presents

a.w. Nombor yang telah dipilih akan digelapkan warnanya.Taklimat Kuiz Sirah Nabawiyyah 1432 H ± Bahagian 1 : Kuiz Bahagian 1 ini fokus kepada tempoh sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. oleh Sheikh Sofiyyurrahman Al-Mubarakfuri Tamat Kuiz Terus ke kuiz .w .a. Sebaliknya. Semoga diberkati Allah« Pilihan jawapan yang betul akan ditanda dengan warna hijau. Klik pada salah satu nombor yang ada untuk soalan kuiz. banyakkanlah selawat ke atas Nabi s. Kali ini tidak ada masa yang ditetapkan untuk menjawab. jika anda terlupa atau tidak tahu apa jawapannya.a.w. yang salah dengan warna merah Sumber rujukan utama kuiz ini ialah kitab Ar-Rahiqul Makhtum. perkahwinan sehingga kerasulan Baginda s.

Bersedia . Mula ! .

25 26 27 28 29 30 19 20 21 22 23 24 13 14 15 16 17 18 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Tamat Sila pilih nombor soalan .

1 Siapakah nama ayah Nabi s.a.w ? Abdullah Ubaidullah Abu Talib Abbas Ibu Abdullah. iaitu nenek Baginda s.w ialah Fatimah binti Amr bin A-iz bin Imran bin Makhzum bin Yaqozoh bin Murrah Menu Utama .a.

a.2 Siapakah nama ibu Baginda s.Rujuk kitab sirah seperti Ar-Rahiq Al-Makhtum Menu Utama .w ? Asmaa binti Husin Halimah AlAslamiyyah Ummu Aiman Aminah binti Wahab Ayah dan ibu Baginda s.w bertemu nasab mereka pada Kilab bin Murrah .a.

3 Siapakah nama datuk Nabi s.w ? Abu Talib Hasyim Abdul Muttalib Abdullah Abdul Muttalib digelar sedemikian kerana selepas ayahnya Hasyim meninggal dunia.a. bapa saudaranya Muttalib yang menjaganya. dan beliau selalu mengikuti Muttalib sehingga disangkakan sebagai hamba ( Abd) Muttalib Menu Utama .

telah kelihatan uban di kepalanya Menu Utama .a.4 Apakah nama sebenar datuk Nabi s.w ? Zaid Syaibah Talhah Qusay Beliau dinamakan Syaibah yang bawa maksud : uban/rambut putih . kerana dikatakan bahawa ketika beliau kecil.

a.a.Siapakah nama ibu susu Nabi s.w dan Abu Salamah bin Abdil Asad Al-Makhzumi Menu Utama . iaitu bapa saudara Nabi s. Beliau juga telah menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib.w yang pertama? Asy-Syifaa Halimah AsSa diyyah Thuwaibah AlAslamiyyah Ummu Aiman Thuwaibah. ialah hamba kepada Abu Lahab.

Menu Utama .w. Ketika itu dikatakan bahawa usia Nabi s.a. ketika ayahnya wafat? 5 bulan 1 bulan Dalam kandungan 1 tahun Ayah Baginda s.6 Mengikut pendapat yang masyhur.a.a.w dalam kandungan ialah 2 bulan. Abdullah wafat ketika dalam perjalanan pulang dari negeri Syam ke Mekah.w . berapakah umur Nabi s. Wallahu a lam.

a. seorang sahabat Nabi s.a. Menu Utama .Siapakah nama bidan yang menyambut kelahiran Nabi s.w.w. ? Nafeesah Halimah AsSa diyyah Ummu Ayman Asy-syifaa Asy-Syifaa ialah ibu kepada Abdurrahman bin Auf.

dan telah digantikan dengan pembinaan : Suqya Zamzam Maktabah Makkah Pintu As-Salam Kedai Maktabah/Perpustakaan Makkah terletak dekat Syi b Ali/Bani Hasyim. Dibina pada tahun 1371 H oleh Syeikh Abbas al-Qattan Menu Utama .8 Tapak rumah tempat Nabi s.w dilahirkan masih ada di Mekah.a.

a. mana satukah yang tidak termasuk dalam peristiwa di ambang kelahiran Nabi Muhammad s.9 Antara yang berikut.w. maka berlakulah peristiwa ini lalu turun ayat : Iqtarabatissaa atu wansyaqqal qamar surah Al-Qamar ayat 1 Menu Utama .a.w. . ? Bulan terbelah dua Rosak pintu istana Kisra Beberapa gereja dan biara runtuh Terpadam api Majusi Peristiwa bulan terbelah dua berlaku apabila orang-orang kafir di Mekah minta ditunjukkan bukti kerasulan Nabi s.

