BIMBINGAN FARDHU AIN

BIMBINGAN FARDHU AIN
1-TAHARAH (BERSUCI)
Pengertian bersuci: Taharah zahir dan batin. (Sila click pada tajuk yang ingin dilawati)

2-Jenis-Jenis bersuci. 3-Istinjak
Syarat Istinjak Rukun Istinjak. Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak

4-Hukum Qada Hajat
Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Adab buang air

5-Hikmah Bersuci 6-Najis dan jenis-jenisnya
Benda-benda Najis Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis Mukhaffafah. (Ringan) 2. Najis Mutawassitah. (Pertengahan) 3. Najis Mughallazah. (berat) Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) Cara Menyucikan Kulit Bangkai Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air Liur Basi Hukum Madu

7-Jenis-jenis Air
Air Mutlak Air Musta'mal Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) Air Mutanajjis Air Musyammas

8-Wudhu
Syarat Wuduk ada lima: Rukun Wuduk ada enam: Sunat Wuduk ada 12: Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima:

9-Tayamum
Syarat-syarat tayammum: Rukun Tayammum ada 4: Sunat Tayammum ada 2:

10-Mandi Wajib & Sunat
Perkara yang mewajibkan mandi: Rukun Mandi ada 3: Sunat Mandi ialah:

11-Takrif Solat
Syarat wajib solat: Syarat sah solat: Perkara-perkara yang membatalkan solat: Waktu-waktu Solat Fardhu: Perbuatan sunat sebelum solat: Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:

12-Rukun Solat
Rukun solat ada 13: 1. Niat: 2. Takbiratul-Ihram 3. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 4. Membaca al-Fatihah: 5. Rukuk, berserta tama'ninah. 6. Iktidal: 7. Sujud 8. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. 10. Duduk ketika tahiyyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. 12. Salam pertama: 13. Tertib.

13-Sunat Hai'ah & Ab'adh
Sunat Hai'ah ada 15 perkara: Sunat Ab'adh ada 7 perkara:

14-Solat Berjemaah
Syarat-syarat sah solat berjemaah: Antara syarat untuk menjadi imam:

15-Masbuq 16-Istikhlaf
Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat

17-Sujud Sahwi
1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi

18-Sujud Sajadah-Tilawah
Hukum sujud sajadah Ayat-ayat sujud sajadah ialah: Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang Sujud Syukur

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

TAHARAH (BERSUCI)

Ertinya:

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222)

Pengertian bersuci:

Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain.

Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda disebabkan terkena najis.

Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu: Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.

1.

2.

3.

4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin.

Taharah zahir dan batin.

Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh.

Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

Jenis-Jenis bersuci.

1. Menyuci badan daripada hadas kecil:

Iaitu menyuci badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayamum. Orang-orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan solat dan menyentuh Al-Quran.

2. Menyuci badan daripada hadas besar.

Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Orang yang berhadas besar diharamkan mengerjakan solat, mengerjakan haji, duduk di dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-quran.

3. Istinjak.

Iaitu bersuci selepas keluarnya kotoran daripada dua jalan iaitu air kencing atau tahi.

4. Menyucikan pakaian, alatan dapur (pinggan , mangkuk) dan masjid.

Pakaian hendaklah dibersihkan daripada segala najis. antara Syarat sah solat ialah pakaian dan tempat solat mestilah bersih daripada najis.

n Istinjak. wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu. at dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu.a. batu. uangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS njak k Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air. m Istinjak injak adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s. ketika itu baginda berkata. wa Nabi (s. batu.w) melalui dua buah kubur. mpat yang diistinja iaitu qubul dan dubur. kertas atau seumpamanya.Dengan menggunakan air. s Riwayat. Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang cil. nghilangkan warnanya. kertas dan gainya sehingga kesan najis itu dibersihkan. nghilangkan baunya. .a. orang Islam.w yang bermaksud. njak itu 3 kali dan kalau masih belum suci. 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh . t untuk istinjak. iaitu dari qubur atau dubur. ng diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur. Bukhari dan Muslim) at Istinjak nghilangkan rasanya. ristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar. mengerjakan Istinjak. boleh diulang lagi sehingga suci. beristinjak dengan Air (Air Mutlak). la keluar kotoran dari salah satu.

mudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang u. tulang atau seumpamanya. kan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran. batu. Sekiranya ada . is yang keluar tidak melecer ke tempat lain. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan. Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk angkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya.* yang baik dilakukan istinjak ialah dengan menggunakan air. Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas ak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit lelaki dan licin bagi perempuan.* Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. berdosa menggunakannya. Kalau ia basah. nda itu mesti kering sama ada kayu. maka tidak boleh digunakan. pakaian. Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk beristinjak. warna dan rasanya (rasa di tangan). nda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan. Sunat ketika intinjak membaca doa : "Ya Allah. tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci an syarat. ndaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang buluh. . Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Hendaklah hilang ain najis. daun dan lain-lain. sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan. Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak. hendaklah ditambah batu sehingga suci." a. puan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur. hadis dan seumpamanya. kiranya masih suci. unat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat ulaan sapuan.Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. nat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan. Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. nda itu mesti kesat.

dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur.. wajib menggunakan air. al yang perlu diperhatikan ketika istinjak ngan bersuci dengan tulang. lima ketul batu dan sebagainya. u di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. seperti tiga ketul batu.unat istinjak dengan batu. Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). bila memilih salah satu. ngan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan. Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu. Jika najis kering. maka wajib njak dengan menggunakan air. ndaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil. a bersuci dengan air dan batu. kemudian dengan air. . hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu. pilihlah rana air lebih baik digunakan untuk bersuci. makanan atau tahi kering.

Membuang air dalam air tenang yang tidak mengalir. musalla dan sebagainya. 6. hadis atau nama-nama para rasul ketika qada hajat. 3. 8. Cara Qada Hajat yang diharamkan. Membuang air di atas makanan. 2. 7. Membuang air di tempat perhentian orang ramai atau di jalan raya. 2. Cara yang makruh. 1. Membuang air di atas kitab-kitab agama . 4. Membuang air berhampiran dengan kawasan perkuburan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Bercakap-cakap ketika buang air pada perkara yang tidak penting. Membuang air di tempat ibadah seperti di surau. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. 1. . 4. Membuang air di dalam lubang yang tidak diketahui di dalamnya ada binatang atau tidak. 5. Membuang air di bawah pokok buah-buahan 5. Cara yang haram. Membawa bersama sesuatu yang bertulis ayat-ayat quran. Cara yang sunat. kecuali dalam keadaan darurat. Membuang air sambil berdiri kecuali dengan keuzuran atau darurat yang tidak membolehkan seseorang itu duduk seperti disebabkan sakit. 3. Sekiranya qada hajat di tempat yang berdinding maka tidaklah diharamkan.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hukum Qada Hajat Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: 1. Qada hajat di atas kubur. Membuang air di tempat terselindung dari orang ramai seperti di dalam tandas atau di sebalik batu. 2. 1. masjid. Menghadap atau membelakangkan kiblat ketika qada hajat di tempat lapang. Membuang air besar atau kecil dalam lubang yang diketahui di dalamnya ada haiwan. 3. 6.

4. dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. 7. 6. Jangan membawa sesuatu kalimat Al-Quran. 3. kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. 1. 5. hamba berlindung padamu dari segala yang kotor dan keji" 5. Ertinya: "Wahai tuhanku. Memakai alas kaki seperti selipar dan kasut ketika masuk tandas. baca doa ini: Ertinya : "wahai tuhanku. iaitu berdehem-dehem supaya najis habis keluar. Ketika keluar dari tandas." 4. di tempat mandian atau di bawah pokok yang berbuah. ini adalah bagi mempastikan agar aurat tetap terjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum syariat. Janganlah berkata-kata selama dalam tandas itu. semutar dan sebagainya ketika qada hajat.2. aku berlindung padaMu dari kejahatan syaitan jantan dan betina. 2. atau hadis atau zikrullah ke dalam tandas. 6. 4." Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. membaca doa ini. hilangkan dariku segala kekotoran dan beri kesihatan kepadaku. Jangan membuang air besar atau air kecil (berak atau kencing) di tempat orang biasa berteduh. Ketika keluar dari tandas. 2. mulai langkah kaki kanan dahulu. hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. . Janganlah buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sekiranya di tempat-tempat yang tidak berdinding. Memakai penutup kepala seperti tudung. Hendaklah mencari tempat sunyi dan jauh daripandangan orang (kiranya tidak menggunakan tandas).. di jalan-jalan. 7. Janganlah bercakap-cakap sewaktu buang air. 5. Adab buang air 1. Hendak memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya. Jangan membuka pakaian sebelum berada dekat tempat buang air. Ketika hendak masuk. 8. 3. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tandas. Memulakan masuk ke dalam taandas dengan menggunakan kaki kiri. Beristibak. Jangan memasuki tandas atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang ada kalimah Allah. 3. Mendahulukan kaki kiri waktu masuk ke tandas dan disunatkan berdoa: "ya Allah .

7. jangan buang air di mana-mana tempat perhentian . Jangan buang air di air yang tenang. 11. Jangan membuang air besar atau kecil di tempat-tempat beribadat seperti masjid. Jangan membuang air di atas kubur. Jangan buang air di lubang tanah. kerana kemungkinan ada binatang yang mendapat kesakitan di dalam lubang itu. Jangan membuang air di atas kitab-kitab agama atau di atas makanan. kecuali jika air tenang itu terbentang luas seperti tasik yang luas atau laut. surau dan sebagainya (Kecuali di tandas-tandas yang telah disediakan di tempat-tempat ibadat tersebut). 9.6. 10. 8.

Dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit 2. Kebersihan dapat mencerminkan keperibadian seseorang. Kebersihan lahir juga membawa kepada kebersihan jiwa seseorang. agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya. . 5. 4.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hikmah-Hikmah Bersuci 1. Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia. Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah tanpa bersuci. 3.

5. Firman Allah. (kecuali mayat manusia tidak najis) bahagian-bahagian bangkai seperti daging. Arak apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya ia menjadi suci. Iaitu air putih kental yang keluar dari kemaluan mengiringi kencing atau kerana letih. 9. setiap manusia wajib membersihkan diri." Al Baqarah ayat 222. Mazi. 2. Air kencing. Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan. Iaitu air putih yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat. Muntah. 3. Tahi. Arak atau tuak ( masam) . urat. Segala najis tidak dapat disucikan kecuali arak dan kulit bangkai binatang. Nanah. hendaklah kamu bersihkan" Al Muddatstsi ayat 4. Bagaimanapun benda yang jijik tapi pada syariat tidak membatalkan solat seperti kahak. dan mengisihi orang orang yang bersuci. Bangkai haiwan darat yang berdarah. 6. Najis mukhaffafah (najis ringan). Segala macam nanah adalah najis sama ada ainya berbentuk kental atau cair. tulang. hingus dan lain-lain tidak dikira sebagai najis. Begitu juga dengan kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak. Bersih dan suci daripada najis merupakan salah satu syarat untuk menunaikan ibadah serta mengabdikan diri kepada Allah. Anjing dan babi serta keturunannya. " Mengenai pakainmu. 7. 8. Sebagai umat Islam. . " Sesungguhnya Allah mengisihi orang orang yang taubat. Semua jenis darah kecuali hati dan limpa. Setiap minuman keras yang memabukkan. Sehubungan itu. Wadi.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Najis dan jenis-jenisnya Agama Islam amat mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. 4. Menurut hukum aslinya sesuatu benda itu adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis. Ia hanya terdapat pada lelaki dan perempuan. Benda-benda Najis 1. Najis mutawassitah (najis pertengahan). bulu dan sebagainya semuanya adalah najis. Darah. 2. pakaian dan tempat daripada najis. 10. Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis adalah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan sembahyang. kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih kerana ia mencerminkan keperibadian seseorang. kulit.

Ertinya :. Dicucinya kemaluan yang keluar wadi menunjukkan wadi itu najis.Percikkan air di tempat yang terkena najis. iaitu air putih yang bergetah yang keluar kerana mengangan angan jimak atau ketika bergurau dengan perempuan maka is tergolong najis. lalu disiramkan diatas tempat yang dikencingi (oleh orang Arab gunung tersebut)". Wadi ini najis berdasarkan ucapan Aisyah: Ertinya :.Bukhari dan Muslim. Wadi. memadai dengan memercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir. . Lalu is bertanya. " Biasanya Rasulullah SAW pergi kebilek air lalu saya ( Anas bin Malik) dan seorang anak lelaki sebayaku membawakan sebaldi air dan sebuah tongkat. (Pertengahan) . (Ringan). Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Cara menyucikan najis mukhaffafah: . Kencing Manusia. Najis Mukhaffafah. 2. Najis mughallazah (najis berat) 1. Najis Mutawassitah.2 Najis Ainiah. kerana akulah suami puterinya. sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan merecikkan air padanya. seperti kencing yang sudah lama kering. Membersihkan najis ini ialah dengan membasuhnya sehingga hilang segala sifat sifat nya. Ertinya : "Kencing bayi lelaki menyucikannya dengan dipercikkan air kepadanya dan kencing bayi perempuan dengan disuci. berdasar hadiths Anas bin Malik berkata. rasanya serta warnanya. Ertinya : Nabi SAW menyuruh mengambil segayuny air.Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. baunya .Lap dengan kain bersih sehingga kering. Kotoran manusia. Darah haid dan darah nifas : Darah haid iaitu darah merah kekuning kuningan atau kuning bercampur coklat yang keluar dari alat perempuan.Bukhari dan Muslim." Ibnu Mundzir. rasa dan baunya seperti tahi. berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat sahabat nya menyiram kencing seorang Arab Gunung yang kencing disudut masjid Nabi SAW. berdasar hadith Ali. Tetapi baginda beristinjak dengan air " . . Bukhari. ." Saya lelaki yang sering keluar madzi. Yakni Najis Mughaladzah. Najis yang nampak dan kelihatan najisnya yang ada rupa." Wadi itu keluar setelah kencing. Maka jawab baginda kepadanya: Wuduklah dan cucilah kemaluanmu". Maka kusuruh seorang lelaki. seperti kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan makanan selain daripada susu ibu. Nabi SAW bersuci setelah buat hajat besar itu menunjukkan bahawa kotoran manusia itu najis. tetapi tidak mandi. iaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing." Riyawat Ahmad Dalam satu hadith lain: Ertinya : " Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus disuci.3. 2.Basuh bahagian yang terkena najis dan lap. . darah dan lain-lain. Untuk mensuci benda yang terkena najis ini. cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu kemudian dilap hingga kering. Rasulullah SAW bersabda. Najis pertengahan ini terbahagi kepada dua bahagian. bukan kerana luka dan cedera. 2.iaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya. Madzi. Adapun kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selain susu hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat dan sifat-sifat nya sebagaimana mensuci kencing orang dewasa. sehingga sifat-sifatnya sudah hilang..1 Najis Hukmiah. . Maka hendaklah orangnya mencuci kemaluannya lelaki mahupun wanita dan wuduk.

sekali daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah. (berat) iaitu anjing dan babi. Sabda Rasullullah (SAW) cara mencuci bejana seseorang kamu. 1. liur. Peringatan. darah. air pertama hendaklah dicampur dengan tanah. misalnya yang mengalir dari haiwan yang disembelih. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali. Menyentuh babi yang kering ataupun basah adalah dikira najis (Wajib disamak).termasuk dagingnya. i." (Riwayat Muslim). Begitu pula darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. tahi. Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). berdasarkan hadith dari Asma puteri Abu Bakar.Bukhari. ataupun darah haid. Darah :. . Hilangkan najis itu terlebih dahulu kiranya najis haiwan itu yang tersentuh. Najis Mughallazah. kulit serta bulunya serta seluruh bahagian badannya. Buangkan najis itu terlebih dahulu. 1. 2. Cara Menyucinya. bahawa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali. warna dan rasa dengan air mutlak. Sekiranya salah satu di antara keduanya basah atau kedua-duanya basah. Memadai dengan mengalirkan (Menjirus) air mutlak pada tempat yang terkena najis. kemudia ia (boleh) solat dengan kainnya itu. katanya : " kami makan daging sedang darah nampak merupakan benang benang dalam periuk. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit. Najis Ainiyah.Darah nifas iaitu darah perempuan sewaktu melahirkan anak dan berjalan hingga 40 hari. tulang. Darah haid termasuk benda najis. Tersentuh anjing yang kering dengan tangan yang kering tidaklah dikirakan najis. Basuh bekas itu sehingga hilang bau. 3. Dari Aisyah r. i." . Ertinya: Hendaklah (perempuan itu) mengeriknya (darah haid tersebut) kemudian menggosoknya dengan air kemudian mencucinya. ii. Memadai dengan merenjiskan air pada benda atau tempat yang terkena najis sehingga rata. Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) * Anjing dan babi serta keturunan salah satu daripadanya. maka dikira najis dan ianya wajib disamak. Basuhan pertama menggunakan air lumpur (Selut).Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah. .a. 2. lemak." Bukhari dan Muslim Adanya perintah mencuci kain yang terken dara haid itu menunjukkan najisnya darah haid. Najis Hukmiyah.

Kulit bangkai kecuali binatang laut dan sungai tidak boleh dipergunakan sebelum disuci. Air liur. susu jika ia keluar dari: i. air hidung. Ikan sama ada besar atau kecil halal dimakan. Jika air itu berwarna kuning atau busuk. Cara menyucikan cairan yang memabukkan. peluh . Belalang. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Cara menyucinya ialah dengan dibersihkan menggunakan air bercampur daun bidara atau juga biasa disebut samak. Semua binatang yang darahnya tidak bersifat mengalir. 1. . Basuhan ini hendaklah menghilangkan bau. ii. tikus dan seumpamanya. Ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang ada dalam makanan. Anjing dan babi atau keturunannya adalah haram kerana ianya adalah najis. kesan darah di mulut kucing itu telah hilang. maka air tidak menjadi najis jika binatang berkenaan jatuh ke dalamnya. mani. cukuplah dibuang bahagian yang terkena dan kawasan sekelilingnya. Kalau diketahui ada ulat dalam buah-buahan dan dimakannya bersama . air mata. kemudian kucing itu menjilat minuman. kahak yang keluar daripada dada atau otak. Air Liur Basi Air yang keluar daripada mulut ketika seseorang tidur. ii. 2. i. Tetapi jika minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda beku. maka air yang dijilati itu menjadi najis. Cara Menyucikan Kulit Bangkai Binatang yang mati tidak disembelih adalah bangkai. Sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis. jika pasti semasa itu ia tidak memakan benda najis seperti cicak.Kemudian dijirus dengan enam kali air mutlak. maka hukumnya makruh. 5. Kiranya minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda cair. 4. maka iar liur basi itu najis kerana ia keluar dari perut. 1. tapi benda itu adalah dianggap jijik dan haram dimakan. Tidak najis air liur kucing. Bagi haiwan yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai yang bernajis kecuali yang berikut di bawah: 1. rasa dan ainnya. 3. Keluar daripada binatang atau manusia adalah suci semuanya. 2. Mayat manusia sama ada Islam atau kafir. maka buanglah semuanya. Jika selepas makan tikus atau sebagainya. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Tetapi memakannya tetap dilarang. Selepas makan tikus lalu kucing itu menjilat air minuman. Air minuman itu tidak najis.

Hukum Madu 1. 2. Jika air liur itu tidak berwarna dan tidak berbau busuk. Haram memakan anak lebah sekalipun belum bernyawa. Tidak makruh meminum madu daripada lebah yang memakan najis. . Halal meminum madu kerana madu keluar daripada mulut lebah. 3.2. maka iar liur itu tidak najis kerana bukan keluar dari perut.

menyucikan. masim dan sebagainya. 3. 2. Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci.Air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi mengangkat hadas besar atau hadas kecil. perigi dan laut. 7. air teh. jernih. Peringatan. Air Musyammas – Suci lagi menyucikan tapi makruh Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. air kelapa. . Hukumnya. 4. keruh. i. 3. Air Salji. boleh dari bumi seperti air hujan. Air sedikit Air yang kurang daripada ukuran tersebut di Harus digunakan selagi ia tidak terhitung atas sebagai muata’mal atau mutanajjis. Air Musta'mal . 5. Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) . Air laut. air mawar.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Jenis-jenis Air Bahagiannya Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Hukum bersuci dengannya Segala air yang turun dari langit dan keluar Suci: harus dibuat makan dan minum.Air yang suci bercampur dengan benda suci yang boleh mengubah air itu. air tebu dan sebagainya. Air Mutanajis Air sedikit yang kemasukan najis. masam. Air sungai. 6. Air yang sah dibuat bersuci. air sirap . Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib. 1. Air hujan. suci tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain. Air yang berubah disebabkan keruh lumpur dan air laut adalah suci.Air yang tidak bercampur dengan benda lain dan belum digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. 2. 1. Tidak harus digunakan. Harus digunakan selagi ia tidak mengalami perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya. Air Mutlak . Air tersebut tidak diambil kira sifatnya sama ada berwarna putih. Air banyak Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 tin minyak tanah. Air mata air. Air embun. Air perigi. contoh: Air kopi. Hukumnya suci tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis dan hadas Air dalam tin yang terdedah pada sinar Suci dan menyucikan tapi makruh matahari di negeri panas digunakan pada tubuh badan.

5 inci). contohnya air yang bercampur tahi atau bangkai. Lebar Dalam 60 cm (22. Air Musyammas . iv. hukumnya. iv.317 kati. Bagi bekas segi empat sama. iii. iii. tin minyak tanah . kati . Air Mutanajjis . ii. Air yang kurang daripada dua kolah jika termasuk atau dimasukkan ke dalamnya najis. Sebaliknya jika tidak berubah sifatnya. Kilogram .Air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis. Air yang berubah disebabkan daun kayu gugur di dalam telaga kerana kesukaran menjaganya adalah suci. Hukumnya: Haram digunakan untuk memasak makanan . bau atqau rasanya.11 tin 5. Tidak markuh digunakan untuk membasuh pakaian atau barang-barang lain.190 kilogram. Makruh digunakan ketika air itu masih panas pada anggota badan dan untuk dibuat minuman dan makanan. Air Mutanajjis terbahagi kepada dua. i. Air yang berubah disebabkan sesuatu tempat berhenti atau tempat laluannya seperti sungai di kawasan belerang atau kapur adalah suci. i.ii. Panjang .5 inci).5 cm ( 25 inci). Air Musyammas makruh digunakan pada anggota badan atau digunakan untuk memasak makanan atau minuman kerana boleh mendatangkan penyakit. Juga dikirakan sebagai air mutlak apabila berubah baunya disebabkan jatuh ke dalamnya sesuatu seperti gharu atau kapur yang keras jika tidak bercerai jisimnya di dalam air itu. . jika termasuk atau dimasukkan najis ke dalamnya sehingga berubah salah satu daripada sifatnya iaitu warna. Sukatan dua kolah.Air mutlak yang terjemur panas matahari di dalam bekas logam yang boleh berkarat. Air yang lebih daripada dua kolah . Makruh menggunaan air yang sangat panas atau sangat sejuk walaupun bukan di dalam bekas yang tidak berkarat. 4. Air Musyammas tidak makruh digunakan apabila air itu kembali sejuk. Air di tanah sawah atau di dalam kolam tidak air musyammas walaupun panas kerana ia bukan dalam bekas yang berkarat.60 cm (22. i. maka air itu menjadi najis. maka ia adalah suci. liter .174 liter ii. Jika diukur dalam timbangan atau sukatan. 62. iii. ii. iv. minuman dan bersuci. Keterangan: i. Peringatan. air itu menjadi najis walaupun tidak berubah sifatnya.

.

Membaca doa sesudah berwuduk: "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. dewasa maupun anak-anak. Abu Daud). 5. 6. pengsan ataupun mabuk. Perintah wajib wuduk ini turun bersama dengan perintah wajib solat. Wahai Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci serta jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hambaMu yang soleh. Mengusap seluruh kepala dengan air. 4. Menyeliti jemari tangan dan jemari kaki. dan dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu. Menggosok gigi (bersiwak). Niat dengan bacaan: "Aku niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah. Tidak berhadas besar 4. 7." Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima: 1. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan kecuali mereka itu masih muhrim. Syarat Wuduk ada lima: 1. Membasuh dua tangan sampai ke siku. 8. Islam 2.R. Sabda Rasulullah saw: "Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk." 2. Membasuh kedua cuping telinga. 3. tidak ada sekutu bagiNya. Firman Allah SWT. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Tertib (berturutan)."(Al-Maidah : 6). Baligh 3. Dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah hamba dan pesuruhNya. Mendahulukan basuhan anggota kanan. Hilangnya akal sama ada gila. Sunat Wuduk ada 12: 1. 3. kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah kedudukannya). Berkumur. 9. 12. 10." (H. 5. Membasuh muka dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai ke tulang dagu. Membasuh dua kaki sampai mata kaki (buku lali). . Membasuh anggota wuduk sampai tiga kali. 2. Mengusap sebahagian kepala dengan air. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. sama ada milik sendiri maupun milik orang lain.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Wuduk Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah solat atau membaca Al-Qur'an. 4. 11. 6. Memakai air yang mutlak (suci dan menyucikan) 5. Tidak ada yang menghalangi kulit Rukun Wuduk ada enam: 1. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. "Wahai orang-orang yang beriman. Diawali dengan membaca Bismillah dalam hati. 2. Tidak berbicara. Tidur. 3. kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. 5. 4. Membersihkan hidung dengan air.

hukum wuduk batal secara mutlak (tanpa syarat) bila tersentuh bukan muhrim termasuk dengan isteri/suami sendiri ("bukan muhrim" ertinya tidak haram dinikahi). Menurut Mazhab Maliki pula. Menurut mazhab Syafi'i.nota: penulis mendapati bahawa ada kekeliruan tentang sama ada batal wuduk apabila tersentuh yang bukan muhrim. samada dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan. Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak. menyentuh kulit perempuan ajanabi membatalkan wuduk lelaki jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat). . ataupun merasai keghairahan ketika bersentuhan.

Rukun Tayammum ada 4: 1. 4. Sakit. Sudah masuk waktu solat 2. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Sedang dalam perjalanan. Mengawali dengan bacaan Bismillah dalam hati."(Q. maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (bersih dan suci).S.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Tayammum Tayammum ertinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci. Firman Allah SWT : ". sehingga jika memakai air takut penyakitnya bertambah parah. .. Syarat-syarat tayammum: 1. Niat 2. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah 4. kerana ketiadaan air atau sakit yang menghalang penggunaan air. Al-Maidah : 6) 5. Tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya 3. 2. Tertib atau berturutan Sunat Tayammum ada 2: 1. Cara tayammum ialah dengan menyapukan debu yang suci ke muka dan dua tangan sampai ke siku dan disertai dengan niat. Memakai tanah yang suci dan berdebu.. Menyapu muka dengan tanah 3. nota: Hal-hal yang membatalkan tayammum sama dengan yang membatalkan wuduk. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air.

5. Selain mandi wajib. Rukun Mandi ada 3: 1. 3. "Apabila kamu junub. ada juga mandi-mandi sunat. iaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan anak. Nifas. Bersetubuh. 2." (Al-Maidah: 6) Perkara yang mewajibkan mandi: 1. 2. Firman Allah SWT. 3. Membasuh seluruh tubuh. Meninggal dunia. sama ada sengaja atau tidak. Sunat Mandi ialah: * Diawali membaca bismillah dalam hati * Menggosok seluruh tubuh dengan tangan * Mendahulukan bahagian yang kanan dari yang kiri * Berwuduk sebelum mandi * Tertib atau berturut-turut. Menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Habis masa haid. iaitu: Mandi bagi orang yang akan melaksanakan solat Jumaat Mandi pada hari raya Aidil-Fitri dan Aidil-Adha Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila Mandi menjelang Ihram haji dan Umrah Mandi sehabis memandikan mayat Mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam . sama ada mengeluarkan mani atau tidak. Niat. Keluar air mani. kecuali mati syahid.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Mandi Wajib & Sunat Mandi wajib adalah mandi untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub. 4. maka mandilah/bersuci.

Keluar/kedatangan hadas. Dari segi syarak pula ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bersugi . . zuhur. Solat Isya' . 5. Azan . Ketika masuk matahari. 4. iaitu subuh. lalu disedari perkara yang tersebut di atas terjadi . Islam 2. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam. Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam. Beralih arah dari qiblat dengan sengaja. Menutup aurat.bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. Berniat keluar dari solat (mufaraqah). 6. 2. 7. dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. di tempat solatnya. Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. Firman Allah swt: "Dan dirikanlah olehmu solat. 2.bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit. 4. kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al Ankabut : 45) Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam. 4. 3. 2. Solat Asar . 2. Iqamah.ertinya memberitahu. 5.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Takrif solat: Solat dari segi bahasa ertinya doa.bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya. Makan/minum walau sedikit. 9. Solat Subuh .maka perlulah diulangi solat itu kerana ianya tidak menepati syarat sah solat) Perkara-perkara yang membatalkan solat: 1. Baligh 3. Berakal Syarat sah solat: 1. dan di pakaiannya.bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. atau tertawa. Melakukan gerakan di luar gerakan solat tiga kali berturut-turut (mutawaliyat). Yakin masuk waktu solat. Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya) 5. 3. 3. mengikut syarat-syarat yang tertentu.ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab: 1. Suci badan dari dua hadas. atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup. Meninggalkan rukun solat. Waktu-waktu Solat Fardhu: Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut: 1. Solat Zuhur . 3. Terbuka aurat dengan sengaja. Suci dari najis sama ada di badannya. 8. (nota: sekiranya sesudah tamat solat. 2. 3. maghrib dan isya'. Perbuatan sunat sebelum solat: 1. asar. Syarat wajib solat: 1. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. 4.bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat.misalnya didapati ada najis di sejadah . 10. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain. Terkena najis yang tidak dimaafkan. 5. Ketika matahari di tengah-tengah langit. Solat Maghrib .

8. 2. Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib. 10. Ta'arrudh (Fardhu) dan Ta'yin (Zuhur. Duduk dalam Tasyahhud akhir. kerana Allah Taala Nota: tidak semua perkara dalam niat seperti contoh di atas adalah perkara-perkara yang dituntut dalam perbuatan niat. untuk solat Zuhur. tidak terburu-buru). Sujud dua kali. Selawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir. niat "Sahaja aku solat Fardhu Zuhur" sudah mencukupi syarat sebagai niat. dengan tama'ninah. 7. Namun begitu adalah lebih baik untuk menghadirkan kesemuanya di dalam hati. dan sebagainya). Tertib. iaitu Qasad ("Sahaja aku sembahyang") dan Ta'yin (sunat Hari Raya Adha. perkara-perkara yang manjadi tuntutan ketika takbiratul-ihram selain Qasad. Membaca surah Al-fatihah. Niat "Empat Rakaat". . Niat. tunai. 4. Membaca salam 13. tidaklah terbatal sembahyangnya ataupun sembahyang makmumnya. 3. Jika tidak diniatkan menjadi imam atau makmum ketika takbiratul-ihram untuk sembahyang Jumaat." Bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Rukun Solat Rukun solat ada 13: 1. 5. Bagi sembahyang Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat). 9. dengan tama'ninah. Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). Umpamanya. Perkara yang dituntut dalam niat ada 3. Duduk di antara dua sujud. maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata: Sahaja aku solat Fardhu Zuhur. adalah makruh hukumnya jika seseorang itu berterusan dengan sengaja mengikuti imam dengan tanpa berniat menjadi makmum. "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalah tidak disyaratkan. maka wajiblah disertakan di dalam niat hanya dua perkara. Maka bagi seseorang yang hendak solat Qasar perlulah berniat sekurang-kurangnya: "Sahaja aku sembahyang Fardhu Zuhur Qasar. Niat solat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul-ihram iaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. maka tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu. Ta'arrudh dan Ta'yin ialah niat Qasar. empat rakaat. contohnya ketika rukuk. tetapi pada sembahyang lain tidaklah disyaratkan dan hanya sunat hukumnya. Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. Adapun niat menjadi imam ("Imaman") atau makmum ("Makmuman/Makmumatan") ketika takbiratul-ihram hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja. Berdiri bagi yang mampu. sunat gerhana bulan. iaitu Qasad ("Sahaja aku solat"). Huraian rukun solat: 1. Oleh itu. atau ketika mana-mana rukun yang lain. Jika seseorang makmum tidak berniat menjadi makmum ketika takbiratul-ihram dalam sembahyang (selain daripada fardhu Jumaat). Niat: niat dilafazkan di dalam hati. dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang. bahkan hanya sunat hukumnya. Namun begitu. 11. sebagainya). 12. 6. Imam yang tidak berniat menjadi imam ketika takbiratul-ihram. Iktidal dengan tama'ninah.

Ini tertentu kepada sembahyang sunat Zuhur. Sebutan kalimah Allahu-Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif). Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya. dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan." Kemudian disambung pula dengan bacaan: "Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. dan pergerakan tangan yang berkali-kali. Umpamanya seseorang hanya perlu berniat: "Sahaja aku sembahyang". Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas dua kepala lutut. Dahi 2. Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya. namun tidak digalakkan. Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan. disertai dengan tama'ninah iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan Subhanallah." 3. kerana kedua-dua sembahyang tersebut hanya ada qabliyah sahaja dan tiada ba'diyah (iaitu tidak ada solat sunat Rawatib selepas Subuh dan Asar). Nota: sebutan Allahu-Akbar yang teramat panjang ketika niat. Dua lutut 4. berserta tama'ninah. Membaca al-Fatihah: pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah. Dua perut jari kaki Doa ketika sujud ialah: . Sekiranya tidak mampu berdiri maka bolehlah dilakukan solat secara duduk. berserta tama'ninah." 7. 5. Anggota sujud ada 7: 1. Was-was adalah berpunca dari bisikan syaitan. Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk. Iktidal: Ertinya berdiri tegak semula selepas rukuk. Doa tasbih ketika iktidal ialah: "Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya. Takbiratul-Ihram. dan seseorang yang ditimpa was-was ini perlulah banyak berzikir. iaitu mengucapkan Allahu-Akbar untuk memulakan solat. Dua tapak tangan 3. ke belakang. Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbiratul-ihram satu perkara sahaja iaitu Qasad. Doa tasbih ketika rukuk ialah: "Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya. kerana semua ini akan menjejaskan kesahihan dan kesempurnaan solat. 2. sebaiknya zikir "Laa-Ilaha-Illallah. seperti dinyatakan dalam niat: "Sahaja aku solat Sunat Zuhur qabliyah/ba'diyah" atau "Sahaja aku solat Sunat Sebelum/Selepas Zuhur. maka tidaklah wajib dibuka. Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. baring mengiring. Rukuk. 4. Perkataan Allahu-Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain. menelentang atau secara mana yang termampu. Berdiri bagi orang yang berkuasa. Maghrib dan Isya' sahaja." Adapun sembahyang sunat Subuh dan Asar tidaklah disyaratkan niat qabliyah. adalah disebabkan oleh was-was atau berterusan tidak kepastian sama ada apa yang dilakukanya itu telah sempurna atau belum. dan anggota-anggota berat kemudian berhenti." 6. Sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat sujud. ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum solat itu tidak sah. dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu.Dituntut juga dalam perkara niat ini ialah menentukan qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (selepas) dalam sembahyang sunat Rawatib.

umpamanya mengelakkan daripada binatang. Duduk ketika tahiyyat akhir." 13. Kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan Kepada junjungan mulia Muhammad saw dan ke atas ahli keluarga baginda yang mulia. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah. sebagaimana rahmat dan kesejahteraan yang telah Engkau kurniakan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah berkatMu kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana berkatMu kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. maka hendaklah ia kembali sujud semula. Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilamalamakan. kayakan daku. Tertib. sihatkanlah aku dan maafkanlah aku. Salam pertama: Sekurang-kurang salam ialah "Assalamu'alaikum" bermaksud "salam sejahtera ke atas kamu. "Allahumma-solli 'ala Muhammad. 10. Tertib ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Selawat ke atas Nabi Muhammad s. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Doa tasbih ketika sujud ialah: "Ya Allah ampunilah daku. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya. ." 9. berilah aku hidayah. angkatlah darjatku.a." nota: ungkapan "sayyidina" di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan."Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya" 8." 12. Sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi amat mulia. sekurang-kurangnya. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Oleh itu. rahmatilah daku. sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain. Tahiyyat/Tasyahud akhir. rezekikanlah aku.w. 11. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan.

Kuhadapkan mukaku." 4. kepada yang menjadikan langit dan bumi. Duduk iftirasy pada semua duduk iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri 14. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Membaca tasbih ketika rukuk 9. ketika iktidal dan ketika bangun pada rakaat kedua. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah 8. Membaca A'uzubillah 5. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya." . Tahiyat awal. ibadatku. Sesungguhnya sembahyangku. dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam. hidupku.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sunat Hai'ah & Ab'adh Perkara-perkara sunat semasa solat ada dua: 1. Sunat Ab'adh Sunat Hai'ah ada 15 perkara: 1. Membaca tasbih ketika bangkit dari rukuk 12. Doa iftitah ialah: "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Doa tahiyat awal ialah: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Dan Maha Suci Allah siang dan malam. Salam yang kedua Sunat Ab'adh ada 7 perkara: 1. dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam. ketika rukuk. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan jari kesemuanya 13. Duduk Tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir 15. 6. Meletakkan perut tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukan-Nya. Membaca Al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (jahar) pada masa-masa yang ditentukan. Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram. Membaca tasbih ketika rukuk 10. Sunat Hai'ah 2. Membaca amin selepas fatihah 7. aku cenderung lagi berserah kepada Allah. Membaca doa tawujud/iftitah. Membaca tasbih ketika sujud 11. 3. (nota: bangun dari rakaat pertama dan ketiga tidak diperlukan mengangkat tangan) 2. Dan dengan demikian aku ditugaskan.

Sekiranya tertinggal sunat Ab'adh." 5. Berdiri semasa qunut 7. . maka disunatkan ia sujud sahwi. Dirahmati Allah jugalah kiranya Muhammad. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperoleh pimpinanMu. tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan. Selawat di dalam qunut 6. dan Maha Tinggi Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. manakala tertinggal sunat hai'ah tidak diperlukan sujud sahwi. Berkatlah hendaknya untuk apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku.2. dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Jauhkan aku dari segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Duduk Tahiyat 4. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menetapkan. Selawat didalam Tahiyat awal 3. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pimpinkan. dan diberiNya kesejahteraan. Maka hanya untuk Engkau tetapkan. Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyat akhir. oh Tuhan. telah memberi berkat Engkau. Doa qunut waktu subuh dan pada solat witir. Nabi yang buta-huruf. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. Doa qunut ialah: "Ya Allah.

* Imam itu sudah mumaiyiz. Berniat mengikut/menjadi imam (untuk solat Jumaat sahaja. maka imam disyaratkan maju ke hadapan atau makmum yang pertama berundur belakang (tidak melebihi tiga langkah) ke saf bersama makmum kedua. solat hari raya. Tidaj mendahului imam dalam rukun-rukun sembahyang. Sekiranya hanya ada satu makmum dalam solat berjemaah. apabila baik pembacaannya maka pahala untuk dirinya dan untuk mereka (makmum) dan jika rosak pembacaannya maka dosanya ialah di atas dirinya sendiri. sekurang-kurangnya di takat tumit. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu lima waktu. dan tidak diwajibkan bagi solat-solat yang lain). Antara syarat untuk menjadi imam: * Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. Bagi Mazhab Syafie hukumnya ialah fardu kifayah. Tetapi bagi sembahyang Jumaat.a. maka makmum itu kedudukannya di sisi kanan imam.” Dalam solat berjemaah bersama satu makmum. 3. asalkan tidak terkehadapan ataupun sebaris dengan imam. Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum.w yang bermaksud: “Imam ialah yang menanggung pembacaan. Kedudukan imam ialah di hadapan makmum. Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya. Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muaakad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. 6. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. seseorang itu disunatkan menambah perkataan makmuman (makmum lelaki). Syarat-syarat sah solat berjemaah: 1. misalnya sama-sama solat Zuhur. ia wajib dikerjakan secara berjemaah. qasar. Jumaat. solat sunat tarawih dan solat sunat witir. Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam. jamak dan sebagainya. 2. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. 4. makmumatan (makmum perempuan). 8. dan bukannya atas mereka (makmum). Solat makmum harus sama dengan solat imam. dan makmum pertama sedang berdiri di tepi kanan imam. 7. * Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. Terdapat sabda Rasulullah s. 5. melainkan ketika solat Jumaat. . atau secara beramai-ramai. dengan diketuai seorang imam. Solat seseorang itu tetap sah walaupun tidak berniat menjadi imam/makmum. kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan kain. imaman (imam lelaki) atau imamatan (imam perempuan) selepas menyebut solat yang ingin dilakukan. lalu disertai pula seorang lagi makmum.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Solat Berjemaah Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. Semasa berniat. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan.

"(H. dan imam telahpun selesai solatnya. Dari hadis: Dari Hasan dari Abu Bakrah. maka Nabi berkata. ketika Nabi sedang rukuk.R. Dari hadis di atas. Makmum yang masbuq itu juga diperbolehkan duduk iftirasy seperti di dalam rakaat kedua. maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan hanya perlu menyelesaikan jumlah dua rakaat sahaja. “Semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan diulangi lagi. maka ia telah mendapat satu rakaat. Contoh: apabila seseorang makmum memasuki solat jemaah. tidaklah ia perlu membaca doa dalam tahiyyat akhir kerana doa tahiyyat itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahhud akhir. Hal itu disampaikan kepada nabi. atau duduk tahiyyat dan sebagainya) maka tidaklah dikira ia mendapat rakaat itu ("masbuq"). Bukhari) Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang diantara kamu datang (untuk) solat sewaktu kami sujud. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan rukuk. Dalam solat Subuh. maka difahamilah bahawa orang yang mendapatkan rukuk dianggap telah mendapatkan satu rakaat.R. maka ia dikira solat Zuhur dan perlulah menyempurnakan jumlah empat rakaat. maka makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam. Jika makmum sedang takbir lalu imam memberi salam. dikira makmum sudah mendapat rakaat ("muwafiq"). Tetapi sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat. hendaklah ikut sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakat.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Masbuq Masbuq ialah apabila makmum ketinggalan dalam solat berjemaah. Sekiranya makmum hanya sempat masbuq di tahiyyat akhir. biarpun tanpa sempat menyempurnakan rukun fatihahnya. Abu Daud).” (H. sekiranya makmum sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam. Sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna (sekadar dapat menyentuh lutut) sebelum imam bangun untuk iktidal. atau makmum memasuki solat sesudah imam rukuk (iaitu semasa sujud. lalu ia takbiratul-ihram dan mendapati imam sedang rukuk. . maka dia rukuk sebelum sampai kepada saf. maka makmum itu perlulah bangun dan menyelesaikan solatnya dengan menambah rakaat yang tertinggal. makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi. Setelah solat berakhir dan imam memberi salam. dia sampai kepada Nabi saw. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya maka batallah sembahyang itu. Barangsiapa yang mendapati rukuk bersama imam. maka perlu makmum mengikuti rukuk imam itu dengan tanpa wajib menyelesaikan rukun fatihah. Dalam solat Jumaat pula.

SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Istikhlaf Istikhlaf bererti imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya (lalu menjadi imam) bagi menyempurnakan sembahyang mereka. atau orang bisu. (nota sampingan: makmum saf pertama di belakang imam adalah juga bertanggungjawab untuk menegur imam di kala kesilapan bacaan dan perbuatan solat dengan isyarat bacaan "Subhanallah") Imam yang keluar itu hendaklah keluar dengan tertib. atau rakaat ketiga (pada sembahyang yang empat rakaat) kerana tidak akan bercanggah dengan tertib makmum yang mengikutinya. adalah diharuskan bagi salah seorang makmum menggantikannya. maka menurut pendapat Imam Nawawi dan jumhur ulama adalah diharuskan istikhlaf dengan syarat mustakhlif tersebut menggantikan imam pada rakaat pertama. Sekiranya didapati tiada sesiapa yang maju menggantikan imam. Disyaratkan juga imam itu diganti oleh makmum yang berada di saf pertama betul-betul di belakang imam. seakan-akan baru saja aku melihat Baginda memijakkan kakinya ke tanah. sama ada di sebelah atau di belakang. Kemudian Nabi SAW datang dengan bantuan dua orang lelaki. maka tidaklah diharuskan istikhlaf." Maka Abu Bakar mengimami sembahyang. Tidak disyaratkan ke atas makmum dalam istikhlaf untuk berniat lagi untuk menjadi makmum. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. atau orang yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan. Hadis: "Ketika Nabi SAW sedang sakit tenat. Tempatnya yang kosong di saf hendaklah pula diisi oleh makmum lain. . Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengatakan kepada Abu Bakar agar mengimami orang ramai. Saya berkata: "Abu Bakar adalah seorang lelaki yang penyedih dan jika dia berdiri mengambil tempatmu (sembahyang). dan terus masuk menjadi imam)." Nabi SAW bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Adapun jika diganti oleh seorang yang di luar sembahyang (mustakhlif bukan daripada kalangan makmum. dia akan menangis dan tidak mampu membaca Al-Qur’an. Jika berlaku percanggahan dalam tertib. Pada waktu Abu Bakar melihatnya. Beliau (mengulangi perintah yang sama) pada ketiga atau keempat kalinya Baginda bersabda: "Kamu adalah (macam) sahabat-sahabat Yusuf. sekurang-kurangnya beralih ke kirinya jika tiada luang kosong untuk ia mundur. Jika imam keluar daripada sembahyangnya disebabkan berhadas. juga dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. datang Bilal untuk memberitahu Baginda tentang sembahyang. Abu Bakar berundur sedikit dan Nabi SAW duduk di sebelah kirinya. dan dia (pengganti) itu akan bangun berdiri bagi rakaatnya yang pertama sedangkan makmum yang lainnya duduk tahiyyat awal (atau tahiyyat akhir) di rakaat mereka. maka ditegah penggantiannya selepas itu. Istikhlaf hendaklah dilakukan dengan serta-merta. atau biarpun dengan tiada sebab. dia mencuba untuk berundur tetapi Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap sembahyang. kerana ia tidak sah menjadi imam." (HR Bukhari) Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu adalah pengganti (khalifah/mustakhlif) yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. disebabkan keuzuran imam pertama itu. Kemudian makmum yang mengganti imam itu hendaklah pula maju ke hadapan dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Contohnya ialah apabila seorang yang di luar sembahyang mengganti imam pada rakaat kedua atau rakaat terakhir. maka sah penggantian tersebut di mana-mana rakaat pun kerana mustakhlif itu mengikuti tertib imam sebelumnya dan tidak membawa kepada percanggahan. maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya. sama ada rukun fi‘li (perbuatan) atau rukun qauli (percakapan). Jika imam keluar daripada jemaah sedangkan makmum telahpun lanjut melakukan satu rukun. maka makmum diperbolehkan mufaraqah (berpisah) dari berjemaah dan meneruskan solat bersendirian. Juga ditegah penggantiannya jika makmum tersebut diam terlalu lama dengan kadar berlalunya satu rukun. kerana mustakhlif (pengganti) itu sudah dalam kedudukan imam yang awal." Saya pun mengatakan hal yang sama seperti di atas. Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada orang ramai. Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Apabila seorang mustakhlif menggantikan imam dalam sembahyang yang sama atau bilangan rakaat yang sama. Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih dalam bacaan fatihah (ummiyan).

maka makmum yang menggantikan itu hendaklah menjaga tertib imam pertama dengan menyambung perbuatan sebagaimana yang perlu dilakukan di dalam rakaat kedua dalam sembahyang subuh iaitu berqunut. imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada jemaah. jika makmum yang masbuq pada rakaat kedua dalam sembahyang subuh. maka tidak diharuskan ia mengimamkan sembahyang itu kerana dia tidak tergolong dalam ahli Jumaat. Selepas itu baharulah mustakhlif yang masbuq itu bangkit semula (tanpa salam) untuk menggenapkan solat dua rakaatnya. . adalah harus dia diganti oleh mustakhlif yang bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah itu. Jika imam keluar daripada sembahyang selepas mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama sembahyang Jumaat dan sebelum rukuk di rakaat kedua. maka difardhukan ke atas mustakhlif itu sembahyang Zuhur. adalah diharuskan menggantikannya jika mustakhlif itu juga turut menghadiri khutbah. Akan tetapi hendaklah mustakhlif itu menjaga tertib imam yang awal. kerana mustakhlif itu dikira tergolong dalam ahli Jumaat. Akan tetapi jika mustakhlif itu bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah tetapi dia tidak bersama imam sebelum rukuk pada rakaat kedua (mustakhlif masbuq). ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersama-samanya. Para jemaah yang mengikuti mustakhlif yang masbuq tersebut ada dua pilihan pada tahiyyat akhir tadi iaitu sama ada berniat mufaraqah (berpisah daripada imam) dan terus memberi salam. Istikhlaf sebegini adalah diharuskan kecuali dalam sembahyang Jumaat kerana tidak harus mendirikan lagi sembahyang Jumaat selepas selesai dikerjakannya.Jika makmum yang masbuq menggantikan imam yang keluar daripada jemaah hendaklah dia menjaga tertib imam tersebut. kemudian imam itu berhadas lalu diganti oleh makmum yang masbuq itu. duduk dan bertasyahud biarpun pada asalnya dia baru melakukan satu rakaat. Manakala makmum yang mengikutinya ada dua pilihan. Manakala jika imam itu keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat. lalu berqunut lagi pada rakaat keduanya itu bagi dirinya sendiri sahaja (doa qunut bersendirian dan bukan qunut berjemaah). Makmum-makmum masbuq yang bangkit semula untuk menyempurnakan sembahyang mereka setelah sempurna solat berjemaah adalah diperbolehlah kepada salah seorang daripada mereka yang masbuq itu untuk maju ke hadapan menjadi imam dan makmum masbuq yang lain itu boleh mengikutinya. Jika ia tidak menghadiri khutbah maka dia tidak diharuskan mengganti imam itu. Sebagai contoh. Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat Apabila imam keluar selepas membaca dua khutbah dan sebelum mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat. Jika ia tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada sembahyang. antara memberi salam dengan niat mufaraqah atau makmum menunggu mustakhlif dan memberi salam bersamanya. Makmum yang bersembahyang Jumaat diharuskan pula mengikuti mustakhlif yang difardhukan ke atasnya sembahyang Zuhur itu. sebagaimana perbuatannya jika imam belum keluar daripada jemaah. Cara ini adalah yang lebih afdhal dilakukan.

wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini. dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. 1. maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu. maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu. atau lebih 50% pasti). Sujud Sahwi Kerana Kelebihan Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk. maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu sujud sahwi. maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat. Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi 1. maka dia perlu sujud sahwi. dan kembali meneruskan solat dari situ. atau hanya 50-50 pasti). Misalnya. makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak). 3.Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam. iaitu jumlah rakaat yang sedikit. dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya. 4. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal. 2. Doa sujud sahwi adalah seperti berikut: Ertinya: "Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa.Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja. 5. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan Barangsiapa. Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham. Pada kedua-dua hal ini. maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat. maka harus pula melakukan salam sekali lagi.Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja. lalu sujud sahwi sebelum salam. Kemudian menutupi kekurangan tersebut. dan hukumnya adalah sunat. maka batallah solatnya." Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: kerana kelebihan. maka sunat ab'adh itu gugur.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sujud Sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu. 2. maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya. 2. sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam. akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam. Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya. . Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya. Namun. lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh. dan tidak condong pada salah satunya (dzan. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya. kerana kekurangan. kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut. umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat. Keraguan ada dua jenis: 1. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam. justeru terlupa. lalu sujud sahwi selepas salam. maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu sujud sahwi. 3. dan sebagainya. dan kerana ragu-ragu. kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam.Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia sujud sahwi. Jika ketinggalan kerana lupa. atau sujud. dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa.

"Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50 4. Surah 19 (Maryam) Ayat 58 6. Surah 27 (An Naml) Ayat 26 10. atau sunat yang amat digalakkan. Daripada Abu Hurairah r. Bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 pula menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah." (HR Bukhari) Ayat-ayat sujud sajadah ialah: 1.SEBELUM MENU UTAMA Sujud Sajadah/Tilawah Tilawah ertinya bacaan. Surah 38 (Shaad) Ayat 24 12. Tetapi barangsiapa bersujud. Dan para hadirin juga turut melakukan sujud.a. Surah 96 (Al-'Alaq) Ayat 19 Nota: Perlu dinyatakan bahawa bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah. lalu mendapat syurga." . Maha memberkati Allah.a. dibacanya surah berkenaan. Surah 7 (Al-A’Raaf) Ayat 206 2. katanya. Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Ertinya: "Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya. maka syaitan jatuh sambil menangis. Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21 15. tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur (keterangan sujud syukur akan menyusul selanjutnya). Surah 17 (Al-Isra’) Ayat 109 5. maka ketika sampai pada ayat sajadah. pada kebiasaannya pada ayat-ayat itu ada ditandakan dengan garis atau di penghujung ayat itu ditandakan simbol dengan tertulis perkataan sajadah. Rasulullah s. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62 14. dia telah melakukan yang benar. dan Sujud Sajadah atau sujud Tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan al-Qur'an sama ada di dalam solat ataupun di luar solat." (HR Al-Bukhari dan Muslim) Hukum sujud sajadah adalah sunat mu'akad. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15 11. lalu dia sujud.: Pada suatu hari Jumaat. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18 7. sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah. Katanya. dia (Rasulullah) membaca surah al-Nahl di atas mimbar. Aku disuruh sujud. Dari Umar r. Surah 13 (Ar-Ra’d) Ayat 15 3. dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya. maka dia tidak mendapat dosa. maka dia sujud. sebaik-baik Pencipta. tetapi aku menolak maka untukku neraka. dia lalu turun dan sujud. lalu apabila sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai manusia. Untuk mengenali ayat-ayat sajadah itu di dalam al-Qur'an. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60 9.a.w. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38 13. telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah. Pada hari Jumaat berikutnya. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 8.

dan tanpa mengangkat tangan) sebaik sahaja selepas membaca ayat sajadah. Salam. . Akan tetapi.Cara melakukan sujud sajadah ialah terus bersujud (tanpa niat. Adalah tidak perlu mengangkat tangan ketika naik dari sujud. Hukum sujud syukur adalah sunat. Tidak perlu berwuduk untuk sujud sajadah ketika di luar solat. dan membaca doa sujud sajadah di dalam sujud. Sujud 4. makmum wajib mengikuti imam sama ada imam itu melakukan sujud sajadah ataupun tidak. dan sebagainya). dan salam. Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang adalah sama seperti syarat sembahyang (suci dari hadas besar dan kecil. sujud tilawah itu sunat dibuat oleh imam setelah dia selesai menunaikan sembahyang supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan makmum. asalkan tidak terlampau lama masa yang terluput di antaranya. Sekiranya seseorang itu melakukan sujud syukur di dalam solat. Cara sujud syukur dan syarat sujud syukur adalah sama seperti sujud sajadah di luar solat. mengadap kiblat. maka perlulah dia bertakbiratul-ihram di kala qiam. maka teruslah rukuk selepas berdiri sebentar apabila bangun dari sujud. dan disunatkan juga bertakbir apabila bangun dari sujud sebelum salam. disunatkan juga bersedekah dan melakukan sembahyang sunat syukur.iaitu "Sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala" 2. Disunatkan bacaan takbir "Allahu-Akbar" (selepas daripada Takbiratul-ihram) ketika hendak sujud. Sekiranya bacaan ayat sajadah itu telahpun tamat. Namun begitu. Di samping melaksanakan sujud syukur. Sekiranya seseorang itu mendengar bacaan ayat sajadah dan tidak berupaya untuk sujud sajadah (umpamanya sedang memandu). lalu kembali berdiri dan meneruskan bacaan selanjutnya. Bercanggah dari mengikuti imam akan menyebabkan solat makmum itu batal. atau terhindar daripada malapetaka. apabila seseorang itu sedang berdiri. Adalah sunat bertakbir "Allah-Akbar" sebelum turun dari qiam untuk melakukan sujud sajadah. dan hanya dilakukan di luar solat. Disunatkan juga agar bertakbir apabila naik dari sujud. namun berwuduk itu adalah lebih afdal. Niat . Sujud sajadah di luar solat adalah disunatkan kepada pembaca dan juga pendengar bacaan ayat sajadah. maka batallah solatnya. Di dalam solat berjemaah. Walau bagaimanapun bagi sembahyang yang dibaca dengan suara perlahan. dan sujud si pendengar itu tidak tergantung sama ada pembaca (qari) itu turut sujud atau tidak. Adalah tidak perlu untuk seseorang itu bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) apabila hendak melakukan sujud sajadah di luar solat. lalu sujud. duduk. adalah sunat hukumnya bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas selesai salam dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama. Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: 1. menutup aurat. dan tidak berjangka waktu yang lama antara bacaan ayat sajadah dan perbuatan sujud. Nota sampingan: Sujud Syukur Sujud Syukur adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah. Takbiratul-ihram 3. maka bolehlah ditangguhkan sujud sajadah itu hingga ketika dia boleh. umpamanya solat Zuhur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful