BIMBINGAN FARDHU AIN

BIMBINGAN FARDHU AIN
1-TAHARAH (BERSUCI)
Pengertian bersuci: Taharah zahir dan batin. (Sila click pada tajuk yang ingin dilawati)

2-Jenis-Jenis bersuci. 3-Istinjak
Syarat Istinjak Rukun Istinjak. Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak

4-Hukum Qada Hajat
Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Adab buang air

5-Hikmah Bersuci 6-Najis dan jenis-jenisnya
Benda-benda Najis Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis Mukhaffafah. (Ringan) 2. Najis Mutawassitah. (Pertengahan) 3. Najis Mughallazah. (berat) Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) Cara Menyucikan Kulit Bangkai Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air Liur Basi Hukum Madu

7-Jenis-jenis Air
Air Mutlak Air Musta'mal Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) Air Mutanajjis Air Musyammas

8-Wudhu
Syarat Wuduk ada lima: Rukun Wuduk ada enam: Sunat Wuduk ada 12: Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima:

9-Tayamum
Syarat-syarat tayammum: Rukun Tayammum ada 4: Sunat Tayammum ada 2:

10-Mandi Wajib & Sunat
Perkara yang mewajibkan mandi: Rukun Mandi ada 3: Sunat Mandi ialah:

11-Takrif Solat
Syarat wajib solat: Syarat sah solat: Perkara-perkara yang membatalkan solat: Waktu-waktu Solat Fardhu: Perbuatan sunat sebelum solat: Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:

12-Rukun Solat
Rukun solat ada 13: 1. Niat: 2. Takbiratul-Ihram 3. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 4. Membaca al-Fatihah: 5. Rukuk, berserta tama'ninah. 6. Iktidal: 7. Sujud 8. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. 10. Duduk ketika tahiyyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. 12. Salam pertama: 13. Tertib.

13-Sunat Hai'ah & Ab'adh
Sunat Hai'ah ada 15 perkara: Sunat Ab'adh ada 7 perkara:

14-Solat Berjemaah
Syarat-syarat sah solat berjemaah: Antara syarat untuk menjadi imam:

15-Masbuq 16-Istikhlaf
Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat

17-Sujud Sahwi
1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi

18-Sujud Sajadah-Tilawah
Hukum sujud sajadah Ayat-ayat sujud sajadah ialah: Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang Sujud Syukur

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

TAHARAH (BERSUCI)

Ertinya:

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222)

Pengertian bersuci:

Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain.

Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda disebabkan terkena najis.

Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu: Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.

1.

2.

3.

4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin.

Taharah zahir dan batin.

Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh.

Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

Jenis-Jenis bersuci.

1. Menyuci badan daripada hadas kecil:

Iaitu menyuci badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayamum. Orang-orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan solat dan menyentuh Al-Quran.

2. Menyuci badan daripada hadas besar.

Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Orang yang berhadas besar diharamkan mengerjakan solat, mengerjakan haji, duduk di dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-quran.

3. Istinjak.

Iaitu bersuci selepas keluarnya kotoran daripada dua jalan iaitu air kencing atau tahi.

4. Menyucikan pakaian, alatan dapur (pinggan , mangkuk) dan masjid.

Pakaian hendaklah dibersihkan daripada segala najis. antara Syarat sah solat ialah pakaian dan tempat solat mestilah bersih daripada najis.

a. ketika itu baginda berkata. wa Nabi (s. njak itu 3 kali dan kalau masih belum suci. at dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu. kertas dan gainya sehingga kesan najis itu dibersihkan.w) melalui dua buah kubur.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS njak k Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air.Dengan menggunakan air. Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang cil. mpat yang diistinja iaitu qubul dan dubur. ng diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur. batu. Bukhari dan Muslim) at Istinjak nghilangkan rasanya. orang Islam. beristinjak dengan Air (Air Mutlak). nghilangkan warnanya. iaitu dari qubur atau dubur. 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh . t untuk istinjak. . boleh diulang lagi sehingga suci. batu. nghilangkan baunya.a. wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu. ristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar. uangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis. n Istinjak. mengerjakan Istinjak. m Istinjak injak adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s. kertas atau seumpamanya.w yang bermaksud. la keluar kotoran dari salah satu. s Riwayat.

tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci an syarat.* yang baik dilakukan istinjak ialah dengan menggunakan air. hendaklah ditambah batu sehingga suci. kiranya masih suci. sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan.Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. hadis dan seumpamanya. pakaian. maka tidak boleh digunakan. Hendaklah hilang ain najis.* Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk beristinjak. ndaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi. mudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang u. nda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan. Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. puan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur. nda itu mesti kering sama ada kayu. Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk angkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya. nda itu mesti kesat. berdosa menggunakannya. Sekiranya ada . is yang keluar tidak melecer ke tempat lain. . tulang atau seumpamanya. Kalau ia basah. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang buluh. Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas ak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan. Sunat ketika intinjak membaca doa : "Ya Allah. kan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran. warna dan rasanya (rasa di tangan). Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit lelaki dan licin bagi perempuan. Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. daun dan lain-lain. batu. nat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan." a. unat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat ulaan sapuan. Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak.

. bila memilih salah satu. dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur. ngan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan. u di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. maka wajib njak dengan menggunakan air. pilihlah rana air lebih baik digunakan untuk bersuci. makanan atau tahi kering. kemudian dengan air. seperti tiga ketul batu.. Jika najis kering.unat istinjak dengan batu. wajib menggunakan air. lima ketul batu dan sebagainya. hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu. al yang perlu diperhatikan ketika istinjak ngan bersuci dengan tulang. ndaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil. Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu. Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). a bersuci dengan air dan batu.

Membuang air di atas makanan. Sekiranya qada hajat di tempat yang berdinding maka tidaklah diharamkan. 2. 1. . Membuang air di atas kitab-kitab agama . Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Membuang air sambil berdiri kecuali dengan keuzuran atau darurat yang tidak membolehkan seseorang itu duduk seperti disebabkan sakit. Membuang air berhampiran dengan kawasan perkuburan. Bercakap-cakap ketika buang air pada perkara yang tidak penting. Menghadap atau membelakangkan kiblat ketika qada hajat di tempat lapang. 8. 4. Qada hajat di atas kubur. Membuang air di bawah pokok buah-buahan 5. Membuang air besar atau kecil dalam lubang yang diketahui di dalamnya ada haiwan. 1. 6. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Membawa bersama sesuatu yang bertulis ayat-ayat quran. Membuang air dalam air tenang yang tidak mengalir. 3. Membuang air di dalam lubang yang tidak diketahui di dalamnya ada binatang atau tidak. 2.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hukum Qada Hajat Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: 1. Cara yang haram. 2. musalla dan sebagainya. 3. Cara yang makruh. masjid. 5. Membuang air di tempat terselindung dari orang ramai seperti di dalam tandas atau di sebalik batu. 6. 1. Membuang air di tempat perhentian orang ramai atau di jalan raya. hadis atau nama-nama para rasul ketika qada hajat. Membuang air di tempat ibadah seperti di surau. Cara Qada Hajat yang diharamkan. 4. kecuali dalam keadaan darurat. Cara yang sunat. 3. 7.

7. 2. Ketika keluar dari tandas. . 4. Ketika keluar dari tandas. baca doa ini: Ertinya : "wahai tuhanku. aku berlindung padaMu dari kejahatan syaitan jantan dan betina. 3. Adab buang air 1. 3. 2. kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. 4. 5. 6. Hendak memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya. Memakai penutup kepala seperti tudung. Jangan membuka pakaian sebelum berada dekat tempat buang air. di jalan-jalan. Mendahulukan kaki kiri waktu masuk ke tandas dan disunatkan berdoa: "ya Allah .. Memulakan masuk ke dalam taandas dengan menggunakan kaki kiri. 1. membaca doa ini. Jangan memasuki tandas atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang ada kalimah Allah. Ketika hendak masuk. Jangan membuang air besar atau air kecil (berak atau kencing) di tempat orang biasa berteduh." Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. iaitu berdehem-dehem supaya najis habis keluar. hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. Janganlah bercakap-cakap sewaktu buang air. 6. Janganlah buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sekiranya di tempat-tempat yang tidak berdinding. hamba berlindung padamu dari segala yang kotor dan keji" 5. mulai langkah kaki kanan dahulu. semutar dan sebagainya ketika qada hajat. Jangan membawa sesuatu kalimat Al-Quran.2. dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. 3. Janganlah berkata-kata selama dalam tandas itu. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tandas." 4. hilangkan dariku segala kekotoran dan beri kesihatan kepadaku. di tempat mandian atau di bawah pokok yang berbuah. atau hadis atau zikrullah ke dalam tandas. Hendaklah mencari tempat sunyi dan jauh daripandangan orang (kiranya tidak menggunakan tandas). ini adalah bagi mempastikan agar aurat tetap terjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum syariat. 7. 5. Beristibak. Memakai alas kaki seperti selipar dan kasut ketika masuk tandas. Ertinya: "Wahai tuhanku. 8.

10. Jangan membuang air di atas kitab-kitab agama atau di atas makanan. Jangan buang air di lubang tanah. Jangan membuang air di atas kubur. 9. 11. Jangan buang air di air yang tenang. 7. jangan buang air di mana-mana tempat perhentian . surau dan sebagainya (Kecuali di tandas-tandas yang telah disediakan di tempat-tempat ibadat tersebut).6. Jangan membuang air besar atau kecil di tempat-tempat beribadat seperti masjid. kerana kemungkinan ada binatang yang mendapat kesakitan di dalam lubang itu. kecuali jika air tenang itu terbentang luas seperti tasik yang luas atau laut. 8.

. Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia. Kebersihan dapat mencerminkan keperibadian seseorang.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hikmah-Hikmah Bersuci 1. agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya. 3. Dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit 2. Kebersihan lahir juga membawa kepada kebersihan jiwa seseorang. 5. 4. Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah tanpa bersuci.

Iaitu air putih kental yang keluar dari kemaluan mengiringi kencing atau kerana letih. 3. Nanah. Tahi. 7. bulu dan sebagainya semuanya adalah najis. Ia hanya terdapat pada lelaki dan perempuan. Menurut hukum aslinya sesuatu benda itu adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis. hingus dan lain-lain tidak dikira sebagai najis. Darah." Al Baqarah ayat 222. Sebagai umat Islam. kulit. Firman Allah. 9. 6. Anjing dan babi serta keturunannya.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Najis dan jenis-jenisnya Agama Islam amat mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. pakaian dan tempat daripada najis. hendaklah kamu bersihkan" Al Muddatstsi ayat 4. Najis adalah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan sembahyang. Muntah. Arak apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya ia menjadi suci. 10. " Mengenai pakainmu. kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih kerana ia mencerminkan keperibadian seseorang. Iaitu air putih yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat. " Sesungguhnya Allah mengisihi orang orang yang taubat. Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan. 2. . Najis mukhaffafah (najis ringan). Bagaimanapun benda yang jijik tapi pada syariat tidak membatalkan solat seperti kahak. Mazi. 8. Benda-benda Najis 1. setiap manusia wajib membersihkan diri. Segala macam nanah adalah najis sama ada ainya berbentuk kental atau cair. 4. Arak atau tuak ( masam) . 2. Begitu juga dengan kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak. Najis mutawassitah (najis pertengahan). urat. Sehubungan itu. (kecuali mayat manusia tidak najis) bahagian-bahagian bangkai seperti daging. tulang. Semua jenis darah kecuali hati dan limpa. Air kencing. Setiap minuman keras yang memabukkan. Segala najis tidak dapat disucikan kecuali arak dan kulit bangkai binatang. 5. dan mengisihi orang orang yang bersuci. Wadi. Bersih dan suci daripada najis merupakan salah satu syarat untuk menunaikan ibadah serta mengabdikan diri kepada Allah. Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Bangkai haiwan darat yang berdarah.

iaitu air putih yang bergetah yang keluar kerana mengangan angan jimak atau ketika bergurau dengan perempuan maka is tergolong najis.Basuh bahagian yang terkena najis dan lap." Wadi itu keluar setelah kencing." Riyawat Ahmad Dalam satu hadith lain: Ertinya : " Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus disuci.Bukhari dan Muslim.Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. lalu disiramkan diatas tempat yang dikencingi (oleh orang Arab gunung tersebut)". Darah haid dan darah nifas : Darah haid iaitu darah merah kekuning kuningan atau kuning bercampur coklat yang keluar dari alat perempuan. Kotoran manusia. Maka kusuruh seorang lelaki. Wadi ini najis berdasarkan ucapan Aisyah: Ertinya :. . sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan merecikkan air padanya. memadai dengan memercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir.Lap dengan kain bersih sehingga kering. sehingga sifat-sifatnya sudah hilang. .Bukhari dan Muslim. Najis yang nampak dan kelihatan najisnya yang ada rupa.iaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya. Bukhari. Rasulullah SAW bersabda. Ertinya : "Kencing bayi lelaki menyucikannya dengan dipercikkan air kepadanya dan kencing bayi perempuan dengan disuci. kerana akulah suami puterinya. Madzi. Adapun kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selain susu hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat dan sifat-sifat nya sebagaimana mensuci kencing orang dewasa. tetapi tidak mandi. berdasar hadiths Anas bin Malik berkata. Lalu is bertanya. bukan kerana luka dan cedera. cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu kemudian dilap hingga kering. Najis Mukhaffafah. berdasar hadith Ali. .3. Najis mughallazah (najis berat) 1. Najis pertengahan ini terbahagi kepada dua bahagian. Nabi SAW bersuci setelah buat hajat besar itu menunjukkan bahawa kotoran manusia itu najis. darah dan lain-lain. iaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing. rasa dan baunya seperti tahi.1 Najis Hukmiah.2 Najis Ainiah. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Cara menyucikan najis mukhaffafah: . . Kencing Manusia. (Pertengahan) . . (Ringan). 2. Maka jawab baginda kepadanya: Wuduklah dan cucilah kemaluanmu". Yakni Najis Mughaladzah." Ibnu Mundzir. Tetapi baginda beristinjak dengan air " . Maka hendaklah orangnya mencuci kemaluannya lelaki mahupun wanita dan wuduk.Percikkan air di tempat yang terkena najis. Membersihkan najis ini ialah dengan membasuhnya sehingga hilang segala sifat sifat nya. Wadi.. seperti kencing yang sudah lama kering." Saya lelaki yang sering keluar madzi. baunya . Untuk mensuci benda yang terkena najis ini. " Biasanya Rasulullah SAW pergi kebilek air lalu saya ( Anas bin Malik) dan seorang anak lelaki sebayaku membawakan sebaldi air dan sebuah tongkat. 2. seperti kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan makanan selain daripada susu ibu. Dicucinya kemaluan yang keluar wadi menunjukkan wadi itu najis. rasanya serta warnanya. Ertinya :. 2. Najis Mutawassitah. Ertinya : Nabi SAW menyuruh mengambil segayuny air. berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat sahabat nya menyiram kencing seorang Arab Gunung yang kencing disudut masjid Nabi SAW.

Cara Menyucinya. i. lemak. i. tulang. Sekiranya salah satu di antara keduanya basah atau kedua-duanya basah." (Riwayat Muslim). 2. warna dan rasa dengan air mutlak. Dari Aisyah r. Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Basuh bekas itu sehingga hilang bau. (berat) iaitu anjing dan babi. Sabda Rasullullah (SAW) cara mencuci bejana seseorang kamu. Menyentuh babi yang kering ataupun basah adalah dikira najis (Wajib disamak). 1. Najis Hukmiyah. Darah :. katanya : " kami makan daging sedang darah nampak merupakan benang benang dalam periuk.Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah. Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). berdasarkan hadith dari Asma puteri Abu Bakar. tahi. darah. . Begitu pula darah nifas hukumnya sama dengan darah haid.termasuk dagingnya. kemudia ia (boleh) solat dengan kainnya itu. 2. ataupun darah haid. liur. Hilangkan najis itu terlebih dahulu kiranya najis haiwan itu yang tersentuh. air pertama hendaklah dicampur dengan tanah. Darah haid termasuk benda najis. bahawa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Najis Ainiyah." Bukhari dan Muslim Adanya perintah mencuci kain yang terken dara haid itu menunjukkan najisnya darah haid. maka dikira najis dan ianya wajib disamak. Ertinya: Hendaklah (perempuan itu) mengeriknya (darah haid tersebut) kemudian menggosoknya dengan air kemudian mencucinya.Bukhari. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali. Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) * Anjing dan babi serta keturunan salah satu daripadanya. Najis Mughallazah. Basuhan pertama menggunakan air lumpur (Selut).Darah nifas iaitu darah perempuan sewaktu melahirkan anak dan berjalan hingga 40 hari. 1. . Peringatan. misalnya yang mengalir dari haiwan yang disembelih. apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali. Memadai dengan mengalirkan (Menjirus) air mutlak pada tempat yang terkena najis. Memadai dengan merenjiskan air pada benda atau tempat yang terkena najis sehingga rata. kulit serta bulunya serta seluruh bahagian badannya. Buangkan najis itu terlebih dahulu.a." . Tersentuh anjing yang kering dengan tangan yang kering tidaklah dikirakan najis. sekali daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah. ii. 3.

3. jika pasti semasa itu ia tidak memakan benda najis seperti cicak.Kemudian dijirus dengan enam kali air mutlak. 2. maka air tidak menjadi najis jika binatang berkenaan jatuh ke dalamnya. cukuplah dibuang bahagian yang terkena dan kawasan sekelilingnya. peluh . maka buanglah semuanya. Kiranya minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda cair. Air minuman itu tidak najis. air hidung. Tidak najis air liur kucing. Cara Menyucikan Kulit Bangkai Binatang yang mati tidak disembelih adalah bangkai. Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Cara menyucinya ialah dengan dibersihkan menggunakan air bercampur daun bidara atau juga biasa disebut samak. Air liur. Ikan sama ada besar atau kecil halal dimakan. ii. i. Keluar daripada binatang atau manusia adalah suci semuanya. rasa dan ainnya. Tetapi jika minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda beku. maka hukumnya makruh. Ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang ada dalam makanan. ii. 4. Sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis. Jika air itu berwarna kuning atau busuk. Kalau diketahui ada ulat dalam buah-buahan dan dimakannya bersama . Bagi haiwan yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai yang bernajis kecuali yang berikut di bawah: 1. Jika selepas makan tikus atau sebagainya. kahak yang keluar daripada dada atau otak. mani. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Belalang. Selepas makan tikus lalu kucing itu menjilat air minuman. Semua binatang yang darahnya tidak bersifat mengalir. maka air yang dijilati itu menjadi najis. 1. tapi benda itu adalah dianggap jijik dan haram dimakan. air mata. susu jika ia keluar dari: i. Basuhan ini hendaklah menghilangkan bau. 2. 5. Anjing dan babi atau keturunannya adalah haram kerana ianya adalah najis. . Tetapi memakannya tetap dilarang. Mayat manusia sama ada Islam atau kafir. kemudian kucing itu menjilat minuman. kesan darah di mulut kucing itu telah hilang. Air Liur Basi Air yang keluar daripada mulut ketika seseorang tidur. Kulit bangkai kecuali binatang laut dan sungai tidak boleh dipergunakan sebelum disuci. tikus dan seumpamanya. maka iar liur basi itu najis kerana ia keluar dari perut. 1.

Tidak makruh meminum madu daripada lebah yang memakan najis. maka iar liur itu tidak najis kerana bukan keluar dari perut. Haram memakan anak lebah sekalipun belum bernyawa. 2.2. . 3. Jika air liur itu tidak berwarna dan tidak berbau busuk. Halal meminum madu kerana madu keluar daripada mulut lebah. Hukum Madu 1.

boleh dari bumi seperti air hujan.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Jenis-jenis Air Bahagiannya Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Hukum bersuci dengannya Segala air yang turun dari langit dan keluar Suci: harus dibuat makan dan minum. 1. Hukumnya suci tetapi tidak boleh menyucikan benda lain.Air yang suci bercampur dengan benda suci yang boleh mengubah air itu. Air Musyammas – Suci lagi menyucikan tapi makruh Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. Air embun. Air Salji. air mawar. keruh. harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis dan hadas Air dalam tin yang terdedah pada sinar Suci dan menyucikan tapi makruh matahari di negeri panas digunakan pada tubuh badan. Air banyak Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 tin minyak tanah. contoh: Air kopi. Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) . 3.Air yang tidak bercampur dengan benda lain dan belum digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib. menyucikan. . air kelapa. Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci. Air mata air. suci tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain. jernih. Air sedikit Air yang kurang daripada ukuran tersebut di Harus digunakan selagi ia tidak terhitung atas sebagai muata’mal atau mutanajjis. masam. Peringatan. 6. Hukumnya. Air yang sah dibuat bersuci. Air laut. Air tersebut tidak diambil kira sifatnya sama ada berwarna putih. Air perigi. Air hujan. Tidak harus digunakan. air sirap . 1. Air sungai. Harus digunakan selagi ia tidak mengalami perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya. i. Air Musta'mal . masim dan sebagainya. 3. 5. Air yang berubah disebabkan keruh lumpur dan air laut adalah suci. 4. air tebu dan sebagainya. perigi dan laut. 2. 2. Air Mutanajis Air sedikit yang kemasukan najis. air teh. Air Mutlak .Air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi mengangkat hadas besar atau hadas kecil. 7.

maka ia adalah suci. kati . maka air itu menjadi najis. i. Air di tanah sawah atau di dalam kolam tidak air musyammas walaupun panas kerana ia bukan dalam bekas yang berkarat. iii. Air Mutanajjis .11 tin 5. Air yang lebih daripada dua kolah . tin minyak tanah .Air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis. Juga dikirakan sebagai air mutlak apabila berubah baunya disebabkan jatuh ke dalamnya sesuatu seperti gharu atau kapur yang keras jika tidak bercerai jisimnya di dalam air itu. iv. Panjang . ii.Air mutlak yang terjemur panas matahari di dalam bekas logam yang boleh berkarat. Air yang berubah disebabkan daun kayu gugur di dalam telaga kerana kesukaran menjaganya adalah suci. Air Musyammas . 4.ii.5 inci). Lebar Dalam 60 cm (22. Air Musyammas makruh digunakan pada anggota badan atau digunakan untuk memasak makanan atau minuman kerana boleh mendatangkan penyakit. i. iii.174 liter ii. Jika diukur dalam timbangan atau sukatan. jika termasuk atau dimasukkan najis ke dalamnya sehingga berubah salah satu daripada sifatnya iaitu warna.5 inci).60 cm (22. iv. i. Air yang berubah disebabkan sesuatu tempat berhenti atau tempat laluannya seperti sungai di kawasan belerang atau kapur adalah suci. Peringatan.5 cm ( 25 inci). Air yang kurang daripada dua kolah jika termasuk atau dimasukkan ke dalamnya najis. iv.190 kilogram. Sebaliknya jika tidak berubah sifatnya. hukumnya. minuman dan bersuci. Hukumnya: Haram digunakan untuk memasak makanan . Makruh menggunaan air yang sangat panas atau sangat sejuk walaupun bukan di dalam bekas yang tidak berkarat. Makruh digunakan ketika air itu masih panas pada anggota badan dan untuk dibuat minuman dan makanan.317 kati. ii. iii. Bagi bekas segi empat sama. . Air Mutanajjis terbahagi kepada dua. air itu menjadi najis walaupun tidak berubah sifatnya. 62. bau atqau rasanya. Kilogram . Air Musyammas tidak makruh digunakan apabila air itu kembali sejuk. contohnya air yang bercampur tahi atau bangkai. Keterangan: i. liter . Sukatan dua kolah. Tidak markuh digunakan untuk membasuh pakaian atau barang-barang lain.

.

Dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah hamba dan pesuruhNya. Membasuh dua kaki sampai mata kaki (buku lali). apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu. Menyeliti jemari tangan dan jemari kaki." Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima: 1. Wahai Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci serta jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hambaMu yang soleh. 10.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Wuduk Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah solat atau membaca Al-Qur'an. 2. Tertib (berturutan). tidak ada sekutu bagiNya. Niat dengan bacaan: "Aku niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah. Tidak berbicara. . 2. Sabda Rasulullah saw: "Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk. dewasa maupun anak-anak. Tidak ada yang menghalangi kulit Rukun Wuduk ada enam: 1. sama ada milik sendiri maupun milik orang lain. 3. Diawali dengan membaca Bismillah dalam hati. 6. 4. Memakai air yang mutlak (suci dan menyucikan) 5. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. "Wahai orang-orang yang beriman. kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah kedudukannya). 4. Menggosok gigi (bersiwak). Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. Baligh 3. Abu Daud). 11. kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Membasuh muka dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai ke tulang dagu. Membasuh kedua cuping telinga. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. 9. Perintah wajib wuduk ini turun bersama dengan perintah wajib solat. Islam 2." 2. 3. Membasuh anggota wuduk sampai tiga kali. Mengusap sebahagian kepala dengan air. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan kecuali mereka itu masih muhrim. 6. 7. 8. dan dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri."(Al-Maidah : 6). Hilangnya akal sama ada gila. pengsan ataupun mabuk. 3. Mendahulukan basuhan anggota kanan." (H. Berkumur. Membaca doa sesudah berwuduk: "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. 5.R. 4. Tidak berhadas besar 4. 5. Mengusap seluruh kepala dengan air. Syarat Wuduk ada lima: 1. Sunat Wuduk ada 12: 1. Membersihkan hidung dengan air. Tidur. Firman Allah SWT. Membasuh dua tangan sampai ke siku. 12. 5.

samada dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan. hukum wuduk batal secara mutlak (tanpa syarat) bila tersentuh bukan muhrim termasuk dengan isteri/suami sendiri ("bukan muhrim" ertinya tidak haram dinikahi). Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak. ataupun merasai keghairahan ketika bersentuhan. .nota: penulis mendapati bahawa ada kekeliruan tentang sama ada batal wuduk apabila tersentuh yang bukan muhrim. Menurut mazhab Syafi'i. menyentuh kulit perempuan ajanabi membatalkan wuduk lelaki jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat). Menurut Mazhab Maliki pula.

maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (bersih dan suci). Menyapu muka dengan tanah 3.. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air. Niat 2. . Firman Allah SWT : ". kerana ketiadaan air atau sakit yang menghalang penggunaan air."(Q. 2. Tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya 3. Syarat-syarat tayammum: 1. Sedang dalam perjalanan. Rukun Tayammum ada 4: 1.S. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah 4. Sudah masuk waktu solat 2. 4. Sakit. Memakai tanah yang suci dan berdebu. nota: Hal-hal yang membatalkan tayammum sama dengan yang membatalkan wuduk. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Tayammum Tayammum ertinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci. sehingga jika memakai air takut penyakitnya bertambah parah. Al-Maidah : 6) 5. Cara tayammum ialah dengan menyapukan debu yang suci ke muka dan dua tangan sampai ke siku dan disertai dengan niat.. Tertib atau berturutan Sunat Tayammum ada 2: 1. Mengawali dengan bacaan Bismillah dalam hati.

3. 5. Niat. Habis masa haid. Keluar air mani. maka mandilah/bersuci. kecuali mati syahid. sama ada mengeluarkan mani atau tidak. Rukun Mandi ada 3: 1. sama ada sengaja atau tidak. Sunat Mandi ialah: * Diawali membaca bismillah dalam hati * Menggosok seluruh tubuh dengan tangan * Mendahulukan bahagian yang kanan dari yang kiri * Berwuduk sebelum mandi * Tertib atau berturut-turut. Selain mandi wajib. Membasuh seluruh tubuh. "Apabila kamu junub. ada juga mandi-mandi sunat. Meninggal dunia. Menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Bersetubuh. Firman Allah SWT." (Al-Maidah: 6) Perkara yang mewajibkan mandi: 1. 2. Nifas. 2. iaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan anak.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Mandi Wajib & Sunat Mandi wajib adalah mandi untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub. 4. iaitu: Mandi bagi orang yang akan melaksanakan solat Jumaat Mandi pada hari raya Aidil-Fitri dan Aidil-Adha Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila Mandi menjelang Ihram haji dan Umrah Mandi sehabis memandikan mayat Mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam . 3.

8. 5. Azan . 2. Berniat keluar dari solat (mufaraqah). Terkena najis yang tidak dimaafkan. 4. Melakukan gerakan di luar gerakan solat tiga kali berturut-turut (mutawaliyat). Keluar/kedatangan hadas. Solat Maghrib . 7. Berakal Syarat sah solat: 1. 2. 6. .misalnya didapati ada najis di sejadah . di tempat solatnya. 5. 2. Menutup aurat. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit. 10. 3. 4. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain. Perbuatan sunat sebelum solat: 1. Islam 2. 5.bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. Ketika matahari di tengah-tengah langit. Solat Asar . 2. atau tertawa. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. Meninggalkan rukun solat. lalu disedari perkara yang tersebut di atas terjadi . 4. zuhur. Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab: 1.ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. 3. dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu.bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya) 5. iaitu subuh. Firman Allah swt: "Dan dirikanlah olehmu solat. 9.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Takrif solat: Solat dari segi bahasa ertinya doa. Yakin masuk waktu solat. Bersugi . Beralih arah dari qiblat dengan sengaja. 3. Iqamah. atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup. 2. asar. 4.bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya. Suci dari najis sama ada di badannya. maghrib dan isya'. mengikut syarat-syarat yang tertentu. Solat Isya' .maka perlulah diulangi solat itu kerana ianya tidak menepati syarat sah solat) Perkara-perkara yang membatalkan solat: 1. Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam. Syarat wajib solat: 1. Solat Subuh . (nota: sekiranya sesudah tamat solat. 3.bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. Solat Zuhur . Baligh 3. kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al Ankabut : 45) Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam. dan di pakaiannya. Dari segi syarak pula ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Waktu-waktu Solat Fardhu: Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut: 1. Ketika masuk matahari. 3.bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. Terbuka aurat dengan sengaja. Makan/minum walau sedikit. Suci badan dari dua hadas. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam.ertinya memberitahu.

Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib. tidak terburu-buru). maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata: Sahaja aku solat Fardhu Zuhur. Duduk dalam Tasyahhud akhir. maka tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu. 9. 7. dengan tama'ninah. Berdiri bagi yang mampu. Huraian rukun solat: 1. Oleh itu. tidaklah terbatal sembahyangnya ataupun sembahyang makmumnya. Umpamanya. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat. 5. Jika tidak diniatkan menjadi imam atau makmum ketika takbiratul-ihram untuk sembahyang Jumaat. Iktidal dengan tama'ninah. Maka bagi seseorang yang hendak solat Qasar perlulah berniat sekurang-kurangnya: "Sahaja aku sembahyang Fardhu Zuhur Qasar. Bagi sembahyang Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat). dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang. tunai. niat "Sahaja aku solat Fardhu Zuhur" sudah mencukupi syarat sebagai niat. Membaca surah Al-fatihah. Niat "Empat Rakaat". contohnya ketika rukuk. Ta'arrudh (Fardhu) dan Ta'yin (Zuhur. Selawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir. 11. 2. Tertib. 6. Niat: niat dilafazkan di dalam hati." Bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sujud dua kali. 4. Adapun niat menjadi imam ("Imaman") atau makmum ("Makmuman/Makmumatan") ketika takbiratul-ihram hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja. Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. sunat gerhana bulan. iaitu Qasad ("Sahaja aku solat"). perkara-perkara yang manjadi tuntutan ketika takbiratul-ihram selain Qasad. . 3. Perkara yang dituntut dalam niat ada 3. "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalah tidak disyaratkan.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Rukun Solat Rukun solat ada 13: 1. tetapi pada sembahyang lain tidaklah disyaratkan dan hanya sunat hukumnya. Membaca salam 13. Niat solat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul-ihram iaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. bahkan hanya sunat hukumnya. Namun begitu adalah lebih baik untuk menghadirkan kesemuanya di dalam hati. dengan tama'ninah. Ta'arrudh dan Ta'yin ialah niat Qasar. atau ketika mana-mana rukun yang lain. empat rakaat. sebagainya). adalah makruh hukumnya jika seseorang itu berterusan dengan sengaja mengikuti imam dengan tanpa berniat menjadi makmum. kerana Allah Taala Nota: tidak semua perkara dalam niat seperti contoh di atas adalah perkara-perkara yang dituntut dalam perbuatan niat. Duduk di antara dua sujud. 8. untuk solat Zuhur. 10. 12. Imam yang tidak berniat menjadi imam ketika takbiratul-ihram. Jika seseorang makmum tidak berniat menjadi makmum ketika takbiratul-ihram dalam sembahyang (selain daripada fardhu Jumaat). iaitu Qasad ("Sahaja aku sembahyang") dan Ta'yin (sunat Hari Raya Adha. dan sebagainya). Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). maka wajiblah disertakan di dalam niat hanya dua perkara. Niat. Namun begitu.

Perkataan Allahu-Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain. Dua perut jari kaki Doa ketika sujud ialah: . Membaca al-Fatihah: pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah." Adapun sembahyang sunat Subuh dan Asar tidaklah disyaratkan niat qabliyah. Rukuk. adalah disebabkan oleh was-was atau berterusan tidak kepastian sama ada apa yang dilakukanya itu telah sempurna atau belum. Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk. dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. berserta tama'ninah. dan pergerakan tangan yang berkali-kali. kerana kedua-dua sembahyang tersebut hanya ada qabliyah sahaja dan tiada ba'diyah (iaitu tidak ada solat sunat Rawatib selepas Subuh dan Asar). 5. Umpamanya seseorang hanya perlu berniat: "Sahaja aku sembahyang". Anggota sujud ada 7: 1. disertai dengan tama'ninah iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan Subhanallah. Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya. Sekiranya tidak mampu berdiri maka bolehlah dilakukan solat secara duduk. dan anggota-anggota berat kemudian berhenti. Takbiratul-Ihram." 3." Kemudian disambung pula dengan bacaan: "Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. dan seseorang yang ditimpa was-was ini perlulah banyak berzikir. menelentang atau secara mana yang termampu. Iktidal: Ertinya berdiri tegak semula selepas rukuk. Dahi 2. kerana semua ini akan menjejaskan kesahihan dan kesempurnaan solat. Doa tasbih ketika rukuk ialah: "Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya.Dituntut juga dalam perkara niat ini ialah menentukan qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (selepas) dalam sembahyang sunat Rawatib." 7." 6. berserta tama'ninah. Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya. namun tidak digalakkan. ke belakang. dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan. seperti dinyatakan dalam niat: "Sahaja aku solat Sunat Zuhur qabliyah/ba'diyah" atau "Sahaja aku solat Sunat Sebelum/Selepas Zuhur. Doa tasbih ketika iktidal ialah: "Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya. Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas dua kepala lutut. Sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat sujud. iaitu mengucapkan Allahu-Akbar untuk memulakan solat. Berdiri bagi orang yang berkuasa. Maghrib dan Isya' sahaja. Dua tapak tangan 3. Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. baring mengiring. Nota: sebutan Allahu-Akbar yang teramat panjang ketika niat. Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbiratul-ihram satu perkara sahaja iaitu Qasad. sebaiknya zikir "Laa-Ilaha-Illallah. Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan. 2. Ini tertentu kepada sembahyang sunat Zuhur. maka tidaklah wajib dibuka. Was-was adalah berpunca dari bisikan syaitan. Dua lutut 4. 4. Sebutan kalimah Allahu-Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif). ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum solat itu tidak sah.

"Allahumma-solli 'ala Muhammad. berilah aku hidayah. sekurang-kurangnya. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan. Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. sihatkanlah aku dan maafkanlah aku. 10. rahmatilah daku. Salam pertama: Sekurang-kurang salam ialah "Assalamu'alaikum" bermaksud "salam sejahtera ke atas kamu. ." 13. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah.w. Tertib ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilamalamakan. 11. Oleh itu. maka hendaklah ia kembali sujud semula. Sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi amat mulia. Doa tasbih ketika sujud ialah: "Ya Allah ampunilah daku. rezekikanlah aku." 9." nota: ungkapan "sayyidina" di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan.a. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain. sebagaimana rahmat dan kesejahteraan yang telah Engkau kurniakan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Tertib." 12. Dan limpahkanlah berkatMu kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana berkatMu kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. angkatlah darjatku. Duduk ketika tahiyyat akhir. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah."Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya" 8. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Tahiyyat/Tasyahud akhir. Selawat ke atas Nabi Muhammad s. Kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan Kepada junjungan mulia Muhammad saw dan ke atas ahli keluarga baginda yang mulia. umpamanya mengelakkan daripada binatang. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. kayakan daku.

Doa tahiyat awal ialah: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. ketika rukuk. Membaca tasbih ketika rukuk 10. Kuhadapkan mukaku. kepada yang menjadikan langit dan bumi. Salam yang kedua Sunat Ab'adh ada 7 perkara: 1. hidupku. Membaca tasbih ketika bangkit dari rukuk 12. Membaca tasbih ketika sujud 11. Meletakkan perut tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. 3." . Membaca Al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (jahar) pada masa-masa yang ditentukan. Membaca A'uzubillah 5. Dan dengan demikian aku ditugaskan. aku cenderung lagi berserah kepada Allah. Dan Maha Suci Allah siang dan malam. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Duduk iftirasy pada semua duduk iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri 14. dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Membaca amin selepas fatihah 7. Sunat Ab'adh Sunat Hai'ah ada 15 perkara: 1. Doa iftitah ialah: "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Membaca doa tawujud/iftitah. dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam." 4. Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah 8. ketika iktidal dan ketika bangun pada rakaat kedua. dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam. Membaca tasbih ketika rukuk 9. (nota: bangun dari rakaat pertama dan ketiga tidak diperlukan mengangkat tangan) 2. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sunat Hai'ah & Ab'adh Perkara-perkara sunat semasa solat ada dua: 1. Sesungguhnya sembahyangku. 6. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukan-Nya. Meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan jari kesemuanya 13. Duduk Tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir 15. Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram. Sunat Hai'ah 2. ibadatku. Tahiyat awal. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah.

Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. Doa qunut ialah: "Ya Allah. maka disunatkan ia sujud sahwi. Berkatlah hendaknya untuk apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. Doa qunut waktu subuh dan pada solat witir. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyat akhir. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menetapkan. Selawat di dalam qunut 6. Berdiri semasa qunut 7. Dirahmati Allah jugalah kiranya Muhammad. tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan. dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. manakala tertinggal sunat hai'ah tidak diperlukan sujud sahwi.2. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pimpinkan. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperoleh pimpinanMu. dan diberiNya kesejahteraan." 5. Maka hanya untuk Engkau tetapkan. dan Maha Tinggi Engkau. telah memberi berkat Engkau. Nabi yang buta-huruf. oh Tuhan. Duduk Tahiyat 4. Selawat didalam Tahiyat awal 3. Sekiranya tertinggal sunat Ab'adh. Jauhkan aku dari segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. .

Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam. qasar. 6. Berniat mengikut/menjadi imam (untuk solat Jumaat sahaja. lalu disertai pula seorang lagi makmum. 7. * Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. * Imam itu sudah mumaiyiz. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan. Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. atau secara beramai-ramai. manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muaakad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. melainkan ketika solat Jumaat.w yang bermaksud: “Imam ialah yang menanggung pembacaan.” Dalam solat berjemaah bersama satu makmum. imaman (imam lelaki) atau imamatan (imam perempuan) selepas menyebut solat yang ingin dilakukan. Tetapi bagi sembahyang Jumaat. 3. solat sunat tarawih dan solat sunat witir.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Solat Berjemaah Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. ia wajib dikerjakan secara berjemaah. 4. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. maka imam disyaratkan maju ke hadapan atau makmum yang pertama berundur belakang (tidak melebihi tiga langkah) ke saf bersama makmum kedua. maka makmum itu kedudukannya di sisi kanan imam. Solat makmum harus sama dengan solat imam. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu lima waktu.a. sekurang-kurangnya di takat tumit. Semasa berniat. Kedudukan imam ialah di hadapan makmum. Solat seseorang itu tetap sah walaupun tidak berniat menjadi imam/makmum. misalnya sama-sama solat Zuhur. 5. kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan kain. Tidaj mendahului imam dalam rukun-rukun sembahyang. dan tidak diwajibkan bagi solat-solat yang lain). Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya. makmumatan (makmum perempuan). jamak dan sebagainya. 8. Bagi Mazhab Syafie hukumnya ialah fardu kifayah. Sekiranya hanya ada satu makmum dalam solat berjemaah. Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. Jumaat. 2. apabila baik pembacaannya maka pahala untuk dirinya dan untuk mereka (makmum) dan jika rosak pembacaannya maka dosanya ialah di atas dirinya sendiri. Syarat-syarat sah solat berjemaah: 1. seseorang itu disunatkan menambah perkataan makmuman (makmum lelaki). . solat hari raya. Antara syarat untuk menjadi imam: * Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. dan makmum pertama sedang berdiri di tepi kanan imam. dan bukannya atas mereka (makmum). asalkan tidak terkehadapan ataupun sebaris dengan imam. dengan diketuai seorang imam. Terdapat sabda Rasulullah s.

maka makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam. Contoh: apabila seseorang makmum memasuki solat jemaah. hendaklah ikut sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakat. makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi. Hal itu disampaikan kepada nabi. . Abu Daud). Makmum yang masbuq itu juga diperbolehkan duduk iftirasy seperti di dalam rakaat kedua. Bukhari) Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang diantara kamu datang (untuk) solat sewaktu kami sujud. Tetapi sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat. Barangsiapa yang mendapati rukuk bersama imam. atau duduk tahiyyat dan sebagainya) maka tidaklah dikira ia mendapat rakaat itu ("masbuq"). Dalam solat Subuh. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan rukuk."(H. Sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna (sekadar dapat menyentuh lutut) sebelum imam bangun untuk iktidal.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Masbuq Masbuq ialah apabila makmum ketinggalan dalam solat berjemaah. biarpun tanpa sempat menyempurnakan rukun fatihahnya. dikira makmum sudah mendapat rakaat ("muwafiq"). sekiranya makmum sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam. maka dia rukuk sebelum sampai kepada saf. Dalam solat Jumaat pula. Setelah solat berakhir dan imam memberi salam. maka Nabi berkata. ketika Nabi sedang rukuk.” (H. atau makmum memasuki solat sesudah imam rukuk (iaitu semasa sujud. Jika makmum sedang takbir lalu imam memberi salam.R. Sekiranya makmum hanya sempat masbuq di tahiyyat akhir. maka ia dikira solat Zuhur dan perlulah menyempurnakan jumlah empat rakaat.R. dia sampai kepada Nabi saw. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya maka batallah sembahyang itu. maka perlu makmum mengikuti rukuk imam itu dengan tanpa wajib menyelesaikan rukun fatihah. maka ia telah mendapat satu rakaat. maka difahamilah bahawa orang yang mendapatkan rukuk dianggap telah mendapatkan satu rakaat. dan imam telahpun selesai solatnya. Dari hadis di atas. maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan hanya perlu menyelesaikan jumlah dua rakaat sahaja. maka makmum itu perlulah bangun dan menyelesaikan solatnya dengan menambah rakaat yang tertinggal. “Semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan diulangi lagi. lalu ia takbiratul-ihram dan mendapati imam sedang rukuk. tidaklah ia perlu membaca doa dalam tahiyyat akhir kerana doa tahiyyat itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahhud akhir. Dari hadis: Dari Hasan dari Abu Bakrah.

Contohnya ialah apabila seorang yang di luar sembahyang mengganti imam pada rakaat kedua atau rakaat terakhir. Abu Bakar berundur sedikit dan Nabi SAW duduk di sebelah kirinya. Hadis: "Ketika Nabi SAW sedang sakit tenat. Jika imam keluar daripada jemaah sedangkan makmum telahpun lanjut melakukan satu rukun. sekurang-kurangnya beralih ke kirinya jika tiada luang kosong untuk ia mundur. Adapun jika diganti oleh seorang yang di luar sembahyang (mustakhlif bukan daripada kalangan makmum. Sekiranya didapati tiada sesiapa yang maju menggantikan imam. juga dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. kerana mustakhlif (pengganti) itu sudah dalam kedudukan imam yang awal. Tidak disyaratkan ke atas makmum dalam istikhlaf untuk berniat lagi untuk menjadi makmum. Pada waktu Abu Bakar melihatnya." Nabi SAW bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Disyaratkan juga imam itu diganti oleh makmum yang berada di saf pertama betul-betul di belakang imam. kerana ia tidak sah menjadi imam. sama ada rukun fi‘li (perbuatan) atau rukun qauli (percakapan). atau rakaat ketiga (pada sembahyang yang empat rakaat) kerana tidak akan bercanggah dengan tertib makmum yang mengikutinya. maka ditegah penggantiannya selepas itu. . Saya berkata: "Abu Bakar adalah seorang lelaki yang penyedih dan jika dia berdiri mengambil tempatmu (sembahyang). Beliau (mengulangi perintah yang sama) pada ketiga atau keempat kalinya Baginda bersabda: "Kamu adalah (macam) sahabat-sahabat Yusuf. datang Bilal untuk memberitahu Baginda tentang sembahyang. Tempatnya yang kosong di saf hendaklah pula diisi oleh makmum lain. maka sah penggantian tersebut di mana-mana rakaat pun kerana mustakhlif itu mengikuti tertib imam sebelumnya dan tidak membawa kepada percanggahan." Saya pun mengatakan hal yang sama seperti di atas. (nota sampingan: makmum saf pertama di belakang imam adalah juga bertanggungjawab untuk menegur imam di kala kesilapan bacaan dan perbuatan solat dengan isyarat bacaan "Subhanallah") Imam yang keluar itu hendaklah keluar dengan tertib. dia akan menangis dan tidak mampu membaca Al-Qur’an. maka menurut pendapat Imam Nawawi dan jumhur ulama adalah diharuskan istikhlaf dengan syarat mustakhlif tersebut menggantikan imam pada rakaat pertama. Kemudian Nabi SAW datang dengan bantuan dua orang lelaki. atau biarpun dengan tiada sebab. Juga ditegah penggantiannya jika makmum tersebut diam terlalu lama dengan kadar berlalunya satu rukun. atau orang bisu. dan terus masuk menjadi imam). maka tidaklah diharuskan istikhlaf. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengatakan kepada Abu Bakar agar mengimami orang ramai. Kemudian makmum yang mengganti imam itu hendaklah pula maju ke hadapan dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Istikhlaf Istikhlaf bererti imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya (lalu menjadi imam) bagi menyempurnakan sembahyang mereka. Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih dalam bacaan fatihah (ummiyan). Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Apabila seorang mustakhlif menggantikan imam dalam sembahyang yang sama atau bilangan rakaat yang sama. dia mencuba untuk berundur tetapi Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap sembahyang. Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada orang ramai." (HR Bukhari) Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu adalah pengganti (khalifah/mustakhlif) yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. Jika imam keluar daripada sembahyangnya disebabkan berhadas. dan dia (pengganti) itu akan bangun berdiri bagi rakaatnya yang pertama sedangkan makmum yang lainnya duduk tahiyyat awal (atau tahiyyat akhir) di rakaat mereka. Jika berlaku percanggahan dalam tertib. maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya." Maka Abu Bakar mengimami sembahyang. sama ada di sebelah atau di belakang. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. atau orang yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan. Istikhlaf hendaklah dilakukan dengan serta-merta. maka makmum diperbolehkan mufaraqah (berpisah) dari berjemaah dan meneruskan solat bersendirian. seakan-akan baru saja aku melihat Baginda memijakkan kakinya ke tanah. disebabkan keuzuran imam pertama itu. adalah diharuskan bagi salah seorang makmum menggantikannya.

Istikhlaf sebegini adalah diharuskan kecuali dalam sembahyang Jumaat kerana tidak harus mendirikan lagi sembahyang Jumaat selepas selesai dikerjakannya. adalah diharuskan menggantikannya jika mustakhlif itu juga turut menghadiri khutbah. Makmum yang bersembahyang Jumaat diharuskan pula mengikuti mustakhlif yang difardhukan ke atasnya sembahyang Zuhur itu. imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada jemaah. Selepas itu baharulah mustakhlif yang masbuq itu bangkit semula (tanpa salam) untuk menggenapkan solat dua rakaatnya. kemudian imam itu berhadas lalu diganti oleh makmum yang masbuq itu. Para jemaah yang mengikuti mustakhlif yang masbuq tersebut ada dua pilihan pada tahiyyat akhir tadi iaitu sama ada berniat mufaraqah (berpisah daripada imam) dan terus memberi salam. sebagaimana perbuatannya jika imam belum keluar daripada jemaah. jika makmum yang masbuq pada rakaat kedua dalam sembahyang subuh. duduk dan bertasyahud biarpun pada asalnya dia baru melakukan satu rakaat. maka makmum yang menggantikan itu hendaklah menjaga tertib imam pertama dengan menyambung perbuatan sebagaimana yang perlu dilakukan di dalam rakaat kedua dalam sembahyang subuh iaitu berqunut. Cara ini adalah yang lebih afdhal dilakukan.Jika makmum yang masbuq menggantikan imam yang keluar daripada jemaah hendaklah dia menjaga tertib imam tersebut. Makmum-makmum masbuq yang bangkit semula untuk menyempurnakan sembahyang mereka setelah sempurna solat berjemaah adalah diperbolehlah kepada salah seorang daripada mereka yang masbuq itu untuk maju ke hadapan menjadi imam dan makmum masbuq yang lain itu boleh mengikutinya. kerana mustakhlif itu dikira tergolong dalam ahli Jumaat. adalah harus dia diganti oleh mustakhlif yang bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah itu. lalu berqunut lagi pada rakaat keduanya itu bagi dirinya sendiri sahaja (doa qunut bersendirian dan bukan qunut berjemaah). Sebagai contoh. Akan tetapi jika mustakhlif itu bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah tetapi dia tidak bersama imam sebelum rukuk pada rakaat kedua (mustakhlif masbuq). Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat Apabila imam keluar selepas membaca dua khutbah dan sebelum mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat. Jika imam keluar daripada sembahyang selepas mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama sembahyang Jumaat dan sebelum rukuk di rakaat kedua. . Akan tetapi hendaklah mustakhlif itu menjaga tertib imam yang awal. ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersama-samanya. Manakala makmum yang mengikutinya ada dua pilihan. maka tidak diharuskan ia mengimamkan sembahyang itu kerana dia tidak tergolong dalam ahli Jumaat. Jika ia tidak menghadiri khutbah maka dia tidak diharuskan mengganti imam itu. antara memberi salam dengan niat mufaraqah atau makmum menunggu mustakhlif dan memberi salam bersamanya. maka difardhukan ke atas mustakhlif itu sembahyang Zuhur. Jika ia tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada sembahyang. Manakala jika imam itu keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat.

umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat. atau lebih 50% pasti)." Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: kerana kelebihan. akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam. dan kerana ragu-ragu. sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam.Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia sujud sahwi. Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya. kerana kekurangan. dan tidak condong pada salah satunya (dzan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam. 3. dan hukumnya adalah sunat. umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat. maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu. maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya. ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sujud Sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu.Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja. . dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. 1. Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya. maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu sujud sahwi. 5. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat. wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak). lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk. 3. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan Barangsiapa. lalu sujud sahwi selepas salam. atau sujud. makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. maka batallah solatnya. iaitu jumlah rakaat yang sedikit. maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya. maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini. maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. maka sunat ab'adh itu gugur. Misalnya. dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya. maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut. dan sebagainya. Keraguan ada dua jenis: 1. 2. kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal.Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. dan kembali meneruskan solat dari situ. lalu sujud sahwi sebelum salam. Jika ketinggalan kerana lupa. Pada kedua-dua hal ini. Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi 1. 2. maka dia perlu sujud sahwi. 2. atau hanya 50-50 pasti). Namun. justeru terlupa. Kemudian menutupi kekurangan tersebut. 4. Doa sujud sahwi adalah seperti berikut: Ertinya: "Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu sujud sahwi. maka harus pula melakukan salam sekali lagi. kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam.Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam. Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham.

dia telah melakukan yang benar." .SEBELUM MENU UTAMA Sujud Sajadah/Tilawah Tilawah ertinya bacaan. sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah. dia (Rasulullah) membaca surah al-Nahl di atas mimbar. atau sunat yang amat digalakkan. Rasulullah s. "Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud. lalu dia sujud.a. Surah 27 (An Naml) Ayat 26 10." (HR Al-Bukhari dan Muslim) Hukum sujud sajadah adalah sunat mu'akad. Dari Umar r. Maha memberkati Allah. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15 11. dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 8.a. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18 7.a. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50 4. maka dia tidak mendapat dosa. dia lalu turun dan sujud. Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Ertinya: "Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya. Surah 19 (Maryam) Ayat 58 6. Daripada Abu Hurairah r.: Pada suatu hari Jumaat. tetapi aku menolak maka untukku neraka. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60 9. Surah 96 (Al-'Alaq) Ayat 19 Nota: Perlu dinyatakan bahawa bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah. Surah 17 (Al-Isra’) Ayat 109 5. Tetapi barangsiapa bersujud. maka dia sujud. dibacanya surah berkenaan. telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah. Katanya. pada kebiasaannya pada ayat-ayat itu ada ditandakan dengan garis atau di penghujung ayat itu ditandakan simbol dengan tertulis perkataan sajadah. maka ketika sampai pada ayat sajadah. dan Sujud Sajadah atau sujud Tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan al-Qur'an sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Surah 13 (Ar-Ra’d) Ayat 15 3. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38 13. katanya. Surah 38 (Shaad) Ayat 24 12. Pada hari Jumaat berikutnya. Aku disuruh sujud. lalu mendapat syurga. Surah 7 (Al-A’Raaf) Ayat 206 2. Untuk mengenali ayat-ayat sajadah itu di dalam al-Qur'an.w. tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur (keterangan sujud syukur akan menyusul selanjutnya). Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. Bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 pula menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah. Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21 15." (HR Bukhari) Ayat-ayat sujud sajadah ialah: 1. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62 14. sebaik-baik Pencipta. maka syaitan jatuh sambil menangis. lalu apabila sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai manusia.

asalkan tidak terlampau lama masa yang terluput di antaranya. Namun begitu. dan tanpa mengangkat tangan) sebaik sahaja selepas membaca ayat sajadah. Niat . Di dalam solat berjemaah. sujud tilawah itu sunat dibuat oleh imam setelah dia selesai menunaikan sembahyang supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan makmum. umpamanya solat Zuhur. dan salam. . Salam. Walau bagaimanapun bagi sembahyang yang dibaca dengan suara perlahan.iaitu "Sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala" 2. Cara sujud syukur dan syarat sujud syukur adalah sama seperti sujud sajadah di luar solat. namun berwuduk itu adalah lebih afdal. disunatkan juga bersedekah dan melakukan sembahyang sunat syukur. Adalah sunat bertakbir "Allah-Akbar" sebelum turun dari qiam untuk melakukan sujud sajadah. dan sujud si pendengar itu tidak tergantung sama ada pembaca (qari) itu turut sujud atau tidak. Sujud 4. duduk. mengadap kiblat. dan membaca doa sujud sajadah di dalam sujud. Tidak perlu berwuduk untuk sujud sajadah ketika di luar solat. maka batallah solatnya. Takbiratul-ihram 3. Adalah tidak perlu untuk seseorang itu bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) apabila hendak melakukan sujud sajadah di luar solat. lalu sujud. menutup aurat. Adalah tidak perlu mengangkat tangan ketika naik dari sujud. Sujud sajadah di luar solat adalah disunatkan kepada pembaca dan juga pendengar bacaan ayat sajadah. Sekiranya seseorang itu melakukan sujud syukur di dalam solat. dan tidak berjangka waktu yang lama antara bacaan ayat sajadah dan perbuatan sujud. Hukum sujud syukur adalah sunat. Di samping melaksanakan sujud syukur. atau terhindar daripada malapetaka. Disunatkan juga agar bertakbir apabila naik dari sujud. Sekiranya seseorang itu mendengar bacaan ayat sajadah dan tidak berupaya untuk sujud sajadah (umpamanya sedang memandu). Akan tetapi.Cara melakukan sujud sajadah ialah terus bersujud (tanpa niat. Bercanggah dari mengikuti imam akan menyebabkan solat makmum itu batal. Sekiranya bacaan ayat sajadah itu telahpun tamat. maka bolehlah ditangguhkan sujud sajadah itu hingga ketika dia boleh. maka perlulah dia bertakbiratul-ihram di kala qiam. dan hanya dilakukan di luar solat. Disunatkan bacaan takbir "Allahu-Akbar" (selepas daripada Takbiratul-ihram) ketika hendak sujud. dan sebagainya). lalu kembali berdiri dan meneruskan bacaan selanjutnya. Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang adalah sama seperti syarat sembahyang (suci dari hadas besar dan kecil. Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: 1. apabila seseorang itu sedang berdiri. adalah sunat hukumnya bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas selesai salam dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama. Nota sampingan: Sujud Syukur Sujud Syukur adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah. makmum wajib mengikuti imam sama ada imam itu melakukan sujud sajadah ataupun tidak. dan disunatkan juga bertakbir apabila bangun dari sujud sebelum salam. maka teruslah rukuk selepas berdiri sebentar apabila bangun dari sujud.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.