maka tahu itu dinamakan dengan peristiwa tersebut.w .a. Apakah nama tahun lahirnya Nabi s.10 Pada tahun kelahiran Nabi s. ? Tahun Kesedihan Tahun Gajah Tahun Peperangan Tahun Banjir Tentera bergajah itu telah datang dari Yaman.a.w. telah berlaku satu peristiwa besar. dipimpin oleh seorang raja Habsyah beragama Nasrani Menu Utama .

s. Musa dan Isa a. adalah dari keturunan Nabi Ismail. iaitu ? Ibrahim dan Ismail a.s. Nabi Ibrahim ada dua orang anak : nabi Ismail dan Ishaq . Nabi Muhammad s.a.w.w adalah dari keturunan dua orang Nabi.s. Ishak dan Ya qub a.a. manakala semua nabi bagi Bani Israil adalah dari keturunan Nabi Ishaq Menu Utama . Daud dan Sulaiman a.s.11 Nabi s.

w adalah dilahirkan daripada keturunan arab bangsawan : ? Aus Khazraj Hawazin Quraisy Kaum Quraisy adalah keturunan Arab bangsawan yang memimpin Kota Mekah Menu Utama .12 Nabi s.a.

Namanya Barakah.13 Siapakah nama pengasuh Nabi s.a. Menu Utama . Abdullah setelah meninggal dunia.w. ? Halimah AsSa diyyah Asy-Syifaa Ummu Ayman Ummu Sulaim Ummu Ayman adalah hamba sahaya peninggalan bapa Baginda s.a.w.

14 Siapakah nama raja Habsyah yang menghantar tentera bergajah ke Mekah ? Abrahah Najasyi Hercules Kisra Abrahah adalah seorang raja dari Habsyah yang menjadi pemerintah di Yaman. Menu Utama . Abrahah seorang Nasrani.

Abbas Bapa saudara Nabi s.15 Antara yang berikut. Hajal.w. yang manakah bukan bapa saudara nabi s. ? Abu Talib Hamzah Abu Salamah Al. Al-Muqawwim. Al. Al-Ghaidaq.a. Abu Lahab (namanya Abdul Uzza). Abdul Ka bah dan Qatham Menu Utama . Dhirar.a. Abu Talib (namanya Abd Manaf).w ialah : Az-Zubair. Hamzah.Abbas. Al-Harith.

w menyertai pasukan menyediakan panah bagi pemanah-pemanah Quraisy. Nabi s. Menu Utama . antara Quraisy bersama Kinanah.a.16 Apakah nama peperangan antara qabilah arab yang Nabi s. pernah sertai sebelum turunnya wahyu ke atasnya? Peperangan al-Ukaz Peperangan Al-Fijar Peperangan AsSalam Peperangan Al-Futur Disebut Al-Fijar kerana perang ini berlaku dalam bulan haram.w.a.dan Bani Qais Iylan.

17 Semasa Nabi s.a.w berumur 20 tahun. Menu Utama . di kediaman Abdullah bin Jud an At-Taymi. apakah nama perjanjian yang menjamin tiada kezaliman akan dibiarkan di kalangan orang Mekah ? Al-Qawiy Al-Fadhl Al-Fijar Al-Fudhul Perjanjian ini dibuat oleh kaum Quraisy . selepas perang Al-Fijar.

18 Dalam peristiwa Nabi s. dekat tempat Halimah As-Sa diyyah menyusukannya semasa kecil. dibedah dadanya oleh Jibril ketika masih kecil. Menu Utama . di kawasan Bani Sa d.w.a.w.a. berapakah umur nabi s. ketika itu? 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun Peristiwa ini berlaku ketika Baginda s.a.w sedang bermain dengan kanakkanak lain.

Menu Utama . apakah pekerjaan Nabi s.19 Mengikut pendapat yang masyhur.w. Mungkin hikmah Allah bagi memupuk sifat kepemimpinan dalam diri mereka. ketika awal remajanya? Menggembala kambing Membuat tembikar Membuat pedang Berniaga Dikatakan bahawa hampir setiap nabi/rasul utusan Allah pernah menggembala kambing. Wallahu a lam.a.

Anisah dan Huzafah (Asy-Syaima ) .w daripada Halimah ialah : Abdullah.20 Siapakah nama ibu susu Nabi s. Suaminya bernama AlHarith bin Abdil Uzza.a. mereka semua adalah anak Al-Harith.w yang kedua? Halimah AsSa diyyah Barakah Thuwaibah Asy-Syifaa Namanya Halimah binti Abi Zu-aib As-Sa diyyah.a. Menu Utama . Saudara sesusu Nabi s.

mengikut bapa saudaranya ketika berumur ? 11 tahun 12 tahun 15 tahun 25 tahun Baginda s.w mengikut bapa saudaranya Abu Talib ke negeri Syam untuk berniaga.21 Nabi s. Lubnan.a.a. Jordan dan Palestin Menu Utama .w pergi ke negeri Syam buat kali pertama. Negeri Syam sekarang ialah kawasan negara Syria.

a. mereka bertemu dengan seorang rahib. Menu Utama .w akan dianiaya oleh kaum Yahudi apabila diketahui tanda-tanda kenabiannya. kerana dikhuatiri Baginda s. Siapakah namanya? Bahira Al-Mut im Maisarah Waraqah bin Naufal Bahira menyuruh Abu Talib membawa Nabi s.w pulang ke Mekah.22 Dalam perjalanan ke Syam bersama Abu Talib.a.

Menu Utama .w yang sopan dan terpuji. dengan seorang hamba sahaya bagi Khadijah. serta amanahnya ketika berniaga.a.a. tentang perwatakan Nabi Muhammad s. siapakah namanya? Barakah Masturah Maisarah Nafisah Maisarah adalah seorang hamba lelaki.23 Nabi s.a.w ke negeri Syam kali kedua untuk menjual barang dagangan Khadijah. Beliau menceritakan kepada Khadijah r.

yang ketika itu umurnya 40 tahun? 20 tahun 25 tahun 30 tahun 40 tahun Perkahwinan Nabi s.a. sehinggalah Khadijah r. berapakah umur Nabi s.w Menu Utama . meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan Baginda s.w.24 Mengikut pendapat yang masyhur. ketika berkahwin dengan Khadijah.w dan Khadijah berkekalan sehingga 25 tahun.a.a.a.

yang lain. di hadapan isteri-isteri Baginda s. masih hidup.a.25 Khadijah r. telah meminta kawan seorang kawan baiknya untuk menyuarakan hajatnya mengahwini Nabi Muhammad s.w. Menu Utama . siapakah namanya? Ruqayyah Syaimaa Asy-Syifaa Nafisah Nabi s.a.a.a. Itulah antara kelebihan Khadijah r.w tidak berkahwin dengan wanita selain semasa Khadijah r.a.w .a.

a.a.a. Menu Utama . adalah orang yang pertama memeluk Islam dan membela Baginda s.a.w dengan jiwa dan hartanya.26 Apakah mahar / mas kahwin Khadijah r. ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad s.w ? Emas dari Yaman 40 ekor kambing 20 ekor unta 400 dirham Khadijah r.

Menu Utama .27 Apakah nama gua tempat Nabi s.a.w berkhalwah dan menerima wahyu pertama ? Gua Tuur Gua Thuur Gua Nur Gua Hiraa Gua Hiraa terletak di Bukit/Jabal Nur dekat Mekah. Berkhalwah bermaksud bersendirian untuk beribadat kepada Allah.

a.28 Apakah nama malaikat yang menurunkan wahyu pertama kepada Nabi s.a.w ? Jibril Mikail Israfil Ridhwan Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi s. Menu Utama .w ialah 5 ayat pertama surah Iqra .

w selepas peristiwa turunnya wahyu pertama? Bahira Naufal bin Waraqah Waraqah bin Naufal Al-Mut im bin Adi Dikatakan bahawa Waraqah bin Naufal adalah seorang yang buta.a. Beliau mendalami agama Nasrani dan boleh menulis dalam bahasa Ibrani/Hebrew.29 Siapakah nama sepupu Khadijah yang memberitakan tentang kenabian Muhammad s. Menu Utama .

Ummu Kulthum dan Fatimah Menu Utama .a.a. Abdullah .w daripada perkahwinan dengan Khadijah r.30 Berapakah bilangan anak Baginda s. Ruqayyah. Zainab. ? 1 orang 4 orang 6 orang 7 orang Mereka adalah : Al-Qasim.

Daripada : http://qafmimra.wordpress..com .Semoga mendapat manfaatnya & Selamat menyambut Maulidur Rasul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful