BIMBINGAN FARDHU AIN

BIMBINGAN FARDHU AIN
1-TAHARAH (BERSUCI)
Pengertian bersuci: Taharah zahir dan batin. (Sila click pada tajuk yang ingin dilawati)

2-Jenis-Jenis bersuci. 3-Istinjak
Syarat Istinjak Rukun Istinjak. Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak

4-Hukum Qada Hajat
Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Adab buang air

5-Hikmah Bersuci 6-Najis dan jenis-jenisnya
Benda-benda Najis Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis Mukhaffafah. (Ringan) 2. Najis Mutawassitah. (Pertengahan) 3. Najis Mughallazah. (berat) Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) Cara Menyucikan Kulit Bangkai Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air Liur Basi Hukum Madu

7-Jenis-jenis Air
Air Mutlak Air Musta'mal Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) Air Mutanajjis Air Musyammas

8-Wudhu
Syarat Wuduk ada lima: Rukun Wuduk ada enam: Sunat Wuduk ada 12: Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima:

9-Tayamum
Syarat-syarat tayammum: Rukun Tayammum ada 4: Sunat Tayammum ada 2:

10-Mandi Wajib & Sunat
Perkara yang mewajibkan mandi: Rukun Mandi ada 3: Sunat Mandi ialah:

11-Takrif Solat
Syarat wajib solat: Syarat sah solat: Perkara-perkara yang membatalkan solat: Waktu-waktu Solat Fardhu: Perbuatan sunat sebelum solat: Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:

12-Rukun Solat
Rukun solat ada 13: 1. Niat: 2. Takbiratul-Ihram 3. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 4. Membaca al-Fatihah: 5. Rukuk, berserta tama'ninah. 6. Iktidal: 7. Sujud 8. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. 10. Duduk ketika tahiyyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. 12. Salam pertama: 13. Tertib.

13-Sunat Hai'ah & Ab'adh
Sunat Hai'ah ada 15 perkara: Sunat Ab'adh ada 7 perkara:

14-Solat Berjemaah
Syarat-syarat sah solat berjemaah: Antara syarat untuk menjadi imam:

15-Masbuq 16-Istikhlaf
Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat

17-Sujud Sahwi
1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi

18-Sujud Sajadah-Tilawah
Hukum sujud sajadah Ayat-ayat sujud sajadah ialah: Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang Sujud Syukur

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

TAHARAH (BERSUCI)

Ertinya:

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222)

Pengertian bersuci:

Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain.

Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda disebabkan terkena najis.

Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu: Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.

1.

2.

3.

4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin.

Taharah zahir dan batin.

Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh.

Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

Jenis-Jenis bersuci.

1. Menyuci badan daripada hadas kecil:

Iaitu menyuci badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayamum. Orang-orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan solat dan menyentuh Al-Quran.

2. Menyuci badan daripada hadas besar.

Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Orang yang berhadas besar diharamkan mengerjakan solat, mengerjakan haji, duduk di dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-quran.

3. Istinjak.

Iaitu bersuci selepas keluarnya kotoran daripada dua jalan iaitu air kencing atau tahi.

4. Menyucikan pakaian, alatan dapur (pinggan , mangkuk) dan masjid.

Pakaian hendaklah dibersihkan daripada segala najis. antara Syarat sah solat ialah pakaian dan tempat solat mestilah bersih daripada najis.

nghilangkan warnanya. ketika itu baginda berkata. wa Nabi (s. batu. ng diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur. m Istinjak injak adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s. ristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar. iaitu dari qubur atau dubur. beristinjak dengan Air (Air Mutlak). n Istinjak. Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang cil. uangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis. s Riwayat.a. batu.w yang bermaksud. mengerjakan Istinjak. at dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu. boleh diulang lagi sehingga suci. kertas atau seumpamanya. njak itu 3 kali dan kalau masih belum suci. t untuk istinjak. kertas dan gainya sehingga kesan najis itu dibersihkan. mpat yang diistinja iaitu qubul dan dubur. nghilangkan baunya. Bukhari dan Muslim) at Istinjak nghilangkan rasanya. orang Islam. . la keluar kotoran dari salah satu.w) melalui dua buah kubur. 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh .a.Dengan menggunakan air. wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS njak k Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air.

tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci an syarat. Sunat ketika intinjak membaca doa : "Ya Allah. Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. nda itu mesti kering sama ada kayu. Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak. Kalau ia basah. kan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran. pakaian. daun dan lain-lain. maka tidak boleh digunakan. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan. unat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat ulaan sapuan. nda itu mesti kesat. nda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan.* yang baik dilakukan istinjak ialah dengan menggunakan air. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang buluh." a. kiranya masih suci. warna dan rasanya (rasa di tangan). hendaklah ditambah batu sehingga suci. sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan. batu.Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. Sekiranya ada . Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk angkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya. berdosa menggunakannya. Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit lelaki dan licin bagi perempuan. . Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. hadis dan seumpamanya. tulang atau seumpamanya. ndaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi.* Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. Hendaklah hilang ain najis. nat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan. mudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang u. Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk beristinjak. Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas ak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. is yang keluar tidak melecer ke tempat lain. puan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur.

Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu. kemudian dengan air. ngan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan. a bersuci dengan air dan batu. wajib menggunakan air. makanan atau tahi kering. hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu. u di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. al yang perlu diperhatikan ketika istinjak ngan bersuci dengan tulang. maka wajib njak dengan menggunakan air. dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur.unat istinjak dengan batu.. seperti tiga ketul batu. lima ketul batu dan sebagainya. Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). ndaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil. bila memilih salah satu. . Jika najis kering. pilihlah rana air lebih baik digunakan untuk bersuci.

1. Membuang air di bawah pokok buah-buahan 5. Membuang air di atas makanan. 2. Cara yang sunat. 5. Sekiranya qada hajat di tempat yang berdinding maka tidaklah diharamkan. kecuali dalam keadaan darurat. Membuang air di dalam lubang yang tidak diketahui di dalamnya ada binatang atau tidak. 2. Membuang air dalam air tenang yang tidak mengalir. 1. hadis atau nama-nama para rasul ketika qada hajat. 4. musalla dan sebagainya. Membuang air sambil berdiri kecuali dengan keuzuran atau darurat yang tidak membolehkan seseorang itu duduk seperti disebabkan sakit. 2. masjid. 3. 3. 6. . Cara yang makruh. Menghadap atau membelakangkan kiblat ketika qada hajat di tempat lapang. Cara Qada Hajat yang diharamkan. Bercakap-cakap ketika buang air pada perkara yang tidak penting. 1. Cara yang haram. 6. Membuang air di tempat perhentian orang ramai atau di jalan raya.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hukum Qada Hajat Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: 1. Membuang air di tempat ibadah seperti di surau. 8. Membuang air berhampiran dengan kawasan perkuburan. Qada hajat di atas kubur. 3. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. 7. Membuang air di tempat terselindung dari orang ramai seperti di dalam tandas atau di sebalik batu. 4. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Membawa bersama sesuatu yang bertulis ayat-ayat quran. Membuang air di atas kitab-kitab agama . Membuang air besar atau kecil dalam lubang yang diketahui di dalamnya ada haiwan.

Memulakan masuk ke dalam taandas dengan menggunakan kaki kiri. 4. Jangan membawa sesuatu kalimat Al-Quran. 5. ini adalah bagi mempastikan agar aurat tetap terjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum syariat. Hendaklah mencari tempat sunyi dan jauh daripandangan orang (kiranya tidak menggunakan tandas). 8. Beristibak. iaitu berdehem-dehem supaya najis habis keluar. 6." 4. mulai langkah kaki kanan dahulu. Janganlah bercakap-cakap sewaktu buang air. Ertinya: "Wahai tuhanku. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tandas." Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. atau hadis atau zikrullah ke dalam tandas. 7. aku berlindung padaMu dari kejahatan syaitan jantan dan betina. Memakai penutup kepala seperti tudung. 7. 2. 3. di jalan-jalan. . 2. di tempat mandian atau di bawah pokok yang berbuah. Ketika keluar dari tandas. Ketika hendak masuk. Adab buang air 1. hamba berlindung padamu dari segala yang kotor dan keji" 5. 1. 4. hilangkan dariku segala kekotoran dan beri kesihatan kepadaku.. 6. dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Jangan memasuki tandas atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang ada kalimah Allah. Janganlah berkata-kata selama dalam tandas itu. 3. baca doa ini: Ertinya : "wahai tuhanku. Janganlah buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sekiranya di tempat-tempat yang tidak berdinding.2. membaca doa ini. Jangan membuang air besar atau air kecil (berak atau kencing) di tempat orang biasa berteduh. hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. Jangan membuka pakaian sebelum berada dekat tempat buang air. 3. kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. Ketika keluar dari tandas. 5. Mendahulukan kaki kiri waktu masuk ke tandas dan disunatkan berdoa: "ya Allah . Hendak memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya. Memakai alas kaki seperti selipar dan kasut ketika masuk tandas. semutar dan sebagainya ketika qada hajat.

Jangan membuang air di atas kitab-kitab agama atau di atas makanan. kerana kemungkinan ada binatang yang mendapat kesakitan di dalam lubang itu. 11. Jangan buang air di lubang tanah. Jangan membuang air besar atau kecil di tempat-tempat beribadat seperti masjid. 7. kecuali jika air tenang itu terbentang luas seperti tasik yang luas atau laut. 10. 9.6. jangan buang air di mana-mana tempat perhentian . Jangan buang air di air yang tenang. 8. Jangan membuang air di atas kubur. surau dan sebagainya (Kecuali di tandas-tandas yang telah disediakan di tempat-tempat ibadat tersebut).

Dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit 2. 5. Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia. 3. 4. agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya. Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah tanpa bersuci. . Kebersihan dapat mencerminkan keperibadian seseorang. Kebersihan lahir juga membawa kepada kebersihan jiwa seseorang.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hikmah-Hikmah Bersuci 1.

Sebagai umat Islam. Muntah. 2. Menurut hukum aslinya sesuatu benda itu adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis. 9. Arak atau tuak ( masam) . Tahi. Semua jenis darah kecuali hati dan limpa. Bagaimanapun benda yang jijik tapi pada syariat tidak membatalkan solat seperti kahak. kulit. (kecuali mayat manusia tidak najis) bahagian-bahagian bangkai seperti daging. setiap manusia wajib membersihkan diri. " Sesungguhnya Allah mengisihi orang orang yang taubat. 4. Benda-benda Najis 1. bulu dan sebagainya semuanya adalah najis. Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan. Darah. Wadi. Nanah. Iaitu air putih kental yang keluar dari kemaluan mengiringi kencing atau kerana letih. ." Al Baqarah ayat 222. 7. kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih kerana ia mencerminkan keperibadian seseorang. dan mengisihi orang orang yang bersuci. 5. Segala macam nanah adalah najis sama ada ainya berbentuk kental atau cair. urat.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Najis dan jenis-jenisnya Agama Islam amat mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. 8. " Mengenai pakainmu. tulang. Najis mutawassitah (najis pertengahan). Arak apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya ia menjadi suci. Air kencing. Setiap minuman keras yang memabukkan. Sehubungan itu. Firman Allah. 10. pakaian dan tempat daripada najis. Mazi. Najis adalah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan sembahyang. hendaklah kamu bersihkan" Al Muddatstsi ayat 4. Segala najis tidak dapat disucikan kecuali arak dan kulit bangkai binatang. Bangkai haiwan darat yang berdarah. 3. Bersih dan suci daripada najis merupakan salah satu syarat untuk menunaikan ibadah serta mengabdikan diri kepada Allah. Iaitu air putih yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat. 6. Ia hanya terdapat pada lelaki dan perempuan. Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Anjing dan babi serta keturunannya. 2. hingus dan lain-lain tidak dikira sebagai najis. Najis mukhaffafah (najis ringan). Begitu juga dengan kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak.

Wadi. (Pertengahan) . Maka kusuruh seorang lelaki.2 Najis Ainiah. " Biasanya Rasulullah SAW pergi kebilek air lalu saya ( Anas bin Malik) dan seorang anak lelaki sebayaku membawakan sebaldi air dan sebuah tongkat. . Wadi ini najis berdasarkan ucapan Aisyah: Ertinya :. sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan merecikkan air padanya. Maka hendaklah orangnya mencuci kemaluannya lelaki mahupun wanita dan wuduk. berdasar hadith Ali. Madzi.Lap dengan kain bersih sehingga kering. Adapun kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selain susu hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat dan sifat-sifat nya sebagaimana mensuci kencing orang dewasa. 2.Bukhari dan Muslim. Lalu is bertanya. . Dicucinya kemaluan yang keluar wadi menunjukkan wadi itu najis. Maka jawab baginda kepadanya: Wuduklah dan cucilah kemaluanmu". Untuk mensuci benda yang terkena najis ini. tetapi tidak mandi. Kotoran manusia.Bukhari dan Muslim. seperti kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan makanan selain daripada susu ibu. cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu kemudian dilap hingga kering.3. iaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing. Ertinya : "Kencing bayi lelaki menyucikannya dengan dipercikkan air kepadanya dan kencing bayi perempuan dengan disuci. Ertinya :. rasa dan baunya seperti tahi. Tetapi baginda beristinjak dengan air " .Percikkan air di tempat yang terkena najis. Najis Mutawassitah. darah dan lain-lain. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Cara menyucikan najis mukhaffafah: .1 Najis Hukmiah. Najis yang nampak dan kelihatan najisnya yang ada rupa." Riyawat Ahmad Dalam satu hadith lain: Ertinya : " Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus disuci. memadai dengan memercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir. Ertinya : Nabi SAW menyuruh mengambil segayuny air." Wadi itu keluar setelah kencing.Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. Najis mughallazah (najis berat) 1. Membersihkan najis ini ialah dengan membasuhnya sehingga hilang segala sifat sifat nya. Nabi SAW bersuci setelah buat hajat besar itu menunjukkan bahawa kotoran manusia itu najis. Yakni Najis Mughaladzah.. 2.Basuh bahagian yang terkena najis dan lap. seperti kencing yang sudah lama kering. Kencing Manusia. 2. . bukan kerana luka dan cedera. kerana akulah suami puterinya. . (Ringan). Najis Mukhaffafah. berdasar hadiths Anas bin Malik berkata. Rasulullah SAW bersabda." Saya lelaki yang sering keluar madzi. berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat sahabat nya menyiram kencing seorang Arab Gunung yang kencing disudut masjid Nabi SAW. sehingga sifat-sifatnya sudah hilang." Ibnu Mundzir. iaitu air putih yang bergetah yang keluar kerana mengangan angan jimak atau ketika bergurau dengan perempuan maka is tergolong najis. lalu disiramkan diatas tempat yang dikencingi (oleh orang Arab gunung tersebut)". Najis pertengahan ini terbahagi kepada dua bahagian. Darah haid dan darah nifas : Darah haid iaitu darah merah kekuning kuningan atau kuning bercampur coklat yang keluar dari alat perempuan.iaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya. Bukhari. rasanya serta warnanya. baunya . .

Cara Menyucinya. Memadai dengan merenjiskan air pada benda atau tempat yang terkena najis sehingga rata. air pertama hendaklah dicampur dengan tanah.Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah. Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) * Anjing dan babi serta keturunan salah satu daripadanya." Bukhari dan Muslim Adanya perintah mencuci kain yang terken dara haid itu menunjukkan najisnya darah haid. maka dikira najis dan ianya wajib disamak. Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Basuh bekas itu sehingga hilang bau. apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali. Basuhan pertama menggunakan air lumpur (Selut). 2. tahi. bahawa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian.Darah nifas iaitu darah perempuan sewaktu melahirkan anak dan berjalan hingga 40 hari. 1. Peringatan. warna dan rasa dengan air mutlak. Darah haid termasuk benda najis. Ertinya: Hendaklah (perempuan itu) mengeriknya (darah haid tersebut) kemudian menggosoknya dengan air kemudian mencucinya. 3. . 2. tulang.a. Begitu pula darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. . berdasarkan hadith dari Asma puteri Abu Bakar. Hilangkan najis itu terlebih dahulu kiranya najis haiwan itu yang tersentuh. i. ataupun darah haid. Dari Aisyah r. Buangkan najis itu terlebih dahulu. katanya : " kami makan daging sedang darah nampak merupakan benang benang dalam periuk. misalnya yang mengalir dari haiwan yang disembelih.termasuk dagingnya." . ii. i. Darah :. Najis Mughallazah. lemak. Sekiranya salah satu di antara keduanya basah atau kedua-duanya basah. 1. Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). sekali daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah. Menyentuh babi yang kering ataupun basah adalah dikira najis (Wajib disamak). liur. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit. Sabda Rasullullah (SAW) cara mencuci bejana seseorang kamu." (Riwayat Muslim).Bukhari. Najis Ainiyah. darah. Najis Hukmiyah. kulit serta bulunya serta seluruh bahagian badannya. kemudia ia (boleh) solat dengan kainnya itu. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali. Memadai dengan mengalirkan (Menjirus) air mutlak pada tempat yang terkena najis. (berat) iaitu anjing dan babi. Tersentuh anjing yang kering dengan tangan yang kering tidaklah dikirakan najis.

Cara menyucikan cairan yang memabukkan. tapi benda itu adalah dianggap jijik dan haram dimakan. maka iar liur basi itu najis kerana ia keluar dari perut. Kulit bangkai kecuali binatang laut dan sungai tidak boleh dipergunakan sebelum disuci. Cara menyucinya ialah dengan dibersihkan menggunakan air bercampur daun bidara atau juga biasa disebut samak. Air Liur Basi Air yang keluar daripada mulut ketika seseorang tidur. 5. maka air tidak menjadi najis jika binatang berkenaan jatuh ke dalamnya. 4. Jika selepas makan tikus atau sebagainya. Basuhan ini hendaklah menghilangkan bau. Semua binatang yang darahnya tidak bersifat mengalir. Ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang ada dalam makanan. mani. tikus dan seumpamanya. . Kalau diketahui ada ulat dalam buah-buahan dan dimakannya bersama . Perkara yang tidak dikira sebagai najis. kahak yang keluar daripada dada atau otak. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. i. Ikan sama ada besar atau kecil halal dimakan. Kiranya minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda cair. 1. Jika air itu berwarna kuning atau busuk.Kemudian dijirus dengan enam kali air mutlak. Bagi haiwan yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai yang bernajis kecuali yang berikut di bawah: 1. Selepas makan tikus lalu kucing itu menjilat air minuman. 1. Sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis. Mayat manusia sama ada Islam atau kafir. cukuplah dibuang bahagian yang terkena dan kawasan sekelilingnya. maka air yang dijilati itu menjadi najis. 3. kemudian kucing itu menjilat minuman. Air minuman itu tidak najis. rasa dan ainnya. peluh . 2. 2. jika pasti semasa itu ia tidak memakan benda najis seperti cicak. maka buanglah semuanya. Cara Menyucikan Kulit Bangkai Binatang yang mati tidak disembelih adalah bangkai. Belalang. Keluar daripada binatang atau manusia adalah suci semuanya. ii. air hidung. air mata. Tidak najis air liur kucing. Anjing dan babi atau keturunannya adalah haram kerana ianya adalah najis. ii. kesan darah di mulut kucing itu telah hilang. susu jika ia keluar dari: i. Tetapi memakannya tetap dilarang. maka hukumnya makruh. Tetapi jika minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda beku. Air liur.

Jika air liur itu tidak berwarna dan tidak berbau busuk. . Hukum Madu 1. Tidak makruh meminum madu daripada lebah yang memakan najis. Haram memakan anak lebah sekalipun belum bernyawa. 2. 3. maka iar liur itu tidak najis kerana bukan keluar dari perut.2. Halal meminum madu kerana madu keluar daripada mulut lebah.

Peringatan. air kelapa. Air Musta'mal . masim dan sebagainya. Air banyak Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 tin minyak tanah. Hukumnya suci tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. 1. Air Mutanajis Air sedikit yang kemasukan najis. boleh dari bumi seperti air hujan. 3. contoh: Air kopi. Air tersebut tidak diambil kira sifatnya sama ada berwarna putih. Air laut. harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis dan hadas Air dalam tin yang terdedah pada sinar Suci dan menyucikan tapi makruh matahari di negeri panas digunakan pada tubuh badan. Tidak harus digunakan. Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci.Air yang suci bercampur dengan benda suci yang boleh mengubah air itu. masam. i. . 6.Air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Air sungai. 5. 4. 2. Air Salji. air teh.Air yang tidak bercampur dengan benda lain dan belum digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib. Air perigi. air mawar.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Jenis-jenis Air Bahagiannya Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Hukum bersuci dengannya Segala air yang turun dari langit dan keluar Suci: harus dibuat makan dan minum. Air hujan. 7. perigi dan laut. Air embun. Air yang sah dibuat bersuci. suci tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain. Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) . Air Mutlak . keruh. Hukumnya. Air Musyammas – Suci lagi menyucikan tapi makruh Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. Air sedikit Air yang kurang daripada ukuran tersebut di Harus digunakan selagi ia tidak terhitung atas sebagai muata’mal atau mutanajjis. Air yang berubah disebabkan keruh lumpur dan air laut adalah suci. menyucikan. 1. 3. Air mata air. 2. air sirap . air tebu dan sebagainya. jernih. Harus digunakan selagi ia tidak mengalami perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya.

maka ia adalah suci.Air mutlak yang terjemur panas matahari di dalam bekas logam yang boleh berkarat. Air yang kurang daripada dua kolah jika termasuk atau dimasukkan ke dalamnya najis. i. contohnya air yang bercampur tahi atau bangkai. iv. maka air itu menjadi najis. 4. minuman dan bersuci. iv. Juga dikirakan sebagai air mutlak apabila berubah baunya disebabkan jatuh ke dalamnya sesuatu seperti gharu atau kapur yang keras jika tidak bercerai jisimnya di dalam air itu. kati . jika termasuk atau dimasukkan najis ke dalamnya sehingga berubah salah satu daripada sifatnya iaitu warna. iii.317 kati. Kilogram . Jika diukur dalam timbangan atau sukatan. Air Musyammas tidak makruh digunakan apabila air itu kembali sejuk.ii. .60 cm (22. i.5 inci). Air yang berubah disebabkan sesuatu tempat berhenti atau tempat laluannya seperti sungai di kawasan belerang atau kapur adalah suci. tin minyak tanah . Bagi bekas segi empat sama. Peringatan.Air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis. Sebaliknya jika tidak berubah sifatnya. Tidak markuh digunakan untuk membasuh pakaian atau barang-barang lain. ii. Lebar Dalam 60 cm (22. Panjang . Air yang lebih daripada dua kolah . Keterangan: i. Air di tanah sawah atau di dalam kolam tidak air musyammas walaupun panas kerana ia bukan dalam bekas yang berkarat. Air Musyammas makruh digunakan pada anggota badan atau digunakan untuk memasak makanan atau minuman kerana boleh mendatangkan penyakit. Hukumnya: Haram digunakan untuk memasak makanan . i. Air Musyammas . 62. bau atqau rasanya.174 liter ii. hukumnya.5 inci). Makruh menggunaan air yang sangat panas atau sangat sejuk walaupun bukan di dalam bekas yang tidak berkarat. ii. iv.190 kilogram. liter . Makruh digunakan ketika air itu masih panas pada anggota badan dan untuk dibuat minuman dan makanan.11 tin 5. Air Mutanajjis terbahagi kepada dua.5 cm ( 25 inci). iii. Air Mutanajjis . Air yang berubah disebabkan daun kayu gugur di dalam telaga kerana kesukaran menjaganya adalah suci. Sukatan dua kolah. iii. air itu menjadi najis walaupun tidak berubah sifatnya.

.

Membaca doa sesudah berwuduk: "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Wuduk Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah solat atau membaca Al-Qur'an. sama ada milik sendiri maupun milik orang lain. 4. Membasuh dua tangan sampai ke siku. Niat dengan bacaan: "Aku niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah." Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima: 1. 5. Hilangnya akal sama ada gila. Membasuh anggota wuduk sampai tiga kali. 12. Memakai air yang mutlak (suci dan menyucikan) 5. Perintah wajib wuduk ini turun bersama dengan perintah wajib solat. Mendahulukan basuhan anggota kanan. Wahai Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci serta jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hambaMu yang soleh. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Mengusap seluruh kepala dengan air. 5. tidak ada sekutu bagiNya. Berkumur. 3. Tidak berbicara. Firman Allah SWT. 6. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. 5. Menggosok gigi (bersiwak). "Wahai orang-orang yang beriman. 3. 2.R. Dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah hamba dan pesuruhNya. 11. Membasuh kedua cuping telinga. 9. 4. Mengusap sebahagian kepala dengan air. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan kecuali mereka itu masih muhrim. Tidak berhadas besar 4. pengsan ataupun mabuk. 3. Membasuh muka dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai ke tulang dagu. Diawali dengan membaca Bismillah dalam hati." (H. kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah kedudukannya)."(Al-Maidah : 6). Tertib (berturutan). 10. Menyeliti jemari tangan dan jemari kaki. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. Sabda Rasulullah saw: "Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk. 4. apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu. 8. Membersihkan hidung dengan air. Baligh 3. . Sunat Wuduk ada 12: 1. kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Syarat Wuduk ada lima: 1. Islam 2. dan dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. Abu Daud). Tidak ada yang menghalangi kulit Rukun Wuduk ada enam: 1. Membasuh dua kaki sampai mata kaki (buku lali)." 2. 7. dewasa maupun anak-anak. 6. 2. Tidur.

Menurut mazhab Syafi'i. hukum wuduk batal secara mutlak (tanpa syarat) bila tersentuh bukan muhrim termasuk dengan isteri/suami sendiri ("bukan muhrim" ertinya tidak haram dinikahi). . Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak. ataupun merasai keghairahan ketika bersentuhan. Menurut Mazhab Maliki pula.nota: penulis mendapati bahawa ada kekeliruan tentang sama ada batal wuduk apabila tersentuh yang bukan muhrim. menyentuh kulit perempuan ajanabi membatalkan wuduk lelaki jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat). samada dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan.

Niat 2. nota: Hal-hal yang membatalkan tayammum sama dengan yang membatalkan wuduk. Tertib atau berturutan Sunat Tayammum ada 2: 1. kerana ketiadaan air atau sakit yang menghalang penggunaan air. Mengawali dengan bacaan Bismillah dalam hati.. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air. Firman Allah SWT : ". Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Cara tayammum ialah dengan menyapukan debu yang suci ke muka dan dua tangan sampai ke siku dan disertai dengan niat. Syarat-syarat tayammum: 1. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. sehingga jika memakai air takut penyakitnya bertambah parah. Tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya 3. maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (bersih dan suci). Sudah masuk waktu solat 2. Al-Maidah : 6) 5. Sedang dalam perjalanan. Sakit. 4.. .SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Tayammum Tayammum ertinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci. Menyapu muka dengan tanah 3. Memakai tanah yang suci dan berdebu. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah 4. 2. Rukun Tayammum ada 4: 1.S."(Q.

iaitu: Mandi bagi orang yang akan melaksanakan solat Jumaat Mandi pada hari raya Aidil-Fitri dan Aidil-Adha Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila Mandi menjelang Ihram haji dan Umrah Mandi sehabis memandikan mayat Mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam . "Apabila kamu junub. Rukun Mandi ada 3: 1. sama ada mengeluarkan mani atau tidak. Selain mandi wajib." (Al-Maidah: 6) Perkara yang mewajibkan mandi: 1. Menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Nifas. 2. 3. Niat. Sunat Mandi ialah: * Diawali membaca bismillah dalam hati * Menggosok seluruh tubuh dengan tangan * Mendahulukan bahagian yang kanan dari yang kiri * Berwuduk sebelum mandi * Tertib atau berturut-turut. Membasuh seluruh tubuh.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Mandi Wajib & Sunat Mandi wajib adalah mandi untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub. 2. Meninggal dunia. ada juga mandi-mandi sunat. kecuali mati syahid. Habis masa haid. Keluar air mani. 4. Firman Allah SWT. Bersetubuh. 3. 5. maka mandilah/bersuci. iaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan anak. sama ada sengaja atau tidak.

Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam.bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya. Solat Zuhur . (nota: sekiranya sesudah tamat solat.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Takrif solat: Solat dari segi bahasa ertinya doa. Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya) 5. Melakukan gerakan di luar gerakan solat tiga kali berturut-turut (mutawaliyat). kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al Ankabut : 45) Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain. 2.bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. Beralih arah dari qiblat dengan sengaja.misalnya didapati ada najis di sejadah . Keluar/kedatangan hadas. 5. 2. 3. lalu disedari perkara yang tersebut di atas terjadi . Solat Asar . 5. Berakal Syarat sah solat: 1. Azan . 9. Solat Subuh . Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam. 7.bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari.ertinya memberitahu. Solat Isya' . Ketika matahari di tengah-tengah langit. atau tertawa. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Meninggalkan rukun solat. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit. 6. Islam 2. 2. Menutup aurat. Perbuatan sunat sebelum solat: 1. . Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab: 1. Suci badan dari dua hadas. 3. 3.maka perlulah diulangi solat itu kerana ianya tidak menepati syarat sah solat) Perkara-perkara yang membatalkan solat: 1. Makan/minum walau sedikit. zuhur. Syarat wajib solat: 1.bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. Dari segi syarak pula ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. asar. mengikut syarat-syarat yang tertentu. 10. Ketika masuk matahari.ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi.bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. Suci dari najis sama ada di badannya. Iqamah. 4. 5. Yakin masuk waktu solat. 3. 8. Firman Allah swt: "Dan dirikanlah olehmu solat. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. 2. Terbuka aurat dengan sengaja. iaitu subuh. maghrib dan isya'. Berniat keluar dari solat (mufaraqah). 2. 3. Bersugi . 4. dan di pakaiannya. Solat Maghrib . 4. Baligh 3. di tempat solatnya. Waktu-waktu Solat Fardhu: Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut: 1. atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup. dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. 4.

iaitu Qasad ("Sahaja aku solat"). maka wajiblah disertakan di dalam niat hanya dua perkara. Selawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir. "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalah tidak disyaratkan. Namun begitu. tetapi pada sembahyang lain tidaklah disyaratkan dan hanya sunat hukumnya. Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). perkara-perkara yang manjadi tuntutan ketika takbiratul-ihram selain Qasad.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Rukun Solat Rukun solat ada 13: 1. contohnya ketika rukuk. Maka bagi seseorang yang hendak solat Qasar perlulah berniat sekurang-kurangnya: "Sahaja aku sembahyang Fardhu Zuhur Qasar. 10. adalah makruh hukumnya jika seseorang itu berterusan dengan sengaja mengikuti imam dengan tanpa berniat menjadi makmum. Imam yang tidak berniat menjadi imam ketika takbiratul-ihram. Jika seseorang makmum tidak berniat menjadi makmum ketika takbiratul-ihram dalam sembahyang (selain daripada fardhu Jumaat). kerana Allah Taala Nota: tidak semua perkara dalam niat seperti contoh di atas adalah perkara-perkara yang dituntut dalam perbuatan niat. Iktidal dengan tama'ninah. tidaklah terbatal sembahyangnya ataupun sembahyang makmumnya. . dan sebagainya). 2. 4. untuk solat Zuhur. Ta'arrudh (Fardhu) dan Ta'yin (Zuhur. tidak terburu-buru). Duduk dalam Tasyahhud akhir. Niat "Empat Rakaat". Namun begitu adalah lebih baik untuk menghadirkan kesemuanya di dalam hati. dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang. Niat: niat dilafazkan di dalam hati. Niat solat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul-ihram iaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. empat rakaat. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat. niat "Sahaja aku solat Fardhu Zuhur" sudah mencukupi syarat sebagai niat. 6. Berdiri bagi yang mampu." Bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib. 7. Ta'arrudh dan Ta'yin ialah niat Qasar. 3. Niat. Sujud dua kali. dengan tama'ninah. Membaca surah Al-fatihah. sebagainya). maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata: Sahaja aku solat Fardhu Zuhur. Perkara yang dituntut dalam niat ada 3. Bagi sembahyang Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat). Jika tidak diniatkan menjadi imam atau makmum ketika takbiratul-ihram untuk sembahyang Jumaat. 8. Duduk di antara dua sujud. Adapun niat menjadi imam ("Imaman") atau makmum ("Makmuman/Makmumatan") ketika takbiratul-ihram hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja. maka tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu. iaitu Qasad ("Sahaja aku sembahyang") dan Ta'yin (sunat Hari Raya Adha. Oleh itu. 11. Huraian rukun solat: 1. sunat gerhana bulan. 9. bahkan hanya sunat hukumnya. 12. 5. Umpamanya. dengan tama'ninah. Membaca salam 13. Tertib. tunai. atau ketika mana-mana rukun yang lain. Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud.

" Kemudian disambung pula dengan bacaan: "Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji. namun tidak digalakkan." 7." Adapun sembahyang sunat Subuh dan Asar tidaklah disyaratkan niat qabliyah. Doa tasbih ketika iktidal ialah: "Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya. Membaca al-Fatihah: pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah. Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan. Nota: sebutan Allahu-Akbar yang teramat panjang ketika niat. Rukuk. dan anggota-anggota berat kemudian berhenti. berserta tama'ninah. Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya. Sebutan kalimah Allahu-Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif). ke belakang. Takbiratul-Ihram. Anggota sujud ada 7: 1. 4. dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan. dan pergerakan tangan yang berkali-kali. maka tidaklah wajib dibuka." 6. adalah disebabkan oleh was-was atau berterusan tidak kepastian sama ada apa yang dilakukanya itu telah sempurna atau belum. Dua perut jari kaki Doa ketika sujud ialah: . sebaiknya zikir "Laa-Ilaha-Illallah. Dua tapak tangan 3. dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbiratul-ihram satu perkara sahaja iaitu Qasad. Ini tertentu kepada sembahyang sunat Zuhur. Dua lutut 4. 5. Dahi 2. dan seseorang yang ditimpa was-was ini perlulah banyak berzikir. ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum solat itu tidak sah. Perkataan Allahu-Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain. iaitu mengucapkan Allahu-Akbar untuk memulakan solat. Doa tasbih ketika rukuk ialah: "Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya. baring mengiring. kerana semua ini akan menjejaskan kesahihan dan kesempurnaan solat. menelentang atau secara mana yang termampu. 2. Berdiri bagi orang yang berkuasa. Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas dua kepala lutut. disertai dengan tama'ninah iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan Subhanallah. Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk. kerana kedua-dua sembahyang tersebut hanya ada qabliyah sahaja dan tiada ba'diyah (iaitu tidak ada solat sunat Rawatib selepas Subuh dan Asar). seperti dinyatakan dalam niat: "Sahaja aku solat Sunat Zuhur qabliyah/ba'diyah" atau "Sahaja aku solat Sunat Sebelum/Selepas Zuhur.Dituntut juga dalam perkara niat ini ialah menentukan qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (selepas) dalam sembahyang sunat Rawatib. Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. Umpamanya seseorang hanya perlu berniat: "Sahaja aku sembahyang". Iktidal: Ertinya berdiri tegak semula selepas rukuk. Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya. berserta tama'ninah. Sekiranya tidak mampu berdiri maka bolehlah dilakukan solat secara duduk. Was-was adalah berpunca dari bisikan syaitan. Maghrib dan Isya' sahaja. Sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat sujud." 3.

Tertib ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. Doa tasbih ketika sujud ialah: "Ya Allah ampunilah daku. kayakan daku. berilah aku hidayah.w. 10. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. umpamanya mengelakkan daripada binatang. . Tahiyyat/Tasyahud akhir."Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya" 8. sekurang-kurangnya. Tertib.a. Kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan Kepada junjungan mulia Muhammad saw dan ke atas ahli keluarga baginda yang mulia. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah. maka hendaklah ia kembali sujud semula. sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain. sebagaimana rahmat dan kesejahteraan yang telah Engkau kurniakan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya. angkatlah darjatku. rezekikanlah aku. Selawat ke atas Nabi Muhammad s. Salam pertama: Sekurang-kurang salam ialah "Assalamu'alaikum" bermaksud "salam sejahtera ke atas kamu. sihatkanlah aku dan maafkanlah aku. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi amat mulia. Oleh itu. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan. "Allahumma-solli 'ala Muhammad." 13. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Duduk ketika tahiyyat akhir. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah." 9. 11." 12. Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilamalamakan." nota: ungkapan "sayyidina" di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan. Dan limpahkanlah berkatMu kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana berkatMu kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. rahmatilah daku.

dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Doa tahiyat awal ialah: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah." . ibadatku. Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram. Membaca tasbih ketika rukuk 9. Membaca Al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (jahar) pada masa-masa yang ditentukan. Kuhadapkan mukaku. Meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan jari kesemuanya 13. Membaca tasbih ketika bangkit dari rukuk 12. ketika rukuk. aku cenderung lagi berserah kepada Allah. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Membaca amin selepas fatihah 7. dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam. (nota: bangun dari rakaat pertama dan ketiga tidak diperlukan mengangkat tangan) 2. Membaca tasbih ketika sujud 11. 6. Membaca tasbih ketika rukuk 10. Dan dengan demikian aku ditugaskan. Dan Maha Suci Allah siang dan malam. Meletakkan perut tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Doa iftitah ialah: "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam. Membaca A'uzubillah 5. Tahiyat awal. Membaca doa tawujud/iftitah. Salam yang kedua Sunat Ab'adh ada 7 perkara: 1. kepada yang menjadikan langit dan bumi. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukan-Nya. Sesungguhnya sembahyangku. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah 8. Duduk iftirasy pada semua duduk iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri 14. 3. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Sunat Hai'ah 2.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sunat Hai'ah & Ab'adh Perkara-perkara sunat semasa solat ada dua: 1. Sunat Ab'adh Sunat Hai'ah ada 15 perkara: 1." 4. hidupku. Duduk Tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir 15. ketika iktidal dan ketika bangun pada rakaat kedua.

Membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyat akhir. manakala tertinggal sunat hai'ah tidak diperlukan sujud sahwi. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pimpinkan. dan Maha Tinggi Engkau. Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Duduk Tahiyat 4. tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan.2. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperoleh pimpinanMu. Berdiri semasa qunut 7. Selawat didalam Tahiyat awal 3. Doa qunut waktu subuh dan pada solat witir. oh Tuhan. dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Jauhkan aku dari segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Berkatlah hendaknya untuk apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Sekiranya tertinggal sunat Ab'adh. dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. maka disunatkan ia sujud sahwi. telah memberi berkat Engkau. dan diberiNya kesejahteraan. Maka hanya untuk Engkau tetapkan. Dirahmati Allah jugalah kiranya Muhammad. . Selawat di dalam qunut 6. Doa qunut ialah: "Ya Allah. Nabi yang buta-huruf. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menetapkan." 5. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan.

5. Tetapi bagi sembahyang Jumaat. asalkan tidak terkehadapan ataupun sebaris dengan imam.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Solat Berjemaah Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. Sekiranya hanya ada satu makmum dalam solat berjemaah. 4. lalu disertai pula seorang lagi makmum. Jumaat. maka imam disyaratkan maju ke hadapan atau makmum yang pertama berundur belakang (tidak melebihi tiga langkah) ke saf bersama makmum kedua. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu lima waktu. maka makmum itu kedudukannya di sisi kanan imam. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. 8. Berniat mengikut/menjadi imam (untuk solat Jumaat sahaja. solat sunat tarawih dan solat sunat witir.w yang bermaksud: “Imam ialah yang menanggung pembacaan. jamak dan sebagainya. Solat seseorang itu tetap sah walaupun tidak berniat menjadi imam/makmum. kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan kain. makmumatan (makmum perempuan). imaman (imam lelaki) atau imamatan (imam perempuan) selepas menyebut solat yang ingin dilakukan.a. Tidaj mendahului imam dalam rukun-rukun sembahyang. misalnya sama-sama solat Zuhur. Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam. Antara syarat untuk menjadi imam: * Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya. 7. 6. melainkan ketika solat Jumaat. manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muaakad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Terdapat sabda Rasulullah s. atau secara beramai-ramai. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. ia wajib dikerjakan secara berjemaah. sekurang-kurangnya di takat tumit. 3. Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. dan bukannya atas mereka (makmum). Kedudukan imam ialah di hadapan makmum. Solat makmum harus sama dengan solat imam. seseorang itu disunatkan menambah perkataan makmuman (makmum lelaki). . Bagi Mazhab Syafie hukumnya ialah fardu kifayah.” Dalam solat berjemaah bersama satu makmum. apabila baik pembacaannya maka pahala untuk dirinya dan untuk mereka (makmum) dan jika rosak pembacaannya maka dosanya ialah di atas dirinya sendiri. Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. dengan diketuai seorang imam. solat hari raya. * Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. Syarat-syarat sah solat berjemaah: 1. Semasa berniat. dan tidak diwajibkan bagi solat-solat yang lain). 2. qasar. * Imam itu sudah mumaiyiz. dan makmum pertama sedang berdiri di tepi kanan imam.

Hal itu disampaikan kepada nabi. Dalam solat Jumaat pula. sekiranya makmum sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam. maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan hanya perlu menyelesaikan jumlah dua rakaat sahaja. maka ia telah mendapat satu rakaat. lalu ia takbiratul-ihram dan mendapati imam sedang rukuk. biarpun tanpa sempat menyempurnakan rukun fatihahnya.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Masbuq Masbuq ialah apabila makmum ketinggalan dalam solat berjemaah. maka perlu makmum mengikuti rukuk imam itu dengan tanpa wajib menyelesaikan rukun fatihah. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan rukuk. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya maka batallah sembahyang itu. ketika Nabi sedang rukuk. Barangsiapa yang mendapati rukuk bersama imam. atau duduk tahiyyat dan sebagainya) maka tidaklah dikira ia mendapat rakaat itu ("masbuq").R. Dari hadis di atas. Tetapi sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat. maka ia dikira solat Zuhur dan perlulah menyempurnakan jumlah empat rakaat. Bukhari) Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang diantara kamu datang (untuk) solat sewaktu kami sujud. dia sampai kepada Nabi saw. atau makmum memasuki solat sesudah imam rukuk (iaitu semasa sujud. “Semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan diulangi lagi. maka difahamilah bahawa orang yang mendapatkan rukuk dianggap telah mendapatkan satu rakaat. dan imam telahpun selesai solatnya. Setelah solat berakhir dan imam memberi salam. Contoh: apabila seseorang makmum memasuki solat jemaah. dikira makmum sudah mendapat rakaat ("muwafiq"). makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi. Jika makmum sedang takbir lalu imam memberi salam. Sekiranya makmum hanya sempat masbuq di tahiyyat akhir. maka makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam.R. . Dari hadis: Dari Hasan dari Abu Bakrah."(H. tidaklah ia perlu membaca doa dalam tahiyyat akhir kerana doa tahiyyat itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahhud akhir. maka Nabi berkata. Makmum yang masbuq itu juga diperbolehkan duduk iftirasy seperti di dalam rakaat kedua. Abu Daud). Sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna (sekadar dapat menyentuh lutut) sebelum imam bangun untuk iktidal. maka dia rukuk sebelum sampai kepada saf.” (H. Dalam solat Subuh. maka makmum itu perlulah bangun dan menyelesaikan solatnya dengan menambah rakaat yang tertinggal. hendaklah ikut sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakat.

dia mencuba untuk berundur tetapi Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap sembahyang. Jika berlaku percanggahan dalam tertib. Jika imam keluar daripada sembahyangnya disebabkan berhadas. sekurang-kurangnya beralih ke kirinya jika tiada luang kosong untuk ia mundur. maka tidaklah diharuskan istikhlaf. Tidak disyaratkan ke atas makmum dalam istikhlaf untuk berniat lagi untuk menjadi makmum. maka menurut pendapat Imam Nawawi dan jumhur ulama adalah diharuskan istikhlaf dengan syarat mustakhlif tersebut menggantikan imam pada rakaat pertama. juga dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. kerana ia tidak sah menjadi imam." Nabi SAW bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. maka makmum diperbolehkan mufaraqah (berpisah) dari berjemaah dan meneruskan solat bersendirian. Sekiranya didapati tiada sesiapa yang maju menggantikan imam. Abu Bakar berundur sedikit dan Nabi SAW duduk di sebelah kirinya. .SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Istikhlaf Istikhlaf bererti imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya (lalu menjadi imam) bagi menyempurnakan sembahyang mereka. dan terus masuk menjadi imam). Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. kerana mustakhlif (pengganti) itu sudah dalam kedudukan imam yang awal." (HR Bukhari) Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu adalah pengganti (khalifah/mustakhlif) yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. Jika imam keluar daripada jemaah sedangkan makmum telahpun lanjut melakukan satu rukun. seakan-akan baru saja aku melihat Baginda memijakkan kakinya ke tanah. Adapun jika diganti oleh seorang yang di luar sembahyang (mustakhlif bukan daripada kalangan makmum. atau orang bisu. Juga ditegah penggantiannya jika makmum tersebut diam terlalu lama dengan kadar berlalunya satu rukun. disebabkan keuzuran imam pertama itu. sama ada rukun fi‘li (perbuatan) atau rukun qauli (percakapan). sama ada di sebelah atau di belakang. datang Bilal untuk memberitahu Baginda tentang sembahyang. Kemudian makmum yang mengganti imam itu hendaklah pula maju ke hadapan dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Istikhlaf hendaklah dilakukan dengan serta-merta. Contohnya ialah apabila seorang yang di luar sembahyang mengganti imam pada rakaat kedua atau rakaat terakhir. atau biarpun dengan tiada sebab. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengatakan kepada Abu Bakar agar mengimami orang ramai. Beliau (mengulangi perintah yang sama) pada ketiga atau keempat kalinya Baginda bersabda: "Kamu adalah (macam) sahabat-sahabat Yusuf. atau rakaat ketiga (pada sembahyang yang empat rakaat) kerana tidak akan bercanggah dengan tertib makmum yang mengikutinya. Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih dalam bacaan fatihah (ummiyan). Hadis: "Ketika Nabi SAW sedang sakit tenat. (nota sampingan: makmum saf pertama di belakang imam adalah juga bertanggungjawab untuk menegur imam di kala kesilapan bacaan dan perbuatan solat dengan isyarat bacaan "Subhanallah") Imam yang keluar itu hendaklah keluar dengan tertib. Saya berkata: "Abu Bakar adalah seorang lelaki yang penyedih dan jika dia berdiri mengambil tempatmu (sembahyang). atau orang yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan. maka ditegah penggantiannya selepas itu. maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya. Pada waktu Abu Bakar melihatnya." Saya pun mengatakan hal yang sama seperti di atas. Disyaratkan juga imam itu diganti oleh makmum yang berada di saf pertama betul-betul di belakang imam. dan dia (pengganti) itu akan bangun berdiri bagi rakaatnya yang pertama sedangkan makmum yang lainnya duduk tahiyyat awal (atau tahiyyat akhir) di rakaat mereka. dia akan menangis dan tidak mampu membaca Al-Qur’an. adalah diharuskan bagi salah seorang makmum menggantikannya. Kemudian Nabi SAW datang dengan bantuan dua orang lelaki. maka sah penggantian tersebut di mana-mana rakaat pun kerana mustakhlif itu mengikuti tertib imam sebelumnya dan tidak membawa kepada percanggahan. Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Apabila seorang mustakhlif menggantikan imam dalam sembahyang yang sama atau bilangan rakaat yang sama." Maka Abu Bakar mengimami sembahyang. Tempatnya yang kosong di saf hendaklah pula diisi oleh makmum lain. Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada orang ramai.

maka difardhukan ke atas mustakhlif itu sembahyang Zuhur. maka makmum yang menggantikan itu hendaklah menjaga tertib imam pertama dengan menyambung perbuatan sebagaimana yang perlu dilakukan di dalam rakaat kedua dalam sembahyang subuh iaitu berqunut. lalu berqunut lagi pada rakaat keduanya itu bagi dirinya sendiri sahaja (doa qunut bersendirian dan bukan qunut berjemaah). Jika ia tidak menghadiri khutbah maka dia tidak diharuskan mengganti imam itu.Jika makmum yang masbuq menggantikan imam yang keluar daripada jemaah hendaklah dia menjaga tertib imam tersebut. Akan tetapi jika mustakhlif itu bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah tetapi dia tidak bersama imam sebelum rukuk pada rakaat kedua (mustakhlif masbuq). kerana mustakhlif itu dikira tergolong dalam ahli Jumaat. imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada jemaah. Sebagai contoh. Akan tetapi hendaklah mustakhlif itu menjaga tertib imam yang awal. Makmum-makmum masbuq yang bangkit semula untuk menyempurnakan sembahyang mereka setelah sempurna solat berjemaah adalah diperbolehlah kepada salah seorang daripada mereka yang masbuq itu untuk maju ke hadapan menjadi imam dan makmum masbuq yang lain itu boleh mengikutinya. duduk dan bertasyahud biarpun pada asalnya dia baru melakukan satu rakaat. . Cara ini adalah yang lebih afdhal dilakukan. Jika ia tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada sembahyang. jika makmum yang masbuq pada rakaat kedua dalam sembahyang subuh. Makmum yang bersembahyang Jumaat diharuskan pula mengikuti mustakhlif yang difardhukan ke atasnya sembahyang Zuhur itu. Selepas itu baharulah mustakhlif yang masbuq itu bangkit semula (tanpa salam) untuk menggenapkan solat dua rakaatnya. Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat Apabila imam keluar selepas membaca dua khutbah dan sebelum mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat. ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersama-samanya. Manakala makmum yang mengikutinya ada dua pilihan. Jika imam keluar daripada sembahyang selepas mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama sembahyang Jumaat dan sebelum rukuk di rakaat kedua. kemudian imam itu berhadas lalu diganti oleh makmum yang masbuq itu. Para jemaah yang mengikuti mustakhlif yang masbuq tersebut ada dua pilihan pada tahiyyat akhir tadi iaitu sama ada berniat mufaraqah (berpisah daripada imam) dan terus memberi salam. sebagaimana perbuatannya jika imam belum keluar daripada jemaah. adalah harus dia diganti oleh mustakhlif yang bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah itu. adalah diharuskan menggantikannya jika mustakhlif itu juga turut menghadiri khutbah. maka tidak diharuskan ia mengimamkan sembahyang itu kerana dia tidak tergolong dalam ahli Jumaat. antara memberi salam dengan niat mufaraqah atau makmum menunggu mustakhlif dan memberi salam bersamanya. Istikhlaf sebegini adalah diharuskan kecuali dalam sembahyang Jumaat kerana tidak harus mendirikan lagi sembahyang Jumaat selepas selesai dikerjakannya. Manakala jika imam itu keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat.

ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh. 2.Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam. Pada kedua-dua hal ini. maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu. maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu sujud sahwi. Namun. maka harus pula melakukan salam sekali lagi. umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat. maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi 1. atau sujud. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat.Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja. iaitu jumlah rakaat yang sedikit. 1. makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. lalu sujud sahwi sebelum salam. dan sebagainya. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya. Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya. dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya. kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam. Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan Barangsiapa. kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut. 5. maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu sujud sahwi. kerana kekurangan.Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja. atau hanya 50-50 pasti). sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam. maka sunat ab'adh itu gugur. maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya. umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat. dan hukumnya adalah sunat. 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. dan tidak condong pada salah satunya (dzan. Kemudian menutupi kekurangan tersebut. dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sujud Sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu." Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: kerana kelebihan. 3. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk. Doa sujud sahwi adalah seperti berikut: Ertinya: "Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. Jika ketinggalan kerana lupa. maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu. 4. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi. dan kerana ragu-ragu. Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham. justeru terlupa. atau lebih 50% pasti). makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak). maka dia perlu sujud sahwi. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal. lalu sujud sahwi selepas salam. Misalnya. Keraguan ada dua jenis: 1. 2. maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut. 2. .Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia sujud sahwi. akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam. dan kembali meneruskan solat dari situ. maka batallah solatnya.

Dan para hadirin juga turut melakukan sujud. Aku disuruh sujud. Dari Umar r.SEBELUM MENU UTAMA Sujud Sajadah/Tilawah Tilawah ertinya bacaan. sebaik-baik Pencipta. Surah 13 (Ar-Ra’d) Ayat 15 3. sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah. Rasulullah s. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38 13. Surah 38 (Shaad) Ayat 24 12. Surah 17 (Al-Isra’) Ayat 109 5. Surah 27 (An Naml) Ayat 26 10. Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Ertinya: "Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya. telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah." . dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya. Untuk mengenali ayat-ayat sajadah itu di dalam al-Qur'an. maka ketika sampai pada ayat sajadah. lalu apabila sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai manusia." (HR Bukhari) Ayat-ayat sujud sajadah ialah: 1. Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21 15.a. Maha memberkati Allah. tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur (keterangan sujud syukur akan menyusul selanjutnya). Surah 19 (Maryam) Ayat 58 6. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18 7.a. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya. lalu dia sujud. maka syaitan jatuh sambil menangis. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60 9. atau sunat yang amat digalakkan.a. Surah 96 (Al-'Alaq) Ayat 19 Nota: Perlu dinyatakan bahawa bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah. katanya. dia telah melakukan yang benar.: Pada suatu hari Jumaat. dia lalu turun dan sujud. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15 11. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 8. dibacanya surah berkenaan. Pada hari Jumaat berikutnya. Katanya. Bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 pula menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah. maka dia tidak mendapat dosa. dan Sujud Sajadah atau sujud Tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan al-Qur'an sama ada di dalam solat ataupun di luar solat. lalu mendapat syurga. Surah 7 (Al-A’Raaf) Ayat 206 2. pada kebiasaannya pada ayat-ayat itu ada ditandakan dengan garis atau di penghujung ayat itu ditandakan simbol dengan tertulis perkataan sajadah. Tetapi barangsiapa bersujud.w. tetapi aku menolak maka untukku neraka. maka dia sujud. Daripada Abu Hurairah r. "Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62 14. dia (Rasulullah) membaca surah al-Nahl di atas mimbar." (HR Al-Bukhari dan Muslim) Hukum sujud sajadah adalah sunat mu'akad. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50 4.

Sekiranya seseorang itu melakukan sujud syukur di dalam solat. Hukum sujud syukur adalah sunat. dan sebagainya). duduk. apabila seseorang itu sedang berdiri. Adalah tidak perlu mengangkat tangan ketika naik dari sujud. Disunatkan bacaan takbir "Allahu-Akbar" (selepas daripada Takbiratul-ihram) ketika hendak sujud. lalu kembali berdiri dan meneruskan bacaan selanjutnya. maka bolehlah ditangguhkan sujud sajadah itu hingga ketika dia boleh. Sujud sajadah di luar solat adalah disunatkan kepada pembaca dan juga pendengar bacaan ayat sajadah. Adalah tidak perlu untuk seseorang itu bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) apabila hendak melakukan sujud sajadah di luar solat. Walau bagaimanapun bagi sembahyang yang dibaca dengan suara perlahan. Adalah sunat bertakbir "Allah-Akbar" sebelum turun dari qiam untuk melakukan sujud sajadah. Di samping melaksanakan sujud syukur. maka batallah solatnya. mengadap kiblat. dan tidak berjangka waktu yang lama antara bacaan ayat sajadah dan perbuatan sujud. menutup aurat.Cara melakukan sujud sajadah ialah terus bersujud (tanpa niat.iaitu "Sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala" 2. sujud tilawah itu sunat dibuat oleh imam setelah dia selesai menunaikan sembahyang supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan makmum. Namun begitu. . Niat . dan disunatkan juga bertakbir apabila bangun dari sujud sebelum salam. dan membaca doa sujud sajadah di dalam sujud. Sujud 4. Tidak perlu berwuduk untuk sujud sajadah ketika di luar solat. maka perlulah dia bertakbiratul-ihram di kala qiam. Bercanggah dari mengikuti imam akan menyebabkan solat makmum itu batal. dan hanya dilakukan di luar solat. adalah sunat hukumnya bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas selesai salam dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama. Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang adalah sama seperti syarat sembahyang (suci dari hadas besar dan kecil. lalu sujud. dan sujud si pendengar itu tidak tergantung sama ada pembaca (qari) itu turut sujud atau tidak. umpamanya solat Zuhur. maka teruslah rukuk selepas berdiri sebentar apabila bangun dari sujud. Salam. disunatkan juga bersedekah dan melakukan sembahyang sunat syukur. Nota sampingan: Sujud Syukur Sujud Syukur adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah. Disunatkan juga agar bertakbir apabila naik dari sujud. makmum wajib mengikuti imam sama ada imam itu melakukan sujud sajadah ataupun tidak. Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: 1. Akan tetapi. Sekiranya seseorang itu mendengar bacaan ayat sajadah dan tidak berupaya untuk sujud sajadah (umpamanya sedang memandu). dan salam. Sekiranya bacaan ayat sajadah itu telahpun tamat. namun berwuduk itu adalah lebih afdal. Di dalam solat berjemaah. Cara sujud syukur dan syarat sujud syukur adalah sama seperti sujud sajadah di luar solat. asalkan tidak terlampau lama masa yang terluput di antaranya. atau terhindar daripada malapetaka. Takbiratul-ihram 3. dan tanpa mengangkat tangan) sebaik sahaja selepas membaca ayat sajadah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful