presents

Klik pada salah satu nombor yang ada untuk soalan kuiz. Kali ini tidak ada masa yang ditetapkan untuk menjawab.w.w .a. Nombor yang telah dipilih akan digelapkan warnanya.w. oleh Sheikh Sofiyyurrahman Al-Mubarakfuri Tamat Kuiz Terus ke kuiz . Semoga diberkati Allah« Pilihan jawapan yang betul akan ditanda dengan warna hijau. Sebaliknya. banyakkanlah selawat ke atas Nabi s. yang salah dengan warna merah Sumber rujukan utama kuiz ini ialah kitab Ar-Rahiqul Makhtum.Taklimat Kuiz Sirah Nabawiyyah 1432 H ± Bahagian 1 : Kuiz Bahagian 1 ini fokus kepada tempoh sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.a. jika anda terlupa atau tidak tahu apa jawapannya. perkahwinan sehingga kerasulan Baginda s.

Mula ! .Bersedia .

25 26 27 28 29 30 19 20 21 22 23 24 13 14 15 16 17 18 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Tamat Sila pilih nombor soalan .

iaitu nenek Baginda s.w ialah Fatimah binti Amr bin A-iz bin Imran bin Makhzum bin Yaqozoh bin Murrah Menu Utama .1 Siapakah nama ayah Nabi s.a.a.w ? Abdullah Ubaidullah Abu Talib Abbas Ibu Abdullah.

a.2 Siapakah nama ibu Baginda s.w ? Asmaa binti Husin Halimah AlAslamiyyah Ummu Aiman Aminah binti Wahab Ayah dan ibu Baginda s.Rujuk kitab sirah seperti Ar-Rahiq Al-Makhtum Menu Utama .a.w bertemu nasab mereka pada Kilab bin Murrah .

3 Siapakah nama datuk Nabi s.a. bapa saudaranya Muttalib yang menjaganya. dan beliau selalu mengikuti Muttalib sehingga disangkakan sebagai hamba ( Abd) Muttalib Menu Utama .w ? Abu Talib Hasyim Abdul Muttalib Abdullah Abdul Muttalib digelar sedemikian kerana selepas ayahnya Hasyim meninggal dunia.

telah kelihatan uban di kepalanya Menu Utama .a. kerana dikatakan bahawa ketika beliau kecil.4 Apakah nama sebenar datuk Nabi s.w ? Zaid Syaibah Talhah Qusay Beliau dinamakan Syaibah yang bawa maksud : uban/rambut putih .

w dan Abu Salamah bin Abdil Asad Al-Makhzumi Menu Utama .w yang pertama? Asy-Syifaa Halimah AsSa diyyah Thuwaibah AlAslamiyyah Ummu Aiman Thuwaibah.Siapakah nama ibu susu Nabi s.a. Beliau juga telah menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib.a. iaitu bapa saudara Nabi s. ialah hamba kepada Abu Lahab.

6 Mengikut pendapat yang masyhur. Wallahu a lam.w .w dalam kandungan ialah 2 bulan. berapakah umur Nabi s.w.a.a. Abdullah wafat ketika dalam perjalanan pulang dari negeri Syam ke Mekah. Menu Utama .a. Ketika itu dikatakan bahawa usia Nabi s. ketika ayahnya wafat? 5 bulan 1 bulan Dalam kandungan 1 tahun Ayah Baginda s.

? Nafeesah Halimah AsSa diyyah Ummu Ayman Asy-syifaa Asy-Syifaa ialah ibu kepada Abdurrahman bin Auf.a.w. Menu Utama .w.Siapakah nama bidan yang menyambut kelahiran Nabi s. seorang sahabat Nabi s.a.

dan telah digantikan dengan pembinaan : Suqya Zamzam Maktabah Makkah Pintu As-Salam Kedai Maktabah/Perpustakaan Makkah terletak dekat Syi b Ali/Bani Hasyim.w dilahirkan masih ada di Mekah.a. Dibina pada tahun 1371 H oleh Syeikh Abbas al-Qattan Menu Utama .8 Tapak rumah tempat Nabi s.

? Bulan terbelah dua Rosak pintu istana Kisra Beberapa gereja dan biara runtuh Terpadam api Majusi Peristiwa bulan terbelah dua berlaku apabila orang-orang kafir di Mekah minta ditunjukkan bukti kerasulan Nabi s. .a. maka berlakulah peristiwa ini lalu turun ayat : Iqtarabatissaa atu wansyaqqal qamar surah Al-Qamar ayat 1 Menu Utama .w.w.a. mana satukah yang tidak termasuk dalam peristiwa di ambang kelahiran Nabi Muhammad s.9 Antara yang berikut.

10 Pada tahun kelahiran Nabi s. Apakah nama tahun lahirnya Nabi s. maka tahu itu dinamakan dengan peristiwa tersebut.w. telah berlaku satu peristiwa besar.a. ? Tahun Kesedihan Tahun Gajah Tahun Peperangan Tahun Banjir Tentera bergajah itu telah datang dari Yaman.w . dipimpin oleh seorang raja Habsyah beragama Nasrani Menu Utama .a.

a.w adalah dari keturunan dua orang Nabi. Nabi Muhammad s. iaitu ? Ibrahim dan Ismail a.s.s.s.w.a. Musa dan Isa a. Nabi Ibrahim ada dua orang anak : nabi Ismail dan Ishaq . adalah dari keturunan Nabi Ismail. Ishak dan Ya qub a. manakala semua nabi bagi Bani Israil adalah dari keturunan Nabi Ishaq Menu Utama .s. Daud dan Sulaiman a.11 Nabi s.

w adalah dilahirkan daripada keturunan arab bangsawan : ? Aus Khazraj Hawazin Quraisy Kaum Quraisy adalah keturunan Arab bangsawan yang memimpin Kota Mekah Menu Utama .12 Nabi s.a.

? Halimah AsSa diyyah Asy-Syifaa Ummu Ayman Ummu Sulaim Ummu Ayman adalah hamba sahaya peninggalan bapa Baginda s.a. Abdullah setelah meninggal dunia.w. Menu Utama .13 Siapakah nama pengasuh Nabi s.w.a. Namanya Barakah.

14 Siapakah nama raja Habsyah yang menghantar tentera bergajah ke Mekah ? Abrahah Najasyi Hercules Kisra Abrahah adalah seorang raja dari Habsyah yang menjadi pemerintah di Yaman. Abrahah seorang Nasrani. Menu Utama .

w.a. Hamzah. Abu Talib (namanya Abd Manaf). Al. Al-Harith. Al-Muqawwim. ? Abu Talib Hamzah Abu Salamah Al. Hajal. Al-Ghaidaq. yang manakah bukan bapa saudara nabi s.Abbas Bapa saudara Nabi s.w ialah : Az-Zubair.Abbas. Abu Lahab (namanya Abdul Uzza).a. Abdul Ka bah dan Qatham Menu Utama . Dhirar.15 Antara yang berikut.

pernah sertai sebelum turunnya wahyu ke atasnya? Peperangan al-Ukaz Peperangan Al-Fijar Peperangan AsSalam Peperangan Al-Futur Disebut Al-Fijar kerana perang ini berlaku dalam bulan haram.16 Apakah nama peperangan antara qabilah arab yang Nabi s.dan Bani Qais Iylan.w.a. Nabi s.a. Menu Utama .w menyertai pasukan menyediakan panah bagi pemanah-pemanah Quraisy. antara Quraisy bersama Kinanah.

w berumur 20 tahun. di kediaman Abdullah bin Jud an At-Taymi. Menu Utama . apakah nama perjanjian yang menjamin tiada kezaliman akan dibiarkan di kalangan orang Mekah ? Al-Qawiy Al-Fadhl Al-Fijar Al-Fudhul Perjanjian ini dibuat oleh kaum Quraisy . selepas perang Al-Fijar.a.17 Semasa Nabi s.

a. berapakah umur nabi s. Menu Utama . ketika itu? 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun Peristiwa ini berlaku ketika Baginda s. dibedah dadanya oleh Jibril ketika masih kecil.w sedang bermain dengan kanakkanak lain.a.a.w. di kawasan Bani Sa d. dekat tempat Halimah As-Sa diyyah menyusukannya semasa kecil.18 Dalam peristiwa Nabi s.w.

Menu Utama . apakah pekerjaan Nabi s.a.19 Mengikut pendapat yang masyhur. Wallahu a lam. ketika awal remajanya? Menggembala kambing Membuat tembikar Membuat pedang Berniaga Dikatakan bahawa hampir setiap nabi/rasul utusan Allah pernah menggembala kambing.w. Mungkin hikmah Allah bagi memupuk sifat kepemimpinan dalam diri mereka.

a. Menu Utama .w yang kedua? Halimah AsSa diyyah Barakah Thuwaibah Asy-Syifaa Namanya Halimah binti Abi Zu-aib As-Sa diyyah. Saudara sesusu Nabi s.a. mereka semua adalah anak Al-Harith.w daripada Halimah ialah : Abdullah. Suaminya bernama AlHarith bin Abdil Uzza.20 Siapakah nama ibu susu Nabi s. Anisah dan Huzafah (Asy-Syaima ) .

w mengikut bapa saudaranya Abu Talib ke negeri Syam untuk berniaga.w pergi ke negeri Syam buat kali pertama.21 Nabi s.a. mengikut bapa saudaranya ketika berumur ? 11 tahun 12 tahun 15 tahun 25 tahun Baginda s. Jordan dan Palestin Menu Utama . Lubnan.a. Negeri Syam sekarang ialah kawasan negara Syria.

Menu Utama . mereka bertemu dengan seorang rahib. kerana dikhuatiri Baginda s. Siapakah namanya? Bahira Al-Mut im Maisarah Waraqah bin Naufal Bahira menyuruh Abu Talib membawa Nabi s.w akan dianiaya oleh kaum Yahudi apabila diketahui tanda-tanda kenabiannya.a.a.22 Dalam perjalanan ke Syam bersama Abu Talib.w pulang ke Mekah.

serta amanahnya ketika berniaga. Beliau menceritakan kepada Khadijah r.a. tentang perwatakan Nabi Muhammad s. siapakah namanya? Barakah Masturah Maisarah Nafisah Maisarah adalah seorang hamba lelaki.23 Nabi s.w yang sopan dan terpuji.a.a. dengan seorang hamba sahaya bagi Khadijah.w ke negeri Syam kali kedua untuk menjual barang dagangan Khadijah. Menu Utama .

w Menu Utama .w dan Khadijah berkekalan sehingga 25 tahun.a.a.w.a. sehinggalah Khadijah r. berapakah umur Nabi s. yang ketika itu umurnya 40 tahun? 20 tahun 25 tahun 30 tahun 40 tahun Perkahwinan Nabi s. ketika berkahwin dengan Khadijah.a. meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan Baginda s.24 Mengikut pendapat yang masyhur.

telah meminta kawan seorang kawan baiknya untuk menyuarakan hajatnya mengahwini Nabi Muhammad s. yang lain.w tidak berkahwin dengan wanita selain semasa Khadijah r.a. Menu Utama .a. di hadapan isteri-isteri Baginda s.w .a.a.25 Khadijah r. masih hidup.a.w. Itulah antara kelebihan Khadijah r.a. siapakah namanya? Ruqayyah Syaimaa Asy-Syifaa Nafisah Nabi s.

26 Apakah mahar / mas kahwin Khadijah r.w ? Emas dari Yaman 40 ekor kambing 20 ekor unta 400 dirham Khadijah r.a.a.w dengan jiwa dan hartanya. Menu Utama . adalah orang yang pertama memeluk Islam dan membela Baginda s.a.a. ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad s.

27 Apakah nama gua tempat Nabi s.w berkhalwah dan menerima wahyu pertama ? Gua Tuur Gua Thuur Gua Nur Gua Hiraa Gua Hiraa terletak di Bukit/Jabal Nur dekat Mekah. Menu Utama .a. Berkhalwah bermaksud bersendirian untuk beribadat kepada Allah.

w ialah 5 ayat pertama surah Iqra .28 Apakah nama malaikat yang menurunkan wahyu pertama kepada Nabi s.a.w ? Jibril Mikail Israfil Ridhwan Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi s. Menu Utama .a.

w selepas peristiwa turunnya wahyu pertama? Bahira Naufal bin Waraqah Waraqah bin Naufal Al-Mut im bin Adi Dikatakan bahawa Waraqah bin Naufal adalah seorang yang buta.29 Siapakah nama sepupu Khadijah yang memberitakan tentang kenabian Muhammad s.a. Menu Utama . Beliau mendalami agama Nasrani dan boleh menulis dalam bahasa Ibrani/Hebrew.

Zainab.a.a.w daripada perkahwinan dengan Khadijah r.30 Berapakah bilangan anak Baginda s. ? 1 orang 4 orang 6 orang 7 orang Mereka adalah : Al-Qasim. Ruqayyah. Ummu Kulthum dan Fatimah Menu Utama . Abdullah .

Daripada : http://qafmimra.com .Semoga mendapat manfaatnya & Selamat menyambut Maulidur Rasul..wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful