BIMBINGAN FARDHU AIN

BIMBINGAN FARDHU AIN
1-TAHARAH (BERSUCI)
Pengertian bersuci: Taharah zahir dan batin. (Sila click pada tajuk yang ingin dilawati)

2-Jenis-Jenis bersuci. 3-Istinjak
Syarat Istinjak Rukun Istinjak. Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak

4-Hukum Qada Hajat
Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Adab buang air

5-Hikmah Bersuci 6-Najis dan jenis-jenisnya
Benda-benda Najis Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis Mukhaffafah. (Ringan) 2. Najis Mutawassitah. (Pertengahan) 3. Najis Mughallazah. (berat) Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) Cara Menyucikan Kulit Bangkai Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air Liur Basi Hukum Madu

7-Jenis-jenis Air
Air Mutlak Air Musta'mal Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) Air Mutanajjis Air Musyammas

8-Wudhu
Syarat Wuduk ada lima: Rukun Wuduk ada enam: Sunat Wuduk ada 12: Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima:

9-Tayamum
Syarat-syarat tayammum: Rukun Tayammum ada 4: Sunat Tayammum ada 2:

10-Mandi Wajib & Sunat
Perkara yang mewajibkan mandi: Rukun Mandi ada 3: Sunat Mandi ialah:

11-Takrif Solat
Syarat wajib solat: Syarat sah solat: Perkara-perkara yang membatalkan solat: Waktu-waktu Solat Fardhu: Perbuatan sunat sebelum solat: Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:

12-Rukun Solat
Rukun solat ada 13: 1. Niat: 2. Takbiratul-Ihram 3. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 4. Membaca al-Fatihah: 5. Rukuk, berserta tama'ninah. 6. Iktidal: 7. Sujud 8. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. 10. Duduk ketika tahiyyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. 12. Salam pertama: 13. Tertib.

13-Sunat Hai'ah & Ab'adh
Sunat Hai'ah ada 15 perkara: Sunat Ab'adh ada 7 perkara:

14-Solat Berjemaah
Syarat-syarat sah solat berjemaah: Antara syarat untuk menjadi imam:

15-Masbuq 16-Istikhlaf
Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat

17-Sujud Sahwi
1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi

18-Sujud Sajadah-Tilawah
Hukum sujud sajadah Ayat-ayat sujud sajadah ialah: Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang Sujud Syukur

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

TAHARAH (BERSUCI)

Ertinya:

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222)

Pengertian bersuci:

Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain.

Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda disebabkan terkena najis.

Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu: Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.

1.

2.

3.

4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin.

Taharah zahir dan batin.

Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh.

Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

Jenis-Jenis bersuci.

1. Menyuci badan daripada hadas kecil:

Iaitu menyuci badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayamum. Orang-orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan solat dan menyentuh Al-Quran.

2. Menyuci badan daripada hadas besar.

Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Orang yang berhadas besar diharamkan mengerjakan solat, mengerjakan haji, duduk di dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-quran.

3. Istinjak.

Iaitu bersuci selepas keluarnya kotoran daripada dua jalan iaitu air kencing atau tahi.

4. Menyucikan pakaian, alatan dapur (pinggan , mangkuk) dan masjid.

Pakaian hendaklah dibersihkan daripada segala najis. antara Syarat sah solat ialah pakaian dan tempat solat mestilah bersih daripada najis.

ristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar. uangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis. Bukhari dan Muslim) at Istinjak nghilangkan rasanya. nghilangkan baunya.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS njak k Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air. n Istinjak. nghilangkan warnanya.w) melalui dua buah kubur. beristinjak dengan Air (Air Mutlak). iaitu dari qubur atau dubur. s Riwayat. mpat yang diistinja iaitu qubul dan dubur.w yang bermaksud. orang Islam. la keluar kotoran dari salah satu. batu.a. . wa Nabi (s. m Istinjak injak adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s. kertas atau seumpamanya. kertas dan gainya sehingga kesan najis itu dibersihkan. wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu. ng diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur. ketika itu baginda berkata. batu. 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh . mengerjakan Istinjak. t untuk istinjak.Dengan menggunakan air. boleh diulang lagi sehingga suci. Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang cil. at dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu. njak itu 3 kali dan kalau masih belum suci.a.

mudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang u. pakaian. hendaklah ditambah batu sehingga suci. Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak.* Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. Hendaklah hilang ain najis. Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk beristinjak. hadis dan seumpamanya. nda itu mesti kesat. Kalau ia basah. daun dan lain-lain. . ndaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi. Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit lelaki dan licin bagi perempuan. sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan. maka tidak boleh digunakan. is yang keluar tidak melecer ke tempat lain. nda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan. Sunat ketika intinjak membaca doa : "Ya Allah. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang buluh. Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas ak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. kan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran. berdosa menggunakannya. tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci an syarat.Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk angkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya.* yang baik dilakukan istinjak ialah dengan menggunakan air. kiranya masih suci. unat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat ulaan sapuan. batu. puan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur." a. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan. nat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan. nda itu mesti kering sama ada kayu. warna dan rasanya (rasa di tangan). Sekiranya ada . tulang atau seumpamanya.

makanan atau tahi kering. dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur. ndaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil. wajib menggunakan air.unat istinjak dengan batu. a bersuci dengan air dan batu. lima ketul batu dan sebagainya. maka wajib njak dengan menggunakan air. Jika najis kering. Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu. . ngan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan. pilihlah rana air lebih baik digunakan untuk bersuci. hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu.. al yang perlu diperhatikan ketika istinjak ngan bersuci dengan tulang. Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). u di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. bila memilih salah satu. seperti tiga ketul batu. kemudian dengan air.

Membuang air di atas kitab-kitab agama . 1. Membuang air di tempat perhentian orang ramai atau di jalan raya. musalla dan sebagainya. Membuang air dalam air tenang yang tidak mengalir.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hukum Qada Hajat Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: 1. 5. Membuang air di bawah pokok buah-buahan 5. Membuang air sambil berdiri kecuali dengan keuzuran atau darurat yang tidak membolehkan seseorang itu duduk seperti disebabkan sakit. 3. 2. Bercakap-cakap ketika buang air pada perkara yang tidak penting. Sekiranya qada hajat di tempat yang berdinding maka tidaklah diharamkan. 8. 1. 2. Cara yang makruh. 4. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. hadis atau nama-nama para rasul ketika qada hajat. 1. 3. 6. 2. 7. 4. Membuang air di atas makanan. 3. Membuang air di tempat ibadah seperti di surau. Membuang air di tempat terselindung dari orang ramai seperti di dalam tandas atau di sebalik batu. Cara yang haram. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. 6. Membawa bersama sesuatu yang bertulis ayat-ayat quran. kecuali dalam keadaan darurat. Membuang air besar atau kecil dalam lubang yang diketahui di dalamnya ada haiwan. masjid. Menghadap atau membelakangkan kiblat ketika qada hajat di tempat lapang. . Cara Qada Hajat yang diharamkan. Qada hajat di atas kubur. Cara yang sunat. Membuang air berhampiran dengan kawasan perkuburan. Membuang air di dalam lubang yang tidak diketahui di dalamnya ada binatang atau tidak.

Ertinya: "Wahai tuhanku. 4. Memulakan masuk ke dalam taandas dengan menggunakan kaki kiri. Jangan memasuki tandas atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang ada kalimah Allah. Hendaklah mencari tempat sunyi dan jauh daripandangan orang (kiranya tidak menggunakan tandas). 3. di jalan-jalan. Beristibak. di tempat mandian atau di bawah pokok yang berbuah. Memakai penutup kepala seperti tudung. Hendak memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya. 7. 2. baca doa ini: Ertinya : "wahai tuhanku. 7.2. ini adalah bagi mempastikan agar aurat tetap terjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum syariat. semutar dan sebagainya ketika qada hajat. 3. aku berlindung padaMu dari kejahatan syaitan jantan dan betina. Ketika keluar dari tandas." Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tandas. iaitu berdehem-dehem supaya najis habis keluar. Janganlah bercakap-cakap sewaktu buang air. Jangan membuang air besar atau air kecil (berak atau kencing) di tempat orang biasa berteduh. hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. 4. Janganlah buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sekiranya di tempat-tempat yang tidak berdinding. Adab buang air 1. 3. mulai langkah kaki kanan dahulu. Ketika hendak masuk. Jangan membawa sesuatu kalimat Al-Quran. 8. atau hadis atau zikrullah ke dalam tandas. Memakai alas kaki seperti selipar dan kasut ketika masuk tandas. Ketika keluar dari tandas. 6. 1. . 5. 5." 4. dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Janganlah berkata-kata selama dalam tandas itu. membaca doa ini. 6.. Jangan membuka pakaian sebelum berada dekat tempat buang air. hilangkan dariku segala kekotoran dan beri kesihatan kepadaku. Mendahulukan kaki kiri waktu masuk ke tandas dan disunatkan berdoa: "ya Allah . 2. kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. hamba berlindung padamu dari segala yang kotor dan keji" 5.

8. surau dan sebagainya (Kecuali di tandas-tandas yang telah disediakan di tempat-tempat ibadat tersebut). Jangan membuang air di atas kitab-kitab agama atau di atas makanan. 11. Jangan buang air di air yang tenang. Jangan membuang air besar atau kecil di tempat-tempat beribadat seperti masjid. 10. Jangan buang air di lubang tanah. 9.6. kecuali jika air tenang itu terbentang luas seperti tasik yang luas atau laut. kerana kemungkinan ada binatang yang mendapat kesakitan di dalam lubang itu. Jangan membuang air di atas kubur. 7. jangan buang air di mana-mana tempat perhentian .

Dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit 2. 4. Kebersihan dapat mencerminkan keperibadian seseorang. agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya. Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah tanpa bersuci. .SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hikmah-Hikmah Bersuci 1. 3. Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia. 5. Kebersihan lahir juga membawa kepada kebersihan jiwa seseorang.

4. Sehubungan itu. setiap manusia wajib membersihkan diri. Setiap minuman keras yang memabukkan. 10. pakaian dan tempat daripada najis. 3. Anjing dan babi serta keturunannya. Najis mukhaffafah (najis ringan). bulu dan sebagainya semuanya adalah najis. dan mengisihi orang orang yang bersuci. Begitu juga dengan kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak. 2. Bangkai haiwan darat yang berdarah. Wadi. Firman Allah. Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan. 7. urat. 2. Arak apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya ia menjadi suci. 8. Tahi. kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih kerana ia mencerminkan keperibadian seseorang. 9. Segala macam nanah adalah najis sama ada ainya berbentuk kental atau cair. Arak atau tuak ( masam) . Semua jenis darah kecuali hati dan limpa. . (kecuali mayat manusia tidak najis) bahagian-bahagian bangkai seperti daging.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Najis dan jenis-jenisnya Agama Islam amat mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. Muntah. Mazi. Nanah. Sebagai umat Islam. Benda-benda Najis 1. Iaitu air putih yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat. Iaitu air putih kental yang keluar dari kemaluan mengiringi kencing atau kerana letih. 6. Ia hanya terdapat pada lelaki dan perempuan. Air kencing. tulang. Najis adalah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan sembahyang. Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Darah. Menurut hukum aslinya sesuatu benda itu adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis. Bersih dan suci daripada najis merupakan salah satu syarat untuk menunaikan ibadah serta mengabdikan diri kepada Allah. Segala najis tidak dapat disucikan kecuali arak dan kulit bangkai binatang. Najis mutawassitah (najis pertengahan). Bagaimanapun benda yang jijik tapi pada syariat tidak membatalkan solat seperti kahak. kulit. hendaklah kamu bersihkan" Al Muddatstsi ayat 4. hingus dan lain-lain tidak dikira sebagai najis. " Mengenai pakainmu. " Sesungguhnya Allah mengisihi orang orang yang taubat." Al Baqarah ayat 222. 5.

3. (Ringan). Maka hendaklah orangnya mencuci kemaluannya lelaki mahupun wanita dan wuduk.Percikkan air di tempat yang terkena najis. . Ertinya : Nabi SAW menyuruh mengambil segayuny air. ." Saya lelaki yang sering keluar madzi. darah dan lain-lain. Darah haid dan darah nifas : Darah haid iaitu darah merah kekuning kuningan atau kuning bercampur coklat yang keluar dari alat perempuan.iaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya. (Pertengahan) .2 Najis Ainiah. Ertinya : "Kencing bayi lelaki menyucikannya dengan dipercikkan air kepadanya dan kencing bayi perempuan dengan disuci. kerana akulah suami puterinya. iaitu air putih yang bergetah yang keluar kerana mengangan angan jimak atau ketika bergurau dengan perempuan maka is tergolong najis. Kotoran manusia. cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu kemudian dilap hingga kering. iaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing. 2. Nabi SAW bersuci setelah buat hajat besar itu menunjukkan bahawa kotoran manusia itu najis. Najis Mukhaffafah. Madzi. Najis pertengahan ini terbahagi kepada dua bahagian. Ertinya :. berdasar hadith Ali. bukan kerana luka dan cedera. rasanya serta warnanya. Najis mughallazah (najis berat) 1.Bukhari dan Muslim. Adapun kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selain susu hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat dan sifat-sifat nya sebagaimana mensuci kencing orang dewasa. Tetapi baginda beristinjak dengan air " . Lalu is bertanya. baunya .1 Najis Hukmiah. Yakni Najis Mughaladzah. " Biasanya Rasulullah SAW pergi kebilek air lalu saya ( Anas bin Malik) dan seorang anak lelaki sebayaku membawakan sebaldi air dan sebuah tongkat. Wadi. 2. Dicucinya kemaluan yang keluar wadi menunjukkan wadi itu najis. . . Najis yang nampak dan kelihatan najisnya yang ada rupa. Bukhari. memadai dengan memercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir. seperti kencing yang sudah lama kering. Rasulullah SAW bersabda. rasa dan baunya seperti tahi.Lap dengan kain bersih sehingga kering. 2. berdasar hadiths Anas bin Malik berkata." Wadi itu keluar setelah kencing." Riyawat Ahmad Dalam satu hadith lain: Ertinya : " Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus disuci. tetapi tidak mandi. .Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. Najis Mutawassitah. lalu disiramkan diatas tempat yang dikencingi (oleh orang Arab gunung tersebut)". Wadi ini najis berdasarkan ucapan Aisyah: Ertinya :. Maka jawab baginda kepadanya: Wuduklah dan cucilah kemaluanmu". Maka kusuruh seorang lelaki." Ibnu Mundzir. Untuk mensuci benda yang terkena najis ini. sehingga sifat-sifatnya sudah hilang. seperti kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan makanan selain daripada susu ibu.Basuh bahagian yang terkena najis dan lap. sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan merecikkan air padanya. Membersihkan najis ini ialah dengan membasuhnya sehingga hilang segala sifat sifat nya. Kencing Manusia. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Cara menyucikan najis mukhaffafah: .Bukhari dan Muslim. berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat sahabat nya menyiram kencing seorang Arab Gunung yang kencing disudut masjid Nabi SAW..

Memadai dengan merenjiskan air pada benda atau tempat yang terkena najis sehingga rata. Basuh bekas itu sehingga hilang bau. kulit serta bulunya serta seluruh bahagian badannya.Bukhari. Darah haid termasuk benda najis. berdasarkan hadith dari Asma puteri Abu Bakar. Hilangkan najis itu terlebih dahulu kiranya najis haiwan itu yang tersentuh. ataupun darah haid. Buangkan najis itu terlebih dahulu. bahawa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. . tahi. i. Najis Mughallazah. Ertinya: Hendaklah (perempuan itu) mengeriknya (darah haid tersebut) kemudian menggosoknya dengan air kemudian mencucinya.Darah nifas iaitu darah perempuan sewaktu melahirkan anak dan berjalan hingga 40 hari. Darah :. Najis Ainiyah. Cara Menyucinya. Menyentuh babi yang kering ataupun basah adalah dikira najis (Wajib disamak). maka dikira najis dan ianya wajib disamak." Bukhari dan Muslim Adanya perintah mencuci kain yang terken dara haid itu menunjukkan najisnya darah haid. misalnya yang mengalir dari haiwan yang disembelih.Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah. Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). lemak. . Memadai dengan mengalirkan (Menjirus) air mutlak pada tempat yang terkena najis. Begitu pula darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. Tersentuh anjing yang kering dengan tangan yang kering tidaklah dikirakan najis. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit. 3. 1. i. ii. Basuhan pertama menggunakan air lumpur (Selut). (berat) iaitu anjing dan babi. Sabda Rasullullah (SAW) cara mencuci bejana seseorang kamu. sekali daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah. liur. Dari Aisyah r. katanya : " kami makan daging sedang darah nampak merupakan benang benang dalam periuk. Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) * Anjing dan babi serta keturunan salah satu daripadanya. Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). air pertama hendaklah dicampur dengan tanah." . Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali.a. Peringatan. Najis Hukmiyah. 2. kemudia ia (boleh) solat dengan kainnya itu. 1. 2. tulang." (Riwayat Muslim). Sekiranya salah satu di antara keduanya basah atau kedua-duanya basah.termasuk dagingnya. apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali. darah. warna dan rasa dengan air mutlak.

Anjing dan babi atau keturunannya adalah haram kerana ianya adalah najis. cukuplah dibuang bahagian yang terkena dan kawasan sekelilingnya. Ikan sama ada besar atau kecil halal dimakan. Tetapi jika minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda beku. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Air minuman itu tidak najis. 1. maka air tidak menjadi najis jika binatang berkenaan jatuh ke dalamnya. Kiranya minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda cair. Semua binatang yang darahnya tidak bersifat mengalir. 4. 1. tikus dan seumpamanya. Air liur. 2. Jika air itu berwarna kuning atau busuk. tapi benda itu adalah dianggap jijik dan haram dimakan. ii. maka buanglah semuanya. Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis. maka iar liur basi itu najis kerana ia keluar dari perut. Selepas makan tikus lalu kucing itu menjilat air minuman. Air Liur Basi Air yang keluar daripada mulut ketika seseorang tidur. ii. Jika selepas makan tikus atau sebagainya. Basuhan ini hendaklah menghilangkan bau. kesan darah di mulut kucing itu telah hilang. air mata. Tidak najis air liur kucing. . kemudian kucing itu menjilat minuman. Bagi haiwan yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai yang bernajis kecuali yang berikut di bawah: 1. Kulit bangkai kecuali binatang laut dan sungai tidak boleh dipergunakan sebelum disuci. 2. Keluar daripada binatang atau manusia adalah suci semuanya. Mayat manusia sama ada Islam atau kafir. maka air yang dijilati itu menjadi najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Cara Menyucikan Kulit Bangkai Binatang yang mati tidak disembelih adalah bangkai. mani. 3. maka hukumnya makruh. Belalang. peluh . kahak yang keluar daripada dada atau otak. 5. Cara menyucinya ialah dengan dibersihkan menggunakan air bercampur daun bidara atau juga biasa disebut samak. Ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang ada dalam makanan. jika pasti semasa itu ia tidak memakan benda najis seperti cicak. susu jika ia keluar dari: i. Kalau diketahui ada ulat dalam buah-buahan dan dimakannya bersama .Kemudian dijirus dengan enam kali air mutlak. air hidung. Tetapi memakannya tetap dilarang. rasa dan ainnya. i.

2. Hukum Madu 1. 3. .2. Jika air liur itu tidak berwarna dan tidak berbau busuk. Halal meminum madu kerana madu keluar daripada mulut lebah. Haram memakan anak lebah sekalipun belum bernyawa. maka iar liur itu tidak najis kerana bukan keluar dari perut. Tidak makruh meminum madu daripada lebah yang memakan najis.

Air Mutlak . Air yang sah dibuat bersuci. Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci. Air sedikit Air yang kurang daripada ukuran tersebut di Harus digunakan selagi ia tidak terhitung atas sebagai muata’mal atau mutanajjis. harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis dan hadas Air dalam tin yang terdedah pada sinar Suci dan menyucikan tapi makruh matahari di negeri panas digunakan pada tubuh badan. Air sungai. Peringatan. Air hujan. i. Harus digunakan selagi ia tidak mengalami perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya. air kelapa. Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib. .Air yang suci bercampur dengan benda suci yang boleh mengubah air itu. suci tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain.Air yang tidak bercampur dengan benda lain dan belum digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. Air perigi.Air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi mengangkat hadas besar atau hadas kecil. 3. Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) . Air Musyammas – Suci lagi menyucikan tapi makruh Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. 1. menyucikan. keruh. masim dan sebagainya. 2. 1. Air tersebut tidak diambil kira sifatnya sama ada berwarna putih. masam. Air banyak Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 tin minyak tanah. 6. jernih. 3. 5. boleh dari bumi seperti air hujan. air mawar. contoh: Air kopi. Tidak harus digunakan. Air embun. air tebu dan sebagainya.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Jenis-jenis Air Bahagiannya Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Hukum bersuci dengannya Segala air yang turun dari langit dan keluar Suci: harus dibuat makan dan minum. 7. Air yang berubah disebabkan keruh lumpur dan air laut adalah suci. Air Mutanajis Air sedikit yang kemasukan najis. Hukumnya. Air Salji. air teh. Air Musta'mal . Air mata air. 4. air sirap . Air laut. perigi dan laut. 2. Hukumnya suci tetapi tidak boleh menyucikan benda lain.

Sukatan dua kolah.5 inci). ii. ii.174 liter ii. minuman dan bersuci. maka ia adalah suci. liter .11 tin 5. hukumnya. iv. Makruh menggunaan air yang sangat panas atau sangat sejuk walaupun bukan di dalam bekas yang tidak berkarat. Lebar Dalam 60 cm (22. Kilogram . Bagi bekas segi empat sama. Makruh digunakan ketika air itu masih panas pada anggota badan dan untuk dibuat minuman dan makanan. Air di tanah sawah atau di dalam kolam tidak air musyammas walaupun panas kerana ia bukan dalam bekas yang berkarat.5 cm ( 25 inci).317 kati. Peringatan. Hukumnya: Haram digunakan untuk memasak makanan . jika termasuk atau dimasukkan najis ke dalamnya sehingga berubah salah satu daripada sifatnya iaitu warna. Air Musyammas tidak makruh digunakan apabila air itu kembali sejuk. iv.ii. iv. Air yang kurang daripada dua kolah jika termasuk atau dimasukkan ke dalamnya najis. Air Mutanajjis terbahagi kepada dua. Air Musyammas . iii. i. 4. tin minyak tanah .Air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis.Air mutlak yang terjemur panas matahari di dalam bekas logam yang boleh berkarat. Sebaliknya jika tidak berubah sifatnya. kati . bau atqau rasanya. Air yang berubah disebabkan sesuatu tempat berhenti atau tempat laluannya seperti sungai di kawasan belerang atau kapur adalah suci. contohnya air yang bercampur tahi atau bangkai. Air Musyammas makruh digunakan pada anggota badan atau digunakan untuk memasak makanan atau minuman kerana boleh mendatangkan penyakit. 62. Jika diukur dalam timbangan atau sukatan. Juga dikirakan sebagai air mutlak apabila berubah baunya disebabkan jatuh ke dalamnya sesuatu seperti gharu atau kapur yang keras jika tidak bercerai jisimnya di dalam air itu. i. Air yang berubah disebabkan daun kayu gugur di dalam telaga kerana kesukaran menjaganya adalah suci. Air Mutanajjis . iii. Air yang lebih daripada dua kolah . air itu menjadi najis walaupun tidak berubah sifatnya. Panjang . maka air itu menjadi najis. i.5 inci). iii.190 kilogram. Tidak markuh digunakan untuk membasuh pakaian atau barang-barang lain. . Keterangan: i.60 cm (22.

.

10. 4. 3. 11. Membasuh anggota wuduk sampai tiga kali. 6. Mengusap seluruh kepala dengan air. 5. apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu. Mendahulukan basuhan anggota kanan. Tidak berhadas besar 4. Perintah wajib wuduk ini turun bersama dengan perintah wajib solat. sama ada milik sendiri maupun milik orang lain. 12. Tertib (berturutan). 4." Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima: 1. Niat dengan bacaan: "Aku niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah. 8. Tidak ada yang menghalangi kulit Rukun Wuduk ada enam: 1. 2. dan dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. tidak ada sekutu bagiNya.R. 5. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Wuduk Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah solat atau membaca Al-Qur'an. Menyeliti jemari tangan dan jemari kaki. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah hamba dan pesuruhNya. 7. Memakai air yang mutlak (suci dan menyucikan) 5. Membasuh dua tangan sampai ke siku. 4. Membaca doa sesudah berwuduk: "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. 2. Hilangnya akal sama ada gila. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. dewasa maupun anak-anak. Firman Allah SWT." 2. 9. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan kecuali mereka itu masih muhrim. Menggosok gigi (bersiwak). Mengusap sebahagian kepala dengan air. "Wahai orang-orang yang beriman. Membasuh muka dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai ke tulang dagu. 6."(Al-Maidah : 6). Abu Daud). kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. 5. Membersihkan hidung dengan air. Membasuh dua kaki sampai mata kaki (buku lali). Membasuh kedua cuping telinga. Sunat Wuduk ada 12: 1. 3. Islam 2. pengsan ataupun mabuk. Tidur. Berkumur. Syarat Wuduk ada lima: 1." (H. 3. kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah kedudukannya). Diawali dengan membaca Bismillah dalam hati. Tidak berbicara. Baligh 3. Wahai Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci serta jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hambaMu yang soleh. . Sabda Rasulullah saw: "Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk.

Menurut mazhab Syafi'i. hukum wuduk batal secara mutlak (tanpa syarat) bila tersentuh bukan muhrim termasuk dengan isteri/suami sendiri ("bukan muhrim" ertinya tidak haram dinikahi).nota: penulis mendapati bahawa ada kekeliruan tentang sama ada batal wuduk apabila tersentuh yang bukan muhrim. samada dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan. Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak. . Menurut Mazhab Maliki pula. ataupun merasai keghairahan ketika bersentuhan. menyentuh kulit perempuan ajanabi membatalkan wuduk lelaki jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat).

Sedang dalam perjalanan. Al-Maidah : 6) 5. maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (bersih dan suci). 4. Niat 2. Sudah masuk waktu solat 2. 2. Memakai tanah yang suci dan berdebu.. . Firman Allah SWT : ". sehingga jika memakai air takut penyakitnya bertambah parah. Tertib atau berturutan Sunat Tayammum ada 2: 1. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. nota: Hal-hal yang membatalkan tayammum sama dengan yang membatalkan wuduk. Syarat-syarat tayammum: 1. kerana ketiadaan air atau sakit yang menghalang penggunaan air.S. Menyapu muka dengan tanah 3. Cara tayammum ialah dengan menyapukan debu yang suci ke muka dan dua tangan sampai ke siku dan disertai dengan niat. Sakit."(Q.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Tayammum Tayammum ertinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci. Rukun Tayammum ada 4: 1. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya 3.. Mengawali dengan bacaan Bismillah dalam hati. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah 4.

3. Sunat Mandi ialah: * Diawali membaca bismillah dalam hati * Menggosok seluruh tubuh dengan tangan * Mendahulukan bahagian yang kanan dari yang kiri * Berwuduk sebelum mandi * Tertib atau berturut-turut. iaitu: Mandi bagi orang yang akan melaksanakan solat Jumaat Mandi pada hari raya Aidil-Fitri dan Aidil-Adha Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila Mandi menjelang Ihram haji dan Umrah Mandi sehabis memandikan mayat Mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam . 2. kecuali mati syahid. Menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Niat. Habis masa haid. Membasuh seluruh tubuh. 4. 2. maka mandilah/bersuci. Nifas. Keluar air mani." (Al-Maidah: 6) Perkara yang mewajibkan mandi: 1. Bersetubuh. "Apabila kamu junub. ada juga mandi-mandi sunat. Selain mandi wajib. iaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan anak. 5. 3. Meninggal dunia. Rukun Mandi ada 3: 1. sama ada sengaja atau tidak. Firman Allah SWT.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Mandi Wajib & Sunat Mandi wajib adalah mandi untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub. sama ada mengeluarkan mani atau tidak.

Baligh 3.maka perlulah diulangi solat itu kerana ianya tidak menepati syarat sah solat) Perkara-perkara yang membatalkan solat: 1. dan di pakaiannya. asar.bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya. Bersugi . Suci badan dari dua hadas. Berakal Syarat sah solat: 1. zuhur.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Takrif solat: Solat dari segi bahasa ertinya doa. lalu disedari perkara yang tersebut di atas terjadi . 8. Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab: 1. Solat Subuh . Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. Solat Asar . 3. Menutup aurat. atau tertawa. Solat Zuhur . 2. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam. 2. . Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam. 10. 3. 5.bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. Ketika masuk matahari. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Terbuka aurat dengan sengaja. dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. 3. 4. Azan . 6. Beralih arah dari qiblat dengan sengaja. Firman Allah swt: "Dan dirikanlah olehmu solat. Ketika matahari di tengah-tengah langit. 4. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit. Islam 2. (nota: sekiranya sesudah tamat solat. kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al Ankabut : 45) Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam. Berniat keluar dari solat (mufaraqah). Waktu-waktu Solat Fardhu: Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut: 1. Perbuatan sunat sebelum solat: 1. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain. 3. Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya) 5. 4. Keluar/kedatangan hadas. 4. Yakin masuk waktu solat.bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. 2. Meninggalkan rukun solat. Suci dari najis sama ada di badannya. atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup. 5. 7. 2. iaitu subuh. Solat Isya' . Melakukan gerakan di luar gerakan solat tiga kali berturut-turut (mutawaliyat). 2.ertinya memberitahu. 3.bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. di tempat solatnya.bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. Dari segi syarak pula ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Iqamah. Makan/minum walau sedikit. maghrib dan isya'. mengikut syarat-syarat yang tertentu. 5.misalnya didapati ada najis di sejadah . Syarat wajib solat: 1.ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. 9. Solat Maghrib .

12. dengan tama'ninah. 7. Niat. Perkara yang dituntut dalam niat ada 3. Niat: niat dilafazkan di dalam hati.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Rukun Solat Rukun solat ada 13: 1. Membaca surah Al-fatihah. Jika tidak diniatkan menjadi imam atau makmum ketika takbiratul-ihram untuk sembahyang Jumaat. kerana Allah Taala Nota: tidak semua perkara dalam niat seperti contoh di atas adalah perkara-perkara yang dituntut dalam perbuatan niat. 4. 3. 6. Umpamanya. 5. tetapi pada sembahyang lain tidaklah disyaratkan dan hanya sunat hukumnya. Imam yang tidak berniat menjadi imam ketika takbiratul-ihram. tunai. Duduk di antara dua sujud. Iktidal dengan tama'ninah. Bagi sembahyang Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat). Duduk dalam Tasyahhud akhir. 8. 10. perkara-perkara yang manjadi tuntutan ketika takbiratul-ihram selain Qasad. 9. . tidaklah terbatal sembahyangnya ataupun sembahyang makmumnya. untuk solat Zuhur. tidak terburu-buru). empat rakaat. adalah makruh hukumnya jika seseorang itu berterusan dengan sengaja mengikuti imam dengan tanpa berniat menjadi makmum. dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang. maka tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu. Oleh itu. 11. Maka bagi seseorang yang hendak solat Qasar perlulah berniat sekurang-kurangnya: "Sahaja aku sembahyang Fardhu Zuhur Qasar. Berdiri bagi yang mampu. Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata: Sahaja aku solat Fardhu Zuhur. dan sebagainya). contohnya ketika rukuk. Adapun niat menjadi imam ("Imaman") atau makmum ("Makmuman/Makmumatan") ketika takbiratul-ihram hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja. Jika seseorang makmum tidak berniat menjadi makmum ketika takbiratul-ihram dalam sembahyang (selain daripada fardhu Jumaat). Tertib. Ta'arrudh dan Ta'yin ialah niat Qasar. Niat solat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul-ihram iaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. niat "Sahaja aku solat Fardhu Zuhur" sudah mencukupi syarat sebagai niat. maka wajiblah disertakan di dalam niat hanya dua perkara. Niat "Empat Rakaat". Namun begitu adalah lebih baik untuk menghadirkan kesemuanya di dalam hati. Sujud dua kali. Ta'arrudh (Fardhu) dan Ta'yin (Zuhur. Huraian rukun solat: 1. Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib. 2." Bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. atau ketika mana-mana rukun yang lain. Membaca salam 13. dengan tama'ninah. sebagainya). Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat. Namun begitu. iaitu Qasad ("Sahaja aku sembahyang") dan Ta'yin (sunat Hari Raya Adha. Selawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir. sunat gerhana bulan. bahkan hanya sunat hukumnya. iaitu Qasad ("Sahaja aku solat"). "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalah tidak disyaratkan.

Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas dua kepala lutut. Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. Takbiratul-Ihram. Was-was adalah berpunca dari bisikan syaitan. Sebutan kalimah Allahu-Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif). maka tidaklah wajib dibuka. dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. berserta tama'ninah." 7. Doa tasbih ketika iktidal ialah: "Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya. 2. namun tidak digalakkan. dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan. dan seseorang yang ditimpa was-was ini perlulah banyak berzikir. Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan. Sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat sujud. Rukuk. Doa tasbih ketika rukuk ialah: "Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya. Dua tapak tangan 3. Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbiratul-ihram satu perkara sahaja iaitu Qasad.Dituntut juga dalam perkara niat ini ialah menentukan qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (selepas) dalam sembahyang sunat Rawatib. Umpamanya seseorang hanya perlu berniat: "Sahaja aku sembahyang". sebaiknya zikir "Laa-Ilaha-Illallah. berserta tama'ninah. disertai dengan tama'ninah iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan Subhanallah. adalah disebabkan oleh was-was atau berterusan tidak kepastian sama ada apa yang dilakukanya itu telah sempurna atau belum." 6. Iktidal: Ertinya berdiri tegak semula selepas rukuk. Dahi 2. seperti dinyatakan dalam niat: "Sahaja aku solat Sunat Zuhur qabliyah/ba'diyah" atau "Sahaja aku solat Sunat Sebelum/Selepas Zuhur. Dua perut jari kaki Doa ketika sujud ialah: . baring mengiring. iaitu mengucapkan Allahu-Akbar untuk memulakan solat. dan anggota-anggota berat kemudian berhenti. menelentang atau secara mana yang termampu." Kemudian disambung pula dengan bacaan: "Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. Sekiranya tidak mampu berdiri maka bolehlah dilakukan solat secara duduk. Anggota sujud ada 7: 1. Dua lutut 4." Adapun sembahyang sunat Subuh dan Asar tidaklah disyaratkan niat qabliyah. 4. Nota: sebutan Allahu-Akbar yang teramat panjang ketika niat. Membaca al-Fatihah: pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah. kerana semua ini akan menjejaskan kesahihan dan kesempurnaan solat. Maghrib dan Isya' sahaja. dan pergerakan tangan yang berkali-kali. Ini tertentu kepada sembahyang sunat Zuhur. Perkataan Allahu-Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain. Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk. Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya. Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya. Berdiri bagi orang yang berkuasa." 3. ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum solat itu tidak sah. ke belakang. kerana kedua-dua sembahyang tersebut hanya ada qabliyah sahaja dan tiada ba'diyah (iaitu tidak ada solat sunat Rawatib selepas Subuh dan Asar). 5.

" 13. maka hendaklah ia kembali sujud semula. Tertib ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Tahiyyat/Tasyahud akhir. berilah aku hidayah. . 11. Dan limpahkanlah berkatMu kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana berkatMu kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan. angkatlah darjatku. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah. 10. Selawat ke atas Nabi Muhammad s. Salam pertama: Sekurang-kurang salam ialah "Assalamu'alaikum" bermaksud "salam sejahtera ke atas kamu." 12. rezekikanlah aku. "Allahumma-solli 'ala Muhammad. Sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi amat mulia."Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya" 8. Doa tasbih ketika sujud ialah: "Ya Allah ampunilah daku. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. Duduk ketika tahiyyat akhir. sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain." 9. Oleh itu.w. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. rahmatilah daku. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan Kepada junjungan mulia Muhammad saw dan ke atas ahli keluarga baginda yang mulia. Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilamalamakan. Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya. Tertib.a. sebagaimana rahmat dan kesejahteraan yang telah Engkau kurniakan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. sekurang-kurangnya. kayakan daku." nota: ungkapan "sayyidina" di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan. sihatkanlah aku dan maafkanlah aku. umpamanya mengelakkan daripada binatang.

Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Salam yang kedua Sunat Ab'adh ada 7 perkara: 1. Doa tahiyat awal ialah: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. Doa iftitah ialah: "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. 3. Sesungguhnya sembahyangku. Dan Maha Suci Allah siang dan malam. ibadatku. 6. Membaca tasbih ketika rukuk 9. Membaca Al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (jahar) pada masa-masa yang ditentukan. Sunat Hai'ah 2. Meletakkan perut tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. Membaca tasbih ketika sujud 11. Kuhadapkan mukaku. Meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan jari kesemuanya 13. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Duduk iftirasy pada semua duduk iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri 14. Sunat Ab'adh Sunat Hai'ah ada 15 perkara: 1. aku cenderung lagi berserah kepada Allah. dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sunat Hai'ah & Ab'adh Perkara-perkara sunat semasa solat ada dua: 1. Membaca amin selepas fatihah 7. Duduk Tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir 15. dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam. ketika rukuk. dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. hidupku." . Dan dengan demikian aku ditugaskan. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tahiyat awal. (nota: bangun dari rakaat pertama dan ketiga tidak diperlukan mengangkat tangan) 2." 4. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukan-Nya. Membaca doa tawujud/iftitah. Membaca tasbih ketika bangkit dari rukuk 12. Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah 8. Membaca A'uzubillah 5. ketika iktidal dan ketika bangun pada rakaat kedua. kepada yang menjadikan langit dan bumi. Membaca tasbih ketika rukuk 10. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya.

Nabi yang buta-huruf." 5. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. oh Tuhan. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pimpinkan. Duduk Tahiyat 4. Maka hanya untuk Engkau tetapkan. Selawat di dalam qunut 6. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menetapkan. . maka disunatkan ia sujud sahwi. Sekiranya tertinggal sunat Ab'adh. Berdiri semasa qunut 7. Jauhkan aku dari segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Berkatlah hendaknya untuk apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. dan diberiNya kesejahteraan. telah memberi berkat Engkau. dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperoleh pimpinanMu. dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyat akhir. dan Maha Tinggi Engkau. Doa qunut waktu subuh dan pada solat witir. Selawat didalam Tahiyat awal 3.2. Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan. manakala tertinggal sunat hai'ah tidak diperlukan sujud sahwi. Doa qunut ialah: "Ya Allah. Dirahmati Allah jugalah kiranya Muhammad.

Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam. . Solat seseorang itu tetap sah walaupun tidak berniat menjadi imam/makmum.a. qasar. makmumatan (makmum perempuan). * Imam itu sudah mumaiyiz. 4. Semasa berniat. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu lima waktu. * Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. ia wajib dikerjakan secara berjemaah. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. Kedudukan imam ialah di hadapan makmum. solat sunat tarawih dan solat sunat witir. Syarat-syarat sah solat berjemaah: 1. maka makmum itu kedudukannya di sisi kanan imam. kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan kain. Tidaj mendahului imam dalam rukun-rukun sembahyang. solat hari raya. Terdapat sabda Rasulullah s. Bagi Mazhab Syafie hukumnya ialah fardu kifayah. misalnya sama-sama solat Zuhur. 7. 8. atau secara beramai-ramai. melainkan ketika solat Jumaat. Sekiranya hanya ada satu makmum dalam solat berjemaah. jamak dan sebagainya. imaman (imam lelaki) atau imamatan (imam perempuan) selepas menyebut solat yang ingin dilakukan. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan. manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muaakad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Solat Berjemaah Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. seseorang itu disunatkan menambah perkataan makmuman (makmum lelaki). Tetapi bagi sembahyang Jumaat. dan tidak diwajibkan bagi solat-solat yang lain). Antara syarat untuk menjadi imam: * Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. maka imam disyaratkan maju ke hadapan atau makmum yang pertama berundur belakang (tidak melebihi tiga langkah) ke saf bersama makmum kedua. 2. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. dan bukannya atas mereka (makmum).” Dalam solat berjemaah bersama satu makmum. lalu disertai pula seorang lagi makmum. dengan diketuai seorang imam. Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. 6. apabila baik pembacaannya maka pahala untuk dirinya dan untuk mereka (makmum) dan jika rosak pembacaannya maka dosanya ialah di atas dirinya sendiri. Berniat mengikut/menjadi imam (untuk solat Jumaat sahaja. 5. Solat makmum harus sama dengan solat imam. dan makmum pertama sedang berdiri di tepi kanan imam. Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya. asalkan tidak terkehadapan ataupun sebaris dengan imam. Jumaat. sekurang-kurangnya di takat tumit. 3.w yang bermaksud: “Imam ialah yang menanggung pembacaan.

Dalam solat Jumaat pula. Dari hadis di atas. “Semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan diulangi lagi. maka perlu makmum mengikuti rukuk imam itu dengan tanpa wajib menyelesaikan rukun fatihah. atau makmum memasuki solat sesudah imam rukuk (iaitu semasa sujud. maka difahamilah bahawa orang yang mendapatkan rukuk dianggap telah mendapatkan satu rakaat.R. tidaklah ia perlu membaca doa dalam tahiyyat akhir kerana doa tahiyyat itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahhud akhir. dan imam telahpun selesai solatnya. maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan hanya perlu menyelesaikan jumlah dua rakaat sahaja. maka ia telah mendapat satu rakaat. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya maka batallah sembahyang itu.” (H. sekiranya makmum sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam. maka Nabi berkata. Bukhari) Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang diantara kamu datang (untuk) solat sewaktu kami sujud. dikira makmum sudah mendapat rakaat ("muwafiq").SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Masbuq Masbuq ialah apabila makmum ketinggalan dalam solat berjemaah. Jika makmum sedang takbir lalu imam memberi salam. maka makmum itu perlulah bangun dan menyelesaikan solatnya dengan menambah rakaat yang tertinggal. atau duduk tahiyyat dan sebagainya) maka tidaklah dikira ia mendapat rakaat itu ("masbuq"). ketika Nabi sedang rukuk. hendaklah ikut sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakat. Contoh: apabila seseorang makmum memasuki solat jemaah. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan rukuk. Sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna (sekadar dapat menyentuh lutut) sebelum imam bangun untuk iktidal. biarpun tanpa sempat menyempurnakan rukun fatihahnya. Makmum yang masbuq itu juga diperbolehkan duduk iftirasy seperti di dalam rakaat kedua. Dari hadis: Dari Hasan dari Abu Bakrah. Setelah solat berakhir dan imam memberi salam.R. Abu Daud). Tetapi sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat. lalu ia takbiratul-ihram dan mendapati imam sedang rukuk. Hal itu disampaikan kepada nabi. maka dia rukuk sebelum sampai kepada saf. Barangsiapa yang mendapati rukuk bersama imam. maka makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam. Sekiranya makmum hanya sempat masbuq di tahiyyat akhir. maka ia dikira solat Zuhur dan perlulah menyempurnakan jumlah empat rakaat. Dalam solat Subuh. dia sampai kepada Nabi saw. . makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi."(H.

(nota sampingan: makmum saf pertama di belakang imam adalah juga bertanggungjawab untuk menegur imam di kala kesilapan bacaan dan perbuatan solat dengan isyarat bacaan "Subhanallah") Imam yang keluar itu hendaklah keluar dengan tertib. Adapun jika diganti oleh seorang yang di luar sembahyang (mustakhlif bukan daripada kalangan makmum. dia mencuba untuk berundur tetapi Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap sembahyang. atau orang yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan." Maka Abu Bakar mengimami sembahyang. adalah diharuskan bagi salah seorang makmum menggantikannya. maka sah penggantian tersebut di mana-mana rakaat pun kerana mustakhlif itu mengikuti tertib imam sebelumnya dan tidak membawa kepada percanggahan. Jika berlaku percanggahan dalam tertib. Kemudian Nabi SAW datang dengan bantuan dua orang lelaki. sekurang-kurangnya beralih ke kirinya jika tiada luang kosong untuk ia mundur. Tidak disyaratkan ke atas makmum dalam istikhlaf untuk berniat lagi untuk menjadi makmum. Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada orang ramai. dia akan menangis dan tidak mampu membaca Al-Qur’an. Istikhlaf hendaklah dilakukan dengan serta-merta. dan terus masuk menjadi imam). Hadis: "Ketika Nabi SAW sedang sakit tenat. Sekiranya didapati tiada sesiapa yang maju menggantikan imam. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Kemudian makmum yang mengganti imam itu hendaklah pula maju ke hadapan dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Juga ditegah penggantiannya jika makmum tersebut diam terlalu lama dengan kadar berlalunya satu rukun. Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih dalam bacaan fatihah (ummiyan)." (HR Bukhari) Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu adalah pengganti (khalifah/mustakhlif) yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. kerana mustakhlif (pengganti) itu sudah dalam kedudukan imam yang awal." Nabi SAW bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. Disyaratkan juga imam itu diganti oleh makmum yang berada di saf pertama betul-betul di belakang imam. Jika imam keluar daripada sembahyangnya disebabkan berhadas. sama ada rukun fi‘li (perbuatan) atau rukun qauli (percakapan). datang Bilal untuk memberitahu Baginda tentang sembahyang. Jika imam keluar daripada jemaah sedangkan makmum telahpun lanjut melakukan satu rukun. Contohnya ialah apabila seorang yang di luar sembahyang mengganti imam pada rakaat kedua atau rakaat terakhir. atau biarpun dengan tiada sebab." Saya pun mengatakan hal yang sama seperti di atas. maka menurut pendapat Imam Nawawi dan jumhur ulama adalah diharuskan istikhlaf dengan syarat mustakhlif tersebut menggantikan imam pada rakaat pertama. Saya berkata: "Abu Bakar adalah seorang lelaki yang penyedih dan jika dia berdiri mengambil tempatmu (sembahyang). . maka tidaklah diharuskan istikhlaf. Abu Bakar berundur sedikit dan Nabi SAW duduk di sebelah kirinya. maka makmum diperbolehkan mufaraqah (berpisah) dari berjemaah dan meneruskan solat bersendirian. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengatakan kepada Abu Bakar agar mengimami orang ramai. disebabkan keuzuran imam pertama itu. Pada waktu Abu Bakar melihatnya. seakan-akan baru saja aku melihat Baginda memijakkan kakinya ke tanah. kerana ia tidak sah menjadi imam. maka ditegah penggantiannya selepas itu. Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Apabila seorang mustakhlif menggantikan imam dalam sembahyang yang sama atau bilangan rakaat yang sama. dan dia (pengganti) itu akan bangun berdiri bagi rakaatnya yang pertama sedangkan makmum yang lainnya duduk tahiyyat awal (atau tahiyyat akhir) di rakaat mereka. sama ada di sebelah atau di belakang. juga dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Beliau (mengulangi perintah yang sama) pada ketiga atau keempat kalinya Baginda bersabda: "Kamu adalah (macam) sahabat-sahabat Yusuf. maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya. atau rakaat ketiga (pada sembahyang yang empat rakaat) kerana tidak akan bercanggah dengan tertib makmum yang mengikutinya. Tempatnya yang kosong di saf hendaklah pula diisi oleh makmum lain.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Istikhlaf Istikhlaf bererti imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya (lalu menjadi imam) bagi menyempurnakan sembahyang mereka. atau orang bisu.

maka tidak diharuskan ia mengimamkan sembahyang itu kerana dia tidak tergolong dalam ahli Jumaat. Istikhlaf sebegini adalah diharuskan kecuali dalam sembahyang Jumaat kerana tidak harus mendirikan lagi sembahyang Jumaat selepas selesai dikerjakannya. Para jemaah yang mengikuti mustakhlif yang masbuq tersebut ada dua pilihan pada tahiyyat akhir tadi iaitu sama ada berniat mufaraqah (berpisah daripada imam) dan terus memberi salam. jika makmum yang masbuq pada rakaat kedua dalam sembahyang subuh. Manakala makmum yang mengikutinya ada dua pilihan. adalah harus dia diganti oleh mustakhlif yang bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah itu.Jika makmum yang masbuq menggantikan imam yang keluar daripada jemaah hendaklah dia menjaga tertib imam tersebut. kemudian imam itu berhadas lalu diganti oleh makmum yang masbuq itu. Makmum yang bersembahyang Jumaat diharuskan pula mengikuti mustakhlif yang difardhukan ke atasnya sembahyang Zuhur itu. Makmum-makmum masbuq yang bangkit semula untuk menyempurnakan sembahyang mereka setelah sempurna solat berjemaah adalah diperbolehlah kepada salah seorang daripada mereka yang masbuq itu untuk maju ke hadapan menjadi imam dan makmum masbuq yang lain itu boleh mengikutinya. Selepas itu baharulah mustakhlif yang masbuq itu bangkit semula (tanpa salam) untuk menggenapkan solat dua rakaatnya. duduk dan bertasyahud biarpun pada asalnya dia baru melakukan satu rakaat. Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat Apabila imam keluar selepas membaca dua khutbah dan sebelum mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat. Sebagai contoh. maka difardhukan ke atas mustakhlif itu sembahyang Zuhur. Akan tetapi hendaklah mustakhlif itu menjaga tertib imam yang awal. . antara memberi salam dengan niat mufaraqah atau makmum menunggu mustakhlif dan memberi salam bersamanya. imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada jemaah. kerana mustakhlif itu dikira tergolong dalam ahli Jumaat. Jika ia tidak menghadiri khutbah maka dia tidak diharuskan mengganti imam itu. Jika imam keluar daripada sembahyang selepas mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama sembahyang Jumaat dan sebelum rukuk di rakaat kedua. sebagaimana perbuatannya jika imam belum keluar daripada jemaah. ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersama-samanya. maka makmum yang menggantikan itu hendaklah menjaga tertib imam pertama dengan menyambung perbuatan sebagaimana yang perlu dilakukan di dalam rakaat kedua dalam sembahyang subuh iaitu berqunut. Cara ini adalah yang lebih afdhal dilakukan. Akan tetapi jika mustakhlif itu bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah tetapi dia tidak bersama imam sebelum rukuk pada rakaat kedua (mustakhlif masbuq). Manakala jika imam itu keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat. adalah diharuskan menggantikannya jika mustakhlif itu juga turut menghadiri khutbah. Jika ia tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada sembahyang. lalu berqunut lagi pada rakaat keduanya itu bagi dirinya sendiri sahaja (doa qunut bersendirian dan bukan qunut berjemaah).

iaitu jumlah rakaat yang sedikit. Pada kedua-dua hal ini. Namun. kerana kekurangan. maka batallah solatnya. 5. maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. justeru terlupa. kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut.Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia sujud sahwi. 3. maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu. umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat. dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya. maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu. Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi 1. Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham.Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja. lalu sujud sahwi selepas salam. dan hukumnya adalah sunat. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam. maka sunat ab'adh itu gugur. dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. maka harus pula melakukan salam sekali lagi. maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini. maka dia perlu sujud sahwi. akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam. makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal. Misalnya.Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja. 1.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sujud Sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu. makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak). Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut. Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya. lalu sujud sahwi sebelum salam. .Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam. 3. atau hanya 50-50 pasti). maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya. 4. maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu sujud sahwi. dan kembali meneruskan solat dari situ. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan Barangsiapa. dan kerana ragu-ragu. lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh. 2. 2. umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat. wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam. maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu sujud sahwi. dan sebagainya. Kemudian menutupi kekurangan tersebut. Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya. dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya." Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: kerana kelebihan. 2. Jika ketinggalan kerana lupa. Doa sujud sahwi adalah seperti berikut: Ertinya: "Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. atau sujud. ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat. dan tidak condong pada salah satunya (dzan. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi. atau lebih 50% pasti). Keraguan ada dua jenis: 1.

Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15 11. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18 7. tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur (keterangan sujud syukur akan menyusul selanjutnya). Rasulullah s. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya. Katanya. sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah. maka syaitan jatuh sambil menangis. lalu mendapat syurga.a.a. sebaik-baik Pencipta. telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah. Pada hari Jumaat berikutnya. Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Ertinya: "Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya. Surah 17 (Al-Isra’) Ayat 109 5. Surah 13 (Ar-Ra’d) Ayat 15 3. maka ketika sampai pada ayat sajadah. katanya. maka dia tidak mendapat dosa. Tetapi barangsiapa bersujud. Dari Umar r. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50 4. "Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud." . Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. Untuk mengenali ayat-ayat sajadah itu di dalam al-Qur'an.SEBELUM MENU UTAMA Sujud Sajadah/Tilawah Tilawah ertinya bacaan. lalu apabila sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai manusia. maka dia sujud. atau sunat yang amat digalakkan. dibacanya surah berkenaan. Maha memberkati Allah.: Pada suatu hari Jumaat. pada kebiasaannya pada ayat-ayat itu ada ditandakan dengan garis atau di penghujung ayat itu ditandakan simbol dengan tertulis perkataan sajadah. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60 9. dia lalu turun dan sujud. tetapi aku menolak maka untukku neraka. dia (Rasulullah) membaca surah al-Nahl di atas mimbar.a. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38 13. Surah 38 (Shaad) Ayat 24 12. dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya. Surah 7 (Al-A’Raaf) Ayat 206 2. Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21 15. lalu dia sujud." (HR Bukhari) Ayat-ayat sujud sajadah ialah: 1. Surah 19 (Maryam) Ayat 58 6. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 8. dan Sujud Sajadah atau sujud Tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan al-Qur'an sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. Daripada Abu Hurairah r.w. Surah 27 (An Naml) Ayat 26 10. Bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 pula menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62 14." (HR Al-Bukhari dan Muslim) Hukum sujud sajadah adalah sunat mu'akad. Surah 96 (Al-'Alaq) Ayat 19 Nota: Perlu dinyatakan bahawa bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah. Aku disuruh sujud. dia telah melakukan yang benar.

Takbiratul-ihram 3. atau terhindar daripada malapetaka. dan membaca doa sujud sajadah di dalam sujud. Disunatkan bacaan takbir "Allahu-Akbar" (selepas daripada Takbiratul-ihram) ketika hendak sujud. Sekiranya seseorang itu melakukan sujud syukur di dalam solat. dan sebagainya). makmum wajib mengikuti imam sama ada imam itu melakukan sujud sajadah ataupun tidak. Cara sujud syukur dan syarat sujud syukur adalah sama seperti sujud sajadah di luar solat. Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang adalah sama seperti syarat sembahyang (suci dari hadas besar dan kecil. Hukum sujud syukur adalah sunat. Bercanggah dari mengikuti imam akan menyebabkan solat makmum itu batal. umpamanya solat Zuhur. lalu sujud. maka teruslah rukuk selepas berdiri sebentar apabila bangun dari sujud. dan hanya dilakukan di luar solat. namun berwuduk itu adalah lebih afdal. Niat . lalu kembali berdiri dan meneruskan bacaan selanjutnya. dan sujud si pendengar itu tidak tergantung sama ada pembaca (qari) itu turut sujud atau tidak. Sekiranya bacaan ayat sajadah itu telahpun tamat. maka bolehlah ditangguhkan sujud sajadah itu hingga ketika dia boleh. dan disunatkan juga bertakbir apabila bangun dari sujud sebelum salam. disunatkan juga bersedekah dan melakukan sembahyang sunat syukur. sujud tilawah itu sunat dibuat oleh imam setelah dia selesai menunaikan sembahyang supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan makmum. mengadap kiblat. Walau bagaimanapun bagi sembahyang yang dibaca dengan suara perlahan.iaitu "Sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala" 2. dan tanpa mengangkat tangan) sebaik sahaja selepas membaca ayat sajadah. Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: 1. . maka batallah solatnya. asalkan tidak terlampau lama masa yang terluput di antaranya. Adalah sunat bertakbir "Allah-Akbar" sebelum turun dari qiam untuk melakukan sujud sajadah. apabila seseorang itu sedang berdiri. Adalah tidak perlu mengangkat tangan ketika naik dari sujud. Tidak perlu berwuduk untuk sujud sajadah ketika di luar solat. Adalah tidak perlu untuk seseorang itu bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) apabila hendak melakukan sujud sajadah di luar solat.Cara melakukan sujud sajadah ialah terus bersujud (tanpa niat. Disunatkan juga agar bertakbir apabila naik dari sujud. Di dalam solat berjemaah. adalah sunat hukumnya bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas selesai salam dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama. maka perlulah dia bertakbiratul-ihram di kala qiam. Sekiranya seseorang itu mendengar bacaan ayat sajadah dan tidak berupaya untuk sujud sajadah (umpamanya sedang memandu). Nota sampingan: Sujud Syukur Sujud Syukur adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah. Sujud 4. dan salam. menutup aurat. duduk. Namun begitu. Salam. Sujud sajadah di luar solat adalah disunatkan kepada pembaca dan juga pendengar bacaan ayat sajadah. Akan tetapi. dan tidak berjangka waktu yang lama antara bacaan ayat sajadah dan perbuatan sujud. Di samping melaksanakan sujud syukur.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.