BIMBINGAN FARDHU AIN

BIMBINGAN FARDHU AIN
1-TAHARAH (BERSUCI)
Pengertian bersuci: Taharah zahir dan batin. (Sila click pada tajuk yang ingin dilawati)

2-Jenis-Jenis bersuci. 3-Istinjak
Syarat Istinjak Rukun Istinjak. Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak

4-Hukum Qada Hajat
Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Adab buang air

5-Hikmah Bersuci 6-Najis dan jenis-jenisnya
Benda-benda Najis Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis Mukhaffafah. (Ringan) 2. Najis Mutawassitah. (Pertengahan) 3. Najis Mughallazah. (berat) Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) Cara Menyucikan Kulit Bangkai Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air Liur Basi Hukum Madu

7-Jenis-jenis Air
Air Mutlak Air Musta'mal Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) Air Mutanajjis Air Musyammas

8-Wudhu
Syarat Wuduk ada lima: Rukun Wuduk ada enam: Sunat Wuduk ada 12: Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima:

9-Tayamum
Syarat-syarat tayammum: Rukun Tayammum ada 4: Sunat Tayammum ada 2:

10-Mandi Wajib & Sunat
Perkara yang mewajibkan mandi: Rukun Mandi ada 3: Sunat Mandi ialah:

11-Takrif Solat
Syarat wajib solat: Syarat sah solat: Perkara-perkara yang membatalkan solat: Waktu-waktu Solat Fardhu: Perbuatan sunat sebelum solat: Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:

12-Rukun Solat
Rukun solat ada 13: 1. Niat: 2. Takbiratul-Ihram 3. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 4. Membaca al-Fatihah: 5. Rukuk, berserta tama'ninah. 6. Iktidal: 7. Sujud 8. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. 10. Duduk ketika tahiyyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. 12. Salam pertama: 13. Tertib.

13-Sunat Hai'ah & Ab'adh
Sunat Hai'ah ada 15 perkara: Sunat Ab'adh ada 7 perkara:

14-Solat Berjemaah
Syarat-syarat sah solat berjemaah: Antara syarat untuk menjadi imam:

15-Masbuq 16-Istikhlaf
Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat

17-Sujud Sahwi
1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi

18-Sujud Sajadah-Tilawah
Hukum sujud sajadah Ayat-ayat sujud sajadah ialah: Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang Sujud Syukur

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

TAHARAH (BERSUCI)

Ertinya:

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222)

Pengertian bersuci:

Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain.

Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda disebabkan terkena najis.

Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu: Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.

1.

2.

3.

4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin.

Taharah zahir dan batin.

Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh.

Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

Jenis-Jenis bersuci.

1. Menyuci badan daripada hadas kecil:

Iaitu menyuci badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayamum. Orang-orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan solat dan menyentuh Al-Quran.

2. Menyuci badan daripada hadas besar.

Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Orang yang berhadas besar diharamkan mengerjakan solat, mengerjakan haji, duduk di dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-quran.

3. Istinjak.

Iaitu bersuci selepas keluarnya kotoran daripada dua jalan iaitu air kencing atau tahi.

4. Menyucikan pakaian, alatan dapur (pinggan , mangkuk) dan masjid.

Pakaian hendaklah dibersihkan daripada segala najis. antara Syarat sah solat ialah pakaian dan tempat solat mestilah bersih daripada najis.

kertas atau seumpamanya. batu. nghilangkan baunya. s Riwayat. orang Islam. n Istinjak. at dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu. ristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar. la keluar kotoran dari salah satu. nghilangkan warnanya. Bukhari dan Muslim) at Istinjak nghilangkan rasanya.a. wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu. batu. wa Nabi (s. iaitu dari qubur atau dubur. uangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis.a. kertas dan gainya sehingga kesan najis itu dibersihkan. m Istinjak injak adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s.w) melalui dua buah kubur. njak itu 3 kali dan kalau masih belum suci. ketika itu baginda berkata. t untuk istinjak. Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang cil. .Dengan menggunakan air. 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh . beristinjak dengan Air (Air Mutlak). boleh diulang lagi sehingga suci.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS njak k Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air. ng diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur.w yang bermaksud. mengerjakan Istinjak. mpat yang diistinja iaitu qubul dan dubur.

ndaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi.Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. hendaklah ditambah batu sehingga suci." a. mudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang u. nda itu mesti kering sama ada kayu. Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. pakaian. . puan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur. Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak. warna dan rasanya (rasa di tangan).* yang baik dilakukan istinjak ialah dengan menggunakan air. kiranya masih suci. sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan. is yang keluar tidak melecer ke tempat lain. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang buluh. nda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan. berdosa menggunakannya. hadis dan seumpamanya. Sunat ketika intinjak membaca doa : "Ya Allah. Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. tulang atau seumpamanya. Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit lelaki dan licin bagi perempuan. Sekiranya ada . Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk beristinjak. tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci an syarat. daun dan lain-lain. unat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat ulaan sapuan.* Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. maka tidak boleh digunakan. kan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran. batu. Hendaklah hilang ain najis. Kalau ia basah. Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas ak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan. Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk angkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya. nat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan. nda itu mesti kesat.

hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu. lima ketul batu dan sebagainya.. a bersuci dengan air dan batu. . u di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. Jika najis kering. Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). al yang perlu diperhatikan ketika istinjak ngan bersuci dengan tulang. pilihlah rana air lebih baik digunakan untuk bersuci. dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur. Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu. kemudian dengan air. seperti tiga ketul batu. maka wajib njak dengan menggunakan air. bila memilih salah satu. ngan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan. makanan atau tahi kering.unat istinjak dengan batu. wajib menggunakan air. ndaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil.

2. Membuang air di bawah pokok buah-buahan 5. 6. 3. 7. Membuang air di tempat terselindung dari orang ramai seperti di dalam tandas atau di sebalik batu. kecuali dalam keadaan darurat. 4. hadis atau nama-nama para rasul ketika qada hajat. 1. . Membuang air di atas kitab-kitab agama . 2. Membuang air di dalam lubang yang tidak diketahui di dalamnya ada binatang atau tidak. 5. 4. Membuang air sambil berdiri kecuali dengan keuzuran atau darurat yang tidak membolehkan seseorang itu duduk seperti disebabkan sakit. Cara Qada Hajat yang diharamkan. Membuang air besar atau kecil dalam lubang yang diketahui di dalamnya ada haiwan. Cara yang sunat.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hukum Qada Hajat Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: 1. Sekiranya qada hajat di tempat yang berdinding maka tidaklah diharamkan. Cara yang makruh. Cara yang haram. Membuang air dalam air tenang yang tidak mengalir. Membuang air berhampiran dengan kawasan perkuburan. masjid. Menghadap atau membelakangkan kiblat ketika qada hajat di tempat lapang. 1. Bercakap-cakap ketika buang air pada perkara yang tidak penting. musalla dan sebagainya. 2. 3. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. 1. Membuang air di atas makanan. Membuang air di tempat perhentian orang ramai atau di jalan raya. 6. 8. Membuang air di tempat ibadah seperti di surau. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Qada hajat di atas kubur. 3. Membawa bersama sesuatu yang bertulis ayat-ayat quran.

7. baca doa ini: Ertinya : "wahai tuhanku. Jangan membuang air besar atau air kecil (berak atau kencing) di tempat orang biasa berteduh. 6. Janganlah bercakap-cakap sewaktu buang air. 4. Janganlah buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sekiranya di tempat-tempat yang tidak berdinding. hamba berlindung padamu dari segala yang kotor dan keji" 5. . di jalan-jalan. 5. 7. Janganlah berkata-kata selama dalam tandas itu. Jangan membawa sesuatu kalimat Al-Quran.. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tandas. 6." Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. di tempat mandian atau di bawah pokok yang berbuah. 2. Memulakan masuk ke dalam taandas dengan menggunakan kaki kiri. hilangkan dariku segala kekotoran dan beri kesihatan kepadaku. ini adalah bagi mempastikan agar aurat tetap terjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum syariat. 3." 4. 3. Hendaklah mencari tempat sunyi dan jauh daripandangan orang (kiranya tidak menggunakan tandas).2. Memakai penutup kepala seperti tudung. mulai langkah kaki kanan dahulu. Hendak memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya. Memakai alas kaki seperti selipar dan kasut ketika masuk tandas. Ketika keluar dari tandas. Mendahulukan kaki kiri waktu masuk ke tandas dan disunatkan berdoa: "ya Allah . hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. 2. Jangan memasuki tandas atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang ada kalimah Allah. 1. 3. semutar dan sebagainya ketika qada hajat. 8. kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. 4. atau hadis atau zikrullah ke dalam tandas. membaca doa ini. Ketika keluar dari tandas. Beristibak. Adab buang air 1. aku berlindung padaMu dari kejahatan syaitan jantan dan betina. dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. iaitu berdehem-dehem supaya najis habis keluar. Ertinya: "Wahai tuhanku. 5. Ketika hendak masuk. Jangan membuka pakaian sebelum berada dekat tempat buang air.

Jangan buang air di lubang tanah.6. Jangan membuang air di atas kitab-kitab agama atau di atas makanan. 11. Jangan buang air di air yang tenang. 10. jangan buang air di mana-mana tempat perhentian . 9. 8. Jangan membuang air besar atau kecil di tempat-tempat beribadat seperti masjid. kecuali jika air tenang itu terbentang luas seperti tasik yang luas atau laut. 7. surau dan sebagainya (Kecuali di tandas-tandas yang telah disediakan di tempat-tempat ibadat tersebut). Jangan membuang air di atas kubur. kerana kemungkinan ada binatang yang mendapat kesakitan di dalam lubang itu.

SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hikmah-Hikmah Bersuci 1. Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah tanpa bersuci. agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya. . Kebersihan dapat mencerminkan keperibadian seseorang. 4. 3. Dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit 2. 5. Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia. Kebersihan lahir juga membawa kepada kebersihan jiwa seseorang.

hendaklah kamu bersihkan" Al Muddatstsi ayat 4. Bangkai haiwan darat yang berdarah. Bagaimanapun benda yang jijik tapi pada syariat tidak membatalkan solat seperti kahak. 4. Sebagai umat Islam. Arak apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya ia menjadi suci. Najis mutawassitah (najis pertengahan). Iaitu air putih yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat. " Sesungguhnya Allah mengisihi orang orang yang taubat. kulit. Nanah. 10. Arak atau tuak ( masam) . Iaitu air putih kental yang keluar dari kemaluan mengiringi kencing atau kerana letih. Begitu juga dengan kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak. Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Wadi. Muntah. urat. Ia hanya terdapat pada lelaki dan perempuan. hingus dan lain-lain tidak dikira sebagai najis. pakaian dan tempat daripada najis. Anjing dan babi serta keturunannya. Air kencing. 2. Tahi. setiap manusia wajib membersihkan diri. " Mengenai pakainmu. 5. ." Al Baqarah ayat 222. Mazi. Segala macam nanah adalah najis sama ada ainya berbentuk kental atau cair. kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih kerana ia mencerminkan keperibadian seseorang. Najis adalah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan sembahyang. Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan. dan mengisihi orang orang yang bersuci. 6. Segala najis tidak dapat disucikan kecuali arak dan kulit bangkai binatang. 7. Bersih dan suci daripada najis merupakan salah satu syarat untuk menunaikan ibadah serta mengabdikan diri kepada Allah. Benda-benda Najis 1. (kecuali mayat manusia tidak najis) bahagian-bahagian bangkai seperti daging. Firman Allah. 2. 8. Menurut hukum aslinya sesuatu benda itu adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis. Semua jenis darah kecuali hati dan limpa. Darah. bulu dan sebagainya semuanya adalah najis. 3. tulang.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Najis dan jenis-jenisnya Agama Islam amat mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. Sehubungan itu. 9. Najis mukhaffafah (najis ringan). Setiap minuman keras yang memabukkan.

. (Pertengahan) . " Biasanya Rasulullah SAW pergi kebilek air lalu saya ( Anas bin Malik) dan seorang anak lelaki sebayaku membawakan sebaldi air dan sebuah tongkat. 2. bukan kerana luka dan cedera. Wadi ini najis berdasarkan ucapan Aisyah: Ertinya :. . Kencing Manusia. sehingga sifat-sifatnya sudah hilang. darah dan lain-lain. Bukhari. seperti kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan makanan selain daripada susu ibu. Maka jawab baginda kepadanya: Wuduklah dan cucilah kemaluanmu". rasa dan baunya seperti tahi.Basuh bahagian yang terkena najis dan lap. iaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing." Saya lelaki yang sering keluar madzi. 2.2 Najis Ainiah. rasanya serta warnanya. baunya . kerana akulah suami puterinya." Ibnu Mundzir.Bukhari dan Muslim. Najis Mukhaffafah. Adapun kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selain susu hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat dan sifat-sifat nya sebagaimana mensuci kencing orang dewasa.. 2. sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan merecikkan air padanya.Bukhari dan Muslim. Tetapi baginda beristinjak dengan air " . cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu kemudian dilap hingga kering. seperti kencing yang sudah lama kering. Ertinya : Nabi SAW menyuruh mengambil segayuny air. Maka hendaklah orangnya mencuci kemaluannya lelaki mahupun wanita dan wuduk. .1 Najis Hukmiah. lalu disiramkan diatas tempat yang dikencingi (oleh orang Arab gunung tersebut)". Ertinya : "Kencing bayi lelaki menyucikannya dengan dipercikkan air kepadanya dan kencing bayi perempuan dengan disuci. Darah haid dan darah nifas : Darah haid iaitu darah merah kekuning kuningan atau kuning bercampur coklat yang keluar dari alat perempuan. berdasar hadiths Anas bin Malik berkata. memadai dengan memercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir.Lap dengan kain bersih sehingga kering. Najis mughallazah (najis berat) 1. Membersihkan najis ini ialah dengan membasuhnya sehingga hilang segala sifat sifat nya.Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. (Ringan).iaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya. Ertinya :. Kotoran manusia. berdasar hadith Ali." Wadi itu keluar setelah kencing. Najis Mutawassitah. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Cara menyucikan najis mukhaffafah: . tetapi tidak mandi. Najis pertengahan ini terbahagi kepada dua bahagian. Maka kusuruh seorang lelaki." Riyawat Ahmad Dalam satu hadith lain: Ertinya : " Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus disuci. Dicucinya kemaluan yang keluar wadi menunjukkan wadi itu najis.Percikkan air di tempat yang terkena najis. berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat sahabat nya menyiram kencing seorang Arab Gunung yang kencing disudut masjid Nabi SAW. Yakni Najis Mughaladzah. Lalu is bertanya.3. Madzi. . Wadi. iaitu air putih yang bergetah yang keluar kerana mengangan angan jimak atau ketika bergurau dengan perempuan maka is tergolong najis. Untuk mensuci benda yang terkena najis ini. Nabi SAW bersuci setelah buat hajat besar itu menunjukkan bahawa kotoran manusia itu najis. Rasulullah SAW bersabda. . Najis yang nampak dan kelihatan najisnya yang ada rupa.

(berat) iaitu anjing dan babi. lemak.a. Najis Mughallazah. Menyentuh babi yang kering ataupun basah adalah dikira najis (Wajib disamak). katanya : " kami makan daging sedang darah nampak merupakan benang benang dalam periuk. liur. kulit serta bulunya serta seluruh bahagian badannya. Basuhan pertama menggunakan air lumpur (Selut). ii. air pertama hendaklah dicampur dengan tanah. 1. Najis Hukmiyah. Dari Aisyah r. Darah :. i. 3. kemudia ia (boleh) solat dengan kainnya itu. Begitu pula darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. Basuh bekas itu sehingga hilang bau. Memadai dengan mengalirkan (Menjirus) air mutlak pada tempat yang terkena najis. 1. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali. warna dan rasa dengan air mutlak. Darah haid termasuk benda najis." (Riwayat Muslim). sekali daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah." Bukhari dan Muslim Adanya perintah mencuci kain yang terken dara haid itu menunjukkan najisnya darah haid." .Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah. Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) * Anjing dan babi serta keturunan salah satu daripadanya. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit. Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). bahawa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. berdasarkan hadith dari Asma puteri Abu Bakar. Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Ertinya: Hendaklah (perempuan itu) mengeriknya (darah haid tersebut) kemudian menggosoknya dengan air kemudian mencucinya. Cara Menyucinya. Tersentuh anjing yang kering dengan tangan yang kering tidaklah dikirakan najis. misalnya yang mengalir dari haiwan yang disembelih. darah. Sabda Rasullullah (SAW) cara mencuci bejana seseorang kamu. tahi. . apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali. Najis Ainiyah.Darah nifas iaitu darah perempuan sewaktu melahirkan anak dan berjalan hingga 40 hari. Memadai dengan merenjiskan air pada benda atau tempat yang terkena najis sehingga rata. Buangkan najis itu terlebih dahulu.Bukhari. maka dikira najis dan ianya wajib disamak. Hilangkan najis itu terlebih dahulu kiranya najis haiwan itu yang tersentuh. 2. tulang. .termasuk dagingnya. Sekiranya salah satu di antara keduanya basah atau kedua-duanya basah. 2. ataupun darah haid. Peringatan. i.

maka hukumnya makruh. Bagi haiwan yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai yang bernajis kecuali yang berikut di bawah: 1. . Semua binatang yang darahnya tidak bersifat mengalir. Sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis. 1. peluh . ii. rasa dan ainnya. jika pasti semasa itu ia tidak memakan benda najis seperti cicak. Kulit bangkai kecuali binatang laut dan sungai tidak boleh dipergunakan sebelum disuci. kahak yang keluar daripada dada atau otak. Belalang. 2. kesan darah di mulut kucing itu telah hilang. air mata. ii. Jika air itu berwarna kuning atau busuk. air hidung. 1. Keluar daripada binatang atau manusia adalah suci semuanya. Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Cara Menyucikan Kulit Bangkai Binatang yang mati tidak disembelih adalah bangkai. 3. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. cukuplah dibuang bahagian yang terkena dan kawasan sekelilingnya. Mayat manusia sama ada Islam atau kafir. 4. Cara menyucinya ialah dengan dibersihkan menggunakan air bercampur daun bidara atau juga biasa disebut samak. Basuhan ini hendaklah menghilangkan bau. Jika selepas makan tikus atau sebagainya. Tidak najis air liur kucing. Anjing dan babi atau keturunannya adalah haram kerana ianya adalah najis. maka air tidak menjadi najis jika binatang berkenaan jatuh ke dalamnya. Tetapi jika minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda beku. maka buanglah semuanya. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Air liur. 5. i. Air Liur Basi Air yang keluar daripada mulut ketika seseorang tidur. 2.Kemudian dijirus dengan enam kali air mutlak. Ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang ada dalam makanan. mani. Kalau diketahui ada ulat dalam buah-buahan dan dimakannya bersama . tapi benda itu adalah dianggap jijik dan haram dimakan. susu jika ia keluar dari: i. tikus dan seumpamanya. Ikan sama ada besar atau kecil halal dimakan. maka iar liur basi itu najis kerana ia keluar dari perut. Kiranya minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda cair. Selepas makan tikus lalu kucing itu menjilat air minuman. Tetapi memakannya tetap dilarang. Air minuman itu tidak najis. kemudian kucing itu menjilat minuman. maka air yang dijilati itu menjadi najis.

maka iar liur itu tidak najis kerana bukan keluar dari perut. 3. Haram memakan anak lebah sekalipun belum bernyawa. Hukum Madu 1. Tidak makruh meminum madu daripada lebah yang memakan najis. Jika air liur itu tidak berwarna dan tidak berbau busuk. Halal meminum madu kerana madu keluar daripada mulut lebah. . 2.2.

1. Air Mutanajis Air sedikit yang kemasukan najis. Peringatan. Air Salji. . perigi dan laut. masam. Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib. Air tersebut tidak diambil kira sifatnya sama ada berwarna putih. Air perigi. Hukumnya suci tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. Air Musyammas – Suci lagi menyucikan tapi makruh Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. keruh. boleh dari bumi seperti air hujan. air kelapa. 3. Air sedikit Air yang kurang daripada ukuran tersebut di Harus digunakan selagi ia tidak terhitung atas sebagai muata’mal atau mutanajjis. Air Musta'mal . 7.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Jenis-jenis Air Bahagiannya Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Hukum bersuci dengannya Segala air yang turun dari langit dan keluar Suci: harus dibuat makan dan minum. Air yang berubah disebabkan keruh lumpur dan air laut adalah suci. harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis dan hadas Air dalam tin yang terdedah pada sinar Suci dan menyucikan tapi makruh matahari di negeri panas digunakan pada tubuh badan. 2. 4. Air yang sah dibuat bersuci. Air laut. Air mata air. Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci. suci tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain.Air yang tidak bercampur dengan benda lain dan belum digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. Air hujan. air tebu dan sebagainya. air sirap . Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) . Air embun.Air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi mengangkat hadas besar atau hadas kecil. 6. Tidak harus digunakan. contoh: Air kopi. menyucikan. 5. Harus digunakan selagi ia tidak mengalami perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya. Air sungai. air teh. Air Mutlak . Air banyak Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 tin minyak tanah.Air yang suci bercampur dengan benda suci yang boleh mengubah air itu. masim dan sebagainya. 1. jernih. Hukumnya. 2. i. air mawar. 3.

liter . Bagi bekas segi empat sama.5 inci). iii. iv. Air Musyammas . Makruh menggunaan air yang sangat panas atau sangat sejuk walaupun bukan di dalam bekas yang tidak berkarat. contohnya air yang bercampur tahi atau bangkai. Air Mutanajjis .11 tin 5. Air Mutanajjis terbahagi kepada dua. Air yang berubah disebabkan sesuatu tempat berhenti atau tempat laluannya seperti sungai di kawasan belerang atau kapur adalah suci. Air Musyammas makruh digunakan pada anggota badan atau digunakan untuk memasak makanan atau minuman kerana boleh mendatangkan penyakit. Tidak markuh digunakan untuk membasuh pakaian atau barang-barang lain.317 kati. Juga dikirakan sebagai air mutlak apabila berubah baunya disebabkan jatuh ke dalamnya sesuatu seperti gharu atau kapur yang keras jika tidak bercerai jisimnya di dalam air itu. Panjang . Air yang kurang daripada dua kolah jika termasuk atau dimasukkan ke dalamnya najis. maka air itu menjadi najis. tin minyak tanah .174 liter ii.60 cm (22. iii. . Air yang lebih daripada dua kolah . Makruh digunakan ketika air itu masih panas pada anggota badan dan untuk dibuat minuman dan makanan. Air Musyammas tidak makruh digunakan apabila air itu kembali sejuk. iii. iv. maka ia adalah suci.5 cm ( 25 inci). Air yang berubah disebabkan daun kayu gugur di dalam telaga kerana kesukaran menjaganya adalah suci. Sukatan dua kolah. ii. Sebaliknya jika tidak berubah sifatnya. 62. Air di tanah sawah atau di dalam kolam tidak air musyammas walaupun panas kerana ia bukan dalam bekas yang berkarat.Air mutlak yang terjemur panas matahari di dalam bekas logam yang boleh berkarat. kati . iv. jika termasuk atau dimasukkan najis ke dalamnya sehingga berubah salah satu daripada sifatnya iaitu warna.190 kilogram. bau atqau rasanya.Air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis.5 inci). Peringatan. ii. Lebar Dalam 60 cm (22. Keterangan: i.ii. minuman dan bersuci. air itu menjadi najis walaupun tidak berubah sifatnya. hukumnya. Kilogram . i. Jika diukur dalam timbangan atau sukatan. i. Hukumnya: Haram digunakan untuk memasak makanan . 4. i.

.

Menggosok gigi (bersiwak). 3. 4. Membersihkan hidung dengan air. Tidak ada yang menghalangi kulit Rukun Wuduk ada enam: 1. Tidak berbicara. 11. 2. Firman Allah SWT. Diawali dengan membaca Bismillah dalam hati. Tertib (berturutan). Tidak berhadas besar 4. 4. Mengusap sebahagian kepala dengan air. Membasuh dua tangan sampai ke siku. 4. Dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah hamba dan pesuruhNya. dan dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. Syarat Wuduk ada lima: 1. 9. 10. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan kecuali mereka itu masih muhrim. Membasuh anggota wuduk sampai tiga kali. Sunat Wuduk ada 12: 1." Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima: 1. 3. Membaca doa sesudah berwuduk: "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. 5. 7. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Abu Daud).R. sama ada milik sendiri maupun milik orang lain. apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu. 6. Tidur. Wahai Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci serta jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hambaMu yang soleh. Memakai air yang mutlak (suci dan menyucikan) 5. Baligh 3. Menyeliti jemari tangan dan jemari kaki. Membasuh kedua cuping telinga. Mendahulukan basuhan anggota kanan. Hilangnya akal sama ada gila. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. 3. 6. Niat dengan bacaan: "Aku niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. 8.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Wuduk Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah solat atau membaca Al-Qur'an. Membasuh muka dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai ke tulang dagu. Membasuh dua kaki sampai mata kaki (buku lali). dewasa maupun anak-anak." 2. Islam 2. pengsan ataupun mabuk. "Wahai orang-orang yang beriman. Perintah wajib wuduk ini turun bersama dengan perintah wajib solat. Berkumur. tidak ada sekutu bagiNya." (H. Mengusap seluruh kepala dengan air. 12. kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah kedudukannya). Sabda Rasulullah saw: "Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk. 5. . kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. 2. 5."(Al-Maidah : 6).

Menurut Mazhab Maliki pula. . Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak. hukum wuduk batal secara mutlak (tanpa syarat) bila tersentuh bukan muhrim termasuk dengan isteri/suami sendiri ("bukan muhrim" ertinya tidak haram dinikahi). samada dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan. ataupun merasai keghairahan ketika bersentuhan. Menurut mazhab Syafi'i. menyentuh kulit perempuan ajanabi membatalkan wuduk lelaki jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat).nota: penulis mendapati bahawa ada kekeliruan tentang sama ada batal wuduk apabila tersentuh yang bukan muhrim.

Menyapu muka dengan tanah 3. sehingga jika memakai air takut penyakitnya bertambah parah. nota: Hal-hal yang membatalkan tayammum sama dengan yang membatalkan wuduk. Cara tayammum ialah dengan menyapukan debu yang suci ke muka dan dua tangan sampai ke siku dan disertai dengan niat. Sudah masuk waktu solat 2. 2. Syarat-syarat tayammum: 1. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah 4."(Q. Sedang dalam perjalanan. Memakai tanah yang suci dan berdebu. Al-Maidah : 6) 5. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air. Firman Allah SWT : ". kerana ketiadaan air atau sakit yang menghalang penggunaan air.S.. Tertib atau berturutan Sunat Tayammum ada 2: 1. maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (bersih dan suci). Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. .SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Tayammum Tayammum ertinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan.. Niat 2. Rukun Tayammum ada 4: 1. Mengawali dengan bacaan Bismillah dalam hati. Sakit. 4. Tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya 3.

3." (Al-Maidah: 6) Perkara yang mewajibkan mandi: 1. 4. 3. Rukun Mandi ada 3: 1. maka mandilah/bersuci. Menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Sunat Mandi ialah: * Diawali membaca bismillah dalam hati * Menggosok seluruh tubuh dengan tangan * Mendahulukan bahagian yang kanan dari yang kiri * Berwuduk sebelum mandi * Tertib atau berturut-turut. kecuali mati syahid. Selain mandi wajib. 2. Keluar air mani. Firman Allah SWT. Bersetubuh. sama ada sengaja atau tidak. Meninggal dunia. iaitu: Mandi bagi orang yang akan melaksanakan solat Jumaat Mandi pada hari raya Aidil-Fitri dan Aidil-Adha Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila Mandi menjelang Ihram haji dan Umrah Mandi sehabis memandikan mayat Mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam . ada juga mandi-mandi sunat. sama ada mengeluarkan mani atau tidak. 5. "Apabila kamu junub. Membasuh seluruh tubuh.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Mandi Wajib & Sunat Mandi wajib adalah mandi untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub. 2. Habis masa haid. Niat. Nifas. iaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan anak.

Waktu-waktu Solat Fardhu: Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut: 1. Makan/minum walau sedikit. Azan . Solat Zuhur . 3. Berniat keluar dari solat (mufaraqah). Yakin masuk waktu solat. 2. 3.ertinya memberitahu. 3. asar. Perbuatan sunat sebelum solat: 1. Ketika masuk matahari. 5. kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al Ankabut : 45) Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam. zuhur. Solat Isya' .bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. 3. Baligh 3.maka perlulah diulangi solat itu kerana ianya tidak menepati syarat sah solat) Perkara-perkara yang membatalkan solat: 1. 6. dan di pakaiannya. maghrib dan isya'.bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. Solat Maghrib . 3. Terbuka aurat dengan sengaja. 5. Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya) 5. Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab: 1. Berakal Syarat sah solat: 1. Meninggalkan rukun solat. Suci badan dari dua hadas. 10. dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. Solat Subuh . Selepas solat subuh sehingga naik matahari.bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya. Ketika matahari di tengah-tengah langit. 8. 2. 2. 5. 4. 2.bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya.bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. iaitu subuh. Solat Asar . Iqamah. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit. 4. Firman Allah swt: "Dan dirikanlah olehmu solat.ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. Dari segi syarak pula ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Takrif solat: Solat dari segi bahasa ertinya doa. lalu disedari perkara yang tersebut di atas terjadi . Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam. Islam 2. 4. 4. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain. atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup. 9. Bersugi . Terkena najis yang tidak dimaafkan. mengikut syarat-syarat yang tertentu. Beralih arah dari qiblat dengan sengaja. di tempat solatnya. 7. (nota: sekiranya sesudah tamat solat.misalnya didapati ada najis di sejadah . Melakukan gerakan di luar gerakan solat tiga kali berturut-turut (mutawaliyat). 2. Keluar/kedatangan hadas. Suci dari najis sama ada di badannya. . atau tertawa. Syarat wajib solat: 1. Menutup aurat. Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam.

Niat solat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul-ihram iaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. Oleh itu. empat rakaat. Imam yang tidak berniat menjadi imam ketika takbiratul-ihram." Bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Bagi sembahyang Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat). Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib. tidak terburu-buru). sunat gerhana bulan. dengan tama'ninah. niat "Sahaja aku solat Fardhu Zuhur" sudah mencukupi syarat sebagai niat. atau ketika mana-mana rukun yang lain. kerana Allah Taala Nota: tidak semua perkara dalam niat seperti contoh di atas adalah perkara-perkara yang dituntut dalam perbuatan niat. Umpamanya. 10. . 11. tunai. 3. tidaklah terbatal sembahyangnya ataupun sembahyang makmumnya. 8. perkara-perkara yang manjadi tuntutan ketika takbiratul-ihram selain Qasad. iaitu Qasad ("Sahaja aku solat"). "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalah tidak disyaratkan. Ta'arrudh (Fardhu) dan Ta'yin (Zuhur. 6. Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). Maka bagi seseorang yang hendak solat Qasar perlulah berniat sekurang-kurangnya: "Sahaja aku sembahyang Fardhu Zuhur Qasar. maka wajiblah disertakan di dalam niat hanya dua perkara. 2. 4. dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang. Iktidal dengan tama'ninah. maka tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Rukun Solat Rukun solat ada 13: 1. Ta'arrudh dan Ta'yin ialah niat Qasar. Jika tidak diniatkan menjadi imam atau makmum ketika takbiratul-ihram untuk sembahyang Jumaat. Tertib. Niat "Empat Rakaat". sebagainya). 7. tetapi pada sembahyang lain tidaklah disyaratkan dan hanya sunat hukumnya. dengan tama'ninah. untuk solat Zuhur. bahkan hanya sunat hukumnya. iaitu Qasad ("Sahaja aku sembahyang") dan Ta'yin (sunat Hari Raya Adha. Membaca surah Al-fatihah. 9. Jika seseorang makmum tidak berniat menjadi makmum ketika takbiratul-ihram dalam sembahyang (selain daripada fardhu Jumaat). Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. 5. Membaca salam 13. dan sebagainya). Huraian rukun solat: 1. Selawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir. Namun begitu. contohnya ketika rukuk. Berdiri bagi yang mampu. adalah makruh hukumnya jika seseorang itu berterusan dengan sengaja mengikuti imam dengan tanpa berniat menjadi makmum. Niat. Duduk dalam Tasyahhud akhir. Niat: niat dilafazkan di dalam hati. Perkara yang dituntut dalam niat ada 3. Sujud dua kali. 12. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat. Adapun niat menjadi imam ("Imaman") atau makmum ("Makmuman/Makmumatan") ketika takbiratul-ihram hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja. Namun begitu adalah lebih baik untuk menghadirkan kesemuanya di dalam hati. Duduk di antara dua sujud. maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata: Sahaja aku solat Fardhu Zuhur.

Dua tapak tangan 3. Membaca al-Fatihah: pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah." 3. 2. ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum solat itu tidak sah.Dituntut juga dalam perkara niat ini ialah menentukan qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (selepas) dalam sembahyang sunat Rawatib. Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya. maka tidaklah wajib dibuka. Sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat sujud. berserta tama'ninah. Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. dan pergerakan tangan yang berkali-kali. Iktidal: Ertinya berdiri tegak semula selepas rukuk. kerana kedua-dua sembahyang tersebut hanya ada qabliyah sahaja dan tiada ba'diyah (iaitu tidak ada solat sunat Rawatib selepas Subuh dan Asar). seperti dinyatakan dalam niat: "Sahaja aku solat Sunat Zuhur qabliyah/ba'diyah" atau "Sahaja aku solat Sunat Sebelum/Selepas Zuhur. Umpamanya seseorang hanya perlu berniat: "Sahaja aku sembahyang". dan seseorang yang ditimpa was-was ini perlulah banyak berzikir. ke belakang. Sekiranya tidak mampu berdiri maka bolehlah dilakukan solat secara duduk. adalah disebabkan oleh was-was atau berterusan tidak kepastian sama ada apa yang dilakukanya itu telah sempurna atau belum. Was-was adalah berpunca dari bisikan syaitan. Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan. Rukuk. Takbiratul-Ihram. dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. namun tidak digalakkan. Nota: sebutan Allahu-Akbar yang teramat panjang ketika niat. Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya. disertai dengan tama'ninah iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan Subhanallah. Sebutan kalimah Allahu-Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif). berserta tama'ninah. Dua perut jari kaki Doa ketika sujud ialah: . Maghrib dan Isya' sahaja. Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk. Berdiri bagi orang yang berkuasa. dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan. Dua lutut 4. Doa tasbih ketika rukuk ialah: "Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya. Doa tasbih ketika iktidal ialah: "Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya. Perkataan Allahu-Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain. Dahi 2. iaitu mengucapkan Allahu-Akbar untuk memulakan solat. baring mengiring. 4. Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbiratul-ihram satu perkara sahaja iaitu Qasad. menelentang atau secara mana yang termampu. Ini tertentu kepada sembahyang sunat Zuhur. sebaiknya zikir "Laa-Ilaha-Illallah. Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas dua kepala lutut. 5." Kemudian disambung pula dengan bacaan: "Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. Anggota sujud ada 7: 1." Adapun sembahyang sunat Subuh dan Asar tidaklah disyaratkan niat qabliyah. kerana semua ini akan menjejaskan kesahihan dan kesempurnaan solat." 7. dan anggota-anggota berat kemudian berhenti." 6.

Tertib ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Doa tasbih ketika sujud ialah: "Ya Allah ampunilah daku. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya. Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilamalamakan." nota: ungkapan "sayyidina" di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan. angkatlah darjatku." 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh."Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya" 8. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan. Dan limpahkanlah berkatMu kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana berkatMu kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. sekurang-kurangnya. umpamanya mengelakkan daripada binatang. rahmatilah daku. Oleh itu. Tertib. Salam pertama: Sekurang-kurang salam ialah "Assalamu'alaikum" bermaksud "salam sejahtera ke atas kamu. sihatkanlah aku dan maafkanlah aku. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah. Kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan Kepada junjungan mulia Muhammad saw dan ke atas ahli keluarga baginda yang mulia. rezekikanlah aku." 12. maka hendaklah ia kembali sujud semula. sebagaimana rahmat dan kesejahteraan yang telah Engkau kurniakan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. berilah aku hidayah. Duduk ketika tahiyyat akhir. . sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain. "Allahumma-solli 'ala Muhammad. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah." 13.a. Selawat ke atas Nabi Muhammad s. Sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi amat mulia. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah.w. 11. 10. kayakan daku. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah.

Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah 8. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh." 4. aku cenderung lagi berserah kepada Allah. (nota: bangun dari rakaat pertama dan ketiga tidak diperlukan mengangkat tangan) 2. Sesungguhnya sembahyangku. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Membaca amin selepas fatihah 7. Membaca tasbih ketika rukuk 10. Meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan jari kesemuanya 13. Duduk Tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir 15. ibadatku. Sunat Hai'ah 2. kepada yang menjadikan langit dan bumi. hidupku. Dan dengan demikian aku ditugaskan. dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam. Meletakkan perut tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. Membaca doa tawujud/iftitah. Tahiyat awal. Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram. Kuhadapkan mukaku. Duduk iftirasy pada semua duduk iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri 14. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam. Dan Maha Suci Allah siang dan malam. dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Membaca tasbih ketika sujud 11. ketika iktidal dan ketika bangun pada rakaat kedua. Salam yang kedua Sunat Ab'adh ada 7 perkara: 1.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sunat Hai'ah & Ab'adh Perkara-perkara sunat semasa solat ada dua: 1. 6. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukan-Nya. Membaca A'uzubillah 5. Membaca tasbih ketika bangkit dari rukuk 12. Sunat Ab'adh Sunat Hai'ah ada 15 perkara: 1. Membaca Al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (jahar) pada masa-masa yang ditentukan. Membaca tasbih ketika rukuk 9. Doa iftitah ialah: "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. 3. ketika rukuk." . Doa tahiyat awal ialah: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah.

Selawat di dalam qunut 6. tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan. . Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pimpinkan. Selawat didalam Tahiyat awal 3." 5.2. maka disunatkan ia sujud sahwi. dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. telah memberi berkat Engkau. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperoleh pimpinanMu. Sekiranya tertinggal sunat Ab'adh. Jauhkan aku dari segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Doa qunut waktu subuh dan pada solat witir. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. dan Maha Tinggi Engkau. Duduk Tahiyat 4. Doa qunut ialah: "Ya Allah. Nabi yang buta-huruf. Maka hanya untuk Engkau tetapkan. Dirahmati Allah jugalah kiranya Muhammad. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyat akhir. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menetapkan. manakala tertinggal sunat hai'ah tidak diperlukan sujud sahwi. oh Tuhan. dan diberiNya kesejahteraan. Berdiri semasa qunut 7. dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. Berkatlah hendaknya untuk apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau.

Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam. qasar. . Tidaj mendahului imam dalam rukun-rukun sembahyang. Bagi Mazhab Syafie hukumnya ialah fardu kifayah. Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. makmumatan (makmum perempuan). Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. Jumaat. dan tidak diwajibkan bagi solat-solat yang lain). melainkan ketika solat Jumaat.a. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan. kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan kain. 7. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muaakad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Syarat-syarat sah solat berjemaah: 1. 8. imaman (imam lelaki) atau imamatan (imam perempuan) selepas menyebut solat yang ingin dilakukan. Berniat mengikut/menjadi imam (untuk solat Jumaat sahaja. Solat makmum harus sama dengan solat imam. asalkan tidak terkehadapan ataupun sebaris dengan imam. 3.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Solat Berjemaah Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. 6. dengan diketuai seorang imam. jamak dan sebagainya.w yang bermaksud: “Imam ialah yang menanggung pembacaan. lalu disertai pula seorang lagi makmum. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu lima waktu. Sekiranya hanya ada satu makmum dalam solat berjemaah. seseorang itu disunatkan menambah perkataan makmuman (makmum lelaki). 4. dan bukannya atas mereka (makmum). Kedudukan imam ialah di hadapan makmum. atau secara beramai-ramai. maka imam disyaratkan maju ke hadapan atau makmum yang pertama berundur belakang (tidak melebihi tiga langkah) ke saf bersama makmum kedua.” Dalam solat berjemaah bersama satu makmum. 2. solat hari raya. ia wajib dikerjakan secara berjemaah. * Imam itu sudah mumaiyiz. Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. Tetapi bagi sembahyang Jumaat. 5. Terdapat sabda Rasulullah s. misalnya sama-sama solat Zuhur. dan makmum pertama sedang berdiri di tepi kanan imam. maka makmum itu kedudukannya di sisi kanan imam. apabila baik pembacaannya maka pahala untuk dirinya dan untuk mereka (makmum) dan jika rosak pembacaannya maka dosanya ialah di atas dirinya sendiri. solat sunat tarawih dan solat sunat witir. * Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. Solat seseorang itu tetap sah walaupun tidak berniat menjadi imam/makmum. sekurang-kurangnya di takat tumit. Antara syarat untuk menjadi imam: * Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. Semasa berniat.

dia sampai kepada Nabi saw. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya maka batallah sembahyang itu.” (H. atau makmum memasuki solat sesudah imam rukuk (iaitu semasa sujud. maka makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam. maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan hanya perlu menyelesaikan jumlah dua rakaat sahaja. Tetapi sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat. maka difahamilah bahawa orang yang mendapatkan rukuk dianggap telah mendapatkan satu rakaat. Hal itu disampaikan kepada nabi. Setelah solat berakhir dan imam memberi salam.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Masbuq Masbuq ialah apabila makmum ketinggalan dalam solat berjemaah. biarpun tanpa sempat menyempurnakan rukun fatihahnya. Dalam solat Subuh. maka dia rukuk sebelum sampai kepada saf. Barangsiapa yang mendapati rukuk bersama imam. maka perlu makmum mengikuti rukuk imam itu dengan tanpa wajib menyelesaikan rukun fatihah. Dari hadis: Dari Hasan dari Abu Bakrah. Abu Daud). maka ia dikira solat Zuhur dan perlulah menyempurnakan jumlah empat rakaat. makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi. dan imam telahpun selesai solatnya. . hendaklah ikut sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakat. Makmum yang masbuq itu juga diperbolehkan duduk iftirasy seperti di dalam rakaat kedua. lalu ia takbiratul-ihram dan mendapati imam sedang rukuk. Sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna (sekadar dapat menyentuh lutut) sebelum imam bangun untuk iktidal. Contoh: apabila seseorang makmum memasuki solat jemaah. dikira makmum sudah mendapat rakaat ("muwafiq"). “Semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan diulangi lagi. Dari hadis di atas. maka ia telah mendapat satu rakaat. Jika makmum sedang takbir lalu imam memberi salam. Dalam solat Jumaat pula.R. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan rukuk. sekiranya makmum sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam. maka makmum itu perlulah bangun dan menyelesaikan solatnya dengan menambah rakaat yang tertinggal. Sekiranya makmum hanya sempat masbuq di tahiyyat akhir. tidaklah ia perlu membaca doa dalam tahiyyat akhir kerana doa tahiyyat itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahhud akhir."(H. maka Nabi berkata. Bukhari) Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang diantara kamu datang (untuk) solat sewaktu kami sujud. ketika Nabi sedang rukuk.R. atau duduk tahiyyat dan sebagainya) maka tidaklah dikira ia mendapat rakaat itu ("masbuq").

dan terus masuk menjadi imam). Beliau (mengulangi perintah yang sama) pada ketiga atau keempat kalinya Baginda bersabda: "Kamu adalah (macam) sahabat-sahabat Yusuf. Jika berlaku percanggahan dalam tertib. atau orang yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan. maka ditegah penggantiannya selepas itu. disebabkan keuzuran imam pertama itu. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengatakan kepada Abu Bakar agar mengimami orang ramai. Tempatnya yang kosong di saf hendaklah pula diisi oleh makmum lain. (nota sampingan: makmum saf pertama di belakang imam adalah juga bertanggungjawab untuk menegur imam di kala kesilapan bacaan dan perbuatan solat dengan isyarat bacaan "Subhanallah") Imam yang keluar itu hendaklah keluar dengan tertib. maka sah penggantian tersebut di mana-mana rakaat pun kerana mustakhlif itu mengikuti tertib imam sebelumnya dan tidak membawa kepada percanggahan. kerana ia tidak sah menjadi imam. maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya." Nabi SAW bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Istikhlaf hendaklah dilakukan dengan serta-merta." Maka Abu Bakar mengimami sembahyang. Jika imam keluar daripada sembahyangnya disebabkan berhadas. juga dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. atau biarpun dengan tiada sebab. maka menurut pendapat Imam Nawawi dan jumhur ulama adalah diharuskan istikhlaf dengan syarat mustakhlif tersebut menggantikan imam pada rakaat pertama. sama ada di sebelah atau di belakang. Contohnya ialah apabila seorang yang di luar sembahyang mengganti imam pada rakaat kedua atau rakaat terakhir. Pada waktu Abu Bakar melihatnya. Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Apabila seorang mustakhlif menggantikan imam dalam sembahyang yang sama atau bilangan rakaat yang sama. dia akan menangis dan tidak mampu membaca Al-Qur’an.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Istikhlaf Istikhlaf bererti imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya (lalu menjadi imam) bagi menyempurnakan sembahyang mereka. Tidak disyaratkan ke atas makmum dalam istikhlaf untuk berniat lagi untuk menjadi makmum. Juga ditegah penggantiannya jika makmum tersebut diam terlalu lama dengan kadar berlalunya satu rukun. atau orang bisu. Sekiranya didapati tiada sesiapa yang maju menggantikan imam. maka tidaklah diharuskan istikhlaf. dan dia (pengganti) itu akan bangun berdiri bagi rakaatnya yang pertama sedangkan makmum yang lainnya duduk tahiyyat awal (atau tahiyyat akhir) di rakaat mereka. adalah diharuskan bagi salah seorang makmum menggantikannya. sama ada rukun fi‘li (perbuatan) atau rukun qauli (percakapan). Hadis: "Ketika Nabi SAW sedang sakit tenat. Kemudian Nabi SAW datang dengan bantuan dua orang lelaki. seakan-akan baru saja aku melihat Baginda memijakkan kakinya ke tanah. maka makmum diperbolehkan mufaraqah (berpisah) dari berjemaah dan meneruskan solat bersendirian. Saya berkata: "Abu Bakar adalah seorang lelaki yang penyedih dan jika dia berdiri mengambil tempatmu (sembahyang). kerana mustakhlif (pengganti) itu sudah dalam kedudukan imam yang awal." (HR Bukhari) Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu adalah pengganti (khalifah/mustakhlif) yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. sekurang-kurangnya beralih ke kirinya jika tiada luang kosong untuk ia mundur. Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih dalam bacaan fatihah (ummiyan). dia mencuba untuk berundur tetapi Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap sembahyang. Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada orang ramai. atau rakaat ketiga (pada sembahyang yang empat rakaat) kerana tidak akan bercanggah dengan tertib makmum yang mengikutinya. . Adapun jika diganti oleh seorang yang di luar sembahyang (mustakhlif bukan daripada kalangan makmum. Jika imam keluar daripada jemaah sedangkan makmum telahpun lanjut melakukan satu rukun. Abu Bakar berundur sedikit dan Nabi SAW duduk di sebelah kirinya. datang Bilal untuk memberitahu Baginda tentang sembahyang. Disyaratkan juga imam itu diganti oleh makmum yang berada di saf pertama betul-betul di belakang imam." Saya pun mengatakan hal yang sama seperti di atas. Kemudian makmum yang mengganti imam itu hendaklah pula maju ke hadapan dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang.

adalah harus dia diganti oleh mustakhlif yang bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah itu.Jika makmum yang masbuq menggantikan imam yang keluar daripada jemaah hendaklah dia menjaga tertib imam tersebut. sebagaimana perbuatannya jika imam belum keluar daripada jemaah. Akan tetapi jika mustakhlif itu bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah tetapi dia tidak bersama imam sebelum rukuk pada rakaat kedua (mustakhlif masbuq). Para jemaah yang mengikuti mustakhlif yang masbuq tersebut ada dua pilihan pada tahiyyat akhir tadi iaitu sama ada berniat mufaraqah (berpisah daripada imam) dan terus memberi salam. ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersama-samanya. adalah diharuskan menggantikannya jika mustakhlif itu juga turut menghadiri khutbah. kerana mustakhlif itu dikira tergolong dalam ahli Jumaat. Selepas itu baharulah mustakhlif yang masbuq itu bangkit semula (tanpa salam) untuk menggenapkan solat dua rakaatnya. jika makmum yang masbuq pada rakaat kedua dalam sembahyang subuh. Jika imam keluar daripada sembahyang selepas mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama sembahyang Jumaat dan sebelum rukuk di rakaat kedua. Istikhlaf sebegini adalah diharuskan kecuali dalam sembahyang Jumaat kerana tidak harus mendirikan lagi sembahyang Jumaat selepas selesai dikerjakannya. Manakala makmum yang mengikutinya ada dua pilihan. lalu berqunut lagi pada rakaat keduanya itu bagi dirinya sendiri sahaja (doa qunut bersendirian dan bukan qunut berjemaah). Makmum-makmum masbuq yang bangkit semula untuk menyempurnakan sembahyang mereka setelah sempurna solat berjemaah adalah diperbolehlah kepada salah seorang daripada mereka yang masbuq itu untuk maju ke hadapan menjadi imam dan makmum masbuq yang lain itu boleh mengikutinya. antara memberi salam dengan niat mufaraqah atau makmum menunggu mustakhlif dan memberi salam bersamanya. . kemudian imam itu berhadas lalu diganti oleh makmum yang masbuq itu. maka tidak diharuskan ia mengimamkan sembahyang itu kerana dia tidak tergolong dalam ahli Jumaat. duduk dan bertasyahud biarpun pada asalnya dia baru melakukan satu rakaat. maka makmum yang menggantikan itu hendaklah menjaga tertib imam pertama dengan menyambung perbuatan sebagaimana yang perlu dilakukan di dalam rakaat kedua dalam sembahyang subuh iaitu berqunut. Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat Apabila imam keluar selepas membaca dua khutbah dan sebelum mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat. Cara ini adalah yang lebih afdhal dilakukan. Manakala jika imam itu keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat. Jika ia tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada sembahyang. maka difardhukan ke atas mustakhlif itu sembahyang Zuhur. Sebagai contoh. imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada jemaah. Makmum yang bersembahyang Jumaat diharuskan pula mengikuti mustakhlif yang difardhukan ke atasnya sembahyang Zuhur itu. Akan tetapi hendaklah mustakhlif itu menjaga tertib imam yang awal. Jika ia tidak menghadiri khutbah maka dia tidak diharuskan mengganti imam itu.

maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini. 5. 2. maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut. maka dia perlu sujud sahwi. 1. maka sunat ab'adh itu gugur. maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu. Doa sujud sahwi adalah seperti berikut: Ertinya: "Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. dan hukumnya adalah sunat. akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam.Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja. Jika ketinggalan kerana lupa. dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. atau hanya 50-50 pasti). atau sujud. 4. Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya. Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sujud Sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu. 3. kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut. maka harus pula melakukan salam sekali lagi. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi.Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia sujud sahwi. maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu sujud sahwi.Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja. iaitu jumlah rakaat yang sedikit. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. 3. maka batallah solatnya. sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam. . dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. kerana kekurangan. wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat. Pada kedua-dua hal ini. Kemudian menutupi kekurangan tersebut. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam. dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya. umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat. 2. kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. atau lebih 50% pasti). lalu sujud sahwi selepas salam. maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. 2. dan tidak condong pada salah satunya (dzan. Namun. maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal. Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya. Misalnya. lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh. justeru terlupa. maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu sujud sahwi. maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya. makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak). Sujud Sahwi Kerana Kekurangan Barangsiapa. maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. dan sebagainya. dan kerana ragu-ragu.Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam." Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: kerana kelebihan. lalu sujud sahwi sebelum salam. Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi 1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk. dan kembali meneruskan solat dari situ. Keraguan ada dua jenis: 1.

SEBELUM MENU UTAMA Sujud Sajadah/Tilawah Tilawah ertinya bacaan. atau sunat yang amat digalakkan." (HR Al-Bukhari dan Muslim) Hukum sujud sajadah adalah sunat mu'akad.: Pada suatu hari Jumaat. Rasulullah s." (HR Bukhari) Ayat-ayat sujud sajadah ialah: 1. sebaik-baik Pencipta.a.w. Bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 pula menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah. Untuk mengenali ayat-ayat sajadah itu di dalam al-Qur'an. Surah 96 (Al-'Alaq) Ayat 19 Nota: Perlu dinyatakan bahawa bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah. lalu apabila sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai manusia. Surah 17 (Al-Isra’) Ayat 109 5. Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. Maha memberkati Allah. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60 9. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62 14. dibacanya surah berkenaan. sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah. Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Ertinya: "Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya. dia lalu turun dan sujud. Aku disuruh sujud. tetapi aku menolak maka untukku neraka. Surah 27 (An Naml) Ayat 26 10. Surah 38 (Shaad) Ayat 24 12. Surah 19 (Maryam) Ayat 58 6. dia (Rasulullah) membaca surah al-Nahl di atas mimbar. lalu dia sujud. Daripada Abu Hurairah r. Tetapi barangsiapa bersujud. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15 11. maka dia sujud. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 8. dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya. katanya. maka syaitan jatuh sambil menangis. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50 4.a. Surah 7 (Al-A’Raaf) Ayat 206 2.a. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya. lalu mendapat syurga. Pada hari Jumaat berikutnya. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38 13. maka ketika sampai pada ayat sajadah. tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur (keterangan sujud syukur akan menyusul selanjutnya). Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21 15. pada kebiasaannya pada ayat-ayat itu ada ditandakan dengan garis atau di penghujung ayat itu ditandakan simbol dengan tertulis perkataan sajadah. maka dia tidak mendapat dosa. Dari Umar r. dia telah melakukan yang benar. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18 7. dan Sujud Sajadah atau sujud Tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan al-Qur'an sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Surah 13 (Ar-Ra’d) Ayat 15 3. "Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud. telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah. Katanya." .

makmum wajib mengikuti imam sama ada imam itu melakukan sujud sajadah ataupun tidak. dan sujud si pendengar itu tidak tergantung sama ada pembaca (qari) itu turut sujud atau tidak. Tidak perlu berwuduk untuk sujud sajadah ketika di luar solat. umpamanya solat Zuhur. maka teruslah rukuk selepas berdiri sebentar apabila bangun dari sujud. Adalah sunat bertakbir "Allah-Akbar" sebelum turun dari qiam untuk melakukan sujud sajadah.Cara melakukan sujud sajadah ialah terus bersujud (tanpa niat. atau terhindar daripada malapetaka. Namun begitu. Di dalam solat berjemaah.iaitu "Sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala" 2. Sekiranya seseorang itu melakukan sujud syukur di dalam solat. menutup aurat. Sekiranya bacaan ayat sajadah itu telahpun tamat. dan tanpa mengangkat tangan) sebaik sahaja selepas membaca ayat sajadah. dan sebagainya). dan hanya dilakukan di luar solat. Niat . Sujud 4. Hukum sujud syukur adalah sunat. Adalah tidak perlu mengangkat tangan ketika naik dari sujud. disunatkan juga bersedekah dan melakukan sembahyang sunat syukur. Adalah tidak perlu untuk seseorang itu bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) apabila hendak melakukan sujud sajadah di luar solat. Nota sampingan: Sujud Syukur Sujud Syukur adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah. Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: 1. maka bolehlah ditangguhkan sujud sajadah itu hingga ketika dia boleh. Cara sujud syukur dan syarat sujud syukur adalah sama seperti sujud sajadah di luar solat. Sekiranya seseorang itu mendengar bacaan ayat sajadah dan tidak berupaya untuk sujud sajadah (umpamanya sedang memandu). Di samping melaksanakan sujud syukur. dan membaca doa sujud sajadah di dalam sujud. mengadap kiblat. . Sujud sajadah di luar solat adalah disunatkan kepada pembaca dan juga pendengar bacaan ayat sajadah. Disunatkan bacaan takbir "Allahu-Akbar" (selepas daripada Takbiratul-ihram) ketika hendak sujud. maka batallah solatnya. asalkan tidak terlampau lama masa yang terluput di antaranya. lalu kembali berdiri dan meneruskan bacaan selanjutnya. duduk. Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang adalah sama seperti syarat sembahyang (suci dari hadas besar dan kecil. namun berwuduk itu adalah lebih afdal. apabila seseorang itu sedang berdiri. dan salam. Bercanggah dari mengikuti imam akan menyebabkan solat makmum itu batal. Takbiratul-ihram 3. Salam. sujud tilawah itu sunat dibuat oleh imam setelah dia selesai menunaikan sembahyang supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan makmum. adalah sunat hukumnya bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas selesai salam dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama. Disunatkan juga agar bertakbir apabila naik dari sujud. dan tidak berjangka waktu yang lama antara bacaan ayat sajadah dan perbuatan sujud. Walau bagaimanapun bagi sembahyang yang dibaca dengan suara perlahan. lalu sujud. Akan tetapi. dan disunatkan juga bertakbir apabila bangun dari sujud sebelum salam. maka perlulah dia bertakbiratul-ihram di kala qiam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful