BIMBINGAN FARDHU AIN

BIMBINGAN FARDHU AIN
1-TAHARAH (BERSUCI)
Pengertian bersuci: Taharah zahir dan batin. (Sila click pada tajuk yang ingin dilawati)

2-Jenis-Jenis bersuci. 3-Istinjak
Syarat Istinjak Rukun Istinjak. Cara beristinjak dengan Air (Air Mutlak). Cara Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Cara Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika istinjak

4-Hukum Qada Hajat
Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: Cara Qada Hajat yang diharamkan. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Adab buang air

5-Hikmah Bersuci 6-Najis dan jenis-jenisnya
Benda-benda Najis Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Najis Mukhaffafah. (Ringan) 2. Najis Mutawassitah. (Pertengahan) 3. Najis Mughallazah. (berat) Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) Cara Menyucikan Kulit Bangkai Cara menyucikan cairan yang memabukkan. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Air Liur Basi Hukum Madu

7-Jenis-jenis Air
Air Mutlak Air Musta'mal Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) Air Mutanajjis Air Musyammas

8-Wudhu
Syarat Wuduk ada lima: Rukun Wuduk ada enam: Sunat Wuduk ada 12: Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima:

9-Tayamum
Syarat-syarat tayammum: Rukun Tayammum ada 4: Sunat Tayammum ada 2:

10-Mandi Wajib & Sunat
Perkara yang mewajibkan mandi: Rukun Mandi ada 3: Sunat Mandi ialah:

11-Takrif Solat
Syarat wajib solat: Syarat sah solat: Perkara-perkara yang membatalkan solat: Waktu-waktu Solat Fardhu: Perbuatan sunat sebelum solat: Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab:

12-Rukun Solat
Rukun solat ada 13: 1. Niat: 2. Takbiratul-Ihram 3. Berdiri bagi orang yang berkuasa. 4. Membaca al-Fatihah: 5. Rukuk, berserta tama'ninah. 6. Iktidal: 7. Sujud 8. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. 9. Tahiyyat/Tasyahud akhir. 10. Duduk ketika tahiyyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad s.a.w. 12. Salam pertama: 13. Tertib.

13-Sunat Hai'ah & Ab'adh
Sunat Hai'ah ada 15 perkara: Sunat Ab'adh ada 7 perkara:

14-Solat Berjemaah
Syarat-syarat sah solat berjemaah: Antara syarat untuk menjadi imam:

15-Masbuq 16-Istikhlaf
Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat

17-Sujud Sahwi
1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan 2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan 3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi

18-Sujud Sajadah-Tilawah
Hukum sujud sajadah Ayat-ayat sujud sajadah ialah: Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang Sujud Syukur

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

TAHARAH (BERSUCI)

Ertinya:

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. (Surah Al-Baqarah ayat 222)

Pengertian bersuci:

Pada Bahasa: Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-lain.

Erti pada Syarak: Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda disebabkan terkena najis.

Iman Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bersuci itu terbahagi kepada empat tingkat iaitu: Mensucikan anggota-anggota lahir daripada hadas-hadas, anasir-anasir jahat dan kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Mensucikan anggota-anggota badan dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Mensuci kan hati dari akhlak yang terkeji dan kelakuan-kelakuan yang dibenci dan terkutuk.

1.

2.

3.

4. Mensucikan kebatinan dari semua perkara selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah cara bersuci para Nabi salawatullahi-alaihim dan juga pada Siddiqin.

Taharah zahir dan batin.

Taharah yang bersifat batin ialah mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa dan maksiat. Caranya ialah dengan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan membersihkan hati daripada kotoran syirik, ragu-ragu, hasad, dengki, menipu dan dosa besar, juga daripada ujub, riya. Perkara ini dilakukan dengan ikhlas, yakin, mencintai kebaikan, bersabar, jujur dan rendah diri. Serta sentiasa mengharapkan memperoleh keredaan Allah dengan niat dan amalan soleh.

Taharah yang bersifat lahiriah pula ialah dengan membersihkan kotoran dan hadas . membersihkan kotoran dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci lagi menyucikan dari badan, tempat, dan pakaian untuk mengerjakan solat.

SEBELUM

MENU UTAMA

SELEPAS

Jenis-Jenis bersuci.

1. Menyuci badan daripada hadas kecil:

Iaitu menyuci badan daripada hadas kecil dengan berwuduk atau bertayamum. Orang-orang yang berhadas kecil diharamkan mengerjakan solat dan menyentuh Al-Quran.

2. Menyuci badan daripada hadas besar.

Orang yang berjunub atau berhadas besar hendaklah membersihkan dirinya dengan mandi.Orang yang berhadas besar diharamkan mengerjakan solat, mengerjakan haji, duduk di dalam masjid, menyentuh dan membaca Al-quran.

3. Istinjak.

Iaitu bersuci selepas keluarnya kotoran daripada dua jalan iaitu air kencing atau tahi.

4. Menyucikan pakaian, alatan dapur (pinggan , mangkuk) dan masjid.

Pakaian hendaklah dibersihkan daripada segala najis. antara Syarat sah solat ialah pakaian dan tempat solat mestilah bersih daripada najis.

wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu.a. orang Islam. beristinjak dengan Air (Air Mutlak).a. batu. batu. kertas atau seumpamanya. mengerjakan Istinjak.Dengan menggunakan air.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS njak k Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air. ng diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur. n Istinjak. uangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis. s Riwayat. . m Istinjak injak adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s. Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang cil. nghilangkan baunya. 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh . nghilangkan warnanya. la keluar kotoran dari salah satu. wa Nabi (s. njak itu 3 kali dan kalau masih belum suci. ristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar. t untuk istinjak. mpat yang diistinja iaitu qubul dan dubur. Bukhari dan Muslim) at Istinjak nghilangkan rasanya. iaitu dari qubur atau dubur.w) melalui dua buah kubur. at dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu. kertas dan gainya sehingga kesan najis itu dibersihkan.w yang bermaksud. ketika itu baginda berkata. boleh diulang lagi sehingga suci.

Sekiranya ada . hadis dan seumpamanya. tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci an syarat. puan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur. nda itu mesti kesat.Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. is yang keluar tidak melecer ke tempat lain. tulang atau seumpamanya. nda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan." a. Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk beristinjak. warna dan rasanya (rasa di tangan). Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak. Kalau ia basah. mudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang u. kiranya masih suci. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang buluh. sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan. nat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan. kan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran. Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas ak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. Beristinjak dengan menggunakan batu pada dubur. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan. Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk angkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya. ndaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi.* yang baik dilakukan istinjak ialah dengan menggunakan air.* Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit lelaki dan licin bagi perempuan. maka tidak boleh digunakan. Hendaklah hilang ain najis. . pakaian. Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. batu. daun dan lain-lain. berdosa menggunakannya. unat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat ulaan sapuan. nda itu mesti kering sama ada kayu. hendaklah ditambah batu sehingga suci. Sunat ketika intinjak membaca doa : "Ya Allah.

u di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. kemudian dengan air. maka wajib njak dengan menggunakan air. Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu.. Istinjak Dengan Batu Pada Qubul ( Zakar atau Faraj). Jika najis kering. dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur. seperti tiga ketul batu. makanan atau tahi kering. . ngan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan. hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu. al yang perlu diperhatikan ketika istinjak ngan bersuci dengan tulang. wajib menggunakan air. bila memilih salah satu. pilihlah rana air lebih baik digunakan untuk bersuci. lima ketul batu dan sebagainya.unat istinjak dengan batu. a bersuci dengan air dan batu. ndaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil.

3.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hukum Qada Hajat Qada Hajat atau Buang Air terbahagi kepada tiga hukum: 1. 6. 8. Cara yang sunat. Membuang air di atas kitab-kitab agama . 4. Membuang air di tempat terselindung dari orang ramai seperti di dalam tandas atau di sebalik batu. 6. Menghadap atau membelakangkan kiblat ketika qada hajat di tempat lapang. masjid. 7. Membuang air berhampiran dengan kawasan perkuburan. hadis atau nama-nama para rasul ketika qada hajat. Membuang air dalam air tenang yang tidak mengalir. 5. Cara-cara Qada Hajat Yang disunatkan. Cara Qada Hajat yang diharamkan. . 3. 2. Sekiranya qada hajat di tempat yang berdinding maka tidaklah diharamkan. 2. 2. Membuang air di bawah pokok buah-buahan 5. Cara yang makruh. Qada hajat di atas kubur. musalla dan sebagainya. 3. Cara yang haram. Cara Qada Hajat Yang Dimakruhkan. Membuang air di tempat ibadah seperti di surau. 1. Bercakap-cakap ketika buang air pada perkara yang tidak penting. 4. 1. Membuang air di atas makanan. Membuang air besar atau kecil dalam lubang yang diketahui di dalamnya ada haiwan. Membuang air sambil berdiri kecuali dengan keuzuran atau darurat yang tidak membolehkan seseorang itu duduk seperti disebabkan sakit. Membawa bersama sesuatu yang bertulis ayat-ayat quran. 1. Membuang air di dalam lubang yang tidak diketahui di dalamnya ada binatang atau tidak. kecuali dalam keadaan darurat. Membuang air di tempat perhentian orang ramai atau di jalan raya.

kecuali apabila ada keperluan yang sangat penting yang tidak dapat ditangguhkan. mulai langkah kaki kanan dahulu. 5. Jangan membuang air besar atau air kecil (berak atau kencing) di tempat orang biasa berteduh. Beristibak. hamba berlindung padamu dari segala yang kotor dan keji" 5. 3.. Janganlah bercakap-cakap sewaktu buang air. atau hadis atau zikrullah ke dalam tandas. Ketika keluar dari tandas. 1. 3. 6. di jalan-jalan. dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tandas. Mendahulukan kaki kiri waktu masuk ke tandas dan disunatkan berdoa: "ya Allah ." 4. 2. semutar dan sebagainya ketika qada hajat. 7. Memakai penutup kepala seperti tudung. Hendaklah mencari tempat sunyi dan jauh daripandangan orang (kiranya tidak menggunakan tandas). Adab buang air 1. ini adalah bagi mempastikan agar aurat tetap terjaga sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum syariat. .2. di tempat mandian atau di bawah pokok yang berbuah. hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. Janganlah buang air dengan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sekiranya di tempat-tempat yang tidak berdinding. Jangan membawa sesuatu kalimat Al-Quran. iaitu berdehem-dehem supaya najis habis keluar. 4. 5. 2. hilangkan dariku segala kekotoran dan beri kesihatan kepadaku. Memulakan masuk ke dalam taandas dengan menggunakan kaki kiri. baca doa ini: Ertinya : "wahai tuhanku. 3. Janganlah berkata-kata selama dalam tandas itu. Memakai alas kaki seperti selipar dan kasut ketika masuk tandas. 4. membaca doa ini. Ketika keluar dari tandas. 8." Hal-hal yang harus dilakukan sebelum buang air. Jangan memasuki tandas atau tempat buang air dengan membawa sesuatu yang ada kalimah Allah. Ketika hendak masuk. 7. Hendak memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya. Jangan membuka pakaian sebelum berada dekat tempat buang air. Ertinya: "Wahai tuhanku. 6. aku berlindung padaMu dari kejahatan syaitan jantan dan betina.

jangan buang air di mana-mana tempat perhentian . 10. kecuali jika air tenang itu terbentang luas seperti tasik yang luas atau laut. Jangan membuang air di atas kitab-kitab agama atau di atas makanan. 11. Jangan membuang air di atas kubur. Jangan buang air di air yang tenang. kerana kemungkinan ada binatang yang mendapat kesakitan di dalam lubang itu. 7.6. surau dan sebagainya (Kecuali di tandas-tandas yang telah disediakan di tempat-tempat ibadat tersebut). Jangan membuang air besar atau kecil di tempat-tempat beribadat seperti masjid. Jangan buang air di lubang tanah. 9. 8.

Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identiti umat Islam di dalam kehidupan manusia.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Hikmah-Hikmah Bersuci 1. agar dengan itu umat Islam menjadi contoh dan teladan kepada manusia seluruhnya. Kebersihan lahir juga membawa kepada kebersihan jiwa seseorang. Dapat menjauhkan diri daripada jangkitan penyakit 2. 5. Kebersihan dapat mencerminkan keperibadian seseorang. Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah tanpa bersuci. 3. 4. .

Nanah. kulit. 2. Najis adalah benda-benda yang kotor dan boleh membatalkan sembahyang. Mazi. tulang. Semua jenis darah kecuali hati dan limpa. Ia hanya terdapat pada lelaki dan perempuan. Anjing dan babi serta keturunannya. Tetapi lebih banyak pada kaum perempuan. 3. setiap manusia wajib membersihkan diri. Menurut hukum aslinya sesuatu benda itu adalah suci selama tak ada dalil yang menunjukkan bahawa benda itu najis. Najis mutawassitah (najis pertengahan). " Mengenai pakainmu. urat. bulu dan sebagainya semuanya adalah najis. Segala najis tidak dapat disucikan kecuali arak dan kulit bangkai binatang. hendaklah kamu bersihkan" Al Muddatstsi ayat 4. Air kencing. Darah. kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan suci dan bersih kerana ia mencerminkan keperibadian seseorang. Setiap minuman keras yang memabukkan. Benda-benda Najis 1. Begitu juga dengan kulit bangkai dapat disucikan dengan cara disamak. (kecuali mayat manusia tidak najis) bahagian-bahagian bangkai seperti daging. . Segala macam nanah adalah najis sama ada ainya berbentuk kental atau cair. Arak apabila sudah menjadi cuka dengan sendirinya ia menjadi suci. Arak atau tuak ( masam) . dan mengisihi orang orang yang bersuci. 7. 5. 9. pakaian dan tempat daripada najis. Iaitu air putih kental yang keluar dari kemaluan mengiringi kencing atau kerana letih. 6. 4.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Najis dan jenis-jenisnya Agama Islam amat mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian. Bersih dan suci daripada najis merupakan salah satu syarat untuk menunaikan ibadah serta mengabdikan diri kepada Allah. 10. Najis mukhaffafah (najis ringan). Tahi. 8. 2. Sehubungan itu. Iaitu air putih yang keluar dari kemaluan ketika memuncak syahwat. Muntah. Firman Allah. " Sesungguhnya Allah mengisihi orang orang yang taubat. Bangkai haiwan darat yang berdarah." Al Baqarah ayat 222. Bagaimanapun benda yang jijik tapi pada syariat tidak membatalkan solat seperti kahak. Terdapat tiga bahagian najis iaitu: 1. Wadi. hingus dan lain-lain tidak dikira sebagai najis. Sebagai umat Islam.

Maka kusuruh seorang lelaki.Percikkan air di tempat yang terkena najis.Bukhari dan Muslim. Wadi ini najis berdasarkan ucapan Aisyah: Ertinya :. .iaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya. Rasulullah SAW bersabda. seperti kencing yang sudah lama kering. tetapi tidak mandi." Riyawat Ahmad Dalam satu hadith lain: Ertinya : " Barang yang terkena air kencing anak perempuan harus disuci. . Kencing Manusia. Adapun kencing kanak-kanak perempuan yang belum makan selain susu hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang kena najis itu dan hilang zat dan sifat-sifat nya sebagaimana mensuci kencing orang dewasa. darah dan lain-lain. Maka hendaklah orangnya mencuci kemaluannya lelaki mahupun wanita dan wuduk. seperti kencing kanak-kanak lelaki yang belum makan makanan selain daripada susu ibu. Najis Mukhaffafah. 2. Lalu is bertanya. Bukhari. cara mensuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu kemudian dilap hingga kering. Najis pertengahan ini terbahagi kepada dua bahagian. berdasar hadith Ali.. rasanya serta warnanya. . Kotoran manusia.3. Darah haid dan darah nifas : Darah haid iaitu darah merah kekuning kuningan atau kuning bercampur coklat yang keluar dari alat perempuan." Ibnu Mundzir. " Biasanya Rasulullah SAW pergi kebilek air lalu saya ( Anas bin Malik) dan seorang anak lelaki sebayaku membawakan sebaldi air dan sebuah tongkat. 2. Madzi.Lap dengan kain bersih sehingga kering. Membersihkan najis ini ialah dengan membasuhnya sehingga hilang segala sifat sifat nya. Dicucinya kemaluan yang keluar wadi menunjukkan wadi itu najis.Bukhari dan Muslim. berdasarkan perintah Nabi SAW kepada sahabat sahabat nya menyiram kencing seorang Arab Gunung yang kencing disudut masjid Nabi SAW. Najis yang nampak dan kelihatan najisnya yang ada rupa. iaitu air putih yang bergetah yang keluar kerana mengangan angan jimak atau ketika bergurau dengan perempuan maka is tergolong najis. Najis mughallazah (najis berat) 1.2 Najis Ainiah." Saya lelaki yang sering keluar madzi. (Pertengahan) . lalu disiramkan diatas tempat yang dikencingi (oleh orang Arab gunung tersebut)".Najis ini terdiri dari segala najis kecuali najis yang tergolong kepada najis berat. baunya .1 Najis Hukmiah. memadai dengan memercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir. Nabi SAW bersuci setelah buat hajat besar itu menunjukkan bahawa kotoran manusia itu najis. Ertinya : Nabi SAW menyuruh mengambil segayuny air. rasa dan baunya seperti tahi. Ertinya : "Kencing bayi lelaki menyucikannya dengan dipercikkan air kepadanya dan kencing bayi perempuan dengan disuci. Yakni Najis Mughaladzah. Najis Mutawassitah. (Ringan). bukan kerana luka dan cedera. Wadi. kerana akulah suami puterinya.Basuh bahagian yang terkena najis dan lap. Maka jawab baginda kepadanya: Wuduklah dan cucilah kemaluanmu". iaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Cara menyucikan najis mukhaffafah: . Tetapi baginda beristinjak dengan air " . 2. sehingga sifat-sifatnya sudah hilang. berdasar hadiths Anas bin Malik berkata. . Untuk mensuci benda yang terkena najis ini. sedang bila terkena air kencing anak lelaki cukuplah dengan merecikkan air padanya." Wadi itu keluar setelah kencing. . Ertinya :.

1. Cara Menyuci Najis Mughallazah (Najis Berat) * Anjing dan babi serta keturunan salah satu daripadanya. maka dikira najis dan ianya wajib disamak. apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh tujuh kali. 1. warna dan rasa dengan air mutlak.termasuk dagingnya. kemudia ia (boleh) solat dengan kainnya itu. Hilangkan najis itu terlebih dahulu kiranya najis haiwan itu yang tersentuh. lemak. 3. (berat) iaitu anjing dan babi. Cara menyucikan Najis Mukhaffafah (ringan). Memadai dengan merenjiskan air pada benda atau tempat yang terkena najis sehingga rata. Peringatan. Cara Menyucinya. Sekiranya salah satu di antara keduanya basah atau kedua-duanya basah. sekali daripadanya hendaklah dicampur dengan tanah. kulit serta bulunya serta seluruh bahagian badannya. Cara menyucikan Najis Mutawasitah (Pertengahan). ataupun darah haid. i. Basuhan pertama menggunakan air lumpur (Selut). Memadai dengan mengalirkan (Menjirus) air mutlak pada tempat yang terkena najis. Dari Aisyah r. Buangkan najis itu terlebih dahulu. Ertinya: Hendaklah (perempuan itu) mengeriknya (darah haid tersebut) kemudian menggosoknya dengan air kemudian mencucinya. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh tujuh kali. Darah haid termasuk benda najis. Basuh bekas itu sehingga hilang bau." Bukhari dan Muslim Adanya perintah mencuci kain yang terken dara haid itu menunjukkan najisnya darah haid. Menyentuh babi yang kering ataupun basah adalah dikira najis (Wajib disamak).Bukhari. Najis Mughallazah." .Darah nifas iaitu darah perempuan sewaktu melahirkan anak dan berjalan hingga 40 hari. . liur. katanya : " kami makan daging sedang darah nampak merupakan benang benang dalam periuk. ii. bahawa Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Sabda Rasullullah (SAW) cara mencuci bejana seseorang kamu. . Darah :. misalnya yang mengalir dari haiwan yang disembelih. 2. Begitu pula darah nifas hukumnya sama dengan darah haid. darah. tulang.a. Tersentuh anjing yang kering dengan tangan yang kering tidaklah dikirakan najis. tahi. berdasarkan hadith dari Asma puteri Abu Bakar. Najis Hukmiyah.Baik ia darah yang mengalir atau tertumpah. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit. i. 2. air pertama hendaklah dicampur dengan tanah." (Riwayat Muslim). Najis Ainiyah.

susu jika ia keluar dari: i. Semua binatang yang darahnya tidak bersifat mengalir. jika pasti semasa itu ia tidak memakan benda najis seperti cicak. Anjing dan babi atau keturunannya adalah haram kerana ianya adalah najis. air hidung. Perkara yang tidak dikira sebagai najis. Tidak najis air liur kucing. . 1. Tetapi memakannya tetap dilarang. Kiranya minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda cair. Air liur. 1. kemudian kucing itu menjilat minuman. Bagi haiwan yang mati tanpa disembelih hukumnya bangkai yang bernajis kecuali yang berikut di bawah: 1. 2. air mata. Selepas makan tikus lalu kucing itu menjilat air minuman. tikus dan seumpamanya. Jika selepas makan tikus atau sebagainya. i. maka iar liur basi itu najis kerana ia keluar dari perut. Sebelum disamak kulit bangkai itu adalah najis. Ikan sama ada besar atau kecil halal dimakan. maka buanglah semuanya. Basuhan ini hendaklah menghilangkan bau. 5. rasa dan ainnya. Mayat manusia sama ada Islam atau kafir. Air minuman itu tidak najis.Kemudian dijirus dengan enam kali air mutlak. Kulit bangkai kecuali binatang laut dan sungai tidak boleh dipergunakan sebelum disuci. Belalang. ii. maka hukumnya makruh. Cara menyucinya ialah dengan dibersihkan menggunakan air bercampur daun bidara atau juga biasa disebut samak. mani. 4. Ulat dalam buah-buahan atau seumpamanya yang ada dalam makanan. Air Liur Basi Air yang keluar daripada mulut ketika seseorang tidur. maka air yang dijilati itu menjadi najis. Hukum Peluh dan air liur manusia dan binatang. Keluar daripada binatang atau manusia adalah suci semuanya. peluh . ii. tapi benda itu adalah dianggap jijik dan haram dimakan. kahak yang keluar daripada dada atau otak. 3. Cara Menyucikan Kulit Bangkai Binatang yang mati tidak disembelih adalah bangkai. kesan darah di mulut kucing itu telah hilang. Jika air itu berwarna kuning atau busuk. 2. Tetapi jika minuman yang memabukkan jatuh pada benda-benda beku. cukuplah dibuang bahagian yang terkena dan kawasan sekelilingnya. Kalau diketahui ada ulat dalam buah-buahan dan dimakannya bersama . Cara menyucikan cairan yang memabukkan. maka air tidak menjadi najis jika binatang berkenaan jatuh ke dalamnya.

Tidak makruh meminum madu daripada lebah yang memakan najis. . Halal meminum madu kerana madu keluar daripada mulut lebah. 3. maka iar liur itu tidak najis kerana bukan keluar dari perut. Jika air liur itu tidak berwarna dan tidak berbau busuk. Haram memakan anak lebah sekalipun belum bernyawa.2. Hukum Madu 1. 2.

Air Musta'mal . keruh.Air yang tidak bercampur dengan benda lain dan belum digunakan untuk bersuci dan mengangkat hadas. air teh. Air sungai. harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis dan hadas Air dalam tin yang terdedah pada sinar Suci dan menyucikan tapi makruh matahari di negeri panas digunakan pada tubuh badan. menyucikan. 3. 6. Air hujan. 3. Air laut. masam. i. . Air sedikit Air yang kurang daripada ukuran tersebut di Harus digunakan selagi ia tidak terhitung atas sebagai muata’mal atau mutanajjis. Air Mutanajis Air sedikit yang kemasukan najis. Air embun. Tidak harus digunakan. 7. Air mata air. Hukumnya. Air yang berubah disebabkan keruh lumpur dan air laut adalah suci. 5.Air yang telah digunakan untuk basuhan pertama bagi mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci. Peringatan. 4. Air perigi. Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib. 1. Air Musyammas – Suci lagi menyucikan tapi makruh Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. suci tetapi tidak boleh menyucikan benda yang lain. perigi dan laut. 1. Air Salji. Hukumnya suci tetapi tidak boleh menyucikan benda lain. air sirap . 2. masim dan sebagainya. Air yang sah dibuat bersuci. boleh dari bumi seperti air hujan. contoh: Air kopi. air tebu dan sebagainya. Harus digunakan selagi ia tidak mengalami perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya. 2.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Jenis-jenis Air Bahagiannya Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Hukum bersuci dengannya Segala air yang turun dari langit dan keluar Suci: harus dibuat makan dan minum. air mawar. Air Mutaghayyir (Air Muqayyid) . Air banyak Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 tin minyak tanah. jernih. Air Mutlak .Air yang suci bercampur dengan benda suci yang boleh mengubah air itu. Air tersebut tidak diambil kira sifatnya sama ada berwarna putih. air kelapa.

Air di tanah sawah atau di dalam kolam tidak air musyammas walaupun panas kerana ia bukan dalam bekas yang berkarat. Jika diukur dalam timbangan atau sukatan. iv.Air mutlak yang terjemur panas matahari di dalam bekas logam yang boleh berkarat.ii. Makruh menggunaan air yang sangat panas atau sangat sejuk walaupun bukan di dalam bekas yang tidak berkarat. Bagi bekas segi empat sama. bau atqau rasanya. Air yang berubah disebabkan daun kayu gugur di dalam telaga kerana kesukaran menjaganya adalah suci. i. jika termasuk atau dimasukkan najis ke dalamnya sehingga berubah salah satu daripada sifatnya iaitu warna. Air Mutanajjis terbahagi kepada dua. air itu menjadi najis walaupun tidak berubah sifatnya. contohnya air yang bercampur tahi atau bangkai. Sebaliknya jika tidak berubah sifatnya. iii. iii.11 tin 5.5 inci). iv. Makruh digunakan ketika air itu masih panas pada anggota badan dan untuk dibuat minuman dan makanan. iv. hukumnya. Hukumnya: Haram digunakan untuk memasak makanan . Air Musyammas tidak makruh digunakan apabila air itu kembali sejuk. Lebar Dalam 60 cm (22. 4. Panjang .60 cm (22. Keterangan: i. ii. Kilogram . Air Mutanajjis .190 kilogram. kati . minuman dan bersuci. Air yang lebih daripada dua kolah . i. maka air itu menjadi najis. Juga dikirakan sebagai air mutlak apabila berubah baunya disebabkan jatuh ke dalamnya sesuatu seperti gharu atau kapur yang keras jika tidak bercerai jisimnya di dalam air itu.Air yang sudah bercampur dengan benda-benda najis. maka ia adalah suci.5 inci). Air Musyammas .317 kati. Air Musyammas makruh digunakan pada anggota badan atau digunakan untuk memasak makanan atau minuman kerana boleh mendatangkan penyakit. Peringatan. iii.174 liter ii. Sukatan dua kolah.5 cm ( 25 inci). ii. tin minyak tanah . Air yang berubah disebabkan sesuatu tempat berhenti atau tempat laluannya seperti sungai di kawasan belerang atau kapur adalah suci. Air yang kurang daripada dua kolah jika termasuk atau dimasukkan ke dalamnya najis. 62. Tidak markuh digunakan untuk membasuh pakaian atau barang-barang lain. liter . . i.

.

Menyeliti jemari tangan dan jemari kaki. Membasuh kedua cuping telinga. 4. kecuali apabila tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula (tidak berubah kedudukannya). Niat dengan bacaan: "Aku niat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil kerana Allah. Membasuh dua kaki sampai mata kaki (buku lali). Membasuh anggota wuduk sampai tiga kali." (H. "Wahai orang-orang yang beriman. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Membersihkan hidung dengan air. 4. 6. Abu Daud). dan dari batas telinga kanan sampai batas telinga kiri. Dan saya bersaksi bahwa Muhamad adalah hamba dan pesuruhNya. kedua tanganmu sampai siku dan sapulah kepalamu serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. 3."(Al-Maidah : 6). Islam 2. 2. Membasuh dua tangan sampai ke siku. apabila kamu hendak mengerjakan solat maka basuhlah mukamu. Mengusap sebahagian kepala dengan air. 2. Hilangnya akal sama ada gila. pengsan ataupun mabuk. 5. 4. 7. 5. 3. Berkumur. Sunat Wuduk ada 12: 1. tidak ada sekutu bagiNya. . Diawali dengan membaca Bismillah dalam hati. 6. Perintah wajib wuduk ini turun bersama dengan perintah wajib solat. Memakai air yang mutlak (suci dan menyucikan) 5. 8. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan." Perkara yang dapat membatalkan Wuduk ada lima: 1. Tidak ada yang menghalangi kulit Rukun Wuduk ada enam: 1.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Wuduk Wuduk adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil sebelum mengerjakan ibadah solat atau membaca Al-Qur'an. Membasuh muka dari tempat tumbuh rambut di kepala sampai ke tulang dagu. 11. Syarat Wuduk ada lima: 1. dewasa maupun anak-anak. Tidur. Firman Allah SWT. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan kecuali mereka itu masih muhrim. Sabda Rasulullah saw: "Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang berhadas sehingga ia berwuduk. 9. 3. Mendahulukan basuhan anggota kanan. Tidak berhadas besar 4. 12." 2.R. Keluar sesuatu dari qubul dan dubur. 10. Membaca doa sesudah berwuduk: "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang esa. Tidak berbicara. Baligh 3. sama ada milik sendiri maupun milik orang lain. 5. Menggosok gigi (bersiwak). Wahai Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang suci serta jadikanlah saya termasuk golongan hamba-hambaMu yang soleh. Mengusap seluruh kepala dengan air. Tertib (berturutan).

Mazhab Hanafi pula berpendapat bahawa menyentuh kulit perempuan ajnabi tidak membatalkan secara mutlak. menyentuh kulit perempuan ajanabi membatalkan wuduk lelaki jika dengan tujuan `talazzuz' (berlazat-lazat). Menurut mazhab Syafi'i. hukum wuduk batal secara mutlak (tanpa syarat) bila tersentuh bukan muhrim termasuk dengan isteri/suami sendiri ("bukan muhrim" ertinya tidak haram dinikahi). samada dengan tujuan talazzuz atau merasainya ketika bersentuhan. .nota: penulis mendapati bahawa ada kekeliruan tentang sama ada batal wuduk apabila tersentuh yang bukan muhrim. Menurut Mazhab Maliki pula. ataupun merasai keghairahan ketika bersentuhan.

4. Firman Allah SWT : ".. Tidak ada air dan sudah diusahakan mencarinya 3. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. maka bertayammumlah dengan tanah/debu yang baik (bersih dan suci). Sakit. kerana ketiadaan air atau sakit yang menghalang penggunaan air. nota: Hal-hal yang membatalkan tayammum sama dengan yang membatalkan wuduk. . Menyapu muka dengan tanah 3. Rukun Tayammum ada 4: 1."(Q. Niat 2.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Tayammum Tayammum ertinya menghilangkan hadas dengan menggunakan debu suci. 2.. Al-Maidah : 6) 5. sehingga jika memakai air takut penyakitnya bertambah parah. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Cara tayammum ialah dengan menyapukan debu yang suci ke muka dan dua tangan sampai ke siku dan disertai dengan niat. Sudah masuk waktu solat 2. Syarat-syarat tayammum: 1. Menyapu kedua tangan sampai siku dengan tanah 4. Sedang dalam perjalanan. Mengawali dengan bacaan Bismillah dalam hati. Memakai tanah yang suci dan berdebu. Tertib atau berturutan Sunat Tayammum ada 2: 1. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air.S.

"Apabila kamu junub. kecuali mati syahid. Sunat Mandi ialah: * Diawali membaca bismillah dalam hati * Menggosok seluruh tubuh dengan tangan * Mendahulukan bahagian yang kanan dari yang kiri * Berwuduk sebelum mandi * Tertib atau berturut-turut." (Al-Maidah: 6) Perkara yang mewajibkan mandi: 1. Niat. iaitu mengeluarkan darah setelah melahirkan anak. 4. maka mandilah/bersuci. sama ada mengeluarkan mani atau tidak. Keluar air mani.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Mandi Wajib & Sunat Mandi wajib adalah mandi untuk bersuci bagi seseorang yang menanggung hadas besar atau sedang junub. 5. 3. Firman Allah SWT. Selain mandi wajib. 3. 2. 2. Nifas. Rukun Mandi ada 3: 1. ada juga mandi-mandi sunat. Bersetubuh. Habis masa haid. iaitu: Mandi bagi orang yang akan melaksanakan solat Jumaat Mandi pada hari raya Aidil-Fitri dan Aidil-Adha Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila Mandi menjelang Ihram haji dan Umrah Mandi sehabis memandikan mayat Mandi bagi orang kafir yang baru masuk Islam . sama ada sengaja atau tidak. Membasuh seluruh tubuh. Menghilangkan kotoran dan najis pada badan. Meninggal dunia.

Melakukan gerakan di luar gerakan solat tiga kali berturut-turut (mutawaliyat).misalnya didapati ada najis di sejadah . 6. 7. iaitu subuh. Ketika matahari di tengah-tengah langit. Solat Isya' . 3. 2.bermula selepas matahari terbenam sehingga hilang mega merah di ufuk barat. Solat Maghrib . dan di pakaiannya. Berakal Syarat sah solat: 1.maka perlulah diulangi solat itu kerana ianya tidak menepati syarat sah solat) Perkara-perkara yang membatalkan solat: 1. Bersugi . Berniat keluar dari solat (mufaraqah). kerana sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar" (Al Ankabut : 45) Solat fardhu yang wajib didirikan ialah solat lima waktu sehari semalam. Menutup aurat. 4. Suci dari najis sama ada di badannya. Makan/minum walau sedikit.bermula daripada fajar menyinsing hinggalah terbit matahari. Selepas solat subuh sehingga naik matahari. di tempat solatnya. mengikut syarat-syarat yang tertentu. Terbuka aurat dengan sengaja. 4. Iqamah. 4. 2. 3. zuhur. Suci badan dari dua hadas. Baligh 3. 2. maghrib dan isya'.bermula selepas matahari mulai condong daripada puncaknya sehingga bayang melebihi separuh panjangnya. 5. Berkata-kata dengan sengaja walau sedikit. Islam 2. Perbuatan sunat sebelum solat: 1. Selepas solat asar sehingga masuk matahari atau matahari terbenam.bermula selepas berakhirnya waktu solat Zuhur sehinggalah matahari terbenam. Waktu-waktu Solat Fardhu: Waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menunaikan solat ialah seperti berikut: 1. Meninggalkan rukun solat. 2. Masa yang diperuntukkan kira-kira 2 jam. (nota: sekiranya sesudah tamat solat. Dari segi syarak pula ia bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Azan . Ketika naik matahari sehingga sekadar segalah. Solat Subuh .SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Takrif solat: Solat dari segi bahasa ertinya doa. Solat Zuhur . lalu disedari perkara yang tersebut di atas terjadi . 3. Waktu-waktu yang dimakruhkan solat tanpa sebab: 1.bermula selepas mega merah di ufuk timur hilang dan berterusan sehingga terbit fajar pada hari keesokannya. Yakin masuk waktu solat. 10. 2. 3.ertinya memberitahu. Keluar/kedatangan hadas. 4. asar. dan pada syarak adalah perkataan tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Menghadap qiblat (kecuali yang uzur dan tidak terdaya) 5. 5. Firman Allah swt: "Dan dirikanlah olehmu solat. Solat Asar . Ketika masuk matahari. 3. . atau tertawa. Syarat wajib solat: 1. 9. 8.ertinya membersihkan mulut dan gigi dengan alatan bersugi. Berubah niat dari satu solat ke solat yang lain. 5. Beralih arah dari qiblat dengan sengaja. atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup.

Sujud dua kali. Umpamanya. Iktidal dengan tama'ninah. Oleh itu. Bagi sembahyang Qasar (memendekkan solat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat). Imam yang tidak berniat menjadi imam ketika takbiratul-ihram. Selawat kepada Nabi Muhammad saw dalam Tasyahhud Akhir. contohnya ketika rukuk. adalah makruh hukumnya jika seseorang itu berterusan dengan sengaja mengikuti imam dengan tanpa berniat menjadi makmum. 12. Perkara yang dituntut dalam niat ada 3. 6. dengan tama'ninah. 5. Lafaz yang disebut oleh mulut itu tidaklah dipanggil sebagai niat. tidaklah terbatal sembahyangnya ataupun sembahyang makmumnya. atau ketika mana-mana rukun yang lain. Jika tidak diniatkan menjadi imam atau makmum ketika takbiratul-ihram untuk sembahyang Jumaat.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Rukun Solat Rukun solat ada 13: 1. dan sebagainya). maka wajiblah disertakan di dalam niat hanya dua perkara. sunat gerhana bulan. Ta'arrudh dan Ta'yin ialah niat Qasar. perkara-perkara yang manjadi tuntutan ketika takbiratul-ihram selain Qasad. Jika seseorang makmum tidak berniat menjadi makmum ketika takbiratul-ihram dalam sembahyang (selain daripada fardhu Jumaat). Maka bagi seseorang yang hendak solat Qasar perlulah berniat sekurang-kurangnya: "Sahaja aku sembahyang Fardhu Zuhur Qasar. Membaca surah Al-fatihah. 7. Niat: niat dilafazkan di dalam hati. bahkan hanya sunat hukumnya. Tasyahhud/Tahiyyat Akhir dengan membaca bacaan Tasyahhud. Takbiratul-Ihram (Allahu-Akhbar yang pertama). iaitu Qasad ("Sahaja aku sembahyang") dan Ta'yin (sunat Hari Raya Adha. Niat "Empat Rakaat". tidak terburu-buru). "Tunai" atau "Kerana Allah Ta'ala" adalah tidak disyaratkan. 4. Niat solat berlaku semasa seseorang mengangkat takbiratul-ihram iaitu tatkala ia mengata Allahu-Akbar. Tertib. untuk solat Zuhur. tunai. Adapun niat menjadi imam ("Imaman") atau makmum ("Makmuman/Makmumatan") ketika takbiratul-ihram hanyalah disyaratkan pada sembahyang Jumaat sahaja. Namun begitu. . Niat. Namun begitu adalah lebih baik untuk menghadirkan kesemuanya di dalam hati. maka seseorang itu akan bertakbiratul-ihram dan lalu hatinya berkata: Sahaja aku solat Fardhu Zuhur. Berdiri bagi yang mampu. tetapi pada sembahyang lain tidaklah disyaratkan dan hanya sunat hukumnya." Bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. 9. Duduk dalam Tasyahhud akhir. 10. 3. maka tidaklah sah sembahyang Jumaat seseorang itu. iaitu Qasad ("Sahaja aku solat"). Ta'arrudh (Fardhu) dan Ta'yin (Zuhur. dia masih lagi dibolehkan berniat mengikut imam pada mana-mana rukun sembahyang. niat "Sahaja aku solat Fardhu Zuhur" sudah mencukupi syarat sebagai niat. 11. Huraian rukun solat: 1. Rukuk dengan tama'ninah (tama'ninah: tenang dan tertib. dengan tama'ninah. 8. sebagainya). 2. Membaca salam 13. kerana Allah Taala Nota: tidak semua perkara dalam niat seperti contoh di atas adalah perkara-perkara yang dituntut dalam perbuatan niat. empat rakaat. Duduk di antara dua sujud.

" Adapun sembahyang sunat Subuh dan Asar tidaklah disyaratkan niat qabliyah. Dua lutut 4. kerana semua ini akan menjejaskan kesahihan dan kesempurnaan solat. Dahi yang berlapik dengan songkok dengan sengaja tanpa sebab adalah tidak sah solatnya. berserta tama'ninah. Sekiranya terpaksa seperti dahi dibalut kerana luka dan sebagainya. ke kanan atau ke kiri hingga tidak dapat dinamakan sebagai berdiri maka hukum solat itu tidak sah. Membaca al-Fatihah: pada tiap-tiap rakaat dengan memelihara segala makhraj dan tajwid fatihah. Doa tasbih ketika iktidal ialah: "Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya." 3. 5. Iktidal: Ertinya berdiri tegak semula selepas rukuk. Berdiri bagi orang yang berkuasa." 6. Bagi sembahyang sunat mutlak pula wajib disertakan di dalam niat semasa takbiratul-ihram satu perkara sahaja iaitu Qasad. dan seseorang yang ditimpa was-was ini perlulah banyak berzikir. Sujud ialah meletakkan dahi di atas tempat sujud. dan pergerakan tangan yang berkali-kali. dan anggota-anggota berat kemudian berhenti. Dua tapak tangan 3. sebaiknya zikir "Laa-Ilaha-Illallah. Untuk solat sunat dibolehkan sembahyang secara duduk. dan pergerakan tangannya tidak melebihi tiga kali pergerakan. Nota: sebutan Allahu-Akbar yang teramat panjang ketika niat. Doa tasbih ketika rukuk ialah: "Maha suci Allah yang Maha Agung dengan sifat kepujian-Nya. Rukuk. maka tidaklah wajib dibuka." Kemudian disambung pula dengan bacaan: "Ya Tuhan kami! Bagi-Mu segala puji.Dituntut juga dalam perkara niat ini ialah menentukan qabliyah (sebelum) dan ba'diyah (selepas) dalam sembahyang sunat Rawatib. baring mengiring." 7. Maghrib dan Isya' sahaja. Mazhab Syafi'e mewajibkan rukun al-Fatihah untuk makmum dalam solat berjemaah. ke belakang. dan dahi itu mestilah tidak berlapik dengan sesuatu. Dua perut jari kaki Doa ketika sujud ialah: . Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkokkan belakangnya sampai dua tangan di atas dua kepala lutut. seperti dinyatakan dalam niat: "Sahaja aku solat Sunat Zuhur qabliyah/ba'diyah" atau "Sahaja aku solat Sunat Sebelum/Selepas Zuhur. 2. Takbiratul-Ihram. iaitu mengucapkan Allahu-Akbar untuk memulakan solat. Perkataan Allahu-Akbar itu tidak boleh ditukar dengan lafaz lain. menelentang atau secara mana yang termampu. Sekiranya tidak mampu berdiri maka bolehlah dilakukan solat secara duduk. Sekiranya seseorang itu berdiri tetapi condong ke hadapan. Dahi 2. Sebutan kalimah Allahu-Akbar itu diwajarkan agar tidak melebihi daripada empat belas harakat (tujuh alif). namun tidak digalakkan. adalah disebabkan oleh was-was atau berterusan tidak kepastian sama ada apa yang dilakukanya itu telah sempurna atau belum. Anggota sujud ada 7: 1. Umpamanya seseorang hanya perlu berniat: "Sahaja aku sembahyang". Was-was adalah berpunca dari bisikan syaitan. 4. kerana kedua-dua sembahyang tersebut hanya ada qabliyah sahaja dan tiada ba'diyah (iaitu tidak ada solat sunat Rawatib selepas Subuh dan Asar). berserta tama'ninah. Ini tertentu kepada sembahyang sunat Zuhur. disertai dengan tama'ninah iaitu berhenti sebentar sekadar lama bacaan Subhanallah.

sekurang-kurangnya. "Allahumma-solli 'ala Muhammad. 11. Bacaan tahiyyat akhir adalah seperti berikut: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah." 9. Duduk antara dua sujud merupakan rukun pendek maka tidak wajar dilamalamakan. angkatlah darjatku. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. .a. umpamanya mengelakkan daripada binatang."Maha suci Allah yang Maha Mulia dengan sifat kepujian-Nya" 8. maka hendaklah ia kembali sujud semula. Salam pertama: Sekurang-kurang salam ialah "Assalamu'alaikum" bermaksud "salam sejahtera ke atas kamu." 12. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. sekiranya seseorang itu mengangkat dari sujud kerana tujuan lain.w. Solat yang tertinggal ketertiban rukun-rukunnya dikira tidak sah. rezekikanlah aku. Dan limpahkanlah berkatMu kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad seperti mana berkatMu kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Duduk di antara dua sujud berserta tama'ninah. Membaca tahiyyat akhir juga hendaklah dipelihara segala bacaan di dalamnya. Doa tasbih ketika sujud ialah: "Ya Allah ampunilah daku. sebagaimana rahmat dan kesejahteraan yang telah Engkau kurniakan kepada Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Tertib ditakrifkan sebagai mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Tahiyyat/Tasyahud akhir. Selawat ke atas Nabi Muhammad s. berilah aku hidayah. 10." 13. Kurniakanlah rahmat dan kesejahteraan Kepada junjungan mulia Muhammad saw dan ke atas ahli keluarga baginda yang mulia. Oleh itu. Sesungguhnya Engkau yang amat terpuji lagi amat mulia. Mengangkat kepala dan badan untuk duduk di antara dua sujud ini mestilah mengandungi tujuan. rahmatilah daku. Tertib. Duduk ketika tahiyyat akhir. sihatkanlah aku dan maafkanlah aku." nota: ungkapan "sayyidina" di dalam contoh di atas hanyalah sunat hukumnya dan tidak mengapa jika ditinggalkan. kayakan daku.

Meletakkan kedua tangan di atas peha dengan melepaskan jari kesemuanya 13. Membaca amin selepas fatihah 7. Sejahtera atas engkau wahai Nabi dan rahmat Allah serta keberkatannya. dan bukanlah aku dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Meletakkan perut tangan kanan di atas tangan kiri dan memegangnya dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat." . Tahiyat awal. Membaca surah al-Quran di rakaat pertama dan kedua selepas bacaan al-Fatihah 8. Dan Maha Suci Allah siang dan malam. Duduk iftirasy pada semua duduk iaitu duduk di atas buku lali kaki kiri 14. Salam yang kedua Sunat Ab'adh ada 7 perkara: 1. 6. Doa tahiyat awal ialah: "Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah. (nota: bangun dari rakaat pertama dan ketiga tidak diperlukan mengangkat tangan) 2.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sunat Hai'ah & Ab'adh Perkara-perkara sunat semasa solat ada dua: 1. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. 3. Dan puji-pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. dan matiku kuserahkan hanya kepada Allah seru sekalian alam. Sesungguhnya sembahyangku. Doa iftitah ialah: "Allah Maha Besar sebesar-besarnya. kepada yang menjadikan langit dan bumi. Membaca doa tawujud/iftitah. aku cenderung lagi berserah kepada Allah. ketika iktidal dan ketika bangun pada rakaat kedua. Kuhadapkan mukaku. Mengangkat tangan ketika Takbiratul-Ihram. ketika rukuk. Membaca tasbih ketika bangkit dari rukuk 12. Sejahtera ke atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. ibadatku. hidupku. Duduk Tawarruk iaitu duduk tahiyat akhir 15. Membaca tasbih ketika rukuk 10. Membaca tasbih ketika rukuk 9. Sekali-kali tidaklah aku menyekutukan-Nya. Sunat Ab'adh Sunat Hai'ah ada 15 perkara: 1. Membaca A'uzubillah 5. Sunat Hai'ah 2. dan aku adalah dari golongan orang-orang Islam. Dan dengan demikian aku ditugaskan. Membaca tasbih ketika sujud 11." 4. Membaca Al-fatihah dan surah dengan suara yang kuat (jahar) pada masa-masa yang ditentukan.

Berkatlah hendaknya untuk apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Doa qunut waktu subuh dan pada solat witir. Pimpinlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau pimpinkan. Duduk Tahiyat 4. . dan diberiNya kesejahteraan. Doa qunut ialah: "Ya Allah. oh Tuhan. Sekiranya tertinggal sunat Ab'adh." 5. Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Membaca selawat ke atas keluarga Nabi pada Tahiyat akhir. dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau. Jauhkan aku dari segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan. Nabi yang buta-huruf. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. manakala tertinggal sunat hai'ah tidak diperlukan sujud sahwi. dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Sejahterakanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. maka disunatkan ia sujud sahwi. Maka hanya untuk Engkau tetapkan. Selawat di dalam qunut 6. tunjukkanlah aku sebagaimana orang yang telah Engkau tunjukkan. Selawat didalam Tahiyat awal 3. Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperoleh pimpinanMu. Dirahmati Allah jugalah kiranya Muhammad. dan Maha Tinggi Engkau. Berdiri semasa qunut 7. telah memberi berkat Engkau. Sesungguhnya hanya Engkau sajalah yang menetapkan.2.

. Tetapi bagi sembahyang Jumaat. Mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh imam. Antara solat yang biasa ditunaikan secara berjemaah ialah solat fardu lima waktu. Jumaat.a. 8. maka imam disyaratkan maju ke hadapan atau makmum yang pertama berundur belakang (tidak melebihi tiga langkah) ke saf bersama makmum kedua. dan makmum pertama sedang berdiri di tepi kanan imam. 3. asalkan tidak terkehadapan ataupun sebaris dengan imam. Berniat mengikut/menjadi imam (untuk solat Jumaat sahaja. Bagi Mazhab Syafie hukumnya ialah fardu kifayah. Makmum lelaki tidak mengikut imam perempuan. melainkan ketika solat Jumaat. Terdapat sabda Rasulullah s. Kedudukan imam ialah di hadapan makmum. solat sunat tarawih dan solat sunat witir. * Seseorang itu bukan sedang mengikut atau menjadi makmum kepada imam lain. lalu disertai pula seorang lagi makmum. Sekiranya hanya ada satu makmum dalam solat berjemaah. 6. 4. 2. Tiada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum. Syarat-syarat sah solat berjemaah: 1. misalnya sama-sama solat Zuhur.w yang bermaksud: “Imam ialah yang menanggung pembacaan. apabila baik pembacaannya maka pahala untuk dirinya dan untuk mereka (makmum) dan jika rosak pembacaannya maka dosanya ialah di atas dirinya sendiri. kecuali bagi makmum perempuan di masjid hendaklah dibataskan dengan kain. sekurang-kurangnya di takat tumit. Tidaj mendahului imam dalam rukun-rukun sembahyang. Solat seseorang itu tetap sah walaupun tidak berniat menjadi imam/makmum. Semasa berniat. imaman (imam lelaki) atau imamatan (imam perempuan) selepas menyebut solat yang ingin dilakukan. solat hari raya.” Dalam solat berjemaah bersama satu makmum. jamak dan sebagainya. maka makmum itu kedudukannya di sisi kanan imam. dengan diketuai seorang imam. Tidak mendahului imam dalam takbir dan tidak pula melambatkannya. Antara syarat untuk menjadi imam: * Bacaannya lebih baik daripada bacaan makmum. * Imam itu sudah mumaiyiz. ia wajib dikerjakan secara berjemaah. dan bukannya atas mereka (makmum). makmumatan (makmum perempuan). qasar. dan tidak diwajibkan bagi solat-solat yang lain). manakala sesetengah pendapat mengatakan solat berjemaah hukumnya sunat muaakad atau sunat yang sangat dituntut dalam Islam. Makmum tidak boleh berada di hadapan atau sebaris dengan imam. Solat makmum harus sama dengan solat imam. Solat secara berjemaah sangat dituntut dalam Islam. 7.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Solat Berjemaah Solat berjemaah bermaksud solat yang dilakukan lebih daripada seorang. 5. Sabda Nabi SAW: "Solat berjemaah itu lebih afdhal (baik) daripada solat bersendirian dengan 27 kali darjat" (HR Bukhari dan Muslim) Solat berjemaah terdiri daripada seorang imam dan sekurang-kurangnya seorang makmum. seseorang itu disunatkan menambah perkataan makmuman (makmum lelaki). atau secara beramai-ramai.

maka dia rukuk sebelum sampai kepada saf. makmum masbuq mestilah berqunut sekali lagi untuk dirinya di rakaat keduanya meskipun ia telah berqunut bersama imam di awal sembahyang tadi. hendaklah ikut sujud dan janganlah kamu hitung itu satu rakat. Jika makmum sedang takbir lalu imam memberi salam. Dalam solat Jumaat pula. ketika Nabi sedang rukuk. sekiranya makmum sempat mendapat rakaat kedua dengan ia sempat rukuk bersama imam. maka ia dikira solat Zuhur dan perlulah menyempurnakan jumlah empat rakaat. Abu Daud). Tetapi sekiranya makmum tidak sempat rukuk dalam rakaat terakhir solat Jumaat. Jika makmum itu duduk dengan sengaja dan tahu akan tegahannya maka batallah sembahyang itu. Sekiranya makmum hanya sempat masbuq di tahiyyat akhir. maka perlu makmum mengikuti rukuk imam itu dengan tanpa wajib menyelesaikan rukun fatihah.” (H. maka ia telah mendapat satu rakaat. Dalam solat Subuh.R. maka Nabi berkata. tidaklah ia perlu membaca doa dalam tahiyyat akhir kerana doa tahiyyat itu disunatkan hanya untuk orang yang bertasyahhud akhir. maka difahamilah bahawa orang yang mendapatkan rukuk dianggap telah mendapatkan satu rakaat. lalu ia takbiratul-ihram dan mendapati imam sedang rukuk. Sekiranya makmum sempat mengikuti rukuk imam dengan sempurna (sekadar dapat menyentuh lutut) sebelum imam bangun untuk iktidal. atau duduk tahiyyat dan sebagainya) maka tidaklah dikira ia mendapat rakaat itu ("masbuq"). Contoh: apabila seseorang makmum memasuki solat jemaah. Dari hadis di atas. maka dikira ia mendapat solat Jumaat itu dan hanya perlu menyelesaikan jumlah dua rakaat sahaja. Bukhari) Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang diantara kamu datang (untuk) solat sewaktu kami sujud. biarpun tanpa sempat menyempurnakan rukun fatihahnya. . dikira makmum sudah mendapat rakaat ("muwafiq"). Barangsiapa yang mendapati rukuk bersama imam. dia sampai kepada Nabi saw.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Masbuq Masbuq ialah apabila makmum ketinggalan dalam solat berjemaah. maka makmum ditegah duduk kerana duduk itu mengikut imam."(H. maka makmum itu perlulah bangun dan menyelesaikan solatnya dengan menambah rakaat yang tertinggal. Hal itu disampaikan kepada nabi. atau makmum memasuki solat sesudah imam rukuk (iaitu semasa sujud. “Semoga Allah menambah semangatmu tetapi jangan diulangi lagi. Makmum yang masbuq itu juga diperbolehkan duduk iftirasy seperti di dalam rakaat kedua. Dari hadis: Dari Hasan dari Abu Bakrah. Jika makmum tidak sempat menyempurnakan rukuk. Setelah solat berakhir dan imam memberi salam. dan imam telahpun selesai solatnya.R.

Jika imam keluar daripada jemaah sedangkan makmum telahpun lanjut melakukan satu rukun. atau rakaat ketiga (pada sembahyang yang empat rakaat) kerana tidak akan bercanggah dengan tertib makmum yang mengikutinya. Saya berkata: "Abu Bakar adalah seorang lelaki yang penyedih dan jika dia berdiri mengambil tempatmu (sembahyang). atau biarpun dengan tiada sebab. . Cara Istikhlaf Dalam Sembahyang Apabila seorang mustakhlif menggantikan imam dalam sembahyang yang sama atau bilangan rakaat yang sama. maka ditegah penggantiannya selepas itu. juga dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Beliau (mengulangi perintah yang sama) pada ketiga atau keempat kalinya Baginda bersabda: "Kamu adalah (macam) sahabat-sahabat Yusuf. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengatakan kepada Abu Bakar agar mengimami orang ramai. maka sah penggantian tersebut di mana-mana rakaat pun kerana mustakhlif itu mengikuti tertib imam sebelumnya dan tidak membawa kepada percanggahan. Contohnya ialah apabila seorang yang di luar sembahyang mengganti imam pada rakaat kedua atau rakaat terakhir. Jika imam itu diganti oleh makmum yang kurang fasih dalam bacaan fatihah (ummiyan). sama ada di sebelah atau di belakang. datang Bilal untuk memberitahu Baginda tentang sembahyang. Jika berlaku percanggahan dalam tertib. (nota sampingan: makmum saf pertama di belakang imam adalah juga bertanggungjawab untuk menegur imam di kala kesilapan bacaan dan perbuatan solat dengan isyarat bacaan "Subhanallah") Imam yang keluar itu hendaklah keluar dengan tertib. Kemudian Nabi SAW datang dengan bantuan dua orang lelaki. Istikhlaf hendaklah dilakukan dengan serta-merta. Tempatnya yang kosong di saf hendaklah pula diisi oleh makmum lain. Tidak disyaratkan ke atas makmum dalam istikhlaf untuk berniat lagi untuk menjadi makmum. kerana ia tidak sah menjadi imam. maka makmum diperbolehkan mufaraqah (berpisah) dari berjemaah dan meneruskan solat bersendirian. Hadis: "Ketika Nabi SAW sedang sakit tenat. disebabkan keuzuran imam pertama itu. kerana mustakhlif (pengganti) itu sudah dalam kedudukan imam yang awal. Sekiranya didapati tiada sesiapa yang maju menggantikan imam. seakan-akan baru saja aku melihat Baginda memijakkan kakinya ke tanah. Jika imam keluar daripada sembahyangnya disebabkan berhadas. Abu Bakar berundur sedikit dan Nabi SAW duduk di sebelah kirinya. maka menurut pendapat Imam Nawawi dan jumhur ulama adalah diharuskan istikhlaf dengan syarat mustakhlif tersebut menggantikan imam pada rakaat pertama. sekurang-kurangnya beralih ke kirinya jika tiada luang kosong untuk ia mundur. Adapun jika diganti oleh seorang yang di luar sembahyang (mustakhlif bukan daripada kalangan makmum. maka tidaklah diharuskan istikhlaf. dan dia (pengganti) itu akan bangun berdiri bagi rakaatnya yang pertama sedangkan makmum yang lainnya duduk tahiyyat awal (atau tahiyyat akhir) di rakaat mereka." Saya pun mengatakan hal yang sama seperti di atas. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. dan terus masuk menjadi imam). Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada orang ramai. Kemudian makmum yang mengganti imam itu hendaklah pula maju ke hadapan dengan tidak lebih dari dua pergerakan langkah. Juga ditegah penggantiannya jika makmum tersebut diam terlalu lama dengan kadar berlalunya satu rukun." Maka Abu Bakar mengimami sembahyang." Nabi SAW bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami sembahyang. atau orang yang tidak jelas bacaannya seperti mendengungkan pada tempat yang tidak dengung serta mengubah bacaan. dia mencuba untuk berundur tetapi Nabi SAW memberi isyarat kepadanya untuk tetap sembahyang.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Istikhlaf Istikhlaf bererti imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya (lalu menjadi imam) bagi menyempurnakan sembahyang mereka. maka tidak sah sembahyang makmum yang lain jika mengikutinya. dia akan menangis dan tidak mampu membaca Al-Qur’an. Pada waktu Abu Bakar melihatnya." (HR Bukhari) Disyaratkan bagi makmum yang menggantikan imam itu adalah pengganti (khalifah/mustakhlif) yang sah menjadi imam kepada jemaah yang lain. Disyaratkan juga imam itu diganti oleh makmum yang berada di saf pertama betul-betul di belakang imam. sama ada rukun fi‘li (perbuatan) atau rukun qauli (percakapan). atau orang bisu. adalah diharuskan bagi salah seorang makmum menggantikannya.

kemudian imam itu berhadas lalu diganti oleh makmum yang masbuq itu. Akan tetapi hendaklah mustakhlif itu menjaga tertib imam yang awal. Istikhlaf sebegini adalah diharuskan kecuali dalam sembahyang Jumaat kerana tidak harus mendirikan lagi sembahyang Jumaat selepas selesai dikerjakannya. Makmum yang bersembahyang Jumaat diharuskan pula mengikuti mustakhlif yang difardhukan ke atasnya sembahyang Zuhur itu. Jika ia tidak menghadiri khutbah maka dia tidak diharuskan mengganti imam itu. Manakala jika imam itu keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua sembahyang Jumaat. ataupun duduk menunggu mustakhlif itu dan memberi salam bersama-samanya. Para jemaah yang mengikuti mustakhlif yang masbuq tersebut ada dua pilihan pada tahiyyat akhir tadi iaitu sama ada berniat mufaraqah (berpisah daripada imam) dan terus memberi salam. Makmum-makmum masbuq yang bangkit semula untuk menyempurnakan sembahyang mereka setelah sempurna solat berjemaah adalah diperbolehlah kepada salah seorang daripada mereka yang masbuq itu untuk maju ke hadapan menjadi imam dan makmum masbuq yang lain itu boleh mengikutinya. duduk dan bertasyahud biarpun pada asalnya dia baru melakukan satu rakaat. Jika imam keluar daripada sembahyang selepas mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama sembahyang Jumaat dan sebelum rukuk di rakaat kedua. lalu berqunut lagi pada rakaat keduanya itu bagi dirinya sendiri sahaja (doa qunut bersendirian dan bukan qunut berjemaah). sebagaimana perbuatannya jika imam belum keluar daripada jemaah. imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada jemaah. Jika ia tidak bersama imam sebelum dia keluar daripada sembahyang. maka difardhukan ke atas mustakhlif itu sembahyang Zuhur. maka makmum yang menggantikan itu hendaklah menjaga tertib imam pertama dengan menyambung perbuatan sebagaimana yang perlu dilakukan di dalam rakaat kedua dalam sembahyang subuh iaitu berqunut. kerana mustakhlif itu dikira tergolong dalam ahli Jumaat. Akan tetapi jika mustakhlif itu bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah tetapi dia tidak bersama imam sebelum rukuk pada rakaat kedua (mustakhlif masbuq). adalah diharuskan menggantikannya jika mustakhlif itu juga turut menghadiri khutbah. Cara ini adalah yang lebih afdhal dilakukan. Selepas itu baharulah mustakhlif yang masbuq itu bangkit semula (tanpa salam) untuk menggenapkan solat dua rakaatnya.Jika makmum yang masbuq menggantikan imam yang keluar daripada jemaah hendaklah dia menjaga tertib imam tersebut. maka tidak diharuskan ia mengimamkan sembahyang itu kerana dia tidak tergolong dalam ahli Jumaat. antara memberi salam dengan niat mufaraqah atau makmum menunggu mustakhlif dan memberi salam bersamanya. jika makmum yang masbuq pada rakaat kedua dalam sembahyang subuh. Manakala makmum yang mengikutinya ada dua pilihan. Sebagai contoh. . Istikhlaf Dalam Sembahyang Jumaat Apabila imam keluar selepas membaca dua khutbah dan sebelum mengangkat takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat. adalah harus dia diganti oleh mustakhlif yang bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah itu.

atau lebih 50% pasti). kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut. kerana kekurangan. 3. Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan Barangsiapa. Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham. dan kembali meneruskan solat dari situ. umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat. ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa. maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut. maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu. makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak). maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk. makmum bolehlah sujud sahwi setelah imam memberi salam. dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya. lalu sujud sahwi sebelum salam. maka batallah solatnya. . lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh. Kemudian menutupi kekurangan tersebut. dan kerana ragu-ragu.Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja. iaitu jumlah rakaat yang sedikit.Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja. maka sunat ab'adh itu gugur. maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya. dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama. 2.Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jika ketinggalan kerana lupa. dan sebagainya. Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya. dan hukumnya adalah sunat. 1. maka harus pula melakukan salam sekali lagi. kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam. dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat. lalu sujud sahwi selepas salam. Pada kedua-dua hal ini. atau hanya 50-50 pasti). maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya sujud sahwi. Misalnya. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang. maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu sujud sahwi.SEBELUM MENU UTAMA SELEPAS Sujud Sahwi Sahwi bermaksud lupa sesuatu. akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam. 3. maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. justeru terlupa. dan tidak condong pada salah satunya (dzan. maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu. atau sujud. umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat.Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia sujud sahwi. Keraguan ada dua jenis: 1. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam. maka dia perlu sujud sahwi. 5. Namun. Sekiranya imam terlupa sujud sahwi. sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam. 4. Doa sujud sahwi adalah seperti berikut: Ertinya: "Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. 2. wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya. maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu sujud sahwi. Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi 1." Sebab-sebab sujud sahwi ada tiga: kerana kelebihan. Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya. 2.

maka dia tidak mendapat dosa.SEBELUM MENU UTAMA Sujud Sajadah/Tilawah Tilawah ertinya bacaan. Surah 96 (Al-'Alaq) Ayat 19 Nota: Perlu dinyatakan bahawa bacaan Surah 38 (Shaad) Ayat 24 menurut Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak termasuk ayat sajadah. Surah 17 (Al-Isra’) Ayat 109 5. Tetapi barangsiapa bersujud. sebenarnya kita tidak diperintahkan (diwajibkan) sujud tilawah. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 8. Surah 22 (Al-Hajj) Ayat 18 7. Dan para hadirin juga turut melakukan sujud.a. Daripada Abu Hurairah r. tetapi aku menolak maka untukku neraka." (HR Al-Bukhari dan Muslim) Hukum sujud sajadah adalah sunat mu'akad. katanya. pada kebiasaannya pada ayat-ayat itu ada ditandakan dengan garis atau di penghujung ayat itu ditandakan simbol dengan tertulis perkataan sajadah. dibacanya surah berkenaan. Surah 53 (An-Najm) Ayat 62 14. Pada hari Jumaat berikutnya. Surah 19 (Maryam) Ayat 58 6. Surah 41 (Fushshilat) Ayat 38 13. Surah 13 (Ar-Ra’d) Ayat 15 3. lalu apabila sampai pada ayat sajdah dia berkata: "Wahai manusia. Dari Umar r. dia telah melakukan yang benar." . dia lalu turun dan sujud. "Celaka aku! Anak Adam disuruh sujud. dia (Rasulullah) membaca surah al-Nahl di atas mimbar. tapi ayat yang disunatkan untuk sujud syukur (keterangan sujud syukur akan menyusul selanjutnya). Surah 84 (Al-Insyiqaq) Ayat 21 15. maka dia sujud. Untuk mengenali ayat-ayat sajadah itu di dalam al-Qur'an. maka ketika sampai pada ayat sajadah. dan Sujud Sajadah atau sujud Tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan al-Qur'an sama ada di dalam solat ataupun di luar solat.w. Rasulullah s. Katanya. lalu dia sujud. Maha memberkati Allah. Aku disuruh sujud. telah bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah. Surah 38 (Shaad) Ayat 24 12. Surah 25 (Al-Furqaan) Ayat 60 9. sebaik-baik Pencipta. Surah 32 (As-Sajdah) Ayat 15 11. Surah 7 (Al-A’Raaf) Ayat 206 2.a. Bacaan doa yang sunat dibaca ketika sujud ialah: Ertinya: "Aku bersujud dengan wajahku kepada Dzat yang telah merupakan dan menciptakannya. Surah 16 (Al-Nahl) Ayat 50 4.: Pada suatu hari Jumaat. Surah 27 (An Naml) Ayat 26 10. dan menciptakan pendengaran dan penglihatannya dengan kekuatan-Nya. maka syaitan jatuh sambil menangis. lalu mendapat syurga. Bacaan surah 22 (Al-Hajj) Ayat 77 pula menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah dimasukkan sebagai ayat sajadah. Dan barangsiapa yang tidak melakukannya.a." (HR Bukhari) Ayat-ayat sujud sajadah ialah: 1. atau sunat yang amat digalakkan.

mengadap kiblat. Tidak perlu berwuduk untuk sujud sajadah ketika di luar solat. dan sujud si pendengar itu tidak tergantung sama ada pembaca (qari) itu turut sujud atau tidak. dan tidak berjangka waktu yang lama antara bacaan ayat sajadah dan perbuatan sujud. atau terhindar daripada malapetaka. Adalah tidak perlu mengangkat tangan ketika naik dari sujud. Cara sujud syukur dan syarat sujud syukur adalah sama seperti sujud sajadah di luar solat. Disunatkan juga agar bertakbir apabila naik dari sujud. lalu sujud. Walau bagaimanapun bagi sembahyang yang dibaca dengan suara perlahan. namun berwuduk itu adalah lebih afdal. asalkan tidak terlampau lama masa yang terluput di antaranya. Adalah tidak perlu untuk seseorang itu bangun dari duduk untuk berdiri (qiam) apabila hendak melakukan sujud sajadah di luar solat. Di samping melaksanakan sujud syukur. Nota sampingan: Sujud Syukur Sujud Syukur adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah. Hukum sujud syukur adalah sunat.Cara melakukan sujud sajadah ialah terus bersujud (tanpa niat. makmum wajib mengikuti imam sama ada imam itu melakukan sujud sajadah ataupun tidak. Namun begitu. maka perlulah dia bertakbiratul-ihram di kala qiam. dan salam. Rukun sujud sajadah di luar sembahyang ialah: 1. duduk. Disunatkan bacaan takbir "Allahu-Akbar" (selepas daripada Takbiratul-ihram) ketika hendak sujud. Akan tetapi. Sekiranya bacaan ayat sajadah itu telahpun tamat. Bercanggah dari mengikuti imam akan menyebabkan solat makmum itu batal. menutup aurat. Sekiranya seseorang itu mendengar bacaan ayat sajadah dan tidak berupaya untuk sujud sajadah (umpamanya sedang memandu). Adalah sunat bertakbir "Allah-Akbar" sebelum turun dari qiam untuk melakukan sujud sajadah. dan sebagainya). dan tanpa mengangkat tangan) sebaik sahaja selepas membaca ayat sajadah. dan hanya dilakukan di luar solat. lalu kembali berdiri dan meneruskan bacaan selanjutnya. Di dalam solat berjemaah. Niat . Sekiranya seseorang itu melakukan sujud syukur di dalam solat. umpamanya solat Zuhur. Sujud sajadah di luar solat adalah disunatkan kepada pembaca dan juga pendengar bacaan ayat sajadah. apabila seseorang itu sedang berdiri. Syarat sah sujud sajadah di luar sembahyang adalah sama seperti syarat sembahyang (suci dari hadas besar dan kecil. . sujud tilawah itu sunat dibuat oleh imam setelah dia selesai menunaikan sembahyang supaya tidak menimbulkan kekeliruan di kalangan makmum. Salam. dan disunatkan juga bertakbir apabila bangun dari sujud sebelum salam. Sujud 4. adalah sunat hukumnya bagi makmum melakukan sujud tilawah selepas selesai salam dengan syarat jarak di antara sujud dan salam itu tidak lama.iaitu "Sahaja aku sujud sajadah kerana Allah Ta'ala" 2. maka bolehlah ditangguhkan sujud sajadah itu hingga ketika dia boleh. Takbiratul-ihram 3. maka teruslah rukuk selepas berdiri sebentar apabila bangun dari sujud. dan membaca doa sujud sajadah di dalam sujud. disunatkan juga bersedekah dan melakukan sembahyang sunat syukur. maka batallah solatnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful