adalah anak Al-Harith.a.

Jordan dan Palestin Menu Utama . Negeri Syam sekarang ialah kawasan negara Syria.a. mengikut bapa saudaranya ketika berumur ? 11 tahun 12 tahun 15 tahun 25 tahun Baginda s.w pergi ke negeri Syam buat kali pertama.a.w mengikut bapa saudaranya Abu Talib ke negeri Syam untuk berniaga.21 Nabi s. Lubnan.

kerana dikhuatiri Baginda s.22 Dalam perjalanan ke Syam bersama Abu Talib.a. Siapakah namanya? Bahira Al-Mut im Maisarah Waraqah bin Naufal Bahira menyuruh Abu Talib membawa Nabi s.w pulang ke Mekah.a. mereka bertemu dengan seorang rahib. Menu Utama .w akan dianiaya oleh kaum Yahudi apabila diketahui tanda-tanda kenabiannya.

23 Nabi s.a.a.w yang sopan dan terpuji. Menu Utama . dengan seorang hamba sahaya bagi Khadijah. serta amanahnya ketika berniaga. Beliau menceritakan kepada Khadijah r.a. tentang perwatakan Nabi Muhammad s. siapakah namanya? Barakah Masturah Maisarah Nafisah Maisarah adalah seorang hamba lelaki.w ke negeri Syam kali kedua untuk menjual barang dagangan Khadijah.

sehinggalah Khadijah r.a.24 Mengikut pendapat yang masyhur.a. ketika berkahwin dengan Khadijah.a. meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan Baginda s.w Menu Utama .a. yang ketika itu umurnya 40 tahun? 20 tahun 25 tahun 30 tahun 40 tahun Perkahwinan Nabi s.w.w dan Khadijah berkekalan sehingga 25 tahun. berapakah umur Nabi s.

a.a.a. telah meminta kawan seorang kawan baiknya untuk menyuarakan hajatnya mengahwini Nabi Muhammad s. yang lain. Itulah antara kelebihan Khadijah r.w tidak berkahwin dengan wanita selain semasa Khadijah r. di hadapan isteri-isteri Baginda s.w.a.a.a. masih hidup. Menu Utama .w .25 Khadijah r. siapakah namanya? Ruqayyah Syaimaa Asy-Syifaa Nafisah Nabi s.

adalah orang yang pertama memeluk Islam dan membela Baginda s. Menu Utama .w dengan jiwa dan hartanya.26 Apakah mahar / mas kahwin Khadijah r.a.a.a.w ? Emas dari Yaman 40 ekor kambing 20 ekor unta 400 dirham Khadijah r. ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad s.a.

w berkhalwah dan menerima wahyu pertama ? Gua Tuur Gua Thuur Gua Nur Gua Hiraa Gua Hiraa terletak di Bukit/Jabal Nur dekat Mekah. Menu Utama .a.27 Apakah nama gua tempat Nabi s. Berkhalwah bermaksud bersendirian untuk beribadat kepada Allah.

Menu Utama .a.w ialah 5 ayat pertama surah Iqra .28 Apakah nama malaikat yang menurunkan wahyu pertama kepada Nabi s.a.w ? Jibril Mikail Israfil Ridhwan Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi s.

Menu Utama .w selepas peristiwa turunnya wahyu pertama? Bahira Naufal bin Waraqah Waraqah bin Naufal Al-Mut im bin Adi Dikatakan bahawa Waraqah bin Naufal adalah seorang yang buta.29 Siapakah nama sepupu Khadijah yang memberitakan tentang kenabian Muhammad s.a. Beliau mendalami agama Nasrani dan boleh menulis dalam bahasa Ibrani/Hebrew.

a. Ruqayyah.30 Berapakah bilangan anak Baginda s.a. ? 1 orang 4 orang 6 orang 7 orang Mereka adalah : Al-Qasim. Abdullah . Zainab. Ummu Kulthum dan Fatimah Menu Utama .w daripada perkahwinan dengan Khadijah r.

com .wordpress.Semoga mendapat manfaatnya & Selamat menyambut Maulidur Rasul. Daripada : http://qafmimra..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